Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej Vig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2009 Dok: Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard og Helle Kausgaard

2 Om tilsynets gennemførelse. Tilsynet orienterede om ny struktur for det driftsrelaterede tilsyn på børne-, unge- og voksenområdet i Odsherred Kommune fra 1/ Der er ved at blive udarbejdet en ny tilsynsmanual som vil medføre et mere omfattende tilsyn fra foråret Det aktuelle tilsyn er af mere overordnet karakter som primært har til formål at hilse på og følge op på uafsluttede eller aktuelle problemstillinger i Om tilsynets helhedsindtryk. Ulstrup Efterskole fremtræder pæn, ren og ryddelig. Skolens afdelinger er velindrettede, og synes velegnede til formålet. Generelt har skolen en rimelig vedligeholdelsesstandart, men bærer dog præg af at blive brugt af unge mennesker. Både interview og rundvisning foregik i en åben og imødekommende atmosfære. Tilsynet hilste kort på flere elever under rundvisningen. Skolens hjemmeside og det skriftlige materiale der blev udleveret ved besøget synes at understøtte et godt indtryk af faglig kvalitet. Samlet vurdering. På baggrund af det begrænsede kendskab til skolen hvor Tilsynet kun har set de fysiske rammer i et begrænset omfang og ikke talt med hverken elever eller ansatte, men udelukkende har vores informationer fra skriftligt materiale samt samtalen med forstander, er den samlede vurdering, at der er tale om et fagligt kompetent undervisnings- og kostmiljø. Det er Tilsynets vurdering, at skolen forholder sig hensigtsmæssigt til de pædagogiske udfordringer som et miljø med unge mennesker har, både overordnet og helt konkret i aktuelle problemstillinger. Fysiske rammer. Beliggenhed. Skolen er startet i 1990 og er indrettet i og omkring en nedlagt landsbyskole midt i Odsherred. Skolen ligger midt i det åbne land med smuk udsigt, omgivet af marker og gårde. Den nærmeste by er Vig, der ligger 3 km væk. I Vig er der forretninger, bank, biograf og svømmehal. Der er gode tog og busforbindelser fra Vig. Fysiske rammer. Ulstrup Efterskole er en praktisk, prøvefri efterskole for bogligt svage, og unge med særlige behov. Eleverne bor sammen i fire huse med to til fire personer på hvert værelse. Der kan vælges mellem forskellige linjefag. Skolen har et Jordbrug og gartneri-værksted hvor eleverne passer skolens grise- og hestehold samt dyrker grøntsager og blomster. Der er et køkken-værksted hvor de produkter der er produceret i landbruget anvendes. Endvidere fremstilles al den mad der spises på skolen i køkkenværkstedet. Der er træ, metal og pedelværksted hvor der gennem undervisningen er kurser i at svejse, smede og dreje i træ. Der er også

3 musik-værksted hvor der trænes i instrumentalspil med henblik på at danne et orkester som kan underholde ved skolens sammenkomster og fester. Ulstrup Efterskole lægger stor vægt på sport, motion og fritidsaktiviteter. Indretning. Skolen har både sengs stuer, men har som mål at komme ned på max 3 sengs stuer. I det ene elevhus har man netop ibrugtaget 1. salen som anvendes dels til elevværelser, men der er også lavet et lærerværelse. Der er i denne bygning plads til 17 elever, heraf bor 8 elever oppe + 1 badeværelse samt 9 elever bor nede + 2 badeværelser. Sikring af flugtveje. Der er i forbindelse med ibrugtagningen af 1. salen netop lavet en brandtrappe, ligesom alle vinduer er godkendt som flugtveje. Tilsynet orienteres om at der netop den 8/ har været brandsyn. Alarmer. Der er røgalarmer på alle værelser. Ann fortæller hun gir en opsang hver måned, idet de har erfaring for, at eleverne piller batterierne ud af alarmerne hvis de mangler til deres ipod o. lign. Ann fortæller, at eleverne faktisk kan komme på kontoret efter batterier hvis de løber tør for at forhindre alarmerne deaktiveres. Under tilsynsbesøget tales om reglerne for centralt brandmelde system. Skolen har ikke fået et påbud herom fra Brandchefen Jens Larsen, men Ann ønsker selv at undersøge eventuelle regler herom, med henblik på størst mulig sikkerhed. Evakueringsplan. Indenfor de første 14 dage efter sommerferien gennemføres hvert år en brandøvelse sammen med skolens elever og lærere. Vedligeholdelse. Skolen fremstår umiddelbart godt vedligeholdt. En række af bygningerne er af nyere dato. Tilsynet var kun på begrænset rundvisning ved dette tilsyn. Levnedsmiddelkontrol. Skolens køkken kontrolleres af levnedsmiddelkontrollen. Skolen har en elitesmiley. Organisation, drift og forretningsgange. Værdigrundlag. Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske erfaringer, kan opnå succes, styrke og evne til at indgå i sociale relationer. Vi lægger vægt på at integrere økologisk praksis i hverdagen. Citat fra hjemmeside. Formål. Skolens formål er at drive en efterskole for unge med særlige undervisningsbehov indenfor rammerne af gældende regler for frie kostskoler. Målet er, at den enkelte elev udvikler personlige og faglige kompetencer og motiveres til fortsat uddannelse i skole og erhverv. Det vil sige gennem en almendannende undervisning, som indeholder praktiske erfaringer, livsnære oplevelser og teoretisk viden. Citat fra hjemmeside.

4 Projekter. Skolen er ikke klassedelt og den er eksamensfri. Året er opdelt i 4 perioder, hvor eleverne kan vælge mellem forskellige linjefag. Derudover tilbydes en række valgfag af kreativ, praktisk eller boglig art. Til motiverede elever tilbydes endvidere specialundervisning i dansk og matematik a 4-12 ugers varighed. I undervisningen indgår hjælpemidler der understøtter elevens behov, fx IT-rygsæk, scanner, lydbøger, mm. Hvert år arrangeres husture i begyndelsen af skoleåret, separat for hvert hus og skilejrskole for hele skolen i januar/februar måned. Endvidere tager skolen på en del ekskursioner med deltagelse af andre efterskoler, bl.a. musikfestival på Klintebjerg. Betalingen er indregnet i skolepengene. Optagelse. Det er en forudsætning for optagelse, at eleven og forældrene har besøgt skolen og har haft en samtale med forstanderen eller en lærer. Eleven bliver her orienteret om livet på skolen, og om skolens regler, for at skolen kan være et trygt og udviklende sted for alle. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse. Antal indskrevne. 61 elever, aktuelt heraf er 1 anbragt. Skolen er godkendt til 58 elever. Skolen budgetterer med 58 elever, men tager hvert år lidt flere elever ind for at være sikker på at kunne holde budgettet, idet der er erfaring for, at et par stykker måske stopper midt i skoleforløbet. I forhold til skolens godkendelse fra Vestsjællands Amt kan skolen stille op til 40 pladser til rådighed for de sociale myndigheder til anbringelse. Både skolen og Tilsynsmyndigheden er enige om, at der er behov for at se på godkendelsen generelt og senest inden august Alder år. Målgruppe og kerneydelse. Elever i 9. og 10. klasse med social funktionsvanskeligheder d.v.s. elever fra folkeskolens specialklasser samt elever der har gået i almindelig klasse med støtte i form af specialundervisning eller en støttelærer. Overensstemmelse mellem skolens tilbud i forhold til nuværende målgruppe. Ja. Hvordan er de unges tilknytning til personalet organiseret. Hvert hus har 3-4 huslærere, en af disse bliver kontaktlærer for eleven. Kontaktlæreren er den, som har kontakt til forældrene, samt øvrige samarbejdspartnere, og følger med i, hvordan det går eleven på skolen. De unges pligter og praktiske opgaver. Eleverne foretager den daglige rengøring af værelserne og huset. Desuden deltager de i den daglige madlavning, rengøring og vedligeholdelse af skolen. De lærer der igennem nogle af de færdigheder, der er nødvendige for at kunne klare sig selv. Seksualitet. Eleverne må gerne være kærester, men de må ikke gå i seng med hinanden. Alkohol/narkotika. Rygning er forbudt på skolens område, samt til og fra skolen. Dette gælder både for elever og ansatte. Det er forbudt at drikke øl og lign. Skolen oplever dette overholdes. I stedet eksperimenterer flere at de unge med hår og tøj, hvilket er ok fra skolens side.

5 Medicinhåndtering. Ikke oplyst. Oplysningsmateriale til nye elever og pårørende. Ca. 40 mulige elever besøger skolen hvert år til efterskolernes dag. Endvidere har skolen nogle små pjecer som beskriver skolen. Endelig har skolen sin egen hjemmeside på Skolen har altid sine pladser fyldt op. Samarbejde med forældre/pårørende. I november holder kontaktlærerne møde med den enkelte elev, dennes forældre samt øvrige samarbejdspartnere. Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Skolen oplever at de får lov til at passe sig selv. Når der er 2 årige elever kommer sagsbehandlerne kun til det 2. år, idet der skal laves en specialhandleplan. Magtanvendelse. Der opstår naturligvis konflikter på skolen, men man har endnu ikke haft nogen magtanvendelser. Ofte vil eleven komme til en samtale med Ann. Det kan være en mulighed at lave en aftale om at tage hjem på tænkepause fx i situationer hvor eleven er blevet set drikke øl på Vig Station. Klagesager. Ikke oplyst Personaleforhold og arbejdsmiljø. Personalesammensætning. 13 lærere, heraf er 10 over 50 år. Ann startede som leder i Ann bor på skolen. En lærer yderligere bor på skolen jævnfør bekendtgørelsens krav herom. Personaleflow. Ikke oplyst Rygepolitik. Ja. Se ovenstående. Uddannelsespolitik og kompetenceudvikling. Ikke oplyst. APV. Ikke oplyst. Arbejdsulykker. Ikke oplyst. Drøftelse af godkendelsen. Under tilsynsbesøget drøftes godkendelsen fra Vestsjællands Amt af 28. oktober Der er behov for en justering. Det aftales at Ann tilsender udkast til ny godkendelse, herunder: Antal pladser til rådighed for sociale myndigheder til anbringelse. (Ved mødet tales om max 5-10 pladser) Pladspris. Aktuelt forhandles denne pris fra gang til gang. (Ved mødes tales om overvejelser gående på hvad en basispris kan/skal være) Andre ønsker til ændringer i godkendelsen.

6 Ligeledes drøftes opførelse på Tilbudsportalen. Skolen SKAL være opført på denne. Det aftales at Ann undersøger hos kollegaer hvordan de er opført på Tilbudsportalen. Se fx også Ann tilbydes hjælp fra Tilsynsenheden i forbindelse med oprettelsen herpå. Blandt andet skal skolens p-nummer anvendes i forbindelse med indberetningen til Tilbudsportalen.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Thorshøjgård er placeret på et 5 hektar areal i landlige omgivelser mellem Torslunde og Taastrup By. På matriklen er der to døgnafdelinger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere