BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1"

Transkript

1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1

2 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt Kontingenter og gebyrer Medlemskab af Beagle Klubben kontingent Gebyr for deltagelse på Beagle Klubbens udstillinger pr. 1. januar Gebyr for deltagelse i lydighedstræning kurser - pr. 1. januar Prøvegebyr ved lydighedskonkurrencer Prøvegebyr ved Rally-lydighed Agilitytræning i Beagle Klubben Agilitykonkurrencer Schweiss træningsspor i klubregi Gebyrer for deltagelse i officielle schweissprøver (fastsættes af DKK) Hvalpeanvisning m. v Opdrættervejviseren gebyr pr. år Gebyr for hvalpelisten 3 måneder fra anmeldelsesdato Gebyr for Genplaceringslisten Magasin og hjemmeside Annoncering Magasinet Gebyrer for deltagelse i regionsarrangementer Beagle Klubbens aktivitetsudvalg generelt Transportgodtgørelse Telefongodtgørelse Administrationsomkostninger Mødeomkostninger lokaleleje og fortæring Middagsarrangementer Uddannelse af klubmedlemmer Beagle Klubbens aktivitetsudvalg særlige aftaler Agility-udvalget Lydighedsudvalget March-udvalget Sporudvalget schweiss og kaninslæb Udstillingsudvalget Regnskab aflæggelse af regnskab Udvalgsregnskaber / årsregnskab Regionsregnskaber Personligt økonomisk udlæg for Beagle Klubben Større arrangementer Indkøb af aktiver til klubben 12 2

3 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt Dette regelsæt beskriver de aktuelle regler for klubbens dækning af de omkostninger, som medlemmer og/eller aktivitetsudvalg måtte have i forbindelse med udførelsen af aftalte opgaver for klubben, samt de gældende gebyrer for deltagelse i Beagle Klubbens arrangementer. Reglerne er udformet med udgangspunkt i såvel Beagle Klubbens nuværende økonomiske status som ud fra et ønske om at behandle alle medlemmer, der gør et stykke arbejde for klubben, så lige som muligt. Selv om arbejdsindsatsen forventes at bygge på frivillighed og interesse, er det for klubben ønskværdigt, at de medlemmer, der arbejder for klubben, får dækket en del af deres omkostninger i forbindelse hermed. Der udbetales ikke honorar for udførelsen af frivilligt klubarbejde, men alene skattefri omkostningsdækning efter de til enhver tid gældende SKAT-regler for frivillige i foreninger, klubber m.v. og herunder indenfor rammerne af klubbens regelsæt. Der vil i praksis være en række situationer, som dette regelsæt ikke har taget højde for hhv. har beskrevet. Her appelleres til det enkelte medlems sunde fornuft om bedst mulig varetagelse af klubbens interesser. I tvivlstilfælde forelægges problemet for bestyrelsen, der så vil vurdere behovet for eventuelle ændringer/tilføjelser i instruksen. Beagle Klubbens bestyrelse kan med omgående virkning ændre indhold og satser, hvis man vurderer det nødvendigt eller af anden grund hensigtsmæssigt for klubben. 3

4 2.0 Kontingenter og gebyrer 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent Kontingent for medlemskab af klubben periodiseres løbende, og er gældende for 12 måneder regnet fra den første i den måned, hvori medlemskabet tegnes. Enkeltmedlem kr. 350,- Husstandsmedlem kr. 450,- Opdrætterindmelding kr. 200,- Udenlandske medlemmer kr. 500,- 2.2 Gebyr for deltagelse på Beagle Klubbens udstillinger pr. 1. januar 2013 Udstillingsgebyrer ** Ved online Ved manuel 1. hund kr. 360,- kr. 395,- 2. hund med samme ejer kr. 300,- kr.345,- 3. hund og efterfølgende med samme ejer kr.250,- kr.390,- Baby- og hvalpeklasse kr.250,- kr.275,- Opdræts- og avlsklasser Gratis Gratis Uden for bedømmelse* kr.95,-* kr.115,-* Juniorhandling Gratis Gratis * hvis hunden skal deltage i avlsklasse eller juniorhandling **+ kr. 100,- ved seneste tilmelding 2.3 Gebyr for deltagelse i lydighedstræning kurser - pr. 1. januar 2012 Træningsgebyrer Manuel 1. hund på træningspladsen kr. 400,- 2. hund og efterfølgende fra samme husstand kr. 350,- Hvalpekursus kr.300,- 4

5 Tillæg for fremmede hunde (ikke-dss-medlemmer) kr.50,- Hunde tilhørende BeK-instruktører, aspiranter og assistenter kr. 0,- Prøvegebyr (uden at have deltaget på hold) kr.200,- Instruktører, aspiranter og assistenter kan træne gratis på andre instruktørers plads og gå til afsluttende prøve én gang forår og efterår i de klasser, man træner. Disse prøver er hitlistekvalificerende. Der ud over kan BeK instruktører, asp. og ass. for træningens skyld deltage i de afsluttende prøver på alle andre pladser, hvis der er plads. Disse prøver er kun hitlistekvalificerende, hvis der er betalt prøvegebyr. 2.4 Prøvegebyr ved lydighedskonkurrencer pr. 1. januar 2013 Prøvegebyrer Ved online Ved manuel Deltagergebyr ved Beagle Klub prøve kr. 200,- Deltagergebyr ved DKK prøve, 1. hund kr. 360,- kr.395,- Deltagergebyr ved DKK prøve, 2. hund kr.310,- kr.345,- Deltagergebyr ved DKK prøve, 3. hund + efterfølgende kr.255,- kr.300,- VSS Pris aftales pr. år 2.5 Prøvegebyr ved Rally-lydighed Prøvegebyrer - DKK Ved online Ved manuel Deltagergebyr ved 1. hund kr. 175,- kr.205,- Deltagergebyr ved 2. hund kr.150,- kr.180,- Deltagergebyr ved 3. hund + efterfølgende kr.125,- kr.155,- VSS Pris aftales pr. år 2.6 Agilitytræning i Beagle Klubben Træningsgebyr 5

6 Deltagergebyr (normalt for 4 træningsdage) 2.7 Agilitykonkurrencer Prøvegebyrer officielle Ved online Ved manuel 1. hund - udendørs kr. 125,- kr. 150,- 1. indendørs - indendørs kr. 175,- kr. 200,- 2. hund og efterfølgende med samme ejer kr. 60,- kr. 80,- Seniorer kr. 60,- kr VSS / uofficielle Pris aftales pr. år 2.8 Schweiss træningsspor i klubregi Træningsgebyrer - Schweiss Betales på dagen Træningsspor 3t/400 m ved træning pr. hund kr. 35,- Træningsspor 20t/400 m ved træning pr. hund kr. 45,- Træningsspor 20t/1000m ved træning pr. hund kr. 55,- Træningsgebyrer - Kaninslæb Betales på dagen Træningsspor pr. hund 400 m kr. 35,- Træningsspor pr. hund 1000 m kr. 40,- Medlemmer af Beagle Klubben har fortrinsret til spor. Ikke-medlemmer (skal være medlem af DKK) kan deltage i træningen til samme gebyr som medlemmer, dog kun såfremt der er plads. 2.9 Gebyrer for deltagelse i officielle schweissprøver (fastsættes af DKK) Takster pr. 1. januar 2012: Prøvegebyrer Kun online 400m / 3 timer kr. 450,- 6

7 400m / 20 timer kr. 500,- 1000m / 20 timer kr. 800,- 1000m / 40 timer kr. 800,- Tillæg for rapportering kr. 100,- Gebyr for udstedelse af FCI-brugsprøvecertifikat kr. 90,- Gebyrer for deltagelse i officielle kaninslæbsprøver 400 m kr. 375, m kr. 500, m - Elitespor kr. 600,- 3.0 Hvalpeanvisning m. v. 3.1 Opdrættervejviseren gebyr pr. år Kenneler med Opdrætteruddannelsen kr. 400,- Kenneler uden Opdrætteruddannelsen kr. 800,- 3.2 Gebyr for hvalpelisten 3 måneder fra anmeldelsesdato Pris pr. kuld opdrættere på Opdrættervejviseren kr.100,- Ikke på opdrættervejviseren kr. 400,- For såvel brug af Opdrættervejviser som af Hvalpeliste gælder, at opdrætter skal indmelde alle hvalpekøbere, der ikke i forvejen er medlem af Beagle Klubben, se afsnit Gebyr for Genplaceringslisten Medlemmer af Beagle Klubben kr.50,- Ikke-medlemmer kr. 250,- 4.0 Magasin og hjemmeside 4.1 Annoncering Magasinet Medlemsannoncer 7

8 1/1 sides annonce én udgivelse kr. 750,- 1/1 sides annonce én udgivelse i Magasin 1-4 kr. 2200,- Kommercielle annoncer Priser forhandles individuelt Annoncepriserne forudsætter at man indleverer trykkeklart materiale i én fil og overholder deadline. Det er annoncørernes eget ansvar at overholde deadline. 5.0 Gebyrer for deltagelse i regionsarrangementer Det er op til den enkelte region at fastsætte priserne for deltagelse i de enkelte aktiviteter, der hører under regionsarrangementer. Det er dog en forudsætning, at arrangementerne i et regnskabsår hviler i sig selv eller giver overskud. 6.0 Beagle Klubbens aktivitetsudvalg generelt Aktivitetsudvalgene for agility, lydighed, march, spor og udstilling er nedsat af klubbens bestyrelse efter regler godkendt af bestyrelsen. Aktivitetsudvalgene forestår planlægning, drift og evaluering af deres respektive aktiviteter inden for rammerne af et af bestyrelsen godkendt budget. Til dækning af fællesudgifter, herunder Magasin, hjemmeside og uddannelse, opkræves hvert aktivitetsudvalg en individuel fastsat %-sats af de indkomne deltagergebyrer ved såvel trænings- som prøveaktiviteter. Denne %-sats fastsættes af bestyrelsen én gang årligt, og opkræves første gang med virkning fra 1. januar Udvalgsindtægter og udgifter skal som udgangspunkt være i balance ved regnskabsårets afslutning, men et evt. overskud kan overføres til efterfølgende regnskabsår efter godkendelse i bestyrelsen. 6.1 Transportgodtgørelse Billigste transportmiddel skal altid anvendes, hvis det er praktisk muligt. Samtransport skal foretages i videst muligt omfang. Godtgørelse for kørsel i egen bil i forbindelse med løsning af aftalte opgaver for klubben/aktivitetsudvalg udbetales efter skriftlig anmodning (skema) inden for 30 dage. Med mindre andet er aftalt anvendes statens laveste takst. Statens befordringsgodtgørelse satser pr. kørt km: pr. 1. januar 2013 pr. 1. januar 2014 Høj takst: kr. 3,82 kr. 3,73 Lav takst: kr. 2,13 kr. 2,10 8

9 Øvrige transportomkostninger (brobizz, reservation etc.) betales efter regning. Der udbetales ikke transportgodtgørelse til officials/medhjælpere ved arrangementer, hvor hunde fra egen husstand er tilmeldt som deltager i arrangementet med mindre andet udtrykkeligt er aftalt i hvert enkelt tilfælde. 6.2 Telefongodtgørelse Godtgørelse for anvendelse af privat telefon og internetforbindelse i forbindelse med klubarbejde kan bevilges af bestyrelsen efter anmodning fra det enkelte medlem eller udvalg. Beløbets størrelse fastsættes efter behovsvurdering. Der kan pr. 1. januar 2012 max. udbetales kr. 300,00 pr. kvartal til hvert medlem. Godtgørelsen er bagudrettet og udbetales én gang i kvartalet. 6.3 Administrationsomkostninger Alle omkostninger til kontorhold (frimærker, fotokopier, papir, kuverter m.v.) dækkes efter regning. 6.4 Mødeomkostninger lokaleleje og fortæring Omkostninger i forbindelse med lokaleleje skal så vidt muligt undgås ved afholdelse af møder hos et medlem eller på en anden, brugbar adresse. Ved interne heldagsmøder fastsættes tragtementet således, at omkostningen holdes inden for en ramme af kr. 150,- pr.person. Er det ikke muligt at opfylde disse betingelser, refunderes den pris, som forlods er fremlagt og godkendt af bestyrelsen. 6.5 Middagsarrangementer Ved arrangementer, hvor frokost/middag indgår som en del af arrangementet, inviteres dommeren, eksterne dommeres ægtefælle samt ringpersonale til at deltage på arrangørens regning. 6.6 Uddannelse af klubmedlemmer Med henblik på koordination og behovsvurdering på klubniveau, kan der alene bevilges tilskud til uddannelse, autorisation og lignende samt andre udgifter forbundet hermed efter ansøgning til og bevilling fra bestyrelsen. 7.0 Beagle Klubbens aktivitetsudvalg særlige aftaler 7.1 Agility-udvalget Der foreligger pr. 1. januar 2012 ingen særlige aftaler for udvalget, der således er omfattet af de generelle regler, jvf. pkt. 6.0 til 6.7. Grundet aktivitetsniveauet er der ikke fastsat krav om nogen %-sats for udvalgets indbetaling til fællesudgifter, jvf. pkt Udvalget er forpligtet til at fremlægge et budget for bestyrelsen i god tid før annoncering af større aktiviteter som eksempelvis VSS. Honorering af såvel interne som eksterne officials skal fremgå af budgettet. 9

10 7.2 Lydighedsudvalget Udvalgets andel i fællesudgifter er pr. 1. januar 2013 ikke fastsat. Godtgørelse til telefon/internet, transport mellem hjem og træningsplads samt øvrige omkostninger forbundet med træningen kan ikke overskride 40% af det indkomne kursuskontingent. Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse til aspiranter og officials (medhjælpere/prøveledere/sekretærer) ved forprøver og uofficielle prøver, men den pladsansvarlige instruktør har mulighed for at indkøbe en mindre gave (værdi kr ). Her ud over kan udbetales laveste km-takst til dommere ved disse arrangementer Dommere, sekretærer og prøveledere ved officielle lydighedsprøver honoreres efter DKK s regler, der pr. 1. januar 2010 er: Lommepenge, danske dommere 1 dag kr. 500,- Lommepenge, danske dommere 2 dage kr. 750,- Lommepenge, ringpersonale Lommepenge, prøveleder der ikke er dommer Rallybedømmere kr. 200,- pr. dag kr. 250,- pr. dag kr. 500,- pr. dag De nævnte takster er gældende for såvel interne som eksterne officials. Herudover betales nødvendige rejseomkostninger efter regning, kørsel i egen bil afregnes med statens højeste takst. Afvigelser fra ovennævnte kan kun ske, hvis dette aftales på forhånd og tydeligt fremgår af invitationen. 7.3 March-udvalget Der foreligger pr. 1. januar 2012 ingen særlige aftaler for udvalget, der således er omfattet af de generelle regler, jvf. pkt. 6.0 til 6.7. Grundet aktivitetsniveauet er der ikke fastsat krav om nogen %-sats for udvalgets indbetaling til fællesudgifter, jvf. pkt Sporudvalget schweiss og kaninslæb Udvalgets andel i fællesudgifter er pr. 1. januar 2012 fastsat til 10 %. Her ud over er udvalget omfattet af de generelle regler pkt. 6.0 til 6.7. Der kan udbetales transportgodtgørelse til personer, der lægger træningsspor, såfremt vedkommende ikke selv har hund, der deltager i træningen. For kørsel i egen bil refunderes efter statens laveste takst. Der kan udbetales kørselsgodtgørelse til prøveleder, stifinder og chauffør i skoven i så fald dog max. statens laveste takst. Der gives ikke kørselsgodtgørelse til aspiranter, men en mindre gave kan indkøbes efter skøn (kr ,-). 10

11 Godtgørelse til dommer i forbindelse med officielle prøver følger DKK s regler. Disse er pr. 1. januar 2009: Dommergebyr kr. 200,- Befordringsgodtgørelse - dommer Befordringsgodtgørelse prøveleder, stifinder og sporlægger kr. 2,50 pr. km kr. 2,00 pr. km Chauffør i skoven - Der udbetales dækning af eventuelle udgifter Max. kr. 75,- 7.5 Udstillingsudvalget Udvalgets andel i fællesudgifter er pr. 1. januar 2012 fastsat til 10 %. Dækning af omkostninger til dommere og ringpersonale følger DKK s regler. Disse er pr. 1. januar 2010: For 1 dag. For 2 dage Lommepenge, udenlandske dommere kr. 600,- kr. 800,- Lommepenge, danske dommere kr. 500,- kr. 750,- Lommepenge, ringpersonale kr. 200,- kr. 400,- Nødvendig transport refunderes efter regning, kørsel i egen bil refunderes efter statens højeste sats. Øvrige rejseomkostninger samt evt. ophold og måltider betales efter aftale/regning. Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse eller anden godtgørelse til hjælpere på dagen. Udstillingsleder honoreres som ringpersonale. Såfremt hund/e fra egen husstand er tilmeldt udstillingen, reduceres honorar og transport med 50%. 8.0 Regnskab aflæggelse af regnskab 8.1 Udvalgsregnskaber / årsregnskab Årsregnskaber inkl. bilag fra aktivitetsudvalgene og opgørelser af beholdninger, aktiver samt budget for det kommende år skal afleveres til kassereren senest den 10. januar. Såfremt udvalgene planlægger aktiviteter der rækker længere ud i fremtiden, forventes også et budget der dækker dette. Hvert udvalg fremsender regnskab inkl. bilag efter hver afholdt prøve/udstilling til kassereren Udvalgene vil modtage opdateret regnskab fra kassereren i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Lydighed Afregning af træningshold skal ske ved anvendelse af de foreliggende Excel regneark (Foreløbig-/Slut-afregning). Der kan i en vis udstrækning rettes og tilpasses i tekster og 11

12 gebyrtakster. Afregning for hold skal sendes til Lydighedsudvalget senest 3 uger efter kursusstart/holdafslutning. Der skal medsendes bilag for alle udgifter. Schweiss Årsregnskab og afregning skal ske til schweissudvalgets kasserer senest 1 uge efter sidste træningsgang i kalenderåret. 8.2 Regionsregnskaber Regionerne skal hver årsultimo sende årsregnskab inkl. bilag samt kassebeholdning over kr ,00 til klubbens kasserer senest den 10. januar. 8.3 Personligt økonomisk udlæg for Beagle Klubben Personligt udlæg for klubben dækkes efter regning såfremt de er kassereren i hænde senest 30 dages efter udlægget har fundet sted. Modtages regning efter de 30 dage, dækker klubben ikke udlægget, med mindre andet er aftalt med kassereren. Dette gælder også det i 6.3 omtalte. 8.4 Større arrangementer I forbindelse med planlægning af større økonomiske arrangementer skal budget afleveres til bestyrelsens kommentering og godkendelse senest 30 dage før deadline til Magasin et og/eller hjemmeside Senest 30 dage efter arrangementets gennemførelse skal regnskab m/bilag samt afregning af under-/overskud tilgå Beagle Klubben. I forbindelse med planlægning af VSS skal budget fremsendes til bestyrelsen senest den 30. november året før afholdelse af VSS. 8.5 Indkøb af aktiver til klubben Anskaffelse af aktiver til klubbens udvalg på over 500,- kr. skal godkendes af kassereren. CoSt

Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks

Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks Gældende fra 1. januar 2016. 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle

Læs mere

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007 Beagle Klubbens Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks Rev.: Maj 2007 Træder i kraft 1. Januar 1994 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Regnskabs- Gebyr og Omkostningsinstruks....side 4 2.0 Kontingenter...

Læs mere

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg lørdag den 21. juni 2008 kl Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding (hos Benta)

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg lørdag den 21. juni 2008 kl Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding (hos Benta) REFERAT Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg lørdag den 21. juni 2008 kl. 10.00 Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding (hos Benta) Mødedeltagere: Frank Andersen (FA) - Brian Seitzberg (BS) - Benta Dons

Læs mere

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009. Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009. Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding REFERAT Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009 Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding Følgende deltog i møde: Frank Andersen (FA), Brian Seitzberg (BS), Benta Dons Møller (BDM)

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. december 2011 kl. 0900

Referat af bestyrelsesmøde 4. december 2011 kl. 0900 Referat af bestyrelsesmøde 4. december 2011 kl. 0900 Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede. Følgende punkter blev ændret i forhold til mødeindkaldelsen: Punkt 5 blev flyttet til pkt. 4 Punkt 5 f. blev

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser.

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser. Referat fra Bestyrelsesmøde 6/2012 Herlev 26.11.2012 Dato: 18. november 2012 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Fremmødt var: Aage Jakobsen (AaJa) Connie Stisen (Cost) Hanne Grøn Veggerby

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5. februar Referat Bestyrelsesmøde 5. februar 2012 kl Afholdes på Jyllinge bibliotek

Bestyrelsesmøde 5. februar Referat Bestyrelsesmøde 5. februar 2012 kl Afholdes på Jyllinge bibliotek Referat Bestyrelsesmøde 5. februar 2012 kl. 0900 Afholdes på Jyllinge bibliotek Tilstede: CoSt, AnPe, TrTo, PeLa Afbud: UzH, MiJo, MaNi Bestyrelsen er dermed ikke beslutningsdygtig. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Generelle retningslinjer... 2 2 Bestyrelsen... 2 3 Forretningsudvalget... 3 4 Årsmøde... 3 5 Oktoberarrangement... 4 6 LL-klubben...

Læs mere

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende Oktober 2013 Træningsplads og arealer... 2 Indskrivning... 2 Betaling... 2 PRØVER... 3 Kredsens præmieregler/tilskud...

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Dato: 24. februar 2013 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Deltagere: Aage Jakobsen (AaJa), Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DRESSUR-SAMARBEJDENDE SPECIALKLUBBER (DSS)

VEDTÆGTER FOR DRESSUR-SAMARBEJDENDE SPECIALKLUBBER (DSS) 5.5 Vedtægter for DSS VEDTÆGTER FOR DRESSUR-SAMARBEJDENDE SPECIALKLUBBER (DSS) 1. Formål: Formålet med samarbejdet er på landsbasis at give medlemmerne i de enkelte specialklubber flere muligheder for

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium.

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Nærværende samarbejdsaftale er baseret på vedtægterne for Dansk Retriever Klub samt en revidering af dokumenterne Samarbejdsaftale

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Dato: 6. oktober 2012 kl. 09:00 Sted: Nordborggade 3, 2. tv, 2100 København Ø Fremmødt var hele bestyrelsen: Aage Jakobsen (AaJa) Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl.

1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl. LOKALE REGLER FOR DANSK VANDRELAUG, AARHUS AFDELING 5.udgave, januar 2015. 1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl.dk

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Beagle Klubbens Schweiss- og sporudvalg. Fredag 12/9 2014 hos Kristian i Farum

Referat af udvalgsmøde i Beagle Klubbens Schweiss- og sporudvalg. Fredag 12/9 2014 hos Kristian i Farum Dagsorden: Referat af udvalgsmøde i Beagle Klubbens Schweiss- og sporudvalg 1. Siden sidst 2. Forretningsorden 3. Prøveregler Fredag 12/9 2014 hos Kristian i Farum 4. Møde med bestyrelsesrepræsentanten

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 20. april 2008

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 20. april 2008 Beagle Klubben Dressurafdelingen Beagle Klubben Dressurafdelingen Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 20. april 2008 Hos: Niller mandag d. 14. april kl. 18.30. MØDEDELTAGERE: Niels-Henrik Jakobsen

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

Fremmødte: Aage, Toke, Gerner og Michael Johannesen (bestyrelsen kontaktperson)

Fremmødte: Aage, Toke, Gerner og Michael Johannesen (bestyrelsen kontaktperson) Webteam møde den 23-10-2010 Fremmødte: Aage, Toke, Gerner og Michael Johannesen (bestyrelsen kontaktperson) Beaglekartotek Aage gennem går det arbejde han er i gang med ved det nye beagle kartotek, som

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

S T A N D A R D K O N T R A K T

S T A N D A R D K O N T R A K T Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i Fredensborg Boldklub og Idrætsforening Adresse: Kastanievej 16 3480 Fredensborg og træner/holdleder Navn:... Adresse:...... Telefon:... Mobil:... Email:...

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Esbjerg Shuri-Ryu Karate Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Punkter Behandling af punkter Ansvarlig

Punkter Behandling af punkter Ansvarlig Dagsorden til Beagle Klubbens bestyrelsesmøde lørdag den 7. Marts 2009 kl. 09.00 i Odense nr. 1/2009 Tilstede:, AnPe, JeHo,,, MiJo Afbud: Henrik Westeraa, HeWe Punkter Behandling af punkter Ansvarlig 1.

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem.

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem. REGNSKABSINSTRUKS Indledning: Regnskabsinstruksen skal bidrage til en effektiv økonomistyring af Fængselsforbundet. Instruksen beskriver den korrekte tilrettelæggelse og ansvarsfordeling af håndtering

Læs mere

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund 11/2016 Præambel En ikke ubetydelig del af Danmarks Bowling Forbunds (forbundet) indtægter kommer fra Danmarks Idrætsforbund (DIF). Disse

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Dagsorden for udstillingsudvalgets møde den 8. marts 2014 i Aagerup.

Dagsorden for udstillingsudvalgets møde den 8. marts 2014 i Aagerup. Dagsorden for udstillingsudvalgets møde den 8. marts 2014 i Aagerup. Punkter: 1. Nyt fra bestyrelsen, herunder henlæggelse af overskud 2013 til dommere i 2015. 2. Orientering om nye indstiftede årspokaler,

Læs mere

Rejse- og turpolitik

Rejse- og turpolitik Rejse- og turpolitik 1. Formål Formålet med denne politik er at give retningslinier for rejser, hvor SIF-Fodbold er den part der repræsenteres. Dernæst at vejlede i planlægningen af rejser. 2. Generelt

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS

VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS Stiftet den 21.05.2013 Side 1 Side 2 Side 3 1 Navn og hjemsted Ebberup Fitness. Skolevej 7 5631 Ebberup. Assens Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme, stimulere

Læs mere

DANSK CITROËNKLUB Oprindeligt stiftet 4. september 1956 som 2CV Klubben, Danmark

DANSK CITROËNKLUB Oprindeligt stiftet 4. september 1956 som 2CV Klubben, Danmark Vedtægter for DANSK CITROËNKLUB samt Regelsæt for DANSK CITROËNKLUB Side 1 af 5 1. Klubbens navn. Klubbens navn er DANSK CITROËNKLUB (DCK) Vedtægter for DANSK CITROËNKLUB: 2. Klubbens medlemmer. Som medlem

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s tillidshverv

Forretningsorden for Spidshundeklubben s tillidshverv FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Farum Kyokushin Karate

Vedtægter for Farum Kyokushin Karate Vedtægter for Farum Kyokushin Karate Indhold: 1: Klubbens navn & tilhørsforhold 2: Klubbens adresse 3: Klubbens formål 4: Område & medlemmer 5: Klubbens økonomi 6: Generalforsamlingen 7: Klubbestyrelsen

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 VEDTÆGTER Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 1 1. Foreningens navn er Seniorklubben TDC Jylland 1a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse ved at arbejde for de til enhver tid bedst

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen Kæmperne af 1998

Vedtægter for Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 Vedtægter for Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 Vedtægter for Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 (forkortet IFK 98), og har hjemsted

Læs mere

Kommissorier for udvalg. Old English Sheepdog Klubben. Danmark

Kommissorier for udvalg. Old English Sheepdog Klubben. Danmark Kommissorier for udvalg Old English Sheepdog Klubben i Danmark Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde den 23. November 2012 i Bestyrelsen for Old English Sheepdog Klubben i Danmark (i det følgende

Læs mere

Sæsonens visearrangementer: Alle medlemmer af foreningen er velkomne til at melde sig som visevært til den kommende sæson.

Sæsonens visearrangementer: Alle medlemmer af foreningen er velkomne til at melde sig som visevært til den kommende sæson. Hulemøder: Hulemøderne anvendes til almindelig orientering og medlemssamvær. Evaluering af viseaftener. Evt. se videoer fra viseaftnerne. Drøftelse af kommende viseaften. Nye udøvende medlemmer præsenteres.

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Indhold Kapitel 1... 1 Navn, Hjemsted og Formål... 1 Kapitel 2... 1 Medlemskredsen... 1 Kapitel 3... 2 Bestyrelsen... 2 Kapitel 4... 3 Generalforsamlingen...

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 9. januar 2016 på Hørning Kro og motel, 8362 Hørning

Bestyrelsesmøde d. 9. januar 2016 på Hørning Kro og motel, 8362 Hørning Bestyrelsesmøde d. 9. januar 2016 på Hørning Kro og motel, 8362 Hørning Tilstede: Hanne Veggerby (HVEG), Henrik Westerå ( HEWE), Anna Sofie Gothen ( ), Lene Toft(LETO), Mette Nødskov ( METN), Lone Hansen

Læs mere

Original post opbevares ved formand, elektronisk kopi fremsendes til og opbevares af sekretær.

Original post opbevares ved formand, elektronisk kopi fremsendes til og opbevares af sekretær. 1. Dagsorden Fastsættelse af endelig dagsorden og fastsættelse af tidsrammen for dagsordnens punkter og i hvilken rækkefølge vi tager de enkelte punkter Dagsorden til Beagle Klubbens bestyrelsesmøde lørdag

Læs mere

DAGSORDEN: 1. INDLEDNING: Velkommen til Henrik, som får lov at suge lidt til sig, før han sættes i arbejde.

DAGSORDEN: 1. INDLEDNING: Velkommen til Henrik, som får lov at suge lidt til sig, før han sættes i arbejde. Beagle Klubben Dressurafdelingen Herlev, 6. februar 2008 Referat fra Dressur- udvalgsmøde hos Nina, Topasvej 20, Herlev onsdag d. 6. februar Kl. 18.30. MØDEDELTAGERE: Nina Dige Vinther (NDV) Niels-Henrik

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

DMK s Instruktøruddannelse

DMK s Instruktøruddannelse DMK s Instruktøruddannelse En vej frem DMK s Instruktøruddannelse 1. Formål Formålet med etablering af en uddannelses ordning for instruktører i DMK er: 1.1. Visionen for DMK s instruktøruddannelse: Vi

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

FUNDATS for DcH s Initiativfond

FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond. (Indgår i DcH Årbogen som ORIENTERING nr. 29.) Initiativfondens idegrundlag. Fonden skal skabe en økonomisk baggrund der skal bruges til

Læs mere

KORTHAARKLUBBEN's REGNSKAB 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006

KORTHAARKLUBBEN's REGNSKAB 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 KORTHAARKLUBBEN's REGNSKAB 1. JANUAR 26-31. DECEMBER 26 UDGIFTER Resultat Budget Resultat Budget Konto Note indev. år indev. år 25 27 11 Jagthunden 72.994,72 75. 82. 98.51,28 12 FJD 1.612, 1. 12. Medlemskaber

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere