Asger Jorn: Lettre á mon fils, , 130 x 195,5 cm. Tilhører Tate. London, 2010 Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download " Asger Jorn: Lettre á mon fils, 1956-57, 130 x 195,5 cm. Tilhører Tate. Foto @Tate, London, 2010 Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst."

Transkript

1 Asger Jorn: Lettre á mon fils, , 130 x 195,5 cm. Tilhører Tate. London, 2010 Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk <artifakti> Inspirationsmateriale for folkeskole og gymnasieklasser til udstillingen JORN INTERNATIONAL 22. JANUAR MAJ 2011

2 Med JORN INTERNA- TIONAL tilbyder ARoS dig en oplevelsesrig indsigt i Jorns fantastiske hovedværker et nærgående indblik i en kunstners jagt på dynamik, farvekraft og frisættelse af formen. Jorns brødre Jørgen Nash og Vagn Ove var også kunstnere. Jorn boede som ung i Silkeborg. Her tog han sin seminarieuddannelse og arbejdede som lærer i kort tid. Han havde livet igennem en stærk tilknytning til byen. Vore eksperimenter tager sigte på at lade tanken udtrykke sig spontant uden den kontrol fornuften står for. Ved hjælp af den irrationelle spontanitet nærmer vi os den vitale kilde for tilværelsen Citat: Asger Jorn 1949). Det var kontakten til surrealismen og ideen om motivets afsæt i det ubevidste, der gjorde Jorn interesset i at hente motiver ud af fantasien og det drømmende. Asger Jorn hører uden tvivl til blandt de største kunstnere i det 20. århundrede. Særligt når vi ser de originale værker. Vi opsluges i en malerisk verden, hvor kunstens egne love regerer, og de stærke følelser dominerer. På særudstillingen JORN INTERNATIONAL har ARoS samlet syv af Jorns absolutte hovedværker. I udstillingen spiller de sammen med mere end 60 andre værker af Jorn. Parallelt til udstillingens fokus vil hovedsporet i undervisningsmaterialet først og fremmest præsentere de syv hovedværker enkeltvis. Relevante aspekter ved Jorns virke som kunstner vil også indgå i hovedsporet. I teksten findes udvalgt billedmateriale, perspektiverende oplysninger til udstillingens værker samt forslag til arbejdsspørgsmål. God fornøjelse. JORN INTERNATIONAL Asger Jorn er en kunstner, der arbejdede med mange forskellige udtryk indenfor maleri, keramik, grafik. Han har også skrevet bøger og artikler med æstetiske og filosofiske vinkler på billedkunst og arkitektur. Jorn brændte for sin kunst og var med i flere internationale kunstnergrupper. Selvom COBRA-sammenslutningen kun eksisterede i årene , er den alligevel den mest kendte af de kunstnergrupper, Jorn var medlem af. COBRA var et europæisk kunstnerfællesskab, der ønskede at skabe en kunst, der skulle være ligetil og lettilgængelig for alle mennesker. Alle skulle have mulighed for at skabe egne fortolkninger af kunst. Deres kunst var inspireret af forskellige former for nordiske og primitive kunstgenrer, og de var meget interesseret i den spontanitet, der f.eks. findes i børnetegninger. Med udstillingen JORN INTERNATIONAL træder vi ind i Jorns univers på det tidspunkt, hvor hans kunst for alvor er blevet internationalt anerkendt. Udstillingen giver et godt indblik i Jorns billedkunstneriske udvikling fra han fik sit internationale gennembrud i 1958 og frem til hans død i De udstillede værker er gennem tiderne blevet købt af internationale museer og kunstsamlere og er i anledning af JORN INTERNATIONAL for en sjælden gangs skyld hentet til Danmark. Asger Jorn, foran Lettre à mon fils (Foto: Gunni Busck) Asger Jorns oprindelige navn er Asger Oluf Jørgensen. Han blev født i Struer den 3. marts Han havde fem søskende. I 1946 tog han kunstnernavnet Jorn. Jorn døde 1. maj år gammel. De syv hovedværker er hentet til Danmark fra steder som New York, London, Paris, Berlin, Amsterdam og München. Som billedkunstner udførte Jorn mere end 2200 malerier. COBRA-betegnelsen er skabt ud fra forbogstaverne på de europæiske byer, de deltagende kunstnere kom fra: Copenhagen, Brussels og Amsterdam.

3 Lettre à mon fils er gengivet i sin helhed på forsiden af materialet. Rumopbygningen med figurer placeret ved siden af hinanden, som vi kan se i værket Lettre à mon fils, løses mere op i Jorns senere værker. Hvor mange forskellige figurer kan du finde i Lettre à mon fils Hvad forestiller de Lettre á mon fils / Brev til min søn ( ) Titlen på værket Lettre á mon fils kan på dansk oversættes til Brev til min søn. Maleriet fik stor international opmærksomhed, da det i 1958 blev udstillet på udstillingen 50 ans d art moderne i Bruxelles. Værket kickstartede Jorns internationale gennembrud. I sin form adskiller det sig fra hans tidligere værker ved overvejende at være opbygget af tydelige, enkeltstående figurer. Selvom Jorn ikke ønskede at skabe billeder hentet fra den synlige verden, minder opstillingen af de mange figurer om en slags familieportræt. Men figurerne i billedet orienterer sig dog i hver deres retning. Det giver derved beskueren en oplevelse af, at den klassiske familie-harmoni er helt fraværende. I modsætning til en klassisk komposition, hvor rækken af deltagende figurer typisk vil være placeret i et centralperspektivisk rum, er billedfladen i Jorns værk fyldt ud med figurer, der er placeret side om side og lag på lag. Hvilke maleriske virkemidler tager Jorn i brug for at samle de mange figurer i værket Lettre à mon fils Hvilke følelser og stemninger, synes du, optræder i værket Lettre à mon fils Udsnit af Lettre a mon fils. Se også forside. Er der nogle figurer i Lettre à mon fils, som du synes skiller sig ud Hvilken figur fanger måske særligt din opmærksomhed I Jorns værker er der altid en form, en farve eller et væsen, som fanger vores opmærksomhed og drager os ind i billedet. I mange tilfælde har Jorn gjort brug af automattegning som den grundlæggende struktur for sine kunstværker. Han fandt denne teknik særdeles brugbar for opnåelsen af spontane udtryk, idet impulserne og det underbevidste blev det ledende i processen mens fornuft og bevidst kontrol kobledes fra. Den klassiske kunst bygger som udgangspunkt på den opfattelse, at et kunstværk besidder et entydigt budskab. Men Jorn ønskede at gøre op med dette kategoriserende kunstsyn for i stedet at skabe et bevidst nordisk billedsyn, der hylder den frie og abstraherende kunst. Hans kunst er således en rejse ind i maleriets verden, hvor billedkunstens love regerer og en verden hvor beskuerens egne fortolkninger bydes velkommen. I Lettre a mon fils er det således ej heller præcist angivet, hvem af figurerne, der kunne tænkes at være den søn, som værket tilsyneladende er henvendt til. Jorns tidlige værker er præget af et fokus på mere eller mindre figurative elementer. Den sene Jorn er derimod langt mere abstrakt og ekspressivt orienteret. Prøv at se på forskellige familiebilleder og snak om personernes forhold til hinanden. Hvordan ser dit familieportræt ud

4 Ausverkauf einer Seele / En sjæl på udsalg (1958) Ausverkauf einer Seele er udført i München. Modsat Jorns tidligere værker, hvor man kan se antydninger af en horisontlinje og landskabelige rum, er Ausverkauf einer Seele et godt eksempel på, hvordan han bruger det abstrakte billedsprog. Det var der mange, der også gjorde i tiden, hvor maleriet er lavet. Men Jorn tog det mere og mere til sig. I Ausverkauf einer Seele har Jorn skabt liv på hele billedfladen. Farver, linjer og bevægelser arbejder sammen på en måde, så kompositionen balancerer som et samlet hele. Ausverkauf einer Seele er bl.a. blevet fortolket som en kritisk kommentar til de stærke markedskræfter, som begyndte at dominere på den internationale kunstscene på dette tidspunkt. Det betød, at kunst blev behandlet som en vare - en forbrugsting på linie med tøj og cd ere. Det brød Jorn sig ikke om. Asger Jorn: Ausverkauf einer Seele, , 200 x 250-cm. Tilhører Solomon R. Guggenheim Museum, N.Y. Foto Solomon Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk Selvom spontan-abstrakt kunst kan synes tilfældig og uden kontrol, kræver arbejdet med det spontan-abstrakte billedsprog faktisk en høj grad af kunstnerisk opmærksomhed. Kunstnerens indre følelser eller oplevelse af virkeligheden kommer udelukkende til udtryk gennem samspillet mellem farver, lys, linjer og bevægelse - også kaldet kunstens egne virkemidler. For den spontan-abstrakte kunstner handler det derfor om at sætte spontaniteten i spil. Samtidig gælder det også om at håndtere kunstens virkemidler sådan at værket bliver ved med at være åbent og indbydende - og ikke bare ender i et intetsigende kaos af farver og bevægelse. Værket Ausverkauf einer Seele kan oversættes til En sjæl på udsalg. Hvilke tanker vækker sådan en titel hos dig Tag en kopi af værket Ausverkauf einer Seele og følg de streger, du synes er interessante. Brug sort tusch. Hvilke fortællinger rummer dit nye billede

5 Hvordan påvirker malemåden vores oplevelse af billedet Ausverkauf einer Seele Betyder det noget for kunsten og dens indhold eller budskab, at nogen betragter det som en forbrugsvare Værkets farver er holdt i en særlig stil set i forhold til de øvrige værker, der vises på JORN INTERNATIONAL. Grundtonerne i billedet er lyse jordfarver, som sættes i spil med enkelte farver i røde, gule og grønne nuancer. Ausverkauf einer Seele har et ekspressivt udtryk, som kan lede tankerne hen på den abstrakt-ekspressionistiske kunstner Jackson Pollock, som arbejdede samtidig med Jorn. Men hvor Pollock sprøjtede maling på lærrederne efter tilfældighedsprincipper, var det for Jorn vigtigt at skabe malerier med indhold i modsætning til den form, Pollock repræsenterede. Det er sjældent, at Guggenheim-museet i New York udlåner deres kunstværker, men det verdenskendte museum har indvilliget i at låne det 2 x 2,5 meter store maleri Ausverkauf einer Seele til ARoS. Asger Jorn: Døddrukne danskere, 1960, 130 x 200 cm. Tilhører Louisiana Museum of Modern Art, Danmark. Foto Louisiana Museum of Modern Art Donation Jorn, Silkeborgbilledkunst.dk Jorn blev i 1963 givet en pris for værket Døddrukne danskere - nemlig: The Guggenheim International Award. Men Jorn takkede nej tak. Ifølge Jorn var kunst ikke nogen konkurrence. Hvilke elementer i Døddrukne danskere bidrager til dynamik Hvilke bidrager til opretholdelse af harmoni og balance På hvilken måde kan man tale om, at Døddrukne danskere nedbryder det eksisterende skel mellem den intellektuelle finkultur og den folkelige lavkultur Dead Drunk Danes / Døddrukne danskere (1960) I Døddrukne danskere ser vi ingen umiddelbart genkendelige figurer. Først når vi har iagttaget billedet et stykke tid, ser vi antydninger af figurer, dyr og mennesker i den eksplosion af tykke farvelag og maleriske sprøjt, der er afsat på lærredet. Døddrukne danskere er malet i Selve titlen Døddrukne danskere er tænkt som en kunstnerisk kommentar til præsident Eisenhowers omtale af danskeres løsslupne moral omkring alkohol. I dette maleri har Jorn fokuseret på den frigjorte og dynamiske stemning, der ofte optræder i forbindelse med fest, druk og dans og ikke på en decideret figurativ gengivelse. Til trods for at Jorn var glad for at skrive og formulere sig, holdt sig for det meste til mere generelle kommentarer om kunst og æstetik. Kun sjældent udtrykte han sig om sine egne værker. Jorn ønskede nemlig ikke at styre vores oplevelse af hans værker.

6 Jorn har lavet værket både mens han var i Danmark og i den italienske by Albisola. Her bosatte Jorn sig i flere omgange - med eller uden sin familie. Jorn rejste i det hele taget så meget, at han i visse sammenhænge blev betegnet som rastløs. Men for Jorn var det ikke så meget selve rejsemålet, der var afgørende. Det var nærmere selve processen: det at være et mobilt menneske og flytte sig fra sted til sted. Denne mobilitet inspirerede ham til at skabe en kunst, der var ligeså dynamisk, som det liv han selv førte. Med sin eksplosion af farver og bevægelse udtrykker et værk som Døddrukne danskere en vedvarende dynamik. Her er ligefrem tale om en billedlæsning, der nærmest ikke vil falde til ro. Rummet flyder rundt i en livlig rytme, der bevæger sig op og ned, rundt og omkring og fylder billedfladen ud i alle hjørner. Kompositionens billedelementer kæmper om vores opmærksomhed. I kraft af de mange farver, som billedet præsenterer, skabes en meget nuanceret billedoplevelse, hvor værket hele tiden forvandler sig i sin form, motiv og stemning nærmest lige foran øjnene af os. Hvilke associationer vækker titlen Døddrukne danskere Hvordan synes du, at titlen harmonerer med værkets maleriske form Titlerne på Jorns billeder afspejler hvilket land, Jorn befandt sig i, da værkerne blev færdiggjort. Jorn og hans kunstnerkolleger ønskede at rykke ved de generelle holdninger til kunst og samfund. På hvilke måder gjorde de oprør Asger Jorn: Im Flügelschlag der Schwäne, 1963, 200 x 300 cm. Tilhører Stedelijk Museum, Amsterdam. Foto Stedelijk Museum, Amsterdam Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk Im Flügelschlag der Schwäne / I svanens vingeslag (1963) Billedet Im Flügelschlag der Schwäne kan på dansk oversættes med titlen I svanens vingeslag og er et eksempel på en teknik, hvor Jorn har arbejdet med store, brede pensler i en akvarellignende teknik. Dvs at malingen nogle steder er så tynd, at den nærmest løber ned over lærredet Kunst er livsform: smuk, grim, flot, ækel, meningsløs, grel, selvmodsigende o.s.v. - ligegyldigt, blot det er frodigt vældende liv (Citat: Asger Jorn 1944)

7 I Im Flügelschlag der Schwäne er de brede strøg afsat på lærredet med en paletkniv, mens den røde himmel er påført med et langt strøg, der ender i en nedadgående bevægelse. Jorn mente, at et billede kun lever videre, hver gang et menneske tyder det med sine egne tolkninger. Symboler med fast betydning vil hæmme fantasien mens flertydige symboler bliver ved med at beskæftige os. Kunstens inderste væsen er at gribe mennesket. Er kunst ikke gribende er den simpelthen mislykket (Citat: Asger Jorn, 1971) I hvilket omfang og med hvilke virkemidler kan man tale om, at Jorns værker besidder indbyggede forvandlinger Til at begynde med blev Jorns billeder af langt de fleste i samtiden opfattet som provokationer. Kun en lille gruppe samlere, gallerister og museumsfolk så hans kunst som noget nyt og udfordrende. Hvad mener Jorn mon med udsagnet ord blænder, ord forhindrer én i at se At Jorn i denne periode var temmelig optaget af den norske maler Edvard Munch ( ) og dennes måde at male på, træder tydeligt frem i dette billede. Forbindelsen ses særligt i de lange, brede penselstrøg, der minder om den malemåde, vi oplever i de velkendte Munch-værker Skriget (1893) og Dansen ( ). Til trods for Jorns orientering som spontan-abstrakt kunstner er Im Flügelschlag der Schwäne et eksempel på, hvordan Jorn altid arbejdede ud fra en overordnet idé. I dette tilfælde kunne titlen naturligt lede vores tanker hen på en svane. Fanget ind i dens store vingespænd suges vi ind i billedverdenen en parallel til vores egen virkelighed. Her møder vi en sammensætning af paradokser: alt afhængig af hvilke billedelementer vi fokuserer på, tillægger vi værket en stemning af opmuntring eller nedtrykthed. Det ene øjeblik træder den mørke kontur frem og leder vores blik rundt i billedfladen med konturens tyngende og dominerende kraft og fylde. Det næste øjeblik fanges vores opmærksomhed af den lette farvepalet, hvis luftige og opløftende udtryk understreges med en række tynde farvelag, der løber nærmest smeltende ned over lærredet. Au commencement était l image / I begyndelsen var billedet (1965) I Au commencement était l image er fladen befolket med forskellige dyr og figurer, former og farver, derkommer frem fra en farverig baggrund. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Sådan indledes som bekendt Biblens skabelsesberetning. Jorns værk Au commencement était l image kan på dansk oversættes til I begyndelsen var billedet. Her er ordet - grundstenen for al skabelse - skiftet ud med billedet. På den måde giver Jorn meget tydeligt udtryk for, at billeder ikke skal være illustration af fortællinger, men at de netop selv skal skabe fortællinger ud fra den frie fantasi. Jorn var meget imod ideen om kunsten som noget fint og eksklusivt, som kun få kunne få gavn af. Hans hensigt var derfor at udfordre den pæne, etablerede kunst, og derfor lod han ofte ironi og humor indgå i sine værker såvel som i sine forskellige former for tekstproduktioner. Den abstrakte kunst FORE- STILLER ikke noget, men ER noget. Den spontanabstrakte kunst kan derfor kategoriseres som en spontan tilstand eller situation, en stemning eller en følelse, mente Jorn. Hvilke former og figurer kan du få øje på i værket Im Flügelschlag der Schwäne Jorn ønskede, at når man så på hans kunst, skulle fantasien sættes fri.fantasien er sin egen - Jorn sætter den fri. Hvilke tanker får du, når du betragter maleriet Au commencement était l image Jorn gjorde ofte brug af automattegning. Automattegning er en teknik, hvor man tegner uden at tænke over motiv og indhold, men blot lader tegningen styre sig selv. I Jorns tilfælde kiggede han først på sine tegninger bagefter og markerede de figurer, han efterfølgende syntes, der er dukket op i tegningens virvar af linjeforløb.

8 Hvilke maleriske stilarter kan du tyde i værket Au commencement était l image På hvilken måde og med hvilke virkemidler sætter Jorn den pæne kunst i perspektiv Brugen af det abstrakte formsprog vil i det samme åbne for en flertydighed og give beskureren en frihed til at tolke værket. Jorns kunst er ikke skabt med nogen form for facit for øje. Det er derimod op til os selv at drage fortolkningen afhængigt af os selv og vores associationer. Med brugen af det spontanabstrakte billedsprog i kunsten håbede Jorn at skabe udtryk, der taler til os alle på tværs af tid, sted og nationalitet. Jorns endelige mål var at nå en demokratisk kunst, der kunne medvirke til at samle Europa ovenpå den splittelse, som bl.a. 2. Verdenskrig havde medført. Gå på jagt i Jorns værker og find eksempler på den måde, hvorpå farver skaber form. Hvad fortæller værket Au commencement était l image dig Asger Jorn: Im Anfang war das Bild, 1965, 200 x 300 cm. Tilhører Statens Museum for Kunst. Foto SMK Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk

9 The Situation of a central Figure har, som de mange andre Jorn værker, været underlagt forskellige mulige fortolkninger. Find spor i billedet, der tyder på forskellige mulige fortolkninger. Til trods for at Jorn var en passioneret kunstskribent, holdt sig mest til mere generelle kommentarer om kunst og æstetik og udtrykte han sig kun sjældent om sine egne værker specifikt. Jorn ønskede nemlig ikke at styre beskuerens oplevelse af hans værker. The Situation of a central Figure / Situationen omkring en central figur ( ) The Situation of a central Figure er blevet til i Paris og på Havanna. Af store malerier er dette værk et af de mere begivenhedsmættede af slagsen. Det er domineret af lange, bløde penselstrøg og farvefelter i klare farver såsom blå, rød, gul, grøn og rosa. I maleriets væld af farver ser vi øjeblikkeligt med en markant figur, som på dramatisk vis skyder op i lærredets midterparti. De øvrige billedpartier er ligeledes præget af dramatik og bevægelse. Rundt omkring er der antydninger af andre væsner. Måske har de en mulig relation til billedets centrale hovedfigur Jorn har navngivet værket Situationen omkring en central figur. Hvad er det er for en figur, vi ser Hvorfor skyder den op Hvilken hensigt har figuren Hvilken situation befinder figuren sig i Der kan ikke være tvivl om, at vi her er vidne til noget stort og eksistentielt, men hvad der præcist kan tænkes at foregå i billedet, må vi overlade til vores egen fantasi. Hvilke følelser og stemninger fornemmer du i billedet The Situation of a central Figure Hvad er det for en figur, der skyder op i billedet The Situation of a central Figure Hvilke tillægsord vil du beskrive figuren med Hvad er det for en situation, figuren befinder sig i Asger Jorn, The Situation of a Central Figure, (Situationen omkring en central figur), , 118 x 195 cm. Olie på lærred / Oil on canvas Louisiana Museum for Moderne Kunst, Humlebæk Donation: The Merla Art Foundation ved / by Jytte og Dennis Dresing Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk Er det dag eller nat i billedet The Situation of a central Figure Hvilke elementer er med til at tidssætte denne stemning

10 Scultura Figurata / Figurskulpturen (1972) Værket Scultura Figurata, der på dansk betyder Figurskulpturen, er det sidste i rækken af store værker, som Jorn når at male inden sin død i Jorn påbegyndte allerede dette værk i 1969, hvorefter han tog det med sig på sine rejser til Danmark og Frankrig for at gøre det færdigt i Italien i Med værkets vertikale format bevæger Jorn sig væk fra det mere horisontale og landskabsorienterede maleri, som han ellers tidligere har benyttet. Scultura Figurata er bygget op som en lukket, korslignende form, der stiger frem på en baggrund af blå-grålige toner. Værket besidder en ekstrem dynamik og uro: dels i kraft af formens fordrejede arme, dels i kraft af det ekspressive farveorgie, der udspiller sig på lærredet. Søger vi ind i billedets materie, ser vi antydninger af landskab, ansigter og fantasifulde figurer i et levende virvar af farverige penselstrøg. Sammenlignes Scultura Figurata med eksempelvis skulpturen Seconda Horisonda træder det tydeligt frem, hvordan Jorn var dygtig til at overføre maleriets figurative abstraktioner til en skulpturel, tredimensionel form. Hvordan forholder værket Scultura Figurata sig til begreberne liv og død Den absolutte adskillelse mellem skulptur og maleri findes ikke (Citat: Asger Jorn 1941) Sammenlign Jorns malerier og skulpturer. Hvilke forskelle og ligheder kan du finde på tværs er værkernes forskellige udtryksformer Kort før sin død og samtidig med at han laver værket Scultura Figurata udfører Jorn 23 bronzeskulpturer og seks marmorværker mens han er i den italienske by Carrara. Efter disse anstrengelser udtalte Jorn, at han følte, han nu havde nået det, han skulle. Året efter døde han. Prøv at vende billedet på hovedet. Hvad betyder det for din tolkning af billedet Hvilke associationer får du, når du kigger på Scultura Figurata Asger Jorn, Scultura Figurata, 1972, 250 x 200 cm. Tilhører Fæn Gods. Foto Ole Hein Pedersen Donation Jorn, Silkeborg/ billedkunst.dk

11 PRAKTISKE OPLYSNINGER Omvisninger Suppler besøget med en omvisning: Museets kunstfaglige omvisere byder på spændende omvisninger, som naturligvis kan tilpasses den enkelte målgruppe. Pris for en skoleklasse: 475,- kr. (1 time). Omvisninger skal senest bookes en uge før afvikling. Asger Jorn, 1961 (Foto Tage Nielsen) Tjek rækken af spændende arrangementer i forbindelse med JORN INTERNATIONAL på vores hjemmeside: Værkstedspakke Book en værkstedspakke i museets Juniorværksted: Med fingrene dybt inde i Jorns skabelsesprocesser, vil eleverne her få personlige erfaringer med de kreative processer, der relaterer til det spontanabstrakte. Museets værkstedsmedarbejder introducerer til udstillingen samt varetager de kreative udfordringer i værkstedet. Værkstedsmedarbejder: Else M. Rasmussen, kunstner. Pris: 600,- (inkl. intro, undervisning og materialer). Værkstedspakker skal bookes i god tid i forvejen. Yderligere information Har du spørgsmål til materialet eller ønsker råd og vejledning om brug af udstillingen i undervisningssammenhæng, er du naturligvis velkommen til at kontakte os: Formidlingsafdelingen på ARoS Aros Allé 2 DK-8000 Tlf: ARTiFAKTi er udarbejdet af Formidlingsafdelingen på ARoS Tekst: Anne Mette Høncke Layout og korrektur: Lene Bæk Jørgensen

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Leif Djurhuus ved siden af Rory Macbeths skulptur Hamlet fag break (Foto: Martin Bubandt) Inspirationsmateriale til folkeskole og gymnasie

Leif Djurhuus ved siden af Rory Macbeths skulptur Hamlet fag break (Foto: Martin Bubandt) <artifakti> Inspirationsmateriale til folkeskole og gymnasie Leif Djurhuus ved siden af Rory Macbeths skulptur Hamlet fag break (Foto: Martin Bubandt) Inspirationsmateriale til folkeskole og gymnasie Særudstillingen CON AMORE - Leif Djurhuus Samling

Læs mere

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning Jesper Just er født i 1974 og tog sin afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2003. Han bor og arbejder i New York og er repræsenteret i en

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi Udstillingen består af 202 forskellige Fools, som museet har lånt af private kunstsamlere. Den danske kunstner Michael Kvium er kendt for at provokere, fortrylle og begejstre beskurene med sine

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisning Særudstillingen FORMEN FARVEN FLADEN kan opleves på ARoS i perioden 27. marts - 30. august. Ib Geertsen: Komposition, orange: (1956) Skal kunst nødvendigvis

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr.

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Grundlaget for Sejrs kunstneriske virke er det klassiske maleri. Med hverdagens rum og elementer som forlæg anvender Sejr oliemaling,

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 Farver ses og opleves med både intellekt og følelser. I useumsbygningen undersøger seks kunstnere, hvad farver gør ved

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder ikke mindst billedkunst anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. Derfor undervises i billedkunst

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 1 PRAKTISKE OPLYSNINGER Adresse Herlev Billedskole Herlev Bygade 30,1 2730 Herlev www.herlevbilledskole.dk billedskolen@herlev.dk Billedskoleleder Niels Christensen Tlf.: 4452

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Hvilke genstande kan man forvente at finde i et tankens museum? En kortlægning af store tænkeres bedrifter? Eller objektet selv, Lenins hjerne, fx? Ikke hos Jytte Høy.

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Multimagikeren og overtossen Ovartaci

Multimagikeren og overtossen Ovartaci Multimagikeren og overtossen Ovartaci Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Ovartacis liv Museum Ovartaci er opkaldt efter en helt unik mand og en helt unik kunstner ved navn Ovartaci. Han levede fra 1894-1985

Læs mere

Del 1. Før læsningen

Del 1. Før læsningen Del 1 Før læsningen Hvem er Sanne Søndergaard? Født i 1980 i Ikast Stand up komiker og forfatter Uddannelse: Student fra Ikast Gymnasium 1999 Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 2004 Debut som stand

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3 Grazyna Gotz 26/1 0-01 /1 2 Næstved Kunstforening inviterer til fe rnisering af Grazyna Gotz lørdag den 26. okt. fra kl. 1 3.00

Læs mere

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til undervisere. God fornøjelse!

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til undervisere. God fornøjelse! ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til undervisere Sex Shop (2013) Udstillingen TAL R - THE VIRGIN kan opleves på ARoS i perioden 23. nov. 2013-21. april 2014. Tal R har de seneste 10 år udstillet på en lang

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen.

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. KULTURBUS tilbud Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART (2 aktiviteter) Fællesaktiviteter

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Sølvgade v. SMK : 28 meter x 2 = 56 m / 11 pieces à 20 spray = 240 spray à 50 DKK = 11.000 DKK ex. moms

Sølvgade v. SMK : 28 meter x 2 = 56 m / 11 pieces à 20 spray = 240 spray à 50 DKK = 11.000 DKK ex. moms Graffiti & Kunst i det offentlige rum 5 t u n n e l l e r i K ø b e n h a v n : L a n g e b r o / S ø l v g a d e v e d S M K / S ø l v g a d e v e d K g s H a v e / B l e g d a m s v e j / Ø s t e r b

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Farver i en grå tid En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Vi kender ikke fremtiden, og derfor må vi lære vores børn at kæmpe med det ukendte og at klare sig i hvilket som helst miljø i hele spektret

Læs mere

Kunstnere i Rebild - en præsentation

Kunstnere i Rebild - en præsentation Kunstnere i Rebild - en præsentation Rebild Kommune er kendt for et rigt, varieret og mangfoldigt kulturliv, som er udviklet i et frugtbart samspil mellem frivillige kulturaktører, initiativrige kulturinstitutioner

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Dette materiale består af følgende afsnit Om udstillingen... 1 Om undervisningstilbuddet på Trapholt... 2 Hvem er Bent Rej og Søren Solkær?...

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN 28.02.15 17.04.15 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen

Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 6/2011 Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen Andrei Kolkoutine og Leif Sylvester 1 7/9-1 6/1 0 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen

Læs mere

ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE 13 PETER LUNDBERG 14 SILKEBORG PLAST 4 UNIKA LAMPER 15 PER VEJRUM PAPE 8 LYSLEVENDE KUNST

ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE 13 PETER LUNDBERG 14 SILKEBORG PLAST 4 UNIKA LAMPER 15 PER VEJRUM PAPE 8 LYSLEVENDE KUNST UNIKA LAMPER LYSLEVENDE KUNST 2010 LIVING LIGHT ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE OM KUNSTNEREN OG FABRIKANTEN 4 UNIKA LAMPER Unika bemalede lamper både som bordlampe og pendel 8 LYSLEVENDE

Læs mere

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson Kreative processer kan udvikle og styrke sproget Jeg er Tosprogspædagog og vejleder Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog. Fokus på brug af billedsproglige arbejdsformer i sprogstimulering.

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2015 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Ungdomsuddannelser og grundskolens mellem- og udskolingstrin Tiden omkring Kristiania-bohEmen christian krohg, oda krohg, u.å.. privateje. Foto: Fridrik Bertelsen Introduktion Norske

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Kulturprinsen præsenterer: 4 kunstmuseer, 2 teatre, 1 vandportal

Kulturprinsen præsenterer: 4 kunstmuseer, 2 teatre, 1 vandportal Kulturprinsen præsenterer: 4 kunstmuseer, 2 teatre, 1 vandportal PROJEKTET Vandet er et samarbejde mellem 4 kunstmuseer, 2 teatre og 1 børnekulturelt udviklingscenter. I mødet mellem billedkunst og scenekunst

Læs mere

Form og skab i billedkunst

Form og skab i billedkunst Form og skab i billedkunst 40 undervisningsforløb i ler, skulptur, grafik og mosaik Af Britta Aagaard Thorlann Indhold Forord.................................................5 Kapitel 1 Grafik Linoleum............................................9

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet.

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet. 1 Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab Vejledningen giver mulighed for, at læreren/underviseren sammen med klassen kan få en introduktion til de trin og de elementer, som det praktiske forløb

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler

Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler MERE END 12 ÅRS DOKUMENTEREDE RESULTATER 9 ud af 10 af vores elever bliver optaget på arkitekt-

Læs mere

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Polar Bear Et undervisningmateriale til forestillingen Polar Bear for 0. 2. klasse Du skal bruge: Til læreren tuscher saks Isbjørnen er i

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

Erik A. Frandsen: Mand og hund, Harlem, New York, 2013 Litografi. 160x200 cm. Læs mere side 7.

Erik A. Frandsen: Mand og hund, Harlem, New York, 2013 Litografi. 160x200 cm. Læs mere side 7. 3 SEPTEMBER 2014 INDHOLD: Onsdag 8. oktober kl. 18.30: Louisiana Emil Nolde og Olafur Eliasson...side 2-3 Præsentation af to nye undervisere... - 4-5 Maleskolen... - 6 Onsdag 19. november kl. 18.00, Kastrupgård

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

20 års jubilæumsudstilling

20 års jubilæumsudstilling Forord I forbindelse med Kolding Festuge i 1993 iværksatte en stor gruppe Kolding-kunstnere et projekt, hvis primære formål var at skabe et fælles forum med henblik på at præsentere den enkelte kunstners

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Billedkunst/ Billedkommunikation/ Udstilling og formidling/ Eleven kan formidle viden med billeder

Billedkunst/ Billedkommunikation/ Udstilling og formidling/ Eleven kan formidle viden med billeder Opgaveforslag til de kreative fag Nedenstående opgaver er alle relateret til temaet Vær kreativ. På hjemmesiden finder du vejledninger og videoer, der gør det nemt at gå til de enkelte opgaver. Tegn mayaernes

Læs mere

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Skole200 Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte Et samarbejde mellem kirke og kulturmedarbejder Helle Hentzer & Karen

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere