BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1"

Transkript

1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1

2 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt Kontingenter og gebyrer Medlemskab af Beagle Klubben kontingent Gebyr for deltagelse på Beagle Klubbens udstillinger pr. 1. januar Gebyr for deltagelse i lydighedstræning kurser - pr. 1. januar Prøvegebyr ved lydighedskonkurrencer Prøvegebyr ved Rally-lydighed Agilitytræning i Beagle Klubben Agilitykonkurrencer Schweiss træningsspor i klubregi Gebyrer for deltagelse i officielle schweissprøver (fastsættes af DKK) Hvalpeanvisning m. v Opdrættervejviseren gebyr pr. år Gebyr for hvalpelisten 3 måneder fra anmeldelsesdato Gebyr for Genplaceringslisten Magasin og hjemmeside Annoncering Magasinet Gebyrer for deltagelse i regionsarrangementer Beagle Klubbens aktivitetsudvalg generelt Transportgodtgørelse Telefongodtgørelse Administrationsomkostninger Mødeomkostninger lokaleleje og fortæring Middagsarrangementer Uddannelse af klubmedlemmer Beagle Klubbens aktivitetsudvalg særlige aftaler Agility-udvalget Lydighedsudvalget March-udvalget Sporudvalget schweiss og kaninslæb Udstillingsudvalget Regnskab aflæggelse af regnskab Udvalgsregnskaber / årsregnskab Regionsregnskaber Personligt økonomisk udlæg for Beagle Klubben Større arrangementer Indkøb af aktiver til klubben 12 2

3 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt Dette regelsæt beskriver de aktuelle regler for klubbens dækning af de omkostninger, som medlemmer og/eller aktivitetsudvalg måtte have i forbindelse med udførelsen af aftalte opgaver for klubben, samt de gældende gebyrer for deltagelse i Beagle Klubbens arrangementer. Reglerne er udformet med udgangspunkt i såvel Beagle Klubbens nuværende økonomiske status som ud fra et ønske om at behandle alle medlemmer, der gør et stykke arbejde for klubben, så lige som muligt. Selv om arbejdsindsatsen forventes at bygge på frivillighed og interesse, er det for klubben ønskværdigt, at de medlemmer, der arbejder for klubben, får dækket en del af deres omkostninger i forbindelse hermed. Der udbetales ikke honorar for udførelsen af frivilligt klubarbejde, men alene skattefri omkostningsdækning efter de til enhver tid gældende SKAT-regler for frivillige i foreninger, klubber m.v. og herunder indenfor rammerne af klubbens regelsæt. Der vil i praksis være en række situationer, som dette regelsæt ikke har taget højde for hhv. har beskrevet. Her appelleres til det enkelte medlems sunde fornuft om bedst mulig varetagelse af klubbens interesser. I tvivlstilfælde forelægges problemet for bestyrelsen, der så vil vurdere behovet for eventuelle ændringer/tilføjelser i instruksen. Beagle Klubbens bestyrelse kan med omgående virkning ændre indhold og satser, hvis man vurderer det nødvendigt eller af anden grund hensigtsmæssigt for klubben. 3

4 2.0 Kontingenter og gebyrer 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent Kontingent for medlemskab af klubben periodiseres løbende, og er gældende for 12 måneder regnet fra den første i den måned, hvori medlemskabet tegnes. Enkeltmedlem kr. 350,- Husstandsmedlem kr. 450,- Opdrætterindmelding kr. 200,- Udenlandske medlemmer kr. 500,- 2.2 Gebyr for deltagelse på Beagle Klubbens udstillinger pr. 1. januar 2013 Udstillingsgebyrer ** Ved online Ved manuel 1. hund kr. 360,- kr. 395,- 2. hund med samme ejer kr. 300,- kr.345,- 3. hund og efterfølgende med samme ejer kr.250,- kr.390,- Baby- og hvalpeklasse kr.250,- kr.275,- Opdræts- og avlsklasser Gratis Gratis Uden for bedømmelse* kr.95,-* kr.115,-* Juniorhandling Gratis Gratis * hvis hunden skal deltage i avlsklasse eller juniorhandling **+ kr. 100,- ved seneste tilmelding 2.3 Gebyr for deltagelse i lydighedstræning kurser - pr. 1. januar 2012 Træningsgebyrer Manuel 1. hund på træningspladsen kr. 400,- 2. hund og efterfølgende fra samme husstand kr. 350,- Hvalpekursus kr.300,- 4

5 Tillæg for fremmede hunde (ikke-dss-medlemmer) kr.50,- Hunde tilhørende BeK-instruktører, aspiranter og assistenter kr. 0,- Prøvegebyr (uden at have deltaget på hold) kr.200,- Instruktører, aspiranter og assistenter kan træne gratis på andre instruktørers plads og gå til afsluttende prøve én gang forår og efterår i de klasser, man træner. Disse prøver er hitlistekvalificerende. Der ud over kan BeK instruktører, asp. og ass. for træningens skyld deltage i de afsluttende prøver på alle andre pladser, hvis der er plads. Disse prøver er kun hitlistekvalificerende, hvis der er betalt prøvegebyr. 2.4 Prøvegebyr ved lydighedskonkurrencer pr. 1. januar 2013 Prøvegebyrer Ved online Ved manuel Deltagergebyr ved Beagle Klub prøve kr. 200,- Deltagergebyr ved DKK prøve, 1. hund kr. 360,- kr.395,- Deltagergebyr ved DKK prøve, 2. hund kr.310,- kr.345,- Deltagergebyr ved DKK prøve, 3. hund + efterfølgende kr.255,- kr.300,- VSS Pris aftales pr. år 2.5 Prøvegebyr ved Rally-lydighed Prøvegebyrer - DKK Ved online Ved manuel Deltagergebyr ved 1. hund kr. 175,- kr.205,- Deltagergebyr ved 2. hund kr.150,- kr.180,- Deltagergebyr ved 3. hund + efterfølgende kr.125,- kr.155,- VSS Pris aftales pr. år 2.6 Agilitytræning i Beagle Klubben Træningsgebyr 5

6 Deltagergebyr (normalt for 4 træningsdage) 2.7 Agilitykonkurrencer Prøvegebyrer officielle Ved online Ved manuel 1. hund - udendørs kr. 125,- kr. 150,- 1. indendørs - indendørs kr. 175,- kr. 200,- 2. hund og efterfølgende med samme ejer kr. 60,- kr. 80,- Seniorer kr. 60,- kr VSS / uofficielle Pris aftales pr. år 2.8 Schweiss træningsspor i klubregi Træningsgebyrer - Schweiss Betales på dagen Træningsspor 3t/400 m ved træning pr. hund kr. 35,- Træningsspor 20t/400 m ved træning pr. hund kr. 45,- Træningsspor 20t/1000m ved træning pr. hund kr. 55,- Træningsgebyrer - Kaninslæb Betales på dagen Træningsspor pr. hund 400 m kr. 35,- Træningsspor pr. hund 1000 m kr. 40,- Medlemmer af Beagle Klubben har fortrinsret til spor. Ikke-medlemmer (skal være medlem af DKK) kan deltage i træningen til samme gebyr som medlemmer, dog kun såfremt der er plads. 2.9 Gebyrer for deltagelse i officielle schweissprøver (fastsættes af DKK) Takster pr. 1. januar 2012: Prøvegebyrer Kun online 400m / 3 timer kr. 450,- 6

7 400m / 20 timer kr. 500,- 1000m / 20 timer kr. 800,- 1000m / 40 timer kr. 800,- Tillæg for rapportering kr. 100,- Gebyr for udstedelse af FCI-brugsprøvecertifikat kr. 90,- Gebyrer for deltagelse i officielle kaninslæbsprøver 400 m kr. 375, m kr. 500, m - Elitespor kr. 600,- 3.0 Hvalpeanvisning m. v. 3.1 Opdrættervejviseren gebyr pr. år Kenneler med Opdrætteruddannelsen kr. 400,- Kenneler uden Opdrætteruddannelsen kr. 800,- 3.2 Gebyr for hvalpelisten 3 måneder fra anmeldelsesdato Pris pr. kuld opdrættere på Opdrættervejviseren kr.100,- Ikke på opdrættervejviseren kr. 400,- For såvel brug af Opdrættervejviser som af Hvalpeliste gælder, at opdrætter skal indmelde alle hvalpekøbere, der ikke i forvejen er medlem af Beagle Klubben, se afsnit Gebyr for Genplaceringslisten Medlemmer af Beagle Klubben kr.50,- Ikke-medlemmer kr. 250,- 4.0 Magasin og hjemmeside 4.1 Annoncering Magasinet Medlemsannoncer 7

8 1/1 sides annonce én udgivelse kr. 750,- 1/1 sides annonce én udgivelse i Magasin 1-4 kr. 2200,- Kommercielle annoncer Priser forhandles individuelt Annoncepriserne forudsætter at man indleverer trykkeklart materiale i én fil og overholder deadline. Det er annoncørernes eget ansvar at overholde deadline. 5.0 Gebyrer for deltagelse i regionsarrangementer Det er op til den enkelte region at fastsætte priserne for deltagelse i de enkelte aktiviteter, der hører under regionsarrangementer. Det er dog en forudsætning, at arrangementerne i et regnskabsår hviler i sig selv eller giver overskud. 6.0 Beagle Klubbens aktivitetsudvalg generelt Aktivitetsudvalgene for agility, lydighed, march, spor og udstilling er nedsat af klubbens bestyrelse efter regler godkendt af bestyrelsen. Aktivitetsudvalgene forestår planlægning, drift og evaluering af deres respektive aktiviteter inden for rammerne af et af bestyrelsen godkendt budget. Til dækning af fællesudgifter, herunder Magasin, hjemmeside og uddannelse, opkræves hvert aktivitetsudvalg en individuel fastsat %-sats af de indkomne deltagergebyrer ved såvel trænings- som prøveaktiviteter. Denne %-sats fastsættes af bestyrelsen én gang årligt, og opkræves første gang med virkning fra 1. januar Udvalgsindtægter og udgifter skal som udgangspunkt være i balance ved regnskabsårets afslutning, men et evt. overskud kan overføres til efterfølgende regnskabsår efter godkendelse i bestyrelsen. 6.1 Transportgodtgørelse Billigste transportmiddel skal altid anvendes, hvis det er praktisk muligt. Samtransport skal foretages i videst muligt omfang. Godtgørelse for kørsel i egen bil i forbindelse med løsning af aftalte opgaver for klubben/aktivitetsudvalg udbetales efter skriftlig anmodning (skema) inden for 30 dage. Med mindre andet er aftalt anvendes statens laveste takst. Statens befordringsgodtgørelse satser pr. kørt km: pr. 1. januar 2013 pr. 1. januar 2014 Høj takst: kr. 3,82 kr. 3,73 Lav takst: kr. 2,13 kr. 2,10 8

9 Øvrige transportomkostninger (brobizz, reservation etc.) betales efter regning. Der udbetales ikke transportgodtgørelse til officials/medhjælpere ved arrangementer, hvor hunde fra egen husstand er tilmeldt som deltager i arrangementet med mindre andet udtrykkeligt er aftalt i hvert enkelt tilfælde. 6.2 Telefongodtgørelse Godtgørelse for anvendelse af privat telefon og internetforbindelse i forbindelse med klubarbejde kan bevilges af bestyrelsen efter anmodning fra det enkelte medlem eller udvalg. Beløbets størrelse fastsættes efter behovsvurdering. Der kan pr. 1. januar 2012 max. udbetales kr. 300,00 pr. kvartal til hvert medlem. Godtgørelsen er bagudrettet og udbetales én gang i kvartalet. 6.3 Administrationsomkostninger Alle omkostninger til kontorhold (frimærker, fotokopier, papir, kuverter m.v.) dækkes efter regning. 6.4 Mødeomkostninger lokaleleje og fortæring Omkostninger i forbindelse med lokaleleje skal så vidt muligt undgås ved afholdelse af møder hos et medlem eller på en anden, brugbar adresse. Ved interne heldagsmøder fastsættes tragtementet således, at omkostningen holdes inden for en ramme af kr. 150,- pr.person. Er det ikke muligt at opfylde disse betingelser, refunderes den pris, som forlods er fremlagt og godkendt af bestyrelsen. 6.5 Middagsarrangementer Ved arrangementer, hvor frokost/middag indgår som en del af arrangementet, inviteres dommeren, eksterne dommeres ægtefælle samt ringpersonale til at deltage på arrangørens regning. 6.6 Uddannelse af klubmedlemmer Med henblik på koordination og behovsvurdering på klubniveau, kan der alene bevilges tilskud til uddannelse, autorisation og lignende samt andre udgifter forbundet hermed efter ansøgning til og bevilling fra bestyrelsen. 7.0 Beagle Klubbens aktivitetsudvalg særlige aftaler 7.1 Agility-udvalget Der foreligger pr. 1. januar 2012 ingen særlige aftaler for udvalget, der således er omfattet af de generelle regler, jvf. pkt. 6.0 til 6.7. Grundet aktivitetsniveauet er der ikke fastsat krav om nogen %-sats for udvalgets indbetaling til fællesudgifter, jvf. pkt Udvalget er forpligtet til at fremlægge et budget for bestyrelsen i god tid før annoncering af større aktiviteter som eksempelvis VSS. Honorering af såvel interne som eksterne officials skal fremgå af budgettet. 9

10 7.2 Lydighedsudvalget Udvalgets andel i fællesudgifter er pr. 1. januar 2013 ikke fastsat. Godtgørelse til telefon/internet, transport mellem hjem og træningsplads samt øvrige omkostninger forbundet med træningen kan ikke overskride 40% af det indkomne kursuskontingent. Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse til aspiranter og officials (medhjælpere/prøveledere/sekretærer) ved forprøver og uofficielle prøver, men den pladsansvarlige instruktør har mulighed for at indkøbe en mindre gave (værdi kr ). Her ud over kan udbetales laveste km-takst til dommere ved disse arrangementer Dommere, sekretærer og prøveledere ved officielle lydighedsprøver honoreres efter DKK s regler, der pr. 1. januar 2010 er: Lommepenge, danske dommere 1 dag kr. 500,- Lommepenge, danske dommere 2 dage kr. 750,- Lommepenge, ringpersonale Lommepenge, prøveleder der ikke er dommer Rallybedømmere kr. 200,- pr. dag kr. 250,- pr. dag kr. 500,- pr. dag De nævnte takster er gældende for såvel interne som eksterne officials. Herudover betales nødvendige rejseomkostninger efter regning, kørsel i egen bil afregnes med statens højeste takst. Afvigelser fra ovennævnte kan kun ske, hvis dette aftales på forhånd og tydeligt fremgår af invitationen. 7.3 March-udvalget Der foreligger pr. 1. januar 2012 ingen særlige aftaler for udvalget, der således er omfattet af de generelle regler, jvf. pkt. 6.0 til 6.7. Grundet aktivitetsniveauet er der ikke fastsat krav om nogen %-sats for udvalgets indbetaling til fællesudgifter, jvf. pkt Sporudvalget schweiss og kaninslæb Udvalgets andel i fællesudgifter er pr. 1. januar 2012 fastsat til 10 %. Her ud over er udvalget omfattet af de generelle regler pkt. 6.0 til 6.7. Der kan udbetales transportgodtgørelse til personer, der lægger træningsspor, såfremt vedkommende ikke selv har hund, der deltager i træningen. For kørsel i egen bil refunderes efter statens laveste takst. Der kan udbetales kørselsgodtgørelse til prøveleder, stifinder og chauffør i skoven i så fald dog max. statens laveste takst. Der gives ikke kørselsgodtgørelse til aspiranter, men en mindre gave kan indkøbes efter skøn (kr ,-). 10

11 Godtgørelse til dommer i forbindelse med officielle prøver følger DKK s regler. Disse er pr. 1. januar 2009: Dommergebyr kr. 200,- Befordringsgodtgørelse - dommer Befordringsgodtgørelse prøveleder, stifinder og sporlægger kr. 2,50 pr. km kr. 2,00 pr. km Chauffør i skoven - Der udbetales dækning af eventuelle udgifter Max. kr. 75,- 7.5 Udstillingsudvalget Udvalgets andel i fællesudgifter er pr. 1. januar 2012 fastsat til 10 %. Dækning af omkostninger til dommere og ringpersonale følger DKK s regler. Disse er pr. 1. januar 2010: For 1 dag. For 2 dage Lommepenge, udenlandske dommere kr. 600,- kr. 800,- Lommepenge, danske dommere kr. 500,- kr. 750,- Lommepenge, ringpersonale kr. 200,- kr. 400,- Nødvendig transport refunderes efter regning, kørsel i egen bil refunderes efter statens højeste sats. Øvrige rejseomkostninger samt evt. ophold og måltider betales efter aftale/regning. Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse eller anden godtgørelse til hjælpere på dagen. Udstillingsleder honoreres som ringpersonale. Såfremt hund/e fra egen husstand er tilmeldt udstillingen, reduceres honorar og transport med 50%. 8.0 Regnskab aflæggelse af regnskab 8.1 Udvalgsregnskaber / årsregnskab Årsregnskaber inkl. bilag fra aktivitetsudvalgene og opgørelser af beholdninger, aktiver samt budget for det kommende år skal afleveres til kassereren senest den 10. januar. Såfremt udvalgene planlægger aktiviteter der rækker længere ud i fremtiden, forventes også et budget der dækker dette. Hvert udvalg fremsender regnskab inkl. bilag efter hver afholdt prøve/udstilling til kassereren Udvalgene vil modtage opdateret regnskab fra kassereren i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Lydighed Afregning af træningshold skal ske ved anvendelse af de foreliggende Excel regneark (Foreløbig-/Slut-afregning). Der kan i en vis udstrækning rettes og tilpasses i tekster og 11

12 gebyrtakster. Afregning for hold skal sendes til Lydighedsudvalget senest 3 uger efter kursusstart/holdafslutning. Der skal medsendes bilag for alle udgifter. Schweiss Årsregnskab og afregning skal ske til schweissudvalgets kasserer senest 1 uge efter sidste træningsgang i kalenderåret. 8.2 Regionsregnskaber Regionerne skal hver årsultimo sende årsregnskab inkl. bilag samt kassebeholdning over kr ,00 til klubbens kasserer senest den 10. januar. 8.3 Personligt økonomisk udlæg for Beagle Klubben Personligt udlæg for klubben dækkes efter regning såfremt de er kassereren i hænde senest 30 dages efter udlægget har fundet sted. Modtages regning efter de 30 dage, dækker klubben ikke udlægget, med mindre andet er aftalt med kassereren. Dette gælder også det i 6.3 omtalte. 8.4 Større arrangementer I forbindelse med planlægning af større økonomiske arrangementer skal budget afleveres til bestyrelsens kommentering og godkendelse senest 30 dage før deadline til Magasin et og/eller hjemmeside Senest 30 dage efter arrangementets gennemførelse skal regnskab m/bilag samt afregning af under-/overskud tilgå Beagle Klubben. I forbindelse med planlægning af VSS skal budget fremsendes til bestyrelsen senest den 30. november året før afholdelse af VSS. 8.5 Indkøb af aktiver til klubben Anskaffelse af aktiver til klubbens udvalg på over 500,- kr. skal godkendes af kassereren. CoSt

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007 Beagle Klubbens Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks Rev.: Maj 2007 Træder i kraft 1. Januar 1994 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Regnskabs- Gebyr og Omkostningsinstruks....side 4 2.0 Kontingenter...

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Dato: 24. februar 2013 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Deltagere: Aage Jakobsen (AaJa), Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Dato: 6. oktober 2012 kl. 09:00 Sted: Nordborggade 3, 2. tv, 2100 København Ø Fremmødt var hele bestyrelsen: Aage Jakobsen (AaJa) Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør 1. Godkendelse af referat 2. Fastsættelse af endelig dagsorden 3. VSS: 3.1: 2015 Status (HVeg) 3.2: 2016 Status (HeWe)

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

Gode råd til budgetlægning for projekter

Gode råd til budgetlægning for projekter Gode råd til budgetlægning for projekter Fælles for alle projekter: Mødebudget Hver projektgruppe har sin specielle egenart alt efter, hvordan deres kommissorium er formuleret. Fælles for projektgrupperne

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

FUNDATS for DcH s Initiativfond

FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond. (Indgår i DcH Årbogen som ORIENTERING nr. 29.) Initiativfondens idegrundlag. Fonden skal skabe en økonomisk baggrund der skal bruges til

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Beagle Klubben Dressur-afdelingen

Beagle Klubben Dressur-afdelingen Beagle Klubben Dressur-afdelingen Herlev 15. januar 2012 (udsendt til alle d. 19. jan. 2012) Referat fra Instruktørmødet søndag d. 15. januar 2012 Bemærk: Mødet afholdtes i kantinen på Hammergårdsskolen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Referat fra Regionsledermøde. 1. Velkomst ved Mogens Holm-Jensen

Referat fra Regionsledermøde. 1. Velkomst ved Mogens Holm-Jensen Herlev 30. maj 2005 Referat fra Regionsledermøde Lørdag den. 21. maj 2005 fra kl. 10.00 ca. 16.00 I Borgerforeningens Hus, Nørrevoldgade 63, Nyborg Endelig Dagsorden: 1. Velkomst ved Mogens Holm-Jensen

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Esbjerg Shuri-Ryu Karate Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Referat. bestyrelsesmøde 5/2010

Referat. bestyrelsesmøde 5/2010 Referat af bestyrelsesmøde 5/2010 Dato for mødet: 20. juni 2010 Til stede: Henrik Westeraa (HeWe), Annette Pedersen (AnPe), Michael Johannesen (MiJo), Michael H. Jensen (MhJ), Thelde Ravn Toft (TrTo),

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Sidste referat er godkendt og underskrevet.

Sidste referat er godkendt og underskrevet. Møde sted Hanne Koldkjær. Mødetidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup. Jette Søndergaard. Martin Hansen. Hanne Koldkjær. Bente Sand. Per K. Nielsen. Thomas Kaldsen. Bente Sand havde meldt afbud, resten

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

1 VEDTÆGTER FOR DEN COLOMBIANSKE FOLKLOREDANSEGRUPPE COLOMBIA VIVA I DANMARK

1 VEDTÆGTER FOR DEN COLOMBIANSKE FOLKLOREDANSEGRUPPE COLOMBIA VIVA I DANMARK 1 VEDTÆGTER FOR DEN COLOMBIANSKE FOLKLOREDANSEGRUPPE COLOMBIA VIVA I DANMARK 1. Gruppens navn og tilhørssted 1- Den colombianske folkloredansegruppe COLOMBIA VIVA i Danmark (officielt navn) København,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Tennisklubben Ryvang. Årsrapport 2014. (32. regnskabsår)

Tennisklubben Ryvang. Årsrapport 2014. (32. regnskabsår) Tennisklubben Ryvang Årsrapport 2014 (32. regnskabsår) Indhold Påtegninger og erklæring... 3 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Foreningsoplysninger... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere