Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Tradium Mariagerfjord"

Transkript

1 Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så vi i fællesskab kan nå dine uddannelsesmål. Vi vil gennem uddannelsen skabe undervisningssituationer og et undervisningsmiljø, hvor du som elev får mulighed for at undersøge, lytte, reflektere, diskutere og tænke over det, som du skal lære. Du gør en forskel. Du er en vigtig part i, at den daglige undervisning bliver en god faglig og lærerig proces. Enhver god undervisning forudsætter aktivitet fra alle deltagere. Det vil sige både fra undervisere og elever. Man er bl.a. aktiv ved at stille spørgsmål når der er ting, man ikke forstår. Ved at stille spørgsmål opnås en dybere erkendelse, og der skabes refleksion. Refleksion og erkendelse er to sider af en indholdsrig, udfordrende og sjov undervisningsdag, hvor kreativitet og kritisk sans er vigtige elementer og redskaber i indlæringsprocessen. I dagligdagen lægger vi derfor vægt på værdierne: Flid Omsorg Udfordring som skal være vore ledetråde for en indholdsrig undervisningsdag, samarbejdet, atmosfæren og det sociale fællesskab eleverne i mellem samt mellem eleverne og lærerne. Flid - fordi vi sætter pris på, at du er flittig. Vi betragter det som en naturlig ting, at du laver dine ting til tiden og møder velforberedt op til timerne. Hermed kan du også bedre spørge, hvis der er ting du ikke forstår. Jo mere elevaktivitet jo bedre undervisning. Omsorg - fordi vi er bevidste om, at det er et vigtigt element, når vi skal løse problemer og konflikter, men det er også en vigtig faktor for, at du når dine uddannelsesmål. Udfordring - fordi vi sætter pris på og respekterer forskelligheden. Uanset elevforudsætninger skal du som elev udfordres. Enhver elev skal have mulighed for at dyrke sine talenter. Vi ønsker, at Tradium skal være et godt sted at lære og at være. Derfor er det vigtigt, at vi alle lever op til ovennævnte værdier. Du har valgt at tage din ungdomsuddannelse hos Tradium, og vi håber du får en god og udbytterig tid hos os. Det forudsætter bl.a., at vi afstemmer forventningerne til hinanden. Så ved du også, hvad vi forventer af dig i dagligdagen. God arbejdslyst vi glæder os til samarbejdet.

2 Handelsskolens Grundforløb - HG Den mest anvendte HG- uddannelse består af 2 år på HG (grundforløb) og 2 år i praktik (hovedforløb). Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs kvalifikationer og uddannelsesønsker. Det merkantile grundforløb giver adgang til uddannelse indenfor detail, handel, kontor eller finans. Der er forskellige adgangskrav til de enkelte uddannelsesområder, og derfor kan grundforløbet have forskellige længde. HG omfatter følgende fag og niveauer: Dansk niv. F, E, D og C Engelsk niv. F, E, D og C Erhvervsøkonomi niv. F, E, D og C Salg og service niv. F, E, D og C Informationsteknologi niv. F, E, D og C Samfundsfag niv. F, E og D 2. fremmedsprog niv. F, E og D Elevernes kvalifikationer har betydning ved indplacering i grundforløbspakkerne. På Mariagerfjord tilbyder vi følgende grundforløbspakker: - Multi: Et traditionelt grundforløb for den almindelige elev fra 9. og 10. klasse. - Business: For de stærke 9. og 10. klasses elever. Udfordringer som kan være i form af B-niveau i erhvervsøkonomi og engelsk, som letter adgangen til akademiuddannelserne. Eller business/karriereforløb med fokus på opstart af egen virksomhed. - Beauty & lifestile: For elever der ønsker praktik inden for detail, og som samtidig er kreativ og har interesse for skønhed, velvære, sundhed og motion. Undervisningen på HG veksler mellem traditionel klasseundervisning, gruppearbejde og projektarbejde. Denne vekslen giver en varieret hverdag, som med praksisnære projekter afspejler den hverdag, som eleverne senere vil møde i erhvervslivet. Ved afslutningen af grundforløbet skal eleverne gennemføre et projekt, som sammen med opnåede resultater i grundfagene giver adgang til en praktikplads. Det 4-årige uddannelsesforløb afsluttes med en fagprøve. Handelsskolens Grundforløb for studenter - HGS HGS forløbet varer 12 uger og omfatter nedenstående fag. Informationsteknologi niv. F, E, D og C Erhvervsøkonomi niv. F, E, D og C Salg og service niv. F, E, D og C Ved afslutningen af grundforløbet skal eleverne gennemføre et projekt, som sammen med opnåede standpunktskarakterer i grundfagene giver adgang til en praktikplads. Praktiktiden varer 2 år inkl. skoleperioder og afsluttes med en fagprøve.

3 Handelsskolens Grundforløb for voksne - HGV HGV varer 38 uger og omfatter nedenstående fag: Dansk niv. F, E, D og C Engelsk niv. F, E, D og C Erhvervsøkonomi niv. F, E, D og C Salg og service niv. F, E, D og C Informationsteknologi niv. F, E, D og C Samfundsfag niv. F, E og D 2. fremmedsprog niv. F, E og D Ved afslutningen af grundforløbet skal eleverne gennemføre et projekt, som sammen med opnåede standpunkts- eller eksamenskarakterer i grundfagene giver adgang til en praktikplads. Praktiktiden varer 2 år inkl. skoleperioder og afsluttes med en fagprøve. Individuelt emne På HG og HGV skal der udarbejdes et individuelt emne i: Engelsk niv. E og C Informationsteknologi niv. E og C På HGS skal der udarbejdes et individuelt emne i: Informationsteknologi niv. D og C HG-praktikvejen HG-praktikvejen er en praktisk uddannelse, hvor eleverne med det samme starter i en praktikvirksomhed. Praktikvirksomheden kan være enten i en butik, en handelsvirksomhed eller på et kontor. De to første år skal eleven i alt 38 uger i skole. Det foregår sådan, at eleven er i skole to dage om ugen, og resten af ugen i virksomheden. Eleven får løn under hele uddannelsen. Undervisningen ligger i moduler af 14 ugers varighed: Modul A: Modul B: Modul C: Modul D: Dansk niv. E, erhvervsøkonomi niv. E, salg og service niv. D Engelsk niv. E, samfundsfag niv. E, informationsteknologi niv. E Dansk niv. D, erhvervsøkonomi niv. D, salg og service niv. C, Tysk niv. E Engelsk niv. D, samfundsfag niv. D, informationsteknologi niv. C Efter de to første år er eleven klar til at følge det ordinære forløb for praktik inkl. skoleperioder. Disse har typisk en længde på 2 uger og antallet af perioder varierer afhængigt af uddannelsen. Det 4-årige uddannelsesforløb afsluttes med en fagprøve.

4 Adgangskrav til uddannelsesaftale Der er adgangskrav til alle uddannelser indenfor det merkantile område. F.eks. Finansuddannelsen Dansk niv. C Erhvervsøkonomi niv. C Engelsk niv. C 2. fremmedsprog niv. D IT niv. C Salg og service niv. D Samfundsfag niv. D Alle fag skal bestås med karakteren 02 Kontoruddannelse med øvrige specialer Dansk niv. C Erhvervsøkonomi niv. E Engelsk eller 2. fremmedsprog niv D 2. fremmedsprog niv. E IT niv. C Salg og service niv. D Samfundsfag niv. D Alle fag skal bestås med karakteren 02 Handelsuddannelse med specialer Dansk niv. D Erhvervsøkonomi niv. D Engelsk niv. E 2. fremmedsprog niv. E IT niv. C Salg og service niv. C Samfundsfag niv. D Fagene dansk, erhvervsøkonomi, IT og salg og service skal bestås med karakteren 02 Detailhandelsuddannelsen med specialer Dansk niv. D Erhvervsøkonomi niv. D Engelsk niv. D 2. fremmedsprog niv. (E) IT niv. D Salg og service niv. C Samfundsfag niv. D I fagene dansk, engelsk, erhvervsøkonomi, IT, salg og service samt samfundslære skal opnås et gennemsnit på mindst 02 Der findes flere uddannelser med andre adgangskrav

5 Caseeksamen i de merkantile grundfag På HG kan du komme til caseeksamen i disse grundfag og niveauer: Fag Niveau 2. fremmedsprog F, E, D og C Dansk F, E, D og C Engelsk F, E, D og C Erhvervsøkonomi E, D og C Informationsteknologi E, D og C Salg og service D og C Samfundsfag D og C Der kan også forekomme eksamen i valgfag. Årgang Antal prøver Grundforløbsprojekt HG 1. år 1 1 HGV 1 1 HG 2. år 2 1 HGS 0 1 HGP 1 1 Eksamen Undervisningsministeriet bestemmer hvilke fag der skal aflægges eksamen i. Udover grundfag og valgfag skal der også aflægges eksamen i grundforløbsprojekt. Alle prøver varer 30 minutter. Alle eksamener i grundfag er caseeksamener. En caseeksamen består af en casearbejdsdag og en eksamen. Casearbejdsdag Casearbejdsdagen er din forberedelsestid. Casearbejdsdagen starter kl. 8:00, når du får udleveret caseopgavesættet, og den varer 8 timer. Du må gerne fortsætte med at forberede dig i dagene frem til eksamen. Caseopgavesættet Der er 5-7 delopgaver i et caseopgavesæt. Du skal løse alle. Du må gerne tale med andre (undtagen skolens lærere) om løsningen af opgaverne. Du skal forberede en selvstændig præstation, som du kan præsentere til caseeksaminationen. Du må tilføje, justere og forbedre dine opgaver i tiden fra arbejdsdagen og frem til eksamen. Caseeksamen Eksamen er individuel du skal altså alene til eksamen. Det er din præstation, der tæller. Du skal gøre rede for alle opgaverne. Til eksamen skal du have alt dit materiale fra casearbejdsdagen med. Det er f.eks. dine besvarelser og dit præsentationsmateriale. Censor bestemmer, hvilke delopgaver i caseopgavesættet, du skal præsentere under eksamen. Grundforløbsprojekt Ved afslutningen af et grundforløb udarbejdes der et grundforløbsprojekt med udgangspunkt i de generelle kompetencer samt i de specielle kompetencer for det hovedforløb, du ønsker at fortsætte din uddannelse i. Du kan højest samarbejde med 2 andre, og det skal tydeligt fremgå, hvilke emner der er udarbejdet af dig i forhold til hele produktet. Du eksamineres mundtligt og kun i din egen del af projektet.

6 Sprogrejser og forlagt undervisning På HG tilbydes forskellige former for forlagt undervisning og sprogrejser. På HG 1. år er det traditionelle tilbud en uges sprogskole i Brighton, England Ved indkvarteringen i Brighton bor eleverne to og to sammen i private hjem. På HG 2. år er det traditionelle tilbud tre ugers forlagt undervisning i Glasgow, Skotland I Glasgow bor eleverne på vandrehjem. Eleverne deltager i undervisning på College, hvor det er lokale lærere som underviser. Endelig samarbejder skolen med Guideskolen. HG 2. års eleverne tilbydes et ophold på guideskole som forlagt undervisning. En væsentlig del af undervisningen i udlandet omfatter kulturelle og sociale forhold. Der planlægges undervisning i internationale emner for de elever, som ikke er med ude at rejse.

7 Handelsgymnasiet - HHX En handelsstudentereksamen sigter mod at give dig en sproglig - økonomisk studentereksamen med fokus på aktuelle samfunds- og erhvervsmæssige forhold. Gennem uddannelsen er det vores mål, at du får nye udfordringer, der skaber grundlag for din personlige og faglige udvikling. Vi lægger vægt på, at udfordringerne gives i et trygt miljø. Grundforløb HHX-uddannelsen er inddelt i et grundforløb og et studieretningsforløb. Grundforløbet varer det første år. Det overordnede formål med forløbet er at udvikle dig fra at være folkeskoleelev til gymnasieelev samt give dig grundlag for valg af studieretning. Studieretningsforløbet er en pakke af studieretningsfag og obligatoriske fag, som du læser i din stamklasse. Med en bestået handelsstudentereksamen kan du gå i gang med videregående studier af forskellig varighed på f. eks. universiteter, handelshøjskoler eller erhvervsakademier. Ønsker du ikke at læse videre, men derimod gerne vil have praktikplads indenfor finans, spedition, revision eller handels- og kontorområdet, er det også en mulighed. Studieretning Efter grundforløbet vælger du endeligt din studieretning. Det endelig valg af studieretning skal du foretage i begyndelsen af december. Det betyder, at vi i januar flytter lidt rundt på eleverne i klasserne, og at nogle fag deles i hold alt efter niveau. Herefter foregår undervisningen med udgangspunkt i din studieretning. Som led i opbygningen af din studieforberedende skrivekompetence skal du i 2g besvarer en opgave i en faglig problemstilling fra dansk eller samtidshistorie eller begge fag. Samt udarbejde en studieretningsopgave(sro), hvor du inddrager mindst et studieretningsfag på B niv. I 3g skal du lave et studieretningsprojekt(srp) i to af dine fag hvoraf mindst, et studieretningsfag på A niveau, samt et fag på mindst B-niveau indgår i besvarelsen af projektet. Til løsning af denne opgave får du 2 uger hvor du selvstændigt skal arbejde med og skriv opgaven. Studieområde del 1, 2 og 3. Det første år af uddannelsen består af undervisning i de obligatoriske fag og et tematiseret forløb kaldet studieområde del 1. Et af formålene med studieområdet er at give dig et overblik over uddannelsens fag, så du bliver sikker på, at du har valgt den rigtige uddannelse og studieretning. Et andet formål med studieområdet er, at du skal udvikle studiekompetence. Det betyder, at du skal lære at blive opmærksom på, hvordan du lærer bedst. Ved at udnytte den viden får du den bedste gymnasietid, og du bliver klar til senere at læse på en videregående uddannelse. I studieområdet er der undervisning i fagene dansk, sprog, samfundsfag og matematik og i de fag, der kendetegner handelsgymnasiet, afsætning, virksomhedsøkonomi og international økonomi. Du får dermed mulighed for at opleve alle de fag, som du møder i uddannelsen. I studieområde del 1 beskæftiger du dig med det faglige stof i de enkelte fag, men du skal også lære at behandle problemstillinger og kombinere metoder fra forskellige fag.

8 Tværfaglige temaer Det gør du i fire temaer, hvor du arbejder tværfagligt. Temaerne har overskrifterne: virksomhedsøkonomi samfundsøkonomi/samfundsfagligt sprogligt/kulturelt eksamensprojekt I det virksomhedsøkonomiske tema bliver du undervist i fagene afsætning, virksomhedsøkonomi og eventuelt matematik. Her arbejder du bl.a. med opgaver omkring grundlæggelse af et firma. I det samfundsøkonomiske/samfundsfaglige tema bliver du undervist i fagene samfundsfag, international økonomi og matematik. Her arbejder du bl.a. med aktuelle økonomiske problemstillinger. I det sproglige/kulturelle tema arbejdes der med relevante problemstillinger inden for fremmedsprogene spansk, tysk, engelsk og faget dansk. Hvert tema afsluttes med, at du udarbejder en synopsis om en udvalgt problemstilling. Du får enten en mundtlig eller skriftlig tilbagemelding på opgaven. I eksamensprojektet arbejder du med et af de tidligere behandlede temaer. Den problemstilling som du behandler i denne synopsis danner baggrund for en mundtlig eksamination. I studieområdet del 2 der foregår i 2g, beskæftiger du dig med et overordnet fokus på erhvervsøkonomisk metode og anvendelse af fagenes teori og terminologi på en måde, der skaber bevidsthed om det karakteristiske ved disse fags metoder. Der arbejdes i casebaserede forløb, fortrinsvis i grupper med informationsindsamling, analyse og opstilling af handlingsalternativer med udgangspunkt i konkrete virksomheder. Studieområdet del 2. kan afsluttes med en erhvervscase der består af en synopsis samt mundtlig eksamen. I studieområde del 3 der foregår i 3g, vælger skolen en tematisk ramme der har et internationalt perspektiv, og som sikre et relevant fagligt mål i de involverede fag tilgodeses. Som afslutning på dette arbejde udarbejdes en synopsis i det internationale område (DIO). Internationale aktiviteter I en globaliseret verden er det naturligt, at den internationale dimension er en naturlig del af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførsel. Alt afhængig af studieretning vil du kunne opleve: studieture til en udenlandsk storby studieophold på en udenlandsk institution eventuel udveksling med en udenlandsk skole Alle elever får mulighed for en studietur til en udenlandsk storby. Evaluering Dine præstationer bliver løbende evalueret. Formålet med evalueringen er at drøfte, hvordan du som elev kan forbedre dit standpunkt. Karakterer Alle elever modtager karakterer tre gange om året. Der afgives karakter i november, marts og maj måned.

9 Eksamen og prøver 1g - Studieområdet afsluttes med et eksamensprojekt, der fører frem til en mundtlig prøve. For de elever, der afslutter samfundslære og/eller matematik på niveau C, kan disse fag udtrækkes til eksamen. Derudover vil du komme til interne årsprøver i udvalgte fag. 2g - I løbet af 2g er der interne prøver både efterår og forår. Derudover skal der udarbejdes en opgave inden for fagene dansk og historie, samt en studieretningsopgave(sro). Prøver, der afsluttes på niveau B, f.eks. matematik og/eller virksomhedsøkonomi, kan udtrækkes i enten skriftlig eller mundtlig eksamen. Derudover kan klassen komme op i erhvervscase. I lighed med 1g vil der også være interne årsprøver. 3g - I løbet af året er der interne prøver såvel efterår som forår. På tredje år skal du lave to store opgaver. Et studieretningsprojekt(srp), som udarbejdes i løbet af efteråret og som afleveres i december måned. En synopsis i det internationale område(dio) der udarbejdes i løbet af foråret. Eksamen i DIO er obligatorisk hvis man ikke har været til eksamen i erhvervscase i 2g, har man derimod været til eksamen i erhvervscase i 2g er DIO med i udtrækket. Medio maj offentliggøres dine eksamener af to gange. Først får du oplyst, hvilke fag du skal op i skriftligt, og lidt senere de mundtlige fag. Beståelseskrav For at kunne blive indstillet til eksamen på normale vilkår skal du mindst have et gennemsnit på 2,0 af dine årskarakterer. Gennemsnittet kan ikke opnås ved oprunding. For at bestå den samlede uddannelse, skal du bestå både på årskarakterer og eksamenskarakterer.

10 Praktiske oplysninger Adgang til skolen Skolen har installeret elektronisk nøgle, der giver dig mulighed for at benytte nogle af skolens faciliteter udenfor normal skoletid. Med en personlig nøglebrik har du mulighed for at åbne skolens hoveddør og derved få adgang til elevområderne. Nøglebrikken kan du få i administrationen og den udleveres mod et depositum på 50 kr. Nøglebrikken er personlig og må ikke udlånes til andre. Misbrug kan medføre inddragelse af nøglen. Adresseændring Skolens register bliver automatisk opdateret af Folkeregisteret, så det er ikke nødvendigt at meddele, hvis du flytter. Aflevering af opgaver Alle opgaver, der er stillet af læreren skal afleveres til tiden og i en sådan form, at de kan godkendes af denne. En opgave kan være: en stil, et projekt, en hjemmeopgave, et oplæg eller en fremlæggelse. Hvis du grundet sygdom er ude af stand til at aflevere opgaven, er det dit ansvar at få en aftale med læreren om et andet afleveringstidspunkt den første dag du møder på skolen igen (se også studie- og ordensreglement). Såfremt opgaver, der indgår i eksaminationen til eksamen, ikke er afleveret til tiden, kan du ikke indstilles til eksamen. Aflysning af undervisning Skolen bestræber sig på, at der sættes vikarer på flest mulige af de timer, hvor lærere kan være forhindrede i at gennemføre undervisning på grund af sygdom, deltagelse i kurser, mv. Aflysninger, skemaændringer, vikar mv. annonceres via Lectio (hh) og elevplan (hg). Kontoret åbner kl sygemeldinger behandles straks herefter. Hvis det på grund af snestorm eller lignende bliver nødvendigt at aflyse undervisningen, vil dette blive meddelt i morgenudsendelserne fra P4 Nordjylland og kunne ses på Afskrift Afleverede opgaver, som er afskrift eller hentet fra Internettet, opfattes som snyd på linje med eksamenssnyd og kan medføre bortvisning fra uddannelsen (se også studie- og ordensreglement). Alkohol og rusmidler Det er strengt forbudt at møde til undervisning eller andre aktiviteter på skolen i påvirket tilstand, og det påhviler enhver ansat på skolen at gribe aktivt ind, hvis en person/personer indtager rusmidler af enhver art eller optræder i rusmiddelpåvirket tilstand på skolens område. Hvis det konstateres, at en elev overtræder skolens regler vedrørende indtagelse af alkoholiske drikke og øvrige rusmidler, kan det medføre midlertidig bortvisning fra skolen. Som et led i opklaringen kan eleven blive bedt om at lade sig teste for rusmidler. Hvis den unge er under 18 år, skal forældrene inddrages i opklaring af overtrædelsen og den efterfølgende problemløsning. Kun til fester og lign. må der indtages alkohol. Hele rusmiddelpolitikken fremgår af Lectio og hjemmesiden. Befordring med taxa Ved sygdom eller invaliditet kan der i særlige tilfælde ydes befordring med taxa. Sygdommen eller invaliditeten skal være skriftligt dokumenteret af din læge/sygehus. Du selv skal betale for dokumentationen. Befordring kan tidligst bevilliges en uge efter ansøgningen. Henvend dig på kontoret for nærmere information.

11 Bibliotek - infocenter Skolens bibliotek infocenter - finder du ved kantinen. Infocenteret på Tradium er ikke et traditionelt bibliotek, som det kendes fra folke- eller skolebiblioteker. Det fungerer ligesom de informationscentre, der findes på videregående uddannelser. Her finder du et bredt udvalg af faglitteratur inden for skolens undervisningsområder, heraf mange på fremmedsprog, men du er også velkommen til bare at komme og læse aviser eller tidsskrifter og lave gruppearbejde. De fleste materialer er til hjemlån. Centeret vil være bemandet med en bibliotekar dels en selvbetjeningsterminal, hvor du skal bruge dit sygesikringskort. Infocenteret indeholder også en afdeling med komplet videoredigeringsudstyr, pc-arbejdspladser, kopimaskine/printer, trådløst netværk og lamineringsmaskine. Det er en god ide at starte din informationssøgning via skolens webside Infocenteret har sin egen side, hvor du bl.a. kan søge på materialer, forny dine udlån samt bruge de mange betalingsdatabaser infocenteret abonnerer på. Infocenteret administrerer også udlån af undervisningsmaterialer. Husk at alle materialer er udlånt personligt, så pas godt på dem, byt dem ikke med andre og lad dem ikke ligge i klassen. På skolens hjemmeside under infocenter kan du altid se, hvilke materialer du har lånt, og hvornår de skal afleveres. Vær opmærksom på at ødelagte eller bortkomne materialer skal erstattes. Boligforhold Der findes i Hobro et stort udbud af værelser og lejligheder. Derudover findes et antal kollegier og kollegielignende boliger hvoraf kan nævnes: Kollegium på Amerikavej - 51 ungdomsboliger tæt ved skolen. Hobro Boligforening, Sdr. Allé 5, 9500 Hobro. Tlf , Værelser og lejligheder - Økoplan ApS, Kontaktperson: Bodil Skærris. Tlf / Hjemmesider: Brand/evakuering Klassens kontaktlærer vil drage omsorg for, at du får kendskab til skolens indretning og dermed placering af nødudgange samt de forholdsregler, alle skal iagttage under brand. Der er i hvert klasselokale ophængt en evakueringsplan. Det er vigtigt, at du har kendskab til planen. Bøger Skolen stiller gratis lærebøger til rådighed. Du må ikke skrive i de udlånte bøger. Du kvitterer for modtagelsen af bøgerne, som du har ansvaret for indtil de afleveres igen. Bøgerne skal naturligvis bindes ind for at skåne dem. Bortkomne bøger skal du erstatte til dagspris. Du skal selv betale for papir, lommeregner og ringbind. Aflevering af bøger Bøgerne afleveres, når du får hjemkaldelse på dem. Afleveres bøgerne ikke til tiden, vil du modtage endnu en hjemkaldelse. Afleveres bøgerne stadig ikke, sendes fordringen videre til skolens økonomiafdeling. I sidste instans vil du blive indberettet til Told & Skat, der vil inddrive pengene via din selvangivelse. Ordbøger De almindelige ordbøger (Gyldendals røde ordbøger) skal du selv købe. Handelsskolen stiller visse specialordbøger til rådighed. Der er desuden elektroniske ordbøger på skolens computere. Dimission Når den afsluttende eksamen er overstået, fejres det med en højtidelighed hvor elever, familie og lærere mødes på skolen til overrækkelse af eksamensbeviser, taler, legatuddeling mm. I forbindelse med Dimissionen, er der klassefotografering på skolen.

12 Elevator Skolens elevator må kun benyttes af personalet og elever med handicap. Elevplan Skolens interne kommunikationssystem på HG. Her kan du bl.a. se skema, karakterer osv. Elevråd Elevrådet er elevernes officielle repræsentation. Det repræsenterer eleverne over for skolens bestyrelse, ledere og lærere. Elevrådets opgave er at varetage elevernes undervisningsmæssige, faglige, kulturelle og personlige interesser. Elevrådet sammensættes i et forretningsudvalg med repræsentation af en formand og en næstformand. Alle elever på skolen har valgret og er valgbare til elevrådet. Elevrådet sammensættes inden udgangen af august måned med valg af en klasserepræsentant og en suppleant for hver klasse. Elevrådsrepræsentanten er ansvarlig for at informere om alt, hvad der arbejdes med i elevrådet. Udfordringerne og opgaverne i elevrådet er mange. Elevrådet forsøger at gøre hverdagen lidt festligere, og det er vigtigt, at klasserne vælger en repræsentant, som har tid og lyst til at gøre et stykke arbejde med dette. Evaluering Dine præstationer bliver løbende evalueret. Formålet med evalueringen er at drøfte, hvordan du som elev kan forbedre dit standpunkt. Ferieplan (Undervisningsfrie perioder - alle dage er inklusive i ferien) 1. skoledag efter sommerferien HHX skoledag efter sommerferien HG skoledag efter sommerferien HGV og HGS skoledag efter sommerferien HGP Efterårsferie 12/10-20/ Juleferie 21/12-05/ Vinterferie 08/02-16/ Påskeferie 12/04-21/ Bededagsferie / Kristi Himmelfartsferie 29/05-01/ Grundlovsdag Pinseferie 07/06 09/ Sommerferien starter Fester Indimellem alt det faglige holder vi nogle gode fester. Skolen er arrangør af idrætsfesten, den store gallafest og dimissionsfesten derudover holder elevrådet også fester og arrangerer bl.a. fredagscafe. Forsikring I. Personskade Skolen har ikke tegnet forsikringer for eleverne. Er du udsat for et ulykkestilfælde i forbindelse med din skolegang, kan skolen ikke yde økonomisk dækning for den personlige skade. Skolen kan dog i visse tilfælde gøres ansvarlig efter almindelige erstatningsretslige regler for ulykkestilfælde. Hvis du ikke er dækket af en heltidsulykkesforsikring, medfører dette, at du ikke er dækket forsikringsmæssigt ved skader forvoldt ved ulykkestilfælde, fx. i skoletiden, dvs. timer og frikvarterer på ekskursioner, herunder rejser til ud- og indland ved arrangementer på eller uden for skolen, tilrettelagt af skolen eller elevråd m.v. ved ophold i øvrigt på skolens område på vej til og fra skole

13 Du kan muligvis kræve at få erstatning, hvis du kan gøre et ansvar gældende over for en skadevolder, fx en skolekammerat, en trafikant eller en grundejer, hvis skadevolderen er erstatningspligtig efter almindelige erstatningsretlige regler og er dækket af en ansvarsforsikring. Skolen vil derfor anbefale, at du i egen interesse sørger for, at du er dækket af en heltidsulykkesforsikring, der også gælder ved ulykkestilfælde i hjemmet, i trafikken, på sportspladsen osv. II. Tingskade Bliver dine ting - fx tøj, skoletaske, cykel eller knallert ødelagt eller stjålet mens du er på skolen, er det dine forældres (eller din egen) indboforsikring, der i givet fald skal yde erstatning. Skader ved hærværk fx på en cykel, der står på skolen, er ikke dækket af den normale indboforsikring. Det samme gælder tyveri af penge og smykker, når der uhindret er adgang til pengene m.v. Skolen kan normalt ikke gøres erstatningsansvarlig for tyveri og hærværk på skolen. Hvis du på skolen forvolder skade på andre personer eller andres ting, herunder skolens lokaler, inventar m.v., kan du personligt blive gjort erstatningsansvarlig efter gældende regler. Skolen vil anbefale, at du også her i egen interesse sørger for, at du er dækket af en indbo og ansvarsforsikring. Hvis du bliver udsat for et ulykkestilfælde, tyveri eller selv forvolder skade, bedes du henvende dig til afdelingsforstanderen. Forældrekontakt Ønsker dine forældre eller din værge at kontakte skolen, er de velkomne til at henvende sig til ledelsen eller din studievejleder. På handelsskolen afholdes der desuden forældreaftener. Fredagscafé Der vil i løbet af året blive afholdt et antal fredagscafé er, hvor man kan hygge sig, høre musik mm. En fredagscafé kan fx være arrangeret af skolen, elevrådet eller en klasse efter aftale med afdelingsforstanderen. Fællesarrangementer I løbet af skoleåret er der en række fællesarrangementer. Arrangementerne kan have en faglig og kulturel dimension. Derudover vil der være samlinger, hvor klasserne selv på skift er ansvarlige for aktiviteten. Der er mødepligt til arrangementerne. Glemte sager Glemte sager afleveres og afhentes på kontoret. Efterlad ikke penge og andre værdigenstande i tasker og overtøj. Gæster på skolen Det er ikke tilladt for andre end skolens elever og personale at færdes på skolen. Gæster bedes henvende sig på kontoret. Til fx fester og lign. kommer indbudte gæster til at stå på en gæsteliste, som tjekkes ved indgangen. Hjælpemidler Hjælpemidler ved eksamen; Alle får udleveret skriftlig information om tilladte hjælpemidler i de enkelte fag. Hjælpemidler i forbindelse med fysiske handicaps; Se under Støtteforanstaltninger Idrætsdag Der afholdes hvert år i efteråret en idrætsdag for ungdomsuddannelserne, hvor der dystes inden for mange forskellige sportsgrene, fx motionsløb, fodbold, volleyball, rundbold, håndbold etc. Idrætsdagen afsluttes med en sportsfest om aftenen. Information internt Al information fra skolen findes primært på Lectio (hh), elevplan (hg) og hjemmesiden. Stillingsopslag og informationer fra Praktikservice vil blive opslået på den store opslagstavle ved skolens hovedindgang.

14 Internationalisering Handelsskolen byder på mange muligheder for at få den internationale dimension med i studieforløbet. Studieture er med til at give dig faglig ballast, når du en gang skal læse videre eller søge job i erhvervslivet, hvor kendskab til fremmede kulturer og normer er en stor fordel. Samtidig er studieture med til at skabe et godt fællesskab i klassen. IT På Tradium råder vi over gode IT faciliteter. IT indgår som en naturlig del af uddannelsen. Ved skoleårets start får du tildelt et personligt brugernavn og en adgangskode. Dette giver dig adgang til skolens netværk, brugerprogrammer og Internettet. Der er etableret trådløst netværk på skolen, så det er muligt at bruge bærbar pc er med trådløst netkort. Der er naturligvis en række regler for anvendelsen af skolens netværk. Disse udleveres ved skolestart. Der er opstillet printere og scannere på gangarealerne som kan benyttes. Alle elever tildeles ved skolestart en konto med værdi af kr. 200,00. Hver gang du kopierer eller printer trækkes et beløb på kontoen, som modsvarer det, du har brugt. En A4 side koster 0,25 kr. i sort/hvid og i farve kr. 0,80. Skolen ser med alvor på evt. tilfælde af sabotage på IT-udstyret. Det kan medføre bortvisning, jf. skolens IT-regler. Kantinen I kantinen kan du købe diverse lune retter, smørrebrød, sandwich, salat, sodavand, juice mv. Kantinen er åben fra kl.: morgenmad frokost (fredag til kl ) Karakterer 7-trins-skala Alle elever på Handelsskolen får karakterer efter nedenstående karakterskala: Karakter Relation til ECTS 12 A Den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler 10 B Den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 C Den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 4 D Den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 02 E Den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 00 Fx Den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål -3 F Den ringe præstation gives for den helt uacceptable præstation Der er tale om absolutte karakterer, dvs. at karaktererne udtrykker, hvor du står i forhold til læreplanen, ikke i forhold til de andre elever/studerende. Du kan læse mere om karakterskalaen på Kilometerpenge I særlige tilfælde kan du få kilometerpenge. På kan du se, hvilke krav du skal opfylde for at få kilometerpenge. Vær opmærksom på, at der skal betales skat af kilometerpenge.

15 Kommunikation eksternt Skal du i forbindelse med dit skolearbejde - skrive til nogen uden for skolen, fx til en virksomhed, skal brevet/materialet altid gennemses af kontoret, før det sendes af sted. Ved eksterne besøg fx på kommunekontorer eller i virksomheder er det vigtigt, at du og dine kammerater udviser respekt og høflig interesse. Skolen er meget afhængig af den støtte, vi modtager, bl.a. fra mange af de lokale virksomheder, og det er derfor vigtigt, at vi efterlader et godt indtryk efter hver kontakt. Kontaktlærer Alle klasser på handelsskolen har tilknyttet en kontaktlærer, der sammen med dig og din klasse har til opgave at skabe et godt klima i klassen. Kontaktlæreren er det koordinerende led mellem lærere, studievejledere, ledelse og elever. Kontaktlærerens vigtigste opgaver er at: Følge løbende op på elevens og klassens studiemiljø og samarbejde Fungere som kontaktled til studievejleder vedr. enkeltelever, fx i forbindelse med personlige problemer Fungere som bindeled mellem klassen, studievejlederen, klassens lærere og skolens ledelse Medvirke aktivt til elevernes overholdelse af skolens ordens- og oprydningsregler, samt udarbejde klassespejl. Kontoret Kontoret ligger lige til venstre for hovedindgangen. Kontoret er behjælpeligt ved særlige spørgsmål som f.eks. SU og transport. Lectio Skolens interne kommunikationssystem på HH. Her kan du bl.a. se skema, lektier og karakterer. Legater Legater, der er specielt rettet mod skolens elever, vil blive meddelt på elevopslagstavlerne. Dette gælder også legater for elever, der ønsker at videreuddanne sig i udlandet. Ansøgninger indkaldes i april måned. For at komme i betragtning skal man helst have modtaget bekræftelse på skoleophold eller lignende i udlandet. Man kan dog også søge, hvis man kun mangler endelig bekræftelse. Legathåndbøger findes på studievejlederkontoret. Hvis du får legater til uddannelsesformål, kan du hos SU søge om at få dit fribeløb hævet tilsvarende. Lærerne Selv om alle lærerne er forskellige, er der nogle fælles træk. De er først og fremmest faglærere. Hver lærer har kun få fag. Det er altså specialister, der kommer til klasserne med hvert sit fagområde og fagsprog. Lærerne koncentrerer sig primært om det faglige arbejde, men de arbejder sammen om din klasse, så du kan være sikker på, at de er meget opmærksomme på klassemiljøet og har føling med hver enkelt elev i klassen. Mentor Eleverne på HG har mulighed for at tale med en mentor hvis de har brug for støtte til problemstillinger ved skolegangen.

16 Morgensamling Cirka en gang om måneden eller efter behov - holder vi morgensamling i kantinen eller i salen. Formålet med samlingerne er at give informationer fra ledelse og elevråd og have socialt samvær med hinanden. Mødepligt Der er mødepligt til alle timer. Lærerne registrerer alt fravær elektronisk. Ved sygdom eller anden fravær skal du underrette skolen via Lectio (hh) eller elevplan (hg) hurtigst muligt. Ved længerevarende sygdom skal vi have skriftlig dokumentation. Skolen vurderer i hvert enkelt tilfælde niveauet på dit fravær. Om der skal iværksættes sanktioner afhænger af en konkret vurdering. Dit fravær indgår også i vurderingen af, om du skal til eksamen på særlige vilkår. Det betyder, at du skal til eksamen i alle fag. Praktikservice Praktikservice har bl.a. til formål at hjælpe elever, der ønsker at få en elevplads efter endt uddannelse på skolen. Vi har kontakt til mange lokale virksomheder, som vi hjælper med at finde den rigtige elev. Hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med at søge elevplads f.eks. hjælp til at skrive en ansøgning og/eller CV at finde relevante jobannoncer at kontakte en virksomhed at forberede jobsamtalen - så er du altid velkommen til at kontakte Jeanette Gosvig på mail Søger du elevplads? så husk også løbende at tjekke ledige elevstillinger på Psykologordningen Skolen har en psykolog tilknyttet. Hvis du har personlige problemer, kan din studievejleder henvise dig til en række samtaler med psykologen. Rejseregler Ekskursioner: Ekskursioner omfatter rejser af maksimalt 3 skoledages varighed i Danmark, Norden og Europa. Maksimal pris er kr. 2000,-. Turens indhold skal have relation til undervisningen, og minimum 80 % af klassens/holdets elever skal deltage. Studierejser: Studierejser omfatter fagrelaterede studierejser af 5 skoledages varighed. Rejsemål og priser afhænger af studierejsens formål og indhold, som på forhånd skal godkendes af skolens ledelse. Minimum 80 % af klassens elever skal deltage, før studierejsen kan gennemføres. Der vil ofte være et øvre loft for antal deltagere i forbindelse med fx udvekslingsrejser. Her vil studieaktiviteten for den enkelte elev være udslagsgivende i udvælgelsen. På alle årgange er der desuden mulighed for ekskursioner og fagrelaterede studierejser efter de ovenfor nævnte regler. Ringetider HH OG HG

17 Rygepolitik Jf. ny rygelov er der rygeforbud overalt på skolens område indendørs og udendørs. Sikkerhed Tradium har, som loven kræver, en sikkerhedsorganisation. Arbejdet i denne organisation består bl.a. i: at udarbejde regler/instrukser i tilfælde af brand at drage omsorg for, at tekniske installationer er i orden at det fysiske miljø i det hele taget lever op til de regler, som gælder for en skole af vores slags Skader på personer og ting Hvis du på skolen kommer til skade eller får personlige ejendele ødelagt, kan du henvende dig på kontoret. Et evt. erstatningsansvar for skolen afgøres efter gældende ansvarsregler. Hvis du forårsager skade på andre personer eller ting, herunder skolens lokaler, inventar og bøger skal du straks melde det på kontoret. Du vil kunne blive gjort ansvarlig, dvs. erstatningspligtig efter gældende regler (Se under punktet forsikring ). Smitsomme sygdomme Du bør meddele, hvis du har fået en smitsom sygdom, bl.a. røde hunde og fåresyge. Øvrige elever orienteres ved opslag om, at der er en smitsom sygdom på skolen, så de kan være opmærksomme på evt. symptomer. Snyd Se under punktet Afskrift. Studievalg Nordjylland Det regionale vejledningscenter Studievalg Nordjylland gennemfører i løbet af skoleåret informations- og vejledningsaktiviteter i forhold til videreuddannelse i samarbejde med skolen. Studievalgsvejleder Vita Schou kan træffes på mail. eller tlf eller mobil Se desuden opslag med træffetider på skolens kontor. Læs mere om studievalg Nordjylland på Du vil høre nærmere om arrangementerne, der også fremgår af skolens aktivitetsoversigt. Du kan finde information om alle videregående uddannelser i Danmark på Uddannelses- Guiden.dk Studievejledningen på HG og HHX Alle elever har en vejleder, hvis opgaver bl.a. er: at hjælpe ved personlige problemer at vejlede om gennemførelse af uddannelsen Studievejlederen er din hjælper og rådgiver. Vejlederen har tavshedspligt og personlige oplysninger vil kun blive videregivet til andre, hvis du accepterer det. Støtteforanstaltninger (Specialpædagogisk støtte) Hvis du er hæmmet pga. fysisk handicap, stærk ordblindhed el. lign., eller hvis du pga. længerevarende sygdom er dårligere stillet end dine klassekammerater, er der visse muligheder for støtteforanstaltninger (f.eks. ekstraundervisning, specialbyggede borde og stole og tekniske hjælpemidler). Tal med din studievejleder.

18 SU - Statens Uddannelsesstøtte SU (statens uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp du kan få, mens du er under uddannelse. For at få SU er der en række betingelser, der skal være opfyldt. Du skal være fyldt 18 år. Du kan få SU fra kvartalet efter, du bliver 18 år Din uddannelse skal være SU godkendt (HG og HHX er godkendte uddannelser) Du skal være dansk statsborger Du skal være studieaktiv. Det er skolen, der afgør, om du er studieaktiv Du må ikke samtidig få anden offentlig støtte Der er en grænse for, hvor meget du må tjene ved siden af SU en Du taster selv din ansøgning For at søge om SU skal du bruge NemID (som du skal bruge for at logge på og ansøge om SU) samt en Nem-konto (som pengene vil blive indsat på), den kan du få gennem din bank. Når du har tastet din ansøgning, går der normalt 2 4 uger, før pengene er til rådighed på din Nem-konto. Det er vigtigt, at du søger om SU til en ungdomsuddannelse, samt at du finder den rigtige afdeling på Tradium. Hvor meget kan du få Du får et fast beløb hver måned. Størrelsen på dit stipendium er afhængig af dine forældres indkomst (hvis du er under 20 år) og om du er udeboende eller bor sammen med dine forældre eller én af dem. Har du spørgsmål De fleste spørgsmål om SU kan du få besvaret ved at gå ind på adressen Går du på HG eller HH, skal du se under ungdomsuddannelser. Har du særlige problemer med SU, eller problemer med udbetaling af SU, så henvend dig til skolens kontor. Sygdom Bliver du pludselig syg, kan du henvende dig på kontoret, der vil hjælpe dig med hjemtransport. Blandt skolens elever vil enkelte i løbet af skoletiden blive akut syge. I nogle tilfælde kan det medføre, at eleven besvimer, får krampe eller andre ubehageligheder. I disse tilfælde opfordrer vi jer til at tage situationen med ro og undgå enhver form for panik - lad kompetente folk overtage den syge elev. Langt de fleste pludseligt opståede sygdomme er heldigvis forholdsvis ufarlige og harmløse. Ved en rolig optræden er I alle med til at gøre det nemmere for både den syge elev og for jer selv. Forbindingskasse mm. findes på kontoret. I Studie- og ordensreglementet er reglerne vedr. fravær og sygdom nærmere beskrevet. Telefon I forbindelse med projektarbejder mm. vil du til tider få behov for at skulle i telefonisk kontakt med f.eks. virksomheder, offentlige myndigheder o.l. Til dette formål kan du benytte elevtelefonen på biblioteket. Du må kun ringe fra telefonen, hvis dit opkald har noget med undervisningen at gøre! Der skal tastes 0 for at ringe eksternt. Temadage Der er temadage på alle årgange på Handelsskolen. Det er dage, hvor undervisningen er flerfaglig, og der arbejdes i nogle tilfælde på tværs af klasserne. Dagene er skemalagte, og der er mødepligt, da undervisningen indgår i pensum. Lærerne vil i god tid informere dig om indholdet i temadagene.

19 Transport Går du på HHX eller HG kan du søge om at få rabat på transport. Du kan bestille et Ungdomskort til brug på strækningen mellem din bopæl og din skole, i den periode du er under uddannelse. Du kan bruge Ungdomskort til både bus og tog. Du kan køre ubegrænset på kortet mellem skole og bopæl, samt ubegrænset buskørsel i hele det takstområde hvor du bor. Du skal opfylde nogle krav, for at du kan få rabat: Du skal gå på en ungdomsuddannelse (HG eller HH) Du må ikke samtidig kunne få tilskud til transport efter andre ordninger Du må ikke være i lønnet praktik eller i aktivering på en produktionsskole Du skal være studieaktiv. Det er skolen, der afgør, om du er studieaktiv Din uddannelse eller dit undervisningsforløb er tilrettelagt som heltidsundervisning Din rejsestrækning skal godkendes i et selvbetjeningssystem, som du logger på med NemID fra forsiden af ungdomskort.dk Søg om godkendelse (trin 1): er Tradium, Hobro allerede registreret som dit uddannelsessted og uddannelsesperioden korrekt, skal du blot godkende oplysningerne. Derefter fortsætter du til trin 2 - Gå til bestilling. Her skal du oploade et billede samt bestille og betale dit Ungdomskort. eller er Tradium, Hobro ikke anført som uddannelsessted, skal du vælge skolen samt en dato for uddannelsesstart og godkende din indtastning. Din elektroniske ansøgning skal godkendes af skolen og det sker i løbet af 2-5 dage. Når skolen har godkendt din ansøgning, kan du igen logge på ungdomskort.dk og vælger Gå til bestilling (trin 2). Her skal du oploade et billede samt bestille og betale dit Ungdomskort. Du må regne med en vis leveringstid (mindst 2 uger), før du modtager dit Ungdomskort fra trafikselskabet. Det er derfor vigtigt, at du søger i god tid, så du når at få dit Ungdomskort før skolen starter. Egentransport (kørsel i egen bil) se punktet kilometerpenge. Tyverier Der kan desværre forekomme tyverier. Efterlad derfor aldrig penge eller andre værdigenstande i klasselokalet. Skolen erstatter ikke mistede genstande. Uddannelsesleder HG Uddannelsesleder på HG er Helle Søborg Pedersen, der har kontor på gangen bagved administrationen. Uddannelsesleder HHX Uddannelsesleder på HHX er afdelingsforstander Poul Erik Lund, som har kontor til venstre, når du kommer ind i administrationen. Udmeldelse Du kan på ethvert tidspunkt blive udmeldt af skolen. Inden udmeldelsen bedes du kontakte din studievejleder samt underskrive en udmeldelsesblanket på kontoret. Hvis du er under 18 år, skal den forsynes med din værges underskrift. Bøger skal afleveres til Erik Luxhøj på biblioteket

20 Vikardækning på ungdomsuddannelserne Skolen bestræber sig på, at der sættes vikarer på flest mulige af de timer, hvor lærere kan være forhindrede i at gennemføre undervisning på grund af sygdom, deltagelse i kurser, mv. Ved lærerfravær kan der skelnes mellem 2 hovedgrupper af fravær: Fravær der er forudsigeligt, det vil sige tilfælde, hvor læreren eksempelvis er på kursus eller deltager i studierejser m.v. her har skolen mulighed for følgende: Omplacering af klassens lektioner, således at der opstår så få mellemtimer som muligt for eleverne De aflyste lektioner genlæses, når læreren vender tilbage Læreren har mulighed for at planlægge undervisningsaktiviteter, som ikke er direkte lærerstyrede i denne periode Fravær som opstår pludseligt - typisk ved sygdom. Skolen vil den første fraværsdag typisk vælge at: Aflyse ydertimer fx morgentimer Sørge for vikardækning, hvor det er muligt Omplacere klassens lektioner, således at der opstår så få mellemtimer som muligt for eleverne Afgørelsen af, hvornår der skal indsættes vikardækning, træffes af skolen. Afgørelsen træffes ud fra en vurdering af det pædagogiske udbytte, som eleverne vil opnå ved ordningen.

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen.

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Værd at vide Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Adgang til skolen Skolen har installeret elektronisk nøgle, der giver dig mulighed for at benytte nogle

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev Eksamensreglement HG 2013-2014 Elev Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Eksamensreglementet er for dig, der skal til prøve og eksamen

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk Information til dig, der skal til caseeksamen Casevirksomhed DT Group 2011-2012 www.dtgroup.dk Indhold Caseeksamen i de merkantile grundfag... 3 Casevirksomheden... 3 Casehistorien... 3 Casearbejdsdagen...

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Informationsmøde kommende elever 2013

Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 06.06.2013 Årgang 2013 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Per

Læs mere

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamensbevis Afsluttet 9. / 10. klasse Hvad skal du så?? HG HHX Praktik 4. år Praktik 3. år HH 3.år HG 2. år HH 2. år HG1. år HH 1. år HG uddannelsen HG HG 2.

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Bliv student fra Handelsgymnasiet

Bliv student fra Handelsgymnasiet Årgang 2010 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Marianne Munch Svendsen, uddannelseschef Præsentation af pc-ordningen v. Rune Zimmermann, konstitueret

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST CPH WEST HG Ishøj ELEVHÅNDBOG 2014-2015 UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST 03 - Velkommen 04 - Kort om skolen 05 - Vores værdier 06 - Praktiske oplysninger fra A til Z 13 - Ordensregler 15 - Kalender Velkommen

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

ABC om IBC. IBC Handelsgymnasiet. Aabenraa

ABC om IBC. IBC Handelsgymnasiet. Aabenraa ABC om IBC IBC Handelsgymnasiet Aabenraa 2015-2016 A ABC om IBC Her en liste over stort og småt, som er relevant for dig, når du går på Handelsgymnasiet (HHX) på International Business College Aabenraa,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

tønder handelsgymnasium & handelsskole

tønder handelsgymnasium & handelsskole tønder handelsgymnasium & handelsskole information om HHX & HG UDDANNELSERNE kære kommende elev Snart skal du træffe et valg - hvilken ungdomsuddannelse skal vælges? Det kan være et vanskeligt valg, som

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

tønder handelsgymnasium & handelsskole information om

tønder handelsgymnasium & handelsskole information om tønder handelsgymnasium & handelsskole information om HHX & HG UDDANNELSERNE kære kommende elev Snart skal du træffe et valg - hvilken ungdomsuddannelse skal vælges? Det kan være et vanskeligt valg, som

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg.

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015 eucnord.dk INDHOLD Introarrangementer HH1... 4 Lektiecafé... 5 Aktivitetsdag... 7 Fredagscafé... 8 Elevrådsfester... 9 Gæsteforelæsere... 11 Wii... 13 Julehygge...

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere