EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika"

Transkript

1 2 EU-borgere i Køge Kommune Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Udvikling i antallet af EU-borgere Karakteristika Arbejdskarakteristika EU-borgere på offentlig forsørgelse Bilag: Branchefordeling, 1. kvartal Kilder og anmærkninger... 2

3 1. Indledning Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA) har bedt mploy a/s om en kortlægning af EU-borgere med tilknytning til arbejdsmarkedet i Køge Kommune. Kortlægningen skal bruges til at danne overblik over: Omfang og udviklingen i antallet af EU-borgere Karakteristika for målgruppen (køn, alder, nationalitet, civilstand m.v.) Arbejdskarakteristika (branche, løn, arbejdstid m.v.) Kortlægningen omfatter EU-borgere, der arbejder i Køge Kommune. Der kan både være tale om EUborgere, der er bosiddende i Danmark, og EU-borgere der er bosiddende uden for Danmark. For den sidste gruppe er datamulighederne dog begrænsede, så der vil være nogle figurer og tabeller, der kun omfatter EU-borgere bosiddende i Danmark. Derudover har Køge Kommune bedt om en afdækning af antallet af offentligt forsørgede EU-borgere i Køge. Denne opgørelse omfatter EU-borgere, der er bosiddende i Køge Kommune. Opgørelsen er indarbejdet sidst i kortlægningen. Kortlægningen er bygget op som et faktaark med figurer og tabeller samt kort tekstkommentering. Sidst i faktaarket findes dels en uddybende boks med branchetilhørsforhold, og dels kilder og anmærkninger til de enkelte figurer og tabeller. 3

4 Jan 211 Apr 211 Jul 211 Okt 211 Jan 212 Apr 212 Jul 212 Okt 212 Jan 2 Apr 2 Jul 2 Okt 2 Jan 214 Apr 214 Jul 214 Okt 214 Jan 2 Apr 2 2. Udvikling i antallet af EU-borgere 1. Udviklingen i antallet af EU-borgere, der arbejder i Køge Antal Antal Antallet af EU-borgere i Køge er stigende Der arbejder 4 EU-borgere i Køge i april 2. Det er en stigning på 217 personer svarende til 67 pct. - sammenlignet med januar 211. Stigningen skyldes især en stigning i antallet af EUborgere, der arbejder i Køge, og som er bosiddende i Danmark. EU-borgere med bopæl i udlandet, varierer henover året, hvoraf flest arbejder i Køge i sommerhalvåret. Bosiddende i Danmark Bosiddende i udlandet 2. Udvikling i antallet af EU-borgere, der arbejder i Køge, Hovedstaden og Sjælland Antal Antal Udvikling i Udvikling maj 211 maj 2 alt seneste år Køge % % Hovedstaden % 14% Sjælland % 2% I det seneste år har Køge haft en stigning i antallet af EU-borgere, der ligger over niveauet for Sjælland, men under niveauet for Hovedstaden Antallet af EU-borgere steget med pct. i Køge i det seneste år. Stigningen er mindre end Hovedstaden, men lidt større end for Sjælland. Set over en 4-årig periode er antallet af EU-borgere, der arbejder i Køge steget med 22 pct., hvilket er under niveauet for både Hovedstaden og Sjælland. 3. Udvikling i antallet af EU-borgere, der arbejder i Køge, Hovedstaden og Sjælland fordelt på bopælsstatus EU-borgere bosiddende i Danmark Antal Antal Udvikling i Udvikling maj 211 maj 2 alt seneste år Køge 1 4 6% 24% Hovedstaden % 14% Sjælland % 9% EU-borgere bosiddende i udlandet Antal Antal Udvikling i Udvikling maj 211 maj 2 alt seneste år Køge % -3% Hovedstaden % % Sjælland % -% Køge har haft et større fald i antallet med bopæl i udlandet i forhold til Hovedstaden og Sjælland i det seneste år Antallet af EU-borgere i Køge med bopæl i Danmark er det seneste år steget med 24 pct. i Køge, mens det tilsvarende er steget med 14 pct. og 9 pct. i Hovedstaden og Sjælland. Antallet af EU-borgere i Køge med bopæl i udlandet er omvendt faldet med 3 pct. i det seneste år. I Sjælland har der været et fald på pct., mens Hovedstaden har haft en stigning på pct. 4

5 4. Udviklingen i tilgangen og afgangen af EU-borgere, der arbejder i Køge Personer Tilgang Afgang Personer Både tilgang og afgang af EU-borgere i Køge har været stigende i de seneste år I 214 var der en tilgang af EU-borgere, der arbejder i Køge, på 43 personer. Dette er den største tilgang over de seneste år. I 214 har der ligeledes været en relativt stor afgang i antallet af EU-borgere, der arbejder i Køge, på 42 personer. For de fleste år gælder det, at der er en nettotilgang af EU-borgere i Køge. Undtagelsen er 21 og 212, hvor der er en nettoafgang. Især i 21 er nettoafgangen relativt stor.. Fordeling af EU-borgere, der arbejder i køge december ; 27% Bosiddende i Køge 214 ; 33% 261 ; 4% Bosiddende i anden dansk Kommune Bosiddende uden for DK Tre fjerdedele af de EU-borgere, der arbejder i Køge, har bopæl i Danmark En tredjedel af de EU-borgere, der arbejder i Køge, har også bopæl i Køge. Det svarer til 214 personer. Derudover har 4 pct. svarende til 261 personer - bopæl i en anden dansk kommune. EU-borgere med bopæl i udlandet udgør 27 pct. af de EU-borgere, der arbejder i Køge. Der bor ca. 39 EU- borgere i Køge, som arbejder i en anden dansk kommune. Der bor ca. 39 EU-borgere i Køge, som arbejder i anden dansk kommune ultimo Andel af EU-borgere i den samlede beskæftigelse Andelen af EU-borgere i den samlede beskæftigede er 7, 6, 6,6 7, 6, mindre i Køge end i Sjælland og Hovedstaden EU-borgere udgør 2,8 pct. af den samlede beskæftigelse i Køge. Andelen er steget en smule siden 29 (2,6 pct.)., 4, 3, 2, 1,,,6,7 2,6 2,,9 6, 2,7 2,7 2,8 2,4 2,3 2, 2,6 6,2 2,8 3,1 2, Køge Sjælland Hovedstaden, 4, 3, 2, 1,, I Sjælland samlet set udgør EU-borgere 3,1 pct. af den samlede beskæftigelse. Andelen er steget siden 29. Tæt på 7 pct. af de beskæftigede i Hovedstaden udgøres af EU-borgere i 214. Det er en stigning på 1 procentpoint siden 29. Aktuelt udgør EU-borgere en mindre andel af den samlede beskæftigelse i Køge end i Sjælland og Hovedstaden.

6 3. Karakteristika 7. EU-borgere, der arbejder i Køge og Østdanmark, 1. kvartal 2 EU-borgere i EU-borgere i Øvrige i Køge Køge Østdanmark antal pct. pct. antal pct. Mænd 38 67% 2% % Kvinder % 48% % år 1 % 16% % 3-39 år % 2% % 4-49 år 19 24% 3% % -9 år 6 % 24%.119 1% 6+år 1 2% 9% 1. 2% I alt 47 1% 1% % 8. EU-borgeres opholdsgrundlag fordelt på arbejdssted, 1. kvartal RUT Ophold til studie Køge 41 Ophold til erhverv Østdanmark 44 Øvrige Der er relativt mange yngre mænd blandt EU-borgerne i Køge 67 pct. af de EU-borgere, der arbejder i Køge, er mænd. For øvrige beskæftigede i Køge udgør mændene lidt over halvdelen. Ca. 6 pct. af EU-borgerne er under 4 år, hvilket kun gør sig gældende for 36 pct. af de øvrige beskæftigede. Køns- og aldersfordelingen blandt EU-borgere i Køge svarer stort set til fordelingen blandt EU-borgere i Østdanmark samlet set. Halvdelen af EU-borgerne i Køge har ophold til erhverv Halvdelen af de EU-borgere, der arbejder i Køge, har ophold til erhverv. Det er en større andel end i Østdanmark samlet set. 4 pct. af EU-borgerne i Køge, har meddelt ophold til studie, hvilket er på niveau med Østdanmark. 3 pct. af de udenlandske lønmodtagere har meddelt ophold i registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT) i Køge. Dette er ligeledes på niveau med Østdanmark. Godt 4 pct. har hverken meddelt ophold til erhverv eller studie. Det kan f.eks. være personer, der har fået et opholdsgrundlag før 24, eller nordiske statsborgere der ikke behøver et opholdsgrundlag for at bosætte sig og finde beskæftigelse i Danmark. 9. Nationalitet for EU-borgere, som arbejder i Køge, 1. kvartal Hver fjerde EU-borger i Køge er fra Polen Omkring 4 pct. af de EU-borgere, der arbejder i Køge, kommer fra Østeuropa. Den største andel EU-borgere kommer fra Polen ( pct.). 3 pct. af EU-borgerne, som arbejder i Køge, er fra de danske nabolande (Tyskland, Sverige og Norge). Her udgør tyske statsborgere den største andel (17 pct.) 6

7 1. EU-borgere der arbejder i køge 4. kvartal varighed med arbejde i Danmark Knap en tredjedel af EU-borgerne i Køge har arbejdet i Danmark i mere end år Knap en femtedel af de EU-borgere, der arbejder i Køge, har arbejdet i Danmark i under et halvt år pct. har arbejdet i Danmark mellem et halvt og et helt år, men 17 pct. har arbejdet i Danmark i 1-2 år. Knap en tredjedel af EU-borgerne i Køge har arbejdet i Danmark i over år. 11. EU-borgere der arbejder i køge 4. kvartal varighed med arbejde i Danmark fordelt på bopæl En tredjedel af EU-borgerne i Køge har arbejdet i Danmark i mere end år Godt en fjerdel af de EU-borgere, der arbejder i Køge og bor i udlandet, har arbejdet i Danmark i under 6 måneder. Andelen er noget lavere (16 pct.) for de EUborgere, der arbejder i Køge og bor i Danmark Generelt er tendensen, at EU-borgere der bor i udlandet, har arbejdet kortere tid i Danmark end EU-borgere, der bor i Danmark For både bosiddende og ikke-bosiddende EU-borgere, der arbejder i Køge, gælder det dog, at ca. en tredjedel har arbejdet i Danmark i mere end år Bor i Danmark Bor i udlandet 12. Andel der har modtaget danskundervisning blandt EU-borgere, der arbejder i Køge og er bosiddende i Danmark i 214 Knap halvdelen af EU-borgerne i Køge har deltaget i danskundervisning I alt har 47 pct. af de EU-borgere, der arbejder i Køge og bor i Danmark, modtaget danskundervisning. Der er færrest nordiske statsborgere, der har modtaget danskundervisning ( pct.). Over halvdelen af EU-borgere fra Øst- og Sydeuropa har modtaget danskundervisning. 7

8 . Civilstatus blandt bosiddende beskæftigede EUborgere, der arbejder i køge, ultimo ; 33% 6; 1% 169; 3% 197; 36% Ingen registreret samlever/ægtefælle Samlever/ægtefælle er EU-borger Samlever/ægtefælle er ikke EU-borger Samlever/ægtefælle er dansker Ca. en tredjedel af EU-borgerne i Køge har en ægtefælle eller samlever, der er dansk Hver tredje af de EU borgere, der arbejder i Køge, har en ægtefælle/samlever, der er dansk. Omkring 3 pct. har en ægtefælle/samlever, der kommer fra et andet EU-land, men som er bosiddende i Danmark. Godt hver tredje har ingen registreret ægtefælle/samlever. Det kan enten være fordi vedkommende ikke har en ægtefælle/samlever, eller fordi ægtefællen/samleveren ikke er bosiddende i Danmark, og dermed ikke er registreret. 14. Samleverens/ægtefællens forsørgelsesstatus, ultimo Samlever/ægtefælle er udenlandsk statsborger Job Selvforsørgende Efterløn/pension 71 Samlever/ægtefælle er dansker Uddannelse Offentlig forsørgelse En større andel af de danske samlevere/ægtefæller er i job Blandt de registrerede danske samlevere/ægtefæller er godt 7 pct. i job. Blandt de samlevere/ægtefæller, der er udenlandske statsborgere, er 7 pct. i job. En relativt stor del af de samlevere/ægtefæller, der er udenlandske statsborgere, er selvforsørgende. Det kan f.eks. være selvstændige eller ægtefælleforsørgede. Knap 2 pct. af de udenlandske samlevere/ægtefæller er offentligt forsørgede, mens det gælder for 12 pct. af de danske samlevere/ægtefæller. 8

9 4. Arbejdskarakteristika. Branchefordeling for EU-borgere i Køge og for den samlede beskæftigelse i Køge, 1. kvartal Industri mv. 9 7 Bygge og anlæg Handel Transport Privat service 18 Offentlig service EU-borgere arbejder i højere grad inden for transport og privat service end den samlede beskæftigelse i Køge En betydelig større andel af EU-borgerne i Køge arbejder inden for transport ( pct.) sammenlignet med branchens størrelse i Køge samlet set (4 pct.). Omvendt arbejder en mindre andel af EU-borgerne inden for offentlig service (18 pct.) i forhold til branchens samlede størrelse i Køge (3 pct.). Inden for privat service arbejder 23 pct. af EU-borgerne i Køge, hvilket er lidt højere end den samlede beskæftigelse (18 pct.). EU-borgere i Køge Samlet beskæftigelse i Køge 16. Branchefordeling for EU-borgere i Køge og Østdanmark, 1. kvartal Branchefordeling for EU-borgere i Køge fordelt på bopælsstatus, 1. kvartal Industri mv. Bygge og anlæg EU-borgere i Køge Industri mv. 8 Bygge og anlæg Uden bopæl i Danmark 9 Handel Transport Privat service 2 18 Offentlig service EU-borgere i Østdanmark 7 Handel Transport Privat service 22 Offentlig service Med bopæl i Danmark Flere af EU-borgerne i Køge arbejder inden for industri, handel og transport end i Østdanmark generelt 19 pct. af de EU-borgere, der arbejder i Køge, er beskæftiget inden for handel. Det gælder kun 12 pct. af EU-borgerne i Østdanmark samlet set. 17 pct. af EU-borgerne i Køge arbejder i industrien, og pct. arbejder inden for transport. De tilsvarende andele i Østdanmark samlet set er 11 pct. og 9 pct. Omvendt arbejder en mindre andel af EU-borgere i Køge inden for private service (23 pct.) sammenlignet med EU-borgere i Østdanmark generelt (37 pct.). Knap 4 pct. af EU-borgerne uden bopæl i Danmark arbejder inden for transport Der er stor variation i branchetilhørsforholdet for EUborgere, som har bopæl i Danmark og uden for Danmark. Knap 4 pct. af de EU-borgere, der arbejder i Køge og har bopæl uden for Danmark, arbejder i transportbranchen, mens det gælder 7 pct. af EU-borgerne med bopæl i Danmark. Ligeledes arbejder en større andel af EU-borgerne uden bopæl i Danmark i bygge- og anlægssektoren (14 pct.) i forhold til bosiddende EU-borgere (8 pct.). Omvendt arbejder betydeligt flere EU-borgere med bopæl i Danmark inden for privat og offentlig service end EU-borgere med bopæl uden for Danmark. 9

10 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec Gns. timeløn for EU-borgere i Køge, der arbejder i Køge og for den øvrige beskæftigelse i Køge, Gns. timeløn EU-borgere=197 Gns. timeløn øvrige = Under 1 1- kr. -2 kr. 2-3 kr. Over 3 kr. kr. Timeløn for EU-borgere Timeløn for øvrige EU-borgere i Køge har i højere grad en timeløn på under kroner end øvrige Knap 4 pct. af de EU-borgere, der arbejder i Køge, har en timeløn på under kr. Det er en højere andel end de øvrige beskæftigede i Køge (23 pct.). Knap 2 pct. af EU-borgerne har en timeløn mellem 2 og 3 kr., mens det gælder for næsten en tredjedel af de øvrige beskæftigede i Køge. Andelen med de højeste lønninger (over 3 kr.) er stort set ens for de to grupper (ca. 1 pct.). Den gennemsnitslige timeløn for EU-borgere er 197 kr. For øvrige beskæftigede er den 211 kr. 19. Gns. timeløn for EU-borgere i Køge med bopæl i Danmark fordelt på nationalitet, primo 2 Gns Gns EU-borgere fra Vesteuropa har den højeste timeløn De højeste timelønninger findes hos EU-borgere fra Norden (223 kr.) og øvrig Vesteuropa (249 kr.). Begge grupper ligger noget over den gennemsnitlige timeløn for EU-borgere, der arbejder i Køge og bor i Danmark (19 kr.). Modsat har EU-borgere fra Øst- og Sydeuropa en timeløn, der er lavere end gennemsnittet, hhv. 166 kr. og 17 kr. 2. Gns. timer for EU-borgere og øvrige beskæftigdede i Køge, 214 Gns Gns Der er begrænset forskel i arbejdstid mellem EU-borgere og øvrige beskæftigede Henover året er der små variationer i den gennemsnitlige arbejdstids for EU-borgere, der arbejder i Køge, og øvrige beskæftigede i Køge. EU-borgere arbejder lidt flere timer i sommerhalvåret, mens øvrige beskæftigede i Køge arbejder flere timer i vinterhalvåret. Set over hele året er der begrænset forskel mellem de to grupper. EU-borgere arbejder i gennemsnit 9 timer om måneden, mens øvrige beskæftigede arbejder 14 timer. EU-borgere Øvrige Gns. EU-borgere Gns. øvrige 1

11 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec Gns. timer for EU-borgere fordelt på bopæl, 214 Der er store forskelle i arbejdstid mellem EU-borgere, som er bosiddende hhv. i og udenfor Danmark Gns. Gns EU-borgere, der arbejder i Køge og ikke er bosiddende i Danmark, har en højere arbejdstid end EU-borgere, der bor i Danmark Set over hele året har ikke-bosiddende EU-borgere en gennemsnitslig arbejdstid på 148 timer om måneden, mens bosiddende EU-borgere har en gennemsnitlig arbejdstid på 6 timer om måneden. Bosiddende i DK Gns. bosiddende Ikke bosiddende i DK Gns. ikke-bosiddende 11

12 EU-borgere på offentlig forsørgelse 22. Sammensætning af årige i Køge primo 2 - fordelt på EU-borgere, danskere og øvrige Ydelser blandt borgere på offentlig forsørgelse i Køge, primo EU-borgere på offentlig forsørgelse i Køge og Østdanmark, primo Køge EU-borgere Køge danskere Køge øvrige Job Anden selvforsørgelse Uddannelse Offentlig forsørgelse Efterløn/pension Køge EU-borgere Køge danskere Køge øvrige DGP mv. KTH/UDH Sygedagpenge mv. Fleksjob mv. Orlov Førtidspension Øvrige Færre EU-borgere i Køge er på offentligt forsørgelse sammenlignet med øvrige befolkningsgrupper Godt halvdelen af de EU-borgere, der bor i Køge, er i job. Blandt danskere bosiddende i Køge er 62 pct. i job, mens det gælder for 33 pct. af øvrige Køge borgere (borgere der kommer fra andre lande end EU-lande). En relativt stor andel (23 pct.) af EU-borgerne bosiddende i Køge er selvforsørgende. Der er tale om borgere, der er f.eks. ægtefælleforsørgede eller selvstændige. Denne andel er væsentlig mindre for de øvrige grupper. Relativt få EU-borgere ( pct.) er på offentlig forsørgelse. Blandt danskere er andelen 19 pct., og blandt øvrige (borgere fra lande uden for EU) er andelen 4 pct. Relativt mange offentligt forsørgede EU-borgere i Køge er på a-dagpenge 3 pct. af de offentligt forsørgede EU-borgere i Køge er på a-dagpenge. Denne andel er højere end for både danskere og øvrige borgere i Køge. En fjerdedel af de offentligt forsørgede EU-borgere er på kontanthjælp. Denne andel er højere end blandt danskere, men noget lavere end blandt øvrige borgere i Køge. Relativt mange EU-borgere er på sygedagpenge (17 pct.) eller på orlov (fx barselsorlov) (14 pct.) sammenlignet med de øvrige befolkningsgrupper. Omvendt er relativt færre EU-borgere på førtidspension (1 pct.) sammenlignet med de to øvrige grupper (27 pct.). Den største andel offentligt forsørgede findes blandt de nordiske statsborgere En fjerdedel af de nordiske statsborgere, der bor i Køge, er på offentlig forsørgelse. Det svarer til 3 personer. I Østdanmark samlet set er det 14 pct. For de øvrige nationaliteter ligger andelen af offentligt forsørgede mellem 9 og pct. Det gælder både i Køge og i Østdanmark samlet set. Norden Vesteuropa Østeuropa Sydeuropa EU-borgere i Køge EU-borgere i Østdanmark 12

13 3F Kristelige Faglige Hus FOA AAK ASE HK CA A-kasse FTF Øvrige Varighed på offentlig forsørgelse blandt borgere på offentlig forsørgelse i Køge, primo EU-borgerne i Køge har relativt kort varighed på offentlig forsørgelse 39 pct. af de offentligt forsørgede EU-borgere i Køge har været på offentlig forsørgelse i under ½ år. Det svarer til 2 personer. For øvrige offentligt forsørgede borgere i Køge er andelen 24 pct. Modsat har en mindre andel af de offentligt forsørgede EU-borgerne (23 pct.) været på offentlig forsørgelse i mere end 3 år sammenlignet med øvrige offentligt forsørgede borgere ( pct.). Under ½ år ½-1 år 1-2 år 2-3 år Over 3 år Køge EU-borgere Køge øvrige 26. Andel der er medlem af en A-kasse fordelt på forsørgelsesstatus Off. forsørgelse 17 3 Anden selvforsørgelse EU-borgere Køge 27. A-kassetilhørsforhold blandt offentligt forsørgede i Køge, primo Job 89 Øvrige Uddannelse Ca. to tredjedele af de offentligt forsørgede EU-borgere i Køge er medlem af en a-kasse 69 pct. af de offentligt forsørgede borgere i Køge er medlem af en a-kasse. For øvrigt offentlig forsørgede er andelen stort set den samme (73 pct.). EU-borgere på anden selvforsørgelse (selvstændige, ægtefælleforsørgede mv.) er i noget mindre grad medlem af en a-kasse end øvrige selvforsørgede i Køge. Blandt borgere i job er EU-borgere også i mindre grad medlem af en a-kasse (64 pct.) sammenlignet med øvrige borgere (89 pct.). Offentligt forsørgede EU-borgere er i højere grad medlem af 3F, Kristelig a-kasse, Det faglige hus og AAK Næsten 3 pct. af de offentligt forsørgede EU-borgere er medlem af 3F. For øvrige offentligt forsørgede er andelen 2 pct. Også relativt flere offentligt forsørgede EU-borgere er medlem af Kristelig A-kasse, Det Faglige Hus, FOA, AAK og CA sammenlignet med øvrige offentligt forsørgede. Omvendt er offentligt forsørgede EU-borgere i mindre grad medlem af FOA, HK og FTF. EU-borgere i Køge Øvrige Køge

14 6. Bilag: Branchefordeling, 1. kvartal 2 EU-borgere i Køge Samlet beskæftigelse i Køge EU-borgere i region Sjælland EU-borgere i region Hovedstaden Industri mv. Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri & Råstofindvinding Forsyning Bygge & anlæg Bygge og anlæg Handel Handel Transport Transport Privat service Hoteller og restaurenter 17% 16% % 9% 2% 1% 1% % % 14% % 8% % % % 1% 9% 7% % 1% 9% 7% % 1% 19% 2% % 12% 19% 2% % 12% % 4% 6% 1% % 4% 6% 1% 23% 18% 19% 39% 9% 3% 6% 8% Information og kommunikation 1% 3% 1% 7% Finansiering, forsikring og ejendomshandel % 3% 1% 4% Vidensservice 1% 4% 4% 9% Rejsebureau, rengøring o.a. operationel service 12% % 7% 12% Offentlig sektor 18% 3% 23% 2% Offentlig adminstration, forsvar og politi % 3% 2% 2% Undervisning Social & sundhedsvæsen Kultur og fritid Andre service ydelser Uoplyst Uoplyst % 8% % 7% 12% 21% 12% 7% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 2% % % 1% % % % 1% % Personer i alt Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger. Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner. Andelen af den samlede beskæftigelse er fra ultimo november 2. 14

15 7. Kilder og anmærkninger Generelle anmærkninger: Definition af EU-borger: Med EU-borger menes borgere fra EU, EØS og Schweiz. En borger er defineret som EU-borger i forhold til personens statsborgerskab. EU-borgerer, der er indvandret til Danmark før det fyldte 18 år, er ikke inkluderet i opgørelserne. Bopælsland: I det tilgængelige data fra Danmarks Statistiks Forskerservice er bopælskommune opgjort den 1. januar. EU-borgere, der har arbejdet i Køge i fx 214 er registreret til at være ikke-bosiddende i Danmark, hvis bopælskommune er uoplyst den 1. januar 2. Dette betyder, at en person, som flytter ud af landet i løbet af året, tæller som bosiddende i udlandet i hele året. Det adskiller sig fra opgørelserne i jobindsats.dk, hvor bopælskommunen er opgjort primo måneden. Kilder og anmærkninger for figurerne: 1. Udviklingen i antallet af EU-borgere, der arbejder i Køge Kilde: Jobindsats og egne beregninger Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner 2. Udvikling i antallet af EU-borgere, der arbejder i Køge, Hovedstaden og Sjælland Kilde: Jobindsats og egne beregninger Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner 3. Udvikling i antallet af EU-borgere, der arbejder i Køge, Hovedstaden og Sjælland fordelt på bopælsstatus Kilde: Jobindsats og egne beregninger Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner 4. Udviklingen i tilgangen og afgangen af EU-borgere, der arbejder i Køge Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice og egne beregninger Anm.: En EU-borger defineres som tilgået i et givet år, hvis vedkommende arbejder i Køge i det pågældende år og ikke har arbejdet i Køge det foregående år. Ligeledes defineres en EU-borger, som afgået i et givet år, hvis vedkommende har arbejdet i Køge i det foregående år, men ikke arbejder i Køge i dette år. Fordeling af EU-borgere, der arbejder i køge december 214 Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistiks forskerservice og egne beregninger Anm.: Opgjort i berørte. Opdelingen i forhold til om EU-borgerne er bosiddende i Køge eller i en anden dansk kommune er baseret på personens bopæl per 1. januar 2 6. Andel af EU-borgere i den samlede beskæftigelse Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice og egne beregninger Anm.: Antallet af personer på arbejdsmarkedet i et givent år er et gennemsnit af antallet af personer i de enkelte måneder. Beskæftigelsen er opgjort for personer over 18 år 7. EU-borgere, der arbejder i Køge og Østdanmark, 1. kvartal 2 Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistiks forskerservice og egne beregninger Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner. Afrunding betyder, at tabellen ikke nødvendigvis summer. Beskæftigelsen for øvrige borgere i Køge er fra 4. kvartal 214. Beskæftigelsen er opgjort for personer over 18 år.

16 8. EU-borgeres opholdsgrundlag fordelt på arbejdssted, 1. kvartal 2 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner. Øvrige dækker over personer uden meddelt ophold til erhverv eller studie. RUT dækker over udenlandske lønmodtagere og selvstændige uden ansatte, der har udført arbejde i Danmark for virksomheder registreret i registeret for udenlandske tjenesteydere 9. Nationalitet for EU-borgere, som arbejder i Køge, 1. kvartal 2 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner. I figuren er vist de ti lande, hvor de fleste EU-borgere kommer fra. Øvrige dækker over de resterende EU-borgere. 11. EU-borgere der arbejder i køge 4. kvartal varighed med arbejde i Danmark fordelt på bopæl Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice og egne beregninger Anm.: I opgørelserne er der tilladt op til 2 måneder uden arbejde i Danmark 12. Andel der har modtaget danskundervisning Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice og egne beregninger Anm.: Opgørelserne er fra registret om voksen- og efteruddannelse.. Civilstatus blandt bosiddende beskæftigede EU-borgere, der arbejder i køge, ultimo 214 Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice og egne beregninger Anm.: I opgørelsen er der kun registreret ægtefæller/samlever, der også er bosiddende i Danmark. Dvs. EU-borgere, der ikke har en registreret ægtefælle/samlever kan godt have en ægtefælle/samlever, der bor i udlandet. 14. Samleverens/ægtefællens forsørgelsesstatus, ultimo 214 Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice, DREAM og egne beregninger. Branchefordeling for EU-borgere i Køge og for den samlede beskæftigelse i Køge, 1. kvartal 2 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner. Andelen af den samlede beskæftigelse er fra ultimo november 2. Industri mv. dækker over landbrug, skovbrug, fiskeri, råstofudvinding, energi- & vandforsyning og renovation. 16. Branchefordeling for EU-borgere i Køge og Østdanmark, 1. kvartal 2 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner. Industri mv. dækker over landbrug, skovbrug, fiskeri, råstofudvinding, energi- & vandforsyning og renovation 17. Branchefordeling for EU-borgere i Køge fordelt på bopælsstatus, 1. kvartal 2 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner. Industri mv. dækker over landbrug, skovbrug, fiskeri, råstofudvinding, energi- & vandforsyning og renovation 18. Gns. timeløn for EU-borgere i Køge, der arbejder i Køge og for den øvrige beskæftigelse i Køge, 214 Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice og egne beregninger Anm.: I opgørelsen er medtaget de arbejdstimer og løntimer, der vedrører beskæftigelse i Køge i Gns. timeløn for EU-borgere i Køge med bopæl i Danmark fordelt på nationalitet, primo 2 Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice og egne beregninger Anm.: I opgørelsen er medtaget de arbejdstimer og løntimer, der vedrører beskæftigelse i Køge i Gns. timer for EU-borgere og øvrige beskæftigdede i Køge, 214 Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice og egne beregninger. Anm.: Antal timer dækker over alle løntimer i Danmark i den pågældende måned for personer, som er berørt af minimum en arbejdstime i Køge i den pågældende måned 16

17 21. Gns. timer for EU-borgere fordelt på bopæl, 214 Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice og egne beregninger Anm.: Antal timer dækker over alle løntimer i Danmark i den pågældende måned for personer, som er berørt af minimum en arbejdstime i Køge i den pågældende måned. Bopælsstatus er opgjort den 1. januar Sammensætning af årige i Køge primo 2 - fordelt på EU-borgere, danskere og øvrige Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice, DREAM og egne beregninger Anm.: Opgørelsen dækker over personer med bopæl i Køge i januar Ydelser blandt borgere på offentlig forsørgelse i Køge, primo 2 Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice, DREAM og egne beregninger Anm.: Opgørelsen dækker over personer med bopæl i Køge, som modtager offentlig forsørgelse i januar EU-borgere på offentlig forsørgelse i Køge og Østdanmark, primo 2 Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice, DREAM og egne beregninger Anm.: Opgørelsen dækker over personer med bopæl i Køge og Østdanmark, som modtager offentlig forsørgelse i januar 2. Varighed på offentlig forsørgelse blandt borgere på offentlig forsørgelse i Køge, primo 2 Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice, DREAM og egne beregninger Anm.: Opgørelsen dækker over personer med bopæl i Køge, som modtager offentlig forsørgelse i januar 2. Varighed på offentlig forsørgelse måler den sammenhængende varighed på offentlig forsørgelse for målgruppen i januar 2. Der er tilladt op til 3 uger uden offentlig forsørgelse 26. Andel der er medlem af en A-kasse fordelt på forsørgelse Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice, DREAM og egne beregninger Anm.: Opgørelsen dækker over personer med bopæl i Køge, som modtager offentlig forsørgelse i januar A-kassetilhørsforhold blandt offentligt forsørgede i Køge, primo 2 Kilde: Danmarks Statistiks forskerservice, DREAM og egne beregninger Anm.: Opgørelsen dækker over personer med bopæl i Køge, som modtager offentlig forsørgelse i januar 2 17

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark DECEMBER 2011 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Redaktionens

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

AMK-Øst 15. februar Status på integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst 15. februar Status på integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst 15. februar 2016 Status på integrationsindsats RAR Sjælland Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Forsikrede ledige over 25 år. Minianalyse august 2017

Forsikrede ledige over 25 år. Minianalyse august 2017 Forsikrede ledige over 2 år Minianalyse august 2017 Indholdsfortegnelse Konklusion Offentligt forsørgede over 2 år Forsikrede ledige over 2 år i andel af arbejdsstyrken Varighed Flow Fordeling på a-kasser

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Kommunenotat. Horsens Kommune

Kommunenotat. Horsens Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet

Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet l Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet i Middelfart - en analyse af udvikling og karakteristika for langtidsledige samt den aktuelle og fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet i Middelfart

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland Juni 2017 Hovedpointer vedr. integrationsindsatsen i RAR Sjælland Flygtninge og asylansøgere Flygtningekvoten i RAR Sjællands kommuner er i 2017 på

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN MARIAGERFJORD KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN MARIAGERFJORD KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN MARIAGERFJORD KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Mariagerfjord Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Mariagerfjord

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017 INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG November 2017 Opsummering Antallet af registrerede IGU-forløb stiger kontinuerligt med ca. 80 forløb pr. måned. Der er kommet flere kvindelige IGU-ansatte.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN REBILD KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN REBILD KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN REBILD KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Rebild Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Rebild Kommune blevet

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft løfter

Udenlandsk arbejdskraft løfter jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 Udenlandsk arbejdskraft løfter AF

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Morsø Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Kvartalsrapport Midtjylland

Kvartalsrapport Midtjylland 2013 Oktober Kvartalsrapport Midtjylland Overblik over resultater af beskæftigelsesindsatsen INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 MINISTERENS MÅL 1 FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE...3 STATUS FOR MÅL

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

Udfordringer på arbejdsmarkedet. Region Hovedstaden. 10. Maj Tre udfordringer

Udfordringer på arbejdsmarkedet. Region Hovedstaden. 10. Maj Tre udfordringer Udfordringer på arbejdsmarkedet Region Hovedstaden 10. Maj 2016 Tre udfordringer Den klassiske: Ledighed på linie A og B Den nye: Mangel! Den store: På kanten af arbejdsmarkedet Og et nyt vilkår: Udenlandsk

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta-ark: Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 21.

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere