Indhold 2014! 1: Sammenfatning : Ansøgningsprocedure : Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning.."

Transkript

1 Kilde: InnoBooster - vækst med viden! Få tilført ny viden til virksomheden i et 6-18 måneders forløb sammensat af Ansættelse af højtuddannede Vidensamarbejde Understøttende aktiviteter Projekttilskud for InnoBooster udgør kr kr. Virk.ID Virksomhed Konsulent Evt. "VP emne" Udl. Dato Indhold Ny ordning pr. 12. august 2014! 1: Sammenfatning : Ansøgningsprocedure : Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning.. 14 Bilag A: Retningslinjer Bilag B: Godkendte videninst Bilag C: Om innovation... 32

2 1: Sammenfatning: Virksomheder med gode idéer søges! (De samlede, gældende retningslinjer og vurderingskriterier er beskrevet i Bilag A) Danmark har brug for virksomheder der vokser og udvikler sig, så der skabes vækst og arbejdspladser samt grobund for at tiltrække investeringer. Programmet InnoBooster er ét samlet fleksibelt innovations tilbud til små og mellemstore virksomheder (SMV), der sætter fokus på netop jeres virksomheds udviklingsstrategi! InnoBooster er en ordning for jer, der er parate til udvikling og til at investere ressourcer, men mangler tid og ny viden for at kunne komme videre. Med et InnoBooster tilskud kan nogle af jeres gode idéer blive til virkelighed. Metoden er at kombinere jeres virksomheds gode idéer og udviklingsplaner med tilførsel af ny viden. Målet med støtten er at skabe vækst og udvikling til gavn for jeres virksomhed - og dermed for samfundet. Lav en InnovationsPlan for udviklingen af jeres virksomhed! På websiden findes et enkelt værktøj med passwordbeskyttet adgang via NemID eller oprettet bruger(e). Det bruger I til at afklare idéen, og hvilken viden der er nødvendig for at gennemføre den. Når I har lavet jeres InnovationsPlan, er den samtidig indgangen til at søge om tilskud på kr. (NB: Et par gange om året er der også mulighed for at ansøge InnoBooster+PLUS kr. - 1 mio kr.) Saml jeres InnovationsPlan i en VidenPakke og ansøg om ét tilskud! I bruger InnovationsPlanen til at søge om økonomisk hjælp til en videnpakke. I kan sammensætte en 'videnpakke' som er relevant for lige præcis jeres idé og for udviklingen af jeres virksomhed. I videnpakken kan indgå tilskud til: Højtuddannede "Videnpiloter", som ansættes på normale vilkår i virksomheden i op til 12 måneder. Eller en forsker fra en dansk eller udenlandsk videninstitution i et konkret samarbejde om ny viden. Op til kr./måned. Samarbejde med en videninstitution, som virksomheden ikke tidligere har samarbejdet med, og som kan give virksomheden ny viden, der ikke umiddelbart kan købes på det private marked. Andet Den manglende brik, som er nødvendig for jeres virksomheds innovationsforløb. Det er vigtigt, at denne viden hænger sammen med de andre dele af videnpakken. VidenMetro konsulenten er klar til at hjælpe jeres virksomhed gennem hele ansøgningsprocessen og -procedurerne! Sammen søger vi at sikre, at jeres InnovationsPlan og Videnpakke lever op til de fastsatte kriterier og retningslinier, som er beskrevet i dette kompendie! Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 2

3 1: Sammenfatning: Virksomheder med gode idéer søges! (De samlede, gældende retningslinjer og vurderingskriterier er beskrevet i Bilag A) I medfinansierer også! I InnoBooster kan der gives tilskud til en videnpakke på mellem og kroner, svarende til maksimalt 50% af de samlede udgifter til projektet. Jeres virksomhed skal selv skyde et tilsvarende beløb ind i forløbet, betegnet som egenfinansiering: Ved ansættelse af højtuddannet: jeres lønandel udover støtten, som er max. 50% af lønnen. Ved et vidensamarbejde: en kapitalisering af udbetalt arbejdsløn til ledelsen og jeres nuværende medarbejdere. Dette til en fast omregnet timesats på 600 kr./time. Bemærk, at ved ansættelse af en højtuddannet kan personens timer ikke indgå i medfinansiering. Ved "Andet: En andel af beløbet, hvis det ikke bliver dækket af den øvrige egenfinansiering Minimum 15% af jeres egenfinansiering skal være i form af kontant betaling for den viden I får via tilskud i videnpakken. Ved ansættelse af en højtuddannet vil det oftest kunne dække den kontante betaling af det samlede, ansøgte beløb. Et innovationsforløb kan vare mellem 6 og 18 måneder, og inden for denne periode tilpasser I selv forløbet til jeres behov. Sådan kommer jeres virksomhed i gang med en god ansøgning! En tjekliste: For at bruge InnoBooster skal jeres virksomhed: Have eksisteret i mindst et år og have mellem ansatte Kun have ganske få eller ingen højtuddannede ansat i forvejen. Være parat til udvikling, men mangler tid, viden eller teknologi for at komme videre Være klar til selv at investere ressourcer og økonomi i udviklingsforløbet Være parat til at lave en InnovationsPlan og sammensætte en VidenPakke Når InnovationsFonden vurderer jeres virksomheds InnovationsPlan og videnpakke ser man på, om det indeholder nyskabende elementer. Det behøver ikke være noget nyt, der aldrig er set før, men kan være nyt for branchen eller på anden vis nyskabende. Det er også vigtigt, at det udviklingsforløb, I som virksomhed vil gennemføre, hænger sammen med den øvrige forretning, og at I har en forventning om en forretningsmæssig gevinst på kort sigt. Desuden er det positivt, hvis innovationsplanen har et internationalt aspekt, er tværfagligt orienteret og/eller hvis der inddrages studerende på en sådan måde, at enten studerende eller uddannelsesinstitutioner tillige opnår en gevinst. Chefkonsulenten i VidenMetro er klar med gratis sparring til udviklingen af jeres InnovationsPlan og VidenPakke! VidenMetro er region Sjællands samlende videnmedarbejderindsats, og vi samarbejder tæt med øvrige aktører, herunder GTS netværket, alle universiteter, væksthuse, de nationale innovationsnetværk og de kommunale erhvervsafdelinger m.fl.. Samtidig har vi et opdateret netværk til jobsøgende højtuddannede, jobcentre, Akademiker kampagnen, fagorganisationer og A-kasser. På den måde får I én kontaktperson i VidenMetro, der sikrer, at alle aktører trækker samme vej og skaber værdi med jeres virksomhed i centrum! På de følgende sider finder I vejledning til udfyldelse af online skema mv. en samlet gengivelse af gældende retningslinier som er angivet på websitet innovationsplan.dk info og tips om innovationsprocesser På kan I se de seneste oplysninger om indsatserne via VidenMetro. For mere info, kontakt Michael Christiansen Projektchef i VidenMetro.dk mobil Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 3

4 2: Ansøgningsprocedure: Sådan får I ført jeres InnovationsPlan ud i livet! InnoBooster ordningen udarbejdes online på og ansøges herfra i en onlineblanket (E-Grant) Sagsbehandling varer 2 til 4 uger. Ansættelsen af en højtuddannet eller vidensamarbejdet må ikke påbegyndes inden et evt. tilsagn. Hvis ansøgningen afvises, følger der en kort begrundelse med. Det er her muligt at får afslaget uddybet og evt. ansøge påny TILSAGN TIL INNOBOOSTER * 5 AFSLAG VidenMetro tip: Brug også VidenMetros "offline" Innovationsplan (excelark) samtidig med, at I udarbejder Innovationsplanen online. Download excel skabelon fra InnoBooster ansøgningsprocedure, jvf. figur: 1. Sammen med VidenMetro konsulenten gennemgår og konkretiserer I udfordringer og muligheder. 2. Opret bruger og online ansøgning på NB: Ansøger skal være tegningsberettiget i virksomheden. Brug evt. VidenMetros "offline" Innovationsplan og Budgetberegner. Download excel skabelon fra 3. Udfyld ansøgningens "InnovationsPlan" og vedhæft eventuelle dokumenter. Flere brugere kan oprettes og arbejde på ansøgningen. Se vejledning på siden. Indsend ansøgningen online med dokumenter som angivet. Sagsbehandling varer typisk 2 til 4 uger. 4. Ved tilsagn til InnoBooster: Underskriv og indsend tilsagnsskrivelse og eventuelle dokumenter til brug i InnovationsPlanen. *) En-to gange årligt er det desuden muligt at søge om viden i InnoBooster PLUS+. Her kan der opnås tilskud på mellem og 1 mio. DKK. Særlige vilkår og ansøgningsfrister annonceres på Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 4

5 3: - vejledning og notatark Kompendieversion pr. 15. september 2014: Opdateres løbende i forhold til gældende info på InnoBooster er baseret på, at jeres virksomhed anvender og udfylder en online "innovationsplan" og bruger den til at søge om tilskud. Se På de følgende sider finder I en skriftlig vejledning, der guider jer gennem samtlige skærmbilleder og procedurer i forbindelse med brugeroprettelse, udfyldelse af innovationsplan(er) og ansøgning. VidenMetro konsulenten hjælper jer gennem hele forløbet, så ansøgningen opfylder alle krav! Fase 1: Udfyld Innovationsplanens 5 trin: 1. Min virksomhed 2. Min idé 3. Faldgruber 4. Gør idéen virkelig - videnpakken 5. Gevinster Fase 2: Innovationsplanen overføres til ansøgningsblanket i onlinesystemet E-grant 1. Introduktion 2. Om virksomheden 3. Tro- og loveerklæring 4. De minimis 5. Budget 6. Evt. supplerende oplysninger 7. Tjek oplysninger 8. Indsend ansøgning Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 5

6 3: - vejledning og notatark Her kan du oprette en InnovationsPlan, som du kan gemme, redigere i og vælge at dele med andre. Efterfølgende kan du vælge at bruge InnovationsPlanen til at søge om tilskud i programmet InnoBooster. Du skal enten logge på med NemID eller oprette dig som bruger med brugernavn og adgangskode. NB: Du skal væres tegningsberettiget for at kunne bruge Innovationsplanen til en ansøgning. VidenMetro anbefaler, at man bruger E-grant bruger til adgang. Vær opmærksom på, at du fremadrettet skal bruge det samme login. InnovationsPlan er forbundet med det elektroniske ansøgningssystem E-grant, så der refereres til dette system, når du opretter dig som bruger. Det betyder også, at hvis du allerede har et login til E-grant, kan du bruge dette til at logge på InnovationsPlanen. Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 6

7 3: - vejledning og notatark 1 1 Egne noter: Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 7

8 3: - vejledning og notatark 2 2 Egne noter: Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 8

9 3: - vejledning og notatark 3 3 I VidenMetro forløbet får jeres virksomhed sparring til at identificere og håndtere risici i forbindelse med udformningen af selve projektbeskrivelsen i punkt 4. Her bliver langt størstedelen af de umiddelbare risici afdækket og overkommet. Der vil samtidig fortsat være risici forbundet ved, om selve idéerne holder, og om aktiviteterne kan og bliver gennemført undervejs efter planen. Endelig skal man også tage stilling til om hvordan man ønsker at håndtere hver risiko (acceptér, flyt, undgå, kontrollér, mv.) Beskrivelse af hændelse og hvordan vi vil/har afdække(t) det i projektplanen (punkt 4) (K) (S) Risiko (KxS) I beskrivelsen af faldgruber kan man da udvælge og fremvise udvalgte emner, som man antager har størst risiko for at påvirke projektet negativt. I udvælgelsen kan man evt. inddrage en simpel, kvantitativ vurdering af risikoen ved hver hændelse: Risiko = Konsekvens x Sandsyndlighed Hændelse/Problemområde: Kort tekstbeskrivelse og handling herpå Konsekvens (K): Skala fra 0 til 5, efter stigende betydning Sandsynlighed (S): Decimalbrøk ( 0,10-0,20 os.v.) Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 9

10 3: - vejledning og notatark 4 4 Egne noter: Hvordan og hvad kræver det? Gør idéen virkelig: Beskriv videnpakken i innovationsforløbet Søg én eller en kombination af de tre tilskudsmuligheder (4.1) Jeg kan få tilskud til at ansætte en højtuddannet og/eller "leje" en forsker i en periode og/eller (4.2) Jeg kan få tilskud til en videninstitution, som kan hjælpe med at gennemføre idéen. Jeg kan bede dem selv skrive, hvad de kan hjælpe med og/eller (4.3) Jeg kan få yderligere tilskud til andre aktiviteter, der er nødvendige for mit forløb Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 10

11 3: - vejledning og notatark 4 4 Egne noter: Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 11

12 3: - vejledning og notatark 4 4 Hvad kræver det? - angiv én eller flere af mulighederne i kombination: (maks kr/md i 6-12 md.) Egne noter: Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 12

13 3: - vejledning og notatark 4 4 Egne noter: Nr. Omfang VidenMetro tip: 1. Lav først skitser på denne side, der kan angives op til 7 akvititetsbeskrivelser 2. Angiv rækkefølge udfra tid (nr.) 3. Angiv varighed/omfang, f.eks. "2 md." eller "xx%". 4. Sammenfat det i onlineskema på udfra tidsrækkefølgen (nr.) og indskriv varighed/omfanget i tekstfeltet "Aktivitet". Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 13

14 3: - vejledning og notatark 5 5 Egne noter: Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 14

15 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 15

16 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 16

17 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint (VED "JA": SE NÆSTE 2 SIDER) Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 17

18 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 18

19 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 19

20 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint (VED "JA": SE NÆSTE SIDE) Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 20

21 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 21

22 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint VidenMetro tip: Brug VidenMetros "offline" Budget (excelark) samtidig med, at I udarbejder Innovationsplanen. Download fra Så er alle områder afdækket, inden I omformer Innovationsplanen til en ansøgning her i E-grant. På den måde undgår I samtidig at skulle omforme innovationsplanen igen til en ny ansøgning i E-grant. Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 22

23 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 23

24 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 24

25 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 25

26 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 26

27 Bilag A: Retningslinier for InnoBooster Version pr fra Kompendieversion pr. 15. september 2014: Opdateres løbende i forhold til gældende info på Formål SMV-innovationsprogrammet InnoBooster - vækst med viden har til formål at gøre flere danske virksomheder innovative og gøre allerede innovative virksomheder mere innovative. Dette sker ved at investere i viden til udviklingsparate små og mellemstore virksomheder (SMV), som kan skabe vækst og jobs. I programmet er viden både forskning, teknologi, tilførsel af nye kompetencer og international inspiration. Der er særligt fokus på at skabe tættere forbindelse mellem videninstitutioner og erhvervsliv og på at overføre den forskningsbaserede viden til konkrete løsninger og samarbejdsrelationer. Deltagelse i programmet skal føre til udvidelse af virksomhedens muligheder enten via nye produkter- eller serviceydelser, nye arbejdsprocesser, eller ved nye metoder til salg, marketing eller organisering af virksomheden. Hvem kan være med? Små og mellemstore virksomheder med mindst to ansatte (min. 30 timer) udover ejeren, som er parate til at udvikle sig og villige til selv at investere i videnbaseret udvikling og innovation, inviteres til at deltage i programmet. Virksomheden skal have eksisteret i mindst ét år på ansøgningstidspunktet og må ikke være under konkurs eller i betalingsstandsning. InnoBooster - vækst med viden, kan ikke give bevilling til: Virksomheder der er ejet med mere end 10 % af stat, regioner eller kommuner. Virksomheder med driftstilskud fra offentlige institutioner på mere end halvdelen af omsætningen. Ikke-kommercielle organisationer Hvis man er i tvivl om, hvorvidt en virksomhed kan modtage tilskud, kan man sende virksomhedens regnskab og vedtægter til vurdering i InnovationsFonden, før man sender en ansøgning. Definition af en SMV Ved SMV forstås virksomheder, der opfylder EU Kommissionens definition af en SMV. Det vil bl.a. sige, at virksomheden skal have under 250 ansatte samt en årlig omsætning på højst 50 mio. euro årligt eller en årlig samlet balance på maksimalt 43 mio. EUR. Koncernfællesskab Hvis en virksomhed indgår i et koncernfællesskab, gælder kravene for hele koncernfællesskabet og ikke kun for virksomheden. Virksomheden indgår i et koncernfællesskab, når en virksomhed har mere end 25 % af kapitalen eller stemmerettighederne i en anden virksomhed. Overordnede rammer for programmet Deltagerne i programmet kan opnå tilskud på mellem og kr. til et udviklingsforløb, som udspringer af et konkret behov hos virksomheden og har til formål at skabe udvikling og innovation i virksomheden gennem tilførsel af ny viden. Der er løbende ansøgningsfrist. En-to gange årligt vil der desuden være et opslag, hvor der vil være mulighed for at søge om tilskud på mellem og 1 mio. kr. De nærmere betingelser for disse tilskud vil være beskrevet i opslagene, og midlerne ved disse runder vil blive bevilget i konkurrence mellem ansøgerne. Hvad kan der opnås tilskud til? Der kan ydes tilskud til forskellige dele af et innovationsforløb: Højtuddannede eller forskere i virksomheden Samarbejde med en videninstitution Anden videnbaseret hjælp Der kan kun bevilges midler til Anden videnbaseret hjælp i sammenhæng med et eller flere af de andre elementer. Højtuddannede eller forskere i virksomheden Der er to muligheder for at få nye kompetencer ind: Tilskud til ansættelse af højtuddannede (6-12 måneder): En højtuddannet er i denne sammenhæng en person med minimum en bachelor- eller en professionsbacheloruddannelse. D.v.s. universitetsuddannelser på min. 3 år, og videregående uddannelser på 3 eller 4 år som eksempelvis sygeplejersker eller bygningskonstruktører. Mindre virksomheder uden eller med kun få højtuddannede i forhold til det samlede antal medarbejdere, kan opnå tilskud til at ansætte en eller flere højtuddannede. Den højtuddannede ansættes i virksomheden i op til 12 måneder og skal have en central rolle i innovationsforløbet. Den højtuddannede må ikke være eller have været ansat i virksomheden tidligere, heller ikke i løntilskudsstilling, men må gerne have været i korterevarende ulønnet virksomhedspraktik eller lignende. Den højtuddannede skal ansættes på funktionærvilkår. Der kan gives tilskud på op til kr. om måneden, dog højst halvdelen af lønudgiften. Få en forsker ind i virksomheden (i en periode efter aftale) Virksomheden kan få tilskud til at tilknytte en forsker til virksomheden i forbindelse med innovationsforløbet. Det skal være en person med minimum en PhD-grad, som har ansættelse på en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution. Forskeren skal befinde sig i virksomheden i den periode, der søges tilskud til, men det kan både være i et kort sammenhængende forløb eller fordelt over en længere periode. Samarbejdet med forskeren kan enten organiseres som et partnerskab mellem virksomheden og forskerens arbejdssted eller være baseret på en aftale om, at virksomheden lejer forskeren af uddannelsesinstitutionen. Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 27

28 Bilag A: Retningslinier for InnoBooster Version pr fra Samarbejde med en videninstitution Der kan bevilges tilskud til et samarbejde med en videninstitution - f.eks. et universitet, et Godkendt Teknologisk Serviceinstitut, et erhvervsakademi eller en professionshøjskole eller tilsvarende i udlandet - som virksomheden ikke tidligere har samarbejdet med i større omfang (svarende til en værdi mindre end kr. over de seneste tre år). Begrænsningen gælder ikke, hvis der er tale om lovpligtige tests eller lignende. Man kan kontakte InnovationsFonden, hvis man er i tvivl om, hvorvidt tidligere samarbejder, kan betragtes som dette. Se Bilag B: liste over godkendte danske videninstitutioner. Videninstitutionen skal bidrage med en viden, der er unik og tilpasset virksomheden og skal række udover, hvad det private marked kan tilbyde. Der gives derfor ikke tilskud til standardydelser, standardtest eller til ydelser, som virksomheden kan købe på almindelige kommercielle vilkår på det private marked. Samarbejdet med videninstitutionen kan have flere forskellige former. Der kan være tale om, at virksomheden har brug for at få tilført specifik ekspertviden eller for at indhente viden fra en anden sektor eller fagdisciplin for at skabe noget nyt eller for at komme videre med udviklingen af en idé. Virksomheden kan også opnå tilskud til sammen med videninstitutionen at lave et fagligt afklaringsforløb, f.eks. forud for et ErhvervsPhD-projekt eller til den faglige forberedelse af virksomhedens deltagelse i internationale programmer. Samarbejde med en videninstitution kan være en del af et samlet innovationsforløb, eller det kan udgøre hele innovationsforløbet. Jo større beløb der ansøges om til samarbejde med videninstitutioner, desto større krav stilles der til det nyskabende i samarbejdet samt til virksomhedens forventede udbytte. Anden videnbaseret hjælp En virksomhed kan i et innovationsforløb have brug for tilskud til andre ting end det, der er beskrevet ovenfor. Derfor er det muligt at søge om støtte til anden videnbaseret hjælp Det kan eksempelvis være til særlig opkvalificering af en medarbejder, til hjælp eller støtte i forbindelse med hjemtagning af viden eller rettigheder, til at få adgang til særligt teknologisk udstyr eller faciliteter, til omkostningerne i forbindelse med at hente viden fra studerende eller noget helt femte. Hvis der søges om Anden videnbaseret hjælp er det særlig vigtigt, at aktiviteten beskrives grundigt og er sammenhængende med resten af innovationsforløbet. Der kan maksimalt gives tilskud på kr. til Anden videnbaseret hjælp, og midlerne bevilges kun i sammenhæng med tilskud til enten Højtuddannede eller forskere i virksomheden eller Samarbejde med en videninstitution. Tilskud og egenfinansiering Der kan opnås tilskud på op til kroner, og maksimalt 50% af de samlede udgifter til innovationsforløbet. For primærproducenter af landbrugsprodukter kan der dog maksimalt opnås tilskud på kr. på grund af de gældende statsstøtteregler for denne type virksomheder. Ud af virksomhedens egenfinansiering skal der være en kontantfinansiering svarende til minimum 15 % af tilskuddet. Tilskuddet kan dække: Lønudgifter til den eller de højtuddannede eller forskere der ansættes eller frikøbes i forløbet. (max kr. om måneden pr. højtuddannet) Udgifter til en forskers løn (refunderes til uddannelsesinstititutionen) Udgifter til køb af forskning, udvikling og viden hos videninstitutionen i forbindelse med innovationsforløbet. For offentlige institutioner f.eks. universiteter beregnes timeprisen i henhold til statens regler for indtægtsdækket virksomhed. For GTS-institutter gælder de timesatser, som er dokumenteret i henhold til gældende retningslinjer for Godkendt Teknologisk Service. Hvis der søges tilskud under Anden videnbaseret innovationsstøtte kan tilskuddet også dække andre typer af udlæg, hvis disse er beskrevne og integrerede i det samlede innovationsforløb. Udover ovennævnte udgifter kan der i det samlede budget for innovationsforløbet indgå følgende som en del af virksomhedens egenfinansiering: Udgifter til køb af materialer, der afholdes i direkte tilknytning til innovationsforløbet, eller udgifter til rejser og transport, som er nødvendige i forløbet. Lønudgifter i virksomheden til arbejde med aktiviteter i virksomhedens innovationsforløb (fast timesats på 600 kr. inkl. overhead) Den kontante egenfinansiering svarende til 15 % af tilskuddet kan kun bestå af: Lønudgifter til højtuddannede eller forskere, der ansættes eller tilknyttes virksomheden med tilskud i innovationsforløbet Betaling af ydelser hos videninstitutioner i forbindelse med innovationsforløbet. Udgifter under Anden videnbaseret hjælp, som er godkendt i forbindelse med bevillingen af innovationsforløbet Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 28

29 Bilag A: Retningslinier for InnoBooster Version pr fra Kompendieversion pr. 15. september 2014: Opdateres løbende i forhold til gældende info på En virksomhed kan højst opnå et tilskud på kroner over en treårig periode. Dette er for at sikre muligheden for kontinuerligt at få nye virksomheder med i programmet. Varighed En virksomhed kan deltage i programmet i en periode fra 6-18 måneder. Et forløb kan forlænges, hvis det godkendes af InnovationsFonden. Hvordan deltager man i programmet En virksomhed søger om at deltage i programmet ved at udarbejde og indsende en innovationsplan og et budget, som tilsammen præsenterer, hvad virksomheden vil opnå med innovationsforløbet, hvordan det skal gennemføres, og hvordan de ansøgte midler spiller sammen med ressourcerne i virksomheden. Innovationsplanen skal udarbejdes via hjemmesiden Virksomhederne kan indsende deres innovationsplan løbende, og hvis planen vurderes at være kvalificeret i forhold til de opstillede vurderingskriterier, modtager virksomheden en bevilling. Vurderingskriterier Hvis virksomheden lever op til de formelle krav, vurderes innovationsplanen i forhold til følgende kriterier: Indeholder planen betydelige nyskabende elementer? Passer aktiviteterne med virksomhedens mål med forløbet og med virksomhedens øvrige forretning? Forventes forløbet at medføre en betydelig forretningseller konkurrencemæssig gevinst for virksomheden? Er budgettet rimeligt og realistisk i forhold til de opstillede aktiviteter? Er det bidrag som en eventuel videninstitution skal levere nyt og foran markedet? InnovationsFonden finder det derudover positivt: Hvis innovationsforløbet er internationalt orienteret. Hvis forløbet er tværfagligt, og der inddrages viden fra andre sektorer, som kan anvendes på en ny måde. Hvis der inddrages studerende i forløbet på en sådan måde, at enten studerende eller uddannelsesinstitutioner opnår en gevinst. Den samlede vurdering vil blive sat i forhold til størrelsen af det ansøgte beløb. Udbetaling af tilskud Bevilget tilskud udbetales til virksomheden kvartalsvis efter indsendelse af udbetalingsanmodning og relevant dokumentation. De nærmere vilkår for udbetaling, administration og rapportering følger af bevillingsbrevet. Virksomheden er som bevillingshaver ansvarlig overfor InnovationsFonden i alle forhold vedrørende bevillingen. Ændringer i et udviklingsforløb Mindre ændringer i et innovationsforløb kan foretages uden forudgående godkendelse og op til 20 % af det samlede tilskud kan omposteres mellem godkendte elementer som er henholdsvis Højtuddannede eller forskere", Samarbejde med en videninstitution og Anden videnbaseret hjælp. Dog kan det samlede tilskudsbeløb til Anden videnbaseret hjælp aldrig overstige kr. Virksomheden skal være opmærksom på, at den kontante egenfinansiering altid skal modsvare mindst 15 % af tilskuddet. (Se under Tilskud og egenfinansiering ). Ved større ændringer i det bevilgede forløb skal innovationsplanen og budgettet revideres, og sendes samlet til godkendelse hos InnovationsFonden, før ændringerne kan foretages. Innovationsplanen kan desuden bruges af virksomheden i forbindelse med almindelig styring af et innovationsforløb, når viden, mål, behov og ressourcer ændres. Det anbefales, at virksomhederne holder deres innovationsplaner ajour, også selvom der ikke ændres i tilskuddet. Undervejs i projektet For at sikre virksomheden størst muligt udbytte af innovationsforløbet, anbefales alle deltagende virksomheder at søge uvildig sparring eller vejledning undervejs i forløbet. (VidenMetro konsulenten følger op efter aftale og behov i jeres virksomhed, og videnmedarbejderen deltager i et onboardingforløb) Ved godkendelse af ansøgningen vil InnovationsFonden offentliggøre virksomhedens navn i en bevillingsoversigt på Fondens hjemmeside. Derudover kan virksomhedens kontaktoplysninger blive gjort tilgængelige for de såkaldte innovationsfremmeaktører, som InnovationsFonden har indgået samarbejdsaftale med, med mindre virksomheden frabeder sig dette. Ved afslutning af et projekt Virksomheden skal ved afslutningen af innovationsforløbet aflægge regnskab og stille sig til rådighed i forbindelse med evaluering af programmet. Derudover er virksomheden forpligtet til i rimeligt omfang at præsentere og dele sine erfaringer med andre virksomheder, f.eks. ved at holde et oplæg på et arrangement eller lave en digital præsentation af erfaringerne. De nærmere betingelser fremgår af bevillingsbrevet. Statsstøtteregler Tilskud under programmet InnoBooster - vækst med viden tildeles efter EU s de minimisregler for statsstøtte.3 Det betyder, at det i forbindelse med ansøgningen skal oplyses, hvor meget de minimis-støtte virksomheden har modtaget i det nuværende og to foregående regnskabsår, og hvorfra støtten er kommet. Virksomheden kan højst modtage EUR, svarende til ca kr. i de minimis-støtte over tre regnskabsår. Hvis tilskuddet fra programmet InnoBooster - vækst med viden gør, at virksomheden overskrider denne grænse, kan virksomheden ikke få tilskud. For primærproducenter af landbrugsprodukter skal virksomhe- Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 29

30 Bilag A: Gældende retningslinier Seneste version fra den skrive under på, at den ikke samlet set over en treårig periode har modtaget de minimis støtte for mere end EUR (ca kr.), hvilket er det maksimale beløb disse virksomheder kan søge om. Hvis tilskuddet fra programmet InnoBooster - vækst med viden gør, at virksomheden overskrider denne grænse, kan virksomheden ikke få tilskud.4 Hvordan ved man, om allerede modtaget støtte er de minimis? Virksomheder kan modtage støtte fra flere forskellige ordninger, og under nogle af disse ordninger tildeles støtten efter de minimis-reglerne. Hvis en ordning følger de minimis- reglerne, skal det efter EU-retten som udgangspunkt stå eksplicit i støtteordningens bestemmelser og i bevillingsbrevet til virksomheden. Hvis man er i tvivl, kan man henvende sig til den myndighed, der varetager den pågældende ordning. Håndtering af de minimis-regler ved fusioner, virksomhedsoverdragelser og spaltning af virksomheder I tilfælde af fusioner og virksomhedsoverdragelser skal der tages hensyn til al den de minimis-støtte, der hidtil er ydet til de fusionerende virksomheder, ved afgørelsen af, om ny de minimis-støtte til den nye eller den overtagende virksomhed overstiger det relevante loft, jf. den generelle de minimis-forordning, art. 3, stk. 8. Hvis en virksomhed spaltes i to eller flere selvstændige virksomheder, skal den de minimis-støtte, der blev ydet inden spaltningen, henregnes til den virksomhed, som den kom til gode, hvilket som udgangspunkt er den virksomhed, som overtager de aktiviteter, som de minimis-støtten blev anvendt til, jf. den generelle de minimis-forordning, art. 3, stk. 9. Egne noter: Egne noter: Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 30

31 Bilag B: Godkendte institutioner til køb af viden Download seneste version fra VidenMetro konsulenten medvirker til at anvise jeres virksomhed til relevant institution. Universiteter og andre uddannelsesinstitutioner Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universitetshospital Arkitektskolen i Aarhus Copenhagen Business Academy* Danmarks Designskole Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Danmarks Tekniske Universitet Dansk Center for Designforskning Designskolen Kolding Det Informationsvidenskabelige Akademi (tidligere Danmarks biblioteksskole) Det Jyske Musikkonservatorium Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Erhvervsakademi Aarhus* Erhvervsakademi Dania* Erhvervsakademi Kolding* Erhvervsakademi Lillebælt* Erhvervsakademi MidtVest* Erhvervsakademi Sjælland* Erhvervsakademi Sydvest* Handelshøjskolen i København Ingeniørhøjskolen i København IPU IT-Universitetet i København Kunstakademiets Arkitektskole Københavns Erhvervsakademi* Københavns Universitet Københanvs Universitetshospital Odense Universitetshospital Professionshøjskolen Metropol - Metropolitan University College Professionshøjskolen UCC - University College UCC Professionshøjskolen University College Nordjylland Roskilde Universitet Syddansk Universitet Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole University College Lillebælt University College Sjælland University College Syddanmark VIA University College Sektorforskningsinstitutioner KORA - Det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Klima- og Energiministeriet) Kennedy Centret - Nationalt forskningsog rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Beskæftigelsesministeriet) SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Velfærdsministeriet) SSI - Statens Serum Institut (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) GTS AgroTech - Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation Alexandra Instituttet Bioneer Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Fundamental Metrologi DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik DHI Institut for Vand og Miljø FORCE Technology Teknologisk Institut IKT-Kompetencecentre Center for Indlejrede Software Systemer (CISS), Aalborg Knowledge Lab, SDU, Odense *Forsøgsordning - foreløbig godkendt indtil d. 31. december Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 31

32 Kompendieversion pr. 15. september 2014: Opdateres løbende i forhold til gældende info på Bilag C: Om innovation Innovation forstås normalt som væsent lige forandringer, der skaber nytte og bundlinie. Det kan være indenfor alt muligt, men for virksomheder opdeler man det som regel i fire kategorier: Produkt, organisation, proces og/eller markedsføring: Innovation betyder ikke nødvendigvis, at man skal have med forskning eller højteknologi at gøre. Det er først og fremmest nyttige forandringer, som det drejer sig om, og som bringer jer videre! 1. Produkt - innovation En vare eller ydelse, der er væsentligt anderledes end de eksisterende. 2. Organisation - innovation Ny organisering af arbejdspladsen eller af eksterne relationer. 3. Proces - innovation En ny eller væsentligt forbedret produktions- eller leveringsmetode. 4. Markedsføring - innovation Væsentlige forandringer af produkt design, indpakning, placering, promovering eller prispolitik. Hvordan forstås innovation i InnoBooster? InnoBooster støtten skal give virksomheden et væsentligt innovativt og forretningsmæssigt løft. Med ordet løft sigtes der på, at projektet fører virksomheden videre, fra hvor den allerede er. Der skal altså være tale om en forandring i forhold til, hvor virksomheden befinder sig i forvejen. Det betyder, at mindre avancerede virksomheder kan få projekter godkendt, som mere avancerede virksomheder ikke kan. VErsion inspiration til VirKsoMHEDEr og VirKsoMHEDsKlYnGEr videnmetro Præsentation vers :08 mc slide nr. 1 Projektstøtte: Projektholder: ProjektPartnere: Få også inspiration i kompendiet InnovationsTrappen - den visuelle innovationsplan", om brugerdrevne innovationsprocesser. Download på videnmetro.dk Hvad bør et InnoBooster tilskud kunne gøre for virksomheden? En InnoBooster ansøgning skal forklare, hvordan projektet kan dreje virksomheden i en ny og væsentlig anderledes retning, snarere end at blive bedre til det, den allerede laver. På de to følgende sider er innovationsbegreberne uddybet med introducerende temaeskema og forretningsmodel skema, til udprint i A3. I det konkrete ansøgningsarbejde inddrages de i afdækningen af jeres virksomheds muligheder og i InnovationsPlanen. Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 32

33 PRINTES UD I A3 FORMAT graders innovation Bilag C: Om innovation grader innovationstjek 4 1 Innovation på hele forretningsmodellen! Overfor er fremvist temaer og niveauer inden for de fire innovationsformer 1. Produktinnovation 2. Organisatorisk innovation 3. Procesinnovation 4. Markedsinnovation Strategisk Innovation er overliggeren, der tematiserer virksomhedens strategier og forretningsgrundlag. Modellen kan inddrages i afdækning og opdeling af virksomhedens arbejde med innovationspotentialer og -kapaciteter. Supplér eventuelt med den populære Business Model Canvas, se næste side. Læs også mere i InnovationsTrappen, den visuelle innovationsplan, som indgår i VidenMetros kompendiesamling. Kan downloades fra 3 2 VidenMetro Tips Har I en teknologisk innovationsudfordring? Få et gratis Innovationstjek med en fagperson fra et GTS institut (Godkendt Teknologisk Service). Jeres VidenMetro konsulent har infomaterialer og formidler kontakten. Se også (Kilde: GTS / Innovationstjek.dk) Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 33

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Projektideer fra opstartsdagen

Projektideer fra opstartsdagen Formålet med dagen At skabe et nyt rum for projektudvikling på tværs, hvor projekterne fra opstartsdagen konkretiseres, skærpes og samarbejdspartnere identificeres. Bekræfte/vælge tovholdere på de forskellige

Læs mere

Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft

Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft tilknyttet! Projekttilskud udgør op til 150.000 kr. Info og vejledning til bilagsdokument. Det er nemt at ansøge

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Vores vigtigste partnere og leverandører er (nævn hver af de vigtigste): Hvad køber vi hos vore partnere og leverandører (beskriv for hver enkelt):

Vores vigtigste partnere og leverandører er (nævn hver af de vigtigste): Hvad køber vi hos vore partnere og leverandører (beskriv for hver enkelt): Oversigt over din forretningsmodel Dette er en gennegang af hvad der er vigtigt for din virksomhed og dit salg. Når du skiller komplekse sammehænge ad, får du lettere overblik til sidst. Gennemgangen er

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen... 2 1.1 Innovationsfonden... 2 1.2 Operatør... 2 2 Hvem kan søge?... 2 2.1 Dimittend eller studerende...

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. november 2014 Baggrunden for ordningen Fagpilotordningen er en del af Finanslovsaftalen

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Info til virksomhed og kandidat

DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Info til virksomhed og kandidat DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Info til virksomhed og kandidat Gode råd og tips... 2 - Tjeklister til Jobprofil og stillingsopslag... 4 Ansættelsesprocessen...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden september 2013 OFFENTLIGGJORT 11. APRIL 2013 ANSØGNINGSFRIST 6. SEPTEMBER KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 TRIN 1: PRODUKTNAVN, UDSTEDELSESPERIODE

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr. 07-177 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Skoleår Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Sygeplejerske,prof.bach. 7,13 7,94 6,88 7,35 Bornholms Sundheds-

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen GTS er brancheorganisation for Danmarks ni godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-nettet) Repræsenterer og varetager GTS-nettets interesser

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb Lyngby, den 14. december 2004 NS-J.Nr. 04-163 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 11 Budget for 2005 og oversigt over samlet brugerbetaling for H2-2004 Indhold 1. Nye tjenester og services fra Forskningsnettet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere