Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baunehøj Efterskole. Væksthuset"

Transkript

1 Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr oktober 2009

2 Væksthuset nr. 45. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til årgang 09/10 4 Uffe s klumme 5 Nyt fra Skolekredsens bestyrelse 7 Afsked med årgang 08/09 8 Skolens ansigter 10.. Familieferie for danskere og nydanskere 11.. Tour de Baunehøj 10.. Gammel elevdag 13.. Linjefag på Baunehøj Efterskole 14 Tema Baunehøj Opslagstavlen Kontakt os: Redaktion: Nina Bjørner Næste nummer af Væksthuset udkommer den 15. december Fra redaktionen Vi modtager gerne ros og ris og især indlæg til bladet!! Men max 2100 tegn! Væksthuset udsendes til skolekredsens medlemmer og til Vennekræsens bestyrelse. Stof til dette nummer evt. vedlagt billeder i jpg, bmp eller tiff format skal være redaktionen i hænde senest den 15. november 2009 på -adressen Bjørn Friis Thomsen varetager kontakten til skolen på redaktionens vegne. Redaktionen Baunehøj Efterskole Runegårds Allé Jægerspris Tlf: Skolebestyrelsen: Formand: Poul Asserhøj Stenløkken 65, 3460 Birkerød Tlf: Skolekredsen: Formand: Lars Bergstrand-Poulsen Kløvereng Vedbæk Tlf: Næstformand: Anne Greve Pedersen Guldagervej Vanløse Tlf: Vennekræsen Formand: Sigrid Brandt Guldagervej Vanløse Tlf:

3 Velkommen til nye forældre og elever på Baunehøj Efterskole. Det, du ser for dig, er Væksthuset, som er skolekredsens elektroniske medlemsblad. Det udsendes til alle skolekredsens medlemmer fire gange årligt. Du kan læse mere om skolekredsen s.5. I Væksthuset viser vi gennem billeder og indlæg skolens dagligdag, samt hvordan de vedtagne pejlemærker for skolen omsættes til handlinger og får betydning for dagliglivet på skolen. Du kan blive medlem af skolekredsen ved at sende en mail til Kontingentet er 150 kr. pr. person i Vi håber, du får lyst til at støtte op om skolekredsens arbejde ved at tegne et medlemskab. Velkommen til Baunehøj Velkommen til. Nina Bjørner, redaktør Velkommen årgang 09/10 3

4 Uffes klumme Til et folk de alle høre, som sig regne selv dertil! Baunehøj Efterskole er kommet med i den nye store Frederikssund Kommune med ca indbyggere, hvoraf de ca er nydanskere. Det er på mange måder spændende, fordi det har sat skub i efterskolens engagement i lokalsamfundet. Baunehøj ligger som bekendt helt ude på det yderste næs, som et lille reservat, godt gemt og glemt i Kulhuse. Men de tider er heldigvis forbi. Vi er blevet en del af en fælles indsats for at knytte borgerne i den nye storkommune sammen, og som man kan læse i dette nummer af Væksthuset, har Baunehøj Efterskole i denne sommer været rammen om et nyt og spændende integrationsprojekt, hvor gammeldanskere og nydanskere i den nye storkommune har mødtes på tværs af gamle kommunegrænser og etniske skel. Sommerkurset bekræftede, at efterskoler er en genial konstruktion, hvis man vil møde og danne forpligtende fællesskaber med andre, der er forskellig fra en selv. I Frederikssund kommune ligger Thorstedlund Kunsthøjskole. Den har som så mange højskoler svært ved at overleve, og derfor lukker den ved årets udgang. Højskolens bestyrelse har solgt bygningerne til en gruppe mennesker, der vil oprette en efterskole, og det har bragt naboers sind i kog. Efterskolen vil ændre hele lokalområdet. Vi vil som naboer ikke få adgang til de smukke bygninger. Græse Bakkeby kan ikke bære, at der kommer flere unge mennesker, der ikke har noget at tage sig til. Og de efterskoleeleverne) kommer også til Frederikssund, det skal man regne med. Skolen kan næppe beskæftige dem hver fredag og lørdag aften, og det ville også være unaturligt at lukke dem inde. (Citeret efter Frederiksborg Amtsavis). Jeg har taget til genmæle som medborger i Frederikssund Kommune. Ovenstående citater ikke skal stå uimodsagt. Citaterne er ikke alene en fornærmelse mod landets efterskoler og efterskoleelever. Citaterne afslører også en himmelråbende uvidenhed! Høj- og Efterskoler er omfattet af samme lovgivning, der hviler på Grundlovens 76. Selvfølgelig skal kredsen bag den nye efterskole have lov, ret og al mulig støtte til at oprette og drive en fri skole. Og det uanset om man bryder sig om tyrkere, muslimer, Uffe byder nye elever og forældre velkommen sentudviklede, åndssvage eller efterskoleelever i sin baghave. Eksemplet i Græse viser med al tydelig, hvor vigtig det er med aktive mennesker (en skolekreds) bag enhver fri skole. Det er Skolekredsen, der sikrer dynamik og en levende vekselvirkning mellem skole og samfund. Det er Skolekredsen, der kæmper for en fri skoles overlevelse og står vagt om retten og friheden. Uffe Raahede 4

5 Skolekredsen Skolekredsen, præsentation: Skolekredsen er en forening stiftet i Skolekredsens formål er at udbrede kendskabet til Baunehøj Efterskole, bl.a. gennem bidrag til udvikling og styrkelse af skolen og ved at bevare kontakten mellem skolen og skolekredsen. Medlemmer i skolekredsen kan være tidligere elever, medarbejder, nuværende elever samt forældre eller andre der føler tilknytning til skolen. Skolekredsen har mange gøremål i løbet af året, men overordnet agter vi at skabe kontakt imellem de nuværende forældre, gamle forældre, samt gamle elever. Skolekredsen udsender 'Væksthuset' samt Baunehøj Efterskoles 'Årskrønike' til medlemmerne. På skolekredsbestyrelsens årlige generalforsamling, som finder sted inden d. 15 marts, vælges 27 medlemmer til Repræsentantskabet. Samtidig vælges der repræsentanter til Skolekredsens bestyrelse som består af 5-7 medlemmer samt en suppleant. økonomi og Væksthuset er faste punkter på dagsordenen. Den 16. august blev opgaverne i forbindelse med de nye elevers ankomst fordelt og Tour de Baunehøj blev planlagt. Endvidere blev fremlagt en plan for møder og arrangementer på skolen, som skolekredsen er involveret i. På mødet den 27. september orienterede Gitte om, at der er igangsat et stort og vigtigt arbejde med at få fastlagt hvordan Baunehøj skal se ud i fremtiden, og specielt hvordan de gamle Baunehøj bygninger skal bruges, herunder ikke mindst økonomien. Et punkt på dagsordenen var en drøftelse af, hvad vi vil med skolekredsen. Er Skolekredsens rolle som vi synes den skal være, og svarer den til hvad vores formålsparagraf siger? Vi vil bruge lidt tid på at se på, hvad vi har bidraget med, i den tid den nuværende bestyrelse har fungeret. Er der noget der bør justeres? Og er der evt. noget der bør tages op ved næste generalforsamling? På det årlige repræsentantskabs møde i april måned, vælges der 6 medlemmer, samt en suppleant, som udgør skolens bestyrelse. Bestyrelsesmøder: Skolekredsens har afholdt 2 bestyrelsesmøder i efteråret 2009, nemlig den 16. august og den 27. september. Nyt fra skolen v. Gitte, Drøftelserne fortsætter på de kommende møder. Om eftermiddagen deltog bestyrelsen i arrangementer Efterskolernes Dag. Lars Bergstrand-Poulsen Formand for skolekredsen Skolekredsens bestyrelse: Bagerst fra venstre: Lars Bergstrand-Poulsen, Anne Greve Pedersen, Mie Finken, Claus Bo Pedersen, Nina Bjørner. Fraværende: Britta Thougaard og Karen Marie Buhrkall. 5

6 Skolekredsen Årskrøniken Vort udmærkede årsskrift "Årskrøniken" udkommer som de fleste ved i slutningen af året. I følge vedtægterne for Skolekredsen skal der sendes 1 eksemplar til hvert betalende medlem af Skolekredsen. Imidlertid er der (heldigvis) en del husstande med mere end 1 medlemskab. Skulle nogle af disse husstande være tilfredse med 1 eksemplar (og dermed skulle samles i de mørke vinteraftener og sammen studere årets værk i stearinlysets skær) vil vi være meget taknemmelige, om I vil sende en mail om dette til Det er jo ikke nogen hemmelighed at porto og trykning af Årskrøniken er en væsentlig udgiftspost på Skolekredsens regnskab, og kan der spares lidt hist og her vil det i sidste ende gavne Baunehøj. Det skal naturligvis ikke på nogen måde føles som tvang at nøjes med 1 eks.og husk, medlemmer af Skolekredsen kan altid købe ekstra eksemplarer af Årskrøniken på Baunehøjs kontor. Lars Berstrand-Poulsen Formand for skolekredsen Vi gør det nemt for dig at betale kontingent Skolekredsen har besluttet at omlægge kontingentopkrævningen til PBS og derved gøre det nemt og bekvemt for dig at betale dit kontingent via betalingsservice. Ved næste kontingentopkrævning vil du modtage girokortet fra PBS. Her får du mulighed for, at tilmelde betalingen til betalingsservice. Du kan tilmelde betalingen til betalingsservice via din Netbank eller ved at aflevere girokortet i dit pengeinstitut, som kan foretage tilmeldingen til betalingsservice for dig. nu integreret medlemsregistret og styringen af kontingentindbetalinger i et og samme system. Vi håber du vil bakke op og tage imod tilbuddet om en nem, enkel og bekvem betalingsform, ved at tilmelde din kontingentindbetaling til betalingsservice. Claus Bo Pedersen Kasserer for Skolekredsen Nemmere administration Tidligere har skolen forvaltet Skolekredsens medlemsregister og Skolekredsen har stået for regnskaberne. Med tilmelding til betalingsservice aflastes kontoret på Baunehøj for medlemsadministrationen, da Skolekredsens medlemmer nu er indrapporteret via betalingsservicesystemet. Vi sparer derved kontoret for en del administration. Skolekredsen får 6

7 Afsked med årgang 08/09 Sket på Baunehøj Uffes afskedstale Uddansning årgang 08/09 Glemte sager årgang 08/09! 7

8 Skolens ansigter Kender du Jan Hvornår blev du ansat på BE? Jeg blev ansat i Lige umiddelbart før Gitte og Uffe blev forstanderpar på skolen. Hvad er din baggrund og hvor har du tidligere været beskæftiget? Jeg har været garderhusar i Næstved, dvs. befalingsmand, i 13 år og undervist soldater i bl.a. ridning. Men jeg blev træt af at spilde unge menneskers tid. De kunne have brugt tiden bedre og lært meget mere. Jeg så ingen muligheder for at ændre systemet og forlod derfor militæret. Herefter opsøgte jeg Poul Lindegård ved de kongelige stalde. Han havde mange kontakter og henviste mig til at søge arbejde på Baunehøj Efterskole. Jeg tog derfor kontakt til den tidligere forstander og blev ansat umiddelbart før Uffe og Gitte. Jeg startede med at undervise i ridning, førstehjælp og styrketræning. Dengang var styrketræning et stort fag, og der var træningslokale i det nuværende musiklokale. Gitte og Uffe indførte, at alle lærere skulle undervise i boglige fag. Jeg kom derfor også til at undervise i engelsk, men gik senere over til at undervise i matematik, hvilket passer mig bedre. Hvordan er din interesse for ridning og heste opstået? Jeg er vokset op på landet og vant til udeliv. Som 5-årig tog jeg en bryggerhest med hjem og erklærede, at den ville jeg have! Jeg har redet siden. Hvad er dine funktioner på BE? Jeg kan lide at bruge mine hænder og færdes ude. Jeg tager derfor ansvar for udenomsarealerne. Ikke fordi det er mig pålagt, men af interesse. Jeg indgår også i undervisningen fra jord til bord, og eleverne er med til kratrydning, fjerne ukrudt, æbleplukning og at lave most. Fortsættes 8

9 Skolens ansigter Du er primusmotor på de 2-3 arbejdsdage om året, der er på Baunehøj. Her møder forældre op og udfører et stykke arbejde på Baunehøj, fx sylte, fælde træer, male, etc. Men hvad betyder disse arbejdsdage for BE? Det er jo mange voksne hænder, der tager fat, så det er virkelig noget, der rykker her. Hvis vi siger, at 40 mennesker arbejder i 8 timer. Så er de måske effektive halvdelen af tiden, for vi skal også have pauser og spise. Regnestykket giver 160 timer, hvilket svarer til, at have en fuldtidsansat en måned, der arbejder med at udføre praktisk arbejde. Det er virkelig noget, man kan se resultatet af. Du danser tango, men hvordan bruger du dit kendskab til dans på BE? Vi har en linje, der hedder bevægelse, og heri indgår dans. Der er meget pædagogik i dans: Man skal vide, hvad man gør, hvad man gør sammen, hvordan man fører, etc. Hvad er I på BE rigtig gode til? Vi er rigtig gode til at forpligte eleverne på fællesskabet. Er der noget I skal arbejde på at gøre bedre? Nej egentlig ikke. Jeg synes vi er ret gode til at følge med og opfange tidens behov. Hvor er du henne om 5-10 år? Måske på Baunehøj. Det afhænger af den nye ledelse, der kommer på et tidspunkt efter Uffe og Gitte. 9

10 Sket på Baunehøj Familieferie for danske og nydanske familier Sommeren 2009 afholdtes igen denne familieferie på Baunehøj. Ca. 55 personer fra 8 nationaliteter deltog som feriegæster. Tidligere Baunehøj-elever fra årgangene 07/08 og 08/09 deltog blandt andre som frivillige. Ugens revy! Baunehøj sommer-alfabet 2009 B for Baunehøj, vi møder op fra fjern og nær A er alle os der gerne nye mennesker ser U når Uffe spiller op til kor og morgensang N at nyde maden, den er god hver eneste gang E er Eventyret, EVENTYR ER I OS SELV H for Hasse, Hanne, Heidi, hestesko og held Ø for øen Alholm, vi igennem vandet stred J for jeg vil gerne med Til alle tider J for jeg vil gerne med S for slot af sand, og strand og skovl og saftevand O for op til morgenmad, vi mødes alle mand M for morgengymnastik, med leg og god musik M for maling, masker og massagen som vi fik E for eftermiddag, vi med fodbold skyder mål R for ridning, rundbold, og at riste på et bål V og X og Y og Æ og Ø og Århh Ses vi også næste år? Kan ikke vente Ses vi også næste år? Mel. Søren Banjomus, tekst Britta Thougaard 10

11 Sket på Baunehøj Tour de Baunehøj. Sædvanen tro arrangerede skolekredsen det store lagkageløb for nye forældre. 11

12 Sket på Baunehøj Elevindlæg: Gammel elev-dag Det var en både sjov, hyggelig og ikke mindst mærkelig dag for alle parter, da sidste årgang af Baunehøj-elever kom på besøg tirsdag d. 15. september. For de gamle elever var det helt sikkert en speciel aften, fordi størstedelen af deres årgang var samlet og så lærerne igen. For os var det mærkeligt, at en hel flok unge med så meget mere erfaring og oplevelser sammen kom og indtog skolen. Det var dog også meget positivt. Det var rigtig sjovt at have de gamle elever på besøg. De var virkelig søde, og jeg glæder mig til at se dem igen, udtaler Laura glad. Laura bor i år i Langelinje, hvis tidligere elever allerede beboere allerede har arrangeret en julefrokost for begge årgange af Langelinje-piger. På den måde kunne dagen også bruges til at knytte bånd på tværs af årgangene. Aftenen startede med et fælles måltid i en godt proppet spisesal. Derefter var der hygge i husgrupperne, hvor vi viste vores værelser og fik gode råd af de tidligere elever. Aftenen sluttede af med aftensang, hvor der specielt blev sunget igennem til Eventyr. Flere gamle elever måtte knibe en tåre, da minderne vældede frem. Vi kunne tydeligt se, hvor glade og rørte de var, og det gav os kun mere mod på året. Maja Lindholm Kvamm og Sofie Gauger Tegning af Simon 12

13 Sket på Baunehøj Elevindlæg: Linjefag på Baunehøj Efterskole Her på BHE har vi en masse forskellige linjefag, som man kan vælge ud fra interesse. Vi har blandt andet ting som design, ridning, friluftsliv og musik. Min interesse landede i dette tilfælde på musik. På vores årgang, 09/10, var der tilfældigvis mange der havde den samme interesse. Det resulterede i, at lærerne besluttede sig for at oprette 2 musikhold, så alle os musikglade børn kunne få vores første prioritet. Desværre var der nogle få som måtte nøjes med deres anden prioritet, men jeg var en af de mange som fik deres første prioritet, nemlig musik. Men der var ingen grund til bekymring. Vores musikhold er super hyggeligt! Vi tager det stille og roligt, hygger os med de ting vi laver og der er masser af tid til at øve sig. Der er ikke noget med at man ikke er god nok og der er plads til alle. Peter er en super fed lærer og vi har også vores indflydelse i undervisningen, hvilket jeg synes er ekstrem godt. Der er også fuld mulighed for at lære et nyt instrument at kende, hvis det er det man har lyst til. Vi blev delt op i de her to hold, som logisk nok blev kaldt Musikhold 1 og Musikhold 2. Jeg endte på musikhold 2, sammen med 3 dejlige piger fra min husgruppe deriblandt min Roomie. Det var super skønt at komme på hold med nogle som jeg kendte i forvejen. Så kan man bedre give slip og turde lidt mere. Der er nu 2 musiklærere på Baunehøj Efterskole. Christian og Peter. Christian, som er den gamle musiklærer, dvs. ham der normalt har linjefag musik og er i sit es inden for dette område, og Peter som normalt har linjefag idræt. Da vi er sådan en usædvanlig årgang, var der ikke flere end 1 elev der havde valgt idræt som linjefag, og derfor blev det sløjfet, så Peter kunne få det ene musikhold. Peter er ikke en fremmed inden for musikkens verden. Han har før spillet i et band og spiller altid til skolens arrangementer. Jeg tror at Peter tog det som en god udfordring at skulle prøve noget nyt og da han selv er god til at spille på forskellige instrumenter samt at synge, tror jeg han er meget glad for det. Musikhold 2 har fået Peter som vores lærer. Først var jeg lidt skeptisk overfor situationen. Vi havde ikke fået den rigtige musiklærer og vi skulle undervises i et nyt musiklokale, som ikke engang var lavet endnu. Som det også lyder i navnet, Musikhold 2, fik vi hele tiden det 2. bedste. Christian og Peter Det nye musiklokale står færdigt og jeg vil næsten sige det er bedre end det gamle. I hvert fald er det lige så godt. Udover det er alle på Musikhold 2 nogle rigtig søde mennesker som jeg nyder at være sammen med. Jeg ser meget frem til at skulle optræde med dem og fyre den af. Vi skal udover kanten, som Peter plejer at sige. Glæder mig til at tilbringe en masse tid på Musikhold 2. We Rock! Olivia 13

14 Tema: Baunehøj 2012 Vi ønsker at skabe en mangfoldig og rummelig skole. Derfor er et indsatsområde, at åbne skolen for andre end efterskoleelever. Det betyder, at eleverne vil kunne møde andre, der har et andet formål og andre forudsætninger for at være på Baunehøj. Det giver mulighed for inspiration og synergi til efterskolen, og kan samtidig være økonomisk understøttende for skolens samlede virke Lokalsamfundet: Forskellighed og Fællesskab: Sommerferieprojekt på Baunehøj Efterskole 19. juli til 25. juli 2009 gammel-danske og nydanske børnefamilier med bopæl i Frederikssund kommune. I en uge skulle feriedeltagerne på tværs af gamle kommunegrænser, etniske skel, nationalitet og religion mødes og lege, bade, danse, synge og spise samt slappe af i fællesskab og venskab. Der deltog i alt 41 personer, heraf 22 gammeldanskere og 19 nydanskere. 14 af deltagerne var børn. 6 tidligere Baunehøj-elever deltog som hjælpere. I ugens løb blev der sunget kanon, fortalt eventyr, leget, badet, redet og en aften kom Sommeren 2009 var Baunehøj Efterskole ramme om et usædvanligt integrationsprojekt, der gennemføres under navnet Forskellighed og Fællesskab. Projektet blev etableret som led i Frederikssund kommunes markering af, at det i år er 200 år siden, at Frederikssund fik sine købstadsrettigheder. Forskellighed og Fællesskab -projektet tog udgangspunkt i Frederikssund kommunes opfordring til borgerne om at bruge købstadsjubilæet til at engagere sig i aktiviteter og begivenheder, der både kan medvirke til at sætte kommunen på landkortet og bidrage til at udviske kommune grænserne, der forsvandt, da Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup for et par år siden smeltede sammen til én kommune. Tidligere lokalredaktør Birger Kristensen i Frederikssund, og Uffe Raahede har haft et samarbejde om realiseringen af jubilæumsprojektet. Vores jubilæumsprojekt Forskellighed og Fællesskab er et lokalt forankret integrationsprojekt, som har et større perspektiv. Måske kan det blive et årligt tilbagevendende integrationsinitiativ i vores lokalområde, og mere end det. I Danmark er der 261 efterskoler som, hvis de bliver inspireret til at gennemføre lignende projekter, vil kunne løfte kvaliteten af den samlede integrationsindsats her i landet, siger Uffe Raahede og Birger Kristensen. I uge 30 afholdtes således en ferieuge på Baunehøj med deltagelse af lige dele visesangeren og sangskriveren Jakob Skov, der bor i nabolaget, på besøg. Hans sang og musik skabte en samhørighed på tværs af kommunegrænser og etniske skel. Før man gik til ro samledes man om et lejrbål ved Friluftshuset. Ved tirsdagens morgensamling på Baunehøj Efterskole præsenterede Uffe Kærligheden er det hele værd. Det er en hyppigt sunget sang på Baunehøj, og Uffe havde sat sig for, at alle skal have lært et vers og være med til at sygen i en fire-stemmes kanon inden den herlige familieferie Forskellighed og Fællesskab sluttede. Når Uffe har sat sig for at gennemføre noget, så gør han det også! 14

15 Tema: Baunehøj 2012 Teksten: Eventyr er i os selv. Der er plads til mange endnu. Nogle ender lykkeligt og andre gør hjerterne bange. Men kærligheden er det hele værd. Den kan ikke forklares og ikke forstås. Den findes. Den er her. Eva fortalte om det fællesskab og venskab skoleåret på Baunehøj havde givet hende og udtrykte håbet om, at familieferiens deltagere havde fornemmet og nydt godt af de gode muligheder, der er for at dyrke fællesskab og knytte venskab på Baunehøj Efterskole. Abdul fra Frederikssund lærte deltagerne en afghansk måde at male på. Den hedder rasqqmibonahk. Oversat til dansk betyder det maleri med snor, idet det ikke er en pensel, men en uldtråd der bestemmer, hvordan det færdige billede kommer til at se ud. Flere af Abduls malerier er med på malerværkstedet udstilling i spisehusets vinduer. Familieferiens sidste aften satte punktum for én dejlig ferie med aktivitet og samvær, fællesskab og venskab. En af de frivillige Baunehøjelever - Eva fortalte om sit 10. klasses skoleår på Baunehøj. 15

16 Tema: Baunehøj 2012 Sommerferieprojektet blev støttet af: Prinfo Paritas Digital Service ApS, Frederikssund Nordea Bank, Frederikssund Lions Club, Frederikssund Kong Frederik VII s Stiftelse, Jægerspris Jens Ross Andersen, Jægerspris Harald Topsøe A/S, Frederikssund H. C. Handelscenter, Venslev Gårdejer Povl Mathiesen og Krestine Mathiesens fond Frederikssund Rotary KlubFrederikssund Kommune Danske Bank, Frederikssund Baunehøj Efterskole, Jægerpris samt musikerne Jakob Skov og Niels Pedersen som medvirkende Projektet fik omtale i TV Lorry, Frederiksborg Amts Avis, Lokalavisen, Frederikssund samt Lokalavisen for hele Hornsherred.. Forkortet udgave af oplysninger og dagbogsnotater for ugen modtaget fra Uffe. 16

17 Opslagstavlen Husk Arbejdsdag på Baunehøj Efterskole lørdag den 5. december 17

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Baunehøj Efterskole. Væksthuset Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 43 marts 2009 Væksthuset nr. 43. Indholdsfortegnelse: 2. Indholdsfortegnelse 3. Uffe s klumme 4. Nyt fra Skolekredsen 5 Teateranmeldelse Forældre 6 Teateranmeldelse Elever

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Baunehøj Efterskole. Væksthuset Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 49 15. oktober 2010 Væksthuset nr. 49. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til årgang 10/11 4 Skolekredsens bestyrelse 5 Uffe s klumme 6 Nyt fra ansættelsesudvalget

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Kurser 2014-2015. Drammelstrupvej 15 - Tirstrup 8400 Ebeltoft tlf. 87 52 91 20 e-mail: post@djfh.dk www.djfh.dk

Kurser 2014-2015. Drammelstrupvej 15 - Tirstrup 8400 Ebeltoft tlf. 87 52 91 20 e-mail: post@djfh.dk www.djfh.dk Kurser 2014-2015 LANGT HØJSKOLEOPHOLD Kursus 2-14 fra den 10. august 2014 i 12 eller 18 uger Kursus 1-15 fra den 4. januar 2015 i 12 eller 22 uger Kursus 2-15 fra den 9. august 2015 i 12 eller 18 uger

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie!

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie! God efterårsferie! 1 6. klasse har lynhurtigt lært sig The Cupsong ærgerligt Fredagsbrevet er lydløst(!), nymalede borde/bænke, friske piger fra 3. klasse, Ludvig fra 6. klasse øver sig i en stille stund

Læs mere

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Å-Strand Sommerhøjskole 2014 Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2014 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Senioruge Uge 29: Ferie med oplevelser Uge

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30

Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30 Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent, to stemmetællere og to protokolførere 2. Formandens beretning

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Håndbog Salg af julekort 2015

Håndbog Salg af julekort 2015 Håndbog Salg af julekort 2015 Indhold Indhold... 2 Børneulykkesfondens Julekortsalg 2015... 3 Forretningsgang Julekort 2015... 3 Børneulykkesfonden - hvem er de?... 5 Børneulykkesfondens julekort... 6

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Baunehøj Efterskole. Væksthuset Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 48 15. juni 2010 Væksthuset nr. 48. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse 3 Uffes klumme 4 Morgensang 6 Skolekredsens bestyrelse 7 Vennekræsen 8 Baunehøj on tour

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

a. Status på økonomi/budget 2014. JN holder tæt kontakt med Marianne og med banken.

a. Status på økonomi/budget 2014. JN holder tæt kontakt med Marianne og med banken. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 16 skoleår 13/14 den 6. februar 2014 Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Karsten Olsen KO,

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere