Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010"

Transkript

1 Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010 Side 1 af 14

2 Indledning Investorrapporten har til hensigt at belyse de væsentligste forhold i relation til BRFkredits kapitalmæssige og risikomæssige eksponeringer. Rapporten skal ses i sammenhæng med rapporten Risiko- og kapitalstyring 2009, der blev offentliggjort i februar Rapporten omfatter forhold vedrørende BRFkredit og omhandler således ikke forhold, der relaterer sig til BRFbank. Rapporten publiceres i forbindelse med aflæggelse af delårs- og årsrapporterne. Sammenfattende viser rapporten, at risikobilledet er forbedret i forhold til sidste kvartal, både på privatområdet og på erhvervsområdet. Restanceprocenterne for BRFkredits samlede udlån er faldet fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010, og igen fra 1. kvartal 2010 til 2. kvartal Dette billede ses både for de korte (dvs. restance målt 15 dage efter terminen) og de lange restancer (3½, 6½ og 12½ måneds restancerne). På erhvervsområdet konstaterer BRFkredit et kraftigt fald i omfanget af berammede og gennemførte tvangsauktioner, i tilgangen af overtagne ejendomme samt antallet af tabsgivende ejendomme. På privatkunde-området ses en stabilisering i omfanget af berammede og gennemførte tvangsauktioner, en stigning i tilgangen af overtagne ejendomme og en stigning i antallet af tabsgivende ejendomme. Det fremadrettede risikobillede (risikoen for tab i kommende perioder) vurderes på den baggrund at være forbedret i kraft af det faldende restanceniveau. Forbedringen er særligt tydelig på erhverv, mens der på privatkunde-området vurderes at være indtruffet en stabilisering. I begyndelsen af 2. kvartal 2010 styrkede BRFkredit sit kapitalgrundlag ved udstedelse af seniorgæld og udstedelse af yderligere JCB. BRFkredits kapitalmæssige polstring vurderes derfor at være meget tilfredsstillende. Sven A. Blomberg Adm. direktør Carsten Tirsbæk Madsen Direktør Side 2 af 14

3 BRFkredits kapitalforhold Sikkerheden bag BRFkredits obligationer udgøres af de belånte ejendomme og BRFkredits kapitalgrundlag, der udgøres af BRFkredits egenkapital samt øvrige kapitalelementer. BRFkredits samlede kapitalgrundlag tæller ved udgangen af 2. kvartal 2010 op mod 25 mia. kr. hvoraf knap halvdelen udgøres af kernekapital. Den resterende del udgøres af Junior Covered Bonds samt statsgaranteret seniorgæld. Beløbets størrelse indebærer, at BRFkredit udover de lovgivningsmæssige kapitalkrav tillige overholder de af ratingbureauet Moody s fastsatte kapitalkrav for at kunne have rating på udstedte obligationer. Derudover er BRFkredit pt. kapitalmæssigt polstret således, at de nuværende obligationsratings forventes at kunne forsvares, såfremt BRFkredits udstederrating (Issuer Rating) bliver sænket ét notch. Figur 1. Mia. kr BRFkredits kapitalforhold Nedskrivninger (realkredit) Egenkapital Hybr. kapital Seniorlån 5 JCB 0 Boligbyrden Boligbyrdeindekset fortæller, hvor meget boligudgifterne, dvs. renter og skatter, fylder i husholdningernes disponible indkomst, når man bor i en gennemsnitlig bolig og tager udgangspunkt i et fastforrentet lån. Indekset bliver beregnet af BRFkredit og tager udgangspunkt i hhv. et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvadratmeter og en ejerlejlighed på 75 kvadratmeter. Boligbyrden udtrykker således den økonomiske belastning for en gennemsnitlig husstand ved hver af de to boligtyper. Figur kvt kvt kvt Boligbyrden Ejerlejligheder Parcelhuse 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2010 Side 3 af 14

4 Boligbyrden har været kraftigt aftagende siden 2009, dels som følge af historisk lave renter og stigende disponible indkomster, dels som følge af de korrektioner boligpriserne generelt har gennemgået. Alt i alt er det derfor blevet billigere for førstegangskøbere at træde ind på boligmarkedet. At det netop forholder sig sådan bevidner boligmarkedsstatistikkerne om, idet der i flere områder i landet registreres stigende boligpriser samt stigende handelsaktivitet. Restancer Restanceniveauet vedrørende terminen ultimo 1. kvartal 2010 målt 45, 90 og 105 dage efter ligger lavere end niveauet efter 4. kvartal Restanceprocenten 15 dage efter 2. kvartal 2010 er faldet sammenlignet med 1. kvartal Der er set et fald på både privat- og erhvervsområdet. Figur 3. Restanceprocent, Privat 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 % 1. kvt kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt dage 45 dage 90 dage 105 dage Figur 4. Restanceprocent, Erhverv 16 % kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt dage 45 dage 90 dage 105 dage Figur 5. Figur 6. Restanceprocent, Alment 1 Restanceprocent, total 3,5 % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1. kvt kvt kvt kvt kvt dage 45 dage 90 dage 105 dage % 1. kvt. 1. kvt kvt kvt. 1. kvt dage 45 dage 90 dage 105 dage 1) Alment boligbyggeri indeholder tillige udlån til støttede andelsboligforeninger m.v. Det bemærkes, at der for engagementer i restance som udgangspunkt altid er foretaget nedskrivning svarende til den forventede værdiforringelse af pantet. I nedenstående tabel 1 er restanceprocenter opgjort for de segmenter hvor BRFkredit opererer. Det ses, at i stort set alle segmenter er restancesituationen væsentligt forbedret. Side 4 af 14

5 Tabel 1. Restanceprocenter Restanceprocent Segment Restance periode, mdr. Q Q Q Q Q Q Q Privat 0,5 3,2 3,5 3,0 3,4 3,4 2,8 2,6 3,0 1,2 1,3 1,2 1,4 1,4 1,1 3,5 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 0,9 6,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 12,5 0,2 0,1 0,1 Privat boligudlejning 0,5 15,9 26,3 11,3 29,2 13,5 8,5 6,7 3,0 12,6 16,5 6,8 12,2 9,4 9,1 3,5 12,4 11,3 6,4 11,8 8,3 4,1 6,5 8,4 8,5 3,4 6,1 2,6 12,5 3,9 1,6 1,0 Alment byggeri 0,5 0,2 0,5 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 3,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 3,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 6,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 Andelsboliger 0,5 0,6 2,1 2,2 2,0 0,9 1,0 0,7 3,0 0,6 0,8 0,2 0,4 0,4 0,6 3,5 0,5 0,8 0,1 0,4 0,4 0,6 6,5 0,5 0,2 0,1 0,3 0,3 12,5 0,1 0,2 0,0 Kontor og forretning 0,5 4,8 9,7 6,6 6,2 7,3 4,1 5,1 3,0 2,4 5,9 2,8 4,2 3,8 3,1 3,5 2,2 3,8 2,4 3,7 3,0 2,7 6,5 1,7 2,4 1,4 1,6 1,8 12,5 0,9 0,4 0,5 Øvrigt udlån 0,5 0,5 0,3 1,1 1,1 0,8 0,7 0,8 3,0 0,1 0,1 0,5 0,4 0,5 0,5 3,5 0,0 0,1 0,5 0,4 0,5 0,5 6,5 0,0 0,1 0,1 0,3 0,5 12,5 0,0 0,0 0,0 Alle 0,5 3,6 6,4 4,0 6,3 3,9 3,0 2,4 3,0 2,2 3,5 1,9 2,9 2,2 2,0 3,5 2,0 2,5 1,7 2,6 1,9 1,3 6,5 1,3 1,7 1,0 1,3 0,8 12,5 0,6 0,3 0,3 Nedenstående tabel 2 viser restancebeløbet, og her ses ligeledes samme positive trend. Side 5 af 14

6 Tabel 2. Restancer i mio. kr. Restancer i mio. kr. Segment Restance periode, mdr. Q Q Q Q Q Q Q Privat 0,5 54,1 60,1 50,7 55,7 52,9 40,2 36,3 3,0 20,8 22,4 20,9 23,1 22,7 15,5 3,5 17,7 19,0 17,7 19,6 19,0 12,6 6,5 9,3 10,3 10,0 10,6 9,5 12,5 2,5 2,5 1,7 Privat boligudlejning 0,5 67,8 104,6 83,1 118,0 66,2 26,0 22,3 3,0 53,5 65,6 50,1 49,6 46,2 27,8 3,5 51,7 45,0 47,2 47,9 41,0 12,5 6,5 34,8 34,0 25,4 24,7 13,1 12,5 16,5 6,3 7,1 Alment byggeri 0,5 1,7 2,4 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3 3,0 1,4 0,5 1,1 0,5 0,8 0,9 3,5 1,4 0,5 1,0 0,4 0,8 0,9 6,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,3 12,5 0,1 0,2 0,2 Andelsboliger 0,5 1,5 3,8 10,3 3,8 2,7 1,7 1,4 3,0 1,4 1,5 0,8 0,7 1,1 1,1 3,5 1,4 1,5 0,5 0,7 1,1 1,1 6,5 1,4 0,3 0,5 0,6 0,8 12,5 0,3 0,3 0,2 Kontor og forretning 0,5 21,8 45,0 47,1 29,7 35,9 16,1 21,1 3,0 10,9 27,5 20,1 19,9 18,6 12,4 3,5 10,0 17,7 16,9 17,4 15,1 10,8 6,5 7,8 11,3 9,8 7,6 9,1 12,5 4,1 1,8 3,4 Øvrigt udlån 0,5 0,9 0,4 1,4 1,4 1,0 0,7 0,9 3,0 0,2 0,1 0,6 0,5 0,7 0,6 3,5 0,1 0,1 0,6 0,5 0,7 0,6 6,5 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 12,5 0,0 0,1 0,1 Alle 0,5 147,7 216,3 193,9 209,6 160,0 86,1 83,3 3,0 88,2 117,6 93,6 94,3 90,0 58,3 3,5 82,3 83,7 83,9 86,6 77,6 38,4 6,5 53,5 56,6 46,0 44,2 33,3 12,5 23,5 11,2 12,7 tagne ejendomme BRFkredit overtager ejendomme på tvangsauktion, hvis de ikke sælges til tredjemand, i forbindelse med afvikling af nødlidende kunders engagementer (obligationsrestgæld). BRFkredit sælger løbende ud af beholdningen af overtagne ejendomme. Beholdningen af overtagne ejendomme steg i 2. kvartal 2010 til 328 fra 297. Stigningen kan tilskrives privatområdet, mens der var en reduktion på erhvervsområdet. Den samlede gæld til BRFkredit i overtagne ejendomme var godt 2 mia. kr. ved udgangen af 2. kvartal Nedskrivninger til dækning af eventuelle tab på disse engagementer er foretaget tidligere. Side 6 af 14

7 Tabel 3. tagne ejendomme Primo 2. kvt Tilgang Afgang Ultimo Ultimo Alle beløb i mio. kr. Antal Obligationsrestgæld Antal Antal Antal Obligationsrestgæld Privat Alment byggeri Beboelse 98 1, ,400 Kontor og forretning Øvrige I alt 297 1, ,090 Koncentration på store engagementer I nedenstående tabel er vist koncentrationen af store engagementer. Det fremgår af tabellen, at de 50 største engagementer i BRFkredit tilsammen udgør ca. 15 pct. af det samlede udlån. Opgørelsen er endvidere præget af, at størrelsen af engagementerne falder hurtigt, således at der er meget stor størrelsesmæssig forskel på de ti største engagementer, de efterfølgende ti engagementer osv. Tabel 4. Koncentration af store engagementer Udlån*, pr. 30. juni 2010 Mio. kr. Akkumuleret I pct. af samlede portefølje I pct. af portefølje, akkumuleret ,5 6, ,3 9, ,2 11, ,6 13, ,4 14,9 * Der er ikke foretaget fradrag ved opgørelsen af udlånet, jf. Bekendtgørelse om store engagementer Nedskrivninger Nedskrivningsniveauet er fortsat på et højt niveau. De akkumulerede nedskrivninger udgjorde mio. kr. ved udgangen af 2. kvartal Det var en stigning på 61 mio. kr. sammenlignet med udgangen af 1. kvartal Tabel 5. Nedskrivninger Løbende nedskrivning 2. kvartal 2010 Akkumulerede nedskrivninger Ultimo 2. kvartal 2010 Ejendomskategori Udlån i mio. kr. Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Privat ,1% 494 0,5% Alment byggeri ,0% 3 0,0% Beboelse ,2% 702 1,6% Kontor ,2% 173 0,6% Øvrige ,0% 7 0,1% I alt ,1% ,6% Note: Løbende nedskrivning er summen af mer-nedskrivninger og nye nedskrivninger foretaget i perioden. Konstaterede tab Konstaterede tab faldt betydeligt i 2. kvartal 2010 sammenholdt med 1. kvartal De samlede tab androg 89 mio. kr. i 2. kvartal 2010 mod 235 mio. kr. i 1. kvartal Størstedelen af tabene kan tilskrives eksponeringer i boligudlejningssegmentet samt ejerboligsegmentet. Side 7 af 14

8 Tabel 6. Konstaterede tab opdelt pr. ejendomskategori. Ejendomskategori Udlån i mio. kr. Konstaterede tab i 2. kvt I mio. kr. i pct Privat ,1% Alment byggeri ,0% Beboelse ,0% Kontor ,1% Øvrige ,0% I alt ,0% Nedenfor ses de konstaterede tab siden Figur 7. Konstaterede tab, perioden 1991 til 2. kvartal ,200 1, Mio. kr kvt Låntyper Det fremgår af nedenstående tabel 7, at en væsentlig del af udlånet er afdragsfrie lån, ligesom rentetilpasningslån andrager en stor andel af lånene. Tabel 7. Fordeling af porteføljen efter låntype (i pct.) Rentetilpasningslån Fastforrentede lån Kortrentelån 1) m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag Andre låntyper 2) I alt Privat 17,4 36,8 22,9 8,1 5,5 9,3 0,0 100 Alment byggeri 40,7 0,2 20,0 0,2 0,1 0,0 38,9 100 Beboelse 7,2 57,0 14,5 7,9 0,5 9,2 3,8 100 Kontor 18,9 60,3 8,3 2,5 0,3 9,2 0,5 100 Øvrige 27,6 30,0 30,5 1,0 0,7 6,8 3,4 100 I alt 19,5 38,3 18,8 5,8 2,8 7,8 7, ) Kortrentelån indeholder CIBOR-baserede lån, både med og uden renteloft 2) Indeholder andre låntyper, f.eks. Indekslån m.v. Side 8 af 14

9 Sikkerhed I tabel 8 er gældens sikkerhed opgjort for hele BRFkredits udlånsportefølje. Tabel 8. Fordeling af restgæld efter sikkerhed BRFkredit i alt * Gældens sikkerhed (andel af ejendomsværdi) Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV bånd) 0% til 20% til 40% til 60% til 20% 40% 60% 80% Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor og forretning Realkreditudlån i alt Note: * Ud over Kapitalcenter E og B indgår også BRFkredits øvrige, gamle kapitalcentre samt instituttet i øvrigt i opgørelsen. Ved udgangen af 2. kvt lå 80 pct. af det samlede udlån inden for 60 procent af de skønnede ejendomsværdier. Andelen af udlånet, hvor sikkerheden lå ud over 80 pct. af ejendommens værdi, udgjorde 7 pct. Det indebærer at 7 pct. af BRFkredits samlede udlån har dårligst sikkerhed. BRFkredits tab kan derfor blive 7 pct. såfremt alle de dårligst sikrede lån bliver tabsgivende, men det kræver at (1) kunderne med disse lån går i restance, (2) kundernes ejendom skal sælges, og (3) at værdien af ejendommen ved tvangsrealisation udgør højest 80 pct. af den aktuelle værdi. Belåningsgrad Oplysninger om fordeling af lån efter fremgår af tabel 9 nedenfor. Tabel 9. Fordeling af restgæld efter. BRFkredit i alt * Belåningsgrad 0% til 20% til 20% 40% 40% til 60% 60% til 80% Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor og forretning Realkreditudlån i alt Note: * Ud over Kapitalcenter E og B indgår også BRFkredits øvrige, gamle kapitalcentre samt instituttet i øvrigt i opgørelsen. Ved udgangen af 2. kvt havde 31 pct. af alle lån har en på 80 pct. eller højere. Kombineres informationerne fra tabel 8 og 9, så fremgår det, at restance skal ramme mindst 31 pct. af alle lån i BRFkredit, førend BRFkredit risikerer, at lån med dårligst sikkerhed (de ovenfor omtalte 7 pct.) skal realiseres og dermed kan blive tabsgivende. Der kræver med andre ord en meget voldsom stigning i restanceniveauet for at tabsniveauet skal blive stort. I den forbindelse skal det bemærkes, at BRFkredits kapitalgrundlag svarer til knap 11 pct. af det samlede udlån, og overstiger dermed de 7 pct. med en betydelig sikkerhedsmargin. Side 9 af 14

10 Oplysninger om BRFkredits kapitalcenter B og E I det følgende fremgår oplysninger om BRFkredits to største kapitalcentre Kapitalcenter B og Kapitalcenter E. Tabel 10. BRFkredits realkreditudlån Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Restgæld i mia. kr af restgæld Antal lån Tabel 11. Fordeling af udlån på ejendomskategori, ultimo af restgæld Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Privat (ejerboliger & sommerhuse) Alment byggeri (udlejning til beboelse) Privat udlejning til beboelse Kontor og forretning Andet (landbrug, industri & håndværk, m.v.) Sum Tabel 12. Fordeling af udlån på geografi (ejendommens adresse), ultimo af restgæld Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Uden for Danmark Sum Side 10 af 14

11 Tabel 13. Fordeling af udlån efter størrelsesintervaller, ultimo af restgæld Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Restgæld mellem 0 og 2 mio. kr og 5 mio. kr og 20 mio. kr til 50 mio. kr til 100 mio. kr mio. kr Sum Tabel 14. Fordeling af udlån efter låns alder siden udbetaling (vintage), ultimo af restgæld Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Indtil 1 år mellem 1 og 2 år mellem 2 og 5 år mellem 5 og 10 år år Sum Tabel 15. Kapitalcenter Kapitalcenter BRFkredit B (RO) E (SDO) i alt * Fordeling af udlån på lånetyper, ultimo af restgæld Rentetilpasningslån Uden afdragsfrihed Med afdragsfrihed Fastforrentede lån Uden afdragsfrihed Med afdragsfrihed Garantilån, Rentefaldslån og var. forr. lån uden cap Uden afdragsfrihed Med afdragsfrihed Andre lånetyper, inkl. stående lån Sum Side 11 af 14

12 Tabel 16. Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV bånd) BRFkredits kapitalcenter B (RO) Gældens sikkerhed (andel af ejendomsværdi) Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV bånd) 0% til 20% til 40% til 60% til 20% 40% 60% 80% Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor og forretning Realkreditudlån i alt BRFkredits kapitalcenter E (SDO) Gældens sikkerhed (andel af ejendomsværdi) Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV bånd) 0% til 20% til 40% til 60% til 20% 40% 60% 80% Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor og forretning Realkreditudlån i alt BRFkredit i alt * Gældens sikkerhed (andel af ejendomsværdi) Fordeling af restgæld efter sikkerhed (LTV bånd) 0% til 20% til 40% til 60% til 20% 40% 60% 80% Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor og forretning Realkreditudlån i alt Note: * Ud over Kapitalcenter E og B indgår også BRFkredits øvrige, gamle kapitalcentre samt instituttet i øvrigt i opgørelsen. Side 12 af 14

13 Tabel 17. Fordeling af restgæld efter BRFkredits kapitalcenter B (RO) Belåningsgrad 0% til 20% til 20% 40% 40% til 60% 60% til 80% Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor og forretning Realkreditudlån i alt BRFkredits kapitalcenter E (SDO) Belåningsgrad 0% til 20% til 20% 40% 40% til 60% 60% til 80% Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor og forretning Realkreditudlån i alt BRFkredit i alt * Belåningsgrad 0% til 20% til 20% 40% 40% til 60% 60% til 80% Privat (ejerboliger & sommerhuse) Udlejning til beboelse Kontor og forretning Realkreditudlån i alt Note: * Ud over Kapitalcenter E og B indgår også BRFkredits øvrige, gamle kapitalcentre samt instituttet i øvrigt i opgørelsen. Side 13 af 14

14 Noter: BRFkredits kapitalcenter E (SDO fundet udlån). BRFkredit stiller supplerende sikkerhed, hvis værdien af pantet (ejendommen) og eventuelle garantier er utilstrækkelige til at overholde lånegrænserne. Eksempelvis på grund af faldende ejendomspriser. Den supplerende sikkerhed udgøres af kapital indskudt i kapitalcentret og midler, der er fremkommet fra udstedelse af JCB (junior covered bonds) eller seniorgæld. Sikkerhedsgrundlaget for RO og SDO (generelt). Sikkerhedsgrundlaget for obligationerne er den del af BRFkredits aktiver, som er placeret i kapitalcentret hvorfra obligationerne er udstedt. Sikkerhedsgrundlaget omfatter således, udover pantebrevene (lånene), også eventuelle garantier, kautionsforpligtelser, andre særlige sikkerheder og låntagernes personlige gældsansvar samt den indskudte kapital (overdækning). Yderligere sikkerhedsgrundlag udgøres af BRFkredits øvrige aktiver, jf. lovgivningen. Fordeling af lån efter sikkerhed Kursværdi af lån fordelt i forhold til skønnet markedsværdi af ejendom. Opgørelsen vises i forhold til en inddeling af ejendommens værdi i intervaller af 20 pct. points. For lån med garanti fra off. myndighed (alment) er den garanterede del af lånet henført til nedre belåningsgrænse. Fordeling af lån efter Kursværdi af lån ud fra (øvre belåningsgrænse). Belåningsgraden er fundet som kursværdien af gælden inkl. foranstående gæld i forhold til en skønnet markedsværdi af ejendom. For lån med garanti fra off. myndighed (alment) er den garanterede del af lånet holdt ude af beregningen af. Ejendomsværdi Der fastsættes en skønnet markedsværdi for hver ejendom. For udlån til ejerboliger og sommerhuse tages udgangspunkt i en af BRFkredit foretaget vurdering eller den faktiske handelspris, hvis denne er højest 5 år gammel. I modsat fald tages udgangspunkt i en værdi fastsat med en statistisk værdiansættelsesmodel eller den offentlige ejendomsvurdering. Den konstaterede værdi fremdiskonteres til opgørelsesdatoen på basis af en statistisk model for prisudviklingen. For øvrige ejendomme anvendes en af BRFkredit foretaget vurdering eller den offentlige ejendomsværdi. Hovedparten af skønnene er baseret på vurderinger eller faktiske handler, som har dannet grundlag for lånetilbud eller udbetalte lån. Disclaimer Oplysninger i dette materiale er udelukkende baggrundsinformation og kun til brug for relevante modtagere. Oplysningerne i dette materiale er ikke og har ikke til hensigt at være investeringsrådgivning eller et tilbud eller opfordring om salg af eller køb af værdipapirer eller finansielle instrumenter. Oplysningerne tager ikke afsæt i eller hensyn til noget specifikt investeringsmotiv, en specifik økonomisk situation eller et behov hos nogen konkret investor. Relevant og konkret rådgivning bør altid tilvejebringes før beslutning om investering eller eksponering. Det er tilstræbt at sikre, at oplysningerne ikke er fejlagtige eller misvisende, men BRFkredit kan ikke og vil ikke garantere at oplysningerne i dette materiale er nøjagtige, tilstrækkelige, fuldstændige eller rettidigt opgjort. BRFkredit påtager sig intet ansvar for direkte tab eller indirekte tab som helt eller delvis skyldes oplysninger angivet i materialet eller transaktioner baseret på oplysninger i materialet. Materialet må ikke betragtes som fremskrivninger eller estimater og heller ikke som rådgivning om juridiske, skattemæssige, reguleringsmæssige eller regnskabsmæssige forhold. Materialet må ikke, hverken helt eller delvis, gengives, videredistribueres eller offentliggøres, uanset formål, uden forudgående skriftlig tilladelse hertil er indhentet fra BRFkredit. Relevante modtagere er personer som har professionel viden om investering i omtalte eller berørte værdipapirer og til hvem dette materiale lovligt kan stiles. Materialet og informationen i materialet må ikke anvendes af eller lægges til grund af modtagere, der ikke er relevante modtagere. Side 14 af 14

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 21 Side 1 af 17 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Rapporten bør ses

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Side 1 af 19 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Side 1 af 20 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017 19. april 217 Realkreditudlånet 1. kvartal 217 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,8 mia. kr. i 1. kvartal 217 og udgør nu 2.617,8 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016 19. januar 217 Realkreditudlånet 4. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9 mia. kr. i 4. kvartal 216 og udgør nu 2.62 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015 3. juli 215 [Revideret ift. første offentliggørelse] Realkreditudlånet 2. kvartal 215 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 22,1 mia. kr. i 2. kvartal 215 og udgør nu 2.53,8

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016 27. Oktober 216 Realkreditudlånet 3. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 11,6 mia. kr. i 3. kvartal 216 og udgør nu 2.593 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 29. april 2014 Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 4,9 mia. kr. i 1. kvartal 2014 og udgør nu 2484,0 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015. Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016

BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015. Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016 BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016 Den positive udvikling fortsætter Fremgang i BRFkredit Resultat før skat blev isoleret set på 909 mio. kr. for 2015. Det svarer til

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017 Tabel 1. Realkreditinstitutternes kvartalsvise udlån fordelt på ejendomskategorier Mia. kr. 2. kvt. 216 3. kvt. 216 4. kvt. 216 1. kvt. 217 2. kvt. 217 Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto-

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet 21. januar 2008 Pressemeddelelse Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet Realkreditinstitutternes udlånsaktivitet i 2007 var på samme niveau som året før. Der har været et lavere udlån til private

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme Bekendtgørelse nr. 1188 af 28. november 2006 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2, i lov nr. 454 af 10. juni 2003

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 2013 2 Aktivitet og udlån 3 Kapital 4 Økonomi

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

BRFKREDIT KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL Kvartalsrapport offentliggjort 29. oktober 2015

BRFKREDIT KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL Kvartalsrapport offentliggjort 29. oktober 2015 BRFKREDIT KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 215 Kvartalsrapport offentliggjort 29. oktober 215 Indhold Hovedtal for 3. kvartal 215 Udvikling portefølje Kapitalforhold Fundingprofil Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Læs mere

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten P R E S S E M E D D E L E L S E Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten Realkreditsektorens udlånsstatistik for 3. kvartal 215 viser, at boligejerne optager flere fastforrentede lån

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 indhold Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 7 Bevillingsstruktur 7 Kreditprocesser

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 indholdsfortegnelse Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Finanstilsynets inspektioner 6 Risikoeksponering 7 Krediteksponering

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Sikkerhed i danske covered bonds

Sikkerhed i danske covered bonds Sikkerhed i danske covered bonds Morten Bækmand, afdelingschef Finansafdelingen Den Danske Finansanalytikerforening 23. oktober 28 af d n a t s e b s t i d re k y N f ga n e i l m b o m d o e nd Tr e j

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

RISiko- og kapitalstyring

RISiko- og kapitalstyring RISiko- og kapitalstyring 211 Indhold Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 8 Bevillingsstruktur 8 Kreditprocesser 8 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014 DLR Kredit A/S En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise December 214 2af 17 UDVIKLING I OVERTAGNE EJENDOMME OG TVANGSAUKTIONER Fra 21 til 212 oplevede DLR en forøgelse i antallet

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber, 2005-2009... 5 Boks 1.

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Koncernstruktur - 2001 Foreningen Nykredit Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 2010 og udgør nu 2.348,9 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 2010 og udgør nu 2.348,9 mia. kr. Realkreditudlånet 3.. kvartal 21 28. oktober 21 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,6 mia. kr. i 3. kvartal 21 og udgør nu 2.348,9 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Tre pile i den rigtige retning

Tre pile i den rigtige retning P R E S S E M E D D E L E L S E Tre pile i den rigtige retning Realkreditsektorens udlånsstatistik for 2. kvartal 215 viser, at tre vigtige størrelser bevæger sig i den rigtige retning. Boligmarkedet har

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007. Mindre indtjeningsbidrag fra kursregulering af værdipapirbeholdninger. Nedskrivninger

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 26-09-2012 14:47 REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2012 26. september 2012 Ingeniørforeningens Mødecenter VELKOMMEN DISPOSITION 1. KRISEN HVOR STÅR VI NU? 2. DANSK REALKREDIT 2011 STATUS 3. UDFORDRINGER - I DANMARK

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Insolvens blandt danske boligejere 2010

Insolvens blandt danske boligejere 2010 Syddansk Universitet Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Gintautas Bloze og Morten Skak 20. august 2012 Insolvens blandt danske boligejere 2010 I den følgende analyse er det valgt at se på ejerboliger

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Moodys lægger i sin ratingmetodik af BRFs obligationer afgørende vægt på, at BRF forpligter sig i form af en såkaldt legal commitment til

Moodys lægger i sin ratingmetodik af BRFs obligationer afgørende vægt på, at BRF forpligter sig i form af en såkaldt legal commitment til Direktionen for BRFkredit a/s Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 3. 16. marts 2010 Ref. IL J.nr. 6870-0002 Sagsresumé Et realkreditinstitut kan optage usikret ikke efterstillet gæld direkte i en serie

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere