Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015"

Transkript

1 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 1

2 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget, at emnet for årets evalueringsobjekt er todelt. Der ønskes en elevbaseret evaluering af skolens fire linjefag samt en evaluering af elevernes samlede oplevelse og tilfredshed med skoleopholdet herunder undervisning og samvær. Evalueringen vurderes i forhold til skolens værdigrundlag og den aktuelle indholdsplan for skoleåret. Selvevalueringen fra skoleåret 2012/2013 omhandlede dannelsesproces og menneskelig modning gennem begreberne trivsel, samvirke og fællesskab, og selvevalueringen fra skoleåret 2013/2014 koncentrerede sig om elevens dannelsesproces og modning gennem frihed under ansvar samt forventninger og krav til hinanden. Det er termer og formuleringer hentet fra skolens værdigrundlag. Det efterfølgende afsnit har overskriften: En ligeværdig, åben og fordomsfri samtale i og uden for undervisningssituationen, og derfor vil der i begge evalueringer også blive spurgt ind til elevernes relation til deres lærere. Evalueringsspørgsmålet er ud fra dette formuleret som følger: Hvordan er elevernes tilfredshed med deres skoleår på VGE, hvad betyder det for eleverne at have et eller flere linjefag? Evaluator Evaluator er lærer ansat ved skolen Lise Christensen. Formål med evalueringen Skolen og skolens bestyrelse ønsker en brugerorienteret evaluering af linjefagene for også at kunne sikre fortsat kvalitet og udvikling på det område. I forhold til linjerne er det interessant, at en del af musiklinjen samt teaterlinjen trækker på lærerkræfter, der ikke har deres daglige gang på skolen. Samtidig ønsker skolen en værdibaseret, brugerorienteret evaluering af skoleåret hvad angår social og faglig trivsel, oplevet undervisningskvalitet og oplevelse af fællesskab og relationer til lærerne med henblik på dels afklaring af værdigrundlagets effekt på elevernes hverdag og en fortsat udvikling af skolens praksis og måde at udmønte værdigrundlaget på. 2

3 Metode og data Evalueringen af elevernes tilfredshed med skoleåret foretages ud fra et spørgeskema besvaret via skolens skoleintra-system på en morgensamling. Der er 88 skemaer besvaret og opbevaret elektronisk, og de er derfor ikke afgivet anonymt, men anonymiseret i videregivelsen her. De er besvaret ved afkrydsning og i nogle tilfælde med kommentarer. Evalueringen af skolens linjer foretages ud fra et kvalitativt gruppefokusinterview med 9 elever. Udgangspunktet var en tilfældig udtrækning af 2 elever fra hver linje, men da der var en del sygdom på skolen, og to elever sprang fra i sidste øjeblik, måtte der findes supplerende elever. Nogle elever har mere end en linje. Sammenlagt var der i fokusgruppen 1 på forfatterlinjen og 1, der havde meldt forfatterlinjen fra. 6 på musiklinjen og 1, der havde meldt musiklinjen fra, 5 på teaterlinjen og 2 på kunstlinjen. Fokusgruppeinterviewet blev gennemført ud fra igangsættende nøglespørgsmål, og der blev opfordret til fri og dynamisk samtale, hvor evaluator så vidt muligt forholdt sig iagttagende. Interviewet blev optaget på lydfil, og evaluator har siden transkriberet elevernes udsagn ud fra principperne om autencitet og inklusion, så udsagnene så vidt muligt gengives i sin mundtlige form. Idet interviewet havde form af fri samtale, vil ikke alle elementer indgå i undersøgelsen, samtidig med at elementer, som eleverne bragte på banen uden for de planlagte spørgsmål, kan indgå. Deltagerne er informeret om brugen af optagelsen, om rapportens anvendelse og deres anonymitet. 3

4 Selvevaluering af elevernes oplevelse af og tilfredshed med skoleopholdet. Introduktionen til spørgeskemaet lød som følgende Skolen skal lave en rapport, hvor vi ser på, hvordan I har det her på skolen. Derfor bedes I svare på dette spørgeskema. Hvor der er valgmuligheder fra 1-5 er: 1: slet ikke godt 2: kunne være bedre 3: godt 4: rigtig godt 5: kunne ikke være bedre Der var 14 spørgsmål. 5 af dem kunne besvares med ja/nej + kommentarer. 2 af dem kunne kun besvares med kommentarer. Eleverne bliver spurgt i forhold til skoleårets indfrielse af deres forventninger: Hvordan er dit efterskoleår i forhold til det, du forestillede dig? 1: 0-2: 5-3: 16-4: 41-5: 26 Det er selvfølgelig uheldigt, at 5 elever synes, at deres efterskoleår kunne være bedre sammenlignet med deres forventninger før skolestart, men det er til gengæld positivt, at resten af gruppen synes, det er godt, rigtig godt eller kunne ikke være bedre. Elever bliver spurgt i forhold til deres sociale trivsel på skolen: Hvordan har du det i din klasse? 1: 0-2: 4-3: 19-4: 43-5: 22 Hvordan har du det med din værelseskammerat (undlad at svare, hvis du bor alene) 1: 0-2: 7-3: 16-4: 29-5: 35 Hvordan synes du, fællesskabet blandt eleverne er? 1: 1-2: 9-3: 16-4: 42-5: 9 hvordan er dit forhold til de voksne på skolen? 1: 0-2: 11-3: 24-4: 39-5: 14 hvordan vil du beskrive stemningen på skolen? (blandt både voksne og unge) 1: 0-2: 6-3: 15-4: 42-5: 13 Langt de fleste elever svarer med godt, meget godt eller kunne ikke være bedre på alle fire spørgsmål omkring trivsel. Overordnet set ser eleverne altså ud til at trives i de lokale relationer på skolen. Der er desværre 11 elever, som synes, at deres forhold til lærerene kunne være bedre. Dette kan selvfølgelig dække over mange problemstillinger så som nylige konflikter, ligesom det er svært at vide, om der tænkes på relationen til en enkelt lærer eller til samtlige lærere, men det er selvfølgelig fortsat et område, der skal være fokus på. Der er også 9 elever, som synes, at 4

5 fællesskabet blandt eleverne kunne være bedre. Det er ikke alarmerende, men også et naturligt fortsat fokusområde for skolen. Eleverne spørges til den faglige trivsel: Er du tilfreds med niveauet i din undevisning? Skriv gerne kommentar Ja: 73 - Nej: 4 (29 har skrevet en kommentar) Er du tilfreds med den måde, lærerne underviser på? Skriv gerne kommentar Ja: 68 - Nej: 9 (34 har skrevet en kommentar) Hvordan synes du, din egen forberedelse til timerne fungerer? 1: 1-2: 8-3: 34-4: 28-5: 6 Langt majoriteten er tilfredse med det faglige niveau og lærernes måde at undervise på. I kommentarerne er der ikke et samlet billede. Enkelte ønsker flere kreative opgaver, og andre ønsker færre kreative opgaver. Den overvejende del af eleverne er også godt tilfreds med deres egen forberedelse til timerne, hvilket bestemt er positivt, også taget den ofte meget komprimerede hverdag på skolen i betragtning. Elevernes spørges til deres linje- og valgfag: Er du tilfreds med dit/dine linjefag? Skriv gerne kommentarer Ja: 66 - Nej: 6 (24 har skrevet en kommentar) I kommentarerne fra de elever, der svarede nej, går to kommentarer specifikt på det teoretiske, obligatoriske musikfag knyttet til musiklinjen, og to andre handler om ikke at have et linjefag eller faktisk at ønske sig et. Utilfredsheden med linjefagene er altså yderst begrænset. Uddrag af kommentarerne fra dem, der svarede ja: De kunne godt vare længere Det er bare fedt at spille musik Det er en rigtig god musiklinje hvor man selv kan vælge hvor meget man vil have, og teater er super godt, og musicalen var en rigtig god oplevelse. Det er dejligt at man kan have mere end en linje. det er nogle sjove fag at have Har ingen ja meget Ja! Jeg har musik og forfatter, og det er bare super fedt Jeg er vildt glad for, at have valgt musik som linjefag, da jeg har fået en masse nyttigt og brugbart teori omkring musik som jeg kan bruge fremover :-) Jeg har 44 timer, så jeg har noget at se til, men alle de linjefag jeg har er skønt at have Jeg har ikke nogle jeg har kunst og teater. det er nogle kreative og sjove fag, man sammentidig også seriøse Jeg har teater og musik og det synes jeg er super sjovt, mest fordi at jeg har nogle super dygtige og entusiastiske lærer ( ) 5

6 Jeg nyder at kunne spille musik og teater i skoletiden. Jeg synes at linjefagene er gode. Man lærer ret meget meget, de opfylder alle mine forventninger. Meget. Især musik. Jeg elsker at spille på mine samspilshold. Men det kunne være rart, hvis de lå på hvert sit tidspunkt. Kunst og forfatter ligger på samme tidspunkt, og jeg har derfor ikke kunne have den ene. music er fedt. To kommentarer i den positive kategori handler om ikke at have et linjefag. I øvrigt er kommentarernes indhold meget varierede gående på godt fagligt indhold, dygtige og entusiastiske lærere, at det er sjovt, at man lærer meget, at musicalen var en god oplevelse og så videre. Er du tilfreds med dine valgfag? Skriv gerne kommentar Ja: 72 - Nej: 1 (21 har skrevet en kommentar) Der er kun en, der ikke er tilfreds med sine valgfag, og det handler ifølge kommentarfeltet om, at der ikke er plads i vedkommendes skema til et idrætsfag. Uddrag af kommentarerne fra ja-kategorien ser således ud: de er meget gode Det er fedt, at man kan have så mange forskellige ting, og så er der ikke så meget stress over valgfagene Det er sjovt med fag som boldspil. Glæder mig til at have religion. Har bioteknologi hvor man lære en masse, jeg kom til skolen og var virkelig dårlig til fysik, og lidt biologi, men bioteknlogi valgfag har virkelig lært mig noget, det er mit ynglingsfag af alle fag Ja det er dejligt at der er så meget mulighed for at vælge ens eget skema. Ja jeg er især glad for latin og filosofi Ja, jeg synes at det er nogen super gode valgfag, der er mange til at vælge. Ja, jeg synes det er rigtig fedt jeg er tilfreds. jeg får en masse motion samtidig med at jeg har normal skole det er fedt. jeg har kor og "sy dit eget tøj" og begge er rigtige hyggelige og nede på jorden. Jeg synes, der er rigtig gode valgfag. Kor er ret hyggeligt Rigtig gode valgfag Super godt udvalg. Noget til enhver smag. Synes det er nogle fede valgfag!!! Enkelte udeladte kommentarer går på specifikke fag, eleven gerne vil vælge fra, men i øvrigt er billedet en generel og bredspektret tilfredshed med valgfagene. 6

7 Eleverne spørges til deres oplevelse af skolens regler og indholdsplan Har du det godt med skolens regler? Skriv gerne kommentar Ja: 73 - Nej: 3 (30 har skrevet en kommentar) Der er kommentarer fra to af de elever, der svarede nej, og de går på specifikke regler. En vil gerne have lov at bestille pizza, og en anden synes, man bør have lov at gå tur i skoven, når man er sygemeldt. Blandt kommentarerne fra de, der svarede ja, er der 3, der nævner reglen om pizza på skolen som noget, de ikke forstår. I øvrigt er der mange, som kommenterer, at der ikke er mange regler, men meget frihed, og at reglerne er rimelige, enkle og lette at følge. Dette er selvfølgelig tilfredsstillende i forhold til skolens værdigrundlag, hvor frihed under ansvar er en af de grundlæggende formuleringer. Hvad synes du indtil nu har været det bedste ved skoleåret? 72 har skrevet en kommentar 30 af kommentarerne nævner venner eller fællesskab, i 18 kommentarer nævnes musicalugen, i 19 nævnes Berlin eller de andre rejser, og i 10 kommentarer nævnes introugen og andre fælles oplevelser. Dertil kommer enkeltkommentarer omkring julen, koncerter, weekenderne og undervisningen. 3 kommentarer nævner det hele. Eleverne blev også spurgt, hvilke gode råd, de kunne give os, og 52 skrev en kommentar til det. 5 kommentarer handler om lektiefordeling, 12 handler om fokus på fællesskabet og 11 handler om, at skolen skal fortsætte med det, den gør. Desuden er der kommentarer om mere tværfagligt/blandede klasser, om overraskelser og fælles aktiviteter og enkelte om relationen mellem voksne og elever. Det er tankevækkende, at fællesskabet fylder så meget i både det positive ved skoleåret og i elevernes råd til skolen. Det kan altså ikke være en grundlæggende mangel på skolen, og samtidig ønsker eleverne endnu mere. I alle tilfælde er det positivt, at eleverne spejler det fokus, der er på fællesskab i skolens værdigrundlag, hvor tales om, at den enkelte elevs dannelsesproces og hele menneskelige modning fremmes gennem trivsel, samvirke og fællesskab. 7

8 Opsummering Elevernes oplevelse og tilfredshed med skoleopholdet må siges at være overordnet tilfredsstillende. De oplever i høj grad, at deres forventninger er blevet indfriet, de trives socialt i klassen, på værelserne, i fællesskabet, i deres relation til de voksne, og de synes, stemningen på skolen er god. De oplever også en god faglig trivsel og er i høj grad tilfredse med niveauet og undervisningsmetoderne. De er også i meget høj grad tilfredse med deres linje- og valgfag, og de oplever, at skolens regler og indholdsplan fungerer godt og nævner fællesskabsdannende aktiviteter i indholdsplanen såsom introuge, Berlintur, julearrangement, koncerter og musical. De har desuden stort fokus på, at de nyder fællesskabet, og at de voksne på skolen skal støtte op om, at fællesskabet fungerer. 8

9 Selvevaluering af elevernes oplevelse af at have et eller flere linjefag Valg og linjer og linjernes betydning for valget af VGE Eleverne bliver spurgt, hvorfor de valgte de linjer Forfatter, fordi jeg synes, det er spændende at skrive, musik, fordi jeg allerede havde spillet klaver en del år, og jeg egentlig godt kunne lide det og så teater, fordi det ville være sjovt at prøve noget nyt og udfordre sig selv på den måde Jeg valgte teater, fordi jeg syntes, det lød spændende og så havde jeg så sceneskræk, inden jeg startede, så det var også for ligesom at komme over det Jeg valgte musik, fordi det er en af mine store interesser og så også fordi jeg havde sådan sceneskræk for at stå på en scene, og det var et af de mål, jeg sådan havde for året. Og så valgte jeg kunstlinjen, fordi jeg bare elsker at tegne, og det har jeg ikke haft så meget tid til de sidste år i folkeskolen Jeg har valgt den her efterskole for at få musiklinjen og på grund af det høje faglige niveau og så valgte jeg teater, fordi det kunne være mega spændende, men jeg ville faktisk gerne have haft alle fire linjefag, men det kunne jeg ikke, for jeg ville også gerne have nogle valgfag, så jeg valgte teater, fordi jeg syntes, det lød rigtig spændende og fordi jeg selv har spillet teater i sådan en, det hedder ( ), det er også musical, dengang da jeg var lille, og så ville jeg gerne prøve det igen, og så musik, det var ligesom det, jeg kom her for, og så teater Jeg valgte kunst, fordi jeg kan rigtig godt lide at tegne og male, og så tænke jeg, at her kunne jeg få lov at tegne og male så meget jeg havde lyst til og forhåbentligt lære lidt på stedet og blive bedre Jeg har valgt teater, fordi det har jeg altid godt kunne tænke mig at prøve og det kunne være spændende at prøve noget nyt, som man aldrig har prøvet før og så valgte jeg musik, fordi jeg har spillet klaver i mange år og det vil jeg gerne fortsætte med, og så vil jeg gerne lære noget nyt Jeg valgte musik, fordi jeg bare elsker at synge, og det er min store passion, så Jeg havde originalt ikke valgt musiklinjen, det var noget, der kom til senere, fordi jeg gerne ville have solosang, så jeg havde egentlig valgt forfatterlinjen, men det følte jeg ikke var noget for mig alligevel, så jeg var rigtig glad for, at jeg også havde valgt musik, fordi det er jeg blevet meget glad for, og så kan jeg rigtig godt lide at synge, så Jeg valgte musik, fordi jeg kan virkelig godt lide at spille musik, og hvis jeg skulle blive bedre, så var det nok her. Jeg har en ting mere jeg ville egentlig gerne have haft 4 linjer, men man måtte højest have tre, så det var lidt irriterende For disse elever gælder det altså, at 5 valgte musiklinjen, fordi de i forvejen spillede musik, mens en har valgt den til efterfølgende. De to på kunstlinjen valgte også ud fra tidligere erfaringer med kunstundervisning, mens alle 3 på teaterlinjen valgte det ud fra ønsket om at prøve noget nyt. Eleverne bliver også spurgt til, hvad linjerne betød for deres valg af VGE Det betød en rimelig stor del, vil jeg sige. Det var en af de største grunde til, at jeg valgte efterskolen, fordi der var musik på. Det var ikke så mange efterskoler, jeg kunne finde, hvor der var så stor fokus på musik. Øhm, det betød overhovedet ikke noget. Jeg valgte kun efterskolen fordi den var gymnasieforberedende og det høje snit og så er jeg glad for, at jeg valgte musiklinjen, for hvis ikke jeg havde været på musiklinjen, så tror jeg ikke, det havde været en lige så stor fornøjelse Det betød faktisk rigtig meget for mig, fordi da jeg valgte skolen i 7. klasse eller sådan noget, der valgte jeg den pga. teater og kinesisk, men så blev jeg ældre, og så ville jeg hellere have spansk og musik, men det var ligesom det, der var grunden til, at jeg valgte skolen 9

10 Jeg vil sige, at linjerne var nærmest den eneste grund til, at jeg valgte det, fordi jeg var på udkig efter en skole, der havde musik og teater, og da jeg så, at den var gymnasieforberedende, og jeg gerne vil i gymnasiet, så var det bare en bonus Det var der var kunst her på skolen, det betød sådan set det meste, det var sådan set grunden til, at jeg kom her Jeg havde ikke så meget at sige, selv om det var mig, det havde den endelige beslutning, om jeg ville gå her. Det var meget min mor, der fandt efterskoler, der passede til mig. Og jeg ville godt have musik, fordi jeg kan godt lide at synge, så hun fandt blandt andet Øse efterskole, men der var sådan, den hjalp ligesom en til at klare sig selv, men jeg kan godt finde ud af at klare mig selv, så jeg ville gerne have en, der var meget højt fagligt, for jeg vil godt på gymnasiet og være ( ), og der skal man have et virkelig højt snit, og så var der den her, og det var kun en halv time fra min by, så det var bare helt perfekt. Det var ikke for langt væk og ikke for lidt væk. Det ligger helt perfekt, og der var bare alt det, jeg godt vil have. Jeg så kun efter interessen, også fordi jeg søgte efter en musikefterskole, og ud fra det valgte jeg den, der også havde kunst. Jeg tænkte, det var meget de kreative fag For mig betød det overhovedet ikke noget. Jeg tænkte først på linjer, efter jeg havde valgt skolen, og jeg valgte den kun pga. det høje snit og fordi den var gymnasieforberedende Jeg ved ikke rigtig, hvor meget linjerne betød for mit valg, men mine forældre fandt efterskolen, og jeg havde snakket om, at jeg godt kunne lide alle de der kreative fag, så den her var der jo flere på, som jeg interesserede mig for. Og så var jeg på den her og på Skjern Husflid, men her var stemningen meget bedre. I skjern var der sådan meget afstand, mellem, ja, jeg kunne bedre lide det her sted. Men i starten havde jeg det sådan med musik, at jeg egentlig kun ville have soloklaver. Jeg brød mig ikke om det der sammenspils-noget der, men det er jeg egentlig begyndt at synes godt om Må jeg sige noget jeg blev faktisk tvunget til at have musik. Jeg nægtede at have musik, for jeg har før prøvet at det det er bare aldrig blevet til noget, jeg synes bare, det har været kedeligt, og der er ingen, der har gidet noget, og så, men det var jo kun en positiv ting, at jeg blev tvunget til det, for jeg fandt ud af, at det var så meget mere her, for jeg var meget sådan, jeg nægter at have musik, jeg vil kun have solosang (Lise: så det er rytmisk sammenspil, du tænker på?) ja. Jeg har så ikke udvidet sammenspil, det ville jeg ønske, jeg havde valgt til Her er altså både elever, der udelukkende har valgt skolen ud fra dens linjer (4 stk.), elever der udelukkende har valgt ud fra den boglige profil (2 stk.), elever, der fokuserer begge dele (2 stk.), og en, der ikke kan definere hvorfor, men nævner stemningen. Linjerne i forhold til omfang og niveau Hvordan er det faglige niveau på linjen, og passer timeantallet? Jeg synes, det er passende nok. Jeg synes kun lige, at solo, det er måske lidt kort, men ellers synes jeg egentlig, det er fint nok. Og niveauet er også fint. Det er, som jeg forventede Jeg synes også, at niveauet er rigtig fint. Jeg har fundet ud af, jeg har aldrig sådan tænkt på mig selv som en rigtig god sanger, og jeg har fundet ud af, at jeg kan meget mere, end jeg egentlig troede, jeg kunne, og det var også sådan en meget fed oplevelse for mig, at finde ud af, at jeg var god til noget andet end de boglige fag, noget, som jeg sådan var naturligt god til, for jeg har aldrig gået til sang eller noget som helst før. Og jeg ville stadig ønske, jeg havde valgt udvidet samspil. Men ellers synes jeg faktisk, at solo passer fint, ( ) og det virker ikke forhastet, så det er altid sådan, at vi står sådan lidt, nå, men nu er vi vist også færdige, så vi ikke bare stopper midt i det hele, selv om det kun er et kvarter. Så jeg synes, det passer fint. Altså jeg kan godt se, hvad folk mener med det er solo, men jeg synes bare, at det giver helt vildt meget. Jeg har lavet sådan en ordning med ( ), at hun har hver anden uge, og så har jeg så en halv time, og en halv time, det gør virkelig meget synes jeg. Og så i forhold til sammenspil, altså hele ugen ser jeg bare frem til onsdag kl. tre eller hvornår det nu er, vi starter, for jeg elsker bare sammenspil, altså jeg synes, det er så hyggeligt, og 10

11 det er bare, selv om vi så har, så øver vi på et nummer i de her to timer, og så slutter vi af med at spille det, og på de to timer er det allerede blevet pisse godt, så jeg ville ønske, der var flere udvidet-timer i hvert fald Altså jeg synes, at niveauet er fint, for det er et niveau, hvor alle kan være med, og man føler sig velkommen. Jeg synes det der med solo, at det kun er et kvarter, jeg synes, det er alt for lidt. Altså nu har jeg klaver, og jeg føler ikke, at vi når særlig meget. Jeg kunne også godt tænke mig, altså musikteori, det er kun en lektion, det havde jeg faktisk tænkt mig, var mere, men ellers synes jeg, det er fint Jeg synes også niveauet passer fint i kunst. Vi har fire timer om ugen. Og hvis man ikke synes, det er nok, er der altid mulighed for at gå derned alene, så det er perfekt. Og jeg synes niveauet, det er meget forskelligt fra person til person. Der er nogle, der er rigtig dygtige, og så er der nogle, der måske er mindre dygtige, de kan blive bedre, de kan lære. Jeg bliver udfordret i den forstand, at jeg kan rigtig godt lide at bestemme selv, hvad jeg gerne vil lave. Jeg vil gerne lave det, jeg har i tankerne, men det er ikke altid, jeg får lov til det og jeg så skal lave noget, jeg måske ikke har så meget lyst til. ( ) Jeg synes, det er, så alle kan følge med. I musik er det jo meget delt op. Både i musikteori er det jo delt op i hvor meget man kan, så derfor er man på det niveau, hvor man ligesom kan følge med og så lære meget hurtigt, fordi alle de andre også er på ens eget niveau i stedet for at der sidder nogle og skal have det hele fortalt 20 gange og andre, der bare sidder og spiller, fordi de kan det hele. Så er det delt op, så alle ligesom laver noget. Altså næsten alle har rytmisk, og så kan man også vælge at have udvidet, hvis det instrument, man spiller på, eller synger, hvis man har gjort det før, altså hvis man er god til det, så kan man tage udvidet. Og derfor er det meget sådan niveauopdelt i musik, og det synes jeg, er mega fedt, for jeg synes, man lærer meget mere, altså jeg havde ingen anelse om noget som helst i musikteori, ingen, altså, jeg vidste, hvad 4/4 var, og så var det det. Og lige nu kan jeg en hel masse med både noder og alt muligt, og det er mega fedt Altså i kunst har vi 5 lektioner, og det synes jeg er passende med tid, og man får uddybet sig i de projekter, man er i gang med, og med niveauet, der synes jeg, at det er rigtig fint. Og i musik, der synes jeg sådan med solo, at man får lært en hel del, fordi det ikke bare er sådan, at man synger et par sange, det er hvor man går i dybden med sangene og lærer alt indholdet og sådan og teknikkerne med det. Og jeg har næsten alt i musik, man kan have, men så har jeg taget noget af det fra, for man skal virkelig fokusere i de fag for at få noget ud af det, og jeg havde også 43 lektioner, så det er også. Men også med musikteori, jeg synes godt, man kunne have flere timer i det, men det er også fordi, der er rigtig meget af det og det er spændende, og hvis man ikke lige er med en gang, så kan man gå glip af rigtig mange ting, så jeg synes, det er vigtigt, man ligesom får repeteret det meget Jeg har 3 timers teater om ugen, og det synes jeg er passende. Hvis vi havde færre timer, så tror jeg ikke rigtig, vi ville nå noget. Hvis vi havde flere, så var det nok blevet kedeligt i længden. Der passer det meget godt. Og så niveauet det er også meget godt. Alle kan følge med. Og jeg tror også, alle bliver udfordret, så det synes jeg er meget godt Teater, der har vi 3 timer, og det er også passende, som ( ), hun siger, at hvis der var flere timer, ville det nok blive kedeligt, og hvis der var færre, ville vi nok ikke nå det, vi skulle. Og selve niveauet, der er lidt høje krav, men alle kan sagtens følge med alligevel. Man bliver udfordret. I musik, der har jeg tidligere i klaver haft 10 minutter, og der nåede man overhovedet ikke noget. Og nu har jeg så et kvarter på den her skole, og det er stadig overhovedet ikke nok. Jeg synes, man som minimum burde have en halv time for at kunne nå noget og gennemgå noget. Det eneste, vi når nu er at spille noget igennem og så måske lige lære 4 takter til, og så er det det. Så kan man ikke mere, og så sidder man fast der. Og så i rytmisk sammenspil, der er på mit hold nogle der har spillet i mange år og begyndere, men alle kan stadig være med i det vi laver, og vi når rigtig mange sange på kort tid hvor det stadig lyder godt. Og i musikteori, ja der er vi også delt ind på de der hold der. Vi når igen meget inden for kort tid. Vi har ( ) og han formår at lære os rigtig meget inden for kort tid, som jeg nok aldrig nogen sinde kommer til at bruge, men det er sjovt nok stadig. Og forfatter. Jeg synes, 3 timer er for lidt. Jeg ville gerne have mere. For når man lige er kommet i gang, så stopper timerne lige pludselig, og så er det lidt træls, for så er man lige kommet i gang, og så sidder man fast igen og så skal man varmes op igen næste gang for at kunne skrive noget. Men niveauet jeg ved ikke, om man overhovedet kan sige, der er et niveau, det er der vel, eller det er også et passende niveau. Der er nogle der har lidt svært ved at komme i gang med at skrive noget, og så er der nogle, der bare hurtigt kommer i gang. Det er lidt forskelligt for folk 11

12 Der er altså generel tilfredshed med niveauet og omfanget af linjerne. Dog kunne det virke som om, at soloundervisningen i sang passer bedre til 15 minutter, end soloundervisningen på klaver. Eleverne bliver også spurgt til deres relation til linjefagslærerne, og de beskriver det uden undtagelse i positive termer så som: sej, dygtig, rar, venlig, god til at lære fra sig på kort tid, flink, imødekommende, respekt og laver sjov. Man kan hæfte sig ved, at mange af ordene også afspejler en positiv relation til linjefagslærerne og ikke kun på deres faglige kompetence. Eleverne bliver også spurgt, om det betyder noget for dem, at nogle af linjefagslærerne ikke er på skolen så tit og fx har tilsyn, og i første omgang forstår de faktisk ikke spørgsmålet. Efter en uddybning svarer de således: Nej. Altså jeg har ( ) 4 timer i streg ( ), så der ser man ret meget til hende. Men alligevel så kan man godt mærke forskel på fx ens dansklærer og så ens teaterlærer. Man har ikke et så afslappet forhold til sin teaterlærer, som man har til sin fx dansklærer, fordi man ikke ser dem så tit Det ændrer ikke noget for mig, og jeg synes, det er fint, når de er her og ikke er her. Jeg glemte lige at nævne, at jeg synes også ( ) er virkelig god til rytmisk sammenspil, og jeg synes altid, det er så hyggeligt, hvis han lige kommer på aftentjek, og så kan man lige genkende ham, og så snakker vi også lige lidt om min guitar Ja, jeg ved ikke, om det ville have gjort nogen forskel, altså man har selvfølgelig ikke det der forhold til hinanden, man ville have haft, hvis en linjelærer var her sådan, overnattede og havde tilsynsvagter og alt muligt. Men jeg ved ikke om det gør så meget altså det gør måske, at man så savner dem lidt mere, man glæder sig lidt mere til,at de så er her. Men ellers gør det ikke så det er jo ikke fordi man lægger så meget mærke til, hvem der er her. I de fleste weekender møder folk op til det obligatoriske og så bliver inde på værelserne og ser film og sover, så det er ikke fordi det gør det store. Men der er en forskel på ens lærere i de sådan boglige fag og ens linjefagslærere. Jo altså, jeg kan godt mærke forskel på de faglige lærere og musiklærerne, men det ændrer ikke noget for mig, så (..) Nu er det sådan, at jeg har både ( ) og ( ), og de har begge tilsyn en dag, så det er ikke det store problem for mig, men jeg gad godt, at ( ) havde noget mere tilsyn, for jeg synes ( ) er mega cool, men ellers er det heller ikke noget, der betyder det store for mig. Altså det er da hyggeligt lige at hilse på lærerne på gangen, men det er ikke fordi jeg har tænkt mig at skulle bruge lange aftener på at snakke med min musiklærer. ( ) har en sjældent gang imellem tilsyn, og det er simpelthen så hyggeligt, det synes jeg er mega hyggeligt, og jeg ville ønske, at han havde tilsyn lidt mere, fordi han er bare en hyggelig person generelt og jeg skamroser ham lige nu, men jeg tror, han tror jeg hader ham, men der er mange her der har udtalt, at de ikke har den samme relation til deres faglærere som til deres linjefagslærere, men jeg ved ikke, jeg kan ikke mærke den store forskel, det er nok bare fordi at jeg er sådan rimelig afslappet. ( ) Det betyder ikke rigtig noget for mig, synes jeg ikke Jo det gør selvfølgelig en forskel, for man lærer jo lærerne lidt bedre at kende, når de er her noget oftere, men sådan ( ), hende har vi haft en hel uge med non stop i teater, så hende er vi begyndt at lære ret meget at kende, og sådan ( ) Og så musiklærerne, dem ser jeg heller ikke så tit, men De fleste af eleverne opererer altså i en eller anden skelnen mellem lærere, der er her fast, og lærere, der kommer på skolen på ugebasis, mens andre ikke hæfter sig ved nogen forskel. Der udtrykkes ikke noget egentligt manglende i deres relation til linjefagslærerne, som de tydeligvis er glade for og trygge ved, men de sætter pris på det, når de er her fx på tilsyn. 12

13 Afslutningsvist bliver eleverne spurgt, om der er noget, vi ikke har talt om i forbindelse med deres linjefag, og de svarer således i uddrag: Der er en ting, der er ret vigtigt, og det er, at niveau er fucking lige meget, altså. Det synes jeg i hvert fald i musiklinjen, at det e bare med at prøve sig frem og sådan noget. Og jeg synes at alle folk, i hvert fald på den her årgang, er gode til at rose hinanden. Så hvis man godt kan se, at man har haft en hård dag, og det gik sgu ikke lige, og jeg ramte ikke lige den tone, så folk de kommer hen og siger, ej, du gjorde det fandme godt, så jeg synes ikke niveau er noget problem Man kan også mærke, at det er sådan et fælles projekt. Man står ikke alene om at skulle synge. Der er også et band bagved en, så man får ligesom sit andet fællesskab blandt sine bandmedlemmer Det kunne jeg i hvert fald også helt klart mærke, da både udvidet 1 og 2 var på skoleturne, det gjorde noget helt klart. Jeg tror, vi var en mennesker afsted, og det gjorde virkelig, virkelig, virkelig meget, altså vi blev virkelig tætte på, altså det var kun to koncerter på to dage, vi var sammen, men det var virkelig fedt, for vi skulle bare bakke hinanden op sådan og få hinanden til at se godt ud Vi klappede og dansede hver eneste gang det andet hold spillede Og de gjorde det samme med os Jeg løb hen og fik andre til at danse med mig og hoppede op, alt muligt, gik op og sådan bukkede og bøjede for dem, det modsatte hold, der var oppe. Man har bare så meget fællesskab, at man ligesom tør gå ud over den grænse, at nej, nu er det pinligt, men hvis vi alle sammen gør det, så er det ikke pinligt, og så valgte vi alle sammen at gøre det. Og så har jeg bare gjort det til begge de koncerter, vi skulle lave. Og det var så 4 koncerter i alt, for det var 2 hver dag, og det var bare mega fedt, og jeg ville ønske, det var en gang til, for det var virkelig en oplevelse, jeg vil huske noget tid Det var rigtig fedt De faglige fag kan godt virke sådan meget tunge nogle gange, specielt hvis man har ( ) sidst på dagen, og man så bagefter har musikteori, og man så bare tænker, hvordan kommer jeg nogensinde igennem den her dag, men så er det fedt, for man ved, at der er en dag efter det, hvor man har nogle af de selvvalgte fag. Så det, at man selv vælger en linje, eller hvor mange man nu vil have, det gør virkelig meget for ens i hvert fald for mit humør. ( ) Det er rigtigt. Linjefag er noget, man ser frem til fra de tunge boglige fag, der nogle gange kan være ret kedeligt, så er det rart at have noget selvvalgt, som man selv går op i, at se frem til Eleverne fremhæver her kontrasten mellem de boglige fag og de selvvalgte linjer, og så peger de igen på fællesskabet, at alle kan være med, og at eleverne bakker hinanden op på deres linje. Opsummerende Eleverne er altså glade for deres linjefag. Der er variation i, hvor stor en betydning, linjefagene har haft for deres valg af efterskolen. Eleverne har generelt en god og personlig relation til deres linjefagslærere. 13

14 Konklusion Der er stor tilfredshed blandt eleverne i forhold til deres efterskoleår på VGE. De trives på skolen, i deres relationer til hinanden og til de voksne på stedet. Det er trygge og afklarede i forhold til skolens regler og indholdsplan, og de nyder undervisningen og årets begivenheder i form af fælles projekter, oplevelser og rejser. De er også meget opmærksomme på fællesskabet på skolen, på hvordan det udfolder sig, og på hvordan det kan understøttes, og der peger de specifikt på de voksnes mulighed for indflydelse. Der er også stor tilfredshed hos eleverne i forhold til deres linjefag. De er glade for det faglige indhold, for linjefagene som kontrast til de boglige timer og for deres relationer til deres linjefagslærere. Det kan derfor konkluderes, at eleverne er tilfredse med deres skoleår på VGE, og at det har stor betydning for dem at have deres linjefag både i forhold til deres personlige og faglige udvikling inden for linjen samt deres oplevelse af fællesskabet. 14

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2013/2014

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2013/2014 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2013/2014 1 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Linje: Alle 7 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Skolens nye tiltag omkring er linjer og valgfag er evalueret ud fra et spørgeskema til eleverne. Evalueringen tager punkt i skolens værdigrundlag Glamsbjerg Fri-

Læs mere

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således:

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Undervisningsmiljøvurdering Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Jeg har været elev på Musik- og billedskolen i... Jeg går til: 24% 0-5 år 37% 6-10 år. 11-15 år 23% 16-20 år

Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Jeg har været elev på Musik- og billedskolen i... Jeg går til: 24% 0-5 år 37% 6-10 år. 11-15 år 23% 16-20 år Hvor gammel er du? 0-5 år 24% 59 6-10 år 37% 91 11-15 år 23% 57 16-20 år 9% 23 21-25 år 2% 6 Voksenelev 4% 11 Hvad er dit køn? Dreng 35% 86 Pige 65% 158 Jeg har været elev på Musik- og billedskolen i...

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Denne undersøgelse er lavet med alle skolens elever. Eleverne har siddet i deres kontaktgrupper og diskuteret

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert spørgsmål.

Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert spørgsmål. Resultatudtrækket er foretaget 24. oktober 2012 Følgende egne emner indgår i resultatvisningen: Udbytte af efterskoleopholdet Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Den Danske Husflidsefterskole

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse.

Tilfredshedsundersøgelse. Tilfredshedsundersøgelse. Vi har i år valgt at lave undersøgelsen med vægt på en anderledes uge nemlig vores årlige skitur til Skt. Johann i Østrig. Du kan i det nedenstående se, hvad eleverne blev spurgt

Læs mere

SELVEVALUERING I FORHOLD TIL VÆRIGGRUNDLAGET, UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OG EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING FOR ELEVHOLDET

SELVEVALUERING I FORHOLD TIL VÆRIGGRUNDLAGET, UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OG EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING FOR ELEVHOLDET SELVEVALUERING I FORHOLD TIL VÆRIGGRUNDLAGET, UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OG EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING FOR ELEVHOLDET 2011-2012 "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål dreng

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse I forbindelse med udvikling af Unge- og Kulturcentrets valgfagstilbud til børn og unge i Halsnæs Kommunes 6. - 9. klasser, blev der

Læs mere

Evaluering med udgangspunkt i skolens værdigrundlag 2010-2011

Evaluering med udgangspunkt i skolens værdigrundlag 2010-2011 Evaluering med udgangspunkt i skolens værdigrundlag 2010-2011 foretaget blandt 64 elever 1 Musikundervisningen 2 Faglighed i prøvefagene 3 Studietimen og fritiden 4 Fællesskab 5 Andet Spørgeskema samt

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Selvevaluering 06/07

Selvevaluering 06/07 Selvevaluering 6/7 Emne: Det store fællesskab blandt eleverne. Emnebegrundelse og metode: På KIE tillægger vi det store fællesskab eleverne imellem stor værdi. En af vore målsætninger er bl.a. at skabe

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Interview med pigerne

Interview med pigerne Interview med pigerne Interviewer: M = Michelle og J = Julie Informanter: K = Karla og S = Sofie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 M: For en god ordens skyld

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 09/10 er det første skoleår hvor selvevalueringsobjektet tager udgangspunkt i elevernes fysiske

Læs mere

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2012/2013

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2012/2013 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2012/2013 1 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene.

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. Bilag Grønærten Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. 1) Er der tiltag eller aktiviteter, som kan styrke børnenes personlige udvikling, som du

Læs mere

Kapitel 3. Noget om musik

Kapitel 3. Noget om musik Kapitel 3 Noget om musik 1 5 Hvordan har du det med at synge? VOXPOP Hvordan har du det med at synge? Issa Jeg har det fint med at synge. Jeg synger relativt ofte, men jeg sørger altid for at synge steder,

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskoles selvevaluering 2016

Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskoles selvevaluering 2016 Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskoles selvevaluering 2016 Indledning: HNIE s selvevalueringer skal ses som en del af en større helhed, hvorved vi kommer gennem alle dele af skolens værdigrundlag.

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Generel evaluering af brobygnings- og introforløb 2014/15

Generel evaluering af brobygnings- og introforløb 2014/15 Generel evaluering af brobygnings- og introforløb 2014/15 Brobygning 2014 Antal broforløb 1681 Antal besvarelser 86 Besparelsesprocent 5,11 2014=72% megetgodt og godt Hvad kunne gøres bedre? - Man kunne

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter...

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Metode... 3 1.2.1 Dataindsamling... 4 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4 2.1. Konflikter... 4 2.2 Timerne og undervisningen... 5 2.3

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det er din personlige mening, der kommer til udtryk i besvarelsen af spørgsmålene.

Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det er din personlige mening, der kommer til udtryk i besvarelsen af spørgsmålene. Undervisningsmiljøvurdering Resultat efterår 2006 Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Læs Først! Det er afgørende

Læs mere

86 responses. Oversigt. 1 af 10 15-03-2013 12:56

86 responses. Oversigt. 1 af 10 15-03-2013 12:56 1 af 10 15-03-2013 12:56 86 responses Oversigt 1. a Hvor tilfreds er du med maden, er der grøntsager og salat? 1 - tilfreds 16 19% 2 38 44% 3 23 27% 4 9 10% 5-0 0% tilfreds 1. b. uddyb For varriation Der

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside.

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside. Hvordan har du det I TK s Ungdomsklub børnemiljøvurdering 2010 Samlet svar: Drenge & Piger Skema udleveret til: 80 medlemmer. Modtaget svar: 31 stk. svarende til 39 % Den videre proces. På baggrund af

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 2014: Tilfredshed

Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 2014: Tilfredshed Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 04: Tilfredshed Vi har lavet undersøgelser: En som henvender sig til spillerne, og en som henvender sig til forældrene (se side 7). Samarbejdet med begge parter er vigtigt

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 08/09 er det tredje og foreløbig sidste år, hvor selvevalueringsobjektet er den anerkendende

Læs mere

Holmegården Plejecenter

Holmegården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2012 Holmegården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

Uddrag fra HE rapport

Uddrag fra HE rapport Uddrag fra HE rapport Tabel A viser elevernes vurdering af, om de føler de har oplevet et anderledes skoleår i forhold til deres tidligere skoleår i folkeskolen. Tabel A Føler du at du har oplevet et anderledes

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Efterskolen Solgården

Efterskolen Solgården Efterskolen Solgården - Forvandlende fællesskab Ved at gå på efterskole får man bare det fedeste forhold til sine venner, man er sammen 24/7, så vi lærer virkelig hinanden at kende. Vi mærker, at lærerne

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Interviewperson 1: Okay, kan I godt lide at gå i skole, hvis i sådan lige skal...?

Interviewperson 1: Okay, kan I godt lide at gå i skole, hvis i sådan lige skal...? Interview gruppe 1 Interviewperson 1: Vi kan jo lige starte med at sige hvad vi hedder Laust: Jeg hedder Laust og går i 9.klasse og er 16 år Eva: Jeg hedder Eva og jeg går også i 9.A og jeg er 15 år Cecilie:

Læs mere

Evaluering af undervisningen

Evaluering af undervisningen 1 Evaluering af undervisningen Skoleåret 2015/16 Refleksioner: Eleverne har besvaret nedenstående spørgeskema. Svarene er behandlet på lærermøde. Generelt meget stor hed med undervisningen, såvel fagligt

Læs mere

Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC)

Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Filurens KKCs fritidstilbud:...

Læs mere

Randers Musikskole Undervisningsmiljøundersøgelse Samlet status. Hvad er dit køn? I hvilken aldersgruppe er du?

Randers Musikskole Undervisningsmiljøundersøgelse Samlet status. Hvad er dit køn? I hvilken aldersgruppe er du? Randers Musikskole Undervisningsmiljøundersøgelse 2016 Undersøgelsen er sendt ud til 396 aktive elever i alderen fra 10 år og op og som modtager undervisning inde på Randers Musikskole. 192 elever har

Læs mere

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11 Vi har i år gennemført en undersøgelse af skolens undervisning. Dette er foregået ved brug af spørgeskemaer, der er blevet uddelt i klasserne. På de følgende sider kan undersøgelsen gennemlæses, både statistisk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO Dato: 1. august, 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. august, 2015 UMV en indeholder

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Metode...4 Besvarelse fra de børn/unge der har benyttet Teaterskolen for Børn s fritidstilbud.5

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015 1 2 Indhold 1 Jeg er tilfreds med den måde, mine lærere underviser på... 3 2 Undervisningen er på et niveau, der passer fagligt til mig... 3 3 Jeg deltager aktivt i timerne og er altid forberedt... 5 4

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere