Byggeøkonomuddannelsen København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeøkonomuddannelsen København 2012 2013"

Transkript

1 Byggeøkonomuddannelsen København Program 23. august marts 2013 Arkitekternes Hus Strandgade 27 A 1401 København Kurset udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk Arkitektforening

2 1. dag Kl Kl Kl Kl Kl dag Kl Kl Kl Kl dag Introduktion Velkomst og introduktion til kurset, herunder gennemgang af indlæringsmål. Præsentation af undervisere Præsentation af kursusdeltagere Teamledelse og samarbejde Ledelse Personen som leder En systemisk analyse af eget lederskab Mennesket som et lukket system Frokost Introduktion og tilbagemelding på MBTI Personlige præferencer De 4 dimensioner Øvelser Tilbagemelding Refleksion individuelt og i triader MBTI og stress Slut på dagen Samarbejde og samarbejdsniveauer Gennemgang af teammodel Lederens ansvar og muligheder i forhold til teamets udvikling Gruppens rammer og samarbejdsnormer Etablering af kursusgrupper Beskrivelse af dagens gruppeprocesser Personlige normer i samarbejdet med andre Forventningsafstemning Frokost Etablering af kursusgrupper fortsat At skabe en anerkendende kultur At føle sig værdsat og anerkendt Etablering af en anerkendende kultur i gruppearbejdet øvelse Slut på dagen Kvalitetsstyring 1. Hvad er kvalitet? Kvalitet som relativt begreb & absolut størrelse. 2. Hvad er kvalitetsstyring? De 10 bud og 13 rigtige Man kan ikke sortere sig til kvalitet Hvorfor kvalitetsstyring? Grundlaget for kvalitetsstyring. 3. Standarder, love, bekendtgørelser Peder Walsøe Pedersen Arkitekt MAA, Byggeøkonom MDB Næstformand DB Kalinka Stapput Sekretariatsleder Charlotte Langen Kursussekretær Mikkel Flod Storgaard Direktør, Promentum A/S Mikkel Flod Storgaard Direktør, Promentum A/S Mogens Bruun Jepsen Arkitekt MAA / Byggeøkonom MDB

3 Hvad er en lov, en bekendtgørelse, et cirkulære m.v. Orientering om/gennemgang af: DS/EN/ISO 9000 standardfamilien DS/INF 134:2001 ISO Guide og fortolkning Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Økonomi- & Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts Vejledninger, hjælpemidler & værktøjer (det almentekniske fælleseje) Orientering om/gennemgang af udvalgte vejledninger & hjælpemidler, eksempelvis: Danske Arkitektvirksomheder: Kvalitetshåndbog Overordnet beskrivelse 2. Generelle procedurer 3. Instruktioner Kvalitetsplan Foreningen af Rådgivende Ingeniører bibs Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) 4. dag dag Kvalitetsstyring i praksis Hvad indebærer kvalitetsstyring? Hvordan kommer man i gang? Krav til virksomhedens kvalitetsstyringssystem Kvalitetshåndbogens struktur og indhold Kvalitetshåndbog/kvalitetsplan Kontrol og granskning Hvordan styres & dokumenteres: Organisationen Møder Dokumenthåndtering Projekteringsgrundlag Grænsesnit Risiko (usikkerhed) Kontrol Granskning Erfaringsopsamling og konstant forbedring Nyttige hjemmesider. 6. Opgaver 7. Evaluering Overordnet virksomhedsøkonomi, regnskabsforståelse og analyse Regnskabsforståelse Regnskabets opbygning Nøgletal og vurdering af selskabets resultater/værdiskabelse Simpel driftsøkonomi: omkostninger og indtjening Jura generelt Generel introduktion til kurset Udbud af offentlige kontrakter de EU-retlige regler såvel som de nationale regler, dvs. direktiverne 2004/18/EF og 2004/17/EF og Ken L. Bechmann Professor, Ph.d. Institut for Finansiering, CBS Hans Lykke Hansen Partner, advokat (H) Viltoft

4 6. dag tilbudsindhentningslovens regler. Endvidere vil reglerne i håndhævelsesloven blive gennemgået. Jura udbudsreglerne Gennemgang af de udbudsretlige regler, fortsat Regler om aftaleindgåelse gennemgås, herunder Hans Lykke Hansen Partner, advokat (H) Viltoft Aftalelovens krav til udbud, tilbud og accept Aftalelovens regler om ugyldige tilbud. 7. dag Arbejdsmiljø sikkerhed og sundhed 1. Hvad er arbejdsmiljø? Introduktion til begrebet arbejdsmiljø: Arbejdsmiljøfaktorer Arbejdsmiljø før og nu Arbejdsmiljøbegrebet Forebyggelse (Ulykkes-)status inden for dansk byggeri Vanskeligheder ved arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen Byggeprocessen og arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøapparatet og aktører i arbejdsmiljøarbejdet. 2. Love og bekendtgørelser Orientering om og gennemgang af udvalgte love og bekendtgørelser. Hvad er en lov, en bekendtgørelse, et cirkulære m.v. Lov og aftaler om arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøloven. Bekendtgørelser om sikkerhed og sundhed gældende for: Bygherren Rådgiverne Virksomhederne Arbejdsstederne Arbejdets udførelse Stoffer og materialer. 3. Vejledninger m.v. Orientering om og gennemgang af udvalgte vejledninger m.v. fra bl.a.: Arbejdstilsynet Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Danske Arkitektvirksomheder Foreningen af Rådgivende Ingeniører bips. 4. Arbejdsmiljø i praksis Hvad er konsekvenserne af arbejdsmiljølovgivningen for byggeriets aktører og hvem gør hvad? Hvem gør hvad? Opsummering: Bygherre o Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Rådgiver/projekterende Virksomhederne o Sikkerhedsorganisationen o Arbejdspladsvurdering (APV) o Arbejdsmiljøcertificering o Screening o Byggeriets sikkerhedsmålinger (BS-målinger). Ansvar & straf. Nyttige hjemmesider. Mogens Bruun Jepsen Arkitekt MAA / Byggeøkonom MDB

5 8. dag EFTERÅRSFERIE 9. dag dag Byggeøkonomi Budgettering af en byggesag Introduktion til dagen Budgettering og ydelsesbeskrivelsens faser Budgetstyringssystem - Den røde tråd Budgettering Formål krav og ansvar Kalkulationsopdeling og -strukturering Kalkulationens forudsætninger Kalkulationsværktøjer Honorarberegninger Usikkerheder, prisafgivelse og risikovurdering Indeksering, inflation og prisregulering Definering og opsamling af nøgletal til brug ved budgettering International Cost Engineering Relevante case-opgaver undervejs Jura ABR 89 m.m. Gennemgang af ABR 89 almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, herunder: Rådgivers fuldmagt og legitimation Budgetansvar Rådgiveraftaler Rådgiverhonorar Immaterielle rettigheder Ansvar og Udskydelse og standsning af rådgiveropgaver. En overordnet gennemgang af de tilsvarende regler i FIDIC. Jura AB 92/ABT 93 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer (AB92) og almindelige betingelser for totalentreprise (ABT 93), herunder: Krav til udbudsmateriale Sikkerhedsstillelse Forrentning Risikoen for hændelige skader Ændringer i arbejdet Betaling Aflevering Ansvar mangler, forsinkelse. Byggeriets organisation og kontraktformer. Janne Skovgaard Kristensen Senior Cost Engineer, Project Mgmt. & Eng. Support, Bygningskonstruktør MAK NNE Pharmaplan Hans Lykke Hansen Partner, advokat (H) Viltoft Hans Lykke Hansen Partner, advokat (H) Viltoft

6 11. dag dag Jura AB 92/ABT 93 fortsat Miljø Bæredygtighed som begreb Setting the scene Klimaforandringer Hvad ved vi hvad tror vi? Relation til byggeriet og byggesektoren Hvilken andel har byggeriet? Hvad er bæredygtigt byggeri? Certificeringer, energiklasser, miljømærkninger, passivhuse etc. Tendenser internationalt Hvad skal designteamet kunne for at levere bæredygtigt byggeri? Hans Lykke Hansen Partner, advokat (H) Viltoft Henrik Sørensen Director, Business Development emba(mmt), M.Sc. Engineering, M.FRI Esbensen Consulting Engineers A/S Hvordan opstilles målsætningerne? Hvad efterspørges i bæredygtigt byggeri? Bygherrens særlige rolle Trends internationalt Opstilling af målsætninger, krav og dokumentation Indeklima kontra energiforbrug behøver der at være en konflikt? Lavenergi kontra kollektiv forsyning med vedvarende energi. 13. dag Miljø Hvordan bygger man bæredygtigt? Organisering af projektarbejdet Hvordan håndteres de tværfaglige problemstillinger? Særlige dokumentationsbehov og -muligheder. Henrik Sørensen Director, Business Development emba(mmt), M.Sc. Engineering, M.FRI Esbensen Consulting Engineers A/S Hvordan samarbejder man om dette? Integreret Energi Design som samarbejdsform Hvad adskiller IED fra den traditionelle samarbejdsform? Samarbejdsøvelse med IED-fokus. Særlige teknologiområder, som har betydning funktionsmæssigt og økonomisk Dagslys Brand Termisk indeklima Ventilation (naturlig/mekanisk) Køling Vedvarende Energiteknologier Casebeskrivelser (flettes også ind i det øvrige) Perspektivering Hvad kan vi forvente kommer i fokus i de kommende år? Hvordan vil DDB påvirke bestræbelserne på at byggebæredygtigt? Energiteknologier på vej Lovgivning og reguleringer på vej Megatrends i samfundsudviklingen som også vil påvirke byggeri.

7 14. dag Projektforløbet struktur og styring 1. Hvad er rådgivning? Hvad er rådgivning? Hvad er en rådgiver? 2. Samarbejds- og aftalegrundlag Aktørerne: Bygherren Rådgiveren Entreprenøren Leverandøren Myndigheder Interessenter. Samarbejdsformer: Den traditionelle model Totalentreprise med ekstern/selvstændig rådgiver Totalentreprise med rådgivning (intern rådgiver) Bygherre med intern rådgivning Partnering (kort orientering behandles uddybende i et andet modul) Offentlig/privat partnering OPP Nøgletal. Rådgivningsformer: Bygherrerådgivning Totalrådgivning Delt rådgivning Underrådgivning. Aftalegrundlag: Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 (gennemgås ikke) Almindelige betingelser for totalentreprise ABT93 (gennemgås ikke) Almindelige betingelser for rådgivning og bistand ABR89 (gennemgås ikke) Standardforbeholdene Entreprenørernes Rådgivernes. Ydelsesbeskrivelserne: Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) = Danske Arkitektvirksomheder (DanskeArk), Praktiserende Landskabsarkitekters Råd (PLR), og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) i fællesskab eller hver for sig: Byggeri og Planlægning Anlæg og Planlægning Byfornyelse. Arkitektydelser. Produktudvikling. Arkitektydelser. Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Bygherrerådgivning Som udført. Ydelsesfordeling mellem de forskellige rådgivere (grænsesnit): Ydelser Ansvar Forsikring (kort orientering behandles uddybende i et andet modul) Honorar: Mogens Bruun Jepsen Arkitekt MAA / Byggeøkonom MDB

8 Valg af honorarform: Efter regning Efter byggeudgift Fast honorar Blandingshonorar Incitamentsaftaler Tilbud. Timesatser Honorarberegning 3. Projektforløbet Akkvisition. Indgåelse af aftale: Tilbud på rådgivning Bekræftelse af aftale Aftaleformularen Aftale om teknisk rådgivning og bistand Krav om særlige samarbejds- og projekteringsydelser fra de udførende Rådgivningsfaserne: Rådgivning før projektering Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse Rådgivning i forbindelse med projektering Rådgivning i forbindelse med udførelse Rådgivning i driftsfasen Rådgivning i forbindelse med inventar og udstyr Rådgivning i forbindelse med planlægning Andre ydelser. Projektstyring: Hvad skal der være styr på? Styringsmodel Fælles principper Projektorganisationen Omfang og indhold Projektmaterialet Tid Hovedtidsplan Beslutningsliste Udbudstidsplan Byggetidsplan Arbejdsplan Økonomi: Bygge- og anlægsbudget Sagsøkonomi Kvalitetsstyring og miljøledelse (behandles på separate kursusdage) Personaleledelse Kommunikation (behandles på anden kursusdag) Risikostyring (behandles på anden kursusdag) Aftaler (behandles på anden kursusdag). Projektledelse, resume: Hvad er et projekt? Hvad er en projektleder? Projektplanlægningsmodeller og -aktiviteter Faser Egenskaber Vilkår De 10 bud.

9 15. dag dag dag JULEFERIE 18. dag Projekteringen Risikoanalyse og successiv kalkulation Risikoanalyse og vurdering af usikkerheder Successiv kalkulation teori Successiv kalkulation eksempel og opgave (regnes i Excel) Projekteringen Successiv kalkulation / Totaløkonomi Gennemgang af hjemmeopgave i Successiv kalkulation Introduktion til nutidsværdiberegninger og følsomhedsanalyser Excel som hjælpeværktøj Opgave i nutidsværdiberegninger (regnes i Excel) Projekteringen Totaløkonomi Gennemgang af hjemmeopgave i Totaløkonomi Vurdering af usikkerheder Kalkuleopbygning Eksempel vedr. konkret anvendelse af Totaløkonomi Byggepladsen fra udførelse til drift 1. Hvad ved vi? 2. Rådgivningsydelser i udførelsesfasen Danske Ark/FRI s ydelsesbeskrivelse Byggeri og anlæg. Projektopfølgning Byggeledelse Fagtilsyn Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. 3. Love & bekendtgørelser Bygningsreglement 2010 Arbejdsmiljøloven Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. 4. Vejledninger m.v. Arbejdstilsynet Branchearbejdsmiljørådene 5. Byggepladsens drift og indretning Det administrative grundlag: Byggesagsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelse Plan for sikkerhed og sundhed Særlige risici Byggepladsplanen Beredskabsplanen 6. Byggeledelse i praksis Byggepladsens organisation: Organisationsdiagram Hvad laver byggelederen? Ken L. Bechmann Professor, Ph.d. Institut for Finansiering, CBS Ken L. Bechmann Professor, Ph.d. Institut for Finansiering, CBS Ken L. Bechmann Professor, Ph.d. Institut for Finansiering, CBS Mogens Bruun Jepsen Arkitekt MAA / Byggeøkonom MDB

10 Hvad laver fagtilsynet? 19. dag Styring af byggepladsen og produktionen: Administration Møder: Bygherremøde Byggemøde Sikkerhedsmøde Entreprenørmøde Projektgennemgangsmøde Tid: Byggetidsplanen Arbejdsplanen Trimmet byggeri Økonomi: Byggeregnskab Mer- og mindreydelser KS: Tilsynsplaner Tilsynsnotat Tilsynsjournal Tekniske forespørgsler 1. gangs produktioner Referencearbejder Aflevering og eftersyn: Afleveringsforretning 1-årseftersyn 5-årseftersyn. 7. Opgaver Individuel opgave Gruppeopgave Tids-, ressource- og økonomiplanlægning overblik og styring Tidsplanlægning: klassisk tidsplanlægning ressourcer, kapacitet og risiko gant- / mindmaps- / cyklogramplanlægning Mindmapping på pc som overordnet overblik MS Project og onlineplanlægning planlægning under produktion. Økonomistyring på en byggeplads: opbygning af økonomi bl.a. ved andre værktøjer end Excel introduktion til nemme finanssystemer interaktivitet med Excel overblik og rapportering af økonomi rapporteringsmetoder med periodisering uforudset økonomi skab overblik over ekstraøkonomi og påvirkning af tid. Vedr. økonomistyring, så gennemgås og opbygges et mindre byggeregnskab. Opgave løses på medbragt pc med anvendelse af finanssystemet SummaSummarum. Programmet udleveres på kurset til installation på egen pc. Programmet kan gratis benyttes til ét byggeregnskab. Husk at I skal have tilladelse til installation af programmer på egen pc! Henrik Funch Funch Rådgivende Ingeniør ApS

11 20. dag Udbudsformer Orientering og analyse af udbudsformer og de dertil hørende procedurer. Hvordan anvendes udbudsformerne som indkøbsværktøjer med de muligheder og begrænsninger, der ligger i rammevilkårene? Hvilke forretningsmæssige valg skal træffes, og hvilke konsekvenser kan de have for udbyder og tilbudsgiver? 1. Introduktion definition og begreber Michael Jacobsen Udbudschef Bygningsstyrelsen 2. Overordnet gennemgang af udbudsformer rådgivning og entreprise offentligt udbud begrænset udbud projektkonkurrencer udbud efter forhandling underhåndsbud annoncering rammeaftaler, tildeling og miniudbud konkurrencepræget dialog, dynamisk indkøbssystemer m.m. 3. Strategiske overvejelser ved valg af udbudsform markedskendskab konkurrencesituationen mål med udbuddet og projektet prisdannelsesmekanismer prioritering og optimering af pris og kvalitet 4. Valg af udbudsform priskonkurrence konkurrence på pris og kvalitet egnethedsvurdering og udvælgelse af tilbudsgivere overvejelser ved fastsættelse af udvælgelseskriterier overvejelser ved fastsættelse af tildelingskriterier at vælge og begrunde tildeling og kontraktindgåelse kommunikation i udbuds-/ tilbudsperioden 5. Case 1 - gennemførelse af begrænset EU-udbud af et bygge- og anlægsarbejde 21. dag Case 2 indbydelse og gennemførelse af en indbudt licitation efter tilbudsloven Projekteringen Facilities Management, drift og vedligehold Facilities Management Hvornår og hvorfor opstår FM FM er et ledelsesbegreb Kendetegn ved FM ydelser og organisationer FM som strategisk værktøj i virksomheden Status på FM i dag FM markedet, virksomheders brug af FM, FM leverandører og deres produkter. Flemming Wulff Hansen Driftschef DATEA A/S

12 22. dag Strategisk ejendomsdrift Ejendomsporteføljestrategier Organisering af ejendomsdrift, bestiller-/udførermodellen Indkøbsstrategi, kontrakt og samarbejdsformer Drift- og vedligeholdelsesprocessen, fra identificering af behov til udførsel Synergi med andre FM aktiviteter FM i anlægsfasen og i overgangen fra anlæg til drift. Eksempler på FM værktøjer: Benchmarking Space management It-systemer Alle emner vil blive eksemplificeret gennem cases, og der vil være lagt op til dialog med aktivering af deltagernes egne erfaringer i relation til emnerne. Totaløkonomi i praksis Totaløkonomi der findes mange opfattelser af hvad det er, hvad er det. forsvarets bygningstjeneste offentlige bygninger (statens store ejendomme) støttet byggeri den private bygherre Henrik Funch Funch Rådgivende Ingeniør ApS Opsamling på de teoretiske (foregående) dage med totaløkonomi. Nutidsværdi og annuiteter. Diskussion, hvilke parametre indgår og usikkerheder. Hvilke kvaliteter har de 2 metoder. Hvordan angriber vi totaløkonomi i forhold til en bygning. Et praktisk eksempel (opgave), fælles øvelse. Øvelse gennemføres på medbragt pc. Samme opgave løses jf. de modeller og principper som off. støttet byggeri anvender. Hvordan er denne model opbygget Kan modellen anvendes til komplekse bygninger Totaløkonomi under asymmetrisk inflation Øvelse, opgave med fokus på vejledning/rådgivning til en bygherre. Opgave løses på medbragt pc. Afrunding NB! Medbring egen pc til løsning af opgaver. VINTERFERIE 23. dag Bygherrerådgivning udbud og licitation Underviser TBC 24. dag Vurdering af tilbud, bygherrens økonomiske vilkår Bygherrens vurdering af tilbud formaliteter og forretning. Hvordan definerer og genkender man det gode tilbud med de muligheder Michael Jacobsen Udbudschef Bygningsstyrelsen

13 og begrænsninger, der ligger i rammevilkårene? Hvilke forretningsmæssige valg skal træffes, og hvilke konsekvenser kan de have for udbyder og tilbudsgiver? Bygherrens økonomiske vilkår bygherrer i en økonomisk begrænset verden: anlægssum overfor lejeindtægt, fast pris overfor prismål, bevillingssystemer og styrende budgetter 1. Vurdering af tilbud processen i hovedtræk formkrav og frister evaluering laveste tilbudte pris evaluering økonomisk mest fordelagtigt tilbud evaluerings- og pointmodeller konditionsmæssighed forbehold og kapitalisering afgørelse, tildeling og tilbudsaccept En eller to cases hhv. om evaluering på grundlag af flere tildelingskriterier oh vurdering af konditionsmæssighed 2. Bygherrens økonomiske vilkår Bygherrens eget budget forventninger og viden, brug af erfaringspriser Budget og byggebevilling Balance mellem anlægsbudget, anlæggelsesudgifter og lejeindtjening Finansiering og kapitalomkostninger Fastlæggelse af styrende budget Licitationsresultat og omprojektering Uforudsete, uforudseelige og forudsete merudgifter Styrings- og kontrolmekanismer 25. dag IKT: Informations- og kommunikationsteknologi i byggeriet, herunder BIM og digitalisering 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne Markus Lampe Arkitekt maa, Dipl.Ing., Ekstern lektor, DTU Lampus.info 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer i projektforløbet [relation til dag 2, 14] 3. IKT-kontakter, juridiske forhold [relation til dag 5, 6, 9, 10] 4. Simuleringer, dataudtræk, konsistenskontrol, kvalitetssikring, tegningsproduktion og visualiseringer [relation til dag 3, 4, 8, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 23] 5. BIM på byggepladsen, tilgængelighed til de aktuelle informationer for alle [relation til dag 18] 6. BIM i drift og vedligehold, fra vugge til grav [relation til dag 18, 21] 7. Opsummering: Hvor er BIM nu og hvor er BIM på vej hen? 26. dag Afsluttende prøve NB! Bemærk at datoen er en fredag. Kl dag Evaluering og diplom

14 Efter kl. 18: afslutning med middag i byen Kl

Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012

Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012 Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012 Program 25. august 2011 30. marts 2012 Arkitekternes Hus Strandgade 27 A 1401 København Kurset udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk Arkitektforening

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen København 2014 2015

Byggeøkonomuddannelsen København 2014 2015 Byggeøkonomuddannelsen København 2014 2015 Program 21. august 2014 10. april 2015 Arkitekternes Hus Strandgade 27 A 1401 København Uddannelsen udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk

Læs mere

Program for Byggeøkonomuddannelsen København 2010-2011

Program for Byggeøkonomuddannelsen København 2010-2011 Program for Byggeøkonomuddannelsen København 2010-2011 26. august 2010 1. april 2011 Arkitekternes Hus Strandgade 27A 1401 København Kurset udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk Arkitektforening

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen Rapport 7.2013 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Casper Siebken Schultz Sten Bonke

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer VIND 3 FLASKER VIN> 2. halvår 2009 Kurser og konferencer KONKURRENCE VIND 3 FLASKER VIN Deltag i vores konkurrence og vær med i lodtrækningen om 3 x 3 flasker god rødvin! Svar på nedenstående 3 spørgsmål

Læs mere

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge Dato: 26-04-2012 Sagsnummer 1-60-0279-11 Kvalitet & Udvikling KU Byg Alleén 15 4180 Sorø D:\Adlib Express Server\Files\MNJ_09052012093657611\fcs_2369799208.doc

Læs mere

Universitetssygehus Køge

Universitetssygehus Køge Universitetssygehus Køge Styringsmanual Version 2, revideret 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Formål... 4 Baggrunden for Styringsmanualen... 4 1. Projektbeskrivelse... 5 1.1. Vision... 5 1.2. Plangrundlag...

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3

STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 Dato: 24-08-2009 Revision 16-03-2010 Revision 21-02-2011 Sagsnummer 1-60-0219-09 1-60-0224-10 Kvalitet & Udvikling

Læs mere

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Rapport 7. 2009 DTU Management Kirsten Jørgensen Dag Sander Åge Staghøj Oktober 2009 1 2 FORORD Denne ABD-bog om arbejdsmiljø for designere har fokus på program-,

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

BYGGEØKONOMUDDANNELSEN TIDS- OG RESSOURCEPLANLÆGNING 2013-2014

BYGGEØKONOMUDDANNELSEN TIDS- OG RESSOURCEPLANLÆGNING 2013-2014 BYGGEØKONOUDDANNELSEN TIDS- OG RESSOURCEPLANLÆGNING 2013-2014 LENE NEPPER LARSEN PROJECT DIRECTOR ARKITEKT AA RIBA RABØLL DANARK A/S DAGENS DEL 1 INTRODUKTION Introduktion til emnet og detailprogram for

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ

Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ Udarbejdet af Bygherreforeningens ARBEJDSMILJØUDVALG Jan Quitzau-Rasmussen (formand), Bygningsstyrelsen Allan Rahn Svendsen, Vejdirektoratet Dorthe

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

AB 2012? Kandidatspeciale om Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92

AB 2012? Kandidatspeciale om Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 AB 2012? Kandidatspeciale om Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 Af Lars Juhl Vedel og Kresten Theill Devantier Jensen Institut for Mekanik og Produktion,

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for ENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet

Læs mere