mandag den 12. august

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mandag den 12. august"

Transkript

1

2 Velkommen til Pederstrup Efterskole. Stedet der skal danne rammen om din skole og dit hjem de næste 42 uger. Mange af jer vinker farvel til jeres folkeskole. Nogle af jer skal starte på skolen for anden gang som anden års elever. Fælles for jer alle er, at I skal møde nye kammerater og vænne jer til en anden hverdag, end den I kender. Et ophold på en efterskole indeholder mange ting. Der skal f.eks. være tid til at være sammen med mange, men også med få kammerater. at arbejde sammen med andre, men også til at være alene. at høre høj musik, men også til at være stille og slappe af. Derfor har vi tidspunkter, hvor man arbejder i klassen/ude, tidspunkter hvor man er på sit værelse, tidspunkter hvor man kan besøge hinanden osv. Alt er ikke tilladt altid, fordi vi skal være så mange forskellige mennesker sammen. På Pederstrup Efterskole har vi respekt for hinanden. Derfor er det ind imellem nødvendigt, at man selv giver lidt efter, for at kunne passe ind sammen med de andre elever. Derfor taler vi selvfølgelig pænt til og om hinanden. Vores elever har en masse muligheder og evner. De er med til at præge og skabe gode efterskole-oplevelser, både på skolen og når vi er ude i landet. Derfor er vores normer også præget af de krav, der stilles unge voksne udenfor skolen, og selvom vi er 'rummelige' med hensyn til påklædning og frisure, skal eleverne kunne fungere som repræsentanter for skolen. I august bruger vi meget tid på at lære hinanden og skolen at kende. Vi mødes i kontaktgruppen, tager på tur, får taget elevfoto, øver førstehjælp og indretter værelser. Vi bruger også tid på at lære alle de praktiske opgaver at kende. I den sidste uge af august begynder vi med timerne. Vi glæder os til at se jer alle og siger på gensyn mandag den 12. august. Andrew Sayers Forstander - 2 -

3 Vi ved at mange spørgsmål trænger sig på og derfor har vi lavet denne FAQ. Sæt dig behageligt til rette sammen med din far og mor og læs så de næste sider virkelig grundigt så skulle du være klædt på til at starte dit efterskoleophold. A Ankomst Mandag den 12. august 2013 mellem kl og 14.30, hvor vi serverer kaffe og kage. Her vil du møde din kontaktgruppelærer og få anvist dit værelse. Medbring din personlige bagage. Se under medbring. Der er fælles velkomst kl Herefter går forældre og elever hver til sit. Forældrene til forældremøder og eleverne mødes for første gang i deres kontaktgruppe. Kl vinker vi farvel til forældrene og efterskolelivet kan tage sin begyndelse. 2-års elever møder søndag den 11. august 2013 kl Adresse Pederstrup Efterskole Pederstrupvej Torrig L Telefon: Forstandermobil: Fax: Elev telefon: Ansatte Andrew Sayers Forstander Dennis Hansen Vice Forstander - Jan Møller Lærer - Thomas Havlykke Lærer - Morten Laugesen Lærer - Malene Jacobsen Lærer - Jette Waaben Lærer - Anja Burmeister Lærer Jesper Nielsen Lærer Anne-Lise Larsen Adm-medarbejder - Søren Bo Hansen Forretningsfører - Anders Thomsen Teknisk leder - Erik B. Jørgensen Pedel medhjælp - Gitte Andersen - Køkkenleder - Affaldssortering Affald sorteres i papir, pap, metal og restaffald. På alle fællesområder og i undervisningslokaler er der opstillet beholdere til affald. Vi samler også returpant ind. Andet-års-elev Fra oktober kan du søge om at blive 2. årselev på PE. Ansøgninger behandles individuelt på lærermødet

4 B Bank På skolen oprettes en elev-bank, hvor du kan opbevare dine penge. Elevbanken er åben tirsdag og torsdag efter middagsspisetid. Se i øvrigt side 9 om penge. Besøg Din familie og venner er velkommen til at besøge dig i din fritid. Der gælder de samme regler for gæster som for elever. Besøg skal aftales med vagtlæreren. Blå Bog Blå Bog er en bog skolens elever og lærer laver ved skoleårets slutning på tværs af hinanden, med diverse sjove og pinlige historier/oplevelser hen over det skoleår, som man siger farvel til. Altså et varigt minde om sin skolegang på PE. Bogen vil kunne købes for et mindre beløb omkring kr. 100,- og udleveres til dimissionen, når man har betalt for den. Brobygning I uge 46 skal alle i 10. klasse på et obligatorisk brobygningsforløb på én af områdets ungdomsuddannelses-institutioner. Tilmelding sker i forbindelse med fagvalg. Vælger du Gymnasium eller HF skal du også i et to dages brobygningsforløb. Prisen er 500,- kr til transport og er obligatorisk. C Computer På skolen er der nogle få computere til rådighed for dem der ikke medbringer deres egen. Du bedes medbringe din egen bærbare computer. Computeren SKAL kobles på skolens netværk og Internet-forbindelse og computeren SKAL bruges til skole og undervisning. Vi følger op på om der rent faktisk bliver afleveret opgaver, hvor computeren har været anvendt. Der skal være et godkendt antivirusprogram på computeren, som skal være godkendt af skolen. Al aktivitet på nettet logges, registreres og gemmes og eleven bærer det fulde ansvar for sine aktiviteter på nettet. Computeren er først og fremmest et værktøj. Det betyder at Facebook, Messenger o lign. er bandlyst i timerne og om natten. For at hjælpe med til at huske det, har vi reguleret netadgangen mens vi skal sove. Cykler Alle SKAL medbringe en cykel fra 1. dag. Cyklen opbevares i skolens cykelskur låst! På skolen har vi et fint lille cykelværksted, hvor du kan lave din cykel selv eller få hjælp af de dygtige cykelembedsmænd. Husk cykellygter og refleks vi cykler også om natten! - 4 -

5 D Dagsrytmer Der udsendes skema i begyndelsen af skoleåret Morgenmad Områdsrengøring Morgensamlig Ons og fre udgår morgensamlig og der er værelsesrengøring Undervisning Frokost (varme mad) Undervisning Ons og fre tidligere fri Gå tur Undtagen ons og fre Aftensmad Stilletime Gør aften klar. På gangen Godnat Fredag er der liniefags undervisning. Depositum Tilbagebetales ved skoleårets slutning fratrukket eventuelle skader på skolens ejendom samt anden gæld til skolen. Dyner Man medbringer selv dyne, hovedpude og sengelinned. E Eksamen Vi afholder prøver i dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik, udtræksfagene. Endvidere afvikler vi den obligatoriske projektopgave for alle. Prøver er obligatoriske for 9 & 10 klasse. Elevforening Pederstrup Efterskole har en elevforening. Vi har en bestyrelse, der hvert år planlægger og afholder et elevstævne hvert år. Det er oftest den første weekend i maj. Her kan du komme og møde dine gamle kammerater, værelseskammerater, kærester, lærere og alle de andre PE er. Indbydelsen bliver sendt på mail, hvis du er medlem. Ellers ligger den på Pederstrups Efterskole Elevforenings Facebook side fra februar. Livslangt medlemskab kan købes for kr. 150,- De betales på skolen til den lærer der er tilknyttet elevforeningen, eller på Reg.: 0692 kontonr.: Elevtelefon Elever kan kontaktes på elevtelefonen som har nummer Telefonen passes af eleverne selv. Embedsmand Skolen har en række opgaver, der skal løses udover alle de fælles opgaver dem kalder vi Embeder. Det kan være at hejse flag, sætte madvarer på plads, passe værksteder m.m. Det er altid gode og hyggelige opgaver, som er en vigtig del af det at få fællesskabet til at fungere. Du skal melde dig til at blive embedsmand. Din måde at løse opgaven på vil også komme til at fremgå af den udtalelse, din kontaktlærer skriver ved årets slutning. Erhvervspraktik Aftales med skolen. Vi anbefaler at bruge efterårsferie eller vinterferie til praktik. Vi hjælper med det praktiske, men du skal selv finde pladsen - 5 -

6 F Falck Skolen har aftale med Falck om person befordring til og fra akut-behandling hos læge eller sygehus. Aftalen dækker ikke transport til og fra almindelige lægebesøg. Har familien eget abonnement hos Falck der dækker samme ydelse, beder vi om at det oplyses på stamkortet. Ferie Se årsplanen Forældrekontakt Man er altid velkommen til at kontakte skolen for en snak, hvis der er problemer eller spørgsmål. Kontakt til og fra skolen om eleverne foregår primært gennem kontaktgruppelæreren. Spørgsmål omkring økonomi og betaling skal ske til kontoret (Søren). Spørgsmål omkring frihed fra skolen rettes til kontaktgruppelæreren. I løbet af året udsendes forældrebreve via vores skoleintra. Desuden foregår kontakten til kontaktgruppelærer via vores skoleintra. Se afsnit Intra Forældredag 2 gange årligt afholdes forældredag. D. 23. november er forældrekonsultation, hvor vi tager en snak om elevens indsats på skolen. I uge 6 ringer ktg lærer hjem og afholder en telefon konsultation. Derudover er der en del forældre aktiviteter, som I bedes holde jer orienteret om. Fridage En elev kan jf. undervisningsministeriets tilskudsbekendtgørelse ikke forventes fritaget for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på skiferie med forældre) uden for skolens ferier. Sker det, at eleven alligevel holdes hjemme, skal skolen holdes skadesløs, og det mistede statstilskud skal tillige med den mistede statslige elevstøtte indbetales til skolen. Beløbet vil ofte samlet andrage ca. kr ,-/uge. Undervisningsdage på lørdage og søndage opfattes af undervisningsministeriet som helt almindelige undervisning og der er således ikke særligt lempelige fridags-vilkår på disse dage! I den udsendte kalender er det tydeligt markeret (orange), hvilke dage der er undervisningsdage. På disse dage gives der ikke fri. Med grøn er markeret de weekender, man kan tilbringe på skolen (se side 12 om weekender på skolen). Med blå er markeret de dage, hvor skolen er lukket

7 Forlænget weekend Et par gange om året holder vi forlænget weekend og holder også fredag og/eller mandag fri. Disse weekender er beregnet til, at du kan få klaret forskellige ærinder derhjemme. Det kan f.eks. være besøg ved tandlæge, optiker, læge og kommune eller større indkøb sammen med din mor og far. Vi henstiller til, at ALLE sådanne ærinder afvikles i de forlængede weekender, så elevernes undervisning ikke bliver afbrudt unødigt. Forsikring Skolen har tegnet en elevforsikring, som dækker elevers eventuelle tilskadekomst og skader elever forvolder på udenforstående personer eller ting. Forsikringen benyttes i de tilfælde skader ikke dækkes af egen forsikring. Skader som forvoldes på skolens ting dækkes ikke. Her indtræder erstatningsansvar fra forældrene. Skolen har ikke glas forsikring. Skader erstattes efter regning. Hjemmets indboforsikring dækker de ting eleven medbringer på skolen. H Hjemmesider Skolens officielle hjemmeside. Skolens facebook: Efterskole/ I Intranet Skolen er ved at opbygge nyt intranet. I sommeren 2013 overgår vi til skoleintra fra UNI.C Her skal du bruge din NEM-ID for at logge på som forældre. Elever får UNI login af skolen. IT-support Vi gør alt hvad vi kan for at holde din PC i luften. Det er en forudsætning for at få support, at du har overholdt skolens regler og anvendt de udleverede sikkerhedsprogrammer. K Kalender I den udsendte kalender er det tydeligt markeret (orange), hvilke dage der er undervisningsdage. Med grøn er markeret de weekender, man kan tilbringe på skolen (se side 12 om weekender på skolen). Med blå er markeret de dage, hvor skolen er lukket. Knallert Må ikke medbringes. Knallertkørerkort Efter kommunesammenlægningen er det desværre ikke længere muligt at tage knallertkørekort mens du er på skolen. Husdyr Kan som udgangspunkt ikke medbringes på skolen

8 Til brug i køkkenet L Lommepenge Der er ikke sat grænse for, hvor mange lommepenge man må medbringe. Vores forslag er max. Kr. 150,- pr. uge. Nærmeste indkøbsmuligheder er Horslunde (SuperBrugsen, købmand, apotek og bager). Lommepenge sættes i elev-banken. Se endvidere side 9 om penge. Lejrskole Vi afvikler 2 lejrskoler. Prisen for lejrskolerne er med i skoleprisen. Datoerne fremgår af årsplanen. Læge Vi benytter lægehuset i Horslunde tlf Lægebesøg hjemme Se forlænget weekend side 7 M Medbring Her kommer listen med alt det du SKAL have med. Det ser ud af meget, men det ER altså kun de ting, der er en absolut forudsætning for at kunne gå på skolen. Hvide træsko bruges kun i køkkenet * 2-3 hvide T-shirts må kun bruges i køkkenet Til brug på værelset Sengetøj: Dyne, hovedpude, betræk, stræklagen til boksmadras og alm. lagen (ikke frotte!) Vækkeur (ikke blot mobiltelefon) Til brug ved forskellige aktiviteter Tøj til udendørs arbejde Rygsæk * Sovepose * Liggeunderlag * Dolk En mug * Ske * Madkasse Cykel Idrætstøj Personligt Gummistøvler Regntøj Varm trøje gerne fleece Tøj til hverdagsbrug Ting til personlig hygiejne Håndklæder FDF Sangbogen * Til brug i undervisningen Blyanter * Kuglepen * 2 ringbind * 2 blokke kvadreret * 2 blokke linieret * Lommeregner * Lineal * Vinkelmåler * Passer * Penalhus Taske Ting mærket med * kan du bestille elektronisk via skolen. Vi skal have din bestilling pr. mail den 1. august

9 Medicin Al medicin også hovedpinepiller opbevares i aflåst skab på viceforstanders kontor. Medbringer du lægeordineret medicin skal du også medbringe et brev fra hjemmet eller din læge om årsag og dosering. Mobiltelefon Mobiltelefonen inddrages om dagen i introtiden. Man må ikke bruge den i undervisningstiden, samt ved spisning og andre fællesarrangementer. Spørg kontaktgruppelæreren, hvis du er i tvivl. Efter kl skal telefoner være på lydløs. Mug Er en særlig kop som bruges på friluftsture. N Navn i alting! Vi ved af erfaring, at vores glemmekasse hurtig bliver stor. Husk derfor at sætte navn i ALTING tøj, sko, cd ere, mobiler osv. P Penge Opbevares i skolens elevbank. Vi anbefaler at have så lidt kontanter som muligt. Alle værdigenstande skal være låst inde. Skolen tager ikke ansvar for tyveri og ran. Post Det er rart at få brev og hilsner. Send derfor gerne brev, pakke og postkort til eleverne. Se adressen på side 3. Suppler med elevens navn. Send også gerne til skolens eller elevens mail adresse. Post udleveres hver dag i forbindelse med frokosten. R Regler Som du tidligere er blevet informeret om, har vi på skolen nogle regler som kan medføre umiddelbar hjemsendelse. Mobning tolereres ikke! Alkohol og euforiserende stoffer er ikke tilladt på skolen, lige som det ikke er tilladt at møde påvirket op på skolen efter f.eks. en weekend! Sex på skolen er forbudt! Skolens undervisning og øvrige aktiviteter skal følges! Rygning er ikke tilladt på skolen. Udover disse 5 regler har vi selvfølgelig også en husorden, for at sikre at vores samvær og fællesskab kan fungere ordentligt. Denne husorden hører du mere om i den første uge på skolen. Vi opfatter umiddelbart en overtrædelse af vores regler som elevens aktive opsigelse af den indgåede kontrakt. Det er muligt at overføre penge til eleverne. Skolen har konto i Danske Bank. Brug registreringsnummer 3215 og konto nummer og HUSK at mærke indbetalingen med elevens navn og evt. hvad pengene er tænkt til (tøj, lommepenge, slik, transport o. lign). Personlige oplysninger Afgives på stamkort der returneres inden 1. august

10 Rygning På Pederstrup Efterskole er det ulovligt at ryge iflg. Lovgivning, du skal derfor være ikke ryger inden du begynder på skolen. Brydes ovenstående regel, får man som 1. gang en advarsel. 2. gang bliver eleven sendt hjem med en forældreaftale om, at eleven ikke er ryger før de igen må returnere til skolen. Denne tilgang til rygning medfører følgende tiltag S Sex Personalet ryger ikke på skolen. Skolens gæster forventes at respektere at voksne ikke ryger på skolen. Dette gælder også forældre til elever. Eleverne må ikke ryge på PE. Er dejligt men asocialt! Det er således ikke tilladt at dyrke sex på skolens områder og på ture med skolen. Sengetøj Medbringes til skolen. Medbring et lagen til en boksmadras og et almindeligt lagen (ikke frotté) Skader Se under forsikring på side 7 Skolefoto Skolen arrangerer at der bliver taget skolebilleder. Billederne er ikke med i skoleprisen. Sygesikring Eget sygesikringsbevis medbringes og opbevares af eleven. Sygdom På skolen: Meldes ved personligt fremmøde til vagthavende lærer ved morgenmaden. Derefter tages temperatur og der arrangeres om nødvendigt lægebesøg. Ved længerevarende smitsom og/eller alvorlig sygdom skal eleven hentes hjem. Opstår sygdommen i hjemmet, meldes til skolens kontor. I forbindelse med perioder, hvor skolen er lukket meldes det til skolen på retur-aftenen mellem kl og kl Elever der bliver syge hjemme bør holdes hjemme indtil evt. smitterisiko er væk. Skolen noterer elevernes sygdom. Ved sygefravær på mere end 2 dage skal der afleveres lægeerklæring til skolen. Lægeerklæring er for egen regning. Der skal betales skolepenge under sygdom. Se i øvrigt side 6 om fridage. T Tandlæge Som udgangspunkt skal man aftale tid med egen tandlæge. I akutsituationer har skolen aftale med tandlæge Bjørn Andersson i Nakskov, tlf Se også på side 7 om de forlængede weekender. Skoleskema Sommer og vinterskema forefindes på skolens opslagstavle i gangen ved lærerværelset, og kan desuden downloades fra hjemmesiden. Stamkort Udfyldes og returneres til skolen inden 1. august

11 Transport Til og fra skolen sker normalt for egen regning og ansvar! Nærmeste offentlige transport er Horslunde eller Nakskov. Se på Lolland kommune; linie Skolen har aftale med et lokalt busselskab, der kører ved ferier og Københavnerweekender. Disse ture kan købes for 50 kr. pr. zone. Taksterne er for 1, 2 eller 3 zoner til/fra henholdsvis Lolland/Falster, Sjælland og Storkøbenhavn. Et par 2. års elever står for registreringen af forbrugte zoner. Der tilmeldes til bussen i forbindelse med lommepengebank tirsdag og torsdag. Se buskøretider på PE s hjemmeside. De weekender der ikke kører Københavnerbus, køres taxabus fra Pederstrup til Nakskov. Pris 50 kr. hver vej. U Underskrifter Skolen indhenter underskrifter til brug vedr. IT, weekend udenfor skolen og deltagelse i vand- og klatreaktivitet. Skal returneres sammen med stamkort senest den 1. august. Uddannelsesplan Hvis ikke du har oprettet en uddannelsesplan på Optagelse.dk, SKAL du medbringe den uddannelsesplan du har påbegyndt på din gamle skole. Har du ikke allerede en kopi, skal du hurtigst muligt se at få fat på den. Denne plan danner udgangspunkt for det videre arbejde med din fremtidsplan. Skolen bruger UU Lolland som vejleder og har tilknyttet Lene Jonassen som vejleder. V Vasketøj Eleven sørger selv for at vaske sit tøj. Skolens vaskemaskine og tørretumbler kan benyttes. En vask koster mellem 6 og 12 kr. og en tørring mellem 5 og 10 kr. Vejleder Skolen benytter UU-Lolland sammen med forstander. Værelser Drenge og piger bor hver for sig. Man må som udgangspunkt ikke være på hinandens værelser. Møblement må ikke flyttes rundt på værelset af hensyn til slid. En grundforudsætning for at have computer på værelset er god oprydning. Eleverne har ansvaret for deres værelser, det materiel der stilles til rådighed, samt de ting der foregår på værelset. Man er erstatningsansvarlig for de ting der går i stykker. Ligeledes er der erstatningsansvar overfor de ting der ødelægges på gangarealerne. Vær særligt opmærksom på at undskyldningen Det var de andre der gjorde det ikke dur medmindre vi får det at vide med det samme det er sket Det er IKKE tilladt at medbringe strømslugende el-apparater som f.eks. køleskab, strygejern mv. Værksteder På skolen findes en række værksteder der er til fri afbenyttelse i fritiden. Værktøj For at gøre dit efterskoleophold godt, skal du bl.a. medbringe en masse forskellige ting. Det er vores erfaring at en del elever står og mangler forskellige små eller store genstande. Vi tilbyder derfor at sørge for at en række ting er klar på skolen, den dag du ankommer. Vi har forhandlet en række gode tilbud hjem på forskelligt Værktøj du får brug for i din dagligdag på skolen. Det drejer sig om kontorartikler, beklædning og friluftsudstyr, vi mener, har en rigtig god kvalitet og funktionalitet til en fornuftig pris. Disse tilbud gælder frem til den 31. august, hvor du kan bestille på nettet via se under links. Du finder en oversigt over vores gode tilbud i det udsendte Tilbudskatalog

12 W Weekendlisten ALLE elever skal senest tirsdag kl skrive på intra til kontoret, hvor de agter at tilbringe den følgende weekend (bord fanger). Weekend på skolen Skolen har åben de fleste weekends. Tjek årsplanen hvornår der er lukket. I weekender hvor bussen kører til København (Københavner-weekend) forsøger vi at spare lærertimer sammen til andre aktiviteter og vi henstiller derfor til, at alle tager hjem og skolen er tom. Søndag efter en Københavner-weekend er skolen åben fra kl I alle øvrige weekends er der et specielt program for de elever, der holder weekend på skolen. Ø Økonomi Skolepenge erlægges for 2 måneder af gangen forud. Manglende betaling indberettes efter vanlig rykkerprocedure til Ribers kreditinformation. Skolepengene forfalder den første i henholdsvis august, oktober, december, februar og april. Å Årsplan Vedlægges skolebrevet og kan downloades fra vores hjemmeside

Pederstrup Efterskole Pederstrupvej 120, 4943 Torrig L Tlf.: 54935755 Mail: pederstrup@pederstrup.dk - www.pederstrup.dk CVR.

Pederstrup Efterskole Pederstrupvej 120, 4943 Torrig L Tlf.: 54935755 Mail: pederstrup@pederstrup.dk - www.pederstrup.dk CVR. Velkommen til Pederstrup Efterskole. Stedet der skal danne rammen om din skole og dit hjem de næste 42 uger. Mange af jer vinker farvel til jeres folkeskole. Nogle af jer skal starte på skolen for anden

Læs mere

~ 3 ~ Adresse Pederstrup Efterskole Pederstrupvej Torrig L

~ 3 ~ Adresse Pederstrup Efterskole Pederstrupvej Torrig L ~ 1 ~ Velkommen til Pederstrup Efterskole. Stedet der skal danne rammen om din skole og dit hjem de næste 42 uger. Mange af jer vinker farvel til jeres folkeskole. Nogle af jer skal starte på skolen for

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 lærere VELKOMMEN HJERTELIG VELKOMMEN Vi er glade for at netop I har valgt Halvorsminde Efterskole 1.0. I er med på det første hold, hvor rammerne og indholdet i høj grad

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Instagram og Facebook...

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN SKOLEÅRET 2012/2013 Velkommen til elever og forældre på ankomstdagen Søndag den 12. august 2012 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Indhold Kontakt... 3 Praktiske oplysninger til forældre... 3 Forsikring... 3 Fri... 4 Transport... 4 Læge... 4 Medicin... 4 Lommepenge... 4 Opstart... 5 Hvad skal jeg

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2012 / 2013 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Charlotte Slot Larsen Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Klaus Lorenzen

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2015 / 2016 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Helle Sikjær Sørensen Klaus Lorenzen Le Kondrup Mads Kamp

Læs mere

Sport Musik Design Tro. Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole

Sport Musik Design Tro. Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole Sport Musik Design Tro Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole Skoleåret 2015-2016 Stikordsregister Side Cykel og cykelhjelm... 4 Optagelsesgebyr... 4 Elevbank... 3 Erhvervsvejledning... 4 Erstatning...

Læs mere

Deltagerbrev. Kære Roland 2- deltager

Deltagerbrev. Kære Roland 2- deltager Kære Roland 2- deltager Vi er rigtig glade for at kunne byde dig velkommen til Det Skabende Roland 2 2014. Vi glæder os rigtig mega meget til at se dig og de 41 andre deltagere til en uforglemmelig uge.

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Sommerkurser 2014 Kære elev Vi har hermed fornøjelsen at fremsende de praktiske oplysninger for dit ophold på Djurslands Folkehøjskole. Har du behov for at der tages specielle kosthensyn

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018!

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Juni 2017 Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Så har vi fået sendt elevholdet 2016/17 hjem. Vi glæder os til at møde jer efter ferien og derfor får I allerede nu en invitation til åbningsmødet:

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2013 / 2014 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Katja Maria

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015 Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø Telefon46496096 kontoret@mse.dk Dato: 11-06-2015 Kære Rekha og dine forældre Elevnr 225 Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer Christian Hougaard-Jakobsen

Læs mere

Deltagerbrev til Landslejren 2011

Deltagerbrev til Landslejren 2011 Deltagerbrev til Landslejren 2011 Kære deltager Du sidder nu med deltagerbrevet til Landslejren 2011 på Sletten. Her står de sidste praktiske informationer som du får brug for i forbindelse med lejren.

Læs mere

Husorden for Solgården

Husorden for Solgården Husorden for Solgården Velkommen til Solgården I dette materiale har vi samlet forskellige informationer, som kan være relevante i forbindelse med opholdet på Solgården. Efterskolen Solgården Vardevej

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017 2018 KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF 8694 4166 VELKOMMEN PÅ KLANK EFTERSKOLE Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen som elev på skolen. Da der altid

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Sådan virker din efterskole

Sådan virker din efterskole Sådan virker din efterskole Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2014-15 Alle nye elever møder søndag d. 17. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på

Læs mere

I bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet.

I bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Kære forældre I bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Søndag, den 8. august 2010 har vi første skoledag.

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre.

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. Et efterskoleophold har en 7-dages uge. Vi opfordrer derfor til, at eleverne i nogle weekender

Læs mere

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Praktiske oplysninger for det kommende år (A-Å) I den følgende tekst, er der praktiske oplysninger i alfabetisk orden. Anderledes uger: I løbet af skoleåret

Læs mere

Forældrehåndbog. Camp Sund & Sjov på Fanø Foreningen OPAD

Forældrehåndbog. Camp Sund & Sjov på Fanø Foreningen OPAD Forældrehåndbog Camp Sund & Sjov på Fanø 2012 Foreningen OPAD Kære forældre Denne håndbog indeholder kontaktoplysninger, praktiske oplysninger, datoer for særlige arrangementer og meget mere. Det er en

Læs mere

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Ryå Efterskole For unge med læsevanskeligheder Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16 RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Vores vision - vores ledestjerne Vores mission - vores rolle og opgave Vores værdier - hvad

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Rønde, 3. juli 2012 Kære kommende elev og forældre Vi glæder os til at se jer til skolestart søndag den 19. august 2012. Ankomst er mellem klokken 14.00 15.00 Du bliver modtaget og budt velkommen i skolens

Læs mere

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Velkommen til elever og forældre Søndag d. 9. august 2015 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation af

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Deltagerbrev FDF Efterårskursus 2015

Deltagerbrev FDF Efterårskursus 2015 Deltagerbrev FDF Efterårskursus 2015 1 10. 16. oktober 2015 Indhold Glæd dig det gør vi!... 3 Alle medbringer... 4 Diverse praktiske oplysninger om Efterårskurset... 5 Aktivitetsdag... 5 Bank... 5 Bureau...

Læs mere

Djurslands Folkehøjskole

Djurslands Folkehøjskole PRAKTISKE OPLYSNINGER HØJSKOLEKURSUS 10. august 20. december 2014 Djurslands Folkehøjskole Drammelstrupvej 15, Tirstrup, 8400 Ebeltoft tlf.: 87 52 91 20 E-mail post@djfh.dk www.djfh.dk Kære elev Vi har

Læs mere

Velkommen til Gl. Højgaard

Velkommen til Gl. Højgaard Velkommen til Gl. Højgaard Når du flytter ind Der vil være et værelse klar til dig med bl.a. møbler, sengetøj og håndklæder. Hvis du selv har nogle møbler, må du gerne tage dem med. Du vil blive modtaget

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE

MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE Du skal medbringe: c sengetøj - dyne, betræk, hovedpude og lagen samt skånemadras (rullemadras) ca. 70 x 190 cm. c håndklæder og toiletgrej c ekstra skiftetøj c idrætstøj og idrætssko (kun til indendørs

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83 Velkommen til infomøde Toscana 2013 Personale John Landbo Mobil: 99 70 62 82 Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81 Jan Majgaard Mobil: 99 70 62 84 Johs. Odgaard Mobil: 99 70 62 83 Rejseplan Mødetid på Morsø

Læs mere

Orienteringshæfte for Roholte Efterskole

Orienteringshæfte for Roholte Efterskole Orienteringshæfte for Roholte Efterskole 2010/2011 Praktiske oplysninger om Roholte Efterskole Adresse m.m. Vindbyholtvej 29 a 4640 Faxe Kontor: 56 72 55 58 Telefax: 56 72 55 76 E-mail: kontor@roholteefterskole.dk

Læs mere

Kære kursus deltager Dette deltagerbrev skal sendes til alle i patruljen, og fungere samtidig som bekræftelse på jeres tilmelding.

Kære kursus deltager Dette deltagerbrev skal sendes til alle i patruljen, og fungere samtidig som bekræftelse på jeres tilmelding. Deltagerbrev til påskekursus Toggerbo Spejdercenter 2013 Kære kursus deltager Dette deltagerbrev skal sendes til alle i patruljen, og fungere samtidig som bekræftelse på jeres tilmelding. Nu nærmer årets

Læs mere

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Glæd dig til et år på efterskole Brænder du efter at lære mere, få spændende oplevelser, udfordringer, lære nye mennesker at kende og være sammen med

Læs mere

Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejer 2015.

Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejer 2015. Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejer 2015. Ridelejren er en oplevelsesrig uge i samvær med heste og gode kammerater, hvor vi glæder os til at se elev og privat ryttere. Vi starter op søndag

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Kære kommende elev & forældre!

Kære kommende elev & forældre! Kære kommende elev & forældre! Introbrevet skal ses som en opsamling og en præcisering af de ting, som er rare at vide, inden du kommer. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til skolen.

Læs mere

Djurslands Folkehøjskole

Djurslands Folkehøjskole PRAKTISKE OPLYSNINGER HØJSKOLEKURSUS 9. august 19. december 2015 Djurslands Folkehøjskole Drammelstrupvej 15, Tirstrup, 8400 Ebeltoft tlf.: 87 52 91 20 E-mail post@djfh.dk www.djfh.dk Kære elev Vi har

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2015/16

Informationshæfte Skoleår 2015/16 Informationshæfte Skoleår 2015/16 Gældende fra 1. august 2015 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

Djurslands Folkehøjskole

Djurslands Folkehøjskole PRAKTISKE OPLYSNINGER HØJSKOLEKURSUS 9. januar 11. juni 2011 Djurslands Folkehøjskole Drammelstrupvej 15, Tirstrup, 8400 Ebeltoft tlf.: 87 52 91 20 E-mail post@djfh.dk www.djfh.dk Kære elev Vi har hermed

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret

VELKOMMEN til skoleåret VELKOMMEN til skoleåret 2016-2017 REGLER ORDENSREGLER Vi forventer at eleverne viser hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Vi forventer at eleverne møder til undervisningen og holder aftaler

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Nyhedsbrev. Ladelund Rock. November 2016

Nyhedsbrev. Ladelund Rock. November 2016 Nyhedsbrev November 2016 Kære forældre Først og fremmest tusind tak for forældre-weekenden. Det var rigtig dejligt at have jer i huset og mærke jeres positive bidrag til, at det blev en rigtig god weekend

Læs mere

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold I alfabetisk rækkefølge: Aftale med Sport 1 i Rønde Vi har i indeværende skoleår lavet en aftale med Sport 1 i Rønde om leverance

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Visby Fritidscenter. Bredebro

Visby Fritidscenter. Bredebro INVITATION TIL SOMMERLEJR Visby Fritidscenter VED Bredebro 5. juli 11. juli 2015 Nu er det blevet tid til, at du skal tilmelde dig dette års sommerlejr. I år skal vi til Visby Fritidscenter, der er beliggende

Læs mere

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00 * Udover de 653 kr. om mdr. indbetales der hver mdr. 100 kr. for klubben daglige madordning, der serveres kl. 14.00. Dette beløbe indsættes på følgende konto: Reg. nr. 2267 Konto: 4379299747 Vores Åbningstider

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Se her hvordan vores hytte ser ud:

Se her hvordan vores hytte ser ud: Velkommen til Storagergaard Fritidshjem Efterårskoloni 2008 Sig nærmer efteråret sig, og 0. Klassebørnene får derfor tilbuddet om en dejlig koloni, i en rummelig hytte ude i skoven med en dejlig natur

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere