del af konflikten mellem Piemonte og Østrig. Med Francesco Crispi som leder prøvede de at overtale Garibaldi til at stå i spidsen for et togt med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "del af konflikten mellem Piemonte og Østrig. Med Francesco Crispi som leder prøvede de at overtale Garibaldi til at stå i spidsen for et togt med"

Transkript

1 regering ævred, og den eneste naturlige afløser var - Cavour, der blev kraftigt støttet af England. Han spildte ikke tiden. Tidligt i 1860 blev Frankrig af englænderne presset til at acceptere, at Toscana og Emilia (en helt nydannet, og i høj grad midlertidig stat, bestående af Parma, Modena og Romagna) ved folkeafstemninger selv kunne bestemme deres skæbne. For at tækkes Napoleon lovede Cavour, at Nice og Savoia alligevel skulle tilfalde Frankrig - selv om aftalerne i Plombieres var blevet brudt med fredsaftalen i Zürich. De foreløbige regeringer lavede tyk, ensidig propaganda for et ja til Piemonte. Alle mænd over 21 år fik stemmeret denne ene gang. Bønder blev tvunget til at være rent stemmekvæg. Det gav et rungende Ja for tilslutning. Regeringerne erklærede hurtigt herefter, at områderne nu var dele af kongeriget Piemonte. Anneksionen af Romagna medførte, at paven straks bandlyste Cavour og Vittorio Emanuele. Kort efter blev Savoia og Nice indlemmet i Frankrig. Garibaldi var rasende. Han stammede fra Nice - og var blevet valgt ind i Piemontes parlament for sin fødeby. Han opgav ret hurtigt en plan om oprør i Nice. Men i den ophidsede sindstilstand lod han sig et par uger senere overtale til en helt anden aktion, som gav genlyd over hele Europa. På få måneder, efter at Cavour var vendt tilbage, var hans politik lykkedes over al forventning. Der manglede nu kun Veneto. Men han håbede, at stemningen blandt stormagterne - og især i Frankrig - kunne åbne for en tilslutning i løbet af nogle år, hvis man lod være at provokere. Derfor ønskede han først og fremmest ro i støvlelandet. Og han havde stadig intet ønske om hele Italiens samling. Han forestillede sig derimod det stærkt udvidede Piemonte som den udfarende kraft. Det resterende Italien især Begge Sicilier burde så være i alliance med Piemonte. Mazzini og andre republikanere havde imidlertid ikke opgivet tanken om Italiens enhed - trods deres talrige nederlag. De var stadig overbeviste om, at det skulle opnås gennem en omfattende revolution. Lige som i 1848 mente Mazzini, at Sicilien burde være udgangspunktet. Han havde stadig en - noget overdreven - tro på sicilianernes nationalfølelse og oprørsvilje. Han var allerede i kontakt med en gruppe af øens ligesindede, som var klar. De tusinde Sicilianere med frihedsdrømme havde prøvet at gøre Syditalien til en 57

2 del af konflikten mellem Piemonte og Østrig. Med Francesco Crispi som leder prøvede de at overtale Garibaldi til at stå i spidsen for et togt med landgang på Sicilien. Han var meget i tvivl, bl.a. fordi Piemontes regering klart havde bedt ham om under ingen omstændigheder at forstyrre det diplomatiske spil. Cavour var bange for at provokere stormagterne ved også at erobre Syditalien. Hans holdning var imidlertid meget tvetydig. Bag kulisserne gjorde Cavour alt for at stoppe oprørsplanerne. Men samtidig var hans regering i en svag situation. Afståelsen af Savoia - og især Nice -var absolut ikke populær i det oprindelige Piemonte. Cavour måtte også erkende, at opbakningen til Garibaldi var kraftigt stigende. Derfor valgte den drevne politiker - at lade tingene udvikle sig - og så gribe ind på et senere, mere velegnet tidspunkt. Garibaldi, som opholdt sig i Torino, gav til sidst tøvende - sin accept. Derefter gik man straks i gang med forberedelserne til ekspeditionen. Frivillige, hvoraf mange tidligere havde været med Garibaldi, begyndte at melde sig. Han opslog sit hovedkvarter i Quarto, en forstad til Genova, ud mod havet. Ledelsen var ved at være i tidsnød. Ekspeditionen var absolut ingen hemmelighed, og de europæiske stormagter prøvede nu at presse Piemontes regering til at gribe ind. Cavour var derved i et dilemma, for samtidig steg den hjemlige begejstring for togtet, så han turde endnu ikke direkte forbyde ekspeditionen. Men Garibaldi og hans ledelse var klar over, at Cavour til sidst kunne blive tvunget til det. Derfor besluttede de sig for at sætte planen i værk den 5. maj 1860, selv om man langt fra var færdige. Ekspeditionen manglede skibe. Garibaldi fik overtalt én af sine tilhængere, som nu var direktør for et rederi i Genova, til at overlade sig to dampskibe, Piemonte og Lombardo. Men for at direktøren kunne have ryggen fri, blev man enige om at fingere et røveri Om aftenen den 4. maj stormede Nino Bixio, fra Garibaldis ledelse, med 30 bevæbnede mænd de to skibe, som lå i Genovas havn. Da skibenes besætning blev klar over formålet med angrebet, tilsluttede de fleste sig togtet. Ved daggry lettede dampskibene. Den 5. maj er senere blevet anset som én af milepælene i Italiens samlingshistorie. Ved afgangen fra Quarto var der i alt noget over 1000 deltagere. Eftertiden har herfra hæftet navnet De tusinde på den berømte ekspedition, selv om Garibaldis styrker senere blev kraftigt udvidet. Fra starten var det noget af et tilløbsstykke for kendte og erfarne revolutionære fra det meste af Europa. Nogle havde været med Garibaldi så tidligt som i Rom Men det var på ingen måde et bredt udsnit af befolkningen. 58

3 Folkeligt billede af De tusindes afgang ved Quarto. I virkeligheden var der endnu ikke mange andre end Guiseppe Garibaldi ( ), der bar den senere så berømte røde skjorte. Det var fra nu af, at den karismatiske Garibaldi blev internationalt kendt som den store frihedshelt, nærmest symbolet på kampen for Italiens enhed og frihed Trods de erfarne var 50 % af deltagerne studerende, og gennemsnitsalderen var 20 år. Der var ikke en eneste bonde med. Sicilien erobres Efter en kort afstikker til Toscana for at skaffe våben ankom Piemonte og Lombardo den 11. maj til Marsala, på Siciliens vestkyst. Byen blev indtaget uden kamp. Herfra påbegyndte De tusinde deres togt tværs over øen. Garibaldi, den overbeviste republikaner, lod sig udråbe til Diktator over Sicilien i Vittorio Emanueles navn, konge over Italien (Dengang havde diktator ikke nogen uhyggelig klang. Det betød blot, at man for en kort, kritisk periode overlod al magt til en enkelt person). 59

4 Efter en del diskussion valgte man at gå mod Palermo. Nino Bixio, én af Garibaldis hærchefer, var allerede højlydt begyndt at bruge slagordet: Til Palermo eller til helvede! Garibaldi og hans nærmeste ledere syntes at have haft sans for PR-værdien af dens slags korte, fyndige talemåder. De blev brugt flere gange under De tusindes togt. Mens Garibaldis hær nærmede sig Siciliens hovedby, var ledelsen klar over, at man stod over for en vanskelig opgave. Palermo blev forsvaret af Napoli-soldater og byens fort - foruden krigsskibe i havnen. Angriberne, som nu havde mand, planlagde derfor en rigtig Garibaldi-list: En mindre del af hæren skulle begive sig mod syd ind i landet, under så stort postyr som muligt. Planen lykkedes. Napolikommandoen troede, at hele Garibaldis hær var på vej væk fra Palermo. Nogle af Napolis bedste officerer og soldater blev sendt ud af byen for at forfølge. Alt for sent opdagede de, hvor grundigt de var blevet snydt. Efter midnat den 26. maj angreb Garibaldis tropper. Det blev en hård og brutal kamp, ofte udkæmpet fra gade til gade. De forsvarende Napoli-tropper mønstrede trods krigslisten stadig Men Garibaldis folk fik helhjertet og uvurderlig hjælp af Palermos borgere, som bl.a. byggede barrikader, der generede Napoli-hærens fremrykning. Den bombarderede byen voldsomt, men måtte til sidst overgive sig. Den 31. maj blev der underskrevet en våbenstilstand. De kongelige Napoli-soldater skulle forlade Palermo en uge senere. Garibaldis sejr var total. De Napoli-enheder, som var blevet lokket ud af byen inden angrebet, var vendt tilbage. De tiggede om lov til at lave modangreb. Men de blev fejet til side. Den unge, nye konge, Francesco 2. af Begge Sicilier, havde egenhændigt givet ordre til overgivelsen. De tusindes ekspedition var hurtigt blevet godt stof for det nyhedshungrende borgerskab - netop i disse år, hvor mange avisers oplagstal steg kraftigt. Allerede ved slaget om Palermo blev garibaldinerne fulgt af en skare på ca. 20 krigs-korrespondenter, som sendte nyheder hjem til aviser i alle de største europæiske stater. Karl Marx, som var en fremragende journalist, dækkede togtet for det store amerikanske dagblad New York Daily Tribune. Måske skal det tætte medie-opbud ses som en del af forklaringen på, at Garibaldi og hans ledere elskede de korte slogans? De ville gøre sig godt som avis-overskrifter hvis de da ikke netop er skabt af journalisterne selv. At regere på Sicilien Samtidig med erobringen af Palermo var en mindre ekspedition trængt frem gennem det indre af Sicilien, så ca. halvdelen af øen var under 60

5 Garibaldis magt. Nu var han og hans ledere nødt til at begynde at regere, i takt med at Napoli-styret brød sammen på Sicilien. Her havde Garibaldi selv ingen erfaringer. Klogeligt overlod han det til Francesco Crispi, hans nærmeste fortrolige, at danne en foreløbig regering. Crispi, selv sicilianer, havde et indgående kendskab til øen og dens beboere. Det blev værdifuldt nu. Men problemerne meldte sig. Det havde under togtet hurtigt vist sig, at den brede befolkning, som Garibaldi havde opfordret til oprør, ofte havde helt andre forventninger til De tusindes erobringer end ham selv. Der lå sjældent store nationale følelser bag. De sicilianske bønder, der meldte sig som frivillige i Garibaldis hær, havde meget konkrete ønsker: Landreformer, så de fattige bønder kunne få jord. Flere steder gik bønderne over til selvtægt, dræbte godsejere og plyndrede deres ejendomme. Der lå flere århundreders benhård undertrykkelse bag den frustration, som udskejelserne var udtryk for. De oprindelige garibaldinere, som ofte kom fra helt andre sociale lag, havde ingen forståelse disse lokale opstande. Og for Garibaldi var det vigtigt at vise over for omverdenen, at hans togt ikke blot var et vildt og ukontrolleret oprør. Derfor slog Garibaldis ledere hårdt ned. Bixio lod, til skræk og advarsel, 17 bønder hænge efter landsbyens plyndringstogt. Men mange fattige sicilianere reagerede ved at flygte op i bjergene for at tilslutte sig regulære røverbander. En række af de store godsejere så til gengæld Garibaldi som deres eneste redning mod deres egne bønder og landarbejdere - og tilsluttede sig foreløbigt hans oprør. Stop Garibaldi Garibaldis togt blev nøje fulgt i de europæiske hovedstæder. Frankrig, Østrig, Preussen og Rusland sendte skarpe protestnoter til Piemonteregeringen. Revolutionerne i var langt fra glemt. De autoritære regeringer så ikke med milde øjne på et erobringstogt, der truede en legal kongemagt. Piemonte var i en kattepine. Cavour havde, få dage før De tusinde satte ud fra Quarto, forsikret den franske udenrigsminister om, at der absolut ikke ville blive nogen ekspedition. Han prøvede over for de udenlandske kritikere at forsvare sig med, at Piemontes regering ikke kunne holdes ansvarlig for, at en eventyrer gik i land på Sicilien, når hele den kongelige Napoli-flåde ikke kunne standse ham. Cavour havde i begyndelsen hånligt kaldt Garibaldis succesfulde ekspedition for en udflugt. Nu gjorde han alt, hvad han kunne for at mindske generalens magt, samtidig med at Piemonte-regeringen søgte 61

6 at drage fordel af Garibaldis nuværende erobringer. Cavour sendte en betroet medarbejder til Sicilien. Men med sin dominerende væremåde gjorde denne sig grundigt forhadt. Garibaldi lod ham udvise fra øen, anklaget for sammensværgelse. Forholdet mellem garibaldinerne og Piemontes regering var dybfrossent. I mellemtiden var De tusindes hær blevet kraftigt forøget. De frivillige kom især fra fastlandet. Ekspeditionen kunne fortsætte. Crispi opfordrede indtrængende Garibaldi til at erobre selve Syditalien og derefter Kirkestaten med Rom. Den 20. juli havde Garibaldis tropper kontrollen over hele Sicilien og forberedte sig til at sætte over til fastlandet. Imens prøvede Cavour på flere måder at afværge fremmarchen. Piemonte havde sendt en flåde mod syd. Den fik ordre til at forhindre nogle af Garibaldis tropper i at gå i land i Kirkestaten. Samtidig havde Cavour forsøgt at fremme en opstand blandt moderate kredse i selve Napoli. Oprøret skulle bruges som modvægt til Garibaldis indflydelse hvis eller når han satte over strædet. Cavour havde i denne omgang ikke held med sine planer. Nu prøvede han det sidste træk: Vittorio Emanuele. Cavour fik kongen overtalt til at skrive til Garibaldi, for at få ham til at standse ved Messina-strædet. Cavour kendte Garibaldis hengivenhed for kongen, på trods af generalens republikanske indstilling. Men Garibaldi svarede høfligt at det var hans pligt for Italien at fortsætte togtet. Meget tyder på, at Vittorio Emanuele hemmeligt lod Garibaldi vide at han, kongen, støttede generalens planer om at gå videre mod Napoli. Vittorio Emanuele hadede stadig sin dynamiske regeringschef og modarbejdede ofte hans initiativer. Den 18. august 1860 gik Garibaldis hovedstyrke over Messinastrædet. Hæren var nu vokset til ca mand. De kunne drage frem næsten uden problemer. Ofte overgav de kongelige officerer sig uden kamp. Der var panikstemning ved hoffet i Napoli. Francesco 2. blev klar over, at mange af hans nærmeste ministre og rådgivere var ved at falde fra ham. Han forlod nu Napoli for at mødes med resterne af den kongelige hær nord for byen.

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

EN STAT FOR EN HVER PRIS

EN STAT FOR EN HVER PRIS EN STAT FOR EN HVER PRIS KONFLIKTEN I MELLEMØSTEN AF BIRGITTE RAHBEK FORORD Kapitel 1 DE MANGE LØFTER Kapitel 2 ZIONISTERNE OG HOLOCAUST Kapitel 3 PALÆSTINAS DELING Kapitel 4 KAMPEN OM PALÆSTINA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN. 20 år efter Berlin-muren (1961-1989)

LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN. 20 år efter Berlin-muren (1961-1989) LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN OG M I R A K L E T 20 år efter Berlin-muren (1961-1989) 2 19 8 9 Samlet af JENS KAISER Året 1989 var verdenshistorisk. Følg udviklingen dag for dag i de begivenheder, der

Læs mere

1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler

1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler 1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler Udskrift af Tidslinje: Første verdenskrig: de store begivenheder 1) 1914 - Et skud der ændrede verden 19-årige Gavrilo Princip var bosnisk serber og medlem af den

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Danmark foråret og sommeren 1940:

Danmark foråret og sommeren 1940: 1 DET VIL KOMME TIL EN NATIONAL BEFRIELSES- KAMP Kommunisterne og ikke-angrebspagten 1939-41 Af Lars Jepsen og Thomas Bindesbøll Larsen Hitler-Stalin-pagten hører til blandt de mest omtvistede begivenheder

Læs mere

ET UNDERVISNINGSMATERIALE

ET UNDERVISNINGSMATERIALE ET UNDERVISNINGSMATERIALE Udarbejdet af Dansk Institut for Internationale Studier, Afdelingen for Holocaust- og Folkedrabsstudier For Sandrew Metronome Filmdistribution Udarbejdelse Undervisningsmaterialet

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

MAGT KAPITALISME FUCK DIG FAR RETFÆRDIGHEDHED

MAGT KAPITALISME FUCK DIG FAR RETFÆRDIGHEDHED MAGT KAPITALISME FUCK DIG FAR RETFÆRDIGHEDHED SEX RØVERNE VOLD SCHILLER REVOLUTION HADER MIN BROR UNDERVISNINGSMATERIALE side 1 Kære undervisere og elever! Dette undervisningsmateriale handler om forestillingen

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

Den 30. maj 1924 holdt socialistlederen

Den 30. maj 1924 holdt socialistlederen 1 DET PARALLELLE LIG: Historie og myter i italiensk historisk revisionisme efter Renzo De Felice Af Morten Heiberg Har italiensk historieskrivning lig i lasten? Ifølge den nu afdøde italienske historiker,

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

DEM DER FLYGTER OG DEM DER BLIVER

DEM DER FLYGTER OG DEM DER BLIVER DEM DER FLYGTER OG DEM DER BLIVER Af Elena Ferrante foreligger på dansk: Forladte dage, 2003 Min geniale veninde, 2014 Historien om et nyt navn, 2014 Elena Ferrante DEM DER FLYGTER OG DEM DER BLIVER Napoli-romanerne

Læs mere