Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian Sloth med en levende fortælling, billeder og lyd fra deres besøg på skolen i Indien i 2009, 30 var mødt. Vi holdt generalforsamling fra kl ) Valg af dirigent Mogens Rasmussen blev valgt til dirigent. 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Foreningens formand, Carsten Henriksen, uddelte en skriftlig beretning, som han læste op. Derefter fulgte en livlig debat om flere emner i beretningen og det forløbne års aktiviteter. Et nyt medlem, Niels Monberg, ville vide hvordan foreningens indflydelse er på skolens ledelse. Foreningen bidrager med 70 procent af skolens drift, så er det vel dem, der betaler, der bestemmer? Og hvorfra kom ideen til et computerprojekt, er det foreningens forslag? spurgte han. Carsten Henriksens svar: Skolens ledelse ligger udelukkende i Anand Niketan Ashram. Som forening har vi en samarbejdsaftale, som regulerer vores arbejde. Vi vil støtte med det beløb, vi kan, og bidrage til kulturel udveksling, og de skal give os information, som vi kan dele med medlemmerne. Vi har blandt andet forsøgt at påvirke skolen til at optage flere piger. Men vi ser det ikke som vores opgave at lede skolen. Formandens svar om computerprojektet: Ashram formulerede i 2008, eller måske før, et ønske om at etablere projektet. Vi syntes, det så fint ud, men havde ikke mulighed for at hjælpe økonomisk. På det tidspunkt overvejede vi, i samarbejde med ashram, at etablere et projekt, hvor kvinder kunne producere leafcups (engangstallerkener lavet af blade) for at støtte udviklingsaktiviteter i området. Men så fik ashram et statsstøttet projekt med økonomisk støtte til enker, som kunne påbegynde produktion (af håndarbejde, etablere en tebod el.lign.). Derfor gik vi tilbage til det oprindelige pc-projekt, som var ashrams idé. Niels Jørgen Helms ville gerne vide, hvad lærernes efteruddannelsesdage 4 plus 3 dage bruges til. Han roste bestyrelsen for indsatsen i forhold til pc-projektet. Projektet kan kombineres med engelskundervisning. Det er rigtig godt gået. Jeg er optaget af, hvordan man støtter skolen og synes, at bestyrelsen skal holde fast i at få etableret et lokalt netværk (altså personer som kan bakke op), og foreningen kan f.eks. støtte en lokal it-kender som måske koster 100 kr. om dagen, for at få det til at fungere, sagde Niels Jørgen Helms. Han nævnte, at han har kontakt til en medarbejder fra rådgivningsfirmaet Rambøll, som har været i Indien. Medarbejderen undersøger, om Rambøll eller indiske samarbejdspartnere har nogle videnspersoner i nærheden, som vil være i stand til at hjælpe computercentret i gang. Det er flot, hvis it-projektet kan komme til at fungere, gerne kombineret med efteruddannelse og mere engelsk. Ikke top-down, men ud fra deres eget initiativ, sagde Niels Jørgen Helms. Mogens Rasmussen ville vide, hvad lærernes kompetence er i forhold til at undervise i it.

2 Hanne Gaarsmand spurgte: - Er det meningen, at de unge skal blive i området, eller at de skal søge væk? Jo mere it de lærer, jo større ønske får de måske om at søge væk. Carsten Henriksens svar: - Til det sidste spørgsmål: Tænkningen på det her sted er at gøre folk i stand til at have et frit valg, og at de skal kunne forsørge sig selv. Men alle kan ikke leve af at arbejde på landet. Med computerprojektet vil de få mulighed for at søge job i de nærmeste byer. Meningen er, at det skal ramme noget af det, som man ikke kan tilbyde i dag. - Jeg tror ikke, at skolens lærere kan undervise i it. Tanken er at tilbyde lærere udefra og siden at inddrage lærerne og de store elever på skolen. Vi forestiller os en grad af medfinansiering fra foreningens side, sagde Carsten Henriksen. Om lærernes efteruddannelse: - Jeg ved ikke, hvad den indeholder, men de kalder den for Subject Matter Preparation? Den foregår på det nærmeste statslige uddannelsescenter, som støtter og videreuddanner lærere. Bestyrelsens beretning blev godkendt. Carsten Henriksen uddelte den seneste rapport fra Anand Niketan Ashram (fra marts 2010) til dem, som ønskede den. 3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og årets budget fremlægges Kasserer Rikke Sø Andersen fremlagde regnskabet. Hun uddelte prints og viste tallene projiceret op på et lærred via en pc. Hovedtal: I 2010 er indkommet kr. i kontingent plus kr. i gaver. Foreningen har haft udgifter på kr. (især i forbindelse med forsendelse af 18 bærbare computere til skolen). Foreningen har overført kr. til skolen. Der har i 2009 været underskud på driftsbudgettet hvilket resulterer i en reduceret formue. Administrationsudgifterne har været 872 kr., som svarer til 0,9% af regnskabets balance. Foreningen har pt 84 medlemmer, deraf 6 studentermedlemmer. Rikke fremlagde forslag til budget for Bestyrelsen foreslår, for at være forsigtige, at vi fra nu af overfører kr. til skolen i kvartalet i stedet for kr. som hidtil, indtil foreningens økonomi er rettet op. Nedgangen i antal medlemmer har betydet, at kontingentindbetalingerne har været faldende. Formand og kasserer forklarede, at forskydningen i kontingentindbetalinger kan være vanskelig at registrere, da frafaldne medlemmer ikke melder sig ud, men på et tidspunkt bare stopper med at betale. Det kræver så et par rykkere inden kassereren kan konstatere, at de ikke længere ønsker at være medlemmer. Debat om regnskab og budget: Niels Monberg ville vide, om foreningen har undersøgt, hvad der skal til for at gøre kontingentet fradragsberettiget. Carsten Henriksen: - Ja, der skal 300 medlemmer til. Rikke Sø Andersen: - Vi har også undersøgt, om man kan betale via PBS, men det er for dyrt i forhold til vores medlemstal.

3 Finn Gaarsmand ville vide, hvorfor bestyrelsen har valgt at nedsætte overførslerne til skolen til kr. i 2010, og om skolen så kan klare sig. Rikke Sø Andersen: Vi har valgt at være forsigtige. Carsten Henriksen: - Det er kedeligt for skolen, men omvendt har de fået en lejeindtægt fra en statsstøttet pigeskole, som har lejet sig ind i nogle ledige bygninger. Vi vil gerne støtte med et større beløb. Lige nu venter vi på, om vi kan få de kr. i pc-forsendelsesudgifter dækket ind via MS. Gør vi det, kigger vi på det igen. Ketty Damgaard foreslog, at hele regnskabet og budgettal lægges ind i Excel. Ketty vil gerne hjælpe Rikke med det. Klaus Søgård: - Har bestyrelsen overvejet at spørge medlemmerne, om vi vil betale 200 kr. hver, så vi kan komme op på en overførsel på kr. årligt igen? Og Mogens Rasmussen ville vide, hvad det betyder for skolen, at vi nu overfører færre penge, hvortil formanden svarede, at det ved vi ikke. Erik Torp Nielsen spurgte, om besøgende på skolen betaler for deres ophold. Carsten Henriksen: - Ja, gæster betaler, så skolen holdes omkostningsfri. For tiden 200 kr. for kost pr. måned, logi er gratis. Ordningen for de to unge danskere, som er på skolen nu, er, at de bidrager med undervisning, boldspil osv., og hvis de bliver kørt rundt med bil og chauffør på ture, som kun er for dem, skal de bidrage til benzinen. Erik Torp Nielsen: - Man kunne godt betale kr. pr. uge, ligesom når man er på ferie. Niels Kristian Sloth: - Gæster kan også vælge at betale mere. Vi valgte at donere et større beløb efter vores besøg, og det vil jeg opfordre til. Man betaler på kontoret, får en kvittering, og pengene indgår i ashrams regnskab. Opsamling fra dirigent Mogens Rasmussen: - Vi kan opfordre bestyrelsen til, at den opfordrer medlemmer til frivilligt at betale ekstra. Regnskab og budget blev vedtaget. 4) Eventuelle forslag. Bestyrelsen ønsker følgende drøftet på generalforsamlingen: Hvordan skaffer vi flere medlemmer? Lea Andreasen: - Hvem er målgruppen, når foreningen ønsker flere medlemmer? Det er selvfølgelig en fordel med voksne, der kan betale fuldt kontingent. Men hvordan får vi fat i unge kan man måske bruge facebook? Niels Monberg: - Hvordan er flowet i medlemstallet? Hvor mange forlader foreningen og hvor mange kommer ind? Svar på medlemstal fra Rikke Sø Andersen: - Det har varieret med ca. 15 det seneste år.

4 Helle G. Sehested: - Kan man have et mellem-medlemskab? kr. er måske for meget. Kunne man have et på 600 kr. og så studentermedlemskabet på 150 kr.? Jytte Bach: - Man kan opfordre de unge til at tage ud og fortælle og vise billeder, når de kommer hjem fra Indien. Når andre hører om skolen, bliver de måske interesserede. Ketty Damgaard: - Vi kan alle sammen betale for vores børn, så de bliver medlemmer. Så kan vi komme op over 300 medlemmer. Rosa Refsgaard: - Kan man blive medlem som forening? Måske kan lærerforeninger tænke sig at støtte. Ruth Lauritzen: - Det levende ord må være vejen frem til at skaffe flere medlemmer. Det at fortælle om skolen. Svar fra Carsten Henriksen: - De fleste medlemmer er i en moden alder, hvor de har råd til at betale kr. om året. Måske Lea har lyst til at arbejde med facebook for at gøre foreningen kendt blandt unge? Rikke Sø Andersen: - Vi har forsøgt lidt på facebook. Vi står under Friends of Anand Niketan Ashram, hvor dialogen foregår på engelsk. Carsten Henriksen: - Vores arrangement er velbesøgt i dag, og ja, det er vigtigt at de unge tager ud og fortæller, når de kommer hjem. Det har de tidligere rejsende også gjort. Men hvor kan de fortælle? Forslag modtages gerne, og I kan tage foldere med herfra. Med hensyn til lærerforeninger: Vi tror, at pc-projektet kan blive et trækplaster i forhold til udveksling. Eva Anette Simonsen: - Jeg har prøvet at sælge ideen om medlemskaber på min arbejdsplads, men de bliver afskrækket af de kr. årligt. Men hvad med 10. klasse, efterskoler, 3. g, lærerseminarier? Lis Agerbæk Jørgensen: - Måske er et mellem-medlemskab en mulighed, men kr. årligt er ikke mange penge f.eks. sammenlignet med sponsorater i Børnefonden, hvor vi betaler 200 kr. pr. måned. Husk at det er muligt at støtte Skole for livet med et éngangsbeløb når som helst. Lea Andreasen: - Jeg vil gerne lave noget til facebook. Det er en fordel i forhold til andre foreninger, at her går støtten direkte til skolen, og at administrationsudgifterne er på 0,9%. Det er en værdi, som man godt kan sælge på. Mogens Rasmussen: - Bestyrelsen kan arbejde videre med at man kan tegne medlemskab til et andet beløb, f.eks. for pensionister. Det kunne give adgang til at få nyhedsbreve mm. Søren Nedergård Aagesen foreslog, at foreningens folder lægges på hjemmesiden, så medlemmerne hver især kan give den videre til gode bekendte. Carsten Henriksen: - Vi lægger folderen på hjemmesiden. I bestyrelsen kan vi tage en diskussion om, hvorvidt vi skal have gradueret kontingent som en mulighed, om det administrativt kan betale sig, og vi kan gøre mere for at reklamere for, at man kan støtte med et éngangsbeløb. Erik Torp Nielsen: - Hvad med et årligt bidrag fra de virksomheder, der handler med Indien, f.eks. i form af sponsorbreve?

5 (Formanden fik ikke svaret på generalforsamlingen men foreningen har for et par år siden udsendt sponsorbreve til en række udvalgte danske firmaer uden resultat). Karin Sejersen opfordrer medlemmer til at lægge hjem til og holde møder a la tupperwaresammenkomster, hvor der fortælles og vises billeder fra skolen i Indien. Et bestyrelsesmedlem kommer gerne og fortæller. Mogens Rasmussen: - Det blev sagt sidste år, og vi kan gentage det: Hvis alle medlemmer finder én mere hver inden næste år, vil det også batte. Skal bestyrelsen arbejde for at etablere et egentligt program for voluntører til længerevarende opgaver på skolen? Carsten Henriksen: - Med de to, som er på skolen nu, har vi haft fire unge dernede, og vi har haft flere henvendelser fra interesserede. Spørgsmålet er, om vi skal gøre noget mere målrettet? Klaus Søgård: - Det er en god idé. Mange holder et år fri efter studentereksamen, og mange giver masser af penge for f.eks. syv uger i Guatemala. De unge lærer meget af at tage til Indien, det kan gå tilbage til foreningen og igen smitte af på Anand Niketan Ashram. (Klaus besøgte skolen i 1979 og han og Jyttes datter, Matie, er der p.t.) Lea Andreasen: - Det er vigtigt, at der er en kontaktperson i foreningen, gerne en ung som har været af sted. Anne Helms nævnede, at hun er IB-lærer (internationale linje) på Nyborg Gymnasium, og tilbød sig som kontaktperson mellem foreningen og gymnasiet. I IB-uddannelsen indgår, at de unge skal udføre humanitært og socialt arbejde, de får f.eks. point for at være fundraisere. Jeg vil gerne bruges som formidler i forhold til foreningen. Helle G. Sehested: - Mange seniorer er interesserede, f.eks. i at undervise i engelsk eller it, det ser man f.eks. i Seniorer uden grænser og Mellemfolkeligt Samvirke. Man kunne evt. kontakte en organisation, som i forvejen arrangerer ophold i Indien. Niels Kristian Sloth: - Studerende ved Den Fri Lærerskole kan få godkendt en del af praktikken som et internationalt ophold. Lærerskolen har før haft praktikanter i Mitraniketan Ashram i Sydindien. Måske kunne man henvende sig til dem og høre, hvordan de griber det an. Anand Niketan Ashram trænger også til bygningsvedligehold og har brug for folk med byggesnilde. Lea Andreasen har rejst med Mellemamerikakomitéen og kunne fortælle, at det koster et betydeligt beløb at blive udsendt som voluntør af en professionel organisation. Niels Jørgen Helms: - Der er mange seniorer eller efterlønsmodtagere, som har viden og kræfter til at gøre en indsats for eksempel inden for IT. Jeg vil opfordre foreningen til at tage kontakt med Seniorer uden grænser. De har mange engagerede medlemmer, måske også tømrere, malere m.fl. Carsten Henriksen: - Det er mange gode ideer og tak for et flot tilbud fra Nyborg IB. Debatten viser, at der er opbakning til, at bestyrelsen spørger skolen, hvordan den bedst kan få glæde og gavn af de medlemmer i

6 foreningen, som er interesseret i at blive voluntører eller hjælpe på anden vis. Bestyrelsen kan også brede opgaverne mere ud blandt de interesserede medlemmer i vores forening. Mogens Rasmussen opfordrede til, at de interesserede tog en snak om det over maden bagefter. 5) Fastsættelse af kontingent Kontingentet blev uændret fastsat til 100 kr. pr. måned og 150 kr. årligt for studerende. 6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant Genvalg af Carsten Henriksen og Lis Agerbæk Jørgensen til bestyrelsen og af Helle G. Sehested som suppleant. 7) Valg af revisor og suppleant Finn Gaarsmand blev genvalgt til revisor og Ketty Damgaard som suppleant. 8) Eventuelt Niels Monberg nævnte, at han arbejder i et firma, som outsourcer en del opgaver til Indien, der kan evt. knyttes en kontakt. Det snakker han videre med formanden om. Omkring 26 deltagere fortsatte aftenen med at spise indisk mad sammen for egen regning på spisestedet Paprika i Nørregade i Odense. Referent Lis Agerbæk Jørgensen Godkendt af dirigenten på mail 5. april 2010: Jeg har læst referatet fra generalforsamlingen i Foreningen Skole for livet!, og det er helt ok og sådan som jeg husker mødet i Odense. Mogens Rasmussen, dirigent

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg Mødt: Niels Kristian Sloth, Lea Andreasen, Klaus Søgård, Ole Helms, Carsten Henriksen,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken 17.30 i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2015-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2015 SvaleNyt 2 2015 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Referat

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2014-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2014 SvaleNyt 2 2014 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Referat

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005 Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005 Allerede i Foreningen Skole for livets første år har vi haft succes: Kostskolen Life Education School, som vi støtter, har øget

Læs mere