NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene"

Transkript

1 UDKAST NOTAT Arbejdsgruppe 1: Indre bydele Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene Opgavebeskrivelse Arbejdsgruppen beskæftiger sig med tiltag til reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i området indenfor Ring 2. Gruppens overordnede opgave er at prioritere i nedenstående liste over tiltag og indtænke tiltagene i de samlede scenarier kommissionen udarbejder. Prioriteringen tager afsæt i den screening, som Incentive Partners gennemfører for Trængselskommissionen. Arbejdsgruppen kan igangsætte yderligere analyser for at belyse projekter og sammenhænge hvor der ikke foreligger tilstrækkelig viden. Gruppen skal i arbejdet bl.a. inddrage følgende elementer i vurderingen af tiltagene: Omkostningseffektive tiltag til begrænsning af trængsel Omkostningseffektive tiltag til forbedring af miljø og CO2 Bedre udnyttelse af eksisterende infrastruktur Finansiering, herunder værdistigninger ved ny infrastruktur Afrapporteringen skal indeholde forslag til tiltag på kort, mellemlang og lang sigt, ligesom der skal tages højde for de tiltag, som de øvrige arbejdsgrupper arbejder med.

2 Tiltag under arbejdsgruppe 1: Metroafgrening til Ny Ellebjerg Ny metro over havnesnittet (indre by Christianshavn) Check-in og ud ved stoppesteder Cykelparkering ved København H Nyt by- og pendlercykelsystem Bedre cykelparkering i de tætte byrum Bedre planlægning af vejarbejder mv. Hurtigere respons ved hændelser Bedre tilsyn med kantstensparkering Analyse af vejbestyrelsesforhold Kommunalt fokus på fremkommelighed på vejnettet, herunder Ring 2 Havnetunnel øst om København Generel forhøjelse af p-betalingen Udvidelse af p-zonerne til inden for Ring 2-snittet. Ændret parkeringstakststruktur i spidstimerne mhp. reduktion af trængslen Inddragelse af ikke-kommunale parkeringspladser Forhøjelse af beboerlicens-betalingen Udvidelse af eksisterende miljøzoner (person- og varebiler) Varelevering uden for myldretiden Citylogistik Grøn byggelogistik Hastighedsregulering Attraktive byrum gennem reduktion af parkeringspladser Bybilsystem i centrum af hovedstaden Delebilsordninger Udbredelse af delebiler via pilotforsøg og oplysningsindsats Gratis delebilparkering med reserverede p-pladser, reduceret p-normering ved nybyggeri og eksisterende byggeri Delebiler i offentlige myndigheder Værdibevis til medlemskab af delebilorganisation fælles adgang til kollektiv trafik Landsdækkende netværk af delebiler Side 2/9

3 Arbejdsgruppe 2: Ringbyen Fokusområder: Cyklisme, strategisk cykelnet, busser, letbaner, kollektive knudepunkter, park & ride Side 3/9 Arbejdsopgave: Arbejdsgruppen beskæftiger sig med tiltag til reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i Ringbyen, dvs. mellem Ring 2 og Ring 4, samt tværgående tiltag i forbindelse med sammenhængende cykelinfrastruktur og businfrastruktur. Gruppens overordnede opgave er at prioritere i nedenstående liste over tiltag og indtænke tiltagene i de samlede scenarier kommissionen udarbejder. Prioriteringen tager afsæt i den screening, som Incentive Partners gennemfører for Trængselskommissionen. Arbejdsgruppen kan igangsætte yderligere analyser for at belyse projekter og sammenhænge hvor der ikke foreligger tilstrækkelig viden. Gruppen skal i arbejdet bl.a. inddrage følgende elementer i vurderingen af tiltagene: Omkostningseffektive tiltag til begrænsning af trængsel Omkostningseffektive tiltag til forbedring af miljø og klima Styrket sammenhæng mellem transportformerne Finansiering, herunder værdistigninger ved ny infrastruktur Afrapporteringen skal indeholde forslag til tiltag på kort, mellemlang og lang sigt, ligesom der skal tages højde for de tiltag, som de øvrige arbejdsgrupper arbejder med.

4 Tiltag under arbejdsgruppe 2: Etablering af strategisk cykelnet Bedre cykelinfrastruktur på strækninger med mange cyklister Bedre cykelinfrastruktur til stationer Bedre og sikre cykelforhold ved skoler Supercykelstitilkoblinger Forlængelse af den statslige cykelpulje Cykler i kombination med kollektiv trafik Fremme af cyklisme gennem kampagner mv. Cykelvenlige arbejdspladser gennem badefaciliteter og cykelsmed Park and bike-terminaler Park and ride og Kys og Kør Metroafgrening Flintholm - Rødovre Sammenhængende letbanenet Nye og styrkede trafikale knudepunkter Koncepter for knudepunkter og park and ride-anlæg Mere attraktive stationer og busstoppesteder Bus Rapid Transit (BRT) +Way Nye S-buslinjer Opgradering af A- og S-busnettet Forbedret S- og R-busnet Pendlerbusser til større arbejdspladser Busfremkommelighed Busfremkommelighedsnet Taxaer i busspor Indhentning af mere viden om cykeltrafik Opstilling af koncepter for knudepunkter og park & ride Analyse af fordele og ulemper ved letbane og BRT Side 4/9

5 Arbejdsgruppe 3: De store transportkorridorer Fokusområder: S-tog, regionaltog, motorveje Side 5/9 Arbejdsgruppen beskæftiger sig med tiltag til reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i de store transportkorridorer, herunder forbindelserne mellem hovedstadsområdet og resten af Sjælland. Gruppens overordnede opgave er at prioritere i nedenstående liste over tiltag og indtænke tiltagene i de samlede scenarier kommissionen udarbejder. Prioriteringen tager afsæt i den screening, som Incentive Partners gennemfører for Trængselskommissionen. Arbejdsgruppen kan igangsætte yderligere analyser for at belyse projekter og sammenhænge hvor der ikke foreligger tilstrækkelig viden. Gruppen skal i arbejdet bl.a. inddrage følgende elementer i vurderingen af tiltagene: Omkostningseffektive tiltag til begrænsning af trængsel Omkostningseffektive tiltag til forbedring af miljø og klima Styrkelse af infrastruktur/mobilitet på tværs af hovedstadsområdet Store regionale pendlerstrømme Brugerfinansiering Særlig fokus på prioritering mellem projekter med meget høje omkostninger. Afrapporteringen skal indeholde forslag til tiltag på kort, mellemlang og lang sigt, ligesom der skal tages højde for de tiltag, som de øvrige arbejdsgrupper arbejder med.

6 Tiltag under arbejdsgruppe 3: Kapacitetsmæssige forbedringer for S-tog Vendespor ved Enghave St. Flere længere S-tog Nyt rør (gennem Indre By) Automatisering af S-tog S-tog til Roskilde S-tog til Helsingør S-tog langs Helsingørmotorvejen Forlængelse af S-banen til Fredensborg Forlængelse af Farumbanen med tilslutning til Hillerødbanen Kapacitet på København H Nyt regionaltogskoncept (Ring Syd) Flere længere regionaltog Forbedret togbetjening i Øresundsregionen Hastighedsopgradering af Sydbanen og Ringsted Odense Forbedring af lokalbanerne Forlængelse og udvidelse af Hillerødmotorvejen Løsning ved Køge Bugt korridoren (vejkapacitet) Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen Udvidelse af Helsingørmotorvejen Anlæg af Frederikssundsmotorvejen Udbygning af Ring 4 Udbygning af de vestlige ringkorridorer (Ring 5, Ring 5½, Ring 6) Kørsel i nødspor på Motorring 3 Kørsel i nødspor Fokus på udbedring af mindre trængselspletter Samkørselsbaner Vendbare vognbaner Rampedosering Motorvej til Næstved Motorvej til Kalundborg Øget samkørsel gennem mobilapps Samkørselsbaner og forbeholdte parkeringsbaner Samkørsel i taxier Brug af delebiler til samkørsel i mindre byer Analyse af trængselsproblemer på centrale vejforbindelser mellem større sjællandske byer og motorvejsnettet Side 6/9

7 Arbejdsgruppe 4: Tværgående tiltag Fokusområder: Tværgående rejseinformation, finansieringstiltag, samarbejde mellem myndigheder, organisering i den kollektive trafik, planlægningsmæssige tiltag Side 7/9 Arbejdsgruppen beskæftiger sig med tværgående tiltag til reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen, herunder organisering og finansiering. Gruppens overordnede opgave er at prioritere i nedenstående liste over tiltag og indtænke tiltagene i de samlede scenarier kommissionen udarbejder. Prioriteringen tager afsæt i den screening, som Incentive Partners gennemfører for Trængselskommissionen. Arbejdsgruppen kan igangsætte yderligere analyser for at belyse projekter og sammenhænge hvor der ikke foreligger tilstrækkelig viden. Gruppen skal i arbejdet bl.a. inddrage følgende elementer i vurderingen af tiltagene: Omkostningseffektive tiltag til begrænsning af trængsel Omkostningseffektive tiltag til forbedring af miljø og klima Vurderinger af samlede effekter ved alternativ finansiering Organisering af den kollektive trafik med kunden i centrum Nationale tiltag til styrkelse af grøn transport samt finansiering heraf Afrapporteringen skal indeholde forslag til tiltag på kort, mellemlang og lang sigt, ligesom der skal tages højde for de tiltag, som de øvrige arbejdsgrupper arbejder med.

8 Tiltag under arbejdsgruppen: Organisering af den kollektive trafik Øgede takster i den kollektive trafik Takster og takststrukturer i den kollektive trafik Tværgående trafikinformation og billetter Realtidsinformation Øget fokus på stationsnærhedsprincippet Optimering af signaler på tværs af vejbestyrelser i hovedstadsområdet Analyse af potentialet for mobility management Udvikling af et samlet informationssystem (mobilapp) på tværs af kollektiv transport, cykler, delebiler, samkørsel mv. Salg af offentlige aktiver som arealer og selskaber Brugerbetaling på (større) infrastrukturanlæg OPP Privat medfinansiering Afskaffelse af befordringsfradraget Øget ejendomsbeskatning af private parkeringspladser Indkomstbeskatning af fri parkering på arbejdspladsen Betaling for bygnings- og ledningsarbejders optagelse af vejkapacitet Ændring og forøgelse af registreringsafgiften Ændring af kørselsgodtgørelse Skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte pendlercykler Fremme af Euronorm 6 SCR-krav til tunge køretøjer Udbredelse af elbiler, brint og gaskøretøjer Øget anvendelse af biogas Bidrag fra private grundejere og udviklingsselskaber samt offentlige myndigheder Offentlig medfinansiering fra øget grundskyld og skatter som følge af infrastrukturinvesteringer, der skaber jordværdistigninger Analyse af potentialet for mobility management Analyse af takststrukturer i den kollektive trafik Konkretisering af opgørelsesmetoder for trængsel Analyse af vejbestyrelsesforhold Side 8/9

9 Arbejdsgruppe 5: Landsdækkende roadpricing Fokusområder: Roadpricing Side 9/9 Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet med kortlægning af mulighederne og udfordringer ved landsdækkende roadpricing. Arbejdsgruppen kan igangsætte analyser for at belyse aspekter hvor der ikke foreligger tilstrækkelig viden. Gruppen skal bl.a. inddrage følgende elementer: Vurdering af teknologiske muligheder og udfordringer/risici Skøn over systemomkostninger Prisstrukturer og trafikeffekter Fordelingsmæssige konsekvenser Roadmap forslag til videre proces mod et politisk beslutningsgrundlag

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

Letbanen blot et led i mobilitetskæden

Letbanen blot et led i mobilitetskæden Letbanen blot et led i mobilitetskæden Af Mette Olesen, Phd., Plan og trafik, COWI. Letbaner bliver ikke en succes alene, de skal ses i helhed med de øvrige transportmidler og tiltag der fremmer deres

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN JULI 2014 LOKALBANEN, MOVIA, REGION HOVEDSTADEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED 2 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

Cykeltrafik er mere end cykelstier

Cykeltrafik er mere end cykelstier FOTO: Lars Bahl Cykeltrafik er mere end cykelstier At fremme og sikre cykeltrafik involverer mange problemstillinger og interessenter i ofte komplekse sammenhænge. Vi står overfor en helhedsorienteret

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere