AUGUST ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUGUST 2010 61. ÅRGANG"

Transkript

1 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST ÅRGANG

2 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 2 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris Næstformand samt Hegn og Hæk: Dennis Møller-Andersen Ahornparken 8 mobil: Hørsholm Sommerhus: Bellisvej 10 Kasser: Gerd Espenhain Bøwig Hjortevej 42, 3630 Jægerspris mobil: Bestyrelsesmedlemmer : Fællesarealer: Bjarne Steenstrup Kirketorvet 5 01 tv., 2820 Gentofte mobil Sommerhus: Hjortevej 70 Sekretær: Susan Lenz Hannelundsvej 18, mobil: Rungsted Kyst Sommerhus: Fjordstien 2C Dræn: Gert Bædkel Møllevej 9, 3600 Frederikssund mobil: Sommerhus: Alholmvej 10 Veje: Finn Sørensen Katrinedalsvej 50 st Vanløse mobil: Sommerhus: Nattergalevej 4 BÅDELAUG Hornsved Bådelaug Syd (v/hjortevej) Formand: Keld Droob Gl. Kulhusvej 96, 3630 Jægerspris Hornsved Bådelaug Nord (v/fjordslugten) Formand: Jan Steffen Amagerbrogade th., 2300 København S Sommer: Strandvej 84 FREDERIKSSUND KOMMUNE Rådhuset: Torvet 1, 3600 Frederikssund Hjemmeside: Skovens vandværk: Frederikssund kom. i åbningstiden udenfor åbningstiden Skorstensfejermester: Søren Bryde, Kirkevænget 9, Jægerspris Håndkøbsudsalg: Dagli`Brugsen, Kulhuse Dong Energy Kundeservice, Nesa Alle 1, 2820 Gentofte Nærmeste politimyndighed: Frederikssund Politistation Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund 114 Alarmering: Ambulance, brand eller politi 112 Jægerspris lægecenter: Parkvej 3 A, 3630 Jægerspris Vagthavende læge (akut) Lægevagten HORNSVED BLADET: Udsendes gratis til alle grundejerforeningens medlemmer. Andre kan tegne årsabonnement på bladet ved at henvende sig til foreningens kasserer. Prisen udgør for tiden kr HJEMMESIDE: INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Iver Juhl Redaktør & annoncer: Gerd Bøwig Web-master: Lars Mann Pedersen DEADLINE: Læserbreve m.m. sendes til redaktøren, sidste frist for indsende af stof til Hornsved Bladet nr , er den 1. februar PRODUKTION: CebraEstate ApS

3 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 3 HORNSVED BLADET 3 Kære læser af Hornsvedbladet Af Iver Juhl Hovedindholdet i dette nummer af Hornsved Bladet 2010 er referat fra den afholdte generalforsamling. Indkaldelsen blev som vanligt bragt i Hornsvedbladet, det var ude ca. 6 uger før generalforsamlingen. Der var intet sprængstof på dagsordenen, hvilket formentligt er en af årsagerne til, at der kun var mødt 37 stemmeberettigede, heri indregnet 7 bestyrelsesmedlemmer. Til posten som dirigent, havde bestyrelsen foreslået Erik Rasmussen, Lærkevej 7. Han blev valgt med akklamation. Erik demonstrerede også i år en rigtig god, rolig og kvalificeret måde at lede os gennem generalforsamlingen. Det vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige Erik tak for. Bestyrelsen aflagde beretning, og de stillede spørgsmål viste, at der er fokus på dræn og forbuddet mod afbrænding af haveaffald. Disse emner vil jeg gerne knytte nogle bemærkninger til. Drænene er ved at være nedslidte. Der skal skiftes flere brønde, og der skal formentlig også lægges nye drænrør. Jeg har været rundt i området efter skybruddet i juni, og har konstateret, at flere af medlemmernes grunde står under blankt vand. Dette skyldes 2 ting. For det første ligger disse grunde på mosejord. I begyndelsen af 1950 var miljølovgivningen mindre restriktiv, og man tillod Hedeselskabet at afvande moser til sommerhusgrunde og godkende disse grunde til salg til sommerhuse. Nogle parceller ligger så lavt, at de oversvømmes, når regnvand løber fra de højere liggende parceller til de lavest liggende. Drænene er dimensioneret efter den gennemsnitlige nedbør i 50érne. Som bekendt har klimaet ændret sig, og der falder langt mere nedbør end tidligere. Mere end 50 år slid samt en mindre dimensionering medfører, at drænene ikke kan følge med i sær i forbindelse med skybrud. 6. og 7. juni passerede et lavtryk med et tilhørende frontsystem med mange regnbyger ind over landet. Lavtrykket valgte at anvende omtrent samme bane som charterflyene fra sydens varme og sol. Ind over landet ved Als, ad en nordøstlig kurs over Fyn og over Sjælland fra Korsør mod Helsingør. Der faldt i Nordsjælland og Næstved på dette døgn op til 50 millimeter, hvilket svarer til en hel måneds regn. På en gennemsnitlig parcel svarer denne nedbør til ca. 80 tons vand på hver parcel. Dette forsvinder ikke lige på et øjeblik fra overfladen, og hæver samtidigt grundvandsspejlet. Selvom det ikke er rart at have en sø på grunden, må man afvente den naturlige afledning. Drænene arbejder de INDHOLD I DETTE NR. Formanden har ordet... side 3 Det kan være svært at være i en bestyrelse... side 8 Referat fra generalforsamling... side 9 Information om kontingent... side 18 Genbrugspladserne... side 20 Generalforsamling side 22 Opskrift på en dejlig dag... side 23

4 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 4 4 HORNSVED BLADET Vi er specialister i salg af fritidshuse og -grunde i Kulhuse Kontakt os på tlf: Ring for en gratis og uforbindende vurdering! Estate Mæglerne Peter Frølich Hovedgaden Jægerspris

5 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 5 HORNSVED BLADET 5 fleste steder som de skal. Målt i tid alene ud fra kapaciteten på drænene, skulle det tage en måned at aflede, men heldigvis går det hurtigere. Der går normalt 3 til 4 dage til vandspejlet er faldet til normalt niveau efter et skybrud. Bestyrelsen har fået mange henvendelser efter skybruddet. Nogle steder fra grundejere, hvor der ikke er dræn. Her er der tale om et forhøjet grundvandsspejl, hvor vandet synker gennem 3 til 4 dage. Før du ringer til bestyrelsen er det en god ide at holde øje med vandstanden på grunden. Hvis den viser tegn på at falde, er drænene i orden og vandet vil forsvinde. Bestyrelsen har forstået på generalforsamlingen, at dræn har højere prioritering frem for asfaltering. Vi vil se ind i det. Finde ud af hvordan udgiften til drænfornyelse skal fordels mellem de pågældende parceller og den samlede grundejerforening. Dertil vil vi indhente tilbud. Fra centralt hold har man ønsket at beskytte miljø og naboer mod sod og røg fra afbrænding af affald. Man har derfor skærpet lovgivningen, således at det er blevet forbud at brænde også haveaffald. Der henvises til genbrugspladsen. Ikke alle har adgang til bil og trailer. Jeg skal derfor opfordre naboerne til at hjælpe hinanden med at få affaldet kørt bort. Som eneste alternativ er storskraldordningen, der kun i begrænset mængde kan medtage haveaffald. Forbuddet mod afbrænding af haveaffald er funderet i dansk lovgivning. Foreningens vedtægter er ændrede, således at afsnittet vedr. afbrænding i tønde er taget ud. Bestyrelsen har på generalforsamlingen meldt ud, at en overtrædelse af forbuddet skal behandles af myndighederne og ikke af bestyrelsen. Ønsker man at anmelde ulovligt afbrænding af haveaffald skal dette ske til Frederikssund Kommune. Generalforsamlingen behandlede 3 forslag fra et medlem. Ved de gennemførte afstemninger faldt 2 forslag. Bestyrelsen skal fortsat arbejde videre med etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Beslutning om at bestyrelsen fortsat skal arbejde med dette forslag blev med et lille flertal. 13 stemte for og 7 mod. 17, herunder bestyrelsen, valgte hverken at stemme for eller imod. Havde bestyrelsen stemt imod var forslaget faldet. Det gjorde bestyrelsen imidlertid ikke, bl.a. af hensyn til at sagen havde generalforsamlingens opmærksomhed, og der bør derfor tilvejebringes flere kendsgerninger. Nordsjællands Politi har en særlig afdeling vejkontoret, der behandler alle forhold i relation til veje. På de sidste møde i kontaktudvalget mellem Sommerhusgrundejerforeningerne og Frederikssund Kommune, redegjorde politiet for de krav, der stilles, for at der må udføres hastighedsdæmpende foranstaltninger. Der er blandt andet krav om etablering af belysning udfor en vej chikane Det lægges til etableringen af foranstaltningen og dertil kommer udgift til strøm og vedligehold. Vi skal overveje, om vi ønsker belysning. Vi bør også forhøre os hos fremtidige berørte grundejere, om de vil være kede af belysning om aftenen og om natten ind over deres grund. Udgiften for etablering af vejbelysning kun ud for hvert bump kendes ikke. Det bliver dyrt, bl.a. fordi der skal der etableres et særligt strømudtag med måler osv. til hvert lampested. Der ligger en del penge i det og spørgsmålet er, om vi ønsker disse tiltag og om vi ikke i stedet skulle overveje en kampagne mod at køre for hurtigt på vores små, smukke fællesveje. Desværre er det ikke første gang at sagen om chikaner tages op. Jeg skal derfor igen gøre opmærksom på at farten altid skal afpasses efter forholdene, og at der er højrevigepligt i vores område. Det betyder, at man skal kunne holde tilbage for trafik fra højre, også i T kryds. Alle vores veje er lige værdige, der er IKKE i kryds markeret med hajtænder, at nogle veje er hovedveje. Før passage af kryds skal hastigheden ned, såle-

6 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 6 6 HORNSVED BLADET des at man kan orientere og muligt stoppe for trafik fra højre. Følges denne regel er der ikke behov for chikaner i vores område. Generalforsamlingen blev afsluttet med valg. De bestyrelsesmedlemmer, der ønskede genvalg, blev valgt med akklamation. Et medlem ønskede ikke genvalg. I stedet blev Finn Sørensen nyvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen har ændret fordeling af opgaver mellem sig. Bestyrelsen har konstitueret sig med en vejformand (Finn Sørensen), drænformand (Gert Bædkel), formand for vedligehold af fællesarealer (Bjarne Steenstrup), servitutformand (Dennis Møller Andersen) og sekretær (Suzan Lenz). For at gøre listen over bestyrelsesmedlemmer fuldstændig har medlemmerne på generalforsamlingen valgt formand (Iver Juhl i år) og kasserer(gerd Bøwig sidste år). Blandt de fremmødte var der ingen der ville påtage sig hvervet som kasserersuppleant, og der kunne heller ikke findes en, der ville påtage sig hvervet som bestyrelsessuppleant. Fundamentet for bestyrelsesarbejdet er dels et økonomisk grundlag, der sikres gennem opkrævning af kontingent, dels at nogle af medlemmerne frivilligt vil tage en tørn som bestyrelsesmedlem eller suppleant. Fundamentet slår revner, når der ikke kan findes medlemmer, der vil påtage sig et bestyrelsesarbejde, eller som suppleant indgå i bestyrelsen ved forfald. Vi har i bestyrelsen drøftet, hvad vi kan gøre, for at skabe mere interesse for arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen leder foreningens virksomhed. Vi pålægger os ikke et tvangsarbejde. Hermed mener jeg, at bestyrelsesmedlemmerne ikke skal udføre arbejder, f.eks. vedligeholde fællesarealer eller dræn. Vi iværksætter arbejderne ved en entreprenør. På generalforsamlingen anmodede jeg dirigenten om at undersøge, om der var interesse for Hornsved Bladet. Der var på generalforsamlingen et flertal for, at bestyrelsen fortsat skal udgive et blad. Jeg tager dette som generalforsamlings anerkendelse af bestyrelsens arbejde med at udgive bladet. Dette er det sidste nummer af Hornsved Bladet for Det er varmt og sommer, men sidst på året kommer vinter og kulde. Husk at lukke for vandet, inden du forlader sommerhuset for vinteren. Der er eksempler på, at medlemmer har en regning på mange tusind kroner samt et ødelagt hus, fordi man ikke brugte få minutter på at lukke for vandet. Vær opmærksom på, at vandmåleren skal aflæses i december. Når vand og hus lukkes af for vinteren, kan aflæsningen foretages og indberettes til Frederikssund Kommune. Det er ærgerligt, at skulle køre helt herop alene for at aflæse en vandmåler. Med det nummer varsles også den ordinære generalforsamlingen for 2011, der bliver den 8. maj Se denne notits i bladet. Tilbage er alene at ønske grundejerne en rigtig god sommer. Næste nummer af bladet kommer ud omkring 1. marts 2011, hvor hovedtemaet vil være den ordinære generalforsamling i Iver Juhl

7 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 7 HORNSVED BLADET 7 Aut. VVS installatør & Blikkenslager Bo Rolsting Medlem af Dansk VVS Tilmeldt Q Kvalitetskontrol Tagrender - Zink - Kobber- Skiffer - Inddækninger Vandvarmere & Vandledninger Bad & Køkken Aut. VVS installatør & Blikkenslager Hilmar Andersen & Co v/ Bo Rolsting Lanternevej 2 Kulhuse 3630 Jægerspris Tlf Direkte Skovbruger Frans-Fagus B. B. Larsen Fældning af vanskelige træer Topkapning Rodfræsning Beskæring af træer og buske Flishugning af grene Arbejde med minigraver Rydning af store og små arealer Lyngerupvej 41 DK-3630 Jægerspris Tlf Mobil RABAT TIL PENSIONISTER Alt el-arbejde udføres i Deres fritidshus, såvel ny-installation som reparation og udvidelse af bestående installation til SÆRDELES RIMELIGE PRISER Vagttelefon mellem kl og efter kl A.B.H. Glas & Tømrermester ApS Termoruder Døre/Vinduer Lav-energiglas Forsikringsskader Tilbygninger/Tage Uforpligtende tilbud gives Statsaut. el-installatør E. Andersen Bil Tlf

8 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 8 8 HORNSVED BLADET DET KAN VÆRE SVÆRT AT VÆRE I EN BESTYRELSE Hvis man er venlig er man for familiær Hvis man er alvorlig, er man et surt opstød Hvis man er ung, ved man ikke noget som helst Hvis man er gammel, er man en mosgroet olding Hvis man drikker, er man en sut Hvis man ikke gør det, er man en hængemule Hvis man vil have love og regler overholdt, er man et pernittengryn Hvis man ikke gør det, er man sløset Hvis man holder øje med tingene, er man spion Hvis man ikke gør det, er man ligegyldig og efterladende Man skal være: - tålmodig som en engel - tykhudet som en flodhest - snu som en ræv - modig som en løve - blind som en muldvarp - tavs som grav Kort sagt: - man skal vide alt, - se alt, - intet sige - men alligevel klare alt Det er en selvfølge: - At man altid arbejder gratis udfra et idealistisk synspunkt - At man ikke skal vente tak, hvis man har gjort noget godt - At det jo kun er en pligt - At man får skældud, hvis bare en lille ting går galt Men alligevel MAN LADER SIG VÆLGE OG TAGER EN PERIODE MERE Gerd Bøwig

9 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 9 HORNSVED BLADET 9 Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 2. maj 2010 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen. Iver præsenterede de enkelte medlemmer i bestyrelsen og gjorde rede for, hvilke roller de enkelte medlemmer har haft i det forløbne år i bestyrelsen. Herefter gik Iver over til dagsordenen. 1. valg af dirigent: Bestyrelsen indstillede, at Erik Rasmussen, Lærkevej 7, blev valgt som dirigent. Forsamlingen havde ikke andre forslag, og Erik Rasmussen blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at GF var lovligt indkaldt via bladet med mindst 14 dages varsel. Der var ikke fra forsamlingen nogen indsigelser. Dirigenten konstaterede, at der var 37 fremmødte stemmeberettigede, og at alle medlemmer havde fået stemmesedler. 2. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt uden rettelser eller tilføjelser. Dirigenten oplyste forsamlingen om, at det andet af de indkomne forslag under punkt 8 ville blive behandlet som 3 forslag, som det fremgår af forslagets sammensætning; forslaget er trykt i bladet. 3. Godkendelse af forretningsordenen: Forretningsordenen blev omdelt og taget til efterretning af forsamlingen. Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at vedtægterne ændres, således at forretningsordenen ikke skal godkendes på hver generalforsamling. 4. Nedsættelse af stemmeudvalg: Bord 1: Susanne Drøhse Bord 2: Liselotte Berring Bord 3: Jørgen Asgersen bord 4: Birgit Kristensen Bord 5: Steen Andersen 5. Bestyrelsens beretning herunder beretninger fra nedsatte udvalg: 5 a: Formandens beretning ved Iver Juhl: Generel del Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen i Der er i disse møder indeholdt et konstituerende møde, hvor udvalgsposter er fordelt blandt bestyrelsesmedlemmerne, samt en Workshop (WS), hvor bestyrelsen har drøftet hvorledes den vil arbejde og fordele arbejdsopgaverne. Diverse dokumenter som bestyrelsesarbejdet hviler på, herunder kasse- og regnskabsregulativ og forretningsordenen for bestyrelsesmøder er gennemgået. Der er udarbejdet en forretningsorden for generalforsamlingen. Kort efter generalforsamlingen 2009 udtrådte næstformandens af bestyrelsen. Den resterende del af bestyrelsen, besluttede at fortsætte arbejdet. Da bestyrelsen jf. vedtægterne ikke kan konstituere sig selv med næstformand, indtrådte bestyrelsessuppleant Gert Bædkel som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen tog til efterretning, at der alene kan gennemføres møder, når formanden er til stede og har kunnet forestå bestyrelsesarbejdet. Sager og påbud Bestyrelsen har kontaktet Frederikssund Kommune for at afklare hvilken støtte, bestyrelsen kunne få af kommunen i forbindelse med medlemmernes eventuelle overtrædelse af foreningens vedtægter. Frederikssund Kommune gjorde det klart, at kommunen ikke har ressourcer til at bidrage i forbindelse med at rejse disse sager. Vi kunne derfor ikke få medarbejdere fra kommunen ud til åstedet med henblik på at få faglig støtte. Efterfølgende forberedte og rejste bestyrelsen 5 sager over for kommunen. Det viste sig desværre, at det er vanskeligt at rejse en sag, således at der er tale om vindersager. Kommunen vil ikke foretage sig noget i en sag, såfremt sagen skønnes ikke at kunne holde i retten. Dette skyldes, at kommunen skal betale sagsomkostninger såfremt

10 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side HORNSVED BLADET sagen tabes, men værre, tabes en sag, skaber den præcedens. Det betyder, at lignende sager ikke kan rejses fremover. De 5 rejste prøvesager var enten ikke tilstrækkeligt belyste, eller sager, der ikke vurderes at kunne vindes, hvorfor kommunen ikke tog sagerne op. Derfor har kommunen ikke foretaget sig yderligere. Kontingentopkrævning Bestyrelsen har drøftet de forholdsvis store afskrivninger, vi har på kontingenter til medlemmer, der ikke betaler. Hvis en parcel går på tvangsauktion, mister vi vort tilgodehavende, og skal også betale for sagens omkostninger. Det skyldes, at gæld til en grundejerforening anses som gæld til privat, hvorfor vi står sidst i køen. Det er sjældent, at salg på tvang indfrier hele gældsposten. Bestyrelsen har valgt at anlægge sager om kontingentrestance hos vores advokat, selv om der ville være et forudsigeligt tab. Dette skyldes, at betaling af kontingent er grundlaget for grundejerforeningens virksomhed. Denne konsekvente linje har medført, at alle tidligere dårlige betalere nu er luget ud. Det er derfor ærgerligt, at vi har måttet konstatere, at 11 grundejere er i førstegangs restance med 1. rate i Efter udsendelse af rykkerskrivelser har 1 efterfølgende betalt. I tilknytning til kontingent vil jeg også nævne, at regnskabet for 2009 er aflagt og tiltrådt uden bemærkninger fra begge vores revisorer. Bådelaug Bestyrelsen har på ny drøftet de 2 bådelaug. I henhold til vores vedtægter skal bådelaugene fremsende regnskab og medlemslister til Hornsved Grundejerforening. Bådelaugene har egne bestyrelser og arbejder uafhængigt af grundejerforeningen. Vi har rykket for materialet og ser frem til at få det snarest. Bådelaug Syd har efter henstilling lagt stabil på Hjortevej langs stranden på den del af vejen, som benyttes til transport af bådene. Frostskader I vinterens løb har bestyrelsen fået flere henvendelser om sprængte vandrør. Vi har formidlet kontakt til grundejerne. Desværre har nogle grundejere i denne forbindelse mistet store værdier og må se frem til en stor regning for vand. Kontaktudvalget med Frederikssund Kommune Hornsved Grundejerforening har fortsat den koordinerende rolle i forhold til kontaktudvalget med Frederikssund Kommune. På mødet 22. april drøftede vi affaldsbekendtgørelsen. Fra 1. januar har det været forbudt for private i sommerhusområderne at afbrænde haveaffald. Forbuddet mod afbrænding følger af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar Der er tale om dansk lovgivning, det er ikke bestyrelsen eller Frederikssund Kommune, der har forbudt afbrænding af haveaffald. Bestyrelsen ser ikke anden udvej end i foreningens vedtægter at fjerne tilladelse til afbrænding, således at paragraf 12, stk.10 udgår, idet området reguleres af dansk lov. Som i andre tilfælde af overtrædelse af dansk lovgivningen skal man anmelde evt. overtrædelse til myndighederne. Overtrædelse af forbuddet mod afbrænding skal anmeldes til forvaltningen for Teknik og miljø i Frederikssund Kommune. På kontaktudvalgsmødet gav politiet en orientering om hastighedsdæmpende foranstaltning og chikaner. Bestyrelsen kan fremsætte forsalg om chikaner til vejmyndigheden, der er Frederikssund Kommune. Denne lægger herefter spørgsmålet op til politiet. På mødet i kontaktudvalget præciserede politiet, at der for at kunne opstilles chikaner er krav om vejbelysning. Ikke solcelle-lamper, der i andre brugsøjemed kan karakteriseres som en hyggelig parkbelysning. For at blive godkendt af politiet kræver chikaner en godkendt vejbelysning, dvs. der skal opstilles master med skarpt lys. Ligeledes skal chikanen være typegodkendt. Politiet anbefaler de såkaldte skildpadder, der koster ca kr. stykket. Der medgår 2-3 skildpadder pr. chikane.

11 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 11 HORNSVED BLADET 11 Hornsved Bladet Bestyrelsen har drøftet behovet for fortsat at udgive Hornsved Bladet. Bladet udkommer årligt i 2 numre, ét der indkalder til generalforsamlingen og ét med referat fra generalforsamlingen. Med 2 bladudgivelser er det vanskeligt at bringe nyheder i bladet. Vi har i bestyrelsen drøftet behovet for et blad, når al information er tilgængelig på foreningens hjemmeside: De, der ikke har PC mv., kan f.eks. i medborgerhuset få adgang til PC og Internet. Nedlæggelse af bladet vil medføre, at indkaldelse til generalforsamling skal ses via hjemmesiden og f.eks. ved annonce i lokalavisen. Der vil ved denne fremgangsmåde blive en årlig besparelse på ca kr. stigende afhængigt af portoen. Disse penge kan vi nemt anvende til vedligehold af vej og dræn. Som jeg sagde, får bestyrelsen få henvendelser vedr. bladet. Vi kan derfor ikke vide, hvorledes medlemmerne ser på bladet. Vi har til gengæld fået meget ros for vores hjemmeside også fra ejendomsmæglerne, der er glade for den information, de kan hente her. Bestyrelsen skal derfor anmode dirigenten om efter aflæggelse af beretningen, at undersøge - ved en ikke forpligtende tilkendegivelse Kan Hornsved Bladet udgå? Hermed sluttede Iver Juhl sin formandsberetning. 5 b: Beretning fra Vedligeholdelsesudvalget ved Gerd Bøwig: Dræn 2009 har været et meget stille år i vedligeholdelsesudvalget, der har ikke været de store problemer med drænene, de har løbet som de skulle. Jeg vil gerne opfordre de grundejere som har tilløb til drænene på deres grund at renset indløbet op for blade og slam så vandet kan løbe frit, de fleste steder er der sat hønsenet op til opsamling af blade og grene, så det burde være nemt at gå til. I november måned var jeg en tur rundt i området for at tilse drænene inden vinteren og konstaterede, at der på Gransangervej/Skolevej var en begyndende sø i en have, slamsugeren kom og rensede op og i dette tilfælde var det nødvendigt, at køre både slam og sand væk, det har jeg ikke opleveret før i min tid som vedligeholdelsesformand, så det fortæller lidt om hvor sårbare vores dræn er og vigtigheden af at der jævnligt bliver renset op. Drænene blev spulet igennem inden sneen og frosten kom og lagde sig som en dyne over os. Kort for jul blev jeg kontaktet af en grundejer på Plantagevej om en sø i hans have og jeg var forbi og vi fik en snak om problemet. Jeg kunne på drænkortet se, at drænet løber videre til drænet der løber igennem Bautahøjparkens Grundejerforening. Jeg kontaktede derfor formanden i omtalte grundejerforening. Det viste sig, at Frederikssund Kommune havde tilsynet med deres dræn. Jeg mailede til Frederikssund Kommune hvor jeg beskrev problemet og fik svar, at de ville besigtige drænene d. 11/1-2010, så blev det vinter med sne og frost. Jeg var efterfølgende igen i kontakt med Frederikssund Kommune, hvor jeg efterlyste, hvor langt sagen var og fik oplyst, at der havde været å-mænd i området og de kunne oplyse, at der var problemer med drænet i Bautahøjparken og der ville blive foranstaltet en undersøgelse, søen er herefter meget langsomt begyndt at falde. Udover søen i haven på Plantagevej har jeg konstateret at søen på Damvej bliver fyldt op med haveaffald og søen på Pilevej er der sket jordopfyld, hvilket giver problemer længere nede i efterfølgende søer. Frederikssund Kommune er blevet informeret om sagerne. Vi har 3 hoveddræn som ligger i afgrænset områder. Der er desværre en del grundejere som fejlagtigt tror, at der ligger dræn over det hele i foreningens område, det gør der ikke. Nogle har vand på deres grund forår og efterår og kræver at drænet bliver spulet, men de fleste har slet ikke dræn liggende i deres område. Her er man altså nødt til at vente på at grundvandstanden sænker sig så forsvinder vandet for det meste. Nu er det sådan at vand gør som det selv

12 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side HORNSVED BLADET vil og alle de forrige bestyrelser har prøvet at tæmme vandets løb, men vand gør som det passer sig, der er ingen som er herre over vandstanden i jorden og i vores område må man forvente at grundvandet vil stige i de kommende år. Jeg har nævnt det før og er desværre nødt til det igen, at man ikke går og løfter på brønddækslerne i rabatterne, jeg har desværre konstateret at flere dæksler ikke ligger korrekt på brøndene og det gør det muligt for jord mm at løbe ned i vores dræn. Veje Jeg har i sommeren 2009 holdt møde med Pankas omkring asfaltering af foreningens veje. De har efterfølgende været i området og målt vejene op og udvalget har modtaget et 5-årigt tilbud for perioden Jeg fik oplyst, at vores veje var i en dårlig stand og Pankas var noget overrasket over den hurtighed vores veje nedbrydes. Nedenfor en forklaring hvorfor tilbuddet er blevet så meget dyrere set i forhold til tidligere år. Forklaringen fra Pankas: Tidligere har vi tilbudt at udlægge slidlag med kg/m 2 svarende til 2,5-3,5 cam. Denne lagtykkelse er i vort seneste tilbud hævet til kg/m 2 svarende til 3,5-4,5 cm. Denne øgede lagtykkelse vil have en forstærkende virkning på vejen samtidig med, at den vil medvirke til forsinkelse af revne gennemslag fra underliggende lag. For yderligere at forsinke revne gennemslag samt for, at gøre belægningen mere smidig har vi tilbudt slidlag med anvendelse af polymer modificeret bitumen, FlexPAN. Dette gøres ved at tilsætte kunst gummi i den varme bitumen som er det bindemiddel som binder asfalt massen sammen. Herved opnås to fordele; dels giver det modstand mod indtryksmærker på en varm sommerdag, dels giver det større fleksibilitet en kold vinterdag. Disse faktorer skulle alt andet lige give belægningen en længere levetid. Det resulterer som det ses desværre også i øget priser. Pankas mener med omtalte dyrere løsning på længere sigt vil foreningen få lavere omkostninger på vejene. Nu er vinteren slut og en stor del af vores veje har taget voldsomt skade af frosten, med dybe revner, nogle af vejene har ligefrem forskudt sig 1-2 cm midt på vejen, jeg fik at vide af Pankas at jorden var vandbærende og derfor forskød sig op. Hermed sluttede Gerd Bøwig sin beretning fra Vedligeholdelsesudvalget 5 c: Beretning fra servitutudvalget ved Dennis Møller-Andersen. Som det vel er de fleste af de tilstedeværende bekendt, afgik vores næstformand umiddelbart efter sidste års generalforsamling. Da næstformanden samtidig var formand for servitutudvalget stod bestyrelsen i den situation, hvor der skulle findes en ny formand for servitutudvalget, ligesom der skulle ske andre rokeringer i bestyrelsen. En sådan rokering tager selvfølgelig tid, og det endte med, at jeg påtog mig posten som formand for servitutudvalget. Den tid, der gik med formandsskifte, og med at komme ind i arbejdet, gjorde at vi i udvalget kom noget bagefter med de såkaldte servitutkørsler, hvor vi helst kører 1. kørsel inden udgangen af juni måned og 2. kørsel i ugerne 32 eller kørsel blev dog først afsluttet den 26. juli, og som følge af den sene 1. kørsel, faldt 2. kørsel også meget senere. Ved 2. kørsel blev det konstateret, at de fleste af de påtalte forhold var bragt i orden af grundejerne, og da det var blevet sent på sommeren, blev det besluttet ikke at udsende rykkere til de grundejere, der ikke havde efterkommet henstillingerne, men det er absolut ikke noget man som grundejer skal satse på i fremtiden. I forbindelse med den foretagne 1. kørsel, blev der udsendt ca. 60 breve til de grundejere, hvor servitutudvalget mente, at der var noget at påtale. Det var ofte klipning af hække, især på hjørner for at forbedre oversigtsforholdene på vores veje, der er meget smalle i forvejen. Det er jo kendt, at der er almindelig højre vi-

13 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 13 HORNSVED BLADET 13 gepligt på samtlige veje i grundejerforeningens område. Når jeg nu alligevel er ved vores veje, vil jeg minde om, at vejene ikke er motorveje, hvor man bare kan give bilen og knallerten uden lydpotte gas. Det er jo et fritidshusområde, hvor man gerne skulle kunne færdes trygt på vejene, ligesom børnefamilierne ikke skal være nervøse for at lade deres børn lege frit. Dermed ikke sagt, at børnene skal lege på vejene, men de skal kunne være trygge, selv om de forvilder sig ud på vejene. Et andet forhold, der gav anledning til påtale fra servitutudvalget, var de store træer, hvis grene hang så lavt og så langt ud over vejene, at der kunne opstå det problem, at f.eks. renovationsbilerne ikke kan komme under disse lavthængende grene, hvilket i sidste ende kan føre til, at de berørte veje ikke får afhentet renovation, og det kan ikke være i nogens interesse. Jeg vil her gøre opmærksom på, at der findes et regelsæt, der beskriver, hvorledes træer og hække ud til en vej skal være klippet og beskåret. Vi vil derfor også i år fokusere på oversigtsforholdene i vejkrydsene og de lavthængende grene. Der har også været et par sager, hvor jeg som formand har mæglet mellem nogle naboer, hvor der var opstået nogle uoverensstemmelser af forskellig art. Det er bedst når man kan tale sig til rette om tingene. Som nævnt i formandens beretning er al afbrænding af affald forbudt fra den 1. januar Servitutudvalget vil hermed opfordre grundejerne til at respektere dette forbud. Da vi nåede hen på efteråret faldt henvendelserne til servitutudvalget om dette og hint, hvilket er meget naturligt, når aktiviteten i området falder. Dette lave niveau holdt sig, indtil det blev rigtig vinter med blæsevejr og væltede træer til følge, ligesom der var en hel del henvendelser til servitutudvalget omkring sprængte vandrør, både udenfor men også i husene, med vandskader til følge. Disse henvendelser gav selvfølgelig en del arbejde, med at finde frem til de husejere, hvor der var sket skader, og selv om det ligger udenfor udvalgets arbejdsområde, så var de skadelidte glade for henvendelsen. Det er jo ærgerligt, at få fyldt sit hus med vand, ligesom der kan løbe mange kubikmeter vand ud af et sprængt vandrør, og vandet er jo dyrt. Som afslutning vil jeg gerne opfordre jer alle til, når nu i kommer tilbage til jeres huse at se en ekstra gang på hækken, er den for bred, hæmmer den oversigten i vejkrydsene, er træerne blevet så store, at grenene hænger for lavt og langt ud over vejen o.s.v. og hvis det er tilfældet så klip og beskær dem, det vil lette servitutudvalget for meget brevskriveri og portoen er jo heller ikke billig. Med dette vil jeg ønske jer alle en god sommer. 5.d: Diskussion af beretninger Herefter indledte dirigenten diskussionen af beretningerne. Svend Svendsen, Bogfinkevej 19 kommenterede på afbrændingen og spurgte, hvorfor det ikke var udmeldt tidligere. Forstod fra forsamlingen, at det var skrevet på nettet. Ville så gerne høre om sanktionsmuligheder. Om man evt. kunne kontakte brandvæsenet. Svend Svendsen kommenterede derefter på de udsendte 60 breve fra servitutudvalget. Spurgte hvorfor der ikke blev sendt breve til de samme, indtil der blev opnået resultat. Iver svarede, at bestyrelsen og kommunen ikke har vedtaget forbud om afbrænding. Forbuddet følger af bekendtgørelse fra Miljø og Energiministeriet. Kommunen havde forventet, ministeriet også påtog sig oplysningspligten; men det er ikke tilfældet. Iver Juhl havde bragt emnet op på mødet i kontaktudvalget, fordi det ikke klart fremgik af Frederikssund Kommunens hjemmeside, at afbrænding var forbudt. Kommunen har på Iver's opfordring opdateret deres hjemmeside. Bestyrelsen har ikke informeret, før der forelå en afklaring af forholdet. Iver udtrykte, at han forstod frustrationen, men at skytset skal rejses mod Folketinget.

14 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side HORNSVED BLADET Med hensyn til servitutudvalgets breve: bestyrelsen er aktiv med breve, de er utrættelige. Tonny Tanev, Engblommevej 17: Der er forhindringer på Bautahøjvej, er de i overensstemmelse med politiets vejledning? Herunder f.eks. med hensyn til belysningen. Iver: Kan ikke detaljerne, men gentager at chikanerne skal være lovlige. Blomsterkasser og solceller accepteres specifikt ikke. Derudover kender Iver endnu ikke alle detaljer for, hvad der skal til for at godkende chikaner. Susanne Drøhse, Markstien 2: Har drænproblemer ved sin parcel. Gerd: Problemet er, at naboen ikke vil være med. Gerd vil spørge kommunen. Susanne Drøhse har også rettet henvendelse til kommunen. Hans Kristiansen, Pilevej 5. Der er en brønd på Pilevej 7, der ikke trækker. Iver: Jeg vil ikke kommentere den specifikke sag, men blot oplyse, at bestyrelsen arbejder med sagen. Svend Svendsen: Vil gerne undlade at reparere vejene. Så ville vejene være smadret om 2-3 år. Anbefalede at bruge de kr. til noget andet. Iver: Det ville jo være fristende. Men, vi bestemmer ikke, hvordan vejene skal se ud. Vi har private fællesveje. Frederikssund Kommune bestemmer, hvordan vejene skal se ud. Kommunen er vejmyndighed og bestemmer suverænt, hvordan vejene skal se ud. Kommunen kan give os påbud om vedligeholdelse og efterkommer vi det ikke, kan kommunen sætte reparationen i gang for vores regning. Kommunen har her rigelige sanktionsmuligheder. Kommunen kan sætte vejarbejde i gang, hvis vi misligholder vejene, og sende regningen og de kan f.eks. tinglyse gæld på de enkelte parceller. Iver foreslog, at vi på en hensigtsmæssig måde fik udført vejarbejdet selv, frem for at blive sat under administration af Frederikssund Kommune. Hermed sluttede kommentarerne og de tre beretninger blev taget til efterretning. 6. Fremlæggelse af regnskab for 2009 til godkendelse. Regnskabet var udsendt med bladet og godkendt af revisorerne uden anmærkninger. Regnskabet blev forelagt af kasserer Gerd Bøwig med forklaring.: Der har været afholdt 2 revisionsmøder siden sidste generalforsamling, og som det har kunnet læses i Hornsved Bladet har det ikke givet anledning til bemærkninger. Foreningens tilgodehavende er bragt ned til et minimum, 2 grundejere har desværre mistet deres ejendom på tvangsaktion, hvilken har givet foreningen et tab på Ejendom 1 Tab af kontingent kr ,00 Advokat omkostninger kr ,50 Ejendom 2 Tab af kontingent kr ,00 Advokat omkostninger kr ,00 Det giver et samlet tab af kontingent på kr ,00 og samlet omkostninger på kr ,50 til advokaten. Ved yderligere rykkerskrivelser kom betalingen fra den sidste annoncør også i hus, så ved årets udgang var alle annoncer betalt. Foreningen har fået lige omkring kr i renteindtægt i Hornsved Bladet har givet et overskud på kr Kontingentopkrævning: 2010 er det sidste år hvor Frederikssund Kommune opkræver Hornsved Grundejerforenings kontingent via ejendomsskatten, da aftalen er opsagt med udgangen af Det betyder at kassereren i fremtiden selv vil stå for kontingentopkrævningen. Jeg har undersøgt forskellige muligheder og priser og har foreslået bestyrelsen, at vi i fremtiden benytter PBS. Frederikssund Kommune skulle have ca. kr om året og hos PBS vil det komme til at koste ca om året. Både jeg og de tidligere og nuværende revisorerne var ikke glade for at der blev bogført i Excel, derfor undersøgte jeg hvilken mulighed der så var, for at vi kunne bogføre forsvarligt. Mit forslag til bestyrelsen lød på Microsoft

15 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 15 HORNSVED BLADET 15 Dynamies C Light, programmet blev indkøbt til en pris på kr samt support & opdateringshjælp til en pris på kr samlet kr hvilket forklarer udgiften under diverse udgifter. Programmet blev taget i brug ved årsskiftet Regnskabet viser for 2009 et overskud på kr ,00 på administrationskontoen og et underskud på vedligeholdelseskontoen i 2009 på kr hvilket giver et samlet underskud i 2009 på der dækkes ved nedskrivning af egenkapitalen, Efter nedskrivning udgør egenkapitalen kr Forsamlingen godkendte regnskabet. 7. Fremlæggelse af budget for 2011 samt fastlæggelse af kontingent. Gerd forelagde budgettet for Budgettet var udsendt med bladet og blev vist på projektor til salen. Budgettet forudsætter en kontingentstigning på 100 kr. på grund af udgifter til veje. Erling Kristensen, Søvej 7: Hvor mange tilbud er der hentet ind til udbedring af vejene? Gerd: 2 tilbud, NCC var det andet tilbud. Der valgtes Pankas på grund af prisen samt kvaliteten. Niels Kristian Ingemannssøn, Isefjordej 21: Stigning på 12% til kørselsudgifter og til honorar til bestyrelsen. Iver: Vi synes ikke, vi hælder guld udover os selv. Der er øget honorar til de stigende aktiviteter, herunder specielt honoraropkrævning ved kassereren, som kommunen ikke længere forestår. Der blev på anmodning stemt om budgettet og den foreslåede kontingentstigning. Det blev vedtaget med 36 stemmer for og 1 imod. 8. Indkomne forslag. Først afstemning om bladet. Lone Mørk, Isefjordvej 15: Vil gerne beholde bladet. Ikke alle har internetadgang. Bladet sikrer, at alle får indkaldelse til GF. Synes også, det er rart at have bladet i hånden og kunne slå op i det. Iver: bestyrelsen ville gerne have denne menings tilkendegivelse. På bestyrelsens vegne takker Iver for tilkendegivelserne for at bibeholde bladet. 8 a: Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring. Forelægges af dirigenten. Forslaget er trykt i bladet. Det drejer sig om forfaldsdatoen for kontingent fra medlemmerne. Vedtægtsændringen er begrundet i, at kommunen ikke længere foretager opkrævningen. Ændringsforslaget blev vedtaget med over 75% af stemmerne, idet kun en stemte imod. 8 b: Fjernelse af tang på fællesarealerne. Tonny Tanev, Engblommevej 17: Motiverede sit forslag om tangfjernelse. Har oplevet mere tang siden købet af sommerhuset. Ønsker fast rydning efter behov. Iver udtrykte bekymring for økonomien og det praktiske ved at få udført bortkørsel. Bo Harslev, Alholmvej 4: Fortalte at tang ved havnen var forsvundet, da man kom for at fjerne det. Tang kommer og går. Susanne Drøhse: Kan kommunen rense? Birte Kaat, Jomsborgvej 15: Hvor er det, der skal køres? Dirigenten: Vil medlemmerne bruge penge på tangrensning? Pia Maansson, Hjortevej 56: I gamle dage gik medlemmerne på stranden og rev tangen sammen. Ole Winter Pedersen, Bellisvej 8: Synes det virker håbløst. Ingrid Skriver, Lærkevej 12: Vil gerne fjerne tangen. Jørn Larsen, Bogfinkevej 6: Synes at bestyrelsens forslag om at prøve een gang virker fornuftigt. Erling Kristensen, Søvej 7: Hvad med de gamle både? Torben Petterson, Søvej 38: Naturligt at der er tang. Sidder i byrådet i kommunen; det vil næppe være muligt, at få kommunen til at betale for tangrydning.

16 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side HORNSVED BLADET Suzan Lenz: Forespørger om bestyrelsen skal undersøge prisen. Susanne Møller Andersen: Svært at kende prisen. Dirigenten foreslår herefter på baggrund af diskussionen, at der stemmes om, hvorvidt der skal bruges penge på tangrensning. 7 stemmer for, en del flere imod. Forslaget falder hermed. 8 c: Vejbump til at dæmpe farten på vejene. Tonny motiverer sit forslag. Bilisterne kører for stærkt og børnene tænker sig ikke om. Lone Mørk, Isefjordvej 15. Bor ud for hastig trafik. De 25 km overholdes ikke. Vil gerne have en løsning. Svend Svendsen, Bogfinkevej 19: Synes det er et godt forslag. Susanne Møller Andersen: Kunne man låne digitalmålerudstyr fra politiet. Stærekasser. Lone Mørk, Isefjordvej 15: Byggematerialekørsel og renovation giver meget færdsel. Ønsker også hastigheden ned. Torben Petterson, Søvej 38: Bekræfter, at det er politi og vejmyndighed, der skal godkende. Tonny forslår, at bestyrelsen undersøger mulighederne og udgifterne. Lone Mørk, Isefjordvej 21: Foreslår vi holder os til forslaget om at låne fartmålere. Herefter foreslår dirigenten afstemning om, hvorvidt bestyrelsen skal bruge penge på projektet: 13 for og 7 imod. Dermed blev det vedtaget, at bestyrelsen arbejder videre med projektet. 8 d: Legepladser på strandarealerne. Dirigenten oplyser, at der i henhold til strandbeskyttelsen, ikke må etableres den slags anlæg indenfor 300 meter strandzonen. Forslagsstiller Tonny foreslår en arbejdsgruppe, økonomien kunne komme fra fonde. Iver oplyser, at der kræves dispensation og foreslår at Tonny samler et udvalg. Tonny vil gerne først høre, om der er interesse for at etablere et udvalg, der arbejder videre med det. Afstemning: 6 for, 21 i mod. Forslaget er faldet. 9. Valg til bestyrelsen. Formand Iver Juhl genopstiller. Genvælges for 2 år. Dennis Møller- Andersen vælges til næstformand for et år. Suzan Lenz genvælges for 2 år. Gert Bædkel genvælges for 2 år. Finn Sørensen, Nattergalevej 4 nyvælges til bestyrelsen for 1 år. Revisor Leif Bernth genopstiller og genvælges for 2 år. Kasserersuppleant blev ikke valgt. Valg til bestyrelsessuppleanter: Tonny Tanev nyvælges for 1 år. Bestyrelsessuppleant for 2 år blev ikke valgt. Alle blev valgt med akklamation uden modkandidater. 10. Evt: Pia Maansson, Hjortevej, spørger,om der er mulighed for at tvinge parcelejere til at rydde op eller lade dette arbejde udføre for medlemmets egen regning. Iver svarer, at vedtægterne er ændret og vi kan alene lade rabat klippe for medlemmets regning. Torkel Meyer, Strandvejen 52: Vil gerne have bekæmpet hyben roserne på fællesarealet. Gerd Bøwig: Vil sige det til dem, der slår fællesarealerne. Susanne Drøhse: Oplyser at bundfældningstank tømnings tiderne står på Frederikssund Kommunes Hjemmeside. Dirigenten sluttede og overgav ordet til formanden. Iver sagde tak til forsamlingen og afsluttede. Suzan Lenz, Sekretær, referent Erik Rasmussen, dirigent

17 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 17 HORNSVED BLADET 17 GLARMESTER HASSE Alt i glarmesterarbejde udføres Reparationer termoruder (også i busser) Forsikringsskader Autoruder Soltag AFDÆKNING EFTER INDBRUD! DØGNVAGT Medlem af Dansk Glarmesterforening Tlf NØRHAVEN JÆGERSPRIS

18 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side HORNSVED BLADET Information om ny måde for opkrævning af kontingent fra 2011 Som det blev oplyst på generalforsamlingen i maj måned har Frederikssund Kommune opsagt aftalen med Hornsved Grundejerforening om opkrævning af kontingent via ejendomsskatten med udgangen af Bestyrelsen har undersøgt flere muligheder for anden opkrævningsform og har besluttet, at kasseren selv skal opkræve kontingent fra 1. januar 2011 og at Hornsved Grundejerforening vil benytte PBS Betalingsservice web som er beregnet til bl.a. grundejerforeninger. Det blev samtidig vedtaget på generalforsamlingen at kontingentet fra 2011 kun skal opkræves 1 gang årligt. Det blev også vedtaget, at kontingentet forfalder d. 1. januar og har rettidig indbetaling d. 31. marts. Foreningens vedtægter er rettet i overensstemmelse hermed. Første gang Hornsved Grundejerforening selv udsender kontingentopkrævning på girokort vil være i februar måned 2011, som så skal betales senest d. 31/ Det vil være muligt at tilmelde sig PBS, således at kontingent opkrævningen vil kunne ses på ens betalingsoversigt i fremtiden. Bestyrelsen for Hornsved Grundejerforening anbefaler, at alle medlemmer tilmelder sig PBS. Det vil hjælpe medlemmer med at huske at betale opkrævningen og reducere omkostningerne. Da Hornsved Grundejerforening/kassereren nu selv skal stå for opkrævningen og holde medlems-listen ajour, er det af største vigtighed at medlemmer, som sælger deres hus eller flytter til anden adresse, hurtigst muligt giver kassereren besked enten via brev, mail eller bruger bagsiden af Hornsved Bladet. En korrekt adresseliste er forudsætning for fremsendelse af Hornsved Bladet og kontingent-opkrævningerne. Venlig hilsen Gerd Bøwig kasserer

19 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 19 HORNSVED BLADET 19 SNEDKER/TØMRERFIRMA A-BYG v/ HENRIK ANDERSEN VINDSKEDER TAGRENDER TERRASSER UDESTUER OMBYGNING ELLER TILBYGNING SOMMERHUSOVERVÅGNING Ring for uforbindende tilbud Tlf Biltlf Rågevej Jægerspris Værksted: Bautahøjvej 9

20 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side HORNSVED BLADET Genbrugspladser Genbrugs- og Modtagepladsen Nørhaven 8, 3630 Jægerspris Åbningstiderne: Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag Søndag Åbent påskesøndag og pinsesøndag Lukket alle øvrige helligdage, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Frederikssund Genbrugsplads Strandvangen 17, 3600 Frederikssund Åbningstiderne: Alle dage Åben påskesøndag og pinsesøndag Lukket alle øvrige helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Skibby Genbrugsstation Bronzeager 5, 4050 Skibby Åbningstiderne: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag og Onsdag lukket. Lørdag Lukket alle søn- og helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Genbrugsbutikker har åbent fredag og lørdag fra HUSK der må kun anvendes klare sække på genbrugspladserne.

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 3 NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: iver@hornsved-grundejer.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere