Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014"

Transkript

1 Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014 Generalforsamlingen starter kl og foregår i skolens foredragssal. Dagsorden 1 Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere 2 Præsentation af kandidat til ny forstander 3 Valg af ny forstander Bestyrelsen indstiller Mette Sanggaard Schultz til ny forstander på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole 4 Evt. Referat 1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere Dirigent: Lise Knattrup (herefter LiK) Protokolfører: Lis Hell Ravn Stemmetællere: Trine Wienigk, Michael Knattrup, Ulla Kronborg Bejning Dirigenten konstaterer, at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt varslet og indkaldt og giver ordet til formanden. 2. Præsentation af kandidat til ny forstander Formanden, Lene Juncher Lind, (herefter benævnt LJL) orienterer: Kære alle sammen Det er en stor glæde for bestyrelsen at være her i dag og kunne præsentere vores kandidat til stillingen som forstander på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole. Det er bestemt ikke nogen hemmelighed, at vi - og skolen som helhed - i det seneste års tid - har været gennem en overordentlig hård tid det har gjort ondt og har påvirket os alle - hvad enten vi hører til blandt forældrekreds, skolekreds, medarbejdere eller bestyrelse! Vi er nogle erfaringer rigere og heldigvis kommer man oftest styrket ud af modgang og vi i bestyrelsen fornemmer i den grad, at skolen i øjeblikket genvinder styrke. Det bekræftes ikke mindst af, at vi i den ansættelsesproces vi netop har gennemført - har kunnet tiltrække særdeles kompetente kandidater til stillingen, som forstander og - at det blandt disse har været muligt at vælge den helt rigtige person, som i samarbejde med os alle - vil kunne bringe skolen mod en lysere fremtid! Bestyrelsen påbegyndte selve ansættelsesprocessen i slutningen af oktober med drøftelser og planlægning af den forestående proces. Udgangspunktet var et gennemarbejdet og godkendt budget for 2014, hvor den økonomiske ramme fastsatte ledelsesniveauet til to personer. Rammen gav anledning til, at forskellige modeller for ledelsesstruktur skulle overvejes. I den proces var det vigtigt for bestyrelsen at inddrage medarbejderne. Det førte til, at der i slutningen af november blev afholdt et møde mellem medarbejdere og

2 bestyrelse, hvor bestyrelsen fik medarbejdernes input og ønsker til et godt arbejdsmiljø og ikke mindst en god ledelse. På baggrund af materialet fra medarbejderne, bestyrelsens egne drøftelser og analysearbejde, blev der i starten af december truffet beslutning om, at skolens fremtidige ledelsesstruktur skulle bestå af et ledelsesteam med henholdsvis en forstander og viceforstander. Det var og er dermed et klart ønske fra bestyrelsen, at den samlede ledelse skal være synlig i både friskole og efterskole - dog vil forstanderen i det daglige have særligt fokus på efterskolen og det teknisk, administrative personale, mens viceforstanderen vil have dagligt fokus på friskole og SFO. Med ledelsesstrukturen på plads, blev Charlotte Løkke tilbudt stillingen som viceforstander, og som I ved takkede Charlotte ja til denne stilling. Vi er som bestyrelse glade for, at Charlotte har lyst til at påtage sig dette job og vi er sikre på, at hun vil være et aktiv for skolen også på den plads. Stillingen som forstander blev annonceret medio december med ansøgningsfrist d. 26. januar I selve ansøgnings- og samtaleforløbet blev konsulentfirmaet Bøgetorp igen involveret - primært i forhold til det rent administrative, men også i forhold til selve samtalerne. Da der var tale om et genopslag af forstanderstillingen inden for relativ kort tid, var der mulighed for at indgå en fornuftig aftale med Bøgetorp. Der blev samtidig nedsat et ansættelsesudvalg på 13 medlemmer bestående af bestyrelsen, Charlotte Løkke, samt en repræsentant fra henholdsvis Friskolen, Efterskolen, SFO, teknisk og administrativt personale Vi modtog i alt 16 ansøgninger, hvoraf 6 kandidater blev udvalgt til første samtale. Tre meget kompetente kandidater gik videre til anden samtale. Anden samtalerunde var i høj grad baseret på en dialog med kandidaterne omkring en række konkrete cases, som primært var udarbejdet af medarbejderne. Emnerne spændte vidt og berørte pædagogisk udvikling, ledelse overfor medarbejdere, forældre og elever, økonomi samt den ny tjenestetidsaftale og skolereform. Alt sammen emner, som er og vil blive aktuelle for en ny forstander. I udvælgelsen af vores kandidat til forstander tog vi udgangspunkt i de ansvarsområder, en forstander vil blive stillet overfor - det være sig ansvaret for.: - Den pædagogiske udvikling og sparring - Personaleledelse for flere forskellige grupper af medarbejdere og ikke mindst - Den økonomiske og administrative styring, der skal sikre, at bestyrelsen kan træffe de nødvendige økonomiske beslutninger og forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen, Derudover er det særligt vigtigt, at der arbejdes for, at skolens aktiviteter udfolder sig i overensstemmelse med skolens idé- og værdigrundlag sådan, at værdigrundlaget - baseret på det enkelte individ i fællesskabet og den levende samtale - fortsat er fundamentet for skolen og dens udvikling. Ansættelsesudvalget var enige om, at den kandidat, der bedst ville evne at løfte netop disse ansvarsområder var og er: Mette Sanggaard Schultz.

3 Mette er uddannet Cand. Mag i Filosofi, Æstetik og Kultur, og har de seneste 10 år været ansat som lærer på Ågård Efterskole. I sit virke på Ågård har Mette ud over sin undervisning i bla. tysk, samfundsfag og filosofi været lærerådsformand. En funktion, som indebærer et uformelt ledelsesansvar, og hvor Mette har været forstanderens faste sparringspartner og højre hånd i administrative, pædagogiske og personalemæssige forhold. Mette har været ansvarlig for PR og markedsføring, og har som sådan udført en række praktiske opgaver, men har også arbejdet strategisk med markedsføringen. Derudover har Mette i Ågaard-regi gennemført en række af de lovpligtige selvevalueringer, som de frie skoler er underlagt. Endelig har Mette de seneste 3 år været medlem af og næstformand i efterskoleforeningens styrelse. Mette har herigennem virkelig haft fingeren på pulsen og som hun selv har beskrevet det været oppe i den store uddannelseshelikopter og ude i de fleste kringelkroge af efterskoledriften. Med plads i foreningens forretningsudvalg, og som nærmeste sparringspartner for formanden har hun også her været helt tæt på foreningens ledelse og har herigennem tilegnet sig ledelsesmæssige og administrative kompetencer. Mette har yderligere via sit lærerjob, og sine mange besøg på andre skoler i landet et stort kendskab til mangfoldige eksempler på pædagogisk praksis og tilrettelæggelse af hverdagen en indsigt, der vil være til stor nytte for den pædagogiske udvikling og daglige sparring på vores skole. På baggrund af sit virke i efterskoleforeningen medbringer Mette også et stort og aktivt netværk inden for den frie skoleverden. Som det sikkert fremgår tydeligt er Mette dybt forankret i den frie skole verden og har bla. også selv haft sin skolegang på både fri- og efterskoler og som Mette beskrev sig selv i indledningen til sin ansøgning, har vi at gøre med - en ildsjæl med dannelse på hjernen og Grundtvig i maven. Det har været tydeligt for ansættelsesudvalget, at værdierne udgør fundamentet i Mettes virke og Mette har selv beskrevet det så fint - nemlig, at værdierne til hver en tid skal udtrykkes gennem vores holdninger og handlinger. Ved at ansætte Mette, som forstander på vores skole indikerer vi i allerhøjeste grad med vores handling at vi vil noget med vores værdigrundlag. Ingen må dog tro, at den værdibaserede forankring vil stå i vejen for nytænkning eller udvikling Mette har gennem sit hidtidige virke været inddraget i eller selv stået for en række spændende udviklingsprojekter og vi håber i høj grad at kunne drage nytte af Mettes evner indenfor dette område. I den relativt korte tid vi trods alt har kendt Mette, er det blevet klart, at en beskrivelse af Mette ikke kan gøres kort vi har her med en helstøbt og meget sympatisk person at gøre, som rummer så mange af de kvaliteter, som vores skole har brug for. Det er derfor med stor glæde, og de allerbedste anbefalinger, at - bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Mette Sanggaard Schultz ansættes som Forstander på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole. Mette vil kunne starte hos os d. 8. april 2014 og flytter hurtigst muligt ind i forstanderboligen sammen med hendes mand og 3 børn. Samtidig kan vi orientere om, at Mette ved weekendens årsmøde i efterskoleforeningen træder ud af styrelsen og forlader næstformandsposten for under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse - at hellige sig jobbet, som forstander her på skolen Tak for ordet Ordet gives videre til Mette Sanggaard Schultz (herefter MSS):

4 Tak for ordet tak fordi jeg måtte komme i dag hermed første afsæt i det fremtidige samarbejde. Hvad skal jeg sige i dag, for at give jer et billede af mig? Overvejelser omkring strategier overlader jeg til fremtiden. Dem skal vi have sammen. Jeg vil derfor tale om mit skolesyn: Fælles mål - forskellige veje. Om at bruge friheden til noget Jeg har netop læst "Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla for min datter på 4, der er helt vild med farver. Det er historien om de tre kulørte tanter, der tager de forældreløse børn Per og Lotte til sig, og børnene kommer i skole hos naboen Hr. Blå, der omhyggeligt sørger for deres uddannelse. Han er på sin vis streng, men han tager også kreative undervisningsmetoder i brug: Men engang, da de havde historietime, og hr. Blå var Karl den Tolvte, og Per og Lotte var hans svende, og de red omkring på kæppe og legede slaget ved Narva, så kom provsten pludselig på besøg. Og hr. Blå skyndte sig at tage Karl den Tolvte-hatten af i en fart og stille hesten op ad væggen. Så sagde han med sin almindelige skolelærer-stemme, at de måtte få fri fra skolen og gå hjem. Men provsten satte sig ned og lo, så han blev helt rød i hovedet. Og det var nok fordi, han slet ikke forstod, at de var ved at lære om slaget ved Narva, tænkte Per og Lotte. Siden den dag lukkede de i hvert fald døren, når de havde historietime. Historien er skrevet sidst i halvtredserne om en dengang svunden tid. Jeg synes, scenen rammer fuldstændig ind i den situation, vi som frie skoler står i. Den tegner et klart billede af udfordringen stå mål med. Udfordringen er som sådan ikke, at vi skal stå mål med folkeskolen - for det giver rigtig god mening. Den er derimod, at det - i takt med at folkeskolens mål bliver mere og mere specifikke, og man bliver mere og mere fokuseret på specifik målbarhed at det bliver sværere og sværere at vælge og forsvare de alternative veje henimod disse mål. Provsten kommer jævnligt forbi. Ja, det kan ligefrem føles som om, han står lige uden for døren og lytter. Vi kan så spørge os selv, hvem provsten egentlig er? Staten? Samtidens uddannelsesdogmer om målbarhed? PISA-test? Eller er det også os selv? Jeg er dog ikke i tvivl om, at vi skal tage denne udfordring op. Vi skal - måske i højere grad end før (det skal jeg vende tilbage til), bruge friheden til - lige som hr. Blå, at bruge den pædagogik, vi tror på, og som vi kan se, er virksom. Det skal vi, fordi vi både skal have dygtige elever - men vi skal også have elever med skoleglæde og mod på livet. Det er også det, denne skoles værdigrundlag vægter, og det er forudsætningen for, at jeg står her i dag. Når jeg kigger på skolen, ser jeg en skole med tradition for at bruge friheden til netop at skabe både faglighed, fællesskab og glæde. Jeg ved godt, at der i Friskolens pay-off står trivsel - men hvis jeg må provokere en anelse, så foretrækker jeg ordet glæde - som også er i værdigrundlaget. Som Leo Komische-Konnerup, fra UC-Syd, siger, så er trivsel noget, man bruger om grise. Siger man glæde, sigter man højere - her er trivsel i hvert fald indbefattet. Den frihed vil jeg til stadighed være optaget af at dyrke. Men jeg vil også være optaget af at forholde mig kritisk til vores egen praksis. Jeg har i mit nuværende hverv arbejdet rigtig meget med evaluering og dokumentation, og det er et stærkt redskab til at blive klogere og skabe en kvalificeret udvikling, og også til at være i en positiv og tillidspræget dialog med forældre, skolekreds og den øvrige omverden.

5 En levende skole med åbne døre Jeg ønsker mig altså en skole, hvor vi ikke lukker døren, når vi har historietime. Vi skal med stolthed invitere provsten indenfor, så han ved selvsyn kan forstå, at vi såmænd bare er ved at lære om slaget ved Narva. Og forhåbentlig kan han ikke lade være med at le, fordi han bliver smittet af elever og læreres mod og glæde. Men de lukkede døre handler ikke kun om det, vi sender ud. Det handler også om at tage i mod og være en del af samfundet. Som frie skoler skal vi nemlig vise samfundssind. Vi skal passe på, at vi ikke kommer til at opfatte vores tradition som en klippe, hvor vi kan sidde med korslagte arme og skue kritisk ud over samfundsudviklingen og gøre, som vi altid har gjort. Vi skal udvikle vores sprog, så vi kan tale med resten af verden. Og vi må ikke være blinde for, at vi lever i en foranderlig verden, og at vi skal ruste vores elever så godt som muligt til fremtiden. Derfor skal vi blandt andet tage bestik af den teknologiske udviklings nye vidensformer samt globaliseringen. Vi skal også have udsyn til det videre uddannelseslandskab, så dørene for eleverne er åbne. Jeg foretrækker at opfatte traditionen som et solidt skib, man kan navigere sikkert i samfundets strømme med. Værdierne er svaret - Skolen for livet skaber mening og skoleglæde Jeg svarede på et stillingsopslag med følgende formulering af forstandernes primære udfordring: At sikre, at skolen fortsat er attraktiv for både elever og personale og til stadighed er under udvikling, så den imødekommer fremtidskrav uden at tilsidesætte traditioner og værdier. Mit svar på udfordringen er faktisk, netop at sætte traditionen og værdier i højsædet. Skolens traditioner og værdier har nemlig noget at tilbyde børn og voksne - som jeg tror, er mere aktuelt end nogen sinde. (I øvrigt NVFS rapport om forældres valg af frie grundskoler: viser at 2225 ud af 3048 lægger vægt på at skolen har tydelige værdier/et tydeligt værdigrundlag). I min tid som efterskolelærer og næstformand har jeg været meget optaget af motivation. Det er ikke blevet mindre presserende af at være tysklærer i øvrigt. Jeg oplever rigtig mange skoletrætte (hvorfor har vi i øvrigt arbejdsglæde og skoletræt - men ikke skoleglæde og arbejdstræt?) elever. De har simpelthen svært ved at finde meningen. CeFu har studeret fænomenet - de siger meget elegant, at de unge er meget motiverede for uddannelse - men at de til gengæld ikke er ret motiverede for læring. De er blevet meget præstationsorienterede - hvilket vel ikke kan undre, når vi ser på det fokus på tests og præstationer, der er vokset frem siden de første katastrofale PISA-resultater. Vi har i højere grad i Danmark fået en skole for arbejdsmarkedet. Men desværre giver det ikke mening her og nu for børnene, at skulle lære noget, fordi staten har brug for deres konkurrenceevne. Som modtræk heroverfor tror jeg virkelig på den grundtvigske Skole for livet - i en nutidig version. Vi må fastholde, at skolen skal give mening for elevernes liv her og nu, og at skolen skal danne og uddanne til alle samfundets arenaer. Derfor skal både sociale, åndlige, kreative, faglige, fysiske, demokratiske osv. aspekter dyrkes og udvikles. Dette syn på skolen ligger meget dybt i mig. Jeg er ikke i tvivl om, at denne skoles succes skal skabes i det daglige pædagogiske arbejde - i klasseværelserne, i samværet og i relationerne mellem elever og voksne. Skolen som et forpligtende fællesskab Alle børn skal indgå i lærings- og dannelsesprocesser - alle børn skal udvikle sig. Jeg går ikke ind for simpel målopfyldelse, fordi det nemt bliver mindstemål. Jeg går ind for, at alle skal vokse så meget som muligt - og jeg tror på, at vi kun kan vokse i fællesskab. Som det står formuleret i værdigrundlaget: Hvert eneste

6 menneske er som en dyrebar, ukrænkelig skabning, som har sit eget værd, og som kun kan virkeliggøre sit liv i et fællesskab med andre. Derfor betragter jeg også en skole som et forpligtende fællesskab. Der er for tiden alt for meget fokus på uddannelse som en vare - og som forældre shopper vi tilbud til vores børn. Den indstilling, hvor nogen skal yde og andre skal nyde (fordi de er kunder og har betalt) kommer der ikke noget godt ud af. Hvis skolen skal fungere godt, skal vi alle yde vores bedste. Vi skal hver dag ville hinanden noget. Når dagen er omme, hvad er det så, der gør os glade? Det er at føle os som en værdifuld del af et fællesskab. At vi bidrager med noget væsentligt. At det ikke er ligegyldigt om vi er der eller ej. Det giver mig arbejdsglæde. Jeg tror på, at det også giver eleverne skoleglæde - selvom det også stiller helt andre og store krav til dem. Det er i øvrigt også det, inklusion handler om. At få alle til at føle sig som en værdifuld bidrager. Både socialt og fagligt. Derfor er det Grundtvig-koldske udgangspunkt rigtig godt til mangfoldighed. Jeg vil gerne være del af en mangfoldig skole - og kunne det ikke være fantastisk, hvis vi kunne have en skole, hvor vi både kunne udvikle de særligt boglige børn, og også bringe nogle af dem videre, der har mødt mange udfordringer? Hvor vi ikke insisterer på at måle alle efter den samme simple stok? Men hvor vi møder den enkelte lige der, hvor han eller hun er. Værdier i hverdagen Som I nok kan høre, vil jeg være optaget af at skolens værdigrundlag hele tiden skal være synligt i hverdagen. I undervisningen, i frikvarteret, i emneugerne, i kostskolesamværet (og i øvrigt også i markedsføringen). Og jeg vil glæde mig til at være i samtale med elever, medarbejdere, forældre og jer alle om, hvordan vi bedst lever vores værdier. Mange og lange klapsalver. Debat: Herefter mulighed for spørgsmål Trine Wienigk: Skal du undervise? MSS: Ikke i første omgang, men vil nok have svært ved at holde mig væk fra eleverne Trine Wienigk: Når man ser din profil, bliver jeg glad. Det lyder fantastisk, at du kommer og tror på værdierne. Min bekymring: Slet ingen ledelseserfaring, og nu skal du stå med 2 forskellige dele, Friskole og Efterskole. Hvordan? MSS: Det er en udfordring, jeg glæder mig til, og som jeg har tænkt rigtigt meget over. LJL: Vi har søgt én med skolelederfaring. Vi har fået en Mette med meget SKOLEerfaring. Bestyrelsen har stor ro i maven, og vi er sikre på, Mette kan lede. Trine Wienigk: Var det en enig bestyrelse? LJL: Ja det var et enigt ansættelsesudvalg. Hvis der ikke er flere spørgsmål, vil vi overgå til afstemning. Det vil med mindre I ønsker andet betyde hemmelig afstemning. Ejvind Kristiansen: Det er den 6. forstander, jeg oplever. Startede selv i denne skole i Vi sendte vores ældste barn i skole i 1980, og har haft børn i skolen lige siden. Jeg glæder mig over den ny musik. Vi glæder os til at lære dig at kende. Betragter dette valg som afslutningen på en tur, vi er gået sammen det seneste år. Der er mange, der er snublet det seneste år. Håber at du Mette kan være den guide, der kan lede os videre sammen. Ny forstander er en stor affære. Stor respekt for bestyrelsens arbejde. Historisk set har skolen nu en meget spredt forældregruppe. Nogen har fokus på trivsel, andre på morgensang. Nogen på test, andre på om deres børn er glade, når de går i skole og kommer fra skole. En

7 klog mand har sagt, at bekymringen bliver halv ved at dele den med andre, og glæden dobbelt så stor. Tak for det indlæg, der er kommet. Håber du bliver valgt. MSS: Sidsel: LJL: Tak Yderligere spørgsmål eller statements? Har man overvejet som andre steder at tilbyde efteruddannelse, når der ikke er pædagogisk eller ledelsesmæssig erfaring? Ja, men Mette skal have tid til at komme ind på skolen. Resten kommer hen ad vejen. Steen Ravn: Hvem må stemme? Forældre og medlemmer af skolekredsen, der har børn på skolen, og som er her i dag. Steen Ravn: Da der skulle stemmes om skolens navn, var der flere lærere, der meldte sig ind i skolekredsen, for at kunne stemme. Ruth Bang: Der er andre regler, når det drejer sig om personer/personale Flere spørgsmål? Elisabeth Berg Fantastisk god mavefornemmelse. Ved sidste generalforsamling var det som ild og vand. Her er ånd, og jeg synes da også, der er pædagogisk ballast. Jeg håber, alle stemmer JA, så vi kan undgå den stenede vej. Lise: Der er øl/vand/sandwich, når afstemningen er slut. Det foregår her, da efterskolen spiser aftensmad nu. 3. Afstemning / valg af ny forstander Stemmeberettigede: Medlemmer af skolekredsen og ansatte med børn i skolen ( - ikke ansatte, som er uden børn i skolen ) Afstemning 91 For 89 Imod 1 Blank 1 MMS: LJL: Velkommen Tak Bestyrelsen takker for godkendelse af Mette Tak til Mette, fordi du har søgt jobbet. Vi glæder os helt utroligt til samarbejdet tak. Tak til Troels Borring for sparring og støtte tak fordi du har taget dig tid i din travle hverdag Tak til ansættelsesudvalget for en lang og spændende ansættelsesproces. Tak for bestyrelsen for det kæmpe, kæmpe arbejde, der er ydet, det kan ikke beskrives, hvad vi har været igennem det sidste år. Vi har næsten set mere til hinanden end til vore familier. Stor tak til alle medarbejdere på skolen. I har haft de store oplevelser tæt på kroppen, og I har båret hverdagen igennem på fornem vis. Håber I kan se lys for enden af tunnelen med Mette Må fremhæve 3: Kære Charlotte måske du ikke vidste, hvad du sagde ja til, da du sagde ja til at blive konstitueret forstander i august. Jeg ved, det har været hårdt, og du har knoklet. Du har talt

8 om, at du gerne ville kunne dele dig i 4, for at kunne nå alt. Jeg er dog glad for, at du er her i ét stykke i dag. En stor tak også til Stine og Dan for jeres enorme indsats og støtte til Charlotte og kolleger. Jeres situation har ikke været nem. I har knoklet og støttet. Håber I vil finde glæde ved den erkendtlighed vi har med til jer. 4. Eventuelt Intet at bemærke LJL: Sang: Med det er generalforsamlingen slut. Hilsen til forårssolen Dirigent Lise Knattrup Protokolfører Lis Hell Ravn

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Forstander. Om Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole

Forstander. Om Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Forstander Sønder Nærå Friskole Om Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole ligger i det naturskønne midtfynske område med kort afstand til Odense og hele Fyn

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

Ledelsens mundtlige beretning 2013

Ledelsens mundtlige beretning 2013 Ledelsens mundtlige beretning 2013 Livsmod gennem faglig og kreativ udfoldelse (v/ forstander Mette Sanggaard Schultz) "Vi har ikke spændende featureuger, hvor vi slår på tromme - Udtaler skoleleder Jesper

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

PRÆSTEMOSESKOLEN - SKOLELEDER

PRÆSTEMOSESKOLEN - SKOLELEDER København, september 2017 Jobprofil HVIDOVRE KOMMUNE PRÆSTEMOSESKOLEN - SKOLELEDER 1. Indledning Hvidovre Kommune har bedt Genitor om at bistå i forbindelse med ansættelse af en ny skoleleder til Præstemoseskolen.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution: Ågård Efterskole. 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter for den selvejende institution: Ågård Efterskole. 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution: Ågård Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag stk. 1 Ågård Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. stk. 2 Ågård Efterskole er

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Fjordvang Efterskole

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Fjordvang Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Fjordvang Efterskole Februar 2016 1. Hjemsted formål og værdigrundlag. Stk. 1. Fjordvang Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Odder lille Friskole. onsdag d. 30. maj 2012 kl

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Odder lille Friskole. onsdag d. 30. maj 2012 kl Referat af ekstraordinær generalforsamling på Odder lille Friskole onsdag d. 30. maj 2012 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Bjarne Baggesen. Bjarne Baggesen valgt. 2. Valg af referent.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

rdig r u Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole.

rdig r u Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole. væ rdig Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 r u post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole.dk fæ ll es sværdigrundlag s Ågård Efterskoles værdigrundlag

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Dimissionstale d. 20. juni 2014

Dimissionstale d. 20. juni 2014 Dimissionstale d. 20. juni 2014 VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus Af Uddannelsesleder Susanne Vilandt Agerbæk Kære nye lærere! Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor som

Læs mere

SELVEVALUERING 2014. Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag.

SELVEVALUERING 2014. Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag. SELVEVALUERING 2014 Skolen skal hvert andet år lave en selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af skolens værdigrundlag. Vi har i 2014 valgt at beskæftige os med emnet INKLUSION, idet der fra

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Kalender: Syddjurs Friskole Ugebrev oktober 2016

Kalender: Syddjurs Friskole Ugebrev oktober 2016 Syddjurs Friskole Ugebrev 40 7. oktober 2016 Ugebrevet udkommer normalt hver fredag. Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com Kontornyt uge 40 Kalender: 10-11/10:

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Hedensted har truffet et valg og går all in

Hedensted har truffet et valg og går all in Hedensted har truffet et valg og går all in Syv kompetencer er den røde tråd i Hedensted Kommunes bestræbelse på at gøre alle børn og unge i alderen 0-18 år klar til uddannelse og job, når de forlader

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Velkommen til generalforsamlingen på Norddjurs Friskole 2016. Bestyrelsen sagde sidste år farvel til Morten Melin, der gennem en

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Skolekode 280813 Tilsynsførende Klaus Eusebius Jakobsen, rektor emeritus. Undervisningen på Karrebæksminde

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Årsberetning giver det overhovedet mening? Giver det overhovedet mening at skue et helt år så godt og vel - tilbage anno

Læs mere

Beretning årsmøde 2016

Beretning årsmøde 2016 Beretning årsmøde 2016 Vores 150 års jubilæum var en særlig oplevelse. Det er stort at blive 150 år og det blev fejret på allerbedste Kochs maner, hvor alle børn og voksne arbejdede sammen i ugen op til

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Thyland Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Thyland Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Thyland Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse: Hjemsted, formål og værdigrundlag side 2 Skolekreds side 2 Skolens drift side 3 Generalforsamlingen side 3 Bestyrelsens

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013 Sammenhængende børnepolitik for Haderslev Kommune version 2013 Sammenhængende Børnepolitik 1 for Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund, udarbejdelse og godkendelse Afgræsning og sammenhæng

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Fredagsbrev d.23/ uge 38

Fredagsbrev d.23/ uge 38 Fredagsbrev d.23/9 2016 uge 38 En uge, hvor det rigtige efterår lader vente på sig, og heldigvis for det. Børnene nyder udelivet rundt omkring skolen, og ser ud til at gå nye veje ved at finde andre lege.

Læs mere

Nyhedsbrev 9. februar 2016

Nyhedsbrev 9. februar 2016 Nyhedsbrev 9. februar 2016 TRÆD VARSOMT I SKOLEN FOR DER BLIVER MENNESKER TIL. (Christen Kold) Skolens nyhedsbrev denne gang skal ses i lyset af skolens kommende Generalforsamling onsdag, den 6. april

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Lise Ribergaard Jeg hedder Lise Ribergaard, er 47 år og mor til Rebecca i 6. klasse, Kristina i 3. klasse begge på Fællesskolens Favrdal matrikel - samt

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere