2016 Recordit.nu version Call Recorder Brugermanual for supervisor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2016 Recordit.nu version Call Recorder Brugermanual for supervisor"

Transkript

1 2016 Recordit.nu version 1.12 Call Recorder Brugermanual for supervisor

2 Indhold 1 Funktioner for supervisorer Kontaktliste Tilføj kundenavne Aktive samtaler Monitorering / Medlyt via software Statistikker Visning af data Anvendelse af filter Standard statistikker Agent Evaluering (Tilkøb) Evaluerings skemaer Fastlæggelse af svarmuligheder Tilføj / Opret evalueringsskema Opret sektioner Opret spørgsmål Rediger et evalueringsskema Slet et evalueringsskema Projekter Vælg Samtaler Evaluering af samtaler Rapporter Projekt rapporter Agent rapporter Evaluerede samtaler Side 2 af 21

3 1 Funktioner for supervisorer De grundlæggende funktioner i RECORDIT Call Recorder (find og aflyt samtale, tilføj ekstra data m.m.) er beskrevet i manualen: Brugermanual for agenter. Brugen af optagede samtaler sker ofte i tæt samspil mellem supervisor og agenter, hvor agenter selv kan aflytte egne samtaler og dermed tage ansvar for egen læring og udvikling. Som supervisor har du udvidet rettigheder til brug af RECORDIT Call Recorder og dermed flere anvendelsesmuligheder. Denne manual beskriver de funktioner, der oftest anvendes af supervisorer. Vi gennemgår de 4 mest anvendte værktøjer: 1. Kontaktliste 2. Aktive samtaler 3. Statistik 4. Agent Evaluering samt monitorering (medlyt). Adgang til funktioner Du finder de omtalte funktioner i RECORDIT Call Recorder under menupunktet Værktøjer, som indeholder et eller flere punkter, alt efter hvad du har rettigheder til at arbejde med. Monitorering Sammen med RECORDIT Call Recorder tilbyder vi et monitoreringssoftware hvor du kan se igangværende samtaler og udvælge en aktiv samtale, som du kan lytte med på. Brug af softwaren er kort beskrevet i denne manual. Side 3 af 21

4 2 Kontaktliste Tilføj kundenavne Kontaktlisten kan tilgås fra menuen Værktøjer, hvis brugeren har rettigheder til dette. Listen indeholder alle interne og eksterne numre, der fremgår i forbindelse med optagelser I systemet. De navne, der er tilknyttet numrene, kan ligeledes redigeres herfra. Side 4 af 21

5 3 Aktive samtaler Under Aktive samtaler, kan man se et øjebliksbillede af, hvilke samtaler der er aktive. Siden opdateres løbende automatisk. Afspilning af samtalerne kan først ske, når samtalen er afsluttet, hvor de kan tilgås fra opkaldslisten. 4 Monitorering / Medlyt via software Det er muligt at monitorere og lytte med på en igangværende samtale ved at bruge RECORDIT Call Recorders tilhørende software, kaldet Apresa Call Monitor. I softwaren Apresa Call Monitor kan du se en oversigt med et øjebliksbillede af, hvilke samtaler der er aktive. Siden opdateres automatisk når der påbegyndes eller afsluttes en samtale. Du kan se og lytte med på samtaler for de agenter, som din administrator har givet dig rettighed til at monitorere (dvs. samme opkald som du kan afspille som en optaget samtale). Start / Stop Start Start medlyt Marker den igangværende samtale, som du ønsker at lytte med på, og klik på enten: 1. Play øverst til venstre 2. Play yderst til venstre / i den første kolonne ud for den markerede samtale. Stop medlyt Klik på Play/pause øverst til venstre. Side 5 af 21

6 5 Statistikker 5.1 Visning af data Alle statistikker differentierer mellem ind- og udgående kald. Statistikkerne kan ses i tabeller eller grafer. Tabeller kan eksporteres til en CSV fil for senere behandling i regneark, så du kan bearbejde data og/eller lave dine egne grafer. Klik på de forskellige ikoner for at åbne den ønskede visning. Side 6 af 21

7 5.2 Anvendelse af filter Som udgangspunkt er de data, du kan se, allerede filtreret, da dit login bestemmer hvilke data, som du har adgang til. Din administrator har givet dig disse rettigheder, og du bør sikre dig at du har adgang til alle de relevante data, inden at du begynder at arbejde med statistikker. Visning af alle data Når du vælger en type af statistik, så får du præsenteret alle gemte data i den valgte visning. Har RECORDIT Call Recorder været i brug i flere år vil du således få præsenteret data for hele perioden. De viste statistikker kan således være data baseret på adskillige tusinde kald. Udvælgelse af data Hvis du eksempelvis er interesseret i sidste måneds data, så kan du med fordel benytte dig af et filter. For at filtrere statistikkerne ud fra et bestemt tidsintervalg eller andre parameter, tryk på filter-knappen. Du kan anvende et filter på dine data både før og efter at du har valgt en statistiktype og en visning. Anvendelse af filter, FØR Opsætter du et filter før at du vælger en statistiktype, så vil du få vist statistik indenfor de kriterier, som du har sat op. Anvendelse af filter, EFTER Anvender du et filter efter at du har valgt en statistiktype, så vil visningen tilpasse sig de kriterier, som du sætter op. Filtrering af data foregår som en søgning, hvor du udvælger de data, der skal medtages i beregning og visning af statistik. Når du klikker på Søg, så er filteret aktivt. Klik på filterknappen igen, når du har aktiveret filteret, eller klik på Annuller, hvis du vil afbryde søgningen. Hvis du er i tvivl om et filter er aktivt, vil du altid kunne åbne dette billede igen. Så længe at filteret er aktivt, så vil søgekriterierne være udfyldt og blive vist på skærmen. Side 7 af 21

8 5.3 Standard statistikker Følgende statistikker er tilgængelige: Antal kald: en tidslinje med antal opkald i den valgte periode. Tidspunkt på dagen: Antal opkald på et givent tidsinterval i løbet af dagen. (F.eks. mellem 8.00 og 9.00.) Lokal: Antal kald per lokalnummer. Oversigt fordelt på antal indgående og udgående opkald Lokal - Detaljer: Ud over antal kald per lokalnummer kan du se: Samlet og gennemsnitlig varighed samt tidspunkter for dagens første og sidste kald. Ekstern: Oversigt over hvilke eksterne numre, der ringer oftest og/eller bliver ringet mest til. Varighed af kald: Viser enten et histogram over varigheden af opkald (for eksempel, hvor mange kald var kortere end 10 sekunder), eller varigheden (gennemsnit / total) i den valgte periode. Ventetid inden svar: Viser enten et histogram over ventetiden inden besvarelse (for eksempel, hvor mange kald er besvaret indenfor 10 sekunder), eller ventetiden (gennemsnit / total) i den valgte periode. Ikke optagede samtaler: Viser de tidspunkter på dagen hvor der eventuelt er samtaler, som ikke er blevet optaget. Hvis antallet af samtidige optagede samtaler overstiger antallet af licenser, så vil der være nogle samtaler som ikke bliver optaget. Maximim number of simultaneous calls: Antallet af samtidige antal optagede samtaler. Side 8 af 21

9 6 Agent Evaluering (Tilkøb) Agent Evaluering er et værktøj til at sikre en ensartet og kontinuerlig evaluering af agenter baseret på de optagede samtaler, der findes i RECORDIT Call Recorder. Med en systematisk og struktureret evaluering kan du nemt følge udviklingen for hver enkelt agent. Systematikken og strukturen understøttes af en række spørgsmål, som du samler i et evalueringsskema, der kan bruges hver gang at en agent skal evalueres. Efter evaluering giver de forskellige rapporter dig både et hurtigt overblik og en detaljeret gennemgang af de evaluerede samtaler alt afhængig af hvad du ønsker. Evaluering kræver et godt forarbejde Evaluering af agenter tager udgangspunkt i evaluering af samtaler. RECORDIT Call Recorder er bygget op omkring den proces, der leder hen til evaluering af samtaler. Det er vigtigt, at forarbejdet er gjort ordentligt inden at en samtale evalueres. Menuen følger processen som er baseret på de beslutninger, som du tager i dine forberedelser. Opbygningen er således: 1. Hvad ønsker vi at evaluere på? (Fastlæggelse af spørgsmål i et evalueringsskema) 2. Hvordan skal evaluering afgrænses? (Udpeg skemaer og opret et projekt) 3. Hvilke samtaler skal evalueres? (Udvælg ud fra kategorier, kommentarer og agenter m.m.) Når dette forarbejde er gjort, er du klar til at evaluere en samtale. Eksempel på evaluering af agent over tid Resultatet af evalueringen kan ses i form af forskellige rapporter (to indgange). Hvor finder du Agent Evaluering Agent Evaluering er et værktøj i RECORDIT Call Recorder og findes derfor via menuen Værktøjer. Forudsætning For at du kan anvende Agent Evaluering skal RECORDIT Call Recorder kunne sammenkoble samtaler med en specifikt agent. For at genkende den enkelte agent er det derfor en forudsætning, at der for hver agent, er en specifikt defineret telefon. Side 9 af 21

10 6.1 Evaluerings skemaer Evalueringsskemaer er fundamentet for en struktureret og ensartet evaluering af agenter i RECORDIT Call Recorder. Et evalueringsskema består af en række spørgsmål, som skal besvares for hvert opkald, når en agent skal evalueres. For at sikre både størst mulig ensartethed og at du kan evaluere dine agenter i forhold til de målsætninger, som gælder i din virksomhed, så kan du til hvert spørgsmål definere dine egne svartyper. Et evalueringsskema består dermed af: 1. Sektioner (Overskrifter / gruppering af spørgsmål) 2. Spørgsmål 3. Forskellige typer af svarmuligheder Alt sammen elementer, du kan tilpasse så opbygningen af et evalueringsskema passer til dit formål med agentevaluering. Det er med andre ord, gennem det indledende arbejde med opbygning af evalueringsskemaer, at du skaber et godt udgangspunkt for den gode agentevaluering. BEMÆRK: Det er nødvendigt at definere svarmuligheder først inden at der kan oprettes spørgsmål og evalueringsskemaer Fastlæggelse af svarmuligheder Inden at du kan oprette et spørgsmål, så skal du have fastlagt hvilke svarmuligheder der skal være til hvert enkelt spørgsmål, som skal bruges til at evaluere en agent. I RECORDIT Call Recorder Agent Evaluering gøres det ved først at vælge Evalueringsskemaer og dernæst vælge Definer svartyper. Det er herefter muligt at Tilføje, Redigere eller Slette Svartyper. Side 10 af 21

11 Opret svarmulighed Når du vil tilføje en ny svarmulighed / definere en svartype, så skal du udfylde følgende: Svartypen bliver automatisk navngivet efter dine svarmuligheder, så du skal kun udfylde feltet Detaljer. Alle svartyper omsættes til et tal, der kan anvendes til at beregne en samlet score. Du kan dermed sagtens definere et svar som Ja / Nej, så længe at du tildeler et tal der kan bruges til at beregne en score. Eksempel: Ja=100\Nej=0 Du vil få samme resultat, hvis du definerer et Ja / Nej -svar, med tallene: Ja=1\Nej=0 I den samlede score vil begge svarmuligheder give en score på enten 100 eller 0. Det kan derfor være en fordel, at du i dine svartyper anvender en skala fra Det giver dig et bedre overblik over sammenhængen mellem dine spørgsmål/svartyper og din evaluering når du kigger i en rapport. Retningslinjer for svartyper Der er følgende retningslinjer, og den følgende model skal anvendes: Svar1 = Vægt1 \ Svar2 = Vægt2 etc. (hvor Svar1 = dit svar + point) For eksempel: Godt = 2 \ Middel = 1 \ Skidt = 0 Det betyder i eksemplet, at svaret "Godt" vil give maksimale point til agent, Middel halvdelen af point, og Skidt vil give ingen point. Pointene, der er tildelt svarene her, er således at point 2 for "Godt", kun er relative point. Pointene kan altid skaleres til den samme proportion og efter at vægtningen af den pågældende anvendelse. Dette betyder at definitionen "Godt = 2 \ Middel = 1 \ Skidt = 0" og definitionen "Godt = 4 \ Middel = 2 \ Skidt = 0" er ækvivalente. Derfor brug i stedet spørgsmålets egen vægtning Tilføj / Opret evalueringsskema Når du har defineret dine svartyper, så kan du oprette et evalueringsskema. Du opretter et nyt evalueringsskema ved at klikke på +Tilføj. Side 11 af 21

12 Du vil herefter blive bedt om at oprette et spørgsmål, og så er du i gang med at opbygge dit evalueringsskema. Når du har oprettet dit første spørgsmål, så kan du navngive dit evalueringsskema og tilføje flere spørgsmål Opret sektioner Spørgsmål kan være inddelt i sektioner, eksempelvis relateret til de forløb i en samtale, som man ønsker at fokusere på. For at gøre dette, tilføj et nyt spørgsmål, indtast sektionens overskrift og vælg Overskrift som Svartype. Side 12 af 21

13 6.1.4 Opret spørgsmål Når du oprette et spørgsmål er der udover selve spørgsmålet flere felter, som du skal udfylde. Position Et nyt spørgsmål placerer sig FORAN den position, som vælges. Spørgsmål Et spørgsmål kunne for eksempel være "Har agenten besvaret opkaldet høfligt?" Svartype Du kan vælge mellem de svarmuligheder, som du tidligere har defineret. Vægtet værdi Hvert spørgsmål skal tildeles en vægt, der afspejler vigtigheden af spørgsmålet. Alle spørgsmål (svar) omsættes til et tal, der kan anvendes til at beregne en samlet score. Scoren kan opgøres både for et spørgsmål, en agent, et projekt med mere. F.eks. kan scoren for en agent vise agentens udvikling over tid. RECORDIT Call Recorder Agent Evaluering beregner en score på dine agentevalueringer. Uanset hvordan du vælger at vægte dine spørgsmål vil de bliver omregnet, så din score vises som et tal på en skala fra Når du tildeler værdi til et spørgsmål, kan du anvende en af disse to metoder: 1. Samlet sum på Relativ værdi Sum på 100 Med denne metode skal du sørge for at spørgsmålene er vægtet således, at summen af alle spørgsmål i et evalueringsskema er 100. Relativ værdi (Anbefalet metode) Hvis alle spørgsmål er lige vigtige, så kan du give alle spørgsmål samme værdi (eks. = 10). Hvis der er ét spørgsmål, som eksempelvis kun er halvt så vigtigt, så kan du give det den halve værdi (eks. = 5), og det ene spørgsmål vil så have tilsvarende mindre værdi når den samlede score beregnes. BEMÆRK: Når en samtale evalueres er det muligt at skrive en kommentar til hvert spørgsmål. Kommentarfeltet tilføjes automatisk i forbindelse med evaluering, så det skal du ikke tilføje når du opretter et spørgsmål. Side 13 af 21

14 6.1.5 Rediger et evalueringsskema Vil du redigere et eksisterende evalueringsskema, skal du markere skemaet og klikke på Rediger. Du kan nu tilføje ekstra sektioner eller spørgsmål. Du kan også rette i eksisterende spørgsmål og ændre vægtning, placering med mere Slet et evalueringsskema Vil du slette et eksisterende evalueringsskema, skal du markere skemaet og klikke på Slet. Et eksempel på evalueringsskema med 4 spørgsmål og 2 sektioner (3 Svartyper) Du kan ikke slette et evalueringsskema, hvis det er tilknyttet et eller flere projekter. Hvis du ønsker at slette et skema, skal du derfor først slette det pågældende projekt. Side 14 af 21

15 6.2 Projekter For at kunne udvælge de samtaler, som skal evalueres skal der oprettes et såkaldt projekt. Et projekt kan betragtes som en måde at organisere og samle informationer om hvilket evalueringsskema der anvendes til at evaluere udvalgte samtaler og agenter. Et projekt kan kun knyttes til ét spørgeskema men kan indeholde flere samtaler. Anvendelsen af projekter betyder således, at ét evalueringsskema kan anvendes til flere projekter. På den måde er det eksempelvis muligt at evaluere flere forskellige teams efter det samme evalueringsskema, og stadigvæk bevare et overblik over hvordan at hvert team udvikler sig. Dette gøres nemt ved at lave en rapport for hvert projekt / for hvert team. Et projekt kan også være en tidsmæssig afgrænsning af evalueringer foretaget i et enkelt team ud fra det samme evalueringsskema. Selv om oprettelsen af et projekt i RECORDIT Call Recorder Agent Evaluering, kan synes som blot navngivning af projektet og tilknytning af et evalueringsskema med spørgsmål, så er det et vigtigt element for at holde styr på de samtaler, der skal evalueres. Definition af et projekt Et nyt projekt defineres ved at klikke på Tilføj. Ved at tilføje nyt projekt skal man give et projekt navn og vælge det evalueringsskema, som skal benyttes. Når først projektet er oprettet, så er det bundet til evalueringsskemaet, og Rediger er således blot en mulighed for at give projektet et andet navn. BEMÆRK: Hvis et projekt slettes, så slettes også alle de evalueringer, som er knyttet til projektet. Når projektet er oprettet, kan der tilføjes opkald som skal evalueres i Vælg samtaler. Side 15 af 21

16 6.3 Vælg Samtaler For at kunne evaluere en agent, så skal der først udvælges de samtaler, som evalueringen skal være baseret på. Dette gøres ved at vælge et projekt, der er knyttet til det evalueringsskema, som samtalerne skal evalueres efter, og derefter tilføje samtaler til projektet. For at udvælge de samtaler, der skal evalueres, skal du markere en eller flere optaget samtaler i samtaleoversigten, og klikke på Tilføj samtaler til projektet. En samtale kan kun knyttes til ét projekt som til gengæld kan indeholde flere samtaler. Når samtalerne er knyttet til et projekt, kan de evalueres i Evaluering af samtale. Side 16 af 21

17 6.4 Evaluering af samtaler For at kunne evaluere en samtale, skal du starte med at vælge det projekt, som indeholder de rette samtaler. Se de forrige afsnit, hvis du er i tvivl om hvordan du opretter spørgsmål, evalueringsskemaer, projekter og udvælger samtaler til evaluering. Vælg derefter det eller de opkald der skal evalueres ved at dobbelt klikke på opkaldet. Et eksempel på evaluering af samtale vindue I det vindue, som åbnes, bliver følgende oplysninger præsenteret: Dato og klokkeslæt for opkaldet Retningen af opkaldet (indgående eller udgående) Agenten, der udførte opkaldet Varigheden af opkaldet Den foreløbige eller endelige score Klik på Afspil knap længst til venstre for at afspille optagelsen af opkaldet. For hvert spørgsmål i evalueringsskemaet skal* der vælges et af svarene. Evalueringen bliver ikke taget i betragtning, hvis ikke alle spørgsmål er besvaret. *(Når du opretter et spørgsmål i evalueringsskemaet, kan du dog udpege spørgsmål som ikke altid er aktuelt.) Du kan tilføje bemærkninger om opkaldet eller agenten i feltet Noter. Når alle spørgsmål er besvaret, vises det endelige resultat øverst oppe. Klik på gem, for at gemme evalueringen af samtalen. Side 17 af 21

18 6.5 Rapporter Du kan se dine agentevalueringen via rapporter for Projekt og Agent. Begge oversigter leder frem til rapporten for Evaluerede samtaler, hvor du finder udviklingskurver m.m Projekt rapporter Denne oversigt over projekter viser dig hvor mange samtaler/kald, der er udvalgt til hvert enkelt projekt, hvor mange af disse kald, der er evalueret og hvordan den gennemsnitlige score er pr. projekt. Du har forskellige muligheder for at få data præsenteret på forskellig vis ved at anvende et filter på denne oversigt. Eksport Du kan downloade oversigten som en fil (csv-format). Per samtale Ved at markere et projekt og vælge Per samtale (eller dobbeltklikker på projektet), kan du se detaljerne for de samtaler, som evalueringen er baseret på. Det er under dette punkt, at du kan følge udviklingen for en agent, et projekt eller et bestemt evalueringsskema. Du kan læse mere om dette i afsnittet om Evaluerede samtaler. Per agent Markerer du et projekt og klikker på Per agent, så vil du få vist Agent rapporter for det valgte projekt. Skema Vælger du et specifikt evalueringsskema, så vil du kun få vist de projekter, hvor skemaet er anvendt. Samtidig får du vist de spørgsmål, som skemaet indeholder, og en gennemsnitsscore for hvert enkelt spørgsmål. Agent Her kan du filtrere oversigten, så den kun viser data for de projekter, som den valgte agent er evalueret i. Side 18 af 21

19 6.5.2 Agent rapporter Denne oversigt over agenter viser dig hvor mange samtaler den enkelte agent har fået evalueret og hvad den gennemsnitlige score er pr. agent. Du har forskellige muligheder for at få data præsenteret på forskellig vis ved at anvende et filter på denne oversigt. Eksport Du kan downloade oversigten som en fil (csv-format). Per samtale Ved at markere en agent og vælge Per samtale (eller dobbeltklikker på agenten), kan du se detaljerne for de samtaler, som evalueringen er baseret på. Det er under dette punkt, at du kan følge udviklingen for en agent, et projekt eller et bestemt evalueringsskema. Du kan læse mere om dette i afsnittet om Evaluerede samtaler. Per projekt Markerer du en agent og klikker på Per projekt, så vil du få vist Projekt rapporter for den valgte agent. Skema Vælger du et specifikt evalueringsskema, så vil du kun få vist de projekter, hvor skemaet er anvendt. Samtidig får du vist de spørgsmål, som skemaet indeholder, og en gennemsnitsscore for hvert enkelt spørgsmål. Et skema kan anvendes i flere forskellige projekter, så resultatet per agent kan dække over flere projekter. Tilføj projekt for at specificere dine søgekriterie / ønsket resultat Projekt Her kan du filtrere oversigten, så den kun viser data for de agenter, som er evalueret i det valgte projekt. Vælger du et projekt, så vil der automatisk blive valgt det skema, som anvendes i det pågældende projekt. Husk, at et projekt altid kun har ét skema tilknyttet. Side 19 af 21

20 6.5.3 Evaluerede samtaler De evaluerede samtaler er et af dine vigtigste værktøjer til at sikre en kontinuerlig udvikling af dine agenter. Evaluering af agenterne tager udgangspunkt i de optagede samtaler, som bliver evalueret efter de samme spørgsmål. Vedvarende brug af det samme evalueringsskema (med de samme spørgsmål) giver dig en retning for agenten eller afdelingen/projektets udvikling. Det er med andre ord i disse rapporter, at du kan finde de data, der understøtter den mavefornemmelse, som du har som leder. Måske bliver du overrasket over hvem der udvikler sig mest? Eller hvem det er som har det største behov for at udvikle sig. I begge tilfælde kan du bruge RECORDIT Call Recorder Agent Evaluering til at konkretisere og finde præcist de indsatsområder, hvor der er størst udbytte at hente. Du kan ligeledes bruge dette til dokumentation overfor medarbejder, HR eller direktion, hvis en medarbejder skal belønnes eller afskediges på grund af sine præstationer/udvikling over en længere periode. Stor fleksibilitet Du kan få data for de evaluerede samtaler vist på mange forskellige måder, hvilket giver dig mange muligheder for at finde de data, som passer til dig og dit specifikke behov. Med den rette brug af evalueringsskemaer, opdeling i sektioner og gennem udformning af dine spørgsmål kan du arbejde med temaer/emner, som giver dig både en frihed til at evaluere på et bredt grundlag og samtidig kunne følge en evalueringsscore, som du nemt kan se hvordan den udvikler sig. Oversigt Udviklingen for den enkelte agent eller hele projektet er detaljeret beskrevet i de data, som du kan finde i oversigten over evaluerede samtaler. Du finder disse data/rapporter ved at markere et projekt eller en agent og vælg Per samtale i henholdsvis Projekt rapporter og Agent rapporter. Du kan også dobbeltklikke på det ønskede projekt eller agent. Vælg dine data Du har flere muligheder for at vælge de evaluerede samtaler, som du ønsker at se data for: Agent Du kan vælge om du vil have vist data for alle agenter, eller om du vil se data for en enkelt agent. Skema Vælg et evalueringsskema, som du vil have vist data for. BEMÆRK: Det er kun muligt at vælge ét skema. Hvis du vil kunne se scoren på tværs af evalueringsskemaer skal du eksportere data for at arbejde med dem. Projekt Du kan se data for alle projekter eller vælge ét projekt. BEMÆRK: Hvis du vælger et projekt, så vil der altid blive vist det evalueringsskema, som er knyttet til det valgte projekt. Hvis du har valgt et skema INDEN, at du vælger et projekt, skal du være opmærksom på om skemaet ændrer sig, når du vælger et projekt. Side 20 af 21

21 Score Når data bliver vist for det enkelte evalueringsskema, så kan du vælge om du vil se scoren opdelt på sektioner eller spørgsmål (Du kan også vælge at se begge). Visning Ud over visning af data i tabelform er det muligt at få vist scoren som en graf eller et søjlediagram. Du har dermed hurtigt et grafisk overblik over, hvordan en agents præstationer har udviklet sig over tid. Du kan få vist meget specifikke udviklingstendenser, da du kan vælge at få præsenteret en graf på et enkelt spørgsmål eller en sektion i evalueringsskemaet. Vælger du eksempelvis at få vist en graf over score pr. sektion, så kan du i din evaluering vælge de emner/temaer, som er relevante for den enkelte medarbejder. (Ét emne/tema = en sektion) Eksempel A: Det er ikke nødvendigt, at evaluere alle spørgsmål hver gang. I dette eksempel er salg IKKE evalueret i den 3. samtale Derfor er der ingen cirkel/markering på linjen. Salg er dog evalueret igen i den 4. samtale, så derfor viser linjen fortsat agentens udvikling på dette område. Eksempel B: I dette eksempel er der evalueret på salg i de første 2 samtaler, hvorefter at det ikke har været en del af evalueringen. Grafen for denne sektion vises derfor kun for de samtaler, hvor der er evalueret på dette område. Derefter stopper linjen. Side 21 af 21

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Call Recorder Kvikguide for agenter

Call Recorder Kvikguide for agenter Call Recorder Kvikguide for agenter 2017 Recordit.nu version 1 Det er DIG, som gør en forskel! I dialogen med kunden er det dig som sætter ord på hvad du kan hjælpe med. Det er dig, som stiller kunden

Læs mere

2016 Recordit.nu version Call Recorder Brugermanual for agenter

2016 Recordit.nu version Call Recorder Brugermanual for agenter 2016 Recordit.nu version 1.12 Call Recorder Brugermanual for agenter Det er DIG, som gør en forskel! I dialogen med kunden er det dig som sætter ord på hvad du kan hjælpe med. Det er dig, som stiller kunden

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 Indholdsfortegnelse 1. BASIS STATISTIK... 3 Træk en rapport... 3 Hovednummer rapporter... 3 Visning af data (Tid,

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret Hvad er vigtigt for kunderne, for en positiv oplevelse af kontakten til Kundeservice? RECORDIT: Selv om det er medarbejdernes kompetencer,

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen...

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen... Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Grafisk omstillingsbord... 2 Let at tilpasse layout... 2 Om manualen... 2 For at komme i gang... 2 Download... 2 Bruger login og password... 2 Omstillingsbord... 3

Læs mere

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben)

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Den avancerede udtræksmulighed bruger samme funktioner, som det nogle brugere vil kende fra pivottabeller i Excel regneark. Denne vejledning er en introduktionen

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Elever i 8., 9. og 10. klasse skal have en foreløbig vurdering af, om de opfylder de sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

LEVER værktøj til anerkendelse af realkomptencer Vejledning

LEVER værktøj til anerkendelse af realkomptencer Vejledning Modelling informal learning and transversal competences in the voluntary service experience to increase employment and mobility of citizens - LEVER 2014-1-IT01-KA200-002618 LEVER værktøj til anerkendelse

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Brugervejledning for niveauinddeling

Brugervejledning for niveauinddeling Brugervejledning for niveauinddeling Niveauinddeling Mine serier 1. Formål: På denne side kan faggrupperne niveauinddele deres egne serier på autoritetslisten - bogserier, tidsskrifter og konferenceserier

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

F2 Godkendelser. Version 4.4

F2 Godkendelser. Version 4.4 F2 Godkendelser Version 4.4 Indholdsfortegnelse Generelt om F2 godkendelser... 3 Oversigt... 4 Oprettelse af godkendelse... 5 Skabelon... 5 Godkendelsesforløb... 6 Gem godkendelsesskabelon... 8 Godkendelsesoverblik...

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

12.2 Design skabeloner

12.2 Design skabeloner 12.2.0 Velkommen til manualen for Design skabeloner 1 12.2.1 Introduktion til Design skabeloner 1 12.2.2 Hovedside for Design skabeloner 1 12.2.3 Opret ny skabelon 2 12.2.3.1 Navngivning og opløsning 2

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S for Uddannelsesbenchmark.dk Hvad er TrivselsRADAR TrivselsRADAR er et interaktivt web-baseret værktøj,

Læs mere

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Data- og ICPC-Team i Region Syddanmark, KEU-Syd Nedenfor følger en opskrift på, hvordan du kan fremsøge grupper af patienter i din praksis ud fra kriterier, du

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Vejledning. Familiearrangementer. Tabulex Dagpleje Børn, Tabulex Daginstitution Børn, Tabulex SFO Børn, Tabulex Klub 23. maj 2016

Vejledning. Familiearrangementer. Tabulex Dagpleje Børn, Tabulex Daginstitution Børn, Tabulex SFO Børn, Tabulex Klub 23. maj 2016 Familiearrangementer Tabulex Dagpleje Børn, Tabulex Daginstitution Børn, Tabulex SFO Børn, Tabulex Klub 23. maj 2016 Indhold Indhold... 2 Familiearrangementer... 3 Opret arrangement... 3 Opret spørgsmål...

Læs mere

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en.

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en. Android App Manual Adgang for at komme ind i app en. Er det første gang du logger ind skal du indtaste telefonnummer og adgangskode. Har du ingen adgangskode i forvejen, eller har du glemt din adgangskode,

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone MYFONE APP GUIDE Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter 1 1 2 3 6

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Downlån musik gratis og lovligt. www.netmusik.dk

Downlån musik gratis og lovligt. www.netmusik.dk Downlån musik gratis og lovligt www.netmusik.dk For at downlåne musik via Netmusik skal du 1) være borger i Sønderborg Kommune 2) registreret som låner ved Biblioteket Sønderborg 3) have en pinkode til

Læs mere

GUIDE TIL MYFONE APP. Myfone til din iphone

GUIDE TIL MYFONE APP. Myfone til din iphone GUIDE TIL MYFONE APP Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter Brug for

Læs mere

https://gensidigforsikring.linkgrc.com

https://gensidigforsikring.linkgrc.com Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Hjem... 3 Dokumenter... 6 Grupper... 9 Min profil... 20 Log ud... 21 Brugervejledning Fortroligt Side 1/21 Log ind På denne side angives et brugernavn og en adgangskode.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sådan benytter du Din side Hvad er en kundeprofil? Licens/Brugerliste Brugerlogin Hvad er en brugerprofil? KreditTjek Hvad er overvågede virksomheder? Hvad er favoritter?

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP KONTAKT NIRAS A/S T: 8732 3232 E: vaegtstop@niras.dk Introduktion til vejledningen Denne vejledning beskriver, hvordan man indsamler, indtaster og monitorerer data

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Active Builder - Brugermanual

Active Builder - Brugermanual Active Builder - Brugermanual Version: Release 2.0 Sprog: Dansk Copyright 2014 - Talk Active ApS INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. HURTIGT OVERBLIK... 4 1.1 Vælg URL:... 4 1.2 Vælg en skabelon:...

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Min Status og Statussvar. Software version eller nyere. Rev A

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Min Status og Statussvar. Software version eller nyere. Rev A Brugervejledning Funktionsvejledning Min Status og Statussvar Software version 5.0.0 eller nyere Rev A Indhold 1. Indledning... 3 2. Anvend Min Status... 3 2.1 Åbn spørgeskemaet... 4 2.1.1 Åbn via Min

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Brugergrænseflade for OpenTele-server...3 Administrationsfunktionalitet...3

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere