Civil ulydighed. Kapitel 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Civil ulydighed. Kapitel 2"

Transkript

1 Kapitel 2 Civil ulydighed Her vil du kun blive konfronteret med få hovedelementer, de kan blive en strømpil for, hvad man har gjort, og hvad man kan gøre mod overgreb, mod diskrimination og uret for med ikke-vold at skabe en bedre verden. I litteraturlisten kan du finde bøger, der mere udførligt omtaler ikke kun baggrunden for, men også de forskellige aktionsformer og dermed må kunne anvise en vej også for dig. Opfat dette som et forsøg på at trække en rød tråd fra det, der engang var en spæd begyndelse op til vor tilværelse i år Den amerikanske forfatter Thoreau nægtede i 1849 at betale skat som protest mod USA s erobringskrig i Mexico. I en mindre bog gør han rede for civil ulydighed. Han hævdede: «Respekten for retten, står over respekten for loven; den enkeltes samvittighed står over statens love, og man har både ret og pligt til at bryde uretfærdige love.» Thoreaus tanker vakte ikke megen opmærksomhed på hans egen tid, ikke før Gandhi og Martin Luther King i det 20. århundrede blev påvirket af dem og gav dem en central plads i deres ikke-volds aktioner. I USA har de for eksempel haft afgørende indflydelse i kampen for de sortes rettigheder, ved nægtelse af militærtjeneste under Vietnamkrigen og i demonstrationer mod oprustning. Thoreau siger faktisk, at hver især kan gøre, som han vil; hvis han vil følge sin samvittighed. Gandhi 23, 31, 41, 60, 69, 84, 98, 101, 160, 186,

2 Gandhi, Mohandas Karamchand Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Mahatma Hvis du på nogen måde kan få filmen om Gandhi at se, bør du gøre det. Den er et mesterværk og den giver bedre end noget andet en forståelse af indisk kultur, tankegang og af Gandhis liv. Gandhi har mere end nogen anden dannet skole for civil ulydighed og ikke-vold, han er vel det bedste eksempel på, at det nytter. Han rejste det indiske folk ud af ingenting, folket sejrede mod en overmagt. Da Gandhis ikke-voldelige aktionsformer har dannet mønstre for aktioner i den ganske verden, beskrives hans metoder og termer for ikke-voldelige aktioner. De bruges stadig som grundlaget for ikkevoldelige aktioner i vore dage. Gandhis barndom ungdom og uddannelse Mohandha blev født og voksede op i byen Porbandar på Indiens vestkyst. Hans farfar og far havde begge været statsministre i fyrstestaten, men måtte begge opgive deres embede, fordi de var for hæderlige og ikke ville gå på akkord med fyrstens skurkestreger. Da Mohandha tilhørte den indiske overklasse fik han en god skolegang. Grunden til hans tidlige giftermål var den simple, at hans ældre bror og en fætter skulle giftes, og da der kun var råd til en bryllupsfest, blev det af forældrene aftalte ægteskab indgået. 38

3 Han bliver optaget på universitet, men må opgive da han ikke kunne følge undervisningen. Hans engelske færdigheder var for dårlige, og ægteskabet krævede sit. Hvis han skulle følge i de fædrene fodspor var en uddannelse i England nødvendig. Moderen, som var dybt religiøs, tvang Mohandha til at love, at han ville afholde sig fra spiritus, kød og kvinder. Dette løfte var imidlertid ikke nok for familiens hinduer, som mente, at rejsen stred mod hinduernes love, hvorfor de udstødte ham af deres kaste. Hustruen og et lille barn blev tilbage i Indien. Efter tre år vendte han tilbage til Indien og nedsatte sig som sagfører. Men også dette måtte han opgive, da han blev svimmel under en retssag. Derefter forsøgte han sig som lærer, men da indtægten var for ringe, oprettede han en forretning, hvor han formulerede ansøgninger og bønskrifter for folk. En engelsk embedsmand så sig gal på Gandhi, hvorfor det gik ned ad bakke med forretningen. I nødens stund kom et tilbud fra en rig indisk købmand i Sydafrika. Denne var indblandet i en større retssag mod en anden indisk købmand og havde brug for én, der kunne både engelsk og indisk, og som havde forstand på regnskaber. Tilbuddet gjaldt kun for et år, og lønnen var mere end overskuelig. Gandhi rejste lidet anende, at Sydafrika ville blive hans arbejdsplads de næste tyve år. Vigtige årstal og begivenheder i Mahatma Gandhis liv 1869 Gandhi fødes i det nordvestlige Indien 1883 Gandhi bliver som 14 - årig gift med den 13 - årige Kasturbai kaldet Ba Studerer jura i England 1893 Ankommer som ung sagfører til Sydafrika ; opfordrer han inderne i Sydafrika til at demonstrere mod uretfærdigheder, som de udsættes for af englænderne. Opretter sammen med andre indere en ambulance for sårede på britisk side under Boerkrigen ; Ikkevolds demonstrationer mod de urimelige paslove Gandhi opfordrer inderne til at brænde deres pas. 39

4 ; Fængslet 1913; Demonstrerer med 2000 indiske minearbejdere ved grænsen til Transvaal 1915; rejser tilbage til Indien 1917; Ikkevoldelig aktion sammen med fattige indiske landarbejdere i protest mod urimelige løn og arbejdsforhold 1918; Rejser rundt i Indien og fortæller om sin ikkevolds politik 1919; Massakren i Amritsar. Britisk general giver sine tropper ordre til at skyde mod ubevæbnede indere. Mange hundrede dræbte og sårede, heraf mange kvinder og børn. 1920; Opfordrer til boykot af engelske varer. Opfordrer inderne til at gå i hjemmevævet tøj. Masseafbrænding af britisk tøj ; Faster pga. voldshandlinger. Fængslet. Løslades og faster i tre uger for at bringe hinduer og muslimer til enighed. 1929: Kæmpeafbrænding af britisk tøj i Calcutta. Gandhi må igen i fængsel. 1930; Gandhi leder den 400 km. lange saltmarch til en kystby for at protestere mod det britiske monopol på handel med salt. Bryder loven ved at samle salt fra havet og arresteres sammen med mere end indere. 1932; Faster for bedre forhold for de kasteløse 1942; Arresteres sammen med sin kone, fordi de opfordrer englænderne til at opgive herredømmet over Indien. (Japanerne har på dette tidspunkt erobret store dele af Asien og står trueende nær Indiens grænser. England kæmper for sin overlevelse) 1944; Efter 60 års ægteskab dør Gandhis kone, medens han er i fængsel. Løslades for sidste gang efter at have tilbragt dage i fængsel 1947; Indien bliver en selvstændig stat. Gandhi forsøger forgæves at bilægge stridighederne mellem hinduer og muslimer Faster for at opnå enighed mellem hinduer og muslimer, men dræbes d. 30. januar under et bønnemøde af fanatisk hindu. 40 Amritsar 49

5 Første ophold i Sydafrika Da Gandhi kom til Sydafrika i 1893 levede afrikanerne (negrene) i reservater eller arbejdede på de hvides gårde. Det var kun sjældent at afrikanere kom til byerne. Omkring 1860 var der stærkt behov for arbejdskraft i sukkerplantagerne, og da afrikanerne ikke frivilligt ville udføre det anstrengende, ubehagelige arbejde, fremskaffede man indiske kontrakt-arbejdere. Disse fik fri rejse til og fra Indien, men bandt sig til at arbejde i en periode på fem år. Når tiden var gået, kunne de vælge mellem at blive eller rejse tilbage til Indien. De fleste blev, og da der stadig kom flere indere til, opfattede de hvide denne indvandring som en trussel. Indiske købmænd kom også, og i kraft af deres dygtighed og nøjsomhed blev de hvide købmænd udkonkurreret. Der er forskel på folk Gandhi havde løst billet på første klasse til toget til byen Pretoria, hvor han skulle deltage i en retssag. Da han billetteres, henviser konduktøren ham til bagagevognen. Det nægtede Gandhi, og på næste station bliver han sat af toget ved politiets hjælp. Natten måtte han tilbringe i en iskold ventesal. Næste dag skulle han videre med en diligence. På trods af, at han havde løst billet, således at han kunne sidde inde i vognen, blev han beordret til at tage plads ved siden af kusken. Men denne ville ikke sidde sammen med en farvet og beder derfor Gandhi tage plads på trinbrættet. Gandhi nægter at følge ordren, og kun de andre rejsendes mellemkomst redder Gandhi fra at lide overlast fra den ophidsede kusk. Hotelværelse var bestilt på forhånd, men Gandhi får om aftenen besked på, at man ikke ønskede at have indere som gæster. Gandhi var rystet over sine oplevelser, men blev nærmest forfærdet, da han fortalte om dem til sine landsmænd, og de blot lo ad ham, idet de betroede ham, at sådan blev alle indere behandlet. Hvis man ville blive i landet, måtte man finde sig i overgrebene. Provinsregeringen i Natal vil med lov fratage indere deres stemmeret Tyve indiske købmænd opfordrer Gandhi til at fortsætte sit politiske arbejde og tilbyder ham en fast indtægt. Kort tid senere oprettes Natals indiske Kongresparti. Gandhi 23, 31, 37, 60, 69, 84, 98, 101, 160, 186,

6 Boerkrigen Gandhi får 1100 indere til at melde sig til den engelske hær Sydafrika havde bestået af to dele. Den ene Kap-provinsen og Natal stod under engelsk styre, den anden var Oranje-fristaten og Trans- vaal, som regeredes af boerne som havde nederlandsk (hollandsk) afstamning. Efter rige guldfund i Transvaal ønskede englænderne at få kontrol over området og startede en erobringskrig under påskud af, at engelske borgere behandledes dårligt. Flertallet af indere ville forholde sig neutrale i denne strid mellemhvide, men Gandhi havde en modsat opfattelse. Han hævdede, at det var indernes pligt at støtte den engelske regering og fik overtalt indere til at melde sig til hæren. Da englænderne ikke havde den store tillid til indernes loyalitet, ville de ikke bruge dem som soldater, hvorfor Gandhi organiserede en ambulancetjeneste. Englænderne beundrede og priste indernes effektivitet og mod på slagmarken. Denne indsats forbedrede forholdet mellem englænderne og inderne betydeligt, hvorfor Gandhi vendte tilbage til Indien. Omkostningerne ved boerkrigen havde oversteget englændernes forestilling, hvorfor de ønskede at trække sig ud af Sydafrika og overlade området til de hvide, engelske kolonister. Dette var inderne imod, da den engelske regering i flere tilfælde havde fungeret som en slags nødbremse ved at nægte at godkende kolonisternes lovforslag. Under Boerkrigen oprettede Baden Powell spejderkorps, som udførte militære opgaver. Korpsene blev senere til de kendte gule spejdere, som var karakteristiske ved deres militære fremtoning. Gandhis metode? Han protesterer skriftligt. Myndighedernes metode? Man ignorerer protesten. Syltekrukkemetoden. 42

7 Andet ophold i Sydafrika Den engelske koloniminister Chamberlain vil besøge Sydafrika, hvorfor Gandhi bliver kaldt tilbage til landet. Den hvide provinsregering i Natal fremsatte i 1906 et lovforslag gående ud på at alle indere på otte år og derover skulle have en registreringsattest. Disse attester skulle forsynes med fingeraftryk. De blev af inderne benævnt hundehalsbånd. Ophidselsen var stor og derfor rejser Gandhi til London og får den engelske regering til at nedlægge veto mod lovforslaget. Men det var kun en stakkket frist, da de hvide kolonister kun et år efter får selvstyre og hurtigt vedtog loven om tvungen registrering. Gandhi i Sydafrika Underskriftsindsamlinger protestskrivelser Den sydafrikanske regering fremsætter et lovforslag, som er rent racistisk, da man vil fratage inderne deres stemmeret. Gandhi skriver til Natals Parlament og opfordrer regeringen til at opgive lovforslaget. Loven blev vedtaget på trods af, at Gandhi fik samlet mere end underskrifter. Men her afviger Gandhi igen fra, hvad man almindeligvis gør, han havde som princip, at ingen fik lov til at skrive under uden først at have redegjort for lovens indhold. Er det almindeligt at blive eksamineret Registreringsloven ved underskriftsindsamlinger? Indere skulle registreres og have et pas, men ved kontorerne stod frivillige, som forklarede folk, hvorfor de burde boykotte loven. Resultatet var en overvældende sejr; af indere lod kun 500 sig registrere. General Smuts forhandler derefter med Gandhi og lover denne, at loven vil blive omstødt i tilfælde af, at inderne lader sig frivilligt registrere. Gandhi møder frem, men bliver slået ned af indere, som har en anden mening. Med nød og næppe redder nogle hvide Gandhi fra at blive dræbt. Tusindvis af indere fulgte Gandhis eksempel og lod sig registrere. Imidlertid brød regeringen sit løfte, og inderne stiller generalen overfor et ultimatum. 43

8 Gandhis metode? Han forhandler sig til en aftale. Da den brydes, iværksætter han Civil Lydighedsnægtelse ved at brænde certifikater og demonstrerer. Myndighedernes metode? Man bryder en aftale, tæver løs og fængsler demonstranter. En af Ghandis grundtanker var, at konflikter mellem mennesker kun kan løses uden brug af vold. Gandhis parole: Lad os fylde fængslerne Loven skulle være ophævet inden den 16. august, ellers ville man afbrænde registreringsbeviserne. Da et telegram nåede frem, at man fastholdt loven afbrændte inderne mere end certifikater. Fængslerne blev herefter fyldt til bristepunktet. På et tidspunkt var Gandhi fængslet med mere end af sine landsmænd. Ved en demonstration bestod ideen om passiv modstand sin første prøve. Politiet havde pryglet løs, uden at demonstranterne slog igen, og Gandhi udtalte bagefter: «Jeg priser den offervilje folk viser ved, at de hellere vil dø end bære disse lovhjemlede overgreb. Også jeg er rede til at dø for denne sag. Men der er ingen sag i verden, for hvilken jeg er rede til at dræbe. De kan prygle os. De kan dræbe os. Så har de vore afsjælede legemer. Men de vil ikke have opnået vor underkastelse og vort samarbejde». Uden mad og drikke duer helten ikke De mange fængslede skabte et nyt problem. Hvordan skulle de fattige familier klare sig nu, da familiefaderen sad fængslet? En tysk arkitekt købte en større landejendom, som døbtes Tolstojs gård efter den store russiske digter. Her var alle lige, ingen fik penge for deres arbejde. Maden leveredes fra vegetarisk fælleskøkken og der blev oprettet en skole, som udviklede undervisningsprincipper bl.a. i civil ulydighed. I det store og hele var flertallet trætte og mismodige af den lange kamp. Resultaterne var til at overse, og det kostede jo også penge. Men den sydafrikanske regering foretog to handlinger som vakte kampånden til live igen. 44

9 To grupper blev særlig hårdt ramt af en skat på tre, en formue dengang. Det var kontraktarbejderne og kvinderne. For kontraktarbejderne betød skatten, at såfremt de ikke betalte denne, ville de blive udvist eller tvunget til at fortsætte som kontraktarbejdere på arbejdsgiverens betingelser. For kvinderne fik det den betydning, at de gifte, indiske kvinder, som ikke var kristne, ikke længere var lovformelig gift, hvilket medførte, at deres børn blev betragtet som «uægte.» 11 kvinder drager fra Tolstojs gård til kulminerne i Newcastle og opfordrer arbejderne til at gå i strejke. Minearbejderne går i strejke, men regeringen og arbejdsgiverne slår igen. Vand og elektricitet blev afbrudt og flere tusinde af de strejkende arbejdere tvinges bort fra deres boliger, hvilket gør vreden og forbitrelsen endnu større. Kvinderne arresteres og idømmes tre måneders fængsel. Nøden bredte sig og Gandhi opfordrer derfor til en protestmarch. Han forudså, at mange ville blive arresteret. Dermed var maden til dem sikret. Mere end begav sig ud på en march på 50 km. Herunder arresteres Gandhi ikke mindre end tre gange, men bliver løsladt hver gang mod kaution. I et telegram til general Smuts tilbyder Gandhi, at arbejdet vil blive genoptaget, såfremt loven afskaffes. Eneste reaktion var, at de strejkende blev deporteret tilbage til minerne, hvor man uden større held forsøgte med pisk og stokkeslag at få dem i arbejde. Reaktionerne udeblev ikke. Den indiske vicekonge kritiserede stærkt de «uciviliserede metoder» og samtidig gik indiske arbejdere i sympatistrejke i andre områder i Syd Afrika. Gandhi meddeler: ny march vil finde sted i januar Men da en strejke blandt hvide jernbanearbejdere var brudt ud, aflyste Gandhi marchen med den noget sære begrundelse, at han ikke ville benytte sig af regeringens vanskelige situation ved at udnytte en modstanders tilfældige vanskeligheder. Mod al logik og alles forventninger lagde beslutningen så stort pres på regeringen, at den indvilligede i at forhandle med Gandhi. Mange advarede ham mod at stole på de hvide, men Gandhi sagde: «At tilgive er den modiges smykke» Sympatistrejke

10 Forhandlingerne blev en sejr, skatten blev afskaffet indiske ægteskaber blev erklæret for legale og endelig fik inderne lettere ved at bosætte sig i de forskellige provinser. 1914: Tilbage i Indien Gandhis metode? En ny og hidtil ukendt, utraditionel måde at aktionere på. På forhånd meddeler han, tilstår og oplyser om tid og sted for den lovovertrædelse, som han agter at begå. Hovedmålet for Gandhis kamp var et frit og selvstændigt Indien, men da han ikke var blind for, at de elendige sociale forhold virkede undertrykkende, havde mange aktioner også et socialt sigte, som gav inderne mod, og vilje til at gøre en indsats. De fik en tro på fremtiden i en ellers håbløs tilværelse og vandt deres selvrespekt, de var noget. En ashram Tolstojs gård om igen et kollektiv Alle skulle være lige. Her stødte Gandhi på et problem, som ikke var forekommet i Sydafrika, nemlig det indiske kastesystem. Kastesystemet var en form for socialforsikring. Man blev født ind i en kaste og tilhørte den til sin død. Man var født til at have en bestemt plads i samfundet og til at løse bestemte opgaver. Kasten kunne være smede, kontorister osv. Selv lommetyve havde deres kaste. Men uden for stod de kasteløse, bundfaldet de urørlige, som det var syndigt at omgås. Da en kasteløs familie bliver optaget i kollektivet, vækker det forargelse og flere rigmænd, der havde støttet oprettelsen trak deres penge ud af foretagendet. Kasturbai, Gandhis hustru tilstår, at hun ikke kan bekæmpe følelsen af, at hun gør noget forkert, når hun lever sammen med de urørlige. Hun fik valget mellem at blive og lære at omgås de kasteløse eller forlade samfundet. Hun blev. 46 Kaste 55, 58

11 Aktionerne løftede kvinderne ud af deres isolation, gjorde dem bevidste om, at solidaritet og sammenhold kunne flytte bjerge. Fæstebønder bedrages Bønder repræsenterende fæstebønder fra det nordlige Indien opsøger Gandhi og beder ham hjælpe dem. Ustandselig blev deres afgifter til grådige europæere forhøjet. Eksempelvis blev de tvunget til at betale for vandingskanaler, der ikke eksisterede. Da ejerne uden større besvær kunne få de lokale myndigheder (læs politi og militær) til at støtte sig turde ingen protestere. Ren terror. Gandhi undersøgte sagen ved at rejse fra landsby til landsby og forelagde sin undersøgelse for de engelske myndigheder. En kommission blev nedsat og denne erklærede afgifterne for ulovlige, hvorfor de skulle ophøre og ejerne skulle betale 25 % tilbage til fæsterne af de ulovligt indkrævede afgifter. På længere sigt betød afgørelsen, at ejernes profit blev nedsat i en sådan grad, at de efter få år havde forladt distriktet. 47

12 Er der forskel på behandlingen af demonstranter i et uland, og den behandling demonstranter udsættes for i den «civiliserede» verden? Illustration af Herluf Bidstrup i forbindelse med protestdemonstration foran USAs ambassade i København. Betjenten går åbenbart ind for kønnenes ligestilling. Økonomisk boykot Her fokuserer vi på Boykot af klædestoffer Boykot mod salg af alkohol og opium Gandhi opfordrede med sit eget eksempel inderne til selv at spinde deres garn og væve deres eget tøj, samtidigt afbrændte man store lagre med tøj, importeret hovedsagelig fra England. Gandhi kæmpede for kvindernes frigørelse Det var især kvinder, der holdt vagt ved forretningerne. De forsøgte først venligt at overtale «køberne» til at gå igen, lykkedes det ikke, lagde de sig på dørtærskelen og spærrede således, at de tvang kunden til at træde på sig for at komme ind. Mange kvinder levede på et sultestadie med deres børn, medens mændene i deres håbløshed fandt en «fattig» trøst i rusmidlerne. Disse aktioner løftede kvinderne ud af deres isolation, gjorde dem bevidste om, at solidaritet og sammenhold kunne flytte bjerge, de blev bannerførere i andre aktioner for kvindens frigørelse, selv i det fattige og mest tilbagestående Nordindien, hvor enkebrændinger var almindelige, blev forhængene og slørene flænget itu. 48 Boykot 51, 94, 101, 144

13 Myndighedernes brutalitet forfærdede den ganske verden og bevirkede, at protester strømmede ind. Det er mig stadig en gåde, hvorfra demonstranterne fik det mod, der fik dem til at gå frem igen og igen for at blive slået til jorden af voldsmænd bevæbnet med jernbeslåede køller. Første Verdenskrig Massakren i Amritsar Gandhis loyalitet overfor England ændredes efter Første Verdenskrigs afslutning. Umiddelbart forekommer den gode Gandhi mig at være noget inkonsekvent i og med, at han opfordrer til ikke-vold, men samtidig opfordrer sine landsmænd til at gå i den engelske hærs tjeneste. I første omgang fik han organiseret et indisk ambulancekorps i lighed med det, han havde organiseret under Boerkrigen i Sydafrika. I 1918 opfordrede han indiske frivillige til at melde sig til engelsk krigstjeneste. Han hævdede, at som borgere under en engelsk regering var det en pligt at kæmpe for imperialisterne. Han var naiv nok til at tro, at en sådan loyalitet ville blive belønnet, men han blev skuffet. Krigens særlove blev opretholdt, hvilket betød, at myndighederne kunne arrestere og fængsle uden om retsvæsenet, derudover fortsatte censuren, hvilket betød, at to af Gandhis bøger var forbudt. Gandhi var rystet over dette bedrag og opfordrede inderne til at nedlægge alt arbejde den 6. april 1919 og i stedet faste og bede i protest mod loven. Trods opfordringen om at protestere fredeligt uden vold kom det til uroligheder. I Amritsar i Punjab havde den engelske kommandant arresteret to ledere. Under en voldsom demonstration kom flere europæere til skade og kommandanten besluttede at give inderne en lærestreg med militært anstrøg. Amritsar 40 49

14 Tre dage senere samledes tusinder i en park. Med militær strategi som baggrund spærrede han den eneste vej til og fra parken og lod sine soldater skyde ind i en våbenløs folkemængde. Englænderne hævdede, at 400 blev dræbt medens inderne opgav tallet af myrdede til Sårede og lemlæstede foreligger, der intet om. Kampagne: Frihed i løbet af et år En stor kampagne blev startet, et af dens mange formål var at få hinduer og muslimer til at gå sammen om fælles mål. Stridigheder mellem de to religioners udøvere havde igennem årene splittet og dermed svækket kampen for frigørelse. Strategien blev lagt om. Boykot af engelske institutioner og skikke kom i forgrunden. Inderne skulle oprette egne skoler, hvor der blev undervist i elevernes modersmål. Kan det betegnes som en form for nationalisme? Stridigheder skulle ikke længere afgøres ved domstole, men erstattes ved mægling eller voldgift. Det af englænderne oprettede parlament var kun lokkemad for den uddannede indiske elite og overklasse. Inderne skulle afholde sig fra spiritus og narko og skulle betragte de kasteløse som ligestillede. Gandhi lagde stor vægt på, at vold blev undgået. Massakren i Amritsar havde skræmt alle, men ved flere lejligheder optrådte engelske politifolk så provokerende, at ellers stilfærdige og rolige demonstrationer fik et voldeligt forløb. I den lille landsby Chauri Chaura passerede en fredelig demonstration politistationen og blev mødt med hånlige provokerende tilråb. Da inderne svarede igen, begyndte politifolkene at skyde demonstranterne ned for fode. Da ammunitionen slap op, flygtede de ind på politistationen. Men mængden var nu hidset op i en sådan grad, at de satte ild til bygningen, og da betjentene forsøgte at flygte blev de bogstaveligt talt revet i småstykker. Englænderne betragtede Gandhi som hovedmanden bag uroen og arresterede ham. Han blev idømt 6 års fængsel, man ville have fred. To år senere blev Gandhi opereret for en akut blindtarmsbetændelse og svævede i flere døgn mellem liv og død. Sygdommen vakte uro over hele Indien og man krævede hans løsladelse. Han blev løsladt, men måtte konstatere, at det Indien, som han havde forladt, havde ændret sig katastrofalt. Splittelsen fandt sted mellem forskellige politiske, men især religiøse opfattelser. 50

15 1927 Vicekongen indkalder på skrømt til møde det var fup en narresut Gandhi rejste 1,5000 km. For at deltage i et møde, hvor man skulle drøfte Indiens fremtidige parlamentariske forhold. Mødedeltagerne fik blot overrakt et dokument, hvori stod, at en kommission var nedsat. Dette havde man kunnet læse i aviserne, og de fremmødte følte, at englænderne igen bedrog dem og i realiteten ikke drømte om at afgive magt og dermed selvstændighed til inderne. 26. januar 1930 National uafhængighedsdag På denne dag aflagde hele det indiske folk på samme tid ed på: 1. Det var syndigt at underkaste sig det engelske styre 2. Man ville undlade at betale skat Dagen fejres stadig, som vi fejrer vor grundlovsdag Boykot mod saltmonopolet mod skat på salt Gandhi orienterer vicekongen i enkeltheder om sin forestående march mod havet for at bryde det engelske monopol på salt. Med omkring 100 tilhængere begyndte han den 24 dages lange tur. Skaren af tilhænger voksede dag for dag til mange tusinder og efter en nat med faste og bøn, gik Gandhi ned til havet, dukkede sig rituelt i vandet, bøjede sig og samlede en lille klump salt op. En klump, der ikke havde været igennem regeringens monopol. Dette blev signalet til masselovbrud. Enhver med lidt respekt for sig selv startede sin egen personlige fremstilling af salt. Med gryder og kasseroller lykkedes det at fremstille noget «mystisk», som der skulle en overordentlig god vilje til for at benævne med ordet salt. Man viftede stolt med det i triumf, og meget blev solgt til utrolige priser på auktioner. Ingen havde i deres vildeste fantasi kunnet forestille sig konsekvenserne af disse aktioner (målt i forhold til skattens ringe betydning i virkelighedens verden), men det indiske folk blev svejset sammen, det blev bedre organiseret, mere disciplineret og tog ikke-voldspolitikken til deres hjerter. Men regeringen blev forvirret og greb til endnu grovere terror, endnu grovere undertrykkelse. Boykot 48, 94, 101,

16 Gandhi med følge under den lange march til havet. Det mærkelige instrument gætter jeg på, er en slags kogekar til udvinding af havsalt. Mere end fyldte fængslerne, men ingen havde ladet sig provokere trods brutal politivold, men man havde også efterhånden fået uddannet kampagneledere spredt ud over hele landet. Den femte maj bliver Gandhi arresteret, men havde dog nået at skrive til vicekongen. Igen oplyser han om en forestående aktion, hvor man vil bryde ind i nogle saltdepoter frivillige havde meldt sig 25 ad gangen gik frem mod politikæden for her brutalt at blive slået ned med stålbeslåede stokke. Over 300 blev såret, to blev dræbt. Internationalt vakte aktionen røre, men et af resultaterne var den demoraliserende indflydelse, den fik på politiet. Ingen slipper for de følelsesmæssige omkostninger, der er ved at slå på medmennesker, der i forvejen klart har signaliseret, at de ikke vil sætte sig til modværge. Ghandi kæmper til døden med faste som eneste våben Under kampen for selvstændighed, indføres som en indrømmelse til ikkevolds tilhængerne i flere indiske stater føderationer med parlamenter, hvis medlemmer officielt skulle vælges af folket, men som i realiteten blev udpeget af fyrsterne. 52

17 Da fyrsterne var udvalgt af englænderne og var disses vasaller, blev der tale om et enevældigt herredømme. Inderne opfattede med rette dette som rent og skært bedrageri. Harmen bredte sig, og den resulterede i flere opstande, samt i, at man i flere fyrstendømmer på trods af forbudet opretter Kongresser i lighed med den indiske Nationalkongres. I Orissa blev en engelsk embedsmand myrdet, hvorfor politi og militær udarter med grove terrorhandlinger, som går ud over helt uskyldige, hvoraf mange var kvinder og børn. Gandhi skriver i den anledning: «Jeg håber ikke, at regeringen i Orissa overlader Imperiet at behandle sagen, som den lyster. Imperiet taber hovedet, når det mister en af sin egen klasse under omstændigheder som ved mordet på Major Bazalgette». 53

18 I Rajkot gik fyrsten efter tre måneders ulydighedskampagne ind på en overenskomst med folket om at danne et råd, der skulle styre statens sager og undersøge folkets klager. Kort tid efter, at rådet var dannet, meldtes om alvorlige politioverfald på fredelige folk. Imperiets rådgiver havde tvunget fyrsten til at bryde sit ord. Det var som Gandhi udtrykte det, den britiske løve, der viste kløerne, men til folket i Rajkot sagde Gandhi: «Jeres hersker er min slave. Jeg har sat ham på tronen, og jeg kan afsætte ham. For deres maskepi, skal jeg give dem en lektion, de sent skal glemme». Englænderne indførte nu et terrorregimente i Rajkot. Mange ikkevold tilhængere blev arresteret, 26 blev slæbt ud i nattens mulm og mørke til et øde sted, hvor de blev gennempryglet. Englænderne søgte at så splid mellem hinduer og muslimer for at bevare magten, og det slutter med, at Gandhi i et brev til den engelske vicekonge forlanger overenskomsten genoprettet, og at briterne ophæver forbudet mod rådet. Intet sker og Gandhi bekendtgør nu, at han vil indlede en faste til døden. Fire dage senere kunne fasten brydes. Han opnåede, hvad han ville give sit liv for et liv, den engelske regering ved adskillige lejligheder var nødt til at respektere. Aktionen er vel nok den, der bedst illustrerer Gandhis ide om, at man i kampen mod det onde må være parat til at tage lidelserne på sig. Gandhi deltager i rundbordsamtale med den engelske regering Mødet var negativt og Gandhi konkluderede, at englænderne ikke ville give magten fra sig, og at man ville udnytte modsætningerne mellem befolkningsgrupperne. Til kamp for de kasteløse Særlige valglister for bestemte grupper blev indført for muslimer allerede i 1906, men englænderne ville udvide disse lister, således også for de kasteløse. Strategien var klar for alle, nemlig at splitte befolkningsgrupperne med princippet: DEL og HERSK, for at kunne bevare magten. 54

19 Gandhi i England. Mødet med regeringens politikere gav ingen resultater. Englænderne ville ikke give magten fra sig og søgte i stedet at øge modsætningerne mellem befolkningsgrupperne. I tekstildistriktet Lancashire mødte Gandhi de arbejdere, der var kastet ud i en håbløs arbejdsløshed på grund af indernes boy-kot af engelsk klæde. «Du bliver slået ihjel»: sagde man. Men da han fortalte de engelske arbejdere, at der i Indien var 300 millioner mennesker, der kun havde arbejde halvdelen af året, og at disse indere måtte leve for et beløb, der var ti gange mindre end deres arbejdsløshedsunderstøttelse, forstod de ham. Gandhi kaldte nu de kasteløse for harijan Guds Børn og forsøgte at få hinduer til at forstå, hvor umenneskeligt de behandlede de kasteløse. Men modstanden var stor. Derfor indledte han igen en faste og afbryder den først, da den engelske regering erklærer, at den vil respektere aftalen mellem de indiske ledere. an var nu så afkræftet, at man beslutter at løslade ham, men forinden måtte han love ikke at foretage sig noget vendt mod det engelske styre Valgsejr for den nye forfatning Nationalkongressens medlemsskare steg fra til 6 millioner på meget kort tid. Men i kølvandet fulgte bureaukrati, korruption og uduelighed. Under normale forhold ville Indien sandsynligvis have oplevet en jævn overgang til selvstændighed, men krigen truede, og da Japan trådte ind i verdenskrigen og havde erobret store dele af Burma var Indien direkte militært truet. 55

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller Bestyrelsens gennemgang af sagen vedrørende dagens forslag. Jeg vil ikke gennemgå sagen kronologisk og detaljeret, men mere koncentrere mig om indholdet. Som I ved, så handler det om, at Bestyrelsen mistede

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Resumé af Forsoningens dilemma

Resumé af Forsoningens dilemma 1 Resumé af Forsoningens dilemma Vil du kunne tilgive den, der har gjort dig ondt? Mbosa er offer for rebellernes brutalitet. Jonathan er tidligere rebel. De skal nu mødes ansigt til ansigt for første

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække.

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. juli 2013 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Statuen og Stenen Daniel 2:1-6 I sit andet regeringsår havde Nebukadnezar en drøm, han blev grebet af uro og kunne ikke falde i søvn igen. Så befalede kongen at mirakelmagerne, besværgerne, troldmændene

Læs mere

Dobbelt forhold: Familie og pornografi

Dobbelt forhold: Familie og pornografi Fra Church News, 24. marts 2007, af Sarah Jane Weaver Dobbelt forhold: Familie og pornografi Oprettet: 31. marts 2007 De fleste kvinder kan hjælpe deres ægtefælle med at hæve sig over pornografi - og bevarer

Læs mere

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept.

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept. AFTALELOVEN En aftale er en aftale. Når den foreligger har både parterne og samfundet en interesse i at den holdes. Skete det ikke ville hele samfundets udveksling af varer og tjenester bryde sammen. Der

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere