Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014"

Transkript

1 Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014 Generalforsamlingen starter kl og foregår i skolens foredragssal. Dagsorden 1 Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere 2 Præsentation af kandidat til ny forstander 3 Valg af ny forstander Bestyrelsen indstiller Mette Sanggaard Schultz til ny forstander på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole 4 Evt. Referat 1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere Dirigent: Lise Knattrup (herefter LiK) Protokolfører: Lis Hell Ravn Stemmetællere: Trine Wienigk, Michael Knattrup, Ulla Kronborg Bejning Dirigenten konstaterer, at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt varslet og indkaldt og giver ordet til formanden. 2. Præsentation af kandidat til ny forstander Formanden, Lene Juncher Lind, (herefter benævnt LJL) orienterer: Kære alle sammen Det er en stor glæde for bestyrelsen at være her i dag og kunne præsentere vores kandidat til stillingen som forstander på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole. Det er bestemt ikke nogen hemmelighed, at vi - og skolen som helhed - i det seneste års tid - har været gennem en overordentlig hård tid det har gjort ondt og har påvirket os alle - hvad enten vi hører til blandt forældrekreds, skolekreds, medarbejdere eller bestyrelse! Vi er nogle erfaringer rigere og heldigvis kommer man oftest styrket ud af modgang og vi i bestyrelsen fornemmer i den grad, at skolen i øjeblikket genvinder styrke. Det bekræftes ikke mindst af, at vi i den ansættelsesproces vi netop har gennemført - har kunnet tiltrække særdeles kompetente kandidater til stillingen, som forstander og - at det blandt disse har været muligt at vælge den helt rigtige person, som i samarbejde med os alle - vil kunne bringe skolen mod en lysere fremtid! Bestyrelsen påbegyndte selve ansættelsesprocessen i slutningen af oktober med drøftelser og planlægning af den forestående proces. Udgangspunktet var et gennemarbejdet og godkendt budget for 2014, hvor den økonomiske ramme fastsatte ledelsesniveauet til to personer. Rammen gav anledning til, at forskellige modeller for ledelsesstruktur skulle overvejes. I den proces var det vigtigt for bestyrelsen at inddrage medarbejderne. Det førte til, at der i slutningen af november blev afholdt et møde mellem medarbejdere og

2 bestyrelse, hvor bestyrelsen fik medarbejdernes input og ønsker til et godt arbejdsmiljø og ikke mindst en god ledelse. På baggrund af materialet fra medarbejderne, bestyrelsens egne drøftelser og analysearbejde, blev der i starten af december truffet beslutning om, at skolens fremtidige ledelsesstruktur skulle bestå af et ledelsesteam med henholdsvis en forstander og viceforstander. Det var og er dermed et klart ønske fra bestyrelsen, at den samlede ledelse skal være synlig i både friskole og efterskole - dog vil forstanderen i det daglige have særligt fokus på efterskolen og det teknisk, administrative personale, mens viceforstanderen vil have dagligt fokus på friskole og SFO. Med ledelsesstrukturen på plads, blev Charlotte Løkke tilbudt stillingen som viceforstander, og som I ved takkede Charlotte ja til denne stilling. Vi er som bestyrelse glade for, at Charlotte har lyst til at påtage sig dette job og vi er sikre på, at hun vil være et aktiv for skolen også på den plads. Stillingen som forstander blev annonceret medio december med ansøgningsfrist d. 26. januar I selve ansøgnings- og samtaleforløbet blev konsulentfirmaet Bøgetorp igen involveret - primært i forhold til det rent administrative, men også i forhold til selve samtalerne. Da der var tale om et genopslag af forstanderstillingen inden for relativ kort tid, var der mulighed for at indgå en fornuftig aftale med Bøgetorp. Der blev samtidig nedsat et ansættelsesudvalg på 13 medlemmer bestående af bestyrelsen, Charlotte Løkke, samt en repræsentant fra henholdsvis Friskolen, Efterskolen, SFO, teknisk og administrativt personale Vi modtog i alt 16 ansøgninger, hvoraf 6 kandidater blev udvalgt til første samtale. Tre meget kompetente kandidater gik videre til anden samtale. Anden samtalerunde var i høj grad baseret på en dialog med kandidaterne omkring en række konkrete cases, som primært var udarbejdet af medarbejderne. Emnerne spændte vidt og berørte pædagogisk udvikling, ledelse overfor medarbejdere, forældre og elever, økonomi samt den ny tjenestetidsaftale og skolereform. Alt sammen emner, som er og vil blive aktuelle for en ny forstander. I udvælgelsen af vores kandidat til forstander tog vi udgangspunkt i de ansvarsområder, en forstander vil blive stillet overfor - det være sig ansvaret for.: - Den pædagogiske udvikling og sparring - Personaleledelse for flere forskellige grupper af medarbejdere og ikke mindst - Den økonomiske og administrative styring, der skal sikre, at bestyrelsen kan træffe de nødvendige økonomiske beslutninger og forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen, Derudover er det særligt vigtigt, at der arbejdes for, at skolens aktiviteter udfolder sig i overensstemmelse med skolens idé- og værdigrundlag sådan, at værdigrundlaget - baseret på det enkelte individ i fællesskabet og den levende samtale - fortsat er fundamentet for skolen og dens udvikling. Ansættelsesudvalget var enige om, at den kandidat, der bedst ville evne at løfte netop disse ansvarsområder var og er: Mette Sanggaard Schultz.

3 Mette er uddannet Cand. Mag i Filosofi, Æstetik og Kultur, og har de seneste 10 år været ansat som lærer på Ågård Efterskole. I sit virke på Ågård har Mette ud over sin undervisning i bla. tysk, samfundsfag og filosofi været lærerådsformand. En funktion, som indebærer et uformelt ledelsesansvar, og hvor Mette har været forstanderens faste sparringspartner og højre hånd i administrative, pædagogiske og personalemæssige forhold. Mette har været ansvarlig for PR og markedsføring, og har som sådan udført en række praktiske opgaver, men har også arbejdet strategisk med markedsføringen. Derudover har Mette i Ågaard-regi gennemført en række af de lovpligtige selvevalueringer, som de frie skoler er underlagt. Endelig har Mette de seneste 3 år været medlem af og næstformand i efterskoleforeningens styrelse. Mette har herigennem virkelig haft fingeren på pulsen og som hun selv har beskrevet det været oppe i den store uddannelseshelikopter og ude i de fleste kringelkroge af efterskoledriften. Med plads i foreningens forretningsudvalg, og som nærmeste sparringspartner for formanden har hun også her været helt tæt på foreningens ledelse og har herigennem tilegnet sig ledelsesmæssige og administrative kompetencer. Mette har yderligere via sit lærerjob, og sine mange besøg på andre skoler i landet et stort kendskab til mangfoldige eksempler på pædagogisk praksis og tilrettelæggelse af hverdagen en indsigt, der vil være til stor nytte for den pædagogiske udvikling og daglige sparring på vores skole. På baggrund af sit virke i efterskoleforeningen medbringer Mette også et stort og aktivt netværk inden for den frie skoleverden. Som det sikkert fremgår tydeligt er Mette dybt forankret i den frie skole verden og har bla. også selv haft sin skolegang på både fri- og efterskoler og som Mette beskrev sig selv i indledningen til sin ansøgning, har vi at gøre med - en ildsjæl med dannelse på hjernen og Grundtvig i maven. Det har været tydeligt for ansættelsesudvalget, at værdierne udgør fundamentet i Mettes virke og Mette har selv beskrevet det så fint - nemlig, at værdierne til hver en tid skal udtrykkes gennem vores holdninger og handlinger. Ved at ansætte Mette, som forstander på vores skole indikerer vi i allerhøjeste grad med vores handling at vi vil noget med vores værdigrundlag. Ingen må dog tro, at den værdibaserede forankring vil stå i vejen for nytænkning eller udvikling Mette har gennem sit hidtidige virke været inddraget i eller selv stået for en række spændende udviklingsprojekter og vi håber i høj grad at kunne drage nytte af Mettes evner indenfor dette område. I den relativt korte tid vi trods alt har kendt Mette, er det blevet klart, at en beskrivelse af Mette ikke kan gøres kort vi har her med en helstøbt og meget sympatisk person at gøre, som rummer så mange af de kvaliteter, som vores skole har brug for. Det er derfor med stor glæde, og de allerbedste anbefalinger, at - bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Mette Sanggaard Schultz ansættes som Forstander på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole. Mette vil kunne starte hos os d. 8. april 2014 og flytter hurtigst muligt ind i forstanderboligen sammen med hendes mand og 3 børn. Samtidig kan vi orientere om, at Mette ved weekendens årsmøde i efterskoleforeningen træder ud af styrelsen og forlader næstformandsposten for under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse - at hellige sig jobbet, som forstander her på skolen Tak for ordet Ordet gives videre til Mette Sanggaard Schultz (herefter MSS):

4 Tak for ordet tak fordi jeg måtte komme i dag hermed første afsæt i det fremtidige samarbejde. Hvad skal jeg sige i dag, for at give jer et billede af mig? Overvejelser omkring strategier overlader jeg til fremtiden. Dem skal vi have sammen. Jeg vil derfor tale om mit skolesyn: Fælles mål - forskellige veje. Om at bruge friheden til noget Jeg har netop læst "Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla for min datter på 4, der er helt vild med farver. Det er historien om de tre kulørte tanter, der tager de forældreløse børn Per og Lotte til sig, og børnene kommer i skole hos naboen Hr. Blå, der omhyggeligt sørger for deres uddannelse. Han er på sin vis streng, men han tager også kreative undervisningsmetoder i brug: Men engang, da de havde historietime, og hr. Blå var Karl den Tolvte, og Per og Lotte var hans svende, og de red omkring på kæppe og legede slaget ved Narva, så kom provsten pludselig på besøg. Og hr. Blå skyndte sig at tage Karl den Tolvte-hatten af i en fart og stille hesten op ad væggen. Så sagde han med sin almindelige skolelærer-stemme, at de måtte få fri fra skolen og gå hjem. Men provsten satte sig ned og lo, så han blev helt rød i hovedet. Og det var nok fordi, han slet ikke forstod, at de var ved at lære om slaget ved Narva, tænkte Per og Lotte. Siden den dag lukkede de i hvert fald døren, når de havde historietime. Historien er skrevet sidst i halvtredserne om en dengang svunden tid. Jeg synes, scenen rammer fuldstændig ind i den situation, vi som frie skoler står i. Den tegner et klart billede af udfordringen stå mål med. Udfordringen er som sådan ikke, at vi skal stå mål med folkeskolen - for det giver rigtig god mening. Den er derimod, at det - i takt med at folkeskolens mål bliver mere og mere specifikke, og man bliver mere og mere fokuseret på specifik målbarhed at det bliver sværere og sværere at vælge og forsvare de alternative veje henimod disse mål. Provsten kommer jævnligt forbi. Ja, det kan ligefrem føles som om, han står lige uden for døren og lytter. Vi kan så spørge os selv, hvem provsten egentlig er? Staten? Samtidens uddannelsesdogmer om målbarhed? PISA-test? Eller er det også os selv? Jeg er dog ikke i tvivl om, at vi skal tage denne udfordring op. Vi skal - måske i højere grad end før (det skal jeg vende tilbage til), bruge friheden til - lige som hr. Blå, at bruge den pædagogik, vi tror på, og som vi kan se, er virksom. Det skal vi, fordi vi både skal have dygtige elever - men vi skal også have elever med skoleglæde og mod på livet. Det er også det, denne skoles værdigrundlag vægter, og det er forudsætningen for, at jeg står her i dag. Når jeg kigger på skolen, ser jeg en skole med tradition for at bruge friheden til netop at skabe både faglighed, fællesskab og glæde. Jeg ved godt, at der i Friskolens pay-off står trivsel - men hvis jeg må provokere en anelse, så foretrækker jeg ordet glæde - som også er i værdigrundlaget. Som Leo Komische-Konnerup, fra UC-Syd, siger, så er trivsel noget, man bruger om grise. Siger man glæde, sigter man højere - her er trivsel i hvert fald indbefattet. Den frihed vil jeg til stadighed være optaget af at dyrke. Men jeg vil også være optaget af at forholde mig kritisk til vores egen praksis. Jeg har i mit nuværende hverv arbejdet rigtig meget med evaluering og dokumentation, og det er et stærkt redskab til at blive klogere og skabe en kvalificeret udvikling, og også til at være i en positiv og tillidspræget dialog med forældre, skolekreds og den øvrige omverden.

5 En levende skole med åbne døre Jeg ønsker mig altså en skole, hvor vi ikke lukker døren, når vi har historietime. Vi skal med stolthed invitere provsten indenfor, så han ved selvsyn kan forstå, at vi såmænd bare er ved at lære om slaget ved Narva. Og forhåbentlig kan han ikke lade være med at le, fordi han bliver smittet af elever og læreres mod og glæde. Men de lukkede døre handler ikke kun om det, vi sender ud. Det handler også om at tage i mod og være en del af samfundet. Som frie skoler skal vi nemlig vise samfundssind. Vi skal passe på, at vi ikke kommer til at opfatte vores tradition som en klippe, hvor vi kan sidde med korslagte arme og skue kritisk ud over samfundsudviklingen og gøre, som vi altid har gjort. Vi skal udvikle vores sprog, så vi kan tale med resten af verden. Og vi må ikke være blinde for, at vi lever i en foranderlig verden, og at vi skal ruste vores elever så godt som muligt til fremtiden. Derfor skal vi blandt andet tage bestik af den teknologiske udviklings nye vidensformer samt globaliseringen. Vi skal også have udsyn til det videre uddannelseslandskab, så dørene for eleverne er åbne. Jeg foretrækker at opfatte traditionen som et solidt skib, man kan navigere sikkert i samfundets strømme med. Værdierne er svaret - Skolen for livet skaber mening og skoleglæde Jeg svarede på et stillingsopslag med følgende formulering af forstandernes primære udfordring: At sikre, at skolen fortsat er attraktiv for både elever og personale og til stadighed er under udvikling, så den imødekommer fremtidskrav uden at tilsidesætte traditioner og værdier. Mit svar på udfordringen er faktisk, netop at sætte traditionen og værdier i højsædet. Skolens traditioner og værdier har nemlig noget at tilbyde børn og voksne - som jeg tror, er mere aktuelt end nogen sinde. (I øvrigt NVFS rapport om forældres valg af frie grundskoler: viser at 2225 ud af 3048 lægger vægt på at skolen har tydelige værdier/et tydeligt værdigrundlag). I min tid som efterskolelærer og næstformand har jeg været meget optaget af motivation. Det er ikke blevet mindre presserende af at være tysklærer i øvrigt. Jeg oplever rigtig mange skoletrætte (hvorfor har vi i øvrigt arbejdsglæde og skoletræt - men ikke skoleglæde og arbejdstræt?) elever. De har simpelthen svært ved at finde meningen. CeFu har studeret fænomenet - de siger meget elegant, at de unge er meget motiverede for uddannelse - men at de til gengæld ikke er ret motiverede for læring. De er blevet meget præstationsorienterede - hvilket vel ikke kan undre, når vi ser på det fokus på tests og præstationer, der er vokset frem siden de første katastrofale PISA-resultater. Vi har i højere grad i Danmark fået en skole for arbejdsmarkedet. Men desværre giver det ikke mening her og nu for børnene, at skulle lære noget, fordi staten har brug for deres konkurrenceevne. Som modtræk heroverfor tror jeg virkelig på den grundtvigske Skole for livet - i en nutidig version. Vi må fastholde, at skolen skal give mening for elevernes liv her og nu, og at skolen skal danne og uddanne til alle samfundets arenaer. Derfor skal både sociale, åndlige, kreative, faglige, fysiske, demokratiske osv. aspekter dyrkes og udvikles. Dette syn på skolen ligger meget dybt i mig. Jeg er ikke i tvivl om, at denne skoles succes skal skabes i det daglige pædagogiske arbejde - i klasseværelserne, i samværet og i relationerne mellem elever og voksne. Skolen som et forpligtende fællesskab Alle børn skal indgå i lærings- og dannelsesprocesser - alle børn skal udvikle sig. Jeg går ikke ind for simpel målopfyldelse, fordi det nemt bliver mindstemål. Jeg går ind for, at alle skal vokse så meget som muligt - og jeg tror på, at vi kun kan vokse i fællesskab. Som det står formuleret i værdigrundlaget: Hvert eneste

6 menneske er som en dyrebar, ukrænkelig skabning, som har sit eget værd, og som kun kan virkeliggøre sit liv i et fællesskab med andre. Derfor betragter jeg også en skole som et forpligtende fællesskab. Der er for tiden alt for meget fokus på uddannelse som en vare - og som forældre shopper vi tilbud til vores børn. Den indstilling, hvor nogen skal yde og andre skal nyde (fordi de er kunder og har betalt) kommer der ikke noget godt ud af. Hvis skolen skal fungere godt, skal vi alle yde vores bedste. Vi skal hver dag ville hinanden noget. Når dagen er omme, hvad er det så, der gør os glade? Det er at føle os som en værdifuld del af et fællesskab. At vi bidrager med noget væsentligt. At det ikke er ligegyldigt om vi er der eller ej. Det giver mig arbejdsglæde. Jeg tror på, at det også giver eleverne skoleglæde - selvom det også stiller helt andre og store krav til dem. Det er i øvrigt også det, inklusion handler om. At få alle til at føle sig som en værdifuld bidrager. Både socialt og fagligt. Derfor er det Grundtvig-koldske udgangspunkt rigtig godt til mangfoldighed. Jeg vil gerne være del af en mangfoldig skole - og kunne det ikke være fantastisk, hvis vi kunne have en skole, hvor vi både kunne udvikle de særligt boglige børn, og også bringe nogle af dem videre, der har mødt mange udfordringer? Hvor vi ikke insisterer på at måle alle efter den samme simple stok? Men hvor vi møder den enkelte lige der, hvor han eller hun er. Værdier i hverdagen Som I nok kan høre, vil jeg være optaget af at skolens værdigrundlag hele tiden skal være synligt i hverdagen. I undervisningen, i frikvarteret, i emneugerne, i kostskolesamværet (og i øvrigt også i markedsføringen). Og jeg vil glæde mig til at være i samtale med elever, medarbejdere, forældre og jer alle om, hvordan vi bedst lever vores værdier. Mange og lange klapsalver. Debat: Herefter mulighed for spørgsmål Trine Wienigk: Skal du undervise? MSS: Ikke i første omgang, men vil nok have svært ved at holde mig væk fra eleverne Trine Wienigk: Når man ser din profil, bliver jeg glad. Det lyder fantastisk, at du kommer og tror på værdierne. Min bekymring: Slet ingen ledelseserfaring, og nu skal du stå med 2 forskellige dele, Friskole og Efterskole. Hvordan? MSS: Det er en udfordring, jeg glæder mig til, og som jeg har tænkt rigtigt meget over. LJL: Vi har søgt én med skolelederfaring. Vi har fået en Mette med meget SKOLEerfaring. Bestyrelsen har stor ro i maven, og vi er sikre på, Mette kan lede. Trine Wienigk: Var det en enig bestyrelse? LJL: Ja det var et enigt ansættelsesudvalg. Hvis der ikke er flere spørgsmål, vil vi overgå til afstemning. Det vil med mindre I ønsker andet betyde hemmelig afstemning. Ejvind Kristiansen: Det er den 6. forstander, jeg oplever. Startede selv i denne skole i Vi sendte vores ældste barn i skole i 1980, og har haft børn i skolen lige siden. Jeg glæder mig over den ny musik. Vi glæder os til at lære dig at kende. Betragter dette valg som afslutningen på en tur, vi er gået sammen det seneste år. Der er mange, der er snublet det seneste år. Håber at du Mette kan være den guide, der kan lede os videre sammen. Ny forstander er en stor affære. Stor respekt for bestyrelsens arbejde. Historisk set har skolen nu en meget spredt forældregruppe. Nogen har fokus på trivsel, andre på morgensang. Nogen på test, andre på om deres børn er glade, når de går i skole og kommer fra skole. En

7 klog mand har sagt, at bekymringen bliver halv ved at dele den med andre, og glæden dobbelt så stor. Tak for det indlæg, der er kommet. Håber du bliver valgt. MSS: Sidsel: LJL: Tak Yderligere spørgsmål eller statements? Har man overvejet som andre steder at tilbyde efteruddannelse, når der ikke er pædagogisk eller ledelsesmæssig erfaring? Ja, men Mette skal have tid til at komme ind på skolen. Resten kommer hen ad vejen. Steen Ravn: Hvem må stemme? Forældre og medlemmer af skolekredsen, der har børn på skolen, og som er her i dag. Steen Ravn: Da der skulle stemmes om skolens navn, var der flere lærere, der meldte sig ind i skolekredsen, for at kunne stemme. Ruth Bang: Der er andre regler, når det drejer sig om personer/personale Flere spørgsmål? Elisabeth Berg Fantastisk god mavefornemmelse. Ved sidste generalforsamling var det som ild og vand. Her er ånd, og jeg synes da også, der er pædagogisk ballast. Jeg håber, alle stemmer JA, så vi kan undgå den stenede vej. Lise: Der er øl/vand/sandwich, når afstemningen er slut. Det foregår her, da efterskolen spiser aftensmad nu. 3. Afstemning / valg af ny forstander Stemmeberettigede: Medlemmer af skolekredsen og ansatte med børn i skolen ( - ikke ansatte, som er uden børn i skolen ) Afstemning 91 For 89 Imod 1 Blank 1 MMS: LJL: Velkommen Tak Bestyrelsen takker for godkendelse af Mette Tak til Mette, fordi du har søgt jobbet. Vi glæder os helt utroligt til samarbejdet tak. Tak til Troels Borring for sparring og støtte tak fordi du har taget dig tid i din travle hverdag Tak til ansættelsesudvalget for en lang og spændende ansættelsesproces. Tak for bestyrelsen for det kæmpe, kæmpe arbejde, der er ydet, det kan ikke beskrives, hvad vi har været igennem det sidste år. Vi har næsten set mere til hinanden end til vore familier. Stor tak til alle medarbejdere på skolen. I har haft de store oplevelser tæt på kroppen, og I har båret hverdagen igennem på fornem vis. Håber I kan se lys for enden af tunnelen med Mette Må fremhæve 3: Kære Charlotte måske du ikke vidste, hvad du sagde ja til, da du sagde ja til at blive konstitueret forstander i august. Jeg ved, det har været hårdt, og du har knoklet. Du har talt

8 om, at du gerne ville kunne dele dig i 4, for at kunne nå alt. Jeg er dog glad for, at du er her i ét stykke i dag. En stor tak også til Stine og Dan for jeres enorme indsats og støtte til Charlotte og kolleger. Jeres situation har ikke været nem. I har knoklet og støttet. Håber I vil finde glæde ved den erkendtlighed vi har med til jer. 4. Eventuelt Intet at bemærke LJL: Sang: Med det er generalforsamlingen slut. Hilsen til forårssolen Dirigent Lise Knattrup Protokolfører Lis Hell Ravn

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Den pædagogiske assistent

Den pædagogiske assistent pædagogisk Den pædagogiske assistent En pædagogisk håndværker Indhold Forord 3 Om sorte huller og en uddannelses dna Indledning ved Nanett Borre 4 Håndværker med værktøjskassen i orden Cecilie Bogh 8 Den

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum - 10 år i bevægelse 2006 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1 10 års jubilæum 2 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 Forord Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole fylder

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Hvad lederuddannelse betyder for lederen selv og for lederens omgivelser lederweb.dk 2 Om Væksthus for Ledelse Få din lederuddannelse til at skabe ringe

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Velkomst v/formand Helga Kolby Kristiansen Velkommen til alle og mange tak til Askov Højskole. Velkommen til Årsmøde 2013. Og selvfølgelig skal der lyde

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere