Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar årgang nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2007 57. årgang nr. 1"

Transkript

1 Nyt fra Brealparken og Grenhuene Januar årgang nr. 1 1

2 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til at reigere inente artikler og læerbreve. Navngivne artikler ækker ikke nøvenigvi reaktionen ynpunkter. Anonyme artikler optage ikke. Inlæg m.v. kan evt. optage uner mærke. Sat & tryk: Hellbrant A/S Arn. Nielen Blv Hviovre Tlf.: Oplag: Blaet ukommer 5 gange årligt i 1650 ekpl. Reaktionen aree: Stof til blaet aflevere til reaktionen, Berner Vænge 11, kl. Ditribution: Blaet uele til beboerne i Brealparken & Grenhuene, amt til Hviovre Kommunalbetyrele og DAB. Sene euen til beboerblauvekling i Boligelkaberne Lanforening. Dealine: Stof til næte nummer af blaet kal være inleveret til reaktionen enet 1. april Ugivele: Næte nummer af blaet ukommer ultimo april Inhol Forien: Børn i GH, fyrværkeri Ektraorinært afelingmøe Ny kururække i IT gruppen Referat af orinært af.møe i BP & GH Arbejweeken i Fællegrenen Så er er anepil Ælrejulefet 2006 Referat af orinært af.møe i GH Der kommer ingen ny legepla i Emilieparken Boligforliget 2006 Reaktioner på forliget Nye vakemakiner i torvakerierne Kæretebevi gøre permanent Har u tænkt på et? Hva ker er? Betyrele- & uvalglite Ejenomkontoret Fatelavn Ektraorinært af.møe. 31.januar å længe er bliver brugt penge fra Lanbyggefonen til nybyggeri af blant anet ælre- og plejeboliger, er er tale om tyveri. Det er vigtigt, at er er boliger nok, ogå til e ælre, men et kan ikke være rigtigt, at et er e almennyttige lejere, er kal betale. I teet bure et være en offentlig ag og finaniere over katterne a b a a k n m o n M b h h m v f O l t v r m O p 1 p E g S 2

3 Ektraorinært afelingmøe et var et af reultaterne af afelingmøet. 16. november. Foramlingen gokente, at er foretage en kriftlig aftemning ( en lag uraftemning) om, hvilke TVkanaler vi fremover kal kunne e på vore anlæg for å at møe en ite ag i januar og træffe en enelige belutning. Materiale til valg af kanaler blev uent i ecember, hvorefter IT- gruppen har behanlet e inkomne varkemaer og funet u af, hvoran vi beboere har prioriteret e forkellige kanaler, Og nu er IT-Gruppen formentlig i gang me u inhente tilbu fra forkellige leveranører. På amme møe kal er ogå tage tilling til, om vi kal have ny telefonileveranør. Så alt i alt et vigtigt møe. 31. januar. Og men vi er ve teknikken, å vetog afelingmøet, at prien for ataforbinelen pr. 1. april ætte ne til 110 kr. pr. måne. Et freeligt møe me begrænet eltagele. Såan kan man bet bekrive. 31. januar et orinære afelingmøe i november, hvor er blev truffet en række vigtige belutninger. - Betyrelen kal arbeje viere me forlaget om moerniering/ukiftning af elintallationerne i boligerne og fremkomme me et eneligt konkret forlag. Hertil er et nøvenigt at hyre et rågivene ingeniørfirma. Til ette formål blev er afat kr, hvilket bevirkee, at en enelig hulejetigning pr. 1. april bliver på ca. 2,5%. - Beboerhuet kal uvie me en tilbygning, om ineholer garerobe m.m., om mefører bere agangforhol til huet lokaler. - Man går i gang me at forny ioleringen i tagetagerne me ca kr. årlig. - Stuelejligheerne på Gurrevej ulige numre kal have forberet uluftningmuligheerne. - Og å kal er gennemføre en række renoveringarbejer af friarealer og belægninger. Læ i øvrigt et officielle referat, om bringe længere ine i blaet. 3

4 Grenhuene ærlige afelingmøe Ligeom et tore afelingmøe var er ogå her tale om et freeligt, ja hyggeligt møe, men ogå me begrænet eltagele. Kun 26 hue var repræenteret. Bugetforlaget blev gokent me en hulejetigning på 1%. Foramlingen age nej til nyt legerekab/legepla, og et blev ogå et nej til afrenning af betonmurene. Der blev gokent nye orenregler for Fællegrenen, om betyer at lokalet ikke må benytte. 24. og 31. ecember. Ligelee blev et inkærpet, at et kun er beboere, er har ret til at benytte Fællegrenen. Altå ikke noget me at leje et for at afvikle familiemelemmer mærkeage m.m. Fyletgørene referat bringe anet te i blaet. r f b o n v v v u j l m p m V p p H o n f 4

5 Deltog u i et enete afelingmøe? Beboerblaet have i et ite nummer foretaget en runpørge blant nogle tilfælige beboere fra forkellige bebyggeler for at fine u af, om e have eltaget i et enete afelingmøe. Svarene vite, at e flete ikke have været er, og begrunelerne var mangeartee, men iær et uagn prang i øjnene: Nej, jeg have ikke ti. Jeg har tiligere eltaget i et par møer, men belutningerne er jo taget på forhån. Du kal bare temme. Vi laer et lige blive tåene på kærmen et øjeblik for at e, om et er muligt at få øje på en inre logik i uagnet. Ho o er fremmøet til e orinære afelingmøer for neagåene. Det møer lit færre op år for år. Hvorfor?? Kun jer, er ikke kommer til møerne, kan vare på, hvorfor vi er å relativ få til e orinære afelingmøer. Derfor en opforring til jer om at krive til blaet her og fortælle, hvorfor u ikke eltog i et enete afelingmøe. Det kan vi måke alle ammen lære noget af. Mange yne. at afelingmøer/generalforamlinger er noget af et keeligte, er ekiterer, og erfor opfatter man elvfølgelig ogå referater af e amme møer om keelig læning. Men reglerne kræver, at referaterne af vore afelingmøer bliver offentliggjort, og erfor bliver e bragt i ette nummer af blaet og fyler i øvrigt ganke meget. 5

6 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 16. NOVEMBER Valg af irigent Henrik Berg blev valgt om irigent og kontateree, at afelingmøet var lovligt invarlet. 2.Valg af temmeuvalg Til temmeuvalget blev valgt: Axel Holmberg, Finn Aneren, Jonna Lun, Thorkil Hune, Inga Birkling og Jan Laren. 3.Beretning Formanen inlete me at omtale et nye boligforlig, om er blevet ingået mellem regeringen, e raikale ventre og Dank Folkeparti. Forliget inebærer, at taten fortat tjæler beboerne penge via Lanbyggefonen. Partierne har nemlig aftalt, at Lanbyggefonen igennem e næte 5 år kal birage me ca. 3,3 mia. kroner årligt til renovering, ocialt forebyggene arbeje amt yeletøtte til nybyggeri. Sien 2002 har Lanbyggefonen kulle ække halvelen af yeletøtten til nybyggeri, hvilket har påført fonen en gæl på 8 mia. kroner. Eller agt på en anen måe: hver enete almen bolig i Danmark er påført en gæl på ca kroner. Og pengene er ført og fremmet gået til at bygge ælre og plejehjem, hvilket er ganke uacceptabelt. Der bor 2314 menneker i Brealparken og 351 i Grenhuene og uviklingen er en amme i begge bebyggeler: vi bliver lit færre og lit ælre år for år, og er er ikke ret mange børn. I et forgangne år er er blevet uført veligeholele og moernieringarbejer for over 15 mio. kroner. Det tørte enkeltprojekt har været renoveringen af varmtvanforyningen i afeling 1, om har kotet ca. 4,5 mio. kroner. På nuværene tipunkt mangler er at blive gennemført nogle få arbejer, før man er helt færig. S g e m v i S t E h b B b i æ E v r % o i r G 6

7 Site år gokente foramlingen, at vi tog kontakt til firmaet Property Conult for om muligt at få neat ejenomvureringerne. Sagen er ennu ikke afluttet. Spørgmål og bemærkninger til beretningen: En beboer purgte om muligheen for at bygge flere ælreboliger på Hviborggrunen? Børge Jenen oplyte at Hviborg ikke er intereeree i at ælge grunen, hvorfor et ikke vil være muligt at bygge ælreboliger er. En beboer purgte om et ikke ville være muligt at få en lavere hulejetigning en e 1,5 % om et nye buget lægger op til, me ette mene at et ikke er henigtmæigt at rene tagrenerne 2 gange på Gurrevej ulige numre? Børge Jenen oplyte, at et ikke var ham bekent at tagrenerne kulle være renet 2 gange, men vil unerøge agen. 4.Gokenele af buget 2007/08 for Brealparken Børge Jenen gennemgik et uente bugetforlag og oplyte, at er i et uente buget var tillet forlag om en hulejetigning på 1,50 % pr. 1. april Denne hulejetigning kan blive ænret til 2,50 % hvi agorenen pkt. 6 gokene. Ejenomkatterne bliver ikke holt i bero, et er ikke å lemt me tigningen i Brealparken, om et er i Grenhuene. Ejenomkatterne kan og max. tige me 4,50 %. Prien på forikringerne er falet, hvilket kyle, at er fra forikringelkabet ie er lavet et nyt ytem, hvor vi kal til at betale elvriiko i teet for at tige i præmie. Ugifterne til afelingen energiforbrug til tige. Prien Fortætter næte ie 7

8 for van vil tige 6,50 kr. pr. kw 3, hvilket bl.a. vil påvirke ugifterne til vakerierne. Prien for el vil ligelee tige, hvilket bl.a. vil få betyning for ugifterne til en uvenige belyning. Spørgmål og bemærkninger til bugetforlaget: En beboer purgte til kontoen i bugettet er omhanler punktet: Henlæggeler ve tab ve fraflytning. Beboeren kunne ikke fortå hvorfor er kal bugettere me tab ve lejeleighe, a et ikke bure være et problem at leje boligerne u me et amme? Børge Jenen forklaree, at e kr. er er afat til ette i et nye buget, hoveagligt kyle øboer. Ve et øbo, kal lejemålet ført til kifteretten, erefter kal kifteretten ført frigive lejemålet før vi kan få agang. Die ugifter ække af ipoitionfonen, og har ikke inflyele på bugettet. En anen pot på enne konto er køkkenmoerniering, hvor vi i en perioe ikke har kunne få at nye køkkener i e tomme lejemål hurtigt nok, hvorfor er på flere flyttelejligheer har været refuneret 1/2 måne huleje til e beboere er er flyttet in. En treje pot på enne konto er vore A-orning, hvilket inebærer at afelingen ækker ugiften til itanættele på kr , hvi et lejemål fraflytte efter 8,5 år. En anen beboer purgte til etablering af målere på vanet, a vanet er yrt og et ikke er rimeligt at betale et amme, når man bor alene i boligen, og erfor ikke bruger lige å meget van om en hel familie? Børge Jenen varee, at ette pørgmål kal tille om et forlag til næte afelingmøe, og erefter afgøre er. Hulejetigningen på 1,50 % blev vetaget me kun 1 temme imo. 5.Internet, TV, telefon Internet: Henrik Peron gennemgik bugettet for ata. Der var forlag om at neætte en månelige yele til 110 kr. Forlaget blev gokent, og bugettet blev entemmigt gokent. T T a r o t p n F o b b f R l t o h n D v t T D C l t f f D 8

9 TV: TV blev fra 1/4-06 overtaget af IT-gruppen. Der var blevet rejt forlag fra IT-gruppen om en aftemning om, hvilke tv-kanaler er kal være i en tore tv-pakke. Den lille tvpakke kan er ikke ænre på, a en uelukkene ineholer grati tv-kanaler eller kanaler, om man kal have. Forlaget om en aftemning omkring en tore tv-pakke blev vetaget. Der vil erfor blive uent temmeeler fra IT-gruppen til alle beboere. Reultatet af ie temmeeler vil blive taget op på et ektraorinært afelingmøe onag en 31. januar 2007, hvor er ogå vil blive valgt ny ubyer. Det blev enviere vetaget at en nye tore tv-pakke kal være til en amme pri om tv-pakken er i øjeblikket. Telefon: Der er taig problemer me Cirque, er tår for telefonanlægget herue. Der bliver hele tien lovet, at er vil komme forberinger på anlægget, men er er ennu ikke et nogen forberinger. Der var og enighe om, at når man om beboer enelig er blevet porteret til Cirque, å fungerer et fint, er er og en ofte lang venteti på, at hver enkelt beboer telefon kommer til at virke, når e vælger at kifte til Cirque. Derfor oplyte IT-gruppen om muligheen for at fine en ny ubyer, a kontrakten me Cirque nart uløber. Hvi muligheen for en ny ubyer unerøge vil et være me henblik på at få neat e 130 kroner pr. måne om alle beboere betaler. Spørgmål og bemærkninger til Internet, TV og telefon: En beboer purgte om, hvi er vælge en ny teleubyer, om alle leninger kal trække om igen? Henrik Peron varee, at er ikke vil kulle ænre anet, en at alle numre kal portere om igen, men at er ikke kal nogen in i boligerne. Fortætter næte ie 9

10 En anen beboer mente, at en teleubyer vi har i øjeblikket er umærket, a telefonregningen er lav. Til ette varee Henrik Peron, at vi ve, hva vi har, men at IT-gruppen har fået et got tilbu. Valg til IT-gruppen: Det ekiterene IT-uvalg blev genvalgt. 6.Ukiftning/moerniering af el-intallationer i lejligheer Der er i forlaget taget ugangpunkt i prierfaringer i anre bebyggeler. Forlaget har erfor intil nu ikke kotet noget, men er baeret på max. prier. Hvi forlaget vetage, vil er kulle bruge penge på at få et ingeniørfirma til at gennemgå alt ver. elintallationer i afelingen. Spørgmål og bemærkninger til el-intallationer: Der blev rejt pørgmål, om en nuværene trøm i boligerne er farlig? Børge Jenen gjore et klart, at betyrelen uner ette punkt er neutral, men at han ikke kener til ekempler på, at trømmen har været årag til bran eller lignene nogen teer i bebyggelen. En beboer purgte, om ikke man kunne vælge at tarte me at kifte leninger + tikkontakter i førte omgang, og vente me hoveleningerne til enere? Det vil uvalget arbeje viere me, men en ny lovgivning er træer i kraft pr. 2008, kræver at er kal kifte fra HFI- relæ til HPFIrelæ, hvi man laver ænringer i nuværene intallationer. Det blev herefter beluttet, at betyrelen kal arbeje viere me forlaget, a 86 temte for og 84 temte imo. Det mefører, at hulejen i Brealparken for et kommene buget for 2007/08 forhøje me kroner til ca. 2,50%. 7.Forlag om, at er foretage en minre uviele af beboerhuet Forlaget inebærer, at er bliver bygget en lille knat på gavlen u mo vejen på et nuværene beboerhu. Der vil blive bygget en garerobe me et toilet. Æ b o i u S f E e n B o t F n 8 a f ( D r F o T h b F n 10

11 Ænringen vil ikke kræve afbetillinger på beboerhuet, a ombygningen kan fine te, imen huet taig bliver lejet u. Spørgmål og kommentarer til forlaget: En beboer purgte om et ikke er yrt me enne ombygning? Børge Jenen varee, at prien uelukkene er baeret på overlagprier, og at en enelige pri vil blive baeret på tilbu fra hånværkere. Forlaget blev at til aftemning og blev vetaget. 8.Forlag om, at er i løbet af e kommene år gennemføre efteriolering af lofter (tagkontruktion) Det blev forelået at efteriolere lofterne, a er er kolt i 2. al lejligheerne. Flere beboere purgte, om et ogå ville blive gjort, er hvor e bor? Til ette varee Børge Jenen, at et ville komme til alle hen a vejen, hvi forlaget blev vetaget. Forlaget blev at til aftemning og blev vetaget. 9.Inkomne forlag a) Der er inkommet forlag om at, TV2 Charlie fremover ingår i en tore tv-pakke, men forlaget bortfaler, a enne kanal automatik kommer me i en nye unerøgele, er kal være omkring ønker til en tore tv-pakke. b) Der er inkommet et forlag om, at er opætte varmemålere i boligerne. Der er i øjeblikket givet ipenation til, at er ikke kal være varmemålere i Brealparken og Grenhuene, a et ikke kan betale ig. Halvelen at ugifterne til varmen er fate ugifter, om er ikke kan ænre ve uanet om er er varmemålere eller ej. Det vil højt anynligt kabe tørre ugifter for afelingen, hvi er kommer varmemålere, a beboerne vil pare mere på varmen, og erve vil er optå fugtproblemer i teet for. Dipenationen er er øgt om gæler frem til ugangen af Forlaget blev herefter at til aftemning, og a kun 3 temte for, blev forlaget forkatet. Fortætter næte ie 11

12 10.Valg af betyrelemelemmer Johnna Lun fra Brealparken optillee om melem til en leige pla i betyrelen. Johnna Lun blev valgt til betyrelen. Connie Wei, Kjel Galler og Henning Davien blev genvalgt. 11.Valg af uppleanter til betyrelen Annette Michelen fra Grenhuene optillee om uppleant, og blev valgt. Der var ingen fra Brealparken, er ønkee at optille om uppleant for betyrelen. 12.Eventuelt En beboer gjore opmærkom på, at e have haft et tilla tåene i 8-9 uger. En anen beboer purgte om er hole øje me faltammerne, er efterhånen er meget gamle. Børge Jenen varee, at betyrelen er opmærkom på, at tillafirmaet bruger o om lagerpla for ere tillaer. Men gjore amtiig opmærkom på, at et ikke koter afelingen penge, når arbejet er færigmelt fra afelingen ie. Men han kan got, e at et er et problem at have tillaerne tåene å længe, men er bliver hele tien rykket for at leveranøren kal afhente e færigmelte tillaer. Der bliver holt øje me faltammerne, og e bliver kiftet, når e ikke kan mere. Denne løning er taig billigere en at unerøge amtlige faltammer i afelingen. Dirigent Referent Henrik Berg Tanja Eriken N p V g 2 M K k a b a i 1 U Ny i afelingbetyrelen Johnna Lun, Arn. Nielen Blv. 127 blev på afelingmøet nyvalgt til betyrelen. M H g m o 12

13 Ny kururække i IT-gruppen Ny kururække i IT-gruppen Så er er nye kurer på being. Vi har uviklet et helt nyt kuru, nemlig et kuru i Microoft Excel. Derfor har vi følgene kuruubu i 1. kvartal 2007: Microoft Excel Kom ne og e, hva Excel kan bruge til. Vi prøver bl.a. at lave et regnkab/buget, om u kan bruge til at hole tyr på in økonomi. I en forbinele gennemgå vi mange af e faciliteter, om Excel ineholer kl Unervier: Henrik Microoft Outlook Expre Håntering af i Microoft Outlook Expre programmet. Vi gennemgår opætning af konti, regler, mapper og alt anet er gør ig til en haj. Kuret løber over 2 aftener kl og fortætte kl Unervier: Henrik PC ikkerhe Hva er viru, trojanere og pyware? Goe rå om Winow upate. Intallation og brug af firewall, antiviru og anti-pyware programmer. Tipunkt fatætte enere. Hol øje me hjemmeien. Unervier: Clau. Microoft XP Vi kigger på tyreprogrammet Winow XP. Hvoran er et kruet ammen. Hvoran holer jeg oren på computeren. Er er marte genveje, om jeg kan bruge i et aglige? Hva kal jeg bruge mapper til? Hvoran opaterer jeg Winow XP? Og meget, meget mere! kl Unervier: Henrik Alle kurer afhole i Berner Vænge 18, kl. IT-gruppen 13

14 Vi har i ette år fået ukiftet gulv ve hjælp af vore ygtige mearbejer Leif og et er blevet noget å flot. Men er manglee altå noget me maling på vægge og lofter amt en orentlig rengøring af lamper m.m. Derfor inkalte vi til arbejønag. 8. oktober 2006 kl. 10. Vi var i løbet af agen menneker, om vakee af, malee og have mange forkellige meninger om, hvilke billeer er kulle være ov. MEN IH, HVOR VAR DET HYGGELIGT. Man fik nakket me folk, om man normalt ikke nakker me og et hele foregik, imen man lavee noget. Arbejweeken i Fællegrenen Så blev er lavet ny kaffe og Ma, om var næten ligeå hvi om loftet, glæee ig til, at han kone Lotte overrakene kom me nybagt kage og et var ejligt for alle. Vi afluttee agen ve 16- tien, hvor vi pite en pizza ammen og kunne konkluere, at et have været en ejlig og ocial/arbejag. Blot have et været rart, hvi e, om bruger huet met, ogå var møt op enne ag. Men et gør I nok næte gang. På genyn til næte arbejweeken. Venlig hilen AKTIVGRUPPEN T v F V l o M B G l t O m k 14

15 Så er er anepil!!! Torag. 7. ecember 2006 var er inviteret til anepil i Fællegrenen. Vi var cirka 40 menneker, om tartee me gløgg & æblekiver og er blev nakket og hygget. Men å begynte alvoren. Bankopillet kunne tarte. Gitte Dupont var opråber og er var muetille. In imellem kunne man fornemme, at er a et par tykker og vete. Viner vi nu anen i år? Og lige, når mangler ét nummer, blev er råbt banko.øv! Vi pillee 3 pil og holt rygepaue og å blev er rigtig nakket. Vi var på igen til 3. pil og et ektra, hvor er var en tor kurv på pil og temningen var ejlig. Vi afluttee efter må 3 timer og have haft en hyggelig aften og jeg vil gerne ige tak til Aktivgruppen for Jere inat. Vi i aktivgruppen ønker alle en go jul og et got nytår. Aktivgruppen og Anita 15

16 16

17 17

18 Referat af orinært afelingmøe for Grenhuene onag. 29. nov Valg af irigent Peter Rytter blev valgt og kunne erklære afelingmøet for lovligt varlet. 2.Valg af temmeuvalg Betyrelen forelog Connie, Karen, Vibeke og Kel. Dette gotog foramlingen. 3.Beretning I år var kun meget få boliger fra Grenhuene tiltee på et tore afelingmøe. Formanen Børge Jenen tartee me at fortælle og forklare lit om Lanbyggefonen og en miler. Og om e miler, om nu i tor utrækning er ve at blive frataget o af en iene regering. I Grenhuene bor er pt. 351 peroner. Heraf er hver femte over 65 år. Hver treje er mellem 50 og 64 år. Hvor Brealparken har haft en el gulbryllupper, å er Grenhuene å måt ve at være et ølvbryllupkvarter. Der er 16 børn ml. 0-6 år. Og 50 fra 7-17 år. Det er gået fint og poitivt me maling af pergolagangene. Den fælle opryningag have til gengæl et løjt fremmøe i år. Property Conult, om er i gang me at e på vore ejenomkat har vureret, at vore friarealer er vureret alt for højt. I et kommene år tiger ejenomkatterne me ,-. Property Conult anbefaler, at vi venter me at anke efter næte vurering. Me henyn til en løbene køkkenukiftning, å er et beluttet, at fremover bliver et Voringborgkøkkenet, om er billigere, men ogå bere, er vil blive foretrukket frem for et hitiige HTHkøkken. Samtiig er et beluttet at forhøje max-hulejetillægget til 480 kr. ml., hvilket varer til en ankaffeleum på kr. Det er blevet vetaget på et tore beboermøe, at beboerhuet på Neergår Allé kal u f K D o a r E n g j E e i v h O p B v f h a v n 18

19 uvie. Bemærkninger/pørgmål til formanen beretning: Kan vi købe vore hue? Det lille fremmøe omkring opryningagen kan kyle at atoen pluelig blev ænret. El-intallationerne i Grenhuene er nelit og betår af gamle tofkabler, er løber i jernrør. Det kan være farligt. En vejleene aftemning om er kulle inhente tilbu om en ukiftning af elintallationer i Grenhuene vite et flertal for ette. Der har alrig været henveneler om køb af hue i Grenhuene. Og hvi er kommer, å kal er øge om et. Opryningagen blev ænret pga vejret. Betyrelen lovee at arbeje viere me renovering af elforyningen i Grenhuene. Betyrelen beretning blev herefter taget til efterretning. 4.Buget 2007/07 a. Betyrelen bugetforlag vil inebære en hulejetigning på 1,02% pr. 1. april Formanen gennemgik bugettet og præcieree, at hulejetigningen var afhængig af, hva man beluttee ver. 4b. og 4c. på agoren. En beboer forelog, at garager og carporte kulle følge en alminelige pritigning. Forlaget blev netemt af foramlingen. b. Stillingtagen til opætning af nyt legerekab om ertatning for et nelagte. Der var fem forlag fra Grenhuuvalget. Forlag nr. 3 ugik me et amme efter forlag fra uvalget. Man tartee erefter me at røfte om legerekabet overhoveet kulle ertatte. Der var et tort nej hertil. Der var efterfølgene forlag til, om man kulle flytte et ekiterene legerekab ne, hvor et anet have tået. Der var et tort nej hertil. c. Stillingtagen til afrenning af betonvægge. Afrenning af havemure (e tre elementer) vil kote ca Alle mure ca

20 Forlaget om afrenning af havemure af firma blev netemt. Mure me grøn algeannele vil blive renet. Ugift ca kr. er inregnet i bugettet. 5.Uvenige malerarbejer Der er planlagt følgene gøret-elv-arbejer: Reterene gangmaling. Maling af loret træbeklæning på øt- og yvente facaer. Maling af træbeklæte havefacaer, hvor et er nøvenigt (et har Grenhuuvalget tyr på). Garageporte. Mht. pergolaer og kralerumøre bliver et til næte år regitreret, hvor et i k k e er blevet gjort. Man (naboer og anre) prøver å vit muligt at hjælpe e få teer, hvor beboere ikke elv er i tan til at uføre malerarbejet. Maling af reterene høj tern uføre af malerfirma. 6.Orientering om TV og telefoni jvf. belutninger på et tore afelingmøe. 16.nov. Henrik Peron gav en kort orientering. Internet-biraget neætte pr. 1. april 2007 fra kr. 135 til kr Han gjore opmærkom på aftemningen om tv-kanaler, om vil blive hutanomelt. Han gjore opmærkom på et ektraorinære afelingmøe. 31.jan.2007, hvor e forkellige ubyere vil være til tee, og hvor beboerne kal vælge mellem tilbuene fra ubyerne. Der vil ogå på afelingmøet blive taget tilling til en ny ubyer på telefoni. 7.Forlag fra Aktivgruppen om, at Fællegrenen fremover kun må benytte af Grenhubeboere Aktiv-gruppen forlag blev vetaget. Der vil komme et lille kriv u til alle, hvor agangreglerne opfrike. Og et kal huke at Fællegrenen ikke må benytte juleaften og nytåraften. 8.Valg af melemmer til Grenhuuvalget På valg var Gitte, Bo og Jimmy, om alle var villige til genvalg, og om blev genvalgt. 9.Eventuelt Der blev gjort opmærkom på, at TV2New kommer om prøvekanal. 1.ec. D o a g g D L r e E g i m n b r r 20

21 Der var pørgmål til Aktivgruppen omkring regnkab. Der blev varet, at er afhole generalforamling en gang om året og at alle er velkomne. Herefter takkee formanen for en go aften, om luttee kl. 20:45. Referent Dirigent Birte Elzer Peter Rytter Der kommer ingen ny legepla i Emilieparken Legeplauvalget have oprineligt planlagt, at er kulle etablere en ny legepla i Emilieparken (en el er ligger y for butiktorvet). Men inen man gik i gang, ville man ikre ig, at er ogå var nogle børn i områet. Derfor blev er runent et pørgekema til alle hutane i områet, og bevarelerne afløree, at er kun er ganke få børn i en el af bebyggelen, å erfor er planen opgivet. Den ite beboertatitik vite, at er er få børn i Brealparken, å intil viere vil et være fat praki, at inen man foretager ig e tore ting omkring legeplaer, vil man foretage en unerøgele af behovet: hvor mange børn er er i et pågælene områe. 21

22 I november blev er ingået boligforlig mellem regeringen, Dank Folkeparti og Det Raikale Ventre. Forliget hanler ført og fremmet om, hvorlee en almene ektor miler (et vil ige beboerne penge betalt via hulejen) kal anvene i e kommene år. Helt præcit rejer et ig om e penge, er bliver inbetalt til Lanbyggefonen og e enkelte boligelkaber ipoitionfone. Og er er tal om mange penge, milliarer af kroner! Hvor kommer pengene fra?? - fra beboerne huleje! Det er nemlig ålee, at når en boligafeling beboere er færige me at afrage e oprinelige lån til kreitforeninger m.m., kal pengene i teet for betale til en lokale ipoitionfon og til Lanbyggefonen. Lanbyggefonen har om bekent ien 2002 kulle ække halvelen af taten ugifter til yeletøtte til nybyggeri, hvilket har påført fonen en gæl på ca. 8 milliarer kroner. Penge, om kal betale af beboerne i et almene byggeri. Det vil ige, at alle Boligforliget 2006 almene hutane på en baggrun har en gæl på kroner pr. bolig. Denne gæl kal ække via e færigbetalte lån, om kal betale til Lanbyggefonen, når kreitforeningerne har fået ere penge. Hva kal pengene bruge til?? Forligpartierne har beluttet, at er e næte 5 år kal bruge 2,4 milliarer årlig til renovering, 400 millioner årlig til ocial og forebyggene inat og 500 millioner årlig til yeletøtte til nybyggeri. Det betyer, at Lanbyggefonen gæl voker i e kommene år, og for at er kan blive balance i kaen i 2030, kal fonen fremover have 2/3 af e færigbetalte lån. Det vil for Brealparken og Grenhuene vekommene betye, at vi om få år, når e gamle lån er færigbetalte, kal aflevere må 3 millioner kroner årlig til fonen. Og å er et ena ikke o, er for alvor kommer til at birage til feten. Det er e inekfinanieree byggerier. Så e nearvee urimelighe f o ( l t h H a p a k p f V P F 22

23 er fortætter: Del kal vi fortætte me at betale, elv om lånene er færigbetalte (et er er ingen anre i ette lan, er kal), og el er er tale om et urimeligt ytem, hvor e, er har mint rå, bliver håret ramt. Og ingen gør noget ve et! Ikke en gang Boligelkaberne Lanforening, om er vore intereeorganiation. BJ. REAKTIONER PÅ FORLIGET Høringvar fra Ælreboligrået.»Ælreboligrået finer et ikke henigtmæigt, at et er e almene lejere, er kal birage til finanieringen af nye ælre og plejeboliger gennem Lanbyggefonen betaling af 25 procent af ugifterne til taten yeletøtte. Ælre- og plejeboliger kommer alle, er har behov for åanne boliger, til goe ogå em, er ikke tiligere har boet i en almen bolig. Goe ælre- og plejeboliger er en af velfæramfunet kerneyeler, om kal finaniere af tatkaen og ikke af lejerne i en almene boligektor.«venligt Palle Simonen Forman 23

24 REAKTIONER PÅ FORLIGET Reolution fra Lanmøe i Danmark Lejerforening»Danmark Lejerforening tager på et kraftigte aftan fra regeringen ingreb i Lanbyggefonen. Konekvenen er, at Lanbyggefonen må optage millarlån for at kunne betale pengene. Lånene kal betale tilbage af e penge, lejerne i e næte 20 år inbetaler til Lanbyggefonen. Tvangingrebet inebærer, at er bliver betyeligt færre fonpenge til at renovere e almene boliger. Dette betyer, at renoveringer i tort omfang i teet må betale gennem ektra lejetigninger til alle e almene lejere, om ikke kan få billige lån. Regeringen lænning af Lanbyggefonen er en irekte følge af amme regering påtåee kattetop. Da man ikke kan finaniere velfærtaten uen intægter, leer man me ly og lygte efter mulige inkomtkiler.«llo Nye vakemakiner i torvakerierne Betyrelen har beluttet, at vi ukifter alle 3 eller 4 makiner til en ny type alt efter, hva er tår i torvakerierne, hvi er er for tore reparationer på e gamle. Vi ukifter til makiner, om man kal intille igitalt, e er nærmet om en lille computer. Men bare rolig. Når vi kommer til it vakeri, vil er komme en peron fra Miele og intruere ig i, hvoran u bruger makinen og et er ikke ærlig vært. Die nye makiner har et betyeligt minre van- & elforbrug og er me til at bekytte miljøet, å tag erfor got imo e nye. EJENDOMSKONTORET F l m i l g M b m e a t p B l v v l å t e 6 t g t 24

25 KÆRESTEBEVIS GØRES PERMANENT Forøgt me garantibevier, er gør et muligt at prøve lykken me en kærete, ommerhuet eller et nyt arbeje i fem år, har været å populært, at ocialminiteren vil gøre en permanent. Muligheen for at få utet et boliggarantibevi i forbinele me en flytning har været å efterpurgt i forøgperioen, at ocialminiteren har beluttet ig for at gøre orningen permanent og lanækkene. Beboere i tre uvalgte boligelkaber har i fem år haft mulighe for at købe et garantibevi, er ikrer em ret til at vene tilbage til en tilvarene lejlighe i ere gamle boligelkab, hvi e i løbet af fem år fortryer, at e er flyttet ammen me kæreten, er flyttet permanent i ommerhu eller fortryer et nye job i en anen ene af lanet. til at»vene hjem«til ere gamle boligelkaber. Sien 2001 har beboere i tre almennyttig boligelkaber haft mulighe for at købe et boliggarantibevi, er gav em fem år betænkningti til at fortrye ere flytning og vene tilbage til en tilvarene lejlighe i et boligelkab e kom fra. Det er enne orning, er nu er blevet evalueret i Socialminiteriet. - Der er flere, er har brugt orningen en forventet. Iéen er at gøre et til en lanækkene permanent orning, oplyer Socialminiteriet. At gøre orningen permanent kræver en ny bekentgørele, om formentlig kan være klar til foråret muligvi tilerere. 661 beboere benyttee ig af tilbuet om at få utet et garantibevi. I 65 tilfæle fortrø beboerne og ba om lov 25

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3 Nyt fra Brealparken og Grenhuene September 2005 55. årgang nr. 3 1 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn

Posten. Fødselsdagsbørn Nr. 2 18. årgang Maj 2011 Inhol: Sie 2: Føelagbørn Sankt Han Sie 3: Ørre Englaug Sie 4 og 5: Sining Ørre Mitpunkt - kolen - fællebetyrelen Sie 6: SGIF Sie 7 8 9 og 10: æ Sining aw Sie 11 12 13 14 15 16

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis Sneen 2014 kaler Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995 Liftkort til børn uner 8 år gratis A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en ny ski-sæson

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006 Efterårets beboermøer overstået Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k Hjemmesie: www.skraeppeblaet.k Åbent

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige TEKSTELSEBADEN,]ENSEN WWWELSEBADEN]ENSEND(//FOTOI/ARIANNELANE WWW]\4ARANNEIANED(/WWWKERNEIEATNG,DK arianne Lane, 43 år. er norjye me en ertil hørene norjysk accent. Hun or ue på lanet ve Freerikshavn me

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-)

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS UNDERVISNINGSAVIS TIL BØRN OG UNGE I ROSKILDE - MAJ 2011 Bliv en vanuks Hva bruger en teenagefamilie i Hyrehøj Vanet i Roskile Såan sparer u penge på it vanforbrug meget Vores van er vigtigt

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER START Psykiatrisk Center Køenhavn Psykoterapeutisk Klinik Navn: Cpr.nr.: Ufylt ato: Velkommen til KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER Som en el af in urening og ehanling vil vi ee ig ufyle velagte

Læs mere

AFRICA TOURS JULECUP 2014

AFRICA TOURS JULECUP 2014 B A D M KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS JULECUP 2014 LØRDAG DE 20. DECEMBER U9 D & U11 ABCD Vin Kamilla Rytter Juhls spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation SCANTRUCK A/S SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. 3 Nyt amarbejde. 4-5 Salg- og marketingafdelingen. 6-7 Bejtrup Makintation Forhandler af CASE, MANITOU, ATLAS og McCLOSKEY SCANTRUCK A/S Peter Daugbjerg

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius ARBEJDSPORTFOLIO 1. hovedforløb mia phillippa fabriciu Out of Office ikoner, november 2014 Idékiter Det færdige reultat af ikonerne Out of Office ikoner, november 2014 I mit praktikophold ho MediaXpre

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015 B A D M T O KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS VTERCUP 2015 LØRDAG DE 7. FEBRUAR U13 ABCD & U15 ABCD Vin Christinna Peersens spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Juli 2013 63. årgang nr. 2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Afdelingsbudgetmødet. Afdelingsbestyrelsens. beretning for 2004/2005. d. 24.5.2005. FB - Højstensgård

Afdelingsbudgetmødet. Afdelingsbestyrelsens. beretning for 2004/2005. d. 24.5.2005. FB - Højstensgård Afdelingsbestyrelsens beretning for 2004/2005 Afdelingsbudgetmødet d. 24.5.2005 FB - Højstensgård Indhold: Varmemålere og varmeforbrug... Fugtproblemer... Grønne områder/træfældning... Lokal-Tv... Personaleforhold...

Læs mere

Bredalsparken og Grenhusene

Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2009 59. årgang nr. 1 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul Kort om Anengraspolynomier 11 (1) Karsten Juul Dette häfte ineholer pensum i anengraspolynomier for gymnasiet og hf Inhol 1. Definition Anengraspolynomium... 1. Eksempel Hvilke tal er a, b og c lig?...

Læs mere

SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006. Nr.07. Cirkus Tværs fejrede 20-årsfødselsdag med en Cirkusfestival i Gellerup

SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006. Nr.07. Cirkus Tværs fejrede 20-årsfødselsdag med en Cirkusfestival i Gellerup SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006 Cirkus Tværs fejree 20-årsføselsag me en Cirkusfestival i Gellerup Nr.07 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 27. OKTOBER 2011

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 27. OKTOBER 2011 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 27. OKTOBER 2011 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY LKALPLA 10-068 EHVEV MM. PSESGAE AALBG MBY AALBG KMMUE EKSK FVALG KBE 2001 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvenes,

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1 BETOELEETER, SEP. 9 BETOELEETBYGGERIERS STATIK 8 SØJLE OG VÆGELEETER 8 SØJLE OG VÆGELEETER 1 8.1 Brugrænsetilstane 8.1.1 Tværsnitsanalyse generel metoe 8.1. Dannelse af bæreevnekurve ve brug af esigniagrammer

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. januar 2015 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 22. september 2014

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. Januar 2012 62. årgang nr. 1

Nyt fra. Bredalsparken. Januar 2012 62. årgang nr. 1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2012 62. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

sningsopgave 1 afsløsningsopgave Kommentarer til resultaterne konomi Svar påp Brug af statistiske databaser af data

sningsopgave 1 afsløsningsopgave Kommentarer til resultaterne konomi Svar påp Brug af statistiske databaser af data HD 2009: Mikroøkonomi konomi Svar påp afløsningsopgave Esben Sloth Anersen esa@business.aau.k www.business.aau.k/evolution/esa/ Generel værktøjsinlæring i afsløsningsopgave sningsopgave Brug af statistiske

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005. Nr.08. Klub Søvangens medlemmer og gæster afviklede roterende turnering

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005. Nr.08. Klub Søvangens medlemmer og gæster afviklede roterende turnering SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005 Klub Søvangens melemmer og gæser afviklee roerene urnering Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-pos: skraeppen@mail1. sofane.k Hjemmesie: www.skraeppeblae.k

Læs mere

Ordinært bestyrelsesmøde nr. 2/2010-11 onsdag den 9. februar 2011, kl. 18.15 21.30 i fælleslokalet

Ordinært bestyrelsesmøde nr. 2/2010-11 onsdag den 9. februar 2011, kl. 18.15 21.30 i fælleslokalet I henhold til udkast af 16.2.2011 og forretningsordenens pkt. 8.4 sendes (mail) hermed godkendt referat fra: (proceduren for godkendelse, se nederst på side 6) Ordinært bestyrelsesmøde nr. 2/2010-11 onsdag

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 19. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anja Bjerrum og lille Elina

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende.

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 11.05.2015. Referat af: Beslutningsreferat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.05.15 kl. 18.30 21.45 Maj DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN AD.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012

Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012 Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012 Til stede: Hus nr. 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 73, 71, 69, 63, 61, 59, 57, 55 Niels bød velkommen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Maj 2008 58. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Januar 2014 64. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Formand Michael Skonning bød velkommen og udtrykte tilfredshed med det store fremmøde og Administrationen og Hovedbestyrelsen blev præsenteret.

Formand Michael Skonning bød velkommen og udtrykte tilfredshed med det store fremmøde og Administrationen og Hovedbestyrelsen blev præsenteret. Formand Michael Skonning bød velkommen og udtrykte tilfredshed med det store fremmøde og Administrationen og Hovedbestyrelsen blev præsenteret. 1. Valg af dirigent. Bo Sigismund blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening REF AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 VEDR. RENOVERINGSARBEJDE, DER AGTES GENNEMFØRT I BEBYGGELSEN TORSDAG DEN 17. NOV. 2011 SIDE 1 AF 5 Dagsorden: 1. Velkomst ved Formand. 2. Valg af ordstyrer.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken 1 og Grenhusene Juli 2004 54. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Det perfekte alternativ med maksimal effektivitet og fremragende farvegengivelse. OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskilder med keramisk teknologi

Det perfekte alternativ med maksimal effektivitet og fremragende farvegengivelse. OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskilder med keramisk teknologi www.osram.k/hci Det perfekte alternativ me maksimal effektivitet og fremragene farvegengivelse OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskiler me keramisk teknologi PERFEKTE LØSNINGER Når kvalitet og effektivitet

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 28 den 23. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Christian Larsen Sofie Strøm

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2012 62. årgang nr. 4 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Karin Degnebolig- Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Behovsstyret ventilation

Behovsstyret ventilation OVERSIGT Behovtyret ventilation Topprodukterne til behovtyret ventilation! www.wegon.com Behovtyret ventilation Behovtyret ventilation giver høj komfort og lave driftomkotninger Når rummet benytte, tyre

Læs mere

Infohæfte. til forældre

Infohæfte. til forældre Infohæfte til forælre 25 2 Værigrunlag for Vesterlun Efterskole Formål: Vesterlun Efterskoles formål er gennem unervisning og samvær at birage til elevernes almene annelse, fortsatte lyst til uannelse

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj

Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj www.afd12lbf.dk Referat af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde torsdag d. 21. januar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/8 Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 18

Referat Afdelingsmøde afdeling 18 Referat Afdelingsmøde afdeling 18 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 18 Sted: Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade 21A Dato: Den 20. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 38

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 Mødedeltagere: Jes Rønving Jan Lemser Pia Bakkendorf Stitz Susanne Johansson Palle F. Hansen Vilhelm Nygaard Rauf Hasanezadeh Ebbe Merkelsen Lene

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Siden generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig selv således:

Siden generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig selv således: Referat af møde i aktivgruppen mandag d. 8. november 2010 Tilstedeværende: 16 medlemmer af Gl. Egå Forsamlingshus Samt den nye bestyrelse; Den nye bestyrelse og suppleant leif: Siden generalforsamlingen

Læs mere

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3031 Danalund Mødedato: 3. juni 2014 Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt.

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt. Boligforeningen AAB afdeling 20 Referat Ordinært afdelingsmøde 10. september 2013. Tilstede 28 stemmeberettigede Fra AAB Formand Bent Haupt Jensen, (Afdeling 50) Stemmeudvalg Mogens Bøgild og Jane Nielsen

Læs mere

ledelse Viden uddannelse i forening 2009-10 Kurser til din forening kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse DGI Vestjylland

ledelse Viden uddannelse i forening 2009-10 Kurser til din forening kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse DGI Vestjylland foto: ars om kommunikation n teamuiing n coacing n eese n uannese 2009-10 DGI Vestyan Kurser ti in forening uannese i forening Vien eese DGI uannese 1 eese i DGI - når et aner om eeruviking Foreninger

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere