Sofie Rifbjerg Efterskole. Nye muligheder og venner for livet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sofie Rifbjerg Efterskole. Nye muligheder og venner for livet"

Transkript

1 Sofie Rifbjerg Efterskole Nye muligheder og venner for livet Praktisk hæfte 2014/2015

2 Velkommen til Sofie Rifbjerg Efterskole, vi glæder os til sammen med Jer at skabe et rigtig godt skoleår. I det følgende fortæller vi om en del leveregler som er nødvendige, for at vi alle ved, hvordan vi skal forholde os i hverdagen. Vi går i skole, har vores fritid sammen og bor sammen. Vi skal sammen skabe og være med i et stort fællesskab. Det betyder at vi på forhånd har beskrevet en del forhold som er en forudsætning, for at vi kan skabe et rigtig godt efterskoleår. I hæftet er der både oplysninger som forældre har brug for og oplysninger som både forældre og elever skal læse. Rigtig god læselyst!

3 Kontaktoplysninger Jeres adresse, mailadresse og telefonnumre er vigtige. Husk derfor altid at ajourføre så vi kan komme i kontakt med relevante personer/familie til eleven. Forældre Intra Arrangementer Weekendlisten Alle forældre modtager en kode og login til skolens forældreintra Viggo. På Viggo kan I komme i kontakt med elevens kontaktlærer samt modtage informationer og indtryk fra skolens hverdag. Når vi holder arrangementer, hvor forældre og familie er inviteret, er det altid muligt at blive hentet i skolens bus ved Nr. Alslev station. Tilmelding sker på invitationerne i løbet af året. En del weekender vælger elev og forældre om eleven holder weekend på skolen eller derhjemme mandag kl skal det være meddelt på forældreintra om eleven holder weekend på skolen eller hjemme. De elever som ikke er tilmeldt mandag kl forventes at holde weekend derhjemme. Når elever gerne vil besøge hinanden i weekender skal begge hold forældre orientere kontaktlæreren eller kontoret så vi alle er klar over hvor eleverne er. Kost Vi serverer hver dag tre hovedmåltider og tre mellemmåltider. Kosten er sammensat ud fra statens vejledning om Sund kost. Dvs. masser af friske grøntsager og frisk frugt, rigeligt med fiberrigt brød og nok - men ikke for meget - kød, fisk og fjerkræ. Vi spiser magert og udskifter det hvide sukker med f.eks. søde frugter og andre naturlige sødende levnedsmidler. Uge menuen sammensættes, så vi hver uge spiser så varieret som muligt. Vi følger årstiderne og køber primært dansk og udvalgte varer er økologiske. Vi serverer

4 ungdoms mad, husmandskost/mormormad, vegetarisk, fisk, fjerkræ som udgangspunkt for ugens menu. Vi taler med de unge om kosten og ved servering opfordrer vi til masser af grønt og til, at alle skal smage. Hvis man er allergisk eller på anden måde har behov for specielkost f.eks. uden svinekød eller 100 % vegetarisk er vi selvfølgelig imødekommende. Medicinering Det er meget vigtigt at skolen er rigtig informeret omkring elevens medicinering. Skolen ajourfører/fører en meget overskuelig medicineringsliste, hvor de elever, som får medicin er påført med præparat, dosering og tidspunkt. Personale, som udleverer medicinen, markerer med initialer, at medicinen er givet til eleven. I udfylder og underskriver en ind-/udleveringsblanket ved ind-/udlevering af medicin. Medicinen opbevares i skolens aflåste medicinskab. Blanketten udleveres og udfyldes i samarbejde med skolen/kontaktlæreren. Skolen beder om, at medicinen doseres i dagsrationer fra hjemmeapoteket dette kan ske ved forespørgsel på hjemmeapoteket. Samtykkeerklæring Det er vigtigt i forhold til studievejledernes videre arbejde omkring elevens fremtid/uddannelse, at skolen i tilfælde kan videregive oplysninger på eleven til andre samarbejdspartnere. Dette kræver en underskrevet samtykkeerklæring som I vil få udleveret af skolen/kontaktlæreren. Det samme gør sig gældende i forhold til at vise dejlige og glade billeder af eleverne på skolens web-site.

5 Kontaktpersoner Ud-/hjemrejse Skolens bus Husk altid ajourførte kontaktoplysninger på vigtige personer omkring eleven sagsbehandler, UU-vejleder, familievejleder/rådgiver, støtteperson, plejeforældre, forældre, andre relevante personer. Eleverne tager tog frem og tilbage mellem skolen og familien. Vi taler med eleverne om fornuftig og god opførsel i toget især når man er mange elever som følges. Det vil vi også gerne have I taler om derhjemme. Skolen kører eleverne til og fra skolen til Nr. Alslev station om fredagen til kl hvor eleverne tager toget mod KBH Eleverne bliver hentet ved Nr. Alslev station søndage kl , hvor toget med afgang fra KBH hovedbanegård ankommer. Vi forventer, at I opretter rejsekort til eleven. Det er en nem og god måde at sørge for billet på. Skolen opbevarer gerne kortet i elevens mappe imellem hjemrejserne. Alternativt kan forældre købe billet i DSB net-butik og sende billetten til skolens mail, hvorefter vi gerne printer den ud til eleven. Ud og hjemrejse På andre tidspunkter end de ovennævnte. Det er ikke muligt for efterskolen at hente og bringe eleverne til og fra skolen på forskellige tidspunkter af dagen og ugen. Derfor er det forældrenes ansvar, at eleven kommer til og fra skolen. Fra Vordingborg er der busforbindelse 760 E, som holder lige uden for skolens grund.

6 Elevers frihed Som udgangspunkt gives ikke fri i skolens kursus tid. Fravær/frihed Rygepolitik Værelsesrapport Årsplanen indeholder hverdage, hvor eleven er hjemme på forlænget weekend. Disse kan bruges til tandlægebesøg, almindelige lægebesøg, besøg på den gamle skole etc. Regeringen har vedtaget en ny rygelov. Det betyder, at der ikke må ryges på efterskoler. Vi opfordrer alle kommende elever som ryger nu, til at forberede sig på dette ved at indgå rygestopkurser. Sofie Rifbjerg Efterskole er med i Efterskoleforeningens udviklingsarbejde, Røgfri Efterskole Når eleven flytter ind på sit værelse laves en værelsesrapport om værelses stand. Er der i løbet af elevens ophold værelsesbytte, vil der ved ind-/fraflytning igen blive udarbejdet en rapport på værelset. Eleven må erstatte ting som er misvedligeholdt i forhold til værelsesrapporten som både eleven og skolen underskriver. Evt. erstatning bliver opkrævet opholdsbetaler/hjemmet. Cykel Eleven medbringer egen cykel. Eleven er selv ansvarlig for at cyklen fungerer og skolen kan ikke påtage sig ansvar for beskadigelse eller bortkomst. Vi har på vores metalværksted/cykelværksted, mulighed for, at lette reparationer kan ordnes af eleven selv eller kammerater.

7 Knallert Ro om natten Eleven kan medbringe knallert, når forsikring og knallertkørekort er til stede. Eleven er selv ansvarlig for sin knallert og den må kun benyttes på offentlig vej. Knallerten sættes i aflåst skur hver aften inden Skolen kan ikke påtage sig ansvar for beskadigelse eller bortkomst. Det er vigtigt, at vi alle sover om natten. Det har nemlig stor betydning for, at vi udvikler vores hjerner, kan lære noget og være gode kammerater. Alle skal være på værelserne kl og kl er alle klar i sengene til at falde til ro/sove. Lærerne kommer rundt til alle elever og siger godnat. Ved natterend bliver forældrene kontaktet øjeblikkeligt. TV Computer Mobiltelefon Musikanlæg Elartikler På skolen er der forskellige steder vi sammen kan se fjernsyn og film. Derfor er det ikke muligt at have sit eget fjernsyn på værelset. Du må have din egen bærbare computer med på skolen og bruge den i fritiden. På hele skolen er der trådløst netværk. Kl skal du slukke for din computer. De computere vi bruger i undervisningen er skolens, ligesom der også er fritids-computere i Cafeen. Bruger vi med omtanke. Den skal ikke høres i undervisningen, ved spisning og fællessamlinger. Den kan til gengæld bruges som vækkeur, regnemaskine, osv. Du må gerne have mindre musikanlæg på værelset. Det er blot vigtigt, at vi alle forstår at tage hensyn til hinanden og ikke spiller højt. Musikken skal slukkes kl Det er til gengæld ikke muligt at have andre el apparater som små køleskabe, elkedler etc., da det ikke tillades ifølge fødevarestyrelsens bestemmelser.

8 Alkohol og euforiserende Et efterskoleår er uden alkohol og euforiserende stoffer. Det er simpelthen ikke tilladt på Sofie Rifbjerg Efterskole. Dette gælder også i hjemmeweekender, da du ikke må møde op på skolen efter indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer. Hvis du overtræder denne regel kan det medføre hjemsendelse. Vores sprog Vi sætter en stor ære i at tale ordentligt og fornuftigt til hinanden. Vi holder den gode tone anerkender og respekterer hinanden. Vi har et Trivselsudvalg, som har fokus på, at vi alle har det godt og hjælper med, at mobning ikke finder sted. - Og hvis det gør, at vi tager os af det med samtaler og andre gøremål. Fastholdelse og fraværd Lærerne registrerer, at du kommer til undervisningen, spisning og alle aktiviteter, hvor der er mødepligt. Det er selvfølgelig meget vigtigt, at du møder til det hele. Dine forældre bliver orienteret og indbudt til møde hvis dit fravær overstiger 10 %. Jeg håber I sammen har fået læst de mange oplysninger igennem samt, at vi alle er klar til at gøre en god indsats for, at gøre dit efterskoleår til dit bedste skoleår nogensinde. På Personalets vegne Mange hilsener Dorte Bondo Forstander

9 Det med økonomien: Depositum Opholdsbetaling Elevbank På kr. incl. nøgledepositum (kr. 250). Depositum bliver tilbagebetalt efter endt skoleår. Dog bliver depositum brugt i tilfælde af, at eleven forvolder skade på skolens inventar og lignende. Ødelægger eleven bevidst/ubevidst nogle af skolens ting, udarbejdes der en skadesanmeldelse, hvor hændelsesforløb mv. beskrives. Skadesanmeldelsen vil blive påført reparationsudgifter og vil blive tilsendt hjemmet. Depositum bruges gerne i et sådan tilfælde. Forfalder den 10. i månederne: juli, august, september, oktober, november, december, januar, februar, marts og april. Jyske Bank Reg.nr Kontonr Bankens åbningstider: Mandag og fredag kl samt onsdag Elevbankens kontonummer: Jyske Bank Reg.nr Kontonr.: Husk: Ved bankoverførsel beder vi jer skrive elevens navn Overførselstid - min. én bankdag Det aftales med betaler hvilket ugentligt max.beløb der må hæves skal eleven i enkelte tilfælde hæve mere end det aftalte beløb, kan dette aftales med kontoret inden bankens åbningstid af indbetaler. Pengebeløb kan give anledning til megen diskussion derfor er det vigtigt med klare aftaler.

10 Åben/telefon Kontorets telefon er åben mandagtorsdag kl og og fredag fra Telefon: Vagtelefonen er åben i hverdagene kl , i weekenden og ved lejrskoler Telefon: Forstanderen træffes på Telefon: Studievejledningen træffes på Telefon:

11 Personalets mailadresser Aino Nielsen Anja Olsson Aage Smedegaard Berit Jensen Betina Dahlbom Birgitte Rambusch Camilla Stilling Christian Stabel Christine Juhl Øksengaard Dorte Bondo Hanne Johansen Hanne Rasmussen Hans Bonde Henrik Bille Henrik Holse Jesper Valsted Kenneth Pedersen Klaus Jensen Line Poulsen Malene Frank Maida Bjegac Maria Madsen Mette Flindt Michael Madsen

12 Per Hansen Per Nordentoft Rene Henriksen Sandra Demsgaard Steen Hansen Søren Andersen Thomas Nielsen Trine Pommerencke

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre.

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. Et efterskoleophold har en 7-dages uge. Vi opfordrer derfor til, at eleverne i nogle weekender

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

Grenaa Gymnasiums Kostskole

Grenaa Gymnasiums Kostskole Grenaa Gymnasiums Kostskole Kostskolens Studie- og ordensregler Velkommen til Grenaa! At bo på en kostskole er en mellemting mellem at bo ude alene på et værelse, og at bo hjemme hos familien. Du kan i

Læs mere

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30 Kære kommende elev Du bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Medbring sommerbrevet på første skoledag,

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Kære kommende elev og forældre Hermed fremsender vi noget materiale omkring skolen. Der står noget omkring skolens dagligdag, vores fag og regler. Det er vigtigt at du og dine forældre læser hele materialet

Læs mere

Elev- og Forældremagasin 2015-16

Elev- og Forældremagasin 2015-16 Elev- og Forældremagasin 2015-16 ADRESSE- OG TELEFONLISTE Skolen: Forstander : Viceforstander: Forretningsfører : Formand for Skolebestyrelsen: Formand for Skolekredsen: Formand for Venneskræsen: Runegårdsalle

Læs mere

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Velkommen til elever og forældre Søndag d. 9. august 2015 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation af

Læs mere

Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015

Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015 Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015 Adresse: Hvis du under opholdet får ny hjemadresse, skal denne straks meldes til kontoret. Skolens adresse samt tlf.nr.: Se side 31. Aftensmad: Hver

Læs mere

Kære elev, årgang 2014/2015. Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole.

Kære elev, årgang 2014/2015. Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole. Kære elev, årgang 2014/2015 Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole. I hæftet kan du og dine forældre finde svar på en mængde praktiske spørgsmål i forbindelse med det

Læs mere

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole

Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole SKOLEKONTRAKT Skolekontrakt for efterskoleophold på Mellerup Efterskole I denne kontrakt har vi samlet en række vigtige oplysninger, som vi vil sikre os, at forældre og elever på Mellerup Efterskole er

Læs mere

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov.

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov. A Alfabetisk liste Aftente: Aftente serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 20.00. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet). Aktiviteter:

Læs mere

Håndbog for forældre

Håndbog for forældre Håndbog for forældre Nordsjællands Efterskole 2014 2015 - sammen skaber vi opholdet - vigtigt med tillid og positive tilgange til hinanden - vi vil det bedste for elever, forældre og ansatte Kære forældre:

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2014-2015

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2014-2015 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2014-2015 Juni 2014 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Du kan vælge imellem nedenstående

Læs mere