elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien."

Transkript

1 Toeup Efteskole Udgivet af elevfoeningen N. 3 septebe ågang elevblad Hvad buge an en olov til? Læe Mak Badfod ha væet et å i UK saen ed hele failien. NY igen So 2. åselev pøve an igen at væe ny - elle gø an? Wondeful Days Et indblik i Wondeful Days UM K s stoe ungdoslej i Hjøing denne soe

2 Kæe gale eleve Af fostande Jakob Cal Chistensen Et af ine yndlingsnue e Stevie Wondes Isn t She Lovely. Jeg kan høe det sae stykke usik igen igen - est af alt, to jeg, fodi det gø ig glad. Det bekæfte livet glæden dét e væd at høe hve dag. Sipelthen. Det kan lyde så banalt, nå an give udtyk fo, at det e de så ting, de tælle. Men det e ofte sandt. Det e net at sige, at ande ha bede kå elle ulighede end an selv ha, på den åde buge det so undskyldning fo at bokke sig ove det, an ha. Elle åske æge sig ove det, an ikke ha. Jeg kan i hvet fald skive unde på, at jeg synes det e et væsentligt savn i it liv, at jeg ikke ha en AUDI Q7, in failie å ofte høe på it pivei ove ikke at væe den lykkelige eje af et sådant køetøj. Sagens pinlige kene e d den, at o jeg så havde et sådant foidabelt køetøj i sot etallic ed tiptonic autoatgea lædeindtæk, så ville jeg såænd sikke stadig kunne finde net, so jeg kunne æge ig ove beklage. Stevie Wonde synge i sangen Isn t She Lovely o sin datte, so e så suk, så suk - inde end et inut gael! Og Stevie Wonde fotælle ed ovebevisning, at hun e suk dejlig ade fo love, selvo han aldig ha set hende, fo Stevie Wonde e født blind. Men han ved pæcis hvo suk hans datte e det synes jeg livsbekæftende. Han kunne godt synge o hvo ægelig han e ove, at han aldig skal se sin datte, en han vælge det odsatte. Nle vil åske sige, det e dut, en jeg synes det e klt livsbekæftende gjot. På Toeup Efteskole e vi koet igtig godt i gang. Vi angle desvæe lidt eleve på skolen - så vi ha et pa toe senge hist pist. Men belæt af Stevie Wondes eventyligt gode sang vil jeg glæde ig ove de helige unge enneske vi ha. Vi vil gøe alt vi kan fo at de kan få et fantastisk skoleå et læeigt ophold, hvo de læe o både tysk gaatik algeba, spille fodbold toe. Og så længe vi abejde på den sag, så vil jeg takke alle Je deude fo støtte til skolen daglig fobøn fo voes alle saens Toeup! Det ske spændende ting fo tiden - alleede i næste uge skal holdet til London på åets føste udenlandstu. Åsagen e, at vi få Kalundb Fiskole på besøg de fylde ganske enkelt hele skolen. Defo va de én de fik den gliende idé at tage udenlands så længe. Senee på ået skal vi af sted igen til Fagehøy i Ne. Hold så øje ed skolens hjeeside, fo den e lige på tappene i disse dage i en ny udgave. Vi ha kastet eget enegi ind i etableingen af en ny side, de få et nyt, fisk look. Tidligee va vi eget optagede af den infoative side, vi plejede så at sige foælde-genet. Tiden e d løbet fa den slags, så det i dag i høj gad e elev-genet, an skal appellee til. Den nye side vil væe designet i den ånd, så glæde Je til synet! Måske den alleede e på nettet, nå I læse dette? Med ønsket o et dejligt efteå Jakob Cal Chistensen, Fostande Beve fa England Af Læe Mak Badfod He e et lille udpluk af update beve vi sendte til Danak, ens vi va i England - Kæe alle Vi anko tosdag d. 16. august til Hawich. Vi va bae os 4 Sheppie, voes hund, i bilen. Tuen gik til Peteboough, hvo vi fik undeskevet huslejekontakten endelig fik nøglen til 31 Monuent Steet. Katina e statet på college, på At & Design linjen. Rebecca ha fået abejde, so Custoe Sevice edabejde inden fo net ed vaskeaskine, opvaskee osv. Mak ha væet ude et pa gange so vika på foskellige skole. Det e nle ande peisse he end det e på Toeup Efteskole, en han ha heldigvis nle ås efaing på bagen, så han klae det fint Bitt e lige gået i gang ed, at søge abejde undt oking. Vi e alle saen begyndt at koe i Kingsgate Counity Chuch e glade ved det. Det e en eget dejlig kike vi e blevet taget så godt iod. Den e sto, jeg vil to de e elle til hve af de to gudstjeneste, de e o søndagen. Kæe alle Så e det ved at væe tid til endnu en lille opdateing he fa Peteboough. Vi ha besluttet os fo, at ens vi e he, vil vi opleve hvad vi kan: Lovsangs event på Webley Stadiu saen ed enneske, Blackpool Illuinations, besøge London, i teate, flee besøg fa venlige politiænd sat bevæbnede UK Bode Contol vagte, Nytåsaften ved Thesen i London, vande tue i Yokshie Dales Lake Distict. Kæe alle I dag e det søndag d. 7. juli, billetten til fægen e bestilt til på onsdag d. 10. juli fa Hawich ed ankost i Esbjeg næste dag. Vi e alle stoppet ed abejde college ha den sidste tid koncenteet os o, at få pakket, soteet køt voes ting til Felsens Hæ. Det ha givet anledning til ange ovevejelse tanke oking voes tid heove. Hvad ha vi nydt hvad koe vi til at nyde? Hvad ha vi alle læt hvodan tage vi det ed tilbage til DK? Vi glæde os til, at koe tilbage få et igtigt hje op at stå få igtige senge at sove i. Nå det e sagt, ha det så væet dejligt et befiende, ikke at have de ee ateielle ting til at binde os så spændende ikke at vide, hvo næste stop ville væe, elle hvad de ventede foude - en hve ting til sin tid. Nu glæde vi os til at koe tilbage til failie venne genoptage/ opdage gale nye venskabe, så alt i alt en lykkelig slutning på dette eventy. Og de levede lykkeligt til dees dages ende : ) The End

3 Hvodan e det at væe 2. åselev? Af Signe Aasø Sædeup Maiken Plagb H vad synes de o ig? E jeg god nok? Hvo e det nu lige, at fou ligge? Hvofo kende alle ande hinanden? Åh, hvofo va det, at jeg sagde ja til det he? Dét e bae nle af de ange spøgsål fusteende tanke, de døne igenne hovedet på en i de føste fjoten dage på efteskole. Man skulle to, at an so 2. åselev slippe fo alle disse fustatione, ja, det e da igtigt, en på den anden side slet ikke. De e asse af tanke, en pludselig e det nle helt ande ting, so an skal foholde sig til. Hvodan e jeg nu en god 2. åselev? Ligge hele ansvaet på ig? Hvo e alle de velkendte stee pesonlighede? Hvis dette å kan blive bae halvt så godt so det foige, så gå det vel nok? Læene e de sae, fou ligge stadigvæk i Sibiien, en nu e det os, de e de gale otte. Fo pæcis ét å siden va det os, de fosigtigt sad så det hele an. Det hele e vendt på hovedet, vi e nu på hjeebane ha dét eksta oveskud, til at få selv de est genete pige ed. I soefeien pakkede vi igen voes liv ned i kasse, fo endnu en gang at binge de til Toeup. Selvo det va fistende, at tage indene fa TE 12/13 ed, åtte denne kasse d blive stående dehjee. O ikke andet skulle den gees bagest i tankene, i hvet fald fo det næste ås tid. Vi ha i feien skulle fobeede os på et helt nyt andeledes å, ha pøvet at afstee foventningene, fo staten på et efteskoleå e aldig so slutningen. Selvo vi i staten va nevøse fygtede det væste, så e det gået langt ove foventning. Så på tods af alle de bekyinge an ha so både ås elev, hygge alle sig, folk e glade TE-steningen e ved at tage ove igen. Alleede nu efte kun fjoten dage kan vi æke, at endnu et fantastisk å e skudt i gang. Det blive ed gaanti to vidt foskellige å, en én ting e sikket; vi anbefale klat to å på Toeup Efteskole.

4 Eleve elevholdet 13/14

5 Hvad e Wondeful Days egentlig fo en støelse? Af Benedicte Boel-Refshauge, elev TE 99/00/01 Da jeg blev inget op fo ove to å siden, va jeg eget beæet ove at få en chance fo, at sætte it pæg på en festival, so jeg selv ha væet deltage på flee gange. Det va heefte ed sto æefygt, at jeg t til føste festivalkoiteøde so usik Ten Sing ansvalig saen ed ande koitéedlee fo at snakke o diskutee, hvodan vi bedst uligt kunne få festivalen op at stå. Det blev til lange seje øde, spændende diskussione, ange lite kaffe endda et nyt navn: Wondeful Days. Festivalen løb af stablen i uge 28, på dyskuepladsen i Hjøing ed cika 1200 deltagee fivillige. Blandt andet skønne eleve læee fa Toeup Efteskole! Jeg ha egentlig lavet fivilligt abejde fø væet ed i planlægningen af stoe aangeente, en aldig havde jeg da toet, det skulle væe så ofattende at lave en festival! Utoligt så ange kilo kød, katofle, pastaskue, toiletulle, stips til hegn eget andet, opålinge, aftale, telefonopkald, tilladelse, lite kaffe, uffins, bønne aen e, tone sange, odsp, vable, dålige fødde, tåe, sveddåbe eget, eget ee, de blev behandlet, indtaget, sagt odnet i de ange dage festivalen løb af stablen. Og det va jo ikke kun lødag til lødag, de va gang i den på dyskuepladsen! De ha væet igtig ange fivillige i gang både fø, unde efte festivalen, isæ teknisk udvalg ha haft gjode et kæpe stykke abejde ed at sale ange ateiale, gatis ting eget andet ind. Deudove e de ange listiske ting, so skal falde på plads, indetning af pladsen, opsætning af to kæpe scene en teltscene en sto udendøs scene til de besøgende bands Ten Sing guppe. Vi havde besøg af Go Go Belin, Kis Hean, DJ Willia Bown, gospelguppen Concentus, Rangleklods, NOAH sluttede ugen af ed et bag af en koncet ed det utoligt fede festivalband. De satte fut unde deltagene leveede lække usik hele ugen! Dét e jeg stolt af! Det ha væet en læeig eget sto oplevelse at væe ed bag kulissen på UM UKs stoe ungdosfestival, det e utoligt livsbekæftende at opleve, hvo eget de unge nyde denne uge. Jeg kan kun anbefale at væe fivillig i UM UK det e he vi gø det, vi to på! Wondeful days - Wondeful ways Af læe Sofie Ejegod Blæsende, foventningsfuldt, stot! At ankoe til wondeful days ed ålet o at bidage til fællesskabet på en helt igenne afslappende åde. Udfoding! Men nå det lykkes, så blive an så glad indeni. Men hvodan løse an en sådan opgave? Vi fik den geniale idé at lave konkuence. Alle kan jo lide at konkuee - det ved vi jo! Og hvilken bede åde at gøe det på, end at de skulle buge dees obiltelefon - vi leve jo i en it-veden, så ingen poble de. Så let skulle det d bae ikke væe. Man bude jo have aene helt oppe ove, at Wondeful Days ha foået at sætte en festival på benene, de e så fed, at de unge sipelthen ikke havde dees obiltelefone placeet tygt i høje hånd, en nå an vil konkuee vise ovedenen, hvo keative deltagee på capen e, så fik vi et poble. D fotsatte vi konkuencene på odificeet vis. I stedet fo at få flest likes på Facebook, så kunne de nu få et lod i en skål, så blev de tukket lod o foskellige gavekot til billetnet.dk. Det ændede ostændighedene pludselig ko de gang i konkuencene. Det va bae så fedt at opleve unge enneske hygge sig, iens de va keative saen. Vi havde flee foskellige aktivitete, so skabte et fantastisk u i voes cap. Bodfodbold va det helt stoe hit det, so tiltak unge, so åske ikke havde det stoe at gøe ed TE, en so bae synes, det så hyggeligt ud. Ande valgte at lave et slan o, hvofo an skulle gå på efteskole nle sang en sang fo os læee. Man kunne så pøve at slå ekod i at jonglee ed en bold. Vindene blev tukket o fedagen til efteskolekonkuencen efte alles åde at eagee på, kan vi konkludee, at det ha væet en succes, so både vi de vil huske. Vi t hje fedag aften efte at have givet de føste ange ka. Mange va favel fo en tid, ande va på gensyn snaest. Men et va helt sikket; 3 læee på tu - det du! Mange udfodinge - eget hygge - ange oplevelse igee. Tanke o Wondeful Days AF læe Hanne Schjødt-Pedesen Nle gange to vi so enneske, at vi leve i voes egen lille veden, på en isoleet ø afsondet fa det stoe fællesskab. Men sådan e det slet ikke, heldigvis. En tidlig en føst på soeen, køte te ikke-så enfiske læee af sted od Hjøing Wondeful Days, UM UKs stoe ungdoslej, de i gale dage gik unde navnet Ung Uge. Bagageuet på bilen va fyldt op ed sækkestole, fodboldbod havepavillon, so skulle blive til voes lille hygge -hænge-ud-sted. Flee hundede unge enneske salet på et sted - det kunne kun gå hen blive en supe oplevelse. Og det blev det!! Intentionen va fa voes side at vise, at Toeup Efteskole gene vil væe ed de, hvo de unge enneske ødes i voes kikelige bagland, at voes efteskole ha net at byde ind ed i fohold til at give unge enneske ulighed fo toptunet undevisning, spændende oplevelse, stæke venskabe i tygge ae, so sætte spo hos den enkelte på vejen videe fe. Ca. 75 ud af de 1175 deltagee va tidligee koende eleve på Toeup Efteskole. Ovealt hvo vi ødte op, blev vi ødt ed glade tilåb højt huø. Det vaede i en gael efteskolelæes hjete - At se tidligee eleve væe festivalguide stå fo en skuingsguppe ed 10 unge enneske, hvo livets stoe spøgsål hve aften blev vendt. - At øde tidligee eleve, de fo 10 å siden va så, åske lidt genete teenagee, so nu va engageede unge enneske, de bændte fo at give videe af dees oveskud glæde til folk på livets skyggeside. - At opleve tidligee eleve spille, danse synge hoppe ud i det ukendte fodi gakkeløje højt huø sitte - At føle at vi høte saen, fodi voes liv havde kydset hinanden på TE defo fo altid vil væe fobundet Det va te tætte, en glade stolte efteskolelæee, de vendte bilen od fyn igen, på vegne af hele edabejdestaben, sige: Tak fodi I e vise så egen lyst til livet od til ening. Fotos Wondeful Days - Daniel Langgaad

6 uge 4 a fousseen RocksstLun n, elev TE 03/0 d Ras Af Andea 00 enneske n af at stå foan 15 ve ha fonøjelse fo det usik blive hyldet hve aften, spille e jeg! bagefte? Det havd sen deas Lund Rasus Hej it navn e An top blevet et 03/04. Jeg e ne eå ol sk i TE på gik jeg spille jeg olelæe. I in fitid sk t ne an dd igu d fæ lave fivilligt saenhænge e llig ke s fo i ita gu e at it UK. Så an kan sig UM i e jd abe de i Kongens ge ande studeen an så so e, liv es alligevel. He i so København. Og så nelig, dt on de e få fo oplevede jeg, hvad nelig e vd ha g ocksta. Je at føle ig so en et te es k so en del af hu fonøjelsen at væe ful de on W l va s stoe festi UK UM på UK e i le alle UM sa n le va sti Fe. ys Da Det va en en asse fivillige. 9, en e ald neske vi va ca en o hv e, ug k tis as nt fa i Hjøing. på festival saen væe le in oplevelse så ul sk Men hvo fo ha i du spøge. ;) Jeg så speciel? Tak fod ee lig tid ha g ge å, je spillet usik i an ha g je en, enneske spillet fo ange en få n ka bliku, so aldig oplevet et pu lse et i live! I fobinde eg til at føle sig så n, av nh be ikliv i Kø ed it aktive us se af at stifte el øj n ha jeg haft fo ee en del af de kunstn bekendtskab ed UK UM so ha spillet på is de e alle enige. Hv, aangeente al sk så, dt publiku an vil finde et go UK! UM an lede i ha an til te es k So huso alt hvad de opgave at spille til e scene. Det foegå på den sto uge 80% af sine betyde at an b nnespilninge vågne tie på ge stoe scene, en øvning på den talt tilbage i alt dette blive be, god stening fo af klapsalve bliku. kælighed fa pu an e Lige eget o at e, skal sådan lønnet elle fivillig seiøst, fodi et publiku tages de, den det findes ikke be tilbage kan oplevelse an få s. ikke saenligne ys va Da l fu Wonde e so ug en ig altså fo nne ikke ku g je Rocksta, det. ønske ig net an H Tak! ube. Oplev det op yout iew v te in på co søg t de an lb va ed festi Fotos Wondeful Days - Daniel Langgaad

7 Refeat fa Toeup Høj- Efteskoles Elevfoening 2013 Toeup Efteskole Dato: 25. aj Valg af diigent Bestyelsen foesl Jakob Cal Chistensen. Ingen indvendinge. JCC konstateede genealfosalingen ettidig indkaldt. 2. Foanden aflægge bestyelsens beetning Ved foand Saah Dedieu. Bestyelsen ha holdt te øde i løbet af ået. Mødene ha isæ ohandlet Elevfesten, vedtægtsændinge kontakte ed de ansatte. Foeningen pøve at blive ee synlig, bl.a. ved Elevfesten ed nye tiltag, isæ wokshops. Også invitatione til jubilae e de gjot eksta ud af. På hjeesiden kan an finde et å gale Elevblade. Også Elevbladet e de fokus på foanden fehævede åsskiftet, so sæligt godt nue. Genealfosalingen godkendte beetningen. 3. Foelæggelse af det bekendtgjote egnskab Ved næstfoand Tine Bikose. Foeningen ha edlee i Foeningen ha et oveskud på 4699 k. i Også egnskab fo Fostande Mølles Mindefond blev gennegået af næstfoanden. Begge foelagte egnskabe blev godkendt af genealfosaling. Toeup Efteskole Sotebovej 17, 5690 Toeup, Tlf E-ail: Indlæg til næste elevblad sendes til inden 1. decebe Indlæg ed histoie/eindinge fa tiden på TH/TE odtages gene. Elevfoeningens bestyelse Fans Rasussen Pæstevænget 2, 5800 Nyb Kasten Dideiksen Fedgåden n.4 4th, 2200 Kbh. N Josefine Bjeu Tyboøn Allé 87 st, 2720 Vanløse Las Hoann Floasvej 6, 7182 Bedsten Henning Refsgaad Rønne Alle 88, 7451 Sunds Saah Dedieu Bynhildegade 11 2.th, 2200 Kbh. N Tine Engob Bikose Maius Sionsensvej 15 2th., 8200 Åhus N Elevfoeningen Ruth Las Hoann, Floasvej 6, 7182 Bedsten Tlf , (bedst efte kl. 17). Gio E-ail: Indbetalinge, ind- udeldelse adesseændinge eddeles til Las Hoann p. ail elle bev. 4. Fastsættelse af kontingent Bestyelsen foeslå en stigning i kontingentet fo 2014 på 10 k. til 170 k. Genealfosalingen fastsatte det foeslåede kontingent. 5. Behandling af indkone foslag a) Bestyelsen foeslå vedtægtsændinge. Foslaget blev gennegået af foanden. Hun fehævede, at foslaget gø nyvalgte holdfoænd suppleante til edlee af Elevfoeningens bestyelse i to å. Dette i håbet o at få nyt blod ind i bestyelsen. Desuden vil bekendtgøelse ifølge foslaget så ske på hjeesiden, foslaget indeholde en ænding af vasling af genealfosalingen til én åned fø afholdelse. I foslaget e det gjot klaee, at ansatte ikke e edlee af bestyelsen. De blev spugt til ovevejelse i fobindelse ed fouleingen i punkt 9.2 angående antallet af epæsentante fo højskoleeleve. Næstfoanden foklaede, at an ha valgt at beholde den eksisteende fouleing fo ikke at stå i en situation, hvo an ikke kan finde kandidate til bestyelsen. De ko ovevejelse, o hvovidt an kan ænde vedtægte, nå de ikke e 100 feødte edlee ved genealfosalingen. Det viste sig, at de blev henvist til en foældet paagaf. Genealfosalingen vedt felagte foslag til vedtægtsændinge. 6. Valg til bestyelsen (2013 e ikke valgå) 7. Valg af eviso Bestyelsen foeslå Jespe Tiedeann. Genealfosalingen valgte Jespe Tiedeann. 8. Eventuelt Foanden t odet udtykte tilfedshed ed vedtagelsen af de nye vedtægte undestegede, at de ikke e tale o at fjene net, en kun tilføjelse. Refeat ved Kasten Dideiksen

8 Til eftetanke Af Saa Lauenstein, Elev TE 12/13 B Tænk at Jesus vil væe in ven At gå på efteskole e bae fo FEDT! Et efteskole å give venne fo livet. Det e de ange, so dejligt nok ha efaet. Nå jeg se undt i in stoe failie, ha de alle saen væet af sted. De ødes stadig ed vennene fa dees ågang. Det e dees ældste bedste venne venskabe ed vædi. Det e net at få venskabe på efteskole, fo an lave så ange foskellige ting, ha de vildeste oplevelse saen. Vi e saen 24/7. Mit efteskole ophold 12/13 sluttede he i soes. Jeg e fast besluttet på, at jeg vil holde ine venskabe e kla ove at jeg skal gøe net aktivt fo at holde på venskabene. F.eks. fødselsdags feste, gill-hygge aftne osv. Jeg ha d en ven, so jeg ha haft hele it liv. Det e Jesus, so vil væe in ven fo altid. Han glee ig aldig. I venskabet ed ha skal jeg ikke pæstee net fo at holde det ved lige. Han e de uanset hvad. Jeg kende en sang, so jeg synes ha en god sipel tekst. Jeg to, at det e vigtigt, at det nle gange bae e enkelt ligetil. Netop so de blive sunget i sidste ves, sidste linje: Tænk, at Jesus vil væe in ven! Min hvedag e fyldt ed sang Tekst elodi af Hanna Elisabeth Nejsu 1. Min hvedag e fyldt Med sang ed leg, Failie venne, So holde af ig. Det e godt at vide, At Gud e os næ Han tøste glæde os he! Okvæd: Åh-åh liv glade dage! Åh-åh hold dig ikk tilbage Kast dine hænde op Bug din sjæl kop Vi skal pise vo Fa, Han e den alle-allebedste, vi ha! 2. Nå jeg bli bange fo hvad de skal ske, folde jeg hændene fo at be. Gud kende it navn Og han kende in fygt. Hos ha kan jeg leve så tygt. 3. O Gud kan jeg høe i Bibelens od. Han give sin felse Til alle so to. O det kan jeg synge igen igen, TÆNK JESUS VIL VÆRE MIN VEN! Toeup Efteskole Sotebovej 17, 5690 Toeup Tlf E-ail: Afsende Las Hoann, Floasvej 6, 7182 Bedsten

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

Affald og Genbrug på computer, tablet og mobil

Affald og Genbrug på computer, tablet og mobil Affald og Genbug 2016 på copute, tablet og obil Køge affaldshæfte_2016.indd 1 18-11-2015 10:37:05 Kæe boge sninge, og det flee digitale lø od gå nd fu lgt at sende es sa Vi ha defo va Tendensen i vo t.

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN Decebe 2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER side 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN side 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL side 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN side 9 NYE tide, NYE idée og NYE åde! Hve dag kan

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017 Pivatøkonomi og kvotientække KLADDE Thomas Heide-Jøgensen, Rosbog Gymnasium & HF, 2017 Indhold 1 Endelige kvotientække 3 1.1 Hvad e en ække?............................ 3 1.2 Kvotientække..............................

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer www.ikast-bande.dk Septembe 2015 Robuste idée Fitid, oplevelse og en håndsækning til kultuen En en mandeguppe ha sat sig på opgaven som scenemeste og lysfolk i Bakkehuset Skulle Ikasts kultuhus, Bakkehuset,

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal Mike Auebach Odense, 2010 1 OPSPARING OG LÅN Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T: Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og

Læs mere

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag Baggunden fo den nye G3 De psykologisk-pædagogiske pincippe bag opbygningen af skolehvedagen og det samlede skolefoløb Paathed Me nin g Den konkete hvedag Abejdet med elevenes femtidsplane Social konstuktion

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme og pimiske tal BETEGNELSER. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige hele

Læs mere

Impulsbevarelse ved stød

Impulsbevarelse ved stød Iulsbevaelse ved stød Iulsbevaelse ved stød Indhold Iulsbevaelse ved stød.... Centalt stød.... Elastisk stød... 3. Uelastisk stød... 4. Iulsbevaelse ved stød...3 5. Centalt elastisk stød...4 6. Centalt

Læs mere

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00 1 Fomål 1. At bestemme acceleationen fo et legeme med et kendt inetimoment, nå det ulle ned ad et skåplan - i teoi og paksis.. I teoi og paksis at bestemme acceleationen fo et legeme med kendt inetimoment,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

TEORETISK OPGAVE 3. Hvorfor er stjerner så store?

TEORETISK OPGAVE 3. Hvorfor er stjerner så store? TEORETISK OPGAVE 3 Hvofo e stjene så stoe? En stjene e en kuglefomet samling vam gas De fleste stjene skinne pga fusion af hydogen til helium i dees entale omåde I denne opgave skal vi anvende klassisk

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

Projekt 1.8 Design en optimal flaske

Projekt 1.8 Design en optimal flaske ISBN 978-87-7066-9- Pojekte: Kapitel Vaiabelsammenænge. Pojekt.8 Design en optimal flaske Pojekt.8 Design en optimal flaske Fimaet PatyKids ønske at elancee dees enegidik Enegize. Den skal ave et nyt navn

Læs mere

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet magasin om det ummelige abejdsmaked N. 14 decembe 2010 4. ågang lige mulighede fo alle altid Hidsig debat om fleksjobefom Sygemeldte følges tæt i Jammebugt Nå stess ødelægge helbedet Indhold Fleksicuity

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N VOLDGADE ALGADE BAISSTRÆDE LOKALPLAN NR. C-16.1 Centeomåde mellem Algade og Voldgade, Vodingbog Vodingbog juni 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets

Læs mere

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallatione Vae Fodelingssyste 3.0 Røbeegning 3.0 Røbeegninge 3.1 Røbeegningens foudsætninge 3. Tyktabsbeegning geneelt 3.3 Paktiske hjælpeidle 3.4 Beegningspincip fo tostengsanlæg

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI)

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI) Psykisk abejdsmiljø (kot) udabejdet af NFA (AMI) Navn, dato, å Hvilken afdeling abejde du i? Afdelingens navn De følgende spøgsmål handle om dit psykiske abejdsmiljø. Sæt et kyds ud fo hvet spøgsmål ved

Læs mere

HELNÆSPOSTEN. 6. årgang nr. 2008 3. årgang nr. 11. Se side 2. af Poul Dre. AD Bordbestilling. r e. Bordbestilling. www.helnaeskro.

HELNÆSPOSTEN. 6. årgang nr. 2008 3. årgang nr. 11. Se side 2. af Poul Dre. AD Bordbestilling. r e. Bordbestilling. www.helnaeskro. HELNÆSPOSTEN 5 MAJ 2013 Løssalg 15,00 k. 8. ågang n. 5 Atte sto succes ed tatelette Se side 7 Teate i Fosalingshuset Se side 4 HELNÆSPOSTEN LUKKER 3 2 6. juni N E N 1 SNTÆSPOSTE POSTEN O P udkoe S S ELNÆ

Læs mere

Gravitationsfeltet. r i

Gravitationsfeltet. r i Gavitationsfeltet Den stoe bitiske fysike Isaac Newton opdagede i 600-tallet massetiltækningsloven, som sige, at to masse m og i den indbydes afstand påvike hinanden med en kaft af følgende støelse, hvo

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

( ) ( ) ( ) Størrelsesorden for funktionerne a x, x a og ln(x) (opgaveforløb v/ Bjørn Grøn og John Schächter) > ( )

( ) ( ) ( ) Størrelsesorden for funktionerne a x, x a og ln(x) (opgaveforløb v/ Bjørn Grøn og John Schächter) > ( ) Støelsesoden fo funktionene, og ln() Side f 5 Støelsesoden fo funktionene, og ln() (opgvefoløb v/ Bjøn Gøn og John Schächte) Intoduktion I dette foløb vil vi dels få et edskb til t smmenligne, hvo hutigt

Læs mere

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v Tigonometi teoi mundtlig femlæggelse 2 v v B v B Indhold 1. Sætning om ensvinklede teknte og målestoksfohold (uden bevis)... 2 2. Vinkelsummen i en teknt... 2 3. Pythgos sætning om ETVINKLEDE TEKNTE...

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesodning fo uddannelsen til Gastonom Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Udstedt af Det faglige Udvalg fo Gastonomuddannelsen i henhold til bekendtgøelse n. 329 af 28. apil 2009 om uddannelsene i den

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Småskolen ved Nakkebølle Fjord

Småskolen ved Nakkebølle Fjord Småskolen ved Nakkebølle Fjod nelse n a d ænse læing og udvik ud g g u t ling mso stuk o e t g alo ivite i t k d b a kt a a t k s n lles ko æ e f c ou s s e lse e l a t i o n anekende Et hav af mulighede

Læs mere

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70 61 Få Anal få (udyk i usind) Belgien 120 Fankig 9 000 Øsig 350 Danmak 120 Iland 5 000 Pougal 3 600 Tyskland 2 000 Ialien 11 000 Finland 70 Gækenland 9 000 Luxemboug 7 Sveige 440 Spanien 24 000 Nedelandene

Læs mere

KYSTLINJE. Interiørperspektiv +-0 +2.5 +3 +3. Havkanten. Materialer

KYSTLINJE. Interiørperspektiv +-0 +2.5 +3 +3. Havkanten. Materialer KYSTLINJE 1 Inteiøpepektiv +3 +3 +3 +-0 +-0 +-0 +.5 +.5 +.5 Diaga tilpaning topogafi Diaga konept Havkant Mateiale Maitit Vitte i Tungevåg, Randabeg feje d Noke kytlinje. ygning akee linj de fobinde land

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE KICK- START FORÅRETS SALG - mød ove 20.000 købedygtige nodjyde! Eksklusive moms Nodjysk Ivæksætte Netvæk indbyde igen til Se side 4 GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

Gråsten Berberie Gourmet And

Gråsten Berberie Gourmet And Gåsten - en bid bede! Gåsten Bebeie Goumet And Kået som Danmaks bedste juleand - skal bestilles nu! yevelfæ ed e d M Filand SLAGTET PÅ GÅRDEN en t o a n s p t I ng Dyevelfæd & kvalitet, fem fo nationalitet

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE VORDINGBORG KOMMUNE N BØDKERVÆNGET VÆVERGANGEN BRYGGERVANGEN VALDEMARSGADE LOKALPLAN NR. C-15.2 Butiksomåde ved Byggevangen Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med! www.ikast-bande.dk Væ med! Vi vil godt væe med I te månede ha bogee i Nøe Snede taget skald og skidt i eg hånd. Det e histoi om by, de også e ved at tage ejeskab fo at tage sig godt ud. Skald på bys offtlige

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune -egnskab Fo viksomheden Jammebugt Kommune Fosidebilledet vise Ryå, de gå ove sine bedde -egnskab fo Jammebugt Kommune Jammebugt Kommune indgik d. 9. oktobe 2009 en klimakommuneaftale med Danmaks Natufedningsfoening.

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien Socialådgiveen Medieinfo 2015 socialådgiveen 11/14 Læs mee om voes mange ande medie på Fa udsat til ansat viksomhedspaktik skaffe job til udsatte unge dgmedia.dk ds advae mod at spae i psykiatien Kommunalt

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

SUPERLEDNING af Michael Brix Pedersen

SUPERLEDNING af Michael Brix Pedersen UPERLEDNING af Mihael Bix Pedesen Indledning I denne note foudsættes kendskab til de eleentæe egenskabe ved hödingeligningen (se fx Refeene [] elle [3], lidt eleentæe egenskabe ved koplekse tal og Eules

Læs mere

Fritidscenter og multihal Gersonsvej FUNKTIONSBESKRIVELSE AF RUM

Fritidscenter og multihal Gersonsvej FUNKTIONSBESKRIVELSE AF RUM Fitidscente og multi Gesonsvej FUNKTIONSBESKRIVESE AF RUM INDGANGSHA- en fælles l fo alle bugee, altid pæsentabel. Ingen ophængning af infomation. IDRÆT Alle idætsfacilitete e fobundet af gul tappe! HAEN

Læs mere

Sabatiers princip (elevvejledning)

Sabatiers princip (elevvejledning) Sabaties pincip (elevvejledning) Væ på toppen af vulkanen Sammenligning af katalysatoe Fomål I skal måle hvo godt foskellige stoffe vike som katalysato fo udvikling af oxygen fa hydogenpeoxid. I skal sammenligne

Læs mere

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm gib chancen sæt od på din døm DR e på mange måde alleede i vedensklasse. Og vi skal væe det hele vejen undt. DR i vedensklasse handle om samab: Hvodan skal vi samab i femtiden? Og hvilke vædie skal vi

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evalueing af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læeplane De udfyldes et evalueingsskema p. tema p. aldesguppe. Institutionens navn:_katholt Målguppe:_3-6 å 2010 Antal bøn: 25 Tema:

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

Tilfredshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH. 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn. 3.

Tilfredshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH. 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn. 3. Tilfedshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH 1. Ha du væet i paktik i en viksomhed i løbet af den seneste paktikpeiode? 2. Køn 3. Alde 4. Hvo langt e du i uddannelsen? 5. Hvo meget ha du sammenlagt væet i paktik

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord Helikoptepojekt Vejpospekteing mellem Sisimiut og Søndestømfjod 7.-. august 006 Hold Emil Stüup-Toft, s060480 Vivi Pedesen, s06048 János Hethey, s03793 Moten Bille Adeldam, s00334 Rettelsesblad til tykt

Læs mere

Arealet af en sfærisk trekant m.m.

Arealet af en sfærisk trekant m.m. ealet af en sfæisk tekant m.m. Tillæg til side 103 104 i Matematik højniveau 1 fa TRI, af Eik Vestegaad. Sfæisk tokant Givet en kugle. En plan, de passee igennem kuglens centum, skæe kuglen i en såkaldt

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Honeywell Hometronic

Honeywell Hometronic Honeywell Hometonic Komfot + Spa enegi Gulvvame Lysstying Lys Sikkehed Sikkehed Andet Andet Radiato Insight Building Automation 1 MANAGER Hometonic Manageen HCM200d e familiens oveodnede buge-inteface.

Læs mere

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer Beeninspocedue fo de eneimæssie fohold fo fosatsvindue Nævæende dokument beskive en pocedue til bestemmelse, af de eneimæssie fohold fo fosatsvindue. Det skal notees, at beeninen e baseet på en foeløbi

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale ...when motos must be contolled Om Gea fa Technoinganaggi Riduttoi Tilføjelse til TR s katalogmateiale ISO 9 cetificeing: Technoinganaggi Riduttoi følge ISO 9 pincippene i dees kvalitetsstying. Alle dele

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

SAMPLE. Salmen han her omtaler er "Forunderligt at sige" som i nærværende hæfte bringes med teksten "Mit hjerte altid vanker".

SAMPLE. Salmen han her omtaler er Forunderligt at sige som i nærværende hæfte bringes med teksten Mit hjerte altid vanker. Food Cal Nielsen e om nogen levet kendt fo sit idag til den "folkelige" sang På sin egen faon skate han melodie, de åde va enkle og oiginale, og som i dag må egnes fo noget af det fineste, dansk kultu

Læs mere

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef Teknik- og Miljøfovaltningens seketaiat Middelfat Kommune Østegade 21 80 Nøe Aaby www.middelfat.dk Stillings- og pesonpofil Tafik- og vejchef Middelfat Kommune Mats 2008 Opdagsgive Adesse Stilling Refeee

Læs mere

De dynamiske stjerner

De dynamiske stjerner De dynamiske stjene Suppleende note Kuglesymmetiske gasmasse Figu 1 Betelgeuse (Alfa Oionis) e en ød kæmpestjene i stjenebilledet Oion. Den e så sto, at den anbagt i voes solsystem ville nå næsten ud til

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Jeg bygger kirken -3

Jeg bygger kirken -3 kirken - Bøn og fællesskab Mål: Kirken forbindes ofte med en bygning, men kirken er meget mere end det. Kirken består af mennesker. Kirken er til for, at vi kan have fællesskab med Gud og med hinanden.

Læs mere

Evaluering sommerfest 2013

Evaluering sommerfest 2013 Hvad var dit forventede mål med festen? Hvad gik godt? En fest der danner grundlag for det positive fremadrettede samarbejde mellem virksomheden skolen og hjemmene. Samtidig kan sammenholdet i den enkelte

Læs mere

Elektromagnetisme 9 Side 1 af 5 Magnetfelter 2. Biot og Savart

Elektromagnetisme 9 Side 1 af 5 Magnetfelter 2. Biot og Savart Eektomagnetisme 9 ide af 5 Magnetfete Biot og avat En aften i 8 havde fysikpofesso fa Københavns Univesitet Hans Chistian Østed inviteet venne og studeende hjem i pivaten fo at demonstee, at en stømføende

Læs mere

Med Jesus i båden -2

Med Jesus i båden -2 Med Jesus i båden -2 Jesus redder Mål: At opmuntre børnene. Vi fortæller dem, at Jesus kender den situation, de befinder sig i. Vi fortæller dem, at Jesus hører dem og hjælper dem, når de kalder på ham.

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber.

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber. - 4 - Kap. : Logaitme-, eksponential- og potensfunktione. Gundlæggende egenskabe... Logaitmefunktione. Definition... Ved en logaitmefunktion fostå vi en funktion f, som opfylde følgende te kav: ) Dm(f)

Læs mere