mandag den 12. august

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mandag den 12. august"

Transkript

1

2 Velkommen til Pederstrup Efterskole. Stedet der skal danne rammen om din skole og dit hjem de næste 42 uger. Mange af jer vinker farvel til jeres folkeskole. Nogle af jer skal starte på skolen for anden gang som anden års elever. Fælles for jer alle er, at I skal møde nye kammerater og vænne jer til en anden hverdag, end den I kender. Et ophold på en efterskole indeholder mange ting. Der skal f.eks. være tid til at være sammen med mange, men også med få kammerater. at arbejde sammen med andre, men også til at være alene. at høre høj musik, men også til at være stille og slappe af. Derfor har vi tidspunkter, hvor man arbejder i klassen/ude, tidspunkter hvor man er på sit værelse, tidspunkter hvor man kan besøge hinanden osv. Alt er ikke tilladt altid, fordi vi skal være så mange forskellige mennesker sammen. På Pederstrup Efterskole har vi respekt for hinanden. Derfor er det ind imellem nødvendigt, at man selv giver lidt efter, for at kunne passe ind sammen med de andre elever. Derfor taler vi selvfølgelig pænt til og om hinanden. Vores elever har en masse muligheder og evner. De er med til at præge og skabe gode efterskole-oplevelser, både på skolen og når vi er ude i landet. Derfor er vores normer også præget af de krav, der stilles unge voksne udenfor skolen, og selvom vi er 'rummelige' med hensyn til påklædning og frisure, skal eleverne kunne fungere som repræsentanter for skolen. I august bruger vi meget tid på at lære hinanden og skolen at kende. Vi mødes i kontaktgruppen, tager på tur, får taget elevfoto, øver førstehjælp og indretter værelser. Vi bruger også tid på at lære alle de praktiske opgaver at kende. I den sidste uge af august begynder vi med timerne. Vi glæder os til at se jer alle og siger på gensyn mandag den 12. august. Andrew Sayers Forstander - 2 -

3 Vi ved at mange spørgsmål trænger sig på og derfor har vi lavet denne FAQ. Sæt dig behageligt til rette sammen med din far og mor og læs så de næste sider virkelig grundigt så skulle du være klædt på til at starte dit efterskoleophold. A Ankomst Mandag den 12. august 2013 mellem kl og 14.30, hvor vi serverer kaffe og kage. Her vil du møde din kontaktgruppelærer og få anvist dit værelse. Medbring din personlige bagage. Se under medbring. Der er fælles velkomst kl Herefter går forældre og elever hver til sit. Forældrene til forældremøder og eleverne mødes for første gang i deres kontaktgruppe. Kl vinker vi farvel til forældrene og efterskolelivet kan tage sin begyndelse. 2-års elever møder søndag den 11. august 2013 kl Adresse Pederstrup Efterskole Pederstrupvej Torrig L Telefon: Forstandermobil: Fax: Elev telefon: Ansatte Andrew Sayers Forstander Dennis Hansen Vice Forstander - Jan Møller Lærer - Thomas Havlykke Lærer - Morten Laugesen Lærer - Malene Jacobsen Lærer - Jette Waaben Lærer - Anja Burmeister Lærer Jesper Nielsen Lærer Anne-Lise Larsen Adm-medarbejder - Søren Bo Hansen Forretningsfører - Anders Thomsen Teknisk leder - Erik B. Jørgensen Pedel medhjælp - Gitte Andersen - Køkkenleder - Affaldssortering Affald sorteres i papir, pap, metal og restaffald. På alle fællesområder og i undervisningslokaler er der opstillet beholdere til affald. Vi samler også returpant ind. Andet-års-elev Fra oktober kan du søge om at blive 2. årselev på PE. Ansøgninger behandles individuelt på lærermødet

4 B Bank På skolen oprettes en elev-bank, hvor du kan opbevare dine penge. Elevbanken er åben tirsdag og torsdag efter middagsspisetid. Se i øvrigt side 9 om penge. Besøg Din familie og venner er velkommen til at besøge dig i din fritid. Der gælder de samme regler for gæster som for elever. Besøg skal aftales med vagtlæreren. Blå Bog Blå Bog er en bog skolens elever og lærer laver ved skoleårets slutning på tværs af hinanden, med diverse sjove og pinlige historier/oplevelser hen over det skoleår, som man siger farvel til. Altså et varigt minde om sin skolegang på PE. Bogen vil kunne købes for et mindre beløb omkring kr. 100,- og udleveres til dimissionen, når man har betalt for den. Brobygning I uge 46 skal alle i 10. klasse på et obligatorisk brobygningsforløb på én af områdets ungdomsuddannelses-institutioner. Tilmelding sker i forbindelse med fagvalg. Vælger du Gymnasium eller HF skal du også i et to dages brobygningsforløb. Prisen er 500,- kr til transport og er obligatorisk. C Computer På skolen er der nogle få computere til rådighed for dem der ikke medbringer deres egen. Du bedes medbringe din egen bærbare computer. Computeren SKAL kobles på skolens netværk og Internet-forbindelse og computeren SKAL bruges til skole og undervisning. Vi følger op på om der rent faktisk bliver afleveret opgaver, hvor computeren har været anvendt. Der skal være et godkendt antivirusprogram på computeren, som skal være godkendt af skolen. Al aktivitet på nettet logges, registreres og gemmes og eleven bærer det fulde ansvar for sine aktiviteter på nettet. Computeren er først og fremmest et værktøj. Det betyder at Facebook, Messenger o lign. er bandlyst i timerne og om natten. For at hjælpe med til at huske det, har vi reguleret netadgangen mens vi skal sove. Cykler Alle SKAL medbringe en cykel fra 1. dag. Cyklen opbevares i skolens cykelskur låst! På skolen har vi et fint lille cykelværksted, hvor du kan lave din cykel selv eller få hjælp af de dygtige cykelembedsmænd. Husk cykellygter og refleks vi cykler også om natten! - 4 -

5 D Dagsrytmer Der udsendes skema i begyndelsen af skoleåret Morgenmad Områdsrengøring Morgensamlig Ons og fre udgår morgensamlig og der er værelsesrengøring Undervisning Frokost (varme mad) Undervisning Ons og fre tidligere fri Gå tur Undtagen ons og fre Aftensmad Stilletime Gør aften klar. På gangen Godnat Fredag er der liniefags undervisning. Depositum Tilbagebetales ved skoleårets slutning fratrukket eventuelle skader på skolens ejendom samt anden gæld til skolen. Dyner Man medbringer selv dyne, hovedpude og sengelinned. E Eksamen Vi afholder prøver i dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik, udtræksfagene. Endvidere afvikler vi den obligatoriske projektopgave for alle. Prøver er obligatoriske for 9 & 10 klasse. Elevforening Pederstrup Efterskole har en elevforening. Vi har en bestyrelse, der hvert år planlægger og afholder et elevstævne hvert år. Det er oftest den første weekend i maj. Her kan du komme og møde dine gamle kammerater, værelseskammerater, kærester, lærere og alle de andre PE er. Indbydelsen bliver sendt på mail, hvis du er medlem. Ellers ligger den på Pederstrups Efterskole Elevforenings Facebook side fra februar. Livslangt medlemskab kan købes for kr. 150,- De betales på skolen til den lærer der er tilknyttet elevforeningen, eller på Reg.: 0692 kontonr.: Elevtelefon Elever kan kontaktes på elevtelefonen som har nummer Telefonen passes af eleverne selv. Embedsmand Skolen har en række opgaver, der skal løses udover alle de fælles opgaver dem kalder vi Embeder. Det kan være at hejse flag, sætte madvarer på plads, passe værksteder m.m. Det er altid gode og hyggelige opgaver, som er en vigtig del af det at få fællesskabet til at fungere. Du skal melde dig til at blive embedsmand. Din måde at løse opgaven på vil også komme til at fremgå af den udtalelse, din kontaktlærer skriver ved årets slutning. Erhvervspraktik Aftales med skolen. Vi anbefaler at bruge efterårsferie eller vinterferie til praktik. Vi hjælper med det praktiske, men du skal selv finde pladsen - 5 -

6 F Falck Skolen har aftale med Falck om person befordring til og fra akut-behandling hos læge eller sygehus. Aftalen dækker ikke transport til og fra almindelige lægebesøg. Har familien eget abonnement hos Falck der dækker samme ydelse, beder vi om at det oplyses på stamkortet. Ferie Se årsplanen Forældrekontakt Man er altid velkommen til at kontakte skolen for en snak, hvis der er problemer eller spørgsmål. Kontakt til og fra skolen om eleverne foregår primært gennem kontaktgruppelæreren. Spørgsmål omkring økonomi og betaling skal ske til kontoret (Søren). Spørgsmål omkring frihed fra skolen rettes til kontaktgruppelæreren. I løbet af året udsendes forældrebreve via vores skoleintra. Desuden foregår kontakten til kontaktgruppelærer via vores skoleintra. Se afsnit Intra Forældredag 2 gange årligt afholdes forældredag. D. 23. november er forældrekonsultation, hvor vi tager en snak om elevens indsats på skolen. I uge 6 ringer ktg lærer hjem og afholder en telefon konsultation. Derudover er der en del forældre aktiviteter, som I bedes holde jer orienteret om. Fridage En elev kan jf. undervisningsministeriets tilskudsbekendtgørelse ikke forventes fritaget for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på skiferie med forældre) uden for skolens ferier. Sker det, at eleven alligevel holdes hjemme, skal skolen holdes skadesløs, og det mistede statstilskud skal tillige med den mistede statslige elevstøtte indbetales til skolen. Beløbet vil ofte samlet andrage ca. kr ,-/uge. Undervisningsdage på lørdage og søndage opfattes af undervisningsministeriet som helt almindelige undervisning og der er således ikke særligt lempelige fridags-vilkår på disse dage! I den udsendte kalender er det tydeligt markeret (orange), hvilke dage der er undervisningsdage. På disse dage gives der ikke fri. Med grøn er markeret de weekender, man kan tilbringe på skolen (se side 12 om weekender på skolen). Med blå er markeret de dage, hvor skolen er lukket

7 Forlænget weekend Et par gange om året holder vi forlænget weekend og holder også fredag og/eller mandag fri. Disse weekender er beregnet til, at du kan få klaret forskellige ærinder derhjemme. Det kan f.eks. være besøg ved tandlæge, optiker, læge og kommune eller større indkøb sammen med din mor og far. Vi henstiller til, at ALLE sådanne ærinder afvikles i de forlængede weekender, så elevernes undervisning ikke bliver afbrudt unødigt. Forsikring Skolen har tegnet en elevforsikring, som dækker elevers eventuelle tilskadekomst og skader elever forvolder på udenforstående personer eller ting. Forsikringen benyttes i de tilfælde skader ikke dækkes af egen forsikring. Skader som forvoldes på skolens ting dækkes ikke. Her indtræder erstatningsansvar fra forældrene. Skolen har ikke glas forsikring. Skader erstattes efter regning. Hjemmets indboforsikring dækker de ting eleven medbringer på skolen. H Hjemmesider Skolens officielle hjemmeside. Skolens facebook: Efterskole/ I Intranet Skolen er ved at opbygge nyt intranet. I sommeren 2013 overgår vi til skoleintra fra UNI.C Her skal du bruge din NEM-ID for at logge på som forældre. Elever får UNI login af skolen. IT-support Vi gør alt hvad vi kan for at holde din PC i luften. Det er en forudsætning for at få support, at du har overholdt skolens regler og anvendt de udleverede sikkerhedsprogrammer. K Kalender I den udsendte kalender er det tydeligt markeret (orange), hvilke dage der er undervisningsdage. Med grøn er markeret de weekender, man kan tilbringe på skolen (se side 12 om weekender på skolen). Med blå er markeret de dage, hvor skolen er lukket. Knallert Må ikke medbringes. Knallertkørerkort Efter kommunesammenlægningen er det desværre ikke længere muligt at tage knallertkørekort mens du er på skolen. Husdyr Kan som udgangspunkt ikke medbringes på skolen

8 Til brug i køkkenet L Lommepenge Der er ikke sat grænse for, hvor mange lommepenge man må medbringe. Vores forslag er max. Kr. 150,- pr. uge. Nærmeste indkøbsmuligheder er Horslunde (SuperBrugsen, købmand, apotek og bager). Lommepenge sættes i elev-banken. Se endvidere side 9 om penge. Lejrskole Vi afvikler 2 lejrskoler. Prisen for lejrskolerne er med i skoleprisen. Datoerne fremgår af årsplanen. Læge Vi benytter lægehuset i Horslunde tlf Lægebesøg hjemme Se forlænget weekend side 7 M Medbring Her kommer listen med alt det du SKAL have med. Det ser ud af meget, men det ER altså kun de ting, der er en absolut forudsætning for at kunne gå på skolen. Hvide træsko bruges kun i køkkenet * 2-3 hvide T-shirts må kun bruges i køkkenet Til brug på værelset Sengetøj: Dyne, hovedpude, betræk, stræklagen til boksmadras og alm. lagen (ikke frotte!) Vækkeur (ikke blot mobiltelefon) Til brug ved forskellige aktiviteter Tøj til udendørs arbejde Rygsæk * Sovepose * Liggeunderlag * Dolk En mug * Ske * Madkasse Cykel Idrætstøj Personligt Gummistøvler Regntøj Varm trøje gerne fleece Tøj til hverdagsbrug Ting til personlig hygiejne Håndklæder FDF Sangbogen * Til brug i undervisningen Blyanter * Kuglepen * 2 ringbind * 2 blokke kvadreret * 2 blokke linieret * Lommeregner * Lineal * Vinkelmåler * Passer * Penalhus Taske Ting mærket med * kan du bestille elektronisk via skolen. Vi skal have din bestilling pr. mail den 1. august

9 Medicin Al medicin også hovedpinepiller opbevares i aflåst skab på viceforstanders kontor. Medbringer du lægeordineret medicin skal du også medbringe et brev fra hjemmet eller din læge om årsag og dosering. Mobiltelefon Mobiltelefonen inddrages om dagen i introtiden. Man må ikke bruge den i undervisningstiden, samt ved spisning og andre fællesarrangementer. Spørg kontaktgruppelæreren, hvis du er i tvivl. Efter kl skal telefoner være på lydløs. Mug Er en særlig kop som bruges på friluftsture. N Navn i alting! Vi ved af erfaring, at vores glemmekasse hurtig bliver stor. Husk derfor at sætte navn i ALTING tøj, sko, cd ere, mobiler osv. P Penge Opbevares i skolens elevbank. Vi anbefaler at have så lidt kontanter som muligt. Alle værdigenstande skal være låst inde. Skolen tager ikke ansvar for tyveri og ran. Post Det er rart at få brev og hilsner. Send derfor gerne brev, pakke og postkort til eleverne. Se adressen på side 3. Suppler med elevens navn. Send også gerne til skolens eller elevens mail adresse. Post udleveres hver dag i forbindelse med frokosten. R Regler Som du tidligere er blevet informeret om, har vi på skolen nogle regler som kan medføre umiddelbar hjemsendelse. Mobning tolereres ikke! Alkohol og euforiserende stoffer er ikke tilladt på skolen, lige som det ikke er tilladt at møde påvirket op på skolen efter f.eks. en weekend! Sex på skolen er forbudt! Skolens undervisning og øvrige aktiviteter skal følges! Rygning er ikke tilladt på skolen. Udover disse 5 regler har vi selvfølgelig også en husorden, for at sikre at vores samvær og fællesskab kan fungere ordentligt. Denne husorden hører du mere om i den første uge på skolen. Vi opfatter umiddelbart en overtrædelse af vores regler som elevens aktive opsigelse af den indgåede kontrakt. Det er muligt at overføre penge til eleverne. Skolen har konto i Danske Bank. Brug registreringsnummer 3215 og konto nummer og HUSK at mærke indbetalingen med elevens navn og evt. hvad pengene er tænkt til (tøj, lommepenge, slik, transport o. lign). Personlige oplysninger Afgives på stamkort der returneres inden 1. august

10 Rygning På Pederstrup Efterskole er det ulovligt at ryge iflg. Lovgivning, du skal derfor være ikke ryger inden du begynder på skolen. Brydes ovenstående regel, får man som 1. gang en advarsel. 2. gang bliver eleven sendt hjem med en forældreaftale om, at eleven ikke er ryger før de igen må returnere til skolen. Denne tilgang til rygning medfører følgende tiltag S Sex Personalet ryger ikke på skolen. Skolens gæster forventes at respektere at voksne ikke ryger på skolen. Dette gælder også forældre til elever. Eleverne må ikke ryge på PE. Er dejligt men asocialt! Det er således ikke tilladt at dyrke sex på skolens områder og på ture med skolen. Sengetøj Medbringes til skolen. Medbring et lagen til en boksmadras og et almindeligt lagen (ikke frotté) Skader Se under forsikring på side 7 Skolefoto Skolen arrangerer at der bliver taget skolebilleder. Billederne er ikke med i skoleprisen. Sygesikring Eget sygesikringsbevis medbringes og opbevares af eleven. Sygdom På skolen: Meldes ved personligt fremmøde til vagthavende lærer ved morgenmaden. Derefter tages temperatur og der arrangeres om nødvendigt lægebesøg. Ved længerevarende smitsom og/eller alvorlig sygdom skal eleven hentes hjem. Opstår sygdommen i hjemmet, meldes til skolens kontor. I forbindelse med perioder, hvor skolen er lukket meldes det til skolen på retur-aftenen mellem kl og kl Elever der bliver syge hjemme bør holdes hjemme indtil evt. smitterisiko er væk. Skolen noterer elevernes sygdom. Ved sygefravær på mere end 2 dage skal der afleveres lægeerklæring til skolen. Lægeerklæring er for egen regning. Der skal betales skolepenge under sygdom. Se i øvrigt side 6 om fridage. T Tandlæge Som udgangspunkt skal man aftale tid med egen tandlæge. I akutsituationer har skolen aftale med tandlæge Bjørn Andersson i Nakskov, tlf Se også på side 7 om de forlængede weekender. Skoleskema Sommer og vinterskema forefindes på skolens opslagstavle i gangen ved lærerværelset, og kan desuden downloades fra hjemmesiden. Stamkort Udfyldes og returneres til skolen inden 1. august

11 Transport Til og fra skolen sker normalt for egen regning og ansvar! Nærmeste offentlige transport er Horslunde eller Nakskov. Se på Lolland kommune; linie Skolen har aftale med et lokalt busselskab, der kører ved ferier og Københavnerweekender. Disse ture kan købes for 50 kr. pr. zone. Taksterne er for 1, 2 eller 3 zoner til/fra henholdsvis Lolland/Falster, Sjælland og Storkøbenhavn. Et par 2. års elever står for registreringen af forbrugte zoner. Der tilmeldes til bussen i forbindelse med lommepengebank tirsdag og torsdag. Se buskøretider på PE s hjemmeside. De weekender der ikke kører Københavnerbus, køres taxabus fra Pederstrup til Nakskov. Pris 50 kr. hver vej. U Underskrifter Skolen indhenter underskrifter til brug vedr. IT, weekend udenfor skolen og deltagelse i vand- og klatreaktivitet. Skal returneres sammen med stamkort senest den 1. august. Uddannelsesplan Hvis ikke du har oprettet en uddannelsesplan på Optagelse.dk, SKAL du medbringe den uddannelsesplan du har påbegyndt på din gamle skole. Har du ikke allerede en kopi, skal du hurtigst muligt se at få fat på den. Denne plan danner udgangspunkt for det videre arbejde med din fremtidsplan. Skolen bruger UU Lolland som vejleder og har tilknyttet Lene Jonassen som vejleder. V Vasketøj Eleven sørger selv for at vaske sit tøj. Skolens vaskemaskine og tørretumbler kan benyttes. En vask koster mellem 6 og 12 kr. og en tørring mellem 5 og 10 kr. Vejleder Skolen benytter UU-Lolland sammen med forstander. Værelser Drenge og piger bor hver for sig. Man må som udgangspunkt ikke være på hinandens værelser. Møblement må ikke flyttes rundt på værelset af hensyn til slid. En grundforudsætning for at have computer på værelset er god oprydning. Eleverne har ansvaret for deres værelser, det materiel der stilles til rådighed, samt de ting der foregår på værelset. Man er erstatningsansvarlig for de ting der går i stykker. Ligeledes er der erstatningsansvar overfor de ting der ødelægges på gangarealerne. Vær særligt opmærksom på at undskyldningen Det var de andre der gjorde det ikke dur medmindre vi får det at vide med det samme det er sket Det er IKKE tilladt at medbringe strømslugende el-apparater som f.eks. køleskab, strygejern mv. Værksteder På skolen findes en række værksteder der er til fri afbenyttelse i fritiden. Værktøj For at gøre dit efterskoleophold godt, skal du bl.a. medbringe en masse forskellige ting. Det er vores erfaring at en del elever står og mangler forskellige små eller store genstande. Vi tilbyder derfor at sørge for at en række ting er klar på skolen, den dag du ankommer. Vi har forhandlet en række gode tilbud hjem på forskelligt Værktøj du får brug for i din dagligdag på skolen. Det drejer sig om kontorartikler, beklædning og friluftsudstyr, vi mener, har en rigtig god kvalitet og funktionalitet til en fornuftig pris. Disse tilbud gælder frem til den 31. august, hvor du kan bestille på nettet via se under links. Du finder en oversigt over vores gode tilbud i det udsendte Tilbudskatalog

12 W Weekendlisten ALLE elever skal senest tirsdag kl skrive på intra til kontoret, hvor de agter at tilbringe den følgende weekend (bord fanger). Weekend på skolen Skolen har åben de fleste weekends. Tjek årsplanen hvornår der er lukket. I weekender hvor bussen kører til København (Københavner-weekend) forsøger vi at spare lærertimer sammen til andre aktiviteter og vi henstiller derfor til, at alle tager hjem og skolen er tom. Søndag efter en Københavner-weekend er skolen åben fra kl I alle øvrige weekends er der et specielt program for de elever, der holder weekend på skolen. Ø Økonomi Skolepenge erlægges for 2 måneder af gangen forud. Manglende betaling indberettes efter vanlig rykkerprocedure til Ribers kreditinformation. Skolepengene forfalder den første i henholdsvis august, oktober, december, februar og april. Å Årsplan Vedlægges skolebrevet og kan downloades fra vores hjemmeside

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30 Kære kommende elev Du bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Medbring sommerbrevet på første skoledag,

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016

Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016 Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016 Til alle elever på Frøstruphave Eerskole i skoleåret 2015-16 og deres forældre Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge fly!er ind på vores skole,

Læs mere

Kære elev, årgang 2014/2015. Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole.

Kære elev, årgang 2014/2015. Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole. Kære elev, årgang 2014/2015 Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole. I hæftet kan du og dine forældre finde svar på en mængde praktiske spørgsmål i forbindelse med det

Læs mere

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Velkommen til elever og forældre Søndag d. 9. august 2015 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation af

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015

Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015 Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015 Adresse: Hvis du under opholdet får ny hjemadresse, skal denne straks meldes til kontoret. Skolens adresse samt tlf.nr.: Se side 31. Aftensmad: Hver

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Kære kommende elev og forældre Hermed fremsender vi noget materiale omkring skolen. Der står noget omkring skolens dagligdag, vores fag og regler. Det er vigtigt at du og dine forældre læser hele materialet

Læs mere

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole SKOLEKONTRAKT Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole I denne kontrakt har vi samlet en række vigtige oplysninger, som vi vil sikre os, at forældre og elever på Mellerup Efterskole er

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

Elev- og Forældremagasin 2015-16

Elev- og Forældremagasin 2015-16 Elev- og Forældremagasin 2015-16 ADRESSE- OG TELEFONLISTE Skolen: Forstander : Viceforstander: Forretningsfører : Formand for Skolebestyrelsen: Formand for Skolekredsen: Formand for Venneskræsen: Runegårdsalle

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler

SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen Praktiske Oplysninger Råd og Regler Velkommen til kostskolen på Sorø Akademis Skole Vores kostskole er både moderne og traditionsrig. Den er moderne, fordi livet

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2014-2015

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2014-2015 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2014-2015 Juni 2014 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Du kan vælge imellem nedenstående

Læs mere