Velfærdsbazar socialområdet d Steen Houmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011. Steen Houmark. www.sbbu.dk"

Transkript

1 Velfærdsbazar socialområdet d Steen Houmark

2 Udpluk af uddannelsesbaggrund. Kort om baggrund MBA (Teknologi, Marked og Organisation) fra CBS Assesor i EFQM Diplom i Offentlig Ledelse Merkonom i personale administration Sygeplejerske Tactical analyst (officer UK) Udpluk af Erhvervserfaring Selvstændig rådgiver og konsulent (2009 >) Bestyrelses formand for SBBU Forvaltningschef i 3 kommuner (1994 > 2008) Leder af en aftenhjemmepleje ( ) Sundhedsplejerske og sygeplejerlærer ( )

3 Nye veje i konkurrenceudsættelsen på socialområdet Hvordan kommer kommunerne bedre i gang med konkurrenceudsættelse på, socialområdet? Ikke mere af det samme. Hvordan skabe et frisk pust der animere til ideer som kan føres ud i praksis

4 Afgrænsning Socialområdet er en stor betegnelse og ikke en ensartet størrelse m.h.t. konkurrenceudsættelse Fokus for oplægget bliver anbringelser, herunder bo og opholdsteder, akutanbringelser m.v.

5 En opringning der førte til et innovationsprojekt. Har I plads til XX, i tre måneder?

6 Et laboratorium bestående af tre verdner Teknokratens Pædagogens Lederens Vi kombinerede pædagogisk faglighed, med et teknokratisk og systematisk tankesæt, samt et praktisk ledelsesmæssige behov for at få arbejdet udført så der var sammenhæng mellem vurdering, handleplan, indsats, økonomi og effekt.

7 1. Foretog en kortlægning markedsafdækning 2. Rekombinerede viden og erfaringer fra forskellige brancher 3. Vurderede forskellige modeller i forretningsperspektiv

8 Bermuda-Trekanten en central faktor i markedsøkologien på socialområdet Behov for enkel meningsgivende hverdag med fremtidsperspektiver Den unge Bruger oplevet effekt Af pædagogisk indsats Behov for nuanceret faglig formåen og økonomisk rentabilitet og effekt af indsats Bo og opholdstedet Lærings og styrings information Sagsbehandling og Individuelt tilsyn Behov for sammenhæng mellem indsats økonomi og effekt Myndigheden Kommunen Ledelses tilbagemelding ift. Beliggenhed/aftalekommunen Og institutions tilsyn

9 Potentialet Hver dag anbringes 10 børn og unge. Driftsregnskab mia børn og unge er anbragt Plejefamilier er mellem 7-17 år Netværks plejefamilier Teenagere bliver hyppigere anbragt Opholdssteder for børn og unge 20 % af nyanbragte anbringes på et opholdssted 80 % af anbringelses sagerne har mangler Kost og efterskoler Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Skibsprojekter mv. 27 % af de anbragte børn og unge mangler en handleplan - Hele landet Sum af uautoriserede grupperinger

10 Et marked med en del private elementer Pladser for døgn og bo opholdssteder fordelt efter ejerskab 1% 53% 7% 2% 1% 28% 8% Kommunalt tilbud Regions tilbud Fond el. selvejende Interessent-skab Enkeltmands virksomhed ApS A/S Andet Men betyder den lidt spraglede sammensætning af virksomhedsformer noget ift. Indsats Kvalitet Effekt økonomi

11 Markeds økologi Normer og standarder Der er en tendens til at marked fortsat er mere regulativt styret end påvirket af forankrede normer og kognitive taget for givet udtryk. Det betyder at Marked er ungt, hvad der naturligvis påvirker kommunernes strategier, som, derved bliver mere regulativt og økonomisk funderet. Om kommunernes strategi for anvendelse af private kan man sige tre ting: 1. Kommunerne har ikke nogen særskilt vejledning for ansøgning om godkendelse. 2. Normen/standarden for en anbringelse er familiepleje) (+ 70 % anbringes i familiepleje første gang 3. Kommunernes strategi m.h.t. standard for kvalitet og dokumentation m.v. er uensartet

12 Hvordan så kortlægningen ud i leverandør perspektiv Hvad så vi bl.a. Der er 98 forskellige markeder Der er rigtig mange Kinabøger Der mangler fælles sprog mellem myndighed og leverandør Minimal dokumentation af sammenhæng mellem vurdering, indsats, metode, økonomi og effekt Det tegnede et massivt behov for sammenhængende processer og dermed partnerskabs betonede løsninger med myndigheden

13 Hvad bygger konceptet så på Konceptet bygger på 4 begreber 1. Behov 2. Kvalitet i indsats (pædagogik) 3. Effekt 4. Økonomisk bæredygtighed En Scorings matrix To muligheder 1. Et visitations koncept (myndigheds niveau) 2. Et kvalitets og økonomistyrings koncept (leverandør niveau) Konceptet er klar i rå format men vil klart kunne forbedres i et konkret samarbejde fx på basis af en OPI tankegang

14 Akut og observationstilbud som sluse Akut anbragte, socialt udsatte unge til pædagogisk og psykologisk udredning af specifikke behov, fylder i en del kommuner og et samarbejde omkring dette med en leverandør, hvori også indgår et samlet visitations og vurderingskoncept kan potentielt skabe værdi for kommunens øvrige indsats på området Det kan blandt andet være unge udsat for massivt omsorgssvigt og/eller mistanke overgreb samt unge med selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser, som kan profitere af et kortere eller længerevarende ophold Der er altså tale om unge der enten er kendte eller med en vis sikkerhed vil blive kendte i systemet og derfor kan profitere af et første ophold, hvor myndighed og leverandør systematisk, vurdere, lægger planer, påbegynder indsatser m.h.p. at reducere den negative effekt af det livsforløb den unge befinder sig i

15 En alternativ to parts-aftalemodel (akut/observations tilbud) Modellens grundlag Mulighederne i aftalen Aftale modellen kan indgås med udgangspunkt i Socialministeriet Bekendtgørelse nr. 349 af 9. maj stk. 2 - Den kaldes på grund af det forholdsvis lange navn, en stk. 2 aftale. Leverandøren levere ledelse, personale (og/el bygninger) Kommunen levere tilsyn, børn og Tilbuddet placeres uden for kommunen Leverandør og kommune indgår partnerskab om udvikling af visitations model Kommunen betaler ved en stk.2 aftale kun betale for sit faktiske forbrug og ikke for evt. tomme pladser i en kombination af faste og variable udgifter (aktivitetsbaserede) Der er ikke tale om en driftsoverenskomst, hvor kommunen på forhånd har en overenskomst med et fagforbund og herved ingen administrative ekstra udgifter i den ift det. Kommunen har, jf. socialministeriets vejledning, mulighed for at videresælge pladser til andre kommuner og kan i den forbindelse opkræve et administrationshonorar. Kommunen har i praksis ikke et mere omfattende driftstilsyn end den i forvejen har med egne sociale tilbud. En sådan model kan udrullet funger som sluse og kvalitets sammenhæng ift. vurdering, handleplan, m.h.p. fremadrettet indsats og effekt for den enkelte unge, samt økonomi for den enkelte kommune

16 Model med Ledelse og kvalitets-implementering hos egen udfører Modellens grundlag To former for aftaler mellem leverandør og kommune simpel aftale indgåelse i form af service partnerskaber Klassisk konkurrencepræget aftaleindgåelse Der udvælges et visitations, kvalitetsog ledelsessystem, der kan danne grundlag for vurdering fx via scoring, mhp. Indsats, opfølgning og vurdering af effekt ift fx. Ledelse, tildelt økonomi, og fremdrift i barnets udvikling Modellens muligheder Tydeligere adskillelse mellem myndighed og leverandør ved overdragelse af arbejdsgiver/ ledelses-ansvaret til ekstern leverandør en periode Gennemskuelighed ift. Sammenhæng mellem bl.a. 1. Scooring (vurdering af barn) 2. Planlagt indsats 3. Dokumenteret indsats 4. Effektvurdering af indsats 5. Aktivitetsbaseret økonomi

17 Et 3 i en samarbejde med en leverandør der mestre 1. Fx En underretningsvirksomhed Gadeplan/Ghetto institution 2. En akutfunktion og eller opholdsted 3. En efterværns funktion

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Juni 2011 1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Strategi for det regionale socialområde

Strategi for det regionale socialområde Strategi for det regionale socialområde Indhold Strategi for Socialområdet... 4 1. Udviklingsområder for det regionale socialområde...5 2. Velfærdsteknologi og digitale løsninger...8 3. Sikring af kvalitet...10

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere