Guide til tilbagelevering af leasingbil.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til tilbagelevering af leasingbil."

Transkript

1 BMW Financial Services Wear & Tear Ren køreglæde Guide til tilbagelevering af leasingbil.

2 Indhold. Forord 4 Regler for tilbagelevering 4 Betingelser for at sikre en objektiv vurdering 5 Begrebsdefinition 6 Reparationsmetoder 7 Interiør 22 Skader forårsaget af eftermonteret udstyr 24 Mekaniske / elektriske komponenter 26 Leveringsomfang 28 Skader og servicebehov 30 Kalkulationsgrundlag 7 Slitage over middel 8 Skadeskatalog 10 Karrosseri 12 Lakering 14 Kofangere / sidepaneler 16 Ruder / lygter 18 Dæk / fælge / hjulkapsler

3 Skadesvurdering. Klare retningslinjer. Skadesvurdering. Umiddelbart efter tilbagelevering af bilen udformes og underskrives en tilstandsrapport. Denne detajlerede vurdering af bilen vil blive foretaget af en neutral og uafhængig instans. I kraft af denne objektive vurdering fremtræder tilbageleveringsprocessen enkel og transparent. I denne forbindelse lægges der navnlig vægt på at sikre den størst mulige gennemskuelighed for alle parter ved at fastlægge kvalitetsstandarder og følge klart definerede forløb. Disse retningslinjer danner grundlaget herfor. Kataloget opregner typiske former for skader og giver en detaljeret beskrivelse af, hvordan der skelnes mellem acceptable og ikke acceptable former for slitage. Betingelser for at sikre en objektiv vurdering. Bilen skal udvendigt være rengjort og tørret og kabinen have gennemgået en basal rengøring. Desuden skal den være frit tilgængelig og kunne vurderes uafhængigt af vejrliget, enten i normalt dagslys eller i en tilstrækkeligt oplyst hal. Omkostningerne i forbindelse med de påkrævede reparationer fastsættes og dokumenteres i tilstandsrapporten. 4 5

4 Acceptable og ikke acceptable skader (1/2). Begrebsdefinition. Når bilen bruges i daglig trafik, slides den naturligt og udviser tilsvarende tegn herpå. Slitage, der overstiger dette normale niveau, bliver ved leasingkontraktens udløb registreret, vurderet og faktureret. 1. Acceptabel slitage Herved forstås tegn på almindelig brug, som ikke påvirker det samlede optiske indtryk af bilen i negativ retning. 2. Ikke acceptabel slitage Her er der tale om en forringelse af bilens stand, som kan være opstået på grund af beskadigelser, uheld eller ukorrekt behandling af bilen og som fx påvirker det samlede optiske indtryk af bilen negativt og/eller er af betydning i teknisk henseende. Det kan være skader som er opstået på grund af en pludselig og umiddelbar ydre påvirkning, for eksempel permanente deformationer af karrosseri og karrosseriudstyr, brud på kofangere, skader på for- eller bagaksel osv. Gamle skader. Dette er ikke eller kun delvist udbedrede uheldsskader. Skadens omfang eksisterer stadig i fuldt eller delvist omfang. Hertil hører også nødreparationer samt ukorrekt eller ufagkyndigt udførte reparationer, der har efterladt tydelige tegn på istandsættelse. Tidligere skader. Her drejer det sig om korrekt og fagkyndigt reparerede uheldsskader, som ofte kun er synlige for en fagmand eller efter afmontering af paneler. Garantiskader. Dette er defekter, som hverken er opstået ved fejlagtigt brug hhv. betjening eller forårsaget af overbelastning eller påvirkning udefra. Anerkendelsen af eventuelle garantiskader påhviler BMW Group på basis af den bestående BMW garanti. Reparationsmetoder. Vurderingen såvel som udbedringen af ikke acceptable tegn på slitage og skader sker ud fra et fagligt og økonomisk skøn. Når der træffes afgørelse om, hvordan en skade skal udbedres, står den korrekte og fagkyndige udførelse i forgrunden. 1. Alle nødvendige reparationer udføres så vidt muligt ved hjælp af den såkaldte smart repair -metode, som er et omkostningseffektivt alternativ til almindelige reparationer.. 2. Reparationer og/eller lakeringsarbejde udføres på traditionel vis, hvis "smart repair":: - ikke er økonomisk rentabel - ikke er teknisk mulig, eller - reparationens holdbarhed ikke er sikret på lang sigt. 3. Udskiftning af dele kommer kun i betragtning, hvis de ovenfor nævnte muligheder enten ikke er: - mulige eller - økonomisk rentable Kalkulationsgrundlag. 1. De før nævnte reparationsformer danner grundlag for kalkulationen; ved udskiftning af dele eller lakeringsar bejde følges BMW Group s retningslinier. 2. Skulle der ikke være aftalt nogen beregningssatser, anvendes de nationale autoriserede værksteders gennemsnitlige satser. 6 7

5 Acceptable og ikke acceptable skader (2/2). Dette skadeskatalog er en vejledende hjælp til en fagkyndig vurdering af tilbageleverede biler. Men i sidste ende er det den sagkyndiges kompetente og neutrale vurdering, der skal føre til et resultat, som både er forståeligt og i overensstemmelse med gældende praksis. Tilstandsrapporten har herved opnået status som et certificeret produkt og bliver således løbende underkastet kvalitetskontrol. 8 9

6 Skadeskatalog. Grundlæggende inddeling af vurderingen i kategorierne "acceptabel" og "ikke acceptabel". I alle efterfølgende definitioner er det principielt det samlede indtryk af bilen, der er afgørende. Det udslagsgivende kriterium i grænsetilfælde hhv. i de enkelte tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed, er med andre ord, om sådanne uregelmæssigheder påvirker det samlede optiske indtryk af bilen i negativ retning eller ej. Denne vurdering foretages i en afstand af cirka 0,8 til 1 m fra bilen

7 Karrosseri. Vurdering: acceptabelt. Karrosseri. Vurdering: ikke acceptabelt. - " Bløde" buler, som ikke kræver nylakering i den øvre del af karrosseriet op til ø 10 mm, i den nedre del op til ø 30 mm (maks. to buler per del) - Udførte reparationer, som ikke er synlige fra den angivne vurderingsafstand - "Bløde" buler større end ø 10 mm (i den nedre del af karrosseriet større end ø 30 mm), skarpe buler eller buler, der kræver nylakering - Usagkyndigt udførte reparationer - Udspartlinger med en tykkelse på mere end 1 mm - Gamle skader af enhver art 12 13

8 Lakering. Vurdering: acceptabelt. Lakering. Vurdering: ikke acceptabelt. - Små lakskader, som ikke kræver nylakering, fx ridser i lakoverfladen, som kan poleres væk - Lakreparationer, som opfylder BMW Group s produktionsstandard og således ikke er synlige fra den angivne vurderingsafstand - Let forvitret lak som følge af miljøpåvirkninger - Typiske spor i lakken, som de fx opstår i vaskeanlæg - Små stenslag op til 5 stk. pr. 100 cm² (10 cm x 10 cm) - Ridser, der går gennem dæklakken (klarlakken) - Efterlakeringer eller lakreparationer, som ikke svarer til BMW Group's standard og/eller farvemæssigt afviger fra eller tydeligvis ikke er i plan med originallakken - Nedbrydning af lakken (fx korrosion osv.), som øjeblikkeligt bemærkes fra den angivne vurderingsafstand - Små stenslag med stor tæthed (mere end 5 stk. pr. 100 cm² (10 cm x 10 cm) - Store stenslag og/eller stenslag med rustdannelse under lakken - Lakskader og farveafvigelser forårsaget af folieskilte og mærkater 14 15

9 Kofangere / sidepaneler. Vurdering: acceptabelt. Kofangere / sidepaneler. Vurdering: ikke acceptabelt. - Små ridser eller mindre lakafskrabninger (normalt i hjørneområdet), som ikke trænger gennem til grundmaterialet og hvis længde er under 100 mm - Små ridser eller mindre lakafskrabninger (normalt i hjørneområdet), som trænger gennem til grundmaterialet og hvis længde er under 20 mm - Mindre afskrabninger eller tryk i gummilister, som hverken påvirker soliditeten eller den optiske fremtoning negativt - En mindre bule (under ø 30 mm uden lakskade) pr. komponent - Brud eller revner - Deformationer, som ses fra den angivne vurderingsafstand eller som medfører, at en given del ikke sidder perfekt - Deformationer af kofangerkerne eller-beslag - Skrammer eller tryk i gummilister, som påvirker soliditeten og/eller den optiske fremtoning negativt 16 17

10 Ruder / lygter. Vurdering: acceptabelt. Ruder / lygter. Vurdering: ikke acceptabelt. - Isolerede stenslag (ikke større end 5 mm) og/eller afsplintninger uden for førerens synsfelt - Meget små stenslag eller afsplintninger op til 10 stk. pr. 100 cm² (10 cm x 10 cm), som hverken ses fra den angivne vurderingsafstand eller påvirker udsynet negativt - Ridser, som ikke er synlige fra den angivne vurderingsafstand - Brud- og/eller revnedannelser - Meget små stenslag eller afsplintninger, som overstiger 10 stk. pr. 100 cm² (10 cm x 10 cm) - Tydelige stenslag eller afsplintninger i førerens synsfelt - Stenslag eller afsplintninger større end 5 mm - Utætte for- eller baglygter - Beskadigede forlygter, baglygter eller lygtehuse 18 19

11 Dæk / fælge / hjulkapsler. Vurdering: Acceptabelt. Dæk / fælge / hjulkapsler. Vurdering: ikke acceptabelt. - Resterende mønsterdybde på mere end: 1,6 mm for sommerdæk, vinter- og helårsdæk - Mindre slidspor på siden af dækket - Små overfladiske ridser og skrammer på fælgkanten op til 50 mm i længden - Begyndende rustdannelse (fx på grund af vejsalt) - Skrammer på hjulkapsler med en længde på under 100 mm - Bilen er monteret med sommerdæk - Bilen er monteret med vinterdæk, sommerdæk følger med - Resterende mønsterdybde på mindre end: 1,6 mm for sommerdæk, vinter- og helårsdæk - Uensartet slid af dækmønster (kræver sporing) - Flade punkter, savtakker osv., revner eller snit i dækkene - Tydeligt materialeslid på dæksider eller fælge - Revner, deformationer osv. på fælge - Brud eller revner på hjulkapsler - Manglende eller uoriginale hjulkapsler - Bilen er monteret med vinterdæk uden medfølgende sommerdæk 20 21

12 Interiør. Vurdering: acceptabelt. Interiør. Vurdering: ikke acceptabelt. - Små ridser eller skrammer som følge af normal foreskreven brug - Normalt slid på tæpper og indtræk - Brandmærker, som ikke ses fra den angivne vurderingsafstand og således ikke kræver reparation eller udskiftning - Ridser, snit, huller, brud osv., eller deformationer af formdele - Beskadigelse af sikkerhedsseler eller sikkerhedslåse - Snavs og misfarvning, som kræver rengøring - Skimmel eller unormal lugt - Manglende dele som nakkestøtter, afdækninger, sæderækker osv. (se også leveringsomfang/leasingkontrakt) - Revnede eller løse gummilister fx i døre og bagklap 22 23

13 Skader forårsaget af eftermonteret udstyr. Vurdering: acceptabelt. Skader forårsaget af eftermonteret udstyr. Vurdering: ikke acceptabelt. - Små borehuller, som ikke befinder sig i førerens hhv. passagerernes synsfelt, fx på undersiden af instrumentpanelet - Ændringer på bilen, som ikke gør det muligt at genskabe den i original stand, fx ikke lukkede borehuller i karrosseridele - Borehuller i førerens hhv. passagerernes synsfelt, fx i instrumentpanelet, midterkonsollen, dørbeklædninger osv. - Store huller, som fx opstår ved montering af højtalere i dørbeklædningen eller hattehylden - Skader forårsaget af selvklæbende mærkater eller ved fjernelse heraf 24 25

14 Mekaniske / elektriske komponenter. Vurdering: acceptabelt. Mekaniske / elektriske komponenter. Vurdering: ikke acceptabelt. - Normal slitage, som svarer til bilens alder og antal kørte kilometer og som garanterer trafik- og driftssikkerheden - Ikke udførte serviceeftersyn og reparationer, der er nødvendiggjorte af en sådan forsømmelse - Samtlige defekter eller uacceptabel slitage på bilens mekaniske dele (motor- og transmissionsdele, styretøj, bremser osv.) - Samtlige skader eller uforholdsvis slitage på elektriske komponenter (klimaanlæg, radio osv.) - Manglende udførte serviceeftersyn efter bilens foreskrifter 26 27

15 Leveringsomfang. Vurdering: acceptabelt. Leveringsomfang. Vurdering: ikke acceptabelt. - Alle komponenter, som er monteret i henhold til leveringsomfang/leasingkontrakten Manglende eller defekte dele i henhold til leveringsomfang/leasingkontrakten: - Nøglekodekort - Bilnøgle(r) - Radiokodekort - Medfølgende værktøj - Fjernbetjeninger - Bagagerumsindtræk - Navigations-CD/DVD - Vinterdæk - Servicehæfte/instruktionsbog - Bilens papirer - Originale aluminiumsfælge - osv

16 SKADER OG SERVICEBEHOV. En løsning, som nyder stor anerkendelse verden over. Hvis uheldet er ude. Det er dit ansvar at tjekke din BMW for servicebehov og eventuelle skader. Skulle din BMW melde for servicebehov, eller har du været uheldig at få skader på bilen i leasingperioden, så skal du sikre dig, at service udbedres, inden du tilbageleverer bilen, og at skader som skal dækkes af forsikringen er anmeldt og takseret af din forsikring inden tilbageleveringen. Som virksomhed i BMW Group udvikler BMW Financial Services individuelle løsninger på mobilitetsområdet for både private og forretningskunder. Virksomheden blev grundlagt i 1971 og er i dag blandt de førende banker i bilbranchen. Udbuddet omfatter finansiering og leasing, bilforsikring, forhandlerfinansiering og Fleet Management. Inden for formueforvaltning tilbyder BMW Financial Services på udvalgte markeder desuden fleksible og tidssvarende muligheder for individuel investeringsplanlægning. Hvad enten det gælder realiseringen af dine bildrømme eller formuepleje, profiterer du af vores kompetence, erfaring og ekspertløsninger. Worldwide

17 Dine notater

18 BMW Financial Services Wear & Tear Ren køreglæde BMW Financial Services Denmark Borgmester Christiansens Gade 50 DK-2450 Copenhagen SV Denmark phone: fax: internet: 08/2012

Retningslinjer for tilbagelevering af biler

Retningslinjer for tilbagelevering af biler G A B C D N O G Retningslinjer for tilbagelevering af biler H C E P H I J K L M D E F I J F I J K L Q R S A I J K L M N O P Q R S T K L M N O P Q M N O P Q R S L P H A B E T X N O P V W X Y U V R S T U

Læs mere

Når du leverer bilen tilbage

Når du leverer bilen tilbage Når du leverer bilen tilbage Privatleasing Inspektionstjek Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Inspektionsfirmaet gennemgår bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

Privatleasing. Når du leverer bilen tilbage... Side 1 af 7 Privatleasing PF/08.10

Privatleasing. Når du leverer bilen tilbage... Side 1 af 7 Privatleasing PF/08.10 Privatleasing Når du leverer bilen tilbage... Side 1 af 7 Privatleasing Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. FDM gennemgår bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

Erhvervsleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 8 Erhvervsleasing JF/07.13

Erhvervsleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 8 Erhvervsleasing JF/07.13 Erhvervsleasing Når din leasingbil skal retur Side 1 af 8 Erhvervsleasing Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Her gennemgås bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

Værd at vide om Hyundai PrivatLeasing - FAQ

Værd at vide om Hyundai PrivatLeasing - FAQ Værd at vide om Hyundai PrivatLeasing - FAQ Valg af bil Kan jeg privatlease en brugt bil? Hvad gør jeg med hensyn til salg af min nuværende bil? Kan min nuværende bil indgå i finansieringen af leasingbilen,

Læs mere

Acceptable og ikke acceptable skader

Acceptable og ikke acceptable skader Acceptable og ikke acceptable skader UDVENDIG På de følgende sider finder du eksempler på acceptable og ikke acceptable skader. Med denne viden om hvordan bilen vurderes, kan du undgå omkostninger udover

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Aftalenummer: 7022373 22-11-2011 Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Fair Wear & Tear. Guideline for varebiler

Fair Wear & Tear. Guideline for varebiler Fair Wear & Tear Guideline for varebiler af førende europæiske leasingselskaber Ved udløb af kontrakten sendes bilen til klargøring for salg på internetauktion. et forretningsområde som CarNext en LeasePlan

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber.

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i juni

Læs mere

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms)

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms) Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i

Læs mere

Privatleasingaftale Imellem & BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, CVR 30617118

Privatleasingaftale Imellem & BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, CVR 30617118 SKAT Jr.nr 10-187995 Spedalsø 61 8700 Horsens Tlf. 97 18 17 16 Aftale Privatleasingaftale Imellem & BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, CVR 30617118 Objekt : Reg. nummer: Stelnummer: Farve: Anhængertræk

Læs mere

DBA Bilers købsguide vejen til et godt køb

DBA Bilers købsguide vejen til et godt køb Klik for at gå til emne Før du køber brugt bil Gule eller hvide plader Tjekliste Nysynet eller ej? Godt dækket ind Forsikring Finansiering Før du køber brugt bil Det vrimler med brugte biler på nettet.

Læs mere

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende fra 05. maj 2009 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003 Ren besked Nr. 3 august 2003 Biler køb, salg og reparationer Forord Omkring 440.000 danske familier købte i år 2002 en bil. Det er for de fleste en stor investering, kun overgået af huskøb. Størstedelen

Læs mere

Et ældre, men velholdt køleanlæg. Indsugning til både kondensator og motor er holdt fri for snavs mv.

Et ældre, men velholdt køleanlæg. Indsugning til både kondensator og motor er holdt fri for snavs mv. 5. Hvordan har jeres køleanlæg det? Langt den største miljøbelastning og den væsentligste omkostning for et køleanlæg stammer fra el-forbruget. I det følgende beskrives, hvordan elforbruget kan reduceres

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Indholdsfortegnelse PARTERNE side 3 A. DEN LEASEDE BIL side 3 B. LEASINGPERIODEN side 4 C. LEASINGYDELSERNE side 4 D. FORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Motorcykel

Forsikringsbetingelser for Motorcykel Forsikringsbetingelser for Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14T3 Gælder fra 01.07.2014 TJM 514 (07.14) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12037 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 33 15 45 77 Asnæs Classic Race Auto & Mc ApS Rødhøj 6 4550 Asnæs Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter:

Læs mere

Rustfri. bil i op til 30 år VIND. flotte præmier. Deltag i vores konkurrence. Se mere på s. 10 eller på www.antirustringen.dk

Rustfri. bil i op til 30 år VIND. flotte præmier. Deltag i vores konkurrence. Se mere på s. 10 eller på www.antirustringen.dk Rustfri bil i op til 30 år flotte præmier Deltag i vores konkurrence. Se mere på s. 10 eller på www.antirustringen.dk VIND Husk porto Rust er en ond cirkel... Velkommen i Anti-Rust Ringen! Rust er bilens

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser

NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser Kære kunde, Tillykke med dit køb af Nissan 5 Udvidet Tryghed, som herefter er benævnt Nissan 5 Udvidet Tryghed" eller Udvidet Tryghed. Nærværende dokument

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår MOP-1308 Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3

Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3 Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR 7-ÅRS GARANTIEN

FORSIKRINGSVILKÅR 7-ÅRS GARANTIEN FORSIKRINGSVILKÅR 7-ÅRS GARANTIEN et Nordea Finans produkt i samarbejde med Willis Insurance Agency I/S KÆRE KUNDE Tillykke med din nye bil. Vi vil gerne sikre os, at du får mange gode oplevelser med

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. Forsikringen tilbydes i samarbejde med Januar/2015 Bilforsikring Forsikringsbetingelser

Læs mere