Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse"

Transkript

1 Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Deltagere: Niels Steen Larsen (NSL) (mødeleder) Bjarne Haar (BH) Leif Jensen (LJ) Jens Lundberg (JL) Morten Frank Jensen (MFJ) Torben Jensen (TJ) (forlod mødet efter punkt 8) Peter Holst (PH) (referent) Fraværende: Ingen. Referat 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet godkendt. 2. Siden sidst Bordet rundt med løst og fast fra de forskellige klubber. 3. Regnskab og budget BH fremlagde driftsregnskab for 2012 samt budget for Se bilag: Regnskab 2012 samt Budget Tildeling af hæderstegn og initiativpræmie Bestyrelsen enedes om: Hæderstegn: Henning Jacobsen Initiativpræmie: Holbæk 5. Status på ungdomsarbejdet TL orienterede om ungdomsarbejdet. På baggrund af en klage over tidspunktet for afholdelse af en JGP blev problemstillingen drøftet i bestyrelsen. Der var enighed om, at der ikke skal opstilles regler for tidspunkter. Ethvert initiativ, som fremmer skak på juniorområdet, imødeses positivt fra hovedkredsbestyrelsen. Sjællandsmesterskabet for juniorspillere planlægges afholdt i Skovbo. Det blev drøftet, om der var behov for en økonomisk støtte på juniorområdet. Der var enighed om at foreslå en mindre kontingent-forhøjelse for at etablere midler til at støtte junioraktiviteter, f.eks. transporttilskud. Jyderup og Præstø skakklubber har ansøgt om et transporttilskud til juniorarrangementer. Begge klubber tildeles kr. i tilskud hver. Vedr. ungdomsinstruktørordningen: 1

2 Der er indkommet 4 ansøgninger om tilskud fra hhv. Møn, Præstø, Haslev og Jyderup. En enstemmig bestyrelse besluttede at efterkomme alle fire ansøgninger og yde tilskud på maksimalt kr. pr. klub. 6. Nyt kartotekssystem på vej LJ orienterede om det fremtidige kartotekssystem. 7. Holdturneringen JL orienterede om status på holdturneringen. Se bilag Status på holdturneringen. Bestyrelsen ønsker at tydeliggøre, at såfremt en klub med samme hold vinder samme række to år i træk, tildeles der ikke præmie i andet år med mindre klubben modtager sin oprykning. Bestyrelsen drøftede en kommende mulig holdturnering. Det blev besluttet, at JL skal udarbejde et forslag til en kommende struktur for holdturneringen. JL tilstræber at have et forslag klar pr. 20. februar. Bestyrelsen vedtog, at turneringshæftet ikke længere skal udkomme. I stedet vil det fremover komme i en elektronisk udgave, som kan downloades fra hovedkredsens hjemmeside. 8. Fremtidig divisions-turnering og landsdækkende holdturnering orientering om HBseminaret i november 2012 Se bilag Forslag til ny holdturnerings-struktur. 9. Ansøgning fra Sorø Skakklub til aktivitetspuljen Sorøs ansøgning afslås, da den ikke anses som medlemsfremmende. 10. HB-møde d. 3. feb NSL orienterede om seneste informationer i HB-regi. 11. Pokalturnering Afholdes 5. maj evt. i Skovbo sammen med SM for juniorer. 12. Medlemssituationen LJ orienterede om medlemssituationen. Der er 25 medlemmer færre pr. 4. kvartal i 2012 i forhold til Medlemstal pr. 31. december: seniorer pensionister - 49 børn - 14 juniorer Greve har medlemsfremgang på 7 medlemmer og Holbæk har fremgang på 4 medlemmer. Størst tilbagegang er Nykøbing F. med 7 medlemmer færre. 13. Status vedr. hjemmesiden Se bilag Status på hjemmesiden. JL har tilkendegivet, at han er webredaktør i endnu et år, men herefter fratræder han stillingen. Der skal således findes en ny webredaktør. 14. Delegeretmøde 2013 Afholdes 23. marts i evt. Tølløse. Lokaler samt diverse: LJ Indkaldelse: NSL 2

3 Dirigent: Bestyrelsen forslår Erik Carlsen. Beretninger: Formandens beretning. Holdturnerings-beretning. Regnskab og budget: BH Indkomne forslag: Oplæg fra JL vedr. holdskak. Forslag til kontingent-forhøjelse fra bestyrelsen. Stemmesedler: NSL Stemmetal: LJ Valg: På valg er JL, MFJ, LJ og NSL. MFJ modtager ikke genvalg. De øvrige modtager genvalg. 15. Evt. Intet at bemærke. 3

4 2. Hovedskreds Driftsregnskab for perioden 1/1-31/ REGNSKAB Budget INDTÆGTER: Kontingent fra klubberne , Kontingent fra enkeltmedlemmer 1.200,00 Holdturneringen , Pokalturneringen 0,00 Juniorudligning 0, Renteindtægter 140, Andre indtægter 2,00 Indtægter ialt , UDGIFTER Kontingent til DSU , Aktivitetspulje 3.000, Delegeretmøde/bestyrelse , Junioraktiviteter , Holdturneringen , EMT konkurrencen 3.700, Pokalturnering 1.888, Divisionstilskud 4.871, Diverse 2.094, Udgifter ialt , Driftsresultat , Status pr. d.d. REGNSKAB AKTIVER 2012 Bankkonto ,52 Depotbankkonto ,21 Obligationer 0,00 AKTIVER ialt ,73 PASSIVER Primo ,91 Gæld 500,00 Årets resultat ,18 PASSIVER ialt ,73

5 Budget 2013 Indtægter: Kontingent fra klubberne Kontingent, enkelt medlemmer Holdturneringen Juniorudligning Renteindtægter Udgifter: Kontingent til DSU Medlemsfremmende aktiviteter Delegeretmøde/bestyrelse Ungdomsaktiviteter Holdturneringen EMT turnering Pokalturnering Divisionsturnering Diverse Driftsresultat Balance

6 2.hovedkreds. Holdturneringen Status rapport efter 5.runde * i skrivende stund fredag 1.februar 2013 mangler der stadig indberetning fra Nakskov om den spillede kamp 28.januar. Formanden vil kontakte Bjarne Petersen (tu-leder) at de har haft tekniske problemer. Årsagen til at der er gået så mange dage skulle være, at formanden ikke lige har fået kigget på sin mailbox og set vore rykker om den manglende indberetning??

7 2.hovedkreds. Holdturneringen Status rapport efter 5.runde Efter 5.runde er stillingen i M rækken: 1. Sorø 28 p. 2. Maribo 24 p. Bund: Faxe 15 p. A1 rækken: 1. Maribo 26 p Køge og Vordingborg, begge 22 p. Bund: Haslev 15 p. A2 rækken: 1. Kalundborg 29½ p. 2. Holbæk 24½ p. Bund: Dragsholm 13 p. B1 rækken: 1. Møn 14 p. 2. Nykøbing F: 8½ p. Bund: Sydøstlolland 2½ p. B2 rækken: 1. Greve 15 p. 2. Næstved 11½ p. Bund: Præstø 2½ p. B3 rækken: 1. Holbæk 5 med 11 p. (MP 6). 2. Sorø 3 med 11 p (MP 5). Bund: Jyderup 4½ p. Pt. 8 topscorer med 100% score i holdturneringen. Holdturneringen har som sædvanlig været svær at tilrettelægge, idet mange klubber har haft vanskeligheder med at kunne tilmelde hold, da spillermaterialet var begrænset. Glædeligt er det at på Møn-Lolland-Falster lykkedes det at skabe en B række med 4 hold, hvor også Nakskov ønskede at deltage. Dobbeltrunder med fælles midt og slut stævner i Nykøbing F. Det er til tider lidt tungt med at få oprettet nye medlemmer til holdkampen. Som regler er det nu skal spilleren blot være tilmeldt DSU hos Leif Jensen og turneringsledelsen skal have melding herom. Det var sikkert bedre rent teknisk, hvis de nye spiller først måtte anvendes i holdturneringen efter 1 uge, så hold kampen kan indberettes med korrekte spillere. Der skal først skabes en ny spillerfil fra Leif Jensen, som sendes til Per og Verner, der indsætter de nye spillere i holdstyrkelisten efter instruktion af Jens/ Bjarne. Ellers har vi jo hidtil været forskånet for vintervejr med talrige aflysninger og håber at de sidste 2 runder i marts ikke giver problemer. Jeg takker Bjarne Petersen for et godt samarbejde og den effektive håndtering af resultat godkendelser samt opdatering af tavlerne samt fair tu-leder afgørelser.

8 2.hovedkreds. Bestyrelsesmødet Dagsorden punkt 14: Status for hjemmesiden: Hjemmesiden er startet 13.februar 2001 og det er faktisk dage siden. Tiden går! Der er stabilt over unikke besøg om året. Viser antallet af unikke besøg, i den valgte periode. Besøg - Totalt År Besøg Nye tiltag er at turnerings kalender er ændret fra excel regnearks filer til dynamisk gratis kalender fra vort webhotel One Com (meget nemt at opdatere) og kalenderen kan importeres af læserne, hvis det ønskes. Arkivet på hjemmesiden opdateres hvert halve år, hvor links bliver genopfrisket. Fra forsiden kan nyheder nås for det sidste 6 måneder. Disk forbrug MB og vi har MB til rådighed. Diskforbruget til Cloud Drive er 768 MB, hvor alt grundmateriale for arkiv med turneringer mm er gemt. Prisen for hosting hos One Com er stadig 285 kr. hvilket jeg mener er utrolig billig for så meget kapacitet. Der er ingen planer om nyt design på hjemmesiden, men den trænger muligvis til et teknologisk løft. Det har jeg ikke energi til at sætte mig ind i. Håber at det generelle program sprog med html stadig er brugbart. Alle dokumenter (turneringsindbydelser, referater mm) er fremstillet som pdf filer, som kan forstørres af den enkelte bruger i et læsbart design. Her efter 12 år på posten ville det være oplagt at søge en ny ildsjæl, der kunne overtage tjansen som webredaktør med et nyt og frisk syn på hovedkredsens hjemmeside. Jens Lundberg

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Side 5: Skakbladet i nyt design Nyt fra Dansk Skak Union Side 7: Henning Jakobsen sikker vinder af EMT-konkurrencen [artikel ej her]

Læs mere

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS. Dagsorden

NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS. Dagsorden Forside: NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS Lørdag d. 5. april 2003 kl. 13.00 Grønnegades Kaserne, bygn. 10, Næstved 1. Valg af dirigent Dagsorden 2. Formandens beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat af HB-Møde. 14. november 2010

Referat af HB-Møde. 14. november 2010 Referat af HB-Møde 14. november 2010 Referat af HB-Møde Søndag d. 14. november 2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB 29-08-2010.... 1 3. s beretning... 1 4. Forretningsorden...

Læs mere

Nummer 61- Februar 2012 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 61- Februar 2012 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 61- Februar 2012 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 6 Side 8 Side 11 Side 13 Side 14 Side 15 Side 15 Side 16 Side 16 Side 17 Side 18 Side 20 Side 23 Side 24 Vigtige

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006.

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Delegeretmøde 2006 Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Erik Søbjerg bød velkommen til delegeretmødet og indledte med at bede forsamlingen rejse

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Tillykke HVIDOVRE SKAKBLAD. Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op!

Tillykke HVIDOVRE SKAKBLAD. Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op! HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2012 * 61. årgang Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op! 1.-holdets

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg Morten

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 22. april 2014 kl 19.00

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 22. april 2014 kl 19.00 Skanderborg Skakklub Generalforsamling 22. april 2014 kl 19.00 1. Valg af dirigent Anders bød velkommen og foreslog Kai Munk som dirigent. Kai blev valgt med applaus. Han takkede for valget, som tilsyneldende

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere