Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14"

Transkript

1 Sundeved Efterskole Sundeved Efterskole Bovrup Storegade 5, Bovrup 6200 Åbenrå Tlf Fax: Hjemmeside:

2 Indholdsfortegnelse Skolens værdigrundlag... 4 Eleverne... 4 Optagelse... 4 Evalueringer og kontakt til forældrene i årets løb... 4 Undervisningen... 5 Skema... 5 Boglig undervisning... 5 Obligatoriske boglige fag... 5 Aktiv Fællesfag... 5 Beskrivelse af de boglige fag... 7 Obligatoriske fag... 7 Dansk... 7 Matematik... 7 Engelsk... 7 Tysk... 7 Fysik... 7 Biologi... 7 Geografi... 7 Historie... 7 Samfundsfag (medborgerskab i 10. kl.)... 8 Kristendom... 8 Særlige undervisningsforløb i dansk og specialundervisning... 8 Vejledning... 8 Linje- og valgfag... 9 Linjefag... 9 Badminton... 9 Springgymnastik... 9 Rytmisk gymnastik... 9 Tekstil Volleyball Fodbold Musik Kunsthåndværk Friluftsliv Valgfagstilbud Musiske: Praktisk/kreative: Anderledes dage og uger Introuge Introtur Forældreweekend Kulturtur Musical Brobygning for 10. klasse Projekt for 8. og 9. klasse Et døgn på Sundeved Julehyggedag

3 FS 10 prøve i fysik/kemi OSO- uge for 10. klasse Terminsprøver og bedsteforældredag Skriftlig prøveperiode ( maj 2014) Tønderstævne Mundtlig prøveperiode (2. juni 17. juni 2014) Triathlon (uge 21) Afslutningstur ( juni 2014) Kostskolen Skolens regler Husgrupper Weekender på skolen Elevernes undervisning i køkkenet Sundeved Efterskoles kostpolitik Rengøring Fredagssamling

4 Skolens værdigrundlag Sundeved Efterskole er en grundtvigsk efterskole. For os betyder det grundtvigske at vi har fokus på det hele menneske, og at vi vægter det alment dannende højt. Fællesskab er en vigtig værdi i skolens virke. Det er i mødet mellem mennesker vi udvikles og lærer nyt. Det forpligtende fællesskab trives godt, når omsorg, glæde, respekt og tillid kendetegner livet på skolen. Samtidig er det vigtigt for at fællesskabet trives, at der er stilles krav og at der er konsekvens i forhold hertil. Skolen og fællesskabet på skolen er et vigtigt element i den enkelte elevs udvikling. Vi skal være et spændende og inspirerende lærested og en vigtig aktør i den enkelte elevs dannelsesprojekt et projekt som bl.a. skal føre til en aktiv deltagelse i vores demokratiske samfund. Vi har en tro på at elevernes personlighed udvikles gennem bevægelsesglæde og kreativ udfoldelse, samt ved at de erkender, hvor vigtigt det er at udfordre sig selv og yde sit bedste. Eleverne Sundeved Efterskole har elever fra hele Kongeriget og fra Sydslesvig, men de fleste elever kommer fra Sønderjylland. Skolen har optaget 130 elever med en ligelig fordeling af drenge og piger. Eleverne er fordelt på tre klasser, og to 10. klasser. Optagelse Såfremt der er plads, kan man flere år ud i fremtiden reservere en plads ved at lave en foreløbig tilmelding og indbetale et tilmeldingsgebyr. Et lille års tid før skolestart inviteres de elever som har reserveret en plads til et orienteringsmøde på skolen. Til dette møde præciseres de krav og forventninger vi har til eleverne (se afsnit om skolens regler), samt hvilke krav og forventninger elever og forældre kan have til skolen. Det er først efter dette møde, at man laver en endelig tilmelding samt indbetaler depositum. Evalueringer og kontakt til forældrene i årets løb Hvert år i slutningen af et skoleår fastsætter bestyrelsen hvordan skoleåret skal evalueres. Skolen prioriterer et godt samarbejde med forældrene. Ca. en gang om måneden udsender forstanderen et nyhedsbrev til alle forældre. Tre gange i skoleårets løb afholdes skole-hjemsamtaler. Forældrene bliver desuden indbudt til at deltage i en forældreweekend og til at overvære musical, foredrag og gymnastikopvisninger mm. Forældrene er desuden velkommen til at deltage i fredagssamlingen hver fredag eftermiddag kl til

5 Undervisningen Skema Undervisningen foregår delvis i et teamsamarbejde mellem flere lærere. Der lægges et skema for efteråret og et for foråret. Derudover laves der skemaer for de uger, hvor vi bryder den almindelige undervisning op og erstatter den med anden undervisning. Boglig undervisning Vi er en boglig skole. Det betyder, at eleverne også i de boglige fag skal yde deres bedste, og vi tager det som en selvfølge, at eleverne møder forberedte til alle timer. Vi praktiserer niveau-deling i nogle fag og tilbyder i helt særlige tilfælde specialundervisning. Vi er en skole, som stiller store krav til eleverne og en skole, hvor eleverne møder begejstring, empati, engagement og faglig kompetence hos lærerne og de øvrige ansatte på skolen. Vi lægger vægt på at være udviklingsorienterede og have rum til at tænke og afprøve nye idéer. Vi har gode muligheder for at organisere undervisningen på nye og spændende måder. Obligatoriske boglige fag 8. og 9. klasse: Dansk, kristendom, matematik, tysk, engelsk, fysik/kemi, geografi, biologi, historie og samfundsfag. 10. klasse: Dansk, matematik, tysk (valgfrit i 10.), engelsk, fysik/kemi (valgfrit i 10.) og medborgerskab (samfundsfag). Vælger man tysk og/eller fysik vælger man også at gå til prøve i de pågældende fag. Aktiv 10. I 10. klasse kører fagene matematik, Medborgerskab, tysk og fysik/kemi halvårligt og afsluttes med prøve efter det halve år. Elever i 10. klasse vil i gennemsnit have 5 timer idræt og gymnastik mere end elever i 8. og 9. klasse. Alle i 10. kl. skal gennemføre kursusforløbet G1 som er den første del af en gymnastiklederuddannelse. Fællesfag Morgensamling, fortælling, fællessang, løb, folkedans og gymnastik. Morgensamling: Fortælling: Fællessang: Vi synger altid to sange fortrinsvis fra højskolesangbogen, beder Fadervor og orienterer om aktuelle nyheder. Det er også til morgensamling vi synger fødselsdagssang. Vi har normalt fortælling to gange om ugen. Et vigtigt fag på skolen, hvor eleverne gennem det levende ord får fortalt om historie, politik, rejsefortællinger, sundhed, aktuelle emner, mm. Vi har hver uge fællessang med alle elever. Her lærer vi bl.a. om teknikken i at synge. I sang lærer vi at synge et bredt udsnit af den danske sangskat og stifter også bekendtskab med populære udenlandske numre. Udgangspunktet er, at eleverne skal opleve glæden og begejstringen ved at synge sammen

6 Løb Folkedans Gymnastik: Én gang om ugen har alle elever løbetræning. Vi løber normalt en rute på 3 km på tid. Traditionelle og nye danse øves. Folkedans er også en aktivitet, hvor eleverne oplever den glæde der er ved at øve, blive dygtige og nå fælles mål. Gymnastikken har en central placering på Sundeved Efterskole. Vi har gymnastik 3 gange om ugen, både fælles og drenge og piger hver for sig. Vi arbejder varieret med gymnastikkens grundelementer. I løbet af efteråret bliver undervisningen mere målrettet frem mod forårets gymnastikopvisninger. Gymnastikken er for skolen også et ansigt udadtil med opvisninger årligt. Udover den obligatoriske undervisning tilbyder vi både rytmisk gymnastik og spring som valgfag og linjefag. Desuden tilbyder vi DGIs Hjælpeinstruktørkursus som valgfag. Alle elever i 10. klasse gennemgår kurset G1 Gymnastik er: fællesskab sved på panden god fysisk træning rytme, sving og dans leg og akrobatik håndstand og spring Vi opnår: god fysisk form kropsbevidsthed smidighed, styrke og udholdenhed Velvære og dejligt ømme muskler Sus i maven ved opvisninger - 6 -

7 Beskrivelse af de boglige fag På Sundeved Efterskole prioriteres den boglige undervisning højt. Undervisningen er målrettet, og foregår på et højt fagligt niveau. Vi har et princip om at vi aldrig aflyser undervisningen eller lader elever sidde på værelserne fordi en lærer bliver syg eller skal på kursus. IT indgår i undervisningen og der er SmartBoard i alle klasselokaler. Skolen har trådløst netværk, og vi anbefaler at eleverne medbringer en bærbar pc. Vi forventer, at du har lyst til at lære, er velforberedt og engageret og deltager aktivt i timerne. Der er selvfølgelig mødepligt til alle undervisningstimer. Du har altid mulighed for at få lærerhjælp til lektierne. Skolen tilbyder i helt særlige tilfælde specialundervisning. Obligatoriske fag I nedenstående fag følger vi de mål, som undervisningsministeriet har sat for de enkelte fag. Vi niveaudeler flere af vore hold, så den enkelte elev kan forbedre sig mest muligt. En lektion er 60 minutter. Alle nedenstående fag er obligatoriske med undtagelse af tysk og fysik for 10. klasse. Dansk kl. 4 lektioner pr. uge Niveaudelt, FSA* 10. kl. 4 lektioner pr. uge (3 efter jul) FS10** Matematik kl. 2,5 lektioner pr. uge Niveaudelt, FSA 10. kl. 4 lektioner pr. uge i et ½ år Niveaudelt FS10 Engelsk kl. 2,5 lektioner pr. uge Niveaudelt. FSA 10. kl. 3 lektioner pr. uge Niveaudelt. FS10 Tysk kl. 2 lektioner pr. uge Niveaudelt. FSA 10. kl. 3 lektioner pr. uge i et ½ år Valgfrit, niveaudelt. FS10 Fysik kl. 2 lektioner pr. uge Niveaudelt, FSA 10. kl. 3 lektioner pr. uge i et ½ år Valgfrit. FS10 Biologi kl. 1 lektion pr. uge Niveaudelt, FSA Geografi kl. 1 lektion pr. uge Niveaudelt, FSA Historie kl. 1 lektion pr. uge Niveaudelt, FSA - 7 -

8 Samfundsfag (medborgerskab i 10. kl.) kl. 1 lektion pr. uge Niveaudelt, FSA 10. kl. 2 lektioner pr. uge i et ½ år Intern prøve Kristendom kl. 1 lektion pr. uge Niveaudelt, FSA * FSA = Folkeskolens afgangsprøve ** FS10 = Folkeskolens 10. kl. prøve Særlige undervisningsforløb i dansk og specialundervisning Viser det sig, at der i elevflokken er elever som ikke i tilstrækkelig grad behersker det danske sprog, har vi mulighed for at tilbyde særlige undervisningsforløb (fx dansk for grønlandske elever). Disse særlige undervisningsforløb tilrettelægges individuelt og afpasses den enkelte i både indhold og omfang. I helt særlige tilfælde er der desuden mulighed for at enkelte elever kan modtage specialundervisning tilpasset netop deres specifikke behov. Vejledning Alle elever modtager vejledning med det sigte at eleven bliver sporet ind på det fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg. Vi tager udgangspunkt i elevens uddannelsesbog. Skolens to vejledere er ansvarlige for at elever i 9. og 10. bliver tilmeldt en ungdomsuddannelse

9 Linje- og valgfag Valgfagsudbuddet skal leve op til vore intentioner om at præstere en undervisning, der opfylder målsætningen om at tilgodese det hele menneske. Valgfagene består dels af linjefag som i indhold og omfang lægger op til fordybelse og dygtiggørelse, og dels består de af en bred vifte af mindre valgfag med et alsidigt og spændende indhold. Linjefag Linjefag er fag som i omfang fylder 3-5 timer om ugen: Badminton, springgymnastik, tekstil, volleyball, fodbold, musik, kunsthåndværk og friluftsliv. I linjefag, hvor det er relevant, deltager vi i stævner og lignende. I flere linjefag kan eleverne få certifikater for opnåede kompetencer. Eleverne vælger linjefag 2 gange om året.. Badminton I badminton spiller vi først og fremmest en masse badminton og træner grundlæggende færdigheder. Herudover indgår: Kampe mod elever fra andre efterskoler Teknisk/taktisk- og fysisk grundtræning Undervisningsøvelser alle prøver at undervise de andre på holdet Første del at af træneruddannelsen (K0) Springgymnastik Vi har i 2012 taget vores nye springcenter i brug og kan nu tilbyde de bedste og nyeste springfaciliteter. Centeret indeholder 4 stortrampoliner, normale grave + en løsskumsgrav. 18 m. fast-track, luft- og fiber baner, Dorado trampolier, Tarpan ny KG, m.m. Der er opsat avanceret videoforsinkelsesudstyr til analyse og springoptimering. Hvis man har gejsten og masser af gå-på-mod, så har vi rammerne til at lære eleverne en masse nye spring. Eleverne vil i løbet af skoleåret også arbejde med grundlæggende modtagning af spring. Rytmisk gymnastik Rytmisk gymnastik er for elever der godt kan lide at svede, grine, give den gas og udfordre sin krop med bevægelser og koordination og at udvikle sig. Man behøver ikke at have gået til gymnastik før, men skal bare have lyst til at bevæge sig og lære en masse nyt. Vi arbejder med grundgymnastik, der giver teknik og styrke til også at arbejde med anderledes former for gymnastik og dans. Vi skal også lege med håndredskaber, spring over gulv, vores egen serie i opvisningsprogrammet og meget meget andet. Udvikling og dygtiggørelse det er vores mål i rytmisk linjefag

10 Tekstil I tekstil får eleverne et grundlæggende kendskab til håndarbejde og færdigheder i forskellige arbejdsmetoder og teknikker. I faget arbejder vi eksperimenterende fra idé til færdigt produkt med fx skulpturer, billeder og tasker. Vi lægger vægt på kvalitet, at man yder dit bedste og at det færdige produkt er præsentabelt. Volleyball Volleyball er et teknisk svært boldspil, der er sjovest, hvis man har vilje, kan koncentrere sig og har holdånd. Man skal svede, fighte, råbe og grine. Vi skal træne, spille småspil og kampe. Vi er primært i hallen, men når det er godt vejr, er det også mulighed for at vi bruger skolens beachvolleybaner. Fodbold I fodbold får eleverne trænet sine grundlæggende færdigheder. Vi har både et pige- og et drengehold. Man kommer til at spille kampe mod andre efterskoler. Vi spiller udenfor indtil vinteren kommer, derefter er vi i hallen. Musik I musik arbejder vi både praktisk og teoretisk med det mål, at eleverne opnår større musikalsk selvtillid og oplever glæden ved at synge og spille sammen med andre. Eleverne gør sig erfaringer med at komponere musik, og kommer til at opføre teater eller musical sammen med resten af skolens elever. Musik kræver ikke et forhåndskendskab til noder, eller at man kan spille på et instrument. Det kræver derimod lyst og mod til at synge og spille for hinanden og andre. Man må desuden regne med, at skulle bruge en del tid på at øve sig. I faget indgår bl.a. spil på guitar / keyboard, musikteori og flerstemmig sang. Kunsthåndværk I kunsthåndværk arbejdes med grundlæggende teknikker primært indenfor keramik og glaskunst. Igennem øvelser og mødet med professionelle kunstnere udvikles den kreative, skabende evne og sansen for det æstetiske. Inspirationen til arbejdet hentes ved iagttagelser af hverdagens ting, naturens strukturer, former, mønstre og farver. Friluftsliv Friluftsliv på Sundeved Efterskole består af fire dele; havkajak, basisfriluftsliv, overnatningsture og idrætscross

11 Eleverne lærer at mestre en havkajak, lærer forskellige redningsteknikker og evt. at lave en grønlænder- vending. Der er mulighed for at tage bevis som havkajakroer. Eleverne prøver at lave mad over bål og trangia. Eleverne deltager i forskellige overnatningsture i skoven og ved kysten hvor vi færdes med cykel, vandrer eller ror havkajak. Eleverne udfordres fysisk i bueskydning, O - løb, GPS, mountainbike, kompas samt masser af leg og udfordringer. Træklatring indgår også i friluftsliv og her vil eleverne afprøve forskellige reb- og klatrebaner i træerne og forhåbentligt få et sus i maven når man via en tovbro går fra træ til træ. Valgfagstilbud Eleverne vælger valgfag 2 gange om året. Det tilstræbes at eleverne har 6 timers valgfag og linjefag om ugen (De kan efter aftale, hvis de har overskud til det, vælge flere). Følgende valgfag udbydes i skoleåret 2011/12: Musiske: Sammenspil Guitar Kor (vocal time) Praktisk/kreative: Billedkunst Praktisk arbejde Glaskunst Strik dig glad Sy multikjolen Idræt: Hj.instr. (gym) Power-tumbling Massage Håndbold (pi/dr) Spring TeamGym. Træklatring Yogilates Fodbold (piger) Beachvolley Kajakpolo Håndbold Andre: Massage

12 Anderledes dage og uger Introuge Den første uge i skoleåret består af et koncentreret intro-forløb med det formål, at eleverne bliver rystet godt sammen, og at de bliver fortrolige med skolens hverdag og regler. Introtur Torsdag og fredag i den anden uge af skoleåret tager alle af sted på intro- tur en tur med fysiske udfordringer (gå og cykle). Formålet er igen, gennem leg og fysiske aktiviteter at styrke det sociale fællesskab. Forældreweekend En weekend i september indbydes alle elevernes forældre til at komme og opleve et døgn sammen med deres børn på efterskolen. Kulturtur Mandag til torsdag i uge 41 tager vi alle til Ålborg på kultur- tur. Formålet med denne tur er, at eleverne skal få et indblik i livet i en helt anden egn og at opleve at være på tur sammen. Vi afslutter ugen med om fredagen at afholde motionsdag. Musical I hele uge 45 arbejder alle med opsætning og opførelse af årets musical. Der vælges et stykke, som er afpasset til de elever som udgør elevholdet 13/14. Brobygning for 10. klasse Alle elever i 10. kl. skal i uge 49 i brobygning til en ungdomsuddannelse. Projekt for 8. og 9. klasse I uge 49 arbejder 8./ 9. klasserne med en projektopgave. Formålet er at træne den projektorganiserede arbejdsform, hvor eleven i langt højere grad selv skal tage ansvar for egen læring, samt at give mulighed for at opleve glæden ved fordybelse. Et døgn på Sundeved I weekenden den 23. og 24. november inviteres børn i alderen år til at deltage i Et døgn på Sundeved. Vi forventer et deltagerantal på ca. 175 børn. Hovedindholdet vil være gymnastik, leg, sang og fortælling. Formålet er, ud over at give de mange børn en intens oplevelse af et efterskoledøgn, at vore elever skal planlægge, gennemføre og evaluere et koncentreret undervisningsforløb for børn, således at de bliver rustet til at blive dygtige ledere i det frivillige foreningsliv. Det er frivilligt for vore elever at deltage i arrangementet. Julehyggedag Den sidste dag i november er afsat til juleklargøring på hele skolen, fx er alle med til at hente skolens juletræ. FS 10 prøve i fysik/kemi I januar afholdes mundtlig prøve i fysik i 10. klasse

13 OSO- uge for 10. klasse Henover vinteren arbejder 10. kl. med obligatorisk selvvalgt opgave (OSO). Formålet er gennem projektarbejdsformen og med udgangspunkt i elevens uddannelsesbog, at opnå større afklaring mht. valg af ungdomsuddannelse/erhvervsvalg. Vintertur til udlandet Vi tager hvert skoleår på en udlandsrejse, rejsemålet er ikke altid det samme. I dette skoleår tager vi til Hafjell i Norge fra den 18. januar til den 25. januar Formålet med vores vintertur til udlandet er: Fysiske udfordringer (langrend - korte og lange ture, alpint, lege i sneen mm) Anderledes og udfordrende naturoplevelser Styrkelse af det sociale fællesskab ved at være på tur sammen Møde og stifte bekendtskab med norsk kultur Terminsprøver og bedsteforældredag I uge 8 er alle elever til terminsprøver om formiddagen. Prøverne skal træne eleverne i at gå til skriftlig prøve, samt give både elever og lærere en fornemmelse af, hvor vi er nået i de enkelte fag og emner. Alle eftermiddage arbejdes der koncentreret med gymnastikopvisningsprogrammet. Fredagen er afsat til bedsteforældredag, hvor elevernes bedsteforældre inviteres til en eftermiddag på skolen. Eleverne viser rundt, og giver opvisning i sang og musik, folkedans og gymnastik. Skriftlig prøveperiode ( maj 2014) 9. og 10. kl. går op til folkeskolens afsluttende prøver. Når de ikke er til prøver følges et særligt skema. Tønderstævne En hel dag deltager vi i Tønderstævnet sammen med de fleste andre efterskoler i Region Syd. Stævnet er et stort idrætsstævne med et bredt tilbud af idrætsdiscipliner. Alle vore elever deltager i mindst to discipliner. Mundtlig prøveperiode (2. juni 17. juni 2014) 9. og 10. kl. går op til folkeskolens afsluttende prøver. Når de ikke er til prøver følges et særligt skema. Eleverne har ikke læseferie. Triathlon (uge 21) En dag i uge 21 afholder vi en triatlonkonkurrence for alle elever. Distancen er ¼ eller 1/10 ironman. Afslutningstur ( juni 2014) De sidste dage af skoleåret tager vi alle på cykeltur og med overnatning i telte. Det er for mange en både hård og stærk følelsesmæssig oplevelse at skulle tage afsked med hinanden. Turen er en vigtig del i den proces der er at få sagt ordentligt farvel til hinanden

14 Kostskolen Skolens regler Indtagelse eller besiddelse af alkohol eller narkotiske/euforiserende stoffer er forbudt og overtrædelse vil medføre øjeblikkelig hjemsendelse. Ingen ophold på hinandens gange/huse efter kl Drenge og piger må ikke ligge under samme dyne Skolen er røgfri for både elever og ansatte. Mobiltelefonen skal, med mindre andet aftales, altid blive på værelset og må ikke bruges i lektietimen og efter kl Alle måltider er obligatoriske. På Sundeved Efterskole udviser vi respekt for hinanden derfor er det bl.a. en selvfølge, at man taler pænt sammen og opfører sig ordentligt. Husgrupper elever udgør, sammen med en lærer, en husgruppe. Inddelingen i husgrupper er delvist fysisk betinget, da vi både har huse og elevgange. Formålet er, at skabe et tilhørsforhold eleverne imellem, samt en tryghed ved de lidt mindre enheder. Det er også med til at sikre, at vi kommer omkring den enkelte elev løbende. Derudover er det en god vej til at lære noget om demokratisk dannelse. Vi holder husgruppe-møder én gang om ugen, når lærerne efter lærermøde tjekker rengøring i husene. Når huslæreren første gang har weekendvagt, skal husgruppens elever være på skolen den pågældende weekend. Weekender på skolen Skolen er åben alle weekender, og for den enkelte elev er der syv weekender i løbet af et skoleår, hvor han/hun skal være her: én weekend sammen med husgruppen to linjefagsweekender den sidste weekend i september i forbindelse med efterskolernes dag (åbent hus) tre weekender i foråret, hvor alle skal blive på skolen i forbindelse med træning op til og deltagelse i gymnastikopvisninger rundt om i landsdelen. I perioden frem til efterårsferien afholder vi husweekender det er weekender, hvor alle i et hus skal være på skolen sammen med deres huslærer. Det primære mål for disse weekender er at få opbygget et godt sammenhold og kammeratskab i de enkelte huse. Alle linjefagslærere planlægger én weekend for hvert linjefag, hvor de elever, som har det pågældende linjefag, skal være der. Målet med disse weekender er fordybelse i de enkelte fag

15 I både husweekender og linjefagsweekender må alle øvrige elever selvfølgelig gerne deltage. Formålet er også at opleve skolen på en anden måde end til hverdag. Det er meget varieret, hvor mange elever der vælger at blive i weekenderne. Som regel er det grupper mellem 20 og 50 elever. Elevernes undervisning i køkkenet Alle elever indgår på skift i arbejdet i skolens køkken, og hver elev har én sammenhængende uge, hvor den almindelige undervisning afløses af undervisningen i køkkenet. Formålet er, at alle elever lærer de elementære ting om køkkenhygiejne, madlavning og bagning. Det er ligeledes vigtigt, at de får en fornemmelse for, hvad det vil sige at indgå i en arbejdsplads, hvor der er tryk på, og hvor der hver dag skal være mad klar til bestemte tidspunkter. Derudover skaber det respekt om råvarerne og det arbejde, der bliver lavet. Sundeved Efterskoles kostpolitik Vi ønsker at servere en sund og varieret kost, give gode spisevaner og i det hele taget opdrage til god dansk bordskik. Et måltid skal også være en god sanseoplevelse. Derfor: Udnytter vi danske råvarer i størst muligt omfang Bager vi selv alt brød også rugbrød Serverer vi fisk eller vegetarmad én gang om ugen Laver vi salatbar hver middag Bruger vi friske grøntsager og tager hensyn til årstiderne Laver vi det meste fra bunden ingen brug af pulver til fx kartoffelmos Tilbud om brød, frugt og grønt til alle mellemmåltider Prøver vi opskrifter fra andre lande

16 Rengøring Rengøringen på Sundeved Efterskole prioriteres som et vigtigt undervisningsområde og finder sted på følgende tidspunkter: Alle hverdage kl Alle hverdage kl Onsdage, kl Fredage Kl På alle elevværelser ryddes op, borde tørres af, gulvet støvsuges og sengen redes. Gangen støvsuges, skraldespande tømmes, badeværelse og toiletter rengøres. Daglig rengøring. Alle elever har én aften om ugen, hvor de er ansvarlige for rengøringen et bestemt sted på skolen (fx klasseværelser, idrætshal, spisesal og andre fælles områder). Grundig uge-rengøring på værelser og gange, badeværelser og toiletter. Fredagsrengøring på fællesområder. Grundig ugerengøring af alle fællesområder herunder klasseværelser, idrætshal, gangarealer og udendørs områder rives og fejes. Formålet er, at eleverne oplever det som en naturlig del af deres hverdag at rydde op og gøre rent efter sig selv og andre. Det skaber respekt og ansvarlighed i forhold til både skolens, deres egne og kammeraternes ting. Vi underviser eleverne i rengøring, således at de opnår de grundlæggende færdigheder. Fredagssamling Hver fredag samles alle til en fælles afslutning på ugen kl Vi synger en sang fra højskolesangbogen. Som en opsamling på ugen der gik stilles tre spørgsmål - Ugens spørgsmål for at skærpe elevernes opmærksomhed omkring de emner, som vi behandler til morgensamling og fortælling. Forældre er velkomne til at deltage

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100%

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Årsevaluering Vandel Efterskole 2013-2014 (elever) Oversigt Svarpersoner=112 Udgivet: 6.6.2014 Køn? 1. Dreng 44 39,29% 2. Pige 68 60,71% Marker dit boområde 1. Forfatter 13 11,61% 2. Maler 10 8,93% 3.

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Skolens nye tiltag omkring er linjer og valgfag er evalueret ud fra et spørgeskema til eleverne. Evalueringen tager punkt i skolens værdigrundlag Glamsbjerg Fri-

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Ollerup. Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN

Ollerup. Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN Efterskole Ollerup Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN Skolen Skolen er startet i 1997 af en kreds af lokale borgere. Den har til huse i den tidligere håndværkerskole fra 1932. Den bygger

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole . Klasse 9. og 10. klasse R Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer Skolevej 2 8410 Rønde www.rhe.dk post@rhe.dk 8637 1955 Du kan følge de fag, du kender fra folkeskolen og gå til

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere

SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011. Vil du med?

SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011. Vil du med? SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011 Vil du med? Hej gymnast! Kunne du tænke dig nogle superfede og aktive dage fyldt med sjove oplevelser? Så skynd dig at overtale din bedste ven/veninde og tilmeld dig

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Navn: vil gerne optages som elev på Skyum. Når du bliver optaget som elev på Skyum Idrætsefterskole får du samtidig en opkrævning på 500,-. Beløbet er et rent indskrivningsgebyr,

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne.

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne. Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35 www.bellingegymnasterne.dk Gymnastik for alle Børn Talent-afdeling Hold 1.1: Forældre/barn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Charlotte Birkmose

Læs mere

sport musik design tro

sport musik design tro sport musik design tro Mit år på DE har ændret mig. Det er svært at forklare præcis hvordan, men jeg er blevet stærkere og har lært at passe på mig selv. Jeg har fået dybe venskaber her og faktisk også

Læs mere

TIL NØRRE-SNEDE 185 411 TIL BRANDE

TIL NØRRE-SNEDE 185 411 TIL BRANDE MIDTJYSK Prøv vores linjefag På Midtjysk Efterskole får du mulighed for at afprøve fem ud af seks linjefag. Når du har prøvet, skal du beslutte dig for det linjefag, du vil være på resten af året. Friluftslinjen

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00. Valgfag 2012-13

Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00. Valgfag 2012-13 Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00 Valgfag 2012-13 I valgfaget billedkunst er formålet at du skaber, oplever og analyserer billeder og derved dygtiggøres i at anvende

Læs mere

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Formål: I henhold til skolens vedtægter er det BALLEs formål at drive skole indenfor gældende lovgivning. Værdigrundlag:

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

SYDVESTJYLLANDS EFTERSKOLE. Valgfagshæfte. efterår 2011. Valgfagsbeskrivelser efterår 2011/12

SYDVESTJYLLANDS EFTERSKOLE. Valgfagshæfte. efterår 2011. Valgfagsbeskrivelser efterår 2011/12 SYDVESTJYLLANDS EFTERSKOLE Valgfagshæfte efterår 2011 Valgfagsbeskrivelser efterår 2011/12 VALGFAG Du sidder nu med et hæfte, der fortæller hvilke valgfag, der er mulighed for at vælge i efteråret 2011.

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 2009-2010 10 gode grunde til at vælge 10. klasse Mulighed for et anderledes skoleår Mulighed for at møde nye venner Fortsæt med dit fritidsjob

Læs mere

Gymnasieforberedende Experimentarium

Gymnasieforberedende Experimentarium Idræt Friluftsliv Gymnasieforberedende Studietur Ansvar Experimentarium Medie Afklaring Velkommen Du er snart færdig med 9. klasse og står over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2014-2015

Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2014-2015 Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2014-2015 INDHOLDSPLAN FOR FLEMMING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2014-2015... 1 ET SKOLEÅR... 2 UGE 33 36 INTROPERIODE... 3 UGE 15 26 PERIODE 3... 39 FERIER:... 52

Læs mere

Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer)

Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer) Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer) Sociale: Gode venner og oplevelser. Man skal indordne sig

Læs mere

Super ferieoplevelser for børn og unge

Super ferieoplevelser for børn og unge ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/THOMAS NELLEMANN Super ferieoplevelser for børn og unge Hej gymnast! Så er årets ferieoplevelser med gymnastik klar til dig. På skoler og lejre kan du møde nye venner og få fede

Læs mere

sport musik design tro

sport musik design tro sport musik design tro Mit år på DE har ændret mig. Det er svært at forklare præcis hvordan, men jeg er blevet stærkere og har lært at passe på mig selv. Jeg har fået dybe venskaber her og faktisk også

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere