Instruktionsbog KEN DW 411T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsbog KEN DW 411T"

Transkript

1 Instruktionsbog KEN DW 411T Indholdsfortegnelse Generelt Sikkerhed/miljø Teknisk beskrivelse Opstillingsinstruktion Brugsanvisning Programopbygning Vedligeholdelse Justeringer via computer Øvrigejusteringer/ eftersyn Fejlsøgning/fejlkoder KEN NetCom Overensstemmelseserklæring Garanti & Service Diagrammer Fra maskinnr.: Til maskinnr.: KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: , fax: Internet: Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

2 Manualrettelser - Changes to Manual - Vorschriftsänderungen - Changements au Manuel Nr. No. Nr. No Dato Date Datum Date DK GB D F Ændringer på side Changes on pages nos. Änderungen auf Seite Modification à la Page no. Betydning Importance Bedeutung Importance + / - Initialer Initials Initiale Initiales BFL BFL BFL > BFL BFL SUP KEN DW 411T Afsnit/side: 0.0 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

3 Indholdsfortegnelse Generelt Sikkerhed/miljø Teknisk beskrivelse Opstillingsinstruktion Brugsanvisning Programopbygning Vedligeholdelse Justeringer/aflæsninger via computer Introduktion Denne instruktionsbog Sikkerhed generelt Personsikkerhed Miljø Bortskaffelse Målskitse Tekniske data Modtagelse/transport/udpakning Bortskaffelse af emballage Opstilling/tilslutning Betjeningspanel Opstart, drift, vandskift, driftforstyrrelser Opvasketips Vaskeprogrammer Daglig vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse Generel information om rustfri ståls anvendelse og vedligeholdelse Fjernelse af pletter og misfarvning på rustfri overflader Adgang til styring Service menu Indlæsning af program, reset og preset af computer Sæbekonsulent Menu/ Nulstilling af tæller ved skift af vandfilter Øvrige justeringer/eftersyn Afspændingsdosering Justering af afspændingspumpe Manuel åbning af hætte/maskine Fejlsøgning/fejlkoder KEN NetCom (ekstraudstyr) EU-overensstemmelseserklæring Garanti & Service Diagrammer Liste Bilag KEN DW 411T Afsnit/side: 0.1 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

4 Generelt Introduktion Tillykke med Deres nye KEN MASKINE. KEN Maskiner udvikles og testes i samarbejde med brugerne, med det mål at sikre optimal funktion og driftssikkerhed, samt at tage størst mulig hensyn til personsikkerhed og miljø.! For at dette mål kan nås, er det vigtigt, at De følger fabrikkens anvisninger med hensyn til opstilling, igangsætning og anvendelse af maskinen. Vi beder Dem derfor læse denne instruktion igennem, før De tager maskinen i brug. Ved henvendelse om anvendelse, kurveudstyr, servicespørgsmål og bestilling af reservedele, bedes oplyst følgende: Maskin type Maskin nr. Dette er anført på EU-overensstemmelseserklæringen i afsnit 12 Denne instruktionsbog Denne instruktionsbog er lavet, så den dækker de flest mulige kombinationer. Der vil således muligvis være beskrevet ting, som ikke findes på den maskine, som De har erhvervet, ligesom der kan være enkelte detaljer, som ikke er beskrevet. Er der detaljer som De ønsker oplysning om, er De velkommen til at henvende Dem hos vores serviceafdeling. KEN DW 411T Afsnit/side: 1.1 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

5 Sikkerhed/miljø Sikkerhed, generelt Denne maskinserie er konstrueret efter de relevante gældende EU-direktiver. En liste over disse findes på overensstemmelsesattesten, afsnit 12.! Når der i nærværende instruktionsbog omtales forhold, hvor der kan være fare for personale eller andre, vil dette mærke være anført ud for det pågældende afsnit. Personsikkerhed Maskinserien arbejder med elektricitet, varmt vand samt kemikalier til rengøringsprocessen. I henhold til de ovenfornævnte direktiver, er der i konstruktionen sørget for, at den daglige bruger ved normal anvendelse, samt tillige ved evt. utilsigtet anvendelse, ikke udsættes for fare. Nedenfor anføres nogle forhold, hvor der kan forekomme risici, hvis ikke maskinen behandles forskriftsmæssigt:!!! Skoldning: Maskinen har sikring imod skoldning ved utilsigtet åbning af lågen. NB! Dette forudsætter, at maskinen kontrolleres og vedligeholdes i henhold til afsnit 7. Kemikalier/ætsning: NB! Ved skift af kemikaliebeholdere skal der altid tages forholdsregler imod sprøjt i øjne og på hud, ved brug af beskyttelsesbriller samt handsker. Iøvrigt skal kemikalieleverandørens forskrifter altid overholdes. Elektrisk stød: Alle strømførende komponenter, som kan medføre fare, er placeret bag afskærmninger, der kun kan fjernes ved hjælp af værktøj. NB! Disse afskærmninger må kun fjernes af specialuddannet teknisk personale. KEN DW 411T Afsnit/side: 2.1 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

6 Sikkerhed/miljø - personsikkerhed, fortsat Indåndning af dampe: Ved anvendelse af almindelig anerkendte kemikalier til opvaskemaskiner, vil der normalt ikke være helbredsmæssige problemer ved brug af maskinen.! NB! Hvis der anvendes kemikalier, hvor fabrikanten eller sundhedsmyndighederne anfører, at der kan være fare forbundet med at indånde de pågældende dampe, skal der etableres direkte udsugning fra maskinen; eller hvis dette ikke er muligt, fra rummet, nær maskinen. Transport: Ved transport og håndtering af maskinen, skal almindelig god omtanke og praksis iagttages. Iøvrigt henvises til afsnit 4.! Opstilling/tilslutning: Opstilling af maskinen skal ske under iagttagelse af almindelig god håndværksmæssig praksis. Der henvises iøvrigt til afsnit 4. NB! Tilslutning af maskinen til el, vand og afløb må kun foretages af autoriserede personer. Miljø Hensynet til miljøet er tilgodeset i størst muligt omfang. Maskinens lave vandforbrug sikrer, at også forbruget af energi samt de nødvendige kemikalier til rengøringsprocessen er lavt. Slutteligt er maskinen konstrueret af materialer, fortrinsvis rustfrit stål, der i meget stor udstrækning kan genbruges. Bortskaffelse Ved bortskaffelse af maskinen, skal computerstyringen samt kemikaliebeholderne med tilhørende slanger fjernes, og behandles som kemikalieaffald, i henhold til de lokale/nationale affaldsbestemmelser. Derudover er det ikke nødvendigt, at tage særlige forholdsregler ved bortskaffelse af maskinen. Som anført ovenfor, kan størsteparten af materialerne genbruges, og maskinen indeholder ingen farlige eller miljøgiftige stoffer som kræver særbehandling. KEN DW 411T Afsnit/side: 2.2 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

7 Teknisk beskrivelse Målskitser: Hjørneplaceret maskine Længdeplaceret maskine Min.50mm Min.50mm Indv. 662 Service areal 660 Indv Indv Service areal Tilslutning af borde detail: A B A B C D E Justering af benhøjde: A-E = 730± B-E = 765± C-E = 800± 50mm 0 mm 50mm 0 mm 50mm 0 mm A-D = 835± B-D = 870± C-D = 905± 50mm 0 mm 50mm 0 mm 50mm 0 mm Justeringshøjde fra fabrik. Bordplade med kantvulst Isoleret hætte Drypkant Indføringskant Målskitser: 650 Isoleret underpart af maskine * 1825 Fald på bordplade 1: *** 500 Service areal * Vandtilslutning Afløb** Frit område for servicearbejde. * 1425 * 2M El-kabel ud af maskine 3x380 V, N, Jord 50 Hz Højdemål mærket * afhænger af justeringen. Normal justering ca. +50 / -175mm. ** Bemærk: Når afløbet tilsluttes skal det sikres, at andet afløbsvand ikke kan løbe baglæns ind i maskinen *** Bemærk: Hvis maskinen leveres med afløbspumpe hæves afløbsslangen til niveau angivet ved stiplet linje. 500 KEN DW 411T Afsnit/side: 3.1 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

8 Teknisk beskrivelse Tekniske data Kurvedimensioner Vaskeareal (B x D x H) Vaske og skyllesystem Skyllevandsforbrug pr. kurv. Dys etryk vas k es ys t em Vasketankens indhold Min. vandtryk (flydetryk) Max. vandtryk P u m pek apaci tet Eltilslutning Tilslutningseffekt / forsikring Varmelegemer Vandtilslutning Afløb Programmer Hæ tt em ateriale Farve s t an dard Farve alternativer Hætteløft Lydni veau Overfladet em p erat ur Afspændingsbeholder Afs pæ nd in gs d os eri ng Flydende sæbedosering Dampopvarmning Udsugning, tilslutningsstuds og styring VA - godkendelse Betjeningspanel Styring Firkantede max.500x500 Runde max ø540 mm 540x540x400 (Volume inde i maskinen). Roterende vaske-og skyllesystem. 3,5 liter. 5-8 mvs. 22 liter. 200 kpa. ved 12 l/min. 800 kpa 370 l/min. 850 W. Standard: 3x400 V, N, jord, 50 Hz. Specielle spændinger efter opgave. Standard: 9,9 kw / 16Amp. Mindre tilslutningseffekt efter opgave. Standard: Vasketank 9 kw, skylletank 9 kw. ½" RG, temperatur: Standard 50 C, max 60 C. Maskinen kan tilsluttes koldt vandt. Ø50 mm. Kort: 1m. 50s., Mellem: 2m. 50 s., Lang: 4m. 50 s. Ekstra lang: 10m 50s Formstøbt Polyurethan-integralskum. Ral 7021 Ral. nr. 1005, 3000, Automatisk. Låst under program. 62,5 db. (A) Hætte max. 35 C Rustfri indbygget tank, 6 liter. Indbygget pumpe. Indbygget pumpe og styring til alle sæbetyper. Ekstra udstyr. Ekstra udstyr. Nr. VA 3.44 / Touch panel. Mikroprocessor: Programforløb, skylletemperatur og fejltekster vises på display. Mulighed for tilpassede programmer. KEN DW 411T Afsnit/side: 3.2 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

9 Opstillingsinstruktion Modtagelse/transport/udpakning Kontroller straks om maskinen er blevet beskadiget under transporten. Er dette tilfældet, skal klage straks indgives til befragtningsfirmaet. Maskinens totalvægt: Excl. emballage Incl. emballage KEN DW 411T: 109 kg 117 kg Den nemmeste måde at transportere maskinen på, er ved hjælp af en palleløfter. Bortskaffelse af emballage Opstilling/tilslutning Emballagen sorteres i bestanddelene: Træ, pap og plastik og bortskaffes i henhold til de lokale/nationale affaldsbestemmelser. Bordtilslutning: Indføringskanten på bordet føres ind i maskinen, idet bordet afsluttes med en 15 mm indføringskant, der sættes ned over kanten på maskinen. Bordene sættes op, så de har et fald ind mod maskinen, så vandet kan løbe derind. Hvis maskinen skal opstilles som en hjørnemaskine, må evt. underhylder ikke føres nærmere end 500 mm fra maskinens forplade af hensyn til servicearbejde. Vandtilslutning: Opvaskemaskinen skal tilsluttes koldt eller varmt vand, min. 5 C og max. 65 C. Det er vigtigt, at flydetrykket ved 15 l/min. er min. 200 kpa, og at statisk tryk aldrig overskrider 800 kpa. Trykket måles ved maskinens tilgangsslange. På koblingsledningen til maskinen skal der jvf. VA-godkendelsen monteres en afspærringsventil og en kontraventil, eventuel sammenbygget som en stilbar kontraventil. Forsynes maskinen med et blødgøringsanlæg eller doseringsanlæg, skal dette sikres mod tilbagestrømning i henhold til VA-godkendelsen af det pågældende apparat. Maskinen skal tilsluttes vandinstallationen med den medfølgende eller anden VA-godkendt slange. Evt. afkalkningsfilter/blødgøringsanlæg: Se speciel opstillingsinstruktion herfor, men vær opmærksom på, at filteret max. må tilsluttes 65 C varmt vand for KEN-filter type TB og MB. Afløb: Afløbet er ø50. Dette kan tilsluttes gulvafløb, afløb fra vask eller direkte på faldstammen. I de sidste 2 tilfælde gennem en ø50 mm vandlås. Afløbsledningen må ligge vandret, men må max. føres 5 m væk fra maskinen. Vandet skal selv kunne løbe fra maskinen. Maskinen skal evt. påmonteres en afløbspumpe - Husk da, at afløbsslangen skal løftes til niveau som angivet i afsnit 3.1 El: Spænding 3x400V 50Hz. Maskinen tilsluttes med 2,5 mm², 5-ledet kabel (3 faser, 0 og jord). Sikringsstørrelse ved 9kW varmelegeme, 16 Amp. Varmelegemer i vaske- og skylletank kan ikke kobles ind samtidig. Til steder hvor 0 ledningen ikke findes, udstyres maskinen med en transformer. Maskinen skal forskriftsmæssigt jordforbindes. Der opsættes hovedafbryder, som kun skal betjenes ved service. Vandtilslutningen skal være færdiglavet, før der sluttes strøm til maskinen. OBS! Kontroller pumpens omløbsretning inden maskinen sættes i drift. - Se skitse. Er omløbsretning forkert byttes 2 faser. Afspændingsvæske: Den indbyggede afspændingspumpe er fabriksindstillet på ca. 2 ml pr 10 l. Ønskes dette ændret se da afsnit 9.1. Sæbe: Det indbyggede sæbedoseringsapparat er nulstillet fra fabikken. Indstillingen af dette sker via computer, se afsnit 8.5. KEN DW 411T Afsnit/side: 4.1 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

10 Opstillingsinstruktion -opstilling/tilslutning, fortsat ÅBNING AF HÆTTE. Hætten kan åbnes manuelt ved at betjene hætteudløseren (1) som er placeret under maskinen til venstre for forreste højre ben. OPRETNING AF MASKINE Når maskinen er placeret, rettes den op, så den står i vater, målt på kanterne! Indstilling af benhøjde, se nederst på siden. B A MONTAGE AF HÅNDTAG FOR HÆTTE Ved montage af håndtaget er det vigtigt, at kobberskiven B. sidder indvendigt i hætten, og den rustfrie facetskive A. sidder udvendigt. Se skitse. Samlet ekstern belastning- se eldiagram. E V N P N S N L1L2L3 N E 4 3 A-E =730± B-E =765± C-E =800± A-D =835± B-D =870± C-D =905± 1 50mm 0 mm 50mm 0 mm 50mm 0 mm 50mm 0 mm 50mm 0 mm 50mm 0 mm A BC D E Power Supply FORPLADE OG SIDEPLADER 2 Forpladen løsnes ved at udløse låsefjederen med en skruetrækker eller lign. (2) Adgangen til låsefjederen sker gennem "nøglehulsudskæringen" Justering af benhøjde: midt under maskinen fortil. Forpladen kan derefter løftes op (3) og hægtes af (4). Sidepladerne kan derefter afmonteres. Maskinen målt til indføringskanten Nyt højdeområde fås ved at flytte tappen A. Der er ialt 6 indstillingsmuligheder + finjustering ved dubsko. Husk at efterspænde skruerne bag på benet B. Justering af arbejdshøjde ved automatisk hæve/sænke. fra 750mm til 950mm or fra 800mm til 1000mm Ved levering fra fabrikken vil maskinens mål være B-D A B KEN DW 411T Afsnit/side: 4.2 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

11 Brugsanvisning Betjeningspanel Lysende grøn = drift Display Rødt blink = alarm Hætteåbning P1 P2 kvittering for alarm P3 ON/STANDBY P4 KEN DW 411T Afsnit/side: 5.1 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

12 Brugsanvisning Opstart 1. Kontroller at filteret er renset og at standrøret lukker tæt. 2. Tryk på ON/OFF knap. Følg vejledning på display. Ved åben hætte vises "LUK VENLIGST HÆTTE" - luk hætten. Følgende vises på display "MASKINEN GØR KLAR VENT VENLIGST" 3. Når maskinen er klar åbnes lågen og der kan vælges program. Drift 1. Vælg et program (Viste tider er for standardindstillinger. Indstillinger kan ændres med hjælp fra en KEN service tekniker): P1 = Kort program - varighed ca. 1min. 50 sek. Anvendes til service uden indtørret snavs. P2 = Mellem program - varighed ca. 2 min. 50 sek. Anvendes til f.eks. kaffe- og tekopper. P3 = Langt program - varighed ca. 4 min. 50 sek. Anvendes til service med indtørret snavs. P4 = Ekstra langt program - varighed ca. 10 min. 50 sek. Specialprogram. 2. Luk hætten og maskinen starter automatisk - grønt lys indikerer at maskinen er i drift. 3. Når programmet er slut, åbner hætten automatisk og grønt lys slukkes. Vandskift Vandskift foretages efter behov. Det er muligt i service-menu at indstille maskinen så den automatisk giver en alarm når der ikke har været foretaget vandskift efter f.eks. 50 vaske. Der skal kvitteres for alarmen, inden maskinen igen kan sættes i drift. For at foretage vandskift løftes standrøret - vandet vil nu løbe ud af maskinen. Når vandet er løbet ud rengøres filter og standrøret isættes igen. Opstartproceduren gentages - se denne. Driftforstyrrelser! Ved driftforstyrrelser vil den røde lampe ved siden af displayet blinke og fejlteksten vises i displayet. KEN microprocessorstyring er i stand til at diagnosticere en række fejl i maskinens installation, betjening, eller komponenter; -fejl som enten har givet, eller som er på vej til at give driftsforstyrrelser. Der skelnes mellem væsentlige og uvæsentlige fejl. Ved en væsentlig fejl stoppes processen omgående, display viser fejlårsag og rød lampe blinker. NB! Der skal kvitteres for fejl inden maskinen kan køre videre, det sker ved tryk på P2 knappen. Detaljeret oversigt over fejlkoder og fejlmuligheder findes i afsnit 10 i instruktionsbogen.! NB! Forsøg kun at udbedre fejl hvor årsagen med sikkerhed er fastslået, og som ikke kræver indgreb i maskinens tekniske dele. TILKALD ELLERS EN TEKNIKER! KEN DW 411T Afsnit/side: 5.2 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

13 Brugsanvisning Opvasketips Forskylning: Større partikler og madrester fjernes lettest fra servicet ved at skylle dette, evt. kan man anvende en gummiskraber. Brug koldt eller lunkent vand, aldrig varmt vand. Er vandet over 35 C, brænder snavset fast. Vask: Blandet bestik placeres evt. i specialbøtterne med skaftet nedad og kun en håndfuld i hver. Sæt servicet i maskinen og luk hætten. Hvis servicet efter vask ikke er helt rent, vælg da et længere program. Anbring servicet i vaskekurven. Kopper, glas, skåle o.l. med bunden opad. Fade vaskes lettest i koppekurvene. Sørg for at der er "luft" imellem de enkelte dele. Arbejdsgangen: Arbejdsgangen bør være, at medens maskinen vasker en portion, står den foregående og lufttørrer, så længe som det tager at fylde den næste. Glas og bestik bør aftørres, medens det er varmt. Der kan vaskes gange, alt efter hvor godt der forskylles, uden at det er nødvendigt at skifte vaskevand. Ved arbejdets ophør lukkes vandet ud af maskinen ved at løfte standrøret op. Filteret og vasketanken bør renses hver dag og tørres af. Det er vigtigt, at maskinen står med hætten åben natten over, for at maskinen kan blive luftet ud. Placering: For at opnå optimale vaskeegenskaber med maskinen, er det vigtigt, at servicet placeres hensigtsmæssigt i forhold til vaskearmene. Tallerkener placeres, så vaskevandet fra den øverste vaskearm rammer forsiden på tallerkenerne. Se skitse FRONT ---- eller ---- FRONT KEN DW 411T Afsnit/side: 5.3 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

14 Programopbygning Vaskeprogrammer KEN 411T har 4 programmer. Et program består af: En vask incl. sæbedosering. En pause. Et skyl. En pause. En åbning. Programmerne er installeret fra KEN således: P1 = Kort program - varighed ca. 1min. 50 sek. Anvendes til service uden indtørret snavs. P2 = Mellem program - varighed ca. 2 min. 50 sek. Anvendes til f.eks. kaffe- og tekopper. P3 = Langt program - varighed ca. 4 min. 50 sek. Anvendes til service med indtørret snavs. P4 = Ekstra langt program - varighed ca. 10 min. 50 sek. Specialprogram. Alle programmerne kan justeres individuelt. Justering af programmer kræver specialuddannet personale og kan derfor kun udføres, hvis man har kendskab til specielle koder. Disse koder udleveres i forbindelse med kurser på KEN. KEN's opvaskemaskiner er fra fabrikken indstillet til at vaske ved 57 grader C, og skylle ved 83 grader C. Hvis den rigtige temperatur ikke opnåes, vil programmet blive afbrudt, og der vil komme en advarsel på displayet. KEN DW 411T Afsnit/side: 6.1 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

15 Vedligeholdelse Daglig vedligeholdelse Almindelig rengøring: Rengør maskinens yderflader med en fugtig klud, evt. ved brug af et rengøringsmiddel til rustfrit stål.! NB! Der må ikke anvendes vandslange, trykspuler eller lignende. Kemikalier 411T: Kontroller dagligt væskestanden i sæbe- og evt. øvrige kemikaliebeholdere. Vaske-og skyllearme: Kontroller at vaske/skyllearmene kan rotere frit, samt at dyserne ikke er tilstoppede. Hvis en tilstoppet dyse på vaskearmen ikke kan renses udefra, kan holdefjederen og endeproppen i vaskearmens ender fjernes, og rensningen kan foregå indvendigt i vaskearmen. Filter/si: Tøm maskinen for vand. Tag filteret i bunden af vasketanken op og rens det. Rengør bundtanken under filteret for glasskår, trævler, tandstikker eller lignende og placer filteret igen. Husk standrør.! NB! Pas på ved rensning af filter og bundtank da der kan befinde sig skarpe genstande. Forebyggende vedligeholdelse Ud over den beskrevne daglige vedligeholdelse, anbefales det, at der foretages regelmæssige eftersyn for at sikre, at maskinen altid fungerer optimalt.! NB! Al forebyggende service og vedligehold, der kræver fjernelse af maskinens beklædningsplader med værktøj, må kun foretages af specialuddannet teknisk personale. KEN DW 411T Afsnit/side: 7.1 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

16 Vedligeholdelse Generel information om rustfrit ståls anvendelse og vedligeholdelse Indledning. Rustfrit stål bliver oftere valgt på grund af sit attraktive udseende end ud fra ønsket om lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger. Egenskaber, der ellers er de mest fremtrædende ved dette materiale. Alle materialer - inklusive rustfrit stål - misfarves imidlertid efter en vis tid som følge af snavs, olie, fedt, kalk, sæbe eller forurening i vandet mv. Hvad er rustfri stål? Rustfri stål er en fælles betegnelse for en større gruppe af materialer, der alle har det til fælles, at de indeholder mindst 13% krom (Cr), og derfor er modstandsdygtige overfor rustangreb. Kromet i stålet reagerer med ilten i fugtige omgivelser og danner en ganske tynd kromoxidhinde, der beskytter materialet mod korrosionangreb. Hvis denne film angribes, enten mekanisk eller kemisk, vil den gendannes spontant, hvis eller når overfladen kommer i kon- takt med ilt, selv i så lave koncentrationer, som der findes i al- mindeligt vand. Jo højere kromindholdet er, desto bedre kor- rosionsbestandighed har stålet. Denne gode egenskab forstær- kes yderligere med øget molybdænindhold (Mo). På særligt udsatte steder anvendes plader og rør med et indhold helt op til 2,7%. Foruden Krom og Molybdæn er nikkelindholdet tillegeret primært for at bibringe stålet en struktur (austenitisk), der bevirker, at det bliver let at forme og svejse. Konventionelle rustfri ståltyper har et krom indhold på ca. 18 % og et nikkelindhold på ca. 8-9% og går under betegnelsen 18/8 stål eller "almindelig rustfri". Disse ståltyper anvendes primært til køkkenredskaber, udrustning til levnedsmiddelindustrien og andre indendørs formål. I særlige aggresive miljøer, som der er i en opvaskemaskine til industrielle formål, er det nødvendigt at anvende Molybdænlegeret stål på udsatte steder for at sikre tilstrækkeligt korrosionsbestandighed. Forekomst af klor, syre, fugtighed og høj temperatur er alle parametre, der giver et aggressivt miljø over for rustfri stål. Derfor anvender Ken A/S rustfri stål med Molybdænindhold på udsatte steder i særlig hårdt belastede maskiner. Advarsel! Vi må i den forbindelse advare imod at anvende sæbe med stort klorindhold (større end 5%) og lav ph værdi (mindre end 10). En sådan sammensætning er meget aggressiv over for selv de bedste stålkvaliteter, som vi bl.a. anvender. I særlige tilfælde kan garantien mod tæring af stålet helt bortfalde. Misfarvninger kan forekomme: 1 Hvis stålet udsættes for et mere aggresivt miljø, end det er beregnet for, dvs. meget forurenet luft, saltopløsninger, eller større rester af koncentrerede rengøringsmidler, som indeholder klorider. 2 Hvis overfladen forurenes af jernpartikler fra rengøringssvampe, defekte kurve eller andre jernemner, der kan "drysse" små partikler ned i maskinen. Risikoen for skadelig korrosion i det første tilfælde reduceres væsenligt eller ellimineres helt ved at vælge molybdænlegeret rustfri stål. I tilfælde 5 vil overfladen blive tonet i en brunlig farve, som ud over det kosmetiske ikke betyder noget for stålets overflade. Vedr. pkt. 2,3 og 4 vil overfladen på det rustfrie stål blive misfarvet. Denne forekomst af rust vil hyppigst optræde på vandrette flader i maskinen og kan ofte føles med fingerspidserne. Små partikler vil afsætte en lille rustplet som normalt ikke vil skade stålet. Større emner (hårnåle, stegespyd, mønter, kapsler mv.) afsætter ligeledes rustfarvning på pladens overflade, men giver desuden mulighed for en udvikling af et meget aggresivt miljø mellem emnet og pladen. Under disse ugunstige forholde danner der sig stærk saltsyre, som altid er skadelig for materialet. Det er derfor vigtigt, at maskinen rengøres hver dag for aflejringer af enhver art. Rengøringen foretages om nødvendigt med en svamp (ikke indholdende jern) og skurepulver e.l. For at bevare stålets gode korrosionsmodstandskraft skal følgende instruktioner følges. 1 Sørg for, at en evt. vandbehandlingsanlæg altid er i orden. Et defekt anlæg kan udskille salt til maskinen og ad den vej skade den. 2 Sørg for, at maskinen bliver rengjort dagligt og udluftet. Sæberester, madrester, jernpartikler o.l. kan skade maskinen på længere sigt. 3 Vask aldrig emner, der er besmudset med jernpartikler uden at rengøre maskinen umiddelbart derefter. 4 Sørg for, at sæbedoseringen foretages korrekt, især hvis den foretages manuelt. Er maskinen med et automatisk system, bør sæbedoseringen kontrolleres jævnligt. Kontrollen foretages af sæbeleverandøren, når denne alligevel er tilstede eller en selvkontrol ved hjælp af en simpel ph-måling (lakmuspapir). Spørg din sæbelevrandør. 5 Anvend kun sæbetyper, der er beregnet for maskinopvask og gerne typer tilsat materialbeskyttende stoffer. 6 Overhold altid doseringsforeskrifter og sikkerhedsreglerne. Se sæbeleverandørens datablad. 7 Forsøg aldrig uden sagkyndig bistand t afkalke eller rense maskinen med saltsyre e.l. Brug produkter, der er godkendt til formålet. Spørg din sæbeleverandør. Præventiv afvaskning med vand: Daglig rengøring med vand fjerner snavs og forhindrer korro sionangreb i at få fæste. Afvaskning foretages bedst med svamp og varmt vand eller med et mildt rensemiddel, efterfulgt af en skylning med koldt vand. Husk især at rengøre bunden af vasketanken. Overfladens udseende forbedres yderligere, hvis den til slut aftørres med en opvreden klud eller vaskeskind. I øvrigt findes der forskellige olieprodukter på markedet til overfladebehandling af rustfri stål. Spørg din sæbeleverandør. 3 Hvis maskinen tilsluttes udsugningskanaler, der ikke er rust sikre. 4 Hvis vandet indeholder meget jern og/eller silikater. 5 En anden form for misfarvning kan også opstå som afsmit fra kobberrør, der er anvendt i forbindelse med installationen til maskinen. KEN DW 411T Afsnit/side: 7.2 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

17 Vedligeholdelse Fjernelse af pletter og misfarvning på rustfri overflader Hvis pletterne eller misfarvningen af den rustfri overflade er af så alvorlig karakter, at de ikke kan fjernes ved almindelig afvaskning med vand, som tidligere beskrevet, kan følgende rengøringsmetoder anbefales. Fingeraftryk Vask med sprit, fortynder eller acetone, skyl med rent koldt vand og tør efter. Olie og fedt Vask med et organisk opløsningsmiddel af overnævnte type, vask efter med sæbevand eller et mildt rengøringsmiddel, skyl efter med rent koldt vand og tør efter. Vanskelige pletter og misfarvninger Vask med et slibende rengøringsmiddel og gnub i samme retning. Anløbningsfarver og mere alvorlige pletter Vask med et slibende rengøringsmiddel eller: Slib med en scotcbrite (gul/grøn) svamp på langs af overfladestrukturen, skyl med rent koldt vand og tør efter. Misfarvning som følge af rust Om nødvendigt vaskes med et slibende rengøringsmiddel som tidligere beskrevet. Maling Vask med lakfjerner (eller brug en blød nylonbørste eller svamp), skyl med rent koldt vand og tør efter. Ridser på slebne eller børstede overflader Polér med en roterende slibeskive (anvend altid et jernfrit slibemiddel). Slib på langs af overfladens struktur, vask med sæbevand eller et mildt rengøringsmiddel, skyl efter med rent koldt vand og tør efter. Advarsel!! Anvend kun de ovenfor beskrevne metoder. Følg de danske sikkerhedsbestemmelser for et sådan arbejde og bær gummihandsker og beskyttelsesbriller. Sørg for god ventilation. KEN DW 411T Afsnit/side: 7.3 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

18 Justeringer/aflæsninger via computer Adgang til styring For specialuddannet teknisk personale findes en række serviceprogrammer, som kun er tilgængelige via specielle adgangskoder for ikke at risikere fejlfunktion af maskinen De specielle adgangskoder udleveres normalt i forbindelse med et servicekursus på KEN I serviceprogrammernes menuer har tasterne følgende funktion: 1. Tilbage til foregående menupunkt. Anvendes også, når man ønsker at forlade serviceprogrammet. 2. Enter tast. Anvendes til at vælge det, som står i displayet/næste menupkt. 3. Bladre frem/forøg værdi 4. Bladre tilbage/formindsk værdi! NB! Det anbefales, at kun specialuddannet personale bruger serviceprogrammerne. KEN DW 411T Afsnit/side: 8.1 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

19 Justeringer/aflæsninger via computer Service Menu VÆLG PROGRAM HOLD TASTER I 5 SEK. INDTAST KODE * * * * * * SERVICE MENU INDST.AF MASKINE INDST.AF MASKINE INDST.MASKINE INDST.AF MASKINE INDST.SENSORER INDST.AF MASKINE INDST.KOMMUNIK. INDST.AF MASKINE INDST. UR INDST.AF MASKINE INDST.TIDER SERVICE MENU MASK.STATISTIK PROGRAM 1 ANTAL XXXXXX SERVICE MENU SERVICE+PROG.LOG SERVICE+PROG.LOG VIS SERVICE LOG SERVICE+PROG.LOG VIS PROGRAM LOG NÆSTE SIDE INDST. MASKINE MASK.NR.: VARME VASKETANK EFFEKT(W): XXXXX ALARM F. FILTER- SKIFT: XXXXX L LAV NIV. XXXXXX INDST.: XXXXXX INDST.KOMMUNIK. KEN NETCOM JA/NEJ INDST. UR ÅR: XX TID FOR DAGLIGT TJEK: XX LANGSOM PÅF.V.T TID(MIN.): XX PROGRAM 2 ANTAL XXXXXX SERVICE MEDDELELSE #XX PROGRAM X YY/MM/DD HH:MM KOND./UDSUGNING KONDENSATOR VARME SKYLLETANK EFFEKT(W): XXXXXX HØJ NIV. XXXXXX INDST.: XXXXXX IP ADRESSE: XXX.XXX.XXX.XXX INDST. UR MÅNED: XX INGEN PÅF.V.T TID(MIN.): XX PROGRAM 3 ANTAL XXXXXX YY/MM/DD HH:MM BATCH XXXXXX BATCH XXXXXX EL(KWH) X,XXX AFLØBSPUMPE IKKE INSTALLERET PUMPE EFFEKT EFFEKT(W) XXXXX INDST. UR DATO: XX LANGSOM OPV.V.T TID(MIN.): XX PROGRAM 4 ANTAL XXXXXX KEMI(ML) XXXXXX VAND(SEK.) XXX VANDSKIFT MANUELT SÆBEPUMPE STR. ML/MIN XXX INDST. UR TIMER: XX INGEN OPV.V.T TID(MIN.): XX TOTAL 1 ANTAL XXXXXX UDSK.INTERVAL ANTAL.: XX STANDBY TID TID (MIN): XXX INDST. UR MINUTTER: XX LANGSOM OPV.S.T TID(MIN.): XX TOTAL 2 ANTAL XXXXXX GENVALG AF PROG. INTET GENVALG PROGRAM 1-4 INDST.MIN.PUMPE: TEMP(C): XX DAGLIGT TJEK? JA/NEJ INGEN OPV.S.T TID(MIN.): XX SAMLET KØRETID TIMER XXXXXX KEN DW 411T Afsnit/side: 8.2 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

20 Justeringer/aflæsninger via computer Service Menu FORRIGE SIDE SERVICE MENU TEST AF MASKINE SERVICE MENU INDST.AF PROGRAM TEST AF MASKINE TEST HÆTTE TEST AF MASKINE TEST NETCOM TEST AF MASKINE TEST NIVEAU TEST AF MASKINE TEST AFLØBSPUMPE TEST AF MASKINE TEST UDS./KOND. TEST AF MASKINE TEST KEMIPUMPE TEST AF MASKINE TEST VASKEPUMPE TEST AF MASKINE TEST VARME TEST AF MASKINE TEST VANDPÅF. INDST.AF PROGRAM PROGRAM X PROGRAM 1-4 MIN. TEMP. VASK TEMP.(C): XX TEST HÆTTE ÅBEN NETCOM VER. XXXXX XXX XXXXXX 1 LAV XXXXXX 0 HØJ TEST AFLØBSPUMPE AFL. PUMPE: STOP TEST UDS./KOND. UDS/KOND.: STOP TEST KEMIPUMPE KEMIPUMPE: STOP TEST VASKEPUMPE PUMPE: STOP SLUKKET T1=XX,X T2=XX,X TEST VANDPÅF. NIVEAU: LAVT+HØJT PROGRAM X AKTIVT? JA VAND TEMP. SKYL TEMP.(C): XX TEST AFLØBSPUMPE AFL. PUMPE: START TEST UDS./KOND. UDS/KOND.: START TEST KEMIPUMPE KEMIPUMPE: START TEST VASKEPUMPE PUMPE: START VASKETANK T1=XX,X T2=XX,X SKYLLETANK T1=XX,X T2=XX,X VENTIL: LUKKET NIVEAU: LAVT+HØJT VENTIL: ÅBEN NIVEAU: LAVT+HØJT INDSTIL VASKETID TID(SEK.): XXX PAUSE FØR SKYL TID(SEK.): XXX KUN MED UDSUGNING KUN MED UDSUGNING INDST. UDSUGNING INGEN UDSUGNING E. SKYL TID(SEK.): XXX VASK SKYL VASK+SKYL INDST.SKYLLETID TID(SEK.): XXX KUN MED KONDENSATOR KOND. EFTER VASK TID(SEK.): XXX PAUSE EFTER SKYL TID(SEK.): XXX VAND TEMP. VASK TEMP.(C): XX KEN DW 411T Afsnit/side: 8.3 Ret til ændringer forbeholdes DK: ref.: M-411T-DK

KEN DW 412 INSTRUKTIONSBOG OPVASKEMASKINE. KEN A/S DK-5672 Broby Tlf.: +45 62 63 10 91, fax: +45 62 63 16 07 internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.

KEN DW 412 INSTRUKTIONSBOG OPVASKEMASKINE. KEN A/S DK-5672 Broby Tlf.: +45 62 63 10 91, fax: +45 62 63 16 07 internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken. Fra maskinnr.:57.721 Til maskinnr.: DK INSTRUKTIONSBOG OPVASKEMASKINE KEN A/S DK-5672 Broby Tlf.: +45 62 63 10 91, fax: +45 62 63 16 07 internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk Manualrettelser- Changes

Læs mere

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken.

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken. Instruktionsbog Type 411 Indhold: Opstartsinstruktion 00.03-04 Teknisk beskrivelse. 10.01-0 Brugsanvisning. 0.01-05 Programopbygning. 30.01-0 Fejlsøgning. 40.01-05 Afprøvning og justering. 50.01-04 Konsulent

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

BRUGSANVISNING FOR BÆKKENVASKER

BRUGSANVISNING FOR BÆKKENVASKER Fra maskinnr.: 52.550 Til maskinnr.: XX DK BRUGSANVISNING FOR BÆKKENVASKER KEN A/S DK-5672 Broby Tlf.: +45 62 63 10 91, fax: +45 62 63 16 07 internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk Manualrettelser- Changes

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere