Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baunehøj Efterskole. Væksthuset"

Transkript

1 Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr oktober 2009

2 Væksthuset nr. 45. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til årgang 09/10 4 Uffe s klumme 5 Nyt fra Skolekredsens bestyrelse 7 Afsked med årgang 08/09 8 Skolens ansigter 10.. Familieferie for danskere og nydanskere 11.. Tour de Baunehøj 10.. Gammel elevdag 13.. Linjefag på Baunehøj Efterskole 14 Tema Baunehøj Opslagstavlen Kontakt os: Redaktion: Nina Bjørner Næste nummer af Væksthuset udkommer den 15. december Fra redaktionen Vi modtager gerne ros og ris og især indlæg til bladet!! Men max 2100 tegn! Væksthuset udsendes til skolekredsens medlemmer og til Vennekræsens bestyrelse. Stof til dette nummer evt. vedlagt billeder i jpg, bmp eller tiff format skal være redaktionen i hænde senest den 15. november 2009 på -adressen Bjørn Friis Thomsen varetager kontakten til skolen på redaktionens vegne. Redaktionen Baunehøj Efterskole Runegårds Allé Jægerspris Tlf: Skolebestyrelsen: Formand: Poul Asserhøj Stenløkken 65, 3460 Birkerød Tlf: Skolekredsen: Formand: Lars Bergstrand-Poulsen Kløvereng Vedbæk Tlf: Næstformand: Anne Greve Pedersen Guldagervej Vanløse Tlf: Vennekræsen Formand: Sigrid Brandt Guldagervej Vanløse Tlf:

3 Velkommen til nye forældre og elever på Baunehøj Efterskole. Det, du ser for dig, er Væksthuset, som er skolekredsens elektroniske medlemsblad. Det udsendes til alle skolekredsens medlemmer fire gange årligt. Du kan læse mere om skolekredsen s.5. I Væksthuset viser vi gennem billeder og indlæg skolens dagligdag, samt hvordan de vedtagne pejlemærker for skolen omsættes til handlinger og får betydning for dagliglivet på skolen. Du kan blive medlem af skolekredsen ved at sende en mail til Kontingentet er 150 kr. pr. person i Vi håber, du får lyst til at støtte op om skolekredsens arbejde ved at tegne et medlemskab. Velkommen til Baunehøj Velkommen til. Nina Bjørner, redaktør Velkommen årgang 09/10 3

4 Uffes klumme Til et folk de alle høre, som sig regne selv dertil! Baunehøj Efterskole er kommet med i den nye store Frederikssund Kommune med ca indbyggere, hvoraf de ca er nydanskere. Det er på mange måder spændende, fordi det har sat skub i efterskolens engagement i lokalsamfundet. Baunehøj ligger som bekendt helt ude på det yderste næs, som et lille reservat, godt gemt og glemt i Kulhuse. Men de tider er heldigvis forbi. Vi er blevet en del af en fælles indsats for at knytte borgerne i den nye storkommune sammen, og som man kan læse i dette nummer af Væksthuset, har Baunehøj Efterskole i denne sommer været rammen om et nyt og spændende integrationsprojekt, hvor gammeldanskere og nydanskere i den nye storkommune har mødtes på tværs af gamle kommunegrænser og etniske skel. Sommerkurset bekræftede, at efterskoler er en genial konstruktion, hvis man vil møde og danne forpligtende fællesskaber med andre, der er forskellig fra en selv. I Frederikssund kommune ligger Thorstedlund Kunsthøjskole. Den har som så mange højskoler svært ved at overleve, og derfor lukker den ved årets udgang. Højskolens bestyrelse har solgt bygningerne til en gruppe mennesker, der vil oprette en efterskole, og det har bragt naboers sind i kog. Efterskolen vil ændre hele lokalområdet. Vi vil som naboer ikke få adgang til de smukke bygninger. Græse Bakkeby kan ikke bære, at der kommer flere unge mennesker, der ikke har noget at tage sig til. Og de efterskoleeleverne) kommer også til Frederikssund, det skal man regne med. Skolen kan næppe beskæftige dem hver fredag og lørdag aften, og det ville også være unaturligt at lukke dem inde. (Citeret efter Frederiksborg Amtsavis). Jeg har taget til genmæle som medborger i Frederikssund Kommune. Ovenstående citater ikke skal stå uimodsagt. Citaterne er ikke alene en fornærmelse mod landets efterskoler og efterskoleelever. Citaterne afslører også en himmelråbende uvidenhed! Høj- og Efterskoler er omfattet af samme lovgivning, der hviler på Grundlovens 76. Selvfølgelig skal kredsen bag den nye efterskole have lov, ret og al mulig støtte til at oprette og drive en fri skole. Og det uanset om man bryder sig om tyrkere, muslimer, Uffe byder nye elever og forældre velkommen sentudviklede, åndssvage eller efterskoleelever i sin baghave. Eksemplet i Græse viser med al tydelig, hvor vigtig det er med aktive mennesker (en skolekreds) bag enhver fri skole. Det er Skolekredsen, der sikrer dynamik og en levende vekselvirkning mellem skole og samfund. Det er Skolekredsen, der kæmper for en fri skoles overlevelse og står vagt om retten og friheden. Uffe Raahede 4

5 Skolekredsen Skolekredsen, præsentation: Skolekredsen er en forening stiftet i Skolekredsens formål er at udbrede kendskabet til Baunehøj Efterskole, bl.a. gennem bidrag til udvikling og styrkelse af skolen og ved at bevare kontakten mellem skolen og skolekredsen. Medlemmer i skolekredsen kan være tidligere elever, medarbejder, nuværende elever samt forældre eller andre der føler tilknytning til skolen. Skolekredsen har mange gøremål i løbet af året, men overordnet agter vi at skabe kontakt imellem de nuværende forældre, gamle forældre, samt gamle elever. Skolekredsen udsender 'Væksthuset' samt Baunehøj Efterskoles 'Årskrønike' til medlemmerne. På skolekredsbestyrelsens årlige generalforsamling, som finder sted inden d. 15 marts, vælges 27 medlemmer til Repræsentantskabet. Samtidig vælges der repræsentanter til Skolekredsens bestyrelse som består af 5-7 medlemmer samt en suppleant. økonomi og Væksthuset er faste punkter på dagsordenen. Den 16. august blev opgaverne i forbindelse med de nye elevers ankomst fordelt og Tour de Baunehøj blev planlagt. Endvidere blev fremlagt en plan for møder og arrangementer på skolen, som skolekredsen er involveret i. På mødet den 27. september orienterede Gitte om, at der er igangsat et stort og vigtigt arbejde med at få fastlagt hvordan Baunehøj skal se ud i fremtiden, og specielt hvordan de gamle Baunehøj bygninger skal bruges, herunder ikke mindst økonomien. Et punkt på dagsordenen var en drøftelse af, hvad vi vil med skolekredsen. Er Skolekredsens rolle som vi synes den skal være, og svarer den til hvad vores formålsparagraf siger? Vi vil bruge lidt tid på at se på, hvad vi har bidraget med, i den tid den nuværende bestyrelse har fungeret. Er der noget der bør justeres? Og er der evt. noget der bør tages op ved næste generalforsamling? På det årlige repræsentantskabs møde i april måned, vælges der 6 medlemmer, samt en suppleant, som udgør skolens bestyrelse. Bestyrelsesmøder: Skolekredsens har afholdt 2 bestyrelsesmøder i efteråret 2009, nemlig den 16. august og den 27. september. Nyt fra skolen v. Gitte, Drøftelserne fortsætter på de kommende møder. Om eftermiddagen deltog bestyrelsen i arrangementer Efterskolernes Dag. Lars Bergstrand-Poulsen Formand for skolekredsen Skolekredsens bestyrelse: Bagerst fra venstre: Lars Bergstrand-Poulsen, Anne Greve Pedersen, Mie Finken, Claus Bo Pedersen, Nina Bjørner. Fraværende: Britta Thougaard og Karen Marie Buhrkall. 5

6 Skolekredsen Årskrøniken Vort udmærkede årsskrift "Årskrøniken" udkommer som de fleste ved i slutningen af året. I følge vedtægterne for Skolekredsen skal der sendes 1 eksemplar til hvert betalende medlem af Skolekredsen. Imidlertid er der (heldigvis) en del husstande med mere end 1 medlemskab. Skulle nogle af disse husstande være tilfredse med 1 eksemplar (og dermed skulle samles i de mørke vinteraftener og sammen studere årets værk i stearinlysets skær) vil vi være meget taknemmelige, om I vil sende en mail om dette til Det er jo ikke nogen hemmelighed at porto og trykning af Årskrøniken er en væsentlig udgiftspost på Skolekredsens regnskab, og kan der spares lidt hist og her vil det i sidste ende gavne Baunehøj. Det skal naturligvis ikke på nogen måde føles som tvang at nøjes med 1 eks.og husk, medlemmer af Skolekredsen kan altid købe ekstra eksemplarer af Årskrøniken på Baunehøjs kontor. Lars Berstrand-Poulsen Formand for skolekredsen Vi gør det nemt for dig at betale kontingent Skolekredsen har besluttet at omlægge kontingentopkrævningen til PBS og derved gøre det nemt og bekvemt for dig at betale dit kontingent via betalingsservice. Ved næste kontingentopkrævning vil du modtage girokortet fra PBS. Her får du mulighed for, at tilmelde betalingen til betalingsservice. Du kan tilmelde betalingen til betalingsservice via din Netbank eller ved at aflevere girokortet i dit pengeinstitut, som kan foretage tilmeldingen til betalingsservice for dig. nu integreret medlemsregistret og styringen af kontingentindbetalinger i et og samme system. Vi håber du vil bakke op og tage imod tilbuddet om en nem, enkel og bekvem betalingsform, ved at tilmelde din kontingentindbetaling til betalingsservice. Claus Bo Pedersen Kasserer for Skolekredsen Nemmere administration Tidligere har skolen forvaltet Skolekredsens medlemsregister og Skolekredsen har stået for regnskaberne. Med tilmelding til betalingsservice aflastes kontoret på Baunehøj for medlemsadministrationen, da Skolekredsens medlemmer nu er indrapporteret via betalingsservicesystemet. Vi sparer derved kontoret for en del administration. Skolekredsen får 6

7 Afsked med årgang 08/09 Sket på Baunehøj Uffes afskedstale Uddansning årgang 08/09 Glemte sager årgang 08/09! 7

8 Skolens ansigter Kender du Jan Hvornår blev du ansat på BE? Jeg blev ansat i Lige umiddelbart før Gitte og Uffe blev forstanderpar på skolen. Hvad er din baggrund og hvor har du tidligere været beskæftiget? Jeg har været garderhusar i Næstved, dvs. befalingsmand, i 13 år og undervist soldater i bl.a. ridning. Men jeg blev træt af at spilde unge menneskers tid. De kunne have brugt tiden bedre og lært meget mere. Jeg så ingen muligheder for at ændre systemet og forlod derfor militæret. Herefter opsøgte jeg Poul Lindegård ved de kongelige stalde. Han havde mange kontakter og henviste mig til at søge arbejde på Baunehøj Efterskole. Jeg tog derfor kontakt til den tidligere forstander og blev ansat umiddelbart før Uffe og Gitte. Jeg startede med at undervise i ridning, førstehjælp og styrketræning. Dengang var styrketræning et stort fag, og der var træningslokale i det nuværende musiklokale. Gitte og Uffe indførte, at alle lærere skulle undervise i boglige fag. Jeg kom derfor også til at undervise i engelsk, men gik senere over til at undervise i matematik, hvilket passer mig bedre. Hvordan er din interesse for ridning og heste opstået? Jeg er vokset op på landet og vant til udeliv. Som 5-årig tog jeg en bryggerhest med hjem og erklærede, at den ville jeg have! Jeg har redet siden. Hvad er dine funktioner på BE? Jeg kan lide at bruge mine hænder og færdes ude. Jeg tager derfor ansvar for udenomsarealerne. Ikke fordi det er mig pålagt, men af interesse. Jeg indgår også i undervisningen fra jord til bord, og eleverne er med til kratrydning, fjerne ukrudt, æbleplukning og at lave most. Fortsættes 8

9 Skolens ansigter Du er primusmotor på de 2-3 arbejdsdage om året, der er på Baunehøj. Her møder forældre op og udfører et stykke arbejde på Baunehøj, fx sylte, fælde træer, male, etc. Men hvad betyder disse arbejdsdage for BE? Det er jo mange voksne hænder, der tager fat, så det er virkelig noget, der rykker her. Hvis vi siger, at 40 mennesker arbejder i 8 timer. Så er de måske effektive halvdelen af tiden, for vi skal også have pauser og spise. Regnestykket giver 160 timer, hvilket svarer til, at have en fuldtidsansat en måned, der arbejder med at udføre praktisk arbejde. Det er virkelig noget, man kan se resultatet af. Du danser tango, men hvordan bruger du dit kendskab til dans på BE? Vi har en linje, der hedder bevægelse, og heri indgår dans. Der er meget pædagogik i dans: Man skal vide, hvad man gør, hvad man gør sammen, hvordan man fører, etc. Hvad er I på BE rigtig gode til? Vi er rigtig gode til at forpligte eleverne på fællesskabet. Er der noget I skal arbejde på at gøre bedre? Nej egentlig ikke. Jeg synes vi er ret gode til at følge med og opfange tidens behov. Hvor er du henne om 5-10 år? Måske på Baunehøj. Det afhænger af den nye ledelse, der kommer på et tidspunkt efter Uffe og Gitte. 9

10 Sket på Baunehøj Familieferie for danske og nydanske familier Sommeren 2009 afholdtes igen denne familieferie på Baunehøj. Ca. 55 personer fra 8 nationaliteter deltog som feriegæster. Tidligere Baunehøj-elever fra årgangene 07/08 og 08/09 deltog blandt andre som frivillige. Ugens revy! Baunehøj sommer-alfabet 2009 B for Baunehøj, vi møder op fra fjern og nær A er alle os der gerne nye mennesker ser U når Uffe spiller op til kor og morgensang N at nyde maden, den er god hver eneste gang E er Eventyret, EVENTYR ER I OS SELV H for Hasse, Hanne, Heidi, hestesko og held Ø for øen Alholm, vi igennem vandet stred J for jeg vil gerne med Til alle tider J for jeg vil gerne med S for slot af sand, og strand og skovl og saftevand O for op til morgenmad, vi mødes alle mand M for morgengymnastik, med leg og god musik M for maling, masker og massagen som vi fik E for eftermiddag, vi med fodbold skyder mål R for ridning, rundbold, og at riste på et bål V og X og Y og Æ og Ø og Århh Ses vi også næste år? Kan ikke vente Ses vi også næste år? Mel. Søren Banjomus, tekst Britta Thougaard 10

11 Sket på Baunehøj Tour de Baunehøj. Sædvanen tro arrangerede skolekredsen det store lagkageløb for nye forældre. 11

12 Sket på Baunehøj Elevindlæg: Gammel elev-dag Det var en både sjov, hyggelig og ikke mindst mærkelig dag for alle parter, da sidste årgang af Baunehøj-elever kom på besøg tirsdag d. 15. september. For de gamle elever var det helt sikkert en speciel aften, fordi størstedelen af deres årgang var samlet og så lærerne igen. For os var det mærkeligt, at en hel flok unge med så meget mere erfaring og oplevelser sammen kom og indtog skolen. Det var dog også meget positivt. Det var rigtig sjovt at have de gamle elever på besøg. De var virkelig søde, og jeg glæder mig til at se dem igen, udtaler Laura glad. Laura bor i år i Langelinje, hvis tidligere elever allerede beboere allerede har arrangeret en julefrokost for begge årgange af Langelinje-piger. På den måde kunne dagen også bruges til at knytte bånd på tværs af årgangene. Aftenen startede med et fælles måltid i en godt proppet spisesal. Derefter var der hygge i husgrupperne, hvor vi viste vores værelser og fik gode råd af de tidligere elever. Aftenen sluttede af med aftensang, hvor der specielt blev sunget igennem til Eventyr. Flere gamle elever måtte knibe en tåre, da minderne vældede frem. Vi kunne tydeligt se, hvor glade og rørte de var, og det gav os kun mere mod på året. Maja Lindholm Kvamm og Sofie Gauger Tegning af Simon 12

13 Sket på Baunehøj Elevindlæg: Linjefag på Baunehøj Efterskole Her på BHE har vi en masse forskellige linjefag, som man kan vælge ud fra interesse. Vi har blandt andet ting som design, ridning, friluftsliv og musik. Min interesse landede i dette tilfælde på musik. På vores årgang, 09/10, var der tilfældigvis mange der havde den samme interesse. Det resulterede i, at lærerne besluttede sig for at oprette 2 musikhold, så alle os musikglade børn kunne få vores første prioritet. Desværre var der nogle få som måtte nøjes med deres anden prioritet, men jeg var en af de mange som fik deres første prioritet, nemlig musik. Men der var ingen grund til bekymring. Vores musikhold er super hyggeligt! Vi tager det stille og roligt, hygger os med de ting vi laver og der er masser af tid til at øve sig. Der er ikke noget med at man ikke er god nok og der er plads til alle. Peter er en super fed lærer og vi har også vores indflydelse i undervisningen, hvilket jeg synes er ekstrem godt. Der er også fuld mulighed for at lære et nyt instrument at kende, hvis det er det man har lyst til. Vi blev delt op i de her to hold, som logisk nok blev kaldt Musikhold 1 og Musikhold 2. Jeg endte på musikhold 2, sammen med 3 dejlige piger fra min husgruppe deriblandt min Roomie. Det var super skønt at komme på hold med nogle som jeg kendte i forvejen. Så kan man bedre give slip og turde lidt mere. Der er nu 2 musiklærere på Baunehøj Efterskole. Christian og Peter. Christian, som er den gamle musiklærer, dvs. ham der normalt har linjefag musik og er i sit es inden for dette område, og Peter som normalt har linjefag idræt. Da vi er sådan en usædvanlig årgang, var der ikke flere end 1 elev der havde valgt idræt som linjefag, og derfor blev det sløjfet, så Peter kunne få det ene musikhold. Peter er ikke en fremmed inden for musikkens verden. Han har før spillet i et band og spiller altid til skolens arrangementer. Jeg tror at Peter tog det som en god udfordring at skulle prøve noget nyt og da han selv er god til at spille på forskellige instrumenter samt at synge, tror jeg han er meget glad for det. Musikhold 2 har fået Peter som vores lærer. Først var jeg lidt skeptisk overfor situationen. Vi havde ikke fået den rigtige musiklærer og vi skulle undervises i et nyt musiklokale, som ikke engang var lavet endnu. Som det også lyder i navnet, Musikhold 2, fik vi hele tiden det 2. bedste. Christian og Peter Det nye musiklokale står færdigt og jeg vil næsten sige det er bedre end det gamle. I hvert fald er det lige så godt. Udover det er alle på Musikhold 2 nogle rigtig søde mennesker som jeg nyder at være sammen med. Jeg ser meget frem til at skulle optræde med dem og fyre den af. Vi skal udover kanten, som Peter plejer at sige. Glæder mig til at tilbringe en masse tid på Musikhold 2. We Rock! Olivia 13

14 Tema: Baunehøj 2012 Vi ønsker at skabe en mangfoldig og rummelig skole. Derfor er et indsatsområde, at åbne skolen for andre end efterskoleelever. Det betyder, at eleverne vil kunne møde andre, der har et andet formål og andre forudsætninger for at være på Baunehøj. Det giver mulighed for inspiration og synergi til efterskolen, og kan samtidig være økonomisk understøttende for skolens samlede virke Lokalsamfundet: Forskellighed og Fællesskab: Sommerferieprojekt på Baunehøj Efterskole 19. juli til 25. juli 2009 gammel-danske og nydanske børnefamilier med bopæl i Frederikssund kommune. I en uge skulle feriedeltagerne på tværs af gamle kommunegrænser, etniske skel, nationalitet og religion mødes og lege, bade, danse, synge og spise samt slappe af i fællesskab og venskab. Der deltog i alt 41 personer, heraf 22 gammeldanskere og 19 nydanskere. 14 af deltagerne var børn. 6 tidligere Baunehøj-elever deltog som hjælpere. I ugens løb blev der sunget kanon, fortalt eventyr, leget, badet, redet og en aften kom Sommeren 2009 var Baunehøj Efterskole ramme om et usædvanligt integrationsprojekt, der gennemføres under navnet Forskellighed og Fællesskab. Projektet blev etableret som led i Frederikssund kommunes markering af, at det i år er 200 år siden, at Frederikssund fik sine købstadsrettigheder. Forskellighed og Fællesskab -projektet tog udgangspunkt i Frederikssund kommunes opfordring til borgerne om at bruge købstadsjubilæet til at engagere sig i aktiviteter og begivenheder, der både kan medvirke til at sætte kommunen på landkortet og bidrage til at udviske kommune grænserne, der forsvandt, da Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup for et par år siden smeltede sammen til én kommune. Tidligere lokalredaktør Birger Kristensen i Frederikssund, og Uffe Raahede har haft et samarbejde om realiseringen af jubilæumsprojektet. Vores jubilæumsprojekt Forskellighed og Fællesskab er et lokalt forankret integrationsprojekt, som har et større perspektiv. Måske kan det blive et årligt tilbagevendende integrationsinitiativ i vores lokalområde, og mere end det. I Danmark er der 261 efterskoler som, hvis de bliver inspireret til at gennemføre lignende projekter, vil kunne løfte kvaliteten af den samlede integrationsindsats her i landet, siger Uffe Raahede og Birger Kristensen. I uge 30 afholdtes således en ferieuge på Baunehøj med deltagelse af lige dele visesangeren og sangskriveren Jakob Skov, der bor i nabolaget, på besøg. Hans sang og musik skabte en samhørighed på tværs af kommunegrænser og etniske skel. Før man gik til ro samledes man om et lejrbål ved Friluftshuset. Ved tirsdagens morgensamling på Baunehøj Efterskole præsenterede Uffe Kærligheden er det hele værd. Det er en hyppigt sunget sang på Baunehøj, og Uffe havde sat sig for, at alle skal have lært et vers og være med til at sygen i en fire-stemmes kanon inden den herlige familieferie Forskellighed og Fællesskab sluttede. Når Uffe har sat sig for at gennemføre noget, så gør han det også! 14

15 Tema: Baunehøj 2012 Teksten: Eventyr er i os selv. Der er plads til mange endnu. Nogle ender lykkeligt og andre gør hjerterne bange. Men kærligheden er det hele værd. Den kan ikke forklares og ikke forstås. Den findes. Den er her. Eva fortalte om det fællesskab og venskab skoleåret på Baunehøj havde givet hende og udtrykte håbet om, at familieferiens deltagere havde fornemmet og nydt godt af de gode muligheder, der er for at dyrke fællesskab og knytte venskab på Baunehøj Efterskole. Abdul fra Frederikssund lærte deltagerne en afghansk måde at male på. Den hedder rasqqmibonahk. Oversat til dansk betyder det maleri med snor, idet det ikke er en pensel, men en uldtråd der bestemmer, hvordan det færdige billede kommer til at se ud. Flere af Abduls malerier er med på malerværkstedet udstilling i spisehusets vinduer. Familieferiens sidste aften satte punktum for én dejlig ferie med aktivitet og samvær, fællesskab og venskab. En af de frivillige Baunehøjelever - Eva fortalte om sit 10. klasses skoleår på Baunehøj. 15

16 Tema: Baunehøj 2012 Sommerferieprojektet blev støttet af: Prinfo Paritas Digital Service ApS, Frederikssund Nordea Bank, Frederikssund Lions Club, Frederikssund Kong Frederik VII s Stiftelse, Jægerspris Jens Ross Andersen, Jægerspris Harald Topsøe A/S, Frederikssund H. C. Handelscenter, Venslev Gårdejer Povl Mathiesen og Krestine Mathiesens fond Frederikssund Rotary KlubFrederikssund Kommune Danske Bank, Frederikssund Baunehøj Efterskole, Jægerpris samt musikerne Jakob Skov og Niels Pedersen som medvirkende Projektet fik omtale i TV Lorry, Frederiksborg Amts Avis, Lokalavisen, Frederikssund samt Lokalavisen for hele Hornsherred.. Forkortet udgave af oplysninger og dagbogsnotater for ugen modtaget fra Uffe. 16

17 Opslagstavlen Husk Arbejdsdag på Baunehøj Efterskole lørdag den 5. december 17

Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Baunehøj Efterskole. Væksthuset Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 49 15. oktober 2010 Væksthuset nr. 49. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til årgang 10/11 4 Skolekredsens bestyrelse 5 Uffe s klumme 6 Nyt fra ansættelsesudvalget

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 61 Februar 2013 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 61. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Nyt fra Væksthusets redaktion. 4... Matematik app og spor tilbage

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset

Baunehøj Efterskole. Væksthuset Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 51 15. marts 2011 Væksthuset nr. 51. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse 3 Uffe s klumme 5 Skolekredsen 7... Morgensang 9 Sket på Baunehøj. Efterskole elever flash

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 60 15. juni 2013. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 60 15. juni 2013. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 60 15. juni 2013 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 60. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Ulrik s klumme. 6... Nyt fra skolekredsen. 7... Nyt fra Vennekræs

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan 2012-13... 4 Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens regler... 6 Turliste... 6 Artikler supplerende beskrivelse af værdigrundlag... 6 Mærk suset

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG ELEVSKRIFT NR. 1-2007 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG ELEVSKRIFT NR. 1-2007 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG ELEVSKRIFT NR. 1-2007 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Indholdfortegnelse E F T E R Å R 2 2 0 0 6 Formandsord forår 2007............... 4 Måles, vejes og puttes i kasser Forstanders

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

DANSK TOURETTE FORENING. Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015

DANSK TOURETTE FORENING. Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015 DANSK TOURETTE FORENING Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015 Fra Familieweekenden i Kerteminde oktober 2014 Adresser & Numre Bestyrelsen: Formand: Foreningens adresse: Søllerødvej 76, 2840 Holte e-mail: kk@tourette.dk

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned...

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned... ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012 61. årgang bladet Leg bryder barrierer ned... 1 n LEV november 2012 Pamhulegård handicap venlig feriebolig 700 m² dejligt stort landhus

Læs mere

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området.

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel ISSN: 1603-6425 December 2005 8. årgang Nr. 2 Indhold: Fra formanden 1 Forældreforum 2 Bestyrelsesweekend den 4.-5. november 2005

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

17. årgang Nr. 5 Oktober 2013. Gittes skæve tanker og skæve streger. side 18-19

17. årgang Nr. 5 Oktober 2013. Gittes skæve tanker og skæve streger. side 18-19 ulf nyt A 17. årgang Nr. 5 Oktober 2013 Gittes skæve tanker og skæve streger side 18-19 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D Dæmningen 58, 7100 Vejle

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 Juli / August 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULl / AUGUST 2013 E-mail

Læs mere

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere