Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14"

Transkript

1 Sundeved Efterskole Sundeved Efterskole Bovrup Storegade 5, Bovrup 6200 Åbenrå Tlf Fax: Hjemmeside:

2 Indholdsfortegnelse Skolens værdigrundlag... 4 Eleverne... 4 Optagelse... 4 Evalueringer og kontakt til forældrene i årets løb... 4 Undervisningen... 5 Skema... 5 Boglig undervisning... 5 Obligatoriske boglige fag... 5 Aktiv Fællesfag... 5 Beskrivelse af de boglige fag... 7 Obligatoriske fag... 7 Dansk... 7 Matematik... 7 Engelsk... 7 Tysk... 7 Fysik... 7 Biologi... 7 Geografi... 7 Historie... 7 Samfundsfag (medborgerskab i 10. kl.)... 8 Kristendom... 8 Særlige undervisningsforløb i dansk og specialundervisning... 8 Vejledning... 8 Linje- og valgfag... 9 Linjefag... 9 Badminton... 9 Springgymnastik... 9 Rytmisk gymnastik... 9 Tekstil Volleyball Fodbold Musik Kunsthåndværk Friluftsliv Valgfagstilbud Musiske: Praktisk/kreative: Anderledes dage og uger Introuge Introtur Forældreweekend Kulturtur Musical Brobygning for 10. klasse Projekt for 8. og 9. klasse Et døgn på Sundeved Julehyggedag

3 FS 10 prøve i fysik/kemi OSO- uge for 10. klasse Terminsprøver og bedsteforældredag Skriftlig prøveperiode ( maj 2014) Tønderstævne Mundtlig prøveperiode (2. juni 17. juni 2014) Triathlon (uge 21) Afslutningstur ( juni 2014) Kostskolen Skolens regler Husgrupper Weekender på skolen Elevernes undervisning i køkkenet Sundeved Efterskoles kostpolitik Rengøring Fredagssamling

4 Skolens værdigrundlag Sundeved Efterskole er en grundtvigsk efterskole. For os betyder det grundtvigske at vi har fokus på det hele menneske, og at vi vægter det alment dannende højt. Fællesskab er en vigtig værdi i skolens virke. Det er i mødet mellem mennesker vi udvikles og lærer nyt. Det forpligtende fællesskab trives godt, når omsorg, glæde, respekt og tillid kendetegner livet på skolen. Samtidig er det vigtigt for at fællesskabet trives, at der er stilles krav og at der er konsekvens i forhold hertil. Skolen og fællesskabet på skolen er et vigtigt element i den enkelte elevs udvikling. Vi skal være et spændende og inspirerende lærested og en vigtig aktør i den enkelte elevs dannelsesprojekt et projekt som bl.a. skal føre til en aktiv deltagelse i vores demokratiske samfund. Vi har en tro på at elevernes personlighed udvikles gennem bevægelsesglæde og kreativ udfoldelse, samt ved at de erkender, hvor vigtigt det er at udfordre sig selv og yde sit bedste. Eleverne Sundeved Efterskole har elever fra hele Kongeriget og fra Sydslesvig, men de fleste elever kommer fra Sønderjylland. Skolen har optaget 130 elever med en ligelig fordeling af drenge og piger. Eleverne er fordelt på tre klasser, og to 10. klasser. Optagelse Såfremt der er plads, kan man flere år ud i fremtiden reservere en plads ved at lave en foreløbig tilmelding og indbetale et tilmeldingsgebyr. Et lille års tid før skolestart inviteres de elever som har reserveret en plads til et orienteringsmøde på skolen. Til dette møde præciseres de krav og forventninger vi har til eleverne (se afsnit om skolens regler), samt hvilke krav og forventninger elever og forældre kan have til skolen. Det er først efter dette møde, at man laver en endelig tilmelding samt indbetaler depositum. Evalueringer og kontakt til forældrene i årets løb Hvert år i slutningen af et skoleår fastsætter bestyrelsen hvordan skoleåret skal evalueres. Skolen prioriterer et godt samarbejde med forældrene. Ca. en gang om måneden udsender forstanderen et nyhedsbrev til alle forældre. Tre gange i skoleårets løb afholdes skole-hjemsamtaler. Forældrene bliver desuden indbudt til at deltage i en forældreweekend og til at overvære musical, foredrag og gymnastikopvisninger mm. Forældrene er desuden velkommen til at deltage i fredagssamlingen hver fredag eftermiddag kl til

5 Undervisningen Skema Undervisningen foregår delvis i et teamsamarbejde mellem flere lærere. Der lægges et skema for efteråret og et for foråret. Derudover laves der skemaer for de uger, hvor vi bryder den almindelige undervisning op og erstatter den med anden undervisning. Boglig undervisning Vi er en boglig skole. Det betyder, at eleverne også i de boglige fag skal yde deres bedste, og vi tager det som en selvfølge, at eleverne møder forberedte til alle timer. Vi praktiserer niveau-deling i nogle fag og tilbyder i helt særlige tilfælde specialundervisning. Vi er en skole, som stiller store krav til eleverne og en skole, hvor eleverne møder begejstring, empati, engagement og faglig kompetence hos lærerne og de øvrige ansatte på skolen. Vi lægger vægt på at være udviklingsorienterede og have rum til at tænke og afprøve nye idéer. Vi har gode muligheder for at organisere undervisningen på nye og spændende måder. Obligatoriske boglige fag 8. og 9. klasse: Dansk, kristendom, matematik, tysk, engelsk, fysik/kemi, geografi, biologi, historie og samfundsfag. 10. klasse: Dansk, matematik, tysk (valgfrit i 10.), engelsk, fysik/kemi (valgfrit i 10.) og medborgerskab (samfundsfag). Vælger man tysk og/eller fysik vælger man også at gå til prøve i de pågældende fag. Aktiv 10. I 10. klasse kører fagene matematik, Medborgerskab, tysk og fysik/kemi halvårligt og afsluttes med prøve efter det halve år. Elever i 10. klasse vil i gennemsnit have 5 timer idræt og gymnastik mere end elever i 8. og 9. klasse. Alle i 10. kl. skal gennemføre kursusforløbet G1 som er den første del af en gymnastiklederuddannelse. Fællesfag Morgensamling, fortælling, fællessang, løb, folkedans og gymnastik. Morgensamling: Fortælling: Fællessang: Vi synger altid to sange fortrinsvis fra højskolesangbogen, beder Fadervor og orienterer om aktuelle nyheder. Det er også til morgensamling vi synger fødselsdagssang. Vi har normalt fortælling to gange om ugen. Et vigtigt fag på skolen, hvor eleverne gennem det levende ord får fortalt om historie, politik, rejsefortællinger, sundhed, aktuelle emner, mm. Vi har hver uge fællessang med alle elever. Her lærer vi bl.a. om teknikken i at synge. I sang lærer vi at synge et bredt udsnit af den danske sangskat og stifter også bekendtskab med populære udenlandske numre. Udgangspunktet er, at eleverne skal opleve glæden og begejstringen ved at synge sammen

6 Løb Folkedans Gymnastik: Én gang om ugen har alle elever løbetræning. Vi løber normalt en rute på 3 km på tid. Traditionelle og nye danse øves. Folkedans er også en aktivitet, hvor eleverne oplever den glæde der er ved at øve, blive dygtige og nå fælles mål. Gymnastikken har en central placering på Sundeved Efterskole. Vi har gymnastik 3 gange om ugen, både fælles og drenge og piger hver for sig. Vi arbejder varieret med gymnastikkens grundelementer. I løbet af efteråret bliver undervisningen mere målrettet frem mod forårets gymnastikopvisninger. Gymnastikken er for skolen også et ansigt udadtil med opvisninger årligt. Udover den obligatoriske undervisning tilbyder vi både rytmisk gymnastik og spring som valgfag og linjefag. Desuden tilbyder vi DGIs Hjælpeinstruktørkursus som valgfag. Alle elever i 10. klasse gennemgår kurset G1 Gymnastik er: fællesskab sved på panden god fysisk træning rytme, sving og dans leg og akrobatik håndstand og spring Vi opnår: god fysisk form kropsbevidsthed smidighed, styrke og udholdenhed Velvære og dejligt ømme muskler Sus i maven ved opvisninger - 6 -

7 Beskrivelse af de boglige fag På Sundeved Efterskole prioriteres den boglige undervisning højt. Undervisningen er målrettet, og foregår på et højt fagligt niveau. Vi har et princip om at vi aldrig aflyser undervisningen eller lader elever sidde på værelserne fordi en lærer bliver syg eller skal på kursus. IT indgår i undervisningen og der er SmartBoard i alle klasselokaler. Skolen har trådløst netværk, og vi anbefaler at eleverne medbringer en bærbar pc. Vi forventer, at du har lyst til at lære, er velforberedt og engageret og deltager aktivt i timerne. Der er selvfølgelig mødepligt til alle undervisningstimer. Du har altid mulighed for at få lærerhjælp til lektierne. Skolen tilbyder i helt særlige tilfælde specialundervisning. Obligatoriske fag I nedenstående fag følger vi de mål, som undervisningsministeriet har sat for de enkelte fag. Vi niveaudeler flere af vore hold, så den enkelte elev kan forbedre sig mest muligt. En lektion er 60 minutter. Alle nedenstående fag er obligatoriske med undtagelse af tysk og fysik for 10. klasse. Dansk kl. 4 lektioner pr. uge Niveaudelt, FSA* 10. kl. 4 lektioner pr. uge (3 efter jul) FS10** Matematik kl. 2,5 lektioner pr. uge Niveaudelt, FSA 10. kl. 4 lektioner pr. uge i et ½ år Niveaudelt FS10 Engelsk kl. 2,5 lektioner pr. uge Niveaudelt. FSA 10. kl. 3 lektioner pr. uge Niveaudelt. FS10 Tysk kl. 2 lektioner pr. uge Niveaudelt. FSA 10. kl. 3 lektioner pr. uge i et ½ år Valgfrit, niveaudelt. FS10 Fysik kl. 2 lektioner pr. uge Niveaudelt, FSA 10. kl. 3 lektioner pr. uge i et ½ år Valgfrit. FS10 Biologi kl. 1 lektion pr. uge Niveaudelt, FSA Geografi kl. 1 lektion pr. uge Niveaudelt, FSA Historie kl. 1 lektion pr. uge Niveaudelt, FSA - 7 -

8 Samfundsfag (medborgerskab i 10. kl.) kl. 1 lektion pr. uge Niveaudelt, FSA 10. kl. 2 lektioner pr. uge i et ½ år Intern prøve Kristendom kl. 1 lektion pr. uge Niveaudelt, FSA * FSA = Folkeskolens afgangsprøve ** FS10 = Folkeskolens 10. kl. prøve Særlige undervisningsforløb i dansk og specialundervisning Viser det sig, at der i elevflokken er elever som ikke i tilstrækkelig grad behersker det danske sprog, har vi mulighed for at tilbyde særlige undervisningsforløb (fx dansk for grønlandske elever). Disse særlige undervisningsforløb tilrettelægges individuelt og afpasses den enkelte i både indhold og omfang. I helt særlige tilfælde er der desuden mulighed for at enkelte elever kan modtage specialundervisning tilpasset netop deres specifikke behov. Vejledning Alle elever modtager vejledning med det sigte at eleven bliver sporet ind på det fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg. Vi tager udgangspunkt i elevens uddannelsesbog. Skolens to vejledere er ansvarlige for at elever i 9. og 10. bliver tilmeldt en ungdomsuddannelse

9 Linje- og valgfag Valgfagsudbuddet skal leve op til vore intentioner om at præstere en undervisning, der opfylder målsætningen om at tilgodese det hele menneske. Valgfagene består dels af linjefag som i indhold og omfang lægger op til fordybelse og dygtiggørelse, og dels består de af en bred vifte af mindre valgfag med et alsidigt og spændende indhold. Linjefag Linjefag er fag som i omfang fylder 3-5 timer om ugen: Badminton, springgymnastik, tekstil, volleyball, fodbold, musik, kunsthåndværk og friluftsliv. I linjefag, hvor det er relevant, deltager vi i stævner og lignende. I flere linjefag kan eleverne få certifikater for opnåede kompetencer. Eleverne vælger linjefag 2 gange om året.. Badminton I badminton spiller vi først og fremmest en masse badminton og træner grundlæggende færdigheder. Herudover indgår: Kampe mod elever fra andre efterskoler Teknisk/taktisk- og fysisk grundtræning Undervisningsøvelser alle prøver at undervise de andre på holdet Første del at af træneruddannelsen (K0) Springgymnastik Vi har i 2012 taget vores nye springcenter i brug og kan nu tilbyde de bedste og nyeste springfaciliteter. Centeret indeholder 4 stortrampoliner, normale grave + en løsskumsgrav. 18 m. fast-track, luft- og fiber baner, Dorado trampolier, Tarpan ny KG, m.m. Der er opsat avanceret videoforsinkelsesudstyr til analyse og springoptimering. Hvis man har gejsten og masser af gå-på-mod, så har vi rammerne til at lære eleverne en masse nye spring. Eleverne vil i løbet af skoleåret også arbejde med grundlæggende modtagning af spring. Rytmisk gymnastik Rytmisk gymnastik er for elever der godt kan lide at svede, grine, give den gas og udfordre sin krop med bevægelser og koordination og at udvikle sig. Man behøver ikke at have gået til gymnastik før, men skal bare have lyst til at bevæge sig og lære en masse nyt. Vi arbejder med grundgymnastik, der giver teknik og styrke til også at arbejde med anderledes former for gymnastik og dans. Vi skal også lege med håndredskaber, spring over gulv, vores egen serie i opvisningsprogrammet og meget meget andet. Udvikling og dygtiggørelse det er vores mål i rytmisk linjefag

10 Tekstil I tekstil får eleverne et grundlæggende kendskab til håndarbejde og færdigheder i forskellige arbejdsmetoder og teknikker. I faget arbejder vi eksperimenterende fra idé til færdigt produkt med fx skulpturer, billeder og tasker. Vi lægger vægt på kvalitet, at man yder dit bedste og at det færdige produkt er præsentabelt. Volleyball Volleyball er et teknisk svært boldspil, der er sjovest, hvis man har vilje, kan koncentrere sig og har holdånd. Man skal svede, fighte, råbe og grine. Vi skal træne, spille småspil og kampe. Vi er primært i hallen, men når det er godt vejr, er det også mulighed for at vi bruger skolens beachvolleybaner. Fodbold I fodbold får eleverne trænet sine grundlæggende færdigheder. Vi har både et pige- og et drengehold. Man kommer til at spille kampe mod andre efterskoler. Vi spiller udenfor indtil vinteren kommer, derefter er vi i hallen. Musik I musik arbejder vi både praktisk og teoretisk med det mål, at eleverne opnår større musikalsk selvtillid og oplever glæden ved at synge og spille sammen med andre. Eleverne gør sig erfaringer med at komponere musik, og kommer til at opføre teater eller musical sammen med resten af skolens elever. Musik kræver ikke et forhåndskendskab til noder, eller at man kan spille på et instrument. Det kræver derimod lyst og mod til at synge og spille for hinanden og andre. Man må desuden regne med, at skulle bruge en del tid på at øve sig. I faget indgår bl.a. spil på guitar / keyboard, musikteori og flerstemmig sang. Kunsthåndværk I kunsthåndværk arbejdes med grundlæggende teknikker primært indenfor keramik og glaskunst. Igennem øvelser og mødet med professionelle kunstnere udvikles den kreative, skabende evne og sansen for det æstetiske. Inspirationen til arbejdet hentes ved iagttagelser af hverdagens ting, naturens strukturer, former, mønstre og farver. Friluftsliv Friluftsliv på Sundeved Efterskole består af fire dele; havkajak, basisfriluftsliv, overnatningsture og idrætscross

11 Eleverne lærer at mestre en havkajak, lærer forskellige redningsteknikker og evt. at lave en grønlænder- vending. Der er mulighed for at tage bevis som havkajakroer. Eleverne prøver at lave mad over bål og trangia. Eleverne deltager i forskellige overnatningsture i skoven og ved kysten hvor vi færdes med cykel, vandrer eller ror havkajak. Eleverne udfordres fysisk i bueskydning, O - løb, GPS, mountainbike, kompas samt masser af leg og udfordringer. Træklatring indgår også i friluftsliv og her vil eleverne afprøve forskellige reb- og klatrebaner i træerne og forhåbentligt få et sus i maven når man via en tovbro går fra træ til træ. Valgfagstilbud Eleverne vælger valgfag 2 gange om året. Det tilstræbes at eleverne har 6 timers valgfag og linjefag om ugen (De kan efter aftale, hvis de har overskud til det, vælge flere). Følgende valgfag udbydes i skoleåret 2011/12: Musiske: Sammenspil Guitar Kor (vocal time) Praktisk/kreative: Billedkunst Praktisk arbejde Glaskunst Strik dig glad Sy multikjolen Idræt: Hj.instr. (gym) Power-tumbling Massage Håndbold (pi/dr) Spring TeamGym. Træklatring Yogilates Fodbold (piger) Beachvolley Kajakpolo Håndbold Andre: Massage

12 Anderledes dage og uger Introuge Den første uge i skoleåret består af et koncentreret intro-forløb med det formål, at eleverne bliver rystet godt sammen, og at de bliver fortrolige med skolens hverdag og regler. Introtur Torsdag og fredag i den anden uge af skoleåret tager alle af sted på intro- tur en tur med fysiske udfordringer (gå og cykle). Formålet er igen, gennem leg og fysiske aktiviteter at styrke det sociale fællesskab. Forældreweekend En weekend i september indbydes alle elevernes forældre til at komme og opleve et døgn sammen med deres børn på efterskolen. Kulturtur Mandag til torsdag i uge 41 tager vi alle til Ålborg på kultur- tur. Formålet med denne tur er, at eleverne skal få et indblik i livet i en helt anden egn og at opleve at være på tur sammen. Vi afslutter ugen med om fredagen at afholde motionsdag. Musical I hele uge 45 arbejder alle med opsætning og opførelse af årets musical. Der vælges et stykke, som er afpasset til de elever som udgør elevholdet 13/14. Brobygning for 10. klasse Alle elever i 10. kl. skal i uge 49 i brobygning til en ungdomsuddannelse. Projekt for 8. og 9. klasse I uge 49 arbejder 8./ 9. klasserne med en projektopgave. Formålet er at træne den projektorganiserede arbejdsform, hvor eleven i langt højere grad selv skal tage ansvar for egen læring, samt at give mulighed for at opleve glæden ved fordybelse. Et døgn på Sundeved I weekenden den 23. og 24. november inviteres børn i alderen år til at deltage i Et døgn på Sundeved. Vi forventer et deltagerantal på ca. 175 børn. Hovedindholdet vil være gymnastik, leg, sang og fortælling. Formålet er, ud over at give de mange børn en intens oplevelse af et efterskoledøgn, at vore elever skal planlægge, gennemføre og evaluere et koncentreret undervisningsforløb for børn, således at de bliver rustet til at blive dygtige ledere i det frivillige foreningsliv. Det er frivilligt for vore elever at deltage i arrangementet. Julehyggedag Den sidste dag i november er afsat til juleklargøring på hele skolen, fx er alle med til at hente skolens juletræ. FS 10 prøve i fysik/kemi I januar afholdes mundtlig prøve i fysik i 10. klasse

13 OSO- uge for 10. klasse Henover vinteren arbejder 10. kl. med obligatorisk selvvalgt opgave (OSO). Formålet er gennem projektarbejdsformen og med udgangspunkt i elevens uddannelsesbog, at opnå større afklaring mht. valg af ungdomsuddannelse/erhvervsvalg. Vintertur til udlandet Vi tager hvert skoleår på en udlandsrejse, rejsemålet er ikke altid det samme. I dette skoleår tager vi til Hafjell i Norge fra den 18. januar til den 25. januar Formålet med vores vintertur til udlandet er: Fysiske udfordringer (langrend - korte og lange ture, alpint, lege i sneen mm) Anderledes og udfordrende naturoplevelser Styrkelse af det sociale fællesskab ved at være på tur sammen Møde og stifte bekendtskab med norsk kultur Terminsprøver og bedsteforældredag I uge 8 er alle elever til terminsprøver om formiddagen. Prøverne skal træne eleverne i at gå til skriftlig prøve, samt give både elever og lærere en fornemmelse af, hvor vi er nået i de enkelte fag og emner. Alle eftermiddage arbejdes der koncentreret med gymnastikopvisningsprogrammet. Fredagen er afsat til bedsteforældredag, hvor elevernes bedsteforældre inviteres til en eftermiddag på skolen. Eleverne viser rundt, og giver opvisning i sang og musik, folkedans og gymnastik. Skriftlig prøveperiode ( maj 2014) 9. og 10. kl. går op til folkeskolens afsluttende prøver. Når de ikke er til prøver følges et særligt skema. Tønderstævne En hel dag deltager vi i Tønderstævnet sammen med de fleste andre efterskoler i Region Syd. Stævnet er et stort idrætsstævne med et bredt tilbud af idrætsdiscipliner. Alle vore elever deltager i mindst to discipliner. Mundtlig prøveperiode (2. juni 17. juni 2014) 9. og 10. kl. går op til folkeskolens afsluttende prøver. Når de ikke er til prøver følges et særligt skema. Eleverne har ikke læseferie. Triathlon (uge 21) En dag i uge 21 afholder vi en triatlonkonkurrence for alle elever. Distancen er ¼ eller 1/10 ironman. Afslutningstur ( juni 2014) De sidste dage af skoleåret tager vi alle på cykeltur og med overnatning i telte. Det er for mange en både hård og stærk følelsesmæssig oplevelse at skulle tage afsked med hinanden. Turen er en vigtig del i den proces der er at få sagt ordentligt farvel til hinanden

14 Kostskolen Skolens regler Indtagelse eller besiddelse af alkohol eller narkotiske/euforiserende stoffer er forbudt og overtrædelse vil medføre øjeblikkelig hjemsendelse. Ingen ophold på hinandens gange/huse efter kl Drenge og piger må ikke ligge under samme dyne Skolen er røgfri for både elever og ansatte. Mobiltelefonen skal, med mindre andet aftales, altid blive på værelset og må ikke bruges i lektietimen og efter kl Alle måltider er obligatoriske. På Sundeved Efterskole udviser vi respekt for hinanden derfor er det bl.a. en selvfølge, at man taler pænt sammen og opfører sig ordentligt. Husgrupper elever udgør, sammen med en lærer, en husgruppe. Inddelingen i husgrupper er delvist fysisk betinget, da vi både har huse og elevgange. Formålet er, at skabe et tilhørsforhold eleverne imellem, samt en tryghed ved de lidt mindre enheder. Det er også med til at sikre, at vi kommer omkring den enkelte elev løbende. Derudover er det en god vej til at lære noget om demokratisk dannelse. Vi holder husgruppe-møder én gang om ugen, når lærerne efter lærermøde tjekker rengøring i husene. Når huslæreren første gang har weekendvagt, skal husgruppens elever være på skolen den pågældende weekend. Weekender på skolen Skolen er åben alle weekender, og for den enkelte elev er der syv weekender i løbet af et skoleår, hvor han/hun skal være her: én weekend sammen med husgruppen to linjefagsweekender den sidste weekend i september i forbindelse med efterskolernes dag (åbent hus) tre weekender i foråret, hvor alle skal blive på skolen i forbindelse med træning op til og deltagelse i gymnastikopvisninger rundt om i landsdelen. I perioden frem til efterårsferien afholder vi husweekender det er weekender, hvor alle i et hus skal være på skolen sammen med deres huslærer. Det primære mål for disse weekender er at få opbygget et godt sammenhold og kammeratskab i de enkelte huse. Alle linjefagslærere planlægger én weekend for hvert linjefag, hvor de elever, som har det pågældende linjefag, skal være der. Målet med disse weekender er fordybelse i de enkelte fag

15 I både husweekender og linjefagsweekender må alle øvrige elever selvfølgelig gerne deltage. Formålet er også at opleve skolen på en anden måde end til hverdag. Det er meget varieret, hvor mange elever der vælger at blive i weekenderne. Som regel er det grupper mellem 20 og 50 elever. Elevernes undervisning i køkkenet Alle elever indgår på skift i arbejdet i skolens køkken, og hver elev har én sammenhængende uge, hvor den almindelige undervisning afløses af undervisningen i køkkenet. Formålet er, at alle elever lærer de elementære ting om køkkenhygiejne, madlavning og bagning. Det er ligeledes vigtigt, at de får en fornemmelse for, hvad det vil sige at indgå i en arbejdsplads, hvor der er tryk på, og hvor der hver dag skal være mad klar til bestemte tidspunkter. Derudover skaber det respekt om råvarerne og det arbejde, der bliver lavet. Sundeved Efterskoles kostpolitik Vi ønsker at servere en sund og varieret kost, give gode spisevaner og i det hele taget opdrage til god dansk bordskik. Et måltid skal også være en god sanseoplevelse. Derfor: Udnytter vi danske råvarer i størst muligt omfang Bager vi selv alt brød også rugbrød Serverer vi fisk eller vegetarmad én gang om ugen Laver vi salatbar hver middag Bruger vi friske grøntsager og tager hensyn til årstiderne Laver vi det meste fra bunden ingen brug af pulver til fx kartoffelmos Tilbud om brød, frugt og grønt til alle mellemmåltider Prøver vi opskrifter fra andre lande

16 Rengøring Rengøringen på Sundeved Efterskole prioriteres som et vigtigt undervisningsområde og finder sted på følgende tidspunkter: Alle hverdage kl Alle hverdage kl Onsdage, kl Fredage Kl På alle elevværelser ryddes op, borde tørres af, gulvet støvsuges og sengen redes. Gangen støvsuges, skraldespande tømmes, badeværelse og toiletter rengøres. Daglig rengøring. Alle elever har én aften om ugen, hvor de er ansvarlige for rengøringen et bestemt sted på skolen (fx klasseværelser, idrætshal, spisesal og andre fælles områder). Grundig uge-rengøring på værelser og gange, badeværelser og toiletter. Fredagsrengøring på fællesområder. Grundig ugerengøring af alle fællesområder herunder klasseværelser, idrætshal, gangarealer og udendørs områder rives og fejes. Formålet er, at eleverne oplever det som en naturlig del af deres hverdag at rydde op og gøre rent efter sig selv og andre. Det skaber respekt og ansvarlighed i forhold til både skolens, deres egne og kammeraternes ting. Vi underviser eleverne i rengøring, således at de opnår de grundlæggende færdigheder. Fredagssamling Hver fredag samles alle til en fælles afslutning på ugen kl Vi synger en sang fra højskolesangbogen. Som en opsamling på ugen der gik stilles tre spørgsmål - Ugens spørgsmål for at skærpe elevernes opmærksomhed omkring de emner, som vi behandler til morgensamling og fortælling. Forældre er velkomne til at deltage

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2015/16. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2015/16

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2015/16. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2015/16 Sundeved Efterskole Sundeved Efterskole Bovrup Storegade 5, Bovrup 6200 Åbenrå Tlf. 74680311 E-mail: kontor@sundeved-efterskole.dk Hjemmeside: www.sundeved-efterskole.dk - 1 - Indholdsfortegnelse Skolens

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole

VALGFAG Sct. Ibs Skole VALGFAG Sct. Ibs Skole 2017-2018 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

FSA. Matematik. 3 timer. Folkeskolens afgangs prøve. Problemløsningsdel

FSA. Matematik. 3 timer. Folkeskolens afgangs prøve. Problemløsningsdel FSA Folkeskolens afgangs prøve Matematik Problemløsningsdel 3 timer April 2012 1 Elevhold 11/12 På Sundeved går der 128 elever. De fleste elever har svaret på et spørgeskema 1.1 Find ud af hvor mange procent

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

P-FAG. Valghæfte 2012-2013. Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig

P-FAG. Valghæfte 2012-2013. Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig P-FAG Valghæfte 2012-2013 Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig Brorsonskolen p-fag 2012/2013 Kære elever og forældre. Brorsonskolen tilbyder alle elever i 6. og

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Forenings-SFO Snedsted Skole

Forenings-SFO Snedsted Skole Forenings-SFO Snedsted Skole - Et nyt tiltag i Thisted Kommune Kære forældre Efter jul skal vi i gang med forenings-sfo ens periode 2 i dette skoleår. Flere af aktiviteterne fortsætter som hidtil, men

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

P-FAG. Valghæfte Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig

P-FAG. Valghæfte Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig P-FAG Valghæfte 2013-2014 Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud har til dig p-fag 2013/2014 Kære elever og forældre. tilbyder alle elever i 6. og 7. klasse at deltage i en P- fagsordning med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Badminton, basket, bordtennis, volleyball.

Badminton, basket, bordtennis, volleyball. , Valgfag 2009 2010 Dette hæfte indeholder en kort beskrivelse af de valgfag, vi kan tilbyde i det kommende skoleår. De fag, der opnår tilstrækkelig tilslutning sættes igang. Der står ud for de enkelte

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE EFTERSKOLEUGE FOR UNGE 26. juni - 2. juli 2016 Efterskoleuge Tag på Baunehøj en uge og mærk fællesskabets forunderlige sus. Ugen er til dig som er 14-16 år og her kan du prøve, hvordan det er at gå på

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole isi.dk Lev drømmen ISI.DK ISI Idrætsefterskole Velkommen til en oplevelse for livet På ISI elsker vi idræt. Her har du chancen for at udvikle dig - som person og inden for den idræt, du brænder for. Rammerne

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

OVERBYGNINGEN. Valg af profilfag 2015/2016 18.08.2015 P A R A D I S B A K K E S K O L E N

OVERBYGNINGEN. Valg af profilfag 2015/2016 18.08.2015 P A R A D I S B A K K E S K O L E N OVERBYGNINGEN Valg af profilfag 2015/2016 18.08.2015 P A R A D I S B A K K E S K O L E N Indhold Kort om profilfag... side 2 Drama... side 3 Emma Gad... side 4 Innovation, design og billedkunst... side

Læs mere

Agerskov Kristne Friskole. Valgfagshæfte. Skoleåret 2017/18. Valgfag Side 1

Agerskov Kristne Friskole. Valgfagshæfte. Skoleåret 2017/18. Valgfag Side 1 Agerskov Kristne Friskole Valgfagshæfte Skoleåret 2017/18 Valgfag Side 1 Valgfag pa AKF Du sidder nu med papirer, der fortæller hvilke valgfag, der er mulighed for at vælge i efteråret 2017 og foråret

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING. Bevægelsesglæde. Udarbejdet af: Linda Hornstrup. Maj-juni 2014

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING. Bevægelsesglæde. Udarbejdet af: Linda Hornstrup. Maj-juni 2014 Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2014 Bevægelsesglæde Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2014 1. Indledning En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens hverdag, er idræt og

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

10. klasse. på Nyborg Gymnasium. et godt bindeled til ungdomsuddannelserne

10. klasse. på Nyborg Gymnasium. et godt bindeled til ungdomsuddannelserne 10. klasse på Nyborg Gymnasium et godt bindeled til ungdomsuddannelserne Hvis du vælger 10. klasse på Nyborg Gymnasium, får du kan du forvente Fællesskab og nye kammerater Attraktivt ungdomsmiljø En engageret

Læs mere

Holdnavn Alder Stestrup Fritidsgård Trænere Holdbeskrivelse

Holdnavn Alder Stestrup Fritidsgård Trænere Holdbeskrivelse Minispring 0. 2. klasse Hallen kl. 17:00-18:15 Kitt og Henriette Sacha Laila Tlf. 22874776 På dette hold skal vi lære at springe de mest grundlæggende ting indenfor springgymnastik. Vi skal bl.a. lære

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Det handler om dig...

Det handler om dig... Det handler om dig... Et stærkt tilbud med fokus på 10. klasse Åbent hus 16. januar 2017 www.fredensborgskole.dk fællesskab og faglighed Klar parat til start Kære studerende August 2017 åbner vi dørene

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Efterskolen Solgården

Efterskolen Solgården Efterskolen Solgården - Forvandlende fællesskab Ved at gå på efterskole får man bare det fedeste forhold til sine venner, man er sammen 24/7, så vi lærer virkelig hinanden at kende. Vi mærker, at lærerne

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. Kompasset- hop ombord i fremtidens skole. udvikling trivsel

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. Kompasset- hop ombord i fremtidens skole. udvikling trivsel udvikling trivsel Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Kompasset - udskoling på Vestre Skole faglighed KOMPASSET projekter Kompasset- hop ombord i fremtidens skole Vi

Læs mere

10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole

10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole 10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole Udvikling med tradition Demokrati, ledelse og samfund Brobygning til ungdomsuddannelser Internationalt islæt Idræt, natur og friluftsliv Stærk faglighed Brenderup

Læs mere

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter EFTER SKOLETID Fritidstilbud og -aktiviteter 1 Kære elever og forældre Her ser I vores brede vifte af tilbud. Vi har forsøgt at dække de forskellige dage godt ind, ligesom vi har bestræbt os på, at aktiviteterne

Læs mere

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole Idrætslinjen Gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling. Mulighed for at opleve

Læs mere

Hannæsskolens valgfag overbygningen

Hannæsskolens valgfag overbygningen Hannæsskolens valgfag overbygningen 2012 2013 Valg-INFO Som elev i overbygningen har du en del valgmuligheder. Skolen udbyder både tilbudsfag, valgfag og lektiecafé. Tilbudsfag er sprogfag, som du kan

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

1 KC. Struer. Ungdomsskolen. Brobygning. Dansk Matematik Engelsk. Tysk Fysik/Kemi. Linjefag

1 KC. Struer. Ungdomsskolen. Brobygning. Dansk Matematik Engelsk. Tysk Fysik/Kemi. Linjefag 0 1 KC. Struer Brobygning Dansk Matematik Engelsk Tysk Fysik/Kemi Linjefag 10. KlasseCenter Struer Skolegade 5B 7600 Struer Tlf. 96 84 86 01 Ungdomsskolen Faktaoplysning for 10. KlasseCenter Struer Adresse...

Læs mere

TØNDER 10. Afslut din grundskole OG forbered dig på ungdomsuddannelserne med vores 10. klasse på Campus Tønder 2016/17

TØNDER 10. Afslut din grundskole OG forbered dig på ungdomsuddannelserne med vores 10. klasse på Campus Tønder 2016/17 TØNDER 10 Afslut din grundskole OG forbered dig på ungdomsuddannelserne med vores 10. klasse på Campus Tønder 2016/17 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Navn: vil gerne optages som elev på Skyum. Når du bliver optaget som elev på Skyum Idrætsefterskole får du samtidig en opkrævning på 500,-. Beløbet er et rent indskrivningsgebyr,

Læs mere

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 Indhold Hvad er 10. klasse... 3 Hvad med økonomien, når man skifter skole?... 3 Skoleårets indhold... 4 Målsætning... 4 Forløb... 4 Fag... 4 En obligatorisk

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 2009-2010 10 gode grunde til at vælge 10. klasse Mulighed for et anderledes skoleår Mulighed for at møde nye venner Fortsæt med dit fritidsjob

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Bemanding i MIM-timerne: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA - Mål for undervisningen: Mange af eleverne har behov for,

Læs mere

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100%

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Årsevaluering Vandel Efterskole 2013-2014 (elever) Oversigt Svarpersoner=112 Udgivet: 6.6.2014 Køn? 1. Dreng 44 39,29% 2. Pige 68 60,71% Marker dit boområde 1. Forfatter 13 11,61% 2. Maler 10 8,93% 3.

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 STEP 10 Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 På Step 10 kan du udvikle dig personligt og fagligt i et fedt ungdomsmiljø. STEP 10 Begynd din ungdomsuddannelse i 10. klasse på Step 10. Du bliver

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

10.klasse. Vinderup Realskole. bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse. Side 1

10.klasse. Vinderup Realskole. bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse. Side 1 10.klasse Vinderup Realskole bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse Jeg har valgt denne skole, fordi jeg synes lærerne er gode, og at man fokuserer meget på trivsel. Emma 10.E Jeg valgte

Læs mere

2014/2015. klassecenter HOLBÆK

2014/2015. klassecenter HOLBÆK 2014/2015 klassecenter 10. HOLBÆK Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter EFTER SKOLETID Fritidstilbud og -aktiviteter 1 Kære elever og forældre Her ser I vores brede vifte af tilbud. Vi har forsøgt at dække de forskellige dage godt ind, ligesom vi har bestræbt os på, at aktiviteterne

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

DET ER DIT VALG! MF10 er et frivilligt skoleår. De fleste vælger 10. klasse af én eller flere grunde:

DET ER DIT VALG! MF10 er et frivilligt skoleår. De fleste vælger 10. klasse af én eller flere grunde: MF10 er et frivilligt skoleår DET ER DIT VALG! De fleste vælger 10. klasse af én eller flere grunde: FAGLIG UDVIKLING»Jeg vil gerne blive bedre til nogle af fagene«afklaring OM UNGDOMSUDDANNELSE»Jeg er

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Engage LEARN. reflect

Engage LEARN. reflect Engage LEARN reflect Undervisning i verdensklasse På Esbjerg International School er vi stolte over at kunne byde på undervisning i international topklasse til elever i alderen 3 til 17 år. Uanset hvilket

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere