SMART Ink. Mac OS X-operativsystemsoftware. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMART Ink. Mac OS X-operativsystemsoftware. Brugervejledning"

Transkript

1 SMART Ink Mac OS X-operativsystemsoftware Bruervejlednin

2 Produktreistrerin Hvis du reistrerer dit SMART-produkt, iver vi di besked, når der er nye funktioner o softwareopraderiner. Foreta reistrerin online på smarttech.com/reistration. Gem følende information, hvis du skulle få bru for at kontakte SMART Support. Serienummer: Købsdato: FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet o overholder rænserne for diitale enheder i klasse A i overensstemmelse med kapitel 15 i FCC-relerne. Disse rænser er fastsat for at sikre en rimeli beskyttelse mod skadeli interferens i erhvervsinstallationer. Udstyret enererer, anvender o kan udsende radiofrekvenseneri o kan desuden forårsae skadeli interferens for radiokommunikationer, hvis det ikke installeres o anvendes i overensstemmelse med producentens instruktioner. Bru af udstyret i beboelsesområder vil sandsynlivis forårsae skadeli interferens, o brueren skal i så tilfælde udbedre interferensen for een renin. Meddelelse om varemærker SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, SMART-looet o alle SMART-sloaner er varemærker eller reistrerede varemærker tilhørende SMART Technoloies ULC i USA o/eller andre lande. Mac o Macintosh er varemærker tilhørende Apple Inc., der er reistreret i USA o andre lande. Alle andre tredjepartsprodukter o firmanavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Meddelelse om copyriht 2012 SMART Technoloies ULC. Alle rettiheder forbeholdes. Intet i denne publikation må enives, overføres, kopieres, lares i et søesystem eller oversættes til et andet spro i noen form eller på noen måde uden forudående skriftli tilladelse fra SMART Technoloies ULC. Oplysninerne i denne vejlednin kan ændres uden varsel o skal ikke betrates som en forplitelse fra SMARTs side. Patentanmeldt. 02/2012

3 Indhold Kapitel 1: Kom odt i an 1 Om SMART Ink 1 Om din SMART-software 1 Kom odt i an med SMART Ink 2 Adan til SMART Ink-værktøjer 4 Kapitel 2: Arbejde med SMART Ink 5 Skrivnin eller tenin med SMART Ink 5 Bru af SMART Ink efter frakoblin af interaktivt produkt 9 Bru af blækværktøjer i prorammer 9 Kapitel 3: Arbejde med SMART Ink-notater 11 Om SMART Ink-notater 11 Håndterin af objekter i SMART Ink-notater 12 Klip o emnin af SMART Ink-notater 13 Sletnin af SMART Ink-notater 13 i

4

5 Kapitel1 Kom odt i an Om SMART Ink 1 Om SMART Ink-notater 1 Om din SMART-software 1 SMART Produktdrivere 2 SMART Notebook-softwaren 2 Kom odt i an med SMART Ink 2 Aktiverin o deaktiverin af SMART Ink 2 Adan til SMART Ink-værktøjer 4 Om SMART Ink Med SMART Ink kan du skrive o tene med diitalt blæk oven på åbne prorammer, filer, mapper, websteder o andre åbne vinduer på din computer. Du kan skrive oven på hvert faneblad i en internetbrowser. Du kan skrive oven på en video uden at sætte videoen på pause o uden, at det forhindrer di i at arbejde med videoen. Du kan fremhæve indhold på skærmen. Når du flytter, tilpasser eller minimerer et vindue, bliver blækket sammen med vinduet. Du kan flytte, udviske o emme dine notater som et billede i SMART-softwaren. Når du åbner et proram, der har sine ene blækværktøjer, kan du deaktivere SMART Ink o derefter brue blækværktøjerne i prorammet til at skrive med i indholdet. Om SMART Ink-notater Med SMART Ink-notater kan du skrive med diitalt blæk hvor som helst på skrivebordet. Når du skriver uden for de åbne vinduer på computeren, vises der et SMART Ink-notat, o du kan skrive inden i notatet. Se Arbejde med SMART Ink-notater På side11 for mere information. Om din SMART-software SMART Ink o SMART Produktdrivere medføler til SMART Notebook samarbejdsbaseret lærinssoftware. 1

6 K A P I T E L 1 Kom odt i an SMART Produktdrivere SMART Produktdrivere ør det mulit for din computer at reistrere input fra det interaktive SMART-produkt. SMART Ink funerer med SMART Produktdrivere, så du kan skrive oven på din skærm med diitalt blæk ved hjælp af pennen til det interaktive produkt eller din finer. B E M ÆR K I de fleste tilfælde installeres SMART Produktdrivere automatisk, når du installerer SMARTsoftwaren. SMART Notebook-softwaren Du kan skrive i SMART Notebook-softwaren ved hjælp af pennen til det interaktive SMARTprodukt eller din finer. SMART Ink bliver en del af.notebook-filen. Kom odt i an med SMART Ink Hvis din computer er tilsluttet til et interaktivt SMART-produkt, starter SMART Ink automatisk, når du starter computeren, o SMART Ink-værktøjslinjen vises i titellinjen på hvert åbne vindue på computeren. B E M ÆR K SMART Notebook-softwaren viser ikke SMART Ink-værktøjslinjen, fordi den har sine ene blækværktøjer, som du kan brue til at skrive med i din fil. Hvis værktøjslinjen ikke vises, skal du kontrollere, at det interaktive produkt er tilsluttet til computeren. Hvis værktøjslinjen stadi ikke vises, kan du starte SMART Ink manuelt. Sådan starter du SMART Ink manuelt 1. Gå til Prorammer > SMART Technoloies i Finder. 2. Dobbeltklik på SMART Ink. SMART Ink starter, o SMART Ink-værktøjslinjen vises i titellinjen på hvert åbne vindue. Aktiverin o deaktiverin af SMART Ink Når du starter din computer o det interaktive produkt, er SMART Ink som standard aktiveret for alle åbne vinduer.du kan når som helst aktivere eller deaktivere SMART Ink for et vindue. 2

7 K A P I T E L 1 Kom odt i an Objekter o notater på vinduet forsvinder, når du deaktiverer SMART Ink o endannes, når du aktiverer SMART Ink. Sådan deaktiverer du det SMART Ink 1. Tryk på SMART Ink på vinduets SMART Ink-værktøjslinje. SMART Ink-værktøjerne vises. 2. Væl Deaktiver SMART Ink. Værktøjslinjen bliver rå. Sådan aktiverer du det SMART Ink 1. Tryk på SMART Ink på vinduets SMART Ink-værktøjslinje. SMART Ink-værktøjerne vises. 2. Væl Aktiver SMART Ink. Værktøjslinjen bliver røn. 3

8 K A P I T E L 1 Kom odt i an Adan til SMART Ink-værktøjer Der vises en SMART Ink-værktøjslinje på titellinjen i hvert åbne vindue på din computer. Bru værktøjslinjen til at væle blækeenskaber for det påældende vindue o til at udføre almindelie opaver såsom at tae skærmklip af dine noter. SMART Ink-værktøjslinjen indeholder følende værktøjer: Væl Penfarve Stretykkelse Fremhævnin Kallirafiblæk Tavlevisker Ta billede Ryd blæk Når du løfter pennen til det interaktive SMART-produkt eller væler et penværktøj, viser et pop op-vindue blækfarven o værktøjet. Når du bruer et andet værktøj, viser pop op-vinduet blækfarven på alle de aktive værktøjer. Du kan flytte værktøjslinjen lans kanten af vinduet. Sådan får du adan til SMART Ink-værktøjerne Tryk på SMART Ink på værktøjslinjen. SMART Ink-værktøjerne vises. Sådan flytter du værktøjslinjen 1. Tryk på SMART Ink-flytteikonet. 2. Træk værktøjslinjen til en ny placerin på kanten af det åbne vindue. 4

9 Kapitel2 Arbejde med SMART Ink Skrivnin eller tenin med SMART Ink 5 Fremhævnin af indhold 6 Håndterin af SMART Ink 7 Udvisknin o rydnin af SMART Ink 8 Klip o emnin af SMART Ink 8 Bru af SMART Ink efter frakoblin af interaktivt produkt 9 Bru af blækværktøjer i prorammer 9 Denne sektion forklarer i rundtræk, hvordan du bruer SMART Ink til at skrive oven på din skærm med diitalt blæk. Skrivnin eller tenin med SMART Ink Med SMART Ink kan du skrive eller tene med diitalt blæk oven på åbne prorammer, filer, mapper, websteder o andre åbne vinduer på din computer. Du kan skrive med værktøjerne til det interaktive produkt eller med teneværktøjerne i SMART Ink-værktøjslinjen. T I P Hvis det interaktive produkt understøtter multitouch, kan to personer arbejde sammen o skrive, viske ud o arbejde med indhold hvor som helst på den interaktive overflade samtidit. Sådan skriver du med værktøjerne til det interaktive produkt 1. Løft en pen fra pennebakken til det interaktive produkt, eller tryk på en blækfarveknap på det interaktive pendisplay. 2. Skriv oven på en åben fil, mappe eller et åbent websted på det interaktive produkt. T I P Blækket bliver til et objekt, som du kan flytte o arbejde med. 5

10 K A P I T E L 2 Arbejde med SMART Ink Sådan skriver du med SMART Ink-penværktøjerne 1. Væl en penfarve o en stretykkelse fra SMART Ink-værktøjslinjen. 2. Skriv oven på en åben fil, mappe eller et åbent websted på det interaktive produkt. T I P Blækket bliver til et objekt, som du kan flytte o arbejde med. 3. Tryk på Væl på værktøjslinjen, når du er færdi. Ellers fortsætter det interaktive produkt med at fortolke tryk på skærmen som pennestrø. Sådan skriver du med kallirafiblæk 1. Væl en penfarve o en stretykkelse fra SMART Ink-værktøjslinjen. 2. Markér afkrydsninsfeltet Kallirafiblæk. 3. Skriv oven på en åben fil, mappe eller et åbent websted på det interaktive produkt. T I P Blækket bliver til et objekt, som du kan flytte o arbejde med. 4. Tryk på Væl på værktøjslinjen, når du er færdi. Ellers fortsætter det interaktive produkt med at fortolke tryk på skærmen som pennestrø. Fremhævnin af indhold Du kan fremhæve et hvilket som helst indhold på skærmen. Sådan fremhæver du indhold på skærmen 1. Væl en hihlihter fra SMART Ink-værktøjslinjen. 2. Ten oven på en åben fil, mappe eller et åbent websted på skærmen. T I P Blækket fra hihlihteren bliver til et objekt, som du kan flytte o arbejde med. 3. Tryk på Væl på værktøjslinjen, når du er færdi. Ellers fortsætter det interaktive produkt med at fortolke tryk på skærmen som fremhævnin. 6

11 K A P I T E L 2 Arbejde med SMART Ink Håndterin af SMART Ink Du kan væle objekter o flytte dem rundt i vinduet, o du kan slette objekter. Sådan væler du et objekt Tryk på objektet én an. Der vises en ramme rundt om objektet. B E M ÆR K Tryk på et andet objekt for at væle mere end et. Rammen udvides, så den dækker alle objekter, du væler. Sådan flytter du et objekt 1. Væl objektet. 2. Træk objektet til en ny placerin på siden. Sådan sletter du et objekt 1. Væl objektet. Der vises en ramme rundt om objektet. 2. Tryk på Slet på rammen. 7

12 K A P I T E L 2 Arbejde med SMART Ink Udvisknin o rydnin af SMART Ink Du kan når som helst udviske eller rydde SMART Ink fra skærmen. Sådan udvisker du SMART Ink fra et vindue 1. Væl en Tavlevisker fra SMART Ink-værktøjslinjen. 2. Udvisk SMART Ink med tavleviskeren til det interaktive produkt. 3. Tryk på Væl på værktøjslinjen, når du er færdi. Ellers fortsætter det interaktive produkt med at fortolke tryk på skærmen som udvisknin. Sådan udvisker du et stort område 1. Væl en Tavlevisker fra SMART Ink-værktøjslinjen. 2. Lav en cirkel rundt om det område, du vil viske ud, o tryk derefter inden i cirklen. 3. Tryk på Væl på værktøjslinjen, når du er færdi. Ellers fortsætter det interaktive produkt med at fortolke tryk på skærmen som udvisknin. Sådan rydder du alt SMART Ink fra et vindue Væl Ryd blæk fra SMART Ink-værktøjslinjen. Klip o emnin af SMART Ink Du kan emme alt, hvad du skriver eller tener på skærmen på det interaktive produkt ved at tae et skærmklip af dine notater. Sådan taer du et skærmklip af dine notater o emmer dem 1. Tryk på Ta billede på SMART Ink-værktøjslinjen. Skærmklippet vises i teneområdet af SMART-softwaren. 2. Gem SMART-softwarefilen. B E M ÆR K Hvis du vil emme dine notater, men ikke vil tae et skærmklip af hele skærmen, kan du tae et skærmklip af et område eller et vindue ved hjælp af værktøjslinjen Skærmklip (se onlinehjælpen til SMART-softwaren for mere information). 8

13 K A P I T E L 2 Arbejde med SMART Ink Bru af SMART Ink efter frakoblin af interaktivt produkt Når du frakobler det interaktive produkt, bliver SMART Ink-værktøjslinjen ul. Du kan fortsat brue SMART Ink i musetilstanden, eller du kan skjule værktøjslinjerne o udviske det blæk, der var på skærmen, da du frakoblede det interaktive produkt. Sådan fortsætter du med at brue SMART Ink 1. Tryk på SMART Ink på værktøjslinjen. Der vises en rullemenu. 2. Væl Lad være aktiveret. Sådan stopper du med at brue SMART Ink 1. Tryk på SMART Ink på værktøjslinjen. Der vises en rullemenu. 2. Væl Visk ud o skjul. B E M ÆR K Hvis du vil starte SMART Ink, efter du har valt Visk ud o skjul, skal du tilslutte dit interaktive SMART-produkt. Se Kom odt i an med SMART Ink På side2. Bru af blækværktøjer i prorammer Mane prorammer har deres ene blækværktøjer, som du kan brue til at skrive med i prorammets indhold. Når du åbner et proram, der har sine ene blækværktøjer, er SMART Ink aktiveret som standard, o du kan skrive oven på prorammet. Hvis du vil skrive i prorammets indhold, kan du deaktivere SMART Ink o brue blækværktøjerne i prorammet. Objekter o notater på vinduet forsvinder, når du deaktiverer SMART Ink o endannes, når du aktiverer SMART Ink. 9

14

15 Kapitel3 Arbejde med SMART Inknotater Om SMART Ink-notater 11 Håndterin af objekter i SMART Ink-notater 12 Klip o emnin af SMART Ink-notater 13 Sletnin af SMART Ink-notater 13 Med SMART Ink-notater kan du skrive med diitalt blæk hvor som helst på skrivebordet. Om SMART Ink-notater Når du løfter en pen o skriver uden for de åbne vinduer, vises der et SMART Ink-notat, o du kan skrive inden i notatet. SMART Ink-notatet bliver større, i takt med at du skriver, i den retnin, du skriver. Du kan flytte o ændre størrelsen på notatet. Du kan oså emme det som et billede i SMARTsoftwaren. Du kan have op til 20 SMART Ink-notater åbne på en an. Når du loer af din computer, forsvinder notaterne. SMART Ink-værktøjslinjen vises i titellinjen på hvert åbne notat. Bru værktøjslinjen til at væle blækeenskaber o udføre de mest almindelie opaver såsom at tae skærmklip af dine noter. Sådan opretter du et SMART Ink-notat 1. Løft pennen til det interaktive produkt, eller væl en blækfarveknap på det interaktive pendisplay. 2. Skriv på dit skrivebord. Der vises et SMART Ink-notat, o du kan skrive inden i notatet. Sådan flytter du et SMART Ink-notat Tryk o hold på titellinjen, o træk derefter notatet til en ny placerin. 11

16 K A P I T E L 3 Arbejde med SMART Ink-notater Sådan ændrer du størrelsen på et SMART Ink-notat Tryk o hold på det nederste højre hjørne af notatet, o træk derefter i det. Håndterin af objekter i SMART Ink-notater Du kan væle, flytte o slette objekter, du opretter i SMART Ink-notater. Sådan væler du et objekt i et SMART Ink-notat Tryk på objektet én an. Der vises en ramme rundt om objektet. B E M ÆR K Tryk på et andet objekt for at væle mere end et. Rammen udvides, så den dækker alle objekter, du væler. Sådan flytter du et objekt i et SMART Ink-notat Tryk o hold på flytteikonet, o træk derefter objektet til en ny placerin i notatet. Sådan sletter du et objekt i et SMART Ink-notat 1. Tryk på objektet én an. Der vises en ramme rundt om objektet. 2. Tryk på Slet på rammen. T I P Du kan brue tavleviskeren på det interaktive produkt eller SMART Ink-tavleviskeren til at slette objekter. 12

17 K A P I T E L 3 Arbejde med SMART Ink-notater Klip o emnin af SMART Ink-notater Du kan emme et SMART Ink-notat ved at tae et skærmklip af det. Sådan taer du et skærmklip af et SMART Ink-notat o emmer det 1. Tryk på Ta billede på værktøjslinjen SMART Ink-notat. Skærmklippet vises i teneområdet af SMART-softwaren. 2. Gem SMART-softwarefilen. Sletnin af SMART Ink-notater Du kan når som helst slette et SMART Ink-notat fra skærmen. V I GT I GT Denne handlin kan ikke tilbaeføres. B E M ÆR K Når du loer af din computer, forsvinder dine SMART Ink-notater. Sådan sletter du et SMART Ink-notat Tryk på Slet i titellinjen for SMART Ink-notatet. 13

18

19

20 SMART Technoloies smarttech.com/support smarttech.com/contactsupport

SMART Ink. Windows -operativsystemer. Brugervejledning

SMART Ink. Windows -operativsystemer. Brugervejledning SMART Ink Windows -operativsystemer Bruervejlednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer dit SMART-produkt, iver vi di besked, når der er nye funktioner o softwareopraderiner. Foreta reistrerin online på

Læs mere

SMART Ink. Windows operativsystemer. Brugervejledning

SMART Ink. Windows operativsystemer. Brugervejledning SMART Ink Windows operativsystemer Bruervejlednin Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, SMART-looet o alle SMART-sloaner er varemærker eller reistrerede

Læs mere

SMART Notebook 3Dværktøjer. Brugervejledning

SMART Notebook 3Dværktøjer. Brugervejledning SMART Notebook 3Dværktøjer Bruervejlednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer dit SMART-produkt, iver vi di besked, når der er nye funktioner o softwareopraderiner. Foreta reistrerin online på smarttech.com/reistration.

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Notebook, Pen-id, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Bridgit 4.6. Brugervejledning

Bridgit 4.6. Brugervejledning Bridit 4.6 Bruervejlednin Meddelelse om varemærker Bridit, SMART Board, SMART Meetin Pro, SMART Notebook, SMART Podium, SMART Hub, smarttech, SMART-looet o alle SMART-sloaner er varemærker eller reistrerede

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

3D-værktøjer til SMART Notebook Brugervejledning

3D-værktøjer til SMART Notebook Brugervejledning 3D-værktøjer til SMART Notebook 11.1 Brugervejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer online

Læs mere

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meeting Pro,Pen-id, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller

Læs mere

SMART Board 480 interaktiv whiteboard. Brugervejledning

SMART Board 480 interaktiv whiteboard. Brugervejledning SMART Board 480 interaktiv whiteboard Brugervejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer online

Læs mere

SMART Table -software og SMART Table Værktøj. Brugervejledning

SMART Table -software og SMART Table Værktøj. Brugervejledning SMART Table -software o SMART Table Værktøj Bruervejlednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer dit SMART-produkt, iver vi di besked, når der er nye funktioner o softwareopraderiner. Reistrer produktet

Læs mere

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Windws -perativsystemer Bruervejlednin Meddelelse m varemærker SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, SMART-let alle SMART-slaner er varemærker eller reistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

SMART Board 8055i og 8055i-SMP

SMART Board 8055i og 8055i-SMP SMART Board 8055i og 8055i-SMP interaktiv fladskærm Installationsvejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger.

Læs mere

SMART Podium interaktivt pendisplay Model SP518-NB og SP518-SMP

SMART Podium interaktivt pendisplay Model SP518-NB og SP518-SMP Specifikationer SMART Podium interaktivt pendisplay Model SP518-NB og SP518-SMP Fysiske specifikationer Størrelse 46,7 cm B 33 cm H 7,6 cm D (18 3/8" 13" 3") Med justerbart stativ 46,7 cm B 32,1 cm H 29,8

Læs mere

SMART Notebook Softwarevejledning

SMART Notebook Softwarevejledning SMART Notebook Softwarevejledning SMART Bord Softwareversion 10 Til Windows operativsystemer SMART Technologies ULC Corporate Headquarters 3636 Research Road NW Calgary, AB T2L 1Y1 CANADA Tlf.: 1.888.42.SMART

Læs mere

SMART Notebook Softwarevejledning

SMART Notebook Softwarevejledning SMART Notebook Softwarevejledning SMART Bord Softwareversion 10 Til Windows operativsystemer SMART Technologies ULC Corporate Headquarters 3636 Research Road NW Calgary, AB T2L 1Y1 CANADA Tlf.: 1.888.42.SMART

Læs mere

Afgræns det. Det unikke på den enkle måde. Selve spillet

Afgræns det. Det unikke på den enkle måde. Selve spillet TÆNK FØR DU UDSKRIVER Afgræns det Selve spillet Afgræns det hjælper eleverne med at formulere og stille spørgsmål om en bred vifte af emner. Spillet fremmer analytisk tænkning hos børnehavebørn og elever

Læs mere

SMART Board M600- serien

SMART Board M600- serien SMART Board M600- serien Interaktivt whiteboard Brugervejledning Til model M680, M685, M680V og M685V Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner

Læs mere

SMART Board 480 interaktiv whiteboard Brugervejledning

SMART Board 480 interaktiv whiteboard Brugervejledning SMART Board 480 interaktiv whiteboard Brugervejledning Det unikke på den enkle måde Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger.

Læs mere

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com MimioMobile Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

SMART Podium 500- serie

SMART Podium 500- serie SMART Podium 500- serie Interaktivt pendisplay Brugervejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer

Læs mere

SMART Meeting Pro PE 4.1-software BRUGERVEJLEDNING

SMART Meeting Pro PE 4.1-software BRUGERVEJLEDNING SMART Meeting Pro PE 4.1-software BRUGERVEJLEDNING Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer online på

Læs mere

SMART Board 8055i, 8055i-SMP og 8055ie-SMP

SMART Board 8055i, 8055i-SMP og 8055ie-SMP SMART Board 8055i, 8055i-SMP og 8055ie-SMP interaktive fladskærme Brugervejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger.

Læs mere

SMART Meeting Pro 4.2 lokalelicens BRUGERVEJLEDNING

SMART Meeting Pro 4.2 lokalelicens BRUGERVEJLEDNING smarttech.com/docfeedback/170897 SMART Meeting Pro 4.2 lokalelicens BRUGERVEJLEDNING Meddelelse om varemærker SMART Meeting Pro, Bridgit, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller

Læs mere

SMART Meeting Pro 4.1-software BRUGERVEJLEDNING

SMART Meeting Pro 4.1-software BRUGERVEJLEDNING SMART Meeting Pro 4.1-software BRUGERVEJLEDNING Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer online på smarttech.com/registration.

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever Resultat af spøreskema til Friskolens Filskov Friskole & Børnehave Skoleyden 4, 700 Grindsted F o r m å l e t m e d d e n n e u n d e r s ø e l s e e r a t f å v i d e n o m, h v a d I s o m e l e v e

Læs mere

SMART Meeting Pro 4.2 personlig licens BRUGERVEJLEDNING

SMART Meeting Pro 4.2 personlig licens BRUGERVEJLEDNING smarttech.com/docfeedback/170973 SMART Meeting Pro 4.2 personlig licens BRUGERVEJLEDNING Meddelelse om varemærker SMART Meeting Pro, Bridgit, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

REACH - for brugere af kemikalier

REACH - for brugere af kemikalier REACH - for bruere af kemikalier Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søade 12 1790 København V Telefon : 33 63 80 00 Telefax

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

SMART Board interaktiv fladskærm med apparat Model: 8055ie-SMP

SMART Board interaktiv fladskærm med apparat Model: 8055ie-SMP Specifikationer SMART Board interaktiv fladskærm med apparat Model: 8055ie-SMP Fysiske specifikationer Størrelse 33 cm B 82 cm H 9,3 cm D (Se Fysiske mål På side6 for detaljerede mål). Aktivt skærmareal

Læs mere

SmartBoard og møder. Brug dit board når I mødes. Version: August 2012

SmartBoard og møder. Brug dit board når I mødes. Version: August 2012 SmartBoard og møder Brug dit board når I mødes Version: August 2012 Indholdsfortegnelse SmartBoard og møder...4 Hvad er et SmartBoard?...4 Tastatur...4 Fysiske værktøjer...5 Notebook...5 De grundlæggende

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus

Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus Kør setup (blå trekant) i FSECURE-mappen. Klik OK Programmet udpakkes, og følgende skærmbillede fremkommer: Klik Next 1 Klik ved I accept the agreement.

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

SMART Notebook 11. Mac OS X-operativsystemsoftware

SMART Notebook 11. Mac OS X-operativsystemsoftware SMART Ntebk 11 Mac OS X-perativsystemsftware Bruervejlednin Scan følende QR-kde fr at se Hjælp i SMART Ntebk-sftwaren på din smartphne eller en anden mbil enhed. Meddelelse m varemærker SMART Ntebk, SMART

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Oversigt over QLn-serien (her vises QLn320)

Oversigt over QLn-serien (her vises QLn320) Indl edn in n af ba in o opla tteri dnin Oversit over QLn-serien (her vises QLn320) Tak, fordi du har valt Zebra QLn -seriens bærbare printer. Denne robuste printer vil bidrae til at øe produktiviteten

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning. N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd

N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning. N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd Varemærker NETGEAR, NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede

Læs mere

Table of Contents Page 2

Table of Contents Page 2 SMARTBOARD Table of Contents Smart Notebook på ipad... 3 Installer App... 4 Smart Notebook skærmbilledet på ipad... 5 Brug fotos fra Ipad... 7 Sådan åbner du eksistende notebookfiler på din ipad... 9 Spil...

Læs mere

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4 ACTIVBOARD Table of Contents Hvordan starter man op og tilslutter PC mv.... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til?... 4 Promethean s i samspil med andre programmer... 6 Samspil med Office pakken

Læs mere

Epsons mødeløsninger VEJLEDNING TIL LYNSTART FOR INTERAKTIV PROJEKTOR

Epsons mødeløsninger VEJLEDNING TIL LYNSTART FOR INTERAKTIV PROJEKTOR Epsons mødeløsninger VEJLEDNING TIL LYNSTART FOR INTERAKTIV PROJEKTOR INTRODUKTION Side 9 Møder foregår ikke længere blot i et lokale. Denne vejledning til lynstart tager dig igennem de vigtigste funktioner,

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

ibooks Author Introduktion

ibooks Author Introduktion ibooks Author Introduktion Velkommen til ibooks Author, som giver dig en fantastisk måde at oprette flotte, interaktive Multi-Touch-bøger til ipad og Mac på. Du kan starte med de flotte skabeloner, der

Læs mere

LightRaise 60wi interaktiv projektor

LightRaise 60wi interaktiv projektor Valg af en verflade LightRaise 60wi interaktiv prjektr Den interaktive LightRaise 60wi prjektr er vægmnteret g har en krt prjektinsafstand, g den kan frvandle næsten enhver væg eller whitebard til en interaktiv

Læs mere

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer TeamBoard Hurtig Start #1 Velkommen til TeamBoard! USB TeamBoard Hardware Installation Seriel TeamBoard Denne hurtig start guide indeholder de vigtigeste ting ang. brugen af TeamBoard. Bemærk: Sæt altid

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

I lærervejledningen har vi formuleret læringsmål, som i det følgende er omsat til en række tegn på læring:

I lærervejledningen har vi formuleret læringsmål, som i det følgende er omsat til en række tegn på læring: Lærinsmål Kompetenceområdet Tal o alebra i forenklede Fælles Mål omfatter på trin tre færdiheds- o vidensområder. I evaluerinen til 1. kap. Tal o målin ser vi på det område, som omhandler elevens opnåelse

Læs mere

Bridgit 4.7. Brugervejledning

Bridgit 4.7. Brugervejledning Bridgit 4.7 Brugervejledning Meddelelse om varemærker Bridgit, SMART Board, SMART Meeting Pro, SMART Notebook, SMART Podium, SMART Hub, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller

Læs mere

SMART Produktdrivere 11.3 til Windows - og Mac-computere

SMART Produktdrivere 11.3 til Windows - og Mac-computere Prduktbemærkninger SMART Prduktdrivere 11.3 til Windws - g Mac-cmputere Lidt m disse prduktbemærkninger Disse prduktbemærkninger psummerer funktinerne i SMART Prduct Drivers 11 g dens servicepakker g rettelser

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet.

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet. Greenshot Programmet Greenshot kan bruges til at lave skærmklip, dvs. kopiere hele eller dele af et skærmbillede og bruge det et andet sted. Derudover indeholder Greenshot en billededitor, hvor man kan

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP

Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP Version 6.2 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Sektornet VPN Med NemID 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af

Læs mere

Skannerpen Gennemgået Øvelse Scan tekster med C-Pen Windows 1 Scan tekster med C-Pen Mac 2 Scan tekster med IRISPen Windows 3

Skannerpen Gennemgået Øvelse Scan tekster med C-Pen Windows 1 Scan tekster med C-Pen Mac 2 Scan tekster med IRISPen Windows 3 Håndskanner & Skannerpen Tjekliste Skannerpen Gennemgået Øvelse Scan tekster med C-Pen Windows 1 Scan tekster med C-Pen Mac 2 Scan tekster med IRISPen Windows 3 Håndskanner Gennemgået Øvelse Klargøring

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft Outlook 2013 DK. ISBN nr. 978-87-93212-10-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft Outlook 2013 DK. ISBN nr. 978-87-93212-10-7 Peter Kragh Hansen Microsoft Outlook 2013 DK ISBN nr. 978-87-93212-10-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Microsoft Outlook... 3 Åbn Outlook... 4 Outlook vinduet... 5 Mapperude og Navigation...6

Læs mere

Statistik på Geocaching.com

Statistik på Geocaching.com Statistik på Geocaching.com Hvis vi gerne vil have statistik på vores profil på Geocaching.com, vel at mærke en statistik der er lidt mere spændende end den der findes der i forvejen, kan vi genere en

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 3:44:20 PM DA3656 Første Udgave januar 2008 Ophavsret 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider.

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider. Startvejledning Microsoft Publisher 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Føj dine

Læs mere

Dette afsnit er til kardiologibrugere, som viser MPEG'er. Læs følgende emner for at få hjælp med problemer, der opstår, mens der vises MPEG'er.

Dette afsnit er til kardiologibrugere, som viser MPEG'er. Læs følgende emner for at få hjælp med problemer, der opstår, mens der vises MPEG'er. MPEG fejlfinding Dette afsnit er til kardiologibrugere, som viser MPEG'er. Læs følgende emner for at få hjælp med problemer, der opstår, mens der vises MPEG'er. Fornødne komponenter til MPEG Netscape brugere

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

SMART Board 6065. interaktiv fladskærm INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

SMART Board 6065. interaktiv fladskærm INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING SMART Board 6065 interaktiv fladskærm INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger.

Læs mere

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) ios-brugermanual til EasyIQ app Indhold Funktioner i EasyIQ App en... 2 Download EasyIQ app en i App Store... 2 Start og log på EasyIQ app en...

Læs mere

SMART Board 8000i-G4 serien

SMART Board 8000i-G4 serien SMART Board 8000i-G4 serien Interaktive fladskærme Installations- og vedligeholdelsesvejledning Til model 8070i-G4-SMP og 8084i-G4-SMP Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi

Læs mere

Xerox CentreWare Vejledning til printerdrivere for Macintosh

Xerox CentreWare Vejledning til printerdrivere for Macintosh Xerox CentreWare Vejledning til printerdrivere for Macintosh 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox-logoet, CentreWare, WorkCentre og ColorQube er varemærker tilhørende Xerox

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 3.0. MV-Nordic

SkanRead hjælp. SkanRead 3.0. MV-Nordic SkanRead hjælp SkanRead 3.0 MV-Nordic SkanRead hjælp: SkanRead 3.0 MV-Nordic Ophavsret 2014 MV-Nordic Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD og programmenuen... 3 3.

Læs mere

Firmware. Opgradering af firmware HL190213

Firmware. Opgradering af firmware HL190213 Firmware Opgradering af firmware Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Valg af firmware.... 3 Opgrader firmware i væg- og langskilt læsere.... 4 Opgrader firmware i E-motion skabslås.... 6 Opgrader firmware

Læs mere