Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baunehøj Efterskole. Væksthuset"

Transkript

1 Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr oktober 2009

2 Væksthuset nr. 45. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til årgang 09/10 4 Uffe s klumme 5 Nyt fra Skolekredsens bestyrelse 7 Afsked med årgang 08/09 8 Skolens ansigter 10.. Familieferie for danskere og nydanskere 11.. Tour de Baunehøj 10.. Gammel elevdag 13.. Linjefag på Baunehøj Efterskole 14 Tema Baunehøj Opslagstavlen Kontakt os: Redaktion: Nina Bjørner Næste nummer af Væksthuset udkommer den 15. december Fra redaktionen Vi modtager gerne ros og ris og især indlæg til bladet!! Men max 2100 tegn! Væksthuset udsendes til skolekredsens medlemmer og til Vennekræsens bestyrelse. Stof til dette nummer evt. vedlagt billeder i jpg, bmp eller tiff format skal være redaktionen i hænde senest den 15. november 2009 på -adressen Bjørn Friis Thomsen varetager kontakten til skolen på redaktionens vegne. Redaktionen Baunehøj Efterskole Runegårds Allé Jægerspris Tlf: Skolebestyrelsen: Formand: Poul Asserhøj Stenløkken 65, 3460 Birkerød Tlf: Skolekredsen: Formand: Lars Bergstrand-Poulsen Kløvereng Vedbæk Tlf: Næstformand: Anne Greve Pedersen Guldagervej Vanløse Tlf: Vennekræsen Formand: Sigrid Brandt Guldagervej Vanløse Tlf:

3 Velkommen til nye forældre og elever på Baunehøj Efterskole. Det, du ser for dig, er Væksthuset, som er skolekredsens elektroniske medlemsblad. Det udsendes til alle skolekredsens medlemmer fire gange årligt. Du kan læse mere om skolekredsen s.5. I Væksthuset viser vi gennem billeder og indlæg skolens dagligdag, samt hvordan de vedtagne pejlemærker for skolen omsættes til handlinger og får betydning for dagliglivet på skolen. Du kan blive medlem af skolekredsen ved at sende en mail til Kontingentet er 150 kr. pr. person i Vi håber, du får lyst til at støtte op om skolekredsens arbejde ved at tegne et medlemskab. Velkommen til Baunehøj Velkommen til. Nina Bjørner, redaktør Velkommen årgang 09/10 3

4 Uffes klumme Til et folk de alle høre, som sig regne selv dertil! Baunehøj Efterskole er kommet med i den nye store Frederikssund Kommune med ca indbyggere, hvoraf de ca er nydanskere. Det er på mange måder spændende, fordi det har sat skub i efterskolens engagement i lokalsamfundet. Baunehøj ligger som bekendt helt ude på det yderste næs, som et lille reservat, godt gemt og glemt i Kulhuse. Men de tider er heldigvis forbi. Vi er blevet en del af en fælles indsats for at knytte borgerne i den nye storkommune sammen, og som man kan læse i dette nummer af Væksthuset, har Baunehøj Efterskole i denne sommer været rammen om et nyt og spændende integrationsprojekt, hvor gammeldanskere og nydanskere i den nye storkommune har mødtes på tværs af gamle kommunegrænser og etniske skel. Sommerkurset bekræftede, at efterskoler er en genial konstruktion, hvis man vil møde og danne forpligtende fællesskaber med andre, der er forskellig fra en selv. I Frederikssund kommune ligger Thorstedlund Kunsthøjskole. Den har som så mange højskoler svært ved at overleve, og derfor lukker den ved årets udgang. Højskolens bestyrelse har solgt bygningerne til en gruppe mennesker, der vil oprette en efterskole, og det har bragt naboers sind i kog. Efterskolen vil ændre hele lokalområdet. Vi vil som naboer ikke få adgang til de smukke bygninger. Græse Bakkeby kan ikke bære, at der kommer flere unge mennesker, der ikke har noget at tage sig til. Og de efterskoleeleverne) kommer også til Frederikssund, det skal man regne med. Skolen kan næppe beskæftige dem hver fredag og lørdag aften, og det ville også være unaturligt at lukke dem inde. (Citeret efter Frederiksborg Amtsavis). Jeg har taget til genmæle som medborger i Frederikssund Kommune. Ovenstående citater ikke skal stå uimodsagt. Citaterne er ikke alene en fornærmelse mod landets efterskoler og efterskoleelever. Citaterne afslører også en himmelråbende uvidenhed! Høj- og Efterskoler er omfattet af samme lovgivning, der hviler på Grundlovens 76. Selvfølgelig skal kredsen bag den nye efterskole have lov, ret og al mulig støtte til at oprette og drive en fri skole. Og det uanset om man bryder sig om tyrkere, muslimer, Uffe byder nye elever og forældre velkommen sentudviklede, åndssvage eller efterskoleelever i sin baghave. Eksemplet i Græse viser med al tydelig, hvor vigtig det er med aktive mennesker (en skolekreds) bag enhver fri skole. Det er Skolekredsen, der sikrer dynamik og en levende vekselvirkning mellem skole og samfund. Det er Skolekredsen, der kæmper for en fri skoles overlevelse og står vagt om retten og friheden. Uffe Raahede 4

5 Skolekredsen Skolekredsen, præsentation: Skolekredsen er en forening stiftet i Skolekredsens formål er at udbrede kendskabet til Baunehøj Efterskole, bl.a. gennem bidrag til udvikling og styrkelse af skolen og ved at bevare kontakten mellem skolen og skolekredsen. Medlemmer i skolekredsen kan være tidligere elever, medarbejder, nuværende elever samt forældre eller andre der føler tilknytning til skolen. Skolekredsen har mange gøremål i løbet af året, men overordnet agter vi at skabe kontakt imellem de nuværende forældre, gamle forældre, samt gamle elever. Skolekredsen udsender 'Væksthuset' samt Baunehøj Efterskoles 'Årskrønike' til medlemmerne. På skolekredsbestyrelsens årlige generalforsamling, som finder sted inden d. 15 marts, vælges 27 medlemmer til Repræsentantskabet. Samtidig vælges der repræsentanter til Skolekredsens bestyrelse som består af 5-7 medlemmer samt en suppleant. økonomi og Væksthuset er faste punkter på dagsordenen. Den 16. august blev opgaverne i forbindelse med de nye elevers ankomst fordelt og Tour de Baunehøj blev planlagt. Endvidere blev fremlagt en plan for møder og arrangementer på skolen, som skolekredsen er involveret i. På mødet den 27. september orienterede Gitte om, at der er igangsat et stort og vigtigt arbejde med at få fastlagt hvordan Baunehøj skal se ud i fremtiden, og specielt hvordan de gamle Baunehøj bygninger skal bruges, herunder ikke mindst økonomien. Et punkt på dagsordenen var en drøftelse af, hvad vi vil med skolekredsen. Er Skolekredsens rolle som vi synes den skal være, og svarer den til hvad vores formålsparagraf siger? Vi vil bruge lidt tid på at se på, hvad vi har bidraget med, i den tid den nuværende bestyrelse har fungeret. Er der noget der bør justeres? Og er der evt. noget der bør tages op ved næste generalforsamling? På det årlige repræsentantskabs møde i april måned, vælges der 6 medlemmer, samt en suppleant, som udgør skolens bestyrelse. Bestyrelsesmøder: Skolekredsens har afholdt 2 bestyrelsesmøder i efteråret 2009, nemlig den 16. august og den 27. september. Nyt fra skolen v. Gitte, Drøftelserne fortsætter på de kommende møder. Om eftermiddagen deltog bestyrelsen i arrangementer Efterskolernes Dag. Lars Bergstrand-Poulsen Formand for skolekredsen Skolekredsens bestyrelse: Bagerst fra venstre: Lars Bergstrand-Poulsen, Anne Greve Pedersen, Mie Finken, Claus Bo Pedersen, Nina Bjørner. Fraværende: Britta Thougaard og Karen Marie Buhrkall. 5

6 Skolekredsen Årskrøniken Vort udmærkede årsskrift "Årskrøniken" udkommer som de fleste ved i slutningen af året. I følge vedtægterne for Skolekredsen skal der sendes 1 eksemplar til hvert betalende medlem af Skolekredsen. Imidlertid er der (heldigvis) en del husstande med mere end 1 medlemskab. Skulle nogle af disse husstande være tilfredse med 1 eksemplar (og dermed skulle samles i de mørke vinteraftener og sammen studere årets værk i stearinlysets skær) vil vi være meget taknemmelige, om I vil sende en mail om dette til Det er jo ikke nogen hemmelighed at porto og trykning af Årskrøniken er en væsentlig udgiftspost på Skolekredsens regnskab, og kan der spares lidt hist og her vil det i sidste ende gavne Baunehøj. Det skal naturligvis ikke på nogen måde føles som tvang at nøjes med 1 eks.og husk, medlemmer af Skolekredsen kan altid købe ekstra eksemplarer af Årskrøniken på Baunehøjs kontor. Lars Berstrand-Poulsen Formand for skolekredsen Vi gør det nemt for dig at betale kontingent Skolekredsen har besluttet at omlægge kontingentopkrævningen til PBS og derved gøre det nemt og bekvemt for dig at betale dit kontingent via betalingsservice. Ved næste kontingentopkrævning vil du modtage girokortet fra PBS. Her får du mulighed for, at tilmelde betalingen til betalingsservice. Du kan tilmelde betalingen til betalingsservice via din Netbank eller ved at aflevere girokortet i dit pengeinstitut, som kan foretage tilmeldingen til betalingsservice for dig. nu integreret medlemsregistret og styringen af kontingentindbetalinger i et og samme system. Vi håber du vil bakke op og tage imod tilbuddet om en nem, enkel og bekvem betalingsform, ved at tilmelde din kontingentindbetaling til betalingsservice. Claus Bo Pedersen Kasserer for Skolekredsen Nemmere administration Tidligere har skolen forvaltet Skolekredsens medlemsregister og Skolekredsen har stået for regnskaberne. Med tilmelding til betalingsservice aflastes kontoret på Baunehøj for medlemsadministrationen, da Skolekredsens medlemmer nu er indrapporteret via betalingsservicesystemet. Vi sparer derved kontoret for en del administration. Skolekredsen får 6

7 Afsked med årgang 08/09 Sket på Baunehøj Uffes afskedstale Uddansning årgang 08/09 Glemte sager årgang 08/09! 7

8 Skolens ansigter Kender du Jan Hvornår blev du ansat på BE? Jeg blev ansat i Lige umiddelbart før Gitte og Uffe blev forstanderpar på skolen. Hvad er din baggrund og hvor har du tidligere været beskæftiget? Jeg har været garderhusar i Næstved, dvs. befalingsmand, i 13 år og undervist soldater i bl.a. ridning. Men jeg blev træt af at spilde unge menneskers tid. De kunne have brugt tiden bedre og lært meget mere. Jeg så ingen muligheder for at ændre systemet og forlod derfor militæret. Herefter opsøgte jeg Poul Lindegård ved de kongelige stalde. Han havde mange kontakter og henviste mig til at søge arbejde på Baunehøj Efterskole. Jeg tog derfor kontakt til den tidligere forstander og blev ansat umiddelbart før Uffe og Gitte. Jeg startede med at undervise i ridning, førstehjælp og styrketræning. Dengang var styrketræning et stort fag, og der var træningslokale i det nuværende musiklokale. Gitte og Uffe indførte, at alle lærere skulle undervise i boglige fag. Jeg kom derfor også til at undervise i engelsk, men gik senere over til at undervise i matematik, hvilket passer mig bedre. Hvordan er din interesse for ridning og heste opstået? Jeg er vokset op på landet og vant til udeliv. Som 5-årig tog jeg en bryggerhest med hjem og erklærede, at den ville jeg have! Jeg har redet siden. Hvad er dine funktioner på BE? Jeg kan lide at bruge mine hænder og færdes ude. Jeg tager derfor ansvar for udenomsarealerne. Ikke fordi det er mig pålagt, men af interesse. Jeg indgår også i undervisningen fra jord til bord, og eleverne er med til kratrydning, fjerne ukrudt, æbleplukning og at lave most. Fortsættes 8

9 Skolens ansigter Du er primusmotor på de 2-3 arbejdsdage om året, der er på Baunehøj. Her møder forældre op og udfører et stykke arbejde på Baunehøj, fx sylte, fælde træer, male, etc. Men hvad betyder disse arbejdsdage for BE? Det er jo mange voksne hænder, der tager fat, så det er virkelig noget, der rykker her. Hvis vi siger, at 40 mennesker arbejder i 8 timer. Så er de måske effektive halvdelen af tiden, for vi skal også have pauser og spise. Regnestykket giver 160 timer, hvilket svarer til, at have en fuldtidsansat en måned, der arbejder med at udføre praktisk arbejde. Det er virkelig noget, man kan se resultatet af. Du danser tango, men hvordan bruger du dit kendskab til dans på BE? Vi har en linje, der hedder bevægelse, og heri indgår dans. Der er meget pædagogik i dans: Man skal vide, hvad man gør, hvad man gør sammen, hvordan man fører, etc. Hvad er I på BE rigtig gode til? Vi er rigtig gode til at forpligte eleverne på fællesskabet. Er der noget I skal arbejde på at gøre bedre? Nej egentlig ikke. Jeg synes vi er ret gode til at følge med og opfange tidens behov. Hvor er du henne om 5-10 år? Måske på Baunehøj. Det afhænger af den nye ledelse, der kommer på et tidspunkt efter Uffe og Gitte. 9

10 Sket på Baunehøj Familieferie for danske og nydanske familier Sommeren 2009 afholdtes igen denne familieferie på Baunehøj. Ca. 55 personer fra 8 nationaliteter deltog som feriegæster. Tidligere Baunehøj-elever fra årgangene 07/08 og 08/09 deltog blandt andre som frivillige. Ugens revy! Baunehøj sommer-alfabet 2009 B for Baunehøj, vi møder op fra fjern og nær A er alle os der gerne nye mennesker ser U når Uffe spiller op til kor og morgensang N at nyde maden, den er god hver eneste gang E er Eventyret, EVENTYR ER I OS SELV H for Hasse, Hanne, Heidi, hestesko og held Ø for øen Alholm, vi igennem vandet stred J for jeg vil gerne med Til alle tider J for jeg vil gerne med S for slot af sand, og strand og skovl og saftevand O for op til morgenmad, vi mødes alle mand M for morgengymnastik, med leg og god musik M for maling, masker og massagen som vi fik E for eftermiddag, vi med fodbold skyder mål R for ridning, rundbold, og at riste på et bål V og X og Y og Æ og Ø og Århh Ses vi også næste år? Kan ikke vente Ses vi også næste år? Mel. Søren Banjomus, tekst Britta Thougaard 10

11 Sket på Baunehøj Tour de Baunehøj. Sædvanen tro arrangerede skolekredsen det store lagkageløb for nye forældre. 11

12 Sket på Baunehøj Elevindlæg: Gammel elev-dag Det var en både sjov, hyggelig og ikke mindst mærkelig dag for alle parter, da sidste årgang af Baunehøj-elever kom på besøg tirsdag d. 15. september. For de gamle elever var det helt sikkert en speciel aften, fordi størstedelen af deres årgang var samlet og så lærerne igen. For os var det mærkeligt, at en hel flok unge med så meget mere erfaring og oplevelser sammen kom og indtog skolen. Det var dog også meget positivt. Det var rigtig sjovt at have de gamle elever på besøg. De var virkelig søde, og jeg glæder mig til at se dem igen, udtaler Laura glad. Laura bor i år i Langelinje, hvis tidligere elever allerede beboere allerede har arrangeret en julefrokost for begge årgange af Langelinje-piger. På den måde kunne dagen også bruges til at knytte bånd på tværs af årgangene. Aftenen startede med et fælles måltid i en godt proppet spisesal. Derefter var der hygge i husgrupperne, hvor vi viste vores værelser og fik gode råd af de tidligere elever. Aftenen sluttede af med aftensang, hvor der specielt blev sunget igennem til Eventyr. Flere gamle elever måtte knibe en tåre, da minderne vældede frem. Vi kunne tydeligt se, hvor glade og rørte de var, og det gav os kun mere mod på året. Maja Lindholm Kvamm og Sofie Gauger Tegning af Simon 12

13 Sket på Baunehøj Elevindlæg: Linjefag på Baunehøj Efterskole Her på BHE har vi en masse forskellige linjefag, som man kan vælge ud fra interesse. Vi har blandt andet ting som design, ridning, friluftsliv og musik. Min interesse landede i dette tilfælde på musik. På vores årgang, 09/10, var der tilfældigvis mange der havde den samme interesse. Det resulterede i, at lærerne besluttede sig for at oprette 2 musikhold, så alle os musikglade børn kunne få vores første prioritet. Desværre var der nogle få som måtte nøjes med deres anden prioritet, men jeg var en af de mange som fik deres første prioritet, nemlig musik. Men der var ingen grund til bekymring. Vores musikhold er super hyggeligt! Vi tager det stille og roligt, hygger os med de ting vi laver og der er masser af tid til at øve sig. Der er ikke noget med at man ikke er god nok og der er plads til alle. Peter er en super fed lærer og vi har også vores indflydelse i undervisningen, hvilket jeg synes er ekstrem godt. Der er også fuld mulighed for at lære et nyt instrument at kende, hvis det er det man har lyst til. Vi blev delt op i de her to hold, som logisk nok blev kaldt Musikhold 1 og Musikhold 2. Jeg endte på musikhold 2, sammen med 3 dejlige piger fra min husgruppe deriblandt min Roomie. Det var super skønt at komme på hold med nogle som jeg kendte i forvejen. Så kan man bedre give slip og turde lidt mere. Der er nu 2 musiklærere på Baunehøj Efterskole. Christian og Peter. Christian, som er den gamle musiklærer, dvs. ham der normalt har linjefag musik og er i sit es inden for dette område, og Peter som normalt har linjefag idræt. Da vi er sådan en usædvanlig årgang, var der ikke flere end 1 elev der havde valgt idræt som linjefag, og derfor blev det sløjfet, så Peter kunne få det ene musikhold. Peter er ikke en fremmed inden for musikkens verden. Han har før spillet i et band og spiller altid til skolens arrangementer. Jeg tror at Peter tog det som en god udfordring at skulle prøve noget nyt og da han selv er god til at spille på forskellige instrumenter samt at synge, tror jeg han er meget glad for det. Musikhold 2 har fået Peter som vores lærer. Først var jeg lidt skeptisk overfor situationen. Vi havde ikke fået den rigtige musiklærer og vi skulle undervises i et nyt musiklokale, som ikke engang var lavet endnu. Som det også lyder i navnet, Musikhold 2, fik vi hele tiden det 2. bedste. Christian og Peter Det nye musiklokale står færdigt og jeg vil næsten sige det er bedre end det gamle. I hvert fald er det lige så godt. Udover det er alle på Musikhold 2 nogle rigtig søde mennesker som jeg nyder at være sammen med. Jeg ser meget frem til at skulle optræde med dem og fyre den af. Vi skal udover kanten, som Peter plejer at sige. Glæder mig til at tilbringe en masse tid på Musikhold 2. We Rock! Olivia 13

14 Tema: Baunehøj 2012 Vi ønsker at skabe en mangfoldig og rummelig skole. Derfor er et indsatsområde, at åbne skolen for andre end efterskoleelever. Det betyder, at eleverne vil kunne møde andre, der har et andet formål og andre forudsætninger for at være på Baunehøj. Det giver mulighed for inspiration og synergi til efterskolen, og kan samtidig være økonomisk understøttende for skolens samlede virke Lokalsamfundet: Forskellighed og Fællesskab: Sommerferieprojekt på Baunehøj Efterskole 19. juli til 25. juli 2009 gammel-danske og nydanske børnefamilier med bopæl i Frederikssund kommune. I en uge skulle feriedeltagerne på tværs af gamle kommunegrænser, etniske skel, nationalitet og religion mødes og lege, bade, danse, synge og spise samt slappe af i fællesskab og venskab. Der deltog i alt 41 personer, heraf 22 gammeldanskere og 19 nydanskere. 14 af deltagerne var børn. 6 tidligere Baunehøj-elever deltog som hjælpere. I ugens løb blev der sunget kanon, fortalt eventyr, leget, badet, redet og en aften kom Sommeren 2009 var Baunehøj Efterskole ramme om et usædvanligt integrationsprojekt, der gennemføres under navnet Forskellighed og Fællesskab. Projektet blev etableret som led i Frederikssund kommunes markering af, at det i år er 200 år siden, at Frederikssund fik sine købstadsrettigheder. Forskellighed og Fællesskab -projektet tog udgangspunkt i Frederikssund kommunes opfordring til borgerne om at bruge købstadsjubilæet til at engagere sig i aktiviteter og begivenheder, der både kan medvirke til at sætte kommunen på landkortet og bidrage til at udviske kommune grænserne, der forsvandt, da Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup for et par år siden smeltede sammen til én kommune. Tidligere lokalredaktør Birger Kristensen i Frederikssund, og Uffe Raahede har haft et samarbejde om realiseringen af jubilæumsprojektet. Vores jubilæumsprojekt Forskellighed og Fællesskab er et lokalt forankret integrationsprojekt, som har et større perspektiv. Måske kan det blive et årligt tilbagevendende integrationsinitiativ i vores lokalområde, og mere end det. I Danmark er der 261 efterskoler som, hvis de bliver inspireret til at gennemføre lignende projekter, vil kunne løfte kvaliteten af den samlede integrationsindsats her i landet, siger Uffe Raahede og Birger Kristensen. I uge 30 afholdtes således en ferieuge på Baunehøj med deltagelse af lige dele visesangeren og sangskriveren Jakob Skov, der bor i nabolaget, på besøg. Hans sang og musik skabte en samhørighed på tværs af kommunegrænser og etniske skel. Før man gik til ro samledes man om et lejrbål ved Friluftshuset. Ved tirsdagens morgensamling på Baunehøj Efterskole præsenterede Uffe Kærligheden er det hele værd. Det er en hyppigt sunget sang på Baunehøj, og Uffe havde sat sig for, at alle skal have lært et vers og være med til at sygen i en fire-stemmes kanon inden den herlige familieferie Forskellighed og Fællesskab sluttede. Når Uffe har sat sig for at gennemføre noget, så gør han det også! 14

15 Tema: Baunehøj 2012 Teksten: Eventyr er i os selv. Der er plads til mange endnu. Nogle ender lykkeligt og andre gør hjerterne bange. Men kærligheden er det hele værd. Den kan ikke forklares og ikke forstås. Den findes. Den er her. Eva fortalte om det fællesskab og venskab skoleåret på Baunehøj havde givet hende og udtrykte håbet om, at familieferiens deltagere havde fornemmet og nydt godt af de gode muligheder, der er for at dyrke fællesskab og knytte venskab på Baunehøj Efterskole. Abdul fra Frederikssund lærte deltagerne en afghansk måde at male på. Den hedder rasqqmibonahk. Oversat til dansk betyder det maleri med snor, idet det ikke er en pensel, men en uldtråd der bestemmer, hvordan det færdige billede kommer til at se ud. Flere af Abduls malerier er med på malerværkstedet udstilling i spisehusets vinduer. Familieferiens sidste aften satte punktum for én dejlig ferie med aktivitet og samvær, fællesskab og venskab. En af de frivillige Baunehøjelever - Eva fortalte om sit 10. klasses skoleår på Baunehøj. 15

16 Tema: Baunehøj 2012 Sommerferieprojektet blev støttet af: Prinfo Paritas Digital Service ApS, Frederikssund Nordea Bank, Frederikssund Lions Club, Frederikssund Kong Frederik VII s Stiftelse, Jægerspris Jens Ross Andersen, Jægerspris Harald Topsøe A/S, Frederikssund H. C. Handelscenter, Venslev Gårdejer Povl Mathiesen og Krestine Mathiesens fond Frederikssund Rotary KlubFrederikssund Kommune Danske Bank, Frederikssund Baunehøj Efterskole, Jægerpris samt musikerne Jakob Skov og Niels Pedersen som medvirkende Projektet fik omtale i TV Lorry, Frederiksborg Amts Avis, Lokalavisen, Frederikssund samt Lokalavisen for hele Hornsherred.. Forkortet udgave af oplysninger og dagbogsnotater for ugen modtaget fra Uffe. 16

17 Opslagstavlen Husk Arbejdsdag på Baunehøj Efterskole lørdag den 5. december 17

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE EFTERSKOLEUGE FOR UNGE 26. juni - 2. juli 2016 Efterskoleuge Tag på Baunehøj en uge og mærk fællesskabets forunderlige sus. Ugen er til dig som er 14-16 år og her kan du prøve, hvordan det er at gå på

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Ollerup den 30. august 2012. Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13. Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole

Ollerup den 30. august 2012. Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13. Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole Ollerup den 30. august 2012 Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13 Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole Her følger det første af en række nyhedsbreve med nyheder om livet på Ollerup Efterskole. For

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 2017 Ugebrevet udkommer normalt i weekenden Indlæg sendes senest fredage kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com KALENDER: 9. - 10. november: Pædagogiske dage.

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Nogle er blevet blå, nogle lysegrønne, andre er blevet grønneog der er endda en hel flok der er blevet gule Dagens dejlige overraskelse var at hele 9. klasse

Læs mere

Forældre og børn sommer 2011

Forældre og børn sommer 2011 Forældre og børn sommer 2011 1. Hvilken aktivitet har du deltaget i? Djursland-lejr 23,5% 8 Falster-lejr 38,2% 13 Dagtur med Agape 28. maj 0,0% 0 Dagtur med Agape 29. maj 0,0% 0 Døgntur med Agape primo

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 2016 Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 4 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk NYHEDSBREV NR. 5 2. ÅRGANG SEP. 2013. Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i Støtteforeningsregi omkring Hirtshals Fyr. Sommersæsonen

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Hold Øje uge 6. Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter

Hold Øje uge 6. Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter Hold Øje uge 6 Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter BØF forældre på skolebænken. Onsdag var hele overbygningen inkl. forældre

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien.

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien. UGEBREVET DATO: 13. februar 2015 NR.: 23. 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Friske

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj Mødereferat Titel Byer for Alle Dato 2. juli 2003 Sted Deltagere Fokusgruppeinterview i Ishøj Ishøj Rådhus Referent HPD, 3. juli 2003 Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE,

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie!

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie! God efterårsferie! 1 6. klasse har lynhurtigt lært sig The Cupsong ærgerligt Fredagsbrevet er lydløst(!), nymalede borde/bænke, friske piger fra 3. klasse, Ludvig fra 6. klasse øver sig i en stille stund

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

I dette jule og nytårsnummer af vores skoleblad vil jeg gerne ønske alle familier en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

I dette jule og nytårsnummer af vores skoleblad vil jeg gerne ønske alle familier en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. 1 I dette jule og nytårsnummer af vores skoleblad vil jeg gerne ønske alle familier en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Tak for alle de dejlige menneskelige møder med alle, som året har

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 22. maj 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 823 Næste uge: 26.maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. + 31. maj Lærermøde Fællesfoto (hele skolen) Lærermøde SFO-dyredag Skole-Hjem indskol.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Nr. 204 december 2015

Nr. 204 december 2015 Nr. 204 december 2015 Jeg vil lige sige tak til Per Storm og Mogens for det smadder- gode tekstkursus, de havde lavet. Det var alletiders! Vi startede om fredagen med god mad og lidt rødvin, som fik løsnet

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger 20011-2012 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang fra skolegården) Kontingent: Børn/junior Voksne over 21 år Støttemedlemmer Landsforeningen

Læs mere

Klubtilbuddet til de store børn - et fællesskab, de ikke vil undvære

Klubtilbuddet til de store børn - et fællesskab, de ikke vil undvære Klubtilbuddet til de store børn - et fællesskab, de ikke vil undvære I klubben kan jeres barn være en del af mange forskellige fællesskaber. Klubtilbuddet kan fint kombineres med både ungdomsskole, sports-

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Kong Vinter og Madam Tø

Kong Vinter og Madam Tø Jeg kan næsten ikke vente, til jeg kommer i skole i dag. Jeg er så spændt på at høre resten af historien om Ole, Onkel Rimfrost og Kong Vinter, ja, også om hende Madam Tø. Men fru Andersen siger, at før

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt!

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Nu er det slut med spild af en masse papir og et Kildeskolenyt!, som kun kan læses af de få. Marts 2010 10. årgang nummer 3 Kildeskolen

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 15.september 2005 Nyt fra Dynes Nyt til Årsplanen: Torsdag den 17. november kl. 19.00: Informationsmøde om bh. klasse 06/07. Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30:

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Skolerne i Oure Sport & Performance since 1987

Skolerne i Oure Sport & Performance since 1987 Skolerne i Oure Sport & Performance since 1987 Jesper Henriksen Medlem af Højskolens daglige ledelse jh@oure.dk Skolerne i Oure blev etableret i 1987 og består af Oure Efterskole, Oure Gymnasium og Oure

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere