Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne"

Transkript

1 Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne Indhold 1.0 Formål Bestyrelsens rolle i træfplanlægningen Overordnet tidsplan for planlægning Gruppens organisation Deltagere og budget Økonomi Fondsmidler Kørselsgodtgørelse Træf betalt Udgift-, budget- og regnskab skabeloner Indkøb De enkelte træf og deres typiske indhold Vintertræf Forårstræf Efterårstræf Sommertræffet Orienteringsløb Natløb Sikkerhed på træffet Kommunikation og logistik under træffet Informationssted Pladsvagt Instruktører Fælles middag Struktureret erfaringsudveksling indenfor afgrænsede områder Medhjælpere Modtagelse på dagen Nærmere definition af roer-niveau 1, 2 og Placering Underleverandører Teltudlejning Toiletter og bad Knæklys Catering Bilag Formål Havkajakroerne er ved at være en stor forening, og vi får tiltagende svært ved at finde pladser med tilstrækkelig kapacitet til vores træf, særligt sommertræffet. Vi er derfor nødt til at være hurtigt ude, og planlægge i god tid. Denne vejledning er tænkt til at sikre, at planlægningen af et træf kan foregå så problemfrit som muligt, og prøver at besvare nogle af de spørgsmål, som oftest opstår i forbindelse med planlægningen. Der er altså tale om en vejledning der dels giver gode råd, dels er en huskeliste og støtte til en træfgruppe, dels skal virke som bestyrelsens værktøj til at sikre at planlægningen er på sporet. Bemærk at der er tale om generelle anbefalinger og hovedregler, der kan afviges, såfremt lokale forhold tilsiger det. 2.0 Bestyrelsens rolle i træfplanlægningen Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at der anholdes træf i henhold til foreningens vedtægter. Bestyrelsens rolle er at facilitere træfgruppernes arbejde gennem råd og vejledning, samt at tilsikre at træffet afvikles i tråd med foreningens rammer og formål. Side 1 af 13

2 Emner af væsentlig betydning for bestyrelsen er træf-økonomi samt overholdelse af deadlines i forhold til annoncering af træffet i foreningens blad og på hjemmesiden. Økonomisk bindende aftaler, fondsansøgninger og lignende skal indgås af bestyrelsen, medmindre andet er aftalt med træfgruppen. Bestyrelsen vælger en træfansvarlig, som deltager i træfgruppens møder og rapporterer om arbejdet og fremdriften til bestyrelsesmøderne. Den træfansvarlige står for den daglige kontakt til træfgruppen, og rapporterer til bestyrelsen. Den træfansvarlige sørger for at hjælpe gruppen, men tager også ledelse hvis der er mangler på fremdrift, bla. hvis deadlines ikke overholdes. 3.0 Overordnet tidsplan for planlægning Nedenstående skema viser de aktiviteter, som foregår i de forskellige faser af planlægningen. I forbindelse med forudgående træf Senest 9 måneder før træffet Senest 6 måneder før træffet Senest 3 måneder før træffet 1. Et bestyrelsesmedlem vælges som kontaktperson for det kommende træf. 2. I forbindelse med afvikling af det foregående års træf, annonceres der efter medlemmer til træfgruppen 3. Indledende møde mellem den nye træfgruppe og bestyrelsesrepræsentant aftales. 1. Tidspunkt, sted og evt. træf-tema er afklaret og planlagt, og forhåndsreservationer på plads 2. Behovet for leje af telte, toiletter, badekabiner og lignende er klarlagt, og forhåndsreservationer på plads 1. Overordnet program for træffet er klar, og behovet for frivillige på plads 2. Foreløbigt budget fremsendes til bestyrelsen (se maske) 3. Eventuelle gæsteundervisere og eksterne foredragsholdere er booket 1. Program klar til at blive offentliggjort 2. Endeligt budget klar, og sendt til godkendelse hos bestyrelsen. 3. Alle aftaler om pladsleje, og leje af andet udstyr er indgået 4. Alle interessenter har modtaget det endelige program I løbet af de sidste tre måneder før træffet Efter træffets afholdelse 1. Eventuelle justeringer på baggrund af interessenters input foretages 2. Programmet godkendes af bestyrelsen, og sendes til blad, hvor det annonceres (hvis det passer med udgivelsestidspunkt) og til hjemmeside for offentliggørelse. 3. Hjemmesiden opdateres med træfprogram og priser senest 2 måneder før træffet. 4. Tilmelding via nettet påbegyndes senest 1 måned før træffet. Tilmelding lukkes (officielt) en uge før træffet. 1. Senest to måneder efter træffet skal alle udgifter og indtægter samles og afleveres til bestyrelsen. Side 2 af 13

3 Program, pris og tilmelding for træf skal annonceres på foreningens hjemmeside og i foreningens blad. Den officielle tilmelding og træf-info foregår på hjemmesiden, mens annoncering i blad er for info og appetitvækker. Senest 2 måneder før træf skal der være info klar på hjemmesiden med foreløbigt program (webmaster ordner opsætning) Senest 1 måned før træf åbner tilmeldingen på hjemmesiden, og her skal der være et endeligt program klar (webmaster ordner opsætning) Der er deadline for opsætning og trykning af bladet, se hjemmesiden Bestyrelsesgodkendt budget, skal derfor være klar senest 2 mdr. før afholdelse af træffet. 3.1 Gruppens organisation Som regel er der måneder fra træfgruppen mødes første gang, til træffet løber af stabelen. Det kan synes som en lang periode men erfaringen viser, at det er det ikke! Det anbefales kraftigt at træfgruppen udtrykkeligt bliver enige om og aftaler tidsplan og aktiviteter i forhold til den overordnede planlægning (se ovenfor). Træfgruppen opfordres til at kontakte lokalkendte medlemmer af HKR, fra det område træffet skal afholdes i, eller lokale kajakklubber og få dem til at deltage i arbejdet. Det har vist sig meget hensigtsmæssigt med lokalkendskab i forhold til kontakter om dette og hint (eks. elektriker, tømning af septiktank, toiletvogne, fællestelt mv.) Det er tilrådeligt at gruppen selv vælger en person der tager styringen i gruppen. Det er også tilrådeligt at gruppen udveksler information via en fælles cloud løsning, eks, dropbox eller google drive. Hermed har alle adgang til al information, og man drukner ikke i mails. 3.2 Deltagere og budget Deltagerprisen skal lægges således at det giver en nul-balance. Det er ikke hensigten at træffet skal generere overskud til foreningen, ej heller underskud. Er der særlige risiko-betingede poster i budgettet skal dette meddeles bestyrelsen. Et eventuelt budgetteret underskud skal også aftales og godkendes med bestyrelsen. Nedenstående tal kan på nuværende tidspunkt (2013) betragtes som vejledende deltagerantal på vores træf. Det første tal er betalende deltagere, det andet frivillige og instruktører med træf betalt. Vintertræf: (budget lægges efter et break-even ved 40 betalende deltagere) Forårstræf: (budget lægges efter et break-even ved 90 betalende deltagere) Sommertræf: (budget lægges efter et break-even ved 140 betalende deltagere) Efterårstræf: (budget lægges efter et break-even ved 80 betalende deltagere) Deltagerantallet skal kun ses som vejledende, og det er altid en vurdering, hvor mange der forventes at komme. Det afhænger af vejret, placering, pris, tidspunkt, aktiviteter og andre faktorer. Alle omkostninger skal medregnes i prisen incl. kørselsgodtgørelse til træfgruppen, forbrugsvarer mm, se vedlagt budget maske Af hensyn til træf-økonomien skal antallet af Træfbetalte medhjælpere begrænses til: Weekend-træf Max personer Sommertræf Max personer Side 3 af 13

4 Som minimum skal nedenstående indregnes i budgettet i det omfang det er relevant: Pladsleje Leje af udstyr så som telt, toilet/bad vogn, borde/stole ol Indkøb af sikkerhedsudstyr Materialeudgifter til O-løb, ture, workshops Kørsel til træfplanlæggere (herunder bestyrelsens kontaktperson). Omkostninger til deltagende bestyrelsesmedlemmer, der ikke har særlige funktioner knyttet til træffet, tages over foreningens budget Når det endelige budget er fastlagt, tillægges 5% til uforudsete udgifter, hvorefter deltagerbetalingen kan beregnes. 4.0 Økonomi Foreningen Havkajakroerne tegnes formelt af formanden og kassereren. Dette betyder at økonomiske aftaler, såsom pladsleje og lignende i forbindelse med et træf, formelt set skal sendes til disse to for godkendelse inden endelig indgåelse. Bestyrelsen kan dog bestemme, at bestyrelsens repræsentant i træfgruppen kan indgå bindende økonomiske aftaler, så længe disse ligger indenfor det af bestyrelsen godkendte budget. 4.1 Fondsmidler Træfudvalgene kan søge om midler fra relevante fonde, som ligger indenfor foreningens formål. Ansøgningerne skal godkendes af bestyrelsen og underskrives af formanden inden indsendelse. 4.2 Kørselsgodtgørelse Kørselsgodtgørelse udbetales kun til træfgruppen og bestyrelsens repræsentant efter de af bestyrelsen udarbejdede retningslinjer og satser. Anslået kørselsbehov og omkostninger skal fremgå af træfbudget og regnskab. 4.3 Træf betalt Da træfgebyret er afgørende for træffets økonomi, skal antallet af personer med træf betalt nedbringes som beskrevet i afsnit 3.2 Kun instruktører og turledere som på forhånd har aftalt deres aktiviteter med træfgruppen, kan forvente at komme i betragtning til ordningen. Anslået antal personer med træf betalt samt deres funktioner skal fremgå af træfbudget og regnskab. Deltagere med mulighed for betalt træf er: Træfgruppen Hjælpere Instruktører Derudover deltager bestyrelses medlemmer vederlagsfrit, men denne udgift påvirker ikke træføkonomien negativt. Side 4 af 13

5 4.4 Udgift-, budget- og regnskab skabeloner Der er udfærdiget en MS Excel skabelon til brug for træfgruppen til udgifter og til budget og regnskab. Disse skabeloner skal benyttes. For det første er der meget hjælp at hente i skabelonerne, og der mange noter og huskelister at støtte sig til. For det andet gør det arbejdet for vores kasserer meget nemmere, og regnskab kan nemt overføres til vores foreningsregnskab. 4.5 Indkøb Til indkøb af diverse artikler til træffet, kan et forskud overføres til arrangørernes bankkonti, eller udleveres kontant ved henvendelse til kassereren. Arrangørerne kan også foretage indkøb for egen regning, og få refunderet beløbet efterfølgende. I alle tilfælde skal der leveres dokumentation til kassereren. Nedenstående er de ting, der typisk skal indkøbes: toiletpapir, køkkenrulle servietter, engangsbestik, tallerkener, plastglas (hvis der skal bruges udover deltagernes egne) affaldssække skriveartikler, papir, pap, tape, sikkerhedsnåle kaffe, sukker og mælk fyrfadslys 5.0 De enkelte træf og deres typiske indhold Der er vigtigt at vores træf er alsidige og appellerer bredt. Der skal være tekniske udfordringer for den øvede roer, ture og hygge for den afslappede roer, og der skal generelt være en sådan bredde i udbuddet, at både den yngre roer og den ældre roer kan tilfredsstilles. Det skal derfor tilstræbes at der er en god balance mellem teknik, ture og leg. Det er altid populært med kajak-relaterede foredrag om aftenen. Alle træf afsluttes om lørdagen med en fællesmiddag. For det meste foregår det med mad udefra, men der har også været enkelt træf hvor maden er lavet af deltagere. 5.1 Vintertræf..er specielt, da det må følge de forhold, der er i den pågældende svømmehal. Der skal som minimum undervises i rul på forskellige niveauer og i redningsøvelser. Herudover kan der, hvis pladsen tillader det, tilbydes sculling, bracing, vandtilvænning, visualisering og lignende. Der kan planlægges aktiviteter udenfor svømmehallen, såsom relevante besøg og ture på havet. Vær opmærksom på at udnytte al tid i bassinet, mens der er livredder dvs. bassinet må ikke stå tomt. Vær opmærksom på at alle kommer i vandet allerede fredag, og brug tid på at vurdere folks niveau så der kan dannes nogle homogene hold. God ide med en tydelig markering af hvem der er instruktører f.eks. ved ens t-shirt. Træffet begynder fredag eftermiddag og slutter søndag eftermiddag Side 5 af 13

6 5.2 Forårstræf..indeholder som hovedregel et orienteringsløb, der ligger lørdag formiddag. Det er en god måde at ryste medlemmerne sammen på og giver mulighed for at lære nye at kende. Derudover skal der arrangeres ture på minimum niveau 1 og 2. Niveau 3 ture kan planlægges af træfgruppen, men vil typisk blive arrangeret på stedet af deltagerne. Forårstræffet er specielt da det også er her Generalforsamlingen ligger. Der skal derfor gøres ekstra ud af at der er et passende lokale til rådighed hvor der kan opsættes lærred og projektor. Det skal undgås at presse alt for mange aktiviteter ind, da der skal være plads og ro til generalforsamlingen. Træffet begynder fredag eftermiddag og slutter søndag eftermiddag. Kan evt lægges i forbindelse med en pinse eller andre helligdage, så varighed kan udvides. 5.3 Efterårstræf..indeholder som hovedregel et orienteringsløb, der ligger lørdag formiddag. Det er en god måde at ryste medlemmerne sammen på og giver mulighed for at lære nye at kende. Derudover skal der arrangeres ture på minimum niveau 1 og 2. Niveau 3 ture kan planlægges af træfgruppen, men vil typisk blive arrangeret på stedet af deltagerne. Træffet begynder fredag eftermiddag og slutter søndag eftermiddag. 5.4 Sommertræffet..er det store træf af en uges varighed. Der er her mulighed for at køre en blandet landhandel af kurser, workshops, foredrag, roture, grill aften mm. Træffet starter som hovedregel med et orienteringsløb med diverse poster mandag eftermiddag. Det er en god måde at ryste medlemmerne sammen på og giver mulighed for at lære nye at kende. Herudover skal der arrangeres ture på roniveau 1 og 2, samt kortere undervisningsforløb. Ture på niveau 3 arrangeres typisk på stedet af deltagerne. Det er muligt inden for visse rammer at invitere et internationalt navn, som kan stå for diverse undervisningssessioner og/eller foredrag. Ligeledes kan der tilbydes, mod særskilt betaling, undervisning indenfor anerkendte undervisningssystemer, arrangeret af eksterne undervisere (eks. EPP). Der er i det hele taget mere tid og mulighed for at lave workshops. Der har tidligere været lavet workshops i navigation, brug af GPS, snit en åre, sikkerhed, reparation af glasfiber, kølstribe, fiskeri mm, bare for at nævne nogle få. Træffet begynder mandag formiddag og slutter søndag eftermiddag. Lørdag afholdes fællesspisning. Side 6 af 13

7 5.5 Orienteringsløb O-løb er en god måde at ryste folk sammen på og introducere nye medlemmer, men det er ikke et krav at der skal være et. Da der altid er nybegyndere på vores træf og orienteringsløb, er det vigtigt at holdene dannes så der er blandede erfarne og uerfarne på hvert hold. Der skal udpeges en erfaren holdleder (Niveau 3) pr hold, der har ansvaret. 5.6 Fælles middag På alle vores træf har vi som reglen fællesmiddagen om lørdagen. Det er en kærkommen lejlighed til at runde af, få overdraget præmier, sige tak til træfgruppen, finde en ny gruppe mm. Erfaringen siger der ikke bør ligge andre arrangementer herefter. Tilmelding til fællesmiddagen foretages sammen med tilmelding til træffet og betales separat oveni træfprisen. Prisen bør ikke ligge over 150 kroner pr. kuvert. Ved højere pris overføres merprisen til træfprisen 5.7 Natløb Natløb afholdes ofte på vores forårs-, sommer- og efterårstræf. Til natløbet udstyres alle deltagere med knæklys, så alle kan ses i mørket. Se mere herom i vores sikkerhedsinstruks 6.0 Sikkerhed på træffet I hht til de nye regler fra Søfartsstyrelsen har foreningen det overordnede ansvar for sikkerheden på træffet. Da foreningen er for kajakroere på alle niveauer, skal træfdeltagere, der mener at have behov herfor, have mulighed for at deltage i en kortvarig rednings-øvelse inden træfprogrammets øvrige aktiviteter (f.eks. O-løb), så de ikke kommer uforberedte på vandet. Redningsøvelser kan desuden være emnet for en separat workshop og indgår naturligt i fri leg og teknik Den værst tænkelige situation vi kan komme ud for, er en ulykke på et af vores træf. Derfor skal der udvises rettidig omhu i enhver tænkelig situation. Der skal tages ledelse og der skal handles ansvarligt. Ansvaret, hvis noget går galt, falder i første omgang på turleder eller instruktør. Bestyrelsen er dog overordnet ansvarlig for træffets sikkerhed. I øvrigt henvises til vores sikkerhedsinstruks og de retningslinjer der er heri for afholdelse af fællesture, workshops mm. Side 7 af 13

8 7.0 Kommunikation og logistik under træffet Det er vigtigt der er løbende information under hele træffet 7.1 Informationssted Der skal være et Informationssted, hvor deltagerne kan indhente information. Det er en god ide at alle bydes personligt velkommen ved ankomsten, og får en generel information, men det er også vigtigt at man hele tiden kan holde sig ajour med ture, arrangementer, vejrudsigt mm Vigtig information er Pladsinformation (hvor skal jeg hen og hvor kan bilen, teltet, kajakken være) Oversigt over pladsens indretning Træfprogram Infotavle med løbende opfølgning og evt. ændringer af træfprogrammet Oversigt over deltagere, ankomst-registrering af samme Billeder og navne på turledere og undervisere samt træfgruppen Tilmeldingslister til ture og workshops Deltagerlister til forudbestilte aktiviteter Tavle med relevante telefonnumre (Pladsvagt, SOK, skadestue etc.) Vejrmeldinger Søkort og topografiske kort over området Liste over praktiske opgaver, som deltagerne kan tilmelde sig Evt. regler for stedet Information om nærområdet så som nærmeste købmand, bager, tankstation, lægehus mm Det er ligeledes en god idé, at der på et fast tidspunkt, når dagens vand-aktiviteter er slut, afholdes et infomøde hvor der kan samles op på dagens aktiviteter, morgendagens aktiviteter og afklares evt. spørgsmål i plenum. Træfgruppen skal sikre at der er tørreplads til vådt tøj der er et samlingssted til fælles information der er et sted man kan blive varm Desuden bør der være et sted med mulighed for opladning af elektronisk udstyr, dvs. med masser af stikkontakter Tænk ind hvilken information, der er vigtig for deltagerne og supplér gerne det her nævnte. Det er generelt vigtigt at informationsniveauet er højt under træffet. Uvidenhed og usikkerhed skaber ikke en god stemning hos træfdeltagerne. 7.2 Pladsvagt Telefon nr er : Der skal udpeges en pladsvagt, som udstyres med foreningens mobiltelefon i tidsrummet fra turene starter til alle ture er afsluttet og deltagerne er tilbage på pladsen. Mobilnummeret skal være meget tydeligt på Informationsstedet og alle turledere skal have telefonnummeret med på tur. Hvis der indtræder en ulykke eller der er en situation, der kan udvikle sig til en ulykke, skal der øjeblikkelig slås alarm til de relevante myndigheder. Pladsvagten skal vide hvem relevant myndighed er. Der skal tages stilling til om det også er nødvendigt med en nattevagt. Det har desværre vist sig nødvendigt hvis vi har ligget tæt på almen bebyggelse. Side 8 af 13

9 7.3 Instruktører Instruktører på Havkajakroernes træf er generelt baseret på frivilligt arbejde for at holde træf gebyret ned. Det betyder også at kvalificerede instruktører for det meste kan findes blandt egne medlemmer. Instruktører udefra arbejder på lige fod med foreningens egne instruktører, d.v.s. ulønnet. Lønnede instruktører/undervisere må kun bruges til undervisning i specialaktiviteter, som foreningens egne instruktører ikke har kompetencer indenfor eller mulighed for at tilegne sig kompetencer indenfor inden det aktuelle træf. Såfremt træfgruppen ønsker at benytte lønnede instruktører, skal dette godkendes af bestyrelsen, ligesom de aktuelle kursister skal dække omkostningen (brugerbetaling) således at de lønnede instruktører ikke belaster det øvrige træf budget. 7.4 Struktureret erfaringsudveksling indenfor afgrænsede områder En stor del af udbyttet ved at deltage på træf er at få ny viden fra andre roere. I stedet for at dette foregår på 2-mandshånd, mens man sparker kajak, opfordres træfgruppen til at invitere medlemmer med interesse indenfor bestemte områder (f.eks GPS-navigation, fremstilling af proviant, etc.) til at samle ligesindede til udveksling af erfaring og informationer. Der er som reglen altid medlemmer der er villige til at holde workshops i særlige færdigheder, eks. rebøvelser, navigation, glasfiber arbejde mm 7.5 Medhjælpere Praktiske opgaver på selve træffet udføres typisk af frivillige blandt deltagerne. Praktiske opgaver før, under og efter selve træffet, kan udføres af frivillige medhjælpere udefra (fra lokale klubber, osv). Sådanne medhjælpere udefra arbejder på lige fod med foreningens egne medlemmer, dvs. ulønnet. Medhjælpere udefra kan få en lille erkendtlighed, sponsorgave eller rosende omtale til fællesmiddagen, men oppebærer altså ikke løn. Medhjælpere kan, såfremt der er ledige pladser, deltage i gratis træfaktiviteter såsom workshops og ture, men foreningens medlemmer har til enhver tid fortrinsret. Hvis medhjælpere vil deltage i betalte træfaktiviteter, skal de være medlemmer af foreningen og betale for træfdeltagelse. 7.6 Modtagelse på dagen Der bør være mindst et medlem af Træfgruppen, der modtager deltagerne, byder velkommen til træffet og anviser parkering og teltpladser. Ved områder med begrænset parkerings areal er det en rigtig god ide at der er en person der guider deltagere på p-pladsen, således at folk ikke parkerer med 2 m mellem bilerne. Det er også tilrådeligt at der markeres teltområder og kørselsveje på pladsen, så der dels kan holdes åbne veje for kørsel, dels at telte står med passende afstand og brændbælter. Teltområder og færdselsvej markeres med pløkker og mine strimmel. Side 9 af 13

10 7.7 Nærmere definition af roer-niveau 1, 2 og 3 Havkajaroernes ture arrangeres for nemhedens skyld i følgende tre niveauer Niveau 1 Turlængde Varighed Krav om ro-erfaring Farvand Niveau 2 Turlængde Varighed Krav om ro-erfaring Farvand Niveau 3 Turlængde Varighed Krav om ro-erfaring Farvand Max. ca. 10 km Max. ½ dag Ingen, alle kan være med, uanset erfaring Der ros kystnært i beskyttet farvand Max. ca. 20 km Max ½ dag Makker- og evt. selvredning Mindre kryds, bølger og vind 7-8 m/s 25+ km 1/1 dag Forventes at være 100% selvhjulpen under alle forhold Store kryds, åbent hav, vind m/s Niveauerne er ikke udtryk for det enkelte medlems uddannelsesniveau, men deres fysiske form og færdigheder på dagen. Niveauerne skal fremgå af alle arrangerede ture, så nye uerfarne medlemmer har en chance for at orientere sig. 7.8 Placering Da Havkajakroerne er en landsdækkende forening, er det ønsket at træffene skal flytte rundt i landsdelene efter tur. Bestyrelsen beslutter i hvilke landsdele træffene skal afholdes. Generelt skal der arbejdes på at finde en plads som ligger umiddelbart ud til vandet, og hvor toilet- og badeforhold samt adgang til drikkevand er tilstrækkeligt til det antal deltagere der forventes. Hvis der ikke findes toilet- eller badeforhold, skal det undersøges om der findes kloak og strøm på stedet, så der kan lejes de nødvendige toiletter og badekabiner. Vi har også god erfaring med at lægge træf på campingpladser. Fordelen ved campingpladser er at der ofte er en etableret logistik og udrustning man kan benytte sig af, eks. strøm, fælleslokale, køkken, tømning af affaldsspande, bad mm. Ulempen er at man let kan komme til at genere de andre gæster, da vi fylder meget med kajakker og udstyr, og da vi måske ikke er så tidligt i køjen som andre gæster. Det mest bekvemme er hvis der er en tilhørende teltplads eller boldbane vi kan ligge på. Som reglen kræver campingpladser at man indløser et campingpas. De officielle regler siger 1 pas pr 11 deltagere, men oftes kan der forhandles om dette med campingpladsen. Se i øvrigt vores pladsevalueringsskema Side 10 af 13

11 8.0 Underleverandører Havkajakroerne har haft gode erfaringer med flg. 8.1 Teltudlejning Navn Adresse Telefon Jordløse Boldklub Strandbyvej Haarby Faxe Teltudlejning Industrivej Rønnede Sydfyns Partytelte Løvholmen Svendborg Lykkes Udlejning Spangsbjerg Kirkevej Esbjerg Toiletter og bad Navn Adresse Telefon GSV Materieludlejning A/S Industrikrogen Ishøj Knæklys Navn Adresse Telefon Matronics 8.4 Catering Der bruges primært lokale leverandører. Det er vigtigt at understrege overfor leverandørerne, at kunderne er fysisk aktive mennesker, der i løbet af træffet har oparbejdet en ualmindelig god appetit! 9.0 Bilag Tilmeldings seddel til ro ture Rotur-niveau information Sikkerhedsinstruks Maske for budget- og regnskab Plads evaluering (vedlagt som MS word fil) (vedlagt som MS word fil) (vedlagt som PDF fil) (vedlagt som MS excel fil) (vedlagt som MS excel fil) Side 11 af 13

12 Tur til Niveau Turleder Deltager Deltager Side 12 af 13

13 Nærmere definition af roture - niveau 1, 2 og 3 Havkajakroernes ture færdigheds inddeles efter følgende niveauer: Niveau 1 Turlængde Varighed Krav om ro-erfaring Farvand Max. ca. 10 km Max. ½ dag Ingen, alle kan være med, uanset erfaring Der ros kystnært i beskyttet farvand Niveau 2 Turlængde Varighed Krav om ro-erfaring Farvand Max. ca. 20 km Max ½ dag Makker- og evt. selvredning Mindre kryds, bølger og vind 7-8 m/s Niveau 3 Turlængde Varighed Krav om ro-erfaring Farvand Andet 25+ km 1/1 dag Forventes at være 100% selvhjulpen under alle forhold Store kryds, åbent hav, vind op til m/s Husk proviant (brændstof) Der vil være en til to turledere på alle arrangerede roture. Turenes længde og rovand kan blive justeret på dagen afhængig af vejret. Det forudsættes at alle deltager kan gennemføre en makkeredning. Hvis ikke må vedkommende rette henvendelse til en person fra træfudvalget. God tur Side 13 af 13

Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne Revideret april 2009 og sept. 09 / Lone P.

Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne Revideret april 2009 og sept. 09 / Lone P. Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne Revideret april 2009 og sept. 09 / Lone P. Havkajakroerne er ved at være en stor forening, og vi får tiltagende svært ved at finde pladser med tilstrækkelig

Læs mere

Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne Revideret januar 2011

Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne Revideret januar 2011 Vejledning for arrangører af træf i Havkajakroerne Revideret januar 2011 Havkajakroerne er ved at være en stor forening, og vi får tiltagende svært ved at finde pladser med tilstrækkelig kapacitet til

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 10. august 2014. Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 10. august 2014. Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 10. august 2014 Deltagere: Afbud: Referent: Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla Susanne, Rie Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Præsentationsrunde...

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl.

1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl. LOKALE REGLER FOR DANSK VANDRELAUG, AARHUS AFDELING 5.udgave, januar 2015. 1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl.dk

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3 Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Instruktørniveauerne DKF instruktør 1 (hav) DKF instruktør 2 (hav) DKF

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. april 2014. Steen, Lars, Anette, Ulla. Deltagere: Ikke mødt:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. april 2014. Steen, Lars, Anette, Ulla. Deltagere: Ikke mødt: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. april 2014 Deltagere: Steen, Lars, Anette, Ulla Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Kommentarer til sidste referat... 2

Læs mere

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg 1 Roudvalg Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012 Referat Deltagere: Poul, Kurt, Marianne, Louise, Christina, 2xFlemming, Jørgen Damgaard og Jesper Afbud: Pia, Preben, Birger, Leif og Jørgen

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 Tjekliste: Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 3. april 2017 2. Ansøg

Læs mere

Hvidbog for Årskonferencer

Hvidbog for Årskonferencer Hvidbog for Årskonferencer Naturvejlederforeningen i Danmark Baggrund Da Naturvejlederforeningen blev stiftet i 1992 blev det aftalt med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen at Naturvejlederforeningen

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012

HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012 HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012 Niveauer og færdigheder Med udgangspunkt i EPP2 (EURO PADDLE PASS) som bliver brugt til frigivelse af nye havkajakroere

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Regler og anbefalinger

Regler og anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler og anbefalinger Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling 10. maj 2012 Regler og Anbefalinger for Nords medlemmer, vedtaget 2012 Side 1 af 9 0. Indledning I

Læs mere

I er velkommen til at kontakte en af os fra Styregruppen ved evt. tvivlsspørgsmål.

I er velkommen til at kontakte en af os fra Styregruppen ved evt. tvivlsspørgsmål. FredagsÅbents Styregruppe Jette Birkholm Hedevej 4 62261366/25111758 Lina Nielsen Kirkevej 10 62262715/22858239 Anne-Marie Cederberg Vævervej 4 23393233 Line Silo-Bøjstrup Haugstedvænget 8 20724395 Sabine

Læs mere

Om Kerteminde Kajakklub

Om Kerteminde Kajakklub Siden er sidst revideret den 2. januar 2016 af GRL Om Kerteminde Kajakklub Kerteminde Kajakklub blev etableret i juni 2005 ved en stiftende generalforsamling og er således stadig en ny klub. Det betyder,

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

Netværkshåndbog for JA

Netværkshåndbog for JA Netværkshåndbog for JA Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Alle netværk under JA kan holde møder og gennemføre arrangementer Når netværk under JA afholder et arrangement eller anden aktivitet, kan de

Læs mere

Temaet er udvikling og synlighed

Temaet er udvikling og synlighed MEDARBEJDERTRÆF 2013 Temaet er udvikling og synlighed 25. 26. maj 2013 Det er vigtigt at Dansk Vandrelaugs medarbejdere mødes på tværs af afdelingerne for at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Måske

Læs mere

Rejse- og turpolitik

Rejse- og turpolitik Rejse- og turpolitik 1. Formål Formålet med denne politik er at give retningslinier for rejser, hvor SIF-Fodbold er den part der repræsenteres. Dernæst at vejlede i planlægningen af rejser. 2. Generelt

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling A: Sikkerhedsbestemmelser for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling 1 Formål og gyldighed Sikkerhedsbestemmelserne skal

Læs mere

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km.

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km. Turoversigt 2014 13. 14. Juni - Skibelund tur Start: Fredag d.13.6 kl 17:00 Hjemkomst: Lørdag til frokost Turlængde: 2 x 11 km Medbring: Madpakke og drikkevarer til fredag aften Der er frisk vand på pladsen

Læs mere

Kajakreglement for Hellerup Roklub

Kajakreglement for Hellerup Roklub Kajakreglement for Hellerup Roklub Indhold 1. Adgang til kajakroning... 2 2. Kajakstatus... 2 3. Kajaksæsoner... 2 4. Dagligt kajakområde... 2 5. Sommer-ro-område... 2 Turkajak... 2 Havkajak... 2 6. Unge

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Huskeliste inden kursus/lejrstart

Huskeliste inden kursus/lejrstart Huskeliste inden kursus/lejrstart Kalenderoversigt for kursus- og lejrledere Hvad skal jeg som kursus- eller lejrleder huske inden aktiviteten begynder? Det kan være svært at holde overblik over vigtige

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2010.

Referat. Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2010. Referat Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2010. Kl. 10 17 i Kolding Kajak Klub, Trindholmsgade 20, Kolding. Tilstede: Lone Pedersen LP 20 91 95 03 Hans Cramer HC 29 72 43 13 Steffen Juul-Sørensen SJS 21 45

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

31. oktober - 2. november

31. oktober - 2. november 31. oktober - 2. november 25 ÅRS JUBILÆUM INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 60.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2014 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014 Sikkerhedsbestemmelser Den 20. februar 2014 Quick guide Erfaringsniveau, rettigheder og forudsætninger Rettigheder: lodret kolonne til venstre Niveauer: øverste vandrette celle Forudsætninger: I grå felter

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

DM I Marathon 2011. Kano og Kajakklubben 361 Nybro-Furå Kano- & Kajakklub Gladsaxe Kano og Kajakklub

DM I Marathon 2011. Kano og Kajakklubben 361 Nybro-Furå Kano- & Kajakklub Gladsaxe Kano og Kajakklub DM I Marathon 2011 Regatta DANMARKS Gladsaxe ROSTADION Bagsværd Sø 3.& 4. September Dansk Kano- og Kajak Forbund og Regatta Gladsaxe indbyder til Regatta Gladsaxe og Dansk Kano og Kajak Forbund inviterer

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Skærbæk Kajakklubs Introduktionskursus for nye medlemmer Formål At give kursisten en grundig introduktion til klubbens regler og praksis, samt at

Skærbæk Kajakklubs Introduktionskursus for nye medlemmer Formål At give kursisten en grundig introduktion til klubbens regler og praksis, samt at Skærbæk Kajakklubs Introduktionskursus for nye medlemmer Formål At give kursisten en grundig introduktion til klubbens regler og praksis, samt at gøre kursisten i stand til at færdes sikkert i klubbens

Læs mere

Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse udarbejdet af havkajaksamrådet Formål Generelt

Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse udarbejdet af havkajaksamrådet Formål Generelt Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse udarbejdet af havkajaksamrådet Udkast revideret af Havkajaksamrådet revideret 19 april 2004 Gramattisk rettet 21 sep 2004 Formål Formålet med

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26

Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26 Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26 Vingesuset 1/7 Indhold 1. Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder... 3 1.1. Bestyrelsesmøder... 3 2. Beslutninger...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Beslutiningsreferat

BESTYRELSESMØDE. Beslutiningsreferat BESTYRELSESMØDE Beslutiningsreferat Sted: Roskilde Gymnasium Dato: 10. juni 2012 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Mikkel Gundersen, Uffe Witt, Niels Kyhn, Steen Slot- Nielsen, Hans Cramer, Anette Svendsen,

Læs mere

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget September 2015 Informationsfolder Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger I denne folder har uddannelsesudvalget samlet relevant

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

ALM BRAND AALBORG CUP

ALM BRAND AALBORG CUP 6-8. november 2015 INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 30.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2015 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 26. GANG TIL AALBORG

Læs mere

VIGTIGE TING AT HUSKE PÅ

VIGTIGE TING AT HUSKE PÅ HOLDLEDERBREV 18. - 20. SEPTEMBER 2015 Så er det tid til årets Aktivlejr, som de fleste af jer allerede ved, er en tilbagevendende tradition i landsdel 1. En hyggelig lejr, hvor vi sover i telt, laver

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

Uddannelsespolitik i Kerteminde Kajakklub Vedtaget af bestyrelsen den 26. januar 2016

Uddannelsespolitik i Kerteminde Kajakklub Vedtaget af bestyrelsen den 26. januar 2016 Uddannelsespolitik i Kerteminde Kajakklub Vedtaget af bestyrelsen den 26. januar 2016 Indledning Vi ønsker i Kerteminde Kajakklub, at klubbens medlemmer er så veluddannede som muligt i kajak og kano for

Læs mere

Beskrivelse DKF s grejbanksordning

Beskrivelse DKF s grejbanksordning Bilag til punkt 6 Beskrivelse DKF s grejbanksordning Dato Generelt Grejbank 14. JANUAR 2004 revideret Christian Jacobsen Heri beskrives detaljerne i aftalen omkring klubbers funktion som grejbank. Der

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 Grejbank Klatrevæg Kano Kajak GPS Mountainbike Førstehjælp .... Forord. 3 En dag på vandet 4 En dag på mountainbike 5 En dag på klatrevæggen. 6 GPS skattejagt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DISTRIKT 45 DANSK KLUB NR. 105 DREJEBOG for klubbens bestyrelse Nedenstående retningslinjer skal vedtages på en generalforsamling og kan derefter kun ændres på en efterfølgende

Læs mere

HUSK Hvis du har spørgsmål undervejs, må du meget gerne kontakte os. NemTilmeld. Online kursus. Din genvej til at få mest muligt ud af NemTilmeld

HUSK Hvis du har spørgsmål undervejs, må du meget gerne kontakte os. NemTilmeld. Online kursus. Din genvej til at få mest muligt ud af NemTilmeld HUSK Hvis du har spørgsmål undervejs, må du meget gerne NemTilmeld Online kursus Din genvej til at få mest muligt ud af NemTilmeld Indholdsfortegnelse s. 4 Basisarrangement Her lærer du at oprette et arrangement

Læs mere

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

NATURMØDET 2017 AKTØRHÅNDBOG NATUR MØDET FOLKEMØDE OM NATUR

NATURMØDET 2017 AKTØRHÅNDBOG NATUR MØDET FOLKEMØDE OM NATUR 2017 AKTØRHÅNDBOG NATUR MØDET FOLKEMØDE OM NATUR INDHOLD Om Naturmødet... 3 Tilmelding af aktiviteter... 5 Tilmelding af stadeplads samt tilhørende begivenheder... 6 Priser for leje af stadepladser og

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening

Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening 22-02-2012 19:00 Hos i Fredensborg Mødetype: Bestyrelsesmøde /opfølgning Referent: Helle Ordstyrer: Deltagere: (kasserer og bedstemor til ra, Victor og Emma)

Læs mere

Odense Universitets Svømmehal. 1.juni - 3. juni 2012

Odense Universitets Svømmehal. 1.juni - 3. juni 2012 Odense Universitets Svømmehal 1.juni - 3. juni 2012 Vi indbyder hermed til H.C. Andersen Swim Cup 2012 fra fredag den 1. juni til søndag den 3. juni 2012 Odense Universitets Svømmehal Campusvej 55 5230

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009.

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Der er 158 der har været inde på hjemmesiden og udfyldt spørgeskemaet. Mange har svaret på alle spørgsmål, men nogle har sprunget enkelte spørgsmål over, og andre

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi.

En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi. En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi. Det er ikke så svært, og slet ikke hvis man bruger nedenstående hints og gode råd. Det er vigtigt at læse dokumentet som inspiration, for derefter

Læs mere

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT SUSANNE BACH RASMUSSEN susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 Kalundborgmessen2014 invitation til foreninger Kalundborgegnens Erhvervsråd tilbyder - igen i år - foreninger

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier IT SUMMER CAMP 2015 Dato for arr. og dato for seneste tilmelding bliver offentliggjort i maj. uge z, x. / y. 2015 Ubuntu-Linux, Web-Server, og Basal Web-programmering En extensiv indføring i web-programmering

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

Udvalg. Bygningsvedligeholdelses. Fest- og aktivitetsudvalg: Fællesspisningsudvalg: Fælleshusudvalg: Fmd: Anker Hedegaard, nr. 32

Udvalg. Bygningsvedligeholdelses. Fest- og aktivitetsudvalg: Fællesspisningsudvalg: Fælleshusudvalg: Fmd: Anker Hedegaard, nr. 32 Udvalg Bygningsvedligeholdelses udvalg: Fmd: Anker Hedegaard, nr. 32 Per Byberg Jensen, nr. 36 Fest- og aktivitetsudvalg: Fmd: Erik Ejlskov, nr. 14 Tove Mulnæs, nr. 10 Fællesspisningsudvalg: Lotte Nielsen,

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere

Analyse og konklusion af undersøgelse vedr. aflysning af Landsskyttestævne

Analyse og konklusion af undersøgelse vedr. aflysning af Landsskyttestævne Analyse og konklusion af undersøgelse vedr. aflysning af Landsskyttestævne 2015 På baggrund af aflysningen af Landsskyttestævnet 2015 som skulle have været afholdt i uge 27, besluttede styregruppen for

Læs mere

Tovholderrollen. En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder.

Tovholderrollen. En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder. Tovholderrollen En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder. Rollen indebærer, at man planlægger og arrangerer holdenes deltagelse i eksterne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 7 sæson 2006/07 Dato: Mandag 4. september 2006 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Bjørn

Læs mere

28 30 Januar. Dato. Sted. Lyngby Open Google Map. Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden.

28 30 Januar. Dato. Sted. Lyngby Open Google Map. Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. Dato Sted 28 30 Januar afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2-3: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 4-5: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej 44, Lyngby.

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open 19. 21. januar 2018 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009.

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Der er 158 der har været inde på hjemmesiden og udfyldt spørgeskemaet. Mange har svaret på alle spørgsmål, men nogle har sprunget enkelte spørgsmål over, og andre

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere