Konference om Erhvervslivets medarbejdere i 2015, 2025 og 2040 Virksomheders behov og krav uddannelsessystemets muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference om Erhvervslivets medarbejdere i 2015, 2025 og 2040 Virksomheders behov og krav uddannelsessystemets muligheder"

Transkript

1

2 Konference om Erhvervslivets medarbejdere i 2015, 2025 og 2040 Virksomheders behov og krav uddannelsessystemets muligheder Onsdag den 13. april 2011, Dansk Design Center, København Den slagne vej Der har altid været fokus på uddannelse og det er der så sandelig også nu. Med baggrund i mere eller mindre videnskabeligt og statistisk vederhæftige undersøgelser, opgørelser, vurderinger og ranglister med Education at a Glance fra OECD som et meget omfattende eksempel, myldrer det med gode råd til politikerne om indholds, struktur og økonomiændringer. Ideerne og rådene kommer fra forskellige organisationer uden for uddannelsessystemet, erhvervsledere, private som offentlige, og naturligvis centraladministrationens embedsmænd og politikerne selv. Der kommer også forslag fra de uddannelsesprofessionelles egne organisationer eller enkeltpersoner men de tillægges sjældent betydning, da de jo blot hypper egne kartofler. Et af de seneste og mere markante tiltag er Statsministerens Vækstforum. Her skal 27 medlemmer, overvejende erhvervsledere, udtale sig om fremtidens folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, hvad angår både mål, indhold og struktur og økonomi. Alt sammen i lyset af, hvad man mener, der vil gavne dansk økonomi og skabe fornyet vækst. (Regeringens Vækstforum, kommissorium, s. 1). De fremherskende signalord er først og fremmest, at danske uddannelser er for dyre og dårlige, med for stort frafald og for lang studietid. Derfor ønsker man, at de unge tidligst muligt vælger uddannelses og erhvervsretning for at undgå uddannelsesmæssigt spild samt et effektivt og hurtigt uddannelsesforløb med øget kompetenceudvikling og øgede, basale kundskaber, gode sproglige færdigheder og omstillingsparathed i individorienterede forløb En anden vej SOPHIA ønsker at ændre denne tingenes tilstand radikalt. Erhvervslivet skal udtale sig om deres egne behov for arbejdskraft og de udannelsesprofessionelle skal heraf udlede eventuelle behov for ændringer i uddannelsernes indhold, struktur, og politikerne skal tage sig af formulering af overordnede mål og økonomi og denne tænkning synes ikke umulig. Ovennævnte signalord står nemlig ikke alene også på det seneste suppleres debatten af fremtrædende erhvervsfolk og offentlige ledere, der udtaler sig både virkelighedsnært og visionært om de behov, erhvervslivet, igen både det private og det offentlige, skal have dækket af deres medarbejdere, og kun det! Det sker med udsagn, der præsenterer behov for kreativt, innovativt og globalt tænkende medarbejdere med personlig integritet og kvaliteter som lyst til problemløsning, samarbejdsevne og gode menneskelige kvalifikationer. Medarbejdere, for hvem bottom up styret udvikling, proaktivisme i tilgangen til udfordringer og risici er naturlige værktøjer. Udmeldinger af denne art lægger både op til debat om erhvervslivets egne udviklingsbehov og udfordrer de uddannelsesprofessionelle til at aflede uddannelsesmæssige konsekvenser. Dermed skabes et gensidigt samspil, hvor uddannelses og forskningsinstitutionerne kan bidrage til virksomhedernes udvikling og tilpasning til fremtidige krav til produktion og vækst. Med andre ord må det tydeliggøres, at uddannelsessystemet herunder også forskningen ikke blindt skal rette ind efter erhvervslivets krav, men at kommunikationen mellem erhvervsliv og uddannelsessystem skal være gensidigt befordrende.

3 Med konferencen den ønsker SOPHIA at bidrage til denne udvikling Derfor vil SOPHIA lægge op til, at visionære erhvervsfolk kommer til orde og beskriver såvel private virksomheders som offentlige institutioners specifikke behov for arbejdskraft fremover i lyset af virksomhedernes udviklingsbehov med årene 2015, 2025 og 2040 som pejlemærker. Som et modspil til den gængse og forudsigelige debat om erhvervslivets krav til uddannelsessystemet med efterfølgende politisk bestemt detaljestyring og kontrol vil fokus blive rettet mod den gensidighed, der er mellem erhvervslivet og uddannelsessystemet, idet erhvervs og uddannelsesprofessionelle på forskellig vis beskriver, hvilke krav uddannelse og erhvervsliv stiller til hinanden, og hvilke muligheder for udvikling der gives. Med konferencen ønsker SOPHIA altså at gå bag signalordene og i stedet lægge op til en kvalificeret debat, der har til hensigt at smitte af på de politiske beslutninger om uddannelsernes udviklingsretning i langt højere grad, end det nu synes at være tilfældet. Det må være et krav til den politiske proces, at den ikke bare løber efter signalord og hurtige løsninger, men i stedet kombinatorisk analytisk inddrager alle betydningsfulde aspekter. Ved at kvalificere debatten skabes grundlag for at gøre de politiske beslutninger helhedsprægede og sammenhængende, visionært nuancerede og realistiske og dermed professionelt kvalificerede, også på langt sigt. Gennem to introduktioner til konferencens temaer og seks oplægsholderes forskellige vurderinger af erhvervslivets fremtidige behov og af gensidigheden mellem uddannelse og erhvervsliv, samt gennem aktiv erfaringsudveksling og diskussion blandt deltagerne, bidrager konferencen til en synliggørelse de mange betydningsfulde aspekter, der gør sig gældende forud for den politiske beslutningstagen. Hensigten med konferencen er derfor at inspirere såvel politikere som arbejdsgivere og de uddannelsesprofessionelle til på nuanceret og kvalificeret vis at deltage i debatten om visioner for et moderne og samfundsrelevant privat og offentligt arbejdsmarkeds og uddannelsessystems udvikling. Efter konferencen vil en arbejdsgruppe redigere en hvidbog, der sammenfatter konferencens oplæg og gruppereferater med andre kilder. Hvidbogen udsendes efterfølgende til alle konferencedeltagere og interessenter som pdf fil. Herudover produceres et antal bogtrykte udgaver til almindeligt salg. Målgruppe: Ledelse, undervisere og forskere ved uddannelsesinstitutionerne; Uddannelsesorganisationer, lederforeninger, studenterog elevorganisationer; Ministre og de politiske udvalg i Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet og Socialministeriet; Skolerådet og tilsvarende forsamlinger ved andre uddannelser; Erhvervsorganisationer, herunder Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landsorganisationen i Danmark m.fl.; KL og institutionerne EVA, Krevi, AKF, Clearinghouse, CASA, AE og pressen.

4 PROGRAM 1. blok Virksomheds og medarbejderprofiler i et fremtidigt arbejdsmarked fra ufaglært til specialist pejleårene 2015, 2025, Hvilken slags viden, hvilke arbejdsformer og hvilke menneskelige kvalifikationer skal præge fremtidens arbejdstager? Intro: (Intro + Fra dansker til dansk verdensborger om viden og dannelse i et interna 3 oplæg) tionalt perspektiv Peter Kemp, professor emer., dr.theol. & phil. Michael Lindholm, direktør, Innovation Inside Preben Siggaard, børne/familiechef, Herning Kommune Lars Goldschmidt, direktør, DI gruppearbejde Diskussion af temaet og oplæggene med henblik på formulering af supplerende visioner for arbejdstageres kvalifikationer i 2015, g 2040 i lyset af virksomhedernes udviklingsbehov. Skriftligt referat Frokost 2. blok Hvordan understøtter man en udvikling, hvor erhvervsliv og uddannelsessystem gennem gensidig påvirkning optimerer egen udvikling? Intro: (Intro + Forudsætningen for at synliggøre og muliggøre et kvalitativt samspil 3 oplæg) mellem uddannelsessystem og erhvervsliv er at erstatte central detaljestyring og kontrol med et visionært råderum for uddannelsesaktører og elever og studerende de kommende arbejdstagere. Preben Melander, professor, CBS Jesper Johansen, direktør, Novozymes Finn Kjærsdam, rektor, Aalborg Universitet Marianne Jelved, MF, uddannelsesordfører gruppearbejde Visioner for uddannelsessystemet, fra vuggestue til universitet, set i lyset af de oplistede fremtidige behov hos virksomhederne, igen med pejlepunkterne 2015, 2025 og Visionerne skal inddrage de muligheder, der vil kunne udspringe af etableret gensidig påvirkning mellem erhvervsliv og uddannelsessystem og bør derfor medtænke viden, arbejdsformer, dannelse og integritet. Skriftligt referat Afslutning Om hvidbogen

5 Praktiske oplysninger Tid og sted: , kl Dansk Design Center, H. C. Andersens Boulevard 27, København Der er morgenkaffe fra kl til kl Pris: Kr , (studerende: kr. 650, ) Prisen dækker materiale til konferencen/hvidbog, morgenkaffe, frokost inkl. 1 vand/øl samt kaffe/te og andre forfriskninger hele dagen. Tilmelding: Betaling: Arrangør: Senest pr. mail til: tt.org eller online via tt.org Samtidig med tilmelding overføres deltagergebyret til Spar Nord Bank: Reg. nr kontonr , mærket Konference deltagernavn(e) og institution/organisation eller på tilmeldingen anmodning om faktura med EAN nr. til institutionen. SOPHIA tænketank for pædagogik og dannelse SOPHIA - tænketank for pædagogik og dannelse Tænketanken SOPHIA blev stiftet i 2006 og er et forum for strategisk analyse og har et humanistisk-demokratisk værdigrundlag. SOPHIA arbejder for at kvalificere det skole- og uddannelsespolitiske beslutningsgrundlag og synet på pædagogik og dannelse, børns og unges udvikling, undervisning og uddannelse. SOPHIA ønsker at fremme forståelsen for en alsidig tilgang til udvikling, undervisning og læring baseret på dialog. SOPHIA arbejder for, at børn og unge tilegner sig både teoretisk viden og erfaringsbegrundet indsigt på et demokratisk dannelsesgrundlag. SOPHIA ønsker, at alle børn og unge, elever og studerende, uanset biologisk og social arv tillægges betydning for fællesskabet SOPHIA ønsker lokalt, institutionelt funderet råderum til pædagoger, lærere og andre undervisere og forskere ud fra det overordnede synspunkt, at didaktisk tænkning og praksis kræver professionel ansvarliggørelse og metodisk frihed.

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Invitation til konferencen: På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Folkeskolereformen er blevet vedtaget med nye rammer, struktur og arbejdstid, men der mangler en beskrivelse og stillingtagen

Læs mere

Heldannelsens folkeskole

Heldannelsens folkeskole Invitation til konferencen: Heldannelsens folkeskole - om en bæredygtig balance mellem kundskaber og dannelse Hvordan kan vi formulere et dannelsesbegreb, der kan stå som en frugtbar syntese mellem fortid

Læs mere

Universitetsverdenen Alternativer til resultatstyring af kvantificeret forskning og uddannelse

Universitetsverdenen Alternativer til resultatstyring af kvantificeret forskning og uddannelse Program for konferencen Universitetsverdenen Alternativer til resultatstyring af kvantificeret forskning og uddannelse Onsdag den 5. marts 2014, Vartov, Farvergade 27, København (Indgang i gården, Opgang

Læs mere

Alle børns folkeskole

Alle børns folkeskole Alle børns folkeskole Copyright: SOPHIA tænketank for pædagogik og dannelse 1. udgave, 1. oplag, juni 2013 Omslag: Marie Holst Andersen Layout: Birte Holst Andersen Tryk: Vesterkopi, Aalborg ISBN 978-87-995279-2-2

Læs mere

Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv

Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv Voksnes læring i to kontekster hvordan skabes større udbytte og sammenhæng?

Læs mere

Skal lokalskolen udvikles eller nedlægges? Om kvalitet i den politiske beslutningsproces

Skal lokalskolen udvikles eller nedlægges? Om kvalitet i den politiske beslutningsproces Hvidbog: Skal lokalskolen udvikles eller nedlægges? Om kvalitet i den politiske beslutningsproces Red.: Thomas Andreasen, Per Kjeldsen, Louise Nabe-Nielsen og Karen Prins Copyright: Tænketanken SOPHIA

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling 1 2 National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling Udgivet af Undervisningsministeriet ISBN

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer Formandens skriftlige beretning 2013-2014 Erhvervsuddannelsesreform: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer HL fik dog anerkendt, at HD-uddannede lærere skal kunne undervise på EUX Overenskomst

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet resumé talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Personligt entreprenørskab. - Vejledning som fag via nye vejledningsformer

Personligt entreprenørskab. - Vejledning som fag via nye vejledningsformer Efterår 2013 Personligt entreprenørskab - Vejledning som fag via nye vejledningsformer Et eksperiment der i forskellige læringsmiljøer på TEC afprøver hvorvidt vejledning integreret som fag befordrer det

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid - når erhvervsuddannelserne både skal tage højde for samfundets og elevernes udvikling Anette Bisgaard-Frantzen Petersen, Henrik Hastrup, Rene Holm Andersen & Sanne

Læs mere