Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015"

Transkript

1 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 1

2 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget, at emnet for årets evalueringsobjekt er todelt. Der ønskes en elevbaseret evaluering af skolens fire linjefag samt en evaluering af elevernes samlede oplevelse og tilfredshed med skoleopholdet herunder undervisning og samvær. Evalueringen vurderes i forhold til skolens værdigrundlag og den aktuelle indholdsplan for skoleåret. Selvevalueringen fra skoleåret 2012/2013 omhandlede dannelsesproces og menneskelig modning gennem begreberne trivsel, samvirke og fællesskab, og selvevalueringen fra skoleåret 2013/2014 koncentrerede sig om elevens dannelsesproces og modning gennem frihed under ansvar samt forventninger og krav til hinanden. Det er termer og formuleringer hentet fra skolens værdigrundlag. Det efterfølgende afsnit har overskriften: En ligeværdig, åben og fordomsfri samtale i og uden for undervisningssituationen, og derfor vil der i begge evalueringer også blive spurgt ind til elevernes relation til deres lærere. Evalueringsspørgsmålet er ud fra dette formuleret som følger: Hvordan er elevernes tilfredshed med deres skoleår på VGE, hvad betyder det for eleverne at have et eller flere linjefag? Evaluator Evaluator er lærer ansat ved skolen Lise Christensen. Formål med evalueringen Skolen og skolens bestyrelse ønsker en brugerorienteret evaluering af linjefagene for også at kunne sikre fortsat kvalitet og udvikling på det område. I forhold til linjerne er det interessant, at en del af musiklinjen samt teaterlinjen trækker på lærerkræfter, der ikke har deres daglige gang på skolen. Samtidig ønsker skolen en værdibaseret, brugerorienteret evaluering af skoleåret hvad angår social og faglig trivsel, oplevet undervisningskvalitet og oplevelse af fællesskab og relationer til lærerne med henblik på dels afklaring af værdigrundlagets effekt på elevernes hverdag og en fortsat udvikling af skolens praksis og måde at udmønte værdigrundlaget på. 2

3 Metode og data Evalueringen af elevernes tilfredshed med skoleåret foretages ud fra et spørgeskema besvaret via skolens skoleintra-system på en morgensamling. Der er 88 skemaer besvaret og opbevaret elektronisk, og de er derfor ikke afgivet anonymt, men anonymiseret i videregivelsen her. De er besvaret ved afkrydsning og i nogle tilfælde med kommentarer. Evalueringen af skolens linjer foretages ud fra et kvalitativt gruppefokusinterview med 9 elever. Udgangspunktet var en tilfældig udtrækning af 2 elever fra hver linje, men da der var en del sygdom på skolen, og to elever sprang fra i sidste øjeblik, måtte der findes supplerende elever. Nogle elever har mere end en linje. Sammenlagt var der i fokusgruppen 1 på forfatterlinjen og 1, der havde meldt forfatterlinjen fra. 6 på musiklinjen og 1, der havde meldt musiklinjen fra, 5 på teaterlinjen og 2 på kunstlinjen. Fokusgruppeinterviewet blev gennemført ud fra igangsættende nøglespørgsmål, og der blev opfordret til fri og dynamisk samtale, hvor evaluator så vidt muligt forholdt sig iagttagende. Interviewet blev optaget på lydfil, og evaluator har siden transkriberet elevernes udsagn ud fra principperne om autencitet og inklusion, så udsagnene så vidt muligt gengives i sin mundtlige form. Idet interviewet havde form af fri samtale, vil ikke alle elementer indgå i undersøgelsen, samtidig med at elementer, som eleverne bragte på banen uden for de planlagte spørgsmål, kan indgå. Deltagerne er informeret om brugen af optagelsen, om rapportens anvendelse og deres anonymitet. 3

4 Selvevaluering af elevernes oplevelse af og tilfredshed med skoleopholdet. Introduktionen til spørgeskemaet lød som følgende Skolen skal lave en rapport, hvor vi ser på, hvordan I har det her på skolen. Derfor bedes I svare på dette spørgeskema. Hvor der er valgmuligheder fra 1-5 er: 1: slet ikke godt 2: kunne være bedre 3: godt 4: rigtig godt 5: kunne ikke være bedre Der var 14 spørgsmål. 5 af dem kunne besvares med ja/nej + kommentarer. 2 af dem kunne kun besvares med kommentarer. Eleverne bliver spurgt i forhold til skoleårets indfrielse af deres forventninger: Hvordan er dit efterskoleår i forhold til det, du forestillede dig? 1: 0-2: 5-3: 16-4: 41-5: 26 Det er selvfølgelig uheldigt, at 5 elever synes, at deres efterskoleår kunne være bedre sammenlignet med deres forventninger før skolestart, men det er til gengæld positivt, at resten af gruppen synes, det er godt, rigtig godt eller kunne ikke være bedre. Elever bliver spurgt i forhold til deres sociale trivsel på skolen: Hvordan har du det i din klasse? 1: 0-2: 4-3: 19-4: 43-5: 22 Hvordan har du det med din værelseskammerat (undlad at svare, hvis du bor alene) 1: 0-2: 7-3: 16-4: 29-5: 35 Hvordan synes du, fællesskabet blandt eleverne er? 1: 1-2: 9-3: 16-4: 42-5: 9 hvordan er dit forhold til de voksne på skolen? 1: 0-2: 11-3: 24-4: 39-5: 14 hvordan vil du beskrive stemningen på skolen? (blandt både voksne og unge) 1: 0-2: 6-3: 15-4: 42-5: 13 Langt de fleste elever svarer med godt, meget godt eller kunne ikke være bedre på alle fire spørgsmål omkring trivsel. Overordnet set ser eleverne altså ud til at trives i de lokale relationer på skolen. Der er desværre 11 elever, som synes, at deres forhold til lærerene kunne være bedre. Dette kan selvfølgelig dække over mange problemstillinger så som nylige konflikter, ligesom det er svært at vide, om der tænkes på relationen til en enkelt lærer eller til samtlige lærere, men det er selvfølgelig fortsat et område, der skal være fokus på. Der er også 9 elever, som synes, at 4

5 fællesskabet blandt eleverne kunne være bedre. Det er ikke alarmerende, men også et naturligt fortsat fokusområde for skolen. Eleverne spørges til den faglige trivsel: Er du tilfreds med niveauet i din undevisning? Skriv gerne kommentar Ja: 73 - Nej: 4 (29 har skrevet en kommentar) Er du tilfreds med den måde, lærerne underviser på? Skriv gerne kommentar Ja: 68 - Nej: 9 (34 har skrevet en kommentar) Hvordan synes du, din egen forberedelse til timerne fungerer? 1: 1-2: 8-3: 34-4: 28-5: 6 Langt majoriteten er tilfredse med det faglige niveau og lærernes måde at undervise på. I kommentarerne er der ikke et samlet billede. Enkelte ønsker flere kreative opgaver, og andre ønsker færre kreative opgaver. Den overvejende del af eleverne er også godt tilfreds med deres egen forberedelse til timerne, hvilket bestemt er positivt, også taget den ofte meget komprimerede hverdag på skolen i betragtning. Elevernes spørges til deres linje- og valgfag: Er du tilfreds med dit/dine linjefag? Skriv gerne kommentarer Ja: 66 - Nej: 6 (24 har skrevet en kommentar) I kommentarerne fra de elever, der svarede nej, går to kommentarer specifikt på det teoretiske, obligatoriske musikfag knyttet til musiklinjen, og to andre handler om ikke at have et linjefag eller faktisk at ønske sig et. Utilfredsheden med linjefagene er altså yderst begrænset. Uddrag af kommentarerne fra dem, der svarede ja: De kunne godt vare længere Det er bare fedt at spille musik Det er en rigtig god musiklinje hvor man selv kan vælge hvor meget man vil have, og teater er super godt, og musicalen var en rigtig god oplevelse. Det er dejligt at man kan have mere end en linje. det er nogle sjove fag at have Har ingen ja meget Ja! Jeg har musik og forfatter, og det er bare super fedt Jeg er vildt glad for, at have valgt musik som linjefag, da jeg har fået en masse nyttigt og brugbart teori omkring musik som jeg kan bruge fremover :-) Jeg har 44 timer, så jeg har noget at se til, men alle de linjefag jeg har er skønt at have Jeg har ikke nogle jeg har kunst og teater. det er nogle kreative og sjove fag, man sammentidig også seriøse Jeg har teater og musik og det synes jeg er super sjovt, mest fordi at jeg har nogle super dygtige og entusiastiske lærer ( ) 5

6 Jeg nyder at kunne spille musik og teater i skoletiden. Jeg synes at linjefagene er gode. Man lærer ret meget meget, de opfylder alle mine forventninger. Meget. Især musik. Jeg elsker at spille på mine samspilshold. Men det kunne være rart, hvis de lå på hvert sit tidspunkt. Kunst og forfatter ligger på samme tidspunkt, og jeg har derfor ikke kunne have den ene. music er fedt. To kommentarer i den positive kategori handler om ikke at have et linjefag. I øvrigt er kommentarernes indhold meget varierede gående på godt fagligt indhold, dygtige og entusiastiske lærere, at det er sjovt, at man lærer meget, at musicalen var en god oplevelse og så videre. Er du tilfreds med dine valgfag? Skriv gerne kommentar Ja: 72 - Nej: 1 (21 har skrevet en kommentar) Der er kun en, der ikke er tilfreds med sine valgfag, og det handler ifølge kommentarfeltet om, at der ikke er plads i vedkommendes skema til et idrætsfag. Uddrag af kommentarerne fra ja-kategorien ser således ud: de er meget gode Det er fedt, at man kan have så mange forskellige ting, og så er der ikke så meget stress over valgfagene Det er sjovt med fag som boldspil. Glæder mig til at have religion. Har bioteknologi hvor man lære en masse, jeg kom til skolen og var virkelig dårlig til fysik, og lidt biologi, men bioteknlogi valgfag har virkelig lært mig noget, det er mit ynglingsfag af alle fag Ja det er dejligt at der er så meget mulighed for at vælge ens eget skema. Ja jeg er især glad for latin og filosofi Ja, jeg synes at det er nogen super gode valgfag, der er mange til at vælge. Ja, jeg synes det er rigtig fedt jeg er tilfreds. jeg får en masse motion samtidig med at jeg har normal skole det er fedt. jeg har kor og "sy dit eget tøj" og begge er rigtige hyggelige og nede på jorden. Jeg synes, der er rigtig gode valgfag. Kor er ret hyggeligt Rigtig gode valgfag Super godt udvalg. Noget til enhver smag. Synes det er nogle fede valgfag!!! Enkelte udeladte kommentarer går på specifikke fag, eleven gerne vil vælge fra, men i øvrigt er billedet en generel og bredspektret tilfredshed med valgfagene. 6

7 Eleverne spørges til deres oplevelse af skolens regler og indholdsplan Har du det godt med skolens regler? Skriv gerne kommentar Ja: 73 - Nej: 3 (30 har skrevet en kommentar) Der er kommentarer fra to af de elever, der svarede nej, og de går på specifikke regler. En vil gerne have lov at bestille pizza, og en anden synes, man bør have lov at gå tur i skoven, når man er sygemeldt. Blandt kommentarerne fra de, der svarede ja, er der 3, der nævner reglen om pizza på skolen som noget, de ikke forstår. I øvrigt er der mange, som kommenterer, at der ikke er mange regler, men meget frihed, og at reglerne er rimelige, enkle og lette at følge. Dette er selvfølgelig tilfredsstillende i forhold til skolens værdigrundlag, hvor frihed under ansvar er en af de grundlæggende formuleringer. Hvad synes du indtil nu har været det bedste ved skoleåret? 72 har skrevet en kommentar 30 af kommentarerne nævner venner eller fællesskab, i 18 kommentarer nævnes musicalugen, i 19 nævnes Berlin eller de andre rejser, og i 10 kommentarer nævnes introugen og andre fælles oplevelser. Dertil kommer enkeltkommentarer omkring julen, koncerter, weekenderne og undervisningen. 3 kommentarer nævner det hele. Eleverne blev også spurgt, hvilke gode råd, de kunne give os, og 52 skrev en kommentar til det. 5 kommentarer handler om lektiefordeling, 12 handler om fokus på fællesskabet og 11 handler om, at skolen skal fortsætte med det, den gør. Desuden er der kommentarer om mere tværfagligt/blandede klasser, om overraskelser og fælles aktiviteter og enkelte om relationen mellem voksne og elever. Det er tankevækkende, at fællesskabet fylder så meget i både det positive ved skoleåret og i elevernes råd til skolen. Det kan altså ikke være en grundlæggende mangel på skolen, og samtidig ønsker eleverne endnu mere. I alle tilfælde er det positivt, at eleverne spejler det fokus, der er på fællesskab i skolens værdigrundlag, hvor tales om, at den enkelte elevs dannelsesproces og hele menneskelige modning fremmes gennem trivsel, samvirke og fællesskab. 7

8 Opsummering Elevernes oplevelse og tilfredshed med skoleopholdet må siges at være overordnet tilfredsstillende. De oplever i høj grad, at deres forventninger er blevet indfriet, de trives socialt i klassen, på værelserne, i fællesskabet, i deres relation til de voksne, og de synes, stemningen på skolen er god. De oplever også en god faglig trivsel og er i høj grad tilfredse med niveauet og undervisningsmetoderne. De er også i meget høj grad tilfredse med deres linje- og valgfag, og de oplever, at skolens regler og indholdsplan fungerer godt og nævner fællesskabsdannende aktiviteter i indholdsplanen såsom introuge, Berlintur, julearrangement, koncerter og musical. De har desuden stort fokus på, at de nyder fællesskabet, og at de voksne på skolen skal støtte op om, at fællesskabet fungerer. 8

9 Selvevaluering af elevernes oplevelse af at have et eller flere linjefag Valg og linjer og linjernes betydning for valget af VGE Eleverne bliver spurgt, hvorfor de valgte de linjer Forfatter, fordi jeg synes, det er spændende at skrive, musik, fordi jeg allerede havde spillet klaver en del år, og jeg egentlig godt kunne lide det og så teater, fordi det ville være sjovt at prøve noget nyt og udfordre sig selv på den måde Jeg valgte teater, fordi jeg syntes, det lød spændende og så havde jeg så sceneskræk, inden jeg startede, så det var også for ligesom at komme over det Jeg valgte musik, fordi det er en af mine store interesser og så også fordi jeg havde sådan sceneskræk for at stå på en scene, og det var et af de mål, jeg sådan havde for året. Og så valgte jeg kunstlinjen, fordi jeg bare elsker at tegne, og det har jeg ikke haft så meget tid til de sidste år i folkeskolen Jeg har valgt den her efterskole for at få musiklinjen og på grund af det høje faglige niveau og så valgte jeg teater, fordi det kunne være mega spændende, men jeg ville faktisk gerne have haft alle fire linjefag, men det kunne jeg ikke, for jeg ville også gerne have nogle valgfag, så jeg valgte teater, fordi jeg syntes, det lød rigtig spændende og fordi jeg selv har spillet teater i sådan en, det hedder ( ), det er også musical, dengang da jeg var lille, og så ville jeg gerne prøve det igen, og så musik, det var ligesom det, jeg kom her for, og så teater Jeg valgte kunst, fordi jeg kan rigtig godt lide at tegne og male, og så tænke jeg, at her kunne jeg få lov at tegne og male så meget jeg havde lyst til og forhåbentligt lære lidt på stedet og blive bedre Jeg har valgt teater, fordi det har jeg altid godt kunne tænke mig at prøve og det kunne være spændende at prøve noget nyt, som man aldrig har prøvet før og så valgte jeg musik, fordi jeg har spillet klaver i mange år og det vil jeg gerne fortsætte med, og så vil jeg gerne lære noget nyt Jeg valgte musik, fordi jeg bare elsker at synge, og det er min store passion, så Jeg havde originalt ikke valgt musiklinjen, det var noget, der kom til senere, fordi jeg gerne ville have solosang, så jeg havde egentlig valgt forfatterlinjen, men det følte jeg ikke var noget for mig alligevel, så jeg var rigtig glad for, at jeg også havde valgt musik, fordi det er jeg blevet meget glad for, og så kan jeg rigtig godt lide at synge, så Jeg valgte musik, fordi jeg kan virkelig godt lide at spille musik, og hvis jeg skulle blive bedre, så var det nok her. Jeg har en ting mere jeg ville egentlig gerne have haft 4 linjer, men man måtte højest have tre, så det var lidt irriterende For disse elever gælder det altså, at 5 valgte musiklinjen, fordi de i forvejen spillede musik, mens en har valgt den til efterfølgende. De to på kunstlinjen valgte også ud fra tidligere erfaringer med kunstundervisning, mens alle 3 på teaterlinjen valgte det ud fra ønsket om at prøve noget nyt. Eleverne bliver også spurgt til, hvad linjerne betød for deres valg af VGE Det betød en rimelig stor del, vil jeg sige. Det var en af de største grunde til, at jeg valgte efterskolen, fordi der var musik på. Det var ikke så mange efterskoler, jeg kunne finde, hvor der var så stor fokus på musik. Øhm, det betød overhovedet ikke noget. Jeg valgte kun efterskolen fordi den var gymnasieforberedende og det høje snit og så er jeg glad for, at jeg valgte musiklinjen, for hvis ikke jeg havde været på musiklinjen, så tror jeg ikke, det havde været en lige så stor fornøjelse Det betød faktisk rigtig meget for mig, fordi da jeg valgte skolen i 7. klasse eller sådan noget, der valgte jeg den pga. teater og kinesisk, men så blev jeg ældre, og så ville jeg hellere have spansk og musik, men det var ligesom det, der var grunden til, at jeg valgte skolen 9

10 Jeg vil sige, at linjerne var nærmest den eneste grund til, at jeg valgte det, fordi jeg var på udkig efter en skole, der havde musik og teater, og da jeg så, at den var gymnasieforberedende, og jeg gerne vil i gymnasiet, så var det bare en bonus Det var der var kunst her på skolen, det betød sådan set det meste, det var sådan set grunden til, at jeg kom her Jeg havde ikke så meget at sige, selv om det var mig, det havde den endelige beslutning, om jeg ville gå her. Det var meget min mor, der fandt efterskoler, der passede til mig. Og jeg ville godt have musik, fordi jeg kan godt lide at synge, så hun fandt blandt andet Øse efterskole, men der var sådan, den hjalp ligesom en til at klare sig selv, men jeg kan godt finde ud af at klare mig selv, så jeg ville gerne have en, der var meget højt fagligt, for jeg vil godt på gymnasiet og være ( ), og der skal man have et virkelig højt snit, og så var der den her, og det var kun en halv time fra min by, så det var bare helt perfekt. Det var ikke for langt væk og ikke for lidt væk. Det ligger helt perfekt, og der var bare alt det, jeg godt vil have. Jeg så kun efter interessen, også fordi jeg søgte efter en musikefterskole, og ud fra det valgte jeg den, der også havde kunst. Jeg tænkte, det var meget de kreative fag For mig betød det overhovedet ikke noget. Jeg tænkte først på linjer, efter jeg havde valgt skolen, og jeg valgte den kun pga. det høje snit og fordi den var gymnasieforberedende Jeg ved ikke rigtig, hvor meget linjerne betød for mit valg, men mine forældre fandt efterskolen, og jeg havde snakket om, at jeg godt kunne lide alle de der kreative fag, så den her var der jo flere på, som jeg interesserede mig for. Og så var jeg på den her og på Skjern Husflid, men her var stemningen meget bedre. I skjern var der sådan meget afstand, mellem, ja, jeg kunne bedre lide det her sted. Men i starten havde jeg det sådan med musik, at jeg egentlig kun ville have soloklaver. Jeg brød mig ikke om det der sammenspils-noget der, men det er jeg egentlig begyndt at synes godt om Må jeg sige noget jeg blev faktisk tvunget til at have musik. Jeg nægtede at have musik, for jeg har før prøvet at det det er bare aldrig blevet til noget, jeg synes bare, det har været kedeligt, og der er ingen, der har gidet noget, og så, men det var jo kun en positiv ting, at jeg blev tvunget til det, for jeg fandt ud af, at det var så meget mere her, for jeg var meget sådan, jeg nægter at have musik, jeg vil kun have solosang (Lise: så det er rytmisk sammenspil, du tænker på?) ja. Jeg har så ikke udvidet sammenspil, det ville jeg ønske, jeg havde valgt til Her er altså både elever, der udelukkende har valgt skolen ud fra dens linjer (4 stk.), elever der udelukkende har valgt ud fra den boglige profil (2 stk.), elever, der fokuserer begge dele (2 stk.), og en, der ikke kan definere hvorfor, men nævner stemningen. Linjerne i forhold til omfang og niveau Hvordan er det faglige niveau på linjen, og passer timeantallet? Jeg synes, det er passende nok. Jeg synes kun lige, at solo, det er måske lidt kort, men ellers synes jeg egentlig, det er fint nok. Og niveauet er også fint. Det er, som jeg forventede Jeg synes også, at niveauet er rigtig fint. Jeg har fundet ud af, jeg har aldrig sådan tænkt på mig selv som en rigtig god sanger, og jeg har fundet ud af, at jeg kan meget mere, end jeg egentlig troede, jeg kunne, og det var også sådan en meget fed oplevelse for mig, at finde ud af, at jeg var god til noget andet end de boglige fag, noget, som jeg sådan var naturligt god til, for jeg har aldrig gået til sang eller noget som helst før. Og jeg ville stadig ønske, jeg havde valgt udvidet samspil. Men ellers synes jeg faktisk, at solo passer fint, ( ) og det virker ikke forhastet, så det er altid sådan, at vi står sådan lidt, nå, men nu er vi vist også færdige, så vi ikke bare stopper midt i det hele, selv om det kun er et kvarter. Så jeg synes, det passer fint. Altså jeg kan godt se, hvad folk mener med det er solo, men jeg synes bare, at det giver helt vildt meget. Jeg har lavet sådan en ordning med ( ), at hun har hver anden uge, og så har jeg så en halv time, og en halv time, det gør virkelig meget synes jeg. Og så i forhold til sammenspil, altså hele ugen ser jeg bare frem til onsdag kl. tre eller hvornår det nu er, vi starter, for jeg elsker bare sammenspil, altså jeg synes, det er så hyggeligt, og 10

11 det er bare, selv om vi så har, så øver vi på et nummer i de her to timer, og så slutter vi af med at spille det, og på de to timer er det allerede blevet pisse godt, så jeg ville ønske, der var flere udvidet-timer i hvert fald Altså jeg synes, at niveauet er fint, for det er et niveau, hvor alle kan være med, og man føler sig velkommen. Jeg synes det der med solo, at det kun er et kvarter, jeg synes, det er alt for lidt. Altså nu har jeg klaver, og jeg føler ikke, at vi når særlig meget. Jeg kunne også godt tænke mig, altså musikteori, det er kun en lektion, det havde jeg faktisk tænkt mig, var mere, men ellers synes jeg, det er fint Jeg synes også niveauet passer fint i kunst. Vi har fire timer om ugen. Og hvis man ikke synes, det er nok, er der altid mulighed for at gå derned alene, så det er perfekt. Og jeg synes niveauet, det er meget forskelligt fra person til person. Der er nogle, der er rigtig dygtige, og så er der nogle, der måske er mindre dygtige, de kan blive bedre, de kan lære. Jeg bliver udfordret i den forstand, at jeg kan rigtig godt lide at bestemme selv, hvad jeg gerne vil lave. Jeg vil gerne lave det, jeg har i tankerne, men det er ikke altid, jeg får lov til det og jeg så skal lave noget, jeg måske ikke har så meget lyst til. ( ) Jeg synes, det er, så alle kan følge med. I musik er det jo meget delt op. Både i musikteori er det jo delt op i hvor meget man kan, så derfor er man på det niveau, hvor man ligesom kan følge med og så lære meget hurtigt, fordi alle de andre også er på ens eget niveau i stedet for at der sidder nogle og skal have det hele fortalt 20 gange og andre, der bare sidder og spiller, fordi de kan det hele. Så er det delt op, så alle ligesom laver noget. Altså næsten alle har rytmisk, og så kan man også vælge at have udvidet, hvis det instrument, man spiller på, eller synger, hvis man har gjort det før, altså hvis man er god til det, så kan man tage udvidet. Og derfor er det meget sådan niveauopdelt i musik, og det synes jeg, er mega fedt, for jeg synes, man lærer meget mere, altså jeg havde ingen anelse om noget som helst i musikteori, ingen, altså, jeg vidste, hvad 4/4 var, og så var det det. Og lige nu kan jeg en hel masse med både noder og alt muligt, og det er mega fedt Altså i kunst har vi 5 lektioner, og det synes jeg er passende med tid, og man får uddybet sig i de projekter, man er i gang med, og med niveauet, der synes jeg, at det er rigtig fint. Og i musik, der synes jeg sådan med solo, at man får lært en hel del, fordi det ikke bare er sådan, at man synger et par sange, det er hvor man går i dybden med sangene og lærer alt indholdet og sådan og teknikkerne med det. Og jeg har næsten alt i musik, man kan have, men så har jeg taget noget af det fra, for man skal virkelig fokusere i de fag for at få noget ud af det, og jeg havde også 43 lektioner, så det er også. Men også med musikteori, jeg synes godt, man kunne have flere timer i det, men det er også fordi, der er rigtig meget af det og det er spændende, og hvis man ikke lige er med en gang, så kan man gå glip af rigtig mange ting, så jeg synes, det er vigtigt, man ligesom får repeteret det meget Jeg har 3 timers teater om ugen, og det synes jeg er passende. Hvis vi havde færre timer, så tror jeg ikke rigtig, vi ville nå noget. Hvis vi havde flere, så var det nok blevet kedeligt i længden. Der passer det meget godt. Og så niveauet det er også meget godt. Alle kan følge med. Og jeg tror også, alle bliver udfordret, så det synes jeg er meget godt Teater, der har vi 3 timer, og det er også passende, som ( ), hun siger, at hvis der var flere timer, ville det nok blive kedeligt, og hvis der var færre, ville vi nok ikke nå det, vi skulle. Og selve niveauet, der er lidt høje krav, men alle kan sagtens følge med alligevel. Man bliver udfordret. I musik, der har jeg tidligere i klaver haft 10 minutter, og der nåede man overhovedet ikke noget. Og nu har jeg så et kvarter på den her skole, og det er stadig overhovedet ikke nok. Jeg synes, man som minimum burde have en halv time for at kunne nå noget og gennemgå noget. Det eneste, vi når nu er at spille noget igennem og så måske lige lære 4 takter til, og så er det det. Så kan man ikke mere, og så sidder man fast der. Og så i rytmisk sammenspil, der er på mit hold nogle der har spillet i mange år og begyndere, men alle kan stadig være med i det vi laver, og vi når rigtig mange sange på kort tid hvor det stadig lyder godt. Og i musikteori, ja der er vi også delt ind på de der hold der. Vi når igen meget inden for kort tid. Vi har ( ) og han formår at lære os rigtig meget inden for kort tid, som jeg nok aldrig nogen sinde kommer til at bruge, men det er sjovt nok stadig. Og forfatter. Jeg synes, 3 timer er for lidt. Jeg ville gerne have mere. For når man lige er kommet i gang, så stopper timerne lige pludselig, og så er det lidt træls, for så er man lige kommet i gang, og så sidder man fast igen og så skal man varmes op igen næste gang for at kunne skrive noget. Men niveauet jeg ved ikke, om man overhovedet kan sige, der er et niveau, det er der vel, eller det er også et passende niveau. Der er nogle der har lidt svært ved at komme i gang med at skrive noget, og så er der nogle, der bare hurtigt kommer i gang. Det er lidt forskelligt for folk 11

12 Der er altså generel tilfredshed med niveauet og omfanget af linjerne. Dog kunne det virke som om, at soloundervisningen i sang passer bedre til 15 minutter, end soloundervisningen på klaver. Eleverne bliver også spurgt til deres relation til linjefagslærerne, og de beskriver det uden undtagelse i positive termer så som: sej, dygtig, rar, venlig, god til at lære fra sig på kort tid, flink, imødekommende, respekt og laver sjov. Man kan hæfte sig ved, at mange af ordene også afspejler en positiv relation til linjefagslærerne og ikke kun på deres faglige kompetence. Eleverne bliver også spurgt, om det betyder noget for dem, at nogle af linjefagslærerne ikke er på skolen så tit og fx har tilsyn, og i første omgang forstår de faktisk ikke spørgsmålet. Efter en uddybning svarer de således: Nej. Altså jeg har ( ) 4 timer i streg ( ), så der ser man ret meget til hende. Men alligevel så kan man godt mærke forskel på fx ens dansklærer og så ens teaterlærer. Man har ikke et så afslappet forhold til sin teaterlærer, som man har til sin fx dansklærer, fordi man ikke ser dem så tit Det ændrer ikke noget for mig, og jeg synes, det er fint, når de er her og ikke er her. Jeg glemte lige at nævne, at jeg synes også ( ) er virkelig god til rytmisk sammenspil, og jeg synes altid, det er så hyggeligt, hvis han lige kommer på aftentjek, og så kan man lige genkende ham, og så snakker vi også lige lidt om min guitar Ja, jeg ved ikke, om det ville have gjort nogen forskel, altså man har selvfølgelig ikke det der forhold til hinanden, man ville have haft, hvis en linjelærer var her sådan, overnattede og havde tilsynsvagter og alt muligt. Men jeg ved ikke om det gør så meget altså det gør måske, at man så savner dem lidt mere, man glæder sig lidt mere til,at de så er her. Men ellers gør det ikke så det er jo ikke fordi man lægger så meget mærke til, hvem der er her. I de fleste weekender møder folk op til det obligatoriske og så bliver inde på værelserne og ser film og sover, så det er ikke fordi det gør det store. Men der er en forskel på ens lærere i de sådan boglige fag og ens linjefagslærere. Jo altså, jeg kan godt mærke forskel på de faglige lærere og musiklærerne, men det ændrer ikke noget for mig, så (..) Nu er det sådan, at jeg har både ( ) og ( ), og de har begge tilsyn en dag, så det er ikke det store problem for mig, men jeg gad godt, at ( ) havde noget mere tilsyn, for jeg synes ( ) er mega cool, men ellers er det heller ikke noget, der betyder det store for mig. Altså det er da hyggeligt lige at hilse på lærerne på gangen, men det er ikke fordi jeg har tænkt mig at skulle bruge lange aftener på at snakke med min musiklærer. ( ) har en sjældent gang imellem tilsyn, og det er simpelthen så hyggeligt, det synes jeg er mega hyggeligt, og jeg ville ønske, at han havde tilsyn lidt mere, fordi han er bare en hyggelig person generelt og jeg skamroser ham lige nu, men jeg tror, han tror jeg hader ham, men der er mange her der har udtalt, at de ikke har den samme relation til deres faglærere som til deres linjefagslærere, men jeg ved ikke, jeg kan ikke mærke den store forskel, det er nok bare fordi at jeg er sådan rimelig afslappet. ( ) Det betyder ikke rigtig noget for mig, synes jeg ikke Jo det gør selvfølgelig en forskel, for man lærer jo lærerne lidt bedre at kende, når de er her noget oftere, men sådan ( ), hende har vi haft en hel uge med non stop i teater, så hende er vi begyndt at lære ret meget at kende, og sådan ( ) Og så musiklærerne, dem ser jeg heller ikke så tit, men De fleste af eleverne opererer altså i en eller anden skelnen mellem lærere, der er her fast, og lærere, der kommer på skolen på ugebasis, mens andre ikke hæfter sig ved nogen forskel. Der udtrykkes ikke noget egentligt manglende i deres relation til linjefagslærerne, som de tydeligvis er glade for og trygge ved, men de sætter pris på det, når de er her fx på tilsyn. 12

13 Afslutningsvist bliver eleverne spurgt, om der er noget, vi ikke har talt om i forbindelse med deres linjefag, og de svarer således i uddrag: Der er en ting, der er ret vigtigt, og det er, at niveau er fucking lige meget, altså. Det synes jeg i hvert fald i musiklinjen, at det e bare med at prøve sig frem og sådan noget. Og jeg synes at alle folk, i hvert fald på den her årgang, er gode til at rose hinanden. Så hvis man godt kan se, at man har haft en hård dag, og det gik sgu ikke lige, og jeg ramte ikke lige den tone, så folk de kommer hen og siger, ej, du gjorde det fandme godt, så jeg synes ikke niveau er noget problem Man kan også mærke, at det er sådan et fælles projekt. Man står ikke alene om at skulle synge. Der er også et band bagved en, så man får ligesom sit andet fællesskab blandt sine bandmedlemmer Det kunne jeg i hvert fald også helt klart mærke, da både udvidet 1 og 2 var på skoleturne, det gjorde noget helt klart. Jeg tror, vi var en mennesker afsted, og det gjorde virkelig, virkelig, virkelig meget, altså vi blev virkelig tætte på, altså det var kun to koncerter på to dage, vi var sammen, men det var virkelig fedt, for vi skulle bare bakke hinanden op sådan og få hinanden til at se godt ud Vi klappede og dansede hver eneste gang det andet hold spillede Og de gjorde det samme med os Jeg løb hen og fik andre til at danse med mig og hoppede op, alt muligt, gik op og sådan bukkede og bøjede for dem, det modsatte hold, der var oppe. Man har bare så meget fællesskab, at man ligesom tør gå ud over den grænse, at nej, nu er det pinligt, men hvis vi alle sammen gør det, så er det ikke pinligt, og så valgte vi alle sammen at gøre det. Og så har jeg bare gjort det til begge de koncerter, vi skulle lave. Og det var så 4 koncerter i alt, for det var 2 hver dag, og det var bare mega fedt, og jeg ville ønske, det var en gang til, for det var virkelig en oplevelse, jeg vil huske noget tid Det var rigtig fedt De faglige fag kan godt virke sådan meget tunge nogle gange, specielt hvis man har ( ) sidst på dagen, og man så bagefter har musikteori, og man så bare tænker, hvordan kommer jeg nogensinde igennem den her dag, men så er det fedt, for man ved, at der er en dag efter det, hvor man har nogle af de selvvalgte fag. Så det, at man selv vælger en linje, eller hvor mange man nu vil have, det gør virkelig meget for ens i hvert fald for mit humør. ( ) Det er rigtigt. Linjefag er noget, man ser frem til fra de tunge boglige fag, der nogle gange kan være ret kedeligt, så er det rart at have noget selvvalgt, som man selv går op i, at se frem til Eleverne fremhæver her kontrasten mellem de boglige fag og de selvvalgte linjer, og så peger de igen på fællesskabet, at alle kan være med, og at eleverne bakker hinanden op på deres linje. Opsummerende Eleverne er altså glade for deres linjefag. Der er variation i, hvor stor en betydning, linjefagene har haft for deres valg af efterskolen. Eleverne har generelt en god og personlig relation til deres linjefagslærere. 13

14 Konklusion Der er stor tilfredshed blandt eleverne i forhold til deres efterskoleår på VGE. De trives på skolen, i deres relationer til hinanden og til de voksne på stedet. Det er trygge og afklarede i forhold til skolens regler og indholdsplan, og de nyder undervisningen og årets begivenheder i form af fælles projekter, oplevelser og rejser. De er også meget opmærksomme på fællesskabet på skolen, på hvordan det udfolder sig, og på hvordan det kan understøttes, og der peger de specifikt på de voksnes mulighed for indflydelse. Der er også stor tilfredshed hos eleverne i forhold til deres linjefag. De er glade for det faglige indhold, for linjefagene som kontrast til de boglige timer og for deres relationer til deres linjefagslærere. Det kan derfor konkluderes, at eleverne er tilfredse med deres skoleår på VGE, og at det har stor betydning for dem at have deres linjefag både i forhold til deres personlige og faglige udvikling inden for linjen samt deres oplevelse af fællesskabet. 14

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2013/2014

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2013/2014 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2013/2014 1 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Skolens nye tiltag omkring er linjer og valgfag er evalueret ud fra et spørgeskema til eleverne. Evalueringen tager punkt i skolens værdigrundlag Glamsbjerg Fri-

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11 Vi har i år gennemført en undersøgelse af skolens undervisning. Dette er foregået ved brug af spørgeskemaer, der er blevet uddelt i klasserne. På de følgende sider kan undersøgelsen gennemlæses, både statistisk

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering. 01-06- 2010 Helle Hansen, Anne- Mette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole

Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering. 01-06- 2010 Helle Hansen, Anne- Mette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering 01062010 Helle Hansen, AnneMette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole Brugerorienteret evaluering hvad er det reelt, vi gør? Hvordan

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere

Løbende evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan.

Løbende evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan. Løbende evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan. På Efterskolen Østergård evaluerer vi løbende elevernes udbytte af deres efterskoleophold. Arrangementer, emneuger og særlige forløb

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Hvorfor skal vi lave det For at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvad er sundheds og sikkerhedsmæssigt forsvarligt-

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere