Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne"

Transkript

1 Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne Indhold 1.0 Formål Bestyrelsens rolle i træfplanlægningen Overordnet tidsplan for planlægning Gruppens organisation Deltagere og budget Økonomi Fondsmidler Kørselsgodtgørelse Træf betalt Udgift-, budget- og regnskab skabeloner Indkøb De enkelte træf og deres typiske indhold Vintertræf Forårstræf Efterårstræf Sommertræffet Orienteringsløb Natløb Sikkerhed på træffet Kommunikation og logistik under træffet Informationssted Pladsvagt Instruktører Fælles middag Struktureret erfaringsudveksling indenfor afgrænsede områder Medhjælpere Modtagelse på dagen Nærmere definition af roer-niveau 1, 2 og Placering Underleverandører Teltudlejning Toiletter og bad Knæklys Catering Bilag Formål Havkajakroerne er ved at være en stor forening, og vi får tiltagende svært ved at finde pladser med tilstrækkelig kapacitet til vores træf, særligt sommertræffet. Vi er derfor nødt til at være hurtigt ude, og planlægge i god tid. Denne vejledning er tænkt til at sikre, at planlægningen af et træf kan foregå så problemfrit som muligt, og prøver at besvare nogle af de spørgsmål, som oftest opstår i forbindelse med planlægningen. Der er altså tale om en vejledning der dels giver gode råd, dels er en huskeliste og støtte til en træfgruppe, dels skal virke som bestyrelsens værktøj til at sikre at planlægningen er på sporet. Bemærk at der er tale om generelle anbefalinger og hovedregler, der kan afviges, såfremt lokale forhold tilsiger det. 2.0 Bestyrelsens rolle i træfplanlægningen Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at der anholdes træf i henhold til foreningens vedtægter. Bestyrelsens rolle er at facilitere træfgruppernes arbejde gennem råd og vejledning, samt at tilsikre at træffet afvikles i tråd med foreningens rammer og formål. Side 1 af 13

2 Emner af væsentlig betydning for bestyrelsen er træf-økonomi samt overholdelse af deadlines i forhold til annoncering af træffet i foreningens blad og på hjemmesiden. Økonomisk bindende aftaler, fondsansøgninger og lignende skal indgås af bestyrelsen, medmindre andet er aftalt med træfgruppen. Bestyrelsen vælger en træfansvarlig, som deltager i træfgruppens møder og rapporterer om arbejdet og fremdriften til bestyrelsesmøderne. Den træfansvarlige står for den daglige kontakt til træfgruppen, og rapporterer til bestyrelsen. Den træfansvarlige sørger for at hjælpe gruppen, men tager også ledelse hvis der er mangler på fremdrift, bla. hvis deadlines ikke overholdes. 3.0 Overordnet tidsplan for planlægning Nedenstående skema viser de aktiviteter, som foregår i de forskellige faser af planlægningen. I forbindelse med forudgående træf Senest 9 måneder før træffet Senest 6 måneder før træffet Senest 3 måneder før træffet 1. Et bestyrelsesmedlem vælges som kontaktperson for det kommende træf. 2. I forbindelse med afvikling af det foregående års træf, annonceres der efter medlemmer til træfgruppen 3. Indledende møde mellem den nye træfgruppe og bestyrelsesrepræsentant aftales. 1. Tidspunkt, sted og evt. træf-tema er afklaret og planlagt, og forhåndsreservationer på plads 2. Behovet for leje af telte, toiletter, badekabiner og lignende er klarlagt, og forhåndsreservationer på plads 1. Overordnet program for træffet er klar, og behovet for frivillige på plads 2. Foreløbigt budget fremsendes til bestyrelsen (se maske) 3. Eventuelle gæsteundervisere og eksterne foredragsholdere er booket 1. Program klar til at blive offentliggjort 2. Endeligt budget klar, og sendt til godkendelse hos bestyrelsen. 3. Alle aftaler om pladsleje, og leje af andet udstyr er indgået 4. Alle interessenter har modtaget det endelige program I løbet af de sidste tre måneder før træffet Efter træffets afholdelse 1. Eventuelle justeringer på baggrund af interessenters input foretages 2. Programmet godkendes af bestyrelsen, og sendes til blad, hvor det annonceres (hvis det passer med udgivelsestidspunkt) og til hjemmeside for offentliggørelse. 3. Hjemmesiden opdateres med træfprogram og priser senest 2 måneder før træffet. 4. Tilmelding via nettet påbegyndes senest 1 måned før træffet. Tilmelding lukkes (officielt) en uge før træffet. 1. Senest to måneder efter træffet skal alle udgifter og indtægter samles og afleveres til bestyrelsen. Side 2 af 13

3 Program, pris og tilmelding for træf skal annonceres på foreningens hjemmeside og i foreningens blad. Den officielle tilmelding og træf-info foregår på hjemmesiden, mens annoncering i blad er for info og appetitvækker. Senest 2 måneder før træf skal der være info klar på hjemmesiden med foreløbigt program (webmaster ordner opsætning) Senest 1 måned før træf åbner tilmeldingen på hjemmesiden, og her skal der være et endeligt program klar (webmaster ordner opsætning) Der er deadline for opsætning og trykning af bladet, se hjemmesiden Bestyrelsesgodkendt budget, skal derfor være klar senest 2 mdr. før afholdelse af træffet. 3.1 Gruppens organisation Som regel er der måneder fra træfgruppen mødes første gang, til træffet løber af stabelen. Det kan synes som en lang periode men erfaringen viser, at det er det ikke! Det anbefales kraftigt at træfgruppen udtrykkeligt bliver enige om og aftaler tidsplan og aktiviteter i forhold til den overordnede planlægning (se ovenfor). Træfgruppen opfordres til at kontakte lokalkendte medlemmer af HKR, fra det område træffet skal afholdes i, eller lokale kajakklubber og få dem til at deltage i arbejdet. Det har vist sig meget hensigtsmæssigt med lokalkendskab i forhold til kontakter om dette og hint (eks. elektriker, tømning af septiktank, toiletvogne, fællestelt mv.) Det er tilrådeligt at gruppen selv vælger en person der tager styringen i gruppen. Det er også tilrådeligt at gruppen udveksler information via en fælles cloud løsning, eks, dropbox eller google drive. Hermed har alle adgang til al information, og man drukner ikke i mails. 3.2 Deltagere og budget Deltagerprisen skal lægges således at det giver en nul-balance. Det er ikke hensigten at træffet skal generere overskud til foreningen, ej heller underskud. Er der særlige risiko-betingede poster i budgettet skal dette meddeles bestyrelsen. Et eventuelt budgetteret underskud skal også aftales og godkendes med bestyrelsen. Nedenstående tal kan på nuværende tidspunkt (2013) betragtes som vejledende deltagerantal på vores træf. Det første tal er betalende deltagere, det andet frivillige og instruktører med træf betalt. Vintertræf: (budget lægges efter et break-even ved 40 betalende deltagere) Forårstræf: (budget lægges efter et break-even ved 90 betalende deltagere) Sommertræf: (budget lægges efter et break-even ved 140 betalende deltagere) Efterårstræf: (budget lægges efter et break-even ved 80 betalende deltagere) Deltagerantallet skal kun ses som vejledende, og det er altid en vurdering, hvor mange der forventes at komme. Det afhænger af vejret, placering, pris, tidspunkt, aktiviteter og andre faktorer. Alle omkostninger skal medregnes i prisen incl. kørselsgodtgørelse til træfgruppen, forbrugsvarer mm, se vedlagt budget maske Af hensyn til træf-økonomien skal antallet af Træfbetalte medhjælpere begrænses til: Weekend-træf Max personer Sommertræf Max personer Side 3 af 13

4 Som minimum skal nedenstående indregnes i budgettet i det omfang det er relevant: Pladsleje Leje af udstyr så som telt, toilet/bad vogn, borde/stole ol Indkøb af sikkerhedsudstyr Materialeudgifter til O-løb, ture, workshops Kørsel til træfplanlæggere (herunder bestyrelsens kontaktperson). Omkostninger til deltagende bestyrelsesmedlemmer, der ikke har særlige funktioner knyttet til træffet, tages over foreningens budget Når det endelige budget er fastlagt, tillægges 5% til uforudsete udgifter, hvorefter deltagerbetalingen kan beregnes. 4.0 Økonomi Foreningen Havkajakroerne tegnes formelt af formanden og kassereren. Dette betyder at økonomiske aftaler, såsom pladsleje og lignende i forbindelse med et træf, formelt set skal sendes til disse to for godkendelse inden endelig indgåelse. Bestyrelsen kan dog bestemme, at bestyrelsens repræsentant i træfgruppen kan indgå bindende økonomiske aftaler, så længe disse ligger indenfor det af bestyrelsen godkendte budget. 4.1 Fondsmidler Træfudvalgene kan søge om midler fra relevante fonde, som ligger indenfor foreningens formål. Ansøgningerne skal godkendes af bestyrelsen og underskrives af formanden inden indsendelse. 4.2 Kørselsgodtgørelse Kørselsgodtgørelse udbetales kun til træfgruppen og bestyrelsens repræsentant efter de af bestyrelsen udarbejdede retningslinjer og satser. Anslået kørselsbehov og omkostninger skal fremgå af træfbudget og regnskab. 4.3 Træf betalt Da træfgebyret er afgørende for træffets økonomi, skal antallet af personer med træf betalt nedbringes som beskrevet i afsnit 3.2 Kun instruktører og turledere som på forhånd har aftalt deres aktiviteter med træfgruppen, kan forvente at komme i betragtning til ordningen. Anslået antal personer med træf betalt samt deres funktioner skal fremgå af træfbudget og regnskab. Deltagere med mulighed for betalt træf er: Træfgruppen Hjælpere Instruktører Derudover deltager bestyrelses medlemmer vederlagsfrit, men denne udgift påvirker ikke træføkonomien negativt. Side 4 af 13

5 4.4 Udgift-, budget- og regnskab skabeloner Der er udfærdiget en MS Excel skabelon til brug for træfgruppen til udgifter og til budget og regnskab. Disse skabeloner skal benyttes. For det første er der meget hjælp at hente i skabelonerne, og der mange noter og huskelister at støtte sig til. For det andet gør det arbejdet for vores kasserer meget nemmere, og regnskab kan nemt overføres til vores foreningsregnskab. 4.5 Indkøb Til indkøb af diverse artikler til træffet, kan et forskud overføres til arrangørernes bankkonti, eller udleveres kontant ved henvendelse til kassereren. Arrangørerne kan også foretage indkøb for egen regning, og få refunderet beløbet efterfølgende. I alle tilfælde skal der leveres dokumentation til kassereren. Nedenstående er de ting, der typisk skal indkøbes: toiletpapir, køkkenrulle servietter, engangsbestik, tallerkener, plastglas (hvis der skal bruges udover deltagernes egne) affaldssække skriveartikler, papir, pap, tape, sikkerhedsnåle kaffe, sukker og mælk fyrfadslys 5.0 De enkelte træf og deres typiske indhold Der er vigtigt at vores træf er alsidige og appellerer bredt. Der skal være tekniske udfordringer for den øvede roer, ture og hygge for den afslappede roer, og der skal generelt være en sådan bredde i udbuddet, at både den yngre roer og den ældre roer kan tilfredsstilles. Det skal derfor tilstræbes at der er en god balance mellem teknik, ture og leg. Det er altid populært med kajak-relaterede foredrag om aftenen. Alle træf afsluttes om lørdagen med en fællesmiddag. For det meste foregår det med mad udefra, men der har også været enkelt træf hvor maden er lavet af deltagere. 5.1 Vintertræf..er specielt, da det må følge de forhold, der er i den pågældende svømmehal. Der skal som minimum undervises i rul på forskellige niveauer og i redningsøvelser. Herudover kan der, hvis pladsen tillader det, tilbydes sculling, bracing, vandtilvænning, visualisering og lignende. Der kan planlægges aktiviteter udenfor svømmehallen, såsom relevante besøg og ture på havet. Vær opmærksom på at udnytte al tid i bassinet, mens der er livredder dvs. bassinet må ikke stå tomt. Vær opmærksom på at alle kommer i vandet allerede fredag, og brug tid på at vurdere folks niveau så der kan dannes nogle homogene hold. God ide med en tydelig markering af hvem der er instruktører f.eks. ved ens t-shirt. Træffet begynder fredag eftermiddag og slutter søndag eftermiddag Side 5 af 13

6 5.2 Forårstræf..indeholder som hovedregel et orienteringsløb, der ligger lørdag formiddag. Det er en god måde at ryste medlemmerne sammen på og giver mulighed for at lære nye at kende. Derudover skal der arrangeres ture på minimum niveau 1 og 2. Niveau 3 ture kan planlægges af træfgruppen, men vil typisk blive arrangeret på stedet af deltagerne. Forårstræffet er specielt da det også er her Generalforsamlingen ligger. Der skal derfor gøres ekstra ud af at der er et passende lokale til rådighed hvor der kan opsættes lærred og projektor. Det skal undgås at presse alt for mange aktiviteter ind, da der skal være plads og ro til generalforsamlingen. Træffet begynder fredag eftermiddag og slutter søndag eftermiddag. Kan evt lægges i forbindelse med en pinse eller andre helligdage, så varighed kan udvides. 5.3 Efterårstræf..indeholder som hovedregel et orienteringsløb, der ligger lørdag formiddag. Det er en god måde at ryste medlemmerne sammen på og giver mulighed for at lære nye at kende. Derudover skal der arrangeres ture på minimum niveau 1 og 2. Niveau 3 ture kan planlægges af træfgruppen, men vil typisk blive arrangeret på stedet af deltagerne. Træffet begynder fredag eftermiddag og slutter søndag eftermiddag. 5.4 Sommertræffet..er det store træf af en uges varighed. Der er her mulighed for at køre en blandet landhandel af kurser, workshops, foredrag, roture, grill aften mm. Træffet starter som hovedregel med et orienteringsløb med diverse poster mandag eftermiddag. Det er en god måde at ryste medlemmerne sammen på og giver mulighed for at lære nye at kende. Herudover skal der arrangeres ture på roniveau 1 og 2, samt kortere undervisningsforløb. Ture på niveau 3 arrangeres typisk på stedet af deltagerne. Det er muligt inden for visse rammer at invitere et internationalt navn, som kan stå for diverse undervisningssessioner og/eller foredrag. Ligeledes kan der tilbydes, mod særskilt betaling, undervisning indenfor anerkendte undervisningssystemer, arrangeret af eksterne undervisere (eks. EPP). Der er i det hele taget mere tid og mulighed for at lave workshops. Der har tidligere været lavet workshops i navigation, brug af GPS, snit en åre, sikkerhed, reparation af glasfiber, kølstribe, fiskeri mm, bare for at nævne nogle få. Træffet begynder mandag formiddag og slutter søndag eftermiddag. Lørdag afholdes fællesspisning. Side 6 af 13

7 5.5 Orienteringsløb O-løb er en god måde at ryste folk sammen på og introducere nye medlemmer, men det er ikke et krav at der skal være et. Da der altid er nybegyndere på vores træf og orienteringsløb, er det vigtigt at holdene dannes så der er blandede erfarne og uerfarne på hvert hold. Der skal udpeges en erfaren holdleder (Niveau 3) pr hold, der har ansvaret. 5.6 Fælles middag På alle vores træf har vi som reglen fællesmiddagen om lørdagen. Det er en kærkommen lejlighed til at runde af, få overdraget præmier, sige tak til træfgruppen, finde en ny gruppe mm. Erfaringen siger der ikke bør ligge andre arrangementer herefter. Tilmelding til fællesmiddagen foretages sammen med tilmelding til træffet og betales separat oveni træfprisen. Prisen bør ikke ligge over 150 kroner pr. kuvert. Ved højere pris overføres merprisen til træfprisen 5.7 Natløb Natløb afholdes ofte på vores forårs-, sommer- og efterårstræf. Til natløbet udstyres alle deltagere med knæklys, så alle kan ses i mørket. Se mere herom i vores sikkerhedsinstruks 6.0 Sikkerhed på træffet I hht til de nye regler fra Søfartsstyrelsen har foreningen det overordnede ansvar for sikkerheden på træffet. Da foreningen er for kajakroere på alle niveauer, skal træfdeltagere, der mener at have behov herfor, have mulighed for at deltage i en kortvarig rednings-øvelse inden træfprogrammets øvrige aktiviteter (f.eks. O-løb), så de ikke kommer uforberedte på vandet. Redningsøvelser kan desuden være emnet for en separat workshop og indgår naturligt i fri leg og teknik Den værst tænkelige situation vi kan komme ud for, er en ulykke på et af vores træf. Derfor skal der udvises rettidig omhu i enhver tænkelig situation. Der skal tages ledelse og der skal handles ansvarligt. Ansvaret, hvis noget går galt, falder i første omgang på turleder eller instruktør. Bestyrelsen er dog overordnet ansvarlig for træffets sikkerhed. I øvrigt henvises til vores sikkerhedsinstruks og de retningslinjer der er heri for afholdelse af fællesture, workshops mm. Side 7 af 13

8 7.0 Kommunikation og logistik under træffet Det er vigtigt der er løbende information under hele træffet 7.1 Informationssted Der skal være et Informationssted, hvor deltagerne kan indhente information. Det er en god ide at alle bydes personligt velkommen ved ankomsten, og får en generel information, men det er også vigtigt at man hele tiden kan holde sig ajour med ture, arrangementer, vejrudsigt mm Vigtig information er Pladsinformation (hvor skal jeg hen og hvor kan bilen, teltet, kajakken være) Oversigt over pladsens indretning Træfprogram Infotavle med løbende opfølgning og evt. ændringer af træfprogrammet Oversigt over deltagere, ankomst-registrering af samme Billeder og navne på turledere og undervisere samt træfgruppen Tilmeldingslister til ture og workshops Deltagerlister til forudbestilte aktiviteter Tavle med relevante telefonnumre (Pladsvagt, SOK, skadestue etc.) Vejrmeldinger Søkort og topografiske kort over området Liste over praktiske opgaver, som deltagerne kan tilmelde sig Evt. regler for stedet Information om nærområdet så som nærmeste købmand, bager, tankstation, lægehus mm Det er ligeledes en god idé, at der på et fast tidspunkt, når dagens vand-aktiviteter er slut, afholdes et infomøde hvor der kan samles op på dagens aktiviteter, morgendagens aktiviteter og afklares evt. spørgsmål i plenum. Træfgruppen skal sikre at der er tørreplads til vådt tøj der er et samlingssted til fælles information der er et sted man kan blive varm Desuden bør der være et sted med mulighed for opladning af elektronisk udstyr, dvs. med masser af stikkontakter Tænk ind hvilken information, der er vigtig for deltagerne og supplér gerne det her nævnte. Det er generelt vigtigt at informationsniveauet er højt under træffet. Uvidenhed og usikkerhed skaber ikke en god stemning hos træfdeltagerne. 7.2 Pladsvagt Telefon nr er : Der skal udpeges en pladsvagt, som udstyres med foreningens mobiltelefon i tidsrummet fra turene starter til alle ture er afsluttet og deltagerne er tilbage på pladsen. Mobilnummeret skal være meget tydeligt på Informationsstedet og alle turledere skal have telefonnummeret med på tur. Hvis der indtræder en ulykke eller der er en situation, der kan udvikle sig til en ulykke, skal der øjeblikkelig slås alarm til de relevante myndigheder. Pladsvagten skal vide hvem relevant myndighed er. Der skal tages stilling til om det også er nødvendigt med en nattevagt. Det har desværre vist sig nødvendigt hvis vi har ligget tæt på almen bebyggelse. Side 8 af 13

9 7.3 Instruktører Instruktører på Havkajakroernes træf er generelt baseret på frivilligt arbejde for at holde træf gebyret ned. Det betyder også at kvalificerede instruktører for det meste kan findes blandt egne medlemmer. Instruktører udefra arbejder på lige fod med foreningens egne instruktører, d.v.s. ulønnet. Lønnede instruktører/undervisere må kun bruges til undervisning i specialaktiviteter, som foreningens egne instruktører ikke har kompetencer indenfor eller mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor inden det aktuelle træf. Såfremt træfgruppen ønsker at benytte lønnede instruktører, skal dette godkendes af bestyrelsen, ligesom de aktuelle kursister skal dække omkostningen (brugerbetaling) således at de lønnede instruktører ikke belaster det øvrige træf budget. 7.4 Struktureret erfaringsudveksling indenfor afgrænsede områder En stor del af udbyttet ved at deltage på træf er at få ny viden fra andre roere. I stedet for at dette foregår på 2-mandshånd, mens man sparker kajak, opfordres træfgruppen til at invitere medlemmer med interesse indenfor bestemte områder (f.eks GPS-navigation, fremstilling af proviant, etc.) til at samle ligesindede til udveksling af erfaring og informationer. Der er som reglen altid medlemmer der er villige til at holde workshops i særlige færdigheder, eks. rebøvelser, navigation, glasfiber arbejde mm 7.5 Medhjælpere Praktiske opgaver på selve træffet udføres typisk af frivillige blandt deltagerne. Praktiske opgaver før, under og efter selve træffet, kan udføres af frivillige medhjælpere udefra (fra lokale klubber, osv). Sådanne medhjælpere udefra arbejder på lige fod med foreningens egne medlemmer, dvs. ulønnet. Medhjælpere udefra kan få en lille erkendtlighed, sponsorgave eller rosende omtale til fællesmiddagen, men oppebærer altså ikke løn. Medhjælpere kan, såfremt der er ledige pladser, deltage i gratis træfaktiviteter såsom workshops og ture, men foreningens medlemmer har til enhver tid fortrinsret. Hvis medhjælpere vil deltage i betalte træfaktiviteter, skal de være medlemmer af foreningen og betale for træfdeltagelse. 7.6 Modtagelse på dagen Der bør være mindst et medlem af Træfgruppen, der modtager deltagerne, byder velkommen til træffet og anviser parkering og teltpladser. Ved områder med begrænset parkerings areal er det en rigtig god ide at der er en person der guider deltagere på p-pladsen, således at folk ikke parkerer med 2 m mellem bilerne. Det er også tilrådeligt at der markeres teltområder og kørselsveje på pladsen, så der dels kan holdes åbne veje for kørsel, dels at telte står med passende afstand og brændbælter. Teltområder og færdselsvej markeres med pløkker og mine strimmel. Side 9 af 13

10 7.7 Nærmere definition af roer-niveau 1, 2 og 3 Havkajaroernes ture arrangeres for nemhedens skyld i følgende tre niveauer Niveau 1 Turlængde Varighed Krav om ro-erfaring Farvand Niveau 2 Turlængde Varighed Krav om ro-erfaring Farvand Niveau 3 Turlængde Varighed Krav om ro-erfaring Farvand Max. ca. 10 km Max. ½ dag Ingen, alle kan være med, uanset erfaring Der ros kystnært i beskyttet farvand Max. ca. 20 km Max ½ dag Makker- og evt. selvredning Mindre kryds, bølger og vind 7-8 m/s 25+ km 1/1 dag Forventes at være 100% selvhjulpen under alle forhold Store kryds, åbent hav, vind m/s Niveauerne er ikke udtryk for det enkelte medlems uddannelsesniveau, men deres fysiske form og færdigheder på dagen. Niveauerne skal fremgå af alle arrangerede ture, så nye uerfarne medlemmer har en chance for at orientere sig. 7.8 Placering Da Havkajakroerne er en landsdækkende forening, er det ønsket at træffene skal flytte rundt i landsdelene efter tur. Bestyrelsen beslutter i hvilke landsdele træffene skal afholdes. Generelt skal der arbejdes på at finde en plads som ligger umiddelbart ud til vandet, og hvor toilet- og badeforhold samt adgang til drikkevand er tilstrækkeligt til det antal deltagere der forventes. Hvis der ikke findes toilet- eller badeforhold, skal det undersøges om der findes kloak og strøm på stedet, så der kan lejes de nødvendige toiletter og badekabiner. Vi har også god erfaring med at lægge træf på campingpladser. Fordelen ved campingpladser er at der ofte er en etableret logistik og udrustning man kan benytte sig af, eks. strøm, fælleslokale, køkken, tømning af affaldsspande, bad mm. Ulempen er at man let kan komme til at genere de andre gæster, da vi fylder meget med kajakker og udstyr, og da vi måske ikke er så tidligt i køjen som andre gæster. Det mest bekvemme er hvis der er en tilhørende teltplads eller boldbane vi kan ligge på. Som reglen kræver campingpladser at man indløser et campingpas. De officielle regler siger 1 pas pr 11 deltagere, men oftes kan der forhandles om dette med campingpladsen. Se i øvrigt vores pladsevalueringsskema Side 10 af 13

11 8.0 Underleverandører Havkajakroerne har haft gode erfaringer med flg. 8.1 Teltudlejning Navn Adresse Telefon Jordløse Boldklub Strandbyvej Haarby Faxe Teltudlejning Industrivej Rønnede Sydfyns Partytelte Løvholmen Svendborg Lykkes Udlejning Spangsbjerg Kirkevej Esbjerg Toiletter og bad Navn Adresse Telefon GSV Materieludlejning A/S Industrikrogen Ishøj Knæklys Navn Adresse Telefon Matronics 8.4 Catering Der bruges primært lokale leverandører. Det er vigtigt at understrege overfor leverandørerne, at kunderne er fysisk aktive mennesker, der i løbet af træffet har oparbejdet en ualmindelig god appetit! 9.0 Bilag Tilmeldings seddel til ro ture Rotur-niveau information Sikkerhedsinstruks Maske for budget- og regnskab Plads evaluering (vedlagt som MS word fil) (vedlagt som MS word fil) (vedlagt som PDF fil) (vedlagt som MS excel fil) (vedlagt som MS excel fil) Side 11 af 13

12 Tur til Niveau Turleder Deltager Deltager Side 12 af 13

13 Nærmere definition af roture - niveau 1, 2 og 3 Havkajakroernes ture færdigheds inddeles efter følgende niveauer: Niveau 1 Turlængde Varighed Krav om ro-erfaring Farvand Max. ca. 10 km Max. ½ dag Ingen, alle kan være med, uanset erfaring Der ros kystnært i beskyttet farvand Niveau 2 Turlængde Varighed Krav om ro-erfaring Farvand Max. ca. 20 km Max ½ dag Makker- og evt. selvredning Mindre kryds, bølger og vind 7-8 m/s Niveau 3 Turlængde Varighed Krav om ro-erfaring Farvand Andet 25+ km 1/1 dag Forventes at være 100% selvhjulpen under alle forhold Store kryds, åbent hav, vind op til m/s Husk proviant (brændstof) Der vil være en til to turledere på alle arrangerede roture. Turenes længde og rovand kan blive justeret på dagen afhængig af vejret. Det forudsættes at alle deltager kan gennemføre en makkeredning. Hvis ikke må vedkommende rette henvendelse til en person fra træfudvalget. God tur Side 13 af 13

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2010.

Referat. Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2010. Referat Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2010. Kl. 10 17 i Kolding Kajak Klub, Trindholmsgade 20, Kolding. Tilstede: Lone Pedersen LP 20 91 95 03 Hans Cramer HC 29 72 43 13 Steffen Juul-Sørensen SJS 21 45

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Beslutiningsreferat

BESTYRELSESMØDE. Beslutiningsreferat BESTYRELSESMØDE Beslutiningsreferat Sted: Roskilde Gymnasium Dato: 10. juni 2012 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Mikkel Gundersen, Uffe Witt, Niels Kyhn, Steen Slot- Nielsen, Hans Cramer, Anette Svendsen,

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Hvidbog for Årskonferencer

Hvidbog for Årskonferencer Hvidbog for Årskonferencer Naturvejlederforeningen i Danmark Baggrund Da Naturvejlederforeningen blev stiftet i 1992 blev det aftalt med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen at Naturvejlederforeningen

Læs mere

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km.

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km. Turoversigt 2014 13. 14. Juni - Skibelund tur Start: Fredag d.13.6 kl 17:00 Hjemkomst: Lørdag til frokost Turlængde: 2 x 11 km Medbring: Madpakke og drikkevarer til fredag aften Der er frisk vand på pladsen

Læs mere

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3 Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Instruktørniveauerne DKF instruktør 1 (hav) DKF instruktør 2 (hav) DKF

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Witt, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Hans Cramer, Anette Svendsen, Pernille Svendsen, Jacob

Læs mere

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Gode råd til budgetlægning for projekter

Gode råd til budgetlægning for projekter Gode råd til budgetlægning for projekter Fælles for alle projekter: Mødebudget Hver projektgruppe har sin specielle egenart alt efter, hvordan deres kommissorium er formuleret. Fælles for projektgrupperne

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

TAEKWONDO SOMMERLEJR. HUK- TTI Brande Taekwondo Klub 16-05- 2015

TAEKWONDO SOMMERLEJR. HUK- TTI Brande Taekwondo Klub 16-05- 2015 2015 TAEKWONDO SOMMERLEJR HUK- TTI Brande Taekwondo Klub 16-05- 2015 Indhold 1. Lejrinformation... 2 Ankomst... 2 Taekwondopas... 2 Træningsbånd... 2 Lejrområde... 2 Parkering... 2 Info... 2 Holdledermøde...

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014 Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014 ÅBNINGSTIDER i svømmecenteret gældende fra 11. august 2014 til 31. december 2014 MANDAG 06 00-08 00... Morgensvømning (sportsbassin,

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Et typisk konferenceforløb...

Et typisk konferenceforløb... 1/2-1 ÅR FØR DER BYDES BYDE PÅ ARRANGEMENT 2-6 ÅR FØR NÅR AALBORG ER VALGT SOM VÆRTSBY 1 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN 1 ÅR FØR KONFERENCEN 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN UGERNE OP TIL KONFERENCEN SELVE KONFERENCEN EFTER

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007

Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007 Beagle Klubbens Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks Rev.: Maj 2007 Træder i kraft 1. Januar 1994 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Regnskabs- Gebyr og Omkostningsinstruks....side 4 2.0 Kontingenter...

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

2. Godk. af ref. fra sidste møde. 3. Fastsætte møde række indtil uge 29. 5. Medhjælper og formandsstatus. 7. Opfølgning på aktionslisten

2. Godk. af ref. fra sidste møde. 3. Fastsætte møde række indtil uge 29. 5. Medhjælper og formandsstatus. 7. Opfølgning på aktionslisten 7. maj 2009 Referat Mødedato og tid 7. maj 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, valg af ref. 2. Godk. af ref. fra sidste møde

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august.

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Det er en fornøjelse igen i år at kunne byde velkommen til Silkeborg Swim Cup. 2015-udgaven afholdes helt i samme ånd som tidligere. Vi starter

Læs mere

DØE Region København: Sådan søger du underskudsgaranti

DØE Region København: Sådan søger du underskudsgaranti DØE Region København: Sådan søger du underskudsgaranti (Forfattet at regionsnæstformand Morten Larsen) Ved søgning om underskudsgaranti er det vigtigt at vi (regionsformandsskabet og/eller regionsbestyrelsen)

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Årskalender for aktiviteter i LOF-regi. Januar

Årskalender for aktiviteter i LOF-regi. Januar Januar Indrykke annonce i Jobindex over jobopslag i til den kommende sæson Udarbejdelse og udgivelse af Nyhedsbrev Opgørelse til Faxe Kommunes administration om lokaleudgifter for følgende år Bogføre de

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14.

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14. 24. 26. JANUAR Dato 24. 26. Januar 2014 Sted afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 3-4: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier IT SUMMER CAMP 2015 Dato for arr. og dato for seneste tilmelding bliver offentliggjort i maj. uge z, x. / y. 2015 Ubuntu-Linux, Web-Server, og Basal Web-programmering En extensiv indføring i web-programmering

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Projektbeskrivelse til Byens Hegn Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S.

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 1 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere