en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED"

Transkript

1 en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

2 der er en specialist til alt: Til varmepumper er navnet dimplex Nye tider - nye idéer: Varmepumpens tidsalder er begyndt 4 Alt taler for varmepumpen: Fordele og muligheder 6 Varme fra vore omgivelser: Fysikken gør det muligt 8 Luft / vand-varmepumper: Energi fra luften - i al slags vejr 10 Luft / vand-varmepumper til indendørs opstilling 12 Luft / vand-varmepumper til udendørs opstilling 14 Varmepumper og radiatorer: Dimplex har løsningen 16 Brine / vand-varmepumper: Energi lige uden for døren 18 Brine / vand-varmepumper: Til individuelle krav 20 Brine / vand-varmepumper: Energibesparelse i stor stil 22 Vand / vand-varmepumper: Energi fra grundvandet 24 Reversible varmepumper: Banebrydende opvarmning og køling 26 Varmepumpe-tilbehør: Perfekt tilpasning 28 Varmepumper og boligventilation 30

3 Fra begyndelsen har Dimplex satset på udvikling af nyskabende varme- og kølesystemer og er blandt pionererne på varmepumpeområdet i Tyskland. Moderne varmepumpeteknik har et godt navn: Dimplex teknikken i dimplex-varmepumperne er gennemprøvet og har bevist sit værd i praksis. med et varmepumpeanlæg får bygningen op mod 100 procent pålidelig varmeforsyning - såvel i nybyggeri som ved modernisering. Hver fjerde solgte luft/vand-varmepumpe kommer allerede fra vores virksomhed. derudover nyder dimplex-kunder godt af den høje kvalitet, som seriefremstilling fra en certificeret producent er sikkerhed for. som verdens største producent af elektrisk drevne varmesystemer har dimplex gruppen i over 30 år udviklet og bygget moderne varmepumpesystemer på fabrikken i Kulmbach. dermed er dimplex ikke alene en kompetent partner for installatører, men også specialist i højtudviklet varmepumpeteknik - made in germany. gennem årtier er dette bevist dagligt i tusindvis af installerede anlæg. Også de kan roligt satse på dimplex erfaringer. KVALITESTESTET INTERNATIONALT KVALITETSSTEMPEL Bevis for højeste sikkerhedsstandard besøg for yderligere information om Dimplex 3

4 Nye tider - nye idéer varmepumpens tidsalder er begyndt Med stigende energipriser og mulige klimaforandringer er det vigtigt for enhver husholdning at der satses på en fremtidssikker, uafhængig og økonomisk varmeteknologi. Uden brug af olie eller gas giver opvarmning med varmepumpe den allerhøjeste varme- og varmtvandskomfort - og med lave driftsudgifter. Desuden er det et bidrag til beskyttelse af klimaet og til at sikre fremtidige generationer et sundt miljø.

5 Fremtidssikker via nedsættelse af CO2-udledning Med varmepumper satses på strøm som et fremtidssikkert drivmiddel - med en positiv sidegevinst. Ved fremstilling af strøm er der allerede i årevis gjort meget for at udvikle nye produktionsmetoder, og derved forbedres balancen i miljøet ved brug af varmepumper år for år. Med et genindvindingssystem arbejder varmepumpen endda CO2-frit. Den traditionelle rum opvarmning med fossile energikilder bidrager derimod i høj grad til udledning af skadelige stoffer. Kostbare forholdsregler til rensning af udledningen, som det bruges i moderne kraftværker, har hidtil ikke været til rådighed. F.eks. udledes der ved en gennemsnitlig olieopvarmning af et parcelhus ca. 4 tons CO2 om året. En tilsvarende fyring med gas resulterer i ca. 3 tons årligt. Anderledes med varmepumpen: Da den producerer ca. 75 % af varmeenergien direkte fra omgivelserne, opnås en klar fordel for miljøet. I bedste fald arbejder varmepumper 100 procent rent. Vil boligopvarmning med olie og gas fortsat være til at betale? Udgifterne til fossile brændstoffer har været stigende i mange år. Endnu er disse energikilder ganske vist til rådighed, men hvor længe? Og frem for alt, til hvilken pris? Udviklingslande som Kina, Indien og Brasilien forbruger stadig mere energi til deres enorme økonomiske vækst, samtidig med at lagrene bliver mindre. Efterspørgslen efter fossile brændstoffer overstiger snart udbudet, og yderligere prisstigninger kan forudses. En stor procentdel af vores forbrug af olie og gas går i dag til den traditionelle rum opvarmning. Råolie bruges som råstof til mange af dagligdagens produkter og er egentlig meget skadeligt ved simpel forbrænding. Især kan boligopvarmningen uden problemer erstattes af varmepumpesystemer, hvorved afhængigheden af fossile energikilder reduceres. Find ud af hvor store personlige fordele en varmepumpe kan give dig ved at gennemføre vores varmepumpetest på

6 ALT TALER FOR VARMEPUMPEN: FORDELE OG MULIGHEDER Komfortabel og fordelagtig: Dimplex viser vejen. Dimplex varmepumper er lig med den højeste varmekomfort i boligen med enestående lave driftsomkostninger. De er moderne og fremtidssikrede, fordi de udnytter naturlige energikilder, som aldrig slipper op. Dimplex tilbyder skræddersyede systemer, der fleksibelt tilpasser sig andre varmeanlæg - hvad enten det drejer sig om varmeeller køleteknik eller opvarmning af brugsvand.

7 Installationen af en varmepumpe giver ikke kun mening i nybyggeri. Også ved modernisering af ældre varmesystemer kan man udnytte varmepumpens fordele. EURO pr. år Driftsudgifter Energiudgifter (opvarmn., af varmt vand) Oliefyr Gasfyr Træpillefyr Brine /vandvarmepumpe EHF luksus nybyggeri, varmeforbrug 7,5 kw (150 m 2 beboelsesareal med radiatorer på 350ºC) incl. varmtvandforsyning til 4 personer. Luft/vandvarmepumpe Kilde: Eksempelberegning fra Online planner (www.dimplex.de/betriebskostenrechner). Varmepumper forøger boligens værdi Dimplex varmepumper arbejder langt mere økonomisk end de traditionelle olie- og gasanlæg, hvis driftsudgifter er op til tre gange så store som varmepumpernes. Desuden kommer der så godt som ingen udgifter til vedligeholdelse, idet varmepumper ikke skal efterses eller indstilles af skorstensfejeren. Ved hjælp af det lovmæssige energisyns bevis beregnes energieffekten for bygningen og det varmesystem der skal installeres. Således får varmeudgiften positiv indflydelse på ejendomsværdien. Kan varmepumpen kombineres med radiatorer? Varmepumpeanlæg arbejder mest effektivt med lav fremløbstemperatur - som det er normalt ved gulvvarme og anden flade-opvarmning. Men også i forbindelse med radiatorer, hvor temperaturen almindeligvis er 60º C, vil der være væsentlige besparelser. Fremtidssikker uden fyring med ild Med varmepumpen taler vi om et såkaldt koldt varmeanlæg, som intet forbrænder og derfor heller ikke udgør nogen brandrisiko. Ligeledes undgår man risikoen for udstrømning af gas eller olie. Varmepumpen er altså en af de mest ufarlige opvarmningsmetoder overhovedet. Og da man hverken behøver skorsten eller olietank, er der heller ingen ærgrelser over snavs, sod eller ubehagelig lugt. Besøg som kalkulerer driftsomkostninger baseret på dine bygningsdata og den nødvendige varmeydelse 7

8 VARME FRA VORE OMGIVELSER FYSIKKEN GØR DET MULIGT Selv ved ekstrem kulde indeholder luften varme. Vores omverden er fyldt med energi. Først fra og med det såkaldte absolutte nulpunkt (-273º C) er der ikke mere energi til stede. Fra teori til praksis: Varmepumper optager, uanset årstiden og vejrliget, solenergi og omsætter den til en temperatur der egner sig til opvarmning. Dette fungerer selv i den hårdeste vinter ved ude temperaturer på ned til -25º C.

9 Èt system til alle varmekilder med dimplex varmepumper har de valget mellem tre gratis, fremtidssikre varmekilder: luft, jord og grundvand. den optagne solvarme giver, sammen med den elektriske energi der bruges til varmepumpen, den opvarmning som overføres til et vandbaseret varmeanlæg. med varmepumpen har man et af de mest effektive varmesystemer der findes. Da den får ca. 75% af varmeenergien gratis fra omgivelserne, behøver man kun % anden energi (strøm). Luft/vand-varmepumper udnytter luften som energikilde. selv ved meget lave temperaturer, ja helt ned til -º c, trækker varmepumperne energi ud af luften. Brine / vand-varmepumper opsamler varme fra jorden hele året via et rørsystem nær overfladen eller rør, ført i dybden. Vand/vand-varmepumper trækker varme ud af grundvandet. Hvis det er til stede i tilstrækkelig mængde og kvalitet, er grundvandet den mest effektive, omend også en sensibel varmekilde. varmepumpens FunKtiOn Varmekildeanlæg Varmepumpe Varmefordelings- og tankanlæg Fordampning Fortætning Afspænding Kondensering i varmepumpens lukkede kredsløb sørger et kølemiddel for at transportere varmen. den egentlige varmeomsætning foregår i varmepumpens 1 fordamper. Her udnyttes den egenskab ved kølevæsken at den fordamper allerede ved minustemperaturer og derved lagrer den optagne energi. det nu luftformige kølemiddel suges ind i kompressoren og kommer til at fylde mindre. så stiger trykket og derved også temperaturen stærkt. 3 det varme kølemiddel fortsætter til kondensatoren, en varmeveksler som overfører den indvundne varme til husets varmesystem. Når kølemidlet igen er afkølet og flydende, returnerer det via ekspansionsventilen og kan begynde forfra med at optage varme fra omgivelserne. Kredsen er sluttet. animationer om varme og køling ved hjælp af varmepumper er tilgængelige for downloading på: 9

10 LUFT / VAND-VARMEPUMPER: ENERGI FRA LUFTEN - I AL SLAGS VEJR Luftens potentiale som varmekilde undervurderes gerne, hvad angår installationsudgifter og økonomi. Luft/vand-varmepumper er den lavest mulige investering, da der næsten ingen omkostninger er ved installation af denne varmekilde. År efter år står etablerede anlæg, selv i Tysklands koldeste egne, som bevis for at luften er en attraktiv varmekilde, som det betaler sig at udnytte. 10

11 Luft/vand-varmepumper til udendørs opstilling Luft/vand-varmepumper til indendørs opstilling Vælg mellem opstilling ude eller inde Luft/vand-varmepumper egner sig til udendørs opstilling. De robuste pulverlakerede kabinetter beskytter varmepumpen overalt mod sne, vand, vind og vejr. Forbindelserne ind i huset lægges i jorden, såvel de elektriske ledninger som to isolerede rør til frem- og returløb. Hvis man ikke ønsker varmepumpen stående synligt udenfor, kan systemet installeres næsten hvor som helst i huset. Det forbindes da med udeluften ved hjælp af luftkanaler. Luften som varmekilde Kan udnyttes året rundt fra +35º C til -25º C Er en uudtømmelig varmekilde - altid til rådighed Kan bruges til opvarmning, varmtvandsforsyning og swimming pool. Luft/vand-varmepumper til udendørs opstilling Enkel tilslutning til varmekilden Opstilling af vejrbestandig varmepumpe på et underlag med kondensafløb Sikker placering af vand- og strømledninger i jorden Luft/vand-varmepumper til indendørs opstilling Tilslutning til varmekilden via luftkanaler eller slanger Opstilling ved ydervæg Isoleret vandgennemføring, beskyttet af regngitter eller lysskakt Varianter Opvarmning og køling ved spildvarme-udnyttelse Parallelforbindelse ved varmeforbrug over 30 kw For yderligere information om udendørs luft som varmekilde besøg: 11

12 LUFT/VAND-VARMEPUMPER TIL INDENDØRS OPSTILLING Dimplex luft/vand-varmepumper kan placeres i så godt som ethvert kælderrum. Den forbilledlige teknik imponerer med usædvanlig høj energi-effekt, minimalt pladsbehov og støjsvaghed. Luften føres udefra gennem specielle luftkanaler eller luftslanger. 12

13 LIK 8ME/TE LI 9TE LI 11ME/TE LI 16-20TE LI 24-28TE Kompaktmodel med 900-luftvending Universalmodel med 900-luftvending Universalmodel uden luftvending Varmepumper med integreret varmekilde og styring dimplex luft/vand-varmepumper har indbygget varmekilde. luften udefra suges ind vha. en ventilator og tappes for energi, hvorefter den afkølede luft atter blæses ud i det fri. støjen reduceres til et minimum med en yderst stille axialventilator med seglformede vinger. pumpen kan efter ønske placeres ved ydervæggens midte eller i hjørnet ved to ydervægge. er det en varmepumpe med 900-luftvending, er der ved hjørne-opstilling ikke behov for luftkanaler. den integrerede varmepumpe-styring Wpm 007 plus overvåger udover varmepumpen alle tilsluttede komponenter, så man får den mest effektive drift samtidig med den højest mulige komfort. betjeningsdelen kan tages af og vha. vægmonteringssættet anbringes i den ønskede højde. Kompaktmodellen med dimplex varmepumper/kompaktmodel er installationen let, idet komponenterne til et ublandet kredsløb (som cirkulationspumpe og ekspansionsbeholder) er integrerede. andre vigtige, integrerede dele er akkumuleringstank, suppleringsvarme-element og sikkerhedsgruppe. varmtvandsforsyningen klares efter behov vha. en beholder, placeret ved siden af varmepumpen. Universalmodeller Komponenter, designmæssigt afstemt efter hinanden, giver en løsning til de mest forskellige krav. ved frit at kombinere fordelingssystemets enkelte dele får man: tostrenget drift ved kombination med andet varmeanlæg (f.eks. olie- eller brændefyr) forsyning af flere kredsløb på forskellige temperatur-niveauer (f.eks. gulvvarme og radiatorer) varmtvands- og swimming pool-forsyning Specifikationer LIK 8ME 1) LI 11ME 1) LIK 8TE LI 9TE LI 11TE 1) LI 16TE 1) LI 20TE LI 24TE LI 28TE Kompaktmodel + + universalmodel Hjørneopstilling uden kanaler Hjørneopstilling med kanaler vægopstilling med kanaler netspænding i v max. fremløbstemperatur i ºc integreret suppleringsvarmer i kw / / / / / / Varmeydelse iflg. EN 255 i kw 1. Kompressor ved a/w3. Kompressor ved a/w3 7, 9,1 7, 7,, 1, 9,3 1,9 10,9 19, 1,,3 bredde i mm Højde i mm dybde i mm ) reversible varianter til opvarmning og køling data ark med yderligere information og en liste med alt tilbehør til alle typer varmepumper kan downloades på: 13

14 LUFT/VAND-VARMEPUMPER TIL UDENDØRS OPSTILLING Varmepumpen er et koldt varmeanlæg, som optager sin energi direkte fra luften. Derfor behøver man ikke betænke sig på at placere den i det fri. Det robuste, pulverlakerede metalkabinet med stel af rustfrit stål yder en omfattende beskyttelse mod vind og vejr. 14

15 Placering ved mur dimplex luft/vand-varmepumper la as er det rigtige valg til det moderne lavenergihus og kan placeres lige ved huset. afstanden til mur behøver kun at være 30 cm for at der er luft nok omkring den. takket være den diagonale luftindføring kan den også placeres i et hjørne mellem f.eks. hus og garage. en moderne ventilator med lavt omdrejningstal gør denne varmepumpe meget støjsvag. Fri placering luft/vand-varmepumper til fri placeringer ideelle ved boligvarmeforbrug på 11- kw. det specielt udformede kabinet gør disse varmepumper yderst støjsvage, også ved højere varmeydelser. under hensyn til de lokale forhold kan de også placeres nær en mur, dog må afstanden være mindst 1, m. LA 8AS væginstallation LA11-28AS/MS fritstående installation Alene eller kombineret med andre varmeanlæg - det klares af varmepumpe-styringen luft/vand-varmepumpe til udendørs opstilling kan etableres overalt, men sædvanligvis kombineres den med et andet varmeanlæg, som så hjælper til ved meget lave temperaturer. varmepumpen skulle kunne dække mere end 9% af årets opvarmning, mens resten mest enkelt leveres af et elektrisk varmeelement, eller det kan være i kombination med et eksisterende fyr eller en brændeovn. til- og frakobling af forskellige anlæg foregår efter behov i varmepumpestyringen, hvorved driftsudgifterne bliver lavest mulige. Order reference LA 8AS LA 11MS 1) LA 11AS!) LA 16MS LA 16MS 1) LA 20AS LA 24AS LA 28AS Opstilling ved mur + Fri opstilling netspænding i v max. fremløbstemperatur i ºc Varmeydelse iflg. EN 255 i kw 1. Kompressor ved a/w3. Kompressor ved a/w3, 9,1, 1,7 1, 9,3 1,9 10,9 19, 1,,3 bredde i mm Højde i mm dybde i mm ) reversible varianter til opvarmning og køling data ark med yderligere information og en liste med alt tilbehør til alle typer varmepumper kan downloades på: 1

16 VARMEPUMPER OG RADIATORER DIMPLEX HAR LØSNINGEN Varmepumper opnår deres højeste effektivitet i forbindelse med gulvvarme. Men også med traditionelle radiatorer er det billigere end olie- eller gasfyring. Fremløbstemperaturer på op til 75º C sikrer en behagelig varme, også ved lav temperatur udenfor. 16

17 Luft/vand-varmepumper til indendørs opstilling Luft/vand-varmepumper til udendørs opstilling Varmepumper med højere fremløbstemperaturer bedre isolering eller nye vinduer kan nedsætte boligens varmeforbrug. derved kan anlægget køre med lavere temperaturer og således også spare suppleringsvarme. Lavtemperatur - varmepumpe ligger den nødvendige fremløbstemperatur under º c, kræves ingen særlige forholdsregler, enhver lavtemperatur - varmepumpe kan anvendes. Erfaringen viser at de fleste bestående varmeanlæg anvender fremløbstemperaturer omkring 0º c. skulle det være nødvendigt med højere temperatur, eller kender man ikke temperaturbehovet, kan dimplex tilbyde specielle anlæg på renoveringsområdet, nemlig såkaldte middel- eller højtemperatur-varmepumper. de kan også her vælge mellem indendørs og udendørs opstilling. Middeltemperatur-varmepumpe denne passer til temperaturer mellem º og º c. Hvis der kun er behov for højere temperatur i enkelte rum (f.eks. badeværelser), kan man ved at montere større varmelegemer her nøjes med en lavtemperatur - varmepumpe. Højtemperatur - varmepumpe denne anvendes når anlæggets temperatur ligger mellem º og 7º c, og der ikke er planer om yderligere forbedringer. Specifikationer LIH 22TE LIH 26TE LA 9PS LA 11PS LA 17PS LA 22PS LA 26PS LA 22HS LA 26HS netspænding i v indendørs opstilling + + udendørs opstilling max. fremløbstemperatur i ºc 7 ) 7 ) 1) 1) 1) 1) 1) 7 ) 7 ) Varmeydelse iflg. EN 255 i kw 1. Kompressor ved a/w0. Kompressor ved a/w0 1, 19,7,,7 7, 13,7 9, 1 10,1 1, 1, 19,7 bredde i mm Højde i mm dybde i mm ) middeltemperatur ) Højtemperatur Svar på de hyppigst stillede spørgsmål vedrørende varme og varmepumper i moderniserings projekter kan findes på: 17

18 BRINE / VAND-VARMEPUMPER: ENERGI LIGE UDEN FOR DØREN Dybde Jordoverflade Varmekilden til Dimplex Brine /vand - varmepumper er den store mængde oplagrede energi i jorden, som stammer fra nedbør og solskin. To forskellige anlæg kan bruges til at udnytte denne vedvarende energi: Jordvarmerør nær overfladen eller rør lagt i dybden. I begge tilfælde besørges transporten af en cirkulerende væske Årets temperaturforløb ved jordvarme (Brine - en blanding af saltlage og sprit). 18

19 Jordvarme Begrænsede temperatursvingninger i de øverste jordlag; Varmepumpens anvendelsesområde: Brine-temperatur mellem -50º og +25º C. Egnet til opvarmning af såvel rum som forbrugsvand og swimming pool Anvendelig til passiv og aktiv køling pga. konstant temperatur i de dybtliggende rør. Egnet til opvarmning af såvel rum som forbrugs. vand og swimming pool Brine / Vand Varmepumpe med jordvarme samler Jordvarme med højtliggende rør Denne løsning med trykbestandige rør anbefales hvis De har plads nok i haven. Til beregning af det nødvendige rørareal anvendes flg. tommelfingerregel: Varmepumpens ydelse (kw) x 40 = areal i m 2. Rørene lægges (frostfrit) ca. 1,2 meter under jordoverfladen, og afstanden mellem de enkelte rør er 0,6-0,8 meter. Jordvarme med boring i dybden Har man ikke plads nok, eller hvis der også skal være køleanlæg, lægges der ikke rør nær overfladen, men i dybden. Trykbestandige rør, hvori der cirkulerer Brine, føres ned i henved 100 meters dybde. Tommelfingerreglen er her: Varmeydelse (kw) x 15 = rørlængde i meter. Brine / Vand Varmepumpe med brøndanlæg En online planlægger til estimering af opsamlingsfladen eller dybden på borehuls varme veksleren kan findes på: 19

20 BRINE / VAND-VARMEPUMPER: TIL INDIVIDUELLE KRAV Dimplex tilbyder et nøje gradueret sortiment af Brine / vand-varmepumper. Varmepumpe, akkumuleringstank og varmtvandsforsyning leveres som enkeltkomponenter, kombineres alt efter forholdene og opstilles som en kompakt enhed. Frem- og returløbsrør kan tilsluttes skjult på kabinettets bagside. De kolde Brine- rør føres den korteste vej ud i terrænet. 20

21 SIK 7-14TE SI 5-17TE SI 5-17TE SI 21TE Kompaktmodel med integrerede solekomponenter universalmodel basic universalmodel basic med undertank psp 100e universalmodel Kompaktmodel med denne model er installationen let, idet komponenterne til et ublandet kredsløb, som cirkulationspumpe og ekspansionsbeholder, er indbyggede. Også tilslutningsdelene, som brine- cirkulationspumpe, ekspansionsbeholder og sikkerhedsgruppe, er integrerede. dermed kan rørene føres direkte ud til brine- fordeleren, og den udvendige isolering af de kolde brine-komponenter kan undværes. da komponenterne fremstilles som moduler, er det muligt at honorere forskellige krav til varmtvandsforsyningen. varmtvandsbeholder, varmtvands-varmepumpe og ventilationsanlæg passer i højden nøjagtigt til brine- kompaktvarmepumpen med undertank, og det hele giver et harmonisk helhedsindtryk. Universalmodel skal specielle kundeønsker opfyldes, kan man med denne model kombinere varmepumpen med andre varmeanlæg, eller man kan forbinde den med flere kredsløb på forskellige temperaturniveauer. driftsfunktionen tostrenget regenerativ giver den optimale forbindelse med andre varmeanlæg. med f.eks. brændeovn eller solfangeranlæg opvarmes en regenativ tank, som ved en given temperatur spærrer for varmepumpen og udnytter energien til opvarmningen, det varme vand eller en swimmingpool. Varmepumpe-styring den integrerede varmepumpe-styring Wpm 007 plus overvåger udover varmepumpen alle tilsluttede komponenter, så man får den mest effektive drift samtidig med den højest mulige komfort. betjeningsdelen kan tages af og vha. vægmonteringssættet anbringes i den ønskede højde. Specifikationer SIK 11ME SIK 16ME SIK 7TE SIK 9TE SIK 11TE SIK 14TE model compact compact compact compact compact compact netspænding i v max. fremløbstemperatur i ºc Varmeydelse ifl g. EN 255 ved B0/W35 i kw 11, 1,,9 9, 11, 1, bredde i mm Højde i mm dybde i mm 3 Specifikationer SI 5ME 1) SI 7ME SI 9ME SI 11E 1) SI 14ME SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17TE SI 21TE model universal universal universal universal universal universal universal universal universal universal universal universal netspænding i v max. fremløbstemperatur i ºc Varmeydelse ifl g. EN 255 ved B0/W35 i kw,9, 9, 11,0 1,,3,9 9, 11, 1, 17,1 1,1 bredde i mm Højde i mm dybde i mm 7 1) reversible varianter til opvarmning og køling data ark med yderligere information og en liste med alt tilbehør til alle typer varmepumper kan downloades på: 1

22 brine / vand-varmepumper: energibesparelse i stor stil Montering af Brine / vand-varmepumper er ikke begrænset til små anlæg og parcelhuse. Især til opvarmning af boligblokke og erhvervsbyggeri med højt varmebehov er de effektive totrins Brine / vand-varmepumper særligt attraktive. SI 24-37TE med varmtvandsbeholder WWSP 442E ved siden af.

23 SI 24-37TE / SIH 20TE SI TE / SIH 40TE Fleksibel varme med to fordampere brine / vand-varmepumpen med varmepumpe-styring, der indstiller sig efter udetemperaturen, og med energispareren udmærker sig ved den allerhøjeste effektivitet. to fordampere sørger for en fleksibel tilpasning af ydelsen. Varmepumperne opfylder allerede nu de skærpede krav (ifl g. EN 14511) til større kapacitet på opvarmningsområdet. endnu en fordel er den ekstremt lave støjafgivelse, som skyldes frit bevægelige bundplader i fordamperne. Ideel til boligkomplekser i større boligkomplekser forekommer tilfælde af spidsbelastning, hvilket afhjælpes med den store effekt som to fordampere yder. når behovet er mindre, kobles den ene fordamper fra. varmtvandsbeholderen på 00 liter giver sammen med varmepumpen et fi nt helhedsindtryk. Ideel ved højt varmeforbrug dimplex brine / vand- og vand/vand-varmepumper med to fordampere er den ideelle økonomiske løsning ved tilslutning til store varmeanlæg - året rundt og énstrenget. med specielle højtemperatur-varmepumper opnås en varmvands-temperatur på op til 0º c. Let at transportere og montere en praktisk bundramme gør transporten let og letter adgangen til koblings- og servicearbejde på forsiden og vandtilslutning på bagsiden. Effektiv udnyttelse af spildvarme lad ikke overskudsvarme fra produktion gå til spilde: modellerne fra si 0 til si 130 er i stand til at hæve temperaturen i spildvarme fra º c til omkring 0º c, hvorved traditionelle varmeanlæg kan understøttes effektivt eller helt erstattes. Specifikationer SI 24TE SI 37TE SI 50TE SI 75TE SI 100TE SI 130TE SIH 20TE SIH 40TE WI 40CS WI 90CS Jordvarme varme fra grundvandet + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + ) + ) max. fremløbstemperatur i ºc varmeydelse ifl g. EN 255 i kw 1. Fordamper ved b0/w3 i kw 1, 17,0 3,0 37,, 3,3 11, 1,. Fordamper ved b0/w3 i kw,0 37,,7 7, 9,3 1, 1, 3, 1. Fordamper ved W10/W3 i kw 3, 9,. Fordamper ved W10/W3 i kw, 91, bredde i mm Højde i mm dybde i mm ) mellem-varmeveksler kræves ) vandanalyse kræves data ark med yderligere information og en liste med alt tilbehør til alle typer varmepumper kan downloades på: 3

24 VAND / VAND-VARMEPUMPER ENERGI FRA GRUNDVANDET Vand / vand-varmepumpen er et yderst fordelagtigt valg pga. forskellen mellem elektrisk energi og den gratis energi fra grundvandet, takket være dettes konstante temperatur året igennem. Velkvalificerede borefirmaer står parat til at stille denne varmekilde til Deres rådighed. 24

25 Spiral-varmeveksleren af rustfrit stål forebygger rust- og isdannelse. WI 9-27TE / WI 9-14ME Vand / vand-varmepumpe med brøndanlæg. vand / vand-varmepumperne egner sig, takket være den moderne spiral-varmeveksler af rustfrit stål, til så godt som enhver grundvandskvalitet. Hvis vandets temperatur året rundt ligger under 13º c, behøves ingen vandanalyse mht. korrosion. Kun skal grænseværdierne for jern og mangan testes for at udelukke problemer med okker. boringen bør udføres af et firma som er godkendt iflg. DVGW W120. Grundvand som varmekilde tilrådighed hele året med en temperatur på 7º-1º c projektet består af indhentning af godkendelse, vandanalyse, boring af to brønde, pumpeforsøg, placering af brøndpumpe samt jord- og anlægsarbejde anlæg til opvarmning, varmtvands- og swimmingpool-forsyning i forbindelse med særligt tilbehør, også til passiv køling Specifikationer WI 9ME WI 14ME WI 9TE WI 14TE WI 18TE WI 22TE WI 27TE netspænding i v max. fremløbstemperatur i ºc Varmeydelse ifl g. EN 255 ved W10/W35 i kw,3 13,,3 13, 17,1 1,, bredde i mm Højde i mm dybde i mm data ark med yderligere information og en liste med alt tilbehør til alle typer varmepumper kan downloades på:

26 Varmepumpe-styring (varme og køle) Dynamisk afkøling vha. ventilatorkonvektor med kondensator-tilslutning - egnet til beboelse med højt varmeforbrug eller erhvervslokaler. Rumtermostater skifter via et eksternt signal fra opvarmning til afkøling. Flade-afkøling til dækning af basalt varmeforbrug ved udnyttelse af eksisterende varmeflader (afkøling fra gulv, loft eller væg). REVERSIBLE VARMEPUMPER 5 Rumklima-panel til styring af fremløbstemperatur ved flade-afkøling via referencerum. 6 Gulvvarme (behageligt om vinteren). 7 8 Dugpunkts-føler, tilsluttet kølestyringen, sådan at afkølingen kan afbrydes ved Dugdannelse på følsomme steder i kuldefordelingssystemet. Overskudsvarme fra kølesystemet kan bruges til opvarmning af en swimming pool. Effektiv varmtvandsforsyning ved udnyttelse af kølesystemets overskudsvarme. 10 Reversibel luft/vand-varmepumpe til udendørs opstilling. BANEBRYDENDE OPVARMNING OG AFKØLING 9 For at opnå et behageligt indeklima i velisoleret nybyggeri bliver rumafkøling stadig vigtigere - samtidig med et effektivt varmepumpeanlæg. Udnyttelse af solvarmen, varmeforbruget inden døre og eventuelle klimaændringer kan medføre et stigende behov for afkøling. Dimplex har et tidssvarende koncept, også hvad angår benyttelsen af vandvarmeanlæg til afkøling. 26

27 Reversible luft/vand-varmepumper med spildvarmeudnyttelse under afkøling Reversibel Brine /vand-varmepumpe indendørs opstilling udendørs opstilling indendørs opstilling Reversible varmepumper til aktiv køling Om vinteren virker varmepumpen som et effektivt varmeapparat og forbruger af varmekildens energi. når processen vendes om, bliver varmepumpen til et køleaggregat: ved hjælp af kompressoren fl yttes varme aktivt til varmekilden. parallelt med kølefunktionen kan overskudsvarmen udnyttes til henholdsvis varmtvandsforsyningen og andet varmeforbrug. al regulering af det kombinerede varme/kølesystem klares af varmepumpe-styringen. Passiv køling med dybtliggende jordvarmerør eller grundvand dybere jordlag har hele året en konstant temperatur på ca. 10º c, hvilket kan udnyttes direkte til afkøling via en varmeveksler. varmepumpens kompressor behøves ikke her - den forbliver passiv - og er under afkølingen til rådighed for varmtvandsforsyningen. styringen overtages ved alle brine og vand/vand-varmepumper af passiv køling-regulatoren, som kan eftermonteres, og som forbindes med varmepumpe-styringen. Flade-afkøling Om sommeren bliver varmeaggregaterne i gulv, væg eller loft aktiveret til afkøling. ved normalt varmeforbrug giver denne afkøling af store fl ader en behagelig temperatursænkning uden træk. Aktiv afkøling med ventilator-konvektorer integrerede ventilatorer fører boligens luft gennem en varmeveksler, hvorved den bliver henholdsvis opvarmet og afkølet. Denne fl ertrins cirkulationsfunktion har korte reaktionstider og høj luftudskiftningseffekt. Luft som varmekilde Specifikationer LI 8MSR LI 11MER LI 11TER+ LI 11TER+ LA 11MSR LA 11ASR LA 16ASR udnyttelse af overskudsvarme x x x x netspænding i v Varmeydelse ifl g. EN 255 ved A2/W35 i kw Køleydelse ifl g. EN 255 ved A35/W8 i kw bredde i mm Højde i mm dybde i mm Jord / grundvand som varmekilde Specifikationer si mer si 7mer si 9mer si 11mer si 7Zsr pks 1 pks Wpm pk 1) netspænding i v Varmeydelse ifl g. EN 255 ved B0/W35 i kw /.1 Køleydelse ifl g. EN 255 ved B20/W8 i kw /.1 Køleydelse passiv ved b10/w1 i kw approx. 1 approx. 1 variable bredde i mm Højde i mm dybde i mm ) Køleregulator til varmevekslere af enhver størrelse projekt planlægnings manualen varme og køling er tilgængelig på: 7

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses teknik,

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER M o d u lo p byg g e d e lø s n i n g e r t i l ko m f o r t v e n t i l at i o n BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med s k r æ d d e

Læs mere

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation Modulopbyggede løsninger til komfortventilation BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med skræddersyet luftbehandling Et behageligt indeklima

Læs mere

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt vand Daikin Altherma er et komplet opvarmnings- og varmtvandssystem med en funktion for

Læs mere

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt brugsvand Daikin

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Fremtidens fjernvarme

Fremtidens fjernvarme Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 89 Offentligt Fremtidens fjernvarme Et koncept for et skalérbart fjernvarmenet, der ved hjælp af lodrette jordvarmeboringer og varmepumper,

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Dansk Varmepumpe. vedvarende energi fra naturen. varmepumper jordvarme luft/vand

Dansk Varmepumpe. vedvarende energi fra naturen. varmepumper jordvarme luft/vand Dansk Varmepumpe Industri A/S vedvarende energi fra naturen varmepumper jordvarme luft/vand præsentation af DVI DVI Dansk Varmepumpe Industri A/S, har i mere end 30 år udviklet og produceret varmepumper.

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele Energiløsning UDGIVET juni 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

:: 8 gode grunde til at vælge

:: 8 gode grunde til at vælge :: 8 gode grunde til at vælge NeoTherm gulvvarme NeoTherm gulvvarme Fremtidens opvarmningssystem :1: Hygiejnisk og allergivenligt Gulvvarme giver et sundt indeklima for alle undtagen husstøvmider NeoTherm

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER Nevica - svensk kvalitet Om Nevica Nevica Varmepumper er en svensk leverandør af energibesparende produkter. Vi tilbyder smarte, økonomiske og innovative løsninger, som gør energibesparelse

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Energiløsning. Luft-luftvarmepumpe

Energiløsning. Luft-luftvarmepumpe Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Luft-luftvarmepumpe I bygninger, der opvarmes med el - f.eks. sommerhuse eller parcelhuse bør det overvejes at installere en luftluftvarmepumpe.

Læs mere

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg Member of the Danfoss group Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg KH nordtherm s baggrund Specialiseret indenfor varmepumper til landbruget Mere end 28 års erfaring Anlæg indenfor jordvarme, kartoffelkøl,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Henter varmen i jorden CO 2 neutral Den geotermiske varmesonde GECO 2 -BRUGG fra Fontenay Rør A/S gør det muligt at hente varme ud af undergrunden med

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com Bedre indeklima med Grander Grander Teknologi i varmesystemer www.grander.com Unaturlige forhold giver ofte problemer i varmekredsløb I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss varmepumper (generelt). Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM HUSETS VARME HJERTE Beholdere og vandvarmere kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM Varmt vand til Danmark i mere end 70 år METRO THERM er landets suverænt største producent af varmtvandsbeholdere, og

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

ROTEX HPSU compact opvarmning med luft, solenergi og ROTEX. ROTEX HPSU compact Den kompakte luft-vandvarmepumpe. Varmekilden!

ROTEX HPSU compact opvarmning med luft, solenergi og ROTEX. ROTEX HPSU compact Den kompakte luft-vandvarmepumpe. Varmekilden! ROTEX HPSU compact opvarmning med luft, solenergi og ROTEX. ROTEX HPSU compact Den kompakte luft-vandvarmepumpe. Varmekilden! Første skridt til den moderne vedvarende opvarmning: Varme fra luften og solen.

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Varmen kommer fra naturen Sådan udnytter man den bedst

Varmen kommer fra naturen Sådan udnytter man den bedst Teknisk information Wolf højeffektive varmepumper Varmen kommer fra naturen Sådan udnytter man den bedst BO/W35 iht. EN 14511 (brine/vand) A2/W35 iht. EN 14511 (luft/vand) Energi fi ndes overalt. Man skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper produkt Information om varmepumper Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Energi kommer naturligt fra naturen Weishaupt varmpumpe udnytter de vedvarende energikilder

Læs mere

Højeffektiv luft til vand varmepumpe

Højeffektiv luft til vand varmepumpe Højeffektiv luft til vand varmepumpe Mitsubishi ECOLUTION A2W Luft til vand varmepumpe Luft til vand varmepumpe Produkt information Luft til vand varmepumpen er et komplet moderne system til opvarmning,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere