AUGUST ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUGUST 2010 61. ÅRGANG"

Transkript

1 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST ÅRGANG

2 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 2 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris Næstformand samt Hegn og Hæk: Dennis Møller-Andersen Ahornparken 8 mobil: Hørsholm Sommerhus: Bellisvej 10 Kasser: Gerd Espenhain Bøwig Hjortevej 42, 3630 Jægerspris mobil: Bestyrelsesmedlemmer : Fællesarealer: Bjarne Steenstrup Kirketorvet 5 01 tv., 2820 Gentofte mobil Sommerhus: Hjortevej 70 Sekretær: Susan Lenz Hannelundsvej 18, mobil: Rungsted Kyst Sommerhus: Fjordstien 2C Dræn: Gert Bædkel Møllevej 9, 3600 Frederikssund mobil: Sommerhus: Alholmvej 10 Veje: Finn Sørensen Katrinedalsvej 50 st Vanløse mobil: Sommerhus: Nattergalevej 4 BÅDELAUG Hornsved Bådelaug Syd (v/hjortevej) Formand: Keld Droob Gl. Kulhusvej 96, 3630 Jægerspris Hornsved Bådelaug Nord (v/fjordslugten) Formand: Jan Steffen Amagerbrogade th., 2300 København S Sommer: Strandvej 84 FREDERIKSSUND KOMMUNE Rådhuset: Torvet 1, 3600 Frederikssund Hjemmeside: Skovens vandværk: Frederikssund kom. i åbningstiden udenfor åbningstiden Skorstensfejermester: Søren Bryde, Kirkevænget 9, Jægerspris Håndkøbsudsalg: Dagli`Brugsen, Kulhuse Dong Energy Kundeservice, Nesa Alle 1, 2820 Gentofte Nærmeste politimyndighed: Frederikssund Politistation Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund 114 Alarmering: Ambulance, brand eller politi 112 Jægerspris lægecenter: Parkvej 3 A, 3630 Jægerspris Vagthavende læge (akut) Lægevagten HORNSVED BLADET: Udsendes gratis til alle grundejerforeningens medlemmer. Andre kan tegne årsabonnement på bladet ved at henvende sig til foreningens kasserer. Prisen udgør for tiden kr HJEMMESIDE: INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Iver Juhl Redaktør & annoncer: Gerd Bøwig Web-master: Lars Mann Pedersen DEADLINE: Læserbreve m.m. sendes til redaktøren, sidste frist for indsende af stof til Hornsved Bladet nr , er den 1. februar PRODUKTION: CebraEstate ApS

3 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 3 HORNSVED BLADET 3 Kære læser af Hornsvedbladet Af Iver Juhl Hovedindholdet i dette nummer af Hornsved Bladet 2010 er referat fra den afholdte generalforsamling. Indkaldelsen blev som vanligt bragt i Hornsvedbladet, det var ude ca. 6 uger før generalforsamlingen. Der var intet sprængstof på dagsordenen, hvilket formentligt er en af årsagerne til, at der kun var mødt 37 stemmeberettigede, heri indregnet 7 bestyrelsesmedlemmer. Til posten som dirigent, havde bestyrelsen foreslået Erik Rasmussen, Lærkevej 7. Han blev valgt med akklamation. Erik demonstrerede også i år en rigtig god, rolig og kvalificeret måde at lede os gennem generalforsamlingen. Det vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige Erik tak for. Bestyrelsen aflagde beretning, og de stillede spørgsmål viste, at der er fokus på dræn og forbuddet mod afbrænding af haveaffald. Disse emner vil jeg gerne knytte nogle bemærkninger til. Drænene er ved at være nedslidte. Der skal skiftes flere brønde, og der skal formentlig også lægges nye drænrør. Jeg har været rundt i området efter skybruddet i juni, og har konstateret, at flere af medlemmernes grunde står under blankt vand. Dette skyldes 2 ting. For det første ligger disse grunde på mosejord. I begyndelsen af 1950 var miljølovgivningen mindre restriktiv, og man tillod Hedeselskabet at afvande moser til sommerhusgrunde og godkende disse grunde til salg til sommerhuse. Nogle parceller ligger så lavt, at de oversvømmes, når regnvand løber fra de højere liggende parceller til de lavest liggende. Drænene er dimensioneret efter den gennemsnitlige nedbør i 50érne. Som bekendt har klimaet ændret sig, og der falder langt mere nedbør end tidligere. Mere end 50 år slid samt en mindre dimensionering medfører, at drænene ikke kan følge med i sær i forbindelse med skybrud. 6. og 7. juni passerede et lavtryk med et tilhørende frontsystem med mange regnbyger ind over landet. Lavtrykket valgte at anvende omtrent samme bane som charterflyene fra sydens varme og sol. Ind over landet ved Als, ad en nordøstlig kurs over Fyn og over Sjælland fra Korsør mod Helsingør. Der faldt i Nordsjælland og Næstved på dette døgn op til 50 millimeter, hvilket svarer til en hel måneds regn. På en gennemsnitlig parcel svarer denne nedbør til ca. 80 tons vand på hver parcel. Dette forsvinder ikke lige på et øjeblik fra overfladen, og hæver samtidigt grundvandsspejlet. Selvom det ikke er rart at have en sø på grunden, må man afvente den naturlige afledning. Drænene arbejder de INDHOLD I DETTE NR. Formanden har ordet... side 3 Det kan være svært at være i en bestyrelse... side 8 Referat fra generalforsamling... side 9 Information om kontingent... side 18 Genbrugspladserne... side 20 Generalforsamling side 22 Opskrift på en dejlig dag... side 23

4 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 4 4 HORNSVED BLADET Vi er specialister i salg af fritidshuse og -grunde i Kulhuse Kontakt os på tlf: Ring for en gratis og uforbindende vurdering! Estate Mæglerne Peter Frølich Hovedgaden Jægerspris

5 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 5 HORNSVED BLADET 5 fleste steder som de skal. Målt i tid alene ud fra kapaciteten på drænene, skulle det tage en måned at aflede, men heldigvis går det hurtigere. Der går normalt 3 til 4 dage til vandspejlet er faldet til normalt niveau efter et skybrud. Bestyrelsen har fået mange henvendelser efter skybruddet. Nogle steder fra grundejere, hvor der ikke er dræn. Her er der tale om et forhøjet grundvandsspejl, hvor vandet synker gennem 3 til 4 dage. Før du ringer til bestyrelsen er det en god ide at holde øje med vandstanden på grunden. Hvis den viser tegn på at falde, er drænene i orden og vandet vil forsvinde. Bestyrelsen har forstået på generalforsamlingen, at dræn har højere prioritering frem for asfaltering. Vi vil se ind i det. Finde ud af hvordan udgiften til drænfornyelse skal fordels mellem de pågældende parceller og den samlede grundejerforening. Dertil vil vi indhente tilbud. Fra centralt hold har man ønsket at beskytte miljø og naboer mod sod og røg fra afbrænding af affald. Man har derfor skærpet lovgivningen, således at det er blevet forbud at brænde også haveaffald. Der henvises til genbrugspladsen. Ikke alle har adgang til bil og trailer. Jeg skal derfor opfordre naboerne til at hjælpe hinanden med at få affaldet kørt bort. Som eneste alternativ er storskraldordningen, der kun i begrænset mængde kan medtage haveaffald. Forbuddet mod afbrænding af haveaffald er funderet i dansk lovgivning. Foreningens vedtægter er ændrede, således at afsnittet vedr. afbrænding i tønde er taget ud. Bestyrelsen har på generalforsamlingen meldt ud, at en overtrædelse af forbuddet skal behandles af myndighederne og ikke af bestyrelsen. Ønsker man at anmelde ulovligt afbrænding af haveaffald skal dette ske til Frederikssund Kommune. Generalforsamlingen behandlede 3 forslag fra et medlem. Ved de gennemførte afstemninger faldt 2 forslag. Bestyrelsen skal fortsat arbejde videre med etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Beslutning om at bestyrelsen fortsat skal arbejde med dette forslag blev med et lille flertal. 13 stemte for og 7 mod. 17, herunder bestyrelsen, valgte hverken at stemme for eller imod. Havde bestyrelsen stemt imod var forslaget faldet. Det gjorde bestyrelsen imidlertid ikke, bl.a. af hensyn til at sagen havde generalforsamlingens opmærksomhed, og der bør derfor tilvejebringes flere kendsgerninger. Nordsjællands Politi har en særlig afdeling vejkontoret, der behandler alle forhold i relation til veje. På de sidste møde i kontaktudvalget mellem Sommerhusgrundejerforeningerne og Frederikssund Kommune, redegjorde politiet for de krav, der stilles, for at der må udføres hastighedsdæmpende foranstaltninger. Der er blandt andet krav om etablering af belysning udfor en vej chikane Det lægges til etableringen af foranstaltningen og dertil kommer udgift til strøm og vedligehold. Vi skal overveje, om vi ønsker belysning. Vi bør også forhøre os hos fremtidige berørte grundejere, om de vil være kede af belysning om aftenen og om natten ind over deres grund. Udgiften for etablering af vejbelysning kun ud for hvert bump kendes ikke. Det bliver dyrt, bl.a. fordi der skal der etableres et særligt strømudtag med måler osv. til hvert lampested. Der ligger en del penge i det og spørgsmålet er, om vi ønsker disse tiltag og om vi ikke i stedet skulle overveje en kampagne mod at køre for hurtigt på vores små, smukke fællesveje. Desværre er det ikke første gang at sagen om chikaner tages op. Jeg skal derfor igen gøre opmærksom på at farten altid skal afpasses efter forholdene, og at der er højrevigepligt i vores område. Det betyder, at man skal kunne holde tilbage for trafik fra højre, også i T kryds. Alle vores veje er lige værdige, der er IKKE i kryds markeret med hajtænder, at nogle veje er hovedveje. Før passage af kryds skal hastigheden ned, såle-

6 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 6 6 HORNSVED BLADET des at man kan orientere og muligt stoppe for trafik fra højre. Følges denne regel er der ikke behov for chikaner i vores område. Generalforsamlingen blev afsluttet med valg. De bestyrelsesmedlemmer, der ønskede genvalg, blev valgt med akklamation. Et medlem ønskede ikke genvalg. I stedet blev Finn Sørensen nyvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen har ændret fordeling af opgaver mellem sig. Bestyrelsen har konstitueret sig med en vejformand (Finn Sørensen), drænformand (Gert Bædkel), formand for vedligehold af fællesarealer (Bjarne Steenstrup), servitutformand (Dennis Møller Andersen) og sekretær (Suzan Lenz). For at gøre listen over bestyrelsesmedlemmer fuldstændig har medlemmerne på generalforsamlingen valgt formand (Iver Juhl i år) og kasserer(gerd Bøwig sidste år). Blandt de fremmødte var der ingen der ville påtage sig hvervet som kasserersuppleant, og der kunne heller ikke findes en, der ville påtage sig hvervet som bestyrelsessuppleant. Fundamentet for bestyrelsesarbejdet er dels et økonomisk grundlag, der sikres gennem opkrævning af kontingent, dels at nogle af medlemmerne frivilligt vil tage en tørn som bestyrelsesmedlem eller suppleant. Fundamentet slår revner, når der ikke kan findes medlemmer, der vil påtage sig et bestyrelsesarbejde, eller som suppleant indgå i bestyrelsen ved forfald. Vi har i bestyrelsen drøftet, hvad vi kan gøre, for at skabe mere interesse for arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen leder foreningens virksomhed. Vi pålægger os ikke et tvangsarbejde. Hermed mener jeg, at bestyrelsesmedlemmerne ikke skal udføre arbejder, f.eks. vedligeholde fællesarealer eller dræn. Vi iværksætter arbejderne ved en entreprenør. På generalforsamlingen anmodede jeg dirigenten om at undersøge, om der var interesse for Hornsved Bladet. Der var på generalforsamlingen et flertal for, at bestyrelsen fortsat skal udgive et blad. Jeg tager dette som generalforsamlings anerkendelse af bestyrelsens arbejde med at udgive bladet. Dette er det sidste nummer af Hornsved Bladet for Det er varmt og sommer, men sidst på året kommer vinter og kulde. Husk at lukke for vandet, inden du forlader sommerhuset for vinteren. Der er eksempler på, at medlemmer har en regning på mange tusind kroner samt et ødelagt hus, fordi man ikke brugte få minutter på at lukke for vandet. Vær opmærksom på, at vandmåleren skal aflæses i december. Når vand og hus lukkes af for vinteren, kan aflæsningen foretages og indberettes til Frederikssund Kommune. Det er ærgerligt, at skulle køre helt herop alene for at aflæse en vandmåler. Med det nummer varsles også den ordinære generalforsamlingen for 2011, der bliver den 8. maj Se denne notits i bladet. Tilbage er alene at ønske grundejerne en rigtig god sommer. Næste nummer af bladet kommer ud omkring 1. marts 2011, hvor hovedtemaet vil være den ordinære generalforsamling i Iver Juhl

7 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 7 HORNSVED BLADET 7 Aut. VVS installatør & Blikkenslager Bo Rolsting Medlem af Dansk VVS Tilmeldt Q Kvalitetskontrol Tagrender - Zink - Kobber- Skiffer - Inddækninger Vandvarmere & Vandledninger Bad & Køkken Aut. VVS installatør & Blikkenslager Hilmar Andersen & Co v/ Bo Rolsting Lanternevej 2 Kulhuse 3630 Jægerspris Tlf Direkte Skovbruger Frans-Fagus B. B. Larsen Fældning af vanskelige træer Topkapning Rodfræsning Beskæring af træer og buske Flishugning af grene Arbejde med minigraver Rydning af store og små arealer Lyngerupvej 41 DK-3630 Jægerspris Tlf Mobil RABAT TIL PENSIONISTER Alt el-arbejde udføres i Deres fritidshus, såvel ny-installation som reparation og udvidelse af bestående installation til SÆRDELES RIMELIGE PRISER Vagttelefon mellem kl og efter kl A.B.H. Glas & Tømrermester ApS Termoruder Døre/Vinduer Lav-energiglas Forsikringsskader Tilbygninger/Tage Uforpligtende tilbud gives Statsaut. el-installatør E. Andersen Bil Tlf

8 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 8 8 HORNSVED BLADET DET KAN VÆRE SVÆRT AT VÆRE I EN BESTYRELSE Hvis man er venlig er man for familiær Hvis man er alvorlig, er man et surt opstød Hvis man er ung, ved man ikke noget som helst Hvis man er gammel, er man en mosgroet olding Hvis man drikker, er man en sut Hvis man ikke gør det, er man en hængemule Hvis man vil have love og regler overholdt, er man et pernittengryn Hvis man ikke gør det, er man sløset Hvis man holder øje med tingene, er man spion Hvis man ikke gør det, er man ligegyldig og efterladende Man skal være: - tålmodig som en engel - tykhudet som en flodhest - snu som en ræv - modig som en løve - blind som en muldvarp - tavs som grav Kort sagt: - man skal vide alt, - se alt, - intet sige - men alligevel klare alt Det er en selvfølge: - At man altid arbejder gratis udfra et idealistisk synspunkt - At man ikke skal vente tak, hvis man har gjort noget godt - At det jo kun er en pligt - At man får skældud, hvis bare en lille ting går galt Men alligevel MAN LADER SIG VÆLGE OG TAGER EN PERIODE MERE Gerd Bøwig

9 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 9 HORNSVED BLADET 9 Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 2. maj 2010 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen. Iver præsenterede de enkelte medlemmer i bestyrelsen og gjorde rede for, hvilke roller de enkelte medlemmer har haft i det forløbne år i bestyrelsen. Herefter gik Iver over til dagsordenen. 1. valg af dirigent: Bestyrelsen indstillede, at Erik Rasmussen, Lærkevej 7, blev valgt som dirigent. Forsamlingen havde ikke andre forslag, og Erik Rasmussen blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at GF var lovligt indkaldt via bladet med mindst 14 dages varsel. Der var ikke fra forsamlingen nogen indsigelser. Dirigenten konstaterede, at der var 37 fremmødte stemmeberettigede, og at alle medlemmer havde fået stemmesedler. 2. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt uden rettelser eller tilføjelser. Dirigenten oplyste forsamlingen om, at det andet af de indkomne forslag under punkt 8 ville blive behandlet som 3 forslag, som det fremgår af forslagets sammensætning; forslaget er trykt i bladet. 3. Godkendelse af forretningsordenen: Forretningsordenen blev omdelt og taget til efterretning af forsamlingen. Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at vedtægterne ændres, således at forretningsordenen ikke skal godkendes på hver generalforsamling. 4. Nedsættelse af stemmeudvalg: Bord 1: Susanne Drøhse Bord 2: Liselotte Berring Bord 3: Jørgen Asgersen bord 4: Birgit Kristensen Bord 5: Steen Andersen 5. Bestyrelsens beretning herunder beretninger fra nedsatte udvalg: 5 a: Formandens beretning ved Iver Juhl: Generel del Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen i Der er i disse møder indeholdt et konstituerende møde, hvor udvalgsposter er fordelt blandt bestyrelsesmedlemmerne, samt en Workshop (WS), hvor bestyrelsen har drøftet hvorledes den vil arbejde og fordele arbejdsopgaverne. Diverse dokumenter som bestyrelsesarbejdet hviler på, herunder kasse- og regnskabsregulativ og forretningsordenen for bestyrelsesmøder er gennemgået. Der er udarbejdet en forretningsorden for generalforsamlingen. Kort efter generalforsamlingen 2009 udtrådte næstformandens af bestyrelsen. Den resterende del af bestyrelsen, besluttede at fortsætte arbejdet. Da bestyrelsen jf. vedtægterne ikke kan konstituere sig selv med næstformand, indtrådte bestyrelsessuppleant Gert Bædkel som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen tog til efterretning, at der alene kan gennemføres møder, når formanden er til stede og har kunnet forestå bestyrelsesarbejdet. Sager og påbud Bestyrelsen har kontaktet Frederikssund Kommune for at afklare hvilken støtte, bestyrelsen kunne få af kommunen i forbindelse med medlemmernes eventuelle overtrædelse af foreningens vedtægter. Frederikssund Kommune gjorde det klart, at kommunen ikke har ressourcer til at bidrage i forbindelse med at rejse disse sager. Vi kunne derfor ikke få medarbejdere fra kommunen ud til åstedet med henblik på at få faglig støtte. Efterfølgende forberedte og rejste bestyrelsen 5 sager over for kommunen. Det viste sig desværre, at det er vanskeligt at rejse en sag, således at der er tale om vindersager. Kommunen vil ikke foretage sig noget i en sag, såfremt sagen skønnes ikke at kunne holde i retten. Dette skyldes, at kommunen skal betale sagsomkostninger såfremt

10 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side HORNSVED BLADET sagen tabes, men værre, tabes en sag, skaber den præcedens. Det betyder, at lignende sager ikke kan rejses fremover. De 5 rejste prøvesager var enten ikke tilstrækkeligt belyste, eller sager, der ikke vurderes at kunne vindes, hvorfor kommunen ikke tog sagerne op. Derfor har kommunen ikke foretaget sig yderligere. Kontingentopkrævning Bestyrelsen har drøftet de forholdsvis store afskrivninger, vi har på kontingenter til medlemmer, der ikke betaler. Hvis en parcel går på tvangsauktion, mister vi vort tilgodehavende, og skal også betale for sagens omkostninger. Det skyldes, at gæld til en grundejerforening anses som gæld til privat, hvorfor vi står sidst i køen. Det er sjældent, at salg på tvang indfrier hele gældsposten. Bestyrelsen har valgt at anlægge sager om kontingentrestance hos vores advokat, selv om der ville være et forudsigeligt tab. Dette skyldes, at betaling af kontingent er grundlaget for grundejerforeningens virksomhed. Denne konsekvente linje har medført, at alle tidligere dårlige betalere nu er luget ud. Det er derfor ærgerligt, at vi har måttet konstatere, at 11 grundejere er i førstegangs restance med 1. rate i Efter udsendelse af rykkerskrivelser har 1 efterfølgende betalt. I tilknytning til kontingent vil jeg også nævne, at regnskabet for 2009 er aflagt og tiltrådt uden bemærkninger fra begge vores revisorer. Bådelaug Bestyrelsen har på ny drøftet de 2 bådelaug. I henhold til vores vedtægter skal bådelaugene fremsende regnskab og medlemslister til Hornsved Grundejerforening. Bådelaugene har egne bestyrelser og arbejder uafhængigt af grundejerforeningen. Vi har rykket for materialet og ser frem til at få det snarest. Bådelaug Syd har efter henstilling lagt stabil på Hjortevej langs stranden på den del af vejen, som benyttes til transport af bådene. Frostskader I vinterens løb har bestyrelsen fået flere henvendelser om sprængte vandrør. Vi har formidlet kontakt til grundejerne. Desværre har nogle grundejere i denne forbindelse mistet store værdier og må se frem til en stor regning for vand. Kontaktudvalget med Frederikssund Kommune Hornsved Grundejerforening har fortsat den koordinerende rolle i forhold til kontaktudvalget med Frederikssund Kommune. På mødet 22. april drøftede vi affaldsbekendtgørelsen. Fra 1. januar har det været forbudt for private i sommerhusområderne at afbrænde haveaffald. Forbuddet mod afbrænding følger af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar Der er tale om dansk lovgivning, det er ikke bestyrelsen eller Frederikssund Kommune, der har forbudt afbrænding af haveaffald. Bestyrelsen ser ikke anden udvej end i foreningens vedtægter at fjerne tilladelse til afbrænding, således at paragraf 12, stk.10 udgår, idet området reguleres af dansk lov. Som i andre tilfælde af overtrædelse af dansk lovgivningen skal man anmelde evt. overtrædelse til myndighederne. Overtrædelse af forbuddet mod afbrænding skal anmeldes til forvaltningen for Teknik og miljø i Frederikssund Kommune. På kontaktudvalgsmødet gav politiet en orientering om hastighedsdæmpende foranstaltning og chikaner. Bestyrelsen kan fremsætte forsalg om chikaner til vejmyndigheden, der er Frederikssund Kommune. Denne lægger herefter spørgsmålet op til politiet. På mødet i kontaktudvalget præciserede politiet, at der for at kunne opstilles chikaner er krav om vejbelysning. Ikke solcelle-lamper, der i andre brugsøjemed kan karakteriseres som en hyggelig parkbelysning. For at blive godkendt af politiet kræver chikaner en godkendt vejbelysning, dvs. der skal opstilles master med skarpt lys. Ligeledes skal chikanen være typegodkendt. Politiet anbefaler de såkaldte skildpadder, der koster ca kr. stykket. Der medgår 2-3 skildpadder pr. chikane.

11 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 11 HORNSVED BLADET 11 Hornsved Bladet Bestyrelsen har drøftet behovet for fortsat at udgive Hornsved Bladet. Bladet udkommer årligt i 2 numre, ét der indkalder til generalforsamlingen og ét med referat fra generalforsamlingen. Med 2 bladudgivelser er det vanskeligt at bringe nyheder i bladet. Vi har i bestyrelsen drøftet behovet for et blad, når al information er tilgængelig på foreningens hjemmeside: De, der ikke har PC mv., kan f.eks. i medborgerhuset få adgang til PC og Internet. Nedlæggelse af bladet vil medføre, at indkaldelse til generalforsamling skal ses via hjemmesiden og f.eks. ved annonce i lokalavisen. Der vil ved denne fremgangsmåde blive en årlig besparelse på ca kr. stigende afhængigt af portoen. Disse penge kan vi nemt anvende til vedligehold af vej og dræn. Som jeg sagde, får bestyrelsen få henvendelser vedr. bladet. Vi kan derfor ikke vide, hvorledes medlemmerne ser på bladet. Vi har til gengæld fået meget ros for vores hjemmeside også fra ejendomsmæglerne, der er glade for den information, de kan hente her. Bestyrelsen skal derfor anmode dirigenten om efter aflæggelse af beretningen, at undersøge - ved en ikke forpligtende tilkendegivelse Kan Hornsved Bladet udgå? Hermed sluttede Iver Juhl sin formandsberetning. 5 b: Beretning fra Vedligeholdelsesudvalget ved Gerd Bøwig: Dræn 2009 har været et meget stille år i vedligeholdelsesudvalget, der har ikke været de store problemer med drænene, de har løbet som de skulle. Jeg vil gerne opfordre de grundejere som har tilløb til drænene på deres grund at renset indløbet op for blade og slam så vandet kan løbe frit, de fleste steder er der sat hønsenet op til opsamling af blade og grene, så det burde være nemt at gå til. I november måned var jeg en tur rundt i området for at tilse drænene inden vinteren og konstaterede, at der på Gransangervej/Skolevej var en begyndende sø i en have, slamsugeren kom og rensede op og i dette tilfælde var det nødvendigt, at køre både slam og sand væk, det har jeg ikke opleveret før i min tid som vedligeholdelsesformand, så det fortæller lidt om hvor sårbare vores dræn er og vigtigheden af at der jævnligt bliver renset op. Drænene blev spulet igennem inden sneen og frosten kom og lagde sig som en dyne over os. Kort for jul blev jeg kontaktet af en grundejer på Plantagevej om en sø i hans have og jeg var forbi og vi fik en snak om problemet. Jeg kunne på drænkortet se, at drænet løber videre til drænet der løber igennem Bautahøjparkens Grundejerforening. Jeg kontaktede derfor formanden i omtalte grundejerforening. Det viste sig, at Frederikssund Kommune havde tilsynet med deres dræn. Jeg mailede til Frederikssund Kommune hvor jeg beskrev problemet og fik svar, at de ville besigtige drænene d. 11/1-2010, så blev det vinter med sne og frost. Jeg var efterfølgende igen i kontakt med Frederikssund Kommune, hvor jeg efterlyste, hvor langt sagen var og fik oplyst, at der havde været å-mænd i området og de kunne oplyse, at der var problemer med drænet i Bautahøjparken og der ville blive foranstaltet en undersøgelse, søen er herefter meget langsomt begyndt at falde. Udover søen i haven på Plantagevej har jeg konstateret at søen på Damvej bliver fyldt op med haveaffald og søen på Pilevej er der sket jordopfyld, hvilket giver problemer længere nede i efterfølgende søer. Frederikssund Kommune er blevet informeret om sagerne. Vi har 3 hoveddræn som ligger i afgrænset områder. Der er desværre en del grundejere som fejlagtigt tror, at der ligger dræn over det hele i foreningens område, det gør der ikke. Nogle har vand på deres grund forår og efterår og kræver at drænet bliver spulet, men de fleste har slet ikke dræn liggende i deres område. Her er man altså nødt til at vente på at grundvandstanden sænker sig så forsvinder vandet for det meste. Nu er det sådan at vand gør som det selv

12 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side HORNSVED BLADET vil og alle de forrige bestyrelser har prøvet at tæmme vandets løb, men vand gør som det passer sig, der er ingen som er herre over vandstanden i jorden og i vores område må man forvente at grundvandet vil stige i de kommende år. Jeg har nævnt det før og er desværre nødt til det igen, at man ikke går og løfter på brønddækslerne i rabatterne, jeg har desværre konstateret at flere dæksler ikke ligger korrekt på brøndene og det gør det muligt for jord mm at løbe ned i vores dræn. Veje Jeg har i sommeren 2009 holdt møde med Pankas omkring asfaltering af foreningens veje. De har efterfølgende været i området og målt vejene op og udvalget har modtaget et 5-årigt tilbud for perioden Jeg fik oplyst, at vores veje var i en dårlig stand og Pankas var noget overrasket over den hurtighed vores veje nedbrydes. Nedenfor en forklaring hvorfor tilbuddet er blevet så meget dyrere set i forhold til tidligere år. Forklaringen fra Pankas: Tidligere har vi tilbudt at udlægge slidlag med kg/m 2 svarende til 2,5-3,5 cam. Denne lagtykkelse er i vort seneste tilbud hævet til kg/m 2 svarende til 3,5-4,5 cm. Denne øgede lagtykkelse vil have en forstærkende virkning på vejen samtidig med, at den vil medvirke til forsinkelse af revne gennemslag fra underliggende lag. For yderligere at forsinke revne gennemslag samt for, at gøre belægningen mere smidig har vi tilbudt slidlag med anvendelse af polymer modificeret bitumen, FlexPAN. Dette gøres ved at tilsætte kunst gummi i den varme bitumen som er det bindemiddel som binder asfalt massen sammen. Herved opnås to fordele; dels giver det modstand mod indtryksmærker på en varm sommerdag, dels giver det større fleksibilitet en kold vinterdag. Disse faktorer skulle alt andet lige give belægningen en længere levetid. Det resulterer som det ses desværre også i øget priser. Pankas mener med omtalte dyrere løsning på længere sigt vil foreningen få lavere omkostninger på vejene. Nu er vinteren slut og en stor del af vores veje har taget voldsomt skade af frosten, med dybe revner, nogle af vejene har ligefrem forskudt sig 1-2 cm midt på vejen, jeg fik at vide af Pankas at jorden var vandbærende og derfor forskød sig op. Hermed sluttede Gerd Bøwig sin beretning fra Vedligeholdelsesudvalget 5 c: Beretning fra servitutudvalget ved Dennis Møller-Andersen. Som det vel er de fleste af de tilstedeværende bekendt, afgik vores næstformand umiddelbart efter sidste års generalforsamling. Da næstformanden samtidig var formand for servitutudvalget stod bestyrelsen i den situation, hvor der skulle findes en ny formand for servitutudvalget, ligesom der skulle ske andre rokeringer i bestyrelsen. En sådan rokering tager selvfølgelig tid, og det endte med, at jeg påtog mig posten som formand for servitutudvalget. Den tid, der gik med formandsskifte, og med at komme ind i arbejdet, gjorde at vi i udvalget kom noget bagefter med de såkaldte servitutkørsler, hvor vi helst kører 1. kørsel inden udgangen af juni måned og 2. kørsel i ugerne 32 eller kørsel blev dog først afsluttet den 26. juli, og som følge af den sene 1. kørsel, faldt 2. kørsel også meget senere. Ved 2. kørsel blev det konstateret, at de fleste af de påtalte forhold var bragt i orden af grundejerne, og da det var blevet sent på sommeren, blev det besluttet ikke at udsende rykkere til de grundejere, der ikke havde efterkommet henstillingerne, men det er absolut ikke noget man som grundejer skal satse på i fremtiden. I forbindelse med den foretagne 1. kørsel, blev der udsendt ca. 60 breve til de grundejere, hvor servitutudvalget mente, at der var noget at påtale. Det var ofte klipning af hække, især på hjørner for at forbedre oversigtsforholdene på vores veje, der er meget smalle i forvejen. Det er jo kendt, at der er almindelig højre vi-

13 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 13 HORNSVED BLADET 13 gepligt på samtlige veje i grundejerforeningens område. Når jeg nu alligevel er ved vores veje, vil jeg minde om, at vejene ikke er motorveje, hvor man bare kan give bilen og knallerten uden lydpotte gas. Det er jo et fritidshusområde, hvor man gerne skulle kunne færdes trygt på vejene, ligesom børnefamilierne ikke skal være nervøse for at lade deres børn lege frit. Dermed ikke sagt, at børnene skal lege på vejene, men de skal kunne være trygge, selv om de forvilder sig ud på vejene. Et andet forhold, der gav anledning til påtale fra servitutudvalget, var de store træer, hvis grene hang så lavt og så langt ud over vejene, at der kunne opstå det problem, at f.eks. renovationsbilerne ikke kan komme under disse lavthængende grene, hvilket i sidste ende kan føre til, at de berørte veje ikke får afhentet renovation, og det kan ikke være i nogens interesse. Jeg vil her gøre opmærksom på, at der findes et regelsæt, der beskriver, hvorledes træer og hække ud til en vej skal være klippet og beskåret. Vi vil derfor også i år fokusere på oversigtsforholdene i vejkrydsene og de lavthængende grene. Der har også været et par sager, hvor jeg som formand har mæglet mellem nogle naboer, hvor der var opstået nogle uoverensstemmelser af forskellig art. Det er bedst når man kan tale sig til rette om tingene. Som nævnt i formandens beretning er al afbrænding af affald forbudt fra den 1. januar Servitutudvalget vil hermed opfordre grundejerne til at respektere dette forbud. Da vi nåede hen på efteråret faldt henvendelserne til servitutudvalget om dette og hint, hvilket er meget naturligt, når aktiviteten i området falder. Dette lave niveau holdt sig, indtil det blev rigtig vinter med blæsevejr og væltede træer til følge, ligesom der var en hel del henvendelser til servitutudvalget omkring sprængte vandrør, både udenfor men også i husene, med vandskader til følge. Disse henvendelser gav selvfølgelig en del arbejde, med at finde frem til de husejere, hvor der var sket skader, og selv om det ligger udenfor udvalgets arbejdsområde, så var de skadelidte glade for henvendelsen. Det er jo ærgerligt, at få fyldt sit hus med vand, ligesom der kan løbe mange kubikmeter vand ud af et sprængt vandrør, og vandet er jo dyrt. Som afslutning vil jeg gerne opfordre jer alle til, når nu i kommer tilbage til jeres huse at se en ekstra gang på hækken, er den for bred, hæmmer den oversigten i vejkrydsene, er træerne blevet så store, at grenene hænger for lavt og langt ud over vejen o.s.v. og hvis det er tilfældet så klip og beskær dem, det vil lette servitutudvalget for meget brevskriveri og portoen er jo heller ikke billig. Med dette vil jeg ønske jer alle en god sommer. 5.d: Diskussion af beretninger Herefter indledte dirigenten diskussionen af beretningerne. Svend Svendsen, Bogfinkevej 19 kommenterede på afbrændingen og spurgte, hvorfor det ikke var udmeldt tidligere. Forstod fra forsamlingen, at det var skrevet på nettet. Ville så gerne høre om sanktionsmuligheder. Om man evt. kunne kontakte brandvæsenet. Svend Svendsen kommenterede derefter på de udsendte 60 breve fra servitutudvalget. Spurgte hvorfor der ikke blev sendt breve til de samme, indtil der blev opnået resultat. Iver svarede, at bestyrelsen og kommunen ikke har vedtaget forbud om afbrænding. Forbuddet følger af bekendtgørelse fra Miljø og Energiministeriet. Kommunen havde forventet, ministeriet også påtog sig oplysningspligten; men det er ikke tilfældet. Iver Juhl havde bragt emnet op på mødet i kontaktudvalget, fordi det ikke klart fremgik af Frederikssund Kommunens hjemmeside, at afbrænding var forbudt. Kommunen har på Iver's opfordring opdateret deres hjemmeside. Bestyrelsen har ikke informeret, før der forelå en afklaring af forholdet. Iver udtrykte, at han forstod frustrationen, men at skytset skal rejses mod Folketinget.

14 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side HORNSVED BLADET Med hensyn til servitutudvalgets breve: bestyrelsen er aktiv med breve, de er utrættelige. Tonny Tanev, Engblommevej 17: Der er forhindringer på Bautahøjvej, er de i overensstemmelse med politiets vejledning? Herunder f.eks. med hensyn til belysningen. Iver: Kan ikke detaljerne, men gentager at chikanerne skal være lovlige. Blomsterkasser og solceller accepteres specifikt ikke. Derudover kender Iver endnu ikke alle detaljer for, hvad der skal til for at godkende chikaner. Susanne Drøhse, Markstien 2: Har drænproblemer ved sin parcel. Gerd: Problemet er, at naboen ikke vil være med. Gerd vil spørge kommunen. Susanne Drøhse har også rettet henvendelse til kommunen. Hans Kristiansen, Pilevej 5. Der er en brønd på Pilevej 7, der ikke trækker. Iver: Jeg vil ikke kommentere den specifikke sag, men blot oplyse, at bestyrelsen arbejder med sagen. Svend Svendsen: Vil gerne undlade at reparere vejene. Så ville vejene være smadret om 2-3 år. Anbefalede at bruge de kr. til noget andet. Iver: Det ville jo være fristende. Men, vi bestemmer ikke, hvordan vejene skal se ud. Vi har private fællesveje. Frederikssund Kommune bestemmer, hvordan vejene skal se ud. Kommunen er vejmyndighed og bestemmer suverænt, hvordan vejene skal se ud. Kommunen kan give os påbud om vedligeholdelse og efterkommer vi det ikke, kan kommunen sætte reparationen i gang for vores regning. Kommunen har her rigelige sanktionsmuligheder. Kommunen kan sætte vejarbejde i gang, hvis vi misligholder vejene, og sende regningen og de kan f.eks. tinglyse gæld på de enkelte parceller. Iver foreslog, at vi på en hensigtsmæssig måde fik udført vejarbejdet selv, frem for at blive sat under administration af Frederikssund Kommune. Hermed sluttede kommentarerne og de tre beretninger blev taget til efterretning. 6. Fremlæggelse af regnskab for 2009 til godkendelse. Regnskabet var udsendt med bladet og godkendt af revisorerne uden anmærkninger. Regnskabet blev forelagt af kasserer Gerd Bøwig med forklaring.: Der har været afholdt 2 revisionsmøder siden sidste generalforsamling, og som det har kunnet læses i Hornsved Bladet har det ikke givet anledning til bemærkninger. Foreningens tilgodehavende er bragt ned til et minimum, 2 grundejere har desværre mistet deres ejendom på tvangsaktion, hvilken har givet foreningen et tab på Ejendom 1 Tab af kontingent kr ,00 Advokat omkostninger kr ,50 Ejendom 2 Tab af kontingent kr ,00 Advokat omkostninger kr ,00 Det giver et samlet tab af kontingent på kr ,00 og samlet omkostninger på kr ,50 til advokaten. Ved yderligere rykkerskrivelser kom betalingen fra den sidste annoncør også i hus, så ved årets udgang var alle annoncer betalt. Foreningen har fået lige omkring kr i renteindtægt i Hornsved Bladet har givet et overskud på kr Kontingentopkrævning: 2010 er det sidste år hvor Frederikssund Kommune opkræver Hornsved Grundejerforenings kontingent via ejendomsskatten, da aftalen er opsagt med udgangen af Det betyder at kassereren i fremtiden selv vil stå for kontingentopkrævningen. Jeg har undersøgt forskellige muligheder og priser og har foreslået bestyrelsen, at vi i fremtiden benytter PBS. Frederikssund Kommune skulle have ca. kr om året og hos PBS vil det komme til at koste ca om året. Både jeg og de tidligere og nuværende revisorerne var ikke glade for at der blev bogført i Excel, derfor undersøgte jeg hvilken mulighed der så var, for at vi kunne bogføre forsvarligt. Mit forslag til bestyrelsen lød på Microsoft

15 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 15 HORNSVED BLADET 15 Dynamies C Light, programmet blev indkøbt til en pris på kr samt support & opdateringshjælp til en pris på kr samlet kr hvilket forklarer udgiften under diverse udgifter. Programmet blev taget i brug ved årsskiftet Regnskabet viser for 2009 et overskud på kr ,00 på administrationskontoen og et underskud på vedligeholdelseskontoen i 2009 på kr hvilket giver et samlet underskud i 2009 på der dækkes ved nedskrivning af egenkapitalen, Efter nedskrivning udgør egenkapitalen kr Forsamlingen godkendte regnskabet. 7. Fremlæggelse af budget for 2011 samt fastlæggelse af kontingent. Gerd forelagde budgettet for Budgettet var udsendt med bladet og blev vist på projektor til salen. Budgettet forudsætter en kontingentstigning på 100 kr. på grund af udgifter til veje. Erling Kristensen, Søvej 7: Hvor mange tilbud er der hentet ind til udbedring af vejene? Gerd: 2 tilbud, NCC var det andet tilbud. Der valgtes Pankas på grund af prisen samt kvaliteten. Niels Kristian Ingemannssøn, Isefjordej 21: Stigning på 12% til kørselsudgifter og til honorar til bestyrelsen. Iver: Vi synes ikke, vi hælder guld udover os selv. Der er øget honorar til de stigende aktiviteter, herunder specielt honoraropkrævning ved kassereren, som kommunen ikke længere forestår. Der blev på anmodning stemt om budgettet og den foreslåede kontingentstigning. Det blev vedtaget med 36 stemmer for og 1 imod. 8. Indkomne forslag. Først afstemning om bladet. Lone Mørk, Isefjordvej 15: Vil gerne beholde bladet. Ikke alle har internetadgang. Bladet sikrer, at alle får indkaldelse til GF. Synes også, det er rart at have bladet i hånden og kunne slå op i det. Iver: bestyrelsen ville gerne have denne menings tilkendegivelse. På bestyrelsens vegne takker Iver for tilkendegivelserne for at bibeholde bladet. 8 a: Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring. Forelægges af dirigenten. Forslaget er trykt i bladet. Det drejer sig om forfaldsdatoen for kontingent fra medlemmerne. Vedtægtsændringen er begrundet i, at kommunen ikke længere foretager opkrævningen. Ændringsforslaget blev vedtaget med over 75% af stemmerne, idet kun en stemte imod. 8 b: Fjernelse af tang på fællesarealerne. Tonny Tanev, Engblommevej 17: Motiverede sit forslag om tangfjernelse. Har oplevet mere tang siden købet af sommerhuset. Ønsker fast rydning efter behov. Iver udtrykte bekymring for økonomien og det praktiske ved at få udført bortkørsel. Bo Harslev, Alholmvej 4: Fortalte at tang ved havnen var forsvundet, da man kom for at fjerne det. Tang kommer og går. Susanne Drøhse: Kan kommunen rense? Birte Kaat, Jomsborgvej 15: Hvor er det, der skal køres? Dirigenten: Vil medlemmerne bruge penge på tangrensning? Pia Maansson, Hjortevej 56: I gamle dage gik medlemmerne på stranden og rev tangen sammen. Ole Winter Pedersen, Bellisvej 8: Synes det virker håbløst. Ingrid Skriver, Lærkevej 12: Vil gerne fjerne tangen. Jørn Larsen, Bogfinkevej 6: Synes at bestyrelsens forslag om at prøve een gang virker fornuftigt. Erling Kristensen, Søvej 7: Hvad med de gamle både? Torben Petterson, Søvej 38: Naturligt at der er tang. Sidder i byrådet i kommunen; det vil næppe være muligt, at få kommunen til at betale for tangrydning.

16 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side HORNSVED BLADET Suzan Lenz: Forespørger om bestyrelsen skal undersøge prisen. Susanne Møller Andersen: Svært at kende prisen. Dirigenten foreslår herefter på baggrund af diskussionen, at der stemmes om, hvorvidt der skal bruges penge på tangrensning. 7 stemmer for, en del flere imod. Forslaget falder hermed. 8 c: Vejbump til at dæmpe farten på vejene. Tonny motiverer sit forslag. Bilisterne kører for stærkt og børnene tænker sig ikke om. Lone Mørk, Isefjordvej 15. Bor ud for hastig trafik. De 25 km overholdes ikke. Vil gerne have en løsning. Svend Svendsen, Bogfinkevej 19: Synes det er et godt forslag. Susanne Møller Andersen: Kunne man låne digitalmålerudstyr fra politiet. Stærekasser. Lone Mørk, Isefjordvej 15: Byggematerialekørsel og renovation giver meget færdsel. Ønsker også hastigheden ned. Torben Petterson, Søvej 38: Bekræfter, at det er politi og vejmyndighed, der skal godkende. Tonny forslår, at bestyrelsen undersøger mulighederne og udgifterne. Lone Mørk, Isefjordvej 21: Foreslår vi holder os til forslaget om at låne fartmålere. Herefter foreslår dirigenten afstemning om, hvorvidt bestyrelsen skal bruge penge på projektet: 13 for og 7 imod. Dermed blev det vedtaget, at bestyrelsen arbejder videre med projektet. 8 d: Legepladser på strandarealerne. Dirigenten oplyser, at der i henhold til strandbeskyttelsen, ikke må etableres den slags anlæg indenfor 300 meter strandzonen. Forslagsstiller Tonny foreslår en arbejdsgruppe, økonomien kunne komme fra fonde. Iver oplyser, at der kræves dispensation og foreslår at Tonny samler et udvalg. Tonny vil gerne først høre, om der er interesse for at etablere et udvalg, der arbejder videre med det. Afstemning: 6 for, 21 i mod. Forslaget er faldet. 9. Valg til bestyrelsen. Formand Iver Juhl genopstiller. Genvælges for 2 år. Dennis Møller- Andersen vælges til næstformand for et år. Suzan Lenz genvælges for 2 år. Gert Bædkel genvælges for 2 år. Finn Sørensen, Nattergalevej 4 nyvælges til bestyrelsen for 1 år. Revisor Leif Bernth genopstiller og genvælges for 2 år. Kasserersuppleant blev ikke valgt. Valg til bestyrelsessuppleanter: Tonny Tanev nyvælges for 1 år. Bestyrelsessuppleant for 2 år blev ikke valgt. Alle blev valgt med akklamation uden modkandidater. 10. Evt: Pia Maansson, Hjortevej, spørger,om der er mulighed for at tvinge parcelejere til at rydde op eller lade dette arbejde udføre for medlemmets egen regning. Iver svarer, at vedtægterne er ændret og vi kan alene lade rabat klippe for medlemmets regning. Torkel Meyer, Strandvejen 52: Vil gerne have bekæmpet hyben roserne på fællesarealet. Gerd Bøwig: Vil sige det til dem, der slår fællesarealerne. Susanne Drøhse: Oplyser at bundfældningstank tømnings tiderne står på Frederikssund Kommunes Hjemmeside. Dirigenten sluttede og overgav ordet til formanden. Iver sagde tak til forsamlingen og afsluttede. Suzan Lenz, Sekretær, referent Erik Rasmussen, dirigent

17 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 17 HORNSVED BLADET 17 GLARMESTER HASSE Alt i glarmesterarbejde udføres Reparationer termoruder (også i busser) Forsikringsskader Autoruder Soltag AFDÆKNING EFTER INDBRUD! DØGNVAGT Medlem af Dansk Glarmesterforening Tlf NØRHAVEN JÆGERSPRIS

18 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side HORNSVED BLADET Information om ny måde for opkrævning af kontingent fra 2011 Som det blev oplyst på generalforsamlingen i maj måned har Frederikssund Kommune opsagt aftalen med Hornsved Grundejerforening om opkrævning af kontingent via ejendomsskatten med udgangen af Bestyrelsen har undersøgt flere muligheder for anden opkrævningsform og har besluttet, at kasseren selv skal opkræve kontingent fra 1. januar 2011 og at Hornsved Grundejerforening vil benytte PBS Betalingsservice web som er beregnet til bl.a. grundejerforeninger. Det blev samtidig vedtaget på generalforsamlingen at kontingentet fra 2011 kun skal opkræves 1 gang årligt. Det blev også vedtaget, at kontingentet forfalder d. 1. januar og har rettidig indbetaling d. 31. marts. Foreningens vedtægter er rettet i overensstemmelse hermed. Første gang Hornsved Grundejerforening selv udsender kontingentopkrævning på girokort vil være i februar måned 2011, som så skal betales senest d. 31/ Det vil være muligt at tilmelde sig PBS, således at kontingent opkrævningen vil kunne ses på ens betalingsoversigt i fremtiden. Bestyrelsen for Hornsved Grundejerforening anbefaler, at alle medlemmer tilmelder sig PBS. Det vil hjælpe medlemmer med at huske at betale opkrævningen og reducere omkostningerne. Da Hornsved Grundejerforening/kassereren nu selv skal stå for opkrævningen og holde medlems-listen ajour, er det af største vigtighed at medlemmer, som sælger deres hus eller flytter til anden adresse, hurtigst muligt giver kassereren besked enten via brev, mail eller bruger bagsiden af Hornsved Bladet. En korrekt adresseliste er forudsætning for fremsendelse af Hornsved Bladet og kontingent-opkrævningerne. Venlig hilsen Gerd Bøwig kasserer

19 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 19 HORNSVED BLADET 19 SNEDKER/TØMRERFIRMA A-BYG v/ HENRIK ANDERSEN VINDSKEDER TAGRENDER TERRASSER UDESTUER OMBYGNING ELLER TILBYGNING SOMMERHUSOVERVÅGNING Ring for uforbindende tilbud Tlf Biltlf Rågevej Jægerspris Værksted: Bautahøjvej 9

20 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side HORNSVED BLADET Genbrugspladser Genbrugs- og Modtagepladsen Nørhaven 8, 3630 Jægerspris Åbningstiderne: Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag Søndag Åbent påskesøndag og pinsesøndag Lukket alle øvrige helligdage, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Frederikssund Genbrugsplads Strandvangen 17, 3600 Frederikssund Åbningstiderne: Alle dage Åben påskesøndag og pinsesøndag Lukket alle øvrige helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Skibby Genbrugsstation Bronzeager 5, 4050 Skibby Åbningstiderne: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag og Onsdag lukket. Lørdag Lukket alle søn- og helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Genbrugsbutikker har åbent fredag og lørdag fra HUSK der må kun anvendes klare sække på genbrugspladserne.

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 2. maj 2010 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 2. maj 2010 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 2. maj 2010 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen. Iver præsenterede de enkelte medlemmer i bestyrelsen

Læs mere

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. april 2012 63. årgang

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. april 2012 63. årgang 1 Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948 april 2012 63. årgang 2 Hornsved Bladet BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2014 65. ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2014 65. ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2014 65. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. marts 2013 64. årgang

Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948. marts 2013 64. årgang 1 Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948 marts 2013 64. årgang 2 Hornsved Bladet BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 3 NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: iver@hornsved-grundejer.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Tid og sted: 12. april 2016 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen, kasserer

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Grundejerforeningen Rørhavegaard Juni 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Afholdt søndag d. 5. juni 2016 på Blistrup Skole Dagsorden 1. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen.

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen. Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl. 10.00 i Kignæshallen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Bent Jørdahl Pedersen 2. Beretning 3.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer, motivation

Forslag til vedtægtsændringer, motivation Forslag til vedtægtsændringer, motivation Bestyrelsen for Mahjong Danmark foreslår visse ændringer af vedtægterne til generalforsamlingen 30. september 2011. Der vil blive stemt om ændringerne én ad gangen.

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I HORNBÆK. 17 deltagere: Jimmy og Kirsten, Hindb.7; Martin Hindb.8; Inger, Tran.13; Merle,

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere