2 Maj Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Maj 2008 65. Årgang"

Transkript

1 2 Maj Årgang

2 SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm Hvidovre SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn Ole Peter Larsen Boelsmindevej Sæby Tlf. pr.: tlf. tj.: FIIN: OLSF-110A SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING KORSØR Formand: Overassistent Gert Werner Hansen Majsvænget Høng Tlf. pr.: tlf. tj.: FIIN: FPT-PF794 FORSVARETS IDRÆTSFOR- ENING NYHOLM Formand: RTLG Peter Wulff Andreas Bjørns Gade 28.3 th København K Tlf.pr.: tlf. tj.: FIIN: FSU-FNA322 SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING ÅRHUS Formand: Seniorsergent Steen Rørbæk Jensen Sandagervej 2, Dejberg 6900 Skjern Tlf.pr.: tlf. tj.: FIIN: SOK-KP007 SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS SEKRETARIAT A.H. Vedels Plads 1439 København K. Tlf.: Sekretariatet er åbent: Tirsdag og torsdag; kl SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS ÆRESMEDLEMMER Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christiansen, Hans Aage Pedersen, Henning Grevelund, Karl Sortberg, Johnny Bannow, Knud Sørensen, Egon Persson, Viggo Nielsen, Per Fl. Jensen, Poul Erik Thyland, Viggo Thorlacius TRYK: Forsvarets Trykkeri Flådestation Korsør, Depot Noret, Norvangen, 4220 Korsør. MARINEIDRÆT: Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn Kent Ravn Redaktion og layout: Claus Gustafsen, OPLOG FRH, tlf. tj.: FIIN: OLSF-110B HJEMMESIDE: SIF findes på Internettet på adressen: Webmaster: Claus Gustafsen, MARINEIDRÆT Er blad for Søværnets Idrætsforeninger og findes i elektronisk form på hjemmesiden. Medlem af Danmarks Idrætsforbund og Dansk Militært Idrætsforbund Forsidefoto: Fra SIF/FIN Landsmesterskab i badminton afholdt på HIA, København. Marineidræt 2/ side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIF adresser m.v. 2 Indholdsfortegnelse 3 Formanden har ordet! 3 Redaktørens klumme 4 SIF Invitation til Landsmesterskabet i cykling 5 SIF FU referat af 21 landsmøde 7 Farvel og Goddag til en Formand 13 SIF ARH Referat fra generalforsamling 14 SIF ARH Golfudvalg 25 SIF FRH Referat fra generalforsamling 26 SIF KOR Referat fra generalforsamling 32 SIF KOR - Sportsfiskerudvalget 33 FIN Referat fra generalforsamling 33 FIN Badmintonudvalget 37 FIN Cykeludvalget 38 FIN Roudvalget 38 SIF Landsmesterskabet i badminton 39 Faldskærmssæsonen DEADLINE MARINEIDRÆT 2008/2009 NR. / PERIODE TIL REDAKTØREN UDKOMMER 3/ SEPTEMBER 18. AUGUST UGE 35 4/ NOVEMBER 27. OKTOBER UGE 45 1/2009 FEBRUAR 26. JANUAR UGE 6 2/2009 MAJ 20. APRIL UGE 18 FORMANDEN HAR ORDET! SIF Landsmesterskaber. Så er året allerede godt i gang, og det betyder at vi i forbindelse med foreningernes øvrige aktiviteter også skal afholde SIF Landsmesterskaber. I forbindelse med SIF Landsmesterskaberne skal jeg her blot ridse lidt op om hvorledes afviklingen skal foregå. Hvert år forsøges afviklet landsmesterskab i følgende discipliner: - Badminton, - flugtskydning, - golf, - sejlsport, - skydning, - sportsfiskeri og - cykling Landsmesterskabet afholdes så vidt muligt på skift af søværnets idrætsforeninger. Alle som er medlem af en af SIF s foreninger kan deltage Marineidræt 2/ side 3

4 Den arrangerende idrætsforening skal udfærdige et budget for stævnet på særligt skema, som fremsendes til Fællesudvalget, der afholder nettoudgifterne, op til kr. 7000,-. Der skal budgetteres medfølgende udgifter: - præmier, - baneleje, - dommerudgifter, - materieludgifter (skiver - bolde m.m. - ikke ammunition), - bespisning og overnatningsomkostninger. Udgifter til fortæring under såvel transport som ophold på stævnestedet refunderes i passende omfang efter udvalgsformandens bestemmelse, idet holdlederen har ansvaret for at ordningen administreres under hensyntagen til de lokale forhold. I mulig udstrækning skal militær kostforplejning anvendes. Bespisning er for medlemmer, der er tilmeldt til stævnet samt dommere. Holdlederen har ansvar for at den mest økonomiske overnatningsform anvendes, idet der tages rimeligt hensyn til de lokale forhold. Der skal budgetteres med følgende indtægter: - Indskud og - overnatningsomkostninger. Transportomkostningerne er for egen/den anmeldende forenings regning, og skal gøres på billigste måde. Hvis private køretøjer anvendes, skal de så vidt muligt fyldes op. Tilbage er så blot at ønske alle et godt idrætsår med nogle forhåbentlig gode Landsmesterskaber. Personligt for mig er blot tilbage, at sige samtlige SIF ere tak for ti gode år som formand for Fællesudvalget. Det har været ti spændende og gode år, med en masse udfordringer, men takket være Jer og det netværk, som I har været med til at skabe, har jeg på mange måder været privilegeret, at kunne trække på Jeres viden og kompetancer. God Vind til SIF og alle SIF ere. Kære læsere & skribenter! REDAKTØRENS KLUMME Velkommen til et nyt nummer af MARINEIDRÆT! Kent Ravn Jeg har glædet mig til at tage udfordringen op efter Jan Bøgsted. Jeg håber at jeg kan samle og levere et blad i kan og vil være tilfredse med. Forudsætningen for at få et indholdsrigt blad er dog jer derude i afdelingerne. Hvis I ikke laver aktiviteter og fortæller om dem, så er der ikke meget at skrive om i bladet. Marineidræt 2/ side 4

5 Mine forudsætninger for at være redaktør er et vist kendskab til både Word og andre programmer, men også fra tjenestestedsbladet Krudttårnet, hvor jeg i en årrække har været redaktør. Jeg skal på ingen måde forsøge at revolutionere bladet, men vil gerne anvende erfaringer fra tidligere til at lave et godt og læsevenligt blad i en god kvalitet. For at hjælpe med det vil jeg meget gerne modtage gode tekster og gode billeder fra jer, billederne vil jeg gerne hvis det er muligt modtage i selvstændige filer som billeder, da det gør det nemmere at anvende billederne både på hjemmesiden og i bladet. Det er ikke ret godt at trække et billede ud af Word og anvende det andre steder. Indsendelse af indlæg til sker til: SIF webmaster Claus J. Gustafsen OPLOG Frederikshavn 9900 Frederikshavn Tlf.nr (arb)/ (mobil) - FIIN: OSLF-110B Redaktøren SIF Invitation til Landsmesterskab i cykling Søværnets Idrætsforening cykelklub i Frederikshavn indbyder herved til deltagelse i SIF landsmesterskabet i cykling Stævnet afvikles i området vest for Frederikshavn Lørdag den 17. maj 2008 Med SIF Cykeludvalg Frederikshavn som arrangør. Konkurrencen afvikles over 1 dag med henholdsvis en enkeltstart på ca. 11 km, og et linieløb på ca. 51 km. 3 omgange på den opmålte rundstrækning Tidsplan. Fredag den 16. maj: Ankomst for overnattende deltagere, indkvartering og registrering fra klokken 1900 og indtil klokken Lørdag den 17. maj: Morgenmad/klargøring til enkeltstart 0930 Start enkeltstart Frokost 1400 Start Linieløb 1800 Middag - herunder medaljeoverrækkelse. Søndag den 18. maj Morgenmad og afrejse. Tidsplanen er tentativ, og kan ændres afhængig af antal deltagere. Endelig tidsplan udleveres ved fremmøde. Yderligere oplysninger om arrangementet kan indhentes ved formanden for cykeludvalget på telefon / eller FIIN, OLSF-313A. Indkvartering og transport. Marineidræt 2/ side 5

6 Indkvartering finder sted på Hedegården, der er smukt beliggende indenfor området. Der vil være indkvartering på 4 mands stuer, sengelinned håndklæder m.m. medtages og stuerne skal rengøres efter endt afbenyttelse. Deltagerne sørger selv for transport i forbindelse med løbet. Ruten Vi har i år valgt en ret flad rute med enkelte stigninger i meget flotte omgivelser lidt vest for Frederikshavn. Enkeltstart Linieløb Økonomi. SIF Frederikshavn vil arrangere morgenmad, frokost samt afsluttende festmiddag efter løbet. Startgebyret udgør som sædvanligt kr. 100,- pr. deltager. Startgebyret betales lørdag inden starten. Marineidræt 2/ side 6

7 Tilmelding. Tilmelding foretages gennem de respektive cykeludvalg. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 29. april Med sportslig hilsen Henrik Hugger Formand for SIF cykeludvalg Frederikshavn Velkommen til SIF FU s 21. landsmøde. SIF LANDSMØDE XXI 23. APRIL 2008 Kent Ravn bød velkommen til det XXI landsmøde. Valg af dirigent Leif Hartmann Jensen valgtes med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at landsmødet var lovligt varslet jf. Fællesudvalgets vedtægter 10. Beretning DIF På DIF s årsmøde 28. april 2007 blev der valgt ny ledelse i DIF, og Niels Nygaard blev den nye formand. Det har betydet en stor ændring i ledelsesstil, med en øget kommunikation internt i DIF og en øget medindflydelse for medlemsorganisationerne. DIF har iværksat en række gode og fremadrettede projekter, som på sigt vil styrke sammenholdet og samarbejdet i DIF organisationen. Allerede på DIF s budgetmøde mærkedes den nye ledelsesstil, hvor bl.a. nye forbundsformænd blev præsenteret enkeltvis, samt at DGI s formand var inviteret til at komme med et indlæg. DIF og DGI har allerede indledt et samarbejde bl.a. omkring fitnesscentre. Blandt de nye initiativer skal nævnes nyhedsbreve fra formanden, fællesmøder for alle DIF forbundsformænd, samt ERFA-grupper. ERFA-grupperne, fem styk, består af forbundsformænd samt forbundenes kontaktperson til DIF bestyrelse. DMI er i ERFA-gruppe med Badmintonforbundet, Curlingforbundet, Handikapforbundet, Rideforbundet, Rugby Unionen, Orienteringsforbundet, Dart Unionen, Svæveflyver Unionen, Vægtløftningsforbundet, Styrkeløftforbundet og Arbejderidrætsforbundet og fra DIF Preben Staun, DIF NF. H.C. Hansen, DIF Økonomiansvarlige og Jan Darfeldt, DIF Breddechef. Der har allerede været afholdt to ERFA-møder, hvilket har skabt et godt netværk vedr. erfaringsudveksling og idé udvikling. DMI afholder det næste ERFA-møde for gruppen på CFI i foråret. Også herfra skal der lyde en opfordring til at benytte Danske Spil, således at DIF o.lign. organisationer fremtidig får tilført et fornuftigt økonomisk grundlag. Marineidræt 2/ side 7

8 Afslutningsvis vedr. DIF skal der lyde stor ros til foreningerne for rettidig indberetning vedr. medlemstal til DIF. Dette har stor betydning for DMI s tildeling af økonomiske midler. DMI DMI har fået ny protektor. H.K.H. Prinsgemalen, som har været protektor siden 1977, meddelte i oktober, at der inden for den kongelige familie var opstået et ønske om et gradvist generationsskifte inden for protektorområdet og det blev i den forbindelse meddelt, at H.K.H. Kronprinsen efter eget ønske ville påtage sig at være protektor for DMI. Som følge af de vedtagne bestemmelser om ordinære medlemmer, besluttede DMI, at Lovudvalget skulle udarbejde lovændring, således at der blev direkte valg til Næstformand, idet det for forbundet er mest praktisk, at både FM og NF er tjenstgørende. Således er der nu i DMI valg til posterne FM, NF og Kasserer. Dette får dog ingen indflydelse på SIF/FIN bestemmelser. (Fortolkning af begrebet TJG, defineres som fast tjenstgørende uniformeret personel ). DMI s stævneafvikling bar i 2007 præg af et stærkt vigende antal deltagere, dog undtaget enkelte discipliner som cross, cykling og indefodbold. Denne problmatik kan måske ses, som en følge af, at IDOF stillingerne ved hæres store regimenter er blevet såkaldte skråstregsstillinger. For bl.a. at imødegå dette problem er det fra FKO besluttet at oprette 20 idrætscentre, evt. med civile idrætsinstruktører, men under alle omstændigheder skal det ikke være skråstregsstillinger, men en reel stilling. Dette tiltag gælder også Søværnet. Forhåbentlig vil dette tiltag forbedre kontakten mellem den tjenstlige idræt, DMI og foreningerne. SIF og DMI I 2007 var FIN arrangør af h.h.v. Bordtennis, Fægtning og Landsskyttestævne, alle tre stævner som blev afviklet meget professionelt, desværre med meget lille tilslutning for Bordtennis og Fægtning stævner. I august 2007 var det SIF FRH, som afviklede Triatlon/Duathlon. SIF FRH skulle også have afviklet Beachvolley, men på grund af den meget ringe tilslutning besluttedes det, at FAGI afviklede dette stævne. I 2008 afvikler SIF ÅRH to stævner: Faldskærmsspring og Golf godt at også SIF ÅRH kommer på banen med afvikling af DMI stævner. I 2009 har SIF FRH givet tilsagn om at afvikle DMI Cross. Det var også glædeligt, at der fra SIF s foreninger var så god tilslutning til DMI s orienteringsmøde, som afvikledes i september. På mødet blev gennemgået foreningernes relationer til DMI vedr. medlemsregistrering, stævneafvikling, økonomien i forbindelse med stævneafvikling, stævneinvitationer, stævneprogram, resultatlister og præmier. Marineidræt 2/ side 8

9 SIF og tjenstlig idræt SIF har med større og større bekymring konstateret, at det bliver stadig vanskeligere at dyrke frivillig idræt i forsvaret. De nye funktionelle tjenester har, efter SIF s opfattelse, gjort det vanskeligt at få foreningernes hverdag til at fungere, idet der stilles krav, som går direkte imod den frivillige idræt. Den megen dokumentation, der skal til for at leje forsvarets idrætsfaciliteter, ligesom den frihed som personellet har brug for til at arrangere, afholde eller deltage i forsvarets og DMI s stævner, stadig bliver mere vanskeliggjort. For SIF s vedkommende er de traditionsrige landsmesterskaber, SIF s foreninger imellem, blevet så stor en økonomisk belastning, især hvad angår hal/baneleje, leje af lokaler til social sammenkomst og overnatning, at det desværre ser ud til, at disse landsmesterskaber må lukkes. I beretningen for 2006 skrev jeg: vi stifter bekendtskab med et nyt begreb funktionelle tjenester, som er en sammenlægning af de gamle kommandoer. Idrætsmæssigt er det p.t. vanskeligt at overskue, hvordan det vil påvirke vores hverdag, men nogle steder i forsvaret, har der været kritiske røster, idet der efter forlydende, har været vanskeligheder med at få den frivillige idræt til at fungere i samarbejde med de funktionelle tjenester. Desværre viste det sig, at vores værste frygt blev til fulde indfriet det fungerer bare ikke. SIF landsmesterskaber Der blev, som omtalt i den skriftlige årsberetning, gennemført fire landsmesterskaber, nemlig Badminton, Golf, Sportsfiskeri og Cykling. Desværre blev Sejlsport, Skydning og Flugtskydning ikke gennemført. Vores håb er, at alle landsmesterskaber bliver gennemført i Elevpræmier Vores elevpræmier til SSG og SOS er ændret fra et kompas på plade + 500,- kr. til et stormglas. Prismæssigt bliver det næsten det samme, men ændringen skyldes, at vi ikke kunne skaffe flere kompasser, samt at den check vi gav i flere tilfælde aldrig blev hævet. Medlemmer Igen i år må det konstateres, at der har været en tilbagegang i medlemstallet, og herfra skal vi opfordre foreningernes udvalg til at få de medlemmer, som af forskellige årsager er slettet eller ikke er medlemmer, meldt ind igen og sikre sig, at nye medlemmer af udvalgene også er medlemmer i SIF. Med flytning af Søværnets Grundskole (SGS), Auderød til Søværnets Sergent og Grundskole (SSG), Frederikshavn, er det blevet vigtigt, at der skabes en god kontakt til instruktørerne på SSG, således at nyt personel orienteres om SIF og selvfølgelig tilbydes medlemskab. Marineidræt Det er med beklagelse, at Marineidræt i lange perioder ikke har fungeret som foreningerne ønskede det. Det drejer sig om manglende indlæg, mang- Marineidræt 2/ side 9

10 lende overholdelse af deadline o.lign. - dette er et af de punkter, hvor jeg har den sorteste samvittighed og ofte spørger mig selv - kunne det have været håndteret anderledes, men forhåbentlig er det ved at være afklaret. Marineidræt trykkes nu i 450 eksemplarer til fordeling i foreningerne. Det er så foreningernes ansvar at få dem fordelt til udvalgene og fremlagt strategiske steder. Igen skal der opfordres til at udvalgene fremsender artikler til redaktøren, ligesom et Landsmesterskab skal medføre en artikel i Marineidræt. Vi er i FU enige om, at får man penge fra foreningen, bør det som minimum medføre, at der skrives en artikel til Marineidræt jeg skal dog i den forbindelse beklage, at enkelte udvalgs artikler ved en fejl ikke er blevet medtaget i Marineidræt. Hjemmeside Jeg skal starte med at beklage, at vores hjemmeside i lange perioder ikke har været opdateret, specielt omkring foreningernes bestemmelser dette er forhåbentlig ved at være afklaret, så tilbage er nu, at foreningerne opdaterer (fremsender til webmaster) især omkring kontaktpersoner, da det er konstateret, at mange har skiftet FIIN-adresse og tlf.nr. Afslutning Inden afslutningen skal jeg endnu engang appellere til foreninger og udvalg - det er jeres ansvar at kontrollere at deltagere i jeres træning o.lign. er medlem af SIF/FIN, samt være opmærksom på den øgede fokus på doping, der er fra DIF, samt at evt. overtrædelse kan medføre restriktioner, både for udøveren men også for foreningen. Afslutningsvis skal jeg takke FU for det gode og konstruktive samarbejde, og som sædvanlig kan jeg ikke lade være med at takke Anni for det store engagement der dagligt ydes i sekretariatet, samt den fine fornemmelse for at holde os i ørerne, når vi bliver for flyvske, og ikke har gennemtænkt alle konsekvenser af de beslutninger, vi er ved at tage. Personligt vil jeg blot ønske SIF s foreninger God Vind, og huske jer på, at det eneste I kan være sikre på - det er forandring. Der var følgende kommentarer til beretningen: Med henvisning til Kent Ravn s kommentarer omkring stævnevirksomhed o.lign. henviste Kurt Bagge Rasmussen til tidligere diskussion omkring afvikling af lokale mesterskaber rundt omkring, og muligheden for, at evt. SIF s landsmesterskaber kunne blive behandlet/finansieret som forbundsmesterskaber? Det er Forsvarets Idrætsudvalg, der tilrettelægger næste års stævnekalender, hvor DMI jo indgår med sine stævnedatoer, og måske var der en mulighed for, at SIF kunne inddrages og få støtte den vej? Marineidræt 2/ side 10

11 Kent Ravn blev opfordret til at drøfte denne problematik med DMI. Det blev konstateret, at SIF mangler et ordrenummer til sine idrætsarrangementer. SIF FU er p.t. ved at udarbejde en skrivelse til Søværnets ledelse netop med kritikpunkter omkring proceduren ved vore idrætsarrangementer. Beretningen blev taget til efterretning. Regnskab Steen Rørbæk Jensen gennemgik Fællesudvalgets regnskab for år Willy Kristiansen efterlyste en inventarliste, hvilket resulterede i en diskussion omkring de kommende idrætscentre, som ønsker at opkøbe forskelligt idrætsinventar. Derfor er det vigtigt, at SIF har en komplet inventarliste fremover. O.P. Larsen nævnte, at det fremover er LSE erne, som skal vedligeholde idrætsmateriellet og idrætsfaciliteterne. Dette bevirker, at SIF fremover kan komme ud for, at skulle betale leje for de ting, de evt. selv har solgt! Med hensyn til leje af lokaler osv. foreligger der en klar aftale, at der ikke skal betales leje i 2007 og Hvad der sker herefter er uvist. Regnskabet godkendtes. Forelæggelse af Fællesudvalgets budget Steen Rørbæk Jensen orienterede om Fællesudvalgets budget. Ingen ændring i kontingentet. Ingen forslag til behandling. Kontingentfastsættelse Behandling af forslag Valg af Fællesudvalgsformand Kent Ravn afgik som formand og Søren Munk Madsen valgtes som formand med akklamation. Dato for landsmødet i år 2009 Efter en diskussion omkring afholdelsesformen af landsmødet 2008 blev man opfordret til at afsætte dagene fra den april 2009 som mulige datoer for næste års landsmøde. Fællesudvalget blev bedt om at evaluere dette års landsmøde og beslutte, om næste års landsmøde skal holdes over 2 eller 1 dag. (Bl.a. efter den økonomiske udgift er gjort op efter dette års landsmøde inklusive mødet den 29. april for gæster og æresmedlemmer). Der var fra nogle af landsmødets deltagere et ønske om en ændring, idet man mente, det sociale aspekt i landsmødet ikke blev opfyldt. Marineidræt 2/ side 11

12 Eventuelt O.P. Larsen takkede Kent Ravn for hans 10 årlige periode som formand for Fællesudvalget samt for hans positive indstilling over for idrætsforeningerne. Efter mange rosende ord modtog Kent Ravn et kompas fra Steen Rørbæk Jensen, Gert Werner Hansen, Peter Wulff, O.P. Larsen og Anni. Formanden for SIF Frederikshavn, O. P. Larsen takker Kent Ravn. O.P. Larsen overrakte også Kent Ravn et Stormglas som påskønnelse af hans mangeårige indsats. Herefter bød O.P. Larsen den nye formand velkommen (Søren Munk Madsen) og udtrykte ønske om et godt samarbejde fremover. Følgende hædersbevisninger blev tildelt: Søværnets Idrætsforeningers Lederpris: O.P. Larsen, SIF FRH Ørnens Idrætslegat: Jan Andersen, SIF FRH Marineidræt 2/ side 12

13 Farvel og goddag til en Formand Der kommer en dag, hvor det er tiden at tage afsked eller bare sige, vi ses. Det tidspunkt er nu kommet for Kent. Efter mange år som aktivt bestyrelsesmedlem, kasserer, formand og sikkert også andet i idrætsforeningerne samt Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) har hans personnummer indhentet ham. Det er derfor en legende, som nu er tvunget til at trække sig fra sine mange poster indenfor idrætsverdenen. Men heldigvis for os er Kent udtænkt til at efterfølge den nuværende generalsekretær i DMI, når han går på pension. Det ser vi frem til, da denne post er af stor betydning for den frivillige idræt i forsvaret. Fra min side skal der her en lyde en stor tak til Kent for de mange timer han har tilbragt rundt i kongeriget i den frivillige og tjenstlige idræts hellige navn. Jeg kan fuldt ud tilslutte mig de pæne ord, der blev Kent til overs ved vores landsmøde. GOD VIND til dig og din familie. Den afgående formand Kent Ravn Jeg vil samtidig benytte mig af muligheden for at takke for den tillid idrætsforeningerne har til mig som efterfølger for Kent. Jeg vil ikke komme med de store udmeldinger på nuværende tidspunkt, da jeg har en del punkter at drøfte med idrætsforeninger vedrørende vores fremtid og fremtidige virke. Men da det er et stort ønske, at samarbejdet mellem idrætsforeningerne skal fortsætte i højt gear, vil jeg følge de kurser, der nu en gang er udstukket i det tidligere fællesudvalg. Når jeg har haft mine drøftelser med idrætsforeningerne, skal der nok komme et udspil fra min side. DER ER NOK AT TAGE FAT PÅ. Dette er ordene fra mig i denne omgang. Marineidræt 2/ side 13

14 Søren Munk Madsen Formand SIF ARH Referat fra generalforsamling REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 6. marts 2008 FM, Steen Rørbæk Jensen, bød velkommen. a. Valg af dirigent. Torben Kjærulff blev foreslået og valgt med akklamation. Torben Kjærulff blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav derefter ordet til formanden. b. Bestyrelsens beretning: Formandens Beretning af Steen Rørbæk Jeg byder jer velkommen til dette års generalforsamling i SIF Århus, og takker for fremmødet. I året 2007 har bestyrelsen afholdt de nødvendige møder heraf to udvidede bestyrelsesmøder med deltagelse af udvalgsformændene. Umiddelbart efter sidste års general forsamling afgik vores bestyrelsesmedlem CSG Kurt Føldes Hansen til Frederikshavn (FRH) og bestyrelsen takker Kurt for hans indsats i bestyrelsen gennem en årrække. På baggrund af denne afgang overtog suppleanten SSG Niels C.K. Hansen bestyrelsesposten. SIF Århus er igen kommet igennem et år uden de store sværdslag, hvilket vil sige at der har været stabilitet i medlemsantallet, arbejdet og aktiviteterne i udvalgene, hvor det skal nævnes at badmintonudvalget afviklede SIF mesterskab med indkvartering i Gardergården. Desuden har både faldskærms- og golfudvalgene arbejdet med at arrangere DMI mesterskaber i de respektive idrætsgrene i sæsonen Faldskærmsmesterskabet er blevet flyttet fra juni til april måned, for at sikre deltagelse, af så mange springere som muligt. Denne tidsmæssige fremskyndelse, er netop blevet bekræftet mulig af FW Skrydstrup, hvor stævnet vil blive afholdt. Golfudvalget med formanden i løb er også Marineidræt 2/ side 14

15 langt fremme med planlægningen af stævnet, hvor bl.a. indkvarteringen er i kapløb med Århus Fest uge. Den frivillige idræt vil i det nye forsvar komme til at betyde en væsentlig rolle for personellet, da der ikke vil givet mere arbejdstid til at opretholde de fysiske krav der kræves for militært ansatte, ligesom det sociale samvær ønskes styrket af denne vej, er der stadig mange udfordringer der kan tages fat på. Medlemstallet for SIF Århus er stabilt, men for SIF som helhed er der en lille men jævn medlemsnedgang, hvilket fører videre til punkt. Økonomisk kom foreningen ud af 2007 med det tildelte driftstilskud fra fælles udvalget og en uændret egen betaling. Det ser fortsat rimelig ud i 2008, hvor der ikke har været problemer med fordelingen af de tildelte midler til udvalgene. Da SIF FU generelt har reduceret driftstilskuddet til afdelingerne for 2008 i forhold til de indsendte budgetter vil det betyde en hvis påholdenhed for de enkelte udvalg, men det skal tilrettes så midlerne anvendes bedst muligt til gavn for idrætten udvalgene i mellem. Så den årlige tilbagevende: rekrutteringen af yngre medlemmer til at tage over i udvalg og bestyrelse, ser lovende ud, såfremt de af bestyrelsen indstillede kandidater ved denne generalforsamling vælges. Jeg skal blot minde om at formanden ikke er på valg i år, men ikke stiller op næste år, da en hel valgperiode ikke kan nås p. gr. a. pligtig afgangsalder fra FSV, så nettet skal strammet op eller også skal snøren hives hjem, med kandidaten. Der er ikke ét år tilbage, da indkaldelsen til generalforsamling 2009 skal være klar i januar måned. Cykeludvalgets beretning af Lars Juel Nielsen: Ja det har været et stille år for Århus afdelingen, men lidt aktivitet har der da været. Vi havde igen vores traditionelle 1. maj pølsetur på programmet, en hyggelig tur på 48 km. til Jeksen Dalen og retur. Vejret var med os i år med let vind og solskin. Vi var 8 mand af sted (ikke alle fra cykelklubben). Turen gik ud af Brabrand stien og ad små veje til parkeringspladsen i skoven ved Jeksen, hvor Orla ventede med de varme pølser og brød, efter en god pause gik turen tilbage til BK 1. En hyggelig tur som bliver gentaget igen næste år. Næste opgave for cykelklubben var DMI mesterskaberne i Sønderborg 13. juni. Der var ca. 120 tilmeldte fortrinsvis fra hæren og flyv. Så virkelig pænt fremmøde må man sige. Vagn (veteran) og jeg selv (oldboys) tog af sted dagen før, for at være friske til opgaven. Der var arrangeret overnatning på Sønderborg kaserne for de der kom langvejs fra, bl.a. vores gode kolleger fra Frede- Marineidræt 2/ side 15

16 rikshavn, som vi jo lige skulle hilse på og have en lille snak med inden vi gik på køjen. Dagen startede med en 13 km enkeltstart ved skydeterrænet lige uden for sønderborg, en flad rute hvor det bare var et at gøre og det var at give den gas. Pæne resultater til Vagn og mig hhv. 5 og 4. Efter lidt mad og et hvil gik det løs med linje løbet 49 km. som foregik i kuperet terræn på Broager, der var 2 gode bakker på ruten bl.a. op mod mål. Efter 3 hårde omgange kom Vagn og jeg i mål på hhv. 7 og 9 pladsen, så det må siges at være godkendt. Søværnet fik igen vist at de også kan køre stærkt på cykel. Efter præmie overrækkelsen gik turen igen mod Midtjylland, tak til Sønderborg for et vel tilrette lagt arrangement. I weekenden d september var der så SIF mesterskaber i området omkring Høvelte arrangeret af FIN. De havde fundet en god rute ved Høveltegård, hvor vi også var indkvarteret. Vi var desværre ikke så mange til start, det er lidt ærgerligt at der ikke er flere der kommer til sådan arrangement for det er rigtig hyggeligt. Ja denne gang var det FRH. Der tog hold pokalen med hjem efter den havde stået 2 år i Kbh. TILLYKKE til de gæve nordjyder, vi vender frygteligt tilbage, næste år i FRH Og tak til KBH for en dejlig weekend. Af motionsløb er det ikke blevet til så mange i år, for mit vedkomne blev det til Randsfjord rundt (110 km) bl.a. med Munkebjerg på menuen. Så fik jeg også kørt Marselisløbet (100km) sammen med Vagn, efter en god tur omkring Århus kom vi sammen i mål i 2:54 et snit på omkring de 34,4 km/t så det var godkendt Faldskærmsudvalg beretning af Flemming Pallesen: Udvalget har 3 springere tilbage, hvoraf den ene ikke er fuldt uddannet til formationsspring (FS) endnu, men der er håb forude. Aktiviteten har ikke været så stor i 2007 alle har jo brokket sig over den regnfulde sommer. SIF Århus Faldskærmsudvalg skal afvikle 2008 DMI Forbundsmesterskab i Faldskærmsudspring den 15. og 16. april, med den 17. som reservedag. Planlægning er på plads og de nødvendige skrivelser afsendt. Ligeledes er alle aftaler ved Fighter Wing Skrydstrup på plads, så som tårnkontrol, fuel, indkvartering, fly leje, dommer og videospringer m.v.. Det eneste som vi ikke har kunnet lave aftale om, er ja, vejret, så vi kan kun håbe. Svømmeudvalgets beretning af Steen Munksgaard: 10 aktive medlemmer. Der svømmes på motionsbasis. Reklame på opslagstavlen har givet flere medlemmer. Marineidræt 2/ side 16

17 Badmintonudvalgets beretning, afbud fra Susanna Graabæk: Sæsonen 2007/08 startede det nye år med planlægningen af Landsmesterskab 2007, der blev afholdt i AB-hallen d. 12. maj. Det var et vellykket stævne med omkring 60 deltagere fra de 3 SIF Badminton udvalg, København, Frederikshavn og Århus. SIF Århus Badminton udvalget har mistet en del medlemmer bl.a. grundet fraflytninger, arbejdstravlhed, etc. Vi ændrede vores tirsdags spilledag til torsdag for at imødekomme et medlems ønske. Dette vil nok blive ændret tilbage til tirsdag igen i næste sæson, da det er den dag de fleste ønsker. 2007/08 sæsonen er snart slut. AB-hallen lukker den 1. maj. Men inden da skal Landsmesterskabet 2008 afholdes på Holmen. Vi har 4 tilmeldte i år, hvilket er lidt under det sædvanlige antal. Næste sæson 2008/09 starter 1. september. Sportsfiskerudvalgets beretning afbud fra Niels C.K. Hansen. Bilag 1 Sejlsportsudvalgets beretning afbud fra Brian S. Jensen: Generelt har det været en ok sæson for SIF ARH sejlsport. SIF REX blev søsat den. 8. april og har været udlånt det meste af sommeren. (har selv stået for 14 dages sommerferie i den 2 voksne, 2 børn og en hund) Deltog desværre ikke i FYN rundt, da det var svært at skaffe besætning. Er pt. på land med påsat vinter presenning. Klargøring starter slutning af marts - søsættes 4. april Golfudvalgets beretning ved Torben Kjærulff: Udvalget har i 2006 bestået af 17 medlemmer. Det er næsten en fordobling if Vi har fået tilkendegivelser om indmeldelse i det nye år, så vi håber på at nå 20 medlemmer i Vi havde planlagt et standardprogram med fire lokale matcher og deltagelse i Værns fælles match, SIF mesterskab og DMI. Der kom dog heldigvis flere spændende aktiviteter til i løbet af sæsonen. Som noget nyt forsøgte vi at gennemføre en træningssamling i Århus Ådal Golfklub. Tre medlemmer fik værdifuld træning og denne aktivitet vil vi strukturere i den kommende sæson. I den første del af året gennemførte vi desværre kun en SIF ÅRH match. Det var til gengæld en dejlig golfdag i Århus Golfklub. Da det var tidligt på sæsonen var spillet lidt rustent, men hvad betyder det, når man igen kan spille på sommergreens efter en at for laaang vinterpause. Værnenes Match blev i år flyttet til Skanderborg Golfklub. Undertegnede er kommet med i planlægningen, og det er mit ønske at denne match flytter rundt på forskellige baner på Fyn og i trekantsområdet. Marineidræt 2/ side 17

18 Det giver dels forskellige oplevelser og dels muligheden for at få flere med fra yderområderne. Vi havde fem deltagere med, men igen i år var spillet desværre ikke nok til, at vi - sammen med resten af søværnet - kunne hjemtage pokalen. Sommermatchen i Hedensted blev desværre aflyst, men derefter tog golfen virkelig fat. Vi afholdte en hyggelig match i Mollerup mod ABSALON if. deres deltagelse i Tall Ship Race. Vanen tro sendte vi repræsentanter til Korsør i begyndelsen af august for at deltage i SIF mesterskabet. I år var vi fire af sted fra SOK. Efter en lille familiedyst var det igen Christopher Kjærulff, der løb med mesterskabet i herrerækken. På en dejlig sensommerdag mødtes vi på Himmelbjergets Golfbane. Vi havde endda et par gæster med fra Frederikshavn. Henrik Skovhus var flyvende og løb med sejren. I år skulle vi ud på en længere rejse for at komme til DMI. Det blev afholdt på Bornholm på RØs to baner. I år var vi helt med fremme i Herre Ung senior. Torben Kjærulff førte efter 1. dag med Henrik Skovhus på 2. pladsen. Det blev ændret på 2. dagen, så Henrik blev en flot vinder med Torben på 2. pladsen. Vi vandt dermed også holdturneringen. I overensstemmelse med rotationsønsket blev Kalø Golfklub besøgt i.f.m. vores Strygematch. Desværre var tilslutningen til denne match beskeden, men vi fik dog spillet, spist og overrakt præmier. Christopher Kjærulff blev årets klubmester. Som noget nyt er der opstartet et uofficielt militært landshold. Henrik Skovhus og Torben Kjærulff kvalificerede sig til holdet. Vi deltog i et par træningssamlinger, og efter hårdt arbejde lykkedes det - bl.a. med SIF ÅRH støtte - at samle de nødvendige midler til at deltage i CISM 2007 i Sun City i Sydafrika. Det var en kæmpe oplevelse. Se evt. Vi håber på, at holdet - fra bliver officielt, og at vi fortsat kan have spillere med fra SIF ÅRH. Skydeudvalget i standby c. Regnskab v/kasserer Flemming Pallesen roste udvalgsformændene for deres regnskab. c.1. Budget v/flemming Pallesen Flemming har fået budget fra golfudvalget, ellers bruges det fra forrige år vi har fået tildelt kr. fra fællesudvalget. Flemming pointerede at regnskab skal afleveres senest 15. januar. Budgettet skal foreligge i oktober året før. Marineidræt 2/ side 18

19 Resultatsopgørelse for SIF Århus 2007 Indtægter Udgifter Driftstilskud SIF ÅRH ,25 Kasserer ,31 Driftstilskud Faldskærm 3.393,75 Faldskærmsudvalg 4.393,75 Driftstilskud Svømmer 4.510,00 Svømmeudvalg 6.760,00 Driftstilskud Sportsfisker 6.000,00 Sportsfiskerudvalg 7.286,10 Driftstilskud Sejlsport 5.000,00 Sejlsportsudvalg 6.929,52 Driftstilskud Badminton ,00 Badmintonudvalg ,20 Driftstilskud Cykel 2.000,00 Cykeludvalg 4.390,95 Driftstilskud Golf ,00 Golfudvalg ,00 Driftstilskud Skytter 0, ,00 Særkontingent 903,30 Faldskærm Særkontingent Svømmer 2.300,55 Særkontingent 2.650,00 Sportsfisker Særkontingent Sejlsport 3.777,00 Særkontingent 6.802,67 Badminton Særkontingent Cykel 1.600,00 Særkontingent Golf 4.050,00 Særkontingent Skytter 0,00 Renteindtægt SIF ÅRH 17, ,26 Indtægter i alt ,26 Udgifter i alt ,83 Beholdninger primo ,35 Beholdninger ultimo 7.920,78 Balance , ,61 Birgitte Vagnholm Orla Christoffersen Flemming Pallesen Sten Rørbæk Jensen revisor revisor kasserer formand d. Behandling af forslag: ingen indkomne forslag e. Fastsættelse af særlige kontingenter. ingen forhøjelse af kontingenter f. Valg af bestyrelse og suppleanter. Formand: Steen Rørbæk Jensen - på valg, blev valgt Næstformand: Lars R. Stenholdt er foreslået, blev valgt Kasserer: Flemming Pallesen - på valg, genopstiller, blev valgt Sekretær: Kirsten Skou - ej på valg B-medlem: Niels C.K. Hansen er foreslået, blev valgt B-suppleant: Henrik B. Nielsen er foreslået, blev valgt B-suppleant: Steen Munksgaard - ej på valg g. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor: Birgitte Vagnholm, ej på valg Revisor: Orla L. Christoffersen på valg, blev valgt Revisorsuppl.: Keld Hentze er foreslået, blev valgt h. Eventuelt Marineidræt 2/ side 19

20 Flemming Pallesen anmodede om at udvalgsformændene sendte indlæg til marineidræt, der skal sendes en artikel om året pr. udvalg. Flemming Pallesen foreslog at medlemsregistrering kunne varetages ved et Excel regneark. Der afholdes Landsmøde i Sødalsparken i Århus den 23. april Der afholdes DMI repræsentantskab den 12. april på Høvelte Kaserne. Torben Kjærulff foreslog at man gør en indsats for at få flere familiemedlemmer med. Der arbejdes i fællesudvalget på en ny SIF struktur, bl.a. for at spare og imødegå nye tider. Der blev spurgt om børnebørn kan være medlem af SIF, jf. DMI regler. Til sidst holdt Formanden en tale, hvor Torben Kjærlulff blev indstillet til SIF sølvemblem - bilag 2 Sekretær SIF ARH Kirsten Skou Marineidræt 2/ side 20

SIF ÅRH GENERALFORSAMLING DEN 17. marts 2010

SIF ÅRH GENERALFORSAMLING DEN 17. marts 2010 SIF ÅRH GENERALFORSAMLING DEN 17. marts 2010 FM, Flemming Pallesen bød velkommen, a. Valg af dirigent. Søren Madsen fra FU blev valgt med akklamation. Søren Madsen konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

1 - FEBRUAR 2009 66 ÅRGANG

1 - FEBRUAR 2009 66 ÅRGANG 1 - FEBRUAR 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFAFDELINGEN Foreningens hjemsted er: Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent. Referat fra generalforsamlingen 2016 i BRT Golf Klub Søndag den 27. november 2016 kl. 10.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

1 - MAJ 2015 42 ÅRGANG

1 - MAJ 2015 42 ÅRGANG 1 - MAJ 2015 42 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING Formand: Klaus Hjorth Bredekærs Vænge 121 2635 Ishøj Tlf. 4130 9818 Privat: Klaus.hjorth@mil.dk FIIN: d24-k2-tkbf SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

1 - FEB 2010 67 ÅRGANG

1 - FEB 2010 67 ÅRGANG 1 - FEB 2010 67 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

2 Maj 2007 64. Årgang

2 Maj 2007 64. Årgang 2 Maj 2007 64. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christiansen Vedbyholm 65

Læs mere