BRUGERVEJLEDNING Queen Combi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING Queen Combi"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING Queen Combi

2 VARMEPUMPENS BETJENINGSPANEL E E2 E3 97 A B C D E F L E Sikring E3 Temperaturbegrænser L Kontrollampe A sikring for manøvrestrøm Hvis temperaturen i anlæggets el-patron ved en fejl bliver for høj, afbryder denne temperaturbegrænser el-patronen. Genindkobling sker ved at trykke på den røde knap. Lyser når varmtvandsbeholder opvarmes til 65 C. (Se afsnit Legionellafunktion ) 97 Hovedafbryder Varmepumpen afbrudt. Varmepumpen tilsluttet. A 2 stk. kontrollamper Varmepumpe Lyser når varmepumpen er i drift. B C 3-punkts valg for rumopvarmning 4-punkts valg for temperaturdisplay El-patron Sommer Økonom Vinter Centralvarmeanlæggets temperatur 2 Valg af centralvarmeanlæggets temperatur 3 Valg af varmtvandstemperatur Lyser når el-patronen er i drift. Anvendes når rumopvarmningen ønskes afbrudt. Anvendes når varmepumpen alene kan klare opvarmningen. Anvendes når varmepumpens kapacitet ikke er tilstrækkelig. El-patronen tilsluttes automatisk ved behov. Viser centralvarmeanlæggets temperatur. (Målt i fremløbsledning) Ændres med 8 pil op/ned. Af hensyn til driftsøkonomien bør temperaturen vælges lavest mulig. (Se afsnit Valg af centralvarmeanlæggets temperatur ) Ændres med pil op/ned. Af hensyn til driftsøkonomien bør temperaturen vælges lavest mulig. Maks 5ºC (Se afsnit Indstilling af varmtvandstemperatur ) 4 Fejltype Skulle der opstå en fejl i anlægget, vil lampen blinke for fejl. Nummeret på den opståede fejl vises i menu 4. Varmepumpen genstartes ved at afbryde hovedafbryderen 97 i et kort øjeblik. (Se afsnit Fejl på anlægget ) D Menu nr. Viser den valgte menu til 4. E Temperaturdisplay Afhængig af den valgte menu til 4, viser displayet værdien af denne. F Pil op & pil ned Anvendes for ændring af varmeanlæggets og brugsvandets temperatur. 2

3 VALG AF CENTRAL- VARMEANLÆGGETS TEMPERATUR Varmepumpens el-forbrug afhænger af den valgte temperatur i centralvarmeanlægget således at en høj temperatur medfører et højere el-forbrug. For at sikre at centralvarmeanlægget altid arbejder med lavest mulig temperatur er anlægget forsynet med en automatik, som automatisk regulerer centralvarmetemperaturen i forhold til udetemperaturen. En stigende udetemperatur vil automatisk medføre en lavere temperatur i centralvarmeanlægget, og herved et lavere strømforbrug. Installatøren har ved montage af anlægget programmeret styringen således, at en given udetemperatur giver en hertil svarende temperatur i centralvarmeanlægget. Hvis ikke den af installatøren valgte temperatur er passende, kan denne ændres på følgende måde: Valg af centralvarmeanlæggets temperatur Vælg med tasten C menu 2 Valg af centralvarmeanlæggets temperatur Temperaturdisplayet E viser den nuværende valgte temperatur. Temperaturen kan nu hæves eller sænkes med piletasterne F ± C i forhold til installatørens oprindelige programmerede temperatur. Styringen husker automatisk ændringen og arbejder for fremtiden herefter. Max. Temperatur For at sikre at varmepumpen ikke arbejder med for høje temperaturer, har installatøren programmeret styringen til en max. temperatur i centralvarmeanlægget. Hvis max. temperaturen ved før omtalte valg af centralvarmeanlæggets temperatur overskrides, vil temperaturdisplayet E blinke til indikation af, at der ikke kan vælges højere temperatur. Spareråd For at opnå lavest mulig el-forbrug til varmepumpen, er det vigtig at centralvarmeanlæggets temperatur sænkes til et minimum. Dette gøres som hovedregel ved at udnytte og åbne husets varmeafgivere mest muligt og samtidig sænke centralvarmeanlæggets temperatur, indtil den ønskede rumtemperatur netop kan opretholdes. Endvidere kan man med tasten B vælge Sommer i den varmeste tid, hvorved rumopvarmningen afbrydes. VALG AF VARMT- VANDSTEMPERATUR Anlægget er udstyret med varmtvandsprioritering, hvilket vil sige, at det varme vand opvarmes uafhængig af centralvarmeanlægget. NNår der er behov for opvarmning af varmt vand (. prioritet), frakobles centralvarmeanlægget og varmepumpen opvarmer nu alene varmtvandsbeholderen. NNår den ønskede temperatur er opnået, skifters atter tilbage til central-varmeanlægget. Indstilling af varmtvandstemperatur. Maks. 5 ºC Vælg med tasten C menu 3 Valg af varmtvandstemperatur Temperaturdisplayet E viser den nuværende valgte temperatur. Temperaturen kan nu hæves eller sænkes med piletasterne F. (Max. indstilling 5 C) Styringen husker automatisk ændringen og arbejder i fremtiden herefter. Spareråd For at opnå lavest mulig strømforbrug til varmepumpen, er det vigtigt at temperaturen ikke indstilles højere end nødvendigt. LEGIONELLA FUNKTION For at sikre det varme vand mod uønskede legionellabakterier vil varmepumpens styring automatisk hæve varmtvandstemperaturen til 65 C hver tirsdag kl På dette tidspunkt afbrydes centralvarmeanlægget, varmepumpens kompressor stopper og el-patronen opvarmer varmtvandsbeholderen til 65 C. Efter ca. time er varmtvandsbeholderen opvarmet og anlægget går tilbage til normal funktion. Kontrollampen L vil lyse under legionellafunktionen. OBS: Bemærk at der ved den forhøjede varmtvandstemperatur er risiko for skoldning. I varmtvandsinstallationen kan der eventuelt monteres en termostatisk blandingsventil som sikrer mod forhøjede temperaturer (ekstratilbehør). 3

4 EL-PATRON (Suppleringsvarme) Varmepumpens størrelse er normalt dimensioneret således, at den dækker 9 98 % af husets årlige energiforbrug. Derfor er anlægget er udstyret med en el-patron, som automatisk supplerer varmepumpen, når denne ikke kan opretholde den ønskede temperatur i centralvarmeanlægget. Automatikken sørger for, at varmepumpen har. prioritet og el-patronen kun indkobles når behovet er der. Lampen A El-patron lyser, når el-patronen er i drift. Tilslutning af el-patron Vælg med tasten B Vinter, hvorved el-patronen får mulighed for at indkoble. Når behovet for tilskudsvarme er overstået, tastes igen Økonomi, hvorved el-patronen ikke kan indkoble. CIRKULATIONS- PUMPER Varmepumpen er forsynet med 2 stk. cirkulationspumper til henholdsvis varmeoptager og centralvarmeanlæg. For at sikre tilstrækkelig cirkulation, skal pumperne køre på højeste hastighed. 4

5 VEDLIGEHOLDESE OG SERVICE VANDPÅFYLDNING OG VANDTRYK I CENTRAL- VARMEANLÆGGET Udluftning af varmeafgivere og kontrol af vandtrykket skal den første tid, efter at anlægget er installeret, kontrolleres jævnligt. Eventuelt efterfyldes anlægget. Når der ikke findes mere luft i anlægget og vandtrykket forbliver konstant, kan kontrol af vandtrykket indskrænkes til ca. 4 gange pr. år. Vandtrykket aflæses på manometeret. Trykket må ikke falde til under bar. Trykket må ikke overstige 2 bar. Hvis der jævnligt skal påfyldes vand, skal varmeanlægget efterses for utætheder, da der ved vedvarende vandpåfyldning skabes rustangreb i varmepumpen og centralvarmeanlægget. RENSNING AF SNAVS- FILTER I CENTRAL- VARMEANLÆGGET Af hensyn til varmepumpens varmeveksler er der i centralvarmeanlæggets returledning indskudt et snavsfilter. For at sikre tilstrækkelig cirkulation, er det vigtigt at snavsfilteret er rent. Afhængig af anlæggets renhed er det ofte nødvendigt, at rense snavsfilteret dagligt i den første tid efter at anlægget er installeret. Hyppigheden nedsættes, i takt med at filteret ikke tilsmudses. Når vandet er rent, kan rensningen begrænses til ca. 4 gange pr. år. Rensning af snavsfilter Hovedafbryderen 97 slås fra, så varmepumpe og cirkulationspumper standser. Afspærringsventilerne på hver side af snavsfilteret lukkes. Nr.48 og 5 Proppen på snavsfilteret fjernes og filteret udtages for rengøring. Snavsfilteret samles igen og afspærringsventilerne åbnes. Herefter kan varmepumpen startes. KONTROL AF ANODE Varmtvandsbeholderen er beskyttet mod korrosion af en magnesium-anode. Anoden skal kontrolleres, og evt. udskiftes, gang årlig. ÅRLIG SERVICE- EFTERSYN Af hensyn til driftsøkonomien og sikkerheden bør varmepumpen gennemgå et årligt serviceeftersyn af et kvalificeret servicefirma. I denne forbindelse skal følgende kontrolleres. Varmepumpen Kontrol af kølemiddelfyldning Justering af ekspansionsventil Kontrol af høj- og lavtryksafbrydere Kontrol af kompressorens arbejdstryk Varmeoptager Kontrol af frostsikring af væske Kontrol af væske-flow Kontrol af ekspansionsbeholder Kontrol af væsketryk Rensning af snavsfilter Centralvarmesystem Kontrol af væske-flow Kontrol af sikkerhedsventil og ekspansionsbeholder Kontrol af vandtryk Rensning af snavsfilter Kontrol af el-patron og temperaturbegrænser Varmtvandsbeholder Kontrol af anode Kontrol af sikkerhedsventil 5

6 FEJL PÅ ANLÆGGET Skulle der opstå en fejl i anlægget vil lampen fejl på betjeningspanelet blinke. Nummeret på den opståede fejl vises i temperaturdisplayet E (Menu 4). FEJL NR. 9 HØJTRYKSFEJL Varmepumpens kompressor er beskyttet mod overbelastning af en trykafbryder, som afbryder kompressoren hvis kølemiddeltrykket ved en fejl bliver for højt. Mulige årsager: Cirkulationspumpe til centralvarmeanlæg defekt. Luft i centralvarmeanlæg. Manglende vandtryk i centralvarmeanlæg. Tilstoppet snavsfilter. For høj indstillet temperatur til centralvarmeanlæg eller brugsvand. Kontroller punkterne og åben helt for alle varmeafgivere, hvorved cirkulationen i anlægget lettes. Genstart varmepumpen ved at afbryde hovedafbryderen 97 et kort øjeblik. FEJL NR: 92 LAVTRYKSFEJL FEJL NR: 9 OVERSTRØMSFEJL SIKKERHED Varmepumpens kompressor er beskyttet mod overbelastning af en trykafbryder, som afbryder kompressoren, hvis kølemiddeltrykket ved en fejl bliver for lavt. Mulige årsager: Cirkulationspumpe til varmeoptageranlæg defekt. Luft i varmeoptagersystem Utilstrækkelig frostsikring af væske i varmeoptager. Fejl i varmepumpens kølemiddelsystem. Genstart varmepumpen ved at afbryde hovedafbryderen 97 et kort øjeblik. Opstår fejlen igen, kontaktes servicemontør, idet der ved gentagne forsøg på at starte anlægget, er fare for at frostsprænge varmepumpens fordamper (varmeveksler). Varmepumpens kompressor er elektrisk beskyttet mod overbelastning af et overstrømsrelæ som afbryder kompressoren, hvis den optagne strøm er for stor. Mulige årsager: Fejl i elforsyning (fasebrud). Defekt sikring i husets sikringstavle (fasebrud). Fejl i varmepumpens kompressor. Genstart varmepumpen ved at afbryde hovedafbryderen 97 et kort øjeblik. For at sikre anlægget mod skader, er det forsynet med følgende sikkerhedsudstyr: Ekspansionsbeholder for centralvarme og varmeoptager. Nr. 2 og 55. Sikkerhedsventil for centralvarme og varmeoptager. Nr. 2 og 47 Sikkerhedsventil for varmt brugsvand. Nr. 53 Høj-/lavtryksafbryder for kølemiddelsystem. Nr. 7 og 8 Overstrømsrelæ for kompressor. Nr. E3 ANSVAR OG SERVICEEF- TERSYN Ansvaret for vedligeholdelsen af varmepumpeanlægget påhviler ejeren/brugeren. Af hensyn til anlæggets driftsikkerhed, levetid og energiøkonomi bør der gennemføres serviceeftersyn en gang om året. Sikkerhedsautomatikken skal afprøves i forbindelse med det årlige eftersyn. 6

7 DATABLAD Queen Combi 5 Queen Combi 7 Queen Combi 9 Queen Combi 2 Queen Combi 6 Effekt- og effektfaktor Indgående Jordslanger Centralvarme Fremløb Afgivet effekt Tilført effekt Effektfaktor Afgivet effekt Tilført effekt Effektfaktor Afgivet effekt Tilført effekt Effektfaktor Afgivet effekt Tilført effekt Effektfaktor Afgivet effekt Tilført effekt Effektfaktor ºC ºC kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw 35 5,2,2 4,3 7,,6 4,3 9, 2, 4,2 3, 3,3 4,3 7,5 4, 4,3 5 4,7,5 3, 6,5 2, 3,2 8, 2,6 3,2,8 3,7 3,2 6,4 5,2 3,2 Kølemiddel R47C R47C R47C R47C R47C Kompressor Stempel Stempel Stempel Stempel Stempel Kondensator Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler Fordamper Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler Tilslutning til el-forsyning Spænding 3x4V++jord 3x4V++jord 3x4V++jord 3x4V++jord 3x4V++jord Effekt 8 kw 9 kw kw kw 2 kw Sikring i elforsyning 6 A 2 A 2 A 25 A 25 A Centralvarme Sikkerhedsventil 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar Akkumuleringstank l l l l l El-patron 6 kw 6 kw 6 kw 6 kw 6 kw Tilslutning Trykekspansion 2 l 2 l 2 l 2 l 2 l Cirkulationspumpe UPS 25-6 UPS 25-6 UPS 25-6 UPS 25-6 UPS 25-8 Min./maks. 2/55 ºC 2/55 ºC 2/55 ºC 2/55 ºC 2/55 ºC Nominelt flow,6 l/s,2 l/s,29 l/s,42 l/s,56 l/s Maks. tryktab i 42 kpa 4 kpa 39 kpa 38 kpa 4 kpa centralvarme v/nom Varmeoptager Sikkerhedsventil 6, bar 6, bar 6, bar 6, bar 6, bar Tilslutning Trykekspansion 6 l 6 l 6 l 6 l 6 l Cirkulationspumpe UPS 25-6 UPS 25-6 UPS 25-8 UPS 25-8 UPS 25-8 Min./maks. -5/2 ºC -5/2 ºC -5/2 ºC -5/2 ºC -5/2 ºC Frysepunkt brine -8 ºC -8 ºC -8 ºC -8 ºC -8 ºC Nominelt flow,33 l/s,38 l/s,58 l/s,85 l/s, l/s Maks. tryktab i jordslanger v/nom Min. jordslangelængde (beregning skal udføres) 29 kpa 3 kpa 55 kpa 44 kpa 39 kpa 2 x m Ø4 2 x 5 m Ø4 2 x 5 m Ø4 3 x 5 m Ø4 3 x 2 m Ø4 Varmtvandsbeholder Indhold 9 l 9 l 9 l 9 l 9 l Korrosionsbeskyttelse Glasemalje og anode Glasemalje og anode Glasemalje og anode Glasemalje og anode Glasemalje og anode Sikkerhedsventil bar bar bar bar bar (medleveres løs) Tilslutning ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 7

8 PROGRAMMERING AF VARMEKURVE Temperaturen i centralvarmeanlægget reguleres normalt efter en varmekurve som automatisk regulerer temperaturen i centralvarmeanlægget i forhold til udetemperaturen. Installatøren skal ved opstart af anlægget programmere den rette varmekurve som passer til husets centralvarmeanlæg. Programmeringen af varmekurven skal udføres med stor omhu, og må kun udføres af kyndige personer. Anlægget er fra fabrikken programmeret til centralvarmeanlæg med gulvvarme. Det er således kun nødvendig at ændre varmekurven hvis centralvarmeanlægget består af radiatorer. A B C D E F Adgang til styringens programmeringsmenu Vælg menu 2 i menudisplayet D. Hold følgende tre taster trykket ind samtidigt ( sek.): Pil op og ned F og valg B. Efter sek. fremkommer et U i menudisplayet og der er nu adgang til styringens programmeringsmenu. (53 menuer) Temperaturdisplayet E skifter mellem at vise: Menu nr. ( sek.) og værdien af denne (4 sek.) Ved at trykke på valg-tasten C skiftes til næste menu nr. Den indstillede værdi kan ændres med piletasterne 8. Programmeringen afsluttes ved at afbryde elforsyningen til varmepumpen et kort øjeblik. Styringen husker automatisk de ændringer, som eventuelt er foretaget. Kun menuerne 9, 22 og 23 til varmekurven må ændres. Varmekurve til centralvarmeanlæg med gulvvarmeanlæg (Fabriksindstilling) Indtast Forklaring Menu 9 45 ºC Maks. temperatur i centralvarmeanlæggets fremløbsledning Ved trægulve stilles der ofte krav om en maks. temperatur. I sådanne tilfælde vælges C efter dette krav Menu ºC Temperatur i centralvarmeanlæggets fremløbsledning ved udetemperatur +2 C Menu ºC Temperatur i centralvarmeanlæggets fremløbsledning ved udetemperatur -2 C Temperatur centralvarme Menu 9 Menu 22 Varmekurve Bruger, valg af temperatur, menu 2 +_ o C Menu Udetemperatur Temperatur i centralvarmeanlæggets fremløbsledning reguleres efter en lineær kurve, som tangerer de valgte temperaturer i menu 22 og 23. Brugeren har i menu 2 mulighed for at korrigere de indtastede temperaturer ± C. (parallelforskydning) 8

9 Varmekurve til centralvarmeanlæg med radiatorer (Programmeres af installatør) Indtast Forklaring Menu 9 55 ºC Maks. temperatur i centralvarmeanlæggets fremløbsledning Menu ºC Temperatur i centralvarmeanlæggets fremløbsledning ved udetemperatur +2 C Menu ºC Temperatur i centralvarmeanlæggets fremløbsledning ved udetemperatur -2 C Temperatur centralvarme Menu Menu Varmekurve Bruger, valg af temperatur, menu 2 _+ o C 35 3 Menu Udetemperatur Specielle anlæg uden varmekurve I specielle anlæg, hvor varmekurve ikke ønskes kan denne fravælges. På ledningsklemmerne TF monteres til erstatning for temperaturføleren for udetemperatur 82 en modstand på 82 ohm (medleveret) Menu 22 og 23 indtastes begge til 3 C hvorved varmekurve fravælges. Brugeren indtaster i menu 2 en fast temperatur som anlægget herefter arbejder efter. Indtast Forklaring Menu 9 55 ºC Max. fremløbstemperatur Menu 22 3 ºC Menu 23 3 ºC 9

10 Menu STYRINGENS PROGRAMERINGER Visning af ºC centralvarmeanlæg (fremløbsledning) 2 Valg af ºC centralvarmeanlæg (fremløbsledning) 3 Valg af ºC varmt vand 45 4 Fejl Fejl 2 Fejl 5 Fejl 6 Fejl Fejl 2 Fejl 9 Fejl 9 Fejl 92 Temperaturføler TF, kortsluttet Temperaturføler TF, afbrudt Temperaturføler TF2, kortsluttet Temperaturføler TF2, afbrudt Temperaturføler TF3, kortsluttet Temperaturføler TF3, afbrudt Pressostat højtryk udkoblet Overstrømsrelæ udkoblet Pressostat lavtryk udkoblet Visning af ºC varmt vand 8 9 Må ikke ændres 2 Visning af ºC centralvarmeanlæg (fremløbsledning) 3 4 Visning af ºC ude 5 Må ikke ændres 6 Valg af ºC varmt vand 45 7 Må ikke ændres 58 8 Må ikke ændres GULVVARME Fabriksindstilling 9 Valg af maks. ºC centralvarmeanlæg (fremløbsledning) 2 Valg af min. ºC centralvarmeanlæg 5 (fremløbsledning) 2 Valg af C aut. sommerdrift (ude) 4 22 Valg af ºC centralvarmeanlæg ved +2ºC (ude) Valg af ºC centralvarmeanlæg ved -2ºC (ude) Må ikke ændres 25 Må ikke ændres 26 Må ikke ændres 27 Må ikke ændres Valg af diff. varmt vand C 7 28 Må ikke ændres 3 29 Må ikke ændres 3 Må ikke ændres , 32 Må ikke ændres Tidsforsinkelse af el-patron (½ min.) 5 33 Må ikke ændres 34 Må ikke ændres 35 Må ikke ændres 3 36 Må ikke ændres 5 37 Må ikke ændres 38 Må ikke ændres,5 39 Må ikke ændres 6 4 Må ikke ændres,5 4 Må ikke ændres 42 Må ikke ændres Valg af diff. centralvarmeanlæg C 4 43 Må ikke ændres 44 Må ikke ændres Valg af forskydning el-patron C 2 45 Må ikke ændres Må ikke ændres 2 47 Må ikke ændres Må ikke ændres 49 Må ikke ændres 2 5 Må ikke ændres 2 5 Må ikke ændres 52 Må ikke ændres 2 53 Testmenu Cirk.pumpe varmt vand 5 Cirk.pumpe centralvarme 6 Elpatron 7 Kompressor RADIATORER Programmeres af installatør

11 Varmeoptager RST C2 Overstrømsrelæ E3 UVW Kompressor Fordamper Trykekspansion 2 Kondensator 82 Udetemperatur A AB B MV KV VV Trykekspansion MV AB B A 52 Fremløb By-pass Retur

12 QUEEN COMBI 99 Styrepanel set fra bagside Manøvrespænding til styrepanel 23V X 8 C varmtvandsprioritering 8 C centralvarme (Fremløb) 82 C ude Hvis udefølerstyring ikke anvendes monteres i stedet en modstand X2 X3 X4 82 ohm Svagstrøm Grøn 95 L H TF TF Trykafbryder Jordslanger L H + L H + Overstrømsrelæ kompressor 95 Pressostat lavtryk Pressostat højtryk 82 ohm 96 E Styrepanel X R5 Styrepanel X2 Styrepanel X3 Styrepanel X4 d3 3 Blå Sort 34 (5) (6) (4) h d d d Manøvrespænding 23V 4 Termostat legionellasikring 65 grader Rød Gul 4 (7) (3) 7 = centralvarme 8 = brugsvand d2 2 Brun 7 ( 3) 4 (Brun 2) Brun 8 ( 3) d Grå (Brun 2) Orange 22 Lilla Lilla 3 A A A P A A P Ur 2 H Blå A2 D A2 D3 L A2 D2 MV MV2 3 A2 C A2 C2 Blå 26 Ugeur Legionellasikring Hjelperelæ Legionellasikring Hjelperelæ Legionellasikring Kontrollampe Legionellasikring Hjelperelæ Varmtvandsprioritering 3-vejs motorventil Brugsvandsprioritering 3-vejs motorventil Centralvarmeanlæg Cirk. pumpe Centralvarme Kontakter Elpatron Kontakter kompressor Cirk. pumpe Varmeoptager S B S B S B S B

13 Forsyningsspænding Varmepumpe 3X4V++jord U3 V3 R S T R S T Kontaktor elpatron L 3L2 5L3 Kontaktor kompressor L 3L2 5L3 R5 Blå C 2T 4T2 6T3 C2 2T 4T2 6T3 Afbryder manøvrestrøm L L2 U V W 97 T T2 R5 Blå Temperaturbegrænser el-patron 2 3 Overstrømsrelæ kompressor E3 2T 4T2 6T3 Sikringer A manøvrestrøm E R5 Blå U2 V2 W2 U3 V3 W3 R5 Manøvrestrøm Rød Rød Rød Kompressor m. indbygget 3 polet termisk afbryder El-patron Rød terminal: 6 kw 3X4V 3

BRUGERVEJLEDNING Queen

BRUGERVEJLEDNING Queen BRUGERVEJLEDIG Queen Legionellafunktion on - 1 - VARMEPUMPES BETJEIGSPAEL Menu 1 Menu 1-1 Legionellafunktion on Legionellafunktion 02 min Viser anlæggets status T1: Varmepumpens C (fremløb) T2: Varmepumpens

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Brugervejledning. Luft/vand-varmepumpe. DVI LV Kompakt & Split DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. Model produktserierne:

Brugervejledning. Luft/vand-varmepumpe. DVI LV Kompakt & Split DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. Model produktserierne: Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Maj 2017 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98 35 52

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug jordvarme giver 20% lavere elforbrug Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Jordslanger Gulvvarme / radiator varmepumpe pe med eller uden varmtvandsbeholder

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

Bruger- og montagevejledning. Queen jordvarme. - den naturlige varme fra jorden

Bruger- og montagevejledning. Queen jordvarme. - den naturlige varme fra jorden Bruger- og montagevejledning Queen jordvarme - den naturlige varme fra jorden November 2010 Indhold Brugervejledning Hovedafbryder 3 Betjening af varmepumpen 3 Anlægssituationen (menu 1) 3 Varmeanlæggets

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Standardstyring - den naturlige varme fra jorden Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Hovedafbryder 4 Betjening

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S rugervejledning Væske/vand-varmepumpe VI VV 5, 7, 9, 12 og 16 Model 2014 - den naturlige varme fra jorden NSK VRMPUMP INUSTRI /S Maj 2017 NSK VRMPUMP INUSTRI /S Nymøllevej 17 K-9240 Nibe Tlf. +45 98 35

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

DVI VV 25/32/40 Single DVI VV 25/32/40 Hot Gas

DVI VV 25/32/40 Single DVI VV 25/32/40 Hot Gas Bruger- & montagevejledning DVI VV 25/32/40 Single DVI VV 25/32/40 Hot Gas - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUStRI A/S Maj 2013 Dansk Varmepumpe InDustrI a/s Juelstrupparken 16 DK-9530

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Standardstyring - den naturlige varme fra luften Maj 2011 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Brugervejledning Indhold Hovedafbryder

Læs mere

Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Gyllekøling Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Fordele, udbytte og miljø Overhold de lovmæssige miljøkrav omkring ammoniakfordampning, og få en økonomisk gevinst

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Standardstyring - den naturlige varme fra luften Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Brugervejledning Indhold Hovedafbryder

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Queen LV25/32/40 endnu lavere energiforbrug UDEDEL VARMEPUMPE AKKUMULERINGS TANK FRISKVANDSMODUL (ELLER VANDVARMER) 3 6080 C 6 VBV StyrinG Varmt brugsvand Cirkulation, varmt brugsvand 2 VARMTGAS

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. Januar 11. - den naturlige varme fra luften

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. Januar 11. - den naturlige varme fra luften Bruger- og montagevejledning Queen LV DC - den naturlige varme fra luften Januar 11 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 3 Vækning af display fra dvale 3 Hovedafbryder 3 Driftsstatus 4 Centralvarmeanlæg

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra jorden Juni 2011 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Energibesparende cirkulationsvandingsanlæg for mink HW: P052A.0517 SW: P052A.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Opsætning af pumpestationen Pumpestationen monteres med 8mm bolte/skruer

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Bruger- & montagevejledning

Bruger- & montagevejledning Bruger & montagevejledning DVI LV 25/32/40 Single DVI LV 25/32/40 Hot Gas den naturlige varme fra luften Marts 2013 DVI luft/vand endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN -2- Denne instruktion indeholder alle detaljer som er nødvendige for at udføre en rigtig installation og brug af kedlen. INDEX 1.- KOMPONENT LISTE...3 DIAGRAM.......

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12/16 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg dansk produceret A ++ Energiklasse Ekstrem støjsvag teknologi & bedste energiklasse dansk varmepumpe InduStrI a/s DVI Smart

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX med varmeveksler og gennemstrømningsvandvarmer til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varme og varmt brugsvand.

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Slutbrugervejledning Solstyring LMC 230. Version nr. 02.08

Slutbrugervejledning Solstyring LMC 230. Version nr. 02.08 Slutbrugervejledning Solstyring Version nr. 02.08 08:505 Opdateret d. 08.10.2008 Indholdsfortegnelse 1. Brugerpanel til solfangerstyring... 3 1.1 Beskrivelse af de 2 lysdioder... 4 2. Menuoversigt i solstyring...

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra luften Juni 2011 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 4 Hovedafbryder 4 Driftsstatus

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra jorden Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi 1 Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi Elektrisk opvarmet og Elektrisk opvarmet med tilskudsvarme 2 Indhold 1. Generelle oplysninger... 3 2. Montage af varmtvandsbeholderen på væg... 4 3. Vandforsyning...

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

N I L A N V P 1 8. B o l i g v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g. Aktiv varmegenvinding (luft/vand - luft/luft)

N I L A N V P 1 8. B o l i g v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g. Aktiv varmegenvinding (luft/vand - luft/luft) N I L A N V P 8 Aktiv varmegenvinding (luft/vand - luft/luft) høj ydelse til den private bolig VP 8 er et gennemprøvet varmegenvindingsaggregat med kombineret varmlufts- og varmtvandsproduktion udviklet

Læs mere

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm GE 25 VP-TT Produktbeskrivelse GE 25 VP-TT er en dobbelt varmepumpe som består af en varmegenvindingssektion, som indeholder en modstrømsvarmeveksler og varmepumpe, som dækker hele ventilationsbehovet

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

Betjeningsvejledning for friture model :

Betjeningsvejledning for friture model : Betjeningsvejledning for friture model : FKE169EG FKE1615EG FKE169DG FKE1615DG FKE1621DG FKE2515 G (15kW) FKE2521G (21kW) Fig. 1 Tilslutning : Apparatet skal tilsluttes for 400V+jord+0,(eller 3X230V,Norge)

Læs mere

HPW varmepumpe væske-vand

HPW varmepumpe væske-vand HPW varmepumpe væske-vand Sammendrag Geotermisk varmepumpe Siemens PLC kontroller, forenklet regulator Intern softstart for enfasede enheder; regulerings funktion El-varme er valgfri Scroll kompressor;

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere