HANDLEPLAN. i forbindelse med krise, sygdom, dødsfald og ulykke blandt elever og medarbejdere på Lyshøjskolen. Lyshøjskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLAN. i forbindelse med krise, sygdom, dødsfald og ulykke blandt elever og medarbejdere på Lyshøjskolen. Lyshøjskolen"

Transkript

1 Lyshøjskolen HANDLEPLAN i forbindelse med krise, sygdom, dødsfald og ulykke blandt elever og medarbejdere på Lyshøjskolen Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Forord... Når en elevs forældre skal skilles... Når en elev el. andre i familien er alvorlig syg... Når en elev dør... Når en elev mister mor/far eller søskende... Når en elev mister forældre/søskende ved pludselig død... Når en elev mister en nær pårørende... Når en medarbejder eller én i familien bliver alvorligt syg... Når en medarbejder dør... Når en medarbejder mister en nær pårørende... Tidligere medarbejders død... Særligt omkring selvmord... Ulykkestilfælde... Telefonliste... Materialer på skolebiblioteket... Bilag 1... Du som tændt millioner af stjerner... Bilag 2... Forord Lyshøjskolen har en handleplan til sorg- og krisesituationer i forbindelse med sygdom og dødsfald. Den skal tjene som støtte for elever og medarbejdere når der opstår svære situationer. Handleplanen skal være med til at sikre, at der bliver handlet hurtigt og omsorgsfuldt. For at sikre at handleplanen giver mulighed for, at den enkelte person kan tilpasse sine handlinger til den enkelte situation, er planen for hver situation opdelt i en forpligtende del og en del med forslag til, hvordan der kan handles. Definition af af TEAM : Klassens lærer, klassepædagogen og SFO afdelingsleder. Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

3 Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

4 Når en elevs forældre skal skilles Vi er alle forpligtet på kommunikationsdelen og ansvarsfordelingen. Kommunikation: Den, der først får kendskab til skilsmissen, orienterer resten af teamet og ledelsen. Teamet holder hinanden løbende orienteret om elevens trivsel. Hvis en elev mistrives kontaktes hjemmet, af den fra teamet der har bedst kontakt med familien. Klasselæreren/klassepædagogen inviterer eleven til en snak om elevens trivsel, og om nødvendigt tilbyder samtaler i AKT efter behov (se telefonliste - litteraturliste). Kontaktlæreren/klassepædagogen holder løbende kontakt til familien. Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

5 Når en elev el. andre i familien er alvorlig syg Vi er alle forpligtet på kommunikationsdelen og ansvarsfordelingen. Kommunikation: Den, der først får kendskab til sygdommen, orienterer ledelsen og teamet. Klasselæreren/klassepædagogen, der har bedst kontakt til familien, kontakter familien for en samtale, hvor det afklares: Hvordan er barnet informeret og, hvordan ønsker familien vi skal forholde os i forhold til barnet og klassen. Teamet holder hinanden løbende orienteret om elevens/familiens trivsel. Klasselæreren/klassepædagogen inviterer eleven til en snak om elevens trivsel, og om nødvendigt tilbyder samtaler i AKT efter behov (se telefonliste - litteraturliste). Kontaktlæreren/pædagogen holder løbende kontakt til familien. Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

6 Når en elev dør Vi er alle forpligtet på kommunikationsdelen og ansvarsfordelingen. Kommunikation: Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen, som herefter kontakter teamet. Lederen indkalder til møde med teamet og evt. en psykolog fra PPR i tilfælde af en krise situation. Skolelederen orienterer skolens øvrige medarbejdere samt evt. Værestedet. Ansvarsfordeling Ledelsen Information til medarbejdere Infobrev til klassens forældre Afklaring med hjemmet Flagning Afholdelse af mindestund Kontakt til professionelle Buket sendes til hjemmet Teamet Efterbehandling Ledelsen er forpligtet til at handle i forhold til ansvarsområderne. Der skal tages kontakt til hjemmet. Det følgende er forslag til, hvordan opgaven kan løses: Kontakt til elevens hjem Ledelsen tager kontakt til hjemmet Få konkrete facts om, hvad der er sket. (Rygter manes i jorden). Er der oplysninger der ikke må videregives til skolen/eleverne? Hvad kan teamet/skolen/sfoen hjælpe med? Fortælle, hvad der vil ske på skolen i løbet af den første dag. Afklaring af om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet. Indhente oplysninger om begravelsen. Få afklaret om forældrene ønsker lærernes, pædagogens og klassekammeraternes deltagelse. Hvis forældrene ønsker skolens deltagelse i begravelsen, deltager teamet og evt. skolelederen. Klassen Klasselærer/klassepædagog skal drage omsorg for klassen og være i klassen når eleverne ankommer. Man taler meget grundigt om, hvad der er sket. (Rygter skal manes i jorden) Man snakker med eleverne om den døde elev. Eleverne skal have lov til at fortælle alt, både positive og negative oplevelser. Det er en god idé at lade eleverne lave et materiale om den døde til forældrene. Det kan være breve, digte, tegninger og små historier. Dagen afsluttes så der ikke er elever der skal hjem til et tomt hus. Eleverne opfordres til at ringe til egne forældre og kan efter aftale blive på skolen indtil forældrene kommer hjem. De store opfordres til at sidde Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

7 samlet et sted på skolen, sammen med en lærer de kender godt, indtil de kan tage hjem til forældrene. Evt. kan en gruppe elever tage hjem til en elevs forældre og snakke videre der. Psykologen kan evt. kontaktes for at komme i klassen og tale om situationen. Klasselæreren bliver i klassen hele dagen. Vi overvejer en alternativ struktur på dagen. Skolelederen Skolelederen er forpligtet til at handle i forhold til ansvarsområderne. Medarbejderne skal informeres, der skal flages og afholdes en mindestund, skrives brev til klassens forældre. Det følgende er forslag til, hvordan opgaven kan løses: Skolelederen informerer skolens medarbejdere hurtigst muligt om dødsfaldet, evt. via afdelingslederne og Intra. Der sendes en buket til hjemmet. Teamsene i de nærmeste årgange samles i den aktuelle aula, går herefter i klasserne, og informerer eleverne om at der er sket et dødsfald, og at der skal være en fælles mindestund i egen aula. Vær opmærksom på at der kan være reaktioner pga. tætte relationer til børn/søskende i andre klasser. Forældrene til de berørte klasser informeres grundigt om dødsfaldet og begravelsen. Informationen kan, afhængigt af klassetrin, gives skriftligt, eller på et møde. (Se eksempel på brev i bilag 2.) Hele skolens forældre informeres via intra. Afholdelse af mindestund for elever tilknyttet den aktuelle aula. Skolelederen giver eleverne besked om dødsfaldet. Meddelelsen gives så detaljeret som muligt. Der synges en sang. (Bilag 1) Teamsene følger eleverne til klasselokalet og bliver hos dem timen ud, hvor spørgsmål afklares. Når alle er orienteret hejses flaget derefter på halvt. Præsten tilkaldes evt. Begravelsen Afhængig af familiens ønske deltager de nærmeste fra teamet og evt. berørte elever. Yngre elever der ønsker at deltage, skal have voksne med, som ikke er læreren. Skolelederen sørger for bårebuket fra skolen. Flagning Der flages på halv på begravelsesdagen. Efterbehandling Der bør ske en efterbehandling med en opfølgende samtale med afdødes klasse, hvor man sætter ord og tanker på det skete. I efterbehandlingen bør indgå at den døde elevs stol og bord bliver stående i klassen til efter begravelsen, klassen besøger kirkegården, evt. skriver et fælles brev til forældrene. Psykologen og præsten kan evt. inddrages i efterbehandlingen. For den ansatte tilbydes der samtale med ledelsen og/eller teamet. Der gives tilbud om opfølgende samtaler/ psykologhjælp. Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

8 Hvis dødsfaldet sker i en ferie Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter teamet og skolelederen som sørger for: Kontakt til hjemmet. Blomster til og deltagelse ved begravelsen. Skriftlig information til klassens forældre og klassens øvrige lærere/pædagoger. Mindestund arrangeres den første dag efter ferien. Forløbet i klassen foregår også den første dag efter ferien. Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

9 Når en elev mister mor/far eller søskende Vi er alle forpligtet på kommunikationsdelen og ansvarsfordelingen. Kommunikation: Det er vigtigt at den interne kommunikation er optimal brug Intra/logbog. Den person, der først får meddelelsen, sørger for at teamet og ledelsen får besked. Teamet sørger for at informere aula lærere. Ledelsen er forpligtet til at handle i forhold til ansvarsområderne. Der skal tages kontakt til hjemmet, der skal drages omsorg for klassen og klassens forældre orienteres. Det følgende er forslag til, hvordan opgaven kan løses: Hjemmet Ledelsen kontakter elevens hjem på et passende tidspunkt og koordinerer en handleplan. Hvis der er søskende på skolen er det vigtigt, at alle involverede teams holder hinanden ajour (logbog). Hjemmet spørges om, om der er oplysninger de ønsker givet videre til klassen. Der sendes en buket til hjemmet, gerne ledsaget af en personlig hilsen. En eller flere at teamets lærere/pædagoger deltager evt. i begravelsen. Yngre elever der ønsker at deltage i begravelsen, skal have voksne med, som ikke er læreren. Klassemøde Første morgen efter dødsfaldet, eller i løbet af skoledagen, har elevens klasse et klassemøde. Det er vigtigt at være opmærksom på klassens reaktion. Klassemødet afholdes, om muligt, ikke før der har været kontakt til de efterladte. Teamet tilbyder hjælp til eleven samtale med klasselæreren, AKT eller PPR. Overvej desuden, hvordan eleven skal vende tilbage til klassen, og hvordan kammeraterne skal forholde sig, når den berørte elev kommer tilbage. Klassens forældre Ledelsen vurderer, hvorvidt forældrene skal orienteres. I så fald informerer ledelsen skriftligt klassens øvrige forældre. Vis respekt for de ønsker, som de efterladte har givet udtryk for i samtalen med teamet. Forældrene kan evt. opfordres til at sende en fælles hilsen på klassens vegne. Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

10 Når en elev mister forældre/søskende ved pludselig død Følges ovenstående procedure. I akut tilfælde: Klasselæreren/klassepædagogen tager hånd om barnet indtil familien tager over. Ledelsen vurderer evt. orientering af klassen og de øvrige forældre. Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

11 Når en elev mister en nær pårørende Vi er alle forpligtet på kommunikationsdelen og ansvarsfordelingen. Teamet har ansvaret for at der drages omsorg for eleven og klassen orienteres. Det følgende er forslag til, hvordan opgaven kan løses: En teamlærer/klassepædagog/akt/selvhjælpsgruppe kan have enesamtaler med eleven. Hvis det føles naturligt kontaktes hjemmet. Det kan være godt for hjemmet at vide, at skolen/sfoén prøver at hjælpe deres barn i sorgen. Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

12 Når en medarbejder eller én i familien bliver alvorligt syg Vi er alle forpligtet på kommunikationsdelen og ansvarsfordelingen. Kommunikation: Den, der først modtager meddelelsen om sygdommen, informerer ledelsen. Ledelsen aftaler med den ansatte (evt. pårørende) og i samråd med tillidsrepræsentanten en handleplan om nedsat arbejdstid. Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

13 Når en medarbejder dør Vi er alle forpligtet på kommunikationsdelen og ansvarsfordelingen. Kommunikation: Den, der først modtager meddelelsen om dødsfaldet, informerer ledelsen. Ledelsen er forpligtet til at handle i forhold til ansvarsområderne. Der skal informeres, flages og afholdes en mindestund samt efterbehandling. Det følgende er forslag til, hvordan opgaven kan løses: Information Så snart det er muligt samler ledelsen alle de ansatte der befinder sig på skolen evt. afdelingsvis. Det er vigtigt at få et overblik over, hvem/hvilke personalegrupper der ikke er informeret - Husk rengøring og TAPérne, således at informationen når alle i løbet af kort tid og stort set samtidigt. Brug evt. Intra. Ved denne samling gives der også meddelelse om, hvornår og hvordan skolens elever skal modtage informationen. Ved pludselig død tilbydes der evt. samtale med psykolog fra PPR eller leder. Ledelsen skriver brev til alle berørte klassers forældre. Klasserne kan evt. sende en hilsen til familien. Ledelsen kontakter den afdødes familie på et passende tidspunkt og informerer om, hvad skolen skolen/sfoen foretager sig i anledning af dødsfaldet. Samme dag som meddelelsen modtages, sendes en buket med en hilsen fra skolen/sfoen. Ledelsen indrykker dødsannonce i Jyske Vestkysten. Forvaltningen informeres. Flagning Der flages på halv så snart information er givet. Der flages på halv på begravelsesdagen. Medarbejderne samles til en kort mindehøjtidelighed Ledelsen arrangerer i samarbejde med enkelte kolleger en mindehøjtidelighed for alle skolens medarbejdere. En fra ledelsen og evt. nært knyttede kolleger holder tale. Begravelsen Personale, der ønsker at deltage i begravelsen, gives så vidt mulighed herfor. Yngre elever der ønsker at deltage, skal have voksne med, som ikke er læreren. Ledelsen sørger for krans fra skolen. Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

14 Ledelsen skriver sammen med nært knyttede kolleger et mindeord til avisen. Tillidsrepræsentanten tager initiativ til mindeord i relevant fagblad. Efterbehandling Der bør ske en efterbehandling med en opfølgende samtale med afdødes klasser. Psykologen og præsten kan evt. inddrages i dette. Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

15 Når en medarbejder mister en nær pårørende Vi er alle forpligtet på kommunikationsdelen og ansvarsfordelingen. Kommunikation: Den der først modtager meddelelsen om dødsfaldet informerer ledelsen, som kontakter den berørte og der aftales, hvad der skal orienteres om og til hvem. Ledelsen er forpligtet til at handle i forhold til ansvarsområderne. Der skal udvises særlig opmærksomhed på medarbejderen og gives en form for støtte. Det følgende er forslag til, hvordan opgaven kan løses: Berørte klasser Lederen orienterer klassen. Klassen kan evt. sende en hilsen til medarbejderen. Ledelsen kan evt. udfærdige et forældrebrev der sendes hjem med eleverne samme dag. Kontakt til medarbejderen Ledelsen tager kontakt til medarbejderen og aftaler evt. et besøg i hjemmet. Fraværets længde aftales og der lægges en plan for medarbejderens tilbagevenden. Ledelsen sender en buket på skolens/sfoens vegne. Opfølgning Ledelsen sørger for opfølgning, og er gennem samtaler opmærksom på medarbejderens trivsel. Har medarbejderen brug for mere end medmenneskelig assistance tilbydes der evt. professionel hjælp. Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

16 Tidligere medarbejders død Vi er alle forpligtet på kommunikationsdelen og ansvarsfordelingen. Den ansatte, der først hører om dødsfaldet, underretter ledelsen. Ledelsen informerer via intra hele personalet. Tillidsrepræsentanter tager initiativ til mindeord. Ledelsen sørger for en bårebuket til begravelsen. Der gives så vidt mulighed for deltagelse i begravelsen. Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

17 Særligt omkring selvmord Hvis tabet sker ved selvmord, skal skolen være ekstra opmærksom på den/de der er efterladt. Selvmord er stadig omgivet med langt mere tabu end andre former for dødsfald, og nogle familier vælger at fortie eller omskrive selvmordet til noget andet. Skærpet særlig opmærksomhed på eleven/medarbejderen. Tilbud om hjælp PPR, AKT. Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

18 Ulykkestilfælde Vi er alle forpligtet på kommunikationsdelen og ansvarsfordelingen. Kommunikation: Den medarbejder, der først hører om ulykken, stopper ulykken samt alarmerer. Dernæst underretter ledelsen. Ledelsen underretter den tilskadekomnes pårørende. Ledelsen informerer personalet, skolevæsenets ledelse og evt. klassens øvrige forældre. Skoleledelsen varetager en evt. kontakt til pressen. Personalet deltager ikke med klassebilleder o.lign ej heller med personlige interviews. Det følgende er forslag til, hvordan opgaven kan løses: Berørte klasser/ansatte Elever og ansatte, som har været vidner, skal tilbydes akut hjælp. Ledelsen retter henvendelse til Kolding Kommunes Krisepsykologiske Beredskab. Klasselærerne/SFO-personale informerer deres klasser/grupper og varetager den videre bearbejdelse af ulykken. Lad eleverne tale om det de tænker og føler. Ledelsen skriver et brev hjem til de berørte klassers forældre. (bilag 2) Husk omgående information via intra. Efterbehandling Elever, der har brug herfor, skal tilbydes særlig efterbehandling. Klasselæreren kontakter PPR. Ved længere sygehusophold holder klasselæreren og SFO kontakt med forældrene og sygehuset. Ved dødsfald Samler ledelsen skolen/(afdelingen) og informerer om ulykken. Der holdes en mindestund. Der synges en sang. (bilag 1) Ulykker ude af huset Den ansvarshavende medarbejder kontakter ledelsen. Ledelsen vurderer i den konkrete situation. Se evt. Kolding kommunes retningslinier. Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

19 Telefonliste Lyshøjskolen Skoleinspektør Jørn Jørgensen Viceskoleinspektør Anders Ryttov Svendsen Afd. leder Annette Hartøft Afd. leder Lone Villemoes SFO Leder Alis Juncher SFO Souschef Jane Koch Afd. leder Pia O. Schmidt Afd. leder Lotte Vahlkvist Pedel Martin Hygum Kolding Kommune PPR /12 Præster ved Nr. Bjert Kirke Thomas H. Poulsen Kolding selvhjælp Asta Bisgaard Kræftens bekæmpelse Per Bøge Kræftlinjen Krisehjælp Kolding sygehus Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

20 Materialer på skolebiblioteket Ad natmørkt hav (Er på Lyshøj Nord) - 11 interviews om døden Chr. Rimestad Alt bliver anderledes når børn mister - (Er på Lyshøj Nord) Karen Nielsen Børns vilkår Børn og Skilsmisse (SFO kontorets bib.) Gudrun Brun, Børn om mors og fars død (er på Lyshøj Bib.) Signe Rølmer, Peter Olesen Børn om mors og fars død (Er på Lyshøj Nord + lyshøj basis) 32 børn skriver at miste Signe Rølmer Børn og sorg (Lyshøj Basis lærerbib.) - om børns reaktioner på tab og død, Doris Ottesen Engleliv - (Er på Lyshøj Nord) Digte fra 12 år Exit - et projekt om unge og selvmord For evigt borte digte - (Er på Lyshøj Nord) Kræftens bekæmpelse Per Bøge og Jes Dige Hvad kan vi stille op (findes på pæd. studiesamling) - forebyggelse af selvmordsadfærd blandt børn og unge Henrik Schiødt Kan man dø om natten (findes på pæd. studiesamling) Anne Jacobsen Om sorg handleplan (Lyshøj Nord klassesæt, Lyshøj Basis lærerbib.) - et idekatalog for skolens møde med børn i sorg, Per Bøge Min mor døde min far døde - (Er på Lyshøj Nord + lyshøj basis) 25 børn og voksne skriver om at miste. Redaktion Peter Olesen Min søster døde min bror døde - (Er på Lyshøj Nord + lyshøj basis) 25 børn og voksne skriver om at miste. Redaktion Anneli Sejer Iversen og Peter Olesen Min far er en engel (Lyshøj bib. basis) Hanne Jørgensen Når hjertet gør ondt (klassesæt lærerbib.) Godt til undervisningsbrug til bhv.1.og 2.kl. Per Bøge Kræftens Bekæmpelse Når man dør, får man det så bedre (Lyshøj Basis) Joeri og Piet Breebaart Om børns tab og sorg - (er på Lyshøj Bib.) Donna O Toole Om sorg når nogen man elsker dør (Er på Lyshøj Nord) - et undervisningsmateriale til klasse. Klassesæt. Om sorg - når bånd brister - et undervisningsmateriale til klasse + (lyshøj bib. klassesæt (2 stk)) Kræftens bekæmpelse Op og ned: Sådan er livet (er på Lyshøj lærerbib.) Emne: Tab og sorg, Mobning, problemer i familien, alkoholmisbrug osv Hanne Jørgensen Solsort og snefnug (Lyshøj Nord klassesæt) Novelle samling redigeret af Kirsten Borberg Sorgen ved selvmord (findes på pæd. studiesamling) Inger Anneberg Sorg og omsorg i skolen (er på lærerbib. + basis.) Atle Dyregrov Sorg hos børn (er på lærerbib.) Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

21 - en håndbog for voksne, Atle Dyregrov Små pjecer Et liv som pårørende - at være tæt på en kræftpatient Når mennesker dør - oplysning til pårørende om bisættelse, obduktion mv. Når børn mister - en guide for ansatte i institution og skole (Lyshøj bib.basis) Ved livets afslutning Børns skilsmisse (SFO kontorets bib.) Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

22 Bilag 1 Du som tændt millioner af stjerner 1 Du, som har tændt millioner af stjerner, tænd i vort mørke en tindrende tro. Du er vort lys, og du vogter og værner os, så vi sover i tryghed og ro. 2 Tak for den lysende dag, der er gået, gaven til os dine hænder har rakt. Tilgiv os det, som vi ikke fik nået, tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt! 3 Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte, hver gang du gjorde vort liv til en fest. Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte, du ved alene, hvad tjener os bedst. 4 Tak for de mennesker, som blev vor støtte, Når vi fandt vejen besværlig at gå. Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte, mød du os selv i de svage og små! 5 Du, som har tændt millioner af stjerner, mørket i verden vil du byde trods. Du er vor Far, den, der vogter og værner, lys i det mørke, som kommer fra os. Johannes Johansen Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

23 Bilag 2 Forslag til forældrebrev i forbindelse med det fælles tab. Kære forældre Vi har i dag måttet fortælle klassen at ( elevens/medarbejderens navn) i dag (eller i går, i weekenden, i ferien) er afgået ved døden, (ved en ulykke/pludselig/efter længere tids sygdom) Vi har brugt meget tid på: 1) at snakke med børnene om ulykken / sygdommen. 2) at forklare, at ulykken skete på følgende måde 3) vise familien vores medfølelse, og har i dag tegnet/skrevet til den. Vær opmærksom på at jeres barn godt kan være berørt af dødsfaldet. Spørg og tal derfor gerne med jeres barn om det. I er velkomne til at kontakte mig, hvis der er behov for det. Med venlig hilsen Lyshøjskole og SFO, Lyshøjallé 1, 6000 Kolding Tlf: SFO:

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE HANDLEPLAN I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Når en elev dør Side 2 Når en elev mister mor/far, søskende Side 4 Når en elev mister

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Lørslev Friskole & Børnecenters krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

SORG-KRISE HANDLEPLAN

SORG-KRISE HANDLEPLAN SORG-KRISE HANDLEPLAN VED ELEVS DØDSFALD: Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens ledelse, som orienterer klasselæreren. Ledelsen orienterer hurtigst mulig fritidshjem og øvrige involverede

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende.

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende. Krise- og sorgplan for Ansager Skole Ansager Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale 1. Hvis en elev dør Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren kontakter ledelsen kontakter SFO Klassen/klasseråd

Læs mere

Blistrup Skole. Skolens sorgplan

Blistrup Skole. Skolens sorgplan Blistrup Skole Handleplaner / Sorgplan nov. 2007 Skolens sorgplan Sorgplan for Blistrup skole. Denne plan omfatter et Sorgberedskab, der tages i brug, når det, der ikke må ske, sker. 1. Når en elev dør.

Læs mere

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Juelsminde Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Krise- og sorgplan for Susålandets skole

Krise- og sorgplan for Susålandets skole Krise- og sorgplan for Susålandets skole Denne plan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen. Planen er opdelt

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Lundevang skole OmSorg handleplan Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Oktober 2002 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person.

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person. December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: Forord. side 1 Hvis en elev dør. side 2 Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3 Hvis en elev mister en nærtstående person. side 4 Hvis en ansat dør.

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn.

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. En ofte anvendt, men ikke særlig anvendelig frase er: sig

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1 OMSORGS- PLAN Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Side 1 Omsorgsplan for Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Skilsmisse i barnets hjem side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Sorg handleplan for Bobjergskolen

Sorg handleplan for Bobjergskolen Sorg handleplan for Bobjergskolen Denne plan er en oversigt over hvilke handlinger, der iværksættes: 1. Hvis en elev oplever voldsomme hændelser 2. Hvis en elev dør 3. Hvis en elev mister mor/far/søskende

Læs mere

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR.

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR. OMSORGSPLAN INDLEDNING. Det er vores indtryk at denne omsorgsplan vil bære præg af at vi her i Lærkereden desværre har været i den triste situation at vi har prøvet hvad det vil sige at miste, da en af

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker For at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg Syg i sjælen - Ondt i hjertet - Rod i det hele Gå på vej til døden Alle mennesker kommer til at opleve kriser i deres liv. Børn oplever også kriser og mange af disse er store og voldsomme for dem. Det

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg.

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg. OMSORGSPLAN - FORORD Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker". På Gjellerupskolen vil vi bestræbe os på at være gode til at drage omsorg for vores elever,

Læs mere

Planen skal opfattes som et handlingsanvisende beredskab når medarbejdere/skolen oplever:

Planen skal opfattes som et handlingsanvisende beredskab når medarbejdere/skolen oplever: Denne plan offentliggøres for samtlige ansatte på personaleintra. Planen revideres / gennemgås én gang årligt i MED og Skolebestyrelse. Planen gennemgås på forældremøder i det nye skoleår. Her understreges

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole Omsorgsplan Birkerød Privatskole Udarbejdet af: Pædagogisk Udvalg Dato: 14. januar 2003, revideret udgave aug. 2007 9. februar 2010. Revideret Indhold Indledning.2 En elev mister eller er i krise 3 En

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning.

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. 2009 1 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Ved en elevs dødsfald side 4 Når en elev mister en af sine nærmeste side 5 Ved en elevs alvorlige sygdom

Læs mere

SORGPLAN FOR BillundSkolen

SORGPLAN FOR BillundSkolen SORGPLAN FOR BillundSkolen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan tages i anvendelse, når det der ikke må ske, sker. For at sikre omsorg kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Det

Læs mere

SORGPLAN FOR VGIE Når en ansat dør.

SORGPLAN FOR VGIE Når en ansat dør. SORGPLAN FOR VGIE Når en ansat dør. Den, der først får kendskab til dødsfaldet, giver forstanderen besked. I dennes fravær viceforstanderen. Ledelsen orienterer sig om fakta ved henvendelse til de pårørende.

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010)

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010) . OMSORG Omsorgsplan Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole (Februar 2010) Indhold Indledning... side 3 Omsorgsgruppe... side 3 Kriser opstået uden for skoletiden... side 3 Om sorg og

Læs mere

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ 1 Der er sorg nok til alle og det kommer også til nogen af os. Derfor har vi på Vorbasse Skole udarbejdet en handleplan om sorg og krise. Denne plan skal opfattes som et redskab,

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Hornbæk Skole

Sorg- og kriseplan. Hornbæk Skole Sorg- og kriseplan Hornbæk Skole Vedtaget i MED-udvalget - januar 2006 Kontakt til ledelsen Skolen: 87108600 eller følgende private nr.: Skoleleder Kirsten Vandbæk: 86404048/20480753 Viceskoleleder Morten

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup

Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup Denne plan er tænkt som en hjælp for skolens personale i situationer, hvor der blandt elever, kolleger, forældre og nærmeste familie sker dødsfald, sker alvorlige

Læs mere

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Denne sorghandleplan er udarbejdet som en hjælp for lærere, GFO personale og ledelse på Skovgårdsskolen, så de i et samspil med forældre

Læs mere

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skoleleder / souschef. Det er som udgangspunkt ledelsens ansvar at sætte omsorgsplanen

Læs mere

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underretter han klasselæreren og det øvrige

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2 Forord Dette er Maglegårdsskolens OmSorgsplan. Det er en handleplan, der skal tydeliggøre hvem, der har hvilke opgaver og hvilket ansvar, når elever eller ansatte rammes af et dødsfald eller i forbindelse

Læs mere

Sorg og kriseplan for Tved Skole

Sorg og kriseplan for Tved Skole Sorg og kriseplan for Tved Skole Skrevet af ds 2012/rev. Jan. 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Aktuelle telefonnumre... 3 Baggrund for kriseplanen... 4 Dødsfald elev.... 5 Dødsfald en som står eleven

Læs mere

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort.

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort. SORGBEREDSKAB NÅR EN ELEV DØR Straks efter kendskab til dødsfald: Modtager af besked underretter straks skoleleder. Skolelederen underretter klasselæreren. Det øvrige personale på matriklen (der vurderes

Læs mere

Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen

Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen. Der er mange situationer hvor personalet skal reagere med andet end det rent faglige. Vi har en særlig forpligtelse til

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER Beredskabsplanen, der bruges, når livet viser sig fra den mørke side. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer m.v. 2. Ulykker med flere involverede

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Sorgberedskab Handleplan ved dødsfald blandt eleverne 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen, gør rektor/stedfortræder følgende: Udnævner klasselæreren

Læs mere

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Revideret skoleåret dec. 2011 Indledning. Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke,

Læs mere

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg Omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom o.l. 2. Når et barn mister i nærmeste familie 3. Når børnehaven Bakgården

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk. Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn.

Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk. Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn. Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn. Side 1 Side 2 Side 2 Side 2 Side 4 Side 5 Side 6 Side

Læs mere

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise.

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Hvorfor handleplan vedrørende sorg og tab? Fordi vores opgave også er at ledsage børn og hinanden gennem sorg og krise. Den hjælp vi kan og skal

Læs mere

Sorghandleplan for Østerbyskolen

Sorghandleplan for Østerbyskolen Sorghandleplan for Østerbyskolen Denne omsorgsplan indeholder planer for hvordan skolen/medarbejderne skal handle i svære livssituationer for: skolens elever forældre/søskende til skolens elever personale

Læs mere

Sorgplan for Arden Skole

Sorgplan for Arden Skole Sorgplan for Arden Skole Efteråret 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Når en elev mister en af sine nærmeste 1. Tiden lige efter dødsfaldet 2. Begravelsen 3. Opfølgning Når en elev dør 4. Tiden lige efter

Læs mere

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet.

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet. Sorgplan Ved alvorligt ulykkestilfælde. I mest naturlige rækkefælge I tilfælde af, at man ikke har umiddelbar adgang til telefon. Send ansvarlig elev efter hjælp. Bliv selv ved ulykkessted. Har man telefon.

Læs mere

Nymarkens. handleplan vedrørende sorg og krise. Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte.

Nymarkens. handleplan vedrørende sorg og krise. Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte. Nymarkens handleplan vedrørende sorg og krise Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte. Kinesisk ordsprog Hvorfor handleplan vedrørende sorg og tab? Fordi vores opgave

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (barn/elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underrettes

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Omsorgsplan. Flakkebjerg Skole

Omsorgsplan. Flakkebjerg Skole Omsorgsplan Flakkebjerg Skole For at tage del kræves der ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over. Omsorgsplan Denne plan

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker)

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker) Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt mulig at holde eleverne væk fra ulykkesstedet Skolelederen underrettes

Læs mere

Omsorgsplan. ved alvorlige ulykker eller dødsfald ved Vester Mariendal Skole.

Omsorgsplan. ved alvorlige ulykker eller dødsfald ved Vester Mariendal Skole. 0 Omsorgsplan ved alvorlige ulykker eller dødsfald ved Vester Mariendal Skole. 1 Indledning...2 Omsorgsplanen findes:...2 Gruppens arbejde består i:...2 Omsorgsgruppen består af:...2 1. Alvorlig sygdom

Læs mere

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som ingenting. Det er det værste man kan gøre. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER.

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER. SOLSIKKENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD OG ALVORLIGE ULYKKER. 1 Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Indholdsfortegnelse

Læs mere

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD Agerskov Børnehusets sorg og kriseplan er et beredskab der skal bruges hvis: Et barn dør Et barn mister mor, far, søskende, eller andre der står barnet nær En ansats

Læs mere

Når et barn mister en af sine nærmeste, dvs. far, mor og søskende. I børnehaven holdes der samling med alle børn og voksne, hvor der kort snakkes om

Når et barn mister en af sine nærmeste, dvs. far, mor og søskende. I børnehaven holdes der samling med alle børn og voksne, hvor der kort snakkes om Når et barn mister en af sine nærmeste, dvs. far, mor og søskende. Ved pludselig dødsfald: Personale samles. Information til alle i personalegruppen. Opringning til altpersonale der ikke er på arbejde.

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole.

Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole. Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole. Tranbjerg Skole OmSorg Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Titel Side 1 Formål 3 2 Grundholdning 3 3 Information 4 4 Alvorlig sygdom 5 5 Når en elev dør 5 6 Ulykke,

Læs mere

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02 Opdateret 27-03-2015 Omsorgsplan Indholdsfortegnelse: Side Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01 Orientering om omsorgsplan. 02 Handleplan ved livstruende ulykker. 03 Hvis et barn dør. 04 Hvis

Læs mere

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn.

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn. OmSorg handleplan At børn rammes af sorg, kan ingen umiddelbart forhindre. Som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en sådan uoverskuelig situation. Skolen fylder en stor

Læs mere

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker.

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker. Sorg- og kriseplan Vi kan ikke beskytte os mod den del af livet der handler om tab, sorg og død. Sorg er den naturlige, uundgåelige lidelse, som hører menneskelivet til. Sorg og krise kan opstå ved dødsfald,

Læs mere