Indhold. I. Anvendelse II. Produktfordele III. Tekniske parametre IV. Mål V. Monteringsvejledning... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5"

Transkript

1 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr Udgave Dansk.

2 Indhold I. Anvendelse... 2 II. Produktfordele... 2 III. Tekniske parametre... 3 IV. Mål... 4 V. Monteringsvejledning... 5 VI. Betjeningsvejledning... 8 VII. Test VIII. Sikkerhedsforanstaltninger IX. Vedligeholdelse X. Fejlfinding (almindelige fejl)

3 Tak for den tillid du har vist os ved at købe vores produkt. For at sikre at produktet fungerer optimalt bør denne monterings- og betjeningsvejledning læses og følges omhyggeligt, før produktet monteres og startes. Undlades dette, kan produktet blive beskadiget eller være til skade for brugeren. I. Anvendelse 1. Indstil vandtemperaturen på en effektiv og økonomisk måde, så du får maksimal glæde af dit svømmebassin. 2. Du kan vælge at bruge de tekniske modelparametre efter professionel vejledning. Denne serie af varmepumper til svømmebassiner er optimeret fra fabrikken (se tabellen over tekniske parametre). II. Produktfordele 1- Højeffektiv varmeveksler i titanium. 2- Sensitiv og nøjagtig temperaturstyring og visning af vandtemperatur. 3- Beskyttelse mod højt og lavt tryk. 4- Automatisk stop ved for lav temperatur. 5- Temperaturstyret tvangsafrimning. 6- Kompressor af internationalt fabrikat. 7- Nem at montere og betjene. Bemærk! Billeder af varmepumpens mål tegninger og specifikationer som anvendes i forbindelse med professionel montering og opstilling og er kun til reference. Dette produkt kan ændres uden yderligere varsel, når der sker tekniske forbedringer. 2

4 III. Tekniske parametre. Horisontal type. Vertikal type. Model Horisontal Ydelsesbetingelser: Luft 26 C, Vand 26 C Varmekapacitet (kw) 5 9 Effektfaktor (COP) 5,3 5,9 Ydelsesbetingelser: Luft 15 C, Vand 26 C Varmekapacitet (kw) 3,7 7 Effektfaktor (COP) 4,5 4,5 Model Vertikal Ydelsesbetingelser: Luft 26 C, Vand 26 C Varmekapacitet kw 10 Effektfaktor (COP) 6,2 Ydelsesbetingelser: Luft 15 C, Vand 26 C Varmekapacitet kw 7 Effektfaktor (COP) 4,5 Anbefalet vandstrømning i m³/h Strømforsyning V. 50 Hz Mærkeeffekt kw 0,86 1,52 Mærkestrøm Amp. 3,9 6,9 Forsikring. A Vandtilslutning, indud in mm Nettovægt. Kg Anbefalet vandstrømning i m³/h Strømforsyning V. /50 Hz. Mærkeeffekt kw 1,59 Mærkestrøm Amp. 7,2 Forsikring. A. 13 Vandtilslutning, ind-ud i mm. 50 Nettovægt. Kg 52 IP x4 x4 IP x4 Bemærk: 1. Dette produkt kan anvendes ved luft temperaturer +0 C til 43 C. Produktets ydeevne kan dog ikke garanteres uden for dette område. Vær opmærksom på, at varmepumpens ydeevne, COP og parametre vil varierer under forskellige forhold. 2. Relaterede parametre ændres regelmæssigt uden yderligere varsel, når der sker tekniske forbedringer. Se typeskiltet for nærmere oplysninger. 3. Varmepumperne har varmefunktion. Har ingen kølefunktion. 3

5 IV. Mål i mm. 1. Horisontal type A B C D E F G H Ovenstående data kan ændres uden varsel. 2. Vertikal type A B C D E F G H Ovenstående data kan ændres uden varsel. 4

6 V. Monteringsvejledning 1. Tilslutning af vandrør (Bemærk: Rørføringen på tegningen er kun til reference). 5

7 2. El-diagram Bemærk! Varmepumpen skal tilsluttes jord. 6

8 3. Monteringsvejledning og -krav Varmepumpen skal monteres af erfarne fagfolk. Brugeren er ikke kvalificeret til at installere pumpen på egen hånd. Overholdes dette ikke, kan pumpen blive beskadiget eller brugeren komme til skade. A. Montering 1) Varmepumpen skal monteres på et sted med god ventilation. 2) Rammen skal fastgøres til et betonfundament eller en konsol ved hjælp af bolte (M10). Betonfundamentet skal være jævnt og solidt. Konsollen skal kunne holde til pumpens vægt og være antikorrosionsbehandlet. 3) Der må ikke placeres genstande i nærheden af pumpens luftindtag eller - udtag, da disse kan blokere luftstrømmen, og der skal være minimum et frirum på 50cm rundt om enheden. Overholdes dette ikke, forringes pumpens ydelse, eller den stopper helt. 4) Varmepumpen har brug for en separat pumpe (leveres af brugeren). Pumpens anbefalede vandgennemstrømning kan ses i afsnittet Tekniske Parametre. Maks. løft 10 m. 5) Når varmepumpen kører, skal man være opmærksom på, at på vertikal modellen kommer der kondensvand ud gennem bunden. På horisontal modellerne medfølger der et afløbsstuds (tilbehør). Montere dette ind i hullet i bunden og tilslut herefter den lille slange, så kondensvandet kan bortledes. B. Ledningsføring 1) Tilslut varmepumpen parallelt med filterpumpen, eller parallelt via styrestrømmen. Spændingen skal svare til den mærkespænding, som er specificeret på Varmepumpen. 2) Tilslut varmepumpen til jord. 3) Ledningsføringen skal udføres af en kvalificeret elektriker i overensstemmelse med el-diagrammet. 4) Sørg altid for fejlstrømsbeskyttelse i henhold til de lokale regler om ledningsføring (lækstrøm 30 ma). 5) Evt. strømkabel i jorden ud til varmepumpen skal være udlagt efter gældende regler og standarder. 7

9 VI. Betjeningsvejledning Styringens display og taster Indstilling af vandtemperatur og klokkeslæt Varme Timer-indikator Timer On On/Off Ur Timer Off Timer-indikator UR TIMER ON TIMER OFF Varmer. Driftsdisplay A. Når pumpen er slukket, viser displayet klokken. B. Når pumpen er tændt, viser displayet poolvandets temperatur. 1. Indstilling af vandtemperatur A. Kan udføres, uanset om pumpen er tændt eller slukket. B. Tryk på eller for at indstille vandtemperaturen. Tallene blinker i displayet. Indstil den ønskede vandtemperatur med og. C. Efter fem sekunder vender displayet tilbage til normal visning. D. Tryk på eller for at se den indstillede temperatur. 8

10 2. Indstilling af klokkeslæt A. Kan udføres, uanset om pumpen er tændt eller slukket. B. Tryk på for at indstille klokkeslættet. Når tallene i displayet blinker, trykkes igen på for at indstille timetallet. Indstil med og. Før tallene holder op med at blinke, trykkes på for at indstille minuttallet. Indstil med og. Når minuttallet er indstillet, trykkes på, og vandtemperaturen vises. Efter 30 sekunder vender displayet tilbage til normal visning. 3. Indstilling af Timer On/Off A. Tryk på for at indstille timerens start-tidspunkt. Når indikatoren lyser, og tallene blinker, trykkes igen på for at indstille timetallet. Indstil med og. Før tallene holder op med at blinke, trykkes på for at indstille minuttallet. Indstil med og. Når minuttallet er indstillet, trykkes på og vandtemperaturen vises. Efter 30 sekunder vender displayet tilbage til normal visning. B. Tryk på for at indstille timerens sluk-tidspunkt. Når indikatoren lyser, og tallene blinker, trykkes igen på for at indstille timetallet. Indstil 9

11 med og. Før tallene holder op med at blinke, trykkes på for at indstille minuttallet. Indstil med og. Når minuttallet er indstillet, trykkes på, og vandtemperaturen vises. Efter 30 sekunder vender displayet tilbage til normal visning. C. Annullering af Timer On/Off-indstilling Tryk på eller for at annullere en Timer On/Off-indstilling. Når tallene blinker, trykkes på. Når indikatoren ikke lyser mere, og LEDdisplayet viser vandtemperaturen, er Timer On/Off-indstillingen annulleret. Efter 30 sekunder vender displayet tilbage til normal visning. VII. Test 1. Inspektion før ibrugtagning A. Tjek, at hele systemet er monteret korrekt, og at rørtilslutningerne er i overensstemmelse med rørdiagrammet. B. Tjek, at ledningsføringen er i overensstemmelse med el-diagrammet, og at jordingen er korrekt. C. Sørg for, at hovedafbryderen er slukket. D. Tjek temperaturindstillingen. E. Tjek luftindtag/-udtag. 10

12 .. Test A. Vandpumpen bør startes før varmepumpen, og varmepumpen bør slukkes før vandpumpen. Kan også køres sammen parallelt. B. Brugeren skal starte pumpen, tjekke for utætheder, indstille en passende temperatur i termostaten. C. For at beskytte varmepumpen er den udstyret med en tidsforsinket startfunktion. Når varmepumpen startes, vil ventilatoren køre i 1 minut, før kompressoren går i gang. D. Tjek for unormal støj, når pumpen starter. VIII. Sikkerhedsforanstaltninger.. Bemærk A. Indstil en passende temperatur, så vandet er behageligt. Undgå, at vandet bliver for varmt. B. Der må ikke placeres genstande i nærheden af pumpens luftindtag eller - udtag. Overholdes dette ikke, forringes pumpens ydelse, eller den stopper helt. C. Fjern aldrig ventilatorgitteret. D. Sluk straks for pumpen, og kontakt din lokale forhandler i tilfælde af unormal støj, lugt, røg eller elektrisk lækage. Forsøg ikke at reparere den selv. E. Anvend eller opbevar ikke brændbare gasser eller væsker såsom 11

13 fortyndere, maling eller brændstof i nærheden af pumpen for at undgå brand. F. For at optimere varmeeffekten skal rørene mellem swimmingpool og varmepumpe isoleres. Der anvendes en overdækning af swimmingpoolen. G. Tilslutningsrørene mellem swimmingpool og varmepumpe bør være 10 m, ellers kan varmeeffekten ikke garanteres. H. Denne pumpeserie har en høj ydeevne ved lufttemperaturer mellem +15 C og +25 C. 2. Sikkerhed A. Sørg for, at børn ikke kan nå hovedafbryderen. B. Hvis der sker en strømafbrydelse, når pumpen kører, starter den automatisk op igen, når strømmen senere vender tilbage. Så sørg derfor for at slå strømmen fra, når der sker en strømafbrydelse, og genindstil temperaturen, når strømmen vender tilbage. C. Sluk evt. på hovedafbryderen i lyn- og tordenvejr for at undgå, at pumpen beskadiges af lynnedslag. D Hvis pumpen ikke kører i en længere periode, afbrydes strømmen, og vandet tømmes af ved afmontere indløbs røret. 12

14 IX. Vedligeholdelse Pas på: Risiko for elektrisk stød Afbryd strømmen til varmepumpen, før rengøring, inspektion eller reparation udføres. A I vintersæsonen, når poolen ikke anvendes, foretages følgende: 1. Afbryd strømmen for at undgå, at udstyret beskadiges. 2. Tøm varmepumpen helt for vand. Vip varmepumpen for at få det sidste vand ud. Frostskader dækkes ikke af garantien.!!vigtigt: Skru indløbsrørets studs af, så vandet kan løbe ud. Hvis der står vand i pumpen om vinteren, vil det fryse til is og muligvis beskadige titaniumvarmeveksleren. 3. Dæk pumpen til, når den ikke er i brug. B Rengør pumpen med rent vand tilsat et almindeligt rengøringsmiddel. Anvend ALDRIG benzin, fortyndere eller lignende. C Tjek bolte, kabler og tilslutninger regelmæssigt. 13

15 X. Fejlfinding (almindelige fejl) Ej fejl Tjek igen Problem A. Tydelig hvid, dampagtig kold luft eller vand B. Plop-lyd Automatisk start eller stop Varmepumpen kører ikke Kører, men varmer ikke Årsag A. Ventilatormotoren stopper automatisk, når der skal afrimes. B. Der vil høres en lyd fra magnetventilen, når afrimning starter eller stopper. C. 2-3 minutter efter start eller stop høres en lyd af strømmende vand. Denne lyd stammer enten fra kølemidlet, som strømmer gennem systemet, eller fra vand, som bortledes under affugtning. D. Plop-lyden under drift skyldes ekspansion på varmesiden og sammentrækning på kølesiden af varmeveksleren, når temperaturen varierer. Tjek, om timeren fungerer korrekt. A. Er filterpumpen startet. B. Er der strøm ud til varmepumpen. C. Tjek om sikring sprunget. D. Maskinbeskyttelse aktiveret (driftslys tændt) E. Tjek timeren (driftslys tændt) Tjek, om pumpens luftindtag/-udtag er blokeret. Bemærk! Stop pumpen, afbryd strømmen, og kontakt din lokale forhandler, hvis: a) Kontakterne ikke virker, som de skal. b) Sikringen ofte springer, eller fejlstrømsafbryderen ofte bryder. 14

16 Fejlkoder NR. Fejlkoder Fejlbeskrivelse Handling 1 EE 1 Beskyttelse mod højt tryk Kontakt din forhandler. 2 EE 2 Beskyttelse mod lavt tryk Kontakt din forhandler. 3 EE 3 Beskyttelse mod lavt vandtryk 1. Tjek, om der strømmer vand gennem pumpen. Sørg for, at pumpen er tændt. 2. Eller kontakt din forhandler. 4 EE 4 A. Enfaset pumpe: defekt forbindelse, som skyldes, at PROT2-klemmen på PCB'en sidder løs. B. Trefaset pumpe: Trefaset sekvensbeskyttelse Kontakt din forhandler. 5 PP 1 Fejl på poolens vandtemperaturføler Kontakt din forhandler. 6 PP 2 Modeller kun med varmefunktion: Fejl på udblæsningstemperaturføler Modeller med både varme- og kølefunktion: Kontakt din forhandler. Fejl på kølelegemets temperaturføler 7 PP 3 Fejl på varmelegemets temperaturføler Kontakt din forhandler. 8 PP 4 Temperaturføler for returgas Kontakt din forhandler. 9 PP 5 Lufttemperaturføler Kontakt din forhandler. 10 PP 6 Beskyttelse mod overbelastning af kompressor Kontakt din forhandler. 11 PP 7 Når temperaturen er <0 C, aktiveres Automatisk maskinbeskyttelse automatisk stop for beskyttelse (Ej fejl) 15

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe OUTDOOR 1 2 3 4 5 6 MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION 0.1 0 0.2 0.4 MPa 0.3 ATUAL Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Indendørs enhed

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer METROMINI 4 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 METRO nummer: 117041602 VVS nummer: 345141330 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 5 El montering 10 Brugervejledning

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING RZQ00C7YB RZQ0C7YB 000 c A a B b C A a e c B e b C d D d D c a A a B c e f e f b C b c a A a f B c e e f b C b h 00 h 00 d D d d D d 00 000 00 00 (mm) A B 7-77 7 7 A B 8 8 8 9 8

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning Klargøring Da beskrivelserne

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere