Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård"

Transkript

1 Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder og aldersgruppen, der tidligere frekventerede efterskolerne i Danmark bliver stadigt mindre. Det udfordrer efterskolerne ganske alvorligt. Nogle skoler har allerede indstillet driften, og flere er tæt på at gå konkurs. Det må forventes, at flere af dem vil bukke under i de kommende år. Kun de bedste skoler vil overleve. Vores efterskole på Bisnapgård er også under pres. Bestyrelsen arbejder hårdt for, at Bisnapgård også i fremtiden skal være et godt tilbud til de unge, der ønsker at komme på en god efterskole. Indtil videre har skolen klaret skærene. Men en tydelig opbakning fra DUI-LEG og VIRKE er nødvendig, hvis kampen for at bevare skolen skal lykkes. Derfor et det en forudsætning, at Hovedbestyrelsen I DUI-LEG og VIRKE melder klart ud om, hvorvidt skolen fortsat skal være en DUI-skole, og om vi i organisationen i givet fald vil tage tydeligt ejerskab på skolen og bakke op om initiativerne og aktiviteterne på stedet? Arbejderbevægelsens efterskoler og skoler etableret af DUI-LEG og VIRKE LO fagbevægelsen har etableret 6 efterskoler: 1. Efterskolen Bindernæs i Rødby blev i 1979 etableret af SID 2. Efterskolen Blykobbe på Bornholm blev i 1980 etableret af Landsforbundet DUI- LEG og VIRKE 3. Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård blev i 1982 etableret af Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE 4. Efterskolen Holmstrup i Jyderup blev i 1984 etableret af SID 5. Efterskolen Hald Ege i Viborg blev i 1988 etableret af den lokale fagbevægelse i området 6. Efterskolen Billeshave blev i 1999 etableret af Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE og LO fagbevægelsen på Fyn. Efterskolen Holmstrup i Jyderup har for få år siden besluttet at indstille driften. Efterskolen Billeshave og Efterskolen Blykobbe (Nu Bornholms Efterskole) er overgået til den lokale fagbevægelse. Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård er således den eneste efterskole, der i dag har en egentlig tilknytning til DUI-LEG og VIRKE. Historien om Bisnapgård DUI besluttede at starte efterskoler for at være et politisk og pædagogisk modstykke til de mange kristne og borgerlige efterskoler.

2 Den daværende formand i DUI Aalborg (som også sad i ledelsen af DUI) fik via Aalborg Byråd skaffet Bisnapgård til 1 kr. Det blev dog senere ændret til kr. Således startede skolen 1. august I begyndelsen og frem til 1984 var det landsforbundet, der styrede skolen. I 1984 fik skolen en selvstændig bestyrelse. I 1988 blev skolen uafhængig af Landsforbundet (læs økonomisk). I den forbindelse blev jorden udmatrikuleret, således at landsforbundet fik lejrpladsen. Så i dag ejer Bisnapgård alle bygninger og Landsforbundet lejrpladsen. Det betyder, at der ikke er økonomiske og juridiske sammenhæng mellem skolen og landsforbundet. Skolens vedtægter er opbygget således, at DUI altid har et kæmpe flertal i repræsentantskabet og dermed den fulde indflydelse på skolen Fakta om skolen herunder elevtal, økonomi, personale og bygninger Bisnapgård har plads til 109 elever, men har igennem de sidste år haft mellem 60 og 65 elever. Gennem de sidste tre år har skolen tilpasset antallet af medarbejdere til det nuværende elevtal. Således har skolen nedlagt fem lærerstillinger, én stilling i køkkenet samt én stilling i rengøring. Skolen omsætter for ca. 11 millioner årligt, og der er pt. en fornuftig balance mellem indtægter og udgifter. Dette skyldes, at der er skåret helt indtil benet på alle konti på omkostningsbudgettet, samt at der indgået aftaler med skolens største kreditorer omkring afvikling af gæld. Aftaler med kreditorerne udløber i efteråret Skolens bygningsmasse trænger til en gennemgribende udvendig vedligeholdelse, idet det også har været nødvendigt med besparelser inden for dette område. Der er styr på driftsøkonomi og likviditet, men det er nødvendigt at hæve elevantallet med henblik på at sikre en fremtidig drift. Undervisning og pædagogik på skolen Bisnapgårds værdigrundlag er overensstemmende med værdigrundlaget for den DUI- LEG og VIRKE og den socialdemokratiske arbejderbevægelse. Værdigrundlaget kan udtrykkes i centrale begreber som: Demokrati, solidaritet og fællesskab. Vi tror på, at opholdet på Bisnapgård vil lære eleverne om værdien af demokratisk solidaritet og sammenhold og om disse værdiers betydning for udvikling af fællesskabet og den enkelte. Skolens rammer skal således skabe grundlag for, at eleverne som hele mennesker i tanke, følelse og adfærd kan udvikle sig personligt, fagligt og socialt via et tillidsfuldt og ansvarligt samarbejde med jævnaldrende og voksne. Vi lægger vægt på, at eleverne får mulighed for at udvikle forståelse for og kritisk stillingtagen til deres omverden og deres egen virke heri, at de bliver i stand til at formulere faglige og udviklingsrelevante problemstillinger og arbejde kompetent og projektorienteret med løsningen af disse.

3 Skolen forventer, at eleverne i denne proces bliver bevidste om lokale, regionale og globale menneskelige og miljømæssige forhold for at blive i stand til at arbejde for en verden med bæredygtige produktions- og levevilkår. Vi tror endvidere på værdien af, at eleverne udvikler tolerance og forståelse for andre folkeslag og værdier end vores egne med henblik på at verden udvikler sig på en værdig og retfærdig måde hvor såvel åndelige som materielle værdier fordeles ligeligt. Skolen lægger vægt på, at eleverne har og udvikler respekt for skolen og dens værdigrundlag på en måde, der er synlig i deres adfærd såvel i som udenfor skolen for at indøve sunde vaner i omgang med hinanden og materielle værdier. Som en konsekvens af værdigrundlagets formuleringer bygger skolens pædagogiske linje på samtalen som et middel til at støtte eleverne i deres læringsproces fra barn til voksen. Vi har besluttet at anvende den anerkendende pædagogik som vores menneskesyn. Herved møder vi konstant eleverne i øjenhøjde; Vi vil meget gene være rollemodeller for deres personlige dannelsesprojekt, så de har noget og nogle at spille bold op ad. De skal i det daglige både når vi underviser, har tilsyn eller i det hele taget er på skolen - møde os som voksne med personligt engagement, højt humør og faglig dygtighed. Vi ser os selv som undervisere i skolens værdigrundlag. Vi tilstræber at have inkluderende regler/rammer, der bygger på tryghed og accept af forskellighed. Det betyder ikke, at alle skal gennemføre efterskoleopholdet (f.eks. er spiritus, hash og stoffer bortvisningsgrund), men det betyder, at alle skal have mulighed for det og have mulighed for hjælp og støtte. Derfor bygger skolens pædagogiske linje på ansvarliggørelse. Skønt sætningen Frihed under ansvar er meget klicheagtig, er det for os at se, dette ansvar, der er det altafgørende i elevernes dannelsesprojekt. Skolens ånd og tone er således ikke båret af afrettelse og disciplinering, men af samtale, tryghed og ansvarliggørelse. På Bisnapgård tilbyder vi en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Som elev i 8. og 9. klasse på efterskolen er følgende fag obligatoriske: Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik, geografi, biologi, samfundsfag, historie og kristendom samt motion/idræt. Som elev i 10. klasse er følgende fag obligatoriske: Dansk, matematik og engelsk. Herudover kan 10.klasses elever vælge tysk, og fysik samt motion/idræt. Eleverne kan vælge mellem følgende valgfag/værksteder: Musik, Drama, Film og medie, Krea, Heste, Friluft samt håndværksmæssige aktiviteter. Skolen har to overordnede spor: Uddannelse til alle og Gør en forskel.

4 Uddannelse til alle er målrettet elever, der af faglige eller personlige årsager vil have svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Gør en forskel gennemsyrer alle skolens aktiviteter med fokus på solidaritet, fællesskab og demokrati. DUI-LEG og VIRKEs pligter og ansvar i forhold til skolen lige nu Der eksisterer ikke et formaliseret samarbejde mellem landsforbundet og skolen i dag. Sporadiske forsøg på at få DUI-afdelingerne til at interessere sig for skolens drift og dagligdag er ikke slået an. Rekruttering af elever til skolen via DUI-organisationen lokalt, regional og landsdækkende er ikke lykkes til trods for, at DUI har besluttet at give et lommepengetilskud på 500,00 kr. månedligt pr. elev. Ud over placering af landslejre hvert 5. år på stedet og gennemførelse af enkelte uddannelsesinitiativer i regi af landsforbundet, regional pinselejr og ungdomstræf er der stort set intet samarbejde. Et ønske om, at afdelingerne skulle gennemføre lejraktiviteter og weekendtur på stedet er aldrig blevet en realitet. Skolens pligter og ansvar i forhold til DUI-LEG og VIRKE lige nu Skolens skal være sig sit tilknytningsforhold til DUI bevidst. Dette indebærer, at skolen skal tilstræbe, at så mange af skolens elever som muligt deltager i landsdækkende ungdomsaktiviteter, aktivitetsfestivaller m.m. Skolens forstander er tilknyttet DUI s hovedbestyrelse og skal således deltage i planlagte mødeaktiviteter i den udstrækning det er muligt. Et eventuelt fremadrettet samarbejde med efterskolen i Hals Hvis Hovedbestyrelsen ønsker et fremtidigt samarbejde med skolen, er det et fælles ansvar, at efterskolen profileres i vores daglige arbejde. Baggrundsspørgsmål til brug i debatten i Hovedbestyrelsen Skal DUI-LEG og VIRKE drive en Efterskole? Har vi som organisation de nødvendige kræfter og kompetencer til at drive en efterskole? Hvad er forskellen på vores og arbejderbevægelsens efterskoler og de andre os og dem? Har det nogen værdi, at arbejderbevægelsen og DUI-LEG og VIRKE driver efterskoler? Specielt i forhold til Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

5 Følgende spørgsmål skal overvejes, hvis vi ønsker et samarbejde: Hvordan kan vi udvikle vores samarbejde i fremtiden med Bisnapgård til gavn og glæde for begge parter? Hvad kan jeg konkret gøre i mit lokalområde, så kontakten til Bisnapgård udbygges og forstærkes? To gode ideer til, hvordan vi aktivt kan bidrage til den løbende rekruttering af ny elever til skolen? Andet?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej.

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej. Indhold Side 1. Projektets formål... 1 2. Fra Best of Basics til - Bedste i Børnehuset... 1 3. De økonomiske rammer. 1 4. Sammenfattende konklusion. 1 5. Udfordringer. 2 6. Anbefalinger. 3 7. Evalueringsprocessen.

Læs mere

Meritten Produktionshøjskole

Meritten Produktionshøjskole Meritten Produktionshøjskole Virksomhedsplan 2012-13 Udarbejdet den 16.03.2012 Af: Conny Petersen på vegne af bestyrelsen M e r i t t e n Side 1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Historie...

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling. Beretning 2007 Der er to ting, der især vil være i fokus i beretningen for 2007. Det ene er byggeriet og de nye værksteder, og det andet er eksamensfri skole og obligatoriske prøver. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Masterplan. - for en fri grundskole og børnehave i Klitmøller

Masterplan. - for en fri grundskole og børnehave i Klitmøller Masterplan - for en fri grundskole og børnehave i Klitmøller 2 Indhold 1. Vision for børneområdet i Klitmøller... 3 2. Målsætninger... 4 2.1 Skolens målsætning... 4 2.2 Børnehavens målsætning... 4 2.3

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015

Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015 Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015 Musiktur til Jamaica, New York som rammen om en dannelsesrejse, dykkertur til Thailand, kulturrejse til Oman, New Zealand eller Japan. Efterskolerne lokker

Læs mere