elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien."

Transkript

1 Toeup Efteskole Udgivet af elevfoeningen N. 3 septebe ågang elevblad Hvad buge an en olov til? Læe Mak Badfod ha væet et å i UK saen ed hele failien. NY igen So 2. åselev pøve an igen at væe ny - elle gø an? Wondeful Days Et indblik i Wondeful Days UM K s stoe ungdoslej i Hjøing denne soe

2 Kæe gale eleve Af fostande Jakob Cal Chistensen Et af ine yndlingsnue e Stevie Wondes Isn t She Lovely. Jeg kan høe det sae stykke usik igen igen - est af alt, to jeg, fodi det gø ig glad. Det bekæfte livet glæden dét e væd at høe hve dag. Sipelthen. Det kan lyde så banalt, nå an give udtyk fo, at det e de så ting, de tælle. Men det e ofte sandt. Det e net at sige, at ande ha bede kå elle ulighede end an selv ha, på den åde buge det so undskyldning fo at bokke sig ove det, an ha. Elle åske æge sig ove det, an ikke ha. Jeg kan i hvet fald skive unde på, at jeg synes det e et væsentligt savn i it liv, at jeg ikke ha en AUDI Q7, in failie å ofte høe på it pivei ove ikke at væe den lykkelige eje af et sådant køetøj. Sagens pinlige kene e d den, at o jeg så havde et sådant foidabelt køetøj i sot etallic ed tiptonic autoatgea lædeindtæk, så ville jeg såænd sikke stadig kunne finde net, so jeg kunne æge ig ove beklage. Stevie Wonde synge i sangen Isn t She Lovely o sin datte, so e så suk, så suk - inde end et inut gael! Og Stevie Wonde fotælle ed ovebevisning, at hun e suk dejlig ade fo love, selvo han aldig ha set hende, fo Stevie Wonde e født blind. Men han ved pæcis hvo suk hans datte e det synes jeg livsbekæftende. Han kunne godt synge o hvo ægelig han e ove, at han aldig skal se sin datte, en han vælge det odsatte. Nle vil åske sige, det e dut, en jeg synes det e klt livsbekæftende gjot. På Toeup Efteskole e vi koet igtig godt i gang. Vi angle desvæe lidt eleve på skolen - så vi ha et pa toe senge hist pist. Men belæt af Stevie Wondes eventyligt gode sang vil jeg glæde ig ove de helige unge enneske vi ha. Vi vil gøe alt vi kan fo at de kan få et fantastisk skoleå et læeigt ophold, hvo de læe o både tysk gaatik algeba, spille fodbold toe. Og så længe vi abejde på den sag, så vil jeg takke alle Je deude fo støtte til skolen daglig fobøn fo voes alle saens Toeup! Det ske spændende ting fo tiden - alleede i næste uge skal holdet til London på åets føste udenlandstu. Åsagen e, at vi få Kalundb Fiskole på besøg de fylde ganske enkelt hele skolen. Defo va de én de fik den gliende idé at tage udenlands så længe. Senee på ået skal vi af sted igen til Fagehøy i Ne. Hold så øje ed skolens hjeeside, fo den e lige på tappene i disse dage i en ny udgave. Vi ha kastet eget enegi ind i etableingen af en ny side, de få et nyt, fisk look. Tidligee va vi eget optagede af den infoative side, vi plejede så at sige foælde-genet. Tiden e d løbet fa den slags, så det i dag i høj gad e elev-genet, an skal appellee til. Den nye side vil væe designet i den ånd, så glæde Je til synet! Måske den alleede e på nettet, nå I læse dette? Med ønsket o et dejligt efteå Jakob Cal Chistensen, Fostande Beve fa England Af Læe Mak Badfod He e et lille udpluk af update beve vi sendte til Danak, ens vi va i England - Kæe alle Vi anko tosdag d. 16. august til Hawich. Vi va bae os 4 Sheppie, voes hund, i bilen. Tuen gik til Peteboough, hvo vi fik undeskevet huslejekontakten endelig fik nøglen til 31 Monuent Steet. Katina e statet på college, på At & Design linjen. Rebecca ha fået abejde, so Custoe Sevice edabejde inden fo net ed vaskeaskine, opvaskee osv. Mak ha væet ude et pa gange so vika på foskellige skole. Det e nle ande peisse he end det e på Toeup Efteskole, en han ha heldigvis nle ås efaing på bagen, så han klae det fint Bitt e lige gået i gang ed, at søge abejde undt oking. Vi e alle saen begyndt at koe i Kingsgate Counity Chuch e glade ved det. Det e en eget dejlig kike vi e blevet taget så godt iod. Den e sto, jeg vil to de e elle til hve af de to gudstjeneste, de e o søndagen. Kæe alle Så e det ved at væe tid til endnu en lille opdateing he fa Peteboough. Vi ha besluttet os fo, at ens vi e he, vil vi opleve hvad vi kan: Lovsangs event på Webley Stadiu saen ed enneske, Blackpool Illuinations, besøge London, i teate, flee besøg fa venlige politiænd sat bevæbnede UK Bode Contol vagte, Nytåsaften ved Thesen i London, vande tue i Yokshie Dales Lake Distict. Kæe alle I dag e det søndag d. 7. juli, billetten til fægen e bestilt til på onsdag d. 10. juli fa Hawich ed ankost i Esbjeg næste dag. Vi e alle stoppet ed abejde college ha den sidste tid koncenteet os o, at få pakket, soteet køt voes ting til Felsens Hæ. Det ha givet anledning til ange ovevejelse tanke oking voes tid heove. Hvad ha vi nydt hvad koe vi til at nyde? Hvad ha vi alle læt hvodan tage vi det ed tilbage til DK? Vi glæde os til, at koe tilbage få et igtigt hje op at stå få igtige senge at sove i. Nå det e sagt, ha det så væet dejligt et befiende, ikke at have de ee ateielle ting til at binde os så spændende ikke at vide, hvo næste stop ville væe, elle hvad de ventede foude - en hve ting til sin tid. Nu glæde vi os til at koe tilbage til failie venne genoptage/ opdage gale nye venskabe, så alt i alt en lykkelig slutning på dette eventy. Og de levede lykkeligt til dees dages ende : ) The End

3 Hvodan e det at væe 2. åselev? Af Signe Aasø Sædeup Maiken Plagb H vad synes de o ig? E jeg god nok? Hvo e det nu lige, at fou ligge? Hvofo kende alle ande hinanden? Åh, hvofo va det, at jeg sagde ja til det he? Dét e bae nle af de ange spøgsål fusteende tanke, de døne igenne hovedet på en i de føste fjoten dage på efteskole. Man skulle to, at an so 2. åselev slippe fo alle disse fustatione, ja, det e da igtigt, en på den anden side slet ikke. De e asse af tanke, en pludselig e det nle helt ande ting, so an skal foholde sig til. Hvodan e jeg nu en god 2. åselev? Ligge hele ansvaet på ig? Hvo e alle de velkendte stee pesonlighede? Hvis dette å kan blive bae halvt så godt so det foige, så gå det vel nok? Læene e de sae, fou ligge stadigvæk i Sibiien, en nu e det os, de e de gale otte. Fo pæcis ét å siden va det os, de fosigtigt sad så det hele an. Det hele e vendt på hovedet, vi e nu på hjeebane ha dét eksta oveskud, til at få selv de est genete pige ed. I soefeien pakkede vi igen voes liv ned i kasse, fo endnu en gang at binge de til Toeup. Selvo det va fistende, at tage indene fa TE 12/13 ed, åtte denne kasse d blive stående dehjee. O ikke andet skulle den gees bagest i tankene, i hvet fald fo det næste ås tid. Vi ha i feien skulle fobeede os på et helt nyt andeledes å, ha pøvet at afstee foventningene, fo staten på et efteskoleå e aldig so slutningen. Selvo vi i staten va nevøse fygtede det væste, så e det gået langt ove foventning. Så på tods af alle de bekyinge an ha so både ås elev, hygge alle sig, folk e glade TE-steningen e ved at tage ove igen. Alleede nu efte kun fjoten dage kan vi æke, at endnu et fantastisk å e skudt i gang. Det blive ed gaanti to vidt foskellige å, en én ting e sikket; vi anbefale klat to å på Toeup Efteskole.

4 Eleve elevholdet 13/14

5 Hvad e Wondeful Days egentlig fo en støelse? Af Benedicte Boel-Refshauge, elev TE 99/00/01 Da jeg blev inget op fo ove to å siden, va jeg eget beæet ove at få en chance fo, at sætte it pæg på en festival, so jeg selv ha væet deltage på flee gange. Det va heefte ed sto æefygt, at jeg t til føste festivalkoiteøde so usik Ten Sing ansvalig saen ed ande koitéedlee fo at snakke o diskutee, hvodan vi bedst uligt kunne få festivalen op at stå. Det blev til lange seje øde, spændende diskussione, ange lite kaffe endda et nyt navn: Wondeful Days. Festivalen løb af stablen i uge 28, på dyskuepladsen i Hjøing ed cika 1200 deltagee fivillige. Blandt andet skønne eleve læee fa Toeup Efteskole! Jeg ha egentlig lavet fivilligt abejde fø væet ed i planlægningen af stoe aangeente, en aldig havde jeg da toet, det skulle væe så ofattende at lave en festival! Utoligt så ange kilo kød, katofle, pastaskue, toiletulle, stips til hegn eget andet, opålinge, aftale, telefonopkald, tilladelse, lite kaffe, uffins, bønne aen e, tone sange, odsp, vable, dålige fødde, tåe, sveddåbe eget, eget ee, de blev behandlet, indtaget, sagt odnet i de ange dage festivalen løb af stablen. Og det va jo ikke kun lødag til lødag, de va gang i den på dyskuepladsen! De ha væet igtig ange fivillige i gang både fø, unde efte festivalen, isæ teknisk udvalg ha haft gjode et kæpe stykke abejde ed at sale ange ateiale, gatis ting eget andet ind. Deudove e de ange listiske ting, so skal falde på plads, indetning af pladsen, opsætning af to kæpe scene en teltscene en sto udendøs scene til de besøgende bands Ten Sing guppe. Vi havde besøg af Go Go Belin, Kis Hean, DJ Willia Bown, gospelguppen Concentus, Rangleklods, NOAH sluttede ugen af ed et bag af en koncet ed det utoligt fede festivalband. De satte fut unde deltagene leveede lække usik hele ugen! Dét e jeg stolt af! Det ha væet en læeig eget sto oplevelse at væe ed bag kulissen på UM UKs stoe ungdosfestival, det e utoligt livsbekæftende at opleve, hvo eget de unge nyde denne uge. Jeg kan kun anbefale at væe fivillig i UM UK det e he vi gø det, vi to på! Wondeful days - Wondeful ways Af læe Sofie Ejegod Blæsende, foventningsfuldt, stot! At ankoe til wondeful days ed ålet o at bidage til fællesskabet på en helt igenne afslappende åde. Udfoding! Men nå det lykkes, så blive an så glad indeni. Men hvodan løse an en sådan opgave? Vi fik den geniale idé at lave konkuence. Alle kan jo lide at konkuee - det ved vi jo! Og hvilken bede åde at gøe det på, end at de skulle buge dees obiltelefon - vi leve jo i en it-veden, så ingen poble de. Så let skulle det d bae ikke væe. Man bude jo have aene helt oppe ove, at Wondeful Days ha foået at sætte en festival på benene, de e så fed, at de unge sipelthen ikke havde dees obiltelefone placeet tygt i høje hånd, en nå an vil konkuee vise ovedenen, hvo keative deltagee på capen e, så fik vi et poble. D fotsatte vi konkuencene på odificeet vis. I stedet fo at få flest likes på Facebook, så kunne de nu få et lod i en skål, så blev de tukket lod o foskellige gavekot til billetnet.dk. Det ændede ostændighedene pludselig ko de gang i konkuencene. Det va bae så fedt at opleve unge enneske hygge sig, iens de va keative saen. Vi havde flee foskellige aktivitete, so skabte et fantastisk u i voes cap. Bodfodbold va det helt stoe hit det, so tiltak unge, so åske ikke havde det stoe at gøe ed TE, en so bae synes, det så hyggeligt ud. Ande valgte at lave et slan o, hvofo an skulle gå på efteskole nle sang en sang fo os læee. Man kunne så pøve at slå ekod i at jonglee ed en bold. Vindene blev tukket o fedagen til efteskolekonkuencen efte alles åde at eagee på, kan vi konkludee, at det ha væet en succes, so både vi de vil huske. Vi t hje fedag aften efte at have givet de føste ange ka. Mange va favel fo en tid, ande va på gensyn snaest. Men et va helt sikket; 3 læee på tu - det du! Mange udfodinge - eget hygge - ange oplevelse igee. Tanke o Wondeful Days AF læe Hanne Schjødt-Pedesen Nle gange to vi so enneske, at vi leve i voes egen lille veden, på en isoleet ø afsondet fa det stoe fællesskab. Men sådan e det slet ikke, heldigvis. En tidlig en føst på soeen, køte te ikke-så enfiske læee af sted od Hjøing Wondeful Days, UM UKs stoe ungdoslej, de i gale dage gik unde navnet Ung Uge. Bagageuet på bilen va fyldt op ed sækkestole, fodboldbod havepavillon, so skulle blive til voes lille hygge -hænge-ud-sted. Flee hundede unge enneske salet på et sted - det kunne kun gå hen blive en supe oplevelse. Og det blev det!! Intentionen va fa voes side at vise, at Toeup Efteskole gene vil væe ed de, hvo de unge enneske ødes i voes kikelige bagland, at voes efteskole ha net at byde ind ed i fohold til at give unge enneske ulighed fo toptunet undevisning, spændende oplevelse, stæke venskabe i tygge ae, so sætte spo hos den enkelte på vejen videe fe. Ca. 75 ud af de 1175 deltagee va tidligee koende eleve på Toeup Efteskole. Ovealt hvo vi ødte op, blev vi ødt ed glade tilåb højt huø. Det vaede i en gael efteskolelæes hjete - At se tidligee eleve væe festivalguide stå fo en skuingsguppe ed 10 unge enneske, hvo livets stoe spøgsål hve aften blev vendt. - At øde tidligee eleve, de fo 10 å siden va så, åske lidt genete teenagee, so nu va engageede unge enneske, de bændte fo at give videe af dees oveskud glæde til folk på livets skyggeside. - At opleve tidligee eleve spille, danse synge hoppe ud i det ukendte fodi gakkeløje højt huø sitte - At føle at vi høte saen, fodi voes liv havde kydset hinanden på TE defo fo altid vil væe fobundet Det va te tætte, en glade stolte efteskolelæee, de vendte bilen od fyn igen, på vegne af hele edabejdestaben, sige: Tak fodi I e vise så egen lyst til livet od til ening. Fotos Wondeful Days - Daniel Langgaad

6 uge 4 a fousseen RocksstLun n, elev TE 03/0 d Ras Af Andea 00 enneske n af at stå foan 15 ve ha fonøjelse fo det usik blive hyldet hve aften, spille e jeg! bagefte? Det havd sen deas Lund Rasus Hej it navn e An top blevet et 03/04. Jeg e ne eå ol sk i TE på gik jeg spille jeg olelæe. I in fitid sk t ne an dd igu d fæ lave fivilligt saenhænge e llig ke s fo i ita gu e at it UK. Så an kan sig UM i e jd abe de i Kongens ge ande studeen an så so e, liv es alligevel. He i so København. Og så nelig, dt on de e få fo oplevede jeg, hvad nelig e vd ha g ocksta. Je at føle ig so en et te es k so en del af hu fonøjelsen at væe ful de on W l va s stoe festi UK UM på UK e i le alle UM sa n le va sti Fe. ys Da Det va en en asse fivillige. 9, en e ald neske vi va ca en o hv e, ug k tis as nt fa i Hjøing. på festival saen væe le in oplevelse så ul sk Men hvo fo ha i du spøge. ;) Jeg så speciel? Tak fod ee lig tid ha g ge å, je spillet usik i an ha g je en, enneske spillet fo ange en få n ka bliku, so aldig oplevet et pu lse et i live! I fobinde eg til at føle sig så n, av nh be ikliv i Kø ed it aktive us se af at stifte el øj n ha jeg haft fo ee en del af de kunstn bekendtskab ed UK UM so ha spillet på is de e alle enige. Hv, aangeente al sk så, dt publiku an vil finde et go UK! UM an lede i ha an til te es k So huso alt hvad de opgave at spille til e scene. Det foegå på den sto uge 80% af sine betyde at an b nnespilninge vågne tie på ge stoe scene, en øvning på den talt tilbage i alt dette blive be, god stening fo af klapsalve bliku. kælighed fa pu an e Lige eget o at e, skal sådan lønnet elle fivillig seiøst, fodi et publiku tages de, den det findes ikke be tilbage kan oplevelse an få s. ikke saenligne ys va Da l fu Wonde e so ug en ig altså fo nne ikke ku g je Rocksta, det. ønske ig net an H Tak! ube. Oplev det op yout iew v te in på co søg t de an lb va ed festi Fotos Wondeful Days - Daniel Langgaad

7 Refeat fa Toeup Høj- Efteskoles Elevfoening 2013 Toeup Efteskole Dato: 25. aj Valg af diigent Bestyelsen foesl Jakob Cal Chistensen. Ingen indvendinge. JCC konstateede genealfosalingen ettidig indkaldt. 2. Foanden aflægge bestyelsens beetning Ved foand Saah Dedieu. Bestyelsen ha holdt te øde i løbet af ået. Mødene ha isæ ohandlet Elevfesten, vedtægtsændinge kontakte ed de ansatte. Foeningen pøve at blive ee synlig, bl.a. ved Elevfesten ed nye tiltag, isæ wokshops. Også invitatione til jubilae e de gjot eksta ud af. På hjeesiden kan an finde et å gale Elevblade. Også Elevbladet e de fokus på foanden fehævede åsskiftet, so sæligt godt nue. Genealfosalingen godkendte beetningen. 3. Foelæggelse af det bekendtgjote egnskab Ved næstfoand Tine Bikose. Foeningen ha edlee i Foeningen ha et oveskud på 4699 k. i Også egnskab fo Fostande Mølles Mindefond blev gennegået af næstfoanden. Begge foelagte egnskabe blev godkendt af genealfosaling. Toeup Efteskole Sotebovej 17, 5690 Toeup, Tlf E-ail: Indlæg til næste elevblad sendes til inden 1. decebe Indlæg ed histoie/eindinge fa tiden på TH/TE odtages gene. Elevfoeningens bestyelse Fans Rasussen Pæstevænget 2, 5800 Nyb Kasten Dideiksen Fedgåden n.4 4th, 2200 Kbh. N Josefine Bjeu Tyboøn Allé 87 st, 2720 Vanløse Las Hoann Floasvej 6, 7182 Bedsten Henning Refsgaad Rønne Alle 88, 7451 Sunds Saah Dedieu Bynhildegade 11 2.th, 2200 Kbh. N Tine Engob Bikose Maius Sionsensvej 15 2th., 8200 Åhus N Elevfoeningen Ruth Las Hoann, Floasvej 6, 7182 Bedsten Tlf , (bedst efte kl. 17). Gio E-ail: Indbetalinge, ind- udeldelse adesseændinge eddeles til Las Hoann p. ail elle bev. 4. Fastsættelse af kontingent Bestyelsen foeslå en stigning i kontingentet fo 2014 på 10 k. til 170 k. Genealfosalingen fastsatte det foeslåede kontingent. 5. Behandling af indkone foslag a) Bestyelsen foeslå vedtægtsændinge. Foslaget blev gennegået af foanden. Hun fehævede, at foslaget gø nyvalgte holdfoænd suppleante til edlee af Elevfoeningens bestyelse i to å. Dette i håbet o at få nyt blod ind i bestyelsen. Desuden vil bekendtgøelse ifølge foslaget så ske på hjeesiden, foslaget indeholde en ænding af vasling af genealfosalingen til én åned fø afholdelse. I foslaget e det gjot klaee, at ansatte ikke e edlee af bestyelsen. De blev spugt til ovevejelse i fobindelse ed fouleingen i punkt 9.2 angående antallet af epæsentante fo højskoleeleve. Næstfoanden foklaede, at an ha valgt at beholde den eksisteende fouleing fo ikke at stå i en situation, hvo an ikke kan finde kandidate til bestyelsen. De ko ovevejelse, o hvovidt an kan ænde vedtægte, nå de ikke e 100 feødte edlee ved genealfosalingen. Det viste sig, at de blev henvist til en foældet paagaf. Genealfosalingen vedt felagte foslag til vedtægtsændinge. 6. Valg til bestyelsen (2013 e ikke valgå) 7. Valg af eviso Bestyelsen foeslå Jespe Tiedeann. Genealfosalingen valgte Jespe Tiedeann. 8. Eventuelt Foanden t odet udtykte tilfedshed ed vedtagelsen af de nye vedtægte undestegede, at de ikke e tale o at fjene net, en kun tilføjelse. Refeat ved Kasten Dideiksen

8 Til eftetanke Af Saa Lauenstein, Elev TE 12/13 B Tænk at Jesus vil væe in ven At gå på efteskole e bae fo FEDT! Et efteskole å give venne fo livet. Det e de ange, so dejligt nok ha efaet. Nå jeg se undt i in stoe failie, ha de alle saen væet af sted. De ødes stadig ed vennene fa dees ågang. Det e dees ældste bedste venne venskabe ed vædi. Det e net at få venskabe på efteskole, fo an lave så ange foskellige ting, ha de vildeste oplevelse saen. Vi e saen 24/7. Mit efteskole ophold 12/13 sluttede he i soes. Jeg e fast besluttet på, at jeg vil holde ine venskabe e kla ove at jeg skal gøe net aktivt fo at holde på venskabene. F.eks. fødselsdags feste, gill-hygge aftne osv. Jeg ha d en ven, so jeg ha haft hele it liv. Det e Jesus, so vil væe in ven fo altid. Han glee ig aldig. I venskabet ed ha skal jeg ikke pæstee net fo at holde det ved lige. Han e de uanset hvad. Jeg kende en sang, so jeg synes ha en god sipel tekst. Jeg to, at det e vigtigt, at det nle gange bae e enkelt ligetil. Netop so de blive sunget i sidste ves, sidste linje: Tænk, at Jesus vil væe in ven! Min hvedag e fyldt ed sang Tekst elodi af Hanna Elisabeth Nejsu 1. Min hvedag e fyldt Med sang ed leg, Failie venne, So holde af ig. Det e godt at vide, At Gud e os næ Han tøste glæde os he! Okvæd: Åh-åh liv glade dage! Åh-åh hold dig ikk tilbage Kast dine hænde op Bug din sjæl kop Vi skal pise vo Fa, Han e den alle-allebedste, vi ha! 2. Nå jeg bli bange fo hvad de skal ske, folde jeg hændene fo at be. Gud kende it navn Og han kende in fygt. Hos ha kan jeg leve så tygt. 3. O Gud kan jeg høe i Bibelens od. Han give sin felse Til alle so to. O det kan jeg synge igen igen, TÆNK JESUS VIL VÆRE MIN VEN! Toeup Efteskole Sotebovej 17, 5690 Toeup Tlf E-ail: Afsende Las Hoann, Floasvej 6, 7182 Bedsten

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

MEDIA OG MARKED 2005/2

MEDIA OG MARKED 2005/2 MEDIA OG MARKED 2005/2 Til lands, til vands og i luften Aguketid - nej tak Step by Stepstone Mød Si Richad Banson i København Henley - MBA med muskle Duften af tang og levepostej KUNDECASE Til lands, til

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

STEREOMIKROSKOPER TEKNIVAL 2 CITOVAL 2 (m. zoom)

STEREOMIKROSKOPER TEKNIVAL 2 CITOVAL 2 (m. zoom) 54 55 STEREMIKRSKPER TEKIVAL 2 CITVAL 2 (. zoo) (2) Betyde : y fobedet odel Udvidet optisk oåde Støe tilbehøspoga Lettee betjening Bede belysning ISTITUTTET FR METALLÆRE DAMARKS TEKISKE HØSKLE BYGIG 104

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Generalforsamling tirsdag d. 3. maj kl. 16.00. i Josty på Frederiksberg. Hotel Josty, Pile Allé 14 A, 2000 Frederiksberg JOSTY

Generalforsamling tirsdag d. 3. maj kl. 16.00. i Josty på Frederiksberg. Hotel Josty, Pile Allé 14 A, 2000 Frederiksberg JOSTY Kapelesten Medlesblad for Dansk Kapelestforening Genalforsaling tirsdag d. 3. aj kl. 16.00 Dansk Kapelestforening afhold sin årlige genalforsaling tirsdag d. 3. aj kl. 16.00 i Josty på Frediksbg Indkaldelse

Læs mere

DVD & BLU-RAY 21. 012 h a l v å r

DVD & BLU-RAY 21. 012 h a l v å r DVD & BLU-RAY 212 1. h a lv å Glædelig jul og godt nytå! Vi næe os ed hastige skidt afslutningen på 211, hvilket tyde, at det vigtigste kvatal fo voes anche e i fuld gang. Igen i å se vi en ække fantastisk

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

34. årgang, marts 2014 nr. 1

34. årgang, marts 2014 nr. 1 . årgang, arts nr. Danarks sejeste dansere sales å Club La Santa, der nu danner raen o arkinsonhold. Bivirkninger til arkinsonedicin - få gode råd o sjældne, en alvorlige konsekvenser. Kolofon. årgang

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole Nyhed Workshops Til elevfesten vil der som noget nyt, være workshops på programmet. Se mere inde i bladet

elevblad Tommerup Efterskole Nyhed Workshops Til elevfesten vil der som noget nyt, være workshops på programmet. Se mere inde i bladet Tommerup Efterskole www.thte.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 1 marts 2013 106. årgang elevblad Nyhed Workshops Til elevfesten vil der som noget nyt, være workshops på programmet. Se mere inde i bladet

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Her er indlæg fra den gamle gæstebog.

Her er indlæg fra den gamle gæstebog. Her er indlæg fra den gamle gæstebog. Egon 28.11.2013 19:33:08 Hej Niels! Tak for kritikken, som vi vil tage til os. Det er faktisk kun et par uger siden, at vi valgte at slette billederne fra tidligere

Læs mere

DIN HJERNE. Hjerneforskeren Ann E. Knudsen

DIN HJERNE. Hjerneforskeren Ann E. Knudsen 4 4 I denne bog kan du læse om nogle af de forskellige måder, man kan være dreng, pige, få venner, være venner, få kærester, være kærester, slå op og være forældre til teenagere. Samtidig kan du læse en

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Fælles 2-10 Fritidsklub 11 Dagklub 12-18 Juniorklub 19-21 Aftenklub 22-24 Ungdomsklub 25-27

soborg@gladsaxe.dk Fælles 2-10 Fritidsklub 11 Dagklub 12-18 Juniorklub 19-21 Aftenklub 22-24 Ungdomsklub 25-27 soborg@gladsaxe.dk Fælles 2-10 Fritidsklub 11 Dagklub 12-18 Juniorklub 19-21 Aftenklub 22-24 Ungdomsklub 25-27 1 www.klubben-soborg.dk Fritidsklub Juniorklub Ungdomsklub Janne Fredsbo FK-afdelingsleder

Læs mere

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 K o n f i r m a n d t r æ f f o r d i n e k o n f i r m a n d e r! Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 Konfirmandtræf anno 2014 den gode ånd, fællesskab og Helligånden

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere