Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014"

Transkript

1 Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014 Generalforsamlingen starter kl og foregår i skolens foredragssal. Dagsorden 1 Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere 2 Præsentation af kandidat til ny forstander 3 Valg af ny forstander Bestyrelsen indstiller Mette Sanggaard Schultz til ny forstander på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole 4 Evt. Referat 1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere Dirigent: Lise Knattrup (herefter LiK) Protokolfører: Lis Hell Ravn Stemmetællere: Trine Wienigk, Michael Knattrup, Ulla Kronborg Bejning Dirigenten konstaterer, at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt varslet og indkaldt og giver ordet til formanden. 2. Præsentation af kandidat til ny forstander Formanden, Lene Juncher Lind, (herefter benævnt LJL) orienterer: Kære alle sammen Det er en stor glæde for bestyrelsen at være her i dag og kunne præsentere vores kandidat til stillingen som forstander på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole. Det er bestemt ikke nogen hemmelighed, at vi - og skolen som helhed - i det seneste års tid - har været gennem en overordentlig hård tid det har gjort ondt og har påvirket os alle - hvad enten vi hører til blandt forældrekreds, skolekreds, medarbejdere eller bestyrelse! Vi er nogle erfaringer rigere og heldigvis kommer man oftest styrket ud af modgang og vi i bestyrelsen fornemmer i den grad, at skolen i øjeblikket genvinder styrke. Det bekræftes ikke mindst af, at vi i den ansættelsesproces vi netop har gennemført - har kunnet tiltrække særdeles kompetente kandidater til stillingen, som forstander og - at det blandt disse har været muligt at vælge den helt rigtige person, som i samarbejde med os alle - vil kunne bringe skolen mod en lysere fremtid! Bestyrelsen påbegyndte selve ansættelsesprocessen i slutningen af oktober med drøftelser og planlægning af den forestående proces. Udgangspunktet var et gennemarbejdet og godkendt budget for 2014, hvor den økonomiske ramme fastsatte ledelsesniveauet til to personer. Rammen gav anledning til, at forskellige modeller for ledelsesstruktur skulle overvejes. I den proces var det vigtigt for bestyrelsen at inddrage medarbejderne. Det førte til, at der i slutningen af november blev afholdt et møde mellem medarbejdere og

2 bestyrelse, hvor bestyrelsen fik medarbejdernes input og ønsker til et godt arbejdsmiljø og ikke mindst en god ledelse. På baggrund af materialet fra medarbejderne, bestyrelsens egne drøftelser og analysearbejde, blev der i starten af december truffet beslutning om, at skolens fremtidige ledelsesstruktur skulle bestå af et ledelsesteam med henholdsvis en forstander og viceforstander. Det var og er dermed et klart ønske fra bestyrelsen, at den samlede ledelse skal være synlig i både friskole og efterskole - dog vil forstanderen i det daglige have særligt fokus på efterskolen og det teknisk, administrative personale, mens viceforstanderen vil have dagligt fokus på friskole og SFO. Med ledelsesstrukturen på plads, blev Charlotte Løkke tilbudt stillingen som viceforstander, og som I ved takkede Charlotte ja til denne stilling. Vi er som bestyrelse glade for, at Charlotte har lyst til at påtage sig dette job og vi er sikre på, at hun vil være et aktiv for skolen også på den plads. Stillingen som forstander blev annonceret medio december med ansøgningsfrist d. 26. januar I selve ansøgnings- og samtaleforløbet blev konsulentfirmaet Bøgetorp igen involveret - primært i forhold til det rent administrative, men også i forhold til selve samtalerne. Da der var tale om et genopslag af forstanderstillingen inden for relativ kort tid, var der mulighed for at indgå en fornuftig aftale med Bøgetorp. Der blev samtidig nedsat et ansættelsesudvalg på 13 medlemmer bestående af bestyrelsen, Charlotte Løkke, samt en repræsentant fra henholdsvis Friskolen, Efterskolen, SFO, teknisk og administrativt personale Vi modtog i alt 16 ansøgninger, hvoraf 6 kandidater blev udvalgt til første samtale. Tre meget kompetente kandidater gik videre til anden samtale. Anden samtalerunde var i høj grad baseret på en dialog med kandidaterne omkring en række konkrete cases, som primært var udarbejdet af medarbejderne. Emnerne spændte vidt og berørte pædagogisk udvikling, ledelse overfor medarbejdere, forældre og elever, økonomi samt den ny tjenestetidsaftale og skolereform. Alt sammen emner, som er og vil blive aktuelle for en ny forstander. I udvælgelsen af vores kandidat til forstander tog vi udgangspunkt i de ansvarsområder, en forstander vil blive stillet overfor - det være sig ansvaret for.: - Den pædagogiske udvikling og sparring - Personaleledelse for flere forskellige grupper af medarbejdere og ikke mindst - Den økonomiske og administrative styring, der skal sikre, at bestyrelsen kan træffe de nødvendige økonomiske beslutninger og forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen, Derudover er det særligt vigtigt, at der arbejdes for, at skolens aktiviteter udfolder sig i overensstemmelse med skolens idé- og værdigrundlag sådan, at værdigrundlaget - baseret på det enkelte individ i fællesskabet og den levende samtale - fortsat er fundamentet for skolen og dens udvikling. Ansættelsesudvalget var enige om, at den kandidat, der bedst ville evne at løfte netop disse ansvarsområder var og er: Mette Sanggaard Schultz.

3 Mette er uddannet Cand. Mag i Filosofi, Æstetik og Kultur, og har de seneste 10 år været ansat som lærer på Ågård Efterskole. I sit virke på Ågård har Mette ud over sin undervisning i bla. tysk, samfundsfag og filosofi været lærerådsformand. En funktion, som indebærer et uformelt ledelsesansvar, og hvor Mette har været forstanderens faste sparringspartner og højre hånd i administrative, pædagogiske og personalemæssige forhold. Mette har været ansvarlig for PR og markedsføring, og har som sådan udført en række praktiske opgaver, men har også arbejdet strategisk med markedsføringen. Derudover har Mette i Ågaard-regi gennemført en række af de lovpligtige selvevalueringer, som de frie skoler er underlagt. Endelig har Mette de seneste 3 år været medlem af og næstformand i efterskoleforeningens styrelse. Mette har herigennem virkelig haft fingeren på pulsen og som hun selv har beskrevet det været oppe i den store uddannelseshelikopter og ude i de fleste kringelkroge af efterskoledriften. Med plads i foreningens forretningsudvalg, og som nærmeste sparringspartner for formanden har hun også her været helt tæt på foreningens ledelse og har herigennem tilegnet sig ledelsesmæssige og administrative kompetencer. Mette har yderligere via sit lærerjob, og sine mange besøg på andre skoler i landet et stort kendskab til mangfoldige eksempler på pædagogisk praksis og tilrettelæggelse af hverdagen en indsigt, der vil være til stor nytte for den pædagogiske udvikling og daglige sparring på vores skole. På baggrund af sit virke i efterskoleforeningen medbringer Mette også et stort og aktivt netværk inden for den frie skoleverden. Som det sikkert fremgår tydeligt er Mette dybt forankret i den frie skole verden og har bla. også selv haft sin skolegang på både fri- og efterskoler og som Mette beskrev sig selv i indledningen til sin ansøgning, har vi at gøre med - en ildsjæl med dannelse på hjernen og Grundtvig i maven. Det har været tydeligt for ansættelsesudvalget, at værdierne udgør fundamentet i Mettes virke og Mette har selv beskrevet det så fint - nemlig, at værdierne til hver en tid skal udtrykkes gennem vores holdninger og handlinger. Ved at ansætte Mette, som forstander på vores skole indikerer vi i allerhøjeste grad med vores handling at vi vil noget med vores værdigrundlag. Ingen må dog tro, at den værdibaserede forankring vil stå i vejen for nytænkning eller udvikling Mette har gennem sit hidtidige virke været inddraget i eller selv stået for en række spændende udviklingsprojekter og vi håber i høj grad at kunne drage nytte af Mettes evner indenfor dette område. I den relativt korte tid vi trods alt har kendt Mette, er det blevet klart, at en beskrivelse af Mette ikke kan gøres kort vi har her med en helstøbt og meget sympatisk person at gøre, som rummer så mange af de kvaliteter, som vores skole har brug for. Det er derfor med stor glæde, og de allerbedste anbefalinger, at - bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Mette Sanggaard Schultz ansættes som Forstander på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole. Mette vil kunne starte hos os d. 8. april 2014 og flytter hurtigst muligt ind i forstanderboligen sammen med hendes mand og 3 børn. Samtidig kan vi orientere om, at Mette ved weekendens årsmøde i efterskoleforeningen træder ud af styrelsen og forlader næstformandsposten for under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse - at hellige sig jobbet, som forstander her på skolen Tak for ordet Ordet gives videre til Mette Sanggaard Schultz (herefter MSS):

4 Tak for ordet tak fordi jeg måtte komme i dag hermed første afsæt i det fremtidige samarbejde. Hvad skal jeg sige i dag, for at give jer et billede af mig? Overvejelser omkring strategier overlader jeg til fremtiden. Dem skal vi have sammen. Jeg vil derfor tale om mit skolesyn: Fælles mål - forskellige veje. Om at bruge friheden til noget Jeg har netop læst "Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla for min datter på 4, der er helt vild med farver. Det er historien om de tre kulørte tanter, der tager de forældreløse børn Per og Lotte til sig, og børnene kommer i skole hos naboen Hr. Blå, der omhyggeligt sørger for deres uddannelse. Han er på sin vis streng, men han tager også kreative undervisningsmetoder i brug: Men engang, da de havde historietime, og hr. Blå var Karl den Tolvte, og Per og Lotte var hans svende, og de red omkring på kæppe og legede slaget ved Narva, så kom provsten pludselig på besøg. Og hr. Blå skyndte sig at tage Karl den Tolvte-hatten af i en fart og stille hesten op ad væggen. Så sagde han med sin almindelige skolelærer-stemme, at de måtte få fri fra skolen og gå hjem. Men provsten satte sig ned og lo, så han blev helt rød i hovedet. Og det var nok fordi, han slet ikke forstod, at de var ved at lære om slaget ved Narva, tænkte Per og Lotte. Siden den dag lukkede de i hvert fald døren, når de havde historietime. Historien er skrevet sidst i halvtredserne om en dengang svunden tid. Jeg synes, scenen rammer fuldstændig ind i den situation, vi som frie skoler står i. Den tegner et klart billede af udfordringen stå mål med. Udfordringen er som sådan ikke, at vi skal stå mål med folkeskolen - for det giver rigtig god mening. Den er derimod, at det - i takt med at folkeskolens mål bliver mere og mere specifikke, og man bliver mere og mere fokuseret på specifik målbarhed at det bliver sværere og sværere at vælge og forsvare de alternative veje henimod disse mål. Provsten kommer jævnligt forbi. Ja, det kan ligefrem føles som om, han står lige uden for døren og lytter. Vi kan så spørge os selv, hvem provsten egentlig er? Staten? Samtidens uddannelsesdogmer om målbarhed? PISA-test? Eller er det også os selv? Jeg er dog ikke i tvivl om, at vi skal tage denne udfordring op. Vi skal - måske i højere grad end før (det skal jeg vende tilbage til), bruge friheden til - lige som hr. Blå, at bruge den pædagogik, vi tror på, og som vi kan se, er virksom. Det skal vi, fordi vi både skal have dygtige elever - men vi skal også have elever med skoleglæde og mod på livet. Det er også det, denne skoles værdigrundlag vægter, og det er forudsætningen for, at jeg står her i dag. Når jeg kigger på skolen, ser jeg en skole med tradition for at bruge friheden til netop at skabe både faglighed, fællesskab og glæde. Jeg ved godt, at der i Friskolens pay-off står trivsel - men hvis jeg må provokere en anelse, så foretrækker jeg ordet glæde - som også er i værdigrundlaget. Som Leo Komische-Konnerup, fra UC-Syd, siger, så er trivsel noget, man bruger om grise. Siger man glæde, sigter man højere - her er trivsel i hvert fald indbefattet. Den frihed vil jeg til stadighed være optaget af at dyrke. Men jeg vil også være optaget af at forholde mig kritisk til vores egen praksis. Jeg har i mit nuværende hverv arbejdet rigtig meget med evaluering og dokumentation, og det er et stærkt redskab til at blive klogere og skabe en kvalificeret udvikling, og også til at være i en positiv og tillidspræget dialog med forældre, skolekreds og den øvrige omverden.

5 En levende skole med åbne døre Jeg ønsker mig altså en skole, hvor vi ikke lukker døren, når vi har historietime. Vi skal med stolthed invitere provsten indenfor, så han ved selvsyn kan forstå, at vi såmænd bare er ved at lære om slaget ved Narva. Og forhåbentlig kan han ikke lade være med at le, fordi han bliver smittet af elever og læreres mod og glæde. Men de lukkede døre handler ikke kun om det, vi sender ud. Det handler også om at tage i mod og være en del af samfundet. Som frie skoler skal vi nemlig vise samfundssind. Vi skal passe på, at vi ikke kommer til at opfatte vores tradition som en klippe, hvor vi kan sidde med korslagte arme og skue kritisk ud over samfundsudviklingen og gøre, som vi altid har gjort. Vi skal udvikle vores sprog, så vi kan tale med resten af verden. Og vi må ikke være blinde for, at vi lever i en foranderlig verden, og at vi skal ruste vores elever så godt som muligt til fremtiden. Derfor skal vi blandt andet tage bestik af den teknologiske udviklings nye vidensformer samt globaliseringen. Vi skal også have udsyn til det videre uddannelseslandskab, så dørene for eleverne er åbne. Jeg foretrækker at opfatte traditionen som et solidt skib, man kan navigere sikkert i samfundets strømme med. Værdierne er svaret - Skolen for livet skaber mening og skoleglæde Jeg svarede på et stillingsopslag med følgende formulering af forstandernes primære udfordring: At sikre, at skolen fortsat er attraktiv for både elever og personale og til stadighed er under udvikling, så den imødekommer fremtidskrav uden at tilsidesætte traditioner og værdier. Mit svar på udfordringen er faktisk, netop at sætte traditionen og værdier i højsædet. Skolens traditioner og værdier har nemlig noget at tilbyde børn og voksne - som jeg tror, er mere aktuelt end nogen sinde. (I øvrigt NVFS rapport om forældres valg af frie grundskoler: viser at 2225 ud af 3048 lægger vægt på at skolen har tydelige værdier/et tydeligt værdigrundlag). I min tid som efterskolelærer og næstformand har jeg været meget optaget af motivation. Det er ikke blevet mindre presserende af at være tysklærer i øvrigt. Jeg oplever rigtig mange skoletrætte (hvorfor har vi i øvrigt arbejdsglæde og skoletræt - men ikke skoleglæde og arbejdstræt?) elever. De har simpelthen svært ved at finde meningen. CeFu har studeret fænomenet - de siger meget elegant, at de unge er meget motiverede for uddannelse - men at de til gengæld ikke er ret motiverede for læring. De er blevet meget præstationsorienterede - hvilket vel ikke kan undre, når vi ser på det fokus på tests og præstationer, der er vokset frem siden de første katastrofale PISA-resultater. Vi har i højere grad i Danmark fået en skole for arbejdsmarkedet. Men desværre giver det ikke mening her og nu for børnene, at skulle lære noget, fordi staten har brug for deres konkurrenceevne. Som modtræk heroverfor tror jeg virkelig på den grundtvigske Skole for livet - i en nutidig version. Vi må fastholde, at skolen skal give mening for elevernes liv her og nu, og at skolen skal danne og uddanne til alle samfundets arenaer. Derfor skal både sociale, åndlige, kreative, faglige, fysiske, demokratiske osv. aspekter dyrkes og udvikles. Dette syn på skolen ligger meget dybt i mig. Jeg er ikke i tvivl om, at denne skoles succes skal skabes i det daglige pædagogiske arbejde - i klasseværelserne, i samværet og i relationerne mellem elever og voksne. Skolen som et forpligtende fællesskab Alle børn skal indgå i lærings- og dannelsesprocesser - alle børn skal udvikle sig. Jeg går ikke ind for simpel målopfyldelse, fordi det nemt bliver mindstemål. Jeg går ind for, at alle skal vokse så meget som muligt - og jeg tror på, at vi kun kan vokse i fællesskab. Som det står formuleret i værdigrundlaget: Hvert eneste

6 menneske er som en dyrebar, ukrænkelig skabning, som har sit eget værd, og som kun kan virkeliggøre sit liv i et fællesskab med andre. Derfor betragter jeg også en skole som et forpligtende fællesskab. Der er for tiden alt for meget fokus på uddannelse som en vare - og som forældre shopper vi tilbud til vores børn. Den indstilling, hvor nogen skal yde og andre skal nyde (fordi de er kunder og har betalt) kommer der ikke noget godt ud af. Hvis skolen skal fungere godt, skal vi alle yde vores bedste. Vi skal hver dag ville hinanden noget. Når dagen er omme, hvad er det så, der gør os glade? Det er at føle os som en værdifuld del af et fællesskab. At vi bidrager med noget væsentligt. At det ikke er ligegyldigt om vi er der eller ej. Det giver mig arbejdsglæde. Jeg tror på, at det også giver eleverne skoleglæde - selvom det også stiller helt andre og store krav til dem. Det er i øvrigt også det, inklusion handler om. At få alle til at føle sig som en værdifuld bidrager. Både socialt og fagligt. Derfor er det Grundtvig-koldske udgangspunkt rigtig godt til mangfoldighed. Jeg vil gerne være del af en mangfoldig skole - og kunne det ikke være fantastisk, hvis vi kunne have en skole, hvor vi både kunne udvikle de særligt boglige børn, og også bringe nogle af dem videre, der har mødt mange udfordringer? Hvor vi ikke insisterer på at måle alle efter den samme simple stok? Men hvor vi møder den enkelte lige der, hvor han eller hun er. Værdier i hverdagen Som I nok kan høre, vil jeg være optaget af at skolens værdigrundlag hele tiden skal være synligt i hverdagen. I undervisningen, i frikvarteret, i emneugerne, i kostskolesamværet (og i øvrigt også i markedsføringen). Og jeg vil glæde mig til at være i samtale med elever, medarbejdere, forældre og jer alle om, hvordan vi bedst lever vores værdier. Mange og lange klapsalver. Debat: Herefter mulighed for spørgsmål Trine Wienigk: Skal du undervise? MSS: Ikke i første omgang, men vil nok have svært ved at holde mig væk fra eleverne Trine Wienigk: Når man ser din profil, bliver jeg glad. Det lyder fantastisk, at du kommer og tror på værdierne. Min bekymring: Slet ingen ledelseserfaring, og nu skal du stå med 2 forskellige dele, Friskole og Efterskole. Hvordan? MSS: Det er en udfordring, jeg glæder mig til, og som jeg har tænkt rigtigt meget over. LJL: Vi har søgt én med skolelederfaring. Vi har fået en Mette med meget SKOLEerfaring. Bestyrelsen har stor ro i maven, og vi er sikre på, Mette kan lede. Trine Wienigk: Var det en enig bestyrelse? LJL: Ja det var et enigt ansættelsesudvalg. Hvis der ikke er flere spørgsmål, vil vi overgå til afstemning. Det vil med mindre I ønsker andet betyde hemmelig afstemning. Ejvind Kristiansen: Det er den 6. forstander, jeg oplever. Startede selv i denne skole i Vi sendte vores ældste barn i skole i 1980, og har haft børn i skolen lige siden. Jeg glæder mig over den ny musik. Vi glæder os til at lære dig at kende. Betragter dette valg som afslutningen på en tur, vi er gået sammen det seneste år. Der er mange, der er snublet det seneste år. Håber at du Mette kan være den guide, der kan lede os videre sammen. Ny forstander er en stor affære. Stor respekt for bestyrelsens arbejde. Historisk set har skolen nu en meget spredt forældregruppe. Nogen har fokus på trivsel, andre på morgensang. Nogen på test, andre på om deres børn er glade, når de går i skole og kommer fra skole. En

7 klog mand har sagt, at bekymringen bliver halv ved at dele den med andre, og glæden dobbelt så stor. Tak for det indlæg, der er kommet. Håber du bliver valgt. MSS: Sidsel: LJL: Tak Yderligere spørgsmål eller statements? Har man overvejet som andre steder at tilbyde efteruddannelse, når der ikke er pædagogisk eller ledelsesmæssig erfaring? Ja, men Mette skal have tid til at komme ind på skolen. Resten kommer hen ad vejen. Steen Ravn: Hvem må stemme? Forældre og medlemmer af skolekredsen, der har børn på skolen, og som er her i dag. Steen Ravn: Da der skulle stemmes om skolens navn, var der flere lærere, der meldte sig ind i skolekredsen, for at kunne stemme. Ruth Bang: Der er andre regler, når det drejer sig om personer/personale Flere spørgsmål? Elisabeth Berg Fantastisk god mavefornemmelse. Ved sidste generalforsamling var det som ild og vand. Her er ånd, og jeg synes da også, der er pædagogisk ballast. Jeg håber, alle stemmer JA, så vi kan undgå den stenede vej. Lise: Der er øl/vand/sandwich, når afstemningen er slut. Det foregår her, da efterskolen spiser aftensmad nu. 3. Afstemning / valg af ny forstander Stemmeberettigede: Medlemmer af skolekredsen og ansatte med børn i skolen ( - ikke ansatte, som er uden børn i skolen ) Afstemning 91 For 89 Imod 1 Blank 1 MMS: LJL: Velkommen Tak Bestyrelsen takker for godkendelse af Mette Tak til Mette, fordi du har søgt jobbet. Vi glæder os helt utroligt til samarbejdet tak. Tak til Troels Borring for sparring og støtte tak fordi du har taget dig tid i din travle hverdag Tak til ansættelsesudvalget for en lang og spændende ansættelsesproces. Tak for bestyrelsen for det kæmpe, kæmpe arbejde, der er ydet, det kan ikke beskrives, hvad vi har været igennem det sidste år. Vi har næsten set mere til hinanden end til vore familier. Stor tak til alle medarbejdere på skolen. I har haft de store oplevelser tæt på kroppen, og I har båret hverdagen igennem på fornem vis. Håber I kan se lys for enden af tunnelen med Mette Må fremhæve 3: Kære Charlotte måske du ikke vidste, hvad du sagde ja til, da du sagde ja til at blive konstitueret forstander i august. Jeg ved, det har været hårdt, og du har knoklet. Du har talt

8 om, at du gerne ville kunne dele dig i 4, for at kunne nå alt. Jeg er dog glad for, at du er her i ét stykke i dag. En stor tak også til Stine og Dan for jeres enorme indsats og støtte til Charlotte og kolleger. Jeres situation har ikke været nem. I har knoklet og støttet. Håber I vil finde glæde ved den erkendtlighed vi har med til jer. 4. Eventuelt Intet at bemærke LJL: Sang: Med det er generalforsamlingen slut. Hilsen til forårssolen Dirigent Lise Knattrup Protokolfører Lis Hell Ravn

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Årsberetning giver det overhovedet mening? Giver det overhovedet mening at skue et helt år så godt og vel - tilbage anno

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.. Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Referat fra generalforsamling Høng Efterskole Side275

Referat fra generalforsamling Høng Efterskole Side275 Side275 Referat fra den ordinære generalforsamling på Torsdag den 9. april kl. 19.00 Torben Karlsen bød velkommen til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af stemmetæller Helge Jørgensen og Thyge Brogaard

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt

Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt De store ord Inklusion, innovation, mangfoldighed, frihed, bærerdygtighed, forandring, fornyelse og reformer Vi tillægger

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

rdig r u Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole.

rdig r u Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole. væ rdig Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 r u post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole.dk fæ ll es sværdigrundlag s Ågård Efterskoles værdigrundlag

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1: Ølgod Efterskole er en uafhængig selvejende institution Stk. 2: Ølgod Efterskole er oprettet den 9. februar 1922

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved De aktuelle udfordringer for skoleledelsen Indledning Ledelsen af den enkelte skole er vigtigere end nogensinde.

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Tilstede: 108 borgere fra Poulstrup og omegn. Lasse Overgård Nielsen fra styregruppen bød

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Person- og jobprofil. på stillingen som leder af Ikast-Brande UU

Person- og jobprofil. på stillingen som leder af Ikast-Brande UU Person- og jobprofil på stillingen som leder af Ikast-Brande UU 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 3 3. Ledelsesgrundlaget for Ikast-Brande Kommune... 3 4. UU lederens

Læs mere

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder Tak som byder, siger Emil Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder kabinepersonalet om at rette ind

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag. Bråskovgård Efterskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Juelsminde Kommune.

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole Nordsjællands Efterskole Aggebovej 34, Valby, 3200 Helsinge Tlf. 48 39 19 11 Fax 48 39 42 02 e-mail ne@ne.dk Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole 1. Hjemsted,

Læs mere