Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14"

Transkript

1 Sundeved Efterskole Sundeved Efterskole Bovrup Storegade 5, Bovrup 6200 Åbenrå Tlf Fax: Hjemmeside:

2 Indholdsfortegnelse Skolens værdigrundlag... 4 Eleverne... 4 Optagelse... 4 Evalueringer og kontakt til forældrene i årets løb... 4 Undervisningen... 5 Skema... 5 Boglig undervisning... 5 Obligatoriske boglige fag... 5 Aktiv Fællesfag... 5 Beskrivelse af de boglige fag... 7 Obligatoriske fag... 7 Dansk... 7 Matematik... 7 Engelsk... 7 Tysk... 7 Fysik... 7 Biologi... 7 Geografi... 7 Historie... 7 Samfundsfag (medborgerskab i 10. kl.)... 8 Kristendom... 8 Særlige undervisningsforløb i dansk og specialundervisning... 8 Vejledning... 8 Linje- og valgfag... 9 Linjefag... 9 Badminton... 9 Springgymnastik... 9 Rytmisk gymnastik... 9 Tekstil Volleyball Fodbold Musik Kunsthåndværk Friluftsliv Valgfagstilbud Musiske: Praktisk/kreative: Anderledes dage og uger Introuge Introtur Forældreweekend Kulturtur Musical Brobygning for 10. klasse Projekt for 8. og 9. klasse Et døgn på Sundeved Julehyggedag

3 FS 10 prøve i fysik/kemi OSO- uge for 10. klasse Terminsprøver og bedsteforældredag Skriftlig prøveperiode ( maj 2014) Tønderstævne Mundtlig prøveperiode (2. juni 17. juni 2014) Triathlon (uge 21) Afslutningstur ( juni 2014) Kostskolen Skolens regler Husgrupper Weekender på skolen Elevernes undervisning i køkkenet Sundeved Efterskoles kostpolitik Rengøring Fredagssamling

4 Skolens værdigrundlag Sundeved Efterskole er en grundtvigsk efterskole. For os betyder det grundtvigske at vi har fokus på det hele menneske, og at vi vægter det alment dannende højt. Fællesskab er en vigtig værdi i skolens virke. Det er i mødet mellem mennesker vi udvikles og lærer nyt. Det forpligtende fællesskab trives godt, når omsorg, glæde, respekt og tillid kendetegner livet på skolen. Samtidig er det vigtigt for at fællesskabet trives, at der er stilles krav og at der er konsekvens i forhold hertil. Skolen og fællesskabet på skolen er et vigtigt element i den enkelte elevs udvikling. Vi skal være et spændende og inspirerende lærested og en vigtig aktør i den enkelte elevs dannelsesprojekt et projekt som bl.a. skal føre til en aktiv deltagelse i vores demokratiske samfund. Vi har en tro på at elevernes personlighed udvikles gennem bevægelsesglæde og kreativ udfoldelse, samt ved at de erkender, hvor vigtigt det er at udfordre sig selv og yde sit bedste. Eleverne Sundeved Efterskole har elever fra hele Kongeriget og fra Sydslesvig, men de fleste elever kommer fra Sønderjylland. Skolen har optaget 130 elever med en ligelig fordeling af drenge og piger. Eleverne er fordelt på tre klasser, og to 10. klasser. Optagelse Såfremt der er plads, kan man flere år ud i fremtiden reservere en plads ved at lave en foreløbig tilmelding og indbetale et tilmeldingsgebyr. Et lille års tid før skolestart inviteres de elever som har reserveret en plads til et orienteringsmøde på skolen. Til dette møde præciseres de krav og forventninger vi har til eleverne (se afsnit om skolens regler), samt hvilke krav og forventninger elever og forældre kan have til skolen. Det er først efter dette møde, at man laver en endelig tilmelding samt indbetaler depositum. Evalueringer og kontakt til forældrene i årets løb Hvert år i slutningen af et skoleår fastsætter bestyrelsen hvordan skoleåret skal evalueres. Skolen prioriterer et godt samarbejde med forældrene. Ca. en gang om måneden udsender forstanderen et nyhedsbrev til alle forældre. Tre gange i skoleårets løb afholdes skole-hjemsamtaler. Forældrene bliver desuden indbudt til at deltage i en forældreweekend og til at overvære musical, foredrag og gymnastikopvisninger mm. Forældrene er desuden velkommen til at deltage i fredagssamlingen hver fredag eftermiddag kl til

5 Undervisningen Skema Undervisningen foregår delvis i et teamsamarbejde mellem flere lærere. Der lægges et skema for efteråret og et for foråret. Derudover laves der skemaer for de uger, hvor vi bryder den almindelige undervisning op og erstatter den med anden undervisning. Boglig undervisning Vi er en boglig skole. Det betyder, at eleverne også i de boglige fag skal yde deres bedste, og vi tager det som en selvfølge, at eleverne møder forberedte til alle timer. Vi praktiserer niveau-deling i nogle fag og tilbyder i helt særlige tilfælde specialundervisning. Vi er en skole, som stiller store krav til eleverne og en skole, hvor eleverne møder begejstring, empati, engagement og faglig kompetence hos lærerne og de øvrige ansatte på skolen. Vi lægger vægt på at være udviklingsorienterede og have rum til at tænke og afprøve nye idéer. Vi har gode muligheder for at organisere undervisningen på nye og spændende måder. Obligatoriske boglige fag 8. og 9. klasse: Dansk, kristendom, matematik, tysk, engelsk, fysik/kemi, geografi, biologi, historie og samfundsfag. 10. klasse: Dansk, matematik, tysk (valgfrit i 10.), engelsk, fysik/kemi (valgfrit i 10.) og medborgerskab (samfundsfag). Vælger man tysk og/eller fysik vælger man også at gå til prøve i de pågældende fag. Aktiv 10. I 10. klasse kører fagene matematik, Medborgerskab, tysk og fysik/kemi halvårligt og afsluttes med prøve efter det halve år. Elever i 10. klasse vil i gennemsnit have 5 timer idræt og gymnastik mere end elever i 8. og 9. klasse. Alle i 10. kl. skal gennemføre kursusforløbet G1 som er den første del af en gymnastiklederuddannelse. Fællesfag Morgensamling, fortælling, fællessang, løb, folkedans og gymnastik. Morgensamling: Fortælling: Fællessang: Vi synger altid to sange fortrinsvis fra højskolesangbogen, beder Fadervor og orienterer om aktuelle nyheder. Det er også til morgensamling vi synger fødselsdagssang. Vi har normalt fortælling to gange om ugen. Et vigtigt fag på skolen, hvor eleverne gennem det levende ord får fortalt om historie, politik, rejsefortællinger, sundhed, aktuelle emner, mm. Vi har hver uge fællessang med alle elever. Her lærer vi bl.a. om teknikken i at synge. I sang lærer vi at synge et bredt udsnit af den danske sangskat og stifter også bekendtskab med populære udenlandske numre. Udgangspunktet er, at eleverne skal opleve glæden og begejstringen ved at synge sammen

6 Løb Folkedans Gymnastik: Én gang om ugen har alle elever løbetræning. Vi løber normalt en rute på 3 km på tid. Traditionelle og nye danse øves. Folkedans er også en aktivitet, hvor eleverne oplever den glæde der er ved at øve, blive dygtige og nå fælles mål. Gymnastikken har en central placering på Sundeved Efterskole. Vi har gymnastik 3 gange om ugen, både fælles og drenge og piger hver for sig. Vi arbejder varieret med gymnastikkens grundelementer. I løbet af efteråret bliver undervisningen mere målrettet frem mod forårets gymnastikopvisninger. Gymnastikken er for skolen også et ansigt udadtil med opvisninger årligt. Udover den obligatoriske undervisning tilbyder vi både rytmisk gymnastik og spring som valgfag og linjefag. Desuden tilbyder vi DGIs Hjælpeinstruktørkursus som valgfag. Alle elever i 10. klasse gennemgår kurset G1 Gymnastik er: fællesskab sved på panden god fysisk træning rytme, sving og dans leg og akrobatik håndstand og spring Vi opnår: god fysisk form kropsbevidsthed smidighed, styrke og udholdenhed Velvære og dejligt ømme muskler Sus i maven ved opvisninger - 6 -

7 Beskrivelse af de boglige fag På Sundeved Efterskole prioriteres den boglige undervisning højt. Undervisningen er målrettet, og foregår på et højt fagligt niveau. Vi har et princip om at vi aldrig aflyser undervisningen eller lader elever sidde på værelserne fordi en lærer bliver syg eller skal på kursus. IT indgår i undervisningen og der er SmartBoard i alle klasselokaler. Skolen har trådløst netværk, og vi anbefaler at eleverne medbringer en bærbar pc. Vi forventer, at du har lyst til at lære, er velforberedt og engageret og deltager aktivt i timerne. Der er selvfølgelig mødepligt til alle undervisningstimer. Du har altid mulighed for at få lærerhjælp til lektierne. Skolen tilbyder i helt særlige tilfælde specialundervisning. Obligatoriske fag I nedenstående fag følger vi de mål, som undervisningsministeriet har sat for de enkelte fag. Vi niveaudeler flere af vore hold, så den enkelte elev kan forbedre sig mest muligt. En lektion er 60 minutter. Alle nedenstående fag er obligatoriske med undtagelse af tysk og fysik for 10. klasse. Dansk kl. 4 lektioner pr. uge Niveaudelt, FSA* 10. kl. 4 lektioner pr. uge (3 efter jul) FS10** Matematik kl. 2,5 lektioner pr. uge Niveaudelt, FSA 10. kl. 4 lektioner pr. uge i et ½ år Niveaudelt FS10 Engelsk kl. 2,5 lektioner pr. uge Niveaudelt. FSA 10. kl. 3 lektioner pr. uge Niveaudelt. FS10 Tysk kl. 2 lektioner pr. uge Niveaudelt. FSA 10. kl. 3 lektioner pr. uge i et ½ år Valgfrit, niveaudelt. FS10 Fysik kl. 2 lektioner pr. uge Niveaudelt, FSA 10. kl. 3 lektioner pr. uge i et ½ år Valgfrit. FS10 Biologi kl. 1 lektion pr. uge Niveaudelt, FSA Geografi kl. 1 lektion pr. uge Niveaudelt, FSA Historie kl. 1 lektion pr. uge Niveaudelt, FSA - 7 -

8 Samfundsfag (medborgerskab i 10. kl.) kl. 1 lektion pr. uge Niveaudelt, FSA 10. kl. 2 lektioner pr. uge i et ½ år Intern prøve Kristendom kl. 1 lektion pr. uge Niveaudelt, FSA * FSA = Folkeskolens afgangsprøve ** FS10 = Folkeskolens 10. kl. prøve Særlige undervisningsforløb i dansk og specialundervisning Viser det sig, at der i elevflokken er elever som ikke i tilstrækkelig grad behersker det danske sprog, har vi mulighed for at tilbyde særlige undervisningsforløb (fx dansk for grønlandske elever). Disse særlige undervisningsforløb tilrettelægges individuelt og afpasses den enkelte i både indhold og omfang. I helt særlige tilfælde er der desuden mulighed for at enkelte elever kan modtage specialundervisning tilpasset netop deres specifikke behov. Vejledning Alle elever modtager vejledning med det sigte at eleven bliver sporet ind på det fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg. Vi tager udgangspunkt i elevens uddannelsesbog. Skolens to vejledere er ansvarlige for at elever i 9. og 10. bliver tilmeldt en ungdomsuddannelse

9 Linje- og valgfag Valgfagsudbuddet skal leve op til vore intentioner om at præstere en undervisning, der opfylder målsætningen om at tilgodese det hele menneske. Valgfagene består dels af linjefag som i indhold og omfang lægger op til fordybelse og dygtiggørelse, og dels består de af en bred vifte af mindre valgfag med et alsidigt og spændende indhold. Linjefag Linjefag er fag som i omfang fylder 3-5 timer om ugen: Badminton, springgymnastik, tekstil, volleyball, fodbold, musik, kunsthåndværk og friluftsliv. I linjefag, hvor det er relevant, deltager vi i stævner og lignende. I flere linjefag kan eleverne få certifikater for opnåede kompetencer. Eleverne vælger linjefag 2 gange om året.. Badminton I badminton spiller vi først og fremmest en masse badminton og træner grundlæggende færdigheder. Herudover indgår: Kampe mod elever fra andre efterskoler Teknisk/taktisk- og fysisk grundtræning Undervisningsøvelser alle prøver at undervise de andre på holdet Første del at af træneruddannelsen (K0) Springgymnastik Vi har i 2012 taget vores nye springcenter i brug og kan nu tilbyde de bedste og nyeste springfaciliteter. Centeret indeholder 4 stortrampoliner, normale grave + en løsskumsgrav. 18 m. fast-track, luft- og fiber baner, Dorado trampolier, Tarpan ny KG, m.m. Der er opsat avanceret videoforsinkelsesudstyr til analyse og springoptimering. Hvis man har gejsten og masser af gå-på-mod, så har vi rammerne til at lære eleverne en masse nye spring. Eleverne vil i løbet af skoleåret også arbejde med grundlæggende modtagning af spring. Rytmisk gymnastik Rytmisk gymnastik er for elever der godt kan lide at svede, grine, give den gas og udfordre sin krop med bevægelser og koordination og at udvikle sig. Man behøver ikke at have gået til gymnastik før, men skal bare have lyst til at bevæge sig og lære en masse nyt. Vi arbejder med grundgymnastik, der giver teknik og styrke til også at arbejde med anderledes former for gymnastik og dans. Vi skal også lege med håndredskaber, spring over gulv, vores egen serie i opvisningsprogrammet og meget meget andet. Udvikling og dygtiggørelse det er vores mål i rytmisk linjefag

10 Tekstil I tekstil får eleverne et grundlæggende kendskab til håndarbejde og færdigheder i forskellige arbejdsmetoder og teknikker. I faget arbejder vi eksperimenterende fra idé til færdigt produkt med fx skulpturer, billeder og tasker. Vi lægger vægt på kvalitet, at man yder dit bedste og at det færdige produkt er præsentabelt. Volleyball Volleyball er et teknisk svært boldspil, der er sjovest, hvis man har vilje, kan koncentrere sig og har holdånd. Man skal svede, fighte, råbe og grine. Vi skal træne, spille småspil og kampe. Vi er primært i hallen, men når det er godt vejr, er det også mulighed for at vi bruger skolens beachvolleybaner. Fodbold I fodbold får eleverne trænet sine grundlæggende færdigheder. Vi har både et pige- og et drengehold. Man kommer til at spille kampe mod andre efterskoler. Vi spiller udenfor indtil vinteren kommer, derefter er vi i hallen. Musik I musik arbejder vi både praktisk og teoretisk med det mål, at eleverne opnår større musikalsk selvtillid og oplever glæden ved at synge og spille sammen med andre. Eleverne gør sig erfaringer med at komponere musik, og kommer til at opføre teater eller musical sammen med resten af skolens elever. Musik kræver ikke et forhåndskendskab til noder, eller at man kan spille på et instrument. Det kræver derimod lyst og mod til at synge og spille for hinanden og andre. Man må desuden regne med, at skulle bruge en del tid på at øve sig. I faget indgår bl.a. spil på guitar / keyboard, musikteori og flerstemmig sang. Kunsthåndværk I kunsthåndværk arbejdes med grundlæggende teknikker primært indenfor keramik og glaskunst. Igennem øvelser og mødet med professionelle kunstnere udvikles den kreative, skabende evne og sansen for det æstetiske. Inspirationen til arbejdet hentes ved iagttagelser af hverdagens ting, naturens strukturer, former, mønstre og farver. Friluftsliv Friluftsliv på Sundeved Efterskole består af fire dele; havkajak, basisfriluftsliv, overnatningsture og idrætscross

11 Eleverne lærer at mestre en havkajak, lærer forskellige redningsteknikker og evt. at lave en grønlænder- vending. Der er mulighed for at tage bevis som havkajakroer. Eleverne prøver at lave mad over bål og trangia. Eleverne deltager i forskellige overnatningsture i skoven og ved kysten hvor vi færdes med cykel, vandrer eller ror havkajak. Eleverne udfordres fysisk i bueskydning, O - løb, GPS, mountainbike, kompas samt masser af leg og udfordringer. Træklatring indgår også i friluftsliv og her vil eleverne afprøve forskellige reb- og klatrebaner i træerne og forhåbentligt få et sus i maven når man via en tovbro går fra træ til træ. Valgfagstilbud Eleverne vælger valgfag 2 gange om året. Det tilstræbes at eleverne har 6 timers valgfag og linjefag om ugen (De kan efter aftale, hvis de har overskud til det, vælge flere). Følgende valgfag udbydes i skoleåret 2011/12: Musiske: Sammenspil Guitar Kor (vocal time) Praktisk/kreative: Billedkunst Praktisk arbejde Glaskunst Strik dig glad Sy multikjolen Idræt: Hj.instr. (gym) Power-tumbling Massage Håndbold (pi/dr) Spring TeamGym. Træklatring Yogilates Fodbold (piger) Beachvolley Kajakpolo Håndbold Andre: Massage

12 Anderledes dage og uger Introuge Den første uge i skoleåret består af et koncentreret intro-forløb med det formål, at eleverne bliver rystet godt sammen, og at de bliver fortrolige med skolens hverdag og regler. Introtur Torsdag og fredag i den anden uge af skoleåret tager alle af sted på intro- tur en tur med fysiske udfordringer (gå og cykle). Formålet er igen, gennem leg og fysiske aktiviteter at styrke det sociale fællesskab. Forældreweekend En weekend i september indbydes alle elevernes forældre til at komme og opleve et døgn sammen med deres børn på efterskolen. Kulturtur Mandag til torsdag i uge 41 tager vi alle til Ålborg på kultur- tur. Formålet med denne tur er, at eleverne skal få et indblik i livet i en helt anden egn og at opleve at være på tur sammen. Vi afslutter ugen med om fredagen at afholde motionsdag. Musical I hele uge 45 arbejder alle med opsætning og opførelse af årets musical. Der vælges et stykke, som er afpasset til de elever som udgør elevholdet 13/14. Brobygning for 10. klasse Alle elever i 10. kl. skal i uge 49 i brobygning til en ungdomsuddannelse. Projekt for 8. og 9. klasse I uge 49 arbejder 8./ 9. klasserne med en projektopgave. Formålet er at træne den projektorganiserede arbejdsform, hvor eleven i langt højere grad selv skal tage ansvar for egen læring, samt at give mulighed for at opleve glæden ved fordybelse. Et døgn på Sundeved I weekenden den 23. og 24. november inviteres børn i alderen år til at deltage i Et døgn på Sundeved. Vi forventer et deltagerantal på ca. 175 børn. Hovedindholdet vil være gymnastik, leg, sang og fortælling. Formålet er, ud over at give de mange børn en intens oplevelse af et efterskoledøgn, at vore elever skal planlægge, gennemføre og evaluere et koncentreret undervisningsforløb for børn, således at de bliver rustet til at blive dygtige ledere i det frivillige foreningsliv. Det er frivilligt for vore elever at deltage i arrangementet. Julehyggedag Den sidste dag i november er afsat til juleklargøring på hele skolen, fx er alle med til at hente skolens juletræ. FS 10 prøve i fysik/kemi I januar afholdes mundtlig prøve i fysik i 10. klasse

13 OSO- uge for 10. klasse Henover vinteren arbejder 10. kl. med obligatorisk selvvalgt opgave (OSO). Formålet er gennem projektarbejdsformen og med udgangspunkt i elevens uddannelsesbog, at opnå større afklaring mht. valg af ungdomsuddannelse/erhvervsvalg. Vintertur til udlandet Vi tager hvert skoleår på en udlandsrejse, rejsemålet er ikke altid det samme. I dette skoleår tager vi til Hafjell i Norge fra den 18. januar til den 25. januar Formålet med vores vintertur til udlandet er: Fysiske udfordringer (langrend - korte og lange ture, alpint, lege i sneen mm) Anderledes og udfordrende naturoplevelser Styrkelse af det sociale fællesskab ved at være på tur sammen Møde og stifte bekendtskab med norsk kultur Terminsprøver og bedsteforældredag I uge 8 er alle elever til terminsprøver om formiddagen. Prøverne skal træne eleverne i at gå til skriftlig prøve, samt give både elever og lærere en fornemmelse af, hvor vi er nået i de enkelte fag og emner. Alle eftermiddage arbejdes der koncentreret med gymnastikopvisningsprogrammet. Fredagen er afsat til bedsteforældredag, hvor elevernes bedsteforældre inviteres til en eftermiddag på skolen. Eleverne viser rundt, og giver opvisning i sang og musik, folkedans og gymnastik. Skriftlig prøveperiode ( maj 2014) 9. og 10. kl. går op til folkeskolens afsluttende prøver. Når de ikke er til prøver følges et særligt skema. Tønderstævne En hel dag deltager vi i Tønderstævnet sammen med de fleste andre efterskoler i Region Syd. Stævnet er et stort idrætsstævne med et bredt tilbud af idrætsdiscipliner. Alle vore elever deltager i mindst to discipliner. Mundtlig prøveperiode (2. juni 17. juni 2014) 9. og 10. kl. går op til folkeskolens afsluttende prøver. Når de ikke er til prøver følges et særligt skema. Eleverne har ikke læseferie. Triathlon (uge 21) En dag i uge 21 afholder vi en triatlonkonkurrence for alle elever. Distancen er ¼ eller 1/10 ironman. Afslutningstur ( juni 2014) De sidste dage af skoleåret tager vi alle på cykeltur og med overnatning i telte. Det er for mange en både hård og stærk følelsesmæssig oplevelse at skulle tage afsked med hinanden. Turen er en vigtig del i den proces der er at få sagt ordentligt farvel til hinanden

14 Kostskolen Skolens regler Indtagelse eller besiddelse af alkohol eller narkotiske/euforiserende stoffer er forbudt og overtrædelse vil medføre øjeblikkelig hjemsendelse. Ingen ophold på hinandens gange/huse efter kl Drenge og piger må ikke ligge under samme dyne Skolen er røgfri for både elever og ansatte. Mobiltelefonen skal, med mindre andet aftales, altid blive på værelset og må ikke bruges i lektietimen og efter kl Alle måltider er obligatoriske. På Sundeved Efterskole udviser vi respekt for hinanden derfor er det bl.a. en selvfølge, at man taler pænt sammen og opfører sig ordentligt. Husgrupper elever udgør, sammen med en lærer, en husgruppe. Inddelingen i husgrupper er delvist fysisk betinget, da vi både har huse og elevgange. Formålet er, at skabe et tilhørsforhold eleverne imellem, samt en tryghed ved de lidt mindre enheder. Det er også med til at sikre, at vi kommer omkring den enkelte elev løbende. Derudover er det en god vej til at lære noget om demokratisk dannelse. Vi holder husgruppe-møder én gang om ugen, når lærerne efter lærermøde tjekker rengøring i husene. Når huslæreren første gang har weekendvagt, skal husgruppens elever være på skolen den pågældende weekend. Weekender på skolen Skolen er åben alle weekender, og for den enkelte elev er der syv weekender i løbet af et skoleår, hvor han/hun skal være her: én weekend sammen med husgruppen to linjefagsweekender den sidste weekend i september i forbindelse med efterskolernes dag (åbent hus) tre weekender i foråret, hvor alle skal blive på skolen i forbindelse med træning op til og deltagelse i gymnastikopvisninger rundt om i landsdelen. I perioden frem til efterårsferien afholder vi husweekender det er weekender, hvor alle i et hus skal være på skolen sammen med deres huslærer. Det primære mål for disse weekender er at få opbygget et godt sammenhold og kammeratskab i de enkelte huse. Alle linjefagslærere planlægger én weekend for hvert linjefag, hvor de elever, som har det pågældende linjefag, skal være der. Målet med disse weekender er fordybelse i de enkelte fag

15 I både husweekender og linjefagsweekender må alle øvrige elever selvfølgelig gerne deltage. Formålet er også at opleve skolen på en anden måde end til hverdag. Det er meget varieret, hvor mange elever der vælger at blive i weekenderne. Som regel er det grupper mellem 20 og 50 elever. Elevernes undervisning i køkkenet Alle elever indgår på skift i arbejdet i skolens køkken, og hver elev har én sammenhængende uge, hvor den almindelige undervisning afløses af undervisningen i køkkenet. Formålet er, at alle elever lærer de elementære ting om køkkenhygiejne, madlavning og bagning. Det er ligeledes vigtigt, at de får en fornemmelse for, hvad det vil sige at indgå i en arbejdsplads, hvor der er tryk på, og hvor der hver dag skal være mad klar til bestemte tidspunkter. Derudover skaber det respekt om råvarerne og det arbejde, der bliver lavet. Sundeved Efterskoles kostpolitik Vi ønsker at servere en sund og varieret kost, give gode spisevaner og i det hele taget opdrage til god dansk bordskik. Et måltid skal også være en god sanseoplevelse. Derfor: Udnytter vi danske råvarer i størst muligt omfang Bager vi selv alt brød også rugbrød Serverer vi fisk eller vegetarmad én gang om ugen Laver vi salatbar hver middag Bruger vi friske grøntsager og tager hensyn til årstiderne Laver vi det meste fra bunden ingen brug af pulver til fx kartoffelmos Tilbud om brød, frugt og grønt til alle mellemmåltider Prøver vi opskrifter fra andre lande

16 Rengøring Rengøringen på Sundeved Efterskole prioriteres som et vigtigt undervisningsområde og finder sted på følgende tidspunkter: Alle hverdage kl Alle hverdage kl Onsdage, kl Fredage Kl På alle elevværelser ryddes op, borde tørres af, gulvet støvsuges og sengen redes. Gangen støvsuges, skraldespande tømmes, badeværelse og toiletter rengøres. Daglig rengøring. Alle elever har én aften om ugen, hvor de er ansvarlige for rengøringen et bestemt sted på skolen (fx klasseværelser, idrætshal, spisesal og andre fælles områder). Grundig uge-rengøring på værelser og gange, badeværelser og toiletter. Fredagsrengøring på fællesområder. Grundig ugerengøring af alle fællesområder herunder klasseværelser, idrætshal, gangarealer og udendørs områder rives og fejes. Formålet er, at eleverne oplever det som en naturlig del af deres hverdag at rydde op og gøre rent efter sig selv og andre. Det skaber respekt og ansvarlighed i forhold til både skolens, deres egne og kammeraternes ting. Vi underviser eleverne i rengøring, således at de opnår de grundlæggende færdigheder. Fredagssamling Hver fredag samles alle til en fælles afslutning på ugen kl Vi synger en sang fra højskolesangbogen. Som en opsamling på ugen der gik stilles tre spørgsmål - Ugens spørgsmål for at skærpe elevernes opmærksomhed omkring de emner, som vi behandler til morgensamling og fortælling. Forældre er velkomne til at deltage

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Orienteringshæfte 2014/15

Orienteringshæfte 2014/15 Orienteringshæfte 2014/15 INDHOLD 2 Dagsprogram 3 At skabe et godt ophold 3 Liv om aftenen 3 Skoleårets sammensætning 4 Regler og oplysninger 6 Kostpolitik 6 Sundhed 6 Snetur 7 Om IT 7 Niveaudeling 7 Skolevejledning

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010 INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011 Anden udgave, juni 2010 1 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL... 3 Værdisætninger for Dejbjerglund Efterskole... 3 Et grundtvigsk livssyn.... 3 Dansk kultur...

Læs mere

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Stemning, samvær og atmosfære Velkommen til et spændende år med mange nye oplevelser, udfordringer og gode venner. Du ønsker dig et super godt år på efterskole.

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014 splan for Hestlund Efterskole 2013 2014 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Fagfordeling Vagtplaner Øvrige opgaver 5. Undervisningen

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN...

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN.... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE OG ELEVERNE...

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Indholdsplan - 2015 Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Formål og værdigrundlag... 3 Beskrivelse af fagene... 9 Kostpolitik... 32 Kunst... 33 Røgfri skole... 33 Skolekreds...

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015 Indholdsplan Skoleåret 2014-2015 1 Indhold VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL HERUNDER HOVEDSIGTET I LOVENS FORMÅLSPARAGRAF OM LIVSOPLYSNING, FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATISK DANNELSE... 5 VÆRDIGRUNDLAG:... 5 FORMÅL:...

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014/15 01

INDHOLDSPLAN 2014/15 01 INDHOLDSPLAN 2014/15 01 Indhold Overordnede forhold 01 1.1. Skolens formål 01 1.2. Værdigrundlag 01 1.3. Skolens elevgruppe 02 1.4. Skolens medarbejdergruppe 02 1.5. Lærerfordeling 02 Undervisningen 03

Læs mere

Springbræt til. Fremtiden

Springbræt til. Fremtiden Springbræt til fremtiden S pri n g b r æ t ti l Fremtiden...FORDI 2011-2012 ...FORDI VESTERVANGSKOLEN Vester Gjesingvej 28 DK 6715 Esbjerg N Tlf.: +45 76165961 Fax: + 45 76165969 LINJE 10 Bakkevejens Skole

Læs mere

Springbræt til. Fremtiden

Springbræt til. Fremtiden Springbræt til fremtiden Springbræt til Fremtiden...FORDI 2012-2013 ...FORDI VESTERVANGSKOLEN Vester Gjesingvej 28 DK 6715 Esbjerg N Tlf.: +45 76165961 Fax: + 45 76165969 LINJE 10 Bakkevejens Skole Bakkevej

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

10. klasse 2013-2014. Information om 10. klasse i København

10. klasse 2013-2014. Information om 10. klasse i København 10. klasse 2013-2014 Information om 10. klasse i København I N F O R M A T I O N S M Ø D E O V E R S I G T Info-møde oversigt Amager 10. klasse - på Amager Ungdomsskole - på Amager Fælled Skole - på Peder

Læs mere