elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien."

Transkript

1 Toeup Efteskole Udgivet af elevfoeningen N. 3 septebe ågang elevblad Hvad buge an en olov til? Læe Mak Badfod ha væet et å i UK saen ed hele failien. NY igen So 2. åselev pøve an igen at væe ny - elle gø an? Wondeful Days Et indblik i Wondeful Days UM K s stoe ungdoslej i Hjøing denne soe

2 Kæe gale eleve Af fostande Jakob Cal Chistensen Et af ine yndlingsnue e Stevie Wondes Isn t She Lovely. Jeg kan høe det sae stykke usik igen igen - est af alt, to jeg, fodi det gø ig glad. Det bekæfte livet glæden dét e væd at høe hve dag. Sipelthen. Det kan lyde så banalt, nå an give udtyk fo, at det e de så ting, de tælle. Men det e ofte sandt. Det e net at sige, at ande ha bede kå elle ulighede end an selv ha, på den åde buge det so undskyldning fo at bokke sig ove det, an ha. Elle åske æge sig ove det, an ikke ha. Jeg kan i hvet fald skive unde på, at jeg synes det e et væsentligt savn i it liv, at jeg ikke ha en AUDI Q7, in failie å ofte høe på it pivei ove ikke at væe den lykkelige eje af et sådant køetøj. Sagens pinlige kene e d den, at o jeg så havde et sådant foidabelt køetøj i sot etallic ed tiptonic autoatgea lædeindtæk, så ville jeg såænd sikke stadig kunne finde net, so jeg kunne æge ig ove beklage. Stevie Wonde synge i sangen Isn t She Lovely o sin datte, so e så suk, så suk - inde end et inut gael! Og Stevie Wonde fotælle ed ovebevisning, at hun e suk dejlig ade fo love, selvo han aldig ha set hende, fo Stevie Wonde e født blind. Men han ved pæcis hvo suk hans datte e det synes jeg livsbekæftende. Han kunne godt synge o hvo ægelig han e ove, at han aldig skal se sin datte, en han vælge det odsatte. Nle vil åske sige, det e dut, en jeg synes det e klt livsbekæftende gjot. På Toeup Efteskole e vi koet igtig godt i gang. Vi angle desvæe lidt eleve på skolen - så vi ha et pa toe senge hist pist. Men belæt af Stevie Wondes eventyligt gode sang vil jeg glæde ig ove de helige unge enneske vi ha. Vi vil gøe alt vi kan fo at de kan få et fantastisk skoleå et læeigt ophold, hvo de læe o både tysk gaatik algeba, spille fodbold toe. Og så længe vi abejde på den sag, så vil jeg takke alle Je deude fo støtte til skolen daglig fobøn fo voes alle saens Toeup! Det ske spændende ting fo tiden - alleede i næste uge skal holdet til London på åets føste udenlandstu. Åsagen e, at vi få Kalundb Fiskole på besøg de fylde ganske enkelt hele skolen. Defo va de én de fik den gliende idé at tage udenlands så længe. Senee på ået skal vi af sted igen til Fagehøy i Ne. Hold så øje ed skolens hjeeside, fo den e lige på tappene i disse dage i en ny udgave. Vi ha kastet eget enegi ind i etableingen af en ny side, de få et nyt, fisk look. Tidligee va vi eget optagede af den infoative side, vi plejede så at sige foælde-genet. Tiden e d løbet fa den slags, så det i dag i høj gad e elev-genet, an skal appellee til. Den nye side vil væe designet i den ånd, så glæde Je til synet! Måske den alleede e på nettet, nå I læse dette? Med ønsket o et dejligt efteå Jakob Cal Chistensen, Fostande Beve fa England Af Læe Mak Badfod He e et lille udpluk af update beve vi sendte til Danak, ens vi va i England - Kæe alle Vi anko tosdag d. 16. august til Hawich. Vi va bae os 4 Sheppie, voes hund, i bilen. Tuen gik til Peteboough, hvo vi fik undeskevet huslejekontakten endelig fik nøglen til 31 Monuent Steet. Katina e statet på college, på At & Design linjen. Rebecca ha fået abejde, so Custoe Sevice edabejde inden fo net ed vaskeaskine, opvaskee osv. Mak ha væet ude et pa gange so vika på foskellige skole. Det e nle ande peisse he end det e på Toeup Efteskole, en han ha heldigvis nle ås efaing på bagen, så han klae det fint Bitt e lige gået i gang ed, at søge abejde undt oking. Vi e alle saen begyndt at koe i Kingsgate Counity Chuch e glade ved det. Det e en eget dejlig kike vi e blevet taget så godt iod. Den e sto, jeg vil to de e elle til hve af de to gudstjeneste, de e o søndagen. Kæe alle Så e det ved at væe tid til endnu en lille opdateing he fa Peteboough. Vi ha besluttet os fo, at ens vi e he, vil vi opleve hvad vi kan: Lovsangs event på Webley Stadiu saen ed enneske, Blackpool Illuinations, besøge London, i teate, flee besøg fa venlige politiænd sat bevæbnede UK Bode Contol vagte, Nytåsaften ved Thesen i London, vande tue i Yokshie Dales Lake Distict. Kæe alle I dag e det søndag d. 7. juli, billetten til fægen e bestilt til på onsdag d. 10. juli fa Hawich ed ankost i Esbjeg næste dag. Vi e alle stoppet ed abejde college ha den sidste tid koncenteet os o, at få pakket, soteet køt voes ting til Felsens Hæ. Det ha givet anledning til ange ovevejelse tanke oking voes tid heove. Hvad ha vi nydt hvad koe vi til at nyde? Hvad ha vi alle læt hvodan tage vi det ed tilbage til DK? Vi glæde os til, at koe tilbage få et igtigt hje op at stå få igtige senge at sove i. Nå det e sagt, ha det så væet dejligt et befiende, ikke at have de ee ateielle ting til at binde os så spændende ikke at vide, hvo næste stop ville væe, elle hvad de ventede foude - en hve ting til sin tid. Nu glæde vi os til at koe tilbage til failie venne genoptage/ opdage gale nye venskabe, så alt i alt en lykkelig slutning på dette eventy. Og de levede lykkeligt til dees dages ende : ) The End

3 Hvodan e det at væe 2. åselev? Af Signe Aasø Sædeup Maiken Plagb H vad synes de o ig? E jeg god nok? Hvo e det nu lige, at fou ligge? Hvofo kende alle ande hinanden? Åh, hvofo va det, at jeg sagde ja til det he? Dét e bae nle af de ange spøgsål fusteende tanke, de døne igenne hovedet på en i de føste fjoten dage på efteskole. Man skulle to, at an so 2. åselev slippe fo alle disse fustatione, ja, det e da igtigt, en på den anden side slet ikke. De e asse af tanke, en pludselig e det nle helt ande ting, so an skal foholde sig til. Hvodan e jeg nu en god 2. åselev? Ligge hele ansvaet på ig? Hvo e alle de velkendte stee pesonlighede? Hvis dette å kan blive bae halvt så godt so det foige, så gå det vel nok? Læene e de sae, fou ligge stadigvæk i Sibiien, en nu e det os, de e de gale otte. Fo pæcis ét å siden va det os, de fosigtigt sad så det hele an. Det hele e vendt på hovedet, vi e nu på hjeebane ha dét eksta oveskud, til at få selv de est genete pige ed. I soefeien pakkede vi igen voes liv ned i kasse, fo endnu en gang at binge de til Toeup. Selvo det va fistende, at tage indene fa TE 12/13 ed, åtte denne kasse d blive stående dehjee. O ikke andet skulle den gees bagest i tankene, i hvet fald fo det næste ås tid. Vi ha i feien skulle fobeede os på et helt nyt andeledes å, ha pøvet at afstee foventningene, fo staten på et efteskoleå e aldig so slutningen. Selvo vi i staten va nevøse fygtede det væste, så e det gået langt ove foventning. Så på tods af alle de bekyinge an ha so både ås elev, hygge alle sig, folk e glade TE-steningen e ved at tage ove igen. Alleede nu efte kun fjoten dage kan vi æke, at endnu et fantastisk å e skudt i gang. Det blive ed gaanti to vidt foskellige å, en én ting e sikket; vi anbefale klat to å på Toeup Efteskole.

4 Eleve elevholdet 13/14

5 Hvad e Wondeful Days egentlig fo en støelse? Af Benedicte Boel-Refshauge, elev TE 99/00/01 Da jeg blev inget op fo ove to å siden, va jeg eget beæet ove at få en chance fo, at sætte it pæg på en festival, so jeg selv ha væet deltage på flee gange. Det va heefte ed sto æefygt, at jeg t til føste festivalkoiteøde so usik Ten Sing ansvalig saen ed ande koitéedlee fo at snakke o diskutee, hvodan vi bedst uligt kunne få festivalen op at stå. Det blev til lange seje øde, spændende diskussione, ange lite kaffe endda et nyt navn: Wondeful Days. Festivalen løb af stablen i uge 28, på dyskuepladsen i Hjøing ed cika 1200 deltagee fivillige. Blandt andet skønne eleve læee fa Toeup Efteskole! Jeg ha egentlig lavet fivilligt abejde fø væet ed i planlægningen af stoe aangeente, en aldig havde jeg da toet, det skulle væe så ofattende at lave en festival! Utoligt så ange kilo kød, katofle, pastaskue, toiletulle, stips til hegn eget andet, opålinge, aftale, telefonopkald, tilladelse, lite kaffe, uffins, bønne aen e, tone sange, odsp, vable, dålige fødde, tåe, sveddåbe eget, eget ee, de blev behandlet, indtaget, sagt odnet i de ange dage festivalen løb af stablen. Og det va jo ikke kun lødag til lødag, de va gang i den på dyskuepladsen! De ha væet igtig ange fivillige i gang både fø, unde efte festivalen, isæ teknisk udvalg ha haft gjode et kæpe stykke abejde ed at sale ange ateiale, gatis ting eget andet ind. Deudove e de ange listiske ting, so skal falde på plads, indetning af pladsen, opsætning af to kæpe scene en teltscene en sto udendøs scene til de besøgende bands Ten Sing guppe. Vi havde besøg af Go Go Belin, Kis Hean, DJ Willia Bown, gospelguppen Concentus, Rangleklods, NOAH sluttede ugen af ed et bag af en koncet ed det utoligt fede festivalband. De satte fut unde deltagene leveede lække usik hele ugen! Dét e jeg stolt af! Det ha væet en læeig eget sto oplevelse at væe ed bag kulissen på UM UKs stoe ungdosfestival, det e utoligt livsbekæftende at opleve, hvo eget de unge nyde denne uge. Jeg kan kun anbefale at væe fivillig i UM UK det e he vi gø det, vi to på! Wondeful days - Wondeful ways Af læe Sofie Ejegod Blæsende, foventningsfuldt, stot! At ankoe til wondeful days ed ålet o at bidage til fællesskabet på en helt igenne afslappende åde. Udfoding! Men nå det lykkes, så blive an så glad indeni. Men hvodan løse an en sådan opgave? Vi fik den geniale idé at lave konkuence. Alle kan jo lide at konkuee - det ved vi jo! Og hvilken bede åde at gøe det på, end at de skulle buge dees obiltelefon - vi leve jo i en it-veden, så ingen poble de. Så let skulle det d bae ikke væe. Man bude jo have aene helt oppe ove, at Wondeful Days ha foået at sætte en festival på benene, de e så fed, at de unge sipelthen ikke havde dees obiltelefone placeet tygt i høje hånd, en nå an vil konkuee vise ovedenen, hvo keative deltagee på capen e, så fik vi et poble. D fotsatte vi konkuencene på odificeet vis. I stedet fo at få flest likes på Facebook, så kunne de nu få et lod i en skål, så blev de tukket lod o foskellige gavekot til billetnet.dk. Det ændede ostændighedene pludselig ko de gang i konkuencene. Det va bae så fedt at opleve unge enneske hygge sig, iens de va keative saen. Vi havde flee foskellige aktivitete, so skabte et fantastisk u i voes cap. Bodfodbold va det helt stoe hit det, so tiltak unge, so åske ikke havde det stoe at gøe ed TE, en so bae synes, det så hyggeligt ud. Ande valgte at lave et slan o, hvofo an skulle gå på efteskole nle sang en sang fo os læee. Man kunne så pøve at slå ekod i at jonglee ed en bold. Vindene blev tukket o fedagen til efteskolekonkuencen efte alles åde at eagee på, kan vi konkludee, at det ha væet en succes, so både vi de vil huske. Vi t hje fedag aften efte at have givet de føste ange ka. Mange va favel fo en tid, ande va på gensyn snaest. Men et va helt sikket; 3 læee på tu - det du! Mange udfodinge - eget hygge - ange oplevelse igee. Tanke o Wondeful Days AF læe Hanne Schjødt-Pedesen Nle gange to vi so enneske, at vi leve i voes egen lille veden, på en isoleet ø afsondet fa det stoe fællesskab. Men sådan e det slet ikke, heldigvis. En tidlig en føst på soeen, køte te ikke-så enfiske læee af sted od Hjøing Wondeful Days, UM UKs stoe ungdoslej, de i gale dage gik unde navnet Ung Uge. Bagageuet på bilen va fyldt op ed sækkestole, fodboldbod havepavillon, so skulle blive til voes lille hygge -hænge-ud-sted. Flee hundede unge enneske salet på et sted - det kunne kun gå hen blive en supe oplevelse. Og det blev det!! Intentionen va fa voes side at vise, at Toeup Efteskole gene vil væe ed de, hvo de unge enneske ødes i voes kikelige bagland, at voes efteskole ha net at byde ind ed i fohold til at give unge enneske ulighed fo toptunet undevisning, spændende oplevelse, stæke venskabe i tygge ae, so sætte spo hos den enkelte på vejen videe fe. Ca. 75 ud af de 1175 deltagee va tidligee koende eleve på Toeup Efteskole. Ovealt hvo vi ødte op, blev vi ødt ed glade tilåb højt huø. Det vaede i en gael efteskolelæes hjete - At se tidligee eleve væe festivalguide stå fo en skuingsguppe ed 10 unge enneske, hvo livets stoe spøgsål hve aften blev vendt. - At øde tidligee eleve, de fo 10 å siden va så, åske lidt genete teenagee, so nu va engageede unge enneske, de bændte fo at give videe af dees oveskud glæde til folk på livets skyggeside. - At opleve tidligee eleve spille, danse synge hoppe ud i det ukendte fodi gakkeløje højt huø sitte - At føle at vi høte saen, fodi voes liv havde kydset hinanden på TE defo fo altid vil væe fobundet Det va te tætte, en glade stolte efteskolelæee, de vendte bilen od fyn igen, på vegne af hele edabejdestaben, sige: Tak fodi I e vise så egen lyst til livet od til ening. Fotos Wondeful Days - Daniel Langgaad

6 uge 4 a fousseen RocksstLun n, elev TE 03/0 d Ras Af Andea 00 enneske n af at stå foan 15 ve ha fonøjelse fo det usik blive hyldet hve aften, spille e jeg! bagefte? Det havd sen deas Lund Rasus Hej it navn e An top blevet et 03/04. Jeg e ne eå ol sk i TE på gik jeg spille jeg olelæe. I in fitid sk t ne an dd igu d fæ lave fivilligt saenhænge e llig ke s fo i ita gu e at it UK. Så an kan sig UM i e jd abe de i Kongens ge ande studeen an så so e, liv es alligevel. He i so København. Og så nelig, dt on de e få fo oplevede jeg, hvad nelig e vd ha g ocksta. Je at føle ig so en et te es k so en del af hu fonøjelsen at væe ful de on W l va s stoe festi UK UM på UK e i le alle UM sa n le va sti Fe. ys Da Det va en en asse fivillige. 9, en e ald neske vi va ca en o hv e, ug k tis as nt fa i Hjøing. på festival saen væe le in oplevelse så ul sk Men hvo fo ha i du spøge. ;) Jeg så speciel? Tak fod ee lig tid ha g ge å, je spillet usik i an ha g je en, enneske spillet fo ange en få n ka bliku, so aldig oplevet et pu lse et i live! I fobinde eg til at føle sig så n, av nh be ikliv i Kø ed it aktive us se af at stifte el øj n ha jeg haft fo ee en del af de kunstn bekendtskab ed UK UM so ha spillet på is de e alle enige. Hv, aangeente al sk så, dt publiku an vil finde et go UK! UM an lede i ha an til te es k So huso alt hvad de opgave at spille til e scene. Det foegå på den sto uge 80% af sine betyde at an b nnespilninge vågne tie på ge stoe scene, en øvning på den talt tilbage i alt dette blive be, god stening fo af klapsalve bliku. kælighed fa pu an e Lige eget o at e, skal sådan lønnet elle fivillig seiøst, fodi et publiku tages de, den det findes ikke be tilbage kan oplevelse an få s. ikke saenligne ys va Da l fu Wonde e so ug en ig altså fo nne ikke ku g je Rocksta, det. ønske ig net an H Tak! ube. Oplev det op yout iew v te in på co søg t de an lb va ed festi Fotos Wondeful Days - Daniel Langgaad

7 Refeat fa Toeup Høj- Efteskoles Elevfoening 2013 Toeup Efteskole Dato: 25. aj Valg af diigent Bestyelsen foesl Jakob Cal Chistensen. Ingen indvendinge. JCC konstateede genealfosalingen ettidig indkaldt. 2. Foanden aflægge bestyelsens beetning Ved foand Saah Dedieu. Bestyelsen ha holdt te øde i løbet af ået. Mødene ha isæ ohandlet Elevfesten, vedtægtsændinge kontakte ed de ansatte. Foeningen pøve at blive ee synlig, bl.a. ved Elevfesten ed nye tiltag, isæ wokshops. Også invitatione til jubilae e de gjot eksta ud af. På hjeesiden kan an finde et å gale Elevblade. Også Elevbladet e de fokus på foanden fehævede åsskiftet, so sæligt godt nue. Genealfosalingen godkendte beetningen. 3. Foelæggelse af det bekendtgjote egnskab Ved næstfoand Tine Bikose. Foeningen ha edlee i Foeningen ha et oveskud på 4699 k. i Også egnskab fo Fostande Mølles Mindefond blev gennegået af næstfoanden. Begge foelagte egnskabe blev godkendt af genealfosaling. Toeup Efteskole Sotebovej 17, 5690 Toeup, Tlf E-ail: Indlæg til næste elevblad sendes til inden 1. decebe Indlæg ed histoie/eindinge fa tiden på TH/TE odtages gene. Elevfoeningens bestyelse Fans Rasussen Pæstevænget 2, 5800 Nyb Kasten Dideiksen Fedgåden n.4 4th, 2200 Kbh. N Josefine Bjeu Tyboøn Allé 87 st, 2720 Vanløse Las Hoann Floasvej 6, 7182 Bedsten Henning Refsgaad Rønne Alle 88, 7451 Sunds Saah Dedieu Bynhildegade 11 2.th, 2200 Kbh. N Tine Engob Bikose Maius Sionsensvej 15 2th., 8200 Åhus N Elevfoeningen Ruth Las Hoann, Floasvej 6, 7182 Bedsten Tlf , (bedst efte kl. 17). Gio E-ail: Indbetalinge, ind- udeldelse adesseændinge eddeles til Las Hoann p. ail elle bev. 4. Fastsættelse af kontingent Bestyelsen foeslå en stigning i kontingentet fo 2014 på 10 k. til 170 k. Genealfosalingen fastsatte det foeslåede kontingent. 5. Behandling af indkone foslag a) Bestyelsen foeslå vedtægtsændinge. Foslaget blev gennegået af foanden. Hun fehævede, at foslaget gø nyvalgte holdfoænd suppleante til edlee af Elevfoeningens bestyelse i to å. Dette i håbet o at få nyt blod ind i bestyelsen. Desuden vil bekendtgøelse ifølge foslaget så ske på hjeesiden, foslaget indeholde en ænding af vasling af genealfosalingen til én åned fø afholdelse. I foslaget e det gjot klaee, at ansatte ikke e edlee af bestyelsen. De blev spugt til ovevejelse i fobindelse ed fouleingen i punkt 9.2 angående antallet af epæsentante fo højskoleeleve. Næstfoanden foklaede, at an ha valgt at beholde den eksisteende fouleing fo ikke at stå i en situation, hvo an ikke kan finde kandidate til bestyelsen. De ko ovevejelse, o hvovidt an kan ænde vedtægte, nå de ikke e 100 feødte edlee ved genealfosalingen. Det viste sig, at de blev henvist til en foældet paagaf. Genealfosalingen vedt felagte foslag til vedtægtsændinge. 6. Valg til bestyelsen (2013 e ikke valgå) 7. Valg af eviso Bestyelsen foeslå Jespe Tiedeann. Genealfosalingen valgte Jespe Tiedeann. 8. Eventuelt Foanden t odet udtykte tilfedshed ed vedtagelsen af de nye vedtægte undestegede, at de ikke e tale o at fjene net, en kun tilføjelse. Refeat ved Kasten Dideiksen

8 Til eftetanke Af Saa Lauenstein, Elev TE 12/13 B Tænk at Jesus vil væe in ven At gå på efteskole e bae fo FEDT! Et efteskole å give venne fo livet. Det e de ange, so dejligt nok ha efaet. Nå jeg se undt i in stoe failie, ha de alle saen væet af sted. De ødes stadig ed vennene fa dees ågang. Det e dees ældste bedste venne venskabe ed vædi. Det e net at få venskabe på efteskole, fo an lave så ange foskellige ting, ha de vildeste oplevelse saen. Vi e saen 24/7. Mit efteskole ophold 12/13 sluttede he i soes. Jeg e fast besluttet på, at jeg vil holde ine venskabe e kla ove at jeg skal gøe net aktivt fo at holde på venskabene. F.eks. fødselsdags feste, gill-hygge aftne osv. Jeg ha d en ven, so jeg ha haft hele it liv. Det e Jesus, so vil væe in ven fo altid. Han glee ig aldig. I venskabet ed ha skal jeg ikke pæstee net fo at holde det ved lige. Han e de uanset hvad. Jeg kende en sang, so jeg synes ha en god sipel tekst. Jeg to, at det e vigtigt, at det nle gange bae e enkelt ligetil. Netop so de blive sunget i sidste ves, sidste linje: Tænk, at Jesus vil væe in ven! Min hvedag e fyldt ed sang Tekst elodi af Hanna Elisabeth Nejsu 1. Min hvedag e fyldt Med sang ed leg, Failie venne, So holde af ig. Det e godt at vide, At Gud e os næ Han tøste glæde os he! Okvæd: Åh-åh liv glade dage! Åh-åh hold dig ikk tilbage Kast dine hænde op Bug din sjæl kop Vi skal pise vo Fa, Han e den alle-allebedste, vi ha! 2. Nå jeg bli bange fo hvad de skal ske, folde jeg hændene fo at be. Gud kende it navn Og han kende in fygt. Hos ha kan jeg leve så tygt. 3. O Gud kan jeg høe i Bibelens od. Han give sin felse Til alle so to. O det kan jeg synge igen igen, TÆNK JESUS VIL VÆRE MIN VEN! Toeup Efteskole Sotebovej 17, 5690 Toeup Tlf E-ail: Afsende Las Hoann, Floasvej 6, 7182 Bedsten

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN Decebe 2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER side 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN side 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL side 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN side 9 NYE tide, NYE idée og NYE åde! Hve dag kan

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med! www.ikast-bande.dk Væ med! Vi vil godt væe med I te månede ha bogee i Nøe Snede taget skald og skidt i eg hånd. Det e histoi om by, de også e ved at tage ejeskab fo at tage sig godt ud. Skald på bys offtlige

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Honeywell Hometronic

Honeywell Hometronic Honeywell Hometonic Komfot + Spa enegi Gulvvame Lysstying Lys Sikkehed Sikkehed Andet Andet Radiato Insight Building Automation 1 MANAGER Hometonic Manageen HCM200d e familiens oveodnede buge-inteface.

Læs mere

Husk Hovedvejens Auto er flyttet til Grønnemosevej 12, 5700 svendborg v/niels Thue sørensen Tirsdag den 9. JULI 2013. 103. Årgang - nr.

Husk Hovedvejens Auto er flyttet til Grønnemosevej 12, 5700 svendborg v/niels Thue sørensen Tirsdag den 9. JULI 2013. 103. Årgang - nr. Husk Hovedvejens Auto e flyttet til Gønnemosevej 12, 5700 svendbog v/niels Thue søensen Tisdag den 9. JULI 2013 Tlf. 6221 0786 103. Ågang - n. 28 - siden 1910 home Svendbog Susanne s Folkekøkken e et tilløbsstykke

Læs mere

DVD & BLU-RAY 21. 012 h a l v å r

DVD & BLU-RAY 21. 012 h a l v å r DVD & BLU-RAY 212 1. h a lv å Glædelig jul og godt nytå! Vi næe os ed hastige skidt afslutningen på 211, hvilket tyde, at det vigtigste kvatal fo voes anche e i fuld gang. Igen i å se vi en ække fantastisk

Læs mere

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Modul 0: Speciale 0. semeste, cand.oecon Aalbog Univesitet Afleveet d. 30. maj 202 VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Vejlede: Finn Olesen Skevet af Henik Hanghøj

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne Undevisningsbeskivelse Redig e Fag: Tilføj foløb Genee beskivelse Tilføj supplemen Temin: Juni 2014 Læe(e): Niveau: abejdsfome Psykologi C->B, VAF Flemming Johansen (FLJO) B fokuspunke Insiuion: VUC Vejle,

Læs mere

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale ...when motos must be contolled Om Gea fa Technoinganaggi Riduttoi Tilføjelse til TR s katalogmateiale ISO 9 cetificeing: Technoinganaggi Riduttoi følge ISO 9 pincippene i dees kvalitetsstying. Alle dele

Læs mere

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen!

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen! DET RIVATE MENNESKET BYNINER SEMIRIVATE R DET LANDSKABET Heenes s CV www.moveakitektu.dk Mee akitektu i hvedagen! C.V. Heene et m.a.a. FAKTA: RISER, KONKURRENCER: Cand. ak. Akitekt Maa Uddannet på AAA

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG SUNDHEDSHUS TOLDODEN, VIORG [Et modene flebugehus med suveæn placeing] OK GROUP OFFIEPRK TOLDODEN SPRRE GDE Inde ingvej Tog busstation Toldbodgade Regionshospital, Vibog E47 Udendøs ophold foan kantinen

Læs mere

bioteket Om aftenen er Bioteket et iøjenfaldende fyrtårn for Smag på Århus med frisk mynte til din Moijito.

bioteket Om aftenen er Bioteket et iøjenfaldende fyrtårn for Smag på Århus med frisk mynte til din Moijito. bteet I Natue fdes de e le le elle sape æse. I ødet ed eeset blev atue tlpasset dyet sle æe. Bteet fdle dette øde, ed et atets udty de ved hjælp af le le plate æe, sabe et løst dffust u. E vea fe f e æse.

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Cool Klima. Gode vaner er seje!

Cool Klima. Gode vaner er seje! Gode vaner er seje! Jeg er glad for, at I børn og unge vil være ed til at gøre en indsats for at ændre jeres vaner og bruge energien fornuftigt. Når ange ennesker gør tingene anderledes, giver det en stor

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole.

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole. Po amu dvik lin Desin up k c Ba ed Sikkeh S e v el øs nin af Ne t m Poam væ k Da ta e e i n se ba Bu e s e vi ce Se m Poam ve løs nin e Fe e i n n di jl f in Softwae ae Hadw D at aba se Si k he d ERHVERVSUDDANNELSER

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Tredimensional grafik

Tredimensional grafik Teimensionl gfi 6 Ksten Juul Inhol I Homogene oointsæt og gngning f mtie sie Vi vil fose og eje figue i ummet og æne ees støelse Defo inføe vi homogene oointsæt og gngning f mtie II th sie Et olsninge

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009 side 08 fysioteapeuten n. 05 mats 2009 diagnostik Skulde Mogens Dam e oplægsholde på fagfestivalen d. 26.-28. mats 2009. Fysioteapeut Mogens Dam ha udvalgt en ække gængse diagnostiske test fo skuldepobleme.

Læs mere

Måske rent bortset fra baneforholdene, som nu synes at blive løst, skønt det nye anlæg

Måske rent bortset fra baneforholdene, som nu synes at blive løst, skønt det nye anlæg NORllBORG DflÆ TSFORENNG Q:igJfOR2!MNQEN afholdtes søndag den '2/11 på hotel UNON Til diigent valgtes VLund Fomanden GV Hansen kom i sin beetning ind på 10 ås jubilæet som i1'\nlundeblev nogen succes;

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Delegationsplan for Helsingør Kommune

Delegationsplan for Helsingør Kommune Delegasplan fo Helsingø Kommune Fomålet med at udabejde delegasplanen fo Helsingø Kommune e at skabe klahed ove hvo i oganisaen, de tæffes beslutning i fohold til opgave og sage, de ifølge lovgivningen

Læs mere

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst??

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst?? SkanKomp Vædiskabende pojek elle idsøve? Dagligdagens balancekuns?? 02-02-2012 1 Pogam Check in il wokshoppen Opvamning Fomål med wokshoppen Henik - SkanKomp vædiskabe elle idsøve fo Kususcenee? Hvodan

Læs mere

2014 efterår / vinter - 20140814 2 living a

2014 efterår / vinter - 20140814 2 living a 2014 efteå / vite LANERNER, galvaiseede - Vi ka ikke give evhedsgaati på at de ald uste, me de holde lagt lægee ed geemsittet... - Hægsle, itte og hak i ustfit stål. - Magetluk. quado Mico latee Galvaized

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Opslagsværk plejehjem

Opslagsværk plejehjem Opslagsværk plejehje I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-ener, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når an laver ad til ældre. Til hvert ene er der også links,

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

NEWS DID YOU KNOW... POLEN: LANDMECO starter salgsafdeling op i Polen MAJ 2015

NEWS DID YOU KNOW... POLEN: LANDMECO starter salgsafdeling op i Polen MAJ 2015 MAJ 205 Alex Dybdal & Tomasz Wróblewski besøger LANDMECO kunde Gospodarstwo olno-hodowlane, hvor de første 5 huse ud af 5 snart vil være klar til produktion. POLEN: LANDMECO starter salgsafdeling op i

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter - rædsel og skræk Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv ind navneord Hvad er? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man? Se, syng, lyt og læs. Se videoen rædsel

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND 1 LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Langs Kægade i Vop Lokalplanen omfatte et ca. 4,13 ha stot omåde fodelt på 4 pivate ejendomme beliggende fo foden af Tebbestp Bakke

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul Kot om Potenssmmenhænge 011 Ksten Juul Dette hæfte indeholde pensum i potenssmmenhænge, heunde popotionle og omvendt popotionle vible, fo gymnsiet og hf. Indhold 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge...

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Sociale relationer blandt børn

Sociale relationer blandt børn Sociale relationer blandt børn FOLA d. september 2010 Pernille Hviid Institut for Psykologi Københavns Universitet Børnestemmer Rasmus: Jeg er næsten lige så meget sammen med Christian, som jeg er med

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Kirsten Isager, perspektivkasse 1. Forudsætninger: øjet står 2 m foran rummet og rummet bliver 1,5 m dybt, men skal se ud som om det er 3,85 m dybt:

Kirsten Isager, perspektivkasse 1. Forudsætninger: øjet står 2 m foran rummet og rummet bliver 1,5 m dybt, men skal se ud som om det er 3,85 m dybt: Kirsten Isager, perspektivkasse 1 Projektopgave nr 2: Geoetri, Perspektivkasse. uet skal være et snydeperspektiv. Først tager vi ålene i det virkelige ålestoksforhold. Forudsætninger: øjet står 2 foran

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET)

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) STHUSET afs.13 side 1 JULEPOSTHUSET 13. december LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) (CLS POSTHUS) Postmester! Postmester! - De må vågne! Hva'? Hva' beha'r?

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Betinget skød e. af areal 85.705 m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger

Betinget skød e. af areal 85.705 m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger Mt. n., ejelav, sogn: 4 a, Stempel: 1.487 k. 50 øe (I København kvate) Hesbjeg Gaaden, elle (I de søndejydske lands- Søbog sogn dele) bd. og bl. I tingbogen, at. n., ejelav, sogn. Gade og hus n.: n.7%

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

En vejledning af Helen Nielsen

En vejledning af Helen Nielsen STORE-MARIE En vejledning af Helen Nielsen Store-Marie er en bordmodel af Rulle-Marie. Rulle-Marie er den enkelte elevs redskab, og Store-Marie bruges over for hele klassen eller i mindre gruppe. Store-Marie

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Vi gør det sammen -2

Vi gør det sammen -2 Vi gør det sammen -2 Sammen med Gud har vi mere end nok. Mål: Tillid til Gud vokser i børnene. Gud er på barnets side. Han vil altid give dem det, som de har brug for, hvis de holder sig til ham. Bibeltekst:

Læs mere