Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar årgang nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2007 57. årgang nr. 1"

Transkript

1 Nyt fra Brealparken og Grenhuene Januar årgang nr. 1 1

2 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til at reigere inente artikler og læerbreve. Navngivne artikler ækker ikke nøvenigvi reaktionen ynpunkter. Anonyme artikler optage ikke. Inlæg m.v. kan evt. optage uner mærke. Sat & tryk: Hellbrant A/S Arn. Nielen Blv Hviovre Tlf.: Oplag: Blaet ukommer 5 gange årligt i 1650 ekpl. Reaktionen aree: Stof til blaet aflevere til reaktionen, Berner Vænge 11, kl. Ditribution: Blaet uele til beboerne i Brealparken & Grenhuene, amt til Hviovre Kommunalbetyrele og DAB. Sene euen til beboerblauvekling i Boligelkaberne Lanforening. Dealine: Stof til næte nummer af blaet kal være inleveret til reaktionen enet 1. april Ugivele: Næte nummer af blaet ukommer ultimo april Inhol Forien: Børn i GH, fyrværkeri Ektraorinært afelingmøe Ny kururække i IT gruppen Referat af orinært af.møe i BP & GH Arbejweeken i Fællegrenen Så er er anepil Ælrejulefet 2006 Referat af orinært af.møe i GH Der kommer ingen ny legepla i Emilieparken Boligforliget 2006 Reaktioner på forliget Nye vakemakiner i torvakerierne Kæretebevi gøre permanent Har u tænkt på et? Hva ker er? Betyrele- & uvalglite Ejenomkontoret Fatelavn Ektraorinært af.møe. 31.januar å længe er bliver brugt penge fra Lanbyggefonen til nybyggeri af blant anet ælre- og plejeboliger, er er tale om tyveri. Det er vigtigt, at er er boliger nok, ogå til e ælre, men et kan ikke være rigtigt, at et er e almennyttige lejere, er kal betale. I teet bure et være en offentlig ag og finaniere over katterne a b a a k n m o n M b h h m v f O l t v r m O p 1 p E g S 2

3 Ektraorinært afelingmøe et var et af reultaterne af afelingmøet. 16. november. Foramlingen gokente, at er foretage en kriftlig aftemning ( en lag uraftemning) om, hvilke TVkanaler vi fremover kal kunne e på vore anlæg for å at møe en ite ag i januar og træffe en enelige belutning. Materiale til valg af kanaler blev uent i ecember, hvorefter IT- gruppen har behanlet e inkomne varkemaer og funet u af, hvoran vi beboere har prioriteret e forkellige kanaler, Og nu er IT-Gruppen formentlig i gang me u inhente tilbu fra forkellige leveranører. På amme møe kal er ogå tage tilling til, om vi kal have ny telefonileveranør. Så alt i alt et vigtigt møe. 31. januar. Og men vi er ve teknikken, å vetog afelingmøet, at prien for ataforbinelen pr. 1. april ætte ne til 110 kr. pr. måne. Et freeligt møe me begrænet eltagele. Såan kan man bet bekrive. 31. januar et orinære afelingmøe i november, hvor er blev truffet en række vigtige belutninger. - Betyrelen kal arbeje viere me forlaget om moerniering/ukiftning af elintallationerne i boligerne og fremkomme me et eneligt konkret forlag. Hertil er et nøvenigt at hyre et rågivene ingeniørfirma. Til ette formål blev er afat kr, hvilket bevirkee, at en enelig hulejetigning pr. 1. april bliver på ca. 2,5%. - Beboerhuet kal uvie me en tilbygning, om ineholer garerobe m.m., om mefører bere agangforhol til huet lokaler. - Man går i gang me at forny ioleringen i tagetagerne me ca kr. årlig. - Stuelejligheerne på Gurrevej ulige numre kal have forberet uluftningmuligheerne. - Og å kal er gennemføre en række renoveringarbejer af friarealer og belægninger. Læ i øvrigt et officielle referat, om bringe længere ine i blaet. 3

4 Grenhuene ærlige afelingmøe Ligeom et tore afelingmøe var er ogå her tale om et freeligt, ja hyggeligt møe, men ogå me begrænet eltagele. Kun 26 hue var repræenteret. Bugetforlaget blev gokent me en hulejetigning på 1%. Foramlingen age nej til nyt legerekab/legepla, og et blev ogå et nej til afrenning af betonmurene. Der blev gokent nye orenregler for Fællegrenen, om betyer at lokalet ikke må benytte. 24. og 31. ecember. Ligelee blev et inkærpet, at et kun er beboere, er har ret til at benytte Fællegrenen. Altå ikke noget me at leje et for at afvikle familiemelemmer mærkeage m.m. Fyletgørene referat bringe anet te i blaet. r f b o n v v v u j l m p m V p p H o n f 4

5 Deltog u i et enete afelingmøe? Beboerblaet have i et ite nummer foretaget en runpørge blant nogle tilfælige beboere fra forkellige bebyggeler for at fine u af, om e have eltaget i et enete afelingmøe. Svarene vite, at e flete ikke have været er, og begrunelerne var mangeartee, men iær et uagn prang i øjnene: Nej, jeg have ikke ti. Jeg har tiligere eltaget i et par møer, men belutningerne er jo taget på forhån. Du kal bare temme. Vi laer et lige blive tåene på kærmen et øjeblik for at e, om et er muligt at få øje på en inre logik i uagnet. Ho o er fremmøet til e orinære afelingmøer for neagåene. Det møer lit færre op år for år. Hvorfor?? Kun jer, er ikke kommer til møerne, kan vare på, hvorfor vi er å relativ få til e orinære afelingmøer. Derfor en opforring til jer om at krive til blaet her og fortælle, hvorfor u ikke eltog i et enete afelingmøe. Det kan vi måke alle ammen lære noget af. Mange yne. at afelingmøer/generalforamlinger er noget af et keeligte, er ekiterer, og erfor opfatter man elvfølgelig ogå referater af e amme møer om keelig læning. Men reglerne kræver, at referaterne af vore afelingmøer bliver offentliggjort, og erfor bliver e bragt i ette nummer af blaet og fyler i øvrigt ganke meget. 5

6 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 16. NOVEMBER Valg af irigent Henrik Berg blev valgt om irigent og kontateree, at afelingmøet var lovligt invarlet. 2.Valg af temmeuvalg Til temmeuvalget blev valgt: Axel Holmberg, Finn Aneren, Jonna Lun, Thorkil Hune, Inga Birkling og Jan Laren. 3.Beretning Formanen inlete me at omtale et nye boligforlig, om er blevet ingået mellem regeringen, e raikale ventre og Dank Folkeparti. Forliget inebærer, at taten fortat tjæler beboerne penge via Lanbyggefonen. Partierne har nemlig aftalt, at Lanbyggefonen igennem e næte 5 år kal birage me ca. 3,3 mia. kroner årligt til renovering, ocialt forebyggene arbeje amt yeletøtte til nybyggeri. Sien 2002 har Lanbyggefonen kulle ække halvelen af yeletøtten til nybyggeri, hvilket har påført fonen en gæl på 8 mia. kroner. Eller agt på en anen måe: hver enete almen bolig i Danmark er påført en gæl på ca kroner. Og pengene er ført og fremmet gået til at bygge ælre og plejehjem, hvilket er ganke uacceptabelt. Der bor 2314 menneker i Brealparken og 351 i Grenhuene og uviklingen er en amme i begge bebyggeler: vi bliver lit færre og lit ælre år for år, og er er ikke ret mange børn. I et forgangne år er er blevet uført veligeholele og moernieringarbejer for over 15 mio. kroner. Det tørte enkeltprojekt har været renoveringen af varmtvanforyningen i afeling 1, om har kotet ca. 4,5 mio. kroner. På nuværene tipunkt mangler er at blive gennemført nogle få arbejer, før man er helt færig. S g e m v i S t E h b B b i æ E v r % o i r G 6

7 Site år gokente foramlingen, at vi tog kontakt til firmaet Property Conult for om muligt at få neat ejenomvureringerne. Sagen er ennu ikke afluttet. Spørgmål og bemærkninger til beretningen: En beboer purgte om muligheen for at bygge flere ælreboliger på Hviborggrunen? Børge Jenen oplyte at Hviborg ikke er intereeree i at ælge grunen, hvorfor et ikke vil være muligt at bygge ælreboliger er. En beboer purgte om et ikke ville være muligt at få en lavere hulejetigning en e 1,5 % om et nye buget lægger op til, me ette mene at et ikke er henigtmæigt at rene tagrenerne 2 gange på Gurrevej ulige numre? Børge Jenen oplyte, at et ikke var ham bekent at tagrenerne kulle være renet 2 gange, men vil unerøge agen. 4.Gokenele af buget 2007/08 for Brealparken Børge Jenen gennemgik et uente bugetforlag og oplyte, at er i et uente buget var tillet forlag om en hulejetigning på 1,50 % pr. 1. april Denne hulejetigning kan blive ænret til 2,50 % hvi agorenen pkt. 6 gokene. Ejenomkatterne bliver ikke holt i bero, et er ikke å lemt me tigningen i Brealparken, om et er i Grenhuene. Ejenomkatterne kan og max. tige me 4,50 %. Prien på forikringerne er falet, hvilket kyle, at er fra forikringelkabet ie er lavet et nyt ytem, hvor vi kal til at betale elvriiko i teet for at tige i præmie. Ugifterne til afelingen energiforbrug til tige. Prien Fortætter næte ie 7

8 for van vil tige 6,50 kr. pr. kw 3, hvilket bl.a. vil påvirke ugifterne til vakerierne. Prien for el vil ligelee tige, hvilket bl.a. vil få betyning for ugifterne til en uvenige belyning. Spørgmål og bemærkninger til bugetforlaget: En beboer purgte til kontoen i bugettet er omhanler punktet: Henlæggeler ve tab ve fraflytning. Beboeren kunne ikke fortå hvorfor er kal bugettere me tab ve lejeleighe, a et ikke bure være et problem at leje boligerne u me et amme? Børge Jenen forklaree, at e kr. er er afat til ette i et nye buget, hoveagligt kyle øboer. Ve et øbo, kal lejemålet ført til kifteretten, erefter kal kifteretten ført frigive lejemålet før vi kan få agang. Die ugifter ække af ipoitionfonen, og har ikke inflyele på bugettet. En anen pot på enne konto er køkkenmoerniering, hvor vi i en perioe ikke har kunne få at nye køkkener i e tomme lejemål hurtigt nok, hvorfor er på flere flyttelejligheer har været refuneret 1/2 måne huleje til e beboere er er flyttet in. En treje pot på enne konto er vore A-orning, hvilket inebærer at afelingen ækker ugiften til itanættele på kr , hvi et lejemål fraflytte efter 8,5 år. En anen beboer purgte til etablering af målere på vanet, a vanet er yrt og et ikke er rimeligt at betale et amme, når man bor alene i boligen, og erfor ikke bruger lige å meget van om en hel familie? Børge Jenen varee, at ette pørgmål kal tille om et forlag til næte afelingmøe, og erefter afgøre er. Hulejetigningen på 1,50 % blev vetaget me kun 1 temme imo. 5.Internet, TV, telefon Internet: Henrik Peron gennemgik bugettet for ata. Der var forlag om at neætte en månelige yele til 110 kr. Forlaget blev gokent, og bugettet blev entemmigt gokent. T T a r o t p n F o b b f R l t o h n D v t T D C l t f f D 8

9 TV: TV blev fra 1/4-06 overtaget af IT-gruppen. Der var blevet rejt forlag fra IT-gruppen om en aftemning om, hvilke tv-kanaler er kal være i en tore tv-pakke. Den lille tvpakke kan er ikke ænre på, a en uelukkene ineholer grati tv-kanaler eller kanaler, om man kal have. Forlaget om en aftemning omkring en tore tv-pakke blev vetaget. Der vil erfor blive uent temmeeler fra IT-gruppen til alle beboere. Reultatet af ie temmeeler vil blive taget op på et ektraorinært afelingmøe onag en 31. januar 2007, hvor er ogå vil blive valgt ny ubyer. Det blev enviere vetaget at en nye tore tv-pakke kal være til en amme pri om tv-pakken er i øjeblikket. Telefon: Der er taig problemer me Cirque, er tår for telefonanlægget herue. Der bliver hele tien lovet, at er vil komme forberinger på anlægget, men er er ennu ikke et nogen forberinger. Der var og enighe om, at når man om beboer enelig er blevet porteret til Cirque, å fungerer et fint, er er og en ofte lang venteti på, at hver enkelt beboer telefon kommer til at virke, når e vælger at kifte til Cirque. Derfor oplyte IT-gruppen om muligheen for at fine en ny ubyer, a kontrakten me Cirque nart uløber. Hvi muligheen for en ny ubyer unerøge vil et være me henblik på at få neat e 130 kroner pr. måne om alle beboere betaler. Spørgmål og bemærkninger til Internet, TV og telefon: En beboer purgte om, hvi er vælge en ny teleubyer, om alle leninger kal trække om igen? Henrik Peron varee, at er ikke vil kulle ænre anet, en at alle numre kal portere om igen, men at er ikke kal nogen in i boligerne. Fortætter næte ie 9

10 En anen beboer mente, at en teleubyer vi har i øjeblikket er umærket, a telefonregningen er lav. Til ette varee Henrik Peron, at vi ve, hva vi har, men at IT-gruppen har fået et got tilbu. Valg til IT-gruppen: Det ekiterene IT-uvalg blev genvalgt. 6.Ukiftning/moerniering af el-intallationer i lejligheer Der er i forlaget taget ugangpunkt i prierfaringer i anre bebyggeler. Forlaget har erfor intil nu ikke kotet noget, men er baeret på max. prier. Hvi forlaget vetage, vil er kulle bruge penge på at få et ingeniørfirma til at gennemgå alt ver. elintallationer i afelingen. Spørgmål og bemærkninger til el-intallationer: Der blev rejt pørgmål, om en nuværene trøm i boligerne er farlig? Børge Jenen gjore et klart, at betyrelen uner ette punkt er neutral, men at han ikke kener til ekempler på, at trømmen har været årag til bran eller lignene nogen teer i bebyggelen. En beboer purgte, om ikke man kunne vælge at tarte me at kifte leninger + tikkontakter i førte omgang, og vente me hoveleningerne til enere? Det vil uvalget arbeje viere me, men en ny lovgivning er træer i kraft pr. 2008, kræver at er kal kifte fra HFI- relæ til HPFIrelæ, hvi man laver ænringer i nuværene intallationer. Det blev herefter beluttet, at betyrelen kal arbeje viere me forlaget, a 86 temte for og 84 temte imo. Det mefører, at hulejen i Brealparken for et kommene buget for 2007/08 forhøje me kroner til ca. 2,50%. 7.Forlag om, at er foretage en minre uviele af beboerhuet Forlaget inebærer, at er bliver bygget en lille knat på gavlen u mo vejen på et nuværene beboerhu. Der vil blive bygget en garerobe me et toilet. Æ b o i u S f E e n B o t F n 8 a f ( D r F o T h b F n 10

11 Ænringen vil ikke kræve afbetillinger på beboerhuet, a ombygningen kan fine te, imen huet taig bliver lejet u. Spørgmål og kommentarer til forlaget: En beboer purgte om et ikke er yrt me enne ombygning? Børge Jenen varee, at prien uelukkene er baeret på overlagprier, og at en enelige pri vil blive baeret på tilbu fra hånværkere. Forlaget blev at til aftemning og blev vetaget. 8.Forlag om, at er i løbet af e kommene år gennemføre efteriolering af lofter (tagkontruktion) Det blev forelået at efteriolere lofterne, a er er kolt i 2. al lejligheerne. Flere beboere purgte, om et ogå ville blive gjort, er hvor e bor? Til ette varee Børge Jenen, at et ville komme til alle hen a vejen, hvi forlaget blev vetaget. Forlaget blev at til aftemning og blev vetaget. 9.Inkomne forlag a) Der er inkommet forlag om at, TV2 Charlie fremover ingår i en tore tv-pakke, men forlaget bortfaler, a enne kanal automatik kommer me i en nye unerøgele, er kal være omkring ønker til en tore tv-pakke. b) Der er inkommet et forlag om, at er opætte varmemålere i boligerne. Der er i øjeblikket givet ipenation til, at er ikke kal være varmemålere i Brealparken og Grenhuene, a et ikke kan betale ig. Halvelen at ugifterne til varmen er fate ugifter, om er ikke kan ænre ve uanet om er er varmemålere eller ej. Det vil højt anynligt kabe tørre ugifter for afelingen, hvi er kommer varmemålere, a beboerne vil pare mere på varmen, og erve vil er optå fugtproblemer i teet for. Dipenationen er er øgt om gæler frem til ugangen af Forlaget blev herefter at til aftemning, og a kun 3 temte for, blev forlaget forkatet. Fortætter næte ie 11

12 10.Valg af betyrelemelemmer Johnna Lun fra Brealparken optillee om melem til en leige pla i betyrelen. Johnna Lun blev valgt til betyrelen. Connie Wei, Kjel Galler og Henning Davien blev genvalgt. 11.Valg af uppleanter til betyrelen Annette Michelen fra Grenhuene optillee om uppleant, og blev valgt. Der var ingen fra Brealparken, er ønkee at optille om uppleant for betyrelen. 12.Eventuelt En beboer gjore opmærkom på, at e have haft et tilla tåene i 8-9 uger. En anen beboer purgte om er hole øje me faltammerne, er efterhånen er meget gamle. Børge Jenen varee, at betyrelen er opmærkom på, at tillafirmaet bruger o om lagerpla for ere tillaer. Men gjore amtiig opmærkom på, at et ikke koter afelingen penge, når arbejet er færigmelt fra afelingen ie. Men han kan got, e at et er et problem at have tillaerne tåene å længe, men er bliver hele tien rykket for at leveranøren kal afhente e færigmelte tillaer. Der bliver holt øje me faltammerne, og e bliver kiftet, når e ikke kan mere. Denne løning er taig billigere en at unerøge amtlige faltammer i afelingen. Dirigent Referent Henrik Berg Tanja Eriken N p V g 2 M K k a b a i 1 U Ny i afelingbetyrelen Johnna Lun, Arn. Nielen Blv. 127 blev på afelingmøet nyvalgt til betyrelen. M H g m o 12

13 Ny kururække i IT-gruppen Ny kururække i IT-gruppen Så er er nye kurer på being. Vi har uviklet et helt nyt kuru, nemlig et kuru i Microoft Excel. Derfor har vi følgene kuruubu i 1. kvartal 2007: Microoft Excel Kom ne og e, hva Excel kan bruge til. Vi prøver bl.a. at lave et regnkab/buget, om u kan bruge til at hole tyr på in økonomi. I en forbinele gennemgå vi mange af e faciliteter, om Excel ineholer kl Unervier: Henrik Microoft Outlook Expre Håntering af i Microoft Outlook Expre programmet. Vi gennemgår opætning af konti, regler, mapper og alt anet er gør ig til en haj. Kuret løber over 2 aftener kl og fortætte kl Unervier: Henrik PC ikkerhe Hva er viru, trojanere og pyware? Goe rå om Winow upate. Intallation og brug af firewall, antiviru og anti-pyware programmer. Tipunkt fatætte enere. Hol øje me hjemmeien. Unervier: Clau. Microoft XP Vi kigger på tyreprogrammet Winow XP. Hvoran er et kruet ammen. Hvoran holer jeg oren på computeren. Er er marte genveje, om jeg kan bruge i et aglige? Hva kal jeg bruge mapper til? Hvoran opaterer jeg Winow XP? Og meget, meget mere! kl Unervier: Henrik Alle kurer afhole i Berner Vænge 18, kl. IT-gruppen 13

14 Vi har i ette år fået ukiftet gulv ve hjælp af vore ygtige mearbejer Leif og et er blevet noget å flot. Men er manglee altå noget me maling på vægge og lofter amt en orentlig rengøring af lamper m.m. Derfor inkalte vi til arbejønag. 8. oktober 2006 kl. 10. Vi var i løbet af agen menneker, om vakee af, malee og have mange forkellige meninger om, hvilke billeer er kulle være ov. MEN IH, HVOR VAR DET HYGGELIGT. Man fik nakket me folk, om man normalt ikke nakker me og et hele foregik, imen man lavee noget. Arbejweeken i Fællegrenen Så blev er lavet ny kaffe og Ma, om var næten ligeå hvi om loftet, glæee ig til, at han kone Lotte overrakene kom me nybagt kage og et var ejligt for alle. Vi afluttee agen ve 16- tien, hvor vi pite en pizza ammen og kunne konkluere, at et have været en ejlig og ocial/arbejag. Blot have et været rart, hvi e, om bruger huet met, ogå var møt op enne ag. Men et gør I nok næte gang. På genyn til næte arbejweeken. Venlig hilen AKTIVGRUPPEN T v F V l o M B G l t O m k 14

15 Så er er anepil!!! Torag. 7. ecember 2006 var er inviteret til anepil i Fællegrenen. Vi var cirka 40 menneker, om tartee me gløgg & æblekiver og er blev nakket og hygget. Men å begynte alvoren. Bankopillet kunne tarte. Gitte Dupont var opråber og er var muetille. In imellem kunne man fornemme, at er a et par tykker og vete. Viner vi nu anen i år? Og lige, når mangler ét nummer, blev er råbt banko.øv! Vi pillee 3 pil og holt rygepaue og å blev er rigtig nakket. Vi var på igen til 3. pil og et ektra, hvor er var en tor kurv på pil og temningen var ejlig. Vi afluttee efter må 3 timer og have haft en hyggelig aften og jeg vil gerne ige tak til Aktivgruppen for Jere inat. Vi i aktivgruppen ønker alle en go jul og et got nytår. Aktivgruppen og Anita 15

16 16

17 17

18 Referat af orinært afelingmøe for Grenhuene onag. 29. nov Valg af irigent Peter Rytter blev valgt og kunne erklære afelingmøet for lovligt varlet. 2.Valg af temmeuvalg Betyrelen forelog Connie, Karen, Vibeke og Kel. Dette gotog foramlingen. 3.Beretning I år var kun meget få boliger fra Grenhuene tiltee på et tore afelingmøe. Formanen Børge Jenen tartee me at fortælle og forklare lit om Lanbyggefonen og en miler. Og om e miler, om nu i tor utrækning er ve at blive frataget o af en iene regering. I Grenhuene bor er pt. 351 peroner. Heraf er hver femte over 65 år. Hver treje er mellem 50 og 64 år. Hvor Brealparken har haft en el gulbryllupper, å er Grenhuene å måt ve at være et ølvbryllupkvarter. Der er 16 børn ml. 0-6 år. Og 50 fra 7-17 år. Det er gået fint og poitivt me maling af pergolagangene. Den fælle opryningag have til gengæl et løjt fremmøe i år. Property Conult, om er i gang me at e på vore ejenomkat har vureret, at vore friarealer er vureret alt for højt. I et kommene år tiger ejenomkatterne me ,-. Property Conult anbefaler, at vi venter me at anke efter næte vurering. Me henyn til en løbene køkkenukiftning, å er et beluttet, at fremover bliver et Voringborgkøkkenet, om er billigere, men ogå bere, er vil blive foretrukket frem for et hitiige HTHkøkken. Samtiig er et beluttet at forhøje max-hulejetillægget til 480 kr. ml., hvilket varer til en ankaffeleum på kr. Det er blevet vetaget på et tore beboermøe, at beboerhuet på Neergår Allé kal u f K D o a r E n g j E e i v h O p B v f h a v n 18

19 uvie. Bemærkninger/pørgmål til formanen beretning: Kan vi købe vore hue? Det lille fremmøe omkring opryningagen kan kyle at atoen pluelig blev ænret. El-intallationerne i Grenhuene er nelit og betår af gamle tofkabler, er løber i jernrør. Det kan være farligt. En vejleene aftemning om er kulle inhente tilbu om en ukiftning af elintallationer i Grenhuene vite et flertal for ette. Der har alrig været henveneler om køb af hue i Grenhuene. Og hvi er kommer, å kal er øge om et. Opryningagen blev ænret pga vejret. Betyrelen lovee at arbeje viere me renovering af elforyningen i Grenhuene. Betyrelen beretning blev herefter taget til efterretning. 4.Buget 2007/07 a. Betyrelen bugetforlag vil inebære en hulejetigning på 1,02% pr. 1. april Formanen gennemgik bugettet og præcieree, at hulejetigningen var afhængig af, hva man beluttee ver. 4b. og 4c. på agoren. En beboer forelog, at garager og carporte kulle følge en alminelige pritigning. Forlaget blev netemt af foramlingen. b. Stillingtagen til opætning af nyt legerekab om ertatning for et nelagte. Der var fem forlag fra Grenhuuvalget. Forlag nr. 3 ugik me et amme efter forlag fra uvalget. Man tartee erefter me at røfte om legerekabet overhoveet kulle ertatte. Der var et tort nej hertil. Der var efterfølgene forlag til, om man kulle flytte et ekiterene legerekab ne, hvor et anet have tået. Der var et tort nej hertil. c. Stillingtagen til afrenning af betonvægge. Afrenning af havemure (e tre elementer) vil kote ca Alle mure ca

20 Forlaget om afrenning af havemure af firma blev netemt. Mure me grøn algeannele vil blive renet. Ugift ca kr. er inregnet i bugettet. 5.Uvenige malerarbejer Der er planlagt følgene gøret-elv-arbejer: Reterene gangmaling. Maling af loret træbeklæning på øt- og yvente facaer. Maling af træbeklæte havefacaer, hvor et er nøvenigt (et har Grenhuuvalget tyr på). Garageporte. Mht. pergolaer og kralerumøre bliver et til næte år regitreret, hvor et i k k e er blevet gjort. Man (naboer og anre) prøver å vit muligt at hjælpe e få teer, hvor beboere ikke elv er i tan til at uføre malerarbejet. Maling af reterene høj tern uføre af malerfirma. 6.Orientering om TV og telefoni jvf. belutninger på et tore afelingmøe. 16.nov. Henrik Peron gav en kort orientering. Internet-biraget neætte pr. 1. april 2007 fra kr. 135 til kr Han gjore opmærkom på aftemningen om tv-kanaler, om vil blive hutanomelt. Han gjore opmærkom på et ektraorinære afelingmøe. 31.jan.2007, hvor e forkellige ubyere vil være til tee, og hvor beboerne kal vælge mellem tilbuene fra ubyerne. Der vil ogå på afelingmøet blive taget tilling til en ny ubyer på telefoni. 7.Forlag fra Aktivgruppen om, at Fællegrenen fremover kun må benytte af Grenhubeboere Aktiv-gruppen forlag blev vetaget. Der vil komme et lille kriv u til alle, hvor agangreglerne opfrike. Og et kal huke at Fællegrenen ikke må benytte juleaften og nytåraften. 8.Valg af melemmer til Grenhuuvalget På valg var Gitte, Bo og Jimmy, om alle var villige til genvalg, og om blev genvalgt. 9.Eventuelt Der blev gjort opmærkom på, at TV2New kommer om prøvekanal. 1.ec. D o a g g D L r e E g i m n b r r 20

21 Der var pørgmål til Aktivgruppen omkring regnkab. Der blev varet, at er afhole generalforamling en gang om året og at alle er velkomne. Herefter takkee formanen for en go aften, om luttee kl. 20:45. Referent Dirigent Birte Elzer Peter Rytter Der kommer ingen ny legepla i Emilieparken Legeplauvalget have oprineligt planlagt, at er kulle etablere en ny legepla i Emilieparken (en el er ligger y for butiktorvet). Men inen man gik i gang, ville man ikre ig, at er ogå var nogle børn i områet. Derfor blev er runent et pørgekema til alle hutane i områet, og bevarelerne afløree, at er kun er ganke få børn i en el af bebyggelen, å erfor er planen opgivet. Den ite beboertatitik vite, at er er få børn i Brealparken, å intil viere vil et være fat praki, at inen man foretager ig e tore ting omkring legeplaer, vil man foretage en unerøgele af behovet: hvor mange børn er er i et pågælene områe. 21

22 I november blev er ingået boligforlig mellem regeringen, Dank Folkeparti og Det Raikale Ventre. Forliget hanler ført og fremmet om, hvorlee en almene ektor miler (et vil ige beboerne penge betalt via hulejen) kal anvene i e kommene år. Helt præcit rejer et ig om e penge, er bliver inbetalt til Lanbyggefonen og e enkelte boligelkaber ipoitionfone. Og er er tal om mange penge, milliarer af kroner! Hvor kommer pengene fra?? - fra beboerne huleje! Det er nemlig ålee, at når en boligafeling beboere er færige me at afrage e oprinelige lån til kreitforeninger m.m., kal pengene i teet for betale til en lokale ipoitionfon og til Lanbyggefonen. Lanbyggefonen har om bekent ien 2002 kulle ække halvelen af taten ugifter til yeletøtte til nybyggeri, hvilket har påført fonen en gæl på ca. 8 milliarer kroner. Penge, om kal betale af beboerne i et almene byggeri. Det vil ige, at alle Boligforliget 2006 almene hutane på en baggrun har en gæl på kroner pr. bolig. Denne gæl kal ække via e færigbetalte lån, om kal betale til Lanbyggefonen, når kreitforeningerne har fået ere penge. Hva kal pengene bruge til?? Forligpartierne har beluttet, at er e næte 5 år kal bruge 2,4 milliarer årlig til renovering, 400 millioner årlig til ocial og forebyggene inat og 500 millioner årlig til yeletøtte til nybyggeri. Det betyer, at Lanbyggefonen gæl voker i e kommene år, og for at er kan blive balance i kaen i 2030, kal fonen fremover have 2/3 af e færigbetalte lån. Det vil for Brealparken og Grenhuene vekommene betye, at vi om få år, når e gamle lån er færigbetalte, kal aflevere må 3 millioner kroner årlig til fonen. Og å er et ena ikke o, er for alvor kommer til at birage til feten. Det er e inekfinanieree byggerier. Så e nearvee urimelighe f o ( l t h H a p a k p f V P F 22

23 er fortætter: Del kal vi fortætte me at betale, elv om lånene er færigbetalte (et er er ingen anre i ette lan, er kal), og el er er tale om et urimeligt ytem, hvor e, er har mint rå, bliver håret ramt. Og ingen gør noget ve et! Ikke en gang Boligelkaberne Lanforening, om er vore intereeorganiation. BJ. REAKTIONER PÅ FORLIGET Høringvar fra Ælreboligrået.»Ælreboligrået finer et ikke henigtmæigt, at et er e almene lejere, er kal birage til finanieringen af nye ælre og plejeboliger gennem Lanbyggefonen betaling af 25 procent af ugifterne til taten yeletøtte. Ælre- og plejeboliger kommer alle, er har behov for åanne boliger, til goe ogå em, er ikke tiligere har boet i en almen bolig. Goe ælre- og plejeboliger er en af velfæramfunet kerneyeler, om kal finaniere af tatkaen og ikke af lejerne i en almene boligektor.«venligt Palle Simonen Forman 23

24 REAKTIONER PÅ FORLIGET Reolution fra Lanmøe i Danmark Lejerforening»Danmark Lejerforening tager på et kraftigte aftan fra regeringen ingreb i Lanbyggefonen. Konekvenen er, at Lanbyggefonen må optage millarlån for at kunne betale pengene. Lånene kal betale tilbage af e penge, lejerne i e næte 20 år inbetaler til Lanbyggefonen. Tvangingrebet inebærer, at er bliver betyeligt færre fonpenge til at renovere e almene boliger. Dette betyer, at renoveringer i tort omfang i teet må betale gennem ektra lejetigninger til alle e almene lejere, om ikke kan få billige lån. Regeringen lænning af Lanbyggefonen er en irekte følge af amme regering påtåee kattetop. Da man ikke kan finaniere velfærtaten uen intægter, leer man me ly og lygte efter mulige inkomtkiler.«llo Nye vakemakiner i torvakerierne Betyrelen har beluttet, at vi ukifter alle 3 eller 4 makiner til en ny type alt efter, hva er tår i torvakerierne, hvi er er for tore reparationer på e gamle. Vi ukifter til makiner, om man kal intille igitalt, e er nærmet om en lille computer. Men bare rolig. Når vi kommer til it vakeri, vil er komme en peron fra Miele og intruere ig i, hvoran u bruger makinen og et er ikke ærlig vært. Die nye makiner har et betyeligt minre van- & elforbrug og er me til at bekytte miljøet, å tag erfor got imo e nye. EJENDOMSKONTORET F l m i l g M b m e a t p B l v v l å t e 6 t g t 24

25 KÆRESTEBEVIS GØRES PERMANENT Forøgt me garantibevier, er gør et muligt at prøve lykken me en kærete, ommerhuet eller et nyt arbeje i fem år, har været å populært, at ocialminiteren vil gøre en permanent. Muligheen for at få utet et boliggarantibevi i forbinele me en flytning har været å efterpurgt i forøgperioen, at ocialminiteren har beluttet ig for at gøre orningen permanent og lanækkene. Beboere i tre uvalgte boligelkaber har i fem år haft mulighe for at købe et garantibevi, er ikrer em ret til at vene tilbage til en tilvarene lejlighe i ere gamle boligelkab, hvi e i løbet af fem år fortryer, at e er flyttet ammen me kæreten, er flyttet permanent i ommerhu eller fortryer et nye job i en anen ene af lanet. til at»vene hjem«til ere gamle boligelkaber. Sien 2001 har beboere i tre almennyttig boligelkaber haft mulighe for at købe et boliggarantibevi, er gav em fem år betænkningti til at fortrye ere flytning og vene tilbage til en tilvarene lejlighe i et boligelkab e kom fra. Det er enne orning, er nu er blevet evalueret i Socialminiteriet. - Der er flere, er har brugt orningen en forventet. Iéen er at gøre et til en lanækkene permanent orning, oplyer Socialminiteriet. At gøre orningen permanent kræver en ny bekentgørele, om formentlig kan være klar til foråret muligvi tilerere. 661 beboere benyttee ig af tilbuet om at få utet et garantibevi. I 65 tilfæle fortrø beboerne og ba om lov 25

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3 Nyt fra Brealparken og Grenhuene September 2005 55. årgang nr. 3 1 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2005 55. årgang nr. 4

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2005 55. årgang nr. 4 Nyt fra Brealsparken og Grenhusene December 2005 55. årgang nr. 4 1 Ugiver: Afelingsbestyrelsen Reaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Reaktionen forbeholer sig

Læs mere

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat.

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat. Stormøe agsoren Til stee: Anne (11), Anne Kathrine (18), Rikke (19), Sille (104), Fie (107), Janus (117), Ditte (121), Pernille (122), Lau (204), Anne (209), Tanja (212), Lars (218), Aam (222), Freerikke

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøe nr. 81 Manag en 31. august 2015 kl. 17.00 Hos Domea.k, Olenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsoren: 1 Gokenelse af agsoren... 2

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer afdækning af nyankomne og øvrige toprogede elever kompetencer til brug i underviningen Afdækning af prog og erfaringer TRIN Afdækning af nyankomne elever prog

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse Hjemmeopgave Makroøkonomi,. årprøve, foråret 2005 Vejledende bevarele Opgave. Korrekt. Arbejdtyrken er en beholdning- (tock) variabel, idet man på et givet tidpunkt (fx. jan) kan tælle, hvor mange der

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog:

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog: Samtaleark Del 1: Eleven prog Formål: At give kolen viden om, hvilke prog eleven har brugt og bruger med henblik på at anvende eleven prog om en reource i videre læringammenhænge. Gode råd til dig, der

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn

Posten. Fødselsdagsbørn Nr. 2 18. årgang Maj 2011 Inhol: Sie 2: Føelagbørn Sankt Han Sie 3: Ørre Englaug Sie 4 og 5: Sining Ørre Mitpunkt - kolen - fællebetyrelen Sie 6: SGIF Sie 7 8 9 og 10: æ Sining aw Sie 11 12 13 14 15 16

Læs mere

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom Kommunale patientuannelseskurser Kræftens Bekæmpelse Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Fori mange kræftpatienter

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Referat Plan- og Boliguvalget Møe nr.: 13/2012 Dannet en: Torsag en 06-12-2012 Møeato: Tirsag en 04-12-2012 Møetispunkt: 17:00-18:30 Møeste: Harhoff Melemmer Thorkil Mølgaar (TM) (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken & Grenhusene Juni 2006 56. årgang nr. 2

Nyt fra Bredalsparken & Grenhusene Juni 2006 56. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalparken & Grenhuene Juni 2006 56. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingbetyrelen Redaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Redaktionen forbeholder ig ret til

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 1 Brugerunderøgele 2014 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

Rundt om sundt i Miniklubben.

Rundt om sundt i Miniklubben. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ, 680 OKSBØL TLF. 799795. Hjemmesie: www.samuelsgaaren.k Runt om sunt i Miniklubben. Træklatring, motorcross og anre fysiske aktiviteter. Naturlige omgivelser som for

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år Sneen kaler 2013 På ski i solrige Analo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år kr. 1.800 Bestil irekte på a2ski.k A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uannelsesorning for uannelsen til Usteelsesato: 1. juli 2013 sneker Ustet af et faglige uvalg for snekeruannelsen i henhol til bekentgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om uannelserne i en erhvervsfaglige

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU172-MAT/D Torsag en 18. maj 2017 kl. 9.00-13.00 Opgaver fra erhvervsuannelserne Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Matematik MATEMATIK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG

KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG 1 2 KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG 3 Det øtlige Aalborg Et markant væktområde i landet 3. tørte kommune

Læs mere

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005 Koblee svingninger Thomas Dan Nielsen 20041151 Troels Færgen-Bakmar 20041116 Mas Sørensen 20040795 1. juni 2005 Institut for Fysik og Astronomi Det Naturvienskabelige Fakultet Aarhus Universitet Inhol

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG LANGGADEHUS Sundhed- og Omorgforvaltningen Brugerunderøgele : Plejebolig 1 Brugerunderøgele Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis Sneen 2014 kaler Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995 Liftkort til børn uner 8 år gratis A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en ny ski-sæson

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA FRIAPHON 2015 Katalog - 1 Januar 2015-1. Ugave SCANDINAVIA 1 SCANDINAVIA FRIAPHON - Støjæmpene afløb i bygninger FRIAPHON er et lyæmpene afløbssystem i ualteknik. Og er et af e få afløbssystemer er er

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Rambøll Management Januar 2009 Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Notat Januar 2009 Dato 2009-01-30

Læs mere

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegae Øst Centerområe C1, Støvring T S A K UD. xx. a r f lagt m e r F åne m. til xx e mån Rebil Kommune Juni 2012 Inlening Rebil

Læs mere

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011 Diskriminantformlen Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette okument må kun anvenes til unervisning i klasser som aonnerer på MatBog.k. Se yerligere etingelser for rug her. Bemærk: Dette er en arkiveret

Læs mere

IAN 101034. Inden du læser, skal du klappe siden med illustrationerne ud og derefter gøre dig fortrolig med alle apparatets funktioner.

IAN 101034. Inden du læser, skal du klappe siden med illustrationerne ud og derefter gøre dig fortrolig med alle apparatets funktioner. Inen u læser, skal u klappe sien me illustrationerne u og erefter gøre ig fortrolig me alle apparatets funktioner. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 D-45527 Hattingen www.olympia-vertrieb.e

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006 Efterårets beboermøer overstået Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k Hjemmesie: www.skraeppeblaet.k Åbent

Læs mere

Grafregner-projekt om differentiation.

Grafregner-projekt om differentiation. Grafregner-projekt om ifferentiation. Motivation: Når nu ifferentieret giver, og e ifferentieret giver e, hvorfor får man så ikke e når man ifferentiere e? Formål: ) At opnå kenskab til, og forståelse

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi Dato 23. juni 2009 Deres Ref. Sytrik Mittrik X bus Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Tlf. 87 40 82 64-87 40 82 65 Fax 87 40 82 01 E-mail xbus@mittrik.k Lufthavnsruten Århus Billun i trikselskabs regi På

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO SFO leere og personale I skoleåret 2012-2013 er er tilrettelagt et it- kompetenceløft for Helsingørs kommunes SFO ansatte. Der

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-)

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 02.08.05 kl. 18.30 22.45

Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 02.08.05 kl. 18.30 22.45 DIRIGENT: PIA H. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H., David, Pia K., Karin, Aase. Afbud fra Per N. og Mads. Freddy bød vores nye 1. mand Niels velkommen. AD. 2. Godkendelse

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius ARBEJDSPORTFOLIO 1. hovedforløb mia phillippa fabriciu Out of Office ikoner, november 2014 Idékiter Det færdige reultat af ikonerne Out of Office ikoner, november 2014 I mit praktikophold ho MediaXpre

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Termodynamik - Statistisk fysik - Termodynamiske relationer - Fri energi - Entropi

Termodynamik - Statistisk fysik - Termodynamiske relationer - Fri energi - Entropi Fag: Termodynamik - Statitik fyik - Termodynamike relationer - Fri energi - Entropi 1 Indholdfortegnele... 2 Forord... 3 Formelle definitioner... 3 Et ytem... 3 Et lukket ytem... 3 Et ioleret ytem... 3

Læs mere

Referater fra bestyrelsesmøder

Referater fra bestyrelsesmøder Referater fra bestyrelsesmøer 17 juni 2015 25marts 2015 17september 2014 11 juni 2014 25marts 2014 10ecember 2013 26september 2013 18 juni 2013 19 marts 2013 11ecember 2012 27september 2012 20juni 2012

Læs mere

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER START Psykiatrisk Center Køenhavn Psykoterapeutisk Klinik Navn: Cpr.nr.: Ufylt ato: Velkommen til KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER Som en el af in urening og ehanling vil vi ee ig ufyle velagte

Læs mere

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast Det krå kat Data Forøg 1: = 38 V 0 = 4, 94 K vidde = 2, 058 H = 0, 406 t = 0, 53 Forøg 2 (60 ): = 60 V 0 = 4, 48 K vidde = 1, 724 H = 0, 788 t = 0, 77 Fyik del Udførel af forøg Kat på 38 : Forøgoptilling:

Læs mere

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008 Faldmakine Eben Bork Hanen Amanda Laren Martin Sven Qvitgaard Chritenen 23. november 2008 Indhold Formål 3 2 Optilling 3 2. Materialer............................... 3 2.2 Optilling...............................

Læs mere

Hjemmeopgavesæt 01.02.10

Hjemmeopgavesæt 01.02.10 Rami Kaoura Matematik A Dato 01.0.010 Hjemmeopgavesæt 01.0.10 Navn: Rami Kaoura Klasse: 1.4 Fag: Matematik A Vejleer: Jørn Christian Bentsen Skole: Roskile tekniske gymnasium, Htx Dato: 01.0.010 1 Rami

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Albertslund Boligselskab Solhusene

Albertslund Boligselskab Solhusene Albertslund Boligselskab Solhusene Referat af beboermøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 30. marts 2016 Deltagere: 38 husstande, 76 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Dorthe Larsen, næstformand

Læs mere

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige TEKSTELSEBADEN,]ENSEN WWWELSEBADEN]ENSEND(//FOTOI/ARIANNELANE WWW]\4ARANNEIANED(/WWWKERNEIEATNG,DK arianne Lane, 43 år. er norjye me en ertil hørene norjysk accent. Hun or ue på lanet ve Freerikshavn me

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS UNDERVISNINGSAVIS TIL BØRN OG UNGE I ROSKILDE - MAJ 2011 Bliv en vanuks Hva bruger en teenagefamilie i Hyrehøj Vanet i Roskile Såan sparer u penge på it vanforbrug meget Vores van er vigtigt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B Introuktion til Moelanalyse Note til Økonomiske Principper B ve Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Introuktion til moelanalyse Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

AFRICA TOURS JULECUP 2014

AFRICA TOURS JULECUP 2014 B A D M KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS JULECUP 2014 LØRDAG DE 20. DECEMBER U9 D & U11 ABCD Vin Kamilla Rytter Juhls spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger?

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger? Brugerinragelse - er et kun noget vi siger? Årsmøe i DSKS 15. januar 2016 Kirsten Lomborg, professor Aarhus Universitet Lisbeth Kallestrup, centerchef Aarhus Universitetshospital Om kvalitet (1) Væriommen

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 3. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl

Beslutningsreferat af: Referat nr. 3. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl DIRIGENT: Pia K. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., Karin, Pia K., Klaus, Mads, Aase. Afbud fra David, Per Chr. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 2. Rettelse til pkt.

Læs mere

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015 B A D M T O KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS VTERCUP 2015 LØRDAG DE 7. FEBRUAR U13 ABCD & U15 ABCD Vin Christinna Peersens spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Bilag 16 Licensbetingelser mv.

Bilag 16 Licensbetingelser mv. Bilag 16 Licenbetingeler mv. Vejledning: Som led i Leverancen kal Leverandøren løbende bitå Kunden med licentyring. I nærværende bilag kal Leverandøren løbende indætte licenerne til det Programmel med

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Dansk DANSK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013 me

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2004 54. årgang nr. 5

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2004 54. årgang nr. 5 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2004 54. årgang nr. 5 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skelager Kollegiet afdeling 21

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skelager Kollegiet afdeling 21 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skelager Kollegiet afdeling 21 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 36 den 8. april 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Simon Kingo Løve Malene Vinter Christensen

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012

Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012 Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012 Til stede: Hus nr. 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 73, 71, 69, 63, 61, 59, 57, 55 Niels bød velkommen

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene April 2010 60. årgang nr. 2 1

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene April 2010 60. årgang nr. 2 1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene April 2010 60. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise L. Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

AFRICA TOURS JULECUP 2015

AFRICA TOURS JULECUP 2015 B A D M KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS JULECUP 2015 LØRDAG DE 19. DECEMBER U9 D & U11 ABCD VD! Vin Christinna Peersens trøje me autograf Vin Danmarkssafari for 4 personer i Ree Park (væri: 3.600

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Lene Herrstet Puk Anersson 5. marts 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngy www.trafitec.k Trafikanters forståelse af færselstavler

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Juli 2013 63. årgang nr. 2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere