EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE"

Transkript

1 EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

2

3 forord Flere gode ejerskifter skaber vækst Dansk erhvervsliv rummer en god kombination af nye og fremadstormende iværksættere og etablerede og veldrevne virksomheder. Der startes hvert år mange virksomheder i Danmark, og vores rammebetingelser for iværksættere og vækstiværksættere er også ved at være på niveau med de bedste lande. Men vi arbejder stadigt intensivt på at gøre rammerne endnu bedre, så det bliver stadigt nemmere for danske iværksættere og virksomheder at skabe vækst. Ejerskifter befinder sig i spændingsfeltet mellem det etablerede og det nye og innovative. En ny ejers ideer og visioner kan realisere potentialet i en ellers veldrevet ældre virksomhed. Ejerskifter, der forløber succesfuldt, er med til at skabe nye job og vækst og fortsat fremgang i dansk erhvervsliv. En stor del af Danmarks virksomheder er familieejede. De udgør på mange måder rygraden i dansk erhvervsliv. Men virksomhederne er også sårbare, når ejeren trækker sig tilbage og overlader styringen til andre. Ånden i virksomheden kan forsvinde, mindre dygtige ledere kan overtage styringen, eller virksomheden kan blive opkøbt og videresolgt i små bidder for at nævne et par af udfordringerne. og ikke mindst de berørte virksomheder i fællesskab kan arbejde for at skabe gode ejerskifter. Publikationen er nummer to i en ny temaserie Flere vækstiværksættere med fokus på områder, hvor vi i Danmark kan gøre det bedre. Publikationerne bygger på analyser af statistiske data og på iværksætternes og virksomhedernes egne historier. I den forbindelse vil jeg gerne takke de virksomhedssælgere og -købere, som har medvirket i publikationen. De har ydet et værdifuldt bidrag ved at fortælle deres historier, og dermed været med til at åbne debatten om ejerskiftets mange muligheder og udfordringer. Rigtig god læselyst. Lene Espersen Økonomi- og erhvervsminister Nye tal viser, at omkring familieejede virksomheder med samlet ansatte står over for et ejerskifte i løbet af de kommende 10 år. Det er derfor vigtigt, at ejerskifterne sker på en måde, så virksomhedernes fulde potentiale bliver bevaret og gerne videreudviklet. Jeg håber, at denne publikation vil inspirere til en god og åben debat om, hvordan erhvervs- og interesseorganisationer, staten

4

5 Hvad inspirere kvinder til at blive iværksættere INDhold DEL 1 EJERSKIFTE 8 Gør din virksomhed klar 12 Kend prisen på din virksomhed 18 Skal børnene overtage? 24 Glidende ejerskifte 28 Tiden efter ejerskifte 32 Bliv iværksætter ved at overtage en virksomhed 38 Ejerskifte kan bidrage til vækst DEL 2 STATISTIK 44 Erhvervsstrukturen i Danmark 46 Hvor mange familieejede virksomheder skal igennem et skift? 48 Hvor store er de selskaber, der skal skifte direktør? 50 Hvor vil der ske flest direktørskifter? 52 Direktørskifter Ejerskifter fordelt på regioner Hvad koster et direktørskifte inden for familien? LITTERATURLISTE

6 Nyt syn på ejerskifte Over de næste 10 år skal flere end danske familieejede aktie- og anpartsselskaber sælges, overdrages eller afvikles. Er din virksomhed blandt dem, bør du allerede nu gøre dig visse overvejelser: Hvornår er det rigtige tidspunkt? Hvilke muligheder har jeg? Og hvad betaler sig bedst? Alt dette og meget mere bliver belyst i denne publikation. Læs om andre, der har prøvet det, få inspiration og måske et nyt syn på ejerskiftets udfordringer og muligheder. Der er også nyttig viden for dig, som overvejer at købe en virksomhed. Ejerskifte - din virksomheds fremtid er til både sælgere og købere af virksomheder. Publikationens formål er at belyse forskellige aspekter ved ejerskifter og åbne en debat om, hvordan flere ejerskifter kan resultere i ny vækst i etablerede virksomheder.

7 Nyt syn på ejerskifte Hvorfor er ejerskifter vigtige? Et ejerskifte eller et skift på direktørposten kan være netop det, der skal til for, at en virksomheds fulde potentiale kan udfoldes. Nye øjne på virksomhedens forretningsmodel, produkter og services kan sætte gang i væksten. Og succesrige ejerskifter og overdragelser gavner ikke kun virksomheden, men hele samfundets økonomi og konkurrenceevne. Ved et ejerskifte er det afgørende, at den nye ejer har de rette kompetencer. I modsat fald kan det koste dyrt både for samfundet og for virksomheden selv, viser en ny forskningsanalyse af ejer- og direktørskifter i danske virksomheder. Og da tusindvis af danske familieejede virksomheder står over for at skulle sælges eller overdrages i de kommende år, er der rigtig meget at hente ved, at ejerskifterne planlægges og gennemføres med succes. For iværksættere kan det være nemmere at overtage og udvikle en virksomhed med en kundekreds og et kendt produkt end at starte fra bunden. Overlevelsesraten er højere for etablerede virksomheder med nye ejere end for nystartede. Det er derfor oplagt at virkeliggøre dine iværksætterdrømme ved at finde en interessant virksomhed, der står over for at skulle skifte ejer. Kort om indholdet Denne publikation er skrevet til både ejere og potentielle købere af virksomheder. Står du i spidsen for en virksomhed, skal du på et tidspunkt igennem overvejelser om salg, overdragelse og værdiansættelse, ligesom personlige overvejelser om tiden efter skiftet kan fylde en del. Alle disse emner kan du læse om her. Udgangspunktet er at se ejerskiftet som en positiv strategisk beslutning for en virksomhed. Publikationen belyser både ejer- og direktørskifter, og indholdet er centreret om familieejede aktie- og anpartsselskaber. Også indehavere af enkeltmandsvirksomheder kan med fordel læse publikationen, da mange af problemstillingerne er de samme. Hovedparten af de faktuelle oplysninger i publikationen er fra en ny rapport om ejerskifter i danske virksomheder. Rapporten er udarbejdet af CEBR (Centre for Economic and Business Research), en uafhængig forskningsinstitution under Copenhagen Business School. Sådan er publikationen bygget op Første halvdel består af syv afsnit, hver med sit tema, som kommer rundt om de relevante aspekter ved overdragelse og ejerskifte: 1. Gør din virksomhed klar Der er mange fordele ved at planlægge et ejerskifte i god tid. De valg, du træffer, har ikke blot betydning for din virksomheds fremtid, men også for dine medarbejdere og din privatøkonomi. 2. Kend prisen på din virksomhed De fleste vælger at overdrage deres virksomhed til et familiemedlem. Men du kan også sælge til en medarbejder, en udefrakommende eller en finansiel køber. Virksomheder, der overtages af medarbejdere eller udefrakommende, klarer sig ifølge statistikken bedst. 3. Skal børnene overtage? Der kan være gode grunde til at bevare virksomheden på familiens hænder. Men uanset hvem der skal overtage virksomheden, er det af stor betydning, at de rette kompetencer er til stede. 4. Glidende ejerskifte For en køber kan en glidende overtagelse give adgang til vigtig knowhow og lette finansieringen. For ejeren kan det sikre en vis indflydelse på virksomhedens fremtid samtidig med, at arbejdstid og engagement neddrosles. Men det kan være en udfordring for begge parter. 5. Tiden efter ejerskiftet Ofte er der betydelige overvejelser forbundet med at opgive den identitet og kontaktflade, som følger med det at drive en virksomhed. Her fortæller ejere, der selv er i en overgangsproces, og tidligere ejere, hvordan de bruger deres kompetencer i tiden op til og efter overdragelsen af virksomheden til en ny ejer. 6. Bliv iværksætter ved at overtage Ved at overtage en virksomhed med et kendt produkt og en kundekreds i stedet for at starte en ny op kan du udnytte din ledelseserfaring og uddannelse til at skabe ny vækst og succes. Finansielt er der forskellige muligheder, som kan hjælpe dig til at realisere dine planer. 7. Ejerskifter kan bidrage til vækst Regeringens målsætning er, at Danmark i 2015 skal være blandt de lande i verden, hvor der er flest vækstiværksættere. Kommende ejerskifter kan i høj grad bidrage til at opfylde denne målsætning, hvis blot en del af dem fører til, at virksomhederne kommer ind i positive vækstforløb. Statistik og baggrund Anden halvdel af publikationen er for dig, der ønsker at dykke grundigere ned i de væsentlige aspekter om ejer- og direktørskifter. I den statistiske oversigt kan du blandt andet finde oplysninger om, hvordan de virksomheder, der skal ejerskiftes i de kommende 10 år, fordeler sig på fx virksomhedsstørrelser og geografi.

8 Hvad inspirere kvinder til at blive iværksættere Min far opførte sig meget klogt i sin måde at håndtere generationsskiftet. Det har sparet hans efterkommere for mange problemstillinger, da fonden har sikret virksomheden et ejerskab, som ikke kan splittes af kommende generationer, siger Niels Due Jensen.

9 Gør din virksomhed klar 9 gør din virksomhed klar Hvornår er det rigtige tidspunkt at gå af som direktør eller sælge virksomheden? Jo før du tænker over det, jo bedre er du rustet til at træffe de rigtige valg og sikre en god fremtid for din virksomhed og dine medarbejderne. Et ejer- og lederskifte planlægges bedst over en årrække, og generelt bør du fokusere mere på din virksomhed end på dig selv. GRUNDFOS A/S Da Poul Due Jensen, stifteren af pumpegiganten Grundfos A/S, døde i 1977, var den dengang 34-årige Niels Due Jensen kørt i stilling til at overtage hans poster i familievirksomheden. Men det var først i faderens sidste leveår, at beslutningen blev truffet. For familiebånd giver ingen adgang til positiv særbehandling. Det er også min grundholdning. Hvis en arving skal gå ind i topledelsen i en familievirksomhed, er der tre vigtige forudsætninger. Man skal have lysten, kompetencerne og ikke mindst fuld opbakning fra bestyrelsen og medarbejderne, siger den nuværende bestyrelsesformand og tidligere koncernchef Niels Due Jensen, som trak sig, da han fyldte 60 år i Der er flere kandidater til at tage over efter koncernchef Carsten Bjerg, når han engang pensioneres. Om det bliver et familiemedlem, er i sidste ende hele koncernbestyrelsens beslutning og vi har ikke en tantebestyrelse. Kandidaterne bliver nøje vurderet og målt, siger han. Men Niels Due Jensen lægger ikke skjul på, at han ønsker, at Grundfos forbliver en familiebaseret virksomhed. Grundfos har brug for et menneskeligt ansigt, som medarbejderne og omverdenen kan forholde sig til. Det kan være et familiemedlem i topledelsen eller i bestyrelsen, siger han. Det er Niels Due Jensens klare opfattelse, at sønnen, Poul Due Jensen, har lyst til at skabe sig en karriere i Grundfos, ligesom han selv havde det. Men vi har aldrig presset nogen af vores to børn til det. Det er et frit valg, hvor lysten skal være drivkraften. Min datter har valgt en tilværelse uden for Grundfos, fortæller han. Selvom sønnen på 37 år åbent har erkendt, at hans ambition er at nå til tops i familievirksomheden, er der altså hverken genveje eller garantier. Det handler om at vise, at man er kvalificeret, og Poul Due Jensen er godt på vej. Før han for 11 år siden startede sin karriere, tog han en HD i afsætningsøkonomi, og han arbejdede i en IT-virksomhed i nogle år, hvor han fik ledererfaring. Siden har han været udstationeret fem år for Grundfos, arbejdet som segmentdirektør, og er nu udstationeret i Singapore som general manager i et datterselskab. Hvor langt det skal føre for min søn, afhænger af hans bestræbelser og resultater. Koncernchef er en position, man skal gøre sig fortjent til og ikke noget man bare arver, som man ofte så det tidligere. For særbehandling har ingen let gang på jorden for fremtidens familievirksomheder, lyder det fra Niels Due Jensen. For Niels Due Jensens vedkommende startede karrieren i virksomheden i 1960, hvor han gik i lære som maskinarbejder. I 1971 blev han ingeniør fra Århus Teknikum. Siden blev der koblet flere uddannelsesmæssige kompetencer på. Men de vigtigste kvalifikationer har Niels Due Jensen tilegnet sig ved learning by doing. For at undgå familiestridigheder mellem arvingerne valgte Niels Due Jensens far at oprette en erhvervsfond i 1973, da han måske kunne fornemme, at der ikke var lang vej igen. Fondens formål er at sikre og udbygge det økonomiske grundlag for Grundfos-koncernens fortsatte vækst, og dens indtjening må udelukkende anvendes til geninvestering i Grundfos-selskaberne. Niels Due Jensen ejer 4 pct. af Grundfos-koncernen, som har hovedsæde i Bjerringbro. I 2007 var der medarbejdere i 42 lande, en omsætning på 16,8 mia. kr. og et resultat før skat på 1,4 mia. kr.

10 10 Gør din virksomhed klar Figur: Den afgående ejers alder, fordelt på købertype Finansiel køber Ekstern køber Intern køber Den afgående ejer er gennemsnitlig ældst, når virksomheden sælges til et familiemedlem, og yngst, når virksomheden sælges til en finansiel køber. Købere inden for familien Alle købere Kilde: Experian, Danmarks Statistik og CEBR Alder Hvornår skal jeg sælge? I de fleste af livets forhold gælder det om at kende sin besøgelsestid. Også når det handler om at overgive ansvaret for virksomheden til andre. Men hvornår er det rigtige tidspunkt? Leder du efter svaret i statistikken, vil du se, at direktører i Danmark er ca. 56 år i gennemsnit, når de går af. Men det er langt fra sikkert, at det er det rigtige tidspunkt for dig og din virksomhed. Faktisk kan du ikke bruge den gennemsnitlige alder til meget andet end en indikation af, at det kan være når som helst - og at planlægning derfor er alfa og omega. At finde det rette tidspunkt stiller krav til din evne til hele tiden at se professionelt og strategisk på din virksomhed og dens udvikling for at finde ud af, hvornår den er klar. I dag stiller den globale og teknologiske udvikling helt andre krav til sælgeres overdragelsesplanlægning og til køberes overtagelsesforberedelser end for bare en generation siden. Det forventes i langt højere grad, at virksomheden er omstillingsparat og klar også til et salg. Mange er dårligt forberedt Knap en tiendedel af de virksomheder, der forventer at ejerskifte inden for de næste tre år, finder det ikke relevant at gøre sig overvejelser om det. Kun lidt over halvdelen af dem, som forventer at sælge, overdrage eller afvikle virksomheden inden for tre år, har talt med en rådgiver om de forskellige problemstillinger og muligheder. Det viser en rundspørge fra 2006 om forventninger til salg og overdragelse af virksomhed, som Håndværksrådet og match-online står bag. Undersøgelsen viser også, at over en femtedel af virksomhederne ikke finder emnet relevant på et tidspunkt, hvor der er mindre end 10 år til, at de forventer at skulle igennem et skift. En betydelig del af virksomhedsejerne har altså ikke en langsigtet plan for salg eller afvikling af deres virksomhed, som rådgivere ellers anbefaler. Den sene planlægning og kontakt til rådgivere kan skyldes flere ting. Nogle virksomhedsejere føler sig sikre på, at deres virksomhed kan sælges og undlader eller udskyder derfor at lægge en egentlig plan. Andre finder det ganske enkelt svært at tage hul på emnet også selvom de er usikre på, om virksomheden er salgbar. Og atter andre forventer at kunne overdrage virksomheden til en datter eller en søn. Planlægning på mange fronter Ved at gennemføre så gennemgribende en ændring som et skift på kort tid, risikerer du at sætte dig selv og virksomheden i en svær situation. Interessenter som medarbejdere, kunder, leverandører og bankforbindelser behøver tid til at vænne sig til en ny ledelse, og et planlagt skift giver derfor større handlemuligheder og bevarer samtidig roen i virksomheden. Et godt skift kræver planlægning på mange fronter. Der skal for eksempel tages hånd om vedligeholdelse af virksomheden ved at investere løbende i produktionsapparatet og sørge for efteruddannelse af medarbejderne. Det kan også overvejes at etablere en professionel bestyrelse, som kan sparre og rådgive omkring virksomhedens fortsatte udvikling. Også juridisk og skattemæssigt bør forberedelserne påbegyndes i god tid. Eksempelvis har virksomhedens selskabsstruktur betydning for, hvor meget der skal svares i skat af salget. Derfor er det en fordel med en eller flere uvildige rådgivere, som kan varetage dine interesser.

11 Gør din virksomhed klar 11 Der er meget på spil Mange ejerskifter sker først, når ejeren går på pension. I disse tilfælde udgør salget af virksomheden helt eller delvist pensionsopsparingen. Men fire ud af 10 virksomhedsejere i mindre og mellemstore virksomheder forventer faktisk, at det bliver decideret svært at sælge deres virksomhed. En undersøgelse fra Dansk Industri i 2003 viser, at kun én ud af 10 regner med, at et salg bliver let. Og flere end halvdelen af ejere mellem 50 og 60 år svarer, at de ikke har nogen plan for, hvordan virksomheden skal afhændes. med god planlægning kan du minimere risikoen for, at du og din familie kommer til at stå i en ubehagelig situation. Nogle vælger, som familien Due Jensen, at oprette en fond. Hensigten med en fond er blandt andet at gøre virksomhedens fortsatte drift og udvikling mindre sårbar, eksempelvis overfor uenigheder i ejerkredsen, når der er flere ejere. Fondskonstruktionen gør også, at familiemedlemmer ikke umiddelbart kan trække kapital ud af virksomheden. Det vanskelige består i høj grad i at finde en køber, hvilket da også bekymrer syv ud af 10 ejere i DI s undersøgelse. Og findes køberen ikke, kan mange værdier gå tabt ikke blot produktionsapparatet, men også erfarne medarbejdere og en etableret kundekreds. Endelig står den selvstændiges forventede pensionsopsparing nemlig provenuet fra virksomhedssalget på spil. Familiefond en mulighed Ligger det i luften, at en søn eller datter skal overtage virksomheden, finder ejeren det ofte ikke relevant at inddrage økonomiske og juridiske rådgivere før i selve overdragelsessituationen. Derfor planlægges ejerskiftet ikke formelt og det er et problem, hvis ejeren dør. Det er nemlig ikke sikkert, at arvingerne kan samarbejde om overtagelsen, eller at der overhovedet er en kompetent arving, der ønsker at overtage. Og hvis der er, har denne arving måske ikke den fornødne kapital til at betale eventuelle medarvinger ud. Et ejerskifte kan kompliceres yderligere, hvis der er tale om en sammenført familie med egne børn og fælles børn. Men

12 Vi har haft flere henvendelser fra interesserede købere og derfor tidligere haft en virksomhedsmægler til at værdisætte virksomheden. Så vi vidste nogenlunde, hvor prisen skulle ligge. Men det er yderst vigtigt med gode rådgivere, når man forhandler med en kapitalfond, for man er oppe mod uhyre professionelle folk, siger Lars Skjoldmark Rasmussen.

13 Kend prisen på din virksomhed 13 Kend prisen på din virksomhed Ønsker du at være optimalt forberedt til et kommende ejerskifte i din virksomhed, bør du allerede nu danne dig et overblik over mulighederne og overveje de økonomiske konsekvenser af forskellige valg. Du er bedst rustet, hvis du kender den aktuelle pris på din virksomhed og investeringsmæssigt holder den på omgangshøjde til et salg. ElitePlast-Hammar Display A/S Folk bliver lidt nervøse, når de hører ordet kapitalfond, siger Lars Skjoldmark Rasmussen. I januar 2008 solgte han Elite- Plast-Hammar Display A/S, der blandt andet fremstiller displays til kosmetikindustrien, til den børsnoterede kapitalfond Deltaq A/S. Jeg har solgt virksomheden fire-fem år før, jeg havde regnet med. Men jeg har altid sagt i sjov, at jeg skulle stoppe, når jeg blev 50 år. Det har jeg realiseret, siger han. Opkøb og fusioner er ikke ukendt land for Lars Skjoldmark Rasmussen. I 1991 købte han Hammar Display for kr. Jeg var servicechef i en helt anden branche, så det var lidt af et sats, for jeg vidste intet om plastik. Men selvom der ikke var noget i lønningsposen de første år, har jeg fået en pæn forrentning af mine penge, siger han. 10 år senere købte han Dragør Display af en samarbejdspartner, som stod over for et generationsskifte. Samme år købte han en af sine kunder, Elite Plast A/S, som var i økonomisk uvejr. Det hele blev lagt sammen i ElitePlast-Hammar Display A/S i Sidste år havde virksomheden i Farum en omsætning på 45 mio. kr. og 45 medarbejdere. Kapitalfonden kom på banen, da Lars Skjoldmark Rasmussens holdingselskab i 2007 solgte bygningerne fra. Det kom der en del penge ud af. Banken anbefalede mig at investere i en kapitalfond, der stod over for børsnotering. Efterfølgende spurgte banken, om det ikke var en idé, at kapitalfonden købte mit firma, siger han og fortsætter: En uge senere fik jeg et tilbud fra Deltaq. Efter to måneder var handlen på plads. Lars Skjoldmark Rasmussen har primært fået rådgivning fra sin revisor, som har stor erfaring med køb og salg af virksomheder, samt sin advokat og bank. Salget til kapitalfonden kom som en overraskelse for medarbejderne. Fordi Deltaq er børsnoteret, skulle alt foregå i dybeste hemmelighed. Så ingen vidste noget, før de nye ejere og jeg indkaldte til møde i kantinen, siger han. Her gjorde kapitalfonden meget ud af at sige, at det ikke handlede om at skære ned, men om at udvikle virksomheden. For de fleste medarbejdere har det været en positiv begivenhed. En del har købt aktier i Deltaq, så de nu er blevet medejere, siger Lars Skjoldmark Rasmussen. Markedssituationen gjorde, at jeg stod over for at skulle investere en masse penge i virksomheden for at få den gearet til mere konkurrence. Derfor valgte jeg at lade Deltaq køre det videre, siger han. Efter overtagelsen har fonden opkøbt to andre virksomheder og samlet alt under navnet Attraq A/S. Deltaq har investeret mange penge i virksomheden, som i dag tæller ca. 100 medarbejdere og en omsætning på ca. 200 mio. kr., siger han. Det lå i købsaftalen, at han skulle fortsætte sammen med den nye direktør frem til juli Da jeg tog på sommerferie, sagde jeg farvel til virksomheden. Nu kan jeg læne mig tilbage, og det føles godt. De seneste år har været stressende. For når man selv står for hele butikken, ryger der hurtigt nogle weekender og aftener, ligesom det sjældent bliver til mere end totre ugers ferie om året, siger Lars Skjoldmark Rasmussen. Selvom en af overvejelserne er at købe en ny virksomhed, som måske står over for et generationsskifte, understreger han, at én ting er sikkert der skal skrues ned for tempoet. Det er dog lige tidligt nok at bruge al min tid på en golfbane, siger Lars Skjoldmark Rasmussen.

14 14 Kend prisen på din virksomhed Figur: Exitmuligheder Lukning/ afvikling Ejerskifte til finansiel køber Ejerskifte til famile Ejerskifte til ekstern køber Exit muligheder Ejerskifte til medarbejdere Undersøg dine muligheder Når du har besluttet dig for at sælge din virksomhed, er du naturligvis interesseret i at få en god pris for den. Men først må du finde ud af, hvilke muligheder du har. En virksomhed, der står over for et ejerskifte, har overordnet fem exitmuligheder: 1 Virksomheden videreføres af et eller flere familiemedlemmer. 2 Virksomheden videreføres af en eller flere medarbejdere. 3 Virksomheden overtages af en person udefra. 4 Virksomheden overtages af en eller flere finansielle købere, herunder kapitalfonde. 5 Virksomheden lukkes, da den er umulig at videresælge, og dens aktiver sælges enkeltvis. Spørgsmålet er, hvem der umiddelbart viser interesse for at tage over og hvor stor lyst du eksempelvis har til at sælge til en fremmed. Alt dette vil på den ene eller anden måde påvirke dit valg af exitform. Det vil selskabslovgivning og skatteregler givetvis også. Af lagkagefiguren, som afspejler de nyeste tal fra perioden , kan du se, at langt de fleste virksomheder sælges til familien. I alt udgør de over 60 pct. af alle ejerskifter uanset virksomhedsstørrelse eller branche. Næsten lige mange overtages af eksterne og finansielle købere. Og færrest bliver solgt til købere fra virksomhedernes egne rækker. Af statistikken fremgår det ikke, hvor mange virksomheder der lukkes. Forskellige typer af købere Hvis du vælger at sælge virksomheden til en søn eller datter, som i en periode har været ansat eller fungeret som leder, får virksomheden en ejer, som kender den indefra. Det er en af grundene til, at mange netop vælger at lade virksomheden blive på familiens hænder. Det er dog ikke sikkert, at børnenes egne planer går i retning af en karriere i virksomheden. Ligesom det langtfra er givet, at den mest kompetente og egnede kandidat findes i familien. Internt salg til en leder eller medarbejder er den mindst benyttede ejerskifteform i danske virksomheder. I perioden udgør denne type ejerskifte ifølge CEBR-undersøgelsen kun lidt mere end 8 pct. Til gengæld sker de fleste direktørskifter til en person fra virksomheden nemlig i knap fire ud af 10 tilfælde. En tredje type køber er den eksterne, som køber virksomheden for selv at drive og udvikle den, ligesom nye ejere fra familien eller fra virksomheden ville gøre. Andelen af eksterne ejerskifter over den omtalte niårige periode har været svingende. I 1995 var den mere end 25 pct., i 2003 var andelen faldet til 17 pct. Flere sælger til finansielle købere Salg til en finansiel køber er også en mulighed. Det kan både være en anden virksomhed, en eller flere personer, der ejer andre virksomheder i forvejen, eller en kapitalfond. En finansiel køber vil ofte have et andet motiv til overtagelsen, end de øvrige købertyper har. Eksempelvis kan der være tale om indlemmelse i en virksomhedsportefølje og forventning

15 Kend prisen på din virksomhed 15 Figur: Hvem er køberne? Salg til finansiel køber 13% Salg til ekstern køber 16% Salg til medarbejdere 8% Salg til familien 63 % Langt den største del 63 pct. af alle virksomheder sælges til familien. Anm.: Tallene dækker ejerskifte i perioden Kilde: Experian, Danmarks Statistik og CEBR om forskellige synergieffekter. Det kan også være et strategisk opkøb, som udelukkende har et videresalg for øje. Siden 1995 har andelen af finansielle ejerskifter generelt været stigende. I 1995 udgjorde finansielle overtagelser ifølge CEBR-undersøgelsen under 2 pct., mens den i 1999 var steget til 22 pct. Andelen faldt en anelse i 2000 og 2001, og toppede herefter i 2002 med 26 pct. Tendensen underbygges af Økonomi- og Erhvervsministeriet, der i en analyse fra 2006 påviser, at kapitalfonde gennem de seneste 10 år har overtaget stadig flere danske virksomheder med henblik på videresalg efter tre til syv år. Kapitalfonde Jo større virksomheder der er tale om, des flere salg sker der til finansielle købere i forhold til andre kategorier af købere, fremgår det af CEBR s undersøgelse. Ejer du en stor virksomhed, er der således også større sandsynlighed for, at finansielle købere kan være interesseret i at overtage den og de har typisk mere kapital i ryggen end eksterne og interne købere. Kapitalfondenes målgruppe er ofte virksomheder med aktiver på 50 mio. kr. og opefter. CEBR vurderer, at knap 800 familievirksomheder vil kunne være interessante for en dansk eller udenlandsk kapitalfond. Tallet er baseret på mellemstore og store virksomheder, hvor ejerlederen har rundet 50 år. Virksomheder overtaget af kapitalfonde oplever samlet set mere vækst i beskæftigelse og omsætning end før, de blev solgt. Og de oplever også mere vækst end lignende virksomheder, der ikke er blevet overtaget af fonde. Det viser den føromtalte analyse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Noget af den merværdi, der skabes i virksomhederne efter salget, kan sandsynligvis tilskrives en mere effektiv drift. I 2006 var ca. 80 danske virksomheder med tilsammen ca medarbejdere ejet af kapitalfonde. Økonomiske konsekvenser af valget Står du i et valg mellem forskellige købere, bør du overveje de økonomiske konsekvenser af de respektive muligheder. Ved at sammenligne virksomheders resultater før og efter direktørskifter henholdsvis inden for familien og uden for familien har CEBR beregnet, at et direktørskifte inden for familien kan koste dyrt på bundlinjen. Disse virksomheders efterfølgende præstationer er i gennemsnit lavere, end hvis valget falder på kandidater uden for familien. Virksomheder, som foretager et direktørskifte inden for familien, har typisk et bedre driftsresultat i de tre år, som går forud for skiftet, end andre virksomheder. Men efter direktørskiftet ændrer billedet sig. Her taber gennemsnitsvirksomheden, hvad der stort set svarer til hele det ordinære resultat i en tre-fireårig periode. Gennemsnitsvirksomheden med en anden type direktørskifte forbedrer derimod resultatet på bundlinjen. Værdiansættelse Ville du købe din egen virksomhed? Rådgivere anbefaler, at du overvejer dit ærlige svar på det spørgsmål, hvis du står overfor at skulle sælge. Er svaret ja, skal du herefter nøgternt vurdere, hvad du selv ville betale for virksomheden, hvis du var i købers sted. Er du ikke i stand til at vurdere det, bør du måske søge professionel assistance.

16 16 Kend prisen på din virksomhed Enhver husejer kender nogenlunde værdien af sin bolig. Derfor kan det undre, at mange virksomhedsejere undlader at holde sig løbende orienteret om virksomhedens aktuelle værdi. Historien om ElitePlast-Hammar Display viser, at det var gavnligt for salget til kapitelfonden, at virksomheden havde været værdisat tidligere. En virksomhedsmægler kan hjælpe dig med at beregne, hvad din virksomhed realistisk set vil kunne indbringe i en handel. Som i tilfældet med ElitePlast-Hammar Display kan du dog overlade til den nye ejer at foretage større, nødvendige nyinvesteringer, hvis du vurderer, at det er for dyrt at gøre det selv. Vælger du den strategi, skal du dog ikke vente så længe med at træffe beslutningen om at sælge, at de manglende investeringer ender med at blive en hindring for, at en køber kan realisere potentialet i virksomheden. Den viden kan være nyttig, når du leder efter købere eller hvis en interesseret køber henvender sig. I selve salgssituationen kan værdien af en virksomheden selvfølgelig ikke fastsættes nøjagtigt og fuldstændigt objektivt. Men ved at bruge forskellige beregnings- og vurderingsmetoder kan du komme frem til et vist prisleje. Ved at aftale beregningsmetoden med den interesserede køber forud for forhandlingerne kan du undgå at komme til at stå i en situation, hvor det er prisen, som er årsagen til, at I ikke kan mødes. Hold din virksomhed trimmet til salg For at din virksomhed kan tilskrives størst mulig værdi, skal du løbende foretage investeringer. De fleste købere ønsker at overtage en virksomhed med potentiale for en øget indtjening. En virksomhed, som er på omgangshøjde med udviklingen i branchen og på markedet generelt, vil derfor typisk kunne indbringe mest. For at blive i billedet med huse må der desuden ikke være for mange K3 ere dvs. graverende fejl i forbindelse med salget. Det er bedst at afdække virksomhedens svage punkter og gøre noget ved dem, før du står i en salgssituation.

17 Kend prisen på din virksomhed 17 fakta Værdiansættelse af virksomheder Køberens baggrund har betydning for den endelige pris: En (større) konkurrent indregner rationaliseringsgevinster/ synergieffekter i sin værdiansættelse, mens en formuende køber ikke skal bære så høje renter og afdrag på købssummen efter købet og derfor vil kunne opnå lavere renter og afdrag hos långivere. Disse to købertyper vil derfor ofte kunne give den højeste pris for en virksomhed. Nogle større købere er parate til at betale en overpris i forhold til virksomhedens potentielle egenindtjening fx hvis køberen i forvejen har et bogholderi og dermed kan opnå synergi og spare på administrationsomkostningerne. Men mange købere kan maksimalt præstere en udbetaling, der ikke skal forrentes, på kroner. Det indebærer, at virksomheden skal kunne finansiere salgsbeløbet ved egenindtjening, og at virksomheden derfor skal kunne forrente og afdrage en større del af en fastlagt købesum. Der findes talrige objektive metoder og modeller for værdiansættelse af virksomheder, men den endelige pris bliver den, som køber kan og vil betale. Om forskellige metoder til den præliminære værdiansættelse Discounted Cash Flow, hvor virksomhedens fremtidige afkast tilbagediskonteres til nutidsværdi, idet køberens/ejerens afkastkrav i perioden anvendes som kalkulationsrente. Forenklet sagt opgør metoden: Diverse pay-off betragtninger, som fx vurdering/opgørelse af virksomhedens evne til at generere cash flow, da dette grundlæggende skal bruges til betaling af renter og afdrag på købesummen sammen med køberens egen betaling. Eksempelvis kan nævnes beholdningsforskydningsmodellen, som tager højde for bindinger af kapital til debitorer, varelagre, mv. Få hjælp i dit væksthus Væksthusenes konsulenter kan gennemgå virksomheden sammen med sælger og se på, hvad der kan indikere en mulig salgsværdi. Væksthusene bruger de objektive metoder og modeller for værdiansættelse som værdiindikation og værdiansætter altid efter flere modeller. Den endelige værdiansættelse fordrer et dybtgående kendskab til markedet, potentielle købere mv. Her henviser Væksthusene til virksomhedsmæglere, revisorer og banker mv. Væksthusene kan også gennemgå fx prisforlangender, værdiansættelsesmetoder, salgsprospekter og købebetingelser med potentielle købere og henvise til mulige finansieringskilder. Du kan finde dit væksthus på Kilde: Væksthus Hovedstadsregionen Nutidsværdien af frit cash flow + Rentebærende likvider Rentebærende gæld Værdi Når denne metode anvendes, kræver det, at fremtidigt cash flow kan opgøres temmelig præcist, og det er ikke uproblematisk. Også valg af diskonteringsrente vil være afgørende for værdiansættelsen. Substansværdimetoden, som fordrer et indgående kendskab til virksomheden og dens aktiver. Værdien af virksomhedens aktiver i fortsat drift opgøres, og merværdier tillægges, eller mindreværdier fratrækkes. Ofte vil der blive anvendt tilnærmede metoder, men grundlæggende gennemgås samtlige aktiver i virksomheden.

18 18 Hvad inspirere kvinder til at blive iværksættere Jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at komme hjem og overtage driften af hotellet. Det var en svær beslutning. For jeg havde et godt job på et femstjernet hotel i Schweiz, en lille søn og en mand, som skulle overbevises om, at det var det rigtige. Men inderst inde var jeg ikke i tvivl. For jeg har altid brændt for at få mit eget, siger Karen Nedergaard.

19 Skal børnene overtage? 19 Skal børnene overtage? Er det planen, at dit barn skal overtage din virksomhed, så stil samme krav til hende eller ham, som du ville gøre til en hvilken som helst anden ny leder. Undersøgelser viser, at det er afgørende for et succesfuldt direktørskifte i familien, at den nye leder har de rette kompetencer. En god uddannelse og erfaring med ledelse er vigtige forudsætninger. Hotel absalon Der var fuld fart på den internationale karriere i hotelbranchen, da Karen Nedergaard, 41 år, for seks år siden fik en opringning hjemmefra, som ændrede alting. Hendes far, som drev Absalon Hotel sammen med sin bror, havde fået konstateret begyndende Alzheimers. Hotellet blev etableret af Karen Nedergaards farfar i 1938 dengang med 11 værelser mod 270 i dag. Omkring 40 år senere valgte hendes farmor og far at stifte Absalon Fonden, der ejer både Absalon Hotel og Hotel Selandia, som hendes onkel driver. Karen Nedergaard er derfor indsat som forpagter af hotellet. Jeg har en tidsbegrænset aftale, som kan genforhandles. Så ejerkonstruktionen er lidt atypisk, men jeg føler, at hotellet er mit og driver det som sådan, siger hun. Karen Nedergaard er aldrig blevet opfordret til at gå i faderens fodspor. Hun er den ældste af fire søskende, og der er altid blevet lagt vægt på, at de skulle vælge selv. Da jeg valgte at tage min uddannelse på internationale hotelskoler i Schweiz og London, blev min far selvfølgelig glad. Han har altid understreget, hvor vigtigt det er med uddannelse og erfaring, siger Karen Nedergaard, der har en BA i hotel management. Og erfaringen er også på plads. Hun har arbejdet på et hotel i Thailand og var som assistant manager med til at åbne et af EuroDisneys hoteller. Efterfølgende har hun været ansat på forskellige femstjernede hoteller senest som PR-chef for Hotel Du Rhône i Schweiz. Selvom det er lidt af et sceneskifte at gå fra et internationalt femstjernet hotel til et trestjernet på Vesterbro, er det her, hendes store kærlighed er. Jeg er en del af hotellets historie. Jeg ved, at der ikke er nogen skeletter i skabet og kan stå inde for værdierne. Det er sjovt at fortælle gæsterne, at jeg har været fast inventar i over 40 år, siger Karen Nedergaard, der som barn boede på hotellet i fem år. Jeg har gjort rent på værelserne og serveret morgenmad for gæsterne, siden jeg var 10 år. Da jeg lige var blevet student, fik jeg lov til at åbne min egen sommercafé i lobbyen, som hed Café Karen, fortæller hun. Selvom der er en del nostalgi forbundet med det gamle hotel, har hun ikke været bange for at ændre på tingene. Jeg har fra starten været bevidst om, at jeg ikke ville drive det på samme måde som min far, som nærmest boede herinde og kørte det på en lidt gammeldags facon. Jeg har to børn og en mand og vil have plads til et liv ved siden af arbejdet, siger Karen Nedergaard. Og jeg har skåret markant ned på udgifterne uden at gå på kompromis med kvaliteten. For jeg er ikke så loyal over for leverandørerne, som mine forældre var, siger hun og understreger, at der i dag er benhård konkurrence om at få de bedste varer til den bedste pris. Så nytter det ikke noget at købe hos de samme, fordi man har handlet med dem gennem mange år. Netop det med, at sådan plejer vi at gøre, har været den største ulempe ved at overtage en familievirksomhed. Især i starten gik det lidt trægt med at komme videre med mine idéer. Men i sidste ende er beslutningen min, og jeg driver hotellet, som jeg vil. De har dog altid været gode sparringspartnere for mig, siger hun. Ved årsskiftet går Karen Nedergaard i gang med en Executive MBA på Copenhagen Business School for at videreudvikle sine lederkompetencer. Nu trænger jeg til at lære noget nyt og udvikle mig, siger hun.

20 20 Skal børnene overtage? Figur: Den nye direktørs kompetencer % Familiedirektør Medarbejderdirektør Udefrakommende direktør 23 pct. af familiedirektørerne har en lang videregående uddannelse. De resterende 77 pct. af familiedirektørerne har ikke. 40 pct. af de udefrakommende direktører har en lang videregående uddannelse 60 pct. har ikke. 5 0 Direktørerfaring Bestyrelseserfaring Universitetsuddannelse Kilde: Experian, Danmarks Statistik og CEBR De rette kvalifikationer øger chancen for succes Arbejdsgivere, der vurderer ansøgerne til en stilling, kigger typisk på uddannelse, specifikke kompetencer og mere generel erhvervserfaring, før de personlige kvalifikationer kommer ind i billedet. Det samme burde gælde, når en virksomhed skal have en ny direktør, men det er ikke altid tilfældet. I perioden skiftede direktørposten i en tredjedel af virksomhederne inden for familien. Men ikke i de største virksomheder. Her var det kun i 12 pct. af tilfældene, at der blev ansat en familiedirektør, mens de eksternt rekrutterede direktører var i klart overtal. I Hovedstadsregionen var det endda kun 8 pct. af de største virksomheder, der fandt den nye direktør inden for familien. De nye familiedirektører adskiller sig fra andre typer af direktører på tre væsentlige kompetenceområder. Gennemsnitligt har de gået i skole i kortere tid, markant færre har taget en universitetsuddannelse, og som regel har de mindre relevant erhvervserfaring. Uddannelse, alder og erfaring Færre familiedirektører besidder med andre ord de uddannelsesmæssige kompetencer, som en længerevarende uddannelse kan give, eksempelvis at opsøge og anvende ny viden til at skabe konkurrencedygtige processer, produkter og services. Det har betydning for, hvordan virksomheden klarer sig under deres ledelse. Store virksomheder, som er ledet af familiedirektører, kan med fordel sætte fokus på at styrke direktørens uddannelsesmæssige kompetencer. En ny direktørs generelle erhvervserfaring fra andre job og aktiviteter stiger med vedkommendes alder. Statistikken viser imidlertid, at nye familiedirektører generelt er yngre end andre direktører, når de tiltræder posten. Med en gennemsnitsalder på knap 41 år er de fire år yngre end medarbejdere,

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse EJERSKIFTE Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse Okt./nov. 2009 for Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD med DI og Håndværksrådet 1. Andel af ejerne der

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Om undersøgelsen fra Match-online.dk

Om undersøgelsen fra Match-online.dk Køberanalyse Introduktion Med en baggrund som HD i regnskabsvæsen og afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i 1990. Siden har vi medvirket ved næsten 500 opgaver inden for formidling af

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

Bona Via Virksomhedshandel www.bonavia.dk

Bona Via Virksomhedshandel www.bonavia.dk Bona Via Virksomhedshandel www.bonavia.dk 1 Indhold 1 INDHOLD...2 2 INDLEDNING...3 3 SALGSMODNING AF VIRKSOMHEDEN...4 4 VÆRDIEN AF VIRKSOMHEDEN...5 4.1 GENERELT...5 4.2 VURDERING...5 5 DEN RETTE KØBER...6

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Exit. En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier. Morten Bennedsen. Kasper M Nielsen. Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen

Exit. En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier. Morten Bennedsen. Kasper M Nielsen. Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen Exit En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier Af Morten Bennedsen Kasper M Nielsen Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen Fontainebleau/Hong Kong 7. November 2009. 1 Indholdfortegnelse:

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi?

Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Generationsskifte i din virksomhed økonomi eller psykologi? Af Søren Braskov, erhvervspsykolog og partner i HumanAct Hvem skal føre virksomheden videre og hvordan? Generationsskifte i en familieejet virksomhed

Læs mere

Værdifastsæt din virksomhed.

Værdifastsæt din virksomhed. Værdifastsæt din virksomhed. Find værdierne i din virksomhed og få betaling for dem En virksomheds værdi er fremtidsorienteret Værdien af din virksomhed afspejler sig i den fremtidige indtjening, på basis

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Ejerlederne og ejerskiftet

Ejerlederne og ejerskiftet Ejerlederne og ejerskiftet Smagsprøve på rapport 3 Vi glæder os til at lancere Rapport 3 Ejerlederne og ejerskiftet. Her får du en lille smagsprøve på udvalgte konklusioner. Rapporten henvender sig til

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Business angel survey 2015

Business angel survey 2015 Business angel survey 2015 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden har i samarbejde med Keystones gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske business angels i juni 2015. Der skal lyde

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005.

Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005. Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005. 1. Indledning. Det er mig en glæde at være indbudt til at sige lidt til jer opfindere og iværksættere

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Kandidat + Kapital. Adgang til ejerkandidater med kapital

Kandidat + Kapital. Adgang til ejerkandidater med kapital Kandidat + Kapital Adgang til ejerkandidater med kapital Baggrunden for samarbejdet Ejerskifte og salg af virksomheder er en vedvarende del af opgaven for ejerledede virksomheder. Flere pengeinstitutter

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Spørgsmål til refleksion. Læs mere. Bestyrelse

Spørgsmål til refleksion. Læs mere. Bestyrelse Spørgsmål til refleksion 1. Savner du en sparringpartner at diskutere din virksomheds strategiske og ledelsesmæssige udfordringer med? 2. Mangler du tid til at udvikle og implementere mere langsigtede

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren t a Har du først fundet de helt rigtige medarbejdere, melder der sig et nyt spørgsmål: hvordan får du dem til at blive? Det er ikke nogen let opgave og det er dyrt, når dygtige medarbejdere forlader butikken.

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Fakta om kapitalfonde i Danmark

Fakta om kapitalfonde i Danmark Fakta om kapitalfonde i Danmark Kapitalfondene har været omgærdet af mange myter, men fakta er, at: Der skabes arbejdspladser højere beskæftigelse god medarbejdertilfredshed En samfundsøkonomisk gevinst

Læs mere

Årets Ejerleder 2015 Analysen

Årets Ejerleder 2015 Analysen www.pwc.dk Analysen Revision. Skat. Rådgivning. Indhold 1 2 3 4 5 6 7 Ejerlederen og dennes virksomhed Ledelsesfunktioner og forretningsplan Vækstambitioner Talent og kompetencer (årets tema) Ejerskifte

Læs mere

Præsentation af Early Warning

Præsentation af Early Warning 1 Præsentation af Early Warning Når bundlinjen bløder 2 Målsætning Fire overordnede mål, heraf to på kort sigt: 1) Flere kriseramte virksomheder skal overleve 2) Virksomheder der må lukke skal gøre det

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Præsentation Niels Jørgen Sørensen www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Program for 13. februar 2007 i Bodø Projekt FIRMAOVERTAGELSE 1. Baggrund 2. Projektplan 3.

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

EJERLEDELSE I DANMARK

EJERLEDELSE I DANMARK EJERLEDELSE I DANMARK Rapport 3: Ejerlederne og ejerskiftet Morten Bennedsen Andre and Rosalie Hoffmann Chaired Professor of Family Enterprise Director of INSEAD Family Business Activities Director of

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Alternativ finansiering med Vækstfonden v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Agenda Om Vækstfonden Aktivitetsniveau i VF Lån og kautioner Målgrupper for finansiering med

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV. KVARTAL 17 6. oktober 17 Mens 16 var et usædvanligt godt år for den grønlandske økonomi, er der tegn på, at væksten ikke fortsætter i samme tempo 17.

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Vækst via. generationsskifte. Centre for Economic and Business Research. September. Analyserapport. Morten Bennedsen Kasper Meisner Nielsen

Vækst via. generationsskifte. Centre for Economic and Business Research. September. Analyserapport. Morten Bennedsen Kasper Meisner Nielsen Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Analyserapport September Vækst via generationsskifte Morten Bennedsen Kasper

Læs mere

Hvad siger ejerledere om ejerstrategi og exitplaner? Kasper Meisner Nielsen Hong Kong University of Science and Technology

Hvad siger ejerledere om ejerstrategi og exitplaner? Kasper Meisner Nielsen Hong Kong University of Science and Technology Hvad siger 10.000 ejerledere om ejerstrategi og exitplaner? Kasper Meisner Nielsen Hong Kong University of Science and Technology Ejerledelse i Danmark Siden sidst Rapport 2: De økonomiske konsekvenser

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere