Asger Jorn: Lettre á mon fils, , 130 x 195,5 cm. Tilhører Tate. London, 2010 Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download " Asger Jorn: Lettre á mon fils, 1956-57, 130 x 195,5 cm. Tilhører Tate. Foto @Tate, London, 2010 Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst."

Transkript

1 Asger Jorn: Lettre á mon fils, , 130 x 195,5 cm. Tilhører Tate. London, 2010 Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk <artifakti> Inspirationsmateriale for folkeskole og gymnasieklasser til udstillingen JORN INTERNATIONAL 22. JANUAR MAJ 2011

2 Med JORN INTERNA- TIONAL tilbyder ARoS dig en oplevelsesrig indsigt i Jorns fantastiske hovedværker et nærgående indblik i en kunstners jagt på dynamik, farvekraft og frisættelse af formen. Jorns brødre Jørgen Nash og Vagn Ove var også kunstnere. Jorn boede som ung i Silkeborg. Her tog han sin seminarieuddannelse og arbejdede som lærer i kort tid. Han havde livet igennem en stærk tilknytning til byen. Vore eksperimenter tager sigte på at lade tanken udtrykke sig spontant uden den kontrol fornuften står for. Ved hjælp af den irrationelle spontanitet nærmer vi os den vitale kilde for tilværelsen Citat: Asger Jorn 1949). Det var kontakten til surrealismen og ideen om motivets afsæt i det ubevidste, der gjorde Jorn interesset i at hente motiver ud af fantasien og det drømmende. Asger Jorn hører uden tvivl til blandt de største kunstnere i det 20. århundrede. Særligt når vi ser de originale værker. Vi opsluges i en malerisk verden, hvor kunstens egne love regerer, og de stærke følelser dominerer. På særudstillingen JORN INTERNATIONAL har ARoS samlet syv af Jorns absolutte hovedværker. I udstillingen spiller de sammen med mere end 60 andre værker af Jorn. Parallelt til udstillingens fokus vil hovedsporet i undervisningsmaterialet først og fremmest præsentere de syv hovedværker enkeltvis. Relevante aspekter ved Jorns virke som kunstner vil også indgå i hovedsporet. I teksten findes udvalgt billedmateriale, perspektiverende oplysninger til udstillingens værker samt forslag til arbejdsspørgsmål. God fornøjelse. JORN INTERNATIONAL Asger Jorn er en kunstner, der arbejdede med mange forskellige udtryk indenfor maleri, keramik, grafik. Han har også skrevet bøger og artikler med æstetiske og filosofiske vinkler på billedkunst og arkitektur. Jorn brændte for sin kunst og var med i flere internationale kunstnergrupper. Selvom COBRA-sammenslutningen kun eksisterede i årene , er den alligevel den mest kendte af de kunstnergrupper, Jorn var medlem af. COBRA var et europæisk kunstnerfællesskab, der ønskede at skabe en kunst, der skulle være ligetil og lettilgængelig for alle mennesker. Alle skulle have mulighed for at skabe egne fortolkninger af kunst. Deres kunst var inspireret af forskellige former for nordiske og primitive kunstgenrer, og de var meget interesseret i den spontanitet, der f.eks. findes i børnetegninger. Med udstillingen JORN INTERNATIONAL træder vi ind i Jorns univers på det tidspunkt, hvor hans kunst for alvor er blevet internationalt anerkendt. Udstillingen giver et godt indblik i Jorns billedkunstneriske udvikling fra han fik sit internationale gennembrud i 1958 og frem til hans død i De udstillede værker er gennem tiderne blevet købt af internationale museer og kunstsamlere og er i anledning af JORN INTERNATIONAL for en sjælden gangs skyld hentet til Danmark. Asger Jorn, foran Lettre à mon fils (Foto: Gunni Busck) Asger Jorns oprindelige navn er Asger Oluf Jørgensen. Han blev født i Struer den 3. marts Han havde fem søskende. I 1946 tog han kunstnernavnet Jorn. Jorn døde 1. maj år gammel. De syv hovedværker er hentet til Danmark fra steder som New York, London, Paris, Berlin, Amsterdam og München. Som billedkunstner udførte Jorn mere end 2200 malerier. COBRA-betegnelsen er skabt ud fra forbogstaverne på de europæiske byer, de deltagende kunstnere kom fra: Copenhagen, Brussels og Amsterdam.

3 Lettre à mon fils er gengivet i sin helhed på forsiden af materialet. Rumopbygningen med figurer placeret ved siden af hinanden, som vi kan se i værket Lettre à mon fils, løses mere op i Jorns senere værker. Hvor mange forskellige figurer kan du finde i Lettre à mon fils Hvad forestiller de Lettre á mon fils / Brev til min søn ( ) Titlen på værket Lettre á mon fils kan på dansk oversættes til Brev til min søn. Maleriet fik stor international opmærksomhed, da det i 1958 blev udstillet på udstillingen 50 ans d art moderne i Bruxelles. Værket kickstartede Jorns internationale gennembrud. I sin form adskiller det sig fra hans tidligere værker ved overvejende at være opbygget af tydelige, enkeltstående figurer. Selvom Jorn ikke ønskede at skabe billeder hentet fra den synlige verden, minder opstillingen af de mange figurer om en slags familieportræt. Men figurerne i billedet orienterer sig dog i hver deres retning. Det giver derved beskueren en oplevelse af, at den klassiske familie-harmoni er helt fraværende. I modsætning til en klassisk komposition, hvor rækken af deltagende figurer typisk vil være placeret i et centralperspektivisk rum, er billedfladen i Jorns værk fyldt ud med figurer, der er placeret side om side og lag på lag. Hvilke maleriske virkemidler tager Jorn i brug for at samle de mange figurer i værket Lettre à mon fils Hvilke følelser og stemninger, synes du, optræder i værket Lettre à mon fils Udsnit af Lettre a mon fils. Se også forside. Er der nogle figurer i Lettre à mon fils, som du synes skiller sig ud Hvilken figur fanger måske særligt din opmærksomhed I Jorns værker er der altid en form, en farve eller et væsen, som fanger vores opmærksomhed og drager os ind i billedet. I mange tilfælde har Jorn gjort brug af automattegning som den grundlæggende struktur for sine kunstværker. Han fandt denne teknik særdeles brugbar for opnåelsen af spontane udtryk, idet impulserne og det underbevidste blev det ledende i processen mens fornuft og bevidst kontrol kobledes fra. Den klassiske kunst bygger som udgangspunkt på den opfattelse, at et kunstværk besidder et entydigt budskab. Men Jorn ønskede at gøre op med dette kategoriserende kunstsyn for i stedet at skabe et bevidst nordisk billedsyn, der hylder den frie og abstraherende kunst. Hans kunst er således en rejse ind i maleriets verden, hvor billedkunstens love regerer og en verden hvor beskuerens egne fortolkninger bydes velkommen. I Lettre a mon fils er det således ej heller præcist angivet, hvem af figurerne, der kunne tænkes at være den søn, som værket tilsyneladende er henvendt til. Jorns tidlige værker er præget af et fokus på mere eller mindre figurative elementer. Den sene Jorn er derimod langt mere abstrakt og ekspressivt orienteret. Prøv at se på forskellige familiebilleder og snak om personernes forhold til hinanden. Hvordan ser dit familieportræt ud

4 Ausverkauf einer Seele / En sjæl på udsalg (1958) Ausverkauf einer Seele er udført i München. Modsat Jorns tidligere værker, hvor man kan se antydninger af en horisontlinje og landskabelige rum, er Ausverkauf einer Seele et godt eksempel på, hvordan han bruger det abstrakte billedsprog. Det var der mange, der også gjorde i tiden, hvor maleriet er lavet. Men Jorn tog det mere og mere til sig. I Ausverkauf einer Seele har Jorn skabt liv på hele billedfladen. Farver, linjer og bevægelser arbejder sammen på en måde, så kompositionen balancerer som et samlet hele. Ausverkauf einer Seele er bl.a. blevet fortolket som en kritisk kommentar til de stærke markedskræfter, som begyndte at dominere på den internationale kunstscene på dette tidspunkt. Det betød, at kunst blev behandlet som en vare - en forbrugsting på linie med tøj og cd ere. Det brød Jorn sig ikke om. Asger Jorn: Ausverkauf einer Seele, , 200 x 250-cm. Tilhører Solomon R. Guggenheim Museum, N.Y. Foto Solomon Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk Selvom spontan-abstrakt kunst kan synes tilfældig og uden kontrol, kræver arbejdet med det spontan-abstrakte billedsprog faktisk en høj grad af kunstnerisk opmærksomhed. Kunstnerens indre følelser eller oplevelse af virkeligheden kommer udelukkende til udtryk gennem samspillet mellem farver, lys, linjer og bevægelse - også kaldet kunstens egne virkemidler. For den spontan-abstrakte kunstner handler det derfor om at sætte spontaniteten i spil. Samtidig gælder det også om at håndtere kunstens virkemidler sådan at værket bliver ved med at være åbent og indbydende - og ikke bare ender i et intetsigende kaos af farver og bevægelse. Værket Ausverkauf einer Seele kan oversættes til En sjæl på udsalg. Hvilke tanker vækker sådan en titel hos dig Tag en kopi af værket Ausverkauf einer Seele og følg de streger, du synes er interessante. Brug sort tusch. Hvilke fortællinger rummer dit nye billede

5 Hvordan påvirker malemåden vores oplevelse af billedet Ausverkauf einer Seele Betyder det noget for kunsten og dens indhold eller budskab, at nogen betragter det som en forbrugsvare Værkets farver er holdt i en særlig stil set i forhold til de øvrige værker, der vises på JORN INTERNATIONAL. Grundtonerne i billedet er lyse jordfarver, som sættes i spil med enkelte farver i røde, gule og grønne nuancer. Ausverkauf einer Seele har et ekspressivt udtryk, som kan lede tankerne hen på den abstrakt-ekspressionistiske kunstner Jackson Pollock, som arbejdede samtidig med Jorn. Men hvor Pollock sprøjtede maling på lærrederne efter tilfældighedsprincipper, var det for Jorn vigtigt at skabe malerier med indhold i modsætning til den form, Pollock repræsenterede. Det er sjældent, at Guggenheim-museet i New York udlåner deres kunstværker, men det verdenskendte museum har indvilliget i at låne det 2 x 2,5 meter store maleri Ausverkauf einer Seele til ARoS. Asger Jorn: Døddrukne danskere, 1960, 130 x 200 cm. Tilhører Louisiana Museum of Modern Art, Danmark. Foto Louisiana Museum of Modern Art Donation Jorn, Silkeborgbilledkunst.dk Jorn blev i 1963 givet en pris for værket Døddrukne danskere - nemlig: The Guggenheim International Award. Men Jorn takkede nej tak. Ifølge Jorn var kunst ikke nogen konkurrence. Hvilke elementer i Døddrukne danskere bidrager til dynamik Hvilke bidrager til opretholdelse af harmoni og balance På hvilken måde kan man tale om, at Døddrukne danskere nedbryder det eksisterende skel mellem den intellektuelle finkultur og den folkelige lavkultur Dead Drunk Danes / Døddrukne danskere (1960) I Døddrukne danskere ser vi ingen umiddelbart genkendelige figurer. Først når vi har iagttaget billedet et stykke tid, ser vi antydninger af figurer, dyr og mennesker i den eksplosion af tykke farvelag og maleriske sprøjt, der er afsat på lærredet. Døddrukne danskere er malet i Selve titlen Døddrukne danskere er tænkt som en kunstnerisk kommentar til præsident Eisenhowers omtale af danskeres løsslupne moral omkring alkohol. I dette maleri har Jorn fokuseret på den frigjorte og dynamiske stemning, der ofte optræder i forbindelse med fest, druk og dans og ikke på en decideret figurativ gengivelse. Til trods for at Jorn var glad for at skrive og formulere sig, holdt sig for det meste til mere generelle kommentarer om kunst og æstetik. Kun sjældent udtrykte han sig om sine egne værker. Jorn ønskede nemlig ikke at styre vores oplevelse af hans værker.

6 Jorn har lavet værket både mens han var i Danmark og i den italienske by Albisola. Her bosatte Jorn sig i flere omgange - med eller uden sin familie. Jorn rejste i det hele taget så meget, at han i visse sammenhænge blev betegnet som rastløs. Men for Jorn var det ikke så meget selve rejsemålet, der var afgørende. Det var nærmere selve processen: det at være et mobilt menneske og flytte sig fra sted til sted. Denne mobilitet inspirerede ham til at skabe en kunst, der var ligeså dynamisk, som det liv han selv førte. Med sin eksplosion af farver og bevægelse udtrykker et værk som Døddrukne danskere en vedvarende dynamik. Her er ligefrem tale om en billedlæsning, der nærmest ikke vil falde til ro. Rummet flyder rundt i en livlig rytme, der bevæger sig op og ned, rundt og omkring og fylder billedfladen ud i alle hjørner. Kompositionens billedelementer kæmper om vores opmærksomhed. I kraft af de mange farver, som billedet præsenterer, skabes en meget nuanceret billedoplevelse, hvor værket hele tiden forvandler sig i sin form, motiv og stemning nærmest lige foran øjnene af os. Hvilke associationer vækker titlen Døddrukne danskere Hvordan synes du, at titlen harmonerer med værkets maleriske form Titlerne på Jorns billeder afspejler hvilket land, Jorn befandt sig i, da værkerne blev færdiggjort. Jorn og hans kunstnerkolleger ønskede at rykke ved de generelle holdninger til kunst og samfund. På hvilke måder gjorde de oprør Asger Jorn: Im Flügelschlag der Schwäne, 1963, 200 x 300 cm. Tilhører Stedelijk Museum, Amsterdam. Foto Stedelijk Museum, Amsterdam Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk Im Flügelschlag der Schwäne / I svanens vingeslag (1963) Billedet Im Flügelschlag der Schwäne kan på dansk oversættes med titlen I svanens vingeslag og er et eksempel på en teknik, hvor Jorn har arbejdet med store, brede pensler i en akvarellignende teknik. Dvs at malingen nogle steder er så tynd, at den nærmest løber ned over lærredet Kunst er livsform: smuk, grim, flot, ækel, meningsløs, grel, selvmodsigende o.s.v. - ligegyldigt, blot det er frodigt vældende liv (Citat: Asger Jorn 1944)

7 I Im Flügelschlag der Schwäne er de brede strøg afsat på lærredet med en paletkniv, mens den røde himmel er påført med et langt strøg, der ender i en nedadgående bevægelse. Jorn mente, at et billede kun lever videre, hver gang et menneske tyder det med sine egne tolkninger. Symboler med fast betydning vil hæmme fantasien mens flertydige symboler bliver ved med at beskæftige os. Kunstens inderste væsen er at gribe mennesket. Er kunst ikke gribende er den simpelthen mislykket (Citat: Asger Jorn, 1971) I hvilket omfang og med hvilke virkemidler kan man tale om, at Jorns værker besidder indbyggede forvandlinger Til at begynde med blev Jorns billeder af langt de fleste i samtiden opfattet som provokationer. Kun en lille gruppe samlere, gallerister og museumsfolk så hans kunst som noget nyt og udfordrende. Hvad mener Jorn mon med udsagnet ord blænder, ord forhindrer én i at se At Jorn i denne periode var temmelig optaget af den norske maler Edvard Munch ( ) og dennes måde at male på, træder tydeligt frem i dette billede. Forbindelsen ses særligt i de lange, brede penselstrøg, der minder om den malemåde, vi oplever i de velkendte Munch-værker Skriget (1893) og Dansen ( ). Til trods for Jorns orientering som spontan-abstrakt kunstner er Im Flügelschlag der Schwäne et eksempel på, hvordan Jorn altid arbejdede ud fra en overordnet idé. I dette tilfælde kunne titlen naturligt lede vores tanker hen på en svane. Fanget ind i dens store vingespænd suges vi ind i billedverdenen en parallel til vores egen virkelighed. Her møder vi en sammensætning af paradokser: alt afhængig af hvilke billedelementer vi fokuserer på, tillægger vi værket en stemning af opmuntring eller nedtrykthed. Det ene øjeblik træder den mørke kontur frem og leder vores blik rundt i billedfladen med konturens tyngende og dominerende kraft og fylde. Det næste øjeblik fanges vores opmærksomhed af den lette farvepalet, hvis luftige og opløftende udtryk understreges med en række tynde farvelag, der løber nærmest smeltende ned over lærredet. Au commencement était l image / I begyndelsen var billedet (1965) I Au commencement était l image er fladen befolket med forskellige dyr og figurer, former og farver, derkommer frem fra en farverig baggrund. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Sådan indledes som bekendt Biblens skabelsesberetning. Jorns værk Au commencement était l image kan på dansk oversættes til I begyndelsen var billedet. Her er ordet - grundstenen for al skabelse - skiftet ud med billedet. På den måde giver Jorn meget tydeligt udtryk for, at billeder ikke skal være illustration af fortællinger, men at de netop selv skal skabe fortællinger ud fra den frie fantasi. Jorn var meget imod ideen om kunsten som noget fint og eksklusivt, som kun få kunne få gavn af. Hans hensigt var derfor at udfordre den pæne, etablerede kunst, og derfor lod han ofte ironi og humor indgå i sine værker såvel som i sine forskellige former for tekstproduktioner. Den abstrakte kunst FORE- STILLER ikke noget, men ER noget. Den spontanabstrakte kunst kan derfor kategoriseres som en spontan tilstand eller situation, en stemning eller en følelse, mente Jorn. Hvilke former og figurer kan du få øje på i værket Im Flügelschlag der Schwäne Jorn ønskede, at når man så på hans kunst, skulle fantasien sættes fri.fantasien er sin egen - Jorn sætter den fri. Hvilke tanker får du, når du betragter maleriet Au commencement était l image Jorn gjorde ofte brug af automattegning. Automattegning er en teknik, hvor man tegner uden at tænke over motiv og indhold, men blot lader tegningen styre sig selv. I Jorns tilfælde kiggede han først på sine tegninger bagefter og markerede de figurer, han efterfølgende syntes, der er dukket op i tegningens virvar af linjeforløb.

8 Hvilke maleriske stilarter kan du tyde i værket Au commencement était l image På hvilken måde og med hvilke virkemidler sætter Jorn den pæne kunst i perspektiv Brugen af det abstrakte formsprog vil i det samme åbne for en flertydighed og give beskureren en frihed til at tolke værket. Jorns kunst er ikke skabt med nogen form for facit for øje. Det er derimod op til os selv at drage fortolkningen afhængigt af os selv og vores associationer. Med brugen af det spontanabstrakte billedsprog i kunsten håbede Jorn at skabe udtryk, der taler til os alle på tværs af tid, sted og nationalitet. Jorns endelige mål var at nå en demokratisk kunst, der kunne medvirke til at samle Europa ovenpå den splittelse, som bl.a. 2. Verdenskrig havde medført. Gå på jagt i Jorns værker og find eksempler på den måde, hvorpå farver skaber form. Hvad fortæller værket Au commencement était l image dig Asger Jorn: Im Anfang war das Bild, 1965, 200 x 300 cm. Tilhører Statens Museum for Kunst. Foto SMK Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk

9 The Situation of a central Figure har, som de mange andre Jorn værker, været underlagt forskellige mulige fortolkninger. Find spor i billedet, der tyder på forskellige mulige fortolkninger. Til trods for at Jorn var en passioneret kunstskribent, holdt sig mest til mere generelle kommentarer om kunst og æstetik og udtrykte han sig kun sjældent om sine egne værker specifikt. Jorn ønskede nemlig ikke at styre beskuerens oplevelse af hans værker. The Situation of a central Figure / Situationen omkring en central figur ( ) The Situation of a central Figure er blevet til i Paris og på Havanna. Af store malerier er dette værk et af de mere begivenhedsmættede af slagsen. Det er domineret af lange, bløde penselstrøg og farvefelter i klare farver såsom blå, rød, gul, grøn og rosa. I maleriets væld af farver ser vi øjeblikkeligt med en markant figur, som på dramatisk vis skyder op i lærredets midterparti. De øvrige billedpartier er ligeledes præget af dramatik og bevægelse. Rundt omkring er der antydninger af andre væsner. Måske har de en mulig relation til billedets centrale hovedfigur Jorn har navngivet værket Situationen omkring en central figur. Hvad er det er for en figur, vi ser Hvorfor skyder den op Hvilken hensigt har figuren Hvilken situation befinder figuren sig i Der kan ikke være tvivl om, at vi her er vidne til noget stort og eksistentielt, men hvad der præcist kan tænkes at foregå i billedet, må vi overlade til vores egen fantasi. Hvilke følelser og stemninger fornemmer du i billedet The Situation of a central Figure Hvad er det for en figur, der skyder op i billedet The Situation of a central Figure Hvilke tillægsord vil du beskrive figuren med Hvad er det for en situation, figuren befinder sig i Asger Jorn, The Situation of a Central Figure, (Situationen omkring en central figur), , 118 x 195 cm. Olie på lærred / Oil on canvas Louisiana Museum for Moderne Kunst, Humlebæk Donation: The Merla Art Foundation ved / by Jytte og Dennis Dresing Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk Er det dag eller nat i billedet The Situation of a central Figure Hvilke elementer er med til at tidssætte denne stemning

10 Scultura Figurata / Figurskulpturen (1972) Værket Scultura Figurata, der på dansk betyder Figurskulpturen, er det sidste i rækken af store værker, som Jorn når at male inden sin død i Jorn påbegyndte allerede dette værk i 1969, hvorefter han tog det med sig på sine rejser til Danmark og Frankrig for at gøre det færdigt i Italien i Med værkets vertikale format bevæger Jorn sig væk fra det mere horisontale og landskabsorienterede maleri, som han ellers tidligere har benyttet. Scultura Figurata er bygget op som en lukket, korslignende form, der stiger frem på en baggrund af blå-grålige toner. Værket besidder en ekstrem dynamik og uro: dels i kraft af formens fordrejede arme, dels i kraft af det ekspressive farveorgie, der udspiller sig på lærredet. Søger vi ind i billedets materie, ser vi antydninger af landskab, ansigter og fantasifulde figurer i et levende virvar af farverige penselstrøg. Sammenlignes Scultura Figurata med eksempelvis skulpturen Seconda Horisonda træder det tydeligt frem, hvordan Jorn var dygtig til at overføre maleriets figurative abstraktioner til en skulpturel, tredimensionel form. Hvordan forholder værket Scultura Figurata sig til begreberne liv og død Den absolutte adskillelse mellem skulptur og maleri findes ikke (Citat: Asger Jorn 1941) Sammenlign Jorns malerier og skulpturer. Hvilke forskelle og ligheder kan du finde på tværs er værkernes forskellige udtryksformer Kort før sin død og samtidig med at han laver værket Scultura Figurata udfører Jorn 23 bronzeskulpturer og seks marmorværker mens han er i den italienske by Carrara. Efter disse anstrengelser udtalte Jorn, at han følte, han nu havde nået det, han skulle. Året efter døde han. Prøv at vende billedet på hovedet. Hvad betyder det for din tolkning af billedet Hvilke associationer får du, når du kigger på Scultura Figurata Asger Jorn, Scultura Figurata, 1972, 250 x 200 cm. Tilhører Fæn Gods. Foto Ole Hein Pedersen Donation Jorn, Silkeborg/ billedkunst.dk

11 PRAKTISKE OPLYSNINGER Omvisninger Suppler besøget med en omvisning: Museets kunstfaglige omvisere byder på spændende omvisninger, som naturligvis kan tilpasses den enkelte målgruppe. Pris for en skoleklasse: 475,- kr. (1 time). Omvisninger skal senest bookes en uge før afvikling. Asger Jorn, 1961 (Foto Tage Nielsen) Tjek rækken af spændende arrangementer i forbindelse med JORN INTERNATIONAL på vores hjemmeside: Værkstedspakke Book en værkstedspakke i museets Juniorværksted: Med fingrene dybt inde i Jorns skabelsesprocesser, vil eleverne her få personlige erfaringer med de kreative processer, der relaterer til det spontanabstrakte. Museets værkstedsmedarbejder introducerer til udstillingen samt varetager de kreative udfordringer i værkstedet. Værkstedsmedarbejder: Else M. Rasmussen, kunstner. Pris: 600,- (inkl. intro, undervisning og materialer). Værkstedspakker skal bookes i god tid i forvejen. Yderligere information Har du spørgsmål til materialet eller ønsker råd og vejledning om brug af udstillingen i undervisningssammenhæng, er du naturligvis velkommen til at kontakte os: Formidlingsafdelingen på ARoS Aros Allé 2 DK-8000 Tlf: ARTiFAKTi er udarbejdet af Formidlingsafdelingen på ARoS Tekst: Anne Mette Høncke Layout og korrektur: Lene Bæk Jørgensen

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til undervisere. God fornøjelse!

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til undervisere. God fornøjelse! ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til undervisere Sex Shop (2013) Udstillingen TAL R - THE VIRGIN kan opleves på ARoS i perioden 23. nov. 2013-21. april 2014. Tal R har de seneste 10 år udstillet på en lang

Læs mere

Leif Djurhuus ved siden af Rory Macbeths skulptur Hamlet fag break (Foto: Martin Bubandt) Inspirationsmateriale til folkeskole og gymnasie

Leif Djurhuus ved siden af Rory Macbeths skulptur Hamlet fag break (Foto: Martin Bubandt) <artifakti> Inspirationsmateriale til folkeskole og gymnasie Leif Djurhuus ved siden af Rory Macbeths skulptur Hamlet fag break (Foto: Martin Bubandt) Inspirationsmateriale til folkeskole og gymnasie Særudstillingen CON AMORE - Leif Djurhuus Samling

Læs mere

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer september 2007 LARS H.U.G. om klicheer Mød malerne bag værkerne kunst er sgu en personlig sag vind kunst for kr. 50.000,- Vind et maleri efter eget valg til en værdi af 50.000 kr. Se mere på www.hellerupkunsthandel.dk,

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

Velkommen til den første Internationale Art Festival i Kerteminde.

Velkommen til den første Internationale Art Festival i Kerteminde. 2. - 10. juli 2011 Indhold 4 Sponsorer 5 Aktiviteter 5 Kolofon 6 Oversigtskort 8 Adi Holtzer 9 Aino Skånstrøm 10 Anja Kirkeby 11 Anne Lindholm 12 Anne Muff 13 Anne Storåsli 14 Bo Zachariassen 15 Bodil

Læs mere

S. 3 Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen Sammenfatning af tekst fra udstillingskataloget

S. 3 Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen Sammenfatning af tekst fra udstillingskataloget Indhold S. 3 Det maleriske og det litterære hos Carl-Henning Pedersen Sammenfatning af tekst fra udstillingskataloget S. 5 CoBrA-kunstnerne og brugen af ord og billede Redegørelse for begreberne tegnedigte,

Læs mere

pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt

pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 2 Af samme forfatter: 500 års verdenskunst. (Redigeret s.m. Holger Reenberg),

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole Pas på historien Dimissionstale til kommende lærere Ny forstander på Den frie Lærerskole Fra Thyborøn til fyn Virkeligheden er al tings prøve Historiske

Læs mere

som klarsynet ironiker

som klarsynet ironiker Vilhelm Lundstrøm som klarsynet ironiker Præsentation og fortolkning af Lundstrøms maleri, Manden der ser alt il i z a b u r m e i s t e r k a a r i n g juni 2008 købte Statens Museum for Kunst en af Vilhelm

Læs mere

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel NR.1 MARTS 2007 Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2 Den Blinde Vinkel tema om ligestilling i kunstverdenen Læs bl.a. om: Nye tal på statens skæve indkøb, Griselda Pollock om køn,

Læs mere

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning Jesper Just er født i 1974 og tog sin afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2003. Han bor og arbejder i New York og er repræsenteret i en

Læs mere

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse EN BARNEDÅB - Af skagensmaleren Michael Ancher Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse Michael Ancher (1849-1927): En barnedåb, 1883-1888. Ribe Kunstmuseum Undervisningsmateriale til En barnedåb af Michael

Læs mere

FANGET I MALERIERNE LÆRERVEJLEDNING

FANGET I MALERIERNE LÆRERVEJLEDNING FANGET I MALERIERNE LÆRERVEJLEDNING Et eksplorativt spilunivers der lader eleverne udforske guldalderkunst gennem sjove animationer og en masse muligheder for at flytte rundt på indholdet i malerierne,

Læs mere

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Bora Bora i undervisningen 1. INTRODUKTION Dette materiale kan bruges som inspiration til, hvordan man

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

ArtExclusive.dk. kunst for 3.000 kr. Vind et unikt kunstværk af en spændende dansk kunstner GRATIS E-MAGASIN #2 - MAJ 2014

ArtExclusive.dk. kunst for 3.000 kr. Vind et unikt kunstværk af en spændende dansk kunstner GRATIS E-MAGASIN #2 - MAJ 2014 ArtExclusive.dk #2 - MAJ 2014 Gratis formidling af kvalitetskunst Brug for kunst? Vi hjælper dig helt uden beregning Unik Dansk kunst Mød 29 meget forskellige danske kunstnere MAsser af flotte billeder

Læs mere

Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...7 PROJEKTDESIGN... 10 METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 KIM FUPZ AAKESON... 21 TEORI...

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Kerteminde 2013. 29. juni - 7. july. www.art-festival.dk

Kerteminde 2013. 29. juni - 7. july. www.art-festival.dk Kerteminde 2013 29. juni - 7. july www.art-festival.dk 1 2 Deltagende kunstnere Side Side Side 104 Aase Lund 57 Aly van der Wal 46 Ann Siri B. Jensen 105 Anne Berit Brogaard 70 Anne Lindholm 12 Anne Muff

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL.

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. STUDIEMATERIALE HJÆLP! AF ANNA BRO TEATRET VED SORTE HEST SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17 BILLETBESTILLING TELEFON 33 31 06 06, MAN. FRE. KL. 12-16 UNG GRUPPE U. 25,

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Orlovsrapport (1. september 1. december 2010) Billedkunstlærer Anja Kjølby Løgumkloster Højskole

Orlovsrapport (1. september 1. december 2010) Billedkunstlærer Anja Kjølby Løgumkloster Højskole Orlovsrapport (1. september 1. december 2010) Billedkunstlærer Anja Kjølby Løgumkloster Højskole Man burde hver dag høre lidt musik, læse et godt digt, betragte et smukt maleri og hvis det er muligt sige

Læs mere

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus ARoS Aarhus Kunstmuseum får Århus på det internationale landkort. Målet er flere besøgende og samarbejdet udgør det seneste mønstereksempel på gensidig

Læs mere

Made in China kinesisk samtidskunst

Made in China kinesisk samtidskunst Omringet af hunde lå den kinesiske performancekunstner Zhang Huan på en isblok i New York som en kommentar til sit nye skræmmende liv i USA. Pilgrimsfærd 1997. Læs mere om Zhang Huan på side 12. Made in

Læs mere