EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE"

Transkript

1 EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

2

3 forord Flere gode ejerskifter skaber vækst Dansk erhvervsliv rummer en god kombination af nye og fremadstormende iværksættere og etablerede og veldrevne virksomheder. Der startes hvert år mange virksomheder i Danmark, og vores rammebetingelser for iværksættere og vækstiværksættere er også ved at være på niveau med de bedste lande. Men vi arbejder stadigt intensivt på at gøre rammerne endnu bedre, så det bliver stadigt nemmere for danske iværksættere og virksomheder at skabe vækst. Ejerskifter befinder sig i spændingsfeltet mellem det etablerede og det nye og innovative. En ny ejers ideer og visioner kan realisere potentialet i en ellers veldrevet ældre virksomhed. Ejerskifter, der forløber succesfuldt, er med til at skabe nye job og vækst og fortsat fremgang i dansk erhvervsliv. En stor del af Danmarks virksomheder er familieejede. De udgør på mange måder rygraden i dansk erhvervsliv. Men virksomhederne er også sårbare, når ejeren trækker sig tilbage og overlader styringen til andre. Ånden i virksomheden kan forsvinde, mindre dygtige ledere kan overtage styringen, eller virksomheden kan blive opkøbt og videresolgt i små bidder for at nævne et par af udfordringerne. og ikke mindst de berørte virksomheder i fællesskab kan arbejde for at skabe gode ejerskifter. Publikationen er nummer to i en ny temaserie Flere vækstiværksættere med fokus på områder, hvor vi i Danmark kan gøre det bedre. Publikationerne bygger på analyser af statistiske data og på iværksætternes og virksomhedernes egne historier. I den forbindelse vil jeg gerne takke de virksomhedssælgere og -købere, som har medvirket i publikationen. De har ydet et værdifuldt bidrag ved at fortælle deres historier, og dermed været med til at åbne debatten om ejerskiftets mange muligheder og udfordringer. Rigtig god læselyst. Lene Espersen Økonomi- og erhvervsminister Nye tal viser, at omkring familieejede virksomheder med samlet ansatte står over for et ejerskifte i løbet af de kommende 10 år. Det er derfor vigtigt, at ejerskifterne sker på en måde, så virksomhedernes fulde potentiale bliver bevaret og gerne videreudviklet. Jeg håber, at denne publikation vil inspirere til en god og åben debat om, hvordan erhvervs- og interesseorganisationer, staten

4

5 Hvad inspirere kvinder til at blive iværksættere INDhold DEL 1 EJERSKIFTE 8 Gør din virksomhed klar 12 Kend prisen på din virksomhed 18 Skal børnene overtage? 24 Glidende ejerskifte 28 Tiden efter ejerskifte 32 Bliv iværksætter ved at overtage en virksomhed 38 Ejerskifte kan bidrage til vækst DEL 2 STATISTIK 44 Erhvervsstrukturen i Danmark 46 Hvor mange familieejede virksomheder skal igennem et skift? 48 Hvor store er de selskaber, der skal skifte direktør? 50 Hvor vil der ske flest direktørskifter? 52 Direktørskifter Ejerskifter fordelt på regioner Hvad koster et direktørskifte inden for familien? LITTERATURLISTE

6 Nyt syn på ejerskifte Over de næste 10 år skal flere end danske familieejede aktie- og anpartsselskaber sælges, overdrages eller afvikles. Er din virksomhed blandt dem, bør du allerede nu gøre dig visse overvejelser: Hvornår er det rigtige tidspunkt? Hvilke muligheder har jeg? Og hvad betaler sig bedst? Alt dette og meget mere bliver belyst i denne publikation. Læs om andre, der har prøvet det, få inspiration og måske et nyt syn på ejerskiftets udfordringer og muligheder. Der er også nyttig viden for dig, som overvejer at købe en virksomhed. Ejerskifte - din virksomheds fremtid er til både sælgere og købere af virksomheder. Publikationens formål er at belyse forskellige aspekter ved ejerskifter og åbne en debat om, hvordan flere ejerskifter kan resultere i ny vækst i etablerede virksomheder.

7 Nyt syn på ejerskifte Hvorfor er ejerskifter vigtige? Et ejerskifte eller et skift på direktørposten kan være netop det, der skal til for, at en virksomheds fulde potentiale kan udfoldes. Nye øjne på virksomhedens forretningsmodel, produkter og services kan sætte gang i væksten. Og succesrige ejerskifter og overdragelser gavner ikke kun virksomheden, men hele samfundets økonomi og konkurrenceevne. Ved et ejerskifte er det afgørende, at den nye ejer har de rette kompetencer. I modsat fald kan det koste dyrt både for samfundet og for virksomheden selv, viser en ny forskningsanalyse af ejer- og direktørskifter i danske virksomheder. Og da tusindvis af danske familieejede virksomheder står over for at skulle sælges eller overdrages i de kommende år, er der rigtig meget at hente ved, at ejerskifterne planlægges og gennemføres med succes. For iværksættere kan det være nemmere at overtage og udvikle en virksomhed med en kundekreds og et kendt produkt end at starte fra bunden. Overlevelsesraten er højere for etablerede virksomheder med nye ejere end for nystartede. Det er derfor oplagt at virkeliggøre dine iværksætterdrømme ved at finde en interessant virksomhed, der står over for at skulle skifte ejer. Kort om indholdet Denne publikation er skrevet til både ejere og potentielle købere af virksomheder. Står du i spidsen for en virksomhed, skal du på et tidspunkt igennem overvejelser om salg, overdragelse og værdiansættelse, ligesom personlige overvejelser om tiden efter skiftet kan fylde en del. Alle disse emner kan du læse om her. Udgangspunktet er at se ejerskiftet som en positiv strategisk beslutning for en virksomhed. Publikationen belyser både ejer- og direktørskifter, og indholdet er centreret om familieejede aktie- og anpartsselskaber. Også indehavere af enkeltmandsvirksomheder kan med fordel læse publikationen, da mange af problemstillingerne er de samme. Hovedparten af de faktuelle oplysninger i publikationen er fra en ny rapport om ejerskifter i danske virksomheder. Rapporten er udarbejdet af CEBR (Centre for Economic and Business Research), en uafhængig forskningsinstitution under Copenhagen Business School. Sådan er publikationen bygget op Første halvdel består af syv afsnit, hver med sit tema, som kommer rundt om de relevante aspekter ved overdragelse og ejerskifte: 1. Gør din virksomhed klar Der er mange fordele ved at planlægge et ejerskifte i god tid. De valg, du træffer, har ikke blot betydning for din virksomheds fremtid, men også for dine medarbejdere og din privatøkonomi. 2. Kend prisen på din virksomhed De fleste vælger at overdrage deres virksomhed til et familiemedlem. Men du kan også sælge til en medarbejder, en udefrakommende eller en finansiel køber. Virksomheder, der overtages af medarbejdere eller udefrakommende, klarer sig ifølge statistikken bedst. 3. Skal børnene overtage? Der kan være gode grunde til at bevare virksomheden på familiens hænder. Men uanset hvem der skal overtage virksomheden, er det af stor betydning, at de rette kompetencer er til stede. 4. Glidende ejerskifte For en køber kan en glidende overtagelse give adgang til vigtig knowhow og lette finansieringen. For ejeren kan det sikre en vis indflydelse på virksomhedens fremtid samtidig med, at arbejdstid og engagement neddrosles. Men det kan være en udfordring for begge parter. 5. Tiden efter ejerskiftet Ofte er der betydelige overvejelser forbundet med at opgive den identitet og kontaktflade, som følger med det at drive en virksomhed. Her fortæller ejere, der selv er i en overgangsproces, og tidligere ejere, hvordan de bruger deres kompetencer i tiden op til og efter overdragelsen af virksomheden til en ny ejer. 6. Bliv iværksætter ved at overtage Ved at overtage en virksomhed med et kendt produkt og en kundekreds i stedet for at starte en ny op kan du udnytte din ledelseserfaring og uddannelse til at skabe ny vækst og succes. Finansielt er der forskellige muligheder, som kan hjælpe dig til at realisere dine planer. 7. Ejerskifter kan bidrage til vækst Regeringens målsætning er, at Danmark i 2015 skal være blandt de lande i verden, hvor der er flest vækstiværksættere. Kommende ejerskifter kan i høj grad bidrage til at opfylde denne målsætning, hvis blot en del af dem fører til, at virksomhederne kommer ind i positive vækstforløb. Statistik og baggrund Anden halvdel af publikationen er for dig, der ønsker at dykke grundigere ned i de væsentlige aspekter om ejer- og direktørskifter. I den statistiske oversigt kan du blandt andet finde oplysninger om, hvordan de virksomheder, der skal ejerskiftes i de kommende 10 år, fordeler sig på fx virksomhedsstørrelser og geografi.

8 Hvad inspirere kvinder til at blive iværksættere Min far opførte sig meget klogt i sin måde at håndtere generationsskiftet. Det har sparet hans efterkommere for mange problemstillinger, da fonden har sikret virksomheden et ejerskab, som ikke kan splittes af kommende generationer, siger Niels Due Jensen.

9 Gør din virksomhed klar 9 gør din virksomhed klar Hvornår er det rigtige tidspunkt at gå af som direktør eller sælge virksomheden? Jo før du tænker over det, jo bedre er du rustet til at træffe de rigtige valg og sikre en god fremtid for din virksomhed og dine medarbejderne. Et ejer- og lederskifte planlægges bedst over en årrække, og generelt bør du fokusere mere på din virksomhed end på dig selv. GRUNDFOS A/S Da Poul Due Jensen, stifteren af pumpegiganten Grundfos A/S, døde i 1977, var den dengang 34-årige Niels Due Jensen kørt i stilling til at overtage hans poster i familievirksomheden. Men det var først i faderens sidste leveår, at beslutningen blev truffet. For familiebånd giver ingen adgang til positiv særbehandling. Det er også min grundholdning. Hvis en arving skal gå ind i topledelsen i en familievirksomhed, er der tre vigtige forudsætninger. Man skal have lysten, kompetencerne og ikke mindst fuld opbakning fra bestyrelsen og medarbejderne, siger den nuværende bestyrelsesformand og tidligere koncernchef Niels Due Jensen, som trak sig, da han fyldte 60 år i Der er flere kandidater til at tage over efter koncernchef Carsten Bjerg, når han engang pensioneres. Om det bliver et familiemedlem, er i sidste ende hele koncernbestyrelsens beslutning og vi har ikke en tantebestyrelse. Kandidaterne bliver nøje vurderet og målt, siger han. Men Niels Due Jensen lægger ikke skjul på, at han ønsker, at Grundfos forbliver en familiebaseret virksomhed. Grundfos har brug for et menneskeligt ansigt, som medarbejderne og omverdenen kan forholde sig til. Det kan være et familiemedlem i topledelsen eller i bestyrelsen, siger han. Det er Niels Due Jensens klare opfattelse, at sønnen, Poul Due Jensen, har lyst til at skabe sig en karriere i Grundfos, ligesom han selv havde det. Men vi har aldrig presset nogen af vores to børn til det. Det er et frit valg, hvor lysten skal være drivkraften. Min datter har valgt en tilværelse uden for Grundfos, fortæller han. Selvom sønnen på 37 år åbent har erkendt, at hans ambition er at nå til tops i familievirksomheden, er der altså hverken genveje eller garantier. Det handler om at vise, at man er kvalificeret, og Poul Due Jensen er godt på vej. Før han for 11 år siden startede sin karriere, tog han en HD i afsætningsøkonomi, og han arbejdede i en IT-virksomhed i nogle år, hvor han fik ledererfaring. Siden har han været udstationeret fem år for Grundfos, arbejdet som segmentdirektør, og er nu udstationeret i Singapore som general manager i et datterselskab. Hvor langt det skal føre for min søn, afhænger af hans bestræbelser og resultater. Koncernchef er en position, man skal gøre sig fortjent til og ikke noget man bare arver, som man ofte så det tidligere. For særbehandling har ingen let gang på jorden for fremtidens familievirksomheder, lyder det fra Niels Due Jensen. For Niels Due Jensens vedkommende startede karrieren i virksomheden i 1960, hvor han gik i lære som maskinarbejder. I 1971 blev han ingeniør fra Århus Teknikum. Siden blev der koblet flere uddannelsesmæssige kompetencer på. Men de vigtigste kvalifikationer har Niels Due Jensen tilegnet sig ved learning by doing. For at undgå familiestridigheder mellem arvingerne valgte Niels Due Jensens far at oprette en erhvervsfond i 1973, da han måske kunne fornemme, at der ikke var lang vej igen. Fondens formål er at sikre og udbygge det økonomiske grundlag for Grundfos-koncernens fortsatte vækst, og dens indtjening må udelukkende anvendes til geninvestering i Grundfos-selskaberne. Niels Due Jensen ejer 4 pct. af Grundfos-koncernen, som har hovedsæde i Bjerringbro. I 2007 var der medarbejdere i 42 lande, en omsætning på 16,8 mia. kr. og et resultat før skat på 1,4 mia. kr.

10 10 Gør din virksomhed klar Figur: Den afgående ejers alder, fordelt på købertype Finansiel køber Ekstern køber Intern køber Den afgående ejer er gennemsnitlig ældst, når virksomheden sælges til et familiemedlem, og yngst, når virksomheden sælges til en finansiel køber. Købere inden for familien Alle købere Kilde: Experian, Danmarks Statistik og CEBR Alder Hvornår skal jeg sælge? I de fleste af livets forhold gælder det om at kende sin besøgelsestid. Også når det handler om at overgive ansvaret for virksomheden til andre. Men hvornår er det rigtige tidspunkt? Leder du efter svaret i statistikken, vil du se, at direktører i Danmark er ca. 56 år i gennemsnit, når de går af. Men det er langt fra sikkert, at det er det rigtige tidspunkt for dig og din virksomhed. Faktisk kan du ikke bruge den gennemsnitlige alder til meget andet end en indikation af, at det kan være når som helst - og at planlægning derfor er alfa og omega. At finde det rette tidspunkt stiller krav til din evne til hele tiden at se professionelt og strategisk på din virksomhed og dens udvikling for at finde ud af, hvornår den er klar. I dag stiller den globale og teknologiske udvikling helt andre krav til sælgeres overdragelsesplanlægning og til køberes overtagelsesforberedelser end for bare en generation siden. Det forventes i langt højere grad, at virksomheden er omstillingsparat og klar også til et salg. Mange er dårligt forberedt Knap en tiendedel af de virksomheder, der forventer at ejerskifte inden for de næste tre år, finder det ikke relevant at gøre sig overvejelser om det. Kun lidt over halvdelen af dem, som forventer at sælge, overdrage eller afvikle virksomheden inden for tre år, har talt med en rådgiver om de forskellige problemstillinger og muligheder. Det viser en rundspørge fra 2006 om forventninger til salg og overdragelse af virksomhed, som Håndværksrådet og match-online står bag. Undersøgelsen viser også, at over en femtedel af virksomhederne ikke finder emnet relevant på et tidspunkt, hvor der er mindre end 10 år til, at de forventer at skulle igennem et skift. En betydelig del af virksomhedsejerne har altså ikke en langsigtet plan for salg eller afvikling af deres virksomhed, som rådgivere ellers anbefaler. Den sene planlægning og kontakt til rådgivere kan skyldes flere ting. Nogle virksomhedsejere føler sig sikre på, at deres virksomhed kan sælges og undlader eller udskyder derfor at lægge en egentlig plan. Andre finder det ganske enkelt svært at tage hul på emnet også selvom de er usikre på, om virksomheden er salgbar. Og atter andre forventer at kunne overdrage virksomheden til en datter eller en søn. Planlægning på mange fronter Ved at gennemføre så gennemgribende en ændring som et skift på kort tid, risikerer du at sætte dig selv og virksomheden i en svær situation. Interessenter som medarbejdere, kunder, leverandører og bankforbindelser behøver tid til at vænne sig til en ny ledelse, og et planlagt skift giver derfor større handlemuligheder og bevarer samtidig roen i virksomheden. Et godt skift kræver planlægning på mange fronter. Der skal for eksempel tages hånd om vedligeholdelse af virksomheden ved at investere løbende i produktionsapparatet og sørge for efteruddannelse af medarbejderne. Det kan også overvejes at etablere en professionel bestyrelse, som kan sparre og rådgive omkring virksomhedens fortsatte udvikling. Også juridisk og skattemæssigt bør forberedelserne påbegyndes i god tid. Eksempelvis har virksomhedens selskabsstruktur betydning for, hvor meget der skal svares i skat af salget. Derfor er det en fordel med en eller flere uvildige rådgivere, som kan varetage dine interesser.

11 Gør din virksomhed klar 11 Der er meget på spil Mange ejerskifter sker først, når ejeren går på pension. I disse tilfælde udgør salget af virksomheden helt eller delvist pensionsopsparingen. Men fire ud af 10 virksomhedsejere i mindre og mellemstore virksomheder forventer faktisk, at det bliver decideret svært at sælge deres virksomhed. En undersøgelse fra Dansk Industri i 2003 viser, at kun én ud af 10 regner med, at et salg bliver let. Og flere end halvdelen af ejere mellem 50 og 60 år svarer, at de ikke har nogen plan for, hvordan virksomheden skal afhændes. med god planlægning kan du minimere risikoen for, at du og din familie kommer til at stå i en ubehagelig situation. Nogle vælger, som familien Due Jensen, at oprette en fond. Hensigten med en fond er blandt andet at gøre virksomhedens fortsatte drift og udvikling mindre sårbar, eksempelvis overfor uenigheder i ejerkredsen, når der er flere ejere. Fondskonstruktionen gør også, at familiemedlemmer ikke umiddelbart kan trække kapital ud af virksomheden. Det vanskelige består i høj grad i at finde en køber, hvilket da også bekymrer syv ud af 10 ejere i DI s undersøgelse. Og findes køberen ikke, kan mange værdier gå tabt ikke blot produktionsapparatet, men også erfarne medarbejdere og en etableret kundekreds. Endelig står den selvstændiges forventede pensionsopsparing nemlig provenuet fra virksomhedssalget på spil. Familiefond en mulighed Ligger det i luften, at en søn eller datter skal overtage virksomheden, finder ejeren det ofte ikke relevant at inddrage økonomiske og juridiske rådgivere før i selve overdragelsessituationen. Derfor planlægges ejerskiftet ikke formelt og det er et problem, hvis ejeren dør. Det er nemlig ikke sikkert, at arvingerne kan samarbejde om overtagelsen, eller at der overhovedet er en kompetent arving, der ønsker at overtage. Og hvis der er, har denne arving måske ikke den fornødne kapital til at betale eventuelle medarvinger ud. Et ejerskifte kan kompliceres yderligere, hvis der er tale om en sammenført familie med egne børn og fælles børn. Men

12 Vi har haft flere henvendelser fra interesserede købere og derfor tidligere haft en virksomhedsmægler til at værdisætte virksomheden. Så vi vidste nogenlunde, hvor prisen skulle ligge. Men det er yderst vigtigt med gode rådgivere, når man forhandler med en kapitalfond, for man er oppe mod uhyre professionelle folk, siger Lars Skjoldmark Rasmussen.

13 Kend prisen på din virksomhed 13 Kend prisen på din virksomhed Ønsker du at være optimalt forberedt til et kommende ejerskifte i din virksomhed, bør du allerede nu danne dig et overblik over mulighederne og overveje de økonomiske konsekvenser af forskellige valg. Du er bedst rustet, hvis du kender den aktuelle pris på din virksomhed og investeringsmæssigt holder den på omgangshøjde til et salg. ElitePlast-Hammar Display A/S Folk bliver lidt nervøse, når de hører ordet kapitalfond, siger Lars Skjoldmark Rasmussen. I januar 2008 solgte han Elite- Plast-Hammar Display A/S, der blandt andet fremstiller displays til kosmetikindustrien, til den børsnoterede kapitalfond Deltaq A/S. Jeg har solgt virksomheden fire-fem år før, jeg havde regnet med. Men jeg har altid sagt i sjov, at jeg skulle stoppe, når jeg blev 50 år. Det har jeg realiseret, siger han. Opkøb og fusioner er ikke ukendt land for Lars Skjoldmark Rasmussen. I 1991 købte han Hammar Display for kr. Jeg var servicechef i en helt anden branche, så det var lidt af et sats, for jeg vidste intet om plastik. Men selvom der ikke var noget i lønningsposen de første år, har jeg fået en pæn forrentning af mine penge, siger han. 10 år senere købte han Dragør Display af en samarbejdspartner, som stod over for et generationsskifte. Samme år købte han en af sine kunder, Elite Plast A/S, som var i økonomisk uvejr. Det hele blev lagt sammen i ElitePlast-Hammar Display A/S i Sidste år havde virksomheden i Farum en omsætning på 45 mio. kr. og 45 medarbejdere. Kapitalfonden kom på banen, da Lars Skjoldmark Rasmussens holdingselskab i 2007 solgte bygningerne fra. Det kom der en del penge ud af. Banken anbefalede mig at investere i en kapitalfond, der stod over for børsnotering. Efterfølgende spurgte banken, om det ikke var en idé, at kapitalfonden købte mit firma, siger han og fortsætter: En uge senere fik jeg et tilbud fra Deltaq. Efter to måneder var handlen på plads. Lars Skjoldmark Rasmussen har primært fået rådgivning fra sin revisor, som har stor erfaring med køb og salg af virksomheder, samt sin advokat og bank. Salget til kapitalfonden kom som en overraskelse for medarbejderne. Fordi Deltaq er børsnoteret, skulle alt foregå i dybeste hemmelighed. Så ingen vidste noget, før de nye ejere og jeg indkaldte til møde i kantinen, siger han. Her gjorde kapitalfonden meget ud af at sige, at det ikke handlede om at skære ned, men om at udvikle virksomheden. For de fleste medarbejdere har det været en positiv begivenhed. En del har købt aktier i Deltaq, så de nu er blevet medejere, siger Lars Skjoldmark Rasmussen. Markedssituationen gjorde, at jeg stod over for at skulle investere en masse penge i virksomheden for at få den gearet til mere konkurrence. Derfor valgte jeg at lade Deltaq køre det videre, siger han. Efter overtagelsen har fonden opkøbt to andre virksomheder og samlet alt under navnet Attraq A/S. Deltaq har investeret mange penge i virksomheden, som i dag tæller ca. 100 medarbejdere og en omsætning på ca. 200 mio. kr., siger han. Det lå i købsaftalen, at han skulle fortsætte sammen med den nye direktør frem til juli Da jeg tog på sommerferie, sagde jeg farvel til virksomheden. Nu kan jeg læne mig tilbage, og det føles godt. De seneste år har været stressende. For når man selv står for hele butikken, ryger der hurtigt nogle weekender og aftener, ligesom det sjældent bliver til mere end totre ugers ferie om året, siger Lars Skjoldmark Rasmussen. Selvom en af overvejelserne er at købe en ny virksomhed, som måske står over for et generationsskifte, understreger han, at én ting er sikkert der skal skrues ned for tempoet. Det er dog lige tidligt nok at bruge al min tid på en golfbane, siger Lars Skjoldmark Rasmussen.

14 14 Kend prisen på din virksomhed Figur: Exitmuligheder Lukning/ afvikling Ejerskifte til finansiel køber Ejerskifte til famile Ejerskifte til ekstern køber Exit muligheder Ejerskifte til medarbejdere Undersøg dine muligheder Når du har besluttet dig for at sælge din virksomhed, er du naturligvis interesseret i at få en god pris for den. Men først må du finde ud af, hvilke muligheder du har. En virksomhed, der står over for et ejerskifte, har overordnet fem exitmuligheder: 1 Virksomheden videreføres af et eller flere familiemedlemmer. 2 Virksomheden videreføres af en eller flere medarbejdere. 3 Virksomheden overtages af en person udefra. 4 Virksomheden overtages af en eller flere finansielle købere, herunder kapitalfonde. 5 Virksomheden lukkes, da den er umulig at videresælge, og dens aktiver sælges enkeltvis. Spørgsmålet er, hvem der umiddelbart viser interesse for at tage over og hvor stor lyst du eksempelvis har til at sælge til en fremmed. Alt dette vil på den ene eller anden måde påvirke dit valg af exitform. Det vil selskabslovgivning og skatteregler givetvis også. Af lagkagefiguren, som afspejler de nyeste tal fra perioden , kan du se, at langt de fleste virksomheder sælges til familien. I alt udgør de over 60 pct. af alle ejerskifter uanset virksomhedsstørrelse eller branche. Næsten lige mange overtages af eksterne og finansielle købere. Og færrest bliver solgt til købere fra virksomhedernes egne rækker. Af statistikken fremgår det ikke, hvor mange virksomheder der lukkes. Forskellige typer af købere Hvis du vælger at sælge virksomheden til en søn eller datter, som i en periode har været ansat eller fungeret som leder, får virksomheden en ejer, som kender den indefra. Det er en af grundene til, at mange netop vælger at lade virksomheden blive på familiens hænder. Det er dog ikke sikkert, at børnenes egne planer går i retning af en karriere i virksomheden. Ligesom det langtfra er givet, at den mest kompetente og egnede kandidat findes i familien. Internt salg til en leder eller medarbejder er den mindst benyttede ejerskifteform i danske virksomheder. I perioden udgør denne type ejerskifte ifølge CEBR-undersøgelsen kun lidt mere end 8 pct. Til gengæld sker de fleste direktørskifter til en person fra virksomheden nemlig i knap fire ud af 10 tilfælde. En tredje type køber er den eksterne, som køber virksomheden for selv at drive og udvikle den, ligesom nye ejere fra familien eller fra virksomheden ville gøre. Andelen af eksterne ejerskifter over den omtalte niårige periode har været svingende. I 1995 var den mere end 25 pct., i 2003 var andelen faldet til 17 pct. Flere sælger til finansielle købere Salg til en finansiel køber er også en mulighed. Det kan både være en anden virksomhed, en eller flere personer, der ejer andre virksomheder i forvejen, eller en kapitalfond. En finansiel køber vil ofte have et andet motiv til overtagelsen, end de øvrige købertyper har. Eksempelvis kan der være tale om indlemmelse i en virksomhedsportefølje og forventning

15 Kend prisen på din virksomhed 15 Figur: Hvem er køberne? Salg til finansiel køber 13% Salg til ekstern køber 16% Salg til medarbejdere 8% Salg til familien 63 % Langt den største del 63 pct. af alle virksomheder sælges til familien. Anm.: Tallene dækker ejerskifte i perioden Kilde: Experian, Danmarks Statistik og CEBR om forskellige synergieffekter. Det kan også være et strategisk opkøb, som udelukkende har et videresalg for øje. Siden 1995 har andelen af finansielle ejerskifter generelt været stigende. I 1995 udgjorde finansielle overtagelser ifølge CEBR-undersøgelsen under 2 pct., mens den i 1999 var steget til 22 pct. Andelen faldt en anelse i 2000 og 2001, og toppede herefter i 2002 med 26 pct. Tendensen underbygges af Økonomi- og Erhvervsministeriet, der i en analyse fra 2006 påviser, at kapitalfonde gennem de seneste 10 år har overtaget stadig flere danske virksomheder med henblik på videresalg efter tre til syv år. Kapitalfonde Jo større virksomheder der er tale om, des flere salg sker der til finansielle købere i forhold til andre kategorier af købere, fremgår det af CEBR s undersøgelse. Ejer du en stor virksomhed, er der således også større sandsynlighed for, at finansielle købere kan være interesseret i at overtage den og de har typisk mere kapital i ryggen end eksterne og interne købere. Kapitalfondenes målgruppe er ofte virksomheder med aktiver på 50 mio. kr. og opefter. CEBR vurderer, at knap 800 familievirksomheder vil kunne være interessante for en dansk eller udenlandsk kapitalfond. Tallet er baseret på mellemstore og store virksomheder, hvor ejerlederen har rundet 50 år. Virksomheder overtaget af kapitalfonde oplever samlet set mere vækst i beskæftigelse og omsætning end før, de blev solgt. Og de oplever også mere vækst end lignende virksomheder, der ikke er blevet overtaget af fonde. Det viser den føromtalte analyse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Noget af den merværdi, der skabes i virksomhederne efter salget, kan sandsynligvis tilskrives en mere effektiv drift. I 2006 var ca. 80 danske virksomheder med tilsammen ca medarbejdere ejet af kapitalfonde. Økonomiske konsekvenser af valget Står du i et valg mellem forskellige købere, bør du overveje de økonomiske konsekvenser af de respektive muligheder. Ved at sammenligne virksomheders resultater før og efter direktørskifter henholdsvis inden for familien og uden for familien har CEBR beregnet, at et direktørskifte inden for familien kan koste dyrt på bundlinjen. Disse virksomheders efterfølgende præstationer er i gennemsnit lavere, end hvis valget falder på kandidater uden for familien. Virksomheder, som foretager et direktørskifte inden for familien, har typisk et bedre driftsresultat i de tre år, som går forud for skiftet, end andre virksomheder. Men efter direktørskiftet ændrer billedet sig. Her taber gennemsnitsvirksomheden, hvad der stort set svarer til hele det ordinære resultat i en tre-fireårig periode. Gennemsnitsvirksomheden med en anden type direktørskifte forbedrer derimod resultatet på bundlinjen. Værdiansættelse Ville du købe din egen virksomhed? Rådgivere anbefaler, at du overvejer dit ærlige svar på det spørgsmål, hvis du står overfor at skulle sælge. Er svaret ja, skal du herefter nøgternt vurdere, hvad du selv ville betale for virksomheden, hvis du var i købers sted. Er du ikke i stand til at vurdere det, bør du måske søge professionel assistance.

16 16 Kend prisen på din virksomhed Enhver husejer kender nogenlunde værdien af sin bolig. Derfor kan det undre, at mange virksomhedsejere undlader at holde sig løbende orienteret om virksomhedens aktuelle værdi. Historien om ElitePlast-Hammar Display viser, at det var gavnligt for salget til kapitelfonden, at virksomheden havde været værdisat tidligere. En virksomhedsmægler kan hjælpe dig med at beregne, hvad din virksomhed realistisk set vil kunne indbringe i en handel. Som i tilfældet med ElitePlast-Hammar Display kan du dog overlade til den nye ejer at foretage større, nødvendige nyinvesteringer, hvis du vurderer, at det er for dyrt at gøre det selv. Vælger du den strategi, skal du dog ikke vente så længe med at træffe beslutningen om at sælge, at de manglende investeringer ender med at blive en hindring for, at en køber kan realisere potentialet i virksomheden. Den viden kan være nyttig, når du leder efter købere eller hvis en interesseret køber henvender sig. I selve salgssituationen kan værdien af en virksomheden selvfølgelig ikke fastsættes nøjagtigt og fuldstændigt objektivt. Men ved at bruge forskellige beregnings- og vurderingsmetoder kan du komme frem til et vist prisleje. Ved at aftale beregningsmetoden med den interesserede køber forud for forhandlingerne kan du undgå at komme til at stå i en situation, hvor det er prisen, som er årsagen til, at I ikke kan mødes. Hold din virksomhed trimmet til salg For at din virksomhed kan tilskrives størst mulig værdi, skal du løbende foretage investeringer. De fleste købere ønsker at overtage en virksomhed med potentiale for en øget indtjening. En virksomhed, som er på omgangshøjde med udviklingen i branchen og på markedet generelt, vil derfor typisk kunne indbringe mest. For at blive i billedet med huse må der desuden ikke være for mange K3 ere dvs. graverende fejl i forbindelse med salget. Det er bedst at afdække virksomhedens svage punkter og gøre noget ved dem, før du står i en salgssituation.

17 Kend prisen på din virksomhed 17 fakta Værdiansættelse af virksomheder Køberens baggrund har betydning for den endelige pris: En (større) konkurrent indregner rationaliseringsgevinster/ synergieffekter i sin værdiansættelse, mens en formuende køber ikke skal bære så høje renter og afdrag på købssummen efter købet og derfor vil kunne opnå lavere renter og afdrag hos långivere. Disse to købertyper vil derfor ofte kunne give den højeste pris for en virksomhed. Nogle større købere er parate til at betale en overpris i forhold til virksomhedens potentielle egenindtjening fx hvis køberen i forvejen har et bogholderi og dermed kan opnå synergi og spare på administrationsomkostningerne. Men mange købere kan maksimalt præstere en udbetaling, der ikke skal forrentes, på kroner. Det indebærer, at virksomheden skal kunne finansiere salgsbeløbet ved egenindtjening, og at virksomheden derfor skal kunne forrente og afdrage en større del af en fastlagt købesum. Der findes talrige objektive metoder og modeller for værdiansættelse af virksomheder, men den endelige pris bliver den, som køber kan og vil betale. Om forskellige metoder til den præliminære værdiansættelse Discounted Cash Flow, hvor virksomhedens fremtidige afkast tilbagediskonteres til nutidsværdi, idet køberens/ejerens afkastkrav i perioden anvendes som kalkulationsrente. Forenklet sagt opgør metoden: Diverse pay-off betragtninger, som fx vurdering/opgørelse af virksomhedens evne til at generere cash flow, da dette grundlæggende skal bruges til betaling af renter og afdrag på købesummen sammen med køberens egen betaling. Eksempelvis kan nævnes beholdningsforskydningsmodellen, som tager højde for bindinger af kapital til debitorer, varelagre, mv. Få hjælp i dit væksthus Væksthusenes konsulenter kan gennemgå virksomheden sammen med sælger og se på, hvad der kan indikere en mulig salgsværdi. Væksthusene bruger de objektive metoder og modeller for værdiansættelse som værdiindikation og værdiansætter altid efter flere modeller. Den endelige værdiansættelse fordrer et dybtgående kendskab til markedet, potentielle købere mv. Her henviser Væksthusene til virksomhedsmæglere, revisorer og banker mv. Væksthusene kan også gennemgå fx prisforlangender, værdiansættelsesmetoder, salgsprospekter og købebetingelser med potentielle købere og henvise til mulige finansieringskilder. Du kan finde dit væksthus på Kilde: Væksthus Hovedstadsregionen Nutidsværdien af frit cash flow + Rentebærende likvider Rentebærende gæld Værdi Når denne metode anvendes, kræver det, at fremtidigt cash flow kan opgøres temmelig præcist, og det er ikke uproblematisk. Også valg af diskonteringsrente vil være afgørende for værdiansættelsen. Substansværdimetoden, som fordrer et indgående kendskab til virksomheden og dens aktiver. Værdien af virksomhedens aktiver i fortsat drift opgøres, og merværdier tillægges, eller mindreværdier fratrækkes. Ofte vil der blive anvendt tilnærmede metoder, men grundlæggende gennemgås samtlige aktiver i virksomheden.

18 18 Hvad inspirere kvinder til at blive iværksættere Jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at komme hjem og overtage driften af hotellet. Det var en svær beslutning. For jeg havde et godt job på et femstjernet hotel i Schweiz, en lille søn og en mand, som skulle overbevises om, at det var det rigtige. Men inderst inde var jeg ikke i tvivl. For jeg har altid brændt for at få mit eget, siger Karen Nedergaard.

19 Skal børnene overtage? 19 Skal børnene overtage? Er det planen, at dit barn skal overtage din virksomhed, så stil samme krav til hende eller ham, som du ville gøre til en hvilken som helst anden ny leder. Undersøgelser viser, at det er afgørende for et succesfuldt direktørskifte i familien, at den nye leder har de rette kompetencer. En god uddannelse og erfaring med ledelse er vigtige forudsætninger. Hotel absalon Der var fuld fart på den internationale karriere i hotelbranchen, da Karen Nedergaard, 41 år, for seks år siden fik en opringning hjemmefra, som ændrede alting. Hendes far, som drev Absalon Hotel sammen med sin bror, havde fået konstateret begyndende Alzheimers. Hotellet blev etableret af Karen Nedergaards farfar i 1938 dengang med 11 værelser mod 270 i dag. Omkring 40 år senere valgte hendes farmor og far at stifte Absalon Fonden, der ejer både Absalon Hotel og Hotel Selandia, som hendes onkel driver. Karen Nedergaard er derfor indsat som forpagter af hotellet. Jeg har en tidsbegrænset aftale, som kan genforhandles. Så ejerkonstruktionen er lidt atypisk, men jeg føler, at hotellet er mit og driver det som sådan, siger hun. Karen Nedergaard er aldrig blevet opfordret til at gå i faderens fodspor. Hun er den ældste af fire søskende, og der er altid blevet lagt vægt på, at de skulle vælge selv. Da jeg valgte at tage min uddannelse på internationale hotelskoler i Schweiz og London, blev min far selvfølgelig glad. Han har altid understreget, hvor vigtigt det er med uddannelse og erfaring, siger Karen Nedergaard, der har en BA i hotel management. Og erfaringen er også på plads. Hun har arbejdet på et hotel i Thailand og var som assistant manager med til at åbne et af EuroDisneys hoteller. Efterfølgende har hun været ansat på forskellige femstjernede hoteller senest som PR-chef for Hotel Du Rhône i Schweiz. Selvom det er lidt af et sceneskifte at gå fra et internationalt femstjernet hotel til et trestjernet på Vesterbro, er det her, hendes store kærlighed er. Jeg er en del af hotellets historie. Jeg ved, at der ikke er nogen skeletter i skabet og kan stå inde for værdierne. Det er sjovt at fortælle gæsterne, at jeg har været fast inventar i over 40 år, siger Karen Nedergaard, der som barn boede på hotellet i fem år. Jeg har gjort rent på værelserne og serveret morgenmad for gæsterne, siden jeg var 10 år. Da jeg lige var blevet student, fik jeg lov til at åbne min egen sommercafé i lobbyen, som hed Café Karen, fortæller hun. Selvom der er en del nostalgi forbundet med det gamle hotel, har hun ikke været bange for at ændre på tingene. Jeg har fra starten været bevidst om, at jeg ikke ville drive det på samme måde som min far, som nærmest boede herinde og kørte det på en lidt gammeldags facon. Jeg har to børn og en mand og vil have plads til et liv ved siden af arbejdet, siger Karen Nedergaard. Og jeg har skåret markant ned på udgifterne uden at gå på kompromis med kvaliteten. For jeg er ikke så loyal over for leverandørerne, som mine forældre var, siger hun og understreger, at der i dag er benhård konkurrence om at få de bedste varer til den bedste pris. Så nytter det ikke noget at købe hos de samme, fordi man har handlet med dem gennem mange år. Netop det med, at sådan plejer vi at gøre, har været den største ulempe ved at overtage en familievirksomhed. Især i starten gik det lidt trægt med at komme videre med mine idéer. Men i sidste ende er beslutningen min, og jeg driver hotellet, som jeg vil. De har dog altid været gode sparringspartnere for mig, siger hun. Ved årsskiftet går Karen Nedergaard i gang med en Executive MBA på Copenhagen Business School for at videreudvikle sine lederkompetencer. Nu trænger jeg til at lære noget nyt og udvikle mig, siger hun.

20 20 Skal børnene overtage? Figur: Den nye direktørs kompetencer % Familiedirektør Medarbejderdirektør Udefrakommende direktør 23 pct. af familiedirektørerne har en lang videregående uddannelse. De resterende 77 pct. af familiedirektørerne har ikke. 40 pct. af de udefrakommende direktører har en lang videregående uddannelse 60 pct. har ikke. 5 0 Direktørerfaring Bestyrelseserfaring Universitetsuddannelse Kilde: Experian, Danmarks Statistik og CEBR De rette kvalifikationer øger chancen for succes Arbejdsgivere, der vurderer ansøgerne til en stilling, kigger typisk på uddannelse, specifikke kompetencer og mere generel erhvervserfaring, før de personlige kvalifikationer kommer ind i billedet. Det samme burde gælde, når en virksomhed skal have en ny direktør, men det er ikke altid tilfældet. I perioden skiftede direktørposten i en tredjedel af virksomhederne inden for familien. Men ikke i de største virksomheder. Her var det kun i 12 pct. af tilfældene, at der blev ansat en familiedirektør, mens de eksternt rekrutterede direktører var i klart overtal. I Hovedstadsregionen var det endda kun 8 pct. af de største virksomheder, der fandt den nye direktør inden for familien. De nye familiedirektører adskiller sig fra andre typer af direktører på tre væsentlige kompetenceområder. Gennemsnitligt har de gået i skole i kortere tid, markant færre har taget en universitetsuddannelse, og som regel har de mindre relevant erhvervserfaring. Uddannelse, alder og erfaring Færre familiedirektører besidder med andre ord de uddannelsesmæssige kompetencer, som en længerevarende uddannelse kan give, eksempelvis at opsøge og anvende ny viden til at skabe konkurrencedygtige processer, produkter og services. Det har betydning for, hvordan virksomheden klarer sig under deres ledelse. Store virksomheder, som er ledet af familiedirektører, kan med fordel sætte fokus på at styrke direktørens uddannelsesmæssige kompetencer. En ny direktørs generelle erhvervserfaring fra andre job og aktiviteter stiger med vedkommendes alder. Statistikken viser imidlertid, at nye familiedirektører generelt er yngre end andre direktører, når de tiltræder posten. Med en gennemsnitsalder på knap 41 år er de fire år yngre end medarbejdere,

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FORORD En ny start til kriseramte virksomheder Iværksættere skaber arbejdspladser og vækst. Det er derfor afgørende, at vi i Danmark

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere Tænk, hvor har vi i det danske samfund dog rige muligheder for fortsat vækst hvis bare vi vil. Et citat fra LETTs bog om vækst og innovation gennem rettidige og gode generationsskifter. Som en aktiv deltager

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden EjerskifteDanmark Tillægget er udgivet af EjerskifteDanmark FOTO: NIELS HOUGAARD Et godt ejerskifte starter i god tid Ejerskifte er et boost til Tiger kæden Side 4 Rundt om ejerskifte tre gode råd om ejerskifte

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

startisyd Som storyteller ved man, at livet opleves - et ordens-univers, hvor der er rutine, fred, harmoni og forudsigelighed.

startisyd Som storyteller ved man, at livet opleves - et ordens-univers, hvor der er rutine, fred, harmoni og forudsigelighed. startisyd INSPIRATION TIL IVÆRKSÆTTERI I SØNDERJYLLAND MARTS 2004 Iværksætteri er særligt vigtigt i Sønderjylland s.2 Rank ryggen, kvinder! s.5 Plads til initiativ s.11 Overtog sin egen arbejdsplads s.13

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere

Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige. Regeljungle. Manglende fleksibilitet. Økonomisk afrapportering

Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige. Regeljungle. Manglende fleksibilitet. Økonomisk afrapportering Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige Regeljungle Manglende fleksibilitet Økonomisk afrapportering Medarbejder administration Ukendte servicetilbud Indhold 1 5 7 7 8 8 9 9

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

Om at søge venturekapital. Inspiration og råd fra en ventureinvestor

Om at søge venturekapital. Inspiration og råd fra en ventureinvestor Om at søge venturekapital Inspiration og råd fra en ventureinvestor Juridisk meddelelse og friholdelsesklausul Hverken Europa-Kommissionen eller nogen, der optræder på Kommissionens vegne, er ansvarlig

Læs mere

ADVODANnyt. Kend den juridiske risiko. En lettet it-dirketør. Kend virksomhedens behov. Advokat for fuld musik. Fra taber til vinder

ADVODANnyt. Kend den juridiske risiko. En lettet it-dirketør. Kend virksomhedens behov. Advokat for fuld musik. Fra taber til vinder Magasin for mindre og mellemstore virksomheder >< #3 2008 ADVODANnyt Kend den juridiske risiko - Få et hurtigt overblik med JuraTjek Erhverv Kend virksomhedens behov En lettet it-dirketør Fra taber til

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Et velforberedt generationsskifte

Et velforberedt generationsskifte Et velforberedt generationsskifte Advokat Peter Schiøtz, Advodan Statsaut.rev. Martin Harill Nielsen, PricewaterhouseCoopers Indholdsfortegnelse Side nr. 1. Praktisk guide 6 Forord Økonomisk serviceeftersyn

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder

Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder - fordi viden forpligter Indhold: 0.0 Indledning 1.0 Overvejelser om ejerskifte 1.1 Personlige overvejelser 1.2 Økonomisk og juridisk overblik 2.0

Læs mere