Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet"

Transkript

1 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016

2 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme udarbejdes af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden som udgøres af fjernvarmeselskaberne CTR, VEKS og HOFOR. Derudover opgøres også fjernvarmens CO 2 neutrale andel og brændselsfordeling. Deklarationen for 2015 er beregnet ud fra en 200 % virkningsgrad for kraftvarme, dvs. varme der er produceret sammen med el på kraftværkerne. Deklarationen bør benyttes i sammenhæng med miljødeklarationen for el, der er beregnet efter samme princip. Derfor er Energinet.dk s miljødeklaration efter 200 % varmevirkningsgrad også vist i tabellerne nedenfor. Miljødeklarationen for el kan desuden ses på Energinet.dk s hjemmeside, hvor den opgøres ud fra flere forskellige fordelingsmetoder mellem el og varme. Deklarationen for fjernvarme i tabellen nedenfor viser et gennemsnit for emissionerne for en slutbruger i Hovedstadsområdet. Bagerst i dette notat kan deklarationer for de enkelte kommuner i Hovedstadsområdet ses. I disse deklarationer er der taget hensyn til lokale forskelle i form af nettab og elforbrug til distribution. Gennemsnit til kunder Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 27 g/kwh 98 g/kwh 242 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 27 g/kwh 98 g/kwh 245 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 4 mg/kwh 15 mg/kwh 58 NO x (Kvælstofilter) g/gj 30 mg/kwh 108 mg/kwh 208 CO (Kulilte) g/gj 27 mg/kwh 98 mg/kwh 142 Kul kg/gj 6 g/kwh 20 g/kwh 76 Træpiller og flis kg/gj 14 g/kwh 50 g/kwh 32 Affald kg/gj 12 g/kwh 45 g/kwh 68 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 2

3 Kommentarer til miljødeklarationen 2015 CO 2 deklarationen for en slutbruger af fjernvarme i Hovedstadsområdet i 2015 er på 98 g CO 2 /kwh, hvilket er en stigning på ca. 1 % i forhold til året før. Ændringer i forhold til 2014 er: En større andel af produktionen i 2015 er sket på spidslastanlæg, som primært anvender olie og naturgas som brændsler, og som ikke har fordelen af samproduktion med el. Kraftvarmeværkerne anvendte samlet set en lidt mindre andel biomasse til varmeproduktionen i 2015 end i 2014 og dermed en større andel fossile brændsler som kul, olie og naturgas. Til gengæld er Energinet.dk s deklarationen for el betydeligt lavere for 2015 end den var for 2014 bl.a. pga. en større andel vind. Det har begrænset stigningen i CO 2 -deklarationen for fjernvarmen. Både andelen af spidslast i fjernvarmen og brændselssammensætning for kraftvarmeproduktionen varierer en del fra år til år. Variationen er en følge af bl.a. vejrforhold, og hvor godt de enkelte kraftvarmeanlæg kører. I 2015 var der længere perioder, hvor nogle kraftvarmeanlæg ikke var til rådighed, og det har betydet øget drift på spidslastanlæggene og på fossilt baserede kraftvarmeanlæg. Varmebehovet i 2015 var en smule højere end i NO x- og SO 2 -udledningen er steget lidt i 2014 i forhold til 2015, fordi nogle af de store kraftvarmeanlæg havde en højere NO x -udledning pr. GJ varmelevering i 2015 end i SO 2 - og NO x - deklarationerne varierer typisk en del fra år til år, og set i et femårigt perspektiv ligger 2015 tallene for disse udledninger lidt under gennemsnittet. Den CO2-neutrale andel Det brændsel, der bruges til produktion af fjernvarme, kan opdeles i dels CO 2 -neutrale brændsler og dels fossile brændsler. Fordelingen ses i nedenstående tabel. Oversigt over andelen af fossile brændsler og CO 2 -neutrale brændsler 2015 Varmeproduktion i alt i TJ Brændselsforbrug i alt i TJ Fossil andel af brændsler CO2- neutral andel af brændsler Affaldsforbrænding % 67% Kraftvarme % 58% Spidslast % 3% Geotermisk varme % 100% I alt (vægtet %) % 51% Procentsatserne i tabellen ovenfor viser, hvor stor andel af brændslerne, der regnes for CO 2 -neutrale for de enkelte produktionstyper. Det fremgår, at ca. 67 % af affaldsvarmen, 58 % af kraftvarmeproduktionen (biobrændsler: Halm, træpiller og bioolie), ca. 3 % af spidslastproduktionen og 100 % af den geotermiske varme kan regnes for CO 2 -neutral. I 2015 er den samlede vægtede CO 2 -neutrale andel 51 %. Sammenlignet med 2014 (53 %) er der sket et fald i den CO 2 -neutrale andel. Det skyldes især en større andel spidslast og en større andel fossile brændsler i kraftvarmeproduktionen, hvilket er forklaret nærmere i afsnittet kommentarer til miljødeklarationen 2015 ovenfor. Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 3

4 Brændselsfordeling for fjernvarmeproduktionen 2015: Yderligere information om datagrundlag, metode og historisk udvikling i deklarationen Hvis der ønskes en større indsigt i beregningen af miljødeklarationen, kan der rekvireres et baggrundsnotat fra miljønetværket, der beskriver datagrundlag, beregningsmetoder og kvalitetssikring: Metodegrundlag for miljødeklaration for fjernvarme. Hvis der ønskes større indsigt i udviklingen af deklarationen fra 1990 og frem, kan der rekvireres et baggrundsnotat fra miljønetværket, der beskriver udviklingen og metodeændringer over tid mv.: Udviklingen i Miljødeklaration for fjernvarme Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 4

5 Deklaration for kommuner i Hovedstadsområdet Nedenfor vises miljødeklarationer for transmissionen og gennemsnitsdeklarationen for Hovedstadsområdet. På de næste sider vises deklarationer for de enkelte kommuner, hvor der tages højde for de lokale nettab og elforbrug til distribution. Fra transmission til selskaber Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 23 g/kwh 84 g/kwh 242 CH 4 (Metan - drivhusgas) g/gj 1 mg/kwh 4 mg/kwh 104 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 24 g/kwh 85 g/kwh 245 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 4 mg/kwh 13 mg/kwh 58 NO x (Kvælstofilter) g/gj 26 mg/kwh 94 mg/kwh 208 CO (Kulilte) g/gj 24 mg/kwh 85 mg/kwh 142 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) g/gj 1 mg/kwh 5 mg/kwh 18 Partikler g/gj 1 mg/kwh 5 mg/kwh 7 Kul kg/gj 5 g/kwh 18 g/kwh 76 Naturgas kg/gj 2 g/kwh 8 g/kwh 11 Træpiller og flis kg/gj 12 g/kwh 43 g/kwh 32 Affald kg/gj 11 g/kwh 39 g/kwh 68 Gennemsnit til kunder Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 27 g/kwh 98 g/kwh 242 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 27 g/kwh 98 g/kwh 245 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 4 mg/kwh 15 mg/kwh 58 NO x (Kvælstofilter) g/gj 30 mg/kwh 108 mg/kwh 208 CO (Kulilte) g/gj 27 mg/kwh 98 mg/kwh 142 Kul kg/gj 6 g/kwh 20 g/kwh 76 Træpiller og flis kg/gj 14 g/kwh 50 g/kwh 32 Affald kg/gj 12 g/kwh 45 g/kwh 68 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 5

6 København Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 28 g/kwh 99 g/kwh 242 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 28 g/kwh 100 g/kwh 245 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 4 mg/kwh 16 mg/kwh 58 NO x (Kvælstofilter) g/gj 31 mg/kwh 110 mg/kwh 208 CO (Kulilte) g/gj 28 mg/kwh 100 mg/kwh 142 Kul kg/gj 6 g/kwh 21 g/kwh 76 Træpiller og flis kg/gj 14 g/kwh 51 g/kwh 32 Affald kg/gj 13 g/kwh 46 g/kwh 68 Frederiksberg Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 25 g/kwh 91 g/kwh 242 CH 4 (Metan - drivhusgas) g/gj 1 mg/kwh 4 mg/kwh 104 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 25 g/kwh 92 g/kwh 245 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 4 mg/kwh 14 mg/kwh 58 NO x (Kvælstofilter) g/gj 28 mg/kwh 101 mg/kwh 208 CO (Kulilte) g/gj 25 mg/kwh 91 mg/kwh 142 Partikler g/gj 1 mg/kwh 5 mg/kwh 7 Kul kg/gj 5 g/kwh 19 g/kwh 76 Naturgas kg/gj 2 g/kwh 9 g/kwh 11 Træpiller og flis kg/gj 13 g/kwh 47 g/kwh 32 Affald kg/gj 12 g/kwh 42 g/kwh 68 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 6

7 Gentofte Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 25 g/kwh 90 g/kwh 242 CH 4 (Metan - drivhusgas) g/gj 1 mg/kwh 4 mg/kwh 104 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 25 g/kwh 90 g/kwh 245 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 4 mg/kwh 14 mg/kwh 58 NO x (Kvælstofilter) g/gj 28 mg/kwh 99 mg/kwh 208 CO (Kulilte) g/gj 25 mg/kwh 90 mg/kwh 142 Partikler g/gj 1 mg/kwh 5 mg/kwh 7 Kul kg/gj 5 g/kwh 19 g/kwh 76 Naturgas kg/gj 2 g/kwh 9 g/kwh 11 Træpiller og flis kg/gj 13 g/kwh 46 g/kwh 32 Affald kg/gj 11 g/kwh 41 g/kwh 68 Gladsaxe Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 25 g/kwh 89 g/kwh 242 CH 4 (Metan - drivhusgas) g/gj 1 mg/kwh 4 mg/kwh 104 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 25 g/kwh 90 g/kwh 245 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 4 mg/kwh 14 mg/kwh 58 NO x (Kvælstofilter) g/gj 27 mg/kwh 99 mg/kwh 208 CO (Kulilte) g/gj 25 mg/kwh 89 mg/kwh 142 Partikler g/gj 1 mg/kwh 5 mg/kwh 7 Kul kg/gj 5 g/kwh 18 g/kwh 76 Naturgas kg/gj 2 g/kwh 9 g/kwh 11 Træpiller og flis kg/gj 13 g/kwh 46 g/kwh 32 Affald kg/gj 11 g/kwh 41 g/kwh 68 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 7

8 Tårnby Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 24 g/kwh 88 g/kwh 242 CH 4 (Metan - drivhusgas) g/gj 1 mg/kwh 4 mg/kwh 104 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 25 g/kwh 88 g/kwh 245 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 4 mg/kwh 14 mg/kwh 58 NO x (Kvælstofilter) g/gj 27 mg/kwh 97 mg/kwh 208 CO (Kulilte) g/gj 24 mg/kwh 88 mg/kwh 142 Partikler g/gj 1 mg/kwh 5 mg/kwh 7 Kul kg/gj 5 g/kwh 18 g/kwh 76 Naturgas kg/gj 2 g/kwh 9 g/kwh 11 Træpiller og flis kg/gj 13 g/kwh 45 g/kwh 32 Affald kg/gj 11 g/kwh 40 g/kwh 68 Albertslund Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 31 g/kwh 111 g/kwh 242 CH 4 (Metan - drivhusgas) g/gj 2 mg/kwh 6 mg/kwh 104 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 31 g/kwh 111 g/kwh 245 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 5 mg/kwh 17 mg/kwh 58 NO x (Kvælstofilter) g/gj 34 mg/kwh 122 mg/kwh 208 CO (Kulilte) g/gj 31 mg/kwh 110 mg/kwh 142 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) g/gj 2 mg/kwh 7 mg/kwh 18 Partikler g/gj 2 mg/kwh 7 mg/kwh 7 Kul kg/gj 6 g/kwh 23 g/kwh 76 Naturgas kg/gj 3 g/kwh 11 g/kwh 11 Træpiller og flis kg/gj 16 g/kwh 56 g/kwh 32 Halm kg/gj 1 g/kwh 5 g/kwh 32 Affald kg/gj 14 g/kwh 51 g/kwh 68 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 8

9 Brøndby Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 28 g/kwh 100 g/kwh 242 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 28 g/kwh 101 g/kwh 245 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 4 mg/kwh 16 mg/kwh 58 NO x (Kvælstofilter) g/gj 31 mg/kwh 111 mg/kwh 208 CO (Kulilte) g/gj 28 mg/kwh 100 mg/kwh 142 Kul kg/gj 6 g/kwh 21 g/kwh 76 Træpiller og flis kg/gj 14 g/kwh 51 g/kwh 32 Affald kg/gj 13 g/kwh 46 g/kwh 68 Glostrup Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 27 g/kwh 98 g/kwh 242 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 28 g/kwh 99 g/kwh 245 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 4 mg/kwh 16 mg/kwh 58 NO x (Kvælstofilter) g/gj 30 mg/kwh 109 mg/kwh 208 CO (Kulilte) g/gj 27 mg/kwh 99 mg/kwh 142 Kul kg/gj 6 g/kwh 21 g/kwh 76 Træpiller og flis kg/gj 14 g/kwh 50 g/kwh 32 Affald kg/gj 13 g/kwh 45 g/kwh 68 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 9

10 Greve Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 26 g/kwh 95 g/kwh 242 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 27 g/kwh 96 g/kwh 245 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 4 mg/kwh 15 mg/kwh 58 NO x (Kvælstofilter) g/gj 29 mg/kwh 105 mg/kwh 208 CO (Kulilte) g/gj 26 mg/kwh 95 mg/kwh 142 Kul kg/gj 5 g/kwh 20 g/kwh 76 Naturgas kg/gj 3 g/kwh 9 g/kwh 11 Træpiller og flis kg/gj 13 g/kwh 48 g/kwh 32 Affald kg/gj 12 g/kwh 43 g/kwh 68 Hvidovre Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 25 g/kwh 88 g/kwh 242 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 25 g/kwh 90 g/kwh 245 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 4 mg/kwh 14 mg/kwh 58 NO x (Kvælstofilter) g/gj 27 mg/kwh 98 mg/kwh 208 CO (Kulilte) g/gj 25 mg/kwh 89 mg/kwh 142 Partikler g/gj 1 mg/kwh 5 mg/kwh 7 Kul kg/gj 5 g/kwh 19 g/kwh 76 Naturgas kg/gj 2 g/kwh 9 g/kwh 11 Træpiller og flis kg/gj 13 g/kwh 45 g/kwh 32 Affald kg/gj 11 g/kwh 41 g/kwh 68 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 10

11 Høje Taastrup Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 28 g/kwh 100 g/kwh 242 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 28 g/kwh 101 g/kwh 245 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 4 mg/kwh 16 mg/kwh 58 NO x (Kvælstofilter) g/gj 31 mg/kwh 110 mg/kwh 208 CO (Kulilte) g/gj 28 mg/kwh 100 mg/kwh 142 Kul kg/gj 6 g/kwh 21 g/kwh 76 Træpiller og flis kg/gj 14 g/kwh 51 g/kwh 32 Affald kg/gj 13 g/kwh 46 g/kwh 68 Ishøj Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 26 g/kwh 94 g/kwh 242 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 26 g/kwh 93 g/kwh 245 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 4 mg/kwh 15 mg/kwh 58 NO x (Kvælstofilter) g/gj 29 mg/kwh 103 mg/kwh 208 CO (Kulilte) g/gj 26 mg/kwh 93 mg/kwh 142 Partikler g/gj 2 mg/kwh 5 mg/kwh 7 Kul kg/gj 5 g/kwh 19 g/kwh 76 Naturgas kg/gj 3 g/kwh 9 g/kwh 11 Træpiller og flis kg/gj 13 g/kwh 47 g/kwh 32 Affald kg/gj 12 g/kwh 42 g/kwh 68 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 11

12 Køge Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 26 g/kwh 94 g/kwh 242 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 26 g/kwh 94 g/kwh 245 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 4 mg/kwh 15 mg/kwh 58 NO x (Kvælstofilter) g/gj 29 mg/kwh 103 mg/kwh 208 CO (Kulilte) g/gj 26 mg/kwh 93 mg/kwh 142 Partikler g/gj 2 mg/kwh 5 mg/kwh Kul kg/gj 5 g/kwh 19 g/kwh 76 Naturgas kg/gj 3 g/kwh 9 g/kwh 11 Træpiller og flis kg/gj 13 g/kwh 47 g/kwh 32 Affald kg/gj 12 g/kwh 43 g/kwh 68 Roskilde Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 29 g/kwh 106 g/kwh 242 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 30 g/kwh 106 g/kwh 245 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 5 mg/kwh 17 mg/kwh 58 NO x (Kvælstofilter) g/gj 32 mg/kwh 117 mg/kwh 208 CO (Kulilte) g/gj 29 mg/kwh 106 mg/kwh 142 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) g/gj 2 mg/kwh 7 mg/kwh 18 Kul kg/gj 6 g/kwh 22 g/kwh 76 Træpiller og flis kg/gj 15 g/kwh 54 g/kwh 32 Halm kg/gj 1 g/kwh 5 g/kwh 32 Affald kg/gj 13 g/kwh 48 g/kwh 68 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 12

13 Rødovre Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 26 g/kwh 92 g/kwh 242 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 26 g/kwh 93 g/kwh 245 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 4 mg/kwh 15 mg/kwh 58 NO x (Kvælstofilter) g/gj 28 mg/kwh 102 mg/kwh 208 CO (Kulilte) g/gj 26 mg/kwh 92 mg/kwh 142 Partikler g/gj 2 mg/kwh 5 mg/kwh 7 Kul kg/gj 5 g/kwh 19 g/kwh 76 Naturgas kg/gj 3 g/kwh 9 g/kwh 11 Træpiller og flis kg/gj 13 g/kwh 47 g/kwh 32 Affald kg/gj 12 g/kwh 42 g/kwh 68 Solrød Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 31 g/kwh 110 g/kwh 242 CH 4 (Metan - drivhusgas) g/gj 2 mg/kwh 5 mg/kwh 104 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 30 g/kwh 109 g/kwh 245 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 5 mg/kwh 17 mg/kwh 58 NO x (Kvælstofilter) g/gj 33 mg/kwh 120 mg/kwh 208 CO (Kulilte) g/gj 30 mg/kwh 108 mg/kwh 142 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) g/gj 2 mg/kwh 7 mg/kwh 18 Kul kg/gj 6 g/kwh 23 g/kwh 76 Naturgas kg/gj 3 g/kwh 11 g/kwh 11 Træpiller og flis kg/gj 15 g/kwh 55 g/kwh 32 Halm kg/gj 1 g/kwh 5 g/kwh 32 Affald kg/gj 14 g/kwh 50 g/kwh 68 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 13

14 Vallensbæk Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 29 g/kwh 105 g/kwh 242 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 29 g/kwh 105 g/kwh 245 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 5 mg/kwh 17 mg/kwh 58 NO x (Kvælstofilter) g/gj 32 mg/kwh 116 mg/kwh 208 CO (Kulilte) g/gj 29 mg/kwh 105 mg/kwh 142 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) g/gj 2 mg/kwh 7 mg/kwh 18 Kul kg/gj 6 g/kwh 22 g/kwh 76 Træpiller og flis kg/gj 15 g/kwh 53 g/kwh 32 Halm kg/gj 1 g/kwh 5 g/kwh 32 Affald kg/gj 13 g/kwh 48 g/kwh 68 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 14

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Miljø ljødeklaration2014 forfjernvarm rmeihovedstadso sområdet

Miljø ljødeklaration2014 forfjernvarm rmeihovedstadso sområdet Miljø ljødeklaration2014 forfjernvarm rmeihovedstadso sområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljøne etværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration2014forfjernvarmeiHovedstadsområdet Miljødeklarationen for

Læs mere

Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015

Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015 Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme 1990-2015 Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Indhold 1.

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2013 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-201 14

eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2014 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 29. februar 2008 VIH/CFN Status for 2007 I 2007 har en række begivenheder påvirket elmarkedet og muligheden for at handle el. Det påvirker

Læs mere

Retningslinjer for miljødeklarationen for el

Retningslinjer for miljødeklarationen for el Til Retningslinjer for miljødeklarationen for el 25. februar 2016 CFN/CFN Dok. 15/14453-17 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Datagrundlag for miljødeklarationen

Læs mere

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1 Fælles DNA hovedstadsregionen 1 Befolkningstæthed 800 700 Indbyggere pr. km 2 600 500 400 300 200 100 0 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 9 gange

Læs mere

Retningslinjer for miljødeklarationen for el

Retningslinjer for miljødeklarationen for el Til Retningslinjer for miljødeklarationen for el 26. februar 2014 CFN/CFN Dok. 13/103446-2 1/17 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1.... Datagrundlag for miljødeklarationen for el 4 1.1... Dansk elproduktion...

Læs mere

Miljørapport 2017 Miljørapport for dansk el og kraftvarme for statusåret 2016

Miljørapport 2017 Miljørapport for dansk el og kraftvarme for statusåret 2016 Miljørapport 2017 Miljørapport for dansk el og kraftvarme for statusåret 2016 Miljørapport 2017 2/10 Indhold Elforbrug og -produktion 2016... 3 Elforbrug og -produktion 1990-2026... 4 Brændselsforbrug

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 30. april 2013 CFN/CGS Dok. 126611/13, Sag 12/1967 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 22. april 2015 CFN/CFN Dok. 15/05521-7 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile brændsler

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 21. april 2016 CFN/CFN Dok. 16/05326-7 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen

Læs mere

Energinet.dk's deklarationer for el

Energinet.dk's deklarationer for el Elleverandør: Adresse: Telefon: Hjemmeside: Firma logo genn emsnitsværdi for året. Nettab i det østdanske elsystem og nettoimport af el fra nabolan dene medregnes i eldekla rationen. El produceres i Østdanmark

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug Energi 2. juni 2016 Emission af drivhusgasser 2014 Opgørelser over emissionen af drivhusgasser anvendes bl.a. til at følge udviklingen i forhold til Grønlands internationale mål for reduktion af drivhusgasudledninger.

Læs mere

Metode- og datagrundlag til Miljørapport 2013

Metode- og datagrundlag til Miljørapport 2013 Til Metode- og datagrundlag til Miljørapport 2013 24. april 2013 CFN/CGS Dok. 101365/13, Sag 12/1967 1/28 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Datagrundlag for miljørapporten... 4 1.1 Miljødata for dansk

Læs mere

Miljødeklarationer 2009 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2009 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2009 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 25. februar 2010 CGS/LST Status for 2009 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata Greve Kommune CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug Valideringsnotat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE CO2-OPGØRELSE OPGØRELSE FOR ÅR 2015

HELSINGØR KOMMUNE CO2-OPGØRELSE OPGØRELSE FOR ÅR 2015 HELSINGØR KOMMUNE CO2-OPGØRELSE OPGØRELSE FOR ÅR 2015 CO2-opgørelse for 2015 Side 2 INDLEDNING Sweco afgav i januar 2016 tilbud på udarbejdelse af en CO 2-opgørelse for Helsingør Kommune for 2015. Udgangspunkt

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006

Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006 Til Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006 1. maj 2006 khi/xdst Dokument nr. 250949 v4 KAREN HVID IPSEN 1/119 Indholdsfortegnelse 1. Miljørapport 2006 i resumé... 4 1.1 Status 2005... 4 1.2 Miljødeklarationer

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Kortlægning af udledningen af drivhusgasser i Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 17. april 2016,

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Nye afgifter på affald

Nye afgifter på affald Nye afgifter på affald Afgiftsændringer vedtaget i maj 2009 v/jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet Dakofa 15. juni 2009 Tre forlig og en aftale Omlægning af afgifter på brændbart affald L 126 Forårspakke

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

miljøberetning miljøberetning

miljøberetning miljøberetning miljøberetning 2003 miljøberetning Miljøberetning 2003 Miljøberetning 2003 Udgivet af Elkraft System Oplag: 1000 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Elkraft System Lautruphøj 7 2750 Ballerup Telefon:

Læs mere

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

Miljøplan 2004 for Jylland og Fyn

Miljøplan 2004 for Jylland og Fyn Miljøplan 2004 1 Miljøplan 2004 for Jylland og Fyn Dato: 24. marts 2004 Sag nr.: 5109 Dok nr.: 182653 Ref.: LN-KBE/LIL Omslag og illustrationer: Franck Wagnersen Foto: Jørgen Schytte Wave Dragon Eltra

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016

Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016 Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016 Simon Stendorf Sørensen Tel. +45 9682 0400 Mobil +45 2758 4916 sss@planenergi.dk Gennemgang af monitoreringsrapport og værktøj fra ProjectZero Dato:

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Miljørapport 2008. for Energinet.dk

Miljørapport 2008. for Energinet.dk Miljørapport 2008 Miljørapport 2008 for Energinet.dk Miljørapport 2008 Udgivet af Energinet.dk Oplag: 2.500 eksemplarer Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf.

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelsen af den generelle deklaration

Retningslinjer for udarbejdelsen af den generelle deklaration Til Retningslinjer for udarbejdelsen af den generelle deklaration 31. maj 2011 CFN/CFN Godkendt af Energistyrelsen den 31. maj 2011 gældende fra og med udarbejdelsen af den generelle deklaration for kalenderåret

Læs mere

Rammer. Lovgivningsmæssige rammer

Rammer. Lovgivningsmæssige rammer Miljøberetning 2002 Miljøberetning 2002 Udgivet af Elkraft System Oplag: 1000 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Elkraft System Lautruphøj 7 2750 Ballerup Telefon: 4487 3200 Den kan også downloades

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Dansk Gas Forening Nyborg, 26. november 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Naturgas er stadig godt for

Læs mere

Aftale om fordeling af afgiftsfordel ved levering af biovarme fra Avedøreværkets blok 2

Aftale om fordeling af afgiftsfordel ved levering af biovarme fra Avedøreværkets blok 2 Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/16004 Varme Sagsbehandler: MEL/ Aftale om fordeling af afgiftsfordel ved levering af biovarme fra Avedøreværkets blok 2 Resumé 1. DONG Energy Thermal Power A/S (DONG Energy),

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Produktspecifikke retningslinier, PCR, for leveret varme via fjernvarmeanlæg eller individuelle anlæg

Produktspecifikke retningslinier, PCR, for leveret varme via fjernvarmeanlæg eller individuelle anlæg Produktspecifikke retningslinier, PCR, for leveret varme via fjernvarmeanlæg eller individuelle anlæg Under miljøvaredeklarationsordningen MVD-DK, udviklet med støtte fra Miljøstyrelsen Læs mere om ordningen

Læs mere

Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune

Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune Bilagshæfte til Klimaplan 2030 Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune Rekvirent Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Udarbejdet af PlanEnergi, august 2009 Forfatter: Kvalitetssikret af: Navn:

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 215 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune 3,19% * (ca. 3,36%) HOFOR Vand HOFOR Spildevand eller Indirekte ejerskab 8 vandselskaber, Vand Albertslund A/S 6 spildevandsselskaber, Spildevand Albertslund A/S

Læs mere

Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO 2 -udledning for perioden

Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO 2 -udledning for perioden 2015 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO 2 -udledning for perioden 2007 2015 1. Konklusion - 2015 Monitoreringsrapporten i overblik I 2015 er Sønderborg-områdets

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.

Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. Grønt Regnskab 2012/2013 Indhold: 3 Generelle informationer 3 Miljøgodkendelse 4 Bestyrelse og ansvarlig ledelse 5 Profil og varmeplaner 5 Ledelsens redegørelse 6 Foreløbige

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn.

Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. 31. Marts 2016 Hvorfor købte vi Fynsværket? Vi vil sikre varmeforsyningen Vattenfall ønskede at lukke

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket.

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket. September 2009 DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større -udslip fra Avedøreværket. Sammenligning af kulforbrug og -udslip fra Avedøreværket med og uden kul på

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

VPH Varmeplan Hovedstaden. Brugerrådsmøde 26. november 2009

VPH Varmeplan Hovedstaden. Brugerrådsmøde 26. november 2009 VPH Varmeplan Hovedstaden Brugerrådsmøde 26. november 2009 Energi-, VE og CO 2 -målsætninger i DK Målsætninger i DK: På langt sigt fri af fossile brændsler Mindst 30% VE i 2025 (bruttoenergi) 15% reduktion

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Udvikling i emissioner af CH4, N2O, CO, NMVOC og partikler 1990-2024

Udvikling i emissioner af CH4, N2O, CO, NMVOC og partikler 1990-2024 Til Udvikling i emissioner af CH4, N2O, CO, NMVOC og partikler 199-224 21. april 215 CFN/CFN Dok. 15/5521-5 1/8 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Metan - CH 4... 4 2. Lattergas - N 2 O... 5 3. Kulmonoxid

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Miljørapport for Energinet.dk

Miljørapport for Energinet.dk Miljørapport 2007 Miljørapport 2007 for Energinet.dk Miljørapport 2007 Udgivet af Energinet.dk Oplag: 2500 eksemplarer Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Fjordvejen 1-11 7000 Fredericia

Læs mere

Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.

Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. Grønt Regnskab 2011/2012 Indhold: 3 Generelle informationer 3 Miljøgodkendelse 4 Bestyrelse og ansvarlig ledelse 5 Profil og varmeplaner 5 Ledelsens redegørelse 6 Fremdrift

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

METODE- OG DATAGRUNDLAG TIL MILJØRAPPORT

METODE- OG DATAGRUNDLAG TIL MILJØRAPPORT Metode- og datagrundlag til Miljørapport 1/1 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 METODE- OG DATAGRUNDLAG TIL MILJØRAPPORT Dato:

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

energypro December 2009 Udskrevet/Side :23:52 / 1 Energiomsætning, Årlig

energypro December 2009 Udskrevet/Side :23:52 / 1 Energiomsætning, Årlig Bilag 2 - VP Morsø scenarie A etape 1+2+3, 8,6 MW fra Thy Bilag 2 Beregning af Energiomsætning for Morsø scenarie A etape 1+2+3, med 1 stk El-kedel, Morsø bioenergi, 8.6 MW fra Thy 14-6-21 17:23:52 / 1

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

NYE EMISSIONSFAKTORER FOR EL OG FJERNVARME INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Grundlag for beregningerne 2. 3 LCA metode 5

NYE EMISSIONSFAKTORER FOR EL OG FJERNVARME INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Grundlag for beregningerne 2. 3 LCA metode 5 TRAFIK- OG BYGGESTYRELSEN NYE EMISSIONSFAKTORER FOR EL OG FJERNVARME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk KORTFATTET BAGGRUNDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Frederikshavn EnergiBy version 3

Frederikshavn EnergiBy version 3 HL/30 september 2009 Frederikshavn EnergiBy version 3 Dette notat beskriver version 3 af visionen for Frederikhavn EnergiBy 2015. Ift. version 2 (Præsenteret og beskrevet i notat i forbindelse med Energiugen

Læs mere