14 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / MAJ 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 20.-22. MAJ 2009"

Transkript

1 14 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / MAJ BLIVER ØKONOMIENS OG INNOVATIONENS ÅR VI ER KULTUR-NAIVE DANSK DETAIL OG DESIGN BIDER SKEER MED DE STORE > SIDE 02, 03 og 08 > SIDE > SIDE Visionsråd skal løfte Danmark efter krisen Dansk Erhvervs formand efterlyser friske bud på, hvordan Danmark kommer videre efter krisen. Derfor vil organisationen have nedsat et nyt Visionsråd Af Kathrine Læsøe Engberg Den økonomiske krise nævnes på direktionsgangene flere gange dagligt og dominerer i det hele taget den erhvervspolitiske dagsorden. Dansk Erhvervs formand, Poul-Erik Pedersen, advarer mod sortsyn og ønsker i stedet konkrete bud på, hvordan Danmark kommer videre efter krisen: Jeg synes ikke, at tendensen til at tænke kortsigtet skal få lov at tage overhånd. Ikke engang i den aktuelle alvorlige situation må vi glemme, at vi selv har indflydelse på Danmarks fremtid, påpeger han og fortsætter: Vi skal evne at se perspektiverne og mulighederne i horisonten. Derfor foreslår Dansk Erhverv, at regeringen nedsætter et Visionsråd, der skal følge op på det arbejde, som Globaliseringsrådet satte i gang for tre år siden. Tanken med det nye Visionsråd er, at alle gode kræfter - politikere, uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer, fagbevægelsen med flere - skal bidrage til at udvikle de Temaet for Dansk Erhvervs Årsdag er Globalance - en ny global balance. idéer, der skal bringe Danmark ind i globaliseringens næste fase. Det nytter ikke, at vi luller os ind i en krisesøvn og bliver apatiske. Der kommer en tid efter krisen. Poul-Erik Pedersen, formand, Dansk Erhverv Den globale balance rykker mod øst Regeringen har efter Poul-Erik Pedersens mening allerede taget flere nyttige tiltag for at sikre, at sunde virksomheder ikke bukker under. Men der mangler fokus på de helt store udfordringer. Dansk Erhvervs formand nævner i den forbindelse den globale balance, som rykker mod øst fra USA og Europa til Kina og Indien, den langsigtede mangel på højtkvalificeret arbejdskraft, den gradvist stigende forsørgerbyrde og et fald eller en stagnation i danskernes uddannelsesniveau: Det er helt naturligt, at virksomhederne holder fast i det, de har, og uvilkårligt tænker på, hvordan de undgår fyringer, stigende ledighed og konkurs. Men det nytter ikke, at vi luller os ind i en krisesøvn og bliver apatiske. Der kommer en tid efter krisen. Hvis vi ikke har fokus på den - og handler i forhold til den - så taber vi terræn, siger Poul-Erik Pedersen. Dansk Erhverv har i forbindelse med sin Årsdag spurgt sine medlemsvirksomheder om, hvad der efter deres mening skal til for at ruste Danmark bedre til næste fase af globaliseringen. Resultatet gør Poul-Erik Pedersen fortrøstningsfuld: Danmark lever af viden, så derfor glæder det mig, at virksomhederne netop fremhæver folkeskolerne, universiteterne, forskning, udvikling og innovation som fremtidige fokusområder. Det viser virksomhedernes forståelse for, at Danmarks viden forbliver det mest værdifulde aktiv på det globale marked. Læs også side 4-5.

2 DANSK ERHVERV leder MAJ 2009 S 2 Tungt år for dansk eksport I 2009 forventer Dansk Erhverv et fald i den danske eksport på 5,5 % Tid til et Visionsråd Af Poul-Erik Pedersen, formand, Dansk Erhverv Når krisen på et tidspunkt vender, tager vi ikke bare fat, hvor vi slap. Krisen er andet end blot en vækstpause. Den vil også forandre økonomien og kraftigt forstærke eksisterende tendenser. Vi ser allerede nu, hvordan krisen rammer forskellige sektorer på forskellige måder. Den traditionelle fremstillingsindustri rammes væsentligt hårdere end den videnintensive servicesektor. Udviklingen har længe gået i denne retning, men krisen har forstærket tendensen. Vi skal leve af viden - og vel at mærke en viden, som i langt højere grad bringes i spil globalt. En banal erkendelse, vil nogen mene - men nej, for vi mangler at følge denne erkendelse op med handling, hvis vi skal bruge krisen til at ruste os til fremtiden. Lad mig nævne fire af de væsentligste udfordringer, når vi taler om at få vidensamfundets råstof og infrastruktur på plads: For det første skal nye generationer på arbejdsmarkedet skabe mere værdi pr. arbejdstager end den generation, der er på vej på pension. Det kræver en højere uddannelsesfrekvens. For det andet skal vi have en slankere offentlig sektor. Situationen på arbejdsmarkedet vil betyde, at konkurrencen om arbejdsstyrken vil øges. Velstand og vækst forudsætter, at der er tilstrækkelig med arbejdskraft til den private sektor. For det tredje har alt for få danske virksomheder innovationsaktiviteter og for lidt forskning. Af Pernille Thorborg På vort største eksportmarked Tyskland, der aftager knap 20 % af den danske vareeksport, er det især industrien, der er ramt: Sammensætningen af den danske eksport til Tyskland består primært af underleverancer til eksportindustrien, hvorfor vi rammes relativt hårdt. Af samme årsag får vi også minimalt ud af den tyske vækstpakke, der primært er rettet mod privatforbruget, siger cheføkonom Jens Brendstrup, Dansk Erhverv, og fortsætter: Vi forventer et fald i eksporten til Tyskland på -2,4 % i Det vil især være maskiner, transportmidler og bearbejdede varer til den tyske industri, som vil blive ramt af den stagnerede tyske økonomi. Mere konjunkturresistente produkter som medicin og fødevarer vil derimod ikke blive ramt så hårdt. Finanskrisen har ramt Sverige ekstra hårdt, og investeringerne samt den indenlandske efterspørgsel ventes at falde stærkt i Privatforbruget præges af stigende ledighed, og industrien melder om faldende ordreindgang på både hjemme- og eksportmarkederne: Vi forventer et fald i den danske eksport til Sverige på 10,5 % i 2009, konkluderer Jens Brendstrup. En boligkrise af historiske dimensioner samt den finansielle krise har sparket benene væk under den britiske økonomi. Det britiske boligsalg er på det laveste niveau i et halvt århundrede, og intet tyder på, at bunden er nået. Dansk Erhverv forventer derfor et fald i eksporten i 2009 på 7,4 %. Selv om krisen også har ramt det norske marked, er effekterne noget mindre end på vore andre eksportmarkeder. Dansk Erhverv forventer, at Norge vil opleve en kort recession i 2009 med negativ vækst på -1,2 % for igen i 2010 at se positiv vækst. Det vil give et forventet fald i eksporten i 2009 på 4,0 %. Væksten i USA forventes i 2009 at lande på -3,1 %. Men der ses allerede nu de første tegn på bedring i økonomien i konjunkturbarometrene, boligsalget og privatforbruget: Danmark står stærkt på det amerikanske marked med en bred vifte af relativt konjunkturresistente produkter, hvilket vil være med til at stabilisere eksporten. Vi forventer derfor kun et eksportfald på 1,8 % i 2009, slutter Jens Brendstrup. For det fjerde kan der med fordel være flere dimittender fra de videregående uddannelser, der har forretningsforståelse eller kendskab til iværksætteri. Udfordringerne er velkendte - men hvad med løsningerne? Spørgsmålet er, om det er tid til en afløser for Globaliseringsrådet. Dansk Erhverv foreslår derfor, at der etableres et Visionsråd, som skal fastholde fokus på de langsigtede udfordringer. Krisen har gjort spørgsmålet om, hvad vi skal leve af på lang sigt, langt mere akut. Derfor skal Visionsrådet først og fremmest fokusere på, hvordan vi omstiller os, og hvordan vi gør det i et langt hurtigere tempo. Krisen har vist os, at den globale balance får vidtrækkende konsekvenser for Danmark. Nu gælder det om at udnytte indsigten til at handle klogt. UDGIVES AF BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F Annoncesalg: T Redaktion Teddy Østerlin Koch (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Kim Østrøm, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, Kathrine Læsøe Engberg design: 1508 layout og tryk: Schultz Grafisk Udgives 30 gange årligt Oplag: ISNN: Titel: Dansk Erhverv (Kbh.) Stor tiltro til 2010: Sund opbremsning Bente Wolf Lytje, B/Luncha, Søborg, er en af optimisterne Af Hans Christian Mogensen Kantinevirksomheden B/Lunch i Søborg har lidt mindre travlt end tidligere. Men det er ingen katastrofe. Virksomheden blev startet i 2003 af Bente Wolf Lytje og har siden starten kun oplevet fremgang: Der har været gang i den, og vi har måske hvilet på laurbærrene i nogle år, fortæller hun. Den økonomiske opbremsning i år har betydet, at virksomheden nu har mere fokus på kreativitet og nytænkning: Jeg er optimist og ikke særligt bekymret, lyder det fra indehaveren. Den nye situation har nemlig betydet, at det ikke længere er et problem for virksomheden at skaffe kvalificerede medarbejdere. Under opsvinget led virksomheden under, at det var svært at skaffe arbejdskraft: Nu får jeg rigtig mange uopfordrede jobansøgninger, konstaterer Bente Wolf Lytje. Det betyder, at virksomheden kan tage nye kunder med kort varsel og hurtigt tilpasse sig en øget efterspørgsel, når den forventes at opstå næste år.

3 DANSK ERHVERV økonomi MAJ 2009 S 3 Stor tiltro til 2010 Nedgang bliver vendt til vækst allerede i Det vurderer Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder i en undersøgelse, som er en del af en ny, omfattende prognose for dansk økonomi Af Pernille Thorborg Pessimismen er ved at løje af ude i de danske virksomheder. De rammer godt nok bunden hårdt i 2009, men allerede fra 2010 begynder det igen at lysne. Det viser en ny, omfattende prognose og medlemsundersøgelse, som Dansk Erhverv har gennemført. Ifølge undersøgelsen regner virksomhederne således både med faldende beskæftigelse, færre investeringer, lavere eksport og dalende omsætning i Men i 2010 vender det, og der vil igen være fremgang på alle fire parametre - dog især på eksport og omsætning. På baggrund af medlemsundersøgelsen vurderer Dansk Erhverv, at vi vil se markant lavere vækst i investeringer og i det nationale salg i Men recessionsperioden bliver kortvarig: Dansk økonomi vil nå bunden i Men vi forventer at se en synlig forbedring af nøgletallene i slutningen af 2010, hvor der vil være en vækst i bruttonationalproduktet på 0,1 % for hele året. Det skyldes blandt andet, at effekterne af vækstinitiativerne er begyndt at præge forbrugernes forventninger til fremtiden. I Danmark forventes især SP-ordningen at understøtte forbruget, konkluderer cheføkonom Jens Brendstrup. Mangel på arbejdskraft bliver en udfordring Når man kigger nærmere på nøgletallene for de seneste år og sammenligner med Dansk Erhvervs prognose, springer den stigende ledighed Nøgletal Realvækst i % Bruttonationalprodukt 1,6-1,1-2,4 0,1 Import 2,8 3,7-5,3 0,8 Eksport 2,2 2,2-5,5 0,5 Privat forbrug 2,4-0,1-2,1 0,9 Offentligt forbrug 1,3 1,1 1,8 1,6 Investeringer 3,1-3,6-6,2-2,4 Lagerændringer 0,2 0,3-0,2 0,0 Ledighed (1.000) 78,0 51,6 85,8 115,5 Inflation 1,7 3,4 1,1 1,4 Betalingsbalance (mia.) 12,0 35,4 18,0 17,5 Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhvervs egne skøn. i øjnene. Den forventes at nå op på og personer ved udgangen af henholdsvis 2009 og svarende til en gennemsnitlig årlig ledighed på og personer. Men selv om en stigning i ledigheden til over personer kan synes voldsom, ligger en ledighed på omkring 4 % af arbejdsstyrken fortsat under det strukturelle niveau. Dansk Erhverv betegner det ikke som alarmerende for økonomien som helhed. Få år længere ud i fremtiden bliver det derimod en udfordring at få tilstrækkelig arbejdskraft. Derfor opfordrer organisationen politikerne til at forberede nye reformer: Det politiske hovedfokus bør i de kommende år være målet om at fastholde en større andel af arbejdsstyrken på arbejdsmarkedet. Fleksibiliteten på arbejdsmarkedet er ganske vist højere end nogensinde før. Men den demografiske udfordring vil kræve skatte- og arbejdsmarkedsreformer, der kan bidrage til at øge arbejdsudbuddet og produktiviteten - krisetider eller ej, siger Jens Brendstrup. Servicevirksomhedernes nettoforventninger i forhold til året før Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april NB: Nettoforventningerne er beregnet som den andel af virksomheder, der forventer en stigning inden for den pågældende faktor fratrukket den andel, der forventer et fald. Fakta om prognosen Dansk Erhverv forventer, at væksten i den danske eksport vil ende på cirka 5,5 % i 2009 og 0,5 % i Hvis der kommer en kraftig opgang i den internationale handel, kan det dog ikke afvises, at eksporten når op mod 1 % i Importen forventes at falde med 5,3 % i 2009 og stige med 0,8 % i Dansk Erhverv forventer, at betalingsbalancen vil stabilisere sig over de kommende år og ende på cirka 18 milliarder kroner i Ledigheden forventes at nå op på og personer ved udgangen af henholdsvis 2009 og svarende til en gennemsnitlig årlig ledighed på og personer. Læs hele prognosen på:

4 DANSK ERHVERV globalisering MAJ 2009 S 4 Danskerne parate til globaliseringen Halvdelen af danskerne ser positivt eller meget positivt på internationaliseringen, og to ud af tre oplever internationalisering på deres arbejdsplads, viser ny undersøgelse foretaget af Capacent Epinion for Dansk Erhverv Af Kim Østrøm Danskerne er i fuld gang med at tage globaliseringen til sig. Den større rejseaktivitet, den øgede tendens til at tage job uden for hjemlandet og virksomhedernes udflytning af produktion til andre lande er blandt de fænomener, der følger med globaliseringen. Halvdelen af danskerne ser positivt eller meget positivt på den tiltagende internationalisering, som Danmark som en lille åben økonomi tager fuld del i. Det viser en ny befolkningsundersøgelse foretaget af Capacent Epinion for Dansk Erhverv. Den viser endvidere, at hver tredje dansker har et neutralt syn på udviklingen, mens 16 % ser negativt på globaliseringen. Internationalisering på jobbet Opdeles danskerne efter uddannelse og beskæftigelse træder forskellen på deres syn på globaliseringen tydeligt frem. 57 % af funktionærerne, 60 % af de selvstændige og 63 % af de studerende ser positivt på globaliseringen, mens blot 31 % af arbejderne har denne holdning. To ud af tre beskæftigede danskere oplever i en eller anden grad den stigende internationalisering på deres arbejdsplads. Det kan være i form af udenlandske medarbejdere, engelsk som arbejdssprog, udflytning af aktiviteter og/eller øget konkurrence fra udlandet. Knap hver anden dansker - 44 % - har i deres omgangskreds udlændinge, der bor og arbejder i Danmark. Hovedresultater afdansk Erhvervs undersøgelse > Overordnet ser halvdelen af danskerne positivt på den stigende internationalisering. > To ud af tre beskæftigede danskere oplever i varierende omfang stigende internationalisering på arbejdspladsen. > Knap hver anden dansker har udlændinge i omgangskredsen. > Halvdelen af danskerne vurderer, at danske virksomheder er godt rustet til at klare sig i øget international konkurrence. > Danskerne overvurderer Kinas aktuelle betydning for den globale økonomi. Læs mere om undersøgelsens resultater på: Virksomheder peger på mere uddannelse og forskning Af Kim Østrøm For godt tre år siden spillede Globaliseringsrådet ud med 14 indsatsområder, der tilsammen skulle styrke Danmarks placering i den globale økonomi. Dansk Erhverv har nu spurgt en række medlemsvirksomheder for at få et fingerpeg om, hvordan de ønsker den fremadrettede indsats prioriteret for at ruste Danmark bedst muligt til globaliseringen. Undersøgelsen viser, at ønsket om at styrke Danmarks konkurrenceevne gennem uddannelse og forskning står højt på virksomhedernes ønskeliste. medlemsmøde Målt på en skala, hvor 0 betyder, at virksomhederne vurderer emnet til ikke at være relevant, og 5 betyder, at de finder emnet meget relevant, svarer virksomhederne i gennemsnit: > 4,38 til ønsket om, at Danmark skal have verdens bedste folkeskole. > 4,17 til ønsket om, at de danske universiteter er i verdensklasse. > 4,09 til ønsket om gode rammer for virksomhedernes forskning, udvikling og innovation. Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 127 virksomheder, som alle enten arbejder internationalt og/eller tilhører markedet for rådgivning og videnservice. Offensive veje gennem krisen Få inspiration på Dansk Erhvervs medlemsmøde til at se muligheder midt i den økonomiske krise Danmark til eksamen i globalisering Karakterer givet efter den nye karakterskala Makroøkonomisk parathed Indeks for Danmarks globalisering i internationalt perspektiv Trafikal infrastruktur IT-infrastruktur Offentlig-privat samarbejde Beskatning Forskning og udvikling Befolkningens tillid til globalisering Skalaen indeholder følgende karakterer: > 12 gives for den fremragende præstation > 10 gives for den fortrinlige præstation > 7 gives for den gode præstation > 4 gives for den jævne præstation > 02 gives for den tilstrækkelige præstation > 00 gives for den utilstrækkelige præstation > -3 gives for den ringe præstation > Tirsdag den 9. juni 2009, kl > Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K

5 DANSK ERHVERV globalisering MAJ 2009 S 5 Vi skal ikke spænde pigtråd om Danmark Kan vi holde den globale balance? Dansk Erhverv har i sin Årsdagsanalyse set Danmarks globaliseringsparathed efter i sømmene og givet karakterer efter den nye skala. Der er ingen dumpekarakterer, men vi skal lægge os i tøjlerne Af Kathrine Læsøe Engberg Hvis Danmark var til eksamen i globalisering, hvordan ville vi så klare os? Ud fra det spørgsmål har Dansk Erhverv udarbejdet en analyse, som belyser Danmarks globaliseringsparathed på syv områder - lige fra trafikal infrastruktur til befolkningens tillid til globalisering. Det er bestemt ikke på alle punkter, at Danmark ville gå sejrrigt fra det grønne bord. Eksempelvis kan det ikke blive til mere end et 4-tal - og altså en jævn præstation - i kategorien Viden skaber værdi, som sætter fokus på Danmarks position inden for forskning, innovation og udvikling: Hele den globale balance forrykkes mod øst. Vi vil ændre vores opfattelse af, hvad Made in China betyder - Kina vil ikke længere være verdens fabrik, men et centrum for forskning. Fundamentet for de danske virksomheder er netop medarbejdernes viden, og Østens fremmarch på det globale marked udfordrer os for alvor og skærper kravene, siger administrerende direktør Jens Klarskov, Dansk Erhverv. Han påpeger, at befolkningens uddannelsesniveau er faldende. En ny undersøgelse udført af Danmarks ErhvervsforskningsAkademi viser, at de offentlige bevillinger til internationale forskningsaktiviteter er faldende på trods af generelt stigende offentlige bevillinger til FoU: Regeringen har taget en række initiativer for at styrke vores position. Men det er ikke nok, hvis vi skal være skarpest på viden, forskning, innovation og kreativitet. Derfor anbefaler Dansk Erhverv, at vi satser mere på at anvende og udvikle andres viden og eksisterende teknologier og tænker dem ind i vore services, produkter og forretningsmodeller. Derudover skal vi sænke både marginalskat og forskerskat, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at tiltrække og fastholde udenlandske investeringer og højtuddannet arbejdskraft, pointerer Jens Klarskov. Den globale førertrøje Når det så er sagt, bedømmes Danmark pænt, når det kommer til globalisering i internationalt perspektiv. Her får vi karakteren 10. Vi har i mange år ligget i den forreste del af feltet som et af de mest globaliserede lande, og undersøgelser placerer således Danmark blandt de 10 mest globaliserede. Dette skyldes en relativt stor samhandel med udlandet, mange direkte investeringer, betydelig kontakt til udlandet og aktiv medvirken i internationale organisationer. Men vi må ikke hvile på laurbærrene, advarer Jens Klarskov: Det sætter udviklingen i perspektiv, at et tidligere østblokland som Tjekkiet i løbet af få år har udviklet sig til nu at have en position som et af verdens mest globaliserede lande med et indeks på linje med Danmarks. Vores position er med andre ord under pres. Danmark har brug for fuldt ud at deltage i det internationale samarbejde og arbejde for de internationale organisationer og aftalers betydning. Derfor bør Danmark ophæve EU-forbeholdene, lyder den klare udmelding fra Dansk Erhvervs administrerende direktør. Nic Thielsen, direktør, CSC Danmark A/S Af Jesper Brønnum Mit budskab til virksomhederne er, at globalisering er meget lettere, end mange virksomheder forestiller sig. Det er for eksempel meget nemt at få løst store IT-opgaver i Indien. Imidlertid støder det på mange mentale barrierer - men meget få reelle. Det gælder bare om at komme i gang. Mit budskab til politikerne er, at vi skal gøre vores dør så åben som muligt! Det skal være enkelt at komme ind i Danmark for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. For en virksomhed som CSC i Danmark må vi sige, at tilgangen til kompetence er den trangeste vej. Det konkrete problem er, at Danmarks omdømme stadig er fremmedfjendsk. Danmarks renommé er, at vi helst vil spænde pigtråd om os selv og sætte Dannebrog på toppen. Det betyder, at indere, kinesere eller folk fra Sydeuropa ikke ønsker at arbejde i Danmark. Vi kan mærke det i CSC Danmark, når vi skal tiltrække udenlandske medarbejdere. Det går nemmere for vore kolleger i England, Sverige og Norge. Når det er sagt, må jeg sige, at det går meget bedre i dag end for et par år siden. De relevante myndigheder viser stor imødekommenhed og lytter vil vore ønsker. Ingen globalisering uden strategi og forberedelse Søren Kielgast, partner i GEMBA Innovation A/S Af Jesper Brønnum Som mindre virksomhed bliver man betaget, når repræsentanter for udenlandske virksomheder efterspørger ens produkter. Mange virksomheder kaster sig dog lidt hovedkulds ud i et eksporteventyr og går efter alt, hvad der bevæger sig. Måske får man på en messe kontakt med nogle fra Kina, USA og Sydamerika, og så kaster man en masse penge i ukritiske forsøg på at afsætte sine produkter dér. I stedet er det nødvendigt, at virksomhederne har en helt klar strategi. Der skal sættes præcise kriterier for, hvilke lande man vil satse på, hvilke varer eller serviceydelser man vil begynde med. Vi ved alle sammen, at det er utrolig vigtigt at kende kulturen i det land, hvor man vil handle. Ikke desto mindre er der rigtig mange, der ikke er godt nok forberedte. Så en øget indsats for at forberede de små og mellemstore virksomheder til at agere professionelt på den globale scene vil være givet godt ud. konference Hvordan letter vi vægten for børn? Forum for Fødevarereklamers konference om sunde og usunde fødevarer > Onsdag den 3. juni 2009

6 DANSK ERHVERV interview MAJ 2009 S 6 Vi er kultur-naive Danske virksomhedsledere mangler en grundlæggende forståelse af, at alle ikke tænker og opfører sig som danskere. Før den er på plads, er vi ikke fuldt ud klar til globaliseringen, lyder det fra professor Uffe Østergård, Copenhagen Business School Af Kathrine Læsøe Engberg Hvis man tog et foto fra helikopterperspektiv, ville professor ved CBS Uffe Østergårds kontor ligne et lille hvidt bjerglandskab med smalle grå stier. Bunker af papir udgør et varieret terræn, og midt i det hele tøffer Uffe Østergård selv rundt på linoleumsgulvet i sine Mao-sutter. Det er tydeligt, at det her ikke bare er hans kontor - det er hans eget lille forskerunivers. Herfra har han forsket i nationer. Nationalstaten, Europa, identitet og holocaust og skrevet værker som Europas ansigter og Europa - identitet og identitetspolitik. På Dansk Erhvervs Årsdag den 19. maj gæstede han Bella Center med et oplæg om den danske selvforståelse i et globalt perspektiv. Det er ikke alt sammen rosenrødt - det er nærmere lidt for rødt-hvidt. De danske virksomhedsledere - både på top- og mellemniveau - mangler nemlig en grundlæggende forståelse for kulturforskelle. Det viser et forskningsprojekt, som Uffe Østergård i øjeblikket leder. Manglende kulturforståelse Virksomhedslederne løber sig en masse staver i livet, fordi de antager, at andre opfører sig som danskere - at den danske måde er den naturlige. Men kulturforskellene gør, at man i de udenlandske filialer ikke bare kan lede, som man er vant til herhjemme. Man kan ikke bare give en generel ordre, og så arbejder folk selvstændigt. Det er netop en af forcerne ved det danske uddannelsessystem, at man får de kompetencer med sig. Men de fleste udenlandske medarbejdere vil have klare regler, forklarer Uffe Østergård. Han har sat sig i værelsets lyseblå sofa, men han flader ikke ud, som møblet lægger op til. I stedet sidder han let foroverbøjet indover det hvide sofabord og noterer på sit pa- Uffe Østergård: Jeg har aldrig mødt nogen, der ikke ønskede sig en velfærdsstat. De er bare ikke parate til at betale for den. (Foto: Peter Elmholt). pir. Han fortæller, at han i sin forskning er stødt på mange virksomhedsledere, der har reageret med vrede og skuffelse, når de udenlandske medarbejdere ikke levede op til forventningerne. Nogle har sågar fyret medarbejdere, som har stået helt uforstående over for lederens raseri. De har ikke følt, at de har fået at vide, hvad de skulle gøre. Problemerne melder sig ikke kun i forhold til den meget hierarkiske virksomhedskultur og tradition i Asien. Vi skal bare et smut over Øresund, for at bølgerne går højt: Svenske ledere både på top- og mellemniveau har generelt svært ved at klare sig i danske virksomheder og omvendt. I Sverige har man en tradition for at have en lang proces, hvor man taler alting igennem. Danskerne synes, det er spild af tid, men finder sig høfligt i det. Når der så er truffet en beslutning, tror svenskerne, at så er det sådan. Lige indtil de opdager, at danske medarbejdere ser det som et oplæg til forhandling, forklarer Uffe Østergård og ler af scenariet, inden han fortsætter: Vi er kulturnaive, og vi bliver simpelthen nødt til at ændre på vores forståelse af os selv og andre, før vi er klar til fremtidens globalisering. Vores igangsættertradition er meget stor og stærk i Danmark, og den bygger på kombinationen af den økonomiske åbenhed og den politiske tryghed. Hvis man går fallit med sin virksomhed, går man ikke fallit med sit liv. Uffe Østergård, professor English is not enough Her stopper opsangen ikke. For det halter ikke kun med kulturforståelsen - danskernes sproglige uformåenhed bliver i samme ombæring også pointeret: Det er altså klogt at kunne mere end engelsk. Jeg plejer at sige til de studerende, at engelsk er en forudsætning og ikke en kvalifikation. Det er klart, at man i Asien taler globish, men jeg er sikker på, at det i fremtidens globaliserede verden vil være en force at kunne flere sprog. Man ved fra erfaring, at de første tre sprog er de sværeste - derefter bliver det lettere. Når jeg siger det, bliver folk blanke i blikket. Men sprog åbner døre, påpeger Uffe Østergård, som selv kan syv-otte europæiske sprog. SMV erne er vigtige Tonerne bliver til gengæld mildere, når vi taler om Danmarks generelle samfunds- og virksomhedsstruktur. For landskabet af små og mellemstore virksomheder er som skabt til det globale marked og de fremtidige udfordringer: Det passer fantastisk godt sammen. Vi ved fra erhvervs- og økonomihistorien, at det er de små virksomheder, der er innovative. Derfor er det vigtigt, at der opstår mange små og nye virksomheder. Vindmølleeventyret er en rigtig god fortælling, som begyndte hos små virksomheder i Vestjylland og derefter bredte sig mod øst og til sidst til resten af verden, påpeger Uffe Østergård og fortsætter: Vi står midt i en udvikling i øjeblikket. Vores igangsætter-tradition er meget stor og stærk i Danmark, og den bygger på kombinationen af den økonomiske åbenhed og den politiske tryghed. Hvis man går fallit med sin virksomhed, går man ikke fallit med sit liv. Vi har sommetider været bange for, at entreprenørånden var forsvundet. Men ser man på stati-

7 DANSK ERHVERV interview MAJ 2009 S 7 portræt Uffe Østergårds Blå Bog > Født i > Uddannet mag.art. i historie fra Århus Universitet i 1976, hvor han var ansat i mange år afbrudt af forskningsophold i blandt andet Italien og USA. > I dag er han professor ved Center for Business and Politics, CBS - Copenhagen Business School og forsker eksempelvis i felterne Europas historie, EU, nationalstater og national identitet. > Har blandt andet skrevet bøgerne Europas ansigter, Europa - identitet og identitetspolitik samt Den globala nationalismen - den sidste sammen med to svenske kolleger. > Bor i Hobro og mener selv, at de fire timers transport mellem hjemmet i Nordjylland og København giver ham et perspektiv på Danmark, som man nogle gange kan mangle på den centralistisk tænkende Slotsholm. stikkerne, er det ikke tilfældet. Vi står godt rustet med små og mellemstore virksomheder med udviklingspotentiale, og det er vigtigt, at staten ikke kommer i vejen for dem. Danmark som laboratorium Uffe Østergård så gerne, at danskerne havde lidt mere selvtillid og ikke følte sig så meget som en lilleput-nation. Det er på tide at gøre op med nederlaget i 1864 og i stedet fokusere på, at Danmark i langt størstedelen af vores historie har været multinationale: Selv om vi er et lille land rent geografisk, er vi store, når det kommer til handel. Videnskabsminister Helge Sander har faktisk en pointe, når han siger, at kineserne ser sig rundt i verden efter, hvem de kan lære noget af og så blandt andet ser mod Danmark. Vi har en velfungerede velfærdsstat, som ikke hæmmer vore konkurrencemuligheder. Jeg har aldrig mødt nogen, der ikke ønskede sig en velfærdsstat. De er bare ikke parate til at betale for den. Men den er et stærkt konkurrenceparameter, og Danmark kan meget vel være en art laboratorium, hvor man kan prøve tingene af. Derfor er vi interessante - også for meget større lande, slutter han. Uffe Østergård: Det er altså klogt at kunne mere end engelsk. Jeg plejer at sige til de studerende, at engelsk er en forudsætning og ikke en kvalifikation. (Foto: Peter Elmholt).

15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009

15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009 Årsdag 2009 15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009 ÅRSDAG I GLOBALANCE S TEGN INNOVATIONENS HEMMELIGHEDER VIRKSOMHEDERNE ER KLIMA-KLAR

Læs mere

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 KØBMANDEN VIL TIL KINA GENERATIONS- SKIFTE KAN VÆRE EN POSITIV VEJ UD AF KRISEN SKROT SKAL

Læs mere

22 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 22 / 11.-13. november 2009

22 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 22 / 11.-13. november 2009 22 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 22 / 11.-13. november 2009 DEN DANSK- AMERIKANSKE FORBINDELSE 1 MILLION JOB TIL DEM DER TÆNKER ANDERLEDES EN AFTALE ER

Læs mere

Politikerne skal ikke blande sig i bestyrelsesvalg

Politikerne skal ikke blande sig i bestyrelsesvalg MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV 14.-16. marts 2012 #4 UD AF LÆRER- VÆRELSET OG IND PÅ VIRKSOMHEDERNE FIND BALANCEN MELLEM ENERGI- EFFEKTIVITET, MILJØ OG KONKURRENCEEVNE

Læs mere

Udbud ramt af afbud. 15.-17. januar 2014. SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE

Udbud ramt af afbud. 15.-17. januar 2014. SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE #1 15.-17. januar 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE GREVINDEN ØSER

Læs mere

Skattelettelser bør træde i kraft allerede i år

Skattelettelser bør træde i kraft allerede i år Side 1 950.000 kr. i udskudt moms og A-skat redder arbejdspladser Side 3 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 7 4.-6. marts 2009 www.danskerhverv.dk Skattelettelser

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 ALLE ER VELKOMNE TIL DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2011 TURISTER SØGES RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF LANDE- GRÆNSER

Læs mere

Digital konkurrence halter bagud

Digital konkurrence halter bagud #2 5.-7. februar 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV EKSPORTØRERNES SLARAFFENLAND side 10-11 SÅDAN SKABER DU KUNDEOPLEVELSER HR - DEN VIGTIGSTE RESSOURCE ADVISORY

Læs mere

19 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 19 / 30. september-2. oktober 2009

19 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 19 / 30. september-2. oktober 2009 19 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 19 / 30. september-2. oktober 2009 IT HANDLER IKKE OM COLA OG KODER SLUT MED KVINDEFNIDDER BETALER DU FOR MEGET FOR DIT

Læs mere

ressource Flyv med! Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret

ressource Flyv med! Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret ressource Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret Flyv med! Rådgivning skaber værdi som aldrig før. Her i magasinet kan du se, hvordan dygtige designere, arkitekter og

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet

Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet 4,5 millioner kr. til at fastholde udenlandsk arbejdskraft Side 6-7 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 9 18.-20. marts 2009 www.danskerhverv.dk Handels- og transportvirksomheder

Læs mere

Udkantsdanmark flytter rundt

Udkantsdanmark flytter rundt #10 7.-9. august 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV konferenen ivæ-ce 2013 rksætters vej til kapital Arrangeret af: Hvorfor lykkedes det for nogle iværksættere

Læs mere

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 BANKERNE SVARER IGEN PÅ KREDIT- KLEMMEN LYT TIL DINE KUNDER HVIS DU VIL VÆRE BÆREDYGTIG SÅDAN VIL

Læs mere

De kloge brancher får mere fra hånden

De kloge brancher får mere fra hånden #3 26.-28. februar 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DE SUNDESTE SPJÆTTER IGEN side 16 NY OVERENSKOMST PÅ BUTIKSHYLDEN BREDBÅND MED KONKURRENCE MUSIKKENS

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Frokostpause kan sikre velfærd

Frokostpause kan sikre velfærd 2 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / 16.-18. februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side -

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side - Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København > Ny lokal klimafond Energibyen Skive allierer sig med det lokale erhvervsliv for at spare mere på energien. > side Find det i Forsvaret Den -årige

Læs mere

Detailhandlen skaber værdi værdier gennem internationalisering.

Detailhandlen skaber værdi værdier gennem internationalisering. #7 15.-17. maj 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Det bedste puf side 4 Ny spilleplade for OPS > 02 Ftalater - forbudt eller ikke forbudt Forår for transport

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008 Fasthold fokus Fokus på afbureaukratisering bør ifølge Dansk Erhverv fortsat stå højt på regeringens dagsorden for at lette tilværelsen for virksomhederne: Jeg vil opfordre regeringen til at fortsætte

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

Den mest frugtbare diskussion om CSR - Corporate Social Responsibility - får vi ved at fokusere på ansvarlighed i stedet for moral.

Den mest frugtbare diskussion om CSR - Corporate Social Responsibility - får vi ved at fokusere på ansvarlighed i stedet for moral. Nyhedsbrev for industriens underleverandører 3. årgang 8. nummer januar 11 Den mest frugtbare diskussion om CSR - Corporate Social Responsibility - får vi ved at fokusere på ansvarlighed i stedet for moral.

Læs mere

Beskedne produktivitetsforbedringer kan sænke marginalskatten med 17 procentpoint

Beskedne produktivitetsforbedringer kan sænke marginalskatten med 17 procentpoint #16 11.-13. december 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØD SEISMONAUTERNE! side 08-09 MØDER MED MULIGHEDER > 04-05 DU HAR ANSVARET FOR VÆRDIKÆDEN UNGE MÅ

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk Folketinget svigter virksomhederne Side 2 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk Tiltrængt skattelettelse til iværksættere

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere