REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE"

Transkript

1 REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

2 REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET I DE PÅGÆLDENDE LANDE. DER FINDES FØLGENDE MULIGHEDER FOR AT FÅ DIT VAREMÆRKE REGISTRERET: EU-VAREMÆRKE: Med EU-varemærket kan du med én ansøgning opnå en varemærkeregistrering, der omfatter hele EU og dermed også Danmark. EU-varemærkesystemet administreres af Harmoniseringskontoret OHIM. Du kan læse mere om OHIM på deres hjemmeside INTERNATIONALT VAREMÆRKE VIA MADRIDPROTOKOL SYSTEMET: Gennem Madridprotokollen har du mulighed for at opnå beskyttelse af dit varemærke i flere lande, både i og uden for EU. Det kan ske med én ansøgning. Du kan se en liste over hvilke lande, der er medlem af Madridprotokol systemet på World Intellectual Property Organization, WIPO s hjemmeside NATIONALT VAREMÆRKE I DET ENKELTE LAND: Ansøgningen skal indleveres til varemærkemyndigheden i det pågældende land, og vil blive behandlet efter de nationale regler der. Ansøgningen og en senere registrering vil kun dække dette land.

3 HVIS EKSPORTEN AF DINE VARER SKER VIA SALGSKANALER, SAMARBEJDSPARTNERE ELLER DIREKTE VIA SALG OVER INTERNETTET, SKAL DU OVERVEJE RISIKOEN VED, AT DU MÅSKE KRÆNKER VARE- MÆRKER I ANDRE LANDE. ET MÆRKE, DER LIGNER DIT, KAN VÆRE TAGET I BRUG ELLER REGISTRERET UDEN FOR DANMARK. DERFOR ER DET EN GOD IDÉ AT SØRGE FOR, AT DIT VAREMÆRKE BLIVER REGISTRERET. EU-VAREMÆRKET FORDELE VED ET EU-VAREMÆRKE - Du får beskyttet dit varemærke i hele EU gennem én ansøgning. - Du kan videreføre rettighederne fra dine gamle nationale registreringer i EU-registreringen (anciennitet). - Brugspligten kan du normalt opfylde ved at bruge dit mærke i ét EU-land. - Hvis du sælger varemærket, eller hvis din virksomhed ændrer navn, skal du kun give besked ét sted - Du skal kun forny én registrering. NÅR DU SKAL INDLEVERE EN ANSØGNING Du kan vælge at søge om at få dit varemærke registreret direkte hos OHIM, hvor du kan indlevere din ansøgning pr. brev eller som en elektronisk ansøgning. Du kan sende en EU-ansøgning på alle EU-sprog - men du skal oplyse, hvilket af de officielle sprog (engelsk, tysk, fransk, spansk eller italiensk), som du ønsker, at OHIM skal bruge, når de skriver til dig. Som dansker kan du f.eks. indlevere ansøgningen på dansk og angive engelsk som officielt sprog. Som EU-borger kan du frit vælge mellem selv at indlevere din ansøgning eller at få en professionel varemærkerådgiver til at gøre det for dig. Hvis du har valgt at søge om at få dit varemærke registreret som dansk varemærke først, er det en god idé at indlevere ansøgningen om et identisk EU-varemærke inden 6 måneder efter den danske ansøgning. Du kan nemlig angive, at du vil have prioritet fra den danske ansøgning. Det betyder, at din EU-ansøgning vil blive behandlet som om, den var indleveret samme dag som den danske ansøgning. Hvis du allerede har et varemærke registreret i et eller flere EU-lande, kan du henvise til din anciennitet fra disse registreringer. Det betyder, at du kan bevare eneretten tilbage fra den dag, ansøgninger om dine nationale registreringer blev indleveret, selvom du vælger ikke at forny dem. SOM EU-BORGER KAN DU FRIT VÆLGE MELLEM SELV AT INDLEVERE DIN ANSØGNING ELLER AT FÅ EN PROFESSIONEL VAREMÆRKERÅDGIVER TIL AT GØRE DET FOR DIG.

4 EU-VAREMÆRKET FORTSAT DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT EU-VAREMÆRKET ER ET ALT ELLER INTET SYSTEM. HVIS DIT VAREMÆRKE IKKE KAN REGISTRERES, BLIVER ANSØGNINGEN AFSLÅET FOR HELE EU-OMRÅDET. SÅDAN BEHANDLES DIN ANSØGNING Når OHIM har modtaget din ansøgning, undersøger de, om varemærket kan registreres. Hvis mærket ikke kan registreres, får du besked om det fra OHIM. Hvis du beder om det, foretager OHIM også en undersøgelse af, om der er registreret tidligere varemærker, der ligger tæt på dit mærke. Hvis der bliver fundet tidligere varemærker, sender OHIM en rapport til dig med oplysninger om mærkerne. Du skal være opmærksom på, at EU-varemærket er et alt eller intet system. Hvis dit varemærke ikke kan registreres, bliver ansøgningen afslået for hele EUområdet. Når ansøgningen er i orden, vil OHIM offentliggøre den i Community Trade Marks Bulletin. Andre kan gøre indsigelse imod dit EU-varemærke, hvis de f.eks. synes det ligger for tæt på deres mærke. Fristen for at gøre indsigelse er 3 måneder efter offentliggørelsen i Community Trade Marks Bulletin. NÅR DU HAR FÅET DIN REGISTRERING Din EU-registrering er gyldig i 10 år fra ansøgningsdatoen med mulighed for fornyelse. Der er brugspligt for EU-varemærker. Når registreringen er fem år gammel, skal du derfor være parat til at bevise, at du bruger varemærket. Hvis du bruger varemærket i mindst et land inden for EU, er det ofte nok til at opfylde brugspligten. Du skal bruge mærket på en måde, der er normalt for din branche. Værdien af dit mærke afhænger af, at du beskytter det, så andre især dine konkurrenter ikke bruger et identisk eller lignende varemærke for de samme produkter og serviceydelser. Det kan derfor være en god idé at holde øje med de nye varemærker, der bliver registreret. HVIS DU FÅR AFSLAG Du kan ændre din EU-ansøgning til en eller flere nationale ansøgninger, hvis OHIM afslår din varemærkeansøgning, enten fordi OHIM selv har fundet hindringer for registreringen, eller fordi OHIM giver en anden person ret i forbindelse med en indsigelse. Det kaldes konvertering. Sådanne nationale ansøgninger vil så beholde ansøgningsdatoen fra EU-ansøgningen. Ved en konvertering skal du betale de nationale gebyrer, og de nationale ansøgninger vil blive behandlet efter reglerne i det enkelte land. PRIS OG BETALING Betaling til OHIM sker i euro og skal foretages direkte til OHIM. Du skal betale både et ansøgningsgebyr og et registreringsgebyr. Du kan se de gældende gebyrer på OHIMs hjemmeside. PRAKTISKE OPLYSNINGER Du kan se offentliggjorte EU-varemærker i Community Trade Marks Bulletin, som findes på OHIMs hjemmeside. Ligesom du kan finde flere oplysninger om EU-varemærket på hjemmesiden. OHIMs adresse er: Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) Avenida de Europa, 4 Apartado de Correos 77 E Alicante, Spanien Telefon Telefax Internet:

5 DET INTERNATIONALE VAREMÆRKE FORDELE VED DET INTERNATIONALE VAREMÆRKE - Gennem én ansøgning kan du opnå beskyttelse i de lande, der er medlem af det internationale system. - Du kan frit vælge i hvilke medlemslande, registreringen skal gælde - Du har mulighed for at udvide registreringen med flere lande, efterhånden som din virksomhed vokser. - Du kan vælge, at registreringen skal gælde for hele EU, OHIM er med i systemet. - Hvis du helt eller delvist sælger varemærket, eller hvis din virksomhed ændrer navn, skal du kun give besked ét sted - Du skal kun forny én registrering. NÅR DU SKAL INDLEVERE EN ANSØGNING Du kan kun søge om en international registrering, hvis du allerede har en varemærkeregistrering eller -ansøgning i Danmark eller i EU. Det kaldes for din basisansøgning/-registrering eller kort sagt din basis. Derudover skal du være dansk statsborger eller drive erhvervsvirksomhed i Danmark. Den internationale registrering er i de første 5 år afhængig af basisansøgningens/ registreringens skæbne. Det kan du læse om under punktet Når du har fået din registrering. DU KAN KUN SØGE OM EN INTERNATIONAL REGISTRERING, HVIS DU ALLEREDE HAR EN VAREMÆRKE- REGISTRERING ELLER -ANSØGNING I DANMARK ELLER I EU Du skal udfylde WIPOs ansøgningsblanket på engelsk. Ansøgningsblanketten skal udfyldes med maskinskrift. Du kan få blanketten hos Patent- og Varemærkestyrelsen, eller du kan finde den på WIPOs hjemmeside. Ansøgningen skal være i nøje overensstemmelse med basis. Varefortegnelsen må aldrig være udvidet i forhold til basis, men kan godt være mindre omfattende. I ansøgningen vælger du også hvilke lande, du gerne vil have dit varemærke registreret i. Du kan se hvilke lande, der er med i systemet på WIPOs hjemmeside. Det kan være en god idé, at indlevere ansøgningen som et internationalt varemærke inden 6 måneder efter den danske ansøgning. Du kan nemlig angive, at du vil have prioritet fra den danske ansøgning. Det betyder, at din internationale ansøgning vil blive behandlet som om, den var indleveret samme dag som den danske ansøgning. Du skal sende ansøgningen til den myndighed, der har din basis. Det vil sige Patentog Varemærkestyrelsen, hvis din basis er et dansk varemærke eller OHIM, hvis du har et EU-varemærke. SÅDAN BEHANDLES DIN ANSØGNING Når vi modtager din ansøgning, kontrollerer vi, at ansøgningen svarer til din nationale basisansøgning eller -registrering. Derefter sender vi den internationale ansøgning videre til WIPO. WIPO registrerer varemærket, hvis de formelle ting er i orden og offentliggør så registreringen. Samtidig sender WIPO besked til de lande, du har valgt i ansøgningen. Registreringen er dog ikke endelig, før de valgte landes myndighed har gennemgået den. WIPO REGISTRERER VAREMÆRKET, HVIS DE FORMELLE TING ER I ORDEN OG OFFENTLIGGØR SÅ REGISTRERINGEN

6 DET INTERNATIONALE VAREMÆRKE FORTSAT... Det enkelte lands myndighed vil enten godkende eller afslå din internationale registrering. Der kan nogle gange gå mellem 12 til 18 måneder, før du ved, om din registrering bliver afslået. Din internationale registrering sidestilles med en national ansøgning og behandles derfor efter reglerne i det enkelte lands lovgivning og praksis. Du kan risikere at få et afslag på grundlag af en national behandling af dit varemærke. Andre kan også gøre indsigelse mod din ansøgning, hvis de mener, den krænker deres varemærke. Din internationale registrering har først gyldighed som registrering i det enkelte land, når behandlingen af din sag er færdig i dette land. HVIS DU FÅR AFSLAG Det internationale varemærke er ikke et alt eller intet system. Selvom registrering ikke kan ske i et enkelt land, kan registrering måske godt ske i alle de andre valgte lande. I de lande, hvor du har fået afslag, må du overveje, hvordan du vil håndtere situationen. Afhængig af grunden til afslaget kan du overveje, om du skal vælge et andet mærke i dette land. NÅR DU HAR FÅET DIN REGISTRERING Din internationale registrering er gyldig i 10 år med mulighed for fornyelse. Din internationale registrering følger de nationale regler, der er gældende i de enkelte lande, som du har valgt. Der er derfor pligt til at bruge mærket i nogle lande, mens andre lande ikke har en sådan brugspligt. Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig om, præcis hvilke regler der gælder i de forskellige lande. Selvom din registrering ikke kan opretholdes i et enkelt land betyder det ikke, at den internationale registrering også falder væk i alle de andre lande. Der er én situation, hvor hele den internationale registrering falder bort, nemlig det såkaldte centrale angreb. Den samlede internationale registrering er i de første 5 år afhængig af basisansøgningens/-registreringens skæbne. Hvis den danske basis f.eks. erklæres ugyldig inden for denne periode, falder hele den internationale registrering væk. I den situation har du mulighed for at ændre den internationale registrering til nationale ansøgninger. Værdien af dit mærke afhænger af, at du beskytter det, så andre især dine konkurrenter ikke bruger et identisk eller lignende varemærke for de samme produkter og serviceydelser. Det kan derfor være en god idé at holde øje med de nye varemærker, der bliver registreret. PRIS OG BETALING Betaling sker i schweizerfranc direkte til WIPO. Prisen for ansøgningen sammensættes af et grundgebyr og et gebyr pr. valgt land. Gebyrerne varierer for de enkelte lande. Du skal derfor være opmærksom på, at prisen for en international ansøgning er afhængig af antallet af valgte lande og af hvilke lande, du har valgt. Du kan finde hjælp til beregning af prisen på WIPOs hjemmeside. Derudover skal du betale et gebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen i forbindelse med den formelle kontrol, før vi sender ansøgningen til WIPO. PRAKTISKE OPLYSNINGER Du kan se offentliggjorte internationale varemærker i WIPOs Gazette, som findes på WIPOs hjemmeside. Ligesom du kan finde flere oplysninger om det internationale varemærke på hjemmesiden. WIPOs adresse er: World Intellectual Property Organization (WIPO) 34, Chemin des Colombettes P.O.Box 18 CH-1211 Geneva 20, Schweiz Telefon Telefax Internet:

7 DET NATIONALE VAREMÆRKE FORDELE VED DET NATIONALE VAREMÆRKE - Du kan frit vælge, i hvilke lande registreringen skal gælde - Du kan vælge lande, der ikke er medlem af EU eller Madridprotokol systemet. - Du kan vælge forskellige varemærker i hvert enkelt land NÅR DU SKAL INDLEVERE EN ANSØGNING Du indleverer en national ansøgning til varemærkemyndigheden i det relevante land. I mange lande er der et krav om, at du skal udpege en varemærkerådgiver i det pågældende land til at repræsentere dig. Du skal derfor overveje, om det kan være en god idé at kontakte en dansk varemærkerådgiver. Danske varemærkerådgivere har ekspertise og erfaring indenfor varemærkeret, og de er ofte en del af et internationalt netværk. De kan derfor hjælpe dig med samarbejdet med dygtige rådgivere i udlandet, så du selv kun behøver at have kontakt med din danske rådgiver. Hvis du har valgt at søge dit varemærke registreret som dansk varemærke først, er det en god idé, at indlevere ansøgningen om et identisk varemærke i andre lande inden 6 måneder efter den danske ansøgning. Du kan nemlig angive, at du vil have prioritet fra den danske ansøgning. Det betyder, at din ansøgning i de fleste lande vil blive behandlet som om, den var indleveret samme dag som den danske ansøgning. DU INDLEVERER EN NATIONAL ANSØGNING TIL VAREMÆRKE- MYNDIGHEDEN I DET RELEVANTE LAND. SÅDAN BEHANDLES DIN ANSØGNING Din ansøgning om varemærke behandles efter de regler, der er gældende i det valgte land. Der er mange ligheder mellem de forskellige landes regler men også nogle forskelle. Særligt kan der i visse lande være ret strenge krav til, at formaliteter er i orden eller til, at du allerede bruger varemærket. Du må forvente, at det kan tage tid at få et varemærke registreret som nationalt mærke i udlandet. HVIS DU FÅR AFSLAG Du må overveje, hvordan du vil håndtere situationen i det land, hvor du har fået afslag. Afhængig af grunden til afslaget kan du overveje, om du skal vælge et andet mærke i dette land. NÅR DU HAR FÅET DIN REGISTRERING I de fleste lande gælder en registrering i 10 år med mulighed for fornyelse. Der er pligt til at bruge mærket i nogle lande, mens andre lande ikke har en sådan brugspligt. Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig om, præcis hvilke regler der gælder i de forskellige lande. Værdien af dit mærke afhænger af, at du beskytter det, så andre især dine konkurrenter ikke bruger et identisk eller lignende varemærke for de samme produkter og serviceydelser. Det kan derfor være en idé at holde øje med de nye varemærker, der bliver registreret. PRIS OG BETALING Prisen for registrering af et varemærke er fastsat fra land til land. PRAKTISKE OPLYSNINGER På WIPO s hjemmeside kan du finde kontaktoplysninger og links til varemærkemyndighederne i en lang række lande. DU KAN VIA UDENRIGSMINISTERIETS HJEMMESIDE FINDE DE ENKELTE AMBASSADERS EKSPORTVEJLEDNING, HERUNDER OGSÅ HJÆLP VEDRØRENDE VAREMÆRKER.

8 PVS Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK Taastrup Tlf : Fax :

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

vejledning til ansøgning om patent

vejledning til ansøgning om patent vejledning til ansøgning om patent In d h o l d Hvad kan patenteres - hvornår og hvordan?... 1 Sådan søger du patent i Danmark... 3 6 praktiske eksempler... 6 Hvordan behandles ansøgningen?... 49 Patentbeskyttelse

Læs mere

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail:

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail: Designansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Patent- og Helgeshøj Allé 81 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax : 43 50 80 01 E-mail : pvs@dkpto.dk Web : www.dkpto.dk CVR-nr. : 17

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse Industriel ejendomsret i bevægelse Tæt på erhvervspolitikken Indhold Indhold: Forord................................................ 5 Sammenfatning med forslag og initiativer............ 7 Kapitel 1:

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere