De Syv Stråler. En syvfoldig manifestation af guddommelighed. Fra William Meaders blok - Oversat af Jette Fogh Lokvig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Syv Stråler. En syvfoldig manifestation af guddommelighed. Fra William Meaders blok - Oversat af Jette Fogh Lokvig"

Transkript

1 De Syv Stråler En syvfoldig manifestation af guddommelighed. Fra William Meaders blok - Oversat af Jette Fogh Lokvig Det er velkendt indenfor den esoteriske tradition, at al skabelse kommer i eksistens gennem manifestationen af syv unikke guddommelige kvaliteter. De omtales normalt som de syv stråler, og disse udstrålinger opstår af det Ene Liv (Gud), og er levende strømme at DETS natur, der manifesterer sig i og som Kosmos. Den variation af alt hvad vi ser og kender, opstår af strålernes ubestemte kombinationer og sammenblanding. Det vigtigste er måske erkendelsen af, at hver eneste menneskesjæl kan findes på en af disse stråler. Således er det at finde sjælsstrålen, dybt inde i sig selv, at opdage sit spirituelle formål med livet sit raison d etre. Jeg vil skrive meget om de syv stråler i fremtidige blogindlæg, men som en introduktion vil jeg lige nævne dem her, så du har mulighed for at fornemme meditativt, hvilke af disse stråler der resonerer indadtil. Sådan en fornemmelse er ikke i sig selv et ufejlbarligt bevis på sjælsstrålen, 1

2 men det er ikke desto mindre et udgangspunkt for ens søgen. Der er mange mulige benævnelser (både gamle og nutidige), men nedenfor er nævnt de oftest brugte for hver af strålerne: Første Stråle: Vilje og Kraft Anden Stråle: Kærlighed og Visdom Tredje Stråle: Aktiv Intelligens og Tilpasningsevne Fjerde Stråle: Harmoni gennem Konflikt Femte Stråle: Konkret Viden og Videnskab Sjette Stråle: Idealisme og Hengivenhed Syvende Stråle: Ceremoniel Orden og Magi Det er vigtigt at forstå, især hvis emnet er nyt for en, at nummereringen af strålerne ikke angiver rangorden eller rækkefølge. Helt essentielt er strålerne jævnbyrdige, men forskellige. Hver af dem er en manifestation af en kategori eller type af guddommelig bevidsthed, der udvikles overalt og til alle tider. Skønt de syv stråler definerer naturen og parametrene, der karakteriserer menneskelige sjæletyper, er dette ikke den eneste indflydelse de har med hensyn til formningen af den menneskelige erfaring. F.eks. repræsenterer de syv stråler den energetiske kilde, der muliggør differentieringen og udviklingen af de forskellige naturriger; kulturelle tendensers opståen i en nation; og de styrer fremkomsten af de samfundsinstitutioner og rammer vi lever i. Strålerne repræsenterer guddommelighedens syvfoldige manifestation, og er de mest fundamentale og universelle arketyper, idet de understøtter alt som er. Udover deres umiddelbare tilknytning til menneskeheden, så svarer de til de syv ærkeengle i Abrahams religioner, så vel som til de syv Rishi Herrer, der bliver æret i hinduismen. De er involveret i livskraften iboende de forskellige stjernekonstellationer, i livskraften der besjæler planeterne i vores solsystem, og i den underliggende impuls, der føder de store astrologiske tidsaldre. Således ses det, at de syv stråler gennemtrænger universet, for der er ikke det sted eller den omstændighed, hvor de ikke findes. Første Stråle - Den Brændende Grunds Herre Første stråle er den guddommelige energi, der giver impuls til alle tings evolutionære udvikling. Da denne stråle er bærer af guddommelig vilje, er den kraften, der driver Livet til på et tidspunkt at manifestere sit arketypiske formål og skæbne. Hos os alle er det kraften, der skubber bevidstheden til at tage det næste skridt i udviklingen, selv om dette involverer smerte og lidelse undervejs. Der er tidspunkter i livet, hvor vi ved, at vi må stå urokkeligt fast for at overvinde forskellige både ydre og indre forhindringer, som blokerer for bevægelse fremad i vores liv. Det er derfor ikke underligt, at denne levende stråle i gamle overleveringer er blevet kaldt Den Brændende Grunds Herre. Den tvinger hver eneste af os til at vandre henover krisens brændende grund og det som en indledning til et forøget sjælfuldt liv. 2

3 Skønt alle de syv stråler kommer til udtryk i ethvert menneske, sker det med store variationer. For de, der er veludrustet med den første stråle, kan man sandsynligvis iagttage en variation af karakteristikker i deres måde at være på. Sådanne individer har ofte stor viljestyrke og drivkraft, og har også en naturlig evne til at lede og styre folk og begivenheder. De har en tendens til at anskue verden ud fra et storskærms perspektiv, og har en dyb forståelse af principper og prioriteter. Som Strålen for Vilje og Kraft er denne hellige energi nødvendig for ethvert menneske, især for dem, der går den spirituelle vej. Den lange rejse til oplysning medfører ofte skridt, der strider imod andre menneskers normer og forventninger, såvel som mod hele samfundets. Den første stråle forsyner enhver af os med resourcer til at bryde igennem sådanne barrierer, når den anvendes klogt og rigtigt, og den tillader derved sjælen at stråle mere klart. Anden Stråle Den Evige Kærligheds Herre Som en udstråling fra det Ene Liv, har denne stråle en magnetisk og tiltrækkende kvalitet. I den højeste betydning er det strålen, der rummer hukommelsen om den oprindelige enhedstilstand i hele skabelsen. Dog manifesteres den på det menneskelige plan som medfølelse, empati og kærlig visdom. Inden for esoterismens hemmelige nomenklatur (fagudtryk), bliver denne levende energi nogle gange kaldt for Den Evige Kærligheds Herre, og er tæt forbundet med Loven om tiltrækning. Dens energi hjælper os med at sanse, at der bagved det ydre livs forskellighed eksisterer en varig enhed. Det er denne store gave den anden stråle bibringer os. Skønt alle syv stråler er ligeværdige med hensyn til deres bidrag til den menneskelige udvikling, så har især denne stråle en unik position og indflydelse indenfor den hellige syvfoldighed. Vi får fortalt i den gamle esoteriske litteratur, at vores Sollogos (guddommen der besjæler vores solsystem) er et anden stråle væsen. Ihukommende dette er der meget sandhed i det gamle ord om at Gud er kærlighed. Når vi tænker på vores lokale gud (sollogos) er det helt sikkert sandt. Og hvis vi, som menneskelige væsener, blot er bevidsthedsatomer besjælet med Sollogos væren, så er vi også udstrålinger af kærlighed og visdom. Sådan er vores solsystems velsignede natur. I tilgift til at være gennemtrængende til stede, er der mange mennesker, hvis sjæl eller personlighed er enestående betinget af denne stråles kærlighed og visdom. Når det udtrykkes klogt, demonstrerer sådanne mennesker en dybtgående sensibilitet overfor andre, er dybt intuitive og har ofte en naturlig evne til at undervise og oplyse. Således betragtet er det ikke overraskende, at den anden stråle understreger behovet for at undervise, og også er central for de helbredende kunstarter. Tredje Stråle Det Universelle Sind Hver af de syv stråler repræsenterer en egenskab eller et aspekt af det Ene Liv (Gud), som det manifesterer sig overalt i Kosmos. Ofte refereres der til tredje stråle som Strålen for Aktiv Intelligens og Tilpasningsevne. Denne hellige tilpasningsevne repræsenterer det Ene Livs sind og kreative potentiale. Det er den form-byggende kraft iboende al skabelse, og igennem dette arbejde 3

4 kommer den intelligente manifestation af den Enes arbejde i eksistens. Som sådan kan den tredje stråle bedst forstås som Det Universelle Sind. Som repræsentant for guddommelig intelligens er denne stråle ansvarlig for alt, hvad vi udadtil ser og ved. Okkult betragtet kan hele universet forstås som det billedlige udtryk for det Ene Liv, som det tænker sig selv i manifestation. Som en analogi er dette identisk med den måde sjælen bruger, når den indgangsætter sin inkarnation i menneskelig form. Det er sjælens sind, der producerer inkarnationen og de omstændigheder genfødslen vil ske under. Set i en rent menneskelig kontekst er den tredje stråle den arketypiske kraft, der skaber selve fænomenet bevidsthed. Den er tæt knyttet til Loven om Aktivitet, og dens iboende bevægelse er det, der stimulerer konstruktionen af menneskelig tanke, følelse og fysiske eksperimenter. Her ser vi igen denne hellige stråles form-byggende rolle. Skønt ethvert menneske har en naturlig relation til den tredje stråle, så er der nogle, hvis sjæl eller personlighed overvejende er betinget af den. Sådanne mennesker er normalt alsidige og kreative tænkere, har evner for sprog og ordforråd, og tenderer mod konstant aktivitet både udadtil og indadtil. Når mennesker, der er velforsynet med den tredje stråle, klart er på discipelskabet vej, kan de ses som forløberne til Guds lys. Fjerde Stråle - Den Guddommelige Mægler - Det siges, at den spirituelle vej er en rejse fra dualitet til Enhed. Det er derfor ikke overraskende, at den fjerde stråle er af bemærkelsesværdig vigtighed for menneskeheden. Som den levende energi der er mest associeret med dualitet og dens bestemmelse er den fjerde stråle det fundament på hvilket menneskeriget udvikles. Den er ansvarlig for sjælens afbalancering og integrering med den menneskelige personlighed. Denne stråle styrer i høj grad det modsætningernes spil, der er tydeligt i vores tanker, følelser og fysiske livs modstridende behov. Ikke overraskende bliver denne hellige energi sommetider kaldt for Den Guddommelige Mægler. Som energi der stråler ud fra det Ene Liv, er det den fjerde stråles natur at drive evolutionen fremad mod en stigende grad af balance og syntese. Dette gør den helt sikkert, men ikke uden kamp. Den bliver ofte kaldt Strålen for Harmoni gennem Konflikt, og den tvinger disciplen til at opdage og transformere de mange konfliktende dualiteter, der er vævet ind i bevidsthedens grundlæggende struktur. Hvad enten man overvejer det dualistiske drama mellem personligt begær og uselvisk aspiration, stræben efter lykke og undgåelse af sorg, eller sammenstødet mellem adskillende versus forenende tænkning...vil det hele på et tidspunkt blive en kampplads i den menneskelige bevidstheds struktur. Beslutningen kommer, men først når den enkelte kan løfte sig over de kæmpende dualiteter. Dette kræver, at han eller hun finder et sted dybt inde i sig selv, et ophøjet rum, hvor enhver konfliktfyldt dualitet kan smelte sammen til en. Fordi menneskeheden er det fjerde rige i naturen, så har den et nummerologisk slægtskab med den fjerde stråle. I den gamle esoteriske filosofi får vi endog at vide, at selve menneskehedens sjæl er styret af denne hellige stråle. Således er vi alle udsat for dens evolutionære indflydelse. Bortset fra det, så vil mennesker, hvis personlighed er betinget af den fjerde stråle, demonstrere forudsigelige karaktertendenser. De sætter ofte pris på spontanitet, er dramatiske og har evner for 4

5 at skabe konflikt. Dog er de som naturlige formidlere ofte også begavet med styrken til at frembringe en krises afslutning og harmonisering. Sådanne mennesker har en udsøgt sans for skønhed, og er ofte også i stand til at skabe den. Ja bestemt, kunstnere er sædvanligvis forsynet med den fjerde stråles gaver og tilbøjeligheder. Den Femte Stråle - Det Delende Sværd - Hvis der er en betegnelse, der bedst beskriver den femte stråles indflydelse, ville det være ordet præcision. Essentielt er den femte stråle den store afklarer af sandhed. En af dens indflydelser som hellig stråle angår bevidstheden og den menneskelige opfattelsesevne. Den hjælper menneskeheden med mentalt at skelne det sande fra det tilsyneladende sande. Gennem sin vægt på knivskarp skelnen udvikler den langsomt vores opfattelse med evnen til klogt at adskille sandhed fra pseudo-sandhed. Ud fra dette er dens gamle betegnelse som et delende sværd ganske passende. Set fra et historisk perspektiv er den femte stråle den grundenergi, der gav impulser til de videnskabelige og industrielle revolutioner. Almindeligvis refereret til som Strålen for Konkret Viden og Videnskab, har dens indflydelse ført til de fleste af menneskehedens videnskabelige og teknologiske fremskridt gennem de sidste to århundreder. Graden af mental skarphed og undersøgende evne i vor tid er uden sidestykke i menneskets historie. Årsagen hertil er overvejende denne hellige energis voksende tilstedeværelse. Ud fra den kendsgerning at den er baggrundsstrålingen for Vandbærerens tegn, er det rimeligt at antage, at den femte stråle vil have en formende effekt på menneskelige affærer et stykke tid fremover. Som en iboende del af deres psykologiske konstitution er det sandsynligt, at femte stråle mennesker fremviser bestemte tendenser i deres karakter. De har en veludviklet evne til at adskille fakta fra fiktion, og ser som sådan tingene fra et realistisk og fornuftigt perspektiv. De er analytiske, opfindsomme og diskriminerende. Af og til kan sådanne mennesker være ret skeptiske (sommetider fejlagtigt) og foretrække en undersøgelse fremfor spekulative spørgsmål. Når de går vejen rummer de ikke desto mindre stor spirituel viden. Den Sjette Stråle - Hengivenhed til Livet - Som den vigtigste skabende kraft i den menneskelige bevidsthed er hengivenhed til alt, hvad der er helligt, den essentielle virkning af denne stråle. Sammen med en fornemmelse af opofrelse og ydmyghed gør den sjette stråle det menneskelige hjerte tilbøjeligt til at demonstrere ærbødighed for det, der anses for godt, sandt og smukt. Som en levende stråle opstået fra det guddommelige, er det ikke overraskende, at en af dens gamle betegnelser er Hengivenhed til Livet. I enhver af os er den sjette stråle den kraft, der driver os til en mystisk længsel efter et hengivent forhold til det Ene Liv Gud. I tillæg til de opbyggelige virkninger giver den sjette stråle anledning til idealisme. Folk, som er godt forsynet med den, hælder mod at tro, at deres elskede idealer repræsenterer centrale sandheder at leve efter, hvad enten det er overvejet fra et sekulært eller et spirituelt synspunkt. Som en 5

6 konsekvens er sådanne mennesker ofte ekstremt loyale og dybt selvudslettende i støtten til deres elskede idealer. Som med alle strålerne er virkningen af den sjette stråle på menneskelig bevidsthed dualistisk. Den kan løfte os til spirituelle højder, hvor vi føler os mystisk forenet med det guddommelige. Dog kan den også blive forvredet af urenheder fra vores lavere naturer og forledt til rigid idealisme og blind hengivenhed. Hvis vi sammenligner, har den sjette stråle haft en dominerende effekt på menneskeheden over de sidste mange århundreder. Årsagen er, astrologisk set, at denne Stråle for idealisme og hengivenhed er en grundlæggende energi iboende Fiskenes tegn. Da vi nu er ved at transformere os væk fra Fiskene og hen mod Vandbæreren, kan mange af de globale kriser, vi ser nu, spores til menneskehedens sjette stråle vaner i konflikt med det mere mentalt kreative og mindre idealistiske Vandbærerens tegn. Den Syvende Stråle Vogteren af det Magiske Ord. At bringe himlen ned på jorden er den grundlæggende indre trang, som den syvende stråle vækker. Som den styrende energi der ligger bag det fysiske plan, gør denne lysstråle os tilbøjelige til at grundfæste den kærlighed og visdom, vi fornemmer indeni. Derfor er den syvende stråle tæt forbundet med praktisk mysticisme. Det giver et menneske mulighed for meditativt at nå bevidsthedens subtile højder samtidig med, at han eller hun holder fødderne fast plantet på jorden. Den syvende stråle er også den guddommelige kraft, der understøtter kunsten om hvid magi. I den esoteriske terminologi er magi simpelthen det udtryk, der betegner processen med at bringe intuitivt forståede ideer frem til konkret ydre manifestation. Det er sandelig kunsten om kreativ manifestation, og den syvende stråle er energien, der gør dette muligt. Skønt spirituel kreativitet kommer i mange former, er det den kreative brug af sproget, der er den mest magtfulde. Menneskehedens bevidsthed udvikles gennem de ideer, der kommunikeres gennem det talte og skrevne ord. Generelt sagt er syvende stråle disciple naturlige mestre i dette. Derfor er det ikke underligt, at et af de gamle navne for denne hellige stråle er Vogteren af det Magiske Ord. Fordi denne energi har en nær kontakt med Vandbærerens tegn, er det sandt at sige, at menneskeheden er på vej ind i en stor syvende stråle æra. Som en opbyggende stråle hjælper den os med at realisere nye og praktiske ideer, der støtter restruktureringen af civilisation og menneskelig interaktion. Globalt set er den syvende stråle ansvarlig for menneskehedens opvågnen til vores nære relation til Moder Jord og vores voksende forpligtelse overfor beskyttelse af omgivelserne. Det er den energi, der understøtter udviklingen af de økonomiske, politiske og sociale strukturer, der vil hjælpe menneskeheden med at etablere rette relationer med de større levende systemer, som vi, individuelt og kollektivt, er bestanddele af. 6

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund.

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Den Seksuelle Problematik

Den Seksuelle Problematik 1 Den Seksuelle Problematik Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Seksualitet repræsenterer

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58 Hvad er Mazdaznan? Vi er en lille gruppe mennesker, som interesserer os rigtig meget for et mange tusind år gammelt system, som hedder Mazdaznan. Vi synes at dette system er helt fantastisk og specielt

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Intro meditation til December meditations-serie

Intro meditation til December meditations-serie Intro meditation til December meditations-serie 17.11.2016 Velkommen til alle. Dette er en kanaliseret meditationsrække med mine primære guider Kryon og Metatron. Desuden bliver der formidlet bevidsthed

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Gralskongen & Gralsdronningen

Gralskongen & Gralsdronningen Gralskongen & Gralsdronningen Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra. Fotos fra Avalon taget af Lucindra. Tidligere udgivelser: De Tre Grale - en spirituel rejse Tvillingesjæl Indvielsens

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI Af HOLGER STAVNSBJERG Menneskeheden er nået så langt i sin udvikling, at den har integreret sin personlighed og dermed skabt tærskelens vogter og står nu på grænsen til guddommelighed,

Læs mere

Guddommelige kvaliteter hos det frie menneske

Guddommelige kvaliteter hos det frie menneske GITTE MELDGAARD, JANUAR 2013 Guddommelige kvaliteter hos det frie menneske Da jeg skrev teksterne til "En guide til den nye tid" på min hjemmeside, fandt jeg frem til betegnelsen et frit menneske, som

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

Guddommelig Moderenergi

Guddommelig Moderenergi Guddommelig Moderenergi Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra i Chalice Well, Avalon. Alle fotos i bogen taget af Lucindra i Fatima og Avalon. Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Vædderen: Retvendt. Retvendt. Retvendt. Store energier er i spil, få samling på brikkerne i dit livs puslespil. Fristeren, angsten for noget forgangent stikker

Læs mere

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 Deva og menneske Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 I Det teosofiske samfund er der mange medlemmer, som tænker i samme

Læs mere

VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH

VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH UNDERVISER B. Kim Pedersen Som forenende enhed, helt ned til det sidste led, er alt sammenlænket med alt det andet. Således er den guddommelige essens

Læs mere

KAPITEL 21. Shambhala-linien

KAPITEL 21. Shambhala-linien KAPITEL 21 Shambhala-linien Ideen om kontinuitet i Shambhala-belæringerne hænger sammen med ens egen kontakt med den oprindelige urvisdom. Urvisdommen er tilgængelig og yderst enkel, men tillige uendelig

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Vandbærerens tidsalder

Vandbærerens tidsalder 1 Vandbærerens tidsalder Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Vandbærerens tildalder Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion I Vandbærerens tegn vil Fisketidsalderens

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Symbol nr. 43. Symbol over "Livets Bog

Symbol nr. 43. Symbol over Livets Bog Symbol nr. 43 Symbol over "Livets Bog Livets Bog et resultat af pligtfølelse Livets Bogs mission. Livets direkte tale. Livets religion 43.1 Da mit eget liv er af en sådan natur, at jeg ved selvsyn har

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien.

Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien. Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien. (oversat af Birgitte Meinert) Artiklen herunder præsenterer LightBody Balancing med den magiske Ny energis natur, skabt af Villma Gros. Dette

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

KÆRLIGHED, SKØNHED OG VIDEN

KÆRLIGHED, SKØNHED OG VIDEN KÆRLIGHED, SKØNHED OG VIDEN af Helena Roerich 1879-1949. Hun skrev bl.a. Agni Yoga bøgerne og lagde særlig vægt på Verdensmoderen. Der findes i os alle tre nøgler til udvikling: KÆRLIGHED, SKØNHED og VIDEN.

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 OKKULTISME C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 OKKULTISME Af C.W. Leadbeater (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Ordet okkultisme er alvorligt misforstået. I de uvidendes forestilling

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~ Den Feminine Kraft Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra De Tre Gratier - LandArt Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl Indvielsens Port - Vejen til den 3. indvielse Lysets Kvinder

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

SIQ - Spirituel Intelligens

SIQ - Spirituel Intelligens Institut for Holisme og Forskning SIQ - Spirituel Intelligens SIQ - Spirituel Intelligens Livskilden 2004 Livskilden Gl. Strandvej 199 A 3060 Espergærde 4913 4869 e-mail: livskilden@post.tele.dk www.livskilden.org

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer.

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. 3. Spejling af det, som er tabt, givet eller taget væk. 4. Spejling af flugt. 5. Spejling af din

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen Kenneth & Mary Gerken (2005) SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen den 09-03-2012 kl. 8:31 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Dramaet i socialkonstruktionisme En dramatisk transformation finder sted i idéernes

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Tavshed & Stilhed. En tale ved en Wesak-højtid. Udgivet af VisdomsNettet

Tavshed & Stilhed. En tale ved en Wesak-højtid. Udgivet af VisdomsNettet Tavshed & Stilhed En tale ved en Wesak-højtid 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Tavshed & Stilhed En tale ved en Wesak-fest www.visdomsnettet.dk 2 Nyt syn på holdningen til arbejde Skabende

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016 Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene Medfølelse som åndelig disciplin! Jeg indleder denne 2. sektion med lidt fra epilogen fra David Benners bog: At vandre sammen - og

Læs mere

NATIONERNES særpræg styres af de 7 STRÅLER. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

NATIONERNES særpræg styres af de 7 STRÅLER. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk NATIONERNES særpræg styres af de 7 STRÅLER 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Nationernes særpræg styres af de 7 stråler Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Nationernes særpræg styres af

Læs mere

DEVAERNES TRO. Geoffrey Hodson.

DEVAERNES TRO. Geoffrey Hodson. 1 DEVAERNES TRO Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 DEVAERNES TRO Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Devaernes tro er baseret på viden. Den er

Læs mere

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:»salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger,

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. Retvendt. Lad impulserne fra dit indre, give dig svaret på hvad dit hjerte ønsker sig. Når du siger jamen tre gange, er der

Læs mere

Når væren bliver terapiens fundament

Når væren bliver terapiens fundament Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk 1 JORDDEVAER Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 JORDDEVAER Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Undervejs i sin udvikling kombinerer devaen sin

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere