m»^. i<0 %v=i '& ICO K-'^il ^ % ?' > ^-r::^.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "m»^. i<0 %v=i '& ICO K-'^il ^ % ?'-- - . > ^-r::^."

Transkript

1 I <D i<0 m»^. ve io ICO -4 %v=i '& K-'^il ^-r::^.?'-- -. > ^ %.*

2 «V W% V^

3

4

5 ,-^ '-0 X

6 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Univers ity of Toronto littp://www.arcliive.org/details/florentiusbergstooiime

7 ^^9 (c gi o re n txw^ S3 ctj^it røm euet; l'jcrømanircn paa Jllølø. c r i i] i n a ( ^ o r t æ ( ( i n c; af %:>*' Trpft Ol) forlajt nf 3. rø. Glmentoft

8 PTi5 60 Hl'Sl^

9 @n beld'g Zvm^, ctt iubve, nt<rgtig vit ^cv»<rgc^' Hg mc^ "Danne t mit 25iTf>/ (j>g _ rtit, foin <i»vffcre bene Stemme løb, 3:^cn feireb' ovcc (Ci>ivl og ^rvgt og ^'ø^. (D! ^t'mlcns ^Im og iivfete moi-gcnjtjiri- Vav timigt :>3rtrnet6 ømme ^jci-te fjci-; ^vrt 3^ngling6Artv mig trvlleb' ^'uglene e^ng, VTatufcns pragt og <^at»et9 bølgegang. ^vai* 6rt tilfmiilte mig paa iliyeta Strøm Zibt gjennem Taage, lig en ^unfel ^røm, jdct Hart i Jtlanbene»arme fjerte boer, min ^ølelfc Wep Tanfe, Canfcn (Drfc.

10 3eg elf?ci- bøgens ^nbe, '^gens l\f«ft, lucrt ogfrt«unge plantes fi-iffc Qaft; 3eg clftev XXutibB fvie Ivfe 2(rtn6, ^oreent mc6 ^ortibe Ittob, reb CcofTabs ^a^nb. 3eg l)«bcc (Drcrtrocns onbe luagt Og ^rtjlene Tr<vIbom, ItTørFete jtumle pagt; jdccfoc jeg fx><ri*gec bet til \ib\ie ^ieb IXlin pen f?al tolfe pitgt og :Rjcvligbeb. ^øt: jeg mig gla?be vcb bet ^aab, ben vcfø(>, Ht, eljtte S>ati! 3Du lyttec til min l^øii; 3r<x mene jeg artnbcc t bin ømme ^«vn, tjeg offrei: jcig min,jrvb, min yi>, mit Bavn. 21. Stmctittd^nr.

11 1^ o 1 1 a I c. ' 3'it]ttuni3cr i utunbcn <Btiii (uit^e, (ii]e fiben Xc* iippfumu^ iifln1ii]nrniic»'^anknna pii ^flumbate*^/' fibcn bcktavitt!? "3'iifinb Oi] ccn ^Xa\é" ^-orktlliiuicr, fiben t^orc olbiiormffe Sa(3acréi Xib inmbi't ftcbfe jli- {(cnbc?jnbcft. ^liirtuum, 9ti{m er iffe.c-)ih'rmanb'5- foft; vrofaiffc 3^iiUniiu]er gdbc (ettcvc nrb; Ci^faa maaffce forbi be kt)t fi{\ (ettere fretnfiije. S'et ec ifvtv i vore S'iber, at ^tomanbti^terc ere inbintijebe ^Mabfer \^aa ij^ænfene yna.^milberne boy bem, bcr c\\\>c oé tafrnutyrti].^>arpf(eriv.oinlfet er l^uy tercné a^iieeb anbet, enb at opfriffe, op^ih' auenncffety aanbe(u]e 3>æfen, brfltjc bet inbre 23(if ubab fremab tilbage; bette fibfte er juft ^TolH'flebigtc* ren'5 eiieiittiiic -l^iem. ^i^ benæt^ner tnan barn rette* li(]en /^StoiH-tlift" forbi ban font»er bet ^orbi* i]ani]ne, foryncjer boab e(feré maatte celbe:? oi) enbetitjcn benbøe. (Sfaber enboti bane Jnbbitbincj^fraft ^eijiiunibcber, for (iln^o 9iiiUii]beb ban ci [tilter anben.^jemniel, enb ])a]\é etjen A'-ijerne; faa tilbore \}(iné tsfilbrini^er en forbii]an(3en fjernere eller nærmere S'ib; 09 felo om Samtiben taler ban l'do, i ^^H\Tterito. ) Sftec ^Cnmobning.

12 3 te )l^fte 100 ^lat ]'aa lutr bar ^en roman* tiffe 3^i;Ui'fuiift florerer ()er i C^iiropvi mcer effcc mintre ffjoiit: te nutrfeluje JDboerc l;cr ih'ften for o^> ihire bc forfte artntre, i)oé ^Dem in ^aft(anbé= mænb l)a\>c i]aaet i 3fo(c. SOien 3fo(emefterne mire iffc alle 2}ieftcre iaatan fom olbfrnirb: -*i.h\tftcu i 2Bafefie(t) opluner alk bc tpffe '' ranbifoner" oc; '/'!)3ame(aer" meb fanu bcre^o febfoiiimeliiu' 3otffenbe.?yranferiic baoe i]iort inanyfo(bii]c 5(fUti]t]ere o*] frem* briujt nue S>arietcter, noijfe fjønne, iio^le ffjøiine, men nu \>i\a 5ibftniiuicn otjfaa noi](c ijiftiiie. 3 3:i)bff(anb, fom Oi] ubenfor bcfte 2anb, ijjorbe ben ømme ffccrmeriffe Sfuijuft Safontaine en i^dmrenbe i?i)ffe. S'e Xaarer, bm bav ubfrneuet, iffe l^eb an* bet 3)U\^M enb ]n romaiuirfc.^oi](erie, inlbe famlcbc fuune ba\>e ubfi)(bt en ubtørret ^iffebam. Stu fenere ffiiue be maiiijc ni lnbe a30i]nmanbi?(æ'^?jtarfebtflhire 9obt funne ubtorrc Skammen, inbfui^enbe ben (afon* tainiffe Xaarebebotbinij. STu bah H Pi3faa tn kc i be fo(bere i?anbe faacr rer c\i^^t S'rii'bufe, ei alene i S'anmarf, men oi^faa i 3tori]e ocj, Sl^erriij. 3>0ij bar tjort anb ivtret Oijfaa i benne.f)enfeenbc fruijt* barere enb jyiefbboitjberne; men fom ber inbrræffer, ^oor ber briocé ftocrfr, ber finbe^ ijolbe 5U* mellem be balme. S'il be ]1\>ik borer ben 'g^rembrinijelfe, fom jei) ber ijjcr mitj en læbe oij en re af at læ^ije for. 2)et er bet førfte offentliiie Sfrbeibe af en 3)i }ter, ber lønlli]en maa baoe arbeibet flittiot oil læn^e. 3)et ^tyffe, ^an ()cr ^ar ubftillet, Dil inijen 2A'diy$'

13 nicftcr (aé]'(v(..^ru cv ivtfcntfii^ l;inib man ftnjcr i en 130b 5liMiuin: lulti'iiiu'be og i>cuh'b(ii}e()d(bfe (Sa- ViicteriT, et rcnit Oij f'^"t*f fri''"- ftitlebc Staturfeen er, otj i?ibenffalu'r iliijcniaabe..oectii (omnut ben ^ortjcncfte : at Scenen er banff om man faa inl JDbft; foreijaaer i en i^i, fom inijen 9iomantifer fi?r 3)ennc bar tnikit ti( 'jyolium for fme ^filbrinijcr. 3:'ette er M forbum fabcfav^^^ tu]4'eri;ijtebe SlUols?, ()iuo 3"boaanerei^ fittfimnmc ^lunbart af t)ln(fen ^-orfatteren i]ioer opriijtu^e ^prooer bar braijt mu] ftebfe i ^anfer om (5ngettænbernes^ SOuial og 3(li(bebeco(onifternet^ llbtate: atte tre Stammer funbe gobt ynboære iuh'aterne ifsf" og "Vi\" tbi ben forfte prononcere be fom»(," ben anben fom "i."»^l feerer te i^erthtué, aa fjeoer Satter faa riin," Ktgger man 2)rotboen ffjemteoiié i SJuinben. Til 3(utning bemærfer jeg b(ot: at jeg iffe bar anbet mob benne fnuttené 9ioman, enb at jeg iffe fe(o bar ftreoet ben. et. <Bt æu*er. >-^><^<--

14

15 føvfu poq. eogvap^icn 03 Stjconologicn ere Jpiftoviené xtuytigflc.ipjcclpemibter." ^ofob. ^følqt ovenftaacnbc ætntng, fom jcc) citbnu min; bié fia min folcvjang, blt\>ci- bet vtftnof en Sot; tttdcréi føvfte 'pltgr, ^vab cnrcn ()an vil unbcf^olbc ScElcvnc mcb cu vivfclig eucc opbicjtct Jjiftoiic, ae gjøvc bcm befjenbrc banbe mcb teb 09 Zit, ^vof; paa bc ffilbvebc Q3ccsiucn()ebei- ()avc rilbragct lg. 5oi*, faavibt bet fan bejliac meb min *pian, ar fi)lbe l; gjøi-e benne Sovbring, beber jeg 2)ig, ^øiftcrrebc 2æ; fer, at tage bit 25anmai-fé ^ovr foran 2>ig, og jeg lovet 2)ig ^øitibeligr, at jeg ingenfmbc )Tal føre 5}ig nb owct bete rænbfer, af ben fimplc ^laifag teen; fec Su, at v5ovfattei-en ei felv ^ar berraabt anbet, cnb ^(rbrelanbeté vnnb. O ja! om faa vav, vilbc jeg iffe ^ctovec vøbme; bvoufor ftulic \n 2)an Te al; tib blive veb at fovetræffe bet UbenlanbiTe? 25eboe» ba vott fjete ^cbclanb, i ^vor libet tct enb er, iffe ogfaa af?0ienne)1er, ber i æber, <Sfiffe og '9}ie; ninget erc ^vcranbre forffjedige? j^ar ben lille ^Ict

16 af 3oi-'t>/ ^voupaa vor SSugge gyngebe, ba iue ogfaa fine :jtfvcrltngcu af SdatUr: og '35ale,.33ugter, jor; b? og Xiei-, og mon ber tffc ogfaa pna og vcb biéfc ofre cre foregancbe, og cnbtni bagligcn foregaae %iu bi-agclfci-, ber fiinnc tjene til Unbei^olbning? ipvov; for ffukc vi bn folbc og føteéløfc overfec fjvab ber ligger oé nærmeft, og nieb ttngftcug øgen forffrivc cn()ver S^cgiven^eb fra Ublanber? ^cg i bet minb; fle anfccr bet for et glabeligt 37utibené ^egn, at 3'iationaUianbcn mere enb forf)en er bleven vafr, og at 3"9fi"«nn/ 23lid)er og lere, ogfaa i ben Diet; ning, ^avc aabnet o» Sbincnc^ og lebet oé til at iagttage be (Scener, ber foregaae iblanbr oé, be 37a; turffjøn^cber, fom faa rigeligen ligge ubbrebre for vort QMif. ^X>aa anmarfé venlige runb bvæler berfor gjernc mit i^u; blanbt og CDøttrc bc; væger jeg mig ^elft, og naar jeg i^nnbom, \>c\ii biéfc 23labe, tidaber mig, at nebfprioe ^olfemeninger. Over; troe og Joretagcnber, ber funbc fi;neé Sfiationen min; bre vofrbigc: faa er bet tngcnlunbe af 'D^angel paa ^jerligl)cb til Sæbrelanbet og bet«9>.cboere; men forbi jeg enffcr, at blive 37otur og anb^eb troe, ibet jeg ganfpe ^i)lber eéfelé fortræffelige Sinier: Onbt 03 obt i aue Sanbe, SJofer ftg meb Sorne btonbe 2(nbctjlcbé faaoctfcm t)er." ^3iCb X?enn;n til ^iben, for be 95egiven^cber, fom jeg bar forføgt at fremftille, tillaber jeg mig blot at bemorrfe, at ben iffe ligger o» faa nær, at bet

17 cnbuu er muligt at (jjcnfinbe bc nnføito 'Pcrfoiifc oa«bei'cé bctccjnedc '^umtcplabé; nu'ii bocj nat nof for at gjcufjcnbc beccé ;fiffc cg ^DJcninijer; nar nof, for at fiinne bebømme bc idioriocr, ber til bet; te eller i)im 5«vc bevæger bcm. ^frer biéfe foreløbige ^^cmævftunger, fom jeg øm ffer maatte tjene til ^nblebning, vare bet mig til-- labt ot begi;nbc min Sovtælling. 9?aturcn febcé paani) ticcrt 2(jr, 93i 5}Ienne?cr i)at tun en cncfre ffiaav, Jtun eengang drengene 03 S)f"ilin9enS S5ie robrcc en iserbcn fovuben ^yiøk." ^cnri! Jpcrtj. 2)eri"om ^u, ærebc SffK'r! f)ar bcreifr Sanbeueien imellem 'Jlav^uué og d'bclreft: \m vtl 2>n vi t ^ave lagt ^Oiffife til flere iinciac $)ugter, fom kattegattet banner. 2)e to ftorile af biéfe erc :a[dt 23ig og (Ebeltoft 95ig, og veb bem banneé igjcn et 'Par 2anb; tunger, ber fom JQalvocr rage frem i kattegattet, og ^voraf ifær ben vefrlige, fectom Sommeren, paa be bctpbelige X?øibcr imellem S^ønbc og.^aløe, afgi; ver et ret malerijt U^fecnbe. j^alvøené veftlige ^ibc, langs mcb ^aløe 9Sig, ligger temmelig flabt, og er berfor inbjtiaaren af flc;

18 re minbre J^avBugtcr; fun en usctnbelicj Kttc Aøi objtiucr ^ift og ^cr be Sale, f)\)on hornet bølger fig, og ^oor ruiibf omfrlng abfprcbrc Jpiife, aarbc og 2anbébi)cr anrpbe (Sgnené Sritgtbar^cb. J?al\); øcné øflltgc Seel nfgiver berimob for ^iet en fanb (Sontrnfr; ingen 23i)v3ningcr, næftcn I)c[(cr ingen ^orns ogrc crc ar fee; ti)i bet ipclc vifcv fig fim fom en nmling af SBaffcr og 93jcrge, ber fi^neé at ftaae i ^orbinbclfe mcb f)veranbrc, og veb at løbe ^eclt igjenncm jpaluøcn, fra 9)orb i bet tdvin; bre give Si^aturberragteren 2ibec om en S^jergfjæbe. Sanbftrfffningen fclv> falbcé idiolé; jpøiene cre bc; fjenbtc nnber 97in>n af ^!Oiolé.Q3jerge, og S3cboernc cre bc faanu'get omtalte?oiolboer, om f)vié fievncr og Sortibé S3cbrifrcr enbnn mange tilbede pubfeer; lige <Suenti;r ere i Omløb. Sigefaalibet, fom jeg vo; ver at paaflaae, at biéfe Sucntpr ere fanbe; ligefaa; libet tør jeg inbcftaac for, ot bc alle ere opbigtcbe. S'n^ver, ber ^ar fjenbt noget til be gamle oprinbeli; gc 23ebocre af \)3^oU, for en fi;rgeti;ve?lar jiben, vil enbog finbe bet temmelig fanbfiinltgt, at mange af biéic %\:< f crc tegncbe efter 9'Jaturcn. 93ebre foleinbrcrninger, flere banncbe ^amilicré 2fnfomf?, og bet.kongelige Sanb^uué^olbningéfclfFabé.Q^eftrcc; belfer for Sanbmanben, ^ave, ogfna ^er, i bc flbflc 2(artier, obfprcbt enbcel af ben SSanfunbig^ebé og Ouertrocé '5:aage, fom forben rugebe over (^gnen, faa bet mere og mere bliver muligt for Oplvéningcné milbe øcel at vi]c fine vclgjørcnbe, oplivenbc 23irt' ningcr.

19 SBcbomic cve, en Sølijc ^craf, meget foranbrebe; S^nturcn felu fijncé nt vave ber. (Jn bebre og l)\)\>i pigcrc 33cgeratton foiftjanncr Sanbct, og bi ^D^acfcr, ber trcbivc 2liu- ribligcre fim frembi-agtc 3(2rter og 23iEfcr, bc gamle ODiolboccé alminbcugc SSrøbforn, finbcé nu be flcfte ørcber vclbijifcbe, ogfart mcb 9vug og Q3i}g; ja ber er ci engang nii, i be bebre Sgnc «f ^olé, faa fjelbent at traffe paa en jpvebe; vang, fom btt bcngang, i 7(lminbcligl)eb var, paa be fammc reber, at finbc en lille 'Plet ^Igerlanb be; faact meb 9vug. er var en Sag, føi(l i "Jtugufr, i ben "J^ibé; Diincr, ba benne ^ortallingé ^ilbragclfer forcgaae, at et vclflffbt?>3^ennejte, mcb en 2ffberra)Te, neb; ^ængenbc i Stemme fra fulbrcnc, oanbrebc over DDtarfcn, imellem 2anbébi;ernc ^(grie og knebel. DDvan jfulbe f>ave antaget ^am for en,3i<i?9fr, naar iffe en lille rof, ^an i febct bar i jpaanben, onti^bebe, at ^an, i bet minbjlc for ;$5ie; bliffet, beffjefrigebc fig mcb en mtnbrc blobcg Jjaanb; tering. ^If og ril (lanbfebe ^an, i btt ^an, mcb ipcewbt Opm<rrffom^cb, betragtebe bc omuærcnbe S^øU 03 <2itecnbi;ngcr; ftunbom fpntcé bet^ at ban fanbt noget paa forben, ber ret maatte være af S3igtig; ^eb; t^t faa ofte f)a\\ optog faabanne jcnftanbe, blevc be altib meget omhyggeligt inbviflebe i ^apiir, og bevarcbe i 2«bcrtaffen. J^an var iujl paa "Jop.' pen af en S^idi, ba ^an noget ril^øire faae en gam; mel.q3onbc, meb fin <Scgl, at ^s(ie en ^alvmoben ^^rtevang. 2)et var sienfi;nligt, at vor SSanbrer

20 6 fjenbte S5onbm; t^t l)an gif (trar ^en imob ^am, ibet ^an ubbvøb; ub ^jælpc ^cv, ifliabé 37lclfcn!"»3^9 fi;ncé ederé, at 3 bcgi;nber Jpøften for; tiblig." ^aarilcc, beir et! a er ned te et; oiio i)3iour ^a'b cnt mier S3rc i 5)au, en vi fu ab te vuo Unncnouer, aa ent aa lav aa.*) ( c ba 3^1-* Sviiguang iftc tjenligere ot f)øjle?" 53uo 9vou? næei, no fa a (le Jjan finner ent vuo 2aanb tnna; tint S^an ba^ bz fu net noub aa faac Stou i bi Sierbinger?" Jjvab! faacr ^ ba ingen Svug?" >j3^ jouf! a ^aar faaet tvet 'Porter t et J'^jen a vuo ^^ouvt; men a bc!a a igjcn giem trei 'Potter te aa faae, aa bz aant jla vi f)a te vuo 3ii«lf««^9«" j?ar 3 ba iffc feet, at min øvoger, i jin 53?avf, faacr 9vug?"»3«^"^vciflin! Jjan ^aacr jo aa iin %i\\b a vi 3lnncr te X^'jaip, a«be fa ent [)jfflp aa tint, at f)\>a ber liffeé for *Prei l(n, be vil aa liffeé for vuoé." *)?OTcb Jpcnfi)n til benne bc gamle 93ioIbocré C>rtl)ogva; ^i)k, bcr tilbede enbnu l)or oebli9cl)olbt fig ber i 6g= nen, maa jeg bemæufe, ar be altib bruge i" og c" iftebet fov t)" og ø," l)oilfe to SSogjlooer berfoc au brig l)øvcé i bcreé oprinbeligc pvog. Scrimob ubta; Icé Sr^rbcnc nieb en egen brægcnbc Sctoning, og ofte meb en 2i)b, ber et Ian gjcngtocé t)cb ^jælp af i)cle 2flpl)abctet, og følgelig l)cller iffc notagtigt ubta)ffe6 i Sfiiftfproget. Unncnoutc o: ^JJibbagémab.

21 ijwoi'for jtulbe bet ith li)ffeé ^m, man 3 bffs rer 3cr Uacfaa liati^r abv «3«i)e er no en "^eng, a mo faa(lo niæ bcier aa enb jjon; a er l'jel en gnmmcl 53ianb, a ^aar lfl?rt et a mi 'E<'iav, aa l)a\\ igjcn a ^nné Jfaar; vi ^«ttr vnjot ^cr Iffngfr, aa nio bæfor fien et bcift. jjoa funb' er aaéfc net a aulct 9lou, naar ^en ent vil eeb Suvet, aa naar a ene funb' ^a ^2)fa^^ien a mer aa 23uofr, Omn' Titlb a faa ta bem fraac.?flci m«faabn noub maa vi aa ret vuoé etter viio ijcuvber. OD^en jcn '^eng finner S^an bcier enb a, aa be fiinb' Xpan nof fei niæ noub om, naar S^an vilb\" inaa! i)vab er faa bet?" 3«bc jta a fei Jjam. 'SIq laacr bcr vuoé en faale Ulif for igjen mo? vuo ^cer, bæfom J?an no cnt liéfom fib I fa gi vuoé noun guc Svoe: faa foer vi, Svangen ta iii(p, cnt mer a bem bi fceft trcc DDtoniber, be ter a Ion for vi gjer iffv JQvab for noget! er 3^1' ^^cr ba fpge igjcn?" øiig? 3)ffei be ^aar bi aallcc ffaact noub for; men bi er ve aa bliuv fov^eijt." 9!3ven ^vab runb l)ar 3 ^«/ mi" ^jcte 33ianb, til at antage ligt?" ronb', ja a ^aaer manne ronb', naar S^an vil ^eer bem. ^aa be '^eef^r f^ii ^occ "«en grom; me Stomlen aa fromlen ub i taaden i 97(rt, aa ba faa 2lnn fom ub i ODJaané, ]'aa gif vuo beijl ^ou Icé i J?uu(l; aa a veeb mi iel cnba, a l)aib 6onnen ^enb fjel i 3^^"^^."

22 8 2)a maa 3 ^^Q^^Q vare glab, at ^reaturcnc ifj fe ^avbe f!øbt ^vcranbvc; men ^oorfoc gif 3»ff«u&, ba 3 ^øi-te Udarmen?" 2( trour ijnii vil! 37æct, bc gitret vi vuoé nof for. øfulb vi ^a gaacn uib, aa bleuen forgjort) aoéfe?" (gr ba Ser ^oe bleven forgjort?"»3^ j«^2 f«''" «juficmcnt ent (le part ^enb tno; men te vil, n nueb mæ et, nof viié fæ, for a ^oer flfforflflt be fanm øpifnaffel 97fftbin fæcr vuo ^eer bleu tompet fiilt; aa faa vwa et Slejen vil ent gi ømcr." 3rt bet er rigtig nof et gobt ^jenbemarfe paa ^eyerie, at en ^'oc ri;ffer fig løé. Jpnr 3 iffc fect vcerre "^egn, min fjcre td^anb! faa vær 3 fun rolig." att mi iel! be funb' væ nof faa; men vil S^an no go mer ^iéfi fyein; i^ja! ^ucr vna et naa? ie bær! fa Jpan fie ^vcffen jen bær Icgr?" Sen jcrrigcre funbc iffc ^avc grebet f)uctigere efter en funben iilbfliimp, enb vor 3!>otanifué og ^fnticjvar t^i begge 5:)ele var ^an fprang til, og optog ben paavifle jenltanb. Q3eb lc '^Ubé 3fiiel en! ben maa 3 overlabe mig, enbnn albrig \)ax jeg været faa li;ffelig, ar træife en faa vel ubarbei; bet og ubcffabiget tribéøre, fom benne. 3^9 3'' ver 3«*" en ^alv ^ønbe ^orn for ben, og 3 f^n ^^ labe 5<5rtcrne ftaae enbnu en otte 2)agé tib, for at mobneé rigtigt." SSonbcn forfebe ft9/ ruflebe meb jpovcbet, og ub; 6rsb: tribécué; ja taf ffa j?an l)a for ^nc;

23 ucr, 09 ftctt i)an beranler fa«vual, Tul6' a ^natba cnt fct J?am imucb. 'D^Jen haav S^an ba fjer, at noucn ømci fnan 1^'«(Suéfcr a ricn? S'Jei net! ben ttf, mi iel, fmtict et aant øtet, fov 6c æc ^veifen miec cdei- mennæcc en5 en ^aaitenfttl, cm 5uur f)on jtaacr nier, bæi* bcriei* ^on Ultf. ^a i)am \ce, te Jpan forllaaci* «a brug f)cnnc bcicv, ja ja! i?an ^aar Stangen ta mæ inial cnt gocn bm fuet øfncl icijenncm for enr; bæcfor fiinb' S^an nof fei mff, om a \la fat en toolpinb eder en f)vcenptnb fov ^ou^miében, foc aci ^aalb' 23jcri-cmannin aa f>ané ije.r uib, bær bour op i 93affcin." 93^en vor ^(ntiqvar var, uuber S3c Tuclfcn af ben nye "JCnriqintef, baabe meb 2(anb og anbé, faa gan; (?c r)enf[i)trct i ben Jorrib, hvorfra bertc 9Ditnbc om Sorftfbreneé jjaanbrertng f)avbc fin Oprinbclfe, ar ^an f)verfen ^ørtc DDiabé 97lclfené fraftfiilbc tiltale, cllcr fynteé at agte paa 3'Jutiben. 3!)onbcn ftirrebc forbaufer paa ^am i nogle isjinurter, forfebc fig, ri;; jlcbc meb jjoveber, og man Iffjle n;belig ben "J-anfe of ade ^ané *Pantointner, ar i)an beftcmt troebc forvanblcr ril ^orbenfilcné" idja; tcrie, veb at optage ben. et bebfte for ^am felo, unber faabanne Om tffn^i^5^cber, var fijlgelig aa li-, (le fæ ^jem;" f)vilfcn S5c)Tutning ^an uicbltffdigen ivarffatre, ibcr f)an enbnu engang ri)(tebe meb jjo; vcber, og mumlcbe: ^mu! ^mu! ^mu! a vecft et jo nof, te ^aarrenfilcn ^on vilb' gjcr Ulif; tlb gif et, aa vual va et, ^on jlebt inaa cnt te mæ fjæl, mi ipeuvbcr, mi ^ucn aa mi 93ccn." ^il 35erom;

24 10 mclfe for ^ané 'Xaué^eb, men til Ubm ^re for ^ané 2(nnbén(rrvffi-elfe, ^vié en virfcluj ^are ^awbe tuuffct vor!?lnrtqunr, mna bet bcmærfcé. At 23onbcn iffe mcb et cncfrc Orb, veb fin jpjcmfomfl, berørte ben 'itilbragelfc, ber ^avbc itræffcf b^m; maajtce af ben ^Urfag, nt ^an troebe bet nlbclcé umuligt ar lebbe ben ^aagjælbenbe, eller vel rettere, forbi bet cnbnu albrig nogcnfinbe var falbet ^am inb, ot gjø; re noget for et 53icbmennefTeé 3vebnittg i Uluffeé ^ilffflbe: et førgeligt Q^eviié for ben løv^eb, ber fan bc^erjtc ben mennefpclige "Jtanb, naar ben er om; givet of Uvtbcn^ebené, 93anfunbigf)cbené og Over; trocné ODiørfc. 5ln^ct kapitel 9iaQr, o naar nit bit ba ganjfe bageå? ^laax jfal Saagefløret tjeelt bortbcageé? (San&t)ebé ol fin 9)?ibbagé{)øtbe naae?" <Bt. <Bt, a3lict)er. Uvibenf)cb! jtræffelige ^ienbe af 93ienne Te^eben! Sri;gte!ig er bitt "DDiagt, vancrenbe bit jjerrebømmc 09 førgclige bim ^irfningcr. jpvor bet li;ffeé 2)ig at fvinge bin bebøvenbe 93almue lffngcl, ubjluffeé nff; (len ganjte bet 2i)9, ^vormeb 2nf)erren i Tfiaabt be; gavebe [uk fornuftige frie fabninger, og gjør bet Ugefaa umuligt for bem, at valge an^cben^ fom

25 11 at prøve ben, f^\)lbt ben 09 fijlgc ben; Jpaanb i jpaanb Icbfageé Su ftcbfc nf biiic licjefinbcbc Søftrc, OuciTro 09 23anfunbi9l)cb, bec fom vilbc Suviei- trocliijen ^jal; pe 5)icj at antænbe bet ene gjoglcube ^xixjé cfrci* bet nnbet, at gninbc 23tlbfarclfe paa ^i^ilbfavclfe, fot ftebfc mere at fjerne 'D^licnnejTenc fra bet ^immcltffnbtc2i;», l)vi6 milbc ftraalcnbe øanbf)ebcr ffiilbc ubrybbe Overs troens Srwgt for ^Diøvf^ebené onbe O^^iajjt, og forene forbene 23orn, vcb "^roené, jjaabcté og ^jerligf)e; bene 33aanb, meb jptmlens og forbene (ijub, 2i)fecé og anb^cbcné evige Op^av.!2lf ben i bit foregaacnbe Sapircl anfijrte am-- tale vil ^tin %ib^ Ovcrtroe og 23an!iinbigf)cb, i ben beltrevne ( gn, vare tiiftraffcligen annibcr. Set var en let ag, ar frcmfætte flere faabanne, ber alle ville inbe^olbe lignenbc "^raf til en fiilbftænbigcre filbring heraf; men ba biéfe fun vilbc blive trat; tenbe for 5a:fcrcn, faa opfatter jeg bet ^ellerc for 5icbltffct, inbtil jeg, ^ib efter anben, i j^ortallin; gene 2øb, ^ciril maattc finbe 2lnlcbning..^un vare bet mig ^cr tillabt, noget flarcre at be Tueliggjøre ben bcrvarenbe '^llmues bavarcnbe forfatning. Sen nélcfte S^irtigbom, benne løv^cbené og SSanfnnbig^cbené nunbgaaelige '^ølge, vi ie [tg lige; faa ti)beligt paa bercé ligcgvlbigr bc^anblebc 5!)uir.' fer, fom i bcreé lave, fmnbfige.q3oliger. Ser var en af beres alminbelige 'D3ceninger, at be f)anblebc meeft flogt og rigtigt, naar be Icvebe og virfebe ganjle paa i>cvté Sorfabrcé '^iii. St^vert 'Siaat^ cn^vcc ^nviiéning til bet SScbrc blev berfor (lebfc

26 12 mobtaget mcb en inbbtlbjt J?ov»ebn)(^en, ^oorveb 5e flnti)bcbc, at faabnnne Slaab vave ligcfaa ovcrfløb(<jc fom uuvtriije, tbct bc antogc, fcl» at ^civc langt tilftrat'!c[lgerc ^unbjtab om 2l"gerbvrfntng og ^æbvtft, enb bercé ufrtlbebc Svaabgtwci'C. 2)et vav virfelig en rcen Umultgf)eb, bengang at fommc ln^erc meb biéfe?i3iens nefpct, enten paa fornuftens clleu paa Scfaringcné 23et; tf)t be gav>c bem olbiig af meb at owcrvete ben rette ^ovbinbelfe imellem ^(arfag og 53tvfning; ja te lagbe et engang rigtigt?oiffrfe til bet, ber foj regif for bereé ^ine, og bleve bc ftunbom ^erpafl gjorte opmarffcmme, tilllreue be aitib bet Ufæbvanr lige overnaturlige 2farfagcr. Jpørte be (5cl)oet af eller af en anben 2arm i bereé SSjerge: faa var bn ^verfen mcer eller niinbre, enb en ^jerg; manb, ber ftog fit ^iftclaag i; li)ffc&eé bet en enfelc tioianb iblanbt bem, veb en bebre 2)i)rfntngémaabe, at afloffe forben en frobigcrc 3lfgrobe, maatte faa; bant nøbvenbigt tilgaac meb '^rolboméfonfter; bleve bc felv, eller bereé Sreature fuge: faa var bet jpere; rie, foraarfaget bem af onbe Solf. fl^iar en retfm; big 'Prffit forcfiolbt bem, ot en jaaban ^ænfemaabe var baabe ufornuftig og uc^riftclig: faa taug be vel i ^ané S'iærvffrelfe; men ubbrøbe eenftemmigen, faafnart i)m forlob bem: ja be maa no aaller faabn l)iib fæ for vuo ^aar, men ^an er f)«l flo'' geer enb f)an fnaffer te." Ser var hm een Sierning, I)vori bc (tebfe vare villige til at ^ørc og mobtage 2l\acib, og bet var meb S$en}i)n til ben for bem faa frygtelige og fjenbtlige

27 13 DDZiigt, font bc, uben at ^auc ^imbltab om 3'iatiir' fræfrei-ne, næflen frttrc vc6 (Siben nføfabemié '2(1; magt, ncmlis^t 'Ivolbom oij Jpcfcvic. 5)ct var vivfe; lig en let øag, fof enhver 3!>ebrager, bcr i benne j?cnfeenbe vilbe fnaffe bem efter?diunben, paa ben cgennijttigfte?oiaabc, at brage Sorbeel af bereé Ooers troc og (["cnfolbig^eb. Og f)vorlebeé jtulbe bet vel vare anberlcbeé. S?anfunbigf)cb og Ooertroc f)awi)c i 3(arl)unbreber forplantet fig fra '^abvt til $>øvn. ^ra folen fnn; bc intet (gfrjbt bcutrfeé til bet Q})ebre; t[)i Særeren var fffbvanligt C-iobéeierené gomle ubrugelige "tjener, Sabefogeb eder.*^iib T, fom, ei længere ifranb til fi;l; beftgjørcnbe nt opuarte iperren, pii;gle ^ané Q3cnber, eller tilfjørc f)ané J?cfte, itlebctfor anben Jorførgelfe, blev anfat til at tamme og breéfere b(i\ opvorenbc ølffgt. Sen ^Igtclfe, ^an følgcligen i benne fin nwc 33e lilling funbc vente; bm Son ()an fif for nt?lr; hiibe; ben Xjijttc, ber blev ^am anv>ii I til Q3eboclfe; fort, baabc f)ané inbrc T)annelfc og 5*^"^ \)bre ^or; ^olb fatte f)am ganffe veb øiben af 33i)cné Jjnrbe. 3 folerne lærte Ungbommen berfor ligefaalibct at tænfe, fom at loffe, jtrive og regne; bet (Snefie, ben tilvænnebeé, var en bebøvcnbe tillcfibbon, en iømv bpéfenbe l^vl)cb, og en tanfcløé Opramfcn a\ en, for ben barnlige 2ianb, uforftaaelig Særebog, ^vié Orb og fftninger Særcrcn et engang funbc forbre nmagtigt, ba i)an beel» iffc forftob i)3ieningen felv, og bcelé unbertibcn var berøver Jjørclfcn i ben rab, at ^an ofte fun var ijlanb til, at ta^t Jpcnfwn paa

28 14 bm J^uvtig^cb, ^»ormcb S^arneté 2a6e bcwægcbe fi^, naai- i)an jtiiibe tildelc traf og 9\oeg/ ^Scbrcibclfc eder Opmuntvtiuj. 5)ct vnr vor foreolgcbe S^elgjø; rer, ()vié able tijv ^ané rafnemlivk Q^ørn ni;é ftæ; bebe til ben faa vel fortjente ipoile i SUcéfilbe, Sdow. beftanbené fanbe 23cn og Sabcr, 2)anmarfé uforj glemmcligc 5"bertf ben øjcttc, ogfaa i ben Svetning forbe()olbt ar trcrjfe Sorontlciltnlnger, ber jibcn l)iin %ii) ^ave f)avt bz mceft velgjørcnbc følger. Uagtet alle tiéu "^Dinngler i Opbragelfc og Um berviténing, ubinfte bog jlebfe Sanbalmuen en egen ^(gtelfc for bet trijfte Orb; men bci hm faare '^ciaz vare iftanb til at lafc et øtpffc rigtigt i en 3!>og, og b«tillige be 33øger, fom bengang vare i Omløb, mere egnebc fig til at ncrre ci\^ til at iibrpbbe Over; troen, og bet var en alminbclig ^Xtcning iblanbt beni, at ^vab ber var rrijft, maatrc være bogftavelig fanbt: faa inbfeeé bet let, f)vorfor ber, ^cuer iffe paa bm ^Diaabe, fiinbe beoirfcé nogen 5oi"t>«bring. ^Uz i\ianb til at funne tanfe fiinbt og rigtigt, ^olbte be bem ftcbfe til bet Overflabi Tc, til bc:^ ber ftemmebc mceft overecné mcb bcrcé ^Dieningcr og Jorbcmme; t)vorfor bet ogfaa ftcbfe var ben alminbelige 5>om, naar be, f. (Jj;. ^aobc laft en "^nb^l, fivori en eller anbcn gavnlig <Sanb^cb var inbflcrbt: ja, )a! ber fan man fie, be ^aar gon liéfe unucle te i gammel SDaue, fom be goer inaa, for be er mi icl lang ien be (Ticb, be vaa mcné 2)iuvren funb' fnaf." (Sftec biéfe foreløbige SJemærfninger, ber for at funnc tanfc jlg ^^huig^cbcn af bc efterfølgenbe ^il;

29 15 bragclfcr et ei-c ovcrfløbige, tage vi igjcn fat paa ^raabcn i vor SorfffUiiicj. 3 en lille CDal, vcb et af be frørjte 23jergc paa?diols, omrrent cu ^jerbiiigvci often foc ^Igvie, laa bengang en li((c JOiirte, af et ffummclt llbfeenbe. 2)eiié bavotcubc (iicr ^avbe bebocc btn f)enveb balv.- anbct?car; 3"gfn ber i (l'gnen fjciibte noget til fyaiii, ellei- vibfle ^^^orfi-a f)nn var fommen. JOiitten mcb tilli^.gcnbe 3ovb, bvorpaa funbe I)olbe6 en J^cfr, et *Pai- ^oei- og negle ^cinv, ^avbc ^an fjøbt af bene fovvige iseboev, og contant ubbctalt ^^jøbefummen i gamle øolvmnntcf fca Steberif ben "Jvebieé ^ib, langt ooet ben vtifelige ^ætbie, meb ben ubtniffe; lige 33ettngelfe, at (Salgeren meb bet fammc fpulbe ovcvlabc ^am ( 'icnbom»ret til bet J?cle.!Da JOan; bclen var lluttct, ivjøbecontvacten i lovfovnuiig tanb, og ^rattæbeicn i)a\>bt forpligtet (la til, cftei to ^DDiaanebeté forløb at vccc bovtreift meb 5'iniilie, forfvanbt ^jøberen tgjcn ligefaa uventet, [cm l)an var fommen, og Jpufet ftob ubeboet i nogle 33taane; ber. 'ODian begynbtc allerebe paa ^Diolé at fortælle be forunberligfre lino, om X;>i;rtcn, cg btni, fom man antog, ufi;nlige 33eboer, ba bet meb et rvgtcbcé, at en ()øi mtbnlbrenbe i)3»anb, meb lumlte, itclenbc Qi; ne, itarpe %\-ai, råbt jijaar, en lobbcn DvæveiTinbé j?ne paa Jpcvebct, og forsvrigt iført en afpegraa ragt, bagligcn bearbcibebe bene omliggenbe ^ovb meb fin lille ( "enfpa:nbcr;'ploug. 55et var virfelig morfomt at betragte bc nærboenbe 23ønberé Opførfel veb benne Sfterretnlng ; ^vorlcbeé bc oftere, for at

30 16 ]'ti f)nm, gif op paa be omliggcnbc S^øU 09 S^jci'ge; ^»orlebcé 6c fovfebc fig, veb at blive {)am vacr; ^por? Icbeé bercé S^i^éijjervtg^cb jlcbfc fi;ntc5 at bvm bcm I 3?(pv^cbcu af ^ané s^olig, mebens ben ovcr\)eicm bc?5i'i)gt, mcb CII cnbnu fiævferc "DD^agt, Ouevrroené ^elc fcpgtcltge 23fflbc, ^olbr bem tilbage. 37o9lc, fom t)i\vbi fect ^am i?lfilanb, foiflavebe, at ^awe fimbct noget Jpæéligr, Sraf^Ø^c"^«' ^flc ^«né llbvor; tcé; ^(nbrc, fom normere ^avbt betragtet barn, for; fiffvcbe, at bet frfrffeltgc og pøgclfeéagtigc ifær laa i f)ané jtclenbc 35lif, 09 7lllc vare enige i, at be albrtg [)ixvi)i truffet en mere paéfcnbe 23eboer til en \ai\ itiimmel, uf)i;ggclig J^ptre. J^ertil fom, at naar Smogen traf i)am ubenfor ^ané ^'icnbom paa benne uo\?ebe 9?aboerne iffe ar fætre en Job ]\\ai ^m til Sng^H/ talte til ^'igen, og bet var, fom om ^an alene funbc være fig felv nof. S^an i)avbi aderebc i flere 93iaaneber beboet J?i)rten inben [)an førjle Gang, meb (tn Scnfpænberfarre, fra en af be narliggenbe 9Diø(lcr, ()cntebe fig nogle øffffe isicel og rpn, fom l)an ligclebcé betalte meb garn; mel ijlvmi;nt, og nu ^avbe ^an nof til Søbe for længere '^ib, ]'aa bet igjen varebe meget længe, in; ben ^an foretog ben næile Ubflugt. jjele (l'gnen var fulb af be urimeligtic fortællinger om ()am, 09 man funbe være vi» paa, at f)an veb enhver ammenfomft paa 03iOl», var C^jenfranben for bcreé øamraler. ^aa fjclbent man om 'Skagen iaae ^cim at overffribe fine egne (i"nemærfcr, ^aa au minbelig var man enig i, at t)an befto mere færbe;

31 17 bié om Sjatten. Sængcve %ib ^etigtf, iwbew man utbfte, om i)an var cnc, cllcu ^avbc S«milie ^oé fig, tnbtll cnbcltc) <Sternc of bc rtujrffiibfcnbc ODJarfcr, ef; ter flei-c ODuianebcré opmavffom 2i«3t:tagc[ 'c, foitolte ^vcvonbi-e, or f)avc "ect en ung ^one, tfoft en ber i Sgnen ufabvanltg Sragt, at være \)am bc^jalpe; lig mcb ^:)3Jarfarbciber. "5:11 ben "Zib ^ ba vor Sor; tofuing begynbrc, var ^llmuen cnbeltgcn faavibt fom; men paa bet?)vcne mcb bereé forjijcdtgc ODieninger om f)am^ at i)a\\ bc icnk nuiattc vace en 93)crgmanb, ber^ enten opffraffct of fin møvfc 9>jcrgbDlig veb ben, for biéfe unbcrjoi-bi)tc ^cboevc, \m fnnjrdigc 2i)b af.^ii'fcfloffcrncg ^lang, ^avbc nbfecr fig benne ap fibeéliggenbe X?i;tte til frcmtibtgt Op^olbéfleb; eller og bevæger bertil af 5vjerlig^cb til en egcnfinbig over; jorbiff i?er, ber f)olbt fig for gob til at bele ^ané SBjcrg og betteé i?eiligf)cber mcb ^am, og fom fnn unber ben S^cringclfe vilbe være ^ané, at l)an om; ffiftebe fit moife X?jem i forben, mcb et noget li;; fere paa forben. Se glefle ontoge bog btn førflc 23cvff9gi'unb for ben t^turligftc og rigfiglle; t^i, tilføiebe bc\ bt gjercé mi iel enr bc^ou aa la vuo ^im reng.^jerfcfloffin OD^ucii aa ^lufben, for aa fct vuoé naa ftoitr øviiol ep, aa naa goer vuol nier, be er noub vi fa fie; aa ^vafor itu l)an faa reng, naar bc ent vua for aa gjcr 93jcrrcfolfin Urou, aa jau bem hcin?" din f)avbt ba cnbeligen ben uvibenbe Ttlmue fun; ben en ei uværbig jenf!anb for bcné overtroiffc ^n;gr. 2Mev et IBiennejTe eder et kreatur fi;gt, bø-.

32 18 be et 93arn, fom Drogen v>eb Ufocflgtig^cb til fabc paa fine Semmer; vilbc ^oeniffe give ^DJelf, toiclfen iffe gtoe ^løbc, Sløbcn ei give mør: ba var alt øaabant Q^jcvgmanbcné SSærf. 3«^ct Qtf enbog l'aavibt, nt be tilffi'eye ^am 2l'arfrtgen til, at bzui?oiarfer ci lønnebe bereé leb og læb" meb en bebfc '^ifgvøoc; t^t 97ogle paafrobe, nt ^ave feet ^ftm blffl'c 5)i-æeit af 33i;maifci-neé ^ovn over pan fmc egne kornagre, og følgcligcn \:)avbi bet fm gobe naturlige vunb, at f)ané ^orn gav ejerne, mebené 9"iaboerneé fim gav golbt Sober og visne traae. Q>jcrgmanben i 3!)a6ferne" var faalcbeé en Q3u5.- femanb for ^ele Omegnen; ^ané X?c;c, bcr var lige; faa jlem, fom I)an felv," var en jen lanb for '^(leg Sorbittrelfe og Srpgt, og ber inbtraf iffc et U^elb, iffe en Ulyffe paa ^cle?i)iolé, hvortil jo?begge, efter ^Hmuené ^aafianb, bcr grænbfebe til "Jiffinbigi f)i\>, maattc være bc oprinbelige ^larfagcr. "Kant), 25u mtu 3fanb! o iifi)n[i9e Sanfe Jpoab er bit SSæi'en, og ij'oai bin 9tatur? ^an Sil \aa fficcbeii omoanfc SOiené 2)u ec ijjemmc i legemligt 58uur?" JKanbtøi'. ^en bavttrenbe ognepræfté øvoger i ^l'grie, jjr. 33ergftrøm, ^vcin vi fom S^otanicué og Olb;

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

U.\f"' ^,*^ ':'/ - «^- '*'/< "tj

U.\f' ^,*^ ':'/ - «^- '*'/< tj ** U.\f"' ':'/ ^,*^ T - «^- '*'/< "tj w i^iftonfl\-fleøflra j )i(killaaiic^)knft Urti tørret af Caud. phil..'*.?"^e> UE ^jøb^nljaon. 9orl«gt af ttn Qplbtnialftt SogfiaiiMing. tnjft tit! ic^ul^fl«ofp.ih,

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H.

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H. &b68 j O, Skabelsens morgen Sndag morgen Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng L L m/f maj J O, ska belsens mor gen, det helt ny e liv, nu &bl 4 m (4) væld med kraft i os ind. L j L m/f et styr

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere