Instruktionsbog KEN DW 411T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsbog KEN DW 411T"

Transkript

1 Instruktionsbog KEN DW 411T Indholdsfortegnelse Generelt Sikkerhed/miljø Teknisk beskrivelse Opstillingsinstruktion Brugsanvisning Programopbygning Vedligeholdelse Justeringer via computer Øvrigejusteringer/ eftersyn Fejlsøgning/fejlkoder KEN NetCom Overensstemmelseserklæring Garanti & Service Diagrammer Fra maskinnr.: Til maskinnr.: KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: , fax: Internet: Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

2 Manualrettelser - Changes to Manual - Vorschriftsänderungen - Changements au Manuel Nr. No. Nr. No Dato Date Datum Date DK GB D F Ændringer på side Changes on pages nos. Änderungen auf Seite Modification à la Page no. Betydning Importance Bedeutung Importance + / - Initialer Initials Initiale Initiales BFL BFL BFL > BFL BFL SUP KEN DW 411T Afsnit/side: 0.0 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

3 Indholdsfortegnelse Generelt Sikkerhed/miljø Teknisk beskrivelse Opstillingsinstruktion Brugsanvisning Programopbygning Vedligeholdelse Justeringer/aflæsninger via computer Introduktion Denne instruktionsbog Sikkerhed generelt Personsikkerhed Miljø Bortskaffelse Målskitse Tekniske data Modtagelse/transport/udpakning Bortskaffelse af emballage Opstilling/tilslutning Betjeningspanel Opstart, drift, vandskift, driftforstyrrelser Opvasketips Vaskeprogrammer Daglig vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse Generel information om rustfri ståls anvendelse og vedligeholdelse Fjernelse af pletter og misfarvning på rustfri overflader Adgang til styring Service menu Indlæsning af program, reset og preset af computer Sæbekonsulent Menu/ Nulstilling af tæller ved skift af vandfilter Øvrige justeringer/eftersyn Afspændingsdosering Justering af afspændingspumpe Manuel åbning af hætte/maskine Fejlsøgning/fejlkoder KEN NetCom (ekstraudstyr) EU-overensstemmelseserklæring Garanti & Service Diagrammer Liste Bilag KEN DW 411T Afsnit/side: 0.1 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

4 Generelt Introduktion Tillykke med Deres nye KEN MASKINE. KEN Maskiner udvikles og testes i samarbejde med brugerne, med det mål at sikre optimal funktion og driftssikkerhed, samt at tage størst mulig hensyn til personsikkerhed og miljø.! For at dette mål kan nås, er det vigtigt, at De følger fabrikkens anvisninger med hensyn til opstilling, igangsætning og anvendelse af maskinen. Vi beder Dem derfor læse denne instruktion igennem, før De tager maskinen i brug. Ved henvendelse om anvendelse, kurveudstyr, servicespørgsmål og bestilling af reservedele, bedes oplyst følgende: Maskin type Maskin nr. Dette er anført på EU-overensstemmelseserklæringen i afsnit 12 Denne instruktionsbog Denne instruktionsbog er lavet, så den dækker de flest mulige kombinationer. Der vil således muligvis være beskrevet ting, som ikke findes på den maskine, som De har erhvervet, ligesom der kan være enkelte detaljer, som ikke er beskrevet. Er der detaljer som De ønsker oplysning om, er De velkommen til at henvende Dem hos vores serviceafdeling. KEN DW 411T Afsnit/side: 1.1 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

5 Sikkerhed/miljø Sikkerhed, generelt Denne maskinserie er konstrueret efter de relevante gældende EU-direktiver. En liste over disse findes på overensstemmelsesattesten, afsnit 12.! Når der i nærværende instruktionsbog omtales forhold, hvor der kan være fare for personale eller andre, vil dette mærke være anført ud for det pågældende afsnit. Personsikkerhed Maskinserien arbejder med elektricitet, varmt vand samt kemikalier til rengøringsprocessen. I henhold til de ovenfornævnte direktiver, er der i konstruktionen sørget for, at den daglige bruger ved normal anvendelse, samt tillige ved evt. utilsigtet anvendelse, ikke udsættes for fare. Nedenfor anføres nogle forhold, hvor der kan forekomme risici, hvis ikke maskinen behandles forskriftsmæssigt:!!! Skoldning: Maskinen har sikring imod skoldning ved utilsigtet åbning af lågen. NB! Dette forudsætter, at maskinen kontrolleres og vedligeholdes i henhold til afsnit 7. Kemikalier/ætsning: NB! Ved skift af kemikaliebeholdere skal der altid tages forholdsregler imod sprøjt i øjne og på hud, ved brug af beskyttelsesbriller samt handsker. Iøvrigt skal kemikalieleverandørens forskrifter altid overholdes. Elektrisk stød: Alle strømførende komponenter, som kan medføre fare, er placeret bag afskærmninger, der kun kan fjernes ved hjælp af værktøj. NB! Disse afskærmninger må kun fjernes af specialuddannet teknisk personale. KEN DW 411T Afsnit/side: 2.1 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

6 Sikkerhed/miljø - personsikkerhed, fortsat Indåndning af dampe: Ved anvendelse af almindelig anerkendte kemikalier til opvaskemaskiner, vil der normalt ikke være helbredsmæssige problemer ved brug af maskinen.! NB! Hvis der anvendes kemikalier, hvor fabrikanten eller sundhedsmyndighederne anfører, at der kan være fare forbundet med at indånde de pågældende dampe, skal der etableres direkte udsugning fra maskinen; eller hvis dette ikke er muligt, fra rummet, nær maskinen. Transport: Ved transport og håndtering af maskinen, skal almindelig god omtanke og praksis iagttages. Iøvrigt henvises til afsnit 4.! Opstilling/tilslutning: Opstilling af maskinen skal ske under iagttagelse af almindelig god håndværksmæssig praksis. Der henvises iøvrigt til afsnit 4. NB! Tilslutning af maskinen til el, vand og afløb må kun foretages af autoriserede personer. Miljø Hensynet til miljøet er tilgodeset i størst muligt omfang. Maskinens lave vandforbrug sikrer, at også forbruget af energi samt de nødvendige kemikalier til rengøringsprocessen er lavt. Slutteligt er maskinen konstrueret af materialer, fortrinsvis rustfrit stål, der i meget stor udstrækning kan genbruges. Bortskaffelse Ved bortskaffelse af maskinen, skal computerstyringen samt kemikaliebeholderne med tilhørende slanger fjernes, og behandles som kemikalieaffald, i henhold til de lokale/nationale affaldsbestemmelser. Derudover er det ikke nødvendigt, at tage særlige forholdsregler ved bortskaffelse af maskinen. Som anført ovenfor, kan størsteparten af materialerne genbruges, og maskinen indeholder ingen farlige eller miljøgiftige stoffer som kræver særbehandling. KEN DW 411T Afsnit/side: 2.2 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

7 Teknisk beskrivelse Målskitser: Hjørneplaceret maskine Længdeplaceret maskine Min.50mm Min.50mm Indv. 662 Service areal 660 Indv Indv Service areal Tilslutning af borde detail: A B A B C D E Justering af benhøjde: A-E = 730± B-E = 765± C-E = 800± 50mm 0 mm 50mm 0 mm 50mm 0 mm A-D = 835± B-D = 870± C-D = 905± 50mm 0 mm 50mm 0 mm 50mm 0 mm Justeringshøjde fra fabrik. Bordplade med kantvulst Isoleret hætte Drypkant Indføringskant Målskitser: 650 Isoleret underpart af maskine * 1825 Fald på bordplade 1: *** 500 Service areal * Vandtilslutning Afløb** Frit område for servicearbejde. * 1425 * 2M El-kabel ud af maskine 3x380 V, N, Jord 50 Hz Højdemål mærket * afhænger af justeringen. Normal justering ca. +50 / -175mm. ** Bemærk: Når afløbet tilsluttes skal det sikres, at andet afløbsvand ikke kan løbe baglæns ind i maskinen *** Bemærk: Hvis maskinen leveres med afløbspumpe hæves afløbsslangen til niveau angivet ved stiplet linje. 500 KEN DW 411T Afsnit/side: 3.1 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

8 Teknisk beskrivelse Tekniske data Kurvedimensioner Vaskeareal (B x D x H) Vaske og skyllesystem Skyllevandsforbrug pr. kurv. Dys etryk vas k es ys t em Vasketankens indhold Min. vandtryk (flydetryk) Max. vandtryk P u m pek apaci tet Eltilslutning Tilslutningseffekt / forsikring Varmelegemer Vandtilslutning Afløb Programmer Hæ tt em ateriale Farve s t an dard Farve alternativer Hætteløft Lydni veau Overfladet em p erat ur Afspændingsbeholder Afs pæ nd in gs d os eri ng Flydende sæbedosering Dampopvarmning Udsugning, tilslutningsstuds og styring VA - godkendelse Betjeningspanel Styring Firkantede max.500x500 Runde max ø540 mm 540x540x400 (Volume inde i maskinen). Roterende vaske-og skyllesystem. 3,5 liter. 5-8 mvs. 22 liter. 200 kpa. ved 12 l/min. 800 kpa 370 l/min. 850 W. Standard: 3x400 V, N, jord, 50 Hz. Specielle spændinger efter opgave. Standard: 9,9 kw / 16Amp. Mindre tilslutningseffekt efter opgave. Standard: Vasketank 9 kw, skylletank 9 kw. ½" RG, temperatur: Standard 50 C, max 60 C. Maskinen kan tilsluttes koldt vandt. Ø50 mm. Kort: 1m. 50s., Mellem: 2m. 50 s., Lang: 4m. 50 s. Ekstra lang: 10m 50s Formstøbt Polyurethan-integralskum. Ral 7021 Ral. nr. 1005, 3000, Automatisk. Låst under program. 62,5 db. (A) Hætte max. 35 C Rustfri indbygget tank, 6 liter. Indbygget pumpe. Indbygget pumpe og styring til alle sæbetyper. Ekstra udstyr. Ekstra udstyr. Nr. VA 3.44 / Touch panel. Mikroprocessor: Programforløb, skylletemperatur og fejltekster vises på display. Mulighed for tilpassede programmer. KEN DW 411T Afsnit/side: 3.2 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

9 Opstillingsinstruktion Modtagelse/transport/udpakning Kontroller straks om maskinen er blevet beskadiget under transporten. Er dette tilfældet, skal klage straks indgives til befragtningsfirmaet. Maskinens totalvægt: Excl. emballage Incl. emballage KEN DW 411T: 109 kg 117 kg Den nemmeste måde at transportere maskinen på, er ved hjælp af en palleløfter. Bortskaffelse af emballage Opstilling/tilslutning Emballagen sorteres i bestanddelene: Træ, pap og plastik og bortskaffes i henhold til de lokale/nationale affaldsbestemmelser. Bordtilslutning: Indføringskanten på bordet føres ind i maskinen, idet bordet afsluttes med en 15 mm indføringskant, der sættes ned over kanten på maskinen. Bordene sættes op, så de har et fald ind mod maskinen, så vandet kan løbe derind. Hvis maskinen skal opstilles som en hjørnemaskine, må evt. underhylder ikke føres nærmere end 500 mm fra maskinens forplade af hensyn til servicearbejde. Vandtilslutning: Opvaskemaskinen skal tilsluttes koldt eller varmt vand, min. 5 C og max. 65 C. Det er vigtigt, at flydetrykket ved 15 l/min. er min. 200 kpa, og at statisk tryk aldrig overskrider 800 kpa. Trykket måles ved maskinens tilgangsslange. På koblingsledningen til maskinen skal der jvf. VA-godkendelsen monteres en afspærringsventil og en kontraventil, eventuel sammenbygget som en stilbar kontraventil. Forsynes maskinen med et blødgøringsanlæg eller doseringsanlæg, skal dette sikres mod tilbagestrømning i henhold til VA-godkendelsen af det pågældende apparat. Maskinen skal tilsluttes vandinstallationen med den medfølgende eller anden VA-godkendt slange. Evt. afkalkningsfilter/blødgøringsanlæg: Se speciel opstillingsinstruktion herfor, men vær opmærksom på, at filteret max. må tilsluttes 65 C varmt vand for KEN-filter type TB og MB. Afløb: Afløbet er ø50. Dette kan tilsluttes gulvafløb, afløb fra vask eller direkte på faldstammen. I de sidste 2 tilfælde gennem en ø50 mm vandlås. Afløbsledningen må ligge vandret, men må max. føres 5 m væk fra maskinen. Vandet skal selv kunne løbe fra maskinen. Maskinen skal evt. påmonteres en afløbspumpe - Husk da, at afløbsslangen skal løftes til niveau som angivet i afsnit 3.1 El: Spænding 3x400V 50Hz. Maskinen tilsluttes med 2,5 mm², 5-ledet kabel (3 faser, 0 og jord). Sikringsstørrelse ved 9kW varmelegeme, 16 Amp. Varmelegemer i vaske- og skylletank kan ikke kobles ind samtidig. Til steder hvor 0 ledningen ikke findes, udstyres maskinen med en transformer. Maskinen skal forskriftsmæssigt jordforbindes. Der opsættes hovedafbryder, som kun skal betjenes ved service. Vandtilslutningen skal være færdiglavet, før der sluttes strøm til maskinen. OBS! Kontroller pumpens omløbsretning inden maskinen sættes i drift. - Se skitse. Er omløbsretning forkert byttes 2 faser. Afspændingsvæske: Den indbyggede afspændingspumpe er fabriksindstillet på ca. 2 ml pr 10 l. Ønskes dette ændret se da afsnit 9.1. Sæbe: Det indbyggede sæbedoseringsapparat er nulstillet fra fabikken. Indstillingen af dette sker via computer, se afsnit 8.5. KEN DW 411T Afsnit/side: 4.1 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

10 Opstillingsinstruktion -opstilling/tilslutning, fortsat ÅBNING AF HÆTTE. Hætten kan åbnes manuelt ved at betjene hætteudløseren (1) som er placeret under maskinen til venstre for forreste højre ben. OPRETNING AF MASKINE Når maskinen er placeret, rettes den op, så den står i vater, målt på kanterne! Indstilling af benhøjde, se nederst på siden. B A MONTAGE AF HÅNDTAG FOR HÆTTE Ved montage af håndtaget er det vigtigt, at kobberskiven B. sidder indvendigt i hætten, og den rustfrie facetskive A. sidder udvendigt. Se skitse. Samlet ekstern belastning- se eldiagram. E V N P N S N L1L2L3 N E 4 3 A-E =730± B-E =765± C-E =800± A-D =835± B-D =870± C-D =905± 1 50mm 0 mm 50mm 0 mm 50mm 0 mm 50mm 0 mm 50mm 0 mm 50mm 0 mm A BC D E Power Supply FORPLADE OG SIDEPLADER 2 Forpladen løsnes ved at udløse låsefjederen med en skruetrækker eller lign. (2) Adgangen til låsefjederen sker gennem "nøglehulsudskæringen" Justering af benhøjde: midt under maskinen fortil. Forpladen kan derefter løftes op (3) og hægtes af (4). Sidepladerne kan derefter afmonteres. Maskinen målt til indføringskanten Nyt højdeområde fås ved at flytte tappen A. Der er ialt 6 indstillingsmuligheder + finjustering ved dubsko. Husk at efterspænde skruerne bag på benet B. Justering af arbejdshøjde ved automatisk hæve/sænke. fra 750mm til 950mm or fra 800mm til 1000mm Ved levering fra fabrikken vil maskinens mål være B-D A B KEN DW 411T Afsnit/side: 4.2 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

11 Brugsanvisning Betjeningspanel Lysende grøn = drift Display Rødt blink = alarm Hætteåbning P1 P2 kvittering for alarm P3 ON/STANDBY P4 KEN DW 411T Afsnit/side: 5.1 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

12 Brugsanvisning Opstart 1. Kontroller at filteret er renset og at standrøret lukker tæt. 2. Tryk på ON/OFF knap. Følg vejledning på display. Ved åben hætte vises "LUK VENLIGST HÆTTE" - luk hætten. Følgende vises på display "MASKINEN GØR KLAR VENT VENLIGST" 3. Når maskinen er klar åbnes lågen og der kan vælges program. Drift 1. Vælg et program (Viste tider er for standardindstillinger. Indstillinger kan ændres med hjælp fra en KEN service tekniker): P1 = Kort program - varighed ca. 1min. 50 sek. Anvendes til service uden indtørret snavs. P2 = Mellem program - varighed ca. 2 min. 50 sek. Anvendes til f.eks. kaffe- og tekopper. P3 = Langt program - varighed ca. 4 min. 50 sek. Anvendes til service med indtørret snavs. P4 = Ekstra langt program - varighed ca. 10 min. 50 sek. Specialprogram. 2. Luk hætten og maskinen starter automatisk - grønt lys indikerer at maskinen er i drift. 3. Når programmet er slut, åbner hætten automatisk og grønt lys slukkes. Vandskift Vandskift foretages efter behov. Det er muligt i service-menu at indstille maskinen så den automatisk giver en alarm når der ikke har været foretaget vandskift efter f.eks. 50 vaske. Der skal kvitteres for alarmen, inden maskinen igen kan sættes i drift. For at foretage vandskift løftes standrøret - vandet vil nu løbe ud af maskinen. Når vandet er løbet ud rengøres filter og standrøret isættes igen. Opstartproceduren gentages - se denne. Driftforstyrrelser! Ved driftforstyrrelser vil den røde lampe ved siden af displayet blinke og fejlteksten vises i displayet. KEN microprocessorstyring er i stand til at diagnosticere en række fejl i maskinens installation, betjening, eller komponenter; -fejl som enten har givet, eller som er på vej til at give driftsforstyrrelser. Der skelnes mellem væsentlige og uvæsentlige fejl. Ved en væsentlig fejl stoppes processen omgående, display viser fejlårsag og rød lampe blinker. NB! Der skal kvitteres for fejl inden maskinen kan køre videre, det sker ved tryk på P2 knappen. Detaljeret oversigt over fejlkoder og fejlmuligheder findes i afsnit 10 i instruktionsbogen.! NB! Forsøg kun at udbedre fejl hvor årsagen med sikkerhed er fastslået, og som ikke kræver indgreb i maskinens tekniske dele. TILKALD ELLERS EN TEKNIKER! KEN DW 411T Afsnit/side: 5.2 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

13 Brugsanvisning Opvasketips Forskylning: Større partikler og madrester fjernes lettest fra servicet ved at skylle dette, evt. kan man anvende en gummiskraber. Brug koldt eller lunkent vand, aldrig varmt vand. Er vandet over 35 C, brænder snavset fast. Vask: Blandet bestik placeres evt. i specialbøtterne med skaftet nedad og kun en håndfuld i hver. Sæt servicet i maskinen og luk hætten. Hvis servicet efter vask ikke er helt rent, vælg da et længere program. Anbring servicet i vaskekurven. Kopper, glas, skåle o.l. med bunden opad. Fade vaskes lettest i koppekurvene. Sørg for at der er "luft" imellem de enkelte dele. Arbejdsgangen: Arbejdsgangen bør være, at medens maskinen vasker en portion, står den foregående og lufttørrer, så længe som det tager at fylde den næste. Glas og bestik bør aftørres, medens det er varmt. Der kan vaskes gange, alt efter hvor godt der forskylles, uden at det er nødvendigt at skifte vaskevand. Ved arbejdets ophør lukkes vandet ud af maskinen ved at løfte standrøret op. Filteret og vasketanken bør renses hver dag og tørres af. Det er vigtigt, at maskinen står med hætten åben natten over, for at maskinen kan blive luftet ud. Placering: For at opnå optimale vaskeegenskaber med maskinen, er det vigtigt, at servicet placeres hensigtsmæssigt i forhold til vaskearmene. Tallerkener placeres, så vaskevandet fra den øverste vaskearm rammer forsiden på tallerkenerne. Se skitse FRONT ---- eller ---- FRONT KEN DW 411T Afsnit/side: 5.3 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

14 Programopbygning Vaskeprogrammer KEN 411T har 4 programmer. Et program består af: En vask incl. sæbedosering. En pause. Et skyl. En pause. En åbning. Programmerne er installeret fra KEN således: P1 = Kort program - varighed ca. 1min. 50 sek. Anvendes til service uden indtørret snavs. P2 = Mellem program - varighed ca. 2 min. 50 sek. Anvendes til f.eks. kaffe- og tekopper. P3 = Langt program - varighed ca. 4 min. 50 sek. Anvendes til service med indtørret snavs. P4 = Ekstra langt program - varighed ca. 10 min. 50 sek. Specialprogram. Alle programmerne kan justeres individuelt. Justering af programmer kræver specialuddannet personale og kan derfor kun udføres, hvis man har kendskab til specielle koder. Disse koder udleveres i forbindelse med kurser på KEN. KEN's opvaskemaskiner er fra fabrikken indstillet til at vaske ved 57 grader C, og skylle ved 83 grader C. Hvis den rigtige temperatur ikke opnåes, vil programmet blive afbrudt, og der vil komme en advarsel på displayet. KEN DW 411T Afsnit/side: 6.1 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

15 Vedligeholdelse Daglig vedligeholdelse Almindelig rengøring: Rengør maskinens yderflader med en fugtig klud, evt. ved brug af et rengøringsmiddel til rustfrit stål.! NB! Der må ikke anvendes vandslange, trykspuler eller lignende. Kemikalier 411T: Kontroller dagligt væskestanden i sæbe- og evt. øvrige kemikaliebeholdere. Vaske-og skyllearme: Kontroller at vaske/skyllearmene kan rotere frit, samt at dyserne ikke er tilstoppede. Hvis en tilstoppet dyse på vaskearmen ikke kan renses udefra, kan holdefjederen og endeproppen i vaskearmens ender fjernes, og rensningen kan foregå indvendigt i vaskearmen. Filter/si: Tøm maskinen for vand. Tag filteret i bunden af vasketanken op og rens det. Rengør bundtanken under filteret for glasskår, trævler, tandstikker eller lignende og placer filteret igen. Husk standrør.! NB! Pas på ved rensning af filter og bundtank da der kan befinde sig skarpe genstande. Forebyggende vedligeholdelse Ud over den beskrevne daglige vedligeholdelse, anbefales det, at der foretages regelmæssige eftersyn for at sikre, at maskinen altid fungerer optimalt.! NB! Al forebyggende service og vedligehold, der kræver fjernelse af maskinens beklædningsplader med værktøj, må kun foretages af specialuddannet teknisk personale. KEN DW 411T Afsnit/side: 7.1 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

16 Vedligeholdelse Generel information om rustfrit ståls anvendelse og vedligeholdelse Indledning. Rustfrit stål bliver oftere valgt på grund af sit attraktive udseende end ud fra ønsket om lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger. Egenskaber, der ellers er de mest fremtrædende ved dette materiale. Alle materialer - inklusive rustfrit stål - misfarves imidlertid efter en vis tid som følge af snavs, olie, fedt, kalk, sæbe eller forurening i vandet mv. Hvad er rustfri stål? Rustfri stål er en fælles betegnelse for en større gruppe af materialer, der alle har det til fælles, at de indeholder mindst 13% krom (Cr), og derfor er modstandsdygtige overfor rustangreb. Kromet i stålet reagerer med ilten i fugtige omgivelser og danner en ganske tynd kromoxidhinde, der beskytter materialet mod korrosionangreb. Hvis denne film angribes, enten mekanisk eller kemisk, vil den gendannes spontant, hvis eller når overfladen kommer i kon- takt med ilt, selv i så lave koncentrationer, som der findes i al- mindeligt vand. Jo højere kromindholdet er, desto bedre kor- rosionsbestandighed har stålet. Denne gode egenskab forstær- kes yderligere med øget molybdænindhold (Mo). På særligt udsatte steder anvendes plader og rør med et indhold helt op til 2,7%. Foruden Krom og Molybdæn er nikkelindholdet tillegeret primært for at bibringe stålet en struktur (austenitisk), der bevirker, at det bliver let at forme og svejse. Konventionelle rustfri ståltyper har et krom indhold på ca. 18 % og et nikkelindhold på ca. 8-9% og går under betegnelsen 18/8 stål eller "almindelig rustfri". Disse ståltyper anvendes primært til køkkenredskaber, udrustning til levnedsmiddelindustrien og andre indendørs formål. I særlige aggresive miljøer, som der er i en opvaskemaskine til industrielle formål, er det nødvendigt at anvende Molybdænlegeret stål på udsatte steder for at sikre tilstrækkeligt korrosionsbestandighed. Forekomst af klor, syre, fugtighed og høj temperatur er alle parametre, der giver et aggressivt miljø over for rustfri stål. Derfor anvender Ken A/S rustfri stål med Molybdænindhold på udsatte steder i særlig hårdt belastede maskiner. Advarsel! Vi må i den forbindelse advare imod at anvende sæbe med stort klorindhold (større end 5%) og lav ph værdi (mindre end 10). En sådan sammensætning er meget aggressiv over for selv de bedste stålkvaliteter, som vi bl.a. anvender. I særlige tilfælde kan garantien mod tæring af stålet helt bortfalde. Misfarvninger kan forekomme: 1 Hvis stålet udsættes for et mere aggresivt miljø, end det er beregnet for, dvs. meget forurenet luft, saltopløsninger, eller større rester af koncentrerede rengøringsmidler, som indeholder klorider. 2 Hvis overfladen forurenes af jernpartikler fra rengøringssvampe, defekte kurve eller andre jernemner, der kan "drysse" små partikler ned i maskinen. Risikoen for skadelig korrosion i det første tilfælde reduceres væsenligt eller ellimineres helt ved at vælge molybdænlegeret rustfri stål. I tilfælde 5 vil overfladen blive tonet i en brunlig farve, som ud over det kosmetiske ikke betyder noget for stålets overflade. Vedr. pkt. 2,3 og 4 vil overfladen på det rustfrie stål blive misfarvet. Denne forekomst af rust vil hyppigst optræde på vandrette flader i maskinen og kan ofte føles med fingerspidserne. Små partikler vil afsætte en lille rustplet som normalt ikke vil skade stålet. Større emner (hårnåle, stegespyd, mønter, kapsler mv.) afsætter ligeledes rustfarvning på pladens overflade, men giver desuden mulighed for en udvikling af et meget aggresivt miljø mellem emnet og pladen. Under disse ugunstige forholde danner der sig stærk saltsyre, som altid er skadelig for materialet. Det er derfor vigtigt, at maskinen rengøres hver dag for aflejringer af enhver art. Rengøringen foretages om nødvendigt med en svamp (ikke indholdende jern) og skurepulver e.l. For at bevare stålets gode korrosionsmodstandskraft skal følgende instruktioner følges. 1 Sørg for, at en evt. vandbehandlingsanlæg altid er i orden. Et defekt anlæg kan udskille salt til maskinen og ad den vej skade den. 2 Sørg for, at maskinen bliver rengjort dagligt og udluftet. Sæberester, madrester, jernpartikler o.l. kan skade maskinen på længere sigt. 3 Vask aldrig emner, der er besmudset med jernpartikler uden at rengøre maskinen umiddelbart derefter. 4 Sørg for, at sæbedoseringen foretages korrekt, især hvis den foretages manuelt. Er maskinen med et automatisk system, bør sæbedoseringen kontrolleres jævnligt. Kontrollen foretages af sæbeleverandøren, når denne alligevel er tilstede eller en selvkontrol ved hjælp af en simpel ph-måling (lakmuspapir). Spørg din sæbelevrandør. 5 Anvend kun sæbetyper, der er beregnet for maskinopvask og gerne typer tilsat materialbeskyttende stoffer. 6 Overhold altid doseringsforeskrifter og sikkerhedsreglerne. Se sæbeleverandørens datablad. 7 Forsøg aldrig uden sagkyndig bistand t afkalke eller rense maskinen med saltsyre e.l. Brug produkter, der er godkendt til formålet. Spørg din sæbeleverandør. Præventiv afvaskning med vand: Daglig rengøring med vand fjerner snavs og forhindrer korro sionangreb i at få fæste. Afvaskning foretages bedst med svamp og varmt vand eller med et mildt rensemiddel, efterfulgt af en skylning med koldt vand. Husk især at rengøre bunden af vasketanken. Overfladens udseende forbedres yderligere, hvis den til slut aftørres med en opvreden klud eller vaskeskind. I øvrigt findes der forskellige olieprodukter på markedet til overfladebehandling af rustfri stål. Spørg din sæbeleverandør. 3 Hvis maskinen tilsluttes udsugningskanaler, der ikke er rust sikre. 4 Hvis vandet indeholder meget jern og/eller silikater. 5 En anden form for misfarvning kan også opstå som afsmit fra kobberrør, der er anvendt i forbindelse med installationen til maskinen. KEN DW 411T Afsnit/side: 7.2 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

17 Vedligeholdelse Fjernelse af pletter og misfarvning på rustfri overflader Hvis pletterne eller misfarvningen af den rustfri overflade er af så alvorlig karakter, at de ikke kan fjernes ved almindelig afvaskning med vand, som tidligere beskrevet, kan følgende rengøringsmetoder anbefales. Fingeraftryk Vask med sprit, fortynder eller acetone, skyl med rent koldt vand og tør efter. Olie og fedt Vask med et organisk opløsningsmiddel af overnævnte type, vask efter med sæbevand eller et mildt rengøringsmiddel, skyl efter med rent koldt vand og tør efter. Vanskelige pletter og misfarvninger Vask med et slibende rengøringsmiddel og gnub i samme retning. Anløbningsfarver og mere alvorlige pletter Vask med et slibende rengøringsmiddel eller: Slib med en scotcbrite (gul/grøn) svamp på langs af overfladestrukturen, skyl med rent koldt vand og tør efter. Misfarvning som følge af rust Om nødvendigt vaskes med et slibende rengøringsmiddel som tidligere beskrevet. Maling Vask med lakfjerner (eller brug en blød nylonbørste eller svamp), skyl med rent koldt vand og tør efter. Ridser på slebne eller børstede overflader Polér med en roterende slibeskive (anvend altid et jernfrit slibemiddel). Slib på langs af overfladens struktur, vask med sæbevand eller et mildt rengøringsmiddel, skyl efter med rent koldt vand og tør efter. Advarsel!! Anvend kun de ovenfor beskrevne metoder. Følg de danske sikkerhedsbestemmelser for et sådan arbejde og bær gummihandsker og beskyttelsesbriller. Sørg for god ventilation. KEN DW 411T Afsnit/side: 7.3 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

18 Justeringer/aflæsninger via computer Adgang til styring For specialuddannet teknisk personale findes en række serviceprogrammer, som kun er tilgængelige via specielle adgangskoder for ikke at risikere fejlfunktion af maskinen De specielle adgangskoder udleveres normalt i forbindelse med et servicekursus på KEN I serviceprogrammernes menuer har tasterne følgende funktion: 1. Tilbage til foregående menupunkt. Anvendes også, når man ønsker at forlade serviceprogrammet. 2. Enter tast. Anvendes til at vælge det, som står i displayet/næste menupkt. 3. Bladre frem/forøg værdi 4. Bladre tilbage/formindsk værdi! NB! Det anbefales, at kun specialuddannet personale bruger serviceprogrammerne. KEN DW 411T Afsnit/side: 8.1 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

19 Justeringer/aflæsninger via computer Service Menu VÆLG PROGRAM HOLD TASTER I 5 SEK. INDTAST KODE * * * * * * SERVICE MENU INDST.AF MASKINE INDST.AF MASKINE INDST.MASKINE INDST.AF MASKINE INDST.SENSORER INDST.AF MASKINE INDST.KOMMUNIK. INDST.AF MASKINE INDST. UR INDST.AF MASKINE INDST.TIDER SERVICE MENU MASK.STATISTIK PROGRAM 1 ANTAL XXXXXX SERVICE MENU SERVICE+PROG.LOG SERVICE+PROG.LOG VIS SERVICE LOG SERVICE+PROG.LOG VIS PROGRAM LOG NÆSTE SIDE INDST. MASKINE MASK.NR.: VARME VASKETANK EFFEKT(W): XXXXX ALARM F. FILTER- SKIFT: XXXXX L LAV NIV. XXXXXX INDST.: XXXXXX INDST.KOMMUNIK. KEN NETCOM JA/NEJ INDST. UR ÅR: XX TID FOR DAGLIGT TJEK: XX LANGSOM PÅF.V.T TID(MIN.): XX PROGRAM 2 ANTAL XXXXXX SERVICE MEDDELELSE #XX PROGRAM X YY/MM/DD HH:MM KOND./UDSUGNING KONDENSATOR VARME SKYLLETANK EFFEKT(W): XXXXXX HØJ NIV. XXXXXX INDST.: XXXXXX IP ADRESSE: XXX.XXX.XXX.XXX INDST. UR MÅNED: XX INGEN PÅF.V.T TID(MIN.): XX PROGRAM 3 ANTAL XXXXXX YY/MM/DD HH:MM BATCH XXXXXX BATCH XXXXXX EL(KWH) X,XXX AFLØBSPUMPE IKKE INSTALLERET PUMPE EFFEKT EFFEKT(W) XXXXX INDST. UR DATO: XX LANGSOM OPV.V.T TID(MIN.): XX PROGRAM 4 ANTAL XXXXXX KEMI(ML) XXXXXX VAND(SEK.) XXX VANDSKIFT MANUELT SÆBEPUMPE STR. ML/MIN XXX INDST. UR TIMER: XX INGEN OPV.V.T TID(MIN.): XX TOTAL 1 ANTAL XXXXXX UDSK.INTERVAL ANTAL.: XX STANDBY TID TID (MIN): XXX INDST. UR MINUTTER: XX LANGSOM OPV.S.T TID(MIN.): XX TOTAL 2 ANTAL XXXXXX GENVALG AF PROG. INTET GENVALG PROGRAM 1-4 INDST.MIN.PUMPE: TEMP(C): XX DAGLIGT TJEK? JA/NEJ INGEN OPV.S.T TID(MIN.): XX SAMLET KØRETID TIMER XXXXXX KEN DW 411T Afsnit/side: 8.2 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

20 Justeringer/aflæsninger via computer Service Menu FORRIGE SIDE SERVICE MENU TEST AF MASKINE SERVICE MENU INDST.AF PROGRAM TEST AF MASKINE TEST HÆTTE TEST AF MASKINE TEST NETCOM TEST AF MASKINE TEST NIVEAU TEST AF MASKINE TEST AFLØBSPUMPE TEST AF MASKINE TEST UDS./KOND. TEST AF MASKINE TEST KEMIPUMPE TEST AF MASKINE TEST VASKEPUMPE TEST AF MASKINE TEST VARME TEST AF MASKINE TEST VANDPÅF. INDST.AF PROGRAM PROGRAM X PROGRAM 1-4 MIN. TEMP. VASK TEMP.(C): XX TEST HÆTTE ÅBEN NETCOM VER. XXXXX XXX XXXXXX 1 LAV XXXXXX 0 HØJ TEST AFLØBSPUMPE AFL. PUMPE: STOP TEST UDS./KOND. UDS/KOND.: STOP TEST KEMIPUMPE KEMIPUMPE: STOP TEST VASKEPUMPE PUMPE: STOP SLUKKET T1=XX,X T2=XX,X TEST VANDPÅF. NIVEAU: LAVT+HØJT PROGRAM X AKTIVT? JA VAND TEMP. SKYL TEMP.(C): XX TEST AFLØBSPUMPE AFL. PUMPE: START TEST UDS./KOND. UDS/KOND.: START TEST KEMIPUMPE KEMIPUMPE: START TEST VASKEPUMPE PUMPE: START VASKETANK T1=XX,X T2=XX,X SKYLLETANK T1=XX,X T2=XX,X VENTIL: LUKKET NIVEAU: LAVT+HØJT VENTIL: ÅBEN NIVEAU: LAVT+HØJT INDSTIL VASKETID TID(SEK.): XXX PAUSE FØR SKYL TID(SEK.): XXX KUN MED UDSUGNING KUN MED UDSUGNING INDST. UDSUGNING INGEN UDSUGNING E. SKYL TID(SEK.): XXX VASK SKYL VASK+SKYL INDST.SKYLLETID TID(SEK.): XXX KUN MED KONDENSATOR KOND. EFTER VASK TID(SEK.): XXX PAUSE EFTER SKYL TID(SEK.): XXX VAND TEMP. VASK TEMP.(C): XX KEN DW 411T Afsnit/side: 8.3 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

Brugermanual. KEN DW 411 T opvaskemaskine. KEN storkøkken a/s Runetoften 15-17 Postbox 1326 8210 Århus V. Tlf. 86 24 84 00 Service: 70 10 20 91

Brugermanual. KEN DW 411 T opvaskemaskine. KEN storkøkken a/s Runetoften 15-17 Postbox 1326 8210 Århus V. Tlf. 86 24 84 00 Service: 70 10 20 91 Brugermanual KEN DW 411 T opvaskemaskine KEN storkøkken a/s Runetoften 15-17 Postbox 1326 8210 Århus V Tlf. 86 24 84 00 Service: 70 10 20 91 Instruktionsbog KEN DW 411T Indholdsfortegnelse Generelt Sikkerhed/miljø

Læs mere

KEN DW 410 INSTRUKTIONSBOG OPVASKEMASKINE. KEN A/S DK-5672 Broby Tlf.: +45 62 63 10 91, fax: +45 62 63 16 07 internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.

KEN DW 410 INSTRUKTIONSBOG OPVASKEMASKINE. KEN A/S DK-5672 Broby Tlf.: +45 62 63 10 91, fax: +45 62 63 16 07 internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken. Fra maskinnr.:59.480 Til maskinnr.: xx.xxx DK INSTRUKTIONSBOG OPVASKEMASKINE KEN A/S DK-5672 Broby Tlf.: +45 62 63 10 91, fax: +45 62 63 16 07 internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk Manualrettelser

Læs mere

KEN DW 412 INSTRUKTIONSBOG OPVASKEMASKINE. KEN A/S DK-5672 Broby Tlf.: +45 62 63 10 91, fax: +45 62 63 16 07 internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.

KEN DW 412 INSTRUKTIONSBOG OPVASKEMASKINE. KEN A/S DK-5672 Broby Tlf.: +45 62 63 10 91, fax: +45 62 63 16 07 internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken. Fra maskinnr.:59.480 Til maskinnr.: XX.XXX DK INSTRUKTIONSBOG OPVASKEMASKINE KEN A/S DK-5672 Broby Tlf.: +45 62 63 10 91, fax: +45 62 63 16 07 internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk Manualrettelser-

Læs mere

KEN DW 412 INSTRUKTIONSBOG OPVASKEMASKINE. KEN A/S DK-5672 Broby Tlf.: +45 62 63 10 91, fax: +45 62 63 16 07 internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.

KEN DW 412 INSTRUKTIONSBOG OPVASKEMASKINE. KEN A/S DK-5672 Broby Tlf.: +45 62 63 10 91, fax: +45 62 63 16 07 internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken. Fra maskinnr.:57.721 Til maskinnr.: DK INSTRUKTIONSBOG OPVASKEMASKINE KEN A/S DK-5672 Broby Tlf.: +45 62 63 10 91, fax: +45 62 63 16 07 internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk Manualrettelser- Changes

Læs mere

KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner - anbefalet af fagfolk

KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner - anbefalet af fagfolk KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner - anbefalet af fagfolk KEN DW 410 Manuel model KEN DW 412 Automatisk model KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner KEN DW 410 Manuel model Varenr.: 901410-2 programmer.

Læs mere

KEN DW 400 serien industriopvaskemaskiner - anbefalet af fagfolk

KEN DW 400 serien industriopvaskemaskiner - anbefalet af fagfolk KEN DW 400 serien industriopvaskemaskiner - anbefalet af fagfolk KEN DW 410 Manuel hætte KEN DW 412 Automatisk hætte KEN DW 410/412 industriopvaskemaskiner KEN DW 410 Manuel hætte Varenr.: 901410-2 programmer

Læs mere

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken.

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken. Instruktionsbog Type 411 Indhold: Opstartsinstruktion 00.03-04 Teknisk beskrivelse. 10.01-0 Brugsanvisning. 0.01-05 Programopbygning. 30.01-0 Fejlsøgning. 40.01-05 Afprøvning og justering. 50.01-04 Konsulent

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Instruktionsbog GAZELLE

Instruktionsbog GAZELLE Instruktionsbog GAZELLE Type Indhold: Tekniske data/ Målskitse opstillingsvejl..- Brugsanvisning.- Programopbygning.- Fejlmeldinger.- Justeringer.- Konsulentprogram/ Service program.- GAZELLE E El-diagram.-

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS102GSM

CA hjertestarterskab HSS102GSM hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS102GSM - Skab med elektronisk dørlås - Sender SMS når døren bliver åbnet - Isoleret rustfri stålskab - Termostat styret

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Brugermanual. KEN DV 200.2 opvaskemaskine. KEN storkøkken a/s Runetoften 15-17 Postbox 1326 8210 Århus V. Tlf. 86 24 84 00 Service: 70 10 20 91

Brugermanual. KEN DV 200.2 opvaskemaskine. KEN storkøkken a/s Runetoften 15-17 Postbox 1326 8210 Århus V. Tlf. 86 24 84 00 Service: 70 10 20 91 Brugermanual KEN DV 200.2 opvaskemaskine KEN storkøkken a/s Runetoften 15-17 Postbox 1326 8210 Århus V Tlf. 86 24 84 00 Service: 70 10 20 91 Betjeningsvejledning Opvaskemaskine DV 80.2 / DV 200.2 Opvaskemaskine

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

Brugsanvisning. Olierens MAGNESOL XL Skibsmodel

Brugsanvisning. Olierens MAGNESOL XL Skibsmodel Brugsanvisning Olierens MAGNESOL XL Skibsmodel Version 2.0 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1. Indledning...4 2. Generelt...4 2.1. Fabrikant... 4 3. Oversigt og anvendelse...4 3.1.

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri stålskab

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet kan overvåges (CA service program)

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: CLARO Importør: BAHEKO A/S VANDMESTERVEJ 37 DK- 2630 TÅSTRUP Tlf.: +45 43 99 16 11 Email: baheko@baheko.dk www.baheko.dk FUNKTIONEL, PRAKTISK & ÆSTETISK

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Alaska Udendørs hot tub 1 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Montage... 4 Brugsvejledning... Vedlligeholdelse... Eventuelle mangler eller reklamationer... Service og rådgivning...

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset Indholdsfortegnelse Afløb i baderum... 2 Rist.... 2 Vandlås... 2 Bordplade og vask... 4 Almindelig rengøring af bordplade og vask:... 4 Fjernelse af kalk... 4 Vedligeholdelse af Bordplade og vask:... 4

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c

Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk 04-07-07 1 Monteringsvejledning KEN

Læs mere

Installationsvejledning & brugervejledning til Welldana Maskinunit med patronfilter. Type 46-100200. Privat model.

Installationsvejledning & brugervejledning til Welldana Maskinunit med patronfilter. Type 46-100200. Privat model. Installationsvejledning & brugervejledning til Welldana Maskinunit med patronfilter. Type 46-100200. Privat model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Edition 1.1 01-2003.

Læs mere

KIPSTEGER. Prince TYPE:60,85. Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND. Installations- og betjeningsvejledning. S/N: Rev. 1.

KIPSTEGER. Prince TYPE:60,85. Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND. Installations- og betjeningsvejledning. S/N: Rev. 1. KIPSTEGER Prince TYPE:60,85 Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND Installations- og betjeningsvejledning S/N: Rev. 1.0 Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Symboler i manualen... 3 1.2 Symboler på

Læs mere

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde DENNE PLACERES SYNLIGT PÅ VÆGGEN Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde Efterlad ALDRIG et barn på puslebordet uden opsyn Det anbefales, at puslebordet kun betjenes af personalet Vær særlig

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere