Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe."

Transkript

1 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen forklarer, hvad vi vil med et skoleår på MARIAGER EFTERSKOLE, og værdierne ligger som det fundament, vi bygger skolen på. Læs hæftet grundigt og overvej, om du kan tilslutte dig skolens vision og værdier inden du træffer dit valg med hensyn til et skoleår på denne skole. På side 4 finder du skolens grundregler, som udspringer af skolens vision og værdier. Fra side 5 til 7 beskrives det miljø, der findes på skolen. Her finder du flere detaljerede informationer om livet på MARIAGER EFTERSKOLE. Til sidst er der på side 8 og 9 en række praktiske oplysninger og side 10 er til dine egne notater. Vi håber, at infomappen afklarer nogle af de spørgsmål, som du sidder inde med i dine overvejelser over, om efterskole er noget for dig. Du er altid velkommen til at aflægge MARIAGER EFTERSKOLE et besøg eller ringe til skolens kontor. Telefonnummeret er: VELKOMMEN! Jens-Henrik Kirk Forstander

2 2 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Vores vision VISION Vores mål er et højt fagligt niveau, som kan være med til at udvikle dygtige elever, der ender med et eksamensresultat, der matcher deres evner. Lærerne vil være kompetente undervisere, der er i stand til at formidle fagområderne på en inspirerende og motiverende måde. VI ER EN EFTERSKOLE Vi er i den heldige situation, at vi har dig i døgnets 24 timer og dermed får vi mulighed for at opleve dine sociale færdigheder. Vores mål er at medvirke til en vækst på det sociale område, så du kan udvikle din sociale ansvarlighed. Samtidig vil vi gerne skubbe bag på din personlige udvikling. Vi vil gerne som medarbejdere være vækstfremmere, der er med til at udvikle kvaliteter, der ligger gemt hos dig. Vi drømmer om elever, der elsker at sætte sig mål for derefter at nå dem. MARIAGER EFTERSKOLE ER EN AF DE DANSKE PINSEKIRKERS SKOLER Skolen har sit udgangspunkt i den danske Pinsevækkelse. Skolen bygger på kristne værdier, der indvirker på dagligdagen. Gudstjeneste, lovsang, personlig andagt mm. vil være ingredienser, der er vitale for skolens hverdag. Vores mål er, at du lærer Gud bedre at kende i løbet af et år eller to på skolen. Samtidig er målet, at du efter endt ophold vil være udrustet til at tjene i en lokale kirkes arbejde. Vores vision er at se elever, der i løbet af et skoleår udvikler sig på det faglige, personlige, sociale og åndelige område. Dette resulterer i at: 1. Du fagligt yder dit bedste 2. Du personligt udvikler mål og mening i livet 3. Du socialt dygtiggør dig i relationen til andre mennesker 4. Du åndeligt lærer Gud bedre at kende og bliver klar til at være aktiv i kirke og samfund.

3 3 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Vores værdigrundlag Værdier er enhver visions fundament. MARIAGER EFTERSKOLE bygger på fire værdier, som vi anser for yderst vigtige, for at vi får en skole, hvor miljøet er i top. Værdierne, og de handlinger der udspringer af disse, kommer til at præge miljøet på skolen. De fire værdier er: 1. Tillid 2. Ansvarlighed 3. Respekt 4. Venskab TILLID Vi ønsker, at skolen bygger på tillid. Vi har ikke til hensigt at lege politi og røvere, men lægger en stor del af ansvaret på dine skuldre med den forventning, at du varetager denne tillid på ansvarlig måde. F.eks. er det en tillidserklæring, når man indgår en aftale om at lys slukkes efter sengetid - når du låner en lærernøgle - når du er i køkkenet etc. Tyveri er en kraftig mistillidserklæring. Derfor vil vi under ingen omstændigheder tillade, at tyveri forekommer på skolen. Tillid er også et nøgleord mellem dig og de andre elever. F.eks. at du spørger om lov, før du låner, at du ikke anvender andres computere uden tilladelse, at du ikke roder i andres ting. ANSVARLIGHED Overordnet set fungerer skolen ikke, uden at alle er medansvarlige. Vi ønsker på bedst mulige måde at være ansvarlige overfor dig. Vi kommer forberedt til timerne, vi vil vise ansvar overfor din trivsel og vækst på skolen. Vi forventer, at du er ansvarlig ved at udføre de opgaver, du har fået pålagt, at du tager ansvar for dine handlinger, at du engagerer dig i skolelivet ved at tage initiativ til aktiviteter og arrangementer. Vi regner også med, at du rydder op efter dig selv og indgår i et positivt samarbejde på dit værelse. Du må se efterskolen som en stor familie, hvor det er nødvendigt, at alle tager del i ansvaret. Hjælp med at få tingene gjort - ikke kun det, der er dine opgaver, men også det ingen måske tænker på at tage sig af. Det styrker fællesskabet. RESPEKT Vi ønsker som medarbejdere at respektere dig ved at give dig plads til at være dig selv indenfor de rammer, skolen giver mulighed for. Vi vil respektere din personlighed, og hvor du er i livet netop nu. Samtidig forventer vi, at du udviser respekt overfor skolen og medarbejdere. F.eks. at du behandler skolens inventar med respekt (ingen hærværk, ingen skriveri på borde, etc.). Vi forventer, at du viser respekt ved at komme til tiden og at du tier stille, når der ønskes ro. Samtidig forventer vi, at du viser respekt for de andre elever ved f.eks. at vise hensyn, ikke deltage i mobning, fremme positive initiativer hos andre etc. VENSKAB Alle medarbejdere på skolen har et ønske om at være ven med dig. Det er en af grundene til, at vi arbejder på skolen. Lærerrollen her er en del anderledes, end du er vant til, fordi du ser lærerne i mange andre funktioner end ved tavlen. Vi vil arbejde på et skolemiljø, hvor venskaber opstår og udvikles mellem lærere og elever. Vi forventer, at du kommer med et ønske om at være ven med os. Samtidig giver efterskoleformen mulighed for, at rigtig mange tætte venskaber opstår i elevflokken. Forvent og arbejd på, at du får rigtig mange venskaber med dig, efter dit ophold er afsluttet på skolen. Vil du være en god ven, er det vigtigt at vise hensyn, deltage i det sociale fællesskab, udvise tolerance, være imødekommende og være samarbejdsvillig. Generelt er samarbejde et nøgleord og et vigtigt element for, at miljøet er i top.

4 4 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Grundregler For at alle kan trives på Mariager Efterskole og opnå et maksimalt udbytte af året, er det nødvendigt, at alle respekterer de fælles regler på skolen. Vores grundregler er: 1. Det er forbudt at komme på det modsatte køns værelser og gangarealer. 2. Det er ikke tilladt at ryge som elev på Mariager Efterskole 3. Indtagelse af enhver form for alkohol og euforiserende stoffer herunder E-cigaretter - er forbudt. 4. Enhver må respektere, hvad der er dit og mit. Skulle der mod forventning ske overtrædelse af én af disse fire regler, vil der altid blive taget kontakt til hjemmet, og der kan fx iværksættes et midlertidig udgangsforbud, en tænkepause hjemme eller permanent hjemsendelse.

5 5 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Miljøet på skolen COMPUTER Du skal medbringe en bærbar computer til brug i undervisningen. Du vil få anvist et skab med kode, hvor computeren skal anbringes, når du ikke bruger den. I tilfælde af hærværk eller tyveri er det dine forældres forsikring, der skal dække. Du må gerne benytte computeren til terminsprøver/skr. eksamener i alle fag. Skolen sørger for printmuligheder. Tablets over 5" betragtes som en computer. I øvrigt henvises til skolens computerregler. GRUPPE Som elev bliver du tilknyttet en gruppe, som består af 9-10 elever og en lærer. Her mødes man til socialt samvær. Hver 14. dag mødes du med din gruppelærer til en snak om din trivsel og personlige udvikling. Det er gruppelæreren, der i dagligdagen hjælper dig med de eventuelle småproblemer, der måtte opstå. Denne er desuden ansvarlig for kontakt til hjemmet, og dine forældre er velkomne til at kontakte gruppelæreren, når der er behov for dette. Ved morgen- og middagsmåltidet sidder man sammen med sin gruppe. Gruppelæreren spiser med ca. tre gange om ugen. HUSENHED Skolens beboelsesdel er opdelt i mindre enheder med køkken og opholdsrum. Der er knyttet en lærer til den del, du bor i, og det er husenhedens opgave at skabe et hyggeligt fællesskab. Eventuelle problemer i husenheden løses på husmøder som afholdes efter behov. I tilfælde af skader er det vigtigt at orientere den tilknyttede lærer hurtigst muligt. INDENDØRS SPORTSSKO Ved ankomst mærkes dine indendørs sportssko, og kun disse må anvendes i skolens sportshaller og motionscenter. INTERNET Der er trådløst netværk i skolens fællesområder. KIRKE Som elev på Mariager Efterskole, deltager man i skolens eget møde tirsdag aften, samt i en mødeaktivitet søndag, der enten afholdes på skolen eller som teenagegudstjeneste i Mariagerfjord Frikirke. KØKKEN Ca. to gange om året har alle køkkentjans af en uges varighed. Her tager du del i servering og opvask i forbindelse med måltiderne. LEKTIER Vi forventer, at du møder velforberedt til timerne. Da der er mange lektier på efterskolen, er det en god ide at benytte dig af dine mellemtimer og bruge lektietimerne godt. LEKTIETIME Mandag - torsdag og søndag er der obligatorisk lektielæsning i tidsrummet Der er ro på skolen i dette tidsrum. Skolen tilbyder lektiehjælp i lektietimen.

6 6 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 LIVSSTIL Vi forventer en normal livsstil på skolen. Vi ved af erfaring, at en efterskole er et sted, hvor man nemt følger strømmen og gør nogle ting, hvad angår livsstil og udseende, som man ellers ikke ville gøre hjemme f.eks. kronragning, ekstrem hårfarvning, piercing m.v. Derfor vil vi gerne bede dig om ikke at foretage drastiske ændringer af dit udseende, mens du er her på stedet. Hvis du i god forståelse med dine forældre f.eks. lader dig kronrage på en hjemrejseweekend, er det din sag. Anstødelig eller provokerende påklædning vil vi heller ikke have på skolen. LÆRERHJEM Vi lægger stor vægt på åbenhed og fællesskab. Du er velkommen i vores hjem. En del lærere bor i umiddelbar nærhed af skolen. Benyt dig af denne mulighed, hvis du har brug for det. MOBILREGLER Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefon i timerne og der henstilles til, at den ikke bruges sent om aftenen og om natten. MUSIK At vi er en kristen efterskole betyder ikke, at alle sange, der spilles, skal handle om Gud, men vi ønsker ikke at have en skole, der er fyldt med musik, der påvirker dig i stik modsat retning af, hvad vi ønsker, du skal have med dig herfra. Vi vil gerne opfordre dig til at tænke over, hvilken musik du lytter til, og hvordan teksterne påvirker dig selv og de omkringværende. Det vil vi gerne bede dig respektere og selv sortere i den musik, du spiller. Hvis en lærer oplever, at du har lidt svært ved dette, må du forvente, at vi hjælper dig lidt. Lydniveauet må ikke på nogen måde genere dine kammerater eller vore naboer. OPVASK Ca. to gange om året har alle opvasketjans på skolen af en uges varighed. Her vasker du op efter middagsmaden sammen med to andre. PARFORHOLD Kammeratskabet på en efterskole er utrolig vigtigt. Vi har erfaring for, at der er en tendens til, at par isolerer sig og dermed forringer kammeratskabet. Ønsker du at blive kæreste med én, kontaktes forstander og efter tre måneders betænkningstid kan man begynde. Erfaringsmæssigt har denne regel betydet, at vi på skolen har undgået alt for mange sårede følelser med ødelagte forhold. Vi forventer, at kærestepar respekterer, at man ikke har tæt fysisk kontakt, når der er andre til stede, og vi accepterer ikke en seksuel adfærd. RENGØRING Ved skolens begyndelse får alle grupper tildelt et rengøringsområde, som I forventes at være ansvarlige for året igennem. SENGETIDER Mandag-torsdag og søndag gælder følgende: Kl er alle på gangen. Kl er alle på deres værelser og forholder sig roligt. Man er ikke på altanerne og terrasserne. Kl er alle i seng, musik må spilles dæmpet og lys, inklusive stearinlys, er slukket. FREDAG OG LØRDAG: Kl er alle på gangen. Kl har alle fundet et sted at sove, og madrassen er kommet på plads. Kl er sengelampe tilladt, og der er ro på skolen. STEARINLYS Stearinlys skal være forsvarligt placeret i en lysestage eller på et underlag. Forlader du værelset, skal stearinlyset slukkes.

7 7 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 SYGDOM Bliver du syg, henvender du dig til skolemor mellem kl og kl Hvis aftalen er, at du ligger syg på værelset, gælder det frem til næste morgen. Når du er syg, opholder du dig ikke på altanen og terrassen. Det er skolemor, der anbefaler læge og speciallæge og formidler evt. besøg. Skolemor har diverse medicin, som udleveres efter behov. Når du bliver lagt syg, sender skolemor til orientering en sms til dine forældre. TV Der gælder samme princip som ved musik. Vi vil bede dig om ikke bevidstløst at fylde dig med alt, der bliver sendt, men være modig nok til at slukke eller gå, når programmets standard bliver for lav. Også her kan du forvente hjælp fra en lærer, hvis du har svært ved at finde grænsen. Under arrangement lørdag aften, ser vi ikke tv. VÆRELSET Alle skolens værelser er 4-mandsværelser, og det er derfor vigtigt at vise hensyn til hinanden. Der er 2 værelsesbyt i løbet af året. Det første er obligatorisk, det næste er frivilligt. Ved det obligatoriske værelsesbyt er det muligt at komme med ønsker, mens det ved det frivillige kun er muligt at ønske sig ud af et værelse. Målet med rokaderne er ikke at skabe 32 harmoniske værelser, men at skabe værelser med mulighed for social udvikling vægtet efter det enkelte elevs behov for udfordring og tryghed. Hver morgen er der oprydning og let rengøring af værelse, bad og toilet. Værelset skal gennem hele dagen have en rimelig standard. Vagtlæreren har ret til at sætte dig i gang, hvis værelset er for rodet. Det faste inventar på værelset må ikke flyttes. Det drejer sig om: Skabe, senge, hylder, lamper, fastgjorte ledninger og gardiner. Du må hænge ting på opslagstavlerne med knappenåle samt på døre og skabslåger med englehud. Der må ingen steder bruges søm eller skruer, og det er ikke tilladt at hænge ting andre steder, end de her nævnte.

8 8 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Praktiske oplysninger AVISER & TIDSSKRIFTER Skolen holder flere aviser og tidsskrifter. Bl.a. Jyllands Posten og forskellige magasiner. BESØG Du er velkommen til at invitere dine venner på weekendbesøg på skolen. Forespørgsel om overnatninger udfyldes i VIGGO senest onsdag middag, og kontoret afgør, hvor mange der er plads til. Der betales kr. 100,- for en weekend. For besøgende gælder samme ordensregler som for andre elever. I enkelte weekender forbeholder vi os ret til ikke at modtage overnattende gæster, bl.a. de første tre weekender i skoleåret. Generelt har vi ikke overnattende gæster i hverdagene. CYKLER Vi forventer, at du medbringer en cykel. Den henstilles på eget ansvar i skolens cykelskur. På fælles cykleture med skolen er cykelhjelm påbudt. ELEVBANK Elevbanken findes på skolens kontor. Der er åbent mandag - fredag i frikvarteret lige efter middagsmaden. Benyt dig af banken og indsæt dine penge. Frist ikke andre over evne ved at lade penge ligge frit fremme. Det er muligt at overføre lommepenge til Elevbanken via vores bankkonto, regnr kontonr I meddelelsen til modtager skrives elevens navn og elevnr. Skolen har Dankortterminal, så du kan også hæve penge med kort. FRITID Hvis du vil en tur til f.eks. Hadsund, Hobro eller Randers, skal du indhente tilladelse hos tilsynslæreren med en seddel, der angiver tidspunkter for afgang og hjemkomst. Sedlen underskrives af læreren og hænges op på infotavlen i spisesalen. KÆLEDYR Efterskoleformen giver desværre ikke mulighed for at medbringe kæledyr. MOTIONSCENTER/SAUNA Skolens motionscenter og sauna kan frit benyttes efter de retningslinjer, der hænger i lokalerne. MÅLTIDER Alle møder præcist til de angivne spisetider. Det er i forbindelse med måltiderne, vi har mulighed for at give fælles besked til alle. PRIVATSKAB På værelset er et mindre privatskab med kode.

9 9 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 SKOLEFRI Efterskoleloven er bygget sådan op, at skolerne modtager statstilskud efter hvor mange elever, der er på skolen, og efter at man opfylder kravene om fem hele ugentlige undervisningsdage. Det betyder: 1. At man som familie må holde ferie efter skolens årsplan. 2. At man tidligst kan forlade skolen om fredagen kl At man ikke kan få fri på skoledage, med mindre det drejer sig om større mærkedage i familien. Det er udelukkende forstanderen, der kan give fri i sådanne tilfælde. TANDLÆGE + SPECIALLÆGER Besøg hos tandlægen eller speciallæger skal klares i de forlængede weekends og i ferierne. Du er stadig tilmeldt den kommunale tandpleje i din hjemkommune. Vi forventer, at du i god tid planlægger dine lægebesøg for hele året og selv sørger for transport til og fra skolen. TELEFON OG MAIL Skolens kontor er åbent mandag - fredag kl I dette tidsrum er det altid muligt at ringe på Skolens mailadresse er: Skolens vagttelefonnummer er: Her træffes tilsynslæreren hverdage efter kl. 15:15 og i weekenden. TILSYNSLÆRER To-fire lærere har tilsyn hver dag. De er der for din skyld. De er på skolen hele dagen og styrer måltider, lektietime og dagens gang i øvrigt. TØJVASK På skolen findes vaskeri. Betaling foregår med vaskekort, som man kan købe på skolen. Prisen er pt. kr. 15,- for vask - sæbe er inkluderet - og kr. 10,- for at bruge tørretumbleren. Vi tager forbehold for kommende prisstigninger. Du kan tørre tøj i tørrerummet ved vaskeriet. Du må ikke tørre tøj på værelserne, gangene, altanerne og terrasserne. WEEKEND En vigtig del af skolelivet er weekenderne, hvor vi altid har arrangementer. Hvis du ønsker weekendfri, skal du senest onsdag middag søge om fri via VIGGO. Du skal selv finde en afløser til dit køkken- og opvaskehold. I løbet af skoleåret er der forlængede weekender. Her opfordrer vi dig til at tage hjem eller besøge venner eller anden familie. I forbindelse med forlængede weekender og ferier arrangerer skolen hjemtransport fra Hobro banegård og rutebilsstation søndag eller mandag aften.

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU Nordfyns Højskole er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. OM SKOLEN Skolen er omgivet af skøn natur,

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015 HF-Cold Hawaii Tillæg Skoleåret 2014-2015 Indhold 1. Surfkollegiet... 3 1.2 Værelsesindretning... 4 1.3 Overnattende gæster... 4 1.4 Spisesal... 4 1.5 Weekender og sommerferie... 4 1.6 Internet... 4 1.7

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer)

Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer) Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer) Sociale: Gode venner og oplevelser. Man skal indordne sig

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov.

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov. A Alfabetisk liste Aftente: Aftente serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 20.00. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet). Aktiviteter:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold I alfabetisk rækkefølge: Aftale med Sport 1 i Rønde Vi har i indeværende skoleår lavet en aftale med Sport 1 i Rønde om leverance

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Blidstrup Efterskoles ABC 2013/14

Blidstrup Efterskoles ABC 2013/14 s ABC 2013/14 Her sidder du med en lille håndbog - en ABC, som du kan bruge som opslagsbog eller lignende. Du kan blandt andet læse en masse informationer om dagligdagen på. Affald Brug de opstillede skraldespande.

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

Ungdomsskolens Skitur 2014

Ungdomsskolens Skitur 2014 Ungdomsskolens Skitur 2014 Turen går til.. Rejseplan Afgang fra Ungdomsskolen, Nordens Alle 1, Brønderslev fredag d. 14. feb. kl.13.00 med mødetid kl.12.30 med 2 busser. Inden afgang tjekkes pas + sygesikringsbevis

Læs mere

Sofie Rifbjerg Efterskole. Nye muligheder og venner for livet

Sofie Rifbjerg Efterskole. Nye muligheder og venner for livet Sofie Rifbjerg Efterskole Nye muligheder og venner for livet Praktisk hæfte 2014/2015 Velkommen til Sofie Rifbjerg Efterskole, vi glæder os til sammen med Jer at skabe et rigtig godt skoleår. I det følgende

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Juni 2013 www.kglteater.dk

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Juni 2013 www.kglteater.dk Juni 2013 www.kglteater.dk DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC I det følgende gives en række informationer om praktiske forhold på Dr. Margrethe Kollegiet og om de regler, som eleverne skal efterleve, når de

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83 Velkommen til infomøde Toscana 2013 Personale John Landbo Mobil: 99 70 62 82 Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81 Jan Majgaard Mobil: 99 70 62 84 Johs. Odgaard Mobil: 99 70 62 83 Rejseplan Mødetid på Morsø

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN KORTE KURSER VELKOMMEN OM NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer til både ro og inspiration.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Djurslands Folkehøjskole

Djurslands Folkehøjskole PRAKTISKE OPLYSNINGER HØJSKOLEKURSUS 9. august 19. december 2015 Djurslands Folkehøjskole Drammelstrupvej 15, Tirstrup, 8400 Ebeltoft tlf.: 87 52 91 20 E-mail post@djfh.dk www.djfh.dk Kære elev Vi har

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen!

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Brejninggaard Efterskole. Vi glæder os til samarbejdet om at skabe et godt og givtigt skoleår for alle, og håber, at vi med denne skolefolder

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2015 / 2016 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Helle Sikjær Sørensen Klaus Lorenzen Le Kondrup Mads Kamp

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Praktiske oplysninger for det kommende år (A-Å) I den følgende tekst, er der praktiske oplysninger i alfabetisk orden. Anderledes uger: I løbet af skoleåret

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 NB. Da der løbende kan forekomme ændringer i reglementet, opfordres du ALTID til at kigge på den

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Glæd dig til et år på efterskole Brænder du efter at lære mere, få spændende oplevelser, udfordringer, lære nye mennesker at kende og være sammen med

Læs mere

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i.

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Ugebrev Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015 Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Så er de mundtlige prøver i gang! Eleverne samler point ind til deres

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

K ære deltager & forældre

K ære deltager & forældre K ære deltager & forældre 1. Velkommen til Base Camp 2. Til dig som deltager særlige hensyn/behov 3. Til forældrene særlige hensyn/behov 4. Camp kontoret telefonnummer & adresse 5. Pakkeliste 6. HUSK:

Læs mere

Frivillig til Dronninglund Cup

Frivillig til Dronninglund Cup Bliv frivillig til Dronninglund Cup og få en masse oplevelser! Det kræver ingen særlige færdigheder, viden eller lignende. Bare du har et godt humør! Sted Informationen Turneringsledelse Kridteholdet Boder(5

Læs mere