Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger"

Transkript

1 Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger

2 Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur... 6 Gymnastikstævne for efterskoler... 7 Kommende elevdage... 7 Terminsprøver... 8 Skriftlig prøveperiode... 8 Mundtlig prøveperiode... 8 Outrougen... 9

3 ANDERLEDES DAGE OG UGER Introdage Metode: Formålet med introdagene er, at eleverne møder deres nye kammerater, deres lærere og introduceres til skolens hverdag. Dagene varierer meget i mellem sociale aktiviteter, introduktion til hverdagen og faglig undervisning De første dage er fyldt med mange indtryk og informationer, derfor gør vi meget ud af, at strukturere og dosere informationer og vejledninger. De første dage for eleverne organiserer vi det sådan, at eleverne laver mange ting sammen med deres værelseskammerat. Herefter gør vi cirklerne større landene, spisepladser, linjefag, danskklasser osv. DOSO Metode: Eleverne i 10. kl. udarbejder en obligatorisk selvvalgt opgave som en del af undervisningen. Der arbejdes efter Fælles Mål, så eleverne har mulighed for at arbejde på lige fod som elever i folkeskolens 10. kl. Opgaven giver eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesplan og de aktiviteter, som måtte være indeholdt i denne plan. I samråd med de implicerede lærere tager eleven beslutning om opgavens emne og indhold. Afviklingen af den obligatoriske selvvalgte opgave lægger sig op ad Undervisningsministeriets bestemmelser. Gennem den daglige undervisning skal eleverne have stiftet bekendtskab med tværfaglige og projektfaglige redskaber, herunder varierede arbejdsmetoder og udtryksformer. Det skal gøre dem i stand til at gennemføre en sådan uge med tilfredsstillende resultat. Under hele opgaveforløbet modtager den enkelte elev vejledning, som skal give eleven mulighed for at tage udgangspunkt i egne faglige og personlige forudsætninger og i uddannelsesplanen. Opgaven afsluttes med en karakter og en udtalelse til hver elev.

4 Eleverne introduceres til DOSO en aften op til brobygningsugen i uge 43. Her gennemgås de bestemmelser fra Undervisningsministeriet, der vedrører eleverne i forhold til opgaven Selve udarbejdelsen af opgaven finder sted i brobygningsugen fra hjemkomst til aftensmad, og skal udarbejdes i et konkret produkt. Der er mulighed for vejledning fra kl til kl Efterårs- og vintermøde Metode: Formålet med efterårs/vintermøde på Bernstorffsminde Efterskole er at oplyse elever, forældre og andre interesserede igennem fortælling, musik, sang, billeder med videre. Formålet er desuden at give eleverne almen dannelse, folkelig oplysning og livsoplysning. Eleverne får typisk et foredrag, musikalske indslag, show m.m. Elevernes familie og bekendte, samt skolekreds og skolens opland inviteres. Til møderne inviteres foredragsholdere og kunstnere, som gennem fortællingen/musikken formidler et givent emne. Møderne kan for eksempel handle om: Grundtvig og Kold Litteratur Dagsaktuelle emner Musik og billeder Fortællingen samt sangen og musikken er de centrale virkemidler i forbindelse med møderne. Det er op til underholderen, som kommer udefra, at vælge, hvad vedkommende vil bruge af midler for at leve op til formålet. Efterårsmødet/vintermødet ligger om aftenen. Varighed: ca. 3 timer pr. møde Gallafest Det er vigtigt for elevernes alsidige personlige udvikling, at de indgår i så mange forskellige sammenhænge som muligt, således at de udvikler deres sociale kompetencer og derigennem deres selvtillid. At deltage i

5 en fest og få den til at lykkes er en aktivitet, som kræver, at eleverne lærer at tage medansvar for at festen lykkes for alle. Indhold/metode: Denne fest er en gallafest som afholdes i forbindelse med Valentines Dag. Dvs. tøjet danner rammerne for aftenens aktiviteter. Mange piger syr selv deres drømmekjole, og drengene går hjem til familien og låner et jakkesæt. For de fleste er det første gang, de skal til galla. Aftenen indledes med at drengene trækker deres borddame, og det forventes, at man opfører sig som en gentleman uanset hvem, man trækker. Alle drenge har købt en rød rose til pigen. Pigen hentes og føres standsmæssigt til bords i spisesalen, hvor elever har dækket festligt op. Under middagen spiller bordskik og bordmanerer en vis rolle. Det er elevrådsformanden, som styrer slagets gang i spisesalen. Lærerne har indkøbt en gave, som overrækkes. Efter middagen er der dans til levende musik. Gallafesten afholdes fra kl til efter en helt almindelig skoledag. Elevfødselsdagen organiseres af elevrådet under vejledning af den elevrådsansvarlige. Musicaluge Det er hensigten, at alle elever får mulighed for at føle et ejerskab til musicalen. Endvidere at eleverne oplever et fællesskab omkring det at skabe noget sammen. At de øves i at koordinere og samarbejde om et større projekt. De elever der ikke deltager i musicalen som skuespillere, musikere, sangere eller dansere er beskæftiget med følgende aktiviteter: Fremstilling af kostumer og kulisser Etablering af lyd og lys Elevgrupper laver program, tager billeder, laver musicalplakater og orienterer løbende om forløbet, som formidles til skolens hjemmeside. Der øves til opvisninger i gymnastik, svømning og folkedans Der skabes en udstilling af produkter som eleverne har produceret i værkstederne i årets løb Elevgrupper beskriver processen, tager billeder og orienterer løbende om forløbet, som formidles til skolens hjemmeside. Etablering af cafémiljø En gruppe arbejder i skolekøkkenet, der laves forfriskninger og disse uddeles i caféen i pauserne. Desuden laves der sideløbende supplerende aktiviteter for gruppen som ikke er direkte involveret i musicalen:

6 Metode: Organisering: Der arbejdes i værksteder med at fremstille konkrete produkter. (kulisser, kostumer, forfriskninger) Der arbejdes i grupper med at beskrive og dokumentere processen ved hjælp af forskellige medier. Der samarbejdes med skuespillere og instruktører om at koordinere de forskellige arbejdsopgaver såsom lys og lyd. I forløbet indgår der besøg af forskellige pensionistforeninger og andre skoler. Derfor trænes der i opvisninger i gymnastik, svømning og folkedans Musicalen foregår i uge 49. Alle elever deltager. Der er 1-2 lærere som er knyttet til de enkelte arbejdsgrupper/værksteder. Afhængig af arbejdsopgavens størrelse og elevantal. Mandag torsdag: Emnedagsundervisning 4 lektioner før middag og 4 lektioner eftermiddag Fredag: Rengøring af lande Emnedagsundervisning Middag Emnedagsundervisning Rengøring af fællesområder Torsdag aften er der omegnsaften, hvor der vises musical for et publikum hvor bemanding er vagtholdet. Fredag er der forældredag, hvor hele programmet ligeledes vises for forældrene hvor alle lærere deltager. Skitur Indhold og metode: Formålet med skilejrskolen er, at eleverne lærer at stå på alpin ski og herved får mulighed for at opleve glæden ved den fysiske aktivitet, det er at stå på alpin ski. Formålet er endvidere at give anledning til gode oplevelser i fællesskabet. Både mellem elever indbyrdes og mellem lærere og elever omkring skiløbet og samværet om aftenen. Formålet er endelig at give eleverne oplevelse af det at rejse og møde et andet lands kultur og at få mulighed for at arbejde funktionelt med de sproglige kundskaber. Skilejrskolen indeholder tre faser: Forberedelse: Introduktion til turen, ski, land og kultur mv. Afvikling: Rejsen

7 Efterbehandling: Eleverne bearbejder indtrykkene fra turen Eleverne af sted i enten uge 1 eller uge 2. Hvem der er af sted hvornår afhænger af klassetrin og danskhold Gymnastikstævne for fynske efterskoler Formålet med gymnastikstævnet er, at eleverne: får en oplevelse af at møde elever fra andre skole bliver rystet sammen som hold ved at være værter får dyrket idræt sammen med kammerater fra egen og andre skoler er åbne og imødekommende for forskelligheden i skolernes præstationer Indhold og metode: Indholdet i stævnet er opvisninger af de tilmeldte efterskoler samt forskellige fællesaktiviteter og et enkelt oplevelsesmodul. Alle elever er af sted hele dagen Kommende elevdage Metode: At kommende elever sammen med deres forældre besøger skolen og møder øvrige elever, lærere og andet personale. De kommende elever skal have et indblik i skolens hverdag og informeres omkring skolens normer og regler. Alle samles i BE - hallen, hvor de nuværende elever viser gymnastik og folkedans. Derudover synges der fællessange. Derefter er der information ved skolens forstander og viceforstander, frokost og rundvisning på skolen. Til slut skal eleverne være aktive med deres kommende linjefag. De kommende elever og forældre præsenteres for årets gymnastikopvisning af de nuværende elever, samt en folkedanseopvisning. De kan på den måde se, hvad de skal lave i nogle af de obligatoriske fag næste skoleår. Desuden bliver de præsenteret for deres kommende lærere. Efter at alle har været samlet i BE - hallen deles der op i 3 grupper, hvor man på skift spiser frokost, får information, prøver tøj samt er på rundvisning. Til slut skal man være aktiv i sit kommende linjefag.

8 Terminsprøver Indhold Organisering Formålet med terminsprøverne er, at eleverne får en vurdering af deres kunnen i de boglige fag på skolen, af deres lærer. De skriftlige terminsprøver bliver afholdt efter de gældende regler, dvs. som beskrevet i folkeskoleloven. Se separat plan. Skriftlig prøveperiode Indhold Organisering Formålet med den skriftlige prøveperiode er, at eleverne får en vurdering af deres kunnen i de boglige fag på skolen, af deres lærer samt en ekstern censor. De skriftlige prøver bliver afholdt efter de gældende regler, dvs. som beskrevet i folkeskoleloven. Dage hvor eleverne ikke er til prøve, skal de forberede sig Modulerne ligger med 2 5 forskellige valgmuligheder formiddag, eftermiddag og aften. Indholdet af disse moduler varierer mellem fysiske, musiske, kreative eller oplevelsesprægede moduler f.eks. ud af huset. Se separat program Mundtlig prøveperiode Indhold Organisering Formålet med den mundtlige prøveperiode er at eleverne får en vurdering af deres kunnen i de boglige fag på skolen, af deres lærer samt en neutral censor. De mundtlige prøver bliver afholdt efter de gældende regler, dvs. som beskrevet i folkeskoleloven. Dage hvor eleverne ikke er til prøve, skal man forberede sig, og samtidig deltage i mindst 3 moduler af 90 min. varighed. Det er for at sikre alle elever har 21 timers undervisning hver uge. Modulerne ligger med 2 x 90 min formiddag, 3 x 90 min. eftermiddag. Om aftenen er der fælles aktiviteter eller 1 x 90 min. med mulighed for 5 forskellige valg muligheder. I hvert modul er der ca. 5 forskellige ting at vælge i mellem. Indholdet af disse moduler varierer mellem

9 studieforberedende tiltag, fysiske, musiske, kreative eller oplevelsesprægede moduler. Outrougen Indhold og metode: Organisering: Formålet med den sidste uge er, at elever og lærere gennem ikke- boglige aktiviteter får afsluttet skoleåret på en ordentlig måde. Gennem forskellige aktiviteter er det hensigten, at den enkelte får muligheden for at opleve fællesskabet og ansvarligheden i forhold til dette. Sidste uge indeholder forskellige aktiviteter i den store sammenhæng eller i mindre grupper. Aktiviteter, der på forskellig vis har til hensigt at afrunde året, reflekterende og oplevelsesmæssigt. Eleverne er sat sammen på kryds og tværs af kontakt- danskhold mm.

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015 INDHOLDSPLAN for skoleåret 2014/2015 Godkendt af Skovbo Efterskoles bestyrelse 12.6.2014 sfortegnelse 5 INDHOLDSPLAN OG DIVERSE SKEMAER 1 5.0 PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF INDHOLDSPLAN PÅ SKOVBO EFTERSKOLE

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN...

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN.... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE OG ELEVERNE...

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2013 2014 består af 42 uger med start søndag d. 11. august 2013 og afslutning

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014 splan for Hestlund Efterskole 2013 2014 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Stemning, samvær og atmosfære Velkommen til et spændende år med mange nye oplevelser, udfordringer og gode venner. Du ønsker dig et super godt år på efterskole.

Læs mere

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Efterskolen Epos -fortællinger for livet Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 15/8 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere