Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe."

Transkript

1 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen forklarer, hvad vi vil med et skoleår på MARIAGER EFTERSKOLE, og værdierne ligger som det fundament, vi bygger skolen på. Læs hæftet grundigt og overvej, om du kan tilslutte dig skolens vision og værdier inden du træffer dit valg med hensyn til et skoleår på denne skole. På side 4 finder du skolens grundregler, som udspringer af skolens vision og værdier. Fra side 5 til 7 beskrives det miljø, der findes på skolen. Her finder du flere detaljerede informationer om livet på MARIAGER EFTERSKOLE. Til sidst er der på side 8 og 9 en række praktiske oplysninger og side 10 er til dine egne notater. Vi håber, at infomappen afklarer nogle af de spørgsmål, som du sidder inde med i dine overvejelser over, om efterskole er noget for dig. Du er altid velkommen til at aflægge MARIAGER EFTERSKOLE et besøg eller ringe til skolens kontor. Telefonnummeret er: VELKOMMEN! Jens-Henrik Kirk Forstander

2 2 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Vores vision VISION Vores mål er et højt fagligt niveau, som kan være med til at udvikle dygtige elever, der ender med et eksamensresultat, der matcher deres evner. Lærerne vil være kompetente undervisere, der er i stand til at formidle fagområderne på en inspirerende og motiverende måde. VI ER EN EFTERSKOLE Vi er i den heldige situation, at vi har dig i døgnets 24 timer og dermed får vi mulighed for at opleve dine sociale færdigheder. Vores mål er at medvirke til en vækst på det sociale område, så du kan udvikle din sociale ansvarlighed. Samtidig vil vi gerne skubbe bag på din personlige udvikling. Vi vil gerne som medarbejdere være vækstfremmere, der er med til at udvikle kvaliteter, der ligger gemt hos dig. Vi drømmer om elever, der elsker at sætte sig mål for derefter at nå dem. MARIAGER EFTERSKOLE ER EN AF DE DANSKE PINSEKIRKERS SKOLER Skolen har sit udgangspunkt i den danske Pinsevækkelse. Skolen bygger på kristne værdier, der indvirker på dagligdagen. Gudstjeneste, lovsang, personlig andagt mm. vil være ingredienser, der er vitale for skolens hverdag. Vores mål er, at du lærer Gud bedre at kende i løbet af et år eller to på skolen. Samtidig er målet, at du efter endt ophold vil være udrustet til at tjene i en lokale kirkes arbejde. Vores vision er at se elever, der i løbet af et skoleår udvikler sig på det faglige, personlige, sociale og åndelige område. Dette resulterer i at: 1. Du fagligt yder dit bedste 2. Du personligt udvikler mål og mening i livet 3. Du socialt dygtiggør dig i relationen til andre mennesker 4. Du åndeligt lærer Gud bedre at kende og bliver klar til at være aktiv i kirke og samfund.

3 3 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Vores værdigrundlag Værdier er enhver visions fundament. MARIAGER EFTERSKOLE bygger på fire værdier, som vi anser for yderst vigtige, for at vi får en skole, hvor miljøet er i top. Værdierne, og de handlinger der udspringer af disse, kommer til at præge miljøet på skolen. De fire værdier er: 1. Tillid 2. Ansvarlighed 3. Respekt 4. Venskab TILLID Vi ønsker, at skolen bygger på tillid. Vi har ikke til hensigt at lege politi og røvere, men lægger en stor del af ansvaret på dine skuldre med den forventning, at du varetager denne tillid på ansvarlig måde. F.eks. er det en tillidserklæring, når man indgår en aftale om at lys slukkes efter sengetid - når du låner en lærernøgle - når du er i køkkenet etc. Tyveri er en kraftig mistillidserklæring. Derfor vil vi under ingen omstændigheder tillade, at tyveri forekommer på skolen. Tillid er også et nøgleord mellem dig og de andre elever. F.eks. at du spørger om lov, før du låner, at du ikke anvender andres computere uden tilladelse, at du ikke roder i andres ting. ANSVARLIGHED Overordnet set fungerer skolen ikke, uden at alle er medansvarlige. Vi ønsker på bedst mulige måde at være ansvarlige overfor dig. Vi kommer forberedt til timerne, vi vil vise ansvar overfor din trivsel og vækst på skolen. Vi forventer, at du er ansvarlig ved at udføre de opgaver, du har fået pålagt, at du tager ansvar for dine handlinger, at du engagerer dig i skolelivet ved at tage initiativ til aktiviteter og arrangementer. Vi regner også med, at du rydder op efter dig selv og indgår i et positivt samarbejde på dit værelse. Du må se efterskolen som en stor familie, hvor det er nødvendigt, at alle tager del i ansvaret. Hjælp med at få tingene gjort - ikke kun det, der er dine opgaver, men også det ingen måske tænker på at tage sig af. Det styrker fællesskabet. RESPEKT Vi ønsker som medarbejdere at respektere dig ved at give dig plads til at være dig selv indenfor de rammer, skolen giver mulighed for. Vi vil respektere din personlighed, og hvor du er i livet netop nu. Samtidig forventer vi, at du udviser respekt overfor skolen og medarbejdere. F.eks. at du behandler skolens inventar med respekt (ingen hærværk, ingen skriveri på borde, etc.). Vi forventer, at du viser respekt ved at komme til tiden og at du tier stille, når der ønskes ro. Samtidig forventer vi, at du viser respekt for de andre elever ved f.eks. at vise hensyn, ikke deltage i mobning, fremme positive initiativer hos andre etc. VENSKAB Alle medarbejdere på skolen har et ønske om at være ven med dig. Det er en af grundene til, at vi arbejder på skolen. Lærerrollen her er en del anderledes, end du er vant til, fordi du ser lærerne i mange andre funktioner end ved tavlen. Vi vil arbejde på et skolemiljø, hvor venskaber opstår og udvikles mellem lærere og elever. Vi forventer, at du kommer med et ønske om at være ven med os. Samtidig giver efterskoleformen mulighed for, at rigtig mange tætte venskaber opstår i elevflokken. Forvent og arbejd på, at du får rigtig mange venskaber med dig, efter dit ophold er afsluttet på skolen. Vil du være en god ven, er det vigtigt at vise hensyn, deltage i det sociale fællesskab, udvise tolerance, være imødekommende og være samarbejdsvillig. Generelt er samarbejde et nøgleord og et vigtigt element for, at miljøet er i top.

4 4 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Grundregler For at alle kan trives på Mariager Efterskole og opnå et maksimalt udbytte af året, er det nødvendigt, at alle respekterer de fælles regler på skolen. Vores grundregler er: 1. Det er forbudt at komme på det modsatte køns værelser og gangarealer. 2. Det er ikke tilladt at ryge som elev på Mariager Efterskole 3. Indtagelse af enhver form for alkohol og euforiserende stoffer herunder E-cigaretter - er forbudt. 4. Enhver må respektere, hvad der er dit og mit. Skulle der mod forventning ske overtrædelse af én af disse fire regler, vil der altid blive taget kontakt til hjemmet, og der kan fx iværksættes et midlertidig udgangsforbud, en tænkepause hjemme eller permanent hjemsendelse.

5 5 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Miljøet på skolen COMPUTER Du skal medbringe en bærbar computer til brug i undervisningen. Du vil få anvist et skab med kode, hvor computeren skal anbringes, når du ikke bruger den. I tilfælde af hærværk eller tyveri er det dine forældres forsikring, der skal dække. Du må gerne benytte computeren til terminsprøver/skr. eksamener i alle fag. Skolen sørger for printmuligheder. Tablets over 5" betragtes som en computer. I øvrigt henvises til skolens computerregler. GRUPPE Som elev bliver du tilknyttet en gruppe, som består af 9-10 elever og en lærer. Her mødes man til socialt samvær. Hver 14. dag mødes du med din gruppelærer til en snak om din trivsel og personlige udvikling. Det er gruppelæreren, der i dagligdagen hjælper dig med de eventuelle småproblemer, der måtte opstå. Denne er desuden ansvarlig for kontakt til hjemmet, og dine forældre er velkomne til at kontakte gruppelæreren, når der er behov for dette. Ved morgen- og middagsmåltidet sidder man sammen med sin gruppe. Gruppelæreren spiser med ca. tre gange om ugen. HUSENHED Skolens beboelsesdel er opdelt i mindre enheder med køkken og opholdsrum. Der er knyttet en lærer til den del, du bor i, og det er husenhedens opgave at skabe et hyggeligt fællesskab. Eventuelle problemer i husenheden løses på husmøder som afholdes efter behov. I tilfælde af skader er det vigtigt at orientere den tilknyttede lærer hurtigst muligt. INDENDØRS SPORTSSKO Ved ankomst mærkes dine indendørs sportssko, og kun disse må anvendes i skolens sportshaller og motionscenter. INTERNET Der er trådløst netværk i skolens fællesområder. KIRKE Som elev på Mariager Efterskole, deltager man i skolens eget møde tirsdag aften, samt i en mødeaktivitet søndag, der enten afholdes på skolen eller som teenagegudstjeneste i Mariagerfjord Frikirke. KØKKEN Ca. to gange om året har alle køkkentjans af en uges varighed. Her tager du del i servering og opvask i forbindelse med måltiderne. LEKTIER Vi forventer, at du møder velforberedt til timerne. Da der er mange lektier på efterskolen, er det en god ide at benytte dig af dine mellemtimer og bruge lektietimerne godt. LEKTIETIME Mandag - torsdag og søndag er der obligatorisk lektielæsning i tidsrummet Der er ro på skolen i dette tidsrum. Skolen tilbyder lektiehjælp i lektietimen.

6 6 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 LIVSSTIL Vi forventer en normal livsstil på skolen. Vi ved af erfaring, at en efterskole er et sted, hvor man nemt følger strømmen og gør nogle ting, hvad angår livsstil og udseende, som man ellers ikke ville gøre hjemme f.eks. kronragning, ekstrem hårfarvning, piercing m.v. Derfor vil vi gerne bede dig om ikke at foretage drastiske ændringer af dit udseende, mens du er her på stedet. Hvis du i god forståelse med dine forældre f.eks. lader dig kronrage på en hjemrejseweekend, er det din sag. Anstødelig eller provokerende påklædning vil vi heller ikke have på skolen. LÆRERHJEM Vi lægger stor vægt på åbenhed og fællesskab. Du er velkommen i vores hjem. En del lærere bor i umiddelbar nærhed af skolen. Benyt dig af denne mulighed, hvis du har brug for det. MOBILREGLER Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefon i timerne og der henstilles til, at den ikke bruges sent om aftenen og om natten. MUSIK At vi er en kristen efterskole betyder ikke, at alle sange, der spilles, skal handle om Gud, men vi ønsker ikke at have en skole, der er fyldt med musik, der påvirker dig i stik modsat retning af, hvad vi ønsker, du skal have med dig herfra. Vi vil gerne opfordre dig til at tænke over, hvilken musik du lytter til, og hvordan teksterne påvirker dig selv og de omkringværende. Det vil vi gerne bede dig respektere og selv sortere i den musik, du spiller. Hvis en lærer oplever, at du har lidt svært ved dette, må du forvente, at vi hjælper dig lidt. Lydniveauet må ikke på nogen måde genere dine kammerater eller vore naboer. OPVASK Ca. to gange om året har alle opvasketjans på skolen af en uges varighed. Her vasker du op efter middagsmaden sammen med to andre. PARFORHOLD Kammeratskabet på en efterskole er utrolig vigtigt. Vi har erfaring for, at der er en tendens til, at par isolerer sig og dermed forringer kammeratskabet. Ønsker du at blive kæreste med én, kontaktes forstander og efter tre måneders betænkningstid kan man begynde. Erfaringsmæssigt har denne regel betydet, at vi på skolen har undgået alt for mange sårede følelser med ødelagte forhold. Vi forventer, at kærestepar respekterer, at man ikke har tæt fysisk kontakt, når der er andre til stede, og vi accepterer ikke en seksuel adfærd. RENGØRING Ved skolens begyndelse får alle grupper tildelt et rengøringsområde, som I forventes at være ansvarlige for året igennem. SENGETIDER Mandag-torsdag og søndag gælder følgende: Kl er alle på gangen. Kl er alle på deres værelser og forholder sig roligt. Man er ikke på altanerne og terrasserne. Kl er alle i seng, musik må spilles dæmpet og lys, inklusive stearinlys, er slukket. FREDAG OG LØRDAG: Kl er alle på gangen. Kl har alle fundet et sted at sove, og madrassen er kommet på plads. Kl er sengelampe tilladt, og der er ro på skolen. STEARINLYS Stearinlys skal være forsvarligt placeret i en lysestage eller på et underlag. Forlader du værelset, skal stearinlyset slukkes.

7 7 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 SYGDOM Bliver du syg, henvender du dig til skolemor mellem kl og kl Hvis aftalen er, at du ligger syg på værelset, gælder det frem til næste morgen. Når du er syg, opholder du dig ikke på altanen og terrassen. Det er skolemor, der anbefaler læge og speciallæge og formidler evt. besøg. Skolemor har diverse medicin, som udleveres efter behov. Når du bliver lagt syg, sender skolemor til orientering en sms til dine forældre. TV Der gælder samme princip som ved musik. Vi vil bede dig om ikke bevidstløst at fylde dig med alt, der bliver sendt, men være modig nok til at slukke eller gå, når programmets standard bliver for lav. Også her kan du forvente hjælp fra en lærer, hvis du har svært ved at finde grænsen. Under arrangement lørdag aften, ser vi ikke tv. VÆRELSET Alle skolens værelser er 4-mandsværelser, og det er derfor vigtigt at vise hensyn til hinanden. Der er 2 værelsesbyt i løbet af året. Det første er obligatorisk, det næste er frivilligt. Ved det obligatoriske værelsesbyt er det muligt at komme med ønsker, mens det ved det frivillige kun er muligt at ønske sig ud af et værelse. Målet med rokaderne er ikke at skabe 32 harmoniske værelser, men at skabe værelser med mulighed for social udvikling vægtet efter det enkelte elevs behov for udfordring og tryghed. Hver morgen er der oprydning og let rengøring af værelse, bad og toilet. Værelset skal gennem hele dagen have en rimelig standard. Vagtlæreren har ret til at sætte dig i gang, hvis værelset er for rodet. Det faste inventar på værelset må ikke flyttes. Det drejer sig om: Skabe, senge, hylder, lamper, fastgjorte ledninger og gardiner. Du må hænge ting på opslagstavlerne med knappenåle samt på døre og skabslåger med englehud. Der må ingen steder bruges søm eller skruer, og det er ikke tilladt at hænge ting andre steder, end de her nævnte.

8 8 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Praktiske oplysninger AVISER & TIDSSKRIFTER Skolen holder flere aviser og tidsskrifter. Bl.a. Jyllands Posten og forskellige magasiner. BESØG Du er velkommen til at invitere dine venner på weekendbesøg på skolen. Forespørgsel om overnatninger udfyldes i VIGGO senest onsdag middag, og kontoret afgør, hvor mange der er plads til. Der betales kr. 100,- for en weekend. For besøgende gælder samme ordensregler som for andre elever. I enkelte weekender forbeholder vi os ret til ikke at modtage overnattende gæster, bl.a. de første tre weekender i skoleåret. Generelt har vi ikke overnattende gæster i hverdagene. CYKLER Vi forventer, at du medbringer en cykel. Den henstilles på eget ansvar i skolens cykelskur. På fælles cykleture med skolen er cykelhjelm påbudt. ELEVBANK Elevbanken findes på skolens kontor. Der er åbent mandag - fredag i frikvarteret lige efter middagsmaden. Benyt dig af banken og indsæt dine penge. Frist ikke andre over evne ved at lade penge ligge frit fremme. Det er muligt at overføre lommepenge til Elevbanken via vores bankkonto, regnr kontonr I meddelelsen til modtager skrives elevens navn og elevnr. Skolen har Dankortterminal, så du kan også hæve penge med kort. FRITID Hvis du vil en tur til f.eks. Hadsund, Hobro eller Randers, skal du indhente tilladelse hos tilsynslæreren med en seddel, der angiver tidspunkter for afgang og hjemkomst. Sedlen underskrives af læreren og hænges op på infotavlen i spisesalen. KÆLEDYR Efterskoleformen giver desværre ikke mulighed for at medbringe kæledyr. MOTIONSCENTER/SAUNA Skolens motionscenter og sauna kan frit benyttes efter de retningslinjer, der hænger i lokalerne. MÅLTIDER Alle møder præcist til de angivne spisetider. Det er i forbindelse med måltiderne, vi har mulighed for at give fælles besked til alle. PRIVATSKAB På værelset er et mindre privatskab med kode.

9 9 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 SKOLEFRI Efterskoleloven er bygget sådan op, at skolerne modtager statstilskud efter hvor mange elever, der er på skolen, og efter at man opfylder kravene om fem hele ugentlige undervisningsdage. Det betyder: 1. At man som familie må holde ferie efter skolens årsplan. 2. At man tidligst kan forlade skolen om fredagen kl At man ikke kan få fri på skoledage, med mindre det drejer sig om større mærkedage i familien. Det er udelukkende forstanderen, der kan give fri i sådanne tilfælde. TANDLÆGE + SPECIALLÆGER Besøg hos tandlægen eller speciallæger skal klares i de forlængede weekends og i ferierne. Du er stadig tilmeldt den kommunale tandpleje i din hjemkommune. Vi forventer, at du i god tid planlægger dine lægebesøg for hele året og selv sørger for transport til og fra skolen. TELEFON OG MAIL Skolens kontor er åbent mandag - fredag kl I dette tidsrum er det altid muligt at ringe på Skolens mailadresse er: Skolens vagttelefonnummer er: Her træffes tilsynslæreren hverdage efter kl. 15:15 og i weekenden. TILSYNSLÆRER To-fire lærere har tilsyn hver dag. De er der for din skyld. De er på skolen hele dagen og styrer måltider, lektietime og dagens gang i øvrigt. TØJVASK På skolen findes vaskeri. Betaling foregår med vaskekort, som man kan købe på skolen. Prisen er pt. kr. 15,- for vask - sæbe er inkluderet - og kr. 10,- for at bruge tørretumbleren. Vi tager forbehold for kommende prisstigninger. Du kan tørre tøj i tørrerummet ved vaskeriet. Du må ikke tørre tøj på værelserne, gangene, altanerne og terrasserne. WEEKEND En vigtig del af skolelivet er weekenderne, hvor vi altid har arrangementer. Hvis du ønsker weekendfri, skal du senest onsdag middag søge om fri via VIGGO. Du skal selv finde en afløser til dit køkken- og opvaskehold. I løbet af skoleåret er der forlængede weekender. Her opfordrer vi dig til at tage hjem eller besøge venner eller anden familie. I forbindelse med forlængede weekender og ferier arrangerer skolen hjemtransport fra Hobro banegård og rutebilsstation søndag eller mandag aften.

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30 Kære kommende elev Du bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Medbring sommerbrevet på første skoledag,

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Studieforberedende kursus

Studieforberedende kursus Studieforberedende kursus nn Sociale kompetence tilegnelse, netværksbygning og socialt samvær Andebølle Ungdomshøjskole Andebøllevej 138 5492 Vissenbjerg Danmark Telefon: 63473760 Fax: 63473770 E-mail:

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Grenaa Gymnasiums Kostskole

Grenaa Gymnasiums Kostskole Grenaa Gymnasiums Kostskole Kostskolens Studie- og ordensregler Velkommen til Grenaa! At bo på en kostskole er en mellemting mellem at bo ude alene på et værelse, og at bo hjemme hos familien. Du kan i

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

Efterskolelivet på Tjele Efterskole. Skoleår 2013/2014 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 05-08-2013

Efterskolelivet på Tjele Efterskole. Skoleår 2013/2014 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 05-08-2013 A_ Efterskolelivet Skoleår 2013/2014 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 05-08-2013 Beskrivelse af skolens aktivitet, som dokumentation over for Undervisningsministeriet Alle skolens aktiviteter der indgår i

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 NB. Da der løbende kan forekomme ændringer i reglementet, opfordres du ALTID til at kigge på den

Læs mere

Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016

Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016 Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016 Til alle elever på Frøstruphave Eerskole i skoleåret 2015-16 og deres forældre Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge fly!er ind på vores skole,

Læs mere

Efterskolelivet på Tjele Efterskole. Skoleår 2014/2015 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 05-08-2014

Efterskolelivet på Tjele Efterskole. Skoleår 2014/2015 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 05-08-2014 A_ Efterskolelivet Skoleår 2014/2015 Oprettet 01-05-2010 Redigeret 05-08-2014 Beskrivelse af skolens aktivitet, som dokumentation over for Undervisningsministeriet Alle skolens aktiviteter der indgår i

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere