INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FØRSTE KVARTAL 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FØRSTE KVARTAL 2016"

Transkript

1 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FØRSTE KVARTAL 2016

2 Svanemærket tryksag OM MAJ INVEST SÅDAN ARBEJDER MAJ INVEST I Maj Invest udbyder vi kun produkter, som vi selv ønsker at investere i. Foreningen blev lanceret i 2005 med seks afdelinger, der tilsammen udgør de centrale elementer i en almindelig portefølje, uanset om man sparer op til pension, i frie midler, eller man er professionel investor. Siden har vi udvidet paletten, så vi i dag kan tilbyde 12 forskellige afdelinger. Fokus er stadig brede afdelinger, hvor vi inden for hver enkelt afdeling kan tilpasse investeringerne til den aktuelle markedssituation. På næste side findes en kort oversigt over vores afdelinger med lanceringsår. På er de enkelte afdelinger fyldigt beskrevet. Udvælgelse og sammensætning af investeringer i Maj Invests afdelinger sker efter råd fra Fondsmæglerselskabet Maj Invest, som kan trække på mere end 25 års erfaring med investeringer for en lang række institutionelle kunder. Vores produkter er kendetegnet ved brede investeringsområder, men koncentrerede porteføljer. Det afspejler, at vi alene investerer i de værdipapirer, hvor vi ser et attraktivt forhold mellem risiko og afkast. Føler vi os ikke overbeviste, så investerer vi ikke. vi både langsigtede og aktive investorer. Oftest holder vi dog vores investeringer længe, og handelsomkostningerne er generelt lave. Vores porteføljer er ikke isolerede øer og påvirkes af de fundamentale og makroøkonomiske vilkår på finansmarkederne. Derfor tager vores arbejde udgangspunkt i analyser af de globale, regionale og lokale forhold. Vi kalder det the big picture. Porteføljemanagerne er hver især erfarne efter mange års arbejde inden for deres områder. Alle investeringsbeslutninger bliver truffet af den ansvarlige porteføljemanager. Et nøgleord er risikostyring. Man kan ikke undgå risici, men man kan styre niveauet. Den vigtige beslutning er, hvornår man skal øge porteføljens risiko, og hvornår man skal nedbringe den. Afdelingerne i Maj Invest er børsnoterede og kan købes gennem alle danske banker. Har du spørgsmål, eller ønsker du mere information, er du altid velkommen til at ringe til os på telefon eller læse mere på Vi er langsigtede og forsøger at se gennem støj og uforudsigelige udsving. Vores fokus er rettet mod strukturelle skift og fundamentale forhold. Nogle gange opfører markedet sig irrationelt og gør det muligt at lave solide investeringer ved at gå mod markedet. Derfor er Bernstorffsgade København V Telefon CVR-nr Medlemmer Alle, der har investeret penge i Investeringsforeningen Maj Invest (Maj Invest), er automatisk medlem af foreningen. Bestyrelsen for Maj Invest vælges på generalforsamlingen. Porteføljerådgiver: Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Fondsmæglerselskabet Maj Invest) er porteføljerådgiver for Maj Invest og står for den daglige porteføljerådgivning af alle Maj Invests afdelinger. Investeringsforvaltningsselskab: SEBinvest A/S Investeringsforvaltningsselskabet udfører en række administrative og investeringsmæssige opgaver i forbindelse med den daglige drift af foreningen. Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB Depotbanken har til opgave at udføre en lang række kontrolopgaver for at sikre medlemmernes opsparing. Tilsyn: Finanstilsynet Investeringsforeningen Maj Invest er under tilsyn af Finanstilsynet.

3 INDHOLD 3 INDHOLDSFORTEGNELSE MAKROØKONOMI Europas opsving er bredt funderet Obligationsmarkederne Aktiemarkederne NYT FRA FORENINGEN Velkommen til High Income Obligationer AKTIEAFDELINGER Maj Invest Danske Aktier Maj Invest Globale Aktier Maj Invest Value Aktier og Value Aktier Akkumulerende Maj Invest Emerging Markets Maj Invest Global Sundhed OBLIGATIONSAFDELINGER Maj Invest Danske Obligationer Maj Invest Globale Obligationer Maj Invest High Income Obligationer BLANDEDE AFDELINGER Maj Invest Pension Maj Invest Kontra Maj Invest Makro FAKTA Omkostninger Historiske afkast og udbytter Stamdata Samarbejdsbanker STAR RATING MORNING- AFKAST SIDEN START PERFORMANCE MORNINGSTAR KATEGORI kvt Afkast Performance 3 år 5 år 10 år Danske Aktier -19,8 26,0 35,7 15,3 31,3-3,9 186,8 +24,0-15,1-12,7 +10,9 Globale Aktier -4,7 8,2 20,3 8,6 10,1-7,0 76,3 +6,9-2,3-4,3 +29,5 Value Aktier 0,6 12,0 19,0 26,3 14,9-3,0 132,4 +63,1 +26,3 +48,2 +87,4 Value Aktier Akk. Ikke rated ,6-2,8-5,7-0, Emerging Markets Ikke rated - - 1,2 9,7-11,3-2,0-2,9-10, Global Sundhed Ikke rated ,9 11,3-6,1 56,0 +13, Danske Obl. 6,6 5,9 3,0 4,8 1,4 1,0 55,4 +6,8 +3,5 +5,2 +13,7 Globale Obl. 3,9 10,5 0,2 6,9 3,0 0,6 60,1 +11,5 +3,4 +12,2 +34,0 High Income Obl. Ikke rated ,3 0,5 0,2 +3, Pension 1,4 10,5 8,5 7,4 5,9-0,7 70,8 - +7,9 +23,8 +54,8 Kontra Ikke rated 7,3-0,4-6,8 9,0 1,9 5,3 78, Makro - - 2,2 13,6 5,8-0,9 21, ,3 - - Noter: Afdelingerne Pension, Kontra og Makro har ikke et sammenligningsindeks. Performance (merafkast i forhold til sammenligningsindeks) siden start er i forhold til den enkelte afdelings sammenligningsindeks. Performance i forhold til Morningstar Kategori er beregnet ud fra den sammenlignelige kategori hos (og data fra) Morningstar, der omfatter sammenlignelige afdelinger i Europa. Global Sundhed og Kontra har ikke Morningstar Kategorier. Afkastet i afdeling Makro er siden lancering d , og afdelingen rates efter 36 måneder. Emerging Markets blev lanceret den Afdeling Value Aktier Akkumulerende blev lanceret den Afdeling High Income Obligationer blev lanceret den

4 4 MAKROØKONOMI EUROPAS OPSVING ER BREDT FUNDERET Makro Kinas økonomiske vækst er gået markant ned i tempo, og da kinesisk vækst er meget råvareintensiv, har dette også ramt de råvareproducerende lande. De såkaldte er gået vækstlande, markant ned der i tegnede tempo, og sig da for kinesisk en stor del vækst af den er meget globale råvareintensiv, vækst i 00 erne, Kinas økonomiske vækst har dette også ramt de råvareproducerende er dermed kommet lande. i problemer, De såkaldte og det vækstlande, har givet frygt der tegnede på finansmarkederne sig for en stor for, del af den globale vækst at i 00 erne, opsvinget er i dermed Europa kommet og USA så i problemer, også er truet. og det Det har er efter givet vores frygt opfattelse på finans-emarkederne for, at opsvinget misforståelse. i Europa og Kinas USA og så også råvareproducenternes er truet. Det er efter problemer vores opfattelse er ikke en en trussel misfor- mod Arvid Stentoft Jakobsen Cheføkonom ståelse. i Kinas og råvareproducenternes fremgangen i USA problemer og Europa, er ikke de en er nærmere trussel mod en fremgangen forudsætning i USA for den. og Europa, Fondsmæglerselskabet de nærmere Maj Invest. en forudsætning for den. Strukturel overopsparing i lande som Kina, Japan og Tyskland giver betydelige Arvid har mere end 25 års erfaring Strukturel overopsparing i makroøkonomiske lande som Kina, Japan ubalancer, og Tyskland og dermed giver vækstproblemer, betydelige makroøkonomiske på globalt plan. uba-delancer, og dermed vækstproblemer, på globalt plan, men det international konkurrenceevne, der af- inden for global konjunktur- og er international konkurrenceevne, der afgør fordelingen af disse problemer. I finansmarkedsanalyse. gør fordelingen af disse problemer. perioden frem I perioden til 2008 frem betød til 2008 Kinas betød overvældende Kinas overvældende konkurrencekraft, konkurrencekraft, at problemerne endte merne i de endte vestlige i de industrilande, vestlige industrilande, og for at og opretholde for at opretholde væksten væksten tillod man tillod den man at proble- kreditekspansion, der ultimativt den kreditekspansion, resulterede i finanskrisen. der ultimativt Efter resulterede krisen er Kinas i finanskrisen. konkurrencekraft Efter krisen imidlertid eroderet, og nu er Kinas det Kina, konkurrencekraft der er presset imidlertid til kreditekspansion eroderet, og for nu at er opretholde det Kina, der væksten. er presset På til er samme måde er råvareproducenterne, kreditekspansion der for før at opretholde akkumulerede væksten. overskud i deres Sovereign Wealth Funds, nu presset til at føre en lempelig finanspolitik. De globale ubalancer består, men byrden af dem, vækstproblemerne, På er samme flyttet fra måde vestlige er råvareproducenterne, industrilande til der Kina før og akkumulerede råvareproducenterne. overskud Ubalancerne i Kina og de råvareproducerede Sovereign Wealth lande Funds, er spejlbilledet nu presset til af at den føre forbedrede en lempelig balance finanspolitik. i de vestlige De glo- i deres industrilande. bale ubalancer består, men byrden af dem, vækstproblemerne, er flyttet fra de vestlige industrilande til Kina og råvareproducenterne. Ubalancerne i Kina og de Deler man verden op i de råvareproducerede ikke-råvareproducerende, lande er vestlige spejlbilledet indu-astrilande (WIC) på den ene side, og resten af verden (RoW) på den den Dræn forbedrede på de Vestlige balance Industrilande* i de vestlige industrilande. RoW overskud (% af WIC BNP) anden, er det tydeligt, at fremgangen i vækstlandene i høj grad 3 skete på de vestlige industrilandes Deler man verden bekostning. op i de Drevet ikke-råvareproducerende, af Kinas vestlige industrilande (WIC) på den ene side, og resten af verden (RoW) på 2 konkurrencekraft og de stigende råvarepriser udviklede vækstlandenes betalingsbalanceoverskud gangen sig i vækstlandene i løbet af 00 erne i høj grad til et skete meget på de vestlige industrilandes bekostning. den anden, er det tydeligt, at frem- 1 betydeligt dræn på efterspørgslen Drevet af i Kinas Vesten. konkurrencekraft Resten verdens og be-stigendtalingsbalanceoverskud steg landenes således betalingsbalanceoverskud fra 0 til 3 pct. af de sig ikke- i løbet 0 af 00 erne til et meget betydeligt råvarepriser udviklede vækstråvareproducerende, vestlige dræn industrilandes på efterspørgslen samlede i Vesten. BNP. Efter Resten finanskrisen er dette dræn steg imidlertid således forsvundet fra 0 til 3 pct. igen, af i de takt ikke-råvareproducerende, med at vestlige industrilandes af verdens betalingsbalanceoverskud *Industrilandene excl. Japan, Korea, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Canada, Australien, Norge, New Zeeland. Kilde: IMF Kina har tabt konkurrenceevne samlede og BNP. råvarepriserne er faldet. Det er den egentlige årsag både til vækstlandenes problemer og til opsvinget i de vestlige industrilande. Markedet opfatter især Europa Dræn som på de udsat vestlige for at industrilande* blive trukket med Euro-området: Area: økonomiske ubalancer ned af Kina, og europæisk økonomi Dræn på de har Vestlige også været Industrilande* meget svag. % af BNP Betalingsbalanceoverskud Under radarhøjde på finansmarkederne RoW overskud (% af WIC er BNP) der imidlertid sket Lånefinansieret efterspørgsel 12 Kombineret store fremskridt i retning af at genoprette balancen og genskabe 3 10 vækstpotentialet i europæisk økonomi. Dykket i Kinas og 8 råvareproducenternes betalingsbalanceoverskud 2 er således i høj 6 grad kommet Europa til gode, og betalingsbalancen i 1 4 euroområdet er svunget fra et underskud på knap 1,5 pct. af BNP 2 i 2008 til et overskud på knap 0 3 pct. nu. I årene blev 0 denne fremgang imidlertid overtrumfet *Industrilandene af excl. et markant Japan, Korea, fald Hong i den 2 Kong, Singapore, Taiwan, Canada, Australien, der Norge er og New svingfaktoren Zealand. i balancen lånefinansierede efterspørgsel, Kilder: IHS Global Insigt og ECB. mellem opsparing og investering Kilde: IMF. i den private sektor. Den lånefinansierede efterspørgsel var uholdbart høj i perioden op til finanskrisen, og efterlod virksomheder og husholdninger med en alt for høj gældsætning. For at råde bod på dette har man i en længere periode haft fokus på gældsnedbringelse, og kombineret udviste betalingsbalancen og den lånefinansierede efterspørgsel et fald fra ca. 2 pct. af BNP i 2010 til 0 pct. i Dermed ville det i

5 MAKROØKONOMI 5 Efter finanskrisen er dette dræn imidlertid forsvundet igen, i takt med at Kina har tabt konkurrenceevne og råvarepriserne er faldet. Det er den egentlige årsag både til vækstlandenes problemer og til opsvinget i de vestlige industrilande. Markedet opfatter især Europa som udsat for at blive trukket med ned af Kina, og europæisk økonomi har også været meget svag. Under radarhøjde på finansmarkederne er der imidlertid sket store fremskridt i retning af at genoprette balancen og genskabe vækstpotentialet i europæisk økonomi. Dykket i Kinas og råvareproducenternes betalingsbalanceoverskud er således i høj grad kommet Europa til gode, og betalingsbalancen i euroområdet er gået fra et underskud på knap 1,5 pct. af BNP i 2008 til et overskud på knap 3 pct. nu. I årene blev denne fremgang imidlertid overtrumfet af et markant fald i den lånefinansierede efterspørgsel, der er svingfaktoren i balancen mellem opsparing og investering i den private sektor. Den lånefinansierede efterspørgsel var uholdbart høj i perioden op til finanskrisen, og efterlod virksomheder og husholdninger med en alt for høj gældsætning. derskud på For skønsmæssigt at råde bod på ca. dette 6 har pct. man af i BNP en længere at skabe periode g efterspørgsel. haft Det fokus faktiske på gældsnedbringelse, budgetunderskud og lå samlet imidlertid set udviste i ledes en økonomisk betalingsbalancen ubalance og (underefterspørgsel) den lånefinansierede på efterspørgsel et udeblev fald fra derfor ca. 2 pct. heller af BNP ikke. i 2010 Kombineret til 0 pct. i er hele 3 arbejdsløshed, e efterspørgsel Dermed imidlertid ville det steget i pct. kræve relativt et til offentligt BNP siden budgetunderskud derfor nu på tilstrækkeligt skønsmæssigt til ca. at 6 skabe pct. af balance BNP at skabe i ct. af BNP er ubalancer er makroøkonomisk strukturelle og balance tilsvarende mellem Japans, udbud er og således efterspørgsel. det Det for faktiske USA s budgetunderskud vedkommende i lå 2011, imidlertid da man i begge opfattelse var år kun på ca. 3 pct., og der var således en økonomisk ubalance (underefterspørgsel) på hele 3 pct. af BNP. Resultatet, stagnation og arbejdsløshed, udeblev derfor heller ikke. Kombineret er betalingsbalancen og den lånefinansierede efterspørgsel imidlertid steget 4 pct. relativt til BNP siden da. Det aktuelle budgetunderskud på 2 pct. af BNP er derfor nu tilstrækkeligt til at skabe balance i økonomien, og opfattelsen af, at Europas ubalancer er strukturelle og tilsvarende Japans, er således fejlagtig efter vores vurdering. Ligeså fejlagtig som den samme opfattelse var det for USA s vedkommende i 2011, da man troede fuldt og fast på den Ny Normal. Investorernes tro på, at vækstlandenes problemer ville ramme USA og Europa, kom til udtryk i betydelige aktiekurs- og rentefald sidste efterår og i starten af Når denne tro blev så stærk, som udviklingen på finansmarkederne afspejler, hænger det givetvis sammen med, at investorerne så den bekræftet i en markant nedgang i konjunkturindikatorerne. Et tidsmæssigt sammenfald er imidlertid ikke ensbetydende med en årsagssammenhæng, og konjunkturafmatningen i USA og Europa var ikke drevet af problemerne i Kina men, som så ofte før, af en lagerreduktion. Nu hvor lagernedbringelsen er ved at være tilendebragt, ser vi derfor også det forventelige rekyl i konjunkturindikatorerne. Opsvinget i USA og Europa er efter Maj Invests vurdering væsentligt bedre funderet, end det opfattes i markederne. I takt med at dette forventeligt afspejler sig i de økonomiske nøgletal, styrker dette potentialet for en fortsat optøning af pessimismen i markederne. problemer ISM vs. Lagerændringer Lagerændringer (planlagte jfr. regionale PMI) Ordreindgang i betydeog i star , som udænger det å den be rindikato- lertid ikke Lagerændringer ISM: ordreindgang g, og konkke drevet Source: IHS Global Insight Kilde: IHS Global Insigt. r, af en lagerreduktion. Nu hvor lagernedbringelsen er ved at orventelige rekyl i konjunkturindikatorerne. Opsvinget i USA væsentligt bedre funderet, end det opfattes i markederne. I g i de økonomiske nøgletal, styrker dette potentialet for en rne.

6 6 FINANSMARKEDERNE OBLIGATIONSMARKEDERNE Aktuel prissætning manent nulrente politik. Tilsvarende længe obligationsmarkedet kan I USA har vi siden finanskrisen oplevet en serie af risk off/risk on-episoder, kan risk-on ses som udtryk for, at markedet opgiver troen på holde fast i dette scenarie. De p.t. lidt svagere nøgletal afspejler en hvor renter og aktiekurser Japan-scenariet igen. De simultane igangværende, mindre lagerkor- først dykkede simultant og senere også reboundede simultant. Set på rentemarkedet markeres begyndelsen på disse episoder af de markante rentefald i slutningen af 2008, i midten af 2010, samt i foråret Det er en udbredt opfattelse, at disse ro/ro -episoder var drevet af Federal Obligationsmarkederne Reserves QE-programmer, men efter vores opfattelse er QE kun en lille del af forklaringen. Under alle Aktuel omstændigheder prissætning er det værd at bemærke, at rekylet i renten risk on/risk off-handler på aktie- og obligationsmarkedet er udtryk for, at de to markeder, ikke overraskende, inddiskonterer Japan-scenariet samtidigt, og sidenhen også opgiver det nogenlunde samtidigt. Japan-scenariet dannede også baggrund for rentefaldet i Europa gennem 2014, og det var dette rentefald, der trak de amerikanske renter, både fair value og faktisk, med ned. Når renter og aktiekurrektion, men tages som udtryk for en negativ afsmitning fra Kina. På den korte bane mindsker det faren for et yderligere rekyl i de lange renter. I takt med at den grundlæggende fremgang i europæisk og amerikansk økonomi begynder at tegne sig tydeligere i nøgletallene, kan markedet på ny komme i tvivl om Japan-scenariets relevans. Det handler ikke om, at markedet skal begynde at tro, at ECB er meget tæt på at hæve styringsrenten. Blot det (risk-on) I USA i oplevede alle tre tilfælde man efter skete Finanskrisen ser alligevel en serie steg af risk i begyndelsen off/risk on-episoder, af at hvor markedet renter begynder og aktiekurser at tro seriøst kort tid inde i QE-programmerne, 2015, var det udtryk for, at markedet, på, at en normalisering af styrings- først dykkede simultant, og senere også reboundede simultant. Set på rentemarkedet markeres starten helt tilsvarende de tidligere renten vil starte inden for de næste længe før de var tilendebragt. Det på disse episoder af de markante rentefald i slutningen af 2008, i midten af 2010, samt i foråret rokker ved den udbredte opfattelse episoder i USA, alligevel begyndte par år, vil være udtryk for, at man af, at ECB s Det er QE-program en udbredt sikrer opfattelse, lave at disse at komme ro/ro -episoder i tvivl om var Japan-scenariets drevet af Federal har Reserves droppet QE Japan-scenariet, programmer, og en relevans lille del af for forklaringen. Europa. På Under det alle det omstændigheder vil få de lange er renter det til at køre renter i men Europa efter langt vores ind opfattelse i er QE kun værd at bemærke, at rekylet i renten seneste (risk-on) har opbremsningen i alle tre tilfælde i skete Kina kort yderligere tid inde i QE op. programmerne, Generelt afspejler den lange rente dog atter givet pessimismen vind længe før de var tilendebragt. Det rokker ved den udbredte opfattelse af, at ECB s QE program sikrer markedets forventninger til den i sejlene og igen ført til rentefald, De ekstremt lave obligationsrenter lave renter i Europa langt ind i korte rente i fremtiden, og vores men efter vores opfattelse er frygten i Europa og Japan har som nævnt fair value viser, hvad den lange for negativ afsmitning fra Kina også presset de amerikanske ob- Generelt afspejler den lange rente markedets forventninger til den korte rente i fremtiden, og vores rente normalt vil ligge på givet ubegrundet. ligationsrenter ned, og samtidig markedets fair forventninger value viser, hvad til den pen-langgepolitikken. rente normalt vil ligge på, givet markedets undervurderer forventninger rentemarkedet til efter pengepolitikken. Risk off-perioderne, Risk off-perioderne, Forventninger hvor renten til ligger prissætningen markant under fair vores value, vurdering kan opfattes potentialet som et for en hvor renten nyt mønster ligger markant for forventningsdannelsen, under Niveauet hvor for markedet lange renter begynder i Europa at inddiskonterer stramning et af japansk den scenario pengepolitiske afspejler en reel situation, hvor styringsrente i USA. Samlet kan de fair value, kan opfattes som et nyt med permanent lavvækst og permanent nulrente politik. Tilsvarende kan risk-on ses som udtryk for, at mønster for forventningsdannelsen, markedet ikke opfatter en nor- lange renter i USA og Europa der- hvor markedet begynder at malisering af ECB's styringsrente for ende med at stige nogenlunde markedet opgiver troen på Japan scenariet igen. De simultane risk on/risk off-handler på aktie- og inddiskontere obligationsmarkedet et japansk scenario er udtryk for, som at de aktuel to markeder, inden for ikke en overraskende, relevant inddiskonterer parallelt. Japanscenariet samtidigt, lavvækst og sidenhen per- tidshorisont. også opgiver det Spørgsmålet nogenlunde er, samtidigt. med permanent hvor US: renten på en 10 årig statsobligation % p.a. Fair value +/ 30bp 6 Faktisk 5 Risk on Risk off Kilde: IHS Global Insight og Maj Invest beregninger Kilder: IHS Global Insight og Maj Invest-beregninger. Tyskland: renten på en 10 årig statsobligation % p.a Fair value +/ 30bp 1 Faktisk 0 Risk off Kilde: IHS Global Insight og Maj Invest beregninger Kilder: IHS Global Insight og Maj Invest-beregninger. Japan-scenariet dannede også baggrund for rentefaldet i Europa gennem 2014, og det var dette rentefald, der trak de amerikanske renter både fair value og faktisk med ned. Når renter og aktiekurser efterfølgende steg i starten af 2015, var det udtryk for, at markedet alligevel begyndte at

7 FINANSMARKEDERNE 7 Aktiemarkederne AKTIEMARKEDERNE Aktuel prissætning Aktuel prissætning Aktier således handler på normalt en prissætning forholdsvist svarende tæt på deres Forventninger underliggende til fair prissætningen værdi (Maj Invest beregning Under dot.com boblen steg aktier dog til næsten det dobbelte af fair værdi, ligesom de på bunden a Aktier handler normalt forholdsvist tæt på deres underliggende ningen af amerikanske aktier er ler en igangværende lagerkorrek- til ca. 90 pct. af fair værdi. Prissæt- De p.t. lidt svagere nøgletal afspej- finanskrisen faldt til halvdelen. fair værdi (Maj Invest-beregning). generelt normgivende for prissætningen af globale aktier, og tilsva- udtryk for en negativ afsmitning tion, men tages af markedet som Perioden siden finanskrisen har været præget af en underliggende, langsigtet bevægelse tilbage mo Under dot.com-boblen steg aktier den historiske norm for prissætningen fair værdi afbrudt af midlertidige tilbageslag. Basalt se dog til næsten det dobbelte af fair rende forhold vil således normalt fra Kina. I takt med at den grundlæggende fremgang i europæisk og handler det om, at der i kølvandet på finanskrisen bredte sig en opfattelse om en Ny Normal en værdi, ligesom de på bunden af finanskrisen faldt til halvdelen. danske, aktier. amerikansk økonomi begynder at gælde for europæiske, herunder perioder udbredt mistro til at økonomien kunne genvinde sin tidligere styrke. En mistro som ku langsomt er svundet ind, og som senest fik ny næring af frygten for, at Kinas og d råvareproducerende landes problemer skulle bremse tegne opsvinget sig tydeligere i USA og i Europa. nøgletallene, Perioden siden finanskrisen har Dog er det vores vurdering, at markederne vidt angår fortsat USA er nærer tilliden ret til holdbarheden udpræ- yderligere af det økonomiske fremgang opsving i normalise- nu atter så småt på ve kan der derfor være potentiale for været præget af en underliggende, For så langsigtet bevægelse tilbage mod frem, og get aktuelt mistro i handler forhold til S&P holdbarheden 500 således på en ring prissætning af prissætningen svarende for til europæiske og amerikanske for prissætningen aktier. Eventu- af globale aktier, o ca. 90% af fair værd den historiske norm for prissætningen, fair værdi, afbrudt af midlerti- tilsvarende og at forhold europæiske vil således aktier også derfor typisk fort- gælde for elle europæiske rentestigninger herunder vil dog danske i givet aktier. Dog er de Prissætningen af det økonomiske af amerikanske opsving aktier i Europa, er normalt retningsgivende dige tilbageslag. Basalt set handler vores vurdering, sat relativt markederne hårdt ramt fortsat af frygten nærer en ret fald udpræget begrænse mistro potentialet i forhold for til holdbarheden den af de det om, at der i kølvandet på finanskrisen bredte sig en opfattelse for en negativ afsmitning fra økonomiske for en opsving negativ i afsmitning Europa, og fra at Kina. europæiske fremadrettede aktier derfor fortsat stigning er relativt i fair værdi. hårdt ramt af frygte Kina. om en Ny Normal, en i perioder udbredt mistro til, at økonomien kunne genvinde sin tidligere styrke. En mistro, som kun langsomt er svundet ind, og som senest har fået ny næring af frygten for, at Kinas og de råvareproducerende landes problemer skal bremse opsvinget i USA og Europa S&P 500: indeks vs. fair value Indeks Fair value Do. +/ 5% Stagflation Oktober 1987 crash Dot.com boble Finanskrise 100 For så vidt angår USA er tilliden til holdbarheden af det økonomiske 50 opsving nu atter så småt på vej frem, og aktuelt handler S&P 500 Forventninger til prissætningen Kilde: IHS Global Insight og Maj Invest beregninger Kilder: IHS Insight og Maj Invest-beregninger. Bemærk at skalaen i figuren er logaritmisk NY AFDELING: MAJ INVEST HIGH INCOME OBLIGATIONER De p.t. Ideen lidt svagere med nøgletal afdelingen afspejler er, at en den igangværende Få mere lagerkorrektion, informationmen tages af markedet som udtryk for skal en give negativ medlemmerne afsmitning fra en Kina. bred I takt med På at den grundlæggende fremgang i europæisk og amerikansk eksponering økonomi begynder mod forskellige at tegne sig ty-tydeligerper finder i nøgletallene, du prospekt kan for der afdelingen, derfor være potentiale fo fremgang af risikoobligationer, i normalisering og at af der prissætningen mens dokumentet af europæiske central og amerikanske investo- aktier. I november måned 2015 lancerede yderligere Maj Invest en ny afdeling: Maj Invest Eventuelle løbende rentestigninger sker allokering vil dog i givet af formuen fald begrænse rinformation potentialet findes for den på fremadrettede stigning i fai High Income Obligationer. mod den type af risikooblivest.dk/ci. værdi. Investering er forbundet Afdelingen investerer fortrinsvis gationer, som vi forventer, vil give med risiko for tab, og Maj Invest i højtforrentede globale stats- og det højeste afkast. Dermed slipper opfordrer til at søge rådgivning i Baggrund: Fair value på aktiemarkedet virksomhedsobligationer med høj man som investor for at købe og egen bank før investering. risiko, det vi også kalder risikoobligationer. sælge investeringsforeninger med forskellige typer af risikoobligatio- Målgruppe: Både frie midler og ner, alt efter hvad forventningerne pensionsopsparing. Investeringsområdet gør afdelingen til den ene eller anden type af ob- til et oplagt supplement til de ligationer er. Dermed undgår man øvrige obligationsafdelinger for investorer, som investor en række handelsom- der ønsker højere risiko kostninger. og større afkastmuligheder.

8 8 DANSKE AKTIER MAJ INVEST DANSKE AKTIER KÆRE INVESTOR Afkast bør altid vurderes på mindst tre års sigt, men isoleret set er et kvartalsafkast for afdelingen på -3,9 pct. ikke tilfredsstillende. Det generelle marked gav et afkast på -3,2 pct. for samme periode. Keld Henriksen Aktiechef Hvis man som investor havde set frem til en fortsættelse af sidste års bullmarked, hvor danske aktier steg mere end 30 pct., blev man slemt skuffet i årets første kvartal. Blot fem uger inde i det nye år var markedet faldet 15 pct., volatiliteten var høj og nervøsiteten fremherskende. En række forskellige udefrakommende faktorer såsom frygt for aftagende vækst i Kina, voldsomme olieprisfald og geopolitisk uro generelt var medvirkende til uroen. Kursfaldene var store verden over, og i Kina faldt kurserne så kraftigt, at myndighederne flere gange valgte at stoppe al aktiehandel. Peter Stenholt Seniorporteføljemanager Helårsregnskaberne for 2015 med tilhørende forventninger til indeværende år levede ikke helt op til markedets forventninger. Flere af de større virksomheder skuffede, heriblandt Novo Nordisk, Novozymes og A.P. Møller - Mærsk. Derimod er der positive forventninger til DSV s opkøb af amerikanske UTi Worldwide. DSV har gennem en længere årrække været aktiv med succesfulde akkvisitioner af væsentlig størrelse, så opkøbet af UTi Worldwide og efterfølgende integration ligger i virksomhedens dna. Keld og Peter er ansvarlige for Maj Invest Danske Aktier. Keld har mere end 25 års erfaring fra den finansielle branche, hvor han har arbejdet med styring af specielt danske aktieporteføljer. Peter, CFA og cand.polit., har de seneste 13 år arbejdet med analyse og udvælgelse af danske aktier. Afkast I første kvartal valgte ejerne bag Scandinavian Tobacco Group at børsnotere virksomheden. I betragtning af markedsuroen var interessen, især fra udenlandske investorer, bemærkelsesværdig stor, og aktien blev børsført til en værdi på 10 mia. kr. Der spekuleres i, at Nets og DONG Energy kunne blive de næste nye aktier på Københavns Fondsbørs. Strategien, der er fastholdt siden afdelingens lancering i 2005, fortsættes uforandret med en købmandsmæssig og pragmatisk tilgang, hvor der kontinuerligt afsøges investeringsmuligheder i det danske aktiemarked på tværs af sektorer, selskabsstørrelser og typer. Fokus vil fortsat være på stockpicking frem for valg baseret på temaer eller makroøkonomiske forhold. Prisfastsættelsen af den enkelte aktie er en væsentlig parameter, hvor selskaberne vurderes enkeltvis ud fra en langsigtet fundamental betragtning. Morningstar Rating Aktier - Danmark Startdato: Fondskode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende Indeks: OMXCCap QQ Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) Indeks = Fond Indeks Afkast Fond Indeks Diff. ÅTD -3,8-3,9 % -3,2 % -0,5-0,6 % Seneste kvartal -3,8-3,9 % -3,2 % -0,5-0,6 % 1 år 2,3 % 4,5 % -2,1 % 3 år ann. 20,9 % 22,1 % -1,3 % 5 år ann. 14,6 % 15,2 % -0,6 % 100 Afkast Fond 26,1 % 35,7 % 15,3 % 31,4 % -3,8-3,9 % Indeks 23,8 % 38,3 % 17,2 % 30,8 % -3,2 % Morningstar Kategori 23,0 % 38,6 % 18,5 % 36,9 % -3,6 %

9 DANSKE AKTIER 9 Investeringsområde Indikatoren viser sammenhængen mellem risiko og afkast ved forskellige investeringer. Bemærk, at kategori 1 ikke er en risikofri investering. Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Figurer opdateret pr Selskabsfordeling OMXC20 78,0 % Mellemstore selsk... 22,0 % Små selskaber 0,0 % Sektorfordeling for aktier 0% 20% 40% 60% 80% Sundhed 29,2 % Industri 26,5 % Finans 20,7 % Cyklisk forbrug 12,1 % Teknologi 5,6 % Forbrugsvarer 4,7 % Materialer 1,3 % 0% 10% 20% 30% Nøgletal Info ratio -0,5 Kurs/Indtjening 18,1 Kurs/Indreværdi 2,3 ROE 23,4 10 største investeringer Afdelingen investerer i danske aktier og øvrige aktier, som er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Strategien for afdelingen er den langsigtede investering, hvor der lægges stor vægt på et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette opnås gennem information til markedet og ved jævnlige møder med virksomhedernes ledelser, da deres track record og troværdighed er afgørende. Tilgangen er pragmatisk og købsmandsmæssig. Det væsentligste positive bidrag til det relative afkast i første kvartal kom fra Bavarian Nordic, som afdelingen ikke er investeret i. Aktiens kurs følger i et vist omfang de amerikanske biotekvirksomheders kursudvikling, og disse faldt generelt pct. i perioden. Desuden ytrede Bavarian Nordic ønske om at øge sit kapitalberedskab via aktieudstedelse, eventuelt i USA, og dette var ligeledes med til at presse aktiekursen, der faldt mere end 30 pct. i første kvartal. Overvægte i ISS og Spar Nord Bank samt det faktum, at afdelingen ikke er investeret i H. Lundbeck og Topdanmark bidrog ligeledes positivt til det relative afkast. Afdelingens største negative bidrag kom fra investering i SimCorp, der endnu ikke har fået afgørende fat på det nordamerikanske marked på trods af store forhåbninger. Dertil kommer, at virksomheden gradvist ændrer sin model for salg af kapitalforvaltningssystemer fra engangs- til abonnementsbaserede licensaftaler. Det medfører lavere indtjening de førstkommende år, men vurderes at være mere lukrativt for virksomheden på længere sigt. Undervægt i Danske Bank samt overvægt i Solar, Sydbank og IC Group bidrog også negativt til afdelingens relative performance. Absolut set har afdelingen sine største investeringer i Novo Nordisk, Pandora, DSV og A.P. Møller - Mærsk, der hver især udgør 7 10 pct. af den samlede beholdning. I forhold til sammenligningsindekset har afdelingen sine største overvægte i DSV, Matas, Spar Nord Bank, IC Group og Sydbank, mens de største undervægte findes i Danske Bank, Novozymes, H. Lundbeck, Chr. Hansen Holding og Københavns Lufthavne. Pr Navn Sektor Land Vægt Novo Nordisk A/S Sundhed DNK 9,8 % Coloplast A/S Sundhed DNK 8,0 % DSV A/S Industri DNK 7,3 % Pandora A/S Cyklisk forbrug DNK 5,7 % Vestas Wind Systems Industri DNK 4,8 % Navn Sektor Land Vægt Danske Bank Finans DNK 4,7 % ISS A/S Industri DNK 4,7 % A P Møller - Mærsk A Industri DNK 4,6 % Carlsberg B Forbrugsvarer DNK 4,6 % Tryg A/S Finans DNK 3,6 % Juridisk information Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade København V Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invest s skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte.

10 10 GLOBALE AKTIER MAJ INVEST GLOBALE AKTIER KÆRE INVESTOR Afdelingen gav i første kvartal 2016 et afkast på -7,0 pct. Afkastet er ikke tilfredsstillende og lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI Verden, der omregnet til danske kroner havde et afkast på -5,2 pct. Henrik Ekman Aktiechef Ansvarlig for Maj Invest Globale Aktier. Henrik er uddannet cand.merc. i regnskab og finansiering og har mere end 25 års erfaring med rådgivning om forvaltning af aktieporteføljer og aktieanalyse. Efter den volatile og negative stemning i årets to første måneder genfandt optimismen sig igen på de internationale aktiemarkeder i marts måned. Siden årets begyndelse har først faldende oliepriser og aftagende vækst i Kina, og derefter generel recessionsfrygt påvirket markedet negativt, men forbedrede nøgletal, pæne regnskaber og stigende oliepriser fik vendt stemningen til det positive i anden halvdel af kvartalet. Bortset fra energi- og råvaresektoren, der nød godt af den positive vending i priserne, var det især de ikke-konjunkturfølsomme sektorer som forsyning og telekom, der udviklede sig mest positivt. Pharmasektoren var en undtagelse, da sektoren stadig var ramt af usikkerhed om betydningen af et politisk motiveret ønske om øget priskontrol. Selv om kvartalet sluttede i en positiv stemning præget af bedre nøgletal mv., skabte den generelt usikre stemning i kvartalet og udtalelser fra centralbankerne basis for yderligere rentefald, hvilket førte til store kursfald på bankaktierne. Dette var den altovervejende årsag til, at afdelingen faldt mere end markedet generelt, da afdelingen havde en overvægt af bankaktier ved indgangen til kvartalet som følge af bankaktiernes prisfastsættelse og forventninger til, at positive konjunkturer ville muliggøre en vis udlånsvækst. Trods den negative start på året fastholdes den hidtidige investeringsstrategi om, at afsøge markedet for attraktivt prisfastsatte investeringsmuligheder bredt fordelt på sektorer og regioner, bl.a. i lyset af Maj Invests overordnede konjunktursyn. Afkast Morningstar Rating Aktier - Globale Large Cap Blend Startdato: Fondskode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende QQQQ Indeks: MSCI World Index inkl. nettoudbytter Afkast Fond Indeks Diff. ÅTD -6,7-7,0 % -5,2 % -1,6-1,8 % Seneste kvartal -6,7-7,0 % -5,2 % -1,6-1,8 % 1 år -13,4 % -9,3 % -4,1 % 3 år ann. 7,9 % 11,1 % -3,2 % 5 år ann. 7,3 % 11,3 % -4,0 % Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) Indeks = 100 Fond 180 Indeks Afkast Fond 8,3 % 20,1 % 8,6 % 10,1 % -6,7-7,0 % Indeks 14,5 % 21,2 % 19,3 % 10,7 % -5,2 % Morningstar Kategori 12,7 % 17,5 % 15,0 % 9,1 % -5,5 %

11 GLOBALE AKTIER 11 Investeringsområde Indikatoren viser sammenhængen mellem risiko og afkast ved forskellige investeringer. Bemærk, at kategori 1 ikke er en risikofri investering. Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Afdelingen investerer i forskellige og primært større danske og udenlandske virksomheder bredt repræsenteret på brancher og regioner. Aktieudvælgelsen tager udgangspunkt i traditionelle nøgletal som P/E (price/ earning) og K/I (kurs/indre værdi), der sættes i forhold til virksomhedens forventede indtjening og egenkapitalforrentning (ROE). Der fokuseres på det langsigtede potentiale, og der gås gerne mod strømmen, hvis det vurderes, at markedet undervurderer en virksomheds potentiale. Da der er tale om en bred global portefølje, inddrages kontinuerligt en vurdering af den internationale makroøkonomiske udvikling, når de enkelte aktier vælges. Figurer opdateret pr Top 10 Lande USA 46,2 % Storbritannien (UK) 8,8 % Tyskland 7,7 % Japan 7,5 % Sverige 7,2 % Schweiz 6,3 % Kina 5,7 % Danmark 5,5 % Østrig 2,6 % Holland 2,4 % Sektorfordeling for aktier 0% 10% 20% 30% 40% 50% Teknologi 21,8 % Cyklisk forbrug 15,9 % Finans 15,7 % Sundhed 13,2 % Industri 12,7 % Materialer 7,2 % Forbrugsvarer 7,2 % Olie og gas 3,7 % Kommunikationsservice 2,6 % Nøgletal 0% 5% 10% 15% 20% 25% Info ratio -0,8 Kurs/Indtjening 15,0 Kurs/Indreværdi 1,8 ROE 19,0 10 største investeringer I afdelingen var det de gennemsnitlige aktievalg og overvægten af bankaktier inden for finans, der bidrog mest negativt, som følge af investeringerne i den schweiziske investeringsbank Credit Suisse, den engelske bank Royal Bank of Scotland og den amerikanske regionalbank Keycorp. Herudover bidrog overvægten og de gennemsnitlige valg inden for teknologi, primært pga. investeringen i den kinesiske producent af PC ere og mobiltelefoner Lenovo. På enkeltaktieniveau bidrog den japanske bil- og motorcykelproducent Honda og den japanske industrivirksomhed Omron negativt. Generelt bidrog overvægten og de gennemsnitlige aktievalg inden for industri betydelig positivt, især pga. investeringerne i den tyske producent af mejeriudstyr GEA og de tre svenske virksomheder Volvo, Sandvik og SKF. På enkeltaktieniveau bidrog også den engelske energivirksomhed BG Group betydeligt positivt. Der blev i kvartalet foretaget salg af den amerikanske regionalbank Comerica, det amerikanske forsikringsselskab Prudential og den svenske industrivirksomhed SKF. Der blev til gengæld investeret i den danske vindmølleproducent Vestas, den svenske tøjkæde Hennes og Mauritz og den amerikanske regionalbank KeyCorp. Generelt fastholdes en overvægt af europæiske aktier og konjunkturfølsomme sektorer, idet disse områder vurderes at være relativt set mest attraktivt prisfastsat, bl.a i lyset af Maj Invests overordnede forventninger til konjunktur- og renteudviklingen. Pr Navn Sektor Land Vægt United Health Group Sundhed USA 3,1 % Cisco Systems Inc Teknologi USA 3,0 % Samsonite International SA Cyklisk forbrug CHN 3,0 % Oracle Teknologi USA 3,0 % Novo Nordisk A/S Sundhed DNK 3,0 % Navn Sektor Land Vægt EMC Corp / Mass Teknologi USA 2,9 % Isuzu Motors Ltd. Cyklisk forbrug JPN 2,9 % SAP AG Teknologi DEU 2,9 % TJX Cos. Cyklisk forbrug USA 2,8 % Merck & Co Inc/NJ Sundhed USA 2,8 % Juridisk information Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade København V Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invest s skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte.

12 12 VALUE AKTIER MAJ INVEST VALUE AKTIER OG VALUE AKTIER AKKUMULERENDE KÆRE INVESTOR Kurt Kara Aktiechef Afdeling Value Aktier gav i første kvartal 2016 et afkast på -3,0 pct., mens afdeling Value Aktier Akkumulerende gav et afkast på -2,8 pct. Afkastene er ikke tilfredsstillende, men bedre end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI Verden, der omregnet til danske kroner havde et afkast på -5,2 pct. Afkastet for kvartalet var negativt, og der sås nu tvivl om, hvorvidt det bullmarked, der begyndte i midten af 2009, stadig er intakt. Tvivlen skyldes ikke indikatorer for selskabernes nuværende indtjening eller makroøkonomien generelt, da de peger på en fornuftig indtjenings- og BNP-vækst globalt set. Ulrik Jensen Seniorporteføljemanager Kurt og Ulrik er ansvarlige for Maj Invest Value Aktier og Maj Invest Value Aktier Akkumulerende. Kurt er uddannet cand.polit. Han har 17 års erfaring med investering og har gennem alle årene haft stor fokus på valueinvesteringer. Ulrik er uddannet cand.merc. og har 14 års erfaring med aktieanalyse og valueinvestering. Kilden til uroen på de finansielle markeder skyldes snarere investorernes negative syn på fremtiden for lande som Kina og Japan, og til dels også Europa. Det kinesiske aktiemarked faldt markant ved årets begyndelse, og de store kursfald fra forrige år så ud til at fortsætte fremadrettet. Dette trak emerging markets yderligere ned. Derudover har der været stigende fokus på, at Abenomics i Japan ikke virker, og at noget tyder på (endnu) en falsk start på det japanske aktiemarked. Slutteligt er Europa atter en zone med politisk risiko, ikke mindst fordi Storbritannien skal stemme om et fortsat medlemskab af EU. Dårlige nyheder fra Deutsche Bank samt Volkswagen var med til at forstærke et i forvejen skeptisk syn på udviklingen i eurozonen. På valutamarkederne var der større bevægelser, og dollaren satte sig med godt 5 pct. over for euro, efter at den amerikanske centralbank har nedtonet retorikken i forbindelse med renteforhøjelser for ikke at skabe international finansiel ustabilitet. Trods kursfaldet på 5 pct. var det amerikanske aktiemarked for en dansk investor alligevel bedre end Europa under ét og Japan. Afdelingen har fortsat en betydeligt andel af investeringer i USA, og derfor vil den på kort sigt være påvirket af udsving i dollar over for andre landes valutaer. Dog er denne effekt på længere sigt stort set neutral, hvilket skyldes, at afdelingen har store investeringer i bl.a. amerikanske eksportselskaber. Afkast - Maj Invest Value Aktier Morningstar Rating QQQQQ Aktier - Globale Large Cap Blend Startdato: Fondskode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende Indeks: MSCI World Index inkl. nettoudbytter Afkast Fond Indeks Diff. ÅTD -2,8-3,0 % -5,2 % -2,2 2,4 % Seneste kvartal -2,8-3,0 % -5,2 % -2,2 2,4 % 1 år -4,1 % -9,3 % 5,2 % 3 år ann. 15,6 % 11,1 % 4,4 % 5 år ann. 14,2 % 11,3 % 3,0 % Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) Indeks = Fond 180 Indeks Afkast Fond 12,0 % 19,0 % 26,3 % 14,9 % -2,8-3,0 % Indeks 14,5 % 21,2 % 19,3 % 10,7 % -5,2 % Morningstar Kategori 12,7 % 17,5 % 15,0 % 9,1 % -5,5 %

13 VALUE AKTIER 13 Investeringsområde Indikatoren viser sammenhængen mellem risiko og afkast ved forskellige investeringer. Bemærk, at kategori 1 ikke er en risikofri investering. Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Afdelingerne kan investere i danske og udenlandske børsnoterede aktier valgt ud fra en værdibaseret tilgang og en vurdering af selskabets markedsposition. Afdelingerne investerer ud fra den grundlæggende filosofi, at det på længere sigt især kan betale sig at investere i selskaber, der vurderes at være prismæssigt undervurderet. Afdelingerne har ikke et branche- eller landemæssigt fokus, og det betyder, at de kan investere i alle lande, i alle sektorer og i små såvel som store selskaber. Investeringsvalg - Maj Invest Value Aktier Figurer opdateret pr Top 10 Lande USA 60,2 % Storbritannien (UK) 9,4 % Japan 5,4 % Taiwan 5,2 % Frankrig 4,9 % Canada 4,7 % Tyskland 3,7 % Italien 2,6 % Schweiz 2,0 % Israel 1,9 % 0% 20% 40% 60% Kvartalets bedste aktier i porteføljen var den taiwanesiske halvlederproducent TSMC, den amerikanske medievirksomhed Scripps Networks Interactive og det japanske konstruktionsselskab Daito Trust, der alle tre steg med godt 15 pct. Periodens dårligste aktier var CF Industries og Next Plc., der begge faldt med over 20 pct. Mens faldet i CF Industries skyldtes uroen på de kinesiske markeder, herunder den mindre devaluering af yuan, faldt Next Plc. på grund af en udmelding om en mindre efterspørgsel på deres varer i Sektorfordeling for aktier Cyklisk forbrug 26,4 % Industri 24,7 % Teknologi 12,4 % Sundhed 11,9 % Finans 10,0 % Ejendomme 5,4 % Olie og gas 4,1 % Forbrugsvarer 3,3 % Materialer 1,8 % Vi foretog i kvartalet ikke væsentlige ændringer i porteføljen, da vi vurderede, at de selskaber, der indgår, på sigt vil kunne generere et tilfredsstillende afkast i både absolut som relativ forstand. 0% 10% 20% 30% Nøgletal Info ratio 1,0 Kurs/Indtjening 14,9 Kurs/Indreværdi 2,1 ROE 26,4 10 største investeringer - Maj Invest Value Aktier Pr Navn Sektor Land Vægt United Tech. Corp Industri USA 5,8 % Daito Trust Construct Co. Ltd Ejendomme JPN 5,4 % Taiwan Semiconductor Teknologi TWN 5,2 % Union Pacific Corp Industri USA 5,1 % Christian Dior Cyklisk forbrug FRA 4,9 % Navn Sektor Land Vægt Autozone Cyklisk forbrug USA 4,9 % Canadian Natl Railway Co. Industri CAN 4,6 % IBM Teknologi USA 4,5 % Scripps Networks Inter-CL A Cyklisk forbrug USA 4,4 % American International Group Finans USA 4,3 % Juridisk information Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade København V Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen Maj Invest og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invest s skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte.

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2015 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2015 Svanemærket tryksag 5041 0919 2 OM MAJ INVEST SÅDAN ARBEJDER MAJ INVEST I Maj Invest udbyder vi kun produkter, som vi selv ønsker at investere

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2016

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2016 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2016 Svanemærket tryksag 5041 0919 2 OM MAJ INVEST SÅDAN ARBEJDER MAJ INVEST I Maj Invest udbyder vi kun produkter, som vi selv ønsker at investere

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2014

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2014 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2014 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2014

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2014 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2014 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2016

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2016 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2016 2 OM MAJ INVEST SÅDAN ARBEJDER MAJ INVEST I Maj Invest udbyder vi kun produkter, som vi selv ønsker at investere i. Foreningen blev lanceret

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2016

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2016 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2016 2 OM MAJ INVEST SÅDAN ARBEJDER MAJ INVEST I Maj Invest udbyder vi kun produkter, som vi selv ønsker at investere i. Foreningen blev lanceret

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FØRSTE KVARTAL 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FØRSTE KVARTAL 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FØRSTE KVARTAL 2015 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne.

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2015 Svanemærket tryksag 5041 0919 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2014

KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2014 KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2014 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FØRSTE KVARTAL 2017

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FØRSTE KVARTAL 2017 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FØRSTE KVARTAL 2017 2 OM MAJ INVEST SÅDAN ARBEJDER MAJ INVEST I Maj Invest udbyder vi kun produkter, som vi selv ønsker at investere i. Foreningen blev lanceret

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2013

KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2013 KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015 Danmark Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser!

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2015 Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere