Asger Jorn: Lettre á mon fils, , 130 x 195,5 cm. Tilhører Tate. London, 2010 Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download " Asger Jorn: Lettre á mon fils, 1956-57, 130 x 195,5 cm. Tilhører Tate. Foto @Tate, London, 2010 Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst."

Transkript

1 Asger Jorn: Lettre á mon fils, , 130 x 195,5 cm. Tilhører Tate. London, 2010 Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk <artifakti> Inspirationsmateriale for folkeskole og gymnasieklasser til udstillingen JORN INTERNATIONAL 22. JANUAR MAJ 2011

2 Med JORN INTERNA- TIONAL tilbyder ARoS dig en oplevelsesrig indsigt i Jorns fantastiske hovedværker et nærgående indblik i en kunstners jagt på dynamik, farvekraft og frisættelse af formen. Jorns brødre Jørgen Nash og Vagn Ove var også kunstnere. Jorn boede som ung i Silkeborg. Her tog han sin seminarieuddannelse og arbejdede som lærer i kort tid. Han havde livet igennem en stærk tilknytning til byen. Vore eksperimenter tager sigte på at lade tanken udtrykke sig spontant uden den kontrol fornuften står for. Ved hjælp af den irrationelle spontanitet nærmer vi os den vitale kilde for tilværelsen Citat: Asger Jorn 1949). Det var kontakten til surrealismen og ideen om motivets afsæt i det ubevidste, der gjorde Jorn interesset i at hente motiver ud af fantasien og det drømmende. Asger Jorn hører uden tvivl til blandt de største kunstnere i det 20. århundrede. Særligt når vi ser de originale værker. Vi opsluges i en malerisk verden, hvor kunstens egne love regerer, og de stærke følelser dominerer. På særudstillingen JORN INTERNATIONAL har ARoS samlet syv af Jorns absolutte hovedværker. I udstillingen spiller de sammen med mere end 60 andre værker af Jorn. Parallelt til udstillingens fokus vil hovedsporet i undervisningsmaterialet først og fremmest præsentere de syv hovedværker enkeltvis. Relevante aspekter ved Jorns virke som kunstner vil også indgå i hovedsporet. I teksten findes udvalgt billedmateriale, perspektiverende oplysninger til udstillingens værker samt forslag til arbejdsspørgsmål. God fornøjelse. JORN INTERNATIONAL Asger Jorn er en kunstner, der arbejdede med mange forskellige udtryk indenfor maleri, keramik, grafik. Han har også skrevet bøger og artikler med æstetiske og filosofiske vinkler på billedkunst og arkitektur. Jorn brændte for sin kunst og var med i flere internationale kunstnergrupper. Selvom COBRA-sammenslutningen kun eksisterede i årene , er den alligevel den mest kendte af de kunstnergrupper, Jorn var medlem af. COBRA var et europæisk kunstnerfællesskab, der ønskede at skabe en kunst, der skulle være ligetil og lettilgængelig for alle mennesker. Alle skulle have mulighed for at skabe egne fortolkninger af kunst. Deres kunst var inspireret af forskellige former for nordiske og primitive kunstgenrer, og de var meget interesseret i den spontanitet, der f.eks. findes i børnetegninger. Med udstillingen JORN INTERNATIONAL træder vi ind i Jorns univers på det tidspunkt, hvor hans kunst for alvor er blevet internationalt anerkendt. Udstillingen giver et godt indblik i Jorns billedkunstneriske udvikling fra han fik sit internationale gennembrud i 1958 og frem til hans død i De udstillede værker er gennem tiderne blevet købt af internationale museer og kunstsamlere og er i anledning af JORN INTERNATIONAL for en sjælden gangs skyld hentet til Danmark. Asger Jorn, foran Lettre à mon fils (Foto: Gunni Busck) Asger Jorns oprindelige navn er Asger Oluf Jørgensen. Han blev født i Struer den 3. marts Han havde fem søskende. I 1946 tog han kunstnernavnet Jorn. Jorn døde 1. maj år gammel. De syv hovedværker er hentet til Danmark fra steder som New York, London, Paris, Berlin, Amsterdam og München. Som billedkunstner udførte Jorn mere end 2200 malerier. COBRA-betegnelsen er skabt ud fra forbogstaverne på de europæiske byer, de deltagende kunstnere kom fra: Copenhagen, Brussels og Amsterdam.

3 Lettre à mon fils er gengivet i sin helhed på forsiden af materialet. Rumopbygningen med figurer placeret ved siden af hinanden, som vi kan se i værket Lettre à mon fils, løses mere op i Jorns senere værker. Hvor mange forskellige figurer kan du finde i Lettre à mon fils Hvad forestiller de Lettre á mon fils / Brev til min søn ( ) Titlen på værket Lettre á mon fils kan på dansk oversættes til Brev til min søn. Maleriet fik stor international opmærksomhed, da det i 1958 blev udstillet på udstillingen 50 ans d art moderne i Bruxelles. Værket kickstartede Jorns internationale gennembrud. I sin form adskiller det sig fra hans tidligere værker ved overvejende at være opbygget af tydelige, enkeltstående figurer. Selvom Jorn ikke ønskede at skabe billeder hentet fra den synlige verden, minder opstillingen af de mange figurer om en slags familieportræt. Men figurerne i billedet orienterer sig dog i hver deres retning. Det giver derved beskueren en oplevelse af, at den klassiske familie-harmoni er helt fraværende. I modsætning til en klassisk komposition, hvor rækken af deltagende figurer typisk vil være placeret i et centralperspektivisk rum, er billedfladen i Jorns værk fyldt ud med figurer, der er placeret side om side og lag på lag. Hvilke maleriske virkemidler tager Jorn i brug for at samle de mange figurer i værket Lettre à mon fils Hvilke følelser og stemninger, synes du, optræder i værket Lettre à mon fils Udsnit af Lettre a mon fils. Se også forside. Er der nogle figurer i Lettre à mon fils, som du synes skiller sig ud Hvilken figur fanger måske særligt din opmærksomhed I Jorns værker er der altid en form, en farve eller et væsen, som fanger vores opmærksomhed og drager os ind i billedet. I mange tilfælde har Jorn gjort brug af automattegning som den grundlæggende struktur for sine kunstværker. Han fandt denne teknik særdeles brugbar for opnåelsen af spontane udtryk, idet impulserne og det underbevidste blev det ledende i processen mens fornuft og bevidst kontrol kobledes fra. Den klassiske kunst bygger som udgangspunkt på den opfattelse, at et kunstværk besidder et entydigt budskab. Men Jorn ønskede at gøre op med dette kategoriserende kunstsyn for i stedet at skabe et bevidst nordisk billedsyn, der hylder den frie og abstraherende kunst. Hans kunst er således en rejse ind i maleriets verden, hvor billedkunstens love regerer og en verden hvor beskuerens egne fortolkninger bydes velkommen. I Lettre a mon fils er det således ej heller præcist angivet, hvem af figurerne, der kunne tænkes at være den søn, som værket tilsyneladende er henvendt til. Jorns tidlige værker er præget af et fokus på mere eller mindre figurative elementer. Den sene Jorn er derimod langt mere abstrakt og ekspressivt orienteret. Prøv at se på forskellige familiebilleder og snak om personernes forhold til hinanden. Hvordan ser dit familieportræt ud

4 Ausverkauf einer Seele / En sjæl på udsalg (1958) Ausverkauf einer Seele er udført i München. Modsat Jorns tidligere værker, hvor man kan se antydninger af en horisontlinje og landskabelige rum, er Ausverkauf einer Seele et godt eksempel på, hvordan han bruger det abstrakte billedsprog. Det var der mange, der også gjorde i tiden, hvor maleriet er lavet. Men Jorn tog det mere og mere til sig. I Ausverkauf einer Seele har Jorn skabt liv på hele billedfladen. Farver, linjer og bevægelser arbejder sammen på en måde, så kompositionen balancerer som et samlet hele. Ausverkauf einer Seele er bl.a. blevet fortolket som en kritisk kommentar til de stærke markedskræfter, som begyndte at dominere på den internationale kunstscene på dette tidspunkt. Det betød, at kunst blev behandlet som en vare - en forbrugsting på linie med tøj og cd ere. Det brød Jorn sig ikke om. Asger Jorn: Ausverkauf einer Seele, , 200 x 250-cm. Tilhører Solomon R. Guggenheim Museum, N.Y. Foto Solomon Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk Selvom spontan-abstrakt kunst kan synes tilfældig og uden kontrol, kræver arbejdet med det spontan-abstrakte billedsprog faktisk en høj grad af kunstnerisk opmærksomhed. Kunstnerens indre følelser eller oplevelse af virkeligheden kommer udelukkende til udtryk gennem samspillet mellem farver, lys, linjer og bevægelse - også kaldet kunstens egne virkemidler. For den spontan-abstrakte kunstner handler det derfor om at sætte spontaniteten i spil. Samtidig gælder det også om at håndtere kunstens virkemidler sådan at værket bliver ved med at være åbent og indbydende - og ikke bare ender i et intetsigende kaos af farver og bevægelse. Værket Ausverkauf einer Seele kan oversættes til En sjæl på udsalg. Hvilke tanker vækker sådan en titel hos dig Tag en kopi af værket Ausverkauf einer Seele og følg de streger, du synes er interessante. Brug sort tusch. Hvilke fortællinger rummer dit nye billede

5 Hvordan påvirker malemåden vores oplevelse af billedet Ausverkauf einer Seele Betyder det noget for kunsten og dens indhold eller budskab, at nogen betragter det som en forbrugsvare Værkets farver er holdt i en særlig stil set i forhold til de øvrige værker, der vises på JORN INTERNATIONAL. Grundtonerne i billedet er lyse jordfarver, som sættes i spil med enkelte farver i røde, gule og grønne nuancer. Ausverkauf einer Seele har et ekspressivt udtryk, som kan lede tankerne hen på den abstrakt-ekspressionistiske kunstner Jackson Pollock, som arbejdede samtidig med Jorn. Men hvor Pollock sprøjtede maling på lærrederne efter tilfældighedsprincipper, var det for Jorn vigtigt at skabe malerier med indhold i modsætning til den form, Pollock repræsenterede. Det er sjældent, at Guggenheim-museet i New York udlåner deres kunstværker, men det verdenskendte museum har indvilliget i at låne det 2 x 2,5 meter store maleri Ausverkauf einer Seele til ARoS. Asger Jorn: Døddrukne danskere, 1960, 130 x 200 cm. Tilhører Louisiana Museum of Modern Art, Danmark. Foto Louisiana Museum of Modern Art Donation Jorn, Silkeborgbilledkunst.dk Jorn blev i 1963 givet en pris for værket Døddrukne danskere - nemlig: The Guggenheim International Award. Men Jorn takkede nej tak. Ifølge Jorn var kunst ikke nogen konkurrence. Hvilke elementer i Døddrukne danskere bidrager til dynamik Hvilke bidrager til opretholdelse af harmoni og balance På hvilken måde kan man tale om, at Døddrukne danskere nedbryder det eksisterende skel mellem den intellektuelle finkultur og den folkelige lavkultur Dead Drunk Danes / Døddrukne danskere (1960) I Døddrukne danskere ser vi ingen umiddelbart genkendelige figurer. Først når vi har iagttaget billedet et stykke tid, ser vi antydninger af figurer, dyr og mennesker i den eksplosion af tykke farvelag og maleriske sprøjt, der er afsat på lærredet. Døddrukne danskere er malet i Selve titlen Døddrukne danskere er tænkt som en kunstnerisk kommentar til præsident Eisenhowers omtale af danskeres løsslupne moral omkring alkohol. I dette maleri har Jorn fokuseret på den frigjorte og dynamiske stemning, der ofte optræder i forbindelse med fest, druk og dans og ikke på en decideret figurativ gengivelse. Til trods for at Jorn var glad for at skrive og formulere sig, holdt sig for det meste til mere generelle kommentarer om kunst og æstetik. Kun sjældent udtrykte han sig om sine egne værker. Jorn ønskede nemlig ikke at styre vores oplevelse af hans værker.

6 Jorn har lavet værket både mens han var i Danmark og i den italienske by Albisola. Her bosatte Jorn sig i flere omgange - med eller uden sin familie. Jorn rejste i det hele taget så meget, at han i visse sammenhænge blev betegnet som rastløs. Men for Jorn var det ikke så meget selve rejsemålet, der var afgørende. Det var nærmere selve processen: det at være et mobilt menneske og flytte sig fra sted til sted. Denne mobilitet inspirerede ham til at skabe en kunst, der var ligeså dynamisk, som det liv han selv førte. Med sin eksplosion af farver og bevægelse udtrykker et værk som Døddrukne danskere en vedvarende dynamik. Her er ligefrem tale om en billedlæsning, der nærmest ikke vil falde til ro. Rummet flyder rundt i en livlig rytme, der bevæger sig op og ned, rundt og omkring og fylder billedfladen ud i alle hjørner. Kompositionens billedelementer kæmper om vores opmærksomhed. I kraft af de mange farver, som billedet præsenterer, skabes en meget nuanceret billedoplevelse, hvor værket hele tiden forvandler sig i sin form, motiv og stemning nærmest lige foran øjnene af os. Hvilke associationer vækker titlen Døddrukne danskere Hvordan synes du, at titlen harmonerer med værkets maleriske form Titlerne på Jorns billeder afspejler hvilket land, Jorn befandt sig i, da værkerne blev færdiggjort. Jorn og hans kunstnerkolleger ønskede at rykke ved de generelle holdninger til kunst og samfund. På hvilke måder gjorde de oprør Asger Jorn: Im Flügelschlag der Schwäne, 1963, 200 x 300 cm. Tilhører Stedelijk Museum, Amsterdam. Foto Stedelijk Museum, Amsterdam Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk Im Flügelschlag der Schwäne / I svanens vingeslag (1963) Billedet Im Flügelschlag der Schwäne kan på dansk oversættes med titlen I svanens vingeslag og er et eksempel på en teknik, hvor Jorn har arbejdet med store, brede pensler i en akvarellignende teknik. Dvs at malingen nogle steder er så tynd, at den nærmest løber ned over lærredet Kunst er livsform: smuk, grim, flot, ækel, meningsløs, grel, selvmodsigende o.s.v. - ligegyldigt, blot det er frodigt vældende liv (Citat: Asger Jorn 1944)

7 I Im Flügelschlag der Schwäne er de brede strøg afsat på lærredet med en paletkniv, mens den røde himmel er påført med et langt strøg, der ender i en nedadgående bevægelse. Jorn mente, at et billede kun lever videre, hver gang et menneske tyder det med sine egne tolkninger. Symboler med fast betydning vil hæmme fantasien mens flertydige symboler bliver ved med at beskæftige os. Kunstens inderste væsen er at gribe mennesket. Er kunst ikke gribende er den simpelthen mislykket (Citat: Asger Jorn, 1971) I hvilket omfang og med hvilke virkemidler kan man tale om, at Jorns værker besidder indbyggede forvandlinger Til at begynde med blev Jorns billeder af langt de fleste i samtiden opfattet som provokationer. Kun en lille gruppe samlere, gallerister og museumsfolk så hans kunst som noget nyt og udfordrende. Hvad mener Jorn mon med udsagnet ord blænder, ord forhindrer én i at se At Jorn i denne periode var temmelig optaget af den norske maler Edvard Munch ( ) og dennes måde at male på, træder tydeligt frem i dette billede. Forbindelsen ses særligt i de lange, brede penselstrøg, der minder om den malemåde, vi oplever i de velkendte Munch-værker Skriget (1893) og Dansen ( ). Til trods for Jorns orientering som spontan-abstrakt kunstner er Im Flügelschlag der Schwäne et eksempel på, hvordan Jorn altid arbejdede ud fra en overordnet idé. I dette tilfælde kunne titlen naturligt lede vores tanker hen på en svane. Fanget ind i dens store vingespænd suges vi ind i billedverdenen en parallel til vores egen virkelighed. Her møder vi en sammensætning af paradokser: alt afhængig af hvilke billedelementer vi fokuserer på, tillægger vi værket en stemning af opmuntring eller nedtrykthed. Det ene øjeblik træder den mørke kontur frem og leder vores blik rundt i billedfladen med konturens tyngende og dominerende kraft og fylde. Det næste øjeblik fanges vores opmærksomhed af den lette farvepalet, hvis luftige og opløftende udtryk understreges med en række tynde farvelag, der løber nærmest smeltende ned over lærredet. Au commencement était l image / I begyndelsen var billedet (1965) I Au commencement était l image er fladen befolket med forskellige dyr og figurer, former og farver, derkommer frem fra en farverig baggrund. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Sådan indledes som bekendt Biblens skabelsesberetning. Jorns værk Au commencement était l image kan på dansk oversættes til I begyndelsen var billedet. Her er ordet - grundstenen for al skabelse - skiftet ud med billedet. På den måde giver Jorn meget tydeligt udtryk for, at billeder ikke skal være illustration af fortællinger, men at de netop selv skal skabe fortællinger ud fra den frie fantasi. Jorn var meget imod ideen om kunsten som noget fint og eksklusivt, som kun få kunne få gavn af. Hans hensigt var derfor at udfordre den pæne, etablerede kunst, og derfor lod han ofte ironi og humor indgå i sine værker såvel som i sine forskellige former for tekstproduktioner. Den abstrakte kunst FORE- STILLER ikke noget, men ER noget. Den spontanabstrakte kunst kan derfor kategoriseres som en spontan tilstand eller situation, en stemning eller en følelse, mente Jorn. Hvilke former og figurer kan du få øje på i værket Im Flügelschlag der Schwäne Jorn ønskede, at når man så på hans kunst, skulle fantasien sættes fri.fantasien er sin egen - Jorn sætter den fri. Hvilke tanker får du, når du betragter maleriet Au commencement était l image Jorn gjorde ofte brug af automattegning. Automattegning er en teknik, hvor man tegner uden at tænke over motiv og indhold, men blot lader tegningen styre sig selv. I Jorns tilfælde kiggede han først på sine tegninger bagefter og markerede de figurer, han efterfølgende syntes, der er dukket op i tegningens virvar af linjeforløb.

8 Hvilke maleriske stilarter kan du tyde i værket Au commencement était l image På hvilken måde og med hvilke virkemidler sætter Jorn den pæne kunst i perspektiv Brugen af det abstrakte formsprog vil i det samme åbne for en flertydighed og give beskureren en frihed til at tolke værket. Jorns kunst er ikke skabt med nogen form for facit for øje. Det er derimod op til os selv at drage fortolkningen afhængigt af os selv og vores associationer. Med brugen af det spontanabstrakte billedsprog i kunsten håbede Jorn at skabe udtryk, der taler til os alle på tværs af tid, sted og nationalitet. Jorns endelige mål var at nå en demokratisk kunst, der kunne medvirke til at samle Europa ovenpå den splittelse, som bl.a. 2. Verdenskrig havde medført. Gå på jagt i Jorns værker og find eksempler på den måde, hvorpå farver skaber form. Hvad fortæller værket Au commencement était l image dig Asger Jorn: Im Anfang war das Bild, 1965, 200 x 300 cm. Tilhører Statens Museum for Kunst. Foto SMK Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk

9 The Situation of a central Figure har, som de mange andre Jorn værker, været underlagt forskellige mulige fortolkninger. Find spor i billedet, der tyder på forskellige mulige fortolkninger. Til trods for at Jorn var en passioneret kunstskribent, holdt sig mest til mere generelle kommentarer om kunst og æstetik og udtrykte han sig kun sjældent om sine egne værker specifikt. Jorn ønskede nemlig ikke at styre beskuerens oplevelse af hans værker. The Situation of a central Figure / Situationen omkring en central figur ( ) The Situation of a central Figure er blevet til i Paris og på Havanna. Af store malerier er dette værk et af de mere begivenhedsmættede af slagsen. Det er domineret af lange, bløde penselstrøg og farvefelter i klare farver såsom blå, rød, gul, grøn og rosa. I maleriets væld af farver ser vi øjeblikkeligt med en markant figur, som på dramatisk vis skyder op i lærredets midterparti. De øvrige billedpartier er ligeledes præget af dramatik og bevægelse. Rundt omkring er der antydninger af andre væsner. Måske har de en mulig relation til billedets centrale hovedfigur Jorn har navngivet værket Situationen omkring en central figur. Hvad er det er for en figur, vi ser Hvorfor skyder den op Hvilken hensigt har figuren Hvilken situation befinder figuren sig i Der kan ikke være tvivl om, at vi her er vidne til noget stort og eksistentielt, men hvad der præcist kan tænkes at foregå i billedet, må vi overlade til vores egen fantasi. Hvilke følelser og stemninger fornemmer du i billedet The Situation of a central Figure Hvad er det for en figur, der skyder op i billedet The Situation of a central Figure Hvilke tillægsord vil du beskrive figuren med Hvad er det for en situation, figuren befinder sig i Asger Jorn, The Situation of a Central Figure, (Situationen omkring en central figur), , 118 x 195 cm. Olie på lærred / Oil on canvas Louisiana Museum for Moderne Kunst, Humlebæk Donation: The Merla Art Foundation ved / by Jytte og Dennis Dresing Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk Er det dag eller nat i billedet The Situation of a central Figure Hvilke elementer er med til at tidssætte denne stemning

10 Scultura Figurata / Figurskulpturen (1972) Værket Scultura Figurata, der på dansk betyder Figurskulpturen, er det sidste i rækken af store værker, som Jorn når at male inden sin død i Jorn påbegyndte allerede dette værk i 1969, hvorefter han tog det med sig på sine rejser til Danmark og Frankrig for at gøre det færdigt i Italien i Med værkets vertikale format bevæger Jorn sig væk fra det mere horisontale og landskabsorienterede maleri, som han ellers tidligere har benyttet. Scultura Figurata er bygget op som en lukket, korslignende form, der stiger frem på en baggrund af blå-grålige toner. Værket besidder en ekstrem dynamik og uro: dels i kraft af formens fordrejede arme, dels i kraft af det ekspressive farveorgie, der udspiller sig på lærredet. Søger vi ind i billedets materie, ser vi antydninger af landskab, ansigter og fantasifulde figurer i et levende virvar af farverige penselstrøg. Sammenlignes Scultura Figurata med eksempelvis skulpturen Seconda Horisonda træder det tydeligt frem, hvordan Jorn var dygtig til at overføre maleriets figurative abstraktioner til en skulpturel, tredimensionel form. Hvordan forholder værket Scultura Figurata sig til begreberne liv og død Den absolutte adskillelse mellem skulptur og maleri findes ikke (Citat: Asger Jorn 1941) Sammenlign Jorns malerier og skulpturer. Hvilke forskelle og ligheder kan du finde på tværs er værkernes forskellige udtryksformer Kort før sin død og samtidig med at han laver værket Scultura Figurata udfører Jorn 23 bronzeskulpturer og seks marmorværker mens han er i den italienske by Carrara. Efter disse anstrengelser udtalte Jorn, at han følte, han nu havde nået det, han skulle. Året efter døde han. Prøv at vende billedet på hovedet. Hvad betyder det for din tolkning af billedet Hvilke associationer får du, når du kigger på Scultura Figurata Asger Jorn, Scultura Figurata, 1972, 250 x 200 cm. Tilhører Fæn Gods. Foto Ole Hein Pedersen Donation Jorn, Silkeborg/ billedkunst.dk

11 PRAKTISKE OPLYSNINGER Omvisninger Suppler besøget med en omvisning: Museets kunstfaglige omvisere byder på spændende omvisninger, som naturligvis kan tilpasses den enkelte målgruppe. Pris for en skoleklasse: 475,- kr. (1 time). Omvisninger skal senest bookes en uge før afvikling. Asger Jorn, 1961 (Foto Tage Nielsen) Tjek rækken af spændende arrangementer i forbindelse med JORN INTERNATIONAL på vores hjemmeside: Værkstedspakke Book en værkstedspakke i museets Juniorværksted: Med fingrene dybt inde i Jorns skabelsesprocesser, vil eleverne her få personlige erfaringer med de kreative processer, der relaterer til det spontanabstrakte. Museets værkstedsmedarbejder introducerer til udstillingen samt varetager de kreative udfordringer i værkstedet. Værkstedsmedarbejder: Else M. Rasmussen, kunstner. Pris: 600,- (inkl. intro, undervisning og materialer). Værkstedspakker skal bookes i god tid i forvejen. Yderligere information Har du spørgsmål til materialet eller ønsker råd og vejledning om brug af udstillingen i undervisningssammenhæng, er du naturligvis velkommen til at kontakte os: Formidlingsafdelingen på ARoS Aros Allé 2 DK-8000 Tlf: ARTiFAKTi er udarbejdet af Formidlingsafdelingen på ARoS Tekst: Anne Mette Høncke Layout og korrektur: Lene Bæk Jørgensen

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

KULTURBUS tilbud forår 2016

KULTURBUS tilbud forår 2016 KULTURBUS tilbud forår 2016 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Fællesaktiviteter på

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

KulTUR for alle efterår 2016

KulTUR for alle efterår 2016 KulTUR for alle efterår 2016 Undervisningstilbud ifm. KulTUR for alle, efteråret 2016 Bussen kører tirsdage, onsdage og torsdage i ugerne 45-48. HEART og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum tilbyder

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Omkring 150 gæster indfandt sig til fernisering og åbningsarrangement på Efterårsudstillingen på Hirtshals Fyr. Kunstudvalget

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser Maria Lassnig At male med kroppen 18/11 2016 26/2 2017 Om undervisningsmaterialet Dette er et undervisningsmateriale om særudstillingen

Læs mere

UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015

UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015 UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015 Undervisningen bygger på målsætningerne som beskrevet i Forenklede Fælles Mål. Formålet med Billedkunst At eleverne bruger deres fantasi, skaber deres egne værker

Læs mere

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte e r i n d r i n g e n s l a n d s k a b e r Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte landskaber.

Læs mere

EN MALERS OVERVEJELSER. af Peter Lundberg

EN MALERS OVERVEJELSER. af Peter Lundberg EN MALERS OVERVEJELSER af Peter Lundberg Et nyt maleri bliver til Jeg maler, fordi jeg ikke kan lade være, alligevel bliver jeg hver gang ramt af tvivlen og angsten for ikke at slå til, skarpt forfulgt

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR

2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR Katalog 2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR ØMME KÆRTEGN H = 18 cm Januar Lene Purkær Fabriksparken 9 9230 Svenstrup J Tel: 9831 8081 www.lenepurkaer.dk Skulpturer, der afspejler en kærlighed til livet.

Læs mere

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN af UFFE CHRISTOFFERSEN 2014 PORTRÆTTET og FARVEN Maleriet byder konstant på nye udfordringer. Den seneste opgave har været et portræt af tidligere regionrådsformand Vibeke

Læs mere

NATURLIGHEDER TAGE STØRUP & PETER LUNDBERG 28. MARTS - 29. APRIL 2009 SILKEBORG KUNSTNERHUS. Nygade 24, 8600 Silkeborg

NATURLIGHEDER TAGE STØRUP & PETER LUNDBERG 28. MARTS - 29. APRIL 2009 SILKEBORG KUNSTNERHUS. Nygade 24, 8600 Silkeborg NATURLIGHEDER TAGE STØRUP & PETER LUNDBERG 28. MARTS - 29. APRIL 2009 SILKEBORG KUNSTNERHUS Nygade 24, 8600 Silkeborg naturligheder der er natur lighed ulig nat erna ertur erturnat der hed ertan turlihed

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning Jesper Just er født i 1974 og tog sin afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2003. Han bor og arbejder i New York og er repræsenteret i en

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Uv-materiale til I bølgen blå klasse

Uv-materiale til I bølgen blå klasse Uv-materiale til I bølgen blå 7.-10. klasse Sol og ungdom en konstruktion En flok børn løber mod havet. Det er sommer, og solen skinner, så man næsten bliver blændet. Børnenes kroppe er stærke, og lyset

Læs mere

PETER LUNDBERG OLIEMALERIER

PETER LUNDBERG OLIEMALERIER PETER LUNDBERG OLIEMALERIER 2 Oliemaleri str. 150 x 150 cm. 2012. Millingbæk fantasi / A Closer Look A Closer Look At The World Behind Siden 1969 har maleren Peter Lundberg håndteret lærred, farver og

Læs mere

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst INSPIRATIONSMATERIALE Forestillinger 2004 - Værk i kontekst Esbjerg Kunstmuseum 07.05.-15.08.2004 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Forestil dig Asger Jorns Lykkens have (1947) indgå i hele fem forskellige

Læs mere

PROCES DOKUMENT FUTURISME

PROCES DOKUMENT FUTURISME PROCES DOKUMENT FUTURISME JUNAD ASHRAF GRUPPE 5 1 1 Inholdsfortegnelse 1.Forside 2.Inholdsfortegnelse 3.Perioden & Stilarten 4.Tidstypiske Kunstrere 5.Karakteristisk Træk 6.Typografi 7.Reference til Nutiden

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Analysemodeller og -metoder

Analysemodeller og -metoder Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 5. juni - 5. juli 2015 Mellem Tangkrogen og Ballehage Analysemodeller og -metoder TIL SKOLER KOM OG VÆR MED! Sculpture by the Sea er her igen. Skulpturudstillingen

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

Leif Djurhuus ved siden af Rory Macbeths skulptur Hamlet fag break (Foto: Martin Bubandt) Inspirationsmateriale til folkeskole og gymnasie

Leif Djurhuus ved siden af Rory Macbeths skulptur Hamlet fag break (Foto: Martin Bubandt) <artifakti> Inspirationsmateriale til folkeskole og gymnasie Leif Djurhuus ved siden af Rory Macbeths skulptur Hamlet fag break (Foto: Martin Bubandt) Inspirationsmateriale til folkeskole og gymnasie Særudstillingen CON AMORE - Leif Djurhuus Samling

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

PÅ BAGSIDEN. Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen MELLEMTRINNET

PÅ BAGSIDEN. Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen MELLEMTRINNET PÅ BAGSIDEN Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen MELLEMTRINNET Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen Nærværende inspirationskatalog er rettet mod grundskolens mellemtrin. Kataloget

Læs mere

Billeder. psykiatri. på fremtidens. Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013. Rønnebæksholm

Billeder. psykiatri. på fremtidens. Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013. Rønnebæksholm Billeder på fremtidens psykiatri Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013 Rønnebæksholm Du står med et kunstkatalog i hånden! Kataloget er udgivet i forbindelse med kunstudstillingen på Verdens Mentale Sundhedsdag

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi Udstillingen består af 202 forskellige Fools, som museet har lånt af private kunstsamlere. Den danske kunstner Michael Kvium er kendt for at provokere, fortrylle og begejstre beskurene med sine

Læs mere

Martin Fraenkel Vitamin mf Nye malerier d. 27. marts 9. maj 2015

Martin Fraenkel Vitamin mf Nye malerier d. 27. marts 9. maj 2015 Martin Fraenkel Vitamin mf Nye malerier d. 27. marts 9. maj 2015 GALLERI PROFILEN AKADEMISK OUTSIDERKUNST Af Veronika Botin Efter en periode med stor interesse i samtidskunsten for nye udtryksformer som

Læs mere

8 bud på billedforløb

8 bud på billedforløb 8 bud på billedforløb Center for Undervisningsmidler Slagelse, ved pædagogisk konsulent Mette Rold 1 Collage-billeder Ud fra et tema skal et billede klippes eller stykkes sammen. Der skal lånes fra andres

Læs mere

Erik A. Frandsen: The Siege Of. (Himmerlands Kunstmuseum 2016) DET DOBBELTE RUM

Erik A. Frandsen: The Siege Of. (Himmerlands Kunstmuseum 2016) DET DOBBELTE RUM Åbningstale v. Palle Rønde Møller Erik A. Frandsen: The Siege Of. (Himmerlands Kunstmuseum 2016) DET DOBBELTE RUM Eriks udstilling her på museet åbnede 13. dec.1986 og sluttede 22. febr. 1987. Det er næsten

Læs mere

Pernille Struer 26/05-24/06 201 2

Pernille Struer 26/05-24/06 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 4/201 2 Pernille Struer 26/05-24/06 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Pernille Struer Lørdag den 26. maj fra kl. 1 3.00

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Lokalbanken fylder 90 år

Lokalbanken fylder 90 år Lokalbanken fylder 90 år og forærer kunst til borgerne tid til nærvær Forord Lokalbanken har fornøjelsen af at præsentere 11 kunstværker, der er blevet indkøbt i anledning af bankens 90-års fødselsdag.

Læs mere

Billedkunst 1. klasse 2016/2017

Billedkunst 1. klasse 2016/2017 Billedkunst 1. klasse 2016/2017 Fagets identitet og rolle I faget billedkunst skal eleverne lære at producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

AAGAARD ANDERSEN I BRUG VÆRKER FRA 1950'ERNE OG FREM - KURATERET AF VIBEKE PETERSEN OG JØRGEN MICHEALSEN

AAGAARD ANDERSEN I BRUG VÆRKER FRA 1950'ERNE OG FREM - KURATERET AF VIBEKE PETERSEN OG JØRGEN MICHEALSEN En lærerguide AAGAARD ANDERSEN I BRUG VÆRKER FRA 1950'ERNE OG FREM - KURATERET AF VIBEKE PETERSEN OG JØRGEN MICHEALSEN 17. august 6. oktober 2013 Introduktion I perioden 17. august til 6. oktober 2013

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Et indblik i kunstverdenens undergrund

Et indblik i kunstverdenens undergrund Et indblik i kunstverdenens undergrund Udstillinger Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie fra d. 4. oktober 9. november 2014. ET INDBLIK I KUNSTVERDENENS UNDERGRUND 9. oktober 2014 af Mia Granhøj

Læs mere

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition.

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition. Komposition - om at bygge et billede op Hvis du har prøvet at bygge et korthus, ved du, hvor vigtigt det er, at hvert kort bliver anbragt helt præcist i forhold til de andre. Ellers braser det hele sammen.

Læs mere

INDIVIDUEL UDSMYKNING VISER FORSKELLEN PÅ KOPIERNE OG ORIGINALERNE

INDIVIDUEL UDSMYKNING VISER FORSKELLEN PÅ KOPIERNE OG ORIGINALERNE INDIVIDUEL UDSMYKNING VISER FORSKELLEN PÅ KOPIERNE OG ORIGINALERNE A Closer Look At The World Behind oplagt være naturen, men det kan måske også være vores sind - altså billeder af alt det, der kan ulme

Læs mere

LEONARD RICKHARD Mellem Krig og Fred

LEONARD RICKHARD Mellem Krig og Fred ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisning Udstillingen tager dig med på en rejse ind i et univers med bl.a. stille skovpartier, røde barakker, mo-delbyggere og samlinger af udstoppede fugle.

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

Undervisningsmateriale til Indskoling og Mellemtrin

Undervisningsmateriale til Indskoling og Mellemtrin Undervisningsmateriale til Indskoling og Mellemtrin Tekst og redaktion ved Lasse Kaae og Majbritt Løland, Randers Kunstmuseum, oktober 2016. 1 Lærervejledning Lærervejledningen giver en introduktion til

Læs mere

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST Af Anna Hofgaard Møller (LIN 208470) Vejleder: Kirsten Bak Andersen INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Mål med forløbet... 3 Klassetrin... 3 Forud for forløbet...

Læs mere

Verdenskunst på Kunstmuseet i Vejle

Verdenskunst på Kunstmuseet i Vejle Verdenskunst på Kunstmuseet i Vejle Kontakt Olga Svindelspind for særlige tilbud til DIG! Kære kunstelsker Jeg er Olga Svindelspind, den ærligste kunstsælger i verden!! Jeg bor i Moskva, en by i Rusland,

Læs mere

Billedkunst - læseplan for Engskolen

Billedkunst - læseplan for Engskolen Billedkunst - læseplan for Engskolen Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse

Læs mere

MOGENS ANDERSEN MALERI AKVAREL 1959-1995 7. APRIL 15. MAJ 2001 GALLERI PROFILEN

MOGENS ANDERSEN MALERI AKVAREL 1959-1995 7. APRIL 15. MAJ 2001 GALLERI PROFILEN VELKOMMEN TIL FERNISERING LØRDAG D. 7. APRIL KL. 12-15 PÅ PÅSKEUDSTILLING 2001 MOGENS ANDERSEN MALERI AKVAREL 1959-1995 7. APRIL 15. MAJ 2001 MOGENS ANDERSEN ER TILSTEDE PÅ FERNISERINGEN GALLERI PROFILEN

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

BILLEDANALYSE FAKTA Kunstneren Billedet FORM 1. Billedbeskrivelse Hvilken slags billede er det. Figurativt/Abstrakt Hvad er der på billedet.

BILLEDANALYSE FAKTA Kunstneren Billedet FORM 1. Billedbeskrivelse Hvilken slags billede er det. Figurativt/Abstrakt Hvad er der på billedet. BILLEDANALYSE FAKTA Det allerførste du skal gøre, er finde ud af fakta om billedet. Kunstneren - Hvad hedder kunstneren? - Hvornår levede hun? - Fra hvilket land stammer hun? Billedet - Hvad er billedets

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

PICASSO KERAMIK. Kontakt. Undervisningsmaterialet består af:

PICASSO KERAMIK. Kontakt. Undervisningsmaterialet består af: PICASSO KERAMIK Pablo Picasso: Tête de chèvre. 1956. Private Collection Succession Picasso/ VISDA 2018. Photo: Maurice Aeschimann Kontakt Kontakt Louisianas booking for at bestille 1 eller 2-timers forløb

Læs mere

EVENTYRLIG DIALOG UNDERVISNING

EVENTYRLIG DIALOG UNDERVISNING 1 KÆRE UNDERVISER Du sidder nu med Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museums inspirationskatalog til undervisning i og med udstillingen. I kataloget kan du lade dig inspirere af de tre forskellige forløb

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

UDE OG HJEMME. Hallofoten. St. Torv. 9500 Hobro

UDE OG HJEMME. Hallofoten. St. Torv. 9500 Hobro UDE OG HJEMME Hallofoten St. Torv. 9500 Hobro 13. februar - 26. marts 2016 Anne Østergaard: Krage, 2015, akvarel, 50 x 70 cm Hardy Brix: Arktisk Landskab 5, 2009, olie, 115 x 115 cm Annette Fausø: Udsigt

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AVI AKADEMIET FOR WWW. VlSUEL - lnnovatlon. DK designskole for børn INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest

Læs mere

Sådan arbejder vi med tekster i folkeskolen

Sådan arbejder vi med tekster i folkeskolen Sådan arbejder vi med tekster i folkeskolen Beskrivelse Vurdering Tekstarbejde i folkeskolen Analyse Perspektivering (Sammenligning) Fortolkning Arne Dørup Jensen 1 Analysemodel til billeder H vilket billede?

Læs mere

KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE. ROA (Belgien)

KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE. ROA (Belgien) KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE ROA (Belgien) Roa er en belgisk graffitimaler, der generelt maler dyr, der har en relation til det område de bliver malet i. ROA's farvepallette er minimalistisk og ofte

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi Udstillingen består af 202 forskellige Fools, som museet har lånt af private kunstsamlere. Den danske kunstner Michael Kvium er kendt for at provokere, fortrylle og begejstre beskurene med sine

Læs mere

- for trivsel og velvære i virksomheden...

- for trivsel og velvære i virksomheden... - for trivsel og velvære i virksomheden... - EN OPLEVELSE I Få et spændende kreativt indspark i dagligdagen - få nye sjove oplevelser og ryst kollegaerne sammen på en anderledes måde. Hyr én, to eller

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse 10 måder at knække kunsten på 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen 4.-10.klasse Indledning 10 måder at knække kunsten på præsenterer 10 forskellige metoder til at arbejde med

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

ART BOOK 2016 Abstrakte malerier af kunstner Michael Lønfeldt

ART BOOK 2016 Abstrakte malerier af kunstner Michael Lønfeldt ART BOOK 2016 Abstrakte malerier af kunstner Michael Lønfeldt Malerier af kunstner Michael Lønfeldt Her i kataloget viser jeg fotos med et udvalg af de seneste malerier jeg har lavet. Med lidt tekst om

Læs mere

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM)

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM) Årsplan for 5.B.T billedkunst 2016/2017- Malene von der Maase Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere,

Læs mere

Undervisning J. F. Willumsens Museum 8. september - 30.december 2013

Undervisning J. F. Willumsens Museum 8. september - 30.december 2013 Undervisning J. F. Willumsens Museum 8. september - 30.december 2013 Om undervisning på J. F. Willumsens Museum Undervisningen på J. F. Willumsens Museum er dialogbaseret og procesorienteret, og lægger

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Pjece: Fra spildevand til rekreativt land og vand

Pjece: Fra spildevand til rekreativt land og vand Pjece: Fra spildevand til rekreativt land og vand Afsender: Kloakforsyningen, Aalborg Kommune. Baggrund: Udskiftning af eksisterende og forældet præsentationsfolder både i relation til layout og indhold.

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget BILLEDKUNST

Centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget BILLEDKUNST Formål for faget BILLEDKUNST Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse på en rig og nuanceret måde og at bruge

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Beskrivelse af faget og dets indhold:

Beskrivelse af faget og dets indhold: Beskrivelse af faget og dets indhold: Model for valg af indhold Faget beskrives her som fag, men de elevkompetencer der indgår i fagets beskrivelse bør ses i sammenhæng med andre kommunikative fagområder.

Læs mere

8 bud på billedforløb

8 bud på billedforløb 8 bud på billedforløb Center for Undervisningsmidler Slagelse, ved pædagogisk konsulent Mette Rold 1 Collage-billeder Her kan der leges med forholdet mellem real virkelighed og imaginær virkelighed. Dette

Læs mere