Vilkår og betingelser for EkstraFerier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår og betingelser for EkstraFerier"

Transkript

1 Vilkår og betingelser for EkstraFerier Disse bestillingsbetingelser udgør sammen med vores cookies og fortrolighedspolitikker samt eventuelle andre skriftlige oplysninger, som vi har gjort dig opmærksom på, før vi bekræftede din bestilling, grundlaget for din kontrakt om leje af feriebolig på et feriested ("tilknyttet feriested") gennem RCI Europe eller, hvis relevant, gennem dets tilknyttede eller associerede enheder, medarbejdere eller partnere, eller enhver virksomhed inden for Wyndham Worldwideselskabsgruppen ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Du bedes læse dem grundigt, da de fastlægger vores respektive rettigheder og forpligtelser. I disse bestillingsbetingelser omfatter henvisninger til "dig" og "dit", "din" eller "dine" den først nævnte person på bestillingen og alle personer, på hvis vegne en bestilling er foretaget, samt eventuelle andre personer, der tilføjes eller overføres en bestilling til. Bemærk, at disse betingelser kun omhandler leje af feriebolig og ikke byttetransaktioner eller dit RCI-medlemskab. Du skal være RCI-medlem for at kunne foretage en bestilling. Ved at foretage en bestilling indvilliger den først nævnte person på bestillingen, på vegne af alle personer anført på bestillingen, at: a. han/hun har læst disse vilkår og betingelser og indvilliger i at være bundet af disse, og er berettiget hertil b. han/hun giver samtykke til vores brug af oplysninger i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik c. han/hun er eksisterende RCI-medlem og at hans/hendes medlemskab ikke er blevet opsagt eller indstillet d. han/hun er over 18 år gammel (eller over 21 i forbindelse med bestilling af ferieboliger i USA) og, ved bestilling af tjenester med aldersbegrænsning, erklærer, at han/hun og alle deltagende parter er gamle nok til at erhverve de pågældende tjenester. Bemærk venligst, at RCI ikke tilbyder noget program til beskyttelse af forbrugerne af finansielle tjenester i forbindelse med gennemførte bestillinger. RCI tilbyder ikke transporttjenester og fungerer ikke som "rejsearrangør" som fastlagt i "Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992" (den britiske implementering af EU's direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure) Vi kan til enhver tid ændre/opdatere disse vilkår og betingelser. Hvis det er tilfældet, vil alle efterfølgende bestillinger være underlagt den nyere udgave. 1. Bestilling og betaling af dine ferieboligarrangementer Der er foretaget en bestilling hos os, når a) den komplette betaling er gennemført og b) vi udsteder en bestillingsbekræftelse til dig. Der opstår en bindende kontrakt mellem os og dig, så snart vi har udstedt en bestillingsbekræftelse til dig, som bekræfter detaljerne omkring din bestilling og sendes til dig pr. . Hvis du efter modtagelsen mener, at bestemte oplysninger på bekræftelsen (eller i andre dokumenter) er forkerte, skal du straks informere os herom, da der ikke kan foretages ændringer senere hen, og det kan have en negativ indvirkning på dine rettigheder, hvis vi ikke bliver informeret om unøjagtigheder i dokumenter inden for ti dage, efter vi har sendt dem (fem dage for billetter). 2. Ledig kapacitet til arrangementer

2 Vores mulighed for at bekræfte en bestilling afhænger af ledig kapacitet af ferieboliger, der deponeres af andre gennem RCI. Vi kan derfor ikke garantere, at en bestemt anmodning om et tilknyttet feriested, et område, en rejsedato, ferieboligens type eller størrelse eller andet vil blive indfriet. Vi vil dog tilbyde et alternativt udvalg, som måtte være ledigt på det pågældende tidspunkt. 3. Særlige anmodninger Vi skal oplyses om alle særlige anmodninger ved bestillingen. Du skal så bekræfte din anmodning skriftligt. Vi vil gøre vores bedste for at prøve at arrangere alle rimelige særlige anmodninger, men kan ikke garantere, at de kan blive indfriet. Det faktum, at der er noteret en særlig anmodning på din bekræftelsesregning eller andre dokumenter eller at anmodningen er blevet sendt til udbyderen, er ikke en garanti for, at den vil blive indfriet. Manglende opfyldelse af særlige anmodninger er ikke kontraktbrud fra vores side, medmindre anmodningen specifikt er blevet bekræftet af os. 4. Handicap og helbredsmæssige problemer Vi er ikke specialiseret i handicapvenlige ferieboliger, men vi vil gøre vores bedste for at opfylde særlige krav, du måtte have. Hvis du eller et medlem af din gruppe har helbredsmæssige problemer eller et handicap, som kunne påvirke jeres ophold, bedes du give os alle oplysninger om dette, før vi bekræfter din bestilling, så vi kan forsøge at rådgive jer om egnetheden af jeres valgte arrangementer. Hvis vi med rimelighed ikke kan imødekomme de pågældende personers behov, vil vi ikke bekræfte din bestilling, eller, hvis du ikke gav os alle oplysninger ved bestillingen, kan vi annullere bestillingen og opkræve de gældende annulleringsgebyrer, når vi bliver opmærksomme på dette. 5. Forsikring Det er essentielt at have tilstrækkelig rejseforsikring, og du skal sørge for at være dækket. Hvis du vælger at rejse uden tilstrækkelig forsikringsdækning, er vi ikke ansvarlige for eventuelle tab, der måtte opstå, og som ellers kan dækkes af forsikring. 6. Nøjagtighed og priser Vi forsøger altid at sikre, at alle oplysninger og priser på dette websted er nøjagtige, men vi forbeholder os dog retten til at ændre vores anførte priser på ferieboliger til enhver tid. Du skal tjekke den nuværende pris og alle andre oplysninger vedrørende den feriebolig, du ønsker at bestille, umiddelbart før din bestilling bliver bekræftet. Vi forbeholder os retten til at ændre eller variere prisen af usolgte ferieboliger til enhver tid og/eller rette eventuelle fejl (uanset om de vedrører beskrivelsen, prisen eller andet). Prisen på din bekræftede feriebolig kan være underlagt ændringer, der stammer fra regeringens indgriben, f.eks. ændringer i moms eller andre omsætningsafgifter eller andre ændringer, der pålægges af regeringen, samt ændringer i valutakurser, som ligeledes kan resultere i en ændring af prisen på din feriebolig. 7. Dine ændringer

3 Hvis du ønsker at ændre en del af dine ferieboligarrangementer efter udstedelsen af din bekræftelsesregning (herunder, men ikke begrænset til, bestillingens dato(-er)), skal du informere os herom skriftligt hurtigst muligt. Dette skal gøres af den først nævnte person på bestillingen. Vi vil prøve at hjælpe dig, men kan ikke garantere, at vi kan opfylde dine ønsker om ændringer. Når vi kan opfylde en anmodning, vil alle ændringer forudsætte betaling af et administrationsgebyr samt eventuelle kursændringer eller ekstra omkostninger, der måtte opstå, samt eventuelle omkostninger, vi måtte have, og eventuelle omkostninger eller gebyrer, der måtte opstå for eller opkræves af vores udbydere. Du bør være opmærksom på, at disse omkostninger sandsynligvis vil være højere, jo tættere på afgangsdatoen ændringerne foretages, og du bør derfor kontakte os så hurtigt som muligt. Når vi ikke kan hjælpe dig, og du ikke ønsker at fortsætte med den oprindelige bestilling, vil vi behandle sagen som en annullering fra din side. I det tilfælde kan der opkræves et annulleringsgebyr, og de penge, du allerede har betalt, vil ikke blive refunderet. Vær også opmærksom på, at flybilletter eller billetter til anden transport højst sandsynligt ikke kan refunderes, og at du derfor kan være nødt til at købe nye billetter til en højere pris. Du bedes kontakte udbyderen af din transport direkte i dette henseende. 8. Tidlig afgang Hvis du er tvunget til (eller vælger) at tage hjem tidligere end planlagt, kan vi ikke refundere prisen på eventuel uopbrugt tid i ferieboligen. Hvis du forkorter dine arrangementer og tager tidligere hjem i tilfælde, hvor du ikke har en rimelig grund til at klage over standarden af ferieboligen, der blev stillet til rådighed, vil vi ikke tilbyde nogen refundering for den del af ferietiden, du ikke udnyttede, og vi påtager os heller ikke noget ansvar for eventuelle følgeomkostninger, du måtte have i den forbindelse. Afhængigt af omstændighederne, tilbyder din rejseforsikring eventuelt at dække den tabte tid og vi anbefaler at kontakte den direkte vedrørende et eventuelt erstatningskrav. 9. Din annullering En refundering er kun mulig, hvis vi modtager din meddelelse herom inden for 24 timer efter afgivelsen af din bestilling. Din annulleringsmeddelelse træder kun i kraft, hvis den modtages af os. Du kan sende os en annulleringsmeddelelse ved at (i) følge onlineprocessen, (ii) sende os en på: Efter som der opstår omkostninger for os ved annulleringen af dine arrangementer, skal du betale det gældende annulleringsgebyr vist nedenfor (det anførte annulleringsgebyr er beregnet på grundlag af de samlede omkostninger, der skal betales af den/de person(-er), der annullerer, eksklusive forsikringspræmier og ændringsgebyrer, som ikke kan refunderes, for den/de person(/-er), som annulleringen gennemføres for.): Tidspunkt efter bestillingen, hvor din annulleringsmeddelelse konkret modtages af RCI Inden for 24 timer Ethvert tidspunkt derefter Annulleringsgebyr 0 DK 100 % af ferieprisen Hvis et eller flere medlem(-mer) af din feriegruppe annullerer og belægningsgraden dermed falder, skal der stadig betales den fulde pris pr. lejlighed for de resterende gæster.

4 Dækker vilkårene i din forsikringspolice begrundelsen for din annullering, kan du muligvis få disse omkostninger erstattet ad den vej. Vi fratrækker annulleringsgebyr fra de beløb, du allerede har betalt os. Der gives ikke refundering for passagerer, som ikke bor i ferieboligen, eller for ubrugte tjenester. 10. Hvis vi ændrer eller annullerer din ferieboligbestilling Bemærk: Hvis der er bestilt to eller flere på hinanden følgende uger på et tilknyttet feriested, kan du være nødt til at flytte fra en lejlighed til en anden i den anden eller derpå følgende uge. Sandsynligvis foretager vi ingen ændringer af dine ferieboligarrangementer, men det kan til tider være nødvendigt og vi forbeholder os retten til at foretage ændringer til enhver tid. Vi forbeholder os under alle omstændigheder ligeledes retten til at annullere dine ferieboligarrangementer. Dine rettigheder i henhold til ændringer foretaget af os afhænger af, om vi foretager en mindre eller en væsentlig ændring: Eksempler på "væsentlige ændringer" omfatter følgende, hvis de foretages før afgang: en væsentlig ændring af destinationen for hele eller en del af din rejse eller en ændring af ferieboligen til en lavere standard eller klassificering for hele eller en del af din rejse. Et eksempel på en "mindre ændring" er en ændring af ferieboligen til en anden feriebolig med samme standard eller klassificering. Vi har ikke noget erstatningsansvar, hvis vi foretager mindre ændringer. Hvis vi er nødt til at foretage en væsentlig ændring eller annullere, vil vi informere dig herom så hurtigt som muligt, og hvis der ikke er tid til at gøre dette før afgang, vil vi tilbyde dig valget mellem at i) (for væsentlige ændringer) acceptere de ændrede arrangementer eller (for både væsentlige ændringer og annulleringer) ii) acceptere et tilbud om alternative rejsearrangementer af sammenlignelig standard fra os, hvis tilgængeligt (vi refunderer prisforskellen, hvis det tilbudte alternativ har en lavere værdi). Du skal informere os om dit valg inden for 7 dage efter modtagelsen af vores tilbud. Hvis du ikke informerer os, antager vi, at du har valgt at acceptere ændringen eller de alternative arrangementer. Ovennævnte fastsætter det maksimale omfang af vores ansvar i tilfælde af ændringer og annulleringer, og vi kan desværre ikke dække eventuelle omkostninger eller tab, der måtte opstå for dig som resultat af ændringer eller annulleringer. De ovennævnte muligheder vil ikke stå til rådighed, hvis vi foretager mindre ændringer eller annullerer som følge af din manglende opfyldelse eller kontraktbrud (herunder manglende betaling af det fulde beløb inden for fristen), eller hvis ændringerne fra vores side opstår i medfør af modifikationer eller ændringer af den bekræftede bestilling, som du har anmodet om. Yderst sjældent kan vi på grund af "force majeure" (se nedenfor) være tvunget til at ændre eller opsige dine arrangementer efter afgang. Hvis den situation opstår, kan vi desværre ikke kan tilbyde nogen form for refundering (medmindre vi modtager en sådan fra vores udbydere), betale dig kompensation eller dække eventuelle omkostninger eller udgifter, der måtte opstå for dig som resultat heraf. 11. Force Majeure Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse bestillingsbetingelser, vil vi ikke være ansvarlige eller betale dig kompensation, hvis vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig påvirkes af hændelser, som hverken vi eller udbyderen af de pågældende tjenester selv med al rimelig omhu kan forudse eller undgå. Disse hændelser kan omfatte, men er ikke begrænset til krig, trussel om krig, civile uroligheder, terroristvirksomhed og konsekvenserne heraf eller truslen om en sådan aktivitet, oprør, handlinger af enhver regering eller anden national eller lokal myndighed, herunder havne- og flodmyndigheder, strejke, lockout, natur- eller atomkatastrofer, vulkanudbrud og

5 geologiske begivenheder, brand, kemiske eller biologiske katastrofer og dårlige vejr-, hav-, is- og flodforhold og alle lignende hændelser, der ligger uden for vores eller udbyderens kontrol. Hvis Storbritanniens udenrigsministerium fraråder rejser til eller råder til at forlade et bestemt land kan det udgøre force majeure. Vi følger uden begrænsninger råd fra Storbritanniens udenrigsministerium. 12. Vores ansvar vedrørende din bestilling Vi er forpligtede til at udvælge udbydere af ferieboliger med rimelig kompetence og omhu. Vi er ikke ansvarlige over dig i forhold til den faktiske tilvejebringelse af ferieboligen, på nær i tilfælde hvor det bevises, at vi ikke har overholdt denne forpligtelse og har forårsaget dig skade. Forudsat, at vi har udvalgt udbyderen med rimelig kompetence og omhu, har vi derfor intet erstatningsansvar over for dig i forbindelse med hændelser i ferieboligen eller udbyderens eller andres handlinger eller udeladelser. Vi påtager os heller ikke noget ansvar i følgende situationer: (i) hvis ferieboligen ikke kan tilvejebringes som bestilt på grund af omstændigheder uden for vores kontrol eller på grund af force majeure (ii) hvis du lider tab eller skade, som ikke kunne forudses på bestillingstidspunktet, baseret på oplysninger, der stammer fra dig (iii) hvis du lider skade eller tab, som er forbundet med nogen form for forretningsaktivitet (iv) hvis tab eller skade er forbundet med en eller flere tjenester, som ikke er del af vores kontrakt med dig (v) hvis tjenester eller faciliteter ikke er del af vores aftale eller ikke markedsføres på vores websted. For eksempel en udflugt bestilt på rejsen, eller enhver tjeneste eller facilitet, som udbyderen af din feriebolig eller en anden udbyder indvilliger i at tilvejebringe for dig. Hvis vi findes ansvarlige over for dig på noget grundlag, begrænser vi det beløb, vil skal betale til dig, til maksimalt tre gange prisen på din feriebolig. Denne begrænsning gælder ikke for sager, der involverer dødsfald eller tilskadekomst. 13. Byggeri og udvikling Selvom du er på ferie, fortsætter livet omkring dig som det plejer. Det kan omfatte støj og gener fra byggeri eller vejarbejde og trafik. Vi vil informere dig om eventuelt byggeri eller istandsættelsesarbejde, som med rimelighed kan anses som en væsentlig hindring for at du kan nyde dit ophold, så hurtigt som muligt, hvis vi bliver opmærksomme på dette. Bemærk, at tjenester og faciliteter også kan påvirkes af vedligeholdelsesarbejde, dårligt vejr og lignende faktorer, som alle ligger uden for vores kontrol. Vi anbefaler, at du kontakter den lokale turistinformation på destinationen for de seneste oplysninger. 14. Klager Vi gør vores bedste for at sikre, at dit ophold i ferieboligen forløber problemfrit, men hvis du oplever problemer under dit ophold, bedes du straks informere udbyderen af ferieboligen herom, som så vil forsøge at afhjælpe problemet. Hvis din klage ikke bliver løst lokalt, bedes du kontakte os på Hvis du ikke gør det, vil det påvirke vores og

6 udbyderen af ferieboligens mulighed for at undersøge din klage og dine rettigheder i henhold til denne kontrakt. Hvis problemet ikke kan løses og du ønsker at klage yderligere, skal du sende en formel skriftlig meddelelse om din klage til os på adressen: Extra Holidays, RCI Europe, Kettering Parkway, Kettering, Northants, NN15 6EY inden for 28 dage efter afslutningen af dit ophold, med angivelse af din bestillingsreference og andre relevante oplysninger. Vær venlig at skrive dit brev kortfattet og præcist. Det hjælper os med hurtigt at identificere dit anliggende og forkorter vores svartid til dig. 15. Gæsters opførsel Du skal overholde det tilknyttede feriesteds regler, sikkerhedskrav og vedtægter. Hvis din eller et medlem af din gruppes opførsel efter vores eller enhver hotelmanager eller anden autoritetspersons opfattelse forårsager eller med sandsynlighed vil forårsage nød eller fare eller være til gene for tredjepart eller beskadige ejendom, forbeholder vi os retten til at opsige dine ferieboligarrangementer med os med øjeblikkelig virkning. I tilfælde af en sådan opsigelse ophæves vores ansvar over for dig og/eller din gruppe, og du og/eller din gruppe skal forlade ferieboligen med det samme. Derefter har vi ingen yderligere forpligtelser over for dig og/eller din gruppe. Der vil ikke blive udbetalt refunderinger for tabt indkvartering, og vi dækker ikke eventuelle omkostninger eller udgifter, der opstår i medfør af en opsigelse. Du og/eller din gruppe kan også være forpligtet til at betale for tab og/skade forårsaget af dine/jeres handlinger, og vi vil holde dig og hvert enkelt medlem af din gruppe ansvarlig, både fælles og individuelt, for eventuel skade eller tab forårsaget af dig eller medlemmer af din gruppe. Det fulde beløb for den slags skade eller tab skal betales direkte til udbyderen af ferieboligen, før afgang fra ferieboligen. Hvis du ikke betaler, vil du være forpligtet til at dække alle erstatningskrav (herunder juridiske omkostninger), der rejses mod os efterfølgende som resultat af dine handlinger, sammen med alle omkostninger, der måtte opstå for os ved at forfølge et krav mod dig. Vi kan ikke holdes ansvarlige for handlinger eller opførsel af andre enkeltpersoner, som ikke har noget at gøre med dine arrangementer eller med os. 16. Brug af ferieboligen Det samlede antal personer (herunder spædbørn og børn), som bor i din feriebolig, må ikke overstige lejlighedens maksimale belægning, som er anført på bestillingsbekræftelsen. I modsat fald kan det tilknyttede feriested nægte adgang eller opkræve et yderligere gebyr. Du accepterer, at ferieboliger kan variere, hvad angår lejlighedens størrelse, design, fast inventar, møbler og faciliteter. Du og de andre medlemmer af din feriegruppe er ansvarlige for at betale alle eventuelle gældende skatter, personlige udgifter, forbrugsafgifter såsom strøm, vand og telefon, sikkerhedsdeponeringer og andre gebyrer eller afgifter, som et tilknyttet feriested pålægger beboerne af ferieboligen for at benytte stedets faciliteter. I nogle stater i USA skal du eventuelt betale en lokal omsætningsafgift for ferieboligen ved ankomst eller afrejse. Såfremt du ikke kan ankomme på den check-ind-dato og/eller det tidspunkt, der er anført på din bekræftelse, skal du kontakte det tilknyttede feriested direkte, så der kan foretages alternative check-ind-arrangementer. Det tilknyttede feriested kan pålægge en afgift eller andre betingelser for enhver feriebolig, der skal bruges på dage ud over dem, der er anført på bekræftelsen. 17. Krav vedrørende pas, visa og immigration sundhedsmæssige formaliteter Det er dit ansvar at tjekke og opfylde krav vedrørende pas, visa, told, valuta, sundhed og immigration, der gælder i forbindelse med din bestilling af feriebolig. Du skal tjekke kravene for din egne specifikke forhold hos de relevante ambassader og/eller konsulater og din egen læge,

7 som relevant. Kravene ændrer sig, og du skal tjekke de opdaterede oplysninger i god tid før afgang. De fleste lande kræver nu, at pas skal være gyldige i mindst seks måneder efter du forlader landet. Hvis dit pas har mindre end et års gyldighed tilbage, skal du tjekke med ambassaden af det land, du rejser til. For yderligere oplysninger skal britiske statsborgere kontakte paskontoret ("Passport Office") på telefon eller besøge webstedet Der gælder særlige betingelser for rejse til USA, og alle passagerer skal have individuelle pas, der kan maskinaflæses. Tjek venligst på For ferier i Europa skal du være i besiddelse af en udstedt og udfyldt EHIC-formular før afgang. Der kan rekvireres opdaterede rejseråd fra det britiske udenrigsministerium ("UK Foreign and Commonwealth Office"), besøg webstedet Personer uden britisk pas, herunder statsborgere fra andre EU-lande, skal indhente opdaterede oplysninger om pas- og visakrav fra ambassaden, konsulatet eller højkommissariatet på den destination eller i de lande, de rejser til. Vi påtager os intet ansvar, hvis du ikke kan rejse eller lider tab fordi du ikke har overholdt kravene vedrørende pas, visa, told, valuta eller immigration eller sundhedsmæssige formaliteter. Du indvilliger i at kompensere os for eventuelle bøder eller tab, vi måtte blive pålagt eller lider som følge af din manglende overholdelse af krav vedrørende pas, visa, told, valuta eller immigration eller sundhedsmæssige formaliteter. 18. Jurisdiktion og gældende lovgivning Disse bestillingsbetingelser og enhver aftale, der er underlagt disse, er underlagt engelsk lovgivning i alle henseender. Vi indvilliger begge i, at alle tvister, krav eller andre forhold, som måtte opstå mellem os i medfør af eller i forbindelse med din kontrakt eller bestilling, udelukkende kan afgøres af domstolene i England og Wales. Du kan dog også vælge den gældende lovgivning og jurisdiktion i Skotland eller Nordirland, hvis du er bosiddende i et af de lande og ønsker det. 19. Tilknyttede feriesteder Oplysninger om de tilknyttede feriesteder, som RCI offentliggør, herunder, men ikke begrænset til faciliteter og tjenester, er baseret på oplysninger, der stammer fra det pågældende tilknyttede feriested. Du skal være klar over, at faciliteter og tjenester på det tilknyttede feriested ikke nødvendigvis er tilgængelige eller kan være begrænsede på bestemte årstider. Selvom RCI gør sig rimelige bestræbelser for at sikre, at feriestedsoplysningerne fra RCI er nøjagtige og fuldstændige på den dato, RCI videregiver de pågældende oplysninger til dig, kan RCI i henhold til disse bestillingsbetingelser ikke påtage sig ansvaret for unøjagtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger om feriesteder, der gives videre til dig. RCI giver ingen erklæring eller garanti (foruden skriftlige tilsagn herom fra RCI) vedrørende tilknyttede feriesteder. Du er velkommen til selv at undersøge den slags forhold. RCI hverken ejer eller administrerer tilknyttede feriesteder. De er separate og forskellige enheder, og RCI har ikke indgået noget joint venture, partnerskab eller agentforhold med disse. De produkter eller tjenester, der tilvejebringes eller sælges af tilknyttede feriesteder, herunder, men ikke begrænset til udflugter, aktiviteter, transport og indkvartering, er ligeledes separate og særskilte..

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår 1. INDLEDNING 1.1 Disse medlemskabsvilkår beskriver den juridisk bindende kontrakt mellem RCI Europe ( RCI eller vi ) og hver person, der har eller har haft den juridiske ret til

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

Bookingsvilkår -------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår -------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti:

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti: Generelle vilkår og betingelser for lejer Du bedes venligst læse disse betingelser omhyggeligt igennem, hvor både dine og Club Villamars rettigheder og forpligtelser beskrives. Din betaling til Club Villamar

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation.

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation. Hvem er vi: I Danmark er vi Lowcostholidays.dk og drives af Lowcostholidays Ltd, en del af Lowcosttravelgroup, beliggende på Suite 4, Sussex House, London Road, East Grinstead, West Sussex RH19 1HH. Vor

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0011 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Dubai. 30.10.-7.11.09 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.236 kr. Afvist i Kastrup lufthavn pga.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Indledning Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på denne reservationsside. Læs disse vilkår og betingelser for brug ( Brugervilkår ) grundigt

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB Abonnement på isposer og sportstape med ubegrænset genopfyldning! Træt af at det er dyrt at købe isposer og sportstape? Få et abonnement på isposer og sportstape

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0330 afsagt den 25. august 2011 ****************************** KLAGER SRJ (8 personer) 2720 Vanløse SALGSBUREAU ARRANGØR DFDS A/S DFDS A/S REJSEMÅL

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0098 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 7.4.-21.4.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.198 kr. Forsinkelse på hjemrejsen

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Vacasol International A/S

Vacasol International A/S Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 268/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Bulgarien. 1.6-8.6.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 7.058 kr. (inkl. værelsestillæg) Utilfredsstillende

Læs mere