Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe."

Transkript

1 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen forklarer, hvad vi vil med et skoleår på MARIAGER EFTERSKOLE, og værdierne ligger som det fundament, vi bygger skolen på. Læs hæftet grundigt og overvej, om du kan tilslutte dig skolens vision og værdier inden du træffer dit valg med hensyn til et skoleår på denne skole. På side 4 finder du skolens grundregler, som udspringer af skolens vision og værdier. Fra side 5 til 7 beskrives det miljø, der findes på skolen. Her finder du flere detaljerede informationer om livet på MARIAGER EFTERSKOLE. Til sidst er der på side 8 og 9 en række praktiske oplysninger og side 10 er til dine egne notater. Vi håber, at infomappen afklarer nogle af de spørgsmål, som du sidder inde med i dine overvejelser over, om efterskole er noget for dig. Du er altid velkommen til at aflægge MARIAGER EFTERSKOLE et besøg eller ringe til skolens kontor. Telefonnummeret er: VELKOMMEN! Jens-Henrik Kirk Forstander

2 2 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Vores vision VISION Vores mål er et højt fagligt niveau, som kan være med til at udvikle dygtige elever, der ender med et eksamensresultat, der matcher deres evner. Lærerne vil være kompetente undervisere, der er i stand til at formidle fagområderne på en inspirerende og motiverende måde. VI ER EN EFTERSKOLE Vi er i den heldige situation, at vi har dig i døgnets 24 timer og dermed får vi mulighed for at opleve dine sociale færdigheder. Vores mål er at medvirke til en vækst på det sociale område, så du kan udvikle din sociale ansvarlighed. Samtidig vil vi gerne skubbe bag på din personlige udvikling. Vi vil gerne som medarbejdere være vækstfremmere, der er med til at udvikle kvaliteter, der ligger gemt hos dig. Vi drømmer om elever, der elsker at sætte sig mål for derefter at nå dem. MARIAGER EFTERSKOLE ER EN AF DE DANSKE PINSEKIRKERS SKOLER Skolen har sit udgangspunkt i den danske Pinsevækkelse. Skolen bygger på kristne værdier, der indvirker på dagligdagen. Gudstjeneste, lovsang, personlig andagt mm. vil være ingredienser, der er vitale for skolens hverdag. Vores mål er, at du lærer Gud bedre at kende i løbet af et år eller to på skolen. Samtidig er målet, at du efter endt ophold vil være udrustet til at tjene i en lokale kirkes arbejde. Vores vision er at se elever, der i løbet af et skoleår udvikler sig på det faglige, personlige, sociale og åndelige område. Dette resulterer i at: 1. Du fagligt yder dit bedste 2. Du personligt udvikler mål og mening i livet 3. Du socialt dygtiggør dig i relationen til andre mennesker 4. Du åndeligt lærer Gud bedre at kende og bliver klar til at være aktiv i kirke og samfund.

3 3 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Vores værdigrundlag Værdier er enhver visions fundament. MARIAGER EFTERSKOLE bygger på fire værdier, som vi anser for yderst vigtige, for at vi får en skole, hvor miljøet er i top. Værdierne, og de handlinger der udspringer af disse, kommer til at præge miljøet på skolen. De fire værdier er: 1. Tillid 2. Ansvarlighed 3. Respekt 4. Venskab TILLID Vi ønsker, at skolen bygger på tillid. Vi har ikke til hensigt at lege politi og røvere, men lægger en stor del af ansvaret på dine skuldre med den forventning, at du varetager denne tillid på ansvarlig måde. F.eks. er det en tillidserklæring, når man indgår en aftale om at lys slukkes efter sengetid - når du låner en lærernøgle - når du er i køkkenet etc. Tyveri er en kraftig mistillidserklæring. Derfor vil vi under ingen omstændigheder tillade, at tyveri forekommer på skolen. Tillid er også et nøgleord mellem dig og de andre elever. F.eks. at du spørger om lov, før du låner, at du ikke anvender andres computere uden tilladelse, at du ikke roder i andres ting. ANSVARLIGHED Overordnet set fungerer skolen ikke, uden at alle er medansvarlige. Vi ønsker på bedst mulige måde at være ansvarlige overfor dig. Vi kommer forberedt til timerne, vi vil vise ansvar overfor din trivsel og vækst på skolen. Vi forventer, at du er ansvarlig ved at udføre de opgaver, du har fået pålagt, at du tager ansvar for dine handlinger, at du engagerer dig i skolelivet ved at tage initiativ til aktiviteter og arrangementer. Vi regner også med, at du rydder op efter dig selv og indgår i et positivt samarbejde på dit værelse. Du må se efterskolen som en stor familie, hvor det er nødvendigt, at alle tager del i ansvaret. Hjælp med at få tingene gjort - ikke kun det, der er dine opgaver, men også det ingen måske tænker på at tage sig af. Det styrker fællesskabet. RESPEKT Vi ønsker som medarbejdere at respektere dig ved at give dig plads til at være dig selv indenfor de rammer, skolen giver mulighed for. Vi vil respektere din personlighed, og hvor du er i livet netop nu. Samtidig forventer vi, at du udviser respekt overfor skolen og medarbejdere. F.eks. at du behandler skolens inventar med respekt (ingen hærværk, ingen skriveri på borde, etc.). Vi forventer, at du viser respekt ved at komme til tiden og at du tier stille, når der ønskes ro. Samtidig forventer vi, at du viser respekt for de andre elever ved f.eks. at vise hensyn, ikke deltage i mobning, fremme positive initiativer hos andre etc. VENSKAB Alle medarbejdere på skolen har et ønske om at være ven med dig. Det er en af grundene til, at vi arbejder på skolen. Lærerrollen her er en del anderledes, end du er vant til, fordi du ser lærerne i mange andre funktioner end ved tavlen. Vi vil arbejde på et skolemiljø, hvor venskaber opstår og udvikles mellem lærere og elever. Vi forventer, at du kommer med et ønske om at være ven med os. Samtidig giver efterskoleformen mulighed for, at rigtig mange tætte venskaber opstår i elevflokken. Forvent og arbejd på, at du får rigtig mange venskaber med dig, efter dit ophold er afsluttet på skolen. Vil du være en god ven, er det vigtigt at vise hensyn, deltage i det sociale fællesskab, udvise tolerance, være imødekommende og være samarbejdsvillig. Generelt er samarbejde et nøgleord og et vigtigt element for, at miljøet er i top.

4 4 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Grundregler For at alle kan trives på Mariager Efterskole og opnå et maksimalt udbytte af året, er det nødvendigt, at alle respekterer de fælles regler på skolen. Vores grundregler er: 1. Det er forbudt at komme på det modsatte køns værelser og gangarealer. 2. Det er ikke tilladt at ryge som elev på Mariager Efterskole 3. Indtagelse af enhver form for alkohol og euforiserende stoffer herunder E-cigaretter - er forbudt. 4. Enhver må respektere, hvad der er dit og mit. Skulle der mod forventning ske overtrædelse af én af disse fire regler, vil der altid blive taget kontakt til hjemmet, og der kan fx iværksættes et midlertidig udgangsforbud, en tænkepause hjemme eller permanent hjemsendelse.

5 5 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Miljøet på skolen COMPUTER Du skal medbringe en bærbar computer til brug i undervisningen. Du vil få anvist et skab med kode, hvor computeren skal anbringes, når du ikke bruger den. I tilfælde af hærværk eller tyveri er det dine forældres forsikring, der skal dække. Du må gerne benytte computeren til terminsprøver/skr. eksamener i alle fag. Skolen sørger for printmuligheder. Tablets over 5" betragtes som en computer. I øvrigt henvises til skolens computerregler. GRUPPE Som elev bliver du tilknyttet en gruppe, som består af 9-10 elever og en lærer. Her mødes man til socialt samvær. Hver 14. dag mødes du med din gruppelærer til en snak om din trivsel og personlige udvikling. Det er gruppelæreren, der i dagligdagen hjælper dig med de eventuelle småproblemer, der måtte opstå. Denne er desuden ansvarlig for kontakt til hjemmet, og dine forældre er velkomne til at kontakte gruppelæreren, når der er behov for dette. Ved morgen- og middagsmåltidet sidder man sammen med sin gruppe. Gruppelæreren spiser med ca. tre gange om ugen. HUSENHED Skolens beboelsesdel er opdelt i mindre enheder med køkken og opholdsrum. Der er knyttet en lærer til den del, du bor i, og det er husenhedens opgave at skabe et hyggeligt fællesskab. Eventuelle problemer i husenheden løses på husmøder som afholdes efter behov. I tilfælde af skader er det vigtigt at orientere den tilknyttede lærer hurtigst muligt. INDENDØRS SPORTSSKO Ved ankomst mærkes dine indendørs sportssko, og kun disse må anvendes i skolens sportshaller og motionscenter. INTERNET Der er trådløst netværk i skolens fællesområder. KIRKE Som elev på Mariager Efterskole, deltager man i skolens eget møde tirsdag aften, samt i en mødeaktivitet søndag, der enten afholdes på skolen eller som teenagegudstjeneste i Mariagerfjord Frikirke. KØKKEN Ca. to gange om året har alle køkkentjans af en uges varighed. Her tager du del i servering og opvask i forbindelse med måltiderne. LEKTIER Vi forventer, at du møder velforberedt til timerne. Da der er mange lektier på efterskolen, er det en god ide at benytte dig af dine mellemtimer og bruge lektietimerne godt. LEKTIETIME Mandag - torsdag og søndag er der obligatorisk lektielæsning i tidsrummet Der er ro på skolen i dette tidsrum. Skolen tilbyder lektiehjælp i lektietimen.

6 6 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 LIVSSTIL Vi forventer en normal livsstil på skolen. Vi ved af erfaring, at en efterskole er et sted, hvor man nemt følger strømmen og gør nogle ting, hvad angår livsstil og udseende, som man ellers ikke ville gøre hjemme f.eks. kronragning, ekstrem hårfarvning, piercing m.v. Derfor vil vi gerne bede dig om ikke at foretage drastiske ændringer af dit udseende, mens du er her på stedet. Hvis du i god forståelse med dine forældre f.eks. lader dig kronrage på en hjemrejseweekend, er det din sag. Anstødelig eller provokerende påklædning vil vi heller ikke have på skolen. LÆRERHJEM Vi lægger stor vægt på åbenhed og fællesskab. Du er velkommen i vores hjem. En del lærere bor i umiddelbar nærhed af skolen. Benyt dig af denne mulighed, hvis du har brug for det. MOBILREGLER Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefon i timerne og der henstilles til, at den ikke bruges sent om aftenen og om natten. MUSIK At vi er en kristen efterskole betyder ikke, at alle sange, der spilles, skal handle om Gud, men vi ønsker ikke at have en skole, der er fyldt med musik, der påvirker dig i stik modsat retning af, hvad vi ønsker, du skal have med dig herfra. Vi vil gerne opfordre dig til at tænke over, hvilken musik du lytter til, og hvordan teksterne påvirker dig selv og de omkringværende. Det vil vi gerne bede dig respektere og selv sortere i den musik, du spiller. Hvis en lærer oplever, at du har lidt svært ved dette, må du forvente, at vi hjælper dig lidt. Lydniveauet må ikke på nogen måde genere dine kammerater eller vore naboer. OPVASK Ca. to gange om året har alle opvasketjans på skolen af en uges varighed. Her vasker du op efter middagsmaden sammen med to andre. PARFORHOLD Kammeratskabet på en efterskole er utrolig vigtigt. Vi har erfaring for, at der er en tendens til, at par isolerer sig og dermed forringer kammeratskabet. Ønsker du at blive kæreste med én, kontaktes forstander og efter tre måneders betænkningstid kan man begynde. Erfaringsmæssigt har denne regel betydet, at vi på skolen har undgået alt for mange sårede følelser med ødelagte forhold. Vi forventer, at kærestepar respekterer, at man ikke har tæt fysisk kontakt, når der er andre til stede, og vi accepterer ikke en seksuel adfærd. RENGØRING Ved skolens begyndelse får alle grupper tildelt et rengøringsområde, som I forventes at være ansvarlige for året igennem. SENGETIDER Mandag-torsdag og søndag gælder følgende: Kl er alle på gangen. Kl er alle på deres værelser og forholder sig roligt. Man er ikke på altanerne og terrasserne. Kl er alle i seng, musik må spilles dæmpet og lys, inklusive stearinlys, er slukket. FREDAG OG LØRDAG: Kl er alle på gangen. Kl har alle fundet et sted at sove, og madrassen er kommet på plads. Kl er sengelampe tilladt, og der er ro på skolen. STEARINLYS Stearinlys skal være forsvarligt placeret i en lysestage eller på et underlag. Forlader du værelset, skal stearinlyset slukkes.

7 7 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 SYGDOM Bliver du syg, henvender du dig til skolemor mellem kl og kl Hvis aftalen er, at du ligger syg på værelset, gælder det frem til næste morgen. Når du er syg, opholder du dig ikke på altanen og terrassen. Det er skolemor, der anbefaler læge og speciallæge og formidler evt. besøg. Skolemor har diverse medicin, som udleveres efter behov. Når du bliver lagt syg, sender skolemor til orientering en sms til dine forældre. TV Der gælder samme princip som ved musik. Vi vil bede dig om ikke bevidstløst at fylde dig med alt, der bliver sendt, men være modig nok til at slukke eller gå, når programmets standard bliver for lav. Også her kan du forvente hjælp fra en lærer, hvis du har svært ved at finde grænsen. Under arrangement lørdag aften, ser vi ikke tv. VÆRELSET Alle skolens værelser er 4-mandsværelser, og det er derfor vigtigt at vise hensyn til hinanden. Der er 2 værelsesbyt i løbet af året. Det første er obligatorisk, det næste er frivilligt. Ved det obligatoriske værelsesbyt er det muligt at komme med ønsker, mens det ved det frivillige kun er muligt at ønske sig ud af et værelse. Målet med rokaderne er ikke at skabe 32 harmoniske værelser, men at skabe værelser med mulighed for social udvikling vægtet efter det enkelte elevs behov for udfordring og tryghed. Hver morgen er der oprydning og let rengøring af værelse, bad og toilet. Værelset skal gennem hele dagen have en rimelig standard. Vagtlæreren har ret til at sætte dig i gang, hvis værelset er for rodet. Det faste inventar på værelset må ikke flyttes. Det drejer sig om: Skabe, senge, hylder, lamper, fastgjorte ledninger og gardiner. Du må hænge ting på opslagstavlerne med knappenåle samt på døre og skabslåger med englehud. Der må ingen steder bruges søm eller skruer, og det er ikke tilladt at hænge ting andre steder, end de her nævnte.

8 8 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Praktiske oplysninger AVISER & TIDSSKRIFTER Skolen holder flere aviser og tidsskrifter. Bl.a. Jyllands Posten og forskellige magasiner. BESØG Du er velkommen til at invitere dine venner på weekendbesøg på skolen. Forespørgsel om overnatninger udfyldes i VIGGO senest onsdag middag, og kontoret afgør, hvor mange der er plads til. Der betales kr. 100,- for en weekend. For besøgende gælder samme ordensregler som for andre elever. I enkelte weekender forbeholder vi os ret til ikke at modtage overnattende gæster, bl.a. de første tre weekender i skoleåret. Generelt har vi ikke overnattende gæster i hverdagene. CYKLER Vi forventer, at du medbringer en cykel. Den henstilles på eget ansvar i skolens cykelskur. På fælles cykleture med skolen er cykelhjelm påbudt. ELEVBANK Elevbanken findes på skolens kontor. Der er åbent mandag - fredag i frikvarteret lige efter middagsmaden. Benyt dig af banken og indsæt dine penge. Frist ikke andre over evne ved at lade penge ligge frit fremme. Det er muligt at overføre lommepenge til Elevbanken via vores bankkonto, regnr kontonr I meddelelsen til modtager skrives elevens navn og elevnr. Skolen har Dankortterminal, så du kan også hæve penge med kort. FRITID Hvis du vil en tur til f.eks. Hadsund, Hobro eller Randers, skal du indhente tilladelse hos tilsynslæreren med en seddel, der angiver tidspunkter for afgang og hjemkomst. Sedlen underskrives af læreren og hænges op på infotavlen i spisesalen. KÆLEDYR Efterskoleformen giver desværre ikke mulighed for at medbringe kæledyr. MOTIONSCENTER/SAUNA Skolens motionscenter og sauna kan frit benyttes efter de retningslinjer, der hænger i lokalerne. MÅLTIDER Alle møder præcist til de angivne spisetider. Det er i forbindelse med måltiderne, vi har mulighed for at give fælles besked til alle. PRIVATSKAB På værelset er et mindre privatskab med kode.

9 9 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 SKOLEFRI Efterskoleloven er bygget sådan op, at skolerne modtager statstilskud efter hvor mange elever, der er på skolen, og efter at man opfylder kravene om fem hele ugentlige undervisningsdage. Det betyder: 1. At man som familie må holde ferie efter skolens årsplan. 2. At man tidligst kan forlade skolen om fredagen kl At man ikke kan få fri på skoledage, med mindre det drejer sig om større mærkedage i familien. Det er udelukkende forstanderen, der kan give fri i sådanne tilfælde. TANDLÆGE + SPECIALLÆGER Besøg hos tandlægen eller speciallæger skal klares i de forlængede weekends og i ferierne. Du er stadig tilmeldt den kommunale tandpleje i din hjemkommune. Vi forventer, at du i god tid planlægger dine lægebesøg for hele året og selv sørger for transport til og fra skolen. TELEFON OG MAIL Skolens kontor er åbent mandag - fredag kl I dette tidsrum er det altid muligt at ringe på Skolens mailadresse er: Skolens vagttelefonnummer er: Her træffes tilsynslæreren hverdage efter kl. 15:15 og i weekenden. TILSYNSLÆRER To-fire lærere har tilsyn hver dag. De er der for din skyld. De er på skolen hele dagen og styrer måltider, lektietime og dagens gang i øvrigt. TØJVASK På skolen findes vaskeri. Betaling foregår med vaskekort, som man kan købe på skolen. Prisen er pt. kr. 15,- for vask - sæbe er inkluderet - og kr. 10,- for at bruge tørretumbleren. Vi tager forbehold for kommende prisstigninger. Du kan tørre tøj i tørrerummet ved vaskeriet. Du må ikke tørre tøj på værelserne, gangene, altanerne og terrasserne. WEEKEND En vigtig del af skolelivet er weekenderne, hvor vi altid har arrangementer. Hvis du ønsker weekendfri, skal du senest onsdag middag søge om fri via VIGGO. Du skal selv finde en afløser til dit køkken- og opvaskehold. I løbet af skoleåret er der forlængede weekender. Her opfordrer vi dig til at tage hjem eller besøge venner eller anden familie. I forbindelse med forlængede weekender og ferier arrangerer skolen hjemtransport fra Hobro banegård og rutebilsstation søndag eller mandag aften.

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 lærere VELKOMMEN HJERTELIG VELKOMMEN Vi er glade for at netop I har valgt Halvorsminde Efterskole 1.0. I er med på det første hold, hvor rammerne og indholdet i høj grad

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Husorden for Solgården

Husorden for Solgården Husorden for Solgården Velkommen til Solgården I dette materiale har vi samlet forskellige informationer, som kan være relevante i forbindelse med opholdet på Solgården. Efterskolen Solgården Vardevej

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring FACEBOOK.COM/SKOLEHJEM Velkommen På EUC Nord

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN SKOLEÅRET 2012/2013 Velkommen til elever og forældre på ankomstdagen Søndag den 12. august 2012 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf HUMLEBÆK SKOLE Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige

Læs mere

SPIREN. ForårsSFO på Abildgårdskolen. En god start på et godt skoleliv

SPIREN. ForårsSFO på Abildgårdskolen. En god start på et godt skoleliv SPIREN ForårsSFO på Abildgårdskolen En god start på et godt skoleliv Indhold Forord Børne- og læringssyn Etablering af nye fællesskaber Læring og motivation Tryghed og trivsel Eksempel på aktivitetsplan

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset

Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset Værelset: Du tildeles eget værelse og på værelset forefindes: - Seng, dyne, pude, rullemadras samt sengelinned - Et lille bord - En billedhylde - Et klædeskab med

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn FACEBOOK.COM/FRHSKOLEHJEM Velkommen På

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer)

Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer) Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer) Sociale: Gode venner og oplevelser. Man skal indordne sig

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Deltagerbrev FDF Efterårskursus 2015

Deltagerbrev FDF Efterårskursus 2015 Deltagerbrev FDF Efterårskursus 2015 1 10. 16. oktober 2015 Indhold Glæd dig det gør vi!... 3 Alle medbringer... 4 Diverse praktiske oplysninger om Efterårskurset... 5 Aktivitetsdag... 5 Bank... 5 Bureau...

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

et godt sted at være

et godt sted at være et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@techcollege.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhvervskollegium Øster Uttrup

Læs mere

Plejekollektivet Husorden

Plejekollektivet Husorden Plejekollektivet Husorden Medicinadministration Alle brugere skal have deres medicin i de rette doser og på rette tidspunkter. For at sikre dette, skal medicinen indtages under overværelse af medicinmanden.

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Instagram og Facebook...

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej 132-3050 Humlebæk - tlf. 7256 2014 - www.humlebaekskole.dk

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej 132-3050 Humlebæk - tlf. 7256 2014 - www.humlebaekskole.dk Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige skolegang.

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård

Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård Mandag den 5. Tirsdag den 6. Onsdag den 7. Torsdag den 8. Strandgård 7. klasse aften, kun adgang for 7. klasser Film hygge, svømning

Læs mere

Velkommen i plejebolig

Velkommen i plejebolig Velkommen i plejebolig - et hjem i trygge rammer Velkommen. Et nyt hjem. I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del at et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det giver at have

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret

Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2016-2017 2 Infofolder Udgave pr. 17. maj 2016 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Ghana 13. 24. januar 2013

Ghana 13. 24. januar 2013 Ghana 13. 24. januar 2013 Kære forældre og elever, Vi glæder os mere og mere til turen, så vi håber, at I møder op med friske kræfter efter juleferien. Alle vaccinationer er på plads, der er blevet indberettet

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Velkommen til Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter

Velkommen til Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter Velkommen til Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter Velkommen Vi vil gerne byde dig velkommen til dit ophold på Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter (SRC). Vi arbejder ud fra

Læs mere

Velkommen til. Rosengården

Velkommen til. Rosengården Velkommen til Rosengården Velkommen til Rosengården Vi vil gerne byde dig og dine pårørende velkommen på Rosengården. Vi, der arbejder her, har det mål, at Rosengården skal være et godt sted at bo for

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er:

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: VELKOMMEN TIL BØRNEINSTITUTIONEN HAMPELAND Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: Nærvær Anerkendelse. Samarbejde Struktur. Kære og forældre. Velkommen

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2014

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2014 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

Infomøde 12. dec. Hafjell - Lillehammer

Infomøde 12. dec. Hafjell - Lillehammer Infomøde 12. dec. Hafjell - Lillehammer SE Udlandstur 2014 tur i Norge Hafjell v. Lillehammer Hvem? Alle elever på Sydvestjyllands Efterskole og medarbejdere + ægtefæller og børn i alt 180. Hvornår? Afrejse

Læs mere

MIDLERTIDIGE OPHOLD. på træningscentrene Møllebo og Fortunen

MIDLERTIDIGE OPHOLD. på træningscentrene Møllebo og Fortunen MIDLERTIDIGE OHOLD på træningscentrene Møllebo og Fortunen Træningsenheden kan tilbyde midlertidigt døgnophold på både Træningscenter Møllebo og Fortunen. Denne folder fortæller lidt om hvad man kan forvente

Læs mere