m»^. i<0 %v=i '& ICO K-'^il ^ % ?' > ^-r::^.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "m»^. i<0 %v=i '& ICO K-'^il ^ % ?'-- - . > ^-r::^."

Transkript

1 I <D i<0 m»^. ve io ICO -4 %v=i '& K-'^il ^-r::^.?'-- -. > ^ %.*

2 «V W% V^

3

4

5 ,-^ '-0 X

6 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Univers ity of Toronto littp://www.arcliive.org/details/florentiusbergstooiime

7 ^^9 (c gi o re n txw^ S3 ctj^it røm euet; l'jcrømanircn paa Jllølø. c r i i] i n a ( ^ o r t æ ( ( i n c; af %:>*' Trpft Ol) forlajt nf 3. rø. Glmentoft

8 PTi5 60 Hl'Sl^

9 @n beld'g Zvm^, ctt iubve, nt<rgtig vit ^cv»<rgc^' Hg mc^ "Danne t mit 25iTf>/ (j>g _ rtit, foin <i»vffcre bene Stemme løb, 3:^cn feireb' ovcc (Ci>ivl og ^rvgt og ^'ø^. (D! ^t'mlcns ^Im og iivfete moi-gcnjtjiri- Vav timigt :>3rtrnet6 ømme ^jci-te fjci-; ^vrt 3^ngling6Artv mig trvlleb' ^'uglene e^ng, VTatufcns pragt og <^at»et9 bølgegang. ^vai* 6rt tilfmiilte mig paa iliyeta Strøm Zibt gjennem Taage, lig en ^unfel ^røm, jdct Hart i Jtlanbene»arme fjerte boer, min ^ølelfc Wep Tanfe, Canfcn (Drfc.

10 3eg elf?ci- bøgens ^nbe, '^gens l\f«ft, lucrt ogfrt«unge plantes fi-iffc Qaft; 3eg clftev XXutibB fvie Ivfe 2(rtn6, ^oreent mc6 ^ortibe Ittob, reb CcofTabs ^a^nb. 3eg l)«bcc (Drcrtrocns onbe luagt Og ^rtjlene Tr<vIbom, ItTørFete jtumle pagt; jdccfoc jeg fx><ri*gec bet til \ib\ie ^ieb IXlin pen f?al tolfe pitgt og :Rjcvligbeb. ^øt: jeg mig gla?be vcb bet ^aab, ben vcfø(>, Ht, eljtte S>ati! 3Du lyttec til min l^øii; 3r<x mene jeg artnbcc t bin ømme ^«vn, tjeg offrei: jcig min,jrvb, min yi>, mit Bavn. 21. Stmctittd^nr.

11 1^ o 1 1 a I c. ' 3'it]ttuni3cr i utunbcn <Btiii (uit^e, (ii]e fiben Xc* iippfumu^ iifln1ii]nrniic»'^anknna pii ^flumbate*^/' fibcn bcktavitt!? "3'iifinb Oi] ccn ^Xa\é" ^-orktlliiuicr, fiben t^orc olbiiormffe Sa(3acréi Xib inmbi't ftcbfe jli- {(cnbc?jnbcft. ^liirtuum, 9ti{m er iffe.c-)ih'rmanb'5- foft; vrofaiffc 3^iiUniiu]er gdbc (ettcvc nrb; Ci^faa maaffce forbi be kt)t fi{\ (ettere fretnfiije. S'et ec ifvtv i vore S'iber, at ^tomanbti^terc ere inbintijebe ^Mabfer \^aa ij^ænfene yna.^milberne boy bem, bcr c\\\>c oé tafrnutyrti].^>arpf(eriv.oinlfet er l^uy tercné a^iieeb anbet, enb at opfriffe, op^ih' auenncffety aanbe(u]e 3>æfen, brfltjc bet inbre 23(if ubab fremab tilbage; bette fibfte er juft ^TolH'flebigtc* ren'5 eiieiittiiic -l^iem. ^i^ benæt^ner tnan barn rette* li(]en /^StoiH-tlift" forbi ban font»er bet ^orbi* i]ani]ne, foryncjer boab e(feré maatte celbe:? oi) enbetitjcn benbøe. (Sfaber enboti bane Jnbbitbincj^fraft ^eijiiunibcber, for (iln^o 9iiiUii]beb ban ci [tilter anben.^jemniel, enb ])a]\é etjen A'-ijerne; faa tilbore \}(iné tsfilbrini^er en forbii]an(3en fjernere eller nærmere S'ib; 09 felo om Samtiben taler ban l'do, i ^^H\Tterito. ) Sftec ^Cnmobning.

12 3 te )l^fte 100 ^lat ]'aa lutr bar ^en roman* tiffe 3^i;Ui'fuiift florerer ()er i C^iiropvi mcer effcc mintre ffjoiit: te nutrfeluje JDboerc l;cr ih'ften for o^> ihire bc forfte artntre, i)oé ^Dem in ^aft(anbé= mænb l)a\>c i]aaet i 3fo(c. SOien 3fo(emefterne mire iffc alle 2}ieftcre iaatan fom olbfrnirb: -*i.h\tftcu i 2Bafefie(t) opluner alk bc tpffe '' ranbifoner" oc; '/'!)3ame(aer" meb fanu bcre^o febfoiiimeliiu' 3otffenbe.?yranferiic baoe i]iort inanyfo(bii]c 5(fUti]t]ere o*] frem* briujt nue S>arietcter, noijfe fjønne, iio^le ffjøiine, men nu \>i\a 5ibftniiuicn otjfaa noi](c ijiftiiie. 3 3:i)bff(anb, fom Oi] ubenfor bcfte 2anb, ijjorbe ben ømme ffccrmeriffe Sfuijuft Safontaine en i^dmrenbe i?i)ffe. S'e Xaarer, bm bav ubfrneuet, iffe l^eb an* bet 3)U\^M enb ]n romaiuirfc.^oi](erie, inlbe famlcbc fuune ba\>e ubfi)(bt en ubtørret ^iffebam. Stu fenere ffiiue be maiiijc ni lnbe a30i]nmanbi?(æ'^?jtarfebtflhire 9obt funne ubtorrc Skammen, inbfui^enbe ben (afon* tainiffe Xaarebebotbinij. STu bah H Pi3faa tn kc i be fo(bere i?anbe faacr rer c\i^^t S'rii'bufe, ei alene i S'anmarf, men oi^faa i 3tori]e ocj, Sl^erriij. 3>0ij bar tjort anb ivtret Oijfaa i benne.f)enfeenbc fruijt* barere enb jyiefbboitjberne; men fom ber inbrræffer, ^oor ber briocé ftocrfr, ber finbe^ ijolbe 5U* mellem be balme. S'il be ]1\>ik borer ben 'g^rembrinijelfe, fom jei) ber ijjcr mitj en læbe oij en re af at læ^ije for. 2)et er bet førfte offentliiie Sfrbeibe af en 3)i }ter, ber lønlli]en maa baoe arbeibet flittiot oil læn^e. 3)et ^tyffe, ^an ()cr ^ar ubftillet, Dil inijen 2A'diy$'

13 nicftcr (aé]'(v(..^ru cv ivtfcntfii^ l;inib man ftnjcr i en 130b 5liMiuin: lulti'iiiu'be og i>cuh'b(ii}e()d(bfe (Sa- ViicteriT, et rcnit Oij f'^"t*f fri''"- ftitlebc Staturfeen er, otj i?ibenffalu'r iliijcniaabe..oectii (omnut ben ^ortjcncfte : at Scenen er banff om man faa inl JDbft; foreijaaer i en i^i, fom inijen 9iomantifer fi?r 3)ennc bar tnikit ti( 'jyolium for fme ^filbrinijcr. 3:'ette er M forbum fabcfav^^^ tu]4'eri;ijtebe SlUols?, ()iuo 3"boaanerei^ fittfimnmc ^lunbart af t)ln(fen ^-orfatteren i]ioer opriijtu^e ^prooer bar braijt mu] ftebfe i ^anfer om (5ngettænbernes^ SOuial og 3(li(bebeco(onifternet^ llbtate: atte tre Stammer funbe gobt ynboære iuh'aterne ifsf" og "Vi\" tbi ben forfte prononcere be fom»(," ben anben fom "i."»^l feerer te i^erthtué, aa fjeoer Satter faa riin," Ktgger man 2)rotboen ffjemteoiié i SJuinben. Til 3(utning bemærfer jeg b(ot: at jeg iffe bar anbet mob benne fnuttené 9ioman, enb at jeg iffe fe(o bar ftreoet ben. et. <Bt æu*er. >-^><^<--

14

15 føvfu poq. eogvap^icn 03 Stjconologicn ere Jpiftoviené xtuytigflc.ipjcclpemibter." ^ofob. ^følqt ovenftaacnbc ætntng, fom jcc) citbnu min; bié fia min folcvjang, blt\>ci- bet vtftnof en Sot; tttdcréi føvfte 'pltgr, ^vab cnrcn ()an vil unbcf^olbc ScElcvnc mcb cu vivfclig eucc opbicjtct Jjiftoiic, ae gjøvc bcm befjenbrc banbe mcb teb 09 Zit, ^vof; paa bc ffilbvebc Q3ccsiucn()ebei- ()avc rilbragct lg. 5oi*, faavibt bet fan bejliac meb min *pian, ar fi)lbe l; gjøi-e benne Sovbring, beber jeg 2)ig, ^øiftcrrebc 2æ; fer, at tage bit 25anmai-fé ^ovr foran 2>ig, og jeg lovet 2)ig ^øitibeligr, at jeg ingenfmbc )Tal føre 5}ig nb owct bete rænbfer, af ben fimplc ^laifag teen; fec Su, at v5ovfattei-en ei felv ^ar berraabt anbet, cnb ^(rbrelanbeté vnnb. O ja! om faa vav, vilbc jeg iffe ^ctovec vøbme; bvoufor ftulic \n 2)an Te al; tib blive veb at fovetræffe bet UbenlanbiTe? 25eboe» ba vott fjete ^cbclanb, i ^vor libet tct enb er, iffe ogfaa af?0ienne)1er, ber i æber, <Sfiffe og '9}ie; ninget erc ^vcranbre forffjedige? j^ar ben lille ^Ict

16 af 3oi-'t>/ ^voupaa vor SSugge gyngebe, ba iue ogfaa fine :jtfvcrltngcu af SdatUr: og '35ale,.33ugter, jor; b? og Xiei-, og mon ber tffc ogfaa pna og vcb biéfc ofre cre foregancbe, og cnbtni bagligcn foregaae %iu bi-agclfci-, ber fiinnc tjene til Unbei^olbning? ipvov; for ffukc vi bn folbc og føteéløfc overfec fjvab ber ligger oé nærmeft, og nieb ttngftcug øgen forffrivc cn()ver S^cgiven^eb fra Ublanber? ^cg i bet minb; fle anfccr bet for et glabeligt 37utibené ^egn, at 3'iationaUianbcn mere enb forf)en er bleven vafr, og at 3"9fi"«nn/ 23lid)er og lere, ogfaa i ben Diet; ning, ^avc aabnet o» Sbincnc^ og lebet oé til at iagttage be (Scener, ber foregaae iblanbr oé, be 37a; turffjøn^cber, fom faa rigeligen ligge ubbrebre for vort QMif. ^X>aa anmarfé venlige runb bvæler berfor gjernc mit i^u; blanbt og CDøttrc bc; væger jeg mig ^elft, og naar jeg i^nnbom, \>c\ii biéfc 23labe, tidaber mig, at nebfprioe ^olfemeninger. Over; troe og Joretagcnber, ber funbc fi;neé Sfiationen min; bre vofrbigc: faa er bet tngcnlunbe af 'D^angel paa ^jerligl)cb til Sæbrelanbet og bet«9>.cboere; men forbi jeg enffcr, at blive 37otur og anb^eb troe, ibet jeg ganfpe ^i)lber eéfelé fortræffelige Sinier: Onbt 03 obt i aue Sanbe, SJofer ftg meb Sorne btonbe 2(nbctjlcbé faaoctfcm t)er." ^3iCb X?enn;n til ^iben, for be 95egiven^cber, fom jeg bar forføgt at fremftille, tillaber jeg mig blot at bemorrfe, at ben iffe ligger o» faa nær, at bet

17 cnbuu er muligt at (jjcnfinbe bc nnføito 'Pcrfoiifc oa«bei'cé bctccjnedc '^umtcplabé; nu'ii bocj nat nof for at gjcufjcnbc beccé ;fiffc cg ^DJcninijer; nar nof, for at fiinne bebømme bc idioriocr, ber til bet; te eller i)im 5«vc bevæger bcm. ^frer biéfe foreløbige ^^cmævftunger, fom jeg øm ffer maatte tjene til ^nblebning, vare bet mig til-- labt ot begi;nbc min Sovtælling. 9?aturcn febcé paani) ticcrt 2(jr, 93i 5}Ienne?cr i)at tun en cncfre ffiaav, Jtun eengang drengene 03 S)f"ilin9enS S5ie robrcc en iserbcn fovuben ^yiøk." ^cnri! Jpcrtj. 2)eri"om ^u, ærebc SffK'r! f)ar bcreifr Sanbeueien imellem 'Jlav^uué og d'bclreft: \m vtl 2>n vi t ^ave lagt ^Oiffife til flere iinciac $)ugter, fom kattegattet banner. 2)e to ftorile af biéfe erc :a[dt 23ig og (Ebeltoft 95ig, og veb bem banneé igjcn et 'Par 2anb; tunger, ber fom JQalvocr rage frem i kattegattet, og ^voraf ifær ben vefrlige, fectom Sommeren, paa be bctpbelige X?øibcr imellem S^ønbc og.^aløe, afgi; ver et ret malerijt U^fecnbe. j^alvøené veftlige ^ibc, langs mcb ^aløe 9Sig, ligger temmelig flabt, og er berfor inbjtiaaren af flc;

18 re minbre J^avBugtcr; fun en usctnbelicj Kttc Aøi objtiucr ^ift og ^cr be Sale, f)\)on hornet bølger fig, og ^oor ruiibf omfrlng abfprcbrc Jpiife, aarbc og 2anbébi)cr anrpbe (Sgnené Sritgtbar^cb. J?al\); øcné øflltgc Seel nfgiver berimob for ^iet en fanb (Sontrnfr; ingen 23i)v3ningcr, næftcn I)c[(cr ingen ^orns ogrc crc ar fee; ti)i bet ipclc vifcv fig fim fom en nmling af SBaffcr og 93jcrge, ber fi^neé at ftaae i ^orbinbclfe mcb f)veranbrc, og veb at løbe ^eclt igjenncm jpaluøcn, fra 9)orb i bet tdvin; bre give Si^aturberragteren 2ibec om en S^jergfjæbe. Sanbftrfffningen fclv> falbcé idiolé; jpøiene cre bc; fjenbtc nnber 97in>n af ^!Oiolé.Q3jerge, og S3cboernc cre bc faanu'get omtalte?oiolboer, om f)vié fievncr og Sortibé S3cbrifrcr enbnn mange tilbede pubfeer; lige <Suenti;r ere i Omløb. Sigefaalibet, fom jeg vo; ver at paaflaae, at biéfe Sucntpr ere fanbe; ligefaa; libet tør jeg inbcftaac for, ot bc alle ere opbigtcbe. S'n^ver, ber ^ar fjenbt noget til be gamle oprinbeli; gc 23ebocre af \)3^oU, for en fi;rgeti;ve?lar jiben, vil enbog finbe bet temmelig fanbfiinltgt, at mange af biéic %\:< f crc tegncbe efter 9'Jaturcn. 93ebre foleinbrcrninger, flere banncbe ^amilicré 2fnfomf?, og bet.kongelige Sanb^uué^olbningéfclfFabé.Q^eftrcc; belfer for Sanbmanben, ^ave, ogfna ^er, i bc flbflc 2(artier, obfprcbt enbcel af ben SSanfunbig^ebé og Ouertrocé '5:aage, fom forben rugebe over (^gnen, faa bet mere og mere bliver muligt for Oplvéningcné milbe øcel at vi]c fine vclgjørcnbe, oplivenbc 23irt' ningcr.

19 SBcbomic cve, en Sølijc ^craf, meget foranbrebe; S^nturcn felu fijncé nt vave ber. (Jn bebre og l)\)\>i pigcrc 33cgeratton foiftjanncr Sanbct, og bi ^D^acfcr, ber trcbivc 2liu- ribligcre fim frembi-agtc 3(2rter og 23iEfcr, bc gamle ODiolboccé alminbcugc SSrøbforn, finbcé nu be flcfte ørcber vclbijifcbe, ogfart mcb 9vug og Q3i}g; ja ber er ci engang nii, i be bebre Sgnc «f ^olé, faa fjelbent at traffe paa en jpvebe; vang, fom btt bcngang, i 7(lminbcligl)eb var, paa be fammc reber, at finbc en lille 'Plet ^Igerlanb be; faact meb 9vug. er var en Sag, føi(l i "Jtugufr, i ben "J^ibé; Diincr, ba benne ^ortallingé ^ilbragclfer forcgaae, at et vclflffbt?>3^ennejte, mcb en 2ffberra)Te, neb; ^ængenbc i Stemme fra fulbrcnc, oanbrebc over DDtarfcn, imellem 2anbébi;ernc ^(grie og knebel. DDvan jfulbe f>ave antaget ^am for en,3i<i?9fr, naar iffe en lille rof, ^an i febct bar i jpaanben, onti^bebe, at ^an, i bet minbjlc for ;$5ie; bliffet, beffjefrigebc fig mcb en mtnbrc blobcg Jjaanb; tering. ^If og ril (lanbfebe ^an, i btt ^an, mcb ipcewbt Opm<rrffom^cb, betragtebe bc omuærcnbe S^øU 03 <2itecnbi;ngcr; ftunbom fpntcé bet^ at ban fanbt noget paa forben, ber ret maatte være af S3igtig; ^eb; t^t faa ofte f)a\\ optog faabanne jcnftanbe, blevc be altib meget omhyggeligt inbviflebe i ^apiir, og bevarcbe i 2«bcrtaffen. J^an var iujl paa "Jop.' pen af en S^idi, ba ^an noget ril^øire faae en gam; mel.q3onbc, meb fin <Scgl, at ^s(ie en ^alvmoben ^^rtevang. 2)et var sienfi;nligt, at vor SSanbrer

20 6 fjenbte S5onbm; t^t l)an gif (trar ^en imob ^am, ibet ^an ubbvøb; ub ^jælpc ^cv, ifliabé 37lclfcn!"»3^9 fi;ncé ederé, at 3 bcgi;nber Jpøften for; tiblig." ^aarilcc, beir et! a er ned te et; oiio i)3iour ^a'b cnt mier S3rc i 5)au, en vi fu ab te vuo Unncnouer, aa ent aa lav aa.*) ( c ba 3^1-* Sviiguang iftc tjenligere ot f)øjle?" 53uo 9vou? næei, no fa a (le Jjan finner ent vuo 2aanb tnna; tint S^an ba^ bz fu net noub aa faac Stou i bi Sierbinger?" Jjvab! faacr ^ ba ingen Svug?" >j3^ jouf! a ^aar faaet tvet 'Porter t et J'^jen a vuo ^^ouvt; men a bc!a a igjcn giem trei 'Potter te aa faae, aa bz aant jla vi f)a te vuo 3ii«lf««^9«" j?ar 3 ba iffc feet, at min øvoger, i jin 53?avf, faacr 9vug?"»3«^"^vciflin! Jjan ^aacr jo aa iin %i\\b a vi 3lnncr te X^'jaip, a«be fa ent [)jfflp aa tint, at f)\>a ber liffeé for *Prei l(n, be vil aa liffeé for vuoé." *)?OTcb Jpcnfi)n til benne bc gamle 93ioIbocré C>rtl)ogva; ^i)k, bcr tilbede enbnu l)or oebli9cl)olbt fig ber i 6g= nen, maa jeg bemæufe, ar be altib bruge i" og c" iftebet fov t)" og ø," l)oilfe to SSogjlooer berfoc au brig l)øvcé i bcreé oprinbeligc pvog. Scrimob ubta; Icé Sr^rbcnc nieb en egen brægcnbc Sctoning, og ofte meb en 2i)b, ber et Ian gjcngtocé t)cb ^jælp af i)cle 2flpl)abctet, og følgelig l)cller iffc notagtigt ubta)ffe6 i Sfiiftfproget. Unncnoutc o: ^JJibbagémab.

21 ijwoi'for jtulbe bet ith li)ffeé ^m, man 3 bffs rer 3cr Uacfaa liati^r abv «3«i)e er no en "^eng, a mo faa(lo niæ bcier aa enb jjon; a er l'jel en gnmmcl 53ianb, a ^aar lfl?rt et a mi 'E<'iav, aa l)a\\ igjcn a ^nné Jfaar; vi ^«ttr vnjot ^cr Iffngfr, aa nio bæfor fien et bcift. jjoa funb' er aaéfc net a aulct 9lou, naar ^en ent vil eeb Suvet, aa naar a ene funb' ^a ^2)fa^^ien a mer aa 23uofr, Omn' Titlb a faa ta bem fraac.?flci m«faabn noub maa vi aa ret vuoé etter viio ijcuvber. OD^en jcn '^eng finner S^an bcier enb a, aa be fiinb' Xpan nof fei niæ noub om, naar S^an vilb\" inaa! i)vab er faa bet?" 3«bc jta a fei Jjam. 'SIq laacr bcr vuoé en faale Ulif for igjen mo? vuo ^cer, bæfom J?an no cnt liéfom fib I fa gi vuoé noun guc Svoe: faa foer vi, Svangen ta iii(p, cnt mer a bem bi fceft trcc DDtoniber, be ter a Ion for vi gjer iffv JQvab for noget! er 3^1' ^^cr ba fpge igjcn?" øiig? 3)ffei be ^aar bi aallcc ffaact noub for; men bi er ve aa bliuv fov^eijt." 9!3ven ^vab runb l)ar 3 ^«/ mi" ^jcte 33ianb, til at antage ligt?" ronb', ja a ^aaer manne ronb', naar S^an vil ^eer bem. ^aa be '^eef^r f^ii ^occ "«en grom; me Stomlen aa fromlen ub i taaden i 97(rt, aa ba faa 2lnn fom ub i ODJaané, ]'aa gif vuo beijl ^ou Icé i J?uu(l; aa a veeb mi iel cnba, a l)aib 6onnen ^enb fjel i 3^^"^^."

22 8 2)a maa 3 ^^Q^^Q vare glab, at ^reaturcnc ifj fe ^avbe f!øbt ^vcranbvc; men ^oorfoc gif 3»ff«u&, ba 3 ^øi-te Udarmen?" 2( trour ijnii vil! 37æct, bc gitret vi vuoé nof for. øfulb vi ^a gaacn uib, aa bleuen forgjort) aoéfe?" (gr ba Ser ^oe bleven forgjort?"»3^ j«^2 f«''" «juficmcnt ent (le part ^enb tno; men te vil, n nueb mæ et, nof viié fæ, for a ^oer flfforflflt be fanm øpifnaffel 97fftbin fæcr vuo ^eer bleu tompet fiilt; aa faa vwa et Slejen vil ent gi ømcr." 3rt bet er rigtig nof et gobt ^jenbemarfe paa ^eyerie, at en ^'oc ri;ffer fig løé. Jpnr 3 iffc fect vcerre "^egn, min fjcre td^anb! faa vær 3 fun rolig." att mi iel! be funb' væ nof faa; men vil S^an no go mer ^iéfi fyein; i^ja! ^ucr vna et naa? ie bær! fa Jpan fie ^vcffen jen bær Icgr?" Sen jcrrigcre funbc iffc ^avc grebet f)uctigere efter en funben iilbfliimp, enb vor 3!>otanifué og ^fnticjvar t^i begge 5:)ele var ^an fprang til, og optog ben paavifle jenltanb. Q3eb lc '^Ubé 3fiiel en! ben maa 3 overlabe mig, enbnn albrig \)ax jeg været faa li;ffelig, ar træife en faa vel ubarbei; bet og ubcffabiget tribéøre, fom benne. 3^9 3'' ver 3«*" en ^alv ^ønbe ^orn for ben, og 3 f^n ^^ labe 5<5rtcrne ftaae enbnu en otte 2)agé tib, for at mobneé rigtigt." SSonbcn forfebe ft9/ ruflebe meb jpovcbet, og ub; 6rsb: tribécué; ja taf ffa j?an l)a for ^nc;

23 ucr, 09 ftctt i)an beranler fa«vual, Tul6' a ^natba cnt fct J?am imucb. 'D^Jen haav S^an ba fjer, at noucn ømci fnan 1^'«(Suéfcr a ricn? S'Jei net! ben ttf, mi iel, fmtict et aant øtet, fov 6c æc ^veifen miec cdei- mennæcc en5 en ^aaitenfttl, cm 5uur f)on jtaacr nier, bæi* bcriei* ^on Ultf. ^a i)am \ce, te Jpan forllaaci* «a brug f)cnnc bcicv, ja ja! i?an ^aar Stangen ta mæ inial cnt gocn bm fuet øfncl icijenncm for enr; bæcfor fiinb' S^an nof fei mff, om a \la fat en toolpinb eder en f)vcenptnb fov ^ou^miében, foc aci ^aalb' 23jcri-cmannin aa f>ané ije.r uib, bær bour op i 93affcin." 93^en vor ^(ntiqvar var, uuber S3c Tuclfcn af ben nye "JCnriqintef, baabe meb 2(anb og anbé, faa gan; (?c r)enf[i)trct i ben Jorrib, hvorfra bertc 9Ditnbc om Sorftfbreneé jjaanbrertng f)avbc fin Oprinbclfe, ar ^an f)verfen ^ørtc DDiabé 97lclfené fraftfiilbc tiltale, cllcr fynteé at agte paa 3'Jutiben. 3!)onbcn ftirrebc forbaufer paa ^am i nogle isjinurter, forfebc fig, ri;; jlcbc meb jjoveber, og man Iffjle n;belig ben "J-anfe of ade ^ané *Pantointner, ar i)an beftcmt troebc forvanblcr ril ^orbenfilcné" idja; tcrie, veb at optage ben. et bebfte for ^am felo, unber faabanne Om tffn^i^5^cber, var fijlgelig aa li-, (le fæ ^jem;" f)vilfcn S5c)Tutning ^an uicbltffdigen ivarffatre, ibcr f)an enbnu engang ri)(tebe meb jjo; vcber, og mumlcbe: ^mu! ^mu! ^mu! a vecft et jo nof, te ^aarrenfilcn ^on vilb' gjcr Ulif; tlb gif et, aa vual va et, ^on jlebt inaa cnt te mæ fjæl, mi ipeuvbcr, mi ^ucn aa mi 93ccn." ^il 35erom;

24 10 mclfe for ^ané 'Xaué^eb, men til Ubm ^re for ^ané 2(nnbén(rrvffi-elfe, ^vié en virfcluj ^are ^awbe tuuffct vor!?lnrtqunr, mna bet bcmærfcé. At 23onbcn iffe mcb et cncfrc Orb, veb fin jpjcmfomfl, berørte ben 'itilbragelfc, ber ^avbc itræffcf b^m; maajtce af ben ^Urfag, nt ^an troebe bet nlbclcé umuligt ar lebbe ben ^aagjælbenbe, eller vel rettere, forbi bet cnbnu albrig nogcnfinbe var falbet ^am inb, ot gjø; re noget for et 53icbmennefTeé 3vebnittg i Uluffeé ^ilffflbe: et førgeligt Q^eviié for ben løv^eb, ber fan bc^erjtc ben mennefpclige "Jtanb, naar ben er om; givet of Uvtbcn^ebené, 93anfunbigf)cbené og Over; trocné ODiørfc. 5ln^ct kapitel 9iaQr, o naar nit bit ba ganjfe bageå? ^laax jfal Saagefløret tjeelt bortbcageé? (San&t)ebé ol fin 9)?ibbagé{)øtbe naae?" <Bt. <Bt, a3lict)er. Uvibenf)cb! jtræffelige ^ienbe af 93ienne Te^eben! Sri;gte!ig er bitt "DDiagt, vancrenbe bit jjerrebømmc 09 førgclige bim ^irfningcr. jpvor bet li;ffeé 2)ig at fvinge bin bebøvenbe 93almue lffngcl, ubjluffeé nff; (len ganjte bet 2i)9, ^vormeb 2nf)erren i Tfiaabt be; gavebe [uk fornuftige frie fabninger, og gjør bet Ugefaa umuligt for bem, at valge an^cben^ fom

25 11 at prøve ben, f^\)lbt ben 09 fijlgc ben; Jpaanb i jpaanb Icbfageé Su ftcbfc nf biiic licjefinbcbc Søftrc, OuciTro 09 23anfunbi9l)cb, bec fom vilbc Suviei- trocliijen ^jal; pe 5)icj at antænbe bet ene gjoglcube ^xixjé cfrci* bet nnbet, at gninbc 23tlbfarclfe paa ^i^ilbfavclfe, fot ftebfc mere at fjerne 'D^licnnejTenc fra bet ^immcltffnbtc2i;», l)vi6 milbc ftraalcnbe øanbf)ebcr ffiilbc ubrybbe Overs troens Srwgt for ^Diøvf^ebené onbe O^^iajjt, og forene forbene 23orn, vcb "^roené, jjaabcté og ^jerligf)e; bene 33aanb, meb jptmlens og forbene (ijub, 2i)fecé og anb^cbcné evige Op^av.!2lf ben i bit foregaacnbe Sapircl anfijrte am-- tale vil ^tin %ib^ Ovcrtroe og 23an!iinbigf)cb, i ben beltrevne ( gn, vare tiiftraffcligen annibcr. Set var en let ag, ar frcmfætte flere faabanne, ber alle ville inbe^olbe lignenbc "^raf til en fiilbftænbigcre filbring heraf; men ba biéfe fun vilbc blive trat; tenbe for 5a:fcrcn, faa opfatter jeg bet ^ellerc for 5icbltffct, inbtil jeg, ^ib efter anben, i j^ortallin; gene 2øb, ^ciril maattc finbe 2lnlcbning..^un vare bet mig ^cr tillabt, noget flarcre at be Tueliggjøre ben bcrvarenbe '^llmues bavarcnbe forfatning. Sen nélcfte S^irtigbom, benne løv^cbené og SSanfnnbig^cbené nunbgaaelige '^ølge, vi ie [tg lige; faa ti)beligt paa bercé ligcgvlbigr bc^anblebc 5!)uir.' fer, fom i bcreé lave, fmnbfige.q3oliger. Ser var en af beres alminbelige 'D3ceninger, at be f)anblebc meeft flogt og rigtigt, naar be Icvebe og virfebe ganjle paa i>cvté Sorfabrcé '^iii. St^vert 'Siaat^ cn^vcc ^nviiéning til bet SScbrc blev berfor (lebfc

26 12 mobtaget mcb en inbbtlbjt J?ov»ebn)(^en, ^oorveb 5e flnti)bcbc, at faabnnne Slaab vave ligcfaa ovcrfløb(<jc fom uuvtriije, tbct bc antogc, fcl» at ^civc langt tilftrat'!c[lgerc ^unbjtab om 2l"gerbvrfntng og ^æbvtft, enb bercé ufrtlbebc Svaabgtwci'C. 2)et vav virfelig en rcen Umultgf)eb, bengang at fommc ln^erc meb biéfe?i3iens nefpct, enten paa fornuftens clleu paa Scfaringcné 23et; tf)t be gav>c bem olbiig af meb at owcrvete ben rette ^ovbinbelfe imellem ^(arfag og 53tvfning; ja te lagbe et engang rigtigt?oiffrfe til bet, ber foj regif for bereé ^ine, og bleve bc ftunbom ^erpafl gjorte opmarffcmme, tilllreue be aitib bet Ufæbvanr lige overnaturlige 2farfagcr. Jpørte be (5cl)oet af eller af en anben 2arm i bereé SSjerge: faa var bn ^verfen mcer eller niinbre, enb en ^jerg; manb, ber ftog fit ^iftclaag i; li)ffc&eé bet en enfelc tioianb iblanbt bem, veb en bebre 2)i)rfntngémaabe, at afloffe forben en frobigcrc 3lfgrobe, maatte faa; bant nøbvenbigt tilgaac meb '^rolboméfonfter; bleve bc felv, eller bereé Sreature fuge: faa var bet jpere; rie, foraarfaget bem af onbe Solf. fl^iar en retfm; big 'Prffit forcfiolbt bem, ot en jaaban ^ænfemaabe var baabe ufornuftig og uc^riftclig: faa taug be vel i ^ané S'iærvffrelfe; men ubbrøbe eenftemmigen, faafnart i)m forlob bem: ja be maa no aaller faabn l)iib fæ for vuo ^aar, men ^an er f)«l flo'' geer enb f)an fnaffer te." Ser var hm een Sierning, I)vori bc (tebfe vare villige til at ^ørc og mobtage 2l\acib, og bet var meb S$en}i)n til ben for bem faa frygtelige og fjenbtlige

27 13 DDZiigt, font bc, uben at ^auc ^imbltab om 3'iatiir' fræfrei-ne, næflen frttrc vc6 (Siben nføfabemié '2(1; magt, ncmlis^t 'Ivolbom oij Jpcfcvic. 5)ct var vivfe; lig en let øag, fof enhver 3!>ebrager, bcr i benne j?cnfeenbe vilbe fnaffe bem efter?diunben, paa ben cgennijttigfte?oiaabc, at brage Sorbeel af bereé Ooers troc og (["cnfolbig^eb. Og f)vorlebeé jtulbe bet vel vare anberlcbeé. S?anfunbigf)cb og Ooertroc f)awi)c i 3(arl)unbreber forplantet fig fra '^abvt til $>øvn. ^ra folen fnn; bc intet (gfrjbt bcutrfeé til bet Q})ebre; t[)i Særeren var fffbvanligt C-iobéeierené gomle ubrugelige "tjener, Sabefogeb eder.*^iib T, fom, ei længere ifranb til fi;l; beftgjørcnbe nt opuarte iperren, pii;gle ^ané Q3cnber, eller tilfjørc f)ané J?cfte, itlebctfor anben Jorførgelfe, blev anfat til at tamme og breéfere b(i\ opvorenbc ølffgt. Sen ^Igtclfe, ^an følgcligen i benne fin nwc 33e lilling funbc vente; bm Son ()an fif for nt?lr; hiibe; ben Xjijttc, ber blev ^am anv>ii I til Q3eboclfe; fort, baabc f)ané inbrc T)annelfc og 5*^"^ \)bre ^or; ^olb fatte f)am ganffe veb øiben af 33i)cné Jjnrbe. 3 folerne lærte Ungbommen berfor ligefaalibct at tænfe, fom at loffe, jtrive og regne; bet (Snefie, ben tilvænnebeé, var en bebøvcnbe tillcfibbon, en iømv bpéfenbe l^vl)cb, og en tanfcløé Opramfcn a\ en, for ben barnlige 2ianb, uforftaaelig Særebog, ^vié Orb og fftninger Særcrcn et engang funbc forbre nmagtigt, ba i)an beel» iffc forftob i)3ieningen felv, og bcelé unbertibcn var berøver Jjørclfcn i ben rab, at ^an ofte fun var ijlanb til, at ta^t Jpcnfwn paa

28 14 bm J^uvtig^cb, ^»ormcb S^arneté 2a6e bcwægcbe fi^, naai- i)an jtiiibe tildelc traf og 9\oeg/ ^Scbrcibclfc eder Opmuntvtiuj. 5)ct vnr vor foreolgcbe S^elgjø; rer, ()vié able tijv ^ané rafnemlivk Q^ørn ni;é ftæ; bebe til ben faa vel fortjente ipoile i SUcéfilbe, Sdow. beftanbené fanbe 23cn og Sabcr, 2)anmarfé uforj glemmcligc 5"bertf ben øjcttc, ogfaa i ben Svetning forbe()olbt ar trcrjfe Sorontlciltnlnger, ber jibcn l)iin %ii) ^ave f)avt bz mceft velgjørcnbc følger. Uagtet alle tiéu "^Dinngler i Opbragelfc og Um berviténing, ubinfte bog jlebfe Sanbalmuen en egen ^(gtelfc for bet trijfte Orb; men bci hm faare '^ciaz vare iftanb til at lafc et øtpffc rigtigt i en 3!>og, og b«tillige be 33øger, fom bengang vare i Omløb, mere egnebc fig til at ncrre ci\^ til at iibrpbbe Over; troen, og bet var en alminbclig ^Xtcning iblanbt beni, at ^vab ber var rrijft, maatrc være bogftavelig fanbt: faa inbfeeé bet let, f)vorfor ber, ^cuer iffe paa bm ^Diaabe, fiinbe beoirfcé nogen 5oi"t>«bring. ^Uz i\ianb til at funne tanfe fiinbt og rigtigt, ^olbte be bem ftcbfe til bet Overflabi Tc, til bc:^ ber ftemmebc mceft overecné mcb bcrcé ^Dieningcr og Jorbcmme; t)vorfor bet ogfaa ftcbfe var ben alminbelige 5>om, naar be, f. (Jj;. ^aobc laft en "^nb^l, fivori en eller anbcn gavnlig <Sanb^cb var inbflcrbt: ja, )a! ber fan man fie, be ^aar gon liéfe unucle te i gammel SDaue, fom be goer inaa, for be er mi icl lang ien be (Ticb, be vaa mcné 2)iuvren funb' fnaf." (Sftec biéfe foreløbige SJemærfninger, ber for at funnc tanfc jlg ^^huig^cbcn af bc efterfølgenbe ^il;

29 15 bragclfcr et ei-c ovcrfløbige, tage vi igjcn fat paa ^raabcn i vor SorfffUiiicj. 3 en lille CDal, vcb et af be frørjte 23jergc paa?diols, omrrent cu ^jerbiiigvci often foc ^Igvie, laa bengang en li((c JOiirte, af et ffummclt llbfeenbe. 2)eiié bavotcubc (iicr ^avbe bebocc btn f)enveb balv.- anbct?car; 3"gfn ber i (l'gnen fjciibte noget til fyaiii, ellei- vibfle ^^^orfi-a f)nn var fommen. JOiitten mcb tilli^.gcnbe 3ovb, bvorpaa funbe I)olbe6 en J^cfr, et *Pai- ^oei- og negle ^cinv, ^avbc ^an fjøbt af bene fovvige iseboev, og contant ubbctalt ^^jøbefummen i gamle øolvmnntcf fca Steberif ben "Jvebieé ^ib, langt ooet ben vtifelige ^ætbie, meb ben ubtniffe; lige 33ettngelfe, at (Salgeren meb bet fammc fpulbe ovcvlabc ^am ( 'icnbom»ret til bet J?cle.!Da JOan; bclen var lluttct, ivjøbecontvacten i lovfovnuiig tanb, og ^rattæbeicn i)a\>bt forpligtet (la til, cftei to ^DDiaanebeté forløb at vccc bovtreift meb 5'iniilie, forfvanbt ^jøberen tgjcn ligefaa uventet, [cm l)an var fommen, og Jpufet ftob ubeboet i nogle 33taane; ber. 'ODian begynbtc allerebe paa ^Diolé at fortælle be forunberligfre lino, om X;>i;rtcn, cg btni, fom man antog, ufi;nlige 33eboer, ba bet meb et rvgtcbcé, at en ()øi mtbnlbrenbe i)3»anb, meb lumlte, itclenbc Qi; ne, itarpe %\-ai, råbt jijaar, en lobbcn DvæveiTinbé j?ne paa Jpcvebct, og forsvrigt iført en afpegraa ragt, bagligcn bearbcibebe bene omliggenbe ^ovb meb fin lille ( "enfpa:nbcr;'ploug. 55et var virfelig morfomt at betragte bc nærboenbe 23ønberé Opførfel veb benne Sfterretnlng ; ^vorlcbeé bc oftere, for at

30 16 ]'ti f)nm, gif op paa be omliggcnbc S^øU 09 S^jci'ge; ^»orlebcé 6c fovfebc fig, veb at blive {)am vacr; ^por? Icbeé bercé S^i^éijjervtg^cb jlcbfc fi;ntc5 at bvm bcm I 3?(pv^cbcu af ^ané s^olig, mebens ben ovcr\)eicm bc?5i'i)gt, mcb CII cnbnu fiævferc "DD^agt, Ouevrroené ^elc fcpgtcltge 23fflbc, ^olbr bem tilbage. 37o9lc, fom t)i\vbi fect ^am i?lfilanb, foiflavebe, at ^awe fimbct noget Jpæéligr, Sraf^Ø^c"^«' ^flc ^«né llbvor; tcé; ^(nbrc, fom normere ^avbt betragtet barn, for; fiffvcbe, at bet frfrffeltgc og pøgclfeéagtigc ifær laa i f)ané jtclenbc 35lif, 09 7lllc vare enige i, at be albrtg [)ixvi)i truffet en mere paéfcnbe 23eboer til en \ai\ itiimmel, uf)i;ggclig J^ptre. J^ertil fom, at naar Smogen traf i)am ubenfor ^ané ^'icnbom paa benne uo\?ebe 9?aboerne iffe ar fætre en Job ]\\ai ^m til Sng^H/ talte til ^'igen, og bet var, fom om ^an alene funbc være fig felv nof. S^an i)avbi aderebc i flere 93iaaneber beboet J?i)rten inben [)an førjle Gang, meb (tn Scnfpænberfarre, fra en af be narliggenbe 9Diø(lcr, ()cntebe fig nogle øffffe isicel og rpn, fom l)an ligclebcé betalte meb garn; mel ijlvmi;nt, og nu ^avbe ^an nof til Søbe for længere '^ib, ]'aa bet igjen varebe meget længe, in; ben ^an foretog ben næile Ubflugt. jjele (l'gnen var fulb af be urimeligtic fortællinger om ()am, 09 man funbe være vi» paa, at f)an veb enhver ammenfomft paa 03iOl», var C^jenfranben for bcreé øamraler. ^aa fjclbent man om 'Skagen iaae ^cim at overffribe fine egne (i"nemærfcr, ^aa au minbelig var man enig i, at t)an befto mere færbe;

31 17 bié om Sjatten. Sængcve %ib ^etigtf, iwbew man utbfte, om i)an var cnc, cllcu ^avbc S«milie ^oé fig, tnbtll cnbcltc) <Sternc of bc rtujrffiibfcnbc ODJarfcr, ef; ter flei-c ODuianebcré opmavffom 2i«3t:tagc[ 'c, foitolte ^vcvonbi-e, or f)avc "ect en ung ^one, tfoft en ber i Sgnen ufabvanltg Sragt, at være \)am bc^jalpe; lig mcb ^:)3Jarfarbciber. "5:11 ben "Zib ^ ba vor Sor; tofuing begynbrc, var ^llmuen cnbeltgcn faavibt fom; men paa bet?)vcne mcb bereé forjijcdtgc ODieninger om f)am^ at i)a\\ bc icnk nuiattc vace en 93)crgmanb, ber^ enten opffraffct of fin møvfc 9>jcrgbDlig veb ben, for biéfe unbcrjoi-bi)tc ^cboevc, \m fnnjrdigc 2i)b af.^ii'fcfloffcrncg ^lang, ^avbc nbfecr fig benne ap fibeéliggenbe X?i;tte til frcmtibtgt Op^olbéfleb; eller og bevæger bertil af 5vjerlig^cb til en egcnfinbig over; jorbiff i?er, ber f)olbt fig for gob til at bele ^ané SBjcrg og betteé i?eiligf)cber mcb ^am, og fom fnn unber ben S^cringclfe vilbe være ^ané, at l)an om; ffiftebe fit moife X?jem i forben, mcb et noget li;; fere paa forben. Se glefle ontoge bog btn førflc 23cvff9gi'unb for ben t^turligftc og rigfiglle; t^i, tilføiebe bc\ bt gjercé mi iel enr bc^ou aa la vuo ^im reng.^jerfcfloffin OD^ucii aa ^lufben, for aa fct vuoé naa ftoitr øviiol ep, aa naa goer vuol nier, be er noub vi fa fie; aa ^vafor itu l)an faa reng, naar bc ent vua for aa gjcr 93jcrrcfolfin Urou, aa jau bem hcin?" din f)avbt ba cnbeligen ben uvibenbe Ttlmue fun; ben en ei uværbig jenf!anb for bcné overtroiffc ^n;gr. 2Mev et IBiennejTe eder et kreatur fi;gt, bø-.

32 18 be et 93arn, fom Drogen v>eb Ufocflgtig^cb til fabc paa fine Semmer; vilbc ^oeniffe give ^DJelf, toiclfen iffe gtoe ^løbc, Sløbcn ei give mør: ba var alt øaabant Q^jcvgmanbcné SSærf. 3«^ct Qtf enbog l'aavibt, nt be tilffi'eye ^am 2l'arfrtgen til, at bzui?oiarfer ci lønnebe bereé leb og læb" meb en bebfc '^ifgvøoc; t^t 97ogle paafrobe, nt ^ave feet ^ftm blffl'c 5)i-æeit af 33i;maifci-neé ^ovn over pan fmc egne kornagre, og følgcligcn \:)avbi bet fm gobe naturlige vunb, at f)ané ^orn gav ejerne, mebené 9"iaboerneé fim gav golbt Sober og visne traae. Q>jcrgmanben i 3!)a6ferne" var faalcbeé en Q3u5.- femanb for ^ele Omegnen; ^ané X?c;c, bcr var lige; faa jlem, fom I)an felv," var en jen lanb for '^(leg Sorbittrelfe og Srpgt, og ber inbtraf iffc et U^elb, iffe en Ulyffe paa ^cle?i)iolé, hvortil jo?begge, efter ^Hmuené ^aafianb, bcr grænbfebe til "Jiffinbigi f)i\>, maattc være bc oprinbelige ^larfagcr. "Kant), 25u mtu 3fanb! o iifi)n[i9e Sanfe Jpoab er bit SSæi'en, og ij'oai bin 9tatur? ^an Sil \aa fficcbeii omoanfc SOiené 2)u ec ijjemmc i legemligt 58uur?" JKanbtøi'. ^en bavttrenbe ognepræfté øvoger i ^l'grie, jjr. 33ergftrøm, ^vcin vi fom S^otanicué og Olb;

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

p^ ^jorøulfé )rapet at oti)iff ^cltc'sigt fra forrige 7(ar = ^ufinbe flf paa S)anjr(j 9{iim»eb 3^if* 5ret>. øcv), runtti^ig 5?jøbcn^ai)n 182 0. Ti e^eime - (Tonferenceraab 3oMn 23 u Ion) (SanDerum

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: 0041271 i -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: S)m 3otbegot)6pbetcommt6fet»9 /rafktllelfen af tet berunbcr liggentc af 6. tun.

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C. ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG BØRNENES S A N G B O G BØRNENES S A N G B O G JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Danmark. Copyright 99, 998 Intellectual Reserve, Inc. Alle

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere