Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk"

Transkript

1 Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere dm.dk

2 Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere

3 I n d h o l d 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra 2009 til 2010 Lønstatistik Tabel 1 Alle privatansatte DM ere fordelt på kandidatår 13 Tabel 2 Lønudvikling fra september 2009 til september 2010 for DM ere, der i begge år var privatansatte 14 Tabel 3 Arbejdsfunktioner fordelt på kandidatår 16 Tabel 4 Cand.scient. med flere fordelt på kandidatår 17 Tabel 5 Cand.mag. med flere fordelt på kandidatår 18 Tabel 6 Cand.scient. med flere fordelt på kandidatår og køn 19 Tabel 7 Cand.mag. med flere fordelt på kandidatår og køn 20 Tabel 8 Alle privatansatte DM ere fordelt på beskæftigelsesanciennitet (år) og uddannelsesretning 23 Tabel 9 Reel ugentlig arbejdstid i september Tabel 10 Reel ugentlig arbejdstid i september 2010 fordelt på funktioner og køn 24 Tabel 11 Brancher 26 Diagram 1 Lønforskelle på brancher og lønninger inden for den enkelte branche 27 Tabel 12 Andelen af privatansatte magistre med forskellige goder 28 Værdien af elementer i en ansættelseskontrakt 30 Hvordan har DM lavet statistikken? personer Bruttomånedsløn Fraktiler Gennemsnit Lønstigningsprocent Total-tal Cand.mag. med flere Cand.scient. med flere

4 4 t i t e l p å a f s n i t Privatansatte DM eres løn er samlet set steget med fire procent

5 k æ r e d m e r 5 Kære privatansatte DM er Lønstatistikken giver dig solide og gode argumenter til din lønforhandling. Fx kan du se, at halvdelen af de cand.scient.er, som blev færdige med uddannelsen i 2000 ligger på en månedsløn på til kroner i september 2010 inklusive pension. DM ønsker dig god fornøjelse med statistikken. Skulle du have brug for yderligere vejledning, er du velkommen til at henvende dig til sekretariatet. Hvis du har spørgsmål om statistikken, kan du henvende dig til konsulent Charlotte Dester i DM. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte DM forud for en lønforhandling, eller hvis du har andre spørgsmål vedrørende dine løn- og ansættelsesforhold. Venlig hilsen DM November 2010

6 Interaktiv lønstatistik på dm.dk/privatloenstatistik Her kan du afprøve DM s interaktive lønstatistik og lave beregninger ud fra din egen situation: Uddannelse, kandidatår, jobfunktion med mere. Du kan fx også indtaste din egen løn og sammenligne den med andres løn. Den interaktive lønstatistik er kun for DM s medlemmer og kræver login, som er dit cpr-nummer samt medlemsnummer eller en selvvalgt adgangskode.

7 T j e k d i n a n s æ t t e l s e s k o n t r a k t 7 Tjek din ansættelseskontrakt for den bestemmer dine vilkår, og der kan være store forskelle på: Barsel Overarbejde Ferie Og meget mere. Ansættelsessted 1. Normalt er der ingen problemer. Men der skal angives et hovedarbejdssted. Titel og stillingsbeskrivelse 2. Det er en fordel, hvis din titel markerer, at der er tale om arbejde på et vist kvalifikationsniveau. 3. Er dette ikke muligt, så skal det helst fremgå af stillingsbeskrivelsen. 4. Det er væsentligt for at sikre, at du ikke kan pålægges arbejdsopgaver, som er for lidt kvalificerede. 5. Desuden er det vigtigt, når du søger nyt arbejde. Så kan du dokumentere, at du har haft arbejde på akademisk niveau. Overenskomst eller individuel kontrakt 6. Hvis der I din kontrakt står, at du er omfattet af en overenskomst, som enten ACorganisationerne eller DM har indgået, så er mange vilkår fastsat her. Du har krav på et link eller en kopi fra arbejdsgiveren. Men alle overenskomster kan også findes på dm.dk. Løn 7. Tjek lønnen i forhold til DM s nyeste lønstatistik for privatansatte 8. Husk at statistikkens tal omfatter både løn og pension 9. Eller brug DM s interaktive lønberegner 10. Det bør også stå, hvornår lønnen forhandles igen. Typisk én gang årligt. 11. Ofte vil arbejdsgiveren skrive, at lønnen reguleres den.... Men den formulering sikrer ikke ret til en forhandling. Pension 12. Pension er en væsentlig del af lønnen, så når det samlede niveau skal vurderes, bør du lægge arbejdsgiverens pensionsbidrag sammen med lønnen (fx løn: procent pension betalt af arbejdsgiveren, svarer til i alt) 13. Pensionsprocenterne kan være meget forskellige. Offentlige arbejdsgivere betaler pt. cirka 17 procent oven i nettolønnen. 14. Bedst er det, hvis du selv kan bestemme, hvilken pensionskasse eller pensionsselskab, du vil bruge. Magistrenes egen pensionskasse MP pension, skal man være medlem af, blandt andet som offentligt ansat.

8 8 T j e k d i n a n s æ t t e l s e s k o n t r a k t Arbejdstid 15. Den typiske arbejdstid er 37 timer. Står der kun det, er frokostpausen ikke en del af arbejdstiden, så den samlede arbejdstid reelt er 39,5 timer. 16. Hvis frokostpausen skal tælles med, skal der fx stå, Arbejdstiden er 37 timer inklusive frokostpause Overarbejde 17. Et punkt, der ofte er problemer med, fordi der ikke står noget. Og gør der ikke det, vil det normalt være vanskeligt at sikre sig afspadsering eller betaling. 18. Og alligevel har en arbejdsgiver en udstrakt ret til at pålægge en ansat overarbejde. 19. Derfor er det en stor fordel, hvis du har en bestemmelse om, at du har ret til afspadsering. 20. Og bedst er det, hvis der også er en frist for, hvornår afspadseringen skal være gennemført, og at der også står, at kan den ikke overholdes, har du krav på betaling for overarbejdet. Fristen kan fx være på seks måneder. Brug Dm s rådgivning Mange mailer også deres kontrakt til gennemsyn i DM eller ringer om det. Normalt kan du få kommentarer samme dag. Ring Løn under barselsorlov 21. Retten til selve orloven (retten til fravær) er fastsat i barselsorlovsloven. Den ret har du automatisk, så det behøver der ikke stå noget om. 22. Men ret til løn under orloven er et meget vigtigt punkt. For står der ingenting, er det alene kvinden, der har ret til løn. Og det er kun halv løn 4 uger før og 14 uger efter fødslen. Mænd har ingen ret til løn ifølge funktionærloven. 23. Derfor er det vigtigt at få skrevet noget ind. Fx: a. Den ansatte har ret til fuld løn under barsel svarende til den til enhver gældende aftale mellem staten og organisationerne. Det giver en kvinde ret til fuld løn seks uger før og op til 26 uger efter fødslen, og en mand ret til fuld løn i 2 uger i forbindelse med fødslen og 12 uger på et senere tidspunkt. En god bestemmelse. b. En knapt så god, men dog også værdifuld bestemmelse, kan være Den ansatte har ret til fuld løn under barsel i de uger arbejdsgiveren kan modtage refusion fra den centrale barselsfond. Det giver en kvinde ret til fuld løn 4 uger før og op til 20 uger efter fødslen, og manden ret til 2 uger efter og op til yderligere 18 uger, hvis moderen ikke bruger dem. c. En ikke så god bestemmelse, men som dog er bedre end loven, er Den ansatte har ret til en løn, der svarer til refusionsbeløbet fra barselsfonden, under barsel i de uger arbejdsgiveren kan modtage refusion fra fonden. 24. Hvis du opgør forskellen mellem den dårligste bestemmelse (funktionærlovens) og den første formulering herover, så svarer forbedringen for en kvinde til cirka 44 procent af en årsløn pr. fødsel, hvis hun bruger sin fraværsret fuldt ud. Og for en mand svarer det til 23 procent.

9 T j e k d i n a n s æ t t e l s e s k o n t r a k t 9 Ret til frihed i forbindelse med barns sygdom 25. Loven sikrer ikke nogen ret til fravær med løn i forbindelse med barns sygdom. 26. Derfor skal der stå noget i kontrakten for at have en egentlig ret. 27. Der kan fx stå, at den ansatte har ret til fravær på barns første sygedag. 28. Bedre er det, hvis der i stedet står, at den ansatte har til fravær en dag i forbindelse med barns sygdom. For så behøver dagen ikke være barnets første sygedag. 29. På offentlige arbejdspladser har ansatte ret til fravær både første og anden sygedag. Så det kan du også prøve at få ind. Omsorgsdage 30. På offentlige arbejdspladser har ansatte krav på to omsorgsdage pr. barn under 8 år pr. år. 31. Dette ses desværre sjældent hos private arbejdsgivere. Men du kan prøve at få det ind. Ferie 32. Ifølge ferieloven har du krav på fem ugers ferie. Og det skal stå i kontrakten. 33. Herudover har langt de fleste en uge mere (nogle steder kaldet fem feriefridage eller fem særlige feriedage). 34. Derfor skal du tjekke, om der står noget om ferie udover de fem uger. Gør det ikke det, så kan du foreslå, at det kommer ind i kontrakten. 35. Bedst er det, hvis der også står, at du får sådanne feriefridage udbetalt, hvis ikke du har holdt dem, når du fratræder. Ellers kan du ikke være sikker på at få dem. Efteruddannelse 36. Bedst er det, hvis du kan få ind, at du har krav på et vist antal dages efteruddannelse, fx en uge eller to om året. Men det kan være svært. 37. Men mindre forpligtende formuleringer kan også have værdi. Fx Den ansatte har ret til efteruddannelse og pligt til at deltage i en sådan. Andre aftaler 38. Hvis din kontrakt henviser til en overenskomst, du er omfattet af, så er det vigtigt, at du får en kopi eller et link. Det har du krav på. For her kan stå helt afgørende rettigheder. Tjek gerne med DM s sekretariat, da overenskomster kan være vanskelige at fortolke. 39. Hvis din kontrakt henviser til, at du er omfattet af den til enhver tid gældende personalepolitik, så skal du også her have en kopi eller et link. Men bemærk, at hvis vigtige bestemmelser (fx ret til frihed i forbindelse med barns sygdom) kun står her, så kan den ændres, da arbejdsgiveren ensidigt kan ændre personalepolitikken. 40. Vigtige rettigheder bør derfor stå i kontrakten. Se også dm.dk Her finder du ud over lønstatistikker blandt andet: Kontrakter Råd før ansættelse.

10 1 0 h v a d s k a l d u h a v e i l ø n? Hvad skal du have i løn? Fakta Lønforholdene på private arbejdspladser er meget forskellige. De varierer fra naturvidenskabelige medarbejdere i store medicinalvirksomheder, som får 12 procent mere end den typiske privatansatte DM er, til en DM er ansat på et forlag, som får 12 procent mindre end den typiske privatansatte DM er. Gode råd Du bør undersøge lønnen i forhold til: Uddannelse og anciennitet nyuddannede kan tage udgangspunkt i den vejledende startløn Arbejdsindhold Virksomheden Branche Eventuel overenskomst eller lønaftale Andre ansættelsesvilkår (arbejdstid, barsel, fridage med videre) Din nuværende løn. Du kan blandt andet bruge følgende tal fra lønstatistikken: Din kandidatårgang (Tabel 1) Din arbejdsfunktion (Tabel 3) Din uddannelse cand.scient. med flere (Tabel 4) Din uddannelse cand.mag. med flere (Tabel 5) Branche løntal og fraktiler (Diagram 1). Disse indgange kan enkeltvis eller i kombination give dig et bud på et gennemsnitligt beløb for den løn, du skal sammenligne din nuværende løn med, eller den løn, som du skal forhandle dig frem til. Hos DM kan du desuden få Oplysning om DM eres lønniveau på større virksomheder Oplysninger fra andre organisationers statistik, fx fra DJØF (Dansk Jurist og Økonomforbund) og IDA (Ingeniørforeningen Danmark) Et fornuftigt bud på størrelsen af din løn. Prøv også DM s interaktive lønstatistik på dm.dk/privatloenstatistik Startløn for nyuddannede Fakta Da det som nyuddannet kan være svært at fastsætte sin egen salgsværdi, har DM udarbejdet en vejledende startløn for nyuddannede. Den vejledende startløn er en politisk fastsat størrelse, som er DM s anbefaling til, hvad du som nyuddannet bør have i løn. Startlønnen fastsættes blandt andet ud fra den løn, som DM ere i deres første job rent faktisk fik i september Derefter fremskrives lønnen med en forventet lønstigning. Den vejledende startløn dækker alle nyuddannede inden for DM s organisationsområde, og den gælder derfor for både humanistisk, samfundsvidenskabeligt og naturvidenskabeligt uddannede. Andre AC-organisationer har også udarbejdet vejledende startlønninger for deres nyuddannede medlemmer. Du kan læse om disse på dm.dk

11 h v a d s k a l d u h a v e i l ø n? 1 1 Lønudvikling fra 2009 til 2010 Fakta Lønstatistikken er et øjebliksbillede med en gennemsnitlig lønstørrelse for september måned Lønnen udvikler sig hele tiden, og det kan derfor være relevant at tage højde for lønudviklingen. Du kan bruge tallene i tabel 2, som viser lønudviklingen for DM ere, som har været privatansatte i både 2009 og Den samlede lønstigning for denne gruppe er på 4 procent. Et andet tal, som kan være godt at huske, er den generelle lønudvikling for alle privatansatte. Dette tal offentliggør Danmarks Statistik fire gange om året. I den private sektor steg lønnen 2,2 procent fra andet kvartal 2009 til andet kvartal Det nyeste tal finder du på Danmark Statistiks hjemmeside dst.dk. Hvis du vil sikre dig, at du ikke får en reallønsnedgang skal din årlige lønstigning altid være på mindst forbrugerprisindekset, som er et tal beregnet af Danmarks Statistik, som et mål for inflationen. Forbrugerpriserne er steget med 2,6 procent fra september 2009 til september Det nyeste tal finder du på dst.dk. Gode råd For at få et mere nuanceret billede af, hvad du som nyuddannet kan få i løn, anbefaler DM at bruge branchelønsstatistikken til vurdering af lønniveauet i den enkelte branche. DM mener Der har været meget store ændringer i lønudviklingen siden efteråret Det vil derfor være risikabelt at basere sit krav om lønstigning på gamle tal. Gå ind på Danmarks Statistiks hjemmeside og tjek de nyeste tal eller kontakt DM s sekretariat for råd og vejledning. Som ny på det private arbejdsmarked har du ikke haft del i lønstigningen. Men som et minimumsmål for lønudviklingen frem til din ansættelse kan du bruge den generelle lønstigning for den private sektor på 2,2 procent. Hvis du skifter job og/eller stadig forventer at stige på grund af større erfaring i jobbet, vil lønstigningsprocenterne i lønstatistikkens tabel 2 være et godt bud på en fornuftig lønstigning. Fx er gennemsnitslønnen for en nyuddannet på kroner i september Hvis du derfor får dit første job i marts 2011, vil det være en god idé at medregne den generelle lønstigning på 2,2 procent. Da der er gået et halvt år, vil den forventede lønstigning være på halvdelen af et års stigning, nemlig 1,1 procent. Den forventede løn i marts 2010 vil således være på kroner. Husk, at der kan gå en rum tid, inden du får din første lønforhandling på jobbet. Den løn, du får fra start, skal derfor kunne holde indtil næste lønforhandling. DM mener DM s vejledende startløn for medlemmer i akademisk arbejde 1. januar 2011 til 31. december 2011 er kroner om måneden inklusive pension.

12 1 2 l ø n t a b e l l e r Privatansatte DM ere fordelt på kandidatår Tabel 1. Alle privatansatte DM ere fordelt på kandidatår løn inklusive pensionsbidrag Kandidatår 25% Fraktil 50% Fraktil 75% Fraktil 90% Fraktil Uoplyst 81 i alt Tabellen viser den gennemsnitlige bruttomånedsløn for september 2010 for hver kandidatårgang samt antallet i hver årgang. Årgangene fra 1991 og tidligere er inddelt i passende størrelser. Fx Kandidaterne fra 1992 tjente i gennemsnit kroner om måneden inklusive pension. 90 procent-fraktilen viser, at 10 procent af denne årgang tjente mere end kroner i september 2010.

13 l ø n t a b e l l e r 1 3 Lønudvikling fra Tabel 2. Lønudvikling fra september 2009 til september 2010 for DM ere, der i begge år var privatansatte løn inklusive pensionsbidrag Kandidatår Stigning i % , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 I alt ,0 Tabellen viser lønudviklingen beregnet ud fra de personer, der indgik i statistikken i både 2009 og 2010 og viser bruttostigningen inklusive anciennitet og eventuelt jobskifte. Du kan få inspiration til brug af tabellen i afsnittet om lønudvikling på side 11. Beregningsmetoden finder du på side 31.

14 1 4 l ø n t a b e l l e r Arbejdsfunktioner fordelt på kandidatår Tabel 3. Arbejdsfunktioner fordelt på kandidatår løn inklusive pensionsbidrag It Naturvidenskab Kommunikation/ Journalistik Gennem- Gennem- Kandidatår snitsløn snitsløn I alt Tabellen viser den gennemsnitlige månedsløn og antal ansatte i september 2010 fordelt på arbejdsfunktion. Fx Kandidater uddannet i 2003, som arbejdede med it, tjente i september kroner om måneden inklusive pension, mens kandidater fra samme år, som arbejdede med kommunikation, i gennemsnit fik kroner i samme måned.

15 l ø n t a b e l l e r 1 5 Sagsbehandling/ Administration Personale/ Uddannelse Salg/Marketing Reklame Andet

16 1 6 l ø n t a b e l l e r Cand.scient. Tabel 4. Cand.scient. med flere fordelt på kandidatår løn inklusive pensionsbidrag Kandidatår 25% Fraktil 50% Fraktil 75% Fraktil 90% Fraktil Tabellen viser den gennemsnitlige bruttomånedsløn i september 2010 fordelt på kandidatår for cand.scient.er med flere. Se også side 31. Fx: Cand.it.er indgår i gruppen af cand.scient.er. Årgang 2005 tjente i september 2010 i gennemsnit kroner om måneden inklusive pension.

17 l ø n t a b e l l e r 1 7 Cand.mag. Tabel 5. Cand.mag. med flere fordelt på kandidatår løn inklusive pensionsbidrag Kandidatår 25% Fraktil 50% Fraktil 75% Fraktil 90% Fraktil Tabellen viser den gennemsnitlige bruttomånedsløn i september 2010 fordelt på kandidatår for cand.mag. med flere. Se også side 31. Fx: Cand.comm.er indgår i gruppen af cand.mag.er. Af årgang 1994 tjente den dårligst lønnede fjerdedel højst kroner om måneden inklusive pension i september 2010.

18 1 8 l ø n t a b e l l e r Cand.scient. Tabel 6. Cand.scient. med flere fordelt på kandidatår og køn løn inklusive pensionsbidrag Mænd Kvinder Kandidatår Tabellen viser den gennemsnitlige bruttomånedsløn fordelt på kandidatår for alle cand.scient.er med flere fordelt på henholdsvis kandidatår, mænd og kvinder. Fx: Mandlige cand.scient.er tjente i september i gennemsnit mere end kvindelige. En kvindelig kandidat årgang 2000 tjente således i gennemsnit kroner om måneden inklusive pension, mens hendes mandlige kollega med samme baggrund tjente kroner om måneden inklusive pension.

19 l ø n t a b e l l e r 1 9 Cand.mag. Tabel 7. Cand.mag. med flere fordelt på kandidatår og køn løn inklusive pensionsbidrag Mænd Kvinder Kandidatår Tabellen viser den gennemsnitlige bruttomånedsløn fordelt på kandidatår for alle cand.mag.er med flere fordelt på henholdsvis kandidatår, mænd og kvinder. Fx: En mandlig cand.mag. tjente i september mere end en kvindelig. En kvindelig kandidat fra årgang 1997 tjente således i gennemsnit kroner om måneden inklusive pension, mens hendes mandlige kollega med samme baggrund tjente kroner om måneden inklusive pension i september 2010.

20 2 0 l ø n t a b e l l e r Anciennitet og uddannelse Tabel 8. Alle privatansatte DM ere fordelt på beskæftigelsesanciennitet (år) og uddannelsesretning løn inklusive pensionsbidrag Cand.scient. m.fl. Cand.mag. m.fl. Anciennitet Uoplyste 219 I alt Tabellen viser den gennemsnitlige bruttomånedsløn fordelt på uddannelsesretning og antal år i beskæftigelse. Beskæftigelse i 19 år og derover er slået sammen i passende størrelser. Anciennitet under et halvt år regnes med som et års anciennitet. Fx: En cand.scient. med 12 år på arbejdsmarkedet tjente i gennemsnit kroner inklusive pension, mens en cand.mag. med samme anciennitet tjente kroner inklusive pension.

21 t i t e l p å a f s n i t 2 1 Du kan også få gode råd i DM og læse mere om lønnen for privatansatte på dm.dk/privatloen

22 2 2 t i t e l p å a f s n i t Lønstatistikken giver dig de gode argumenter til lønforhandlingen

23 a r b e j d s t i d 2 3 Reel ugentlig arbejdstid Tabel 9. Reel ugentlig arbejdstid i september 2010 Ansatte med mindst 35 timers arbejdsuge Arbejdsfunktioner Tabellen viser den reelle arbejdstid opdelt på arbejdsfunktioner. Den reelle arbejdstid er et skøn over, hvor meget man rent faktisk arbejder om ugen inklusive frokost og overarbejde. Fx: I september 2010 arbejdede ansatte inden for naturvidenskab 40,9 timer om ugen. Reelle antal arbejdstimer It ,1 Naturvidenskab ,9 Kommunikation og journalistik ,8 Sagsbehandling og administration ,9 Personale og uddannelse 87 41,0 Salg, marketing og reklame ,9 Andet ,6 I alt ,4 Tabel 10. Reel ugentlig arbejdstid i september 2010 fordelt på funktioner og køn Ansatte med mindst 35 timers arbejdsuge Mænd Kvinder Arbejdsfunktioner Arbejdstid Arbejdstid It , ,7 Naturvidenskab , ,5 Kommunikation og journalistik 99 39, ,7 Sagsbehandling og administration 64 40, ,5 Personale og uddannelse 19 39, ,3 Salg, marketing og reklame 36 41, ,7 Andet , ,7 I alt , ,2 Tabellen viser den reelle ugentlige arbejdstid opgjort på arbejdsfunktioner og køn. Fx: Mænd arbejder mere end kvinder. Den reelle arbejdstid i gennemsnit for mænd var på 40,5 timer om ugen i september 2010, mens den for kvinder var 40,2 timer.

24 2 4 b r a n c h e r Brancher Tabel 11 Brancher løn inklusive pensionsbidrag Landbrug, skovbrug, fiskeri, råstofudvinding, bygge og anlæg Bioteknologiske og medicinalvirksomheder Gennemsnit 25% Fraktil 50% Fraktil 75% Fraktil Industri El, gas, varme- og vandforsyning Handel Transport Telebranchen Banker, forsikring og finansiering Boligselskaber Jobformidling Konsulentbranchen Rådgivende ingeniørvirksomheder IT-virksomhed Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer Fagforeninger og A-kasser NGO, interesseorganisationer mm Forlag, dagblade og magasiner, medie, reklame Kultur, teater, forlystelser og sport Radio og tv-kanaler Undervisning

25 b r a n c h e r 2 5 Brancher 2010 Eksempler Landbrug, skovbrug, fiskeri, råstofudvinding, bygge og anlæg Bioteknologiske og medicinalvirksomheder Industri El, gas, varme- og vandforsyning Handel Transport Telebranchen Banker, forsikring og finansiering Boligselskaber Jobformidling Konsulentbranchen Rådgivende ingeniørvirksomheder IT-virksomhed Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer Fagforeninger og A-kasser NGO, interesseorganisationer mm. Forlag, dagblade og magasiner, medie, reklame Kultur, teater, forlystelser og sport Radio og tv-kanaler Undervisning Lilliendal Plantecenter, Hoven Mølle Dambrug, Langesø Skovbrug, Dankalk, NCC Råstoffer, NCC, Aarsleff Novozymes, Nordic Bioscience, Novo Nordisk, Radiometer Arla, Danisco, Danfoss, Vestas DONG Energy, Energi Danmark, Vestforbrænding Coop Danmark, Biotech Line DSB, A.P. Møller-Mærsk TDC, Telenor, Telia, Yousee Nordea, PenSam, MP-Pension,Tryg Forsikring KAB, AAB, Lejerbo AS3, Hartmanns PricewaterhouseCoopers, Oxford Research NIRAS, Grontmij Carl Bro, COWI, Rambøll, DHI, Orbicon Logica, CCI, CSC, KMD Dansk Industri, DA, De Samvirkende Købmænd DM, LO, 3F, FOA, MA Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse Gyldendal, Politiken, Egmont, Lindhardt & Ringhof, Schultz Information Danmarks Akvarium, Experimentarium, Danske Spil DR, TV2 AOF, FOF

26 2 6 b r a n c h e r Brancheforskelle Diagram 1. Brancher 2010 Lønforskelle på brancher og lønninger inden for den enkelte branche Landbrug, skovbrug, fiskeri, råstofudvinding, bygge og anlæg Bioteknologiske og medicinalvirksomheder Industri El, gas, varme- og vandforsyning Handel Transport Telebranchen Banker, forsikring og finansiering Boligselskaber Jobformidling Konsulentbranchen Rådgivende ingeniørvirksomheder IT-virksomhed Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer Fagforeninger og A-kasser NGO, interesseorganisationer mm. Forlag, dagblade og magasiner, medie, reklame Kultur, teater, forlystelser og sport Radio og tv-kanaler Undervisning Diagram 1. En bjælke udgøres af lønningerne fra de midterste 50 procent i en branche. Således starter bjælken ved 25-fraktilen og slutter ved 75-fraktilen. Skilningen mellem det røde og det grå felt udgør 50 procent-fraktilen. Det røde område ligger under gennemsnittet det grå over gennemsnittet for branchen. Bjælkens længde viser, hvor stor (eller lille) lønforskellen er i branchen. Bjælkens placering viser, om branchen ligger over, under eller på gennemsnitslønnen for en DM er ansat i det private, hhv. plus, minus eller nul. Dertil kan man også på bjælkens placering sammenligne branchernes lønniveau med hinanden. Fx: Lønforskellene i brancher som banker og forsikringsvirksomhed og it-virksomheder er store. Det viser bjælkens længde. Omvendt er der ikke store lønforskelle inden for brancherne boligselskaber og NGO ere.

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

DM en fagforening for højtuddannede. Lønstatistik 2007. for privatansatte DM ere

DM en fagforening for højtuddannede. Lønstatistik 2007. for privatansatte DM ere DM en fagforening for højtuddannede Lønstatistik 2007 for privatansatte DM ere Indhold Lønstatistik 2007 5 6 8 26 Når du skal ansættes Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

LØNSTATISTIK FOR PRIVAT ANSATTE DM ERE. dm.dk

LØNSTATISTIK FOR PRIVAT ANSATTE DM ERE. dm.dk LØNSTATISTIK 2016 FOR PRIVAT ANSATTE DM ERE dm.dk INDHOLD 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Værdien af elementer i en ansættelseskontrakt 12 Ansættelsesvilkår 14 Hvad skal du have i løn? Startløn for

Læs mere

Lønstatistik 2015 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2015 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2015 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2015 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Løn på det kommunale område

Løn på det kommunale område Løn på det kommunale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er Lønstatistik for privatansatte ph.d.er LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse LØNSTATISTIK 2016 Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse MEDLEMSFORDELE Som medlem af Forbundet Arkitekter og Designere

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2015 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2015 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Fokus på køns betydning for løn

Fokus på køns betydning for løn Juli 2010 Fokus på køns betydning for løn Er der forskel på, hvad mænd og kvinder tjener, når de har en videregående uddannelse som ingeniør, cand. scient. eller anden naturvidenskabelig uddannelse og

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening ANALYSE Offentligt ansatte har mere frihed med løn end ansatte i det private Fredag den 5. januar 2018 Offentligt ansatte har i gennemsnit betalt frihed - til blandt andet frokoster og sygdom - 10 timer

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Løntabeller 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA JAs Forhandlingsudvalg har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønrapport september 2015. Tabellerne er tænkt som et nemt

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2005 LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Endnu et fald i start-lønnen

Endnu et fald i start-lønnen Endnu et fald i start-lønnen Startlønnen for dimittender er for anden gang på 9 år faldet, viser DJ s dimittendstatistik for oktober 2016. Den gennemsnitlige startløn faldt med godt 1.000 kr. til 30.664

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Lønstatistik september 2013

Lønstatistik september 2013 Lønstatistik september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Mejeriingeniørarrangementer i 2014 Sæt kryds i kalenderen 4. september Mejeringeniørdag

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-78 Copyright Dansk Sygeplejeråd november

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte 3. oktober 2014 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte I Danmark er arbejdstiden 37 timer for en fuldtidsansat. Det gælder, uanset om

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere LØN Forbundet Kommunikation og Sprog 2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere 1,9 % lønstigning for offentligt ansatte KS ere 2014 / 15 Pæne lønstigninger og reallønsfremgang, men begyndelseslønninger

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

LØNSTATISTIK Mere end bare tal

LØNSTATISTIK Mere end bare tal LØNSTATISTIK 2008 Mere end bare tal INDHOLD 2 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Generelt 4 Lønudvikling 8 Privatansatte 10 Uddannelse, retning og kandidatårgang 16 Uddannelsesretning 18 Branche 19 Stillingstype

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10 Lønstatistik 2014 for JA JA Forhandlingsudvalget har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2014. Tabellerne er tænkt som et nemt og overskueligt redskab til

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere