Indhold 2014! 1: Sammenfatning : Ansøgningsprocedure : Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning.."

Transkript

1 Kilde: InnoBooster - vækst med viden! Få tilført ny viden til virksomheden i et 6-18 måneders forløb sammensat af Ansættelse af højtuddannede Vidensamarbejde Understøttende aktiviteter Projekttilskud for InnoBooster udgør kr kr. Virk.ID Virksomhed Konsulent Evt. "VP emne" Udl. Dato Indhold Ny ordning pr. 12. august 2014! 1: Sammenfatning : Ansøgningsprocedure : Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning.. 14 Bilag A: Retningslinjer Bilag B: Godkendte videninst Bilag C: Om innovation... 32

2 1: Sammenfatning: Virksomheder med gode idéer søges! (De samlede, gældende retningslinjer og vurderingskriterier er beskrevet i Bilag A) Danmark har brug for virksomheder der vokser og udvikler sig, så der skabes vækst og arbejdspladser samt grobund for at tiltrække investeringer. Programmet InnoBooster er ét samlet fleksibelt innovations tilbud til små og mellemstore virksomheder (SMV), der sætter fokus på netop jeres virksomheds udviklingsstrategi! InnoBooster er en ordning for jer, der er parate til udvikling og til at investere ressourcer, men mangler tid og ny viden for at kunne komme videre. Med et InnoBooster tilskud kan nogle af jeres gode idéer blive til virkelighed. Metoden er at kombinere jeres virksomheds gode idéer og udviklingsplaner med tilførsel af ny viden. Målet med støtten er at skabe vækst og udvikling til gavn for jeres virksomhed - og dermed for samfundet. Lav en InnovationsPlan for udviklingen af jeres virksomhed! På websiden findes et enkelt værktøj med passwordbeskyttet adgang via NemID eller oprettet bruger(e). Det bruger I til at afklare idéen, og hvilken viden der er nødvendig for at gennemføre den. Når I har lavet jeres InnovationsPlan, er den samtidig indgangen til at søge om tilskud på kr. (NB: Et par gange om året er der også mulighed for at ansøge InnoBooster+PLUS kr. - 1 mio kr.) Saml jeres InnovationsPlan i en VidenPakke og ansøg om ét tilskud! I bruger InnovationsPlanen til at søge om økonomisk hjælp til en videnpakke. I kan sammensætte en 'videnpakke' som er relevant for lige præcis jeres idé og for udviklingen af jeres virksomhed. I videnpakken kan indgå tilskud til: Højtuddannede "Videnpiloter", som ansættes på normale vilkår i virksomheden i op til 12 måneder. Eller en forsker fra en dansk eller udenlandsk videninstitution i et konkret samarbejde om ny viden. Op til kr./måned. Samarbejde med en videninstitution, som virksomheden ikke tidligere har samarbejdet med, og som kan give virksomheden ny viden, der ikke umiddelbart kan købes på det private marked. Andet Den manglende brik, som er nødvendig for jeres virksomheds innovationsforløb. Det er vigtigt, at denne viden hænger sammen med de andre dele af videnpakken. VidenMetro konsulenten er klar til at hjælpe jeres virksomhed gennem hele ansøgningsprocessen og -procedurerne! Sammen søger vi at sikre, at jeres InnovationsPlan og Videnpakke lever op til de fastsatte kriterier og retningslinier, som er beskrevet i dette kompendie! Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 2

3 1: Sammenfatning: Virksomheder med gode idéer søges! (De samlede, gældende retningslinjer og vurderingskriterier er beskrevet i Bilag A) I medfinansierer også! I InnoBooster kan der gives tilskud til en videnpakke på mellem og kroner, svarende til maksimalt 50% af de samlede udgifter til projektet. Jeres virksomhed skal selv skyde et tilsvarende beløb ind i forløbet, betegnet som egenfinansiering: Ved ansættelse af højtuddannet: jeres lønandel udover støtten, som er max. 50% af lønnen. Ved et vidensamarbejde: en kapitalisering af udbetalt arbejdsløn til ledelsen og jeres nuværende medarbejdere. Dette til en fast omregnet timesats på 600 kr./time. Bemærk, at ved ansættelse af en højtuddannet kan personens timer ikke indgå i medfinansiering. Ved "Andet: En andel af beløbet, hvis det ikke bliver dækket af den øvrige egenfinansiering Minimum 15% af jeres egenfinansiering skal være i form af kontant betaling for den viden I får via tilskud i videnpakken. Ved ansættelse af en højtuddannet vil det oftest kunne dække den kontante betaling af det samlede, ansøgte beløb. Et innovationsforløb kan vare mellem 6 og 18 måneder, og inden for denne periode tilpasser I selv forløbet til jeres behov. Sådan kommer jeres virksomhed i gang med en god ansøgning! En tjekliste: For at bruge InnoBooster skal jeres virksomhed: Have eksisteret i mindst et år og have mellem ansatte Kun have ganske få eller ingen højtuddannede ansat i forvejen. Være parat til udvikling, men mangler tid, viden eller teknologi for at komme videre Være klar til selv at investere ressourcer og økonomi i udviklingsforløbet Være parat til at lave en InnovationsPlan og sammensætte en VidenPakke Når InnovationsFonden vurderer jeres virksomheds InnovationsPlan og videnpakke ser man på, om det indeholder nyskabende elementer. Det behøver ikke være noget nyt, der aldrig er set før, men kan være nyt for branchen eller på anden vis nyskabende. Det er også vigtigt, at det udviklingsforløb, I som virksomhed vil gennemføre, hænger sammen med den øvrige forretning, og at I har en forventning om en forretningsmæssig gevinst på kort sigt. Desuden er det positivt, hvis innovationsplanen har et internationalt aspekt, er tværfagligt orienteret og/eller hvis der inddrages studerende på en sådan måde, at enten studerende eller uddannelsesinstitutioner tillige opnår en gevinst. Chefkonsulenten i VidenMetro er klar med gratis sparring til udviklingen af jeres InnovationsPlan og VidenPakke! VidenMetro er region Sjællands samlende videnmedarbejderindsats, og vi samarbejder tæt med øvrige aktører, herunder GTS netværket, alle universiteter, væksthuse, de nationale innovationsnetværk og de kommunale erhvervsafdelinger m.fl.. Samtidig har vi et opdateret netværk til jobsøgende højtuddannede, jobcentre, Akademiker kampagnen, fagorganisationer og A-kasser. På den måde får I én kontaktperson i VidenMetro, der sikrer, at alle aktører trækker samme vej og skaber værdi med jeres virksomhed i centrum! På de følgende sider finder I vejledning til udfyldelse af online skema mv. en samlet gengivelse af gældende retningslinier som er angivet på websitet innovationsplan.dk info og tips om innovationsprocesser På kan I se de seneste oplysninger om indsatserne via VidenMetro. For mere info, kontakt Michael Christiansen Projektchef i VidenMetro.dk mobil Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 3

4 2: Ansøgningsprocedure: Sådan får I ført jeres InnovationsPlan ud i livet! InnoBooster ordningen udarbejdes online på og ansøges herfra i en onlineblanket (E-Grant) Sagsbehandling varer 2 til 4 uger. Ansættelsen af en højtuddannet eller vidensamarbejdet må ikke påbegyndes inden et evt. tilsagn. Hvis ansøgningen afvises, følger der en kort begrundelse med. Det er her muligt at får afslaget uddybet og evt. ansøge påny TILSAGN TIL INNOBOOSTER * 5 AFSLAG VidenMetro tip: Brug også VidenMetros "offline" Innovationsplan (excelark) samtidig med, at I udarbejder Innovationsplanen online. Download excel skabelon fra InnoBooster ansøgningsprocedure, jvf. figur: 1. Sammen med VidenMetro konsulenten gennemgår og konkretiserer I udfordringer og muligheder. 2. Opret bruger og online ansøgning på NB: Ansøger skal være tegningsberettiget i virksomheden. Brug evt. VidenMetros "offline" Innovationsplan og Budgetberegner. Download excel skabelon fra 3. Udfyld ansøgningens "InnovationsPlan" og vedhæft eventuelle dokumenter. Flere brugere kan oprettes og arbejde på ansøgningen. Se vejledning på siden. Indsend ansøgningen online med dokumenter som angivet. Sagsbehandling varer typisk 2 til 4 uger. 4. Ved tilsagn til InnoBooster: Underskriv og indsend tilsagnsskrivelse og eventuelle dokumenter til brug i InnovationsPlanen. *) En-to gange årligt er det desuden muligt at søge om viden i InnoBooster PLUS+. Her kan der opnås tilskud på mellem og 1 mio. DKK. Særlige vilkår og ansøgningsfrister annonceres på Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 4

5 3: - vejledning og notatark Kompendieversion pr. 15. september 2014: Opdateres løbende i forhold til gældende info på InnoBooster er baseret på, at jeres virksomhed anvender og udfylder en online "innovationsplan" og bruger den til at søge om tilskud. Se På de følgende sider finder I en skriftlig vejledning, der guider jer gennem samtlige skærmbilleder og procedurer i forbindelse med brugeroprettelse, udfyldelse af innovationsplan(er) og ansøgning. VidenMetro konsulenten hjælper jer gennem hele forløbet, så ansøgningen opfylder alle krav! Fase 1: Udfyld Innovationsplanens 5 trin: 1. Min virksomhed 2. Min idé 3. Faldgruber 4. Gør idéen virkelig - videnpakken 5. Gevinster Fase 2: Innovationsplanen overføres til ansøgningsblanket i onlinesystemet E-grant 1. Introduktion 2. Om virksomheden 3. Tro- og loveerklæring 4. De minimis 5. Budget 6. Evt. supplerende oplysninger 7. Tjek oplysninger 8. Indsend ansøgning Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 5

6 3: - vejledning og notatark Her kan du oprette en InnovationsPlan, som du kan gemme, redigere i og vælge at dele med andre. Efterfølgende kan du vælge at bruge InnovationsPlanen til at søge om tilskud i programmet InnoBooster. Du skal enten logge på med NemID eller oprette dig som bruger med brugernavn og adgangskode. NB: Du skal væres tegningsberettiget for at kunne bruge Innovationsplanen til en ansøgning. VidenMetro anbefaler, at man bruger E-grant bruger til adgang. Vær opmærksom på, at du fremadrettet skal bruge det samme login. InnovationsPlan er forbundet med det elektroniske ansøgningssystem E-grant, så der refereres til dette system, når du opretter dig som bruger. Det betyder også, at hvis du allerede har et login til E-grant, kan du bruge dette til at logge på InnovationsPlanen. Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 6

7 3: - vejledning og notatark 1 1 Egne noter: Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 7

8 3: - vejledning og notatark 2 2 Egne noter: Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 8

9 3: - vejledning og notatark 3 3 I VidenMetro forløbet får jeres virksomhed sparring til at identificere og håndtere risici i forbindelse med udformningen af selve projektbeskrivelsen i punkt 4. Her bliver langt størstedelen af de umiddelbare risici afdækket og overkommet. Der vil samtidig fortsat være risici forbundet ved, om selve idéerne holder, og om aktiviteterne kan og bliver gennemført undervejs efter planen. Endelig skal man også tage stilling til om hvordan man ønsker at håndtere hver risiko (acceptér, flyt, undgå, kontrollér, mv.) Beskrivelse af hændelse og hvordan vi vil/har afdække(t) det i projektplanen (punkt 4) (K) (S) Risiko (KxS) I beskrivelsen af faldgruber kan man da udvælge og fremvise udvalgte emner, som man antager har størst risiko for at påvirke projektet negativt. I udvælgelsen kan man evt. inddrage en simpel, kvantitativ vurdering af risikoen ved hver hændelse: Risiko = Konsekvens x Sandsyndlighed Hændelse/Problemområde: Kort tekstbeskrivelse og handling herpå Konsekvens (K): Skala fra 0 til 5, efter stigende betydning Sandsynlighed (S): Decimalbrøk ( 0,10-0,20 os.v.) Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 9

10 3: - vejledning og notatark 4 4 Egne noter: Hvordan og hvad kræver det? Gør idéen virkelig: Beskriv videnpakken i innovationsforløbet Søg én eller en kombination af de tre tilskudsmuligheder (4.1) Jeg kan få tilskud til at ansætte en højtuddannet og/eller "leje" en forsker i en periode og/eller (4.2) Jeg kan få tilskud til en videninstitution, som kan hjælpe med at gennemføre idéen. Jeg kan bede dem selv skrive, hvad de kan hjælpe med og/eller (4.3) Jeg kan få yderligere tilskud til andre aktiviteter, der er nødvendige for mit forløb Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 10

11 3: - vejledning og notatark 4 4 Egne noter: Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 11

12 3: - vejledning og notatark 4 4 Hvad kræver det? - angiv én eller flere af mulighederne i kombination: (maks kr/md i 6-12 md.) Egne noter: Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 12

13 3: - vejledning og notatark 4 4 Egne noter: Nr. Omfang VidenMetro tip: 1. Lav først skitser på denne side, der kan angives op til 7 akvititetsbeskrivelser 2. Angiv rækkefølge udfra tid (nr.) 3. Angiv varighed/omfang, f.eks. "2 md." eller "xx%". 4. Sammenfat det i onlineskema på udfra tidsrækkefølgen (nr.) og indskriv varighed/omfanget i tekstfeltet "Aktivitet". Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 13

14 3: - vejledning og notatark 5 5 Egne noter: Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 14

15 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 15

16 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 16

17 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint (VED "JA": SE NÆSTE 2 SIDER) Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 17

18 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 18

19 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 19

20 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint (VED "JA": SE NÆSTE SIDE) Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 20

21 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 21

22 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint VidenMetro tip: Brug VidenMetros "offline" Budget (excelark) samtidig med, at I udarbejder Innovationsplanen. Download fra Så er alle områder afdækket, inden I omformer Innovationsplanen til en ansøgning her i E-grant. På den måde undgår I samtidig at skulle omforme innovationsplanen igen til en ny ansøgning i E-grant. Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 22

23 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 23

24 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 24

25 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 25

26 4: Fra Innovationsplan til ansøgning - skærmprint Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 26

27 Bilag A: Retningslinier for InnoBooster Version pr fra Kompendieversion pr. 15. september 2014: Opdateres løbende i forhold til gældende info på Formål SMV-innovationsprogrammet InnoBooster - vækst med viden har til formål at gøre flere danske virksomheder innovative og gøre allerede innovative virksomheder mere innovative. Dette sker ved at investere i viden til udviklingsparate små og mellemstore virksomheder (SMV), som kan skabe vækst og jobs. I programmet er viden både forskning, teknologi, tilførsel af nye kompetencer og international inspiration. Der er særligt fokus på at skabe tættere forbindelse mellem videninstitutioner og erhvervsliv og på at overføre den forskningsbaserede viden til konkrete løsninger og samarbejdsrelationer. Deltagelse i programmet skal føre til udvidelse af virksomhedens muligheder enten via nye produkter- eller serviceydelser, nye arbejdsprocesser, eller ved nye metoder til salg, marketing eller organisering af virksomheden. Hvem kan være med? Små og mellemstore virksomheder med mindst to ansatte (min. 30 timer) udover ejeren, som er parate til at udvikle sig og villige til selv at investere i videnbaseret udvikling og innovation, inviteres til at deltage i programmet. Virksomheden skal have eksisteret i mindst ét år på ansøgningstidspunktet og må ikke være under konkurs eller i betalingsstandsning. InnoBooster - vækst med viden, kan ikke give bevilling til: Virksomheder der er ejet med mere end 10 % af stat, regioner eller kommuner. Virksomheder med driftstilskud fra offentlige institutioner på mere end halvdelen af omsætningen. Ikke-kommercielle organisationer Hvis man er i tvivl om, hvorvidt en virksomhed kan modtage tilskud, kan man sende virksomhedens regnskab og vedtægter til vurdering i InnovationsFonden, før man sender en ansøgning. Definition af en SMV Ved SMV forstås virksomheder, der opfylder EU Kommissionens definition af en SMV. Det vil bl.a. sige, at virksomheden skal have under 250 ansatte samt en årlig omsætning på højst 50 mio. euro årligt eller en årlig samlet balance på maksimalt 43 mio. EUR. Koncernfællesskab Hvis en virksomhed indgår i et koncernfællesskab, gælder kravene for hele koncernfællesskabet og ikke kun for virksomheden. Virksomheden indgår i et koncernfællesskab, når en virksomhed har mere end 25 % af kapitalen eller stemmerettighederne i en anden virksomhed. Overordnede rammer for programmet Deltagerne i programmet kan opnå tilskud på mellem og kr. til et udviklingsforløb, som udspringer af et konkret behov hos virksomheden og har til formål at skabe udvikling og innovation i virksomheden gennem tilførsel af ny viden. Der er løbende ansøgningsfrist. En-to gange årligt vil der desuden være et opslag, hvor der vil være mulighed for at søge om tilskud på mellem og 1 mio. kr. De nærmere betingelser for disse tilskud vil være beskrevet i opslagene, og midlerne ved disse runder vil blive bevilget i konkurrence mellem ansøgerne. Hvad kan der opnås tilskud til? Der kan ydes tilskud til forskellige dele af et innovationsforløb: Højtuddannede eller forskere i virksomheden Samarbejde med en videninstitution Anden videnbaseret hjælp Der kan kun bevilges midler til Anden videnbaseret hjælp i sammenhæng med et eller flere af de andre elementer. Højtuddannede eller forskere i virksomheden Der er to muligheder for at få nye kompetencer ind: Tilskud til ansættelse af højtuddannede (6-12 måneder): En højtuddannet er i denne sammenhæng en person med minimum en bachelor- eller en professionsbacheloruddannelse. D.v.s. universitetsuddannelser på min. 3 år, og videregående uddannelser på 3 eller 4 år som eksempelvis sygeplejersker eller bygningskonstruktører. Mindre virksomheder uden eller med kun få højtuddannede i forhold til det samlede antal medarbejdere, kan opnå tilskud til at ansætte en eller flere højtuddannede. Den højtuddannede ansættes i virksomheden i op til 12 måneder og skal have en central rolle i innovationsforløbet. Den højtuddannede må ikke være eller have været ansat i virksomheden tidligere, heller ikke i løntilskudsstilling, men må gerne have været i korterevarende ulønnet virksomhedspraktik eller lignende. Den højtuddannede skal ansættes på funktionærvilkår. Der kan gives tilskud på op til kr. om måneden, dog højst halvdelen af lønudgiften. Få en forsker ind i virksomheden (i en periode efter aftale) Virksomheden kan få tilskud til at tilknytte en forsker til virksomheden i forbindelse med innovationsforløbet. Det skal være en person med minimum en PhD-grad, som har ansættelse på en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution. Forskeren skal befinde sig i virksomheden i den periode, der søges tilskud til, men det kan både være i et kort sammenhængende forløb eller fordelt over en længere periode. Samarbejdet med forskeren kan enten organiseres som et partnerskab mellem virksomheden og forskerens arbejdssted eller være baseret på en aftale om, at virksomheden lejer forskeren af uddannelsesinstitutionen. Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 27

28 Bilag A: Retningslinier for InnoBooster Version pr fra Samarbejde med en videninstitution Der kan bevilges tilskud til et samarbejde med en videninstitution - f.eks. et universitet, et Godkendt Teknologisk Serviceinstitut, et erhvervsakademi eller en professionshøjskole eller tilsvarende i udlandet - som virksomheden ikke tidligere har samarbejdet med i større omfang (svarende til en værdi mindre end kr. over de seneste tre år). Begrænsningen gælder ikke, hvis der er tale om lovpligtige tests eller lignende. Man kan kontakte InnovationsFonden, hvis man er i tvivl om, hvorvidt tidligere samarbejder, kan betragtes som dette. Se Bilag B: liste over godkendte danske videninstitutioner. Videninstitutionen skal bidrage med en viden, der er unik og tilpasset virksomheden og skal række udover, hvad det private marked kan tilbyde. Der gives derfor ikke tilskud til standardydelser, standardtest eller til ydelser, som virksomheden kan købe på almindelige kommercielle vilkår på det private marked. Samarbejdet med videninstitutionen kan have flere forskellige former. Der kan være tale om, at virksomheden har brug for at få tilført specifik ekspertviden eller for at indhente viden fra en anden sektor eller fagdisciplin for at skabe noget nyt eller for at komme videre med udviklingen af en idé. Virksomheden kan også opnå tilskud til sammen med videninstitutionen at lave et fagligt afklaringsforløb, f.eks. forud for et ErhvervsPhD-projekt eller til den faglige forberedelse af virksomhedens deltagelse i internationale programmer. Samarbejde med en videninstitution kan være en del af et samlet innovationsforløb, eller det kan udgøre hele innovationsforløbet. Jo større beløb der ansøges om til samarbejde med videninstitutioner, desto større krav stilles der til det nyskabende i samarbejdet samt til virksomhedens forventede udbytte. Anden videnbaseret hjælp En virksomhed kan i et innovationsforløb have brug for tilskud til andre ting end det, der er beskrevet ovenfor. Derfor er det muligt at søge om støtte til anden videnbaseret hjælp Det kan eksempelvis være til særlig opkvalificering af en medarbejder, til hjælp eller støtte i forbindelse med hjemtagning af viden eller rettigheder, til at få adgang til særligt teknologisk udstyr eller faciliteter, til omkostningerne i forbindelse med at hente viden fra studerende eller noget helt femte. Hvis der søges om Anden videnbaseret hjælp er det særlig vigtigt, at aktiviteten beskrives grundigt og er sammenhængende med resten af innovationsforløbet. Der kan maksimalt gives tilskud på kr. til Anden videnbaseret hjælp, og midlerne bevilges kun i sammenhæng med tilskud til enten Højtuddannede eller forskere i virksomheden eller Samarbejde med en videninstitution. Tilskud og egenfinansiering Der kan opnås tilskud på op til kroner, og maksimalt 50% af de samlede udgifter til innovationsforløbet. For primærproducenter af landbrugsprodukter kan der dog maksimalt opnås tilskud på kr. på grund af de gældende statsstøtteregler for denne type virksomheder. Ud af virksomhedens egenfinansiering skal der være en kontantfinansiering svarende til minimum 15 % af tilskuddet. Tilskuddet kan dække: Lønudgifter til den eller de højtuddannede eller forskere der ansættes eller frikøbes i forløbet. (max kr. om måneden pr. højtuddannet) Udgifter til en forskers løn (refunderes til uddannelsesinstititutionen) Udgifter til køb af forskning, udvikling og viden hos videninstitutionen i forbindelse med innovationsforløbet. For offentlige institutioner f.eks. universiteter beregnes timeprisen i henhold til statens regler for indtægtsdækket virksomhed. For GTS-institutter gælder de timesatser, som er dokumenteret i henhold til gældende retningslinjer for Godkendt Teknologisk Service. Hvis der søges tilskud under Anden videnbaseret innovationsstøtte kan tilskuddet også dække andre typer af udlæg, hvis disse er beskrevne og integrerede i det samlede innovationsforløb. Udover ovennævnte udgifter kan der i det samlede budget for innovationsforløbet indgå følgende som en del af virksomhedens egenfinansiering: Udgifter til køb af materialer, der afholdes i direkte tilknytning til innovationsforløbet, eller udgifter til rejser og transport, som er nødvendige i forløbet. Lønudgifter i virksomheden til arbejde med aktiviteter i virksomhedens innovationsforløb (fast timesats på 600 kr. inkl. overhead) Den kontante egenfinansiering svarende til 15 % af tilskuddet kan kun bestå af: Lønudgifter til højtuddannede eller forskere, der ansættes eller tilknyttes virksomheden med tilskud i innovationsforløbet Betaling af ydelser hos videninstitutioner i forbindelse med innovationsforløbet. Udgifter under Anden videnbaseret hjælp, som er godkendt i forbindelse med bevillingen af innovationsforløbet Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 28

29 Bilag A: Retningslinier for InnoBooster Version pr fra Kompendieversion pr. 15. september 2014: Opdateres løbende i forhold til gældende info på En virksomhed kan højst opnå et tilskud på kroner over en treårig periode. Dette er for at sikre muligheden for kontinuerligt at få nye virksomheder med i programmet. Varighed En virksomhed kan deltage i programmet i en periode fra 6-18 måneder. Et forløb kan forlænges, hvis det godkendes af InnovationsFonden. Hvordan deltager man i programmet En virksomhed søger om at deltage i programmet ved at udarbejde og indsende en innovationsplan og et budget, som tilsammen præsenterer, hvad virksomheden vil opnå med innovationsforløbet, hvordan det skal gennemføres, og hvordan de ansøgte midler spiller sammen med ressourcerne i virksomheden. Innovationsplanen skal udarbejdes via hjemmesiden Virksomhederne kan indsende deres innovationsplan løbende, og hvis planen vurderes at være kvalificeret i forhold til de opstillede vurderingskriterier, modtager virksomheden en bevilling. Vurderingskriterier Hvis virksomheden lever op til de formelle krav, vurderes innovationsplanen i forhold til følgende kriterier: Indeholder planen betydelige nyskabende elementer? Passer aktiviteterne med virksomhedens mål med forløbet og med virksomhedens øvrige forretning? Forventes forløbet at medføre en betydelig forretningseller konkurrencemæssig gevinst for virksomheden? Er budgettet rimeligt og realistisk i forhold til de opstillede aktiviteter? Er det bidrag som en eventuel videninstitution skal levere nyt og foran markedet? InnovationsFonden finder det derudover positivt: Hvis innovationsforløbet er internationalt orienteret. Hvis forløbet er tværfagligt, og der inddrages viden fra andre sektorer, som kan anvendes på en ny måde. Hvis der inddrages studerende i forløbet på en sådan måde, at enten studerende eller uddannelsesinstitutioner opnår en gevinst. Den samlede vurdering vil blive sat i forhold til størrelsen af det ansøgte beløb. Udbetaling af tilskud Bevilget tilskud udbetales til virksomheden kvartalsvis efter indsendelse af udbetalingsanmodning og relevant dokumentation. De nærmere vilkår for udbetaling, administration og rapportering følger af bevillingsbrevet. Virksomheden er som bevillingshaver ansvarlig overfor InnovationsFonden i alle forhold vedrørende bevillingen. Ændringer i et udviklingsforløb Mindre ændringer i et innovationsforløb kan foretages uden forudgående godkendelse og op til 20 % af det samlede tilskud kan omposteres mellem godkendte elementer som er henholdsvis Højtuddannede eller forskere", Samarbejde med en videninstitution og Anden videnbaseret hjælp. Dog kan det samlede tilskudsbeløb til Anden videnbaseret hjælp aldrig overstige kr. Virksomheden skal være opmærksom på, at den kontante egenfinansiering altid skal modsvare mindst 15 % af tilskuddet. (Se under Tilskud og egenfinansiering ). Ved større ændringer i det bevilgede forløb skal innovationsplanen og budgettet revideres, og sendes samlet til godkendelse hos InnovationsFonden, før ændringerne kan foretages. Innovationsplanen kan desuden bruges af virksomheden i forbindelse med almindelig styring af et innovationsforløb, når viden, mål, behov og ressourcer ændres. Det anbefales, at virksomhederne holder deres innovationsplaner ajour, også selvom der ikke ændres i tilskuddet. Undervejs i projektet For at sikre virksomheden størst muligt udbytte af innovationsforløbet, anbefales alle deltagende virksomheder at søge uvildig sparring eller vejledning undervejs i forløbet. (VidenMetro konsulenten følger op efter aftale og behov i jeres virksomhed, og videnmedarbejderen deltager i et onboardingforløb) Ved godkendelse af ansøgningen vil InnovationsFonden offentliggøre virksomhedens navn i en bevillingsoversigt på Fondens hjemmeside. Derudover kan virksomhedens kontaktoplysninger blive gjort tilgængelige for de såkaldte innovationsfremmeaktører, som InnovationsFonden har indgået samarbejdsaftale med, med mindre virksomheden frabeder sig dette. Ved afslutning af et projekt Virksomheden skal ved afslutningen af innovationsforløbet aflægge regnskab og stille sig til rådighed i forbindelse med evaluering af programmet. Derudover er virksomheden forpligtet til i rimeligt omfang at præsentere og dele sine erfaringer med andre virksomheder, f.eks. ved at holde et oplæg på et arrangement eller lave en digital præsentation af erfaringerne. De nærmere betingelser fremgår af bevillingsbrevet. Statsstøtteregler Tilskud under programmet InnoBooster - vækst med viden tildeles efter EU s de minimisregler for statsstøtte.3 Det betyder, at det i forbindelse med ansøgningen skal oplyses, hvor meget de minimis-støtte virksomheden har modtaget i det nuværende og to foregående regnskabsår, og hvorfra støtten er kommet. Virksomheden kan højst modtage EUR, svarende til ca kr. i de minimis-støtte over tre regnskabsår. Hvis tilskuddet fra programmet InnoBooster - vækst med viden gør, at virksomheden overskrider denne grænse, kan virksomheden ikke få tilskud. For primærproducenter af landbrugsprodukter skal virksomhe- Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 29

30 Bilag A: Gældende retningslinier Seneste version fra den skrive under på, at den ikke samlet set over en treårig periode har modtaget de minimis støtte for mere end EUR (ca kr.), hvilket er det maksimale beløb disse virksomheder kan søge om. Hvis tilskuddet fra programmet InnoBooster - vækst med viden gør, at virksomheden overskrider denne grænse, kan virksomheden ikke få tilskud.4 Hvordan ved man, om allerede modtaget støtte er de minimis? Virksomheder kan modtage støtte fra flere forskellige ordninger, og under nogle af disse ordninger tildeles støtten efter de minimis-reglerne. Hvis en ordning følger de minimis- reglerne, skal det efter EU-retten som udgangspunkt stå eksplicit i støtteordningens bestemmelser og i bevillingsbrevet til virksomheden. Hvis man er i tvivl, kan man henvende sig til den myndighed, der varetager den pågældende ordning. Håndtering af de minimis-regler ved fusioner, virksomhedsoverdragelser og spaltning af virksomheder I tilfælde af fusioner og virksomhedsoverdragelser skal der tages hensyn til al den de minimis-støtte, der hidtil er ydet til de fusionerende virksomheder, ved afgørelsen af, om ny de minimis-støtte til den nye eller den overtagende virksomhed overstiger det relevante loft, jf. den generelle de minimis-forordning, art. 3, stk. 8. Hvis en virksomhed spaltes i to eller flere selvstændige virksomheder, skal den de minimis-støtte, der blev ydet inden spaltningen, henregnes til den virksomhed, som den kom til gode, hvilket som udgangspunkt er den virksomhed, som overtager de aktiviteter, som de minimis-støtten blev anvendt til, jf. den generelle de minimis-forordning, art. 3, stk. 9. Egne noter: Egne noter: Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 30

31 Bilag B: Godkendte institutioner til køb af viden Download seneste version fra VidenMetro konsulenten medvirker til at anvise jeres virksomhed til relevant institution. Universiteter og andre uddannelsesinstitutioner Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universitetshospital Arkitektskolen i Aarhus Copenhagen Business Academy* Danmarks Designskole Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Danmarks Tekniske Universitet Dansk Center for Designforskning Designskolen Kolding Det Informationsvidenskabelige Akademi (tidligere Danmarks biblioteksskole) Det Jyske Musikkonservatorium Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Erhvervsakademi Aarhus* Erhvervsakademi Dania* Erhvervsakademi Kolding* Erhvervsakademi Lillebælt* Erhvervsakademi MidtVest* Erhvervsakademi Sjælland* Erhvervsakademi Sydvest* Handelshøjskolen i København Ingeniørhøjskolen i København IPU IT-Universitetet i København Kunstakademiets Arkitektskole Københavns Erhvervsakademi* Københavns Universitet Københanvs Universitetshospital Odense Universitetshospital Professionshøjskolen Metropol - Metropolitan University College Professionshøjskolen UCC - University College UCC Professionshøjskolen University College Nordjylland Roskilde Universitet Syddansk Universitet Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole University College Lillebælt University College Sjælland University College Syddanmark VIA University College Sektorforskningsinstitutioner KORA - Det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Klima- og Energiministeriet) Kennedy Centret - Nationalt forskningsog rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Beskæftigelsesministeriet) SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Velfærdsministeriet) SSI - Statens Serum Institut (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) GTS AgroTech - Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation Alexandra Instituttet Bioneer Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Fundamental Metrologi DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik DHI Institut for Vand og Miljø FORCE Technology Teknologisk Institut IKT-Kompetencecentre Center for Indlejrede Software Systemer (CISS), Aalborg Knowledge Lab, SDU, Odense *Forsøgsordning - foreløbig godkendt indtil d. 31. december Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 31

32 Kompendieversion pr. 15. september 2014: Opdateres løbende i forhold til gældende info på Bilag C: Om innovation Innovation forstås normalt som væsent lige forandringer, der skaber nytte og bundlinie. Det kan være indenfor alt muligt, men for virksomheder opdeler man det som regel i fire kategorier: Produkt, organisation, proces og/eller markedsføring: Innovation betyder ikke nødvendigvis, at man skal have med forskning eller højteknologi at gøre. Det er først og fremmest nyttige forandringer, som det drejer sig om, og som bringer jer videre! 1. Produkt - innovation En vare eller ydelse, der er væsentligt anderledes end de eksisterende. 2. Organisation - innovation Ny organisering af arbejdspladsen eller af eksterne relationer. 3. Proces - innovation En ny eller væsentligt forbedret produktions- eller leveringsmetode. 4. Markedsføring - innovation Væsentlige forandringer af produkt design, indpakning, placering, promovering eller prispolitik. Hvordan forstås innovation i InnoBooster? InnoBooster støtten skal give virksomheden et væsentligt innovativt og forretningsmæssigt løft. Med ordet løft sigtes der på, at projektet fører virksomheden videre, fra hvor den allerede er. Der skal altså være tale om en forandring i forhold til, hvor virksomheden befinder sig i forvejen. Det betyder, at mindre avancerede virksomheder kan få projekter godkendt, som mere avancerede virksomheder ikke kan. VErsion inspiration til VirKsoMHEDEr og VirKsoMHEDsKlYnGEr videnmetro Præsentation vers :08 mc slide nr. 1 Projektstøtte: Projektholder: ProjektPartnere: Få også inspiration i kompendiet InnovationsTrappen - den visuelle innovationsplan", om brugerdrevne innovationsprocesser. Download på videnmetro.dk Hvad bør et InnoBooster tilskud kunne gøre for virksomheden? En InnoBooster ansøgning skal forklare, hvordan projektet kan dreje virksomheden i en ny og væsentlig anderledes retning, snarere end at blive bedre til det, den allerede laver. På de to følgende sider er innovationsbegreberne uddybet med introducerende temaeskema og forretningsmodel skema, til udprint i A3. I det konkrete ansøgningsarbejde inddrages de i afdækningen af jeres virksomheds muligheder og i InnovationsPlanen. Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 32

33 PRINTES UD I A3 FORMAT graders innovation Bilag C: Om innovation grader innovationstjek 4 1 Innovation på hele forretningsmodellen! Overfor er fremvist temaer og niveauer inden for de fire innovationsformer 1. Produktinnovation 2. Organisatorisk innovation 3. Procesinnovation 4. Markedsinnovation Strategisk Innovation er overliggeren, der tematiserer virksomhedens strategier og forretningsgrundlag. Modellen kan inddrages i afdækning og opdeling af virksomhedens arbejde med innovationspotentialer og -kapaciteter. Supplér eventuelt med den populære Business Model Canvas, se næste side. Læs også mere i InnovationsTrappen, den visuelle innovationsplan, som indgår i VidenMetros kompendiesamling. Kan downloades fra VidenMetro Tips Har I en teknologisk innovationsudfordring? Få et gratis Innovationstjek med en fagperson fra et GTS institut (Godkendt Teknologisk Service). Jeres VidenMetro konsulent har infomaterialer og formidler kontakten. Se også (Kilde: GTS / Innovationstjek.dk) Vers V. PROJEKTCHEF MICHAEL CHRISTIANSEN SIDE 33

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Projektideer fra opstartsdagen

Projektideer fra opstartsdagen Formålet med dagen At skabe et nyt rum for projektudvikling på tværs, hvor projekterne fra opstartsdagen konkretiseres, skærpes og samarbejdspartnere identificeres. Bekræfte/vælge tovholdere på de forskellige

Læs mere

Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft

Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft tilknyttet! Projekttilskud udgør op til 150.000 kr. Info og vejledning til bilagsdokument. Det er nemt at ansøge

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster

Retningslinjer for InnoBooster Retningslinjer for InnoBooster Gældende for ansøgninger modtaget fra 15. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. InnoBooster Kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 InnovationsAgenterne Innovationssystemet Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 Formål med Innovationsagent ordningen At bringe teknologisk viden og inspiration til SMVerne og identificere

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Retningslinjer Landdistriktsvækstpilot

Retningslinjer Landdistriktsvækstpilot Retningslinjer Landdistriktsvækstpilot Indhold 1 Om ordningen... 2 2 Hvem kan søge?... 2 EU-Kommissionens definition af en SMV:... 2 Definition af et landdistrikt:... 2 Innovationsfondens adgangskriterier:...

Læs mere

InnoBooster 2015 fra 1. august

InnoBooster 2015 fra 1. august InnoBooster 2015 fra 1. august Oplæg ved Magistrenes A-kasse den 7. august 2015 Anna Laybourn InnoBooster investerer i den viden der skal til for at føre den gode idé ud i livet Viden kan komme fra: Innovationsplan

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

InnoBooster. Søren Jensen Innovationsfonden. Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning

InnoBooster. Søren Jensen Innovationsfonden. Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning InnoBooster Søren Jensen Innovationsfonden Del 1: Rammer og erfaringer Del 2: Den gode ansøgning InnoBooster kort fortalt InnoBooster investerer i videnbaserede udviklingsprojekter i SMV er, start-ups

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Vores vigtigste partnere og leverandører er (nævn hver af de vigtigste): Hvad køber vi hos vore partnere og leverandører (beskriv for hver enkelt):

Vores vigtigste partnere og leverandører er (nævn hver af de vigtigste): Hvad køber vi hos vore partnere og leverandører (beskriv for hver enkelt): Oversigt over din forretningsmodel Dette er en gennegang af hvad der er vigtigt for din virksomhed og dit salg. Når du skiller komplekse sammehænge ad, får du lettere overblik til sidst. Gennemgangen er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Opslag til EUopSTART Februar 2015

Opslag til EUopSTART Februar 2015 Opslag til EUopSTART Februar 2015 Side 1/8 1. EUopSTART generelle vilkår 1.1. Formål EUopSTART har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæisk forskning

Læs mere

René L. Damkjer Regional Program Manager Region Midtjylland (m.m.) 17/

René L. Damkjer Regional Program Manager Region Midtjylland (m.m.) 17/ InnoBooster: Vi i n v e s t e r e r i i n n o v a t i v e o g f l y v e d y g t i g e i d e e r m e d e n i n v e s t e r i n g p å m l. 5 0. 0 0 0 o g 5 m i o. k r o n e r i d i t i n n o v a t i v e

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. november 2014 Baggrunden for ordningen Fagpilotordningen er en del af Finanslovsaftalen

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

m e d e t b o o s t p å m l. 5 0. 0 0 0 o g 5 m i o. k r o n e r

m e d e t b o o s t p å m l. 5 0. 0 0 0 o g 5 m i o. k r o n e r I n n o B o o s t e r. Vi i n v e s t e r e r i i n n o v a t i v e o g f l y v e d y g t i g e i d e e r m e d e t b o o s t p å m l. 5 0. 0 0 0 o g 5 m i o. k r o n e r Ditte Amskov, 3. nov 2015 Om rammerne

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Den gode projektplan. Offentligt medfinansierede projekter.

Den gode projektplan. Offentligt medfinansierede projekter. Den gode projektplan Innovationsagent Kai Ormstrup Jensen fra DELTA vil, med baggrund i InnoBooster programmet, fremvise en projektplan, som giver overblik over de vigtige parametre i projektarbejde. Projektplanen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV). Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 1. juni 2017 Retningslinjer

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

AGROTECH. Afsætning af lokale fødevarer UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH 01-12-2015

AGROTECH. Afsætning af lokale fødevarer UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH 01-12-2015 AGROTECH * Afsætning af lokale fødevarer v/dorthe Lynnerup UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH /I projekter hvad & hvilke /I kurser /På kommerciel timebasis /Inspiration til

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster

Retningslinjer for InnoBooster Retningslinjer for InnoBooster Gældende for ansøgninger modtaget fra 15. januar 2018 Offentliggjort den 18. december 2017 Indholdsfortegnelse 1. InnoBooster Kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?...

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts Retningslinjer for Eksportsparring

Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts Retningslinjer for Eksportsparring Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts 2017 Retningslinjer for Eksportsparring

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2016

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2016 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Journalnummer Kontor 65.J.7 KUR 24. august 2016 Retningslinjer for program for

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen... 2 1.1 Innovationsfonden... 2 1.2 Operatør... 2 2 Hvem kan søge?... 2 2.1 Dimittend eller studerende...

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Opslag til EUopSTART September 2015

Opslag til EUopSTART September 2015 Opslag til EUopSTART September 2015 1. EUopSTART generelle vilkår 1.1. Formål EUopSTART har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæisk forskning og

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Hjælp til tilskudsjunglen

Hjælp til tilskudsjunglen Hjælp til tilskudsjunglen Væksthus Hovedstadens Cleantechdag 10. December 2008 Civilingeniør Hanne Eriksen Konsulent for Miljøstyrelsen Disposition Har vi en jungle? Danske puljer et overblik De internationale

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme 5. april 2006 J.nr. O-2006-2 Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme Højteknologifonden støtter strategiske satsninger inden for forskning og

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning)

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) 14. juni 2011 Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) j.nr. 2011-EP2 1. Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) Højteknologifonden opslår anden runde af erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning),

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Retningslinjer for Regional Key Account 2015

Retningslinjer for Regional Key Account 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Sagnsnummer Kontor 2015-38674 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for Regional

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere