Indhold. Forord 3. 3 Forord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forord 3. 3 Forord"

Transkript

1 På arbejde i Europa

2 2 Indhold Forord 3 3 Forord 4 Jobsøgning i Europa 5 Jobsøgning fra Danmark 6 Jobsøgning på internettet 9 Job i EU-systemet 11 Byt job i den offentlige sektor 12 Praktikophold for elever 13 Grænsegængere 15 Dagpenge i udlandet 17 Skat ved arbejde i udlandet 19 Huskeliste 22 Ansættelsesvilkår 24 Udstationering for en dansk virksomhed 28 Sproglige færdigheder 30 Tilbage til Danmark 31 Resten af verden Design: Kiberg & Gormsen Tryk: Jønsson & NKN AIS Oplag: ISBN: Lagernummer: udgave september 2005 Eftertryk med kildeangivelse er tilladt I takt med den stigende internationalisering vælger stadigt flere lønmodtagere at tilbringe kortere eller længere tid i udlandet. Denne pjece søger at give svar på en række af de praktiske spørgsmål, der opstår, når man vil søge eller har fået tilbudt et job i udlandet. Det være sig permanent eller midlertidig ansættelse, udstationering, praktik eller et udlandsophold på dagpenge. Inden man beslutter sig for at rejse ud, er der ting, man bør overveje. Der kan være både praktiske og personlige udfordringer forbundet med at bosætte sig i et andet land. Men er man godt forberedt, kan et udlandsophold være en oplevelse for livet og samtidig bidrage til at kvalificere én til at arbejde inden for nye jobområder, når man vender tilbage til Danmark. Nogle af de spørgsmål og overvejelser, man bør gøre sig, er: Hvad vil jeg have ud af opholdet? Søger du oplevelser, udfordringer i dit job, udvikling af dine sprogfærdigheder eller noget helt fjerde? Forsøg at prioritere, hvad der er vigtigst for dig. Hvilket job er jeg interesseret i? Er det dit første job? Skal det være inden for dit nuværende område, eller vil du prøve kræfter med nye områder? Hvor længe vil jeg ud? Er det et kortvarigt ophold, eller vil du bosætte dig i længere tid? Hvor vil jeg hen? Hvilke sprogfærdigheder har du? Vil du lære et nyt sprog? Er jobbet eller landet det vigtigste? Hvordan er mine personlige forhold? Rejser du alene? Har din partner mulighed for at få arbejde? Har du skolesøgende børn? Hvad med familie og venner i Danmark? Har du allerede kontakter i udlandet? Er du medlem af HK, kan du få individuel vejledning om at arbejde i udlandet. Gå ind på under Nyt job og jobforhold i udlandet og send dit spørgsmål. På kan du finde inspiration og møde HK ere, som fortæller om deres erfaringer med at arbejde i udlandet.

3 4 Jobsøgning i Europa Jobsøgning fra Danmark 5 EU s regler om arbejdskraftens fri bevægelighed har gjort det muligt for borgere i EU-lande frit at søge arbejde i et andet af de 25 medlemslande* og i de tre EØS-lande Norge, Island og Liechtenstein. Herudover har Danmark lavet en aftale med Schweiz. I disse lande kan man frit rejse rundt og søge arbejde i op til tre måneder uden at skulle søge om opholds- og arbejdstilladelse. Hvis man vil blive længere end de tre måneder, eller hvis man får arbejde, skal man søge om en opholds- og arbejdstilladelse. Dette er dog en formalitet, idet alle får det. Du skal være opmærksom på, at du så ikke længere er omfattet af de danske regler og forsikringsordninger. Du bør derfor i god tid tage kontakt til både de danske myndigheder og myndighederne i det land, du påtænker at bosætte dig i. For de øvrige europæiske lande og lande uden for Europa gælder andre regler. Her kan du kontakte det pågældende lands ambassade for nærmere oplysninger. * Pr. 1. januar 2005 omfatter EU følgende lande: Belgien, Cypern, Danmark, England, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Hvis du vil søge job i udlandet, mens du er i Danmark, kan du få oplysninger om ledige job via: > De landsdækkende danske avisers jobsektioner. > De store udenlandske aviser. Jobannoncerne vil typisk være i søndags-udgaven. > Den Europæiske Unions Tidende. Her opslås stillinger inden for EU-systemet. På kan du finde information om ledige stillinger i EU s institutioner. > Arbejdsformidlingen. På de største AFkontorer i hvert amt findes vejledere, som kan oplyse om ledige job i EU-landene og andre europæiske lande og informere om sociale, kulturelle og ansættelsesmæssige forhold. Se også > Er du medlem af HK, kan du på på jobdatabasen Nytjob finde visse job i udlandet. De lande, hvor der er størst mulighed for at få arbejde, er Norge, Sverige, England og Tyskland.

4 6 Jobsøgning på internettet 7 Internettet rummer mange muligheder for at søge job i Europa. Nedenfor finder du en oversigt over de bedste adresser. Du kan vælge at søge på adresser på arbejdsformidlingerne i de enkelte lande eller i de private jobdatabaser, som dækker hele Europa. Endelig kan du vælge at søge på de enkelte lande. Arbejdsformidlinger EURES er de europæiske arbejdsformidlingers samarbejde om bl.a. fælles jobdatabaser. De to vigtigste EURES-adresser er: europa.eu.int/eures Den europæiske EURES-hjemmeside. Indeholder bl.a. fælleseuropæisk jobdatabase og CV-bank og informationer om arbejdsmarkedsforhold og arbejdsvilkår i EU- og EØS-landene. På hjemmesiden under Offentlige arbejdsformidlinger findes links til nationale arbejdsformidlinger i EU s medlemslande og i Schweiz. Hjemmesiden for EURES i Danmark. Databasen giver en oversigt over ledige job i de forskellige lande. Man kan søge på lande og på jobbeskrivelser, og der er en huskeliste til brug, før man rejser ud. Desuden findes oplysninger om, hvilke regler der gælder i de forskellige lande, og andre nyttige informationer. Den danske arbejdsformidlings hjemmeside. Databasen viser ledige job i udlandet med danske jobtitler under Jobbanken/Job i udlandet. Europæiske jobdatabaser Jobdatabase for flere lande med let adgang til de enkelte lande og god information om landet. Der kan indlægges et fyldigt CV på jobdatabasen. En af Sveriges bedste hjemmesider for job- og uddannelsessøgende. Du kan finde information om at arbejde i udlandet, links til elektroniske arbejdsformidlinger i landet, du søger i, samt links til rekrutteringsbureauer. platsbanken.amv.se/data/utland.html Den svenske arbejdsformidling i Helsingborg har udviklet en meget omfattende database om arbejde i udlandet. stepstone.dk Europas førende jobdatabase. Gode søgemuligheder. Landsforeningen for Erhvervssprog og Kommunikation i HK (LAK) har links til jobdatabaser på internettet i England, Frankrig, Italien, Rusland, Spanien og Tyskland. England Jobdatabase med gode søgemuligheder. God jobdatabase at starte ud fra. Jobdatabase, hvor du kan søge på jobkategori, geografisk område og nøgleord. Den største jobdatabase i England. CV indsendes via . Frankrig CV-bank for studerende og nyuddannede. CV-banken kan kontaktes direkte af arbejdsgivere, som søger arbejdskraft. apr-job.com Jobdatabase, hvor du ved hjælp af forskellige links kan sende CV via . Manpower France. Siden indeholder en lang liste over forskellige brancher. Ud for hver branche kan man se, hvor mange stillinger der tilbydes.

5 8 Job i EU-systemet 9 Spanien Jobdatabase for både arbejdssøgende og arbejdsgivere. Indeholder udførligt skema vedrørende uddannelse, erhvervserfaring etc., der kan udfyldes på skærmen og sendes via . Tyskland Tysklands mest omfangsrige jobdatabase med stillinger i ind- og udland, som kan søges via . Online-jobservice, hvor man kan søge på ledige stillinger og blive registreret som jobsøgende via . Informationsdatabaser europa.eu.int/eures EU-Kommissionens database indeholder oplysninger om, hvilke regler der gælder i de forskellige lande med hensyn til opholdstilladelse, sygesikring, barsel, arbejdsløshedsforsikring, levevilkår o.m.a. Her kan man bestille pjecen Skatten ved arbejde i udlandet. citizens.eu.int EU-Kommissionens database om at arbejde i udlandet. Enhver, der ønsker fast ansættelse ved EU s institutioner, skal bestå en udvælgelsesprøve. Først når man har sit navn på en såkaldt reserveliste, kan man søge et specifikt job. Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor, EPSO, ligger i Bruxelles, men opererer fortrinsvis på Europa-serveren på internetadressen europa.eu.int/epso. EPSO koordinerer personaleudvælgelsen på vegne af alle EU-institutioner, hvorfor alle henvendelser skal ske til EPSO. Alle stillinger i EU-systemet skal opslås i Den Europæiske Unions Tidende. Et opslag er gyldigt i ca. 5 uger. Det er derfor en god idé at konsultere EPSO-hjemmesiden ca. en gang om måneden for at kunne følge med i, hvornår det er muligt at søge. Ofte indrykkes annoncer med indkaldelse til udvælgelsesprøve i de nationale aviser. Uopfordrede ansøgninger modtages ikke. Krav og kategorier For at kunne søge skal man være statsborger i et EU-land og have en relevant uddannelse. Derudover er der særlige krav, der afhænger af stillingens art, fx at man skal have et par års praktisk erfaring. I EU-systemet findes to medarbejderkategorier, AD og AST. AD er administrative sprogansatte med en akademisk baggrund, mens AST er kontorpersonale. For HK ere vil der typisk være mulighed for ansættelse i AST. AST er sammenlagt af de tre tidligere jobgrupper B, C og D. B omfatter overordnet kontorpersonale. Job i denne del af AST kræver studentereksamen, HF eller HH og ofte også en faglig uddannelse eller erhvervserfaring. Ansatte i denne del af AST er ansvarlige for administrative opgaver inden for alle EU s områder. Til C hører sekretærer og kontorpersonale. Job i denne kategori kræver 10. klasse og ofte en faglig uddannelse inden for handel, kontor eller håndværk. Ansatte i nedre del af kategori AST har især sekretariatsog kontorfunktioner eller fører arkiv. Det kan være en fordel at søge en kategori lavere, end man egentlig er kvalificeret til. Det kan være lettere at bestå udvælgelsesprøven i en lavere kategori.

6 10 Byt job i den offentlige sektor 11 Udvælgelsesprocessen Selve udvælgelsesprøven, også kaldet concours, er normalt opdelt i tre dele: 1 Stopprøver med multiple choice svar ved afkrydsning holdes i Danmark 2 Skriftlig prøve holdes i Danmark 3 Mundtlig prøve - holdes normalt i Bruxelles Består man prøven, kommer man på en reserveliste. Man får tilbudt ansættelse, efterhånden som der bliver ledige stillinger. Når man først er ansat i en af EU s institutioner, er der mulighed for at søge videre gennem interne prøver og skifte institution eller medarbejderkategori. Ansatte i EU-systemet er fritaget for national beskatning af deres løn, men betaler en lavere fællesskabsskat samt bidrag til egen sygesikring og pension. I bl.a. Bruxelles findes vuggestuer, børnehaver og Europa-skoler for de ansattes børn. På europa.eu.int/epso finder du yderligere oplysninger, eksempler på udvælgelsesprøver, råd og vejledning, information om kommende udvælgelsesprøver og navne på kontaktpersoner. Hvis du er offentligt ansat, har du mulighed for at komme på udveksling i et andet EU-land. Ordningen gælder ansatte i stat, amter og kommuner. Er du ansat i staten, kan du kontakte Personalestyrelsen for flere oplysninger. Hvis du er offentligt ansat lægesekretær, er der særlige muligheder for udveksling. Du kan få mere at vide i Dansk Lægesekretærforening i HK, på eller på telefon Som kontorelev i det offentlige har du mulighed for at komme på praktikophold i udlandet. Du kan få flere oplysninger hos Uddannelsesnævnet. På findes en pjece med erfaringer fra ti forskellige offentlige praktiksteder inden for stats-, amts- og kommunalområdet.

7 12 Praktikophold for elever Grænsegængere 13 Alle elever, der går på en erhvervsuddannelse på handelsskole og teknisk skole, har mulighed for at tage praktikdelen af deres erhvervsuddannelse i udlandet. Praktikopholdet tæller som en del af erhvervsuddannelsen. Ordningen dækker EU, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Ønsker du at gennemføre dit praktikophold i udlandet, er der to muligheder: Du har ingen dansk uddannelsesaftale Et alternativ til den danske praktik. Du kan gennemføre alle praktikperioderne i udlandet eller vælge et kortere ophold i udlandet og tage resten af praktikken i Danmark. Du har en dansk uddannelsesaftale Et supplement til den danske praktik. Du kan lave en aftale med din danske arbejdsgiver om at blive udstationeret hos en tilsvarende virksomhed i udlandet, fx et datterselskab eller en kunde. Hos uddannelses- og erhvervsvejlederen eller din PIU-koordinator på skolen kan du få hjælp og yderligere oplysninger. Vil du vide mere om praktik i udlandet, kan du finde alle nødvendige oplysninger på Tilskud til praktikophold i udlandet Du kan få støtte til at søge praktikplads, til hjemrejse når du skal på skole, løngodtgørelse når du er på skole, boligudgifter m.m. Læs mere om mulighederne på Vælger du at bo i Danmark og arbejde i udlandet fx i Sverige eller i Tyskland eller omvendt, bliver du betegnet som en grænsegænger. I så fald skal du være opmærksom på, at du normalt bliver beskattet dér, hvor du arbejder. Bor du i ét land og arbejder i et andet, er hovedreglen, at du skal være medlem af a-kassen eller forsikringssystemet i det land, hvor du arbejder. Bor du i Danmark og arbejder i Sverige, skal du være medlem af forsikringssystemet i Sverige. Bor du i Sverige og arbejder i Danmark, skal du være medlem af en dansk a-kasse. Bliver du ledig, er hovedreglen, at du skal være medlem af a-kasse eller forsikringssystemet i det land, hvor du bor. Nyttig information om arbejde i Øresundsregionen finder du på følgende hjemmesider: et særligt grænsegængercenter, som henvender sig til lønmodtagere, der bor i Sverige og modtager indkomster fra Danmark. Centret kan kontaktes via Told og Skats hjemmeside eller på telefon God almen hjemmeside om at arbejde i Øresundsregionen. Hvis man bor i Sverige og arbejder i Danmark og er omfattet af de danske sociale sikringsordninger, er det muligt at søge om tillægsudbetaling af børnefamilieydelse i Danmark. Man skal kontakte den kommune, hvor man sidst boede i Danmark. Hjemmesiden er et samarbejde mellem arbejdsformidlingerne i Danmark og Sverige. Her kan du finde oplysninger om de skatteregler, som gælder. Der er oprettet

8 14 Dagpenge i udlandet 15 Som dagpengemodtager kan du på visse betingelser tage dine danske dagpenge med, når du søger job i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du skal opfylde følgende krav: > Du skal være statsborger i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. > Du skal være medlem af en dansk arbejdsløshedskasse. > Du skal være berettiget til dagpenge, den dag du rejser fra Danmark. > Du skal have været tilmeldt arbejdsformidlingen som fuldt ledig og have stået til rådighed i mindst 4 uger, efter du sidst blev arbejdsløs 4-ugers kravet. Der kan på visse betingelser dispenseres fra 4-ugers kravet. Tal med AF eller a-kassen om dette. Hvordan søger jeg? Du skal ansøge om attest E303, inden du rejser. Det er den attest, som giver ret til at tage dagpengene med til udlandet. Vær opmærksom på, at AF tidligst må udfylde blanketten 4 uger før afrejsetidspunktet. Hvis du tidligere har benyttet attest E 303, kan du ikke få en ny attest E 303, før du har haft arbejde i mindst 296 timer deltidsforsikrede 148 timer inden for 3 måneder/12 uger. Dokumentation for antal arbejdstimer skal vedlægges. Ansøgningen om attest E 303 behandles af din a-kasse, som skal modtage den senest 14 dage før afrejsen. I så fald kan attesten udstedes ca. en uge før afrejsen. Sender du ansøgningen senere, vil attesten ikke kunne udstedes rettidigt, og det kan få betydning i forhold til udbetaling af dagpenge i udlandet. Din a-kasse eller den lokale AF kan hjælpe dig med vejledning og ansøgningsblanket. Blanketten og mere detaljeret information kan også findes på Arbejdsdirektoratets hjemmeside Attest E 303 kræver følgende af dig > A-kassen skal modtage din ansøgning, før du rejser. Hvis attesten skal udstedes før afrejsen, skal a-kassen modtage din ansøgning senest to uger, før du rejser. > Du skal være statsborger i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz eller konventionsflygtning eller statsløs og bosat i et af disse lande. > Du skal have ret til dagpenge, når du rejser.

9 16 Skat ved arbejde i udlandet 17 > Du skal have været tilmeldt arbejdsformidlingen som fuldt ledig og dagpengeberettiget i mindst fire uger før afrejsen. Hvis du flytter med din ægtefælle eller samlever, der har fået arbejde eller skal begynde uddannelse i et andet EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz, kan a- kassen vælge at se bort fra kravet om, at du skal have været ledig de sidste fire uger. Hvis du ikke får arbejde, men alligevel bliver i udlandet ud over attestperioden, mister du retten til dagpenge både i Danmark og i det andet land. Vil du undgå at miste din ret til dagpenge, skal du være tilbage i Danmark og have tilmeldt dig arbejdsformidlingen, inden attestperioden udløber. For at få udbetalt dine dagpenge skal du tilmelde dig arbejdsformidlingen i det land, hvor du søger arbejde, senest syv kalenderdage fra den startdato, der står på attesten fra a-kassen personer benyttede sig af muligheden i Ca. 230 var medlemmer af HK. Overførsel af forsikringsperioder Får du arbejde i et andet EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz, skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres dér. Det sker oftest automatisk. For en sikkerheds skyld bør du dog altid først melde dig ud af din danske a-kasse, når du er helt sikker på, at du er omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet land. Som lønmodtager kan du få glæde af de perioder, du har arbejdet og været forsikret i Danmark, når du rejser ud. Du behøver ikke at begynde forfra som arbejdsløshedsforsikret, når du flytter til et andet EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz og bliver omfattet af landets arbejdsløshedsforsikring. Dine arbejdsløshedsforsikringsperioder og dine arbejdsperioder tælles nemlig med ved beregning af, hvornår du vil have ret til dagpenge i det land, du flytter til. Dine forsikrings- og arbejdsperioder kan bekræftes på attest E 301. For at få attesten skal du henvende dig til din a-kasse eller til den lokale arbejdsløshedsforsikringsmyndighed i det andet land. Du har kun brug for at få en attest E 301 fra Danmark, hvis du bliver arbejdsløs efter at have arbejdet i udlandet, og du ønsker at blive i landet, men endnu ikke opfylder betingelserne for at få dagpenge efter dette lands regler Ved arbejde eller udstationering i udlandet er det vigtigt at få klarhed over, hvordan løn og eventuel pension beskattes. Når du arbejder i udlandet, har du som udgangspunkt pligt til at betale skat til arbejdslandet fra første dag. Det er dog ikke sikkert, at udlandet har ret til at beskatte denne lønindkomst. Skattefri rejsegodtgørelse Som udstationeret har du mulighed for at få dækket udgifter til kost og logi på én af følgende måder: a Arbejdsgiveren udbetaler skattefri godtgørelse b Medarbejderen angiver selv fradrag for udgifter på sin selvangivelse c Arbejdsgiveren betaler efter reglerne om udlæg efter regning. For at kunne opnå skattefri rejsegodtgørelse er det en betingelse, at arbejdsstedet er midlertidigt, og at medarbejderen ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

10 18 Huskeliste 19 Skattefastsættelse Når skatten skal fastsættes i forbindelse med arbejde i udlandet, sker det ud fra én af følgende situationer: a Man bor i Danmark og arbejder i udlandet Hvis varigheden af arbejdet er under seks måneder, sker der fortsat beskatning i Danmark. Kontakt dit lokale skattevæsen for yderligere oplysninger. b Man flytter til udlandet og arbejder i udlandet Skattepligten til Danmark ophører først, når man opgiver bopælen i Danmark. Herefter betales skat til arbejdslandet. Bor man fortsat i Danmark, vil både Danmark og arbejdslandet kunne opnå ret til beskatning. Beskatningen sker i henhold til eventuelle dobbeltbeskatningsoverenskomster, som afgør, hvilket land der har retten til at beskatte en given indkomsttype. Danmark har p.t. indgået sådanne aftaler med 75 lande. Kontakt dit lokale skattevæsen for yderligere oplysninger. c Man flytter til udlandet og arbejder i Danmark Denne situation reguleres gennem dobbeltbeskatningsaftaler, typisk med Sverige eller Tyskland, hvor der er aftalt beskatningsret. Kontakt dit lokale skattevæsen for yderligere oplysninger. Pjece fra Told og Skat Told og Skat har udgivet pjecen Skatten ved arbejde i udlandet, som kan hentes på I god tid inden du rejser ud, skal du kontakte forskellige danske myndigheder og organisationer afhængig af, hvilken form for ansættelse i udlandet der er tale om. Er du medlem af HK, kan du få individuel vejledning om jobforhold i udlandet. Gå ind på hjemmesiden under Nyt job og jobforhold i udlandet og send dit spørgsmål. Du kan også få svar på spørgsmål hos SAM-DATA, Landsforeningen for Erhvervssprog og Kommunikation i HK (LAK), Dansk Markeds- og Akademiforening (DMA), Danske AkademiMerkonomer, Dansk Lægesekretærforening og Dansk Laborant Forening. Dansk Markeds- og Akademiforening rådgiver bl.a. om uddannelse i udlandet og tilbyder formidling af uddannelse ved bestemte udenlandske universiteter, som de har særlige aftaler med. Du kan kontakte DMA via hjemmesiden Ovenstående landsforeninger kan kontaktes hos HK/DANMARK Weidekampsgade København C Tlf Fax På de næste sider findes en liste over myndigheder og organisationer, der skal kontaktes, og blanketter, der skal udfyldes:

11 20 21 Din lokale HK-afdeling/a-kassen > Skal altid kontaktes. > Kan oplyse dig om, hvilke regler der gælder i din aktuelle situation. > Udleverer blanket til ansøgning om udbetaling af dagpenge i udlandet. Attest E 303 danske dagpenge i udlandet Attest E 301 ved arbejdsløshed i udlandet Din lokale arbejdsformidling > Eures-vejlederne kan oplyse om arbejds- og sociale forhold i andre lande. > Arbejdsformidlingen har en oversigt over ledige job i udlandet EURES-databasen på Folkeregisteret > Kan oplyse dig om, hvad du skal gøre ved flytning til udlandet. Skattevæsenet Spørgsmål om skat rettes til skattevæsenet i din bopælskommune. Den Sociale Sikringsstyrelse Landemærket København K Tlf Fax > Den Sociale Sikringsstyrelse kan oplyse dig om, hvilken social forsikring du hører under. > Styrelsen udleverer og attesterer diverse blanketter, når du skal have overført dine sociale rettigheder. Attest E 101 udstationering dokumenterer, at man er omfattet af dansk social sikring Attest E 111 dokument for ret til lægehjælp i det land, man er udstationeret i Attest E 119 hvis man får danske dagpenge i udlandet

12 22 Ansættelsesvilkår 23 Har du fået tilbudt arbejde i udlandet, eller påtænker du at søge arbejde, skal du være meget opmærksom på de ansættelsesvilkår, der tilbydes. Du har krav på at få dine ansættelsesvilkår beskrevet i en skriftlig kontrakt, når du opfylder følgende betingelser: 1 Du er lønmodtager 2 Du er ansat i mere end 1 måned 3 Du arbejder gennemsnitligt 8 timer om ugen Den 1. juli 1993 trådte loven om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet i kraft. Loven bygger på et EU-direktiv, og der eksisterer derfor en lignende lov i alle EU-lande. Loven er senest ændret pr. 1. juli punkter til ansættelseskontrakten 1 Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse 2 Arbejdsstedets beliggenhed 3 En beskrivelse af arbejdet eller en angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori 4 Ansættelsesforholdets starttidspunkt 5 Ansættelsesforholdets forventede varighed, med mindre der er tale om tidsubestemt ansættelse 6 Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie/løn under ferie 7 Varighed af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller regler herfor 8 Den gældende eller aftalte løn samt udbetalingsterminer 9 Den daglige eller ugentlige arbejdstid 10 Hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet Ansættelseskontrakten skal desuden indeholde oplysninger om alle væsentlige vilkår i forbindelse med ansættelsen. Hvad der konkret kommer til at stå under de enkelte punkter, er naturligvis op til dig og din arbejdsgiver og kan forhandles i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder dog ikke, hvis ansættelsen reguleres af en kollektiv overenskomst. Det afgørende er, at din kontrakt indeholder de 10 punkter, der er nævnt ovenfor, samt eventuelle øvrige væsentlige vilkår. Du bør nøje overveje, hvilke arbejdsvilkår du vil acceptere, hvilken løn du regner med osv. De krav, du stiller til ansættelseskontrakten, afhænger selvfølgelig også af dine forventninger til jobbet og til udlandsopholdet som sådan. Læs kontrakten nøje igennem, inden du skriver under. Giv dig god tid og tag den eventuelt med hjem og kontakt din HK-afdeling. Spørg din arbejdsgiver, hvis der er noget, du ikke forstår. Er du i tvivl om, hvorvidt vilkårene er rimelige, og er du medlem af HK, kan du kontakte HK s søsterorganisation i det pågældende land. Oplysninger herom kan fås hos HK s help-desk for internationale jobforhold på eller på telefon Du kan fx også sende ansættelseskontrakten til gennemsyn i HK. Gå ind på under Nyt job og jobforhold i udlandet og send kontrakten eller dit spørgsmål. På kan du finde et eksempel på en ansættelseskontrakt. På hjemmesiden kan du foretage et tjek af din løn i udvalgte lande. Den løn, du får tilbudt, skal ses i sammenhæng med de faktiske leveomkostninger i landet.

13 24 Udstationering for en dansk virksomhed 25 Stadigt flere danske virksomheder sender medarbejdere til udlandet i kortere eller længere tid. Uanset om opholdet varer få dage eller strækker sig over mange måneder, er der en række juridiske og praktiske forhold, som virksomheden og medarbejderen skal tage hånd om. Ved udstationering menes den situation, hvor en medarbejder bliver udsendt til udlandet af sin danske arbejdsgiver for at arbejde i en nærmere afgrænset periode. Hvis en medarbejder bliver ansat i en virksomhed i udlandet, fx i en dansk virksomheds udenlandske datterselskab, er der ikke tale om udstationering, men lokal ansættelse i udlandet. I den situation vil medarbejderen oftest være ansat efter beskæftigelseslandets regler. I forbindelse med udstationering er det vigtigt at se på følgende: udstationeringskontrakt, arbejds- og opholdstilladelser samt social sikring og forsikringer. De danske regler for udformning af skriftlige ansættelsesbeviser gælder også for udstationeringskontrakter. Det betyder, at alle væsentlige vilkår for udstationeringsopholdet skal fremgå. Kontrakten bør desuden hjælpe med til at definere pligter og rettigheder under udlandsopholdet. Før en medarbejder udsendes fra Danmark, skal følgende overvejes: > Hvilket lands regler gælder under arbejdet i udlandet? > Hvor skal en sag anlægges, hvis der opstår en uoverensstemmelse? > Hvilke vilkår skal ansættelsesaftalen indeholde? Varer udstationeringen mere end en måned, skal der tillige oplyses om: > Varigheden af det arbejde, der udføres i udlandet. > Hvilken valuta lønnen udbetales i. > Hvilke fordele i kontanter og naturalier der eventuelt er knyttet til opholdet i udlandet. Det anbefales at lade arbejdsgiveren betale de faktiske udgifter under opholdet, såsom bopæl, rengøring, kost, transport, computer, internet og telefon (Se side 27). > Eventuelle vilkår for lønmodtagerens tilbagevenden til hjemlandet og sikring af den naturlige karriereudvikling i virksomheden. > Om indhentning af de nødvendige attester i forbindelse med udstationeringen er påbegyndt.

14 26 27 Endelig vil det være en god idé at få en aftale om pensionsordning under opholdet i udlandet. Ordningen må ikke være dårligere end den, som gælder for virksomhedens ansatte i Danmark. Opholds- og arbejdstilladelser for danske statsborgere er som udgangspunkt kun nødvendige, hvis der skal arbejdes i lande uden for Norden og EU. Hvis du bliver udstationeret af en dansk arbejdsgiver i et EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz, kan du fortsat være omfattet af de danske regler og forsikringsordninger. Dvs. at du stadig kan være medlem af din danske a-kasse, være dækket af den danske sygesikring samt få sygehusbehandling, dagpenge ved sygdom, barsel og adoption, modtage børnetilskud, folkepension og førtidspension samt ATP og arbejdsskadeforsikring. Dette sker dog ikke automatisk. Derfor skal du udfylde en række blanketter, inden du rejser ud. Det danske sygesikringsbevis kan ikke bruges under arbejdsophold i udlandet. I din kommune kan du få udleveret sygesikringsdokumentation til brug ved arbejde i udlandet. Først skal du dog hente blanket E 101, fx fra under blanketter. Blanketten sendes udfyldt til godkendelse i Den Sociale Sikringsstyrelse. Med den godkendte blanket E 101 i hånden kan du i din kommune få udleveret en særlig blanket E 106 eller E 128 der skal medbringes til udlandet som sygesikringsdokumentation. Inden du laver en bindende aftale om at blive udstationeret, bør du også tale med a-kassen og Den Sociale Sikringsstyrelse. Læs mere i Huskelisten, side 19. Du kan finde mere information på følgende links: DI og CO-Industri har lavet en pjece om arbejde i udlandet med særligt fokus på udstationeringer på industriens område er en god generel informationskilde om udstationering Den Sociale Sikringsstyrelse Når du bliver udstationeret, skal du sørge for at få afklaret dine skattemæssige forhold. For at undgå ekstraskat, fx for værdien af bolig som stilles til rådighed af din udenlandske arbejdsgiver, skal du sørge for, at din danske arbejdsgiver betaler alle udgifter, når du arbejder i udlandet. Det gælder husleje, kost, transport mellem forskellige arbejdspladser samt indbetalinger til pensionsordninger. Er der udgifter, som du selv skal betale ved udstationeringen, kan du spørge til dine fradragsmuligheder hos dit lokale skattevæsen. Her kan du også få en skriftligt bindende forhåndsbesked.

15 28 Sproglige færdigheder 29 I forbindelse med udlandsophold er det ofte nødvendigt at kunne dokumentere sproglige færdigheder. EU-Kommissionen har udarbejdet en fælleseuropæisk ramme for dokumentation af uddannelse, praktik og sprogkundskaber. Ordningen trådte i kraft den 1. januar Europasset, som det hedder, skal gøre kvalifikationer og kompetencer mere gennemsigtige og på den måde styrke mobiliteten i uddannelserne og på arbejdsmarkedet i EU-landene. Europass-ordningen består af fem dele: CV, Diploma Supplement, Certificate Supplement, Mobilitetspas og Sprogmappe. CV Det europæiske CV er en standard for synliggørelse af kompetencer. Relevante dokumenter kan vedlægges. CV et indeholder: > Information om uddannelsesmæssig baggrund > Arbejdserfaring og sprogkundskaber > Andre kompetencer, fx tekniske, organisatoriske, kunstneriske og sociale færdigheder Diploma Supplement Diploma Supplement er et tillæg til et eksamensbevis for en videregående uddannelse, udstedt af den pågældende uddannelsesinstitution sammen med eksamensbeviset. Det beskriver, hvilken type uddannelse der er tale om, og niveau, indhold og sigte med den gennemførte uddannelse. Det er hensigten, at Diploma Supplement fremover skal have et ensartet design. Certificate Supplement Certificate Supplement er et tillæg til et svendebrev eller et uddannelsesbevis for en grundlæggende erhvervsuddannelse og udstedes til personer med en erhvervsuddannelse. Mobilitetspas Mobilitetspas skal kunne anvendes inden for alle uddannelsesniveauer. Passet er en dokumentation af udenlandsk praktik eller studieophold, herunder udstationering, universitetsophold eller anden form for udlandsophold. Sprogmappe En standard for dokumentation af sproglige færdigheder. Sprogmappen rummer en beskrivelse af kompetencer i et sprog inden for fem sproglige områder: lytte, læse, samtale, redegøre og skrive. Under hvert enkelt område vurderer man, hvilket niveau man er på. Det er baseret på selvevaluering, men kan delvis tjekkes ved hjælp af en online-sprogtest. Mappen indeholder konkrete eksempler på anvendelse af sproget, fx en stil. De fem dokumenter i Europass-ordningen kan findes og udfyldes online på: Herudover kan du gratis få lavet en vejledende sprogtest på Sprogtesten skal downloades. Der er tale om en meget grundig test, som indeholder både lytte- og læseøvelser. Testen er baseret på Europarådets niveauskala og kan gennemføres på alle EU-sprog. Andre muligheder for at teste dine sprogfærdigheder findes på:

16 30 Tilbage til Danmark Resten af verden 31 Hvis du har været medlem af en a-kasse i Danmark inden for de sidste 5 år, når du vender tilbage til Danmark efter at have arbejdet i et andet EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz, kan du overføre dine forsikrings- og arbejdsperioder og perioder, hvor du har fået udbetalt arbejdsløshedsydelser, fra det andet land. Du skal skriftligt bede om genoptagelse i en a-kasse, inden 8 uger efter du er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet land. Har du ikke været medlem af en a-kasse i Danmark inden for de sidste 5 år, skal du have arbejde i Danmark for at blive optaget i en dansk a-kasse. For at kunne overføre de forsikringsperioder, du har haft i det andet land, skal du begynde arbejdet, inden 8 uger efter du er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet land. Du skal også søge om optagelse i a-kassen inden 8 uger. Vælger du at blive fuldtidsforsikret, skal du arbejde mindst 296 timer inden for 12 uger eller 3 måneder for at kunne overføre forsikringsperioder fra det andet land. Du kan som udgangspunkt ikke få udbetalt dagpenge i Danmark, før a-kassen har din attest E 301. Før du rejser tilbage til Danmark, bør du derfor kontakte arbejdsløshedsforsikringen i det andet land og bede dem udstede en attest E 301. Hvis det ikke kan nås, inden du rejser, kan din a-kasse eller Arbejdsdirektoratet hjælpe dig med at skaffe attesten, når du er kommet til Danmark. Hvis du rejser til et land, der ligger uden for EU- og EØS-området, gælder der andre regler. Du kan fx ikke tage dine dagpenge med, hvis du vil søge arbejde, men du kan fortsat være medlem af din danske a-kasse. Du bør i alle tilfælde kontakte de instanser og myndigheder, som er nævnt i afsnittet Huskeliste, side 19. Danmark har indgået aftale med en række lande om sygesikring, sygedagpenge og sociale pensioner. Den Sociale Sikringsstyrelse kan oplyse dig om, hvilke rettigheder du har. Hvis du vil søge arbejde i et land uden for Europa, kan du henvende dig til det pågældende lands ambassade i Danmark eller søge oplysninger på internettet.

17 En verden af muligheder Weidekampsgade 8 Postboks København C Telefon

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Job i Norge og Sverige Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Når du har fået arbejde i Sverige eller Norge Meld flytning til Borgerservice i bopælskommunen De har internordiske flyttepapirer, som udfyldes

Læs mere

Miniguide for grænsependlere i Norden

Miniguide for grænsependlere i Norden Miniguide for grænsependlere i Norden Til dig der søger arbejde/ arbejder inden for hotel, restauration, catering og turisme Side 1 I Norden er der følgende forbund som overenskomstdækker og organiserer

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Jobsøgning i det udvidede Europa

Jobsøgning i det udvidede Europa Jobsøgning i det udvidede Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender CMI/Digital Vision Europa-Kommissionen 1 Hvor kan jeg søge arbejde? Fri bevægelighed for personer

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Ulla Nielsen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: September 2017 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Rundskrivelse nr. 88/03

Rundskrivelse nr. 88/03 Rundskrivelse nr. 88/03 19. december 2003 Social sikring ved udsendelse eller arbejde i flere EØS-lande Det er hovedreglen i artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71, at en lønmodtager

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE INDHOLD HK s a-kasse en god investering 3 Medlemskab 4 Arbejde inden for EØS-området 7 Efterlønsordningen 8 Kontingent 9 Overflytning til en anden a-kasse 10 HK s Fagforening

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser Nr. 1, april 2006 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om EUsygesikringsbeviser, E126 til Sverige og dokumentation

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Baggrund Heden & Fjordens Landbrugscenter siden 1996 Rådgiver omkring Ansøgningsprocedure

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, februar 2014 Indhold Side Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 Optagelse i en dansk

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn A-kassen LH 6. udgave, december 2015 Indhold 2 Side 1. Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 1.1 Optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse...

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU Om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Information til arbejdsgivere Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Rundskrivelse nr. 45/08

Rundskrivelse nr. 45/08 Rundskrivelse nr. 45/08 2. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk EØS - lovvalg, konkurs og attest E 301 Da en del arbejdsgivere

Læs mere

Vejledning. i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser

Vejledning. i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser Vejledning i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser Denne vejledning beskriver en fremgangsmåde i at tilrettelægge og gennemføre praktikophold i udlandet for en elev

Læs mere

Sverige GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Sverige GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Sverige IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere