Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef"

Transkript

1 Forord Kære læser NORIP Endnu et år har vi arbejdet videre med NORIP, det nordiske referenceintervalprojekt. Vi venter at DSKB snart kommer med en anbefaling af at indføre de fælles nordiske referenceintervaller. Eneste betænkelighed er albumin, som undersøges yderligere i nordisk regi. DEKS har rådgivet mange danske laboratorier. Vil du selv vurdere din analyse af komponenter i NFKK Reference Serum X, kan det gøres på NORIPs hjemmeside: Valg af EQA-programmer Det bliver stadigt mere relevant at have samme referenceinterval og kende sit måleniveau, så man kan udveksle resultater uanset hvor en patient behandles. Ved valg af eksterne kvalitetssikringsprogrammer, EQA-programmer, vil jeg derfor opfordre jer til at vælge danske, finske eller svenske programmer i nævnte prioritet i stedet for fx engelske. Kun på den måde kan I sammenligne jer med kolleger der har den samme høje nordiske standard og bruger samme referenceinterval. Rådgivere Stadigt flere af de danske programmer produceres og udsendes direkte af DEKS, men vi kan slet ikke undvære ekstern rådgivning. Det er kun med rådgivernes hjælp at vi kan udgive en kvalitetsrapport med kvalificeret råd, vejledning og kommentar til de resultater der er opnået i programmet. Heldigvis har vi dygtige rådgivere til mange programmer, men vi vil gerne have endnu flere rådgivere, så de/i kan inspirere, supplere og aflaste hinanden. Hvis du således har lyst til at være rådgiver på et program, som for eksempel koagulation/hæmostase, hæmatologi eller et andet af DEKS EQA-programmer, så vær venlig at kontakte mig. Nordisk samarbejde Rapporten over den nordiske interkalibrering af INR er nu blevet udgivet. Ekstra eksemplarer kan hentes fra DEKS hjemmeside: Samme sted ligger også andre rapporter fra EQAnord. I regi af EQAnord har der været udsendt to urinprøver. Fra Danmark har deltagerne i DEKS urinprogram deltaget. Statistisk og metrologisk behandling af analyseresultater, der angives som ordinale størrelser (+, ++, +++ osv.) eller nominelle egenskaber (gravid, ikke-gravid), er vanskelige at håndtere. Der er intens international diskussion om dette emne, og EQAnord forventer at rapporten om vores erfaringer og forslag til løsninger på ordinalskalaproblemet udgives i DEKS kan kun blive bedre gennem en aktiv dialog med jer brugere. Jeg ser derfor frem til et fortsat frugtbart samarbejde med jer alle. Særligt vil jeg gerne takke de der aktivt bidrager til DEKS mange aktiviteter. Henvend jer gerne om både stort og småt. Mangler I et EQA-program eller andet, så sig til. Brug fx henvendelsesskemaet på DEKS hjemmeside eller her bagest i kataloget. Brugermødet i 2006 bliver et jubilæumsmøde, idet det bliver nr. 10 i rækken. Jeg ser derfor frem til at møde jer gerne som aktive bidragydere med foredrag eller postere til DEKS Brugermøde X den september i Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef

2 DEKS mer og Materialer 2006 Kontakt til DEKS Den foretrukne form for henvendelse til DEKS er pr. , brev eller fax. Brug gerne formularen på eller indberetningsskemaet der er på den sidste side. Bestillinger mer og materialer kan bestilles via on-line bestillingssystemet på eller via bestillingsformularen. Telefontid mandag-fredag, : tlf (Jonna Hervel/Anette Marker) Telefax Hjemmeside Postadresse DEKS 54 M1, Universitetshospitalet Herlev Herlev Ringvej Herlev. Besøgsadresse Universitetshospitalet Herlev på Klinisk biokemisk afdeling, blok 5, etage 4, i kvadraterne M4, M5 og M6 Personerne Anette Marker, bioanalytiker tlf.: rum MA 417 i M4 Bente Mortensen, sekretær tlf.: rum MA 506 i M5, (tirsdag-fredag) Gitte M. Henriksen, souschef tlf.: rum ME 601 i M6 Hanne Bay Christensen, kvalitetskoordinator tlf.: tlf rum MA 510 i M5 Inger Plum, institutchef tlf.: rum MA 601 i M6 Jonna Hervel, bioanalytiker tlf.: rum MA 417 i M4, (mandag-torsdag) Morten M. Pedersen, kemiker tlf.: tlf rum MA 510 i M5 Nils Jørgensen, kemiker Susanne Biron, sekretær tlf.: rum ML 414 i M4 DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN, DEKS ISSN X Der tages forbehold for fejl og mangler Copyright DEKS 2005

3 I Diabetesbehandling Dit råd er kun så godt som den information du får Near Patient HbA 1c resultater giver valgfrihed til øjeblikkelig handling HbA 1c resultater du kan stole på CV på 2,6% 1 SKUP afprøvet og opfylder kvalitetskrav DCCT som reference metode Nøjagtige resultater på 6 minutter. Bruger kun 1 µl blod Mikroalbuminuri resultater på 7 minutter for at påvise og monitorere nephropati Unik mikroalbuminuri kassette aflæser både albumin og kreatinin Automatisk beregning af A:C Ratio giver valgfrit prøvemateriale til enhver tid ADA rekommanderer årlig kontrol af alle diabetikere DCA Analyzer Når du vil se resultater Diagnostics Division 1. Average %CV in normal range, as shown in product insert Bayer Diagnostics Europe Ltd. All rights reserved. DCA 2000 is a registered trademark of Bayer Healthcare LLC.

4 Kvalitetskontroller til det klinisk kjemiske laboratorium For information, ordre og support; kontakt eller

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, DEKS Formål Oprettelse Styregruppe Økonomi Faglige råd og DEKS Brugermøde Rådgivere & koordinatorer Nationalt og internationalt samarbejde DEKS Organisation Status og generelle nyheder fra DEKS Status over DEKS s samlede aktiviteter Priser for mer og Materialer On-line-bestilling og bestilling via bestillingsformular NPU-r/ IUPAC-r IVD-direktivet, CE-mærkning og hændelsesindberetning Det Nordiske Referenceintervalprojekt DEKS s kvalitetssystem Nyt om DEKS programmer for Nye placeringer i listen over programmer og materialer i kapitel Klinisk biokemi Almen klinisk biokemi Spermatozoer Hæmoglobin linearitet Creatinin-frit-serum INR INR parallelanalyse til patientnært udstyr Referencemetodeværdier Automatisk udtræk af HK02-resultater Klinisk immunologi Klinisk mikrobiologi Mikrobiologiprogrammer fra Labquality QCMD Mikrobiologiprogrammer fra UKNEQAS Molekylærbiologi og genetik Almen praksis Materiale til LKOs EQA-programmer til almen praksis Urindyrkning og evt. resistensbestemmelse (3519 DK, 3524 DK) Patologi Retsmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Praktiske forhold vedrørende DEKS aktiviteter Tilmeldingsfrister, betaling og priser Laboratorier der kan deltage Tidsfrister og forsendelsestidspunkter Priser, gebyrer og rabatter Fakturering og betalingsfrist af bestillinger Betaling Ekspeditionsmæssige forhold og sikkerhed Kontakt til DEKS Indberetningsskema: Forbedringsforslag, afvigelser, m.v Kort vejledning til online-bestilling Udsendelsesdatoer Forsendelse af Biologiske materiale Ekstra prøvemateriale ved uventede fund Returnering af materialer Fortrolighed Sikkerhed Produktansvar Laboratorierne og programmerne Andre eller nye kvalitetssikringsprogrammer Laboratorienummer og laboratoriets kontaktperson/ gruppe DEKS-nummeret Kontaktperson/kontaktgruppe Laboratorienummer ved registrering af resultater fra flere analyseudstyr m.v Andre laboratorienumre r Komponenter og undersøgelser i de eksterne kvalitetssikringsprogrammer Copyright Kommunikation og uddannelse DEKS Brugermøde 2006 og kursus Mødeafgift Hotel Kollegial brugertelefonbog DEKS informerer og elektronisk nyhedsbrev EQAnews Deltagerbevis Komponentliste for de forskellige HK02 kontrolmaterialer Liste over programmer og materialer Generelt Online-bestilling Bestilling via bestillingsformular Indberetning af hændelser, beskeder eller forslag

6 1. Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, DEKS 1.1 Formål Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, DEKS, har til formål at understøtte kvalitetsudviklingen på medicinske laboratorier til gavn for patienterne. DEKS servicerer i øjeblikket klinisk biokemi, klinisk immunologi og klinisk mikrobiologi, og er åben for at assistere ved andre laboratorie-medicinske specialer efter behov. DEKS overordnede formål er at øge patientsikkerheden gennem kvalitetssikring der fører til øget pålidelighed af laboratoriemedicinske undersøgelser. Instituttets primære aktiviteter er baseret på udsendelse af programmer til ekstern kvalitetssikring, undervisning, standardisering og internationalt samarbejde. 1.2 Oprettelse DEKS er oprettet i analogi med Sundhedsstyrelsens medicinske specialefordeling, således at et sygehus kan have lands- eller landsdels dækkende virksomhed. DEKS blev pr. 1. januar 1996 ved Sundhedsstyrelsens og Amtsrådsforeningens medvirken placeret på Universitetshospitalet Herlev med landsdækkende funktionsområde. Klinisk Biokemisk Afdeling, Universitetshospitalet Herlev, har venligst støttet og givet plads for DEKS arbejdet. 1.3 Styregruppe En styregruppe er overordnet ansvarlig for driften af DEKS. Den refererer til sygehusledelsen på Universitetshospitalet Herlev. Styregruppens sammensætning er følgende: Vicedirektøren på Universitetshospitalet Herlev (formand) Overlæge Linda Hilsted, formand for DSKB, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Kemiker Birgitte Reinholdt, repræsentant for DSKB Afdelingslæge Pernille Andersen, repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Overlæge Claus Bohn Christiansen, repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Læge Gregers Hansen-Nord, repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin Overlæge Niels Fogh-Andersen, repræsentant for afdelingsledelsen ved Klinisk Biokemisk Afdeling Universitetssygehuset Herlev Institutchef Inger Plum, DEKS (sekretær for styregruppen) Souschef Gitte M. Henriksen, DEKS (observatør). Adresser m.v. findes på DEKS hjemmeside under nøglepersoner. 1.4 Økonomi DEKS fungerer som en non-profit indtægtsdækket virksomhed. Det tilstræbes at eventuelle overskud eller underskud afbalanceres over længere tid via prisfastsættelsen. Regnskabsåret for DEKS er kalenderåret. På det årlige Brugermøde bliver der gjort rede for den økonomiske situation. 1.5 Faglige råd og DEKS Brugermøde Der er oprettet et fagligt råd til støtte for DEKS. Det består af de fagligt ansvarlige koordinatorer for eksterne kvalitetssikringsprogrammer (EQA-programmer) organiseret i DEKS regi og andre fagpersoner af betydning for kvalitetssikringen inden for laboratoriemedicin. Der afholdes to årlige rådsmøder for alle rådgivere og programkoordinatorer. Interesserede, der ønsker at deltage, kan kontakte DEKS. Rådgiverne for de specifikke programmer afholder rådgivergruppemøder ad hoc. En gang årligt afholdes et brugermøde, der arrangeres som en kongres med foredrag, kur- 6

7 sus og posterudstilling samt kommerciel udstilling af laboratorieprodukter, se afsnit Rådgivere & koordinatorer For mange eksterne kvalitetssikringsprogrammer, eller gruppe af programmer, der er omtalt i mer og Materialer 2006, er der generelt udpeget én eller flere rådgivere, som har det overordnede ansvar for programmet. Rådgiverne vejleder såvel DEKS som brugerne fagligt f.eks. i form af kommentarer i rapporterne. Rådgiverne og programkoordinatorerne står opført på DEKS s hjemmeside under Nøglepersoner. 1.6 Nationalt og internationalt samarbejde DEKS benytter flere udenlandske programmer for at dække et større analyserepertoire og for at opnå flere deltagende laboratorier i hvert program. Dette forbedrer udbyttet af programmerne, da der opnås større statistisk sikkerhed og mere solide metodeoplysninger. Det anbefales primært at benytte nordiske programmer, da I på den måde kan sammenligne jer med kolleger der har den samme høje nordiske standard og bruger samme referenceinterval. DEKS samarbejder med nedennævnte organisationer. Danske og andre nordiske organisationer DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Videnskabeligt udvalg for kvalitetssikring under DSKB, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi EQAnord, External Quality Assurance in the Nordic Countries, er et forum af nordiske EQA-organisationer, som søger at (videre-)udvikle programmer og samarbejde indenfor laboratoriemedicin. EQAnord fungerer bl.a. som paraplyorganisation for enkelte programmer, der effektueres af én eller flere af de nordiske EQA-organisationer. EQUALIS, Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige. EQUALIS er DEKS søsterorganisation i Sverige ISLM, Kvalitetssikringskomittéen under Islandsk Selskab for Laboratoriemedicin Laboratorieudvalget under Fagligt Udvalg ved PLO, Praktiserende Lægers Organisation Labquality er DEKS søsterorganisation i Finland NKK, Norsk Klinisk-Kjemisk Kvalitetssikring. NKK er DEKS søsterorganisation i Norge NOBIDA, Nordisk Biobank og Database komité under Nordisk Forening for Klinisk Biokemi, NFKK, er ansvarlig for de individprøver, som blev taget i forbindelse med det Nordiske Referenceinterval Projekt, NORIP, Nordisk referenceintervalprojekt. Individprøverne udgør en biobank, hvorfra der kan rekvireres prøver til videnskabelige undersøgelser efter ansøgning. NOKLUS, Norsk Senter for Kvalitetssikring av Laboratorievirksomhed utenfor Sykehus SSI, Statens Serum Institut Europæiske og internationale organisationer: C-AQ, Committee of Analytical Quality, under International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC CAP, Collage of American Pathologists CTS, Collective Testing Service, USA DGKL (tidligere DGKC), Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, Tyskland, herunder RIB, Referenz Institut für Bioanalytik 7

8 ECAT foundation, European Concerted Action on Thrombosis. EMQN, European molecular genetics quality network er en not-profit organisation, som fremmer kvalitet i analyser af molekylær genetik gennem EQA-programmer, ved at organisere best practice -møder og publicere guidelines. ESHRE, European Society of Human Reproduction and Embryology,blev grundlagt i 1985 med et formål at stimulere undersøgelser og forskning i reproduktion inden for medicin and videnskab. EQALM, European Committee of External Quality Assurance mes in Laboratory Medicine HPA, Health Protection Agency IRMM, Institute for Reference Methods and Reference Materials, (EUs referenceinstitution for måling) JCTLM, Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine, er nedsat af BIPM, IRMM, WHO og IFCC NMI, The National Measurement Institute, hører under den australske regering som center for metrologi. NMIs ekspertise i metrologi stilles til rådighed gennem en række servicetilbud, herunder programmet: Interlaboratory chemical proficiency testing program. QCMD, Quality Control for Molecular Diagnostics tilbyder kvalitetskontrolmaterialer og EQA-programmer af mikroorganismer til molekylær diagnostik and genom-teknologier. QCMD opretholder relation med The European Society for Clinical Virology (ESCV) og The European Society Clinical for Microbiology and Infectious Disease (ESCMID) SKZL, Dutch Foundation for Quality Assessment in Clinical Laboratories, Holland UK NEQAS, eller blot NEQAS, er forkortelsen for National External Quality Assessment Scheme (United Kingdom). 1.7 DEKS Organisation Københavns Amtsråd Styregruppen for DEKS Institutchef Souschef Kvalitetskoordinator Kemiker Fagligt råd for DEKS Laboratorium Sekretariat Produktion Lager Forsendelse Forsendelse Fakturering og Regnskab Registrering Organisationsdiagrammet viser DEKS opbygning og organisation. 8

9 2. Status og generelle nyheder fra DEKS 2.1 Status over DEKS s samlede aktiviteter Nedenstående tabel viser udviklingen i brugen af DEKS programmer. Det større antal programmer medfører bedre dækning af de diagnostiske specialers behov. Antal anvendte programmer Antal deltagende laboratorier, afdelinger eller enheder I samme periode har antallet af deltagere i DEKS årlige brugermøde varieret mellem 310 og På DEKS hjemmeside kan man bl.a. finde sidste nyt om udsendelser og udsendelsesdatoer. Derudover kan man finde forskellige vejledninger og resultater fra HK-programmerne, koagulationsprogrammet, urinkontrolprogrammet og programmet for fuldblodsglucose&hæmoglobin. Man kan læse nyhedsbrevet DEKS informerer, kataloget "mer og Materialer", informationer om de fælles nordiske referenceintervaller samt rapporter udgivet af EQAnord. Vi bestræber os på at lægge alt op på hjemmesiden, der kan have interesse for vore brugere. Hvis man har ønsker til hjemmesiden, er de meget velkomne. 2.3 Priser for 2006 DEKS`s priser for år 2006 er generelt justeret i takt med inflationen og andre udefra kommende prisstigninger. For de danske programmer der fortsætter uændret er der ingen prisstigninger Overordnet gælder, at hvis man ønsker at få databehandlet resultater fra forskelligt udstyr, er man nødt til at bestille og betale for flere programmer til det ønskede antal udstyr. 2.4 mer og Materialer 2006 DEKS sortiment af programmer udvikles løbende, hvorfor enkelte programmer udgår, og nye programmer kommer til. Ønskes et nyt program eller materiale, så kontakt DEKS. I Kapitel 7, tabel 7.1, ses hvilke komponenter der er indeholdt i HK02, Special HK02, Drug HK02 og CRPHøj HK02. Tabel 7.2 viser referencemetodeværdier på HK02. Liste over mer og Materialer, bagerst i dette katalog, er en liste over eksterne kvalitetssikringsprogrammer samt interne og supplerende kontrolmaterialer. 2.5 On-line-bestilling og bestilling via bestillingsformular DEKS opfordrer alle laboratorier til at afgive årsbestillingen og supplerende bestillinger online fra hjemmesiden Brugervejledningen til on-line bestillingen er tilgængelig på og en kort vejledning ses i afsnit Det er muligt at anvende søgefunktionen i on-linebestillingen. Man kan søge på et komponentnavn, en program eller et programnavn. Brugernavn og er tidligere sendt til den underskriftsberettigede person på laboratoriet. Man bedes oplyse DEKS om ændringer relateret til den underskriftsberettigede person. De laboratorier som ikke allerede har brugernavn og password, kan bestille det hos DEKS, dog kun et pr. laboratorium. Ved bestilling kan man se på bogstaverne efter programn, om programmet er fra f.eks. Labquality (FIN), UKNEQAS m.fl. (UK), EQUALIS (SE) eller fra SKZL, CLB eller ECAT m.fl. (NL). Ligesom de foregående år er der med udsendelsen af mer og Materialer 9

10 vedlagt en bestillingsformular for Den findes tillige på hjemmesiden, 2.6 NPU-r/ IUPAC-r NPU-r (IUPAC-r) anvendes til entydig identifikation af analyser og undersøgelser, og må anses som værende et væsentligt element i sygehusvæsenets indførelse af den elektroniske patientjournal. Sundhedsstyrelsen fastlægger rne, som kan ses på: I DEKS`s on-linebestilling kan komponentnavnene fra IUPAC-systemet ses på mange af de programmer og materialer som DEKS udbyder. 2.7 IVD-direktivet, CE-mærkning og hændelsesindberetning I forbindelse med Europarådets direktiv 98/79/EF af 27 oktober 1998, bedre kendt som IVD-direktivet, skal mange af laboratoriets daglige produkter CE-mærkes af producenterne. Det drejer sig om instrumenter, apparater, materialer, reagenser, kalibratorer, kontrolmaterialer, prøvekit, prøvebeholdere og i visse tilfælde edb-programmer. De fleste materialer og programmer som DEKS tilbyder er ikke CE-mærkede. Dette skyldes at alle materialer, der anvendes i eksterne kvalitetssikringsprogrammer og internationalt certificerede referencematerialer, ikke skal CE-mærkes. Derudover kan alle produkter, der var tilgængelige for slutbrugeren før den 7. december 2003, sælges indtil d. 7. december 2005 uden CE-mærkning. Bemærk at det ikke er et lovkrav, at man f.eks. til et CE-mærket apparatur fra en producent, skal anvende samme producents reagenser, kontrollmaterialer og kalibratorer, selvom det kan være hensigtsmæssigt og beskrevet i producentens instruktion. Generelt gælder, at valg og brug af produkter og produkt-sammensætninger (med eller uden CE-mærke), er underlagt det lægelige ansvar ved valg relateret til patientbehandling m.v.. Hændelsesindberetning Som konsekvens af direktivet har alle laboratorier pligt til at indberette hændelser med CE-mærket IVD-udstyr/materialer til lægemiddelstyrelsen. Eksempler på hændelser er svigt, fejl og mangler der medfører - eller kunne have medført - død, livstruende skader, sygdom, fejldiagnoser, forsinket behandling eller transfusioner med ikke-kompatibelt materiale. Skulle man have spørgsmål i forbindelse med IVD-direktivet, CE-mærkning eller hændelsesindberetning, så kontakt DEKS. 2.8 Det Nordiske Referenceintervalprojekt En implementering af de fælles referenceintervaller fra NORIP, Nordisk Referenceintervalprojekt er en forbedring, idet veldokumenterede og sporbare referenceintervaller er at foretrække. Vi anbefaler, at man læser særnummeret af Scand J Clin Lab Invest vol. 64 No , der kun handler om referenceintervallerne. Mange nordiske laboratorier har indrapporteret deres målinger på NFKK Reference Serum X. Resultaterne kan ses på og de kan være en vigtig kilde ved vurderingen af afvigelser for ens eget analysesystem. 2.9 DEKS s kvalitetssystem Udviklingen af DEKS kvalitetssystem fortsætter. DEKS har ansat Hanne Bay Christensen, som blandt andet skal stå for videreudviklingen af kvalitetssystemet. Der arbejdes hen mod en akkreditering efter bl.a. ILAC-G13:

11 BD Vacutainer Systems Preanalytical Solutions STIKSKADER: SELV ÉN ER FOR MANGE ECLIPSE Kanyle til lukket blodprøvetagning med integreret beskyttelseshætte Aktivering umiddelbart efter prøvetagning Aktivering med én hånd ENKELT - SIKKERT SAFETY-LOK Veneprøvetagningssæt med integregret beskyttelseshætte Aktivering umiddelbart efter prøvetagning Aktivering med én hånd ENKELT - SIKKERT SIKKERHED FOR PRØVETAGER SIKKERHED FOR PATIENT Yderligere information på Salgs konsulent: Lone Thrane Sales Support: Brian Bøge Andersen OBS! Nyt produktkatalog kan rekvireres på ovenstående mail eller telefonnummer Besøg os på internettet: Totalleverandør af blodprøvetagningsudstyr Becton Dickinson a/s Park Alle Brøndby Tlf Fax

12 3.1 Nye placeringer i listen over programmer og materialer i kapitel 8 I år er de eksterne kvalitetssikringsprogrammer og kvalitetssikringsmaterialer kun placeret ét sted i listen over programmer og materialer. Bruddet med den tidligere praksis, hvor et program eller materiale var placeret ved mange specialer, er nødvendigt på grund af den stigende tværfaglighed. merne er kun placeret ved det speciale, der ved sit navn har den største tilknytning, f.eks. er alle programmer med bakterier, vira og virusscreening kun placeret under Mikrobiologi. Ændringen betyder, at man skal se under flere specialer for at finde de kvalitetssikringsprogrammer eller materialer der dækker ens laboratorium ind. 3.2 Klinisk biokemi Almen klinisk biokemi Deltagere i Almen klinisk biokemi programmerne fra Labquality vil i 2006 modtage prøver 4 gange i løbet af året. Denne ændring er foretaget for at spare på forsendelsesomkostningerne. Der medsendes instruktioner om, hvordan prøverne bør opbevares, og hvornår man bør analysere og indsende resultater. 3. Nyt om DEKS programmer for Spermatozoer I 2006 bliver der 2 udsendelser af DEKS sperma-eqa-program, 3060 DK. Den ene udsendelse bliver som tidligere forestået af DEKS programkoordinator Aleksander Giwercman, hvis laboratorium er europæisk referencelaboratorium. Den anden udsendelse er en fælles europæisk EQA-udsendelse fra den europæiske videnskabelige organisation ESHRE European Society for Human Reproduction & Embryology, se Denne udsendelse består af fire sperma-suspensioner, et videobånd eller en DVD med fire filmoptagelser af spermamobilitet, to farvede og to ufarvede udstrygningspræparater til morfologisk karakterisering samt to smear præparater til bestemmelse af vitalitet. Begge udsendelser er baseret på WHO s anbefalinger for karakterisering af spermatozoer. Ved tilmelding til program 3060 DK deltager man automatisk i begge udsendelser Hæmoglobin linearitet Hæmoglobin linearitet bliver i 2006 en del af glucose- og hæmoglobinprogrammet (3045 DK; 3515 DK) og medsendes 1 gang årligt. Det består af 3 fuldblodsprøver med tre koncentrationsniveauer af hæmoglobin. Der vil være tillagt referencemetodeværdier for hæmoglobin på de tre prøver Creatinin-frit-serum Creatinin-frit-serum (3369 SE) fra EQUALIS bliver CE-mærket i løbet af Materialet er et frosset humant serum, der anvendes som nulpunkts-kalibrator ved bestemmelse af P- creatinin på metoder, som benytter Jaffé-reagens. Resultater fra Jaffé-metoder vil derved stemme bedre overens med resultater fra specifikke creatinin-metoder. Materialet kan også anvendes som kontrol INR Der er i år oprettet et program (3457 DK) indeholdende alle tre INR kalibratorer (normal, terapeutisk og høj). DEKS vil gerne opfordre laboratorierne til at anvender trepunktskalibrering, da det anbefales af WHO. Husk også, at det er muligt at anvende DEKS s regneark ved trepunktskalibrering; det hentes på under pakningsvedlæg INR parallelanalyse til patientnært udstyr DEKS anbefaler, at man anvender parallelanalyse til kvalitetssikring af patientnært udstyr til INR (International Normalised Ratio). 12

13 I INR-parallelanalyse-programmet (3520 DK) analyseres patientprøver på eget patientnært udstyr og der tages desuden en veneprøve i citratglas på patienten. Veneprøven indsendes til det danske referencelaboratorium for INR. Parallelanalysen finder sted i uge 9 og uge 35. For mere information kontakt DEKS Referencemetodeværdier Der tillægges referencemetodeværdier, når det er praktisk og økonomisk muligt. DEKS tillægger bl.a. sporbare targetværdier i hæmoglobin og glucose programmet (3045 DK, 3515 DK). Der er medtaget et udvalg af referencematerialer i materialelisten, DEKS hjælper gerne med at finde andre referencematerialer Automatisk udtræk af HK02-resultater Med et lille IT-hjælpeprogram er det muligt at trække månedens HK02-resultater automatisk ud fra LABKA. På den måde sparer man manuel indtastning og overførsel til Excelregneark og kommasepareret fil. Hjælpeprogrammet er unik for det enkelte laboratorium og sikre korrekt identifikation af laboratoriet. Hvis afdelingens laboratoriesystem er et andet end LABKA, fx Netlab, forventer DEKS at tilsvarende også kan lade sig gøre for sådanne LIM-systemer. Hjælpeprogrammet vil da blive udviklet til LIM-systemet i samarbejde med laboratoriet. Hjælpeprogrammet har program 2068 DK. 3.3 Klinisk immunologi Kontrolmaterialerne til virusscreenings fra PeliSpy udgår på grund af manglende lovpligtig CE-mærkning. Det er i stedet muligt at købe kontrolmaterialer fra Health Protection Agency se i listen over programmer og materialer. Kontakt eventuelt DEKS for yderligere information og vejledning. 3.4 Klinisk mikrobiologi Mikrobiologiprogrammer fra Labquality Mikrobiologiprogrammer fra Labquality bedes bestilt inden den 18. november QCMD Enkelte programmer fra QCMD er udgået og andre er blevet oprettet, se i listen over programmer og materialer. Yderligere informationer om QCMD s programmer kan findes på Mikrobiologiprogrammer fra UKNEQAS DEKS modtager ved hver mikrobiologiprøveudsendelse fra UKNEQAS ekstra prøver, herunder også prøver til virusscreening. Laboratorierne vil kunne rekvirere ekstra prøver til opklaring af uventede fund. 3.5 Molekylærbiologi og genetik Det danske program gendiagnostiske metoder (3350 DK) er udgået. 3.6 Almen praksis DEKS tilbyder eksterne kvalitetssikringsprogrammer til alle de analyser som hyppigst udføres i almen praksis. Det er i år muligt at bestille alle komponenter enkeltvis. Se afsnittet Almen praksis i listen over programmer og materialer eller kontakt DEKS for yderligere information Materiale til LKOs EQA-programmer til almen praksis. DEKS leverer efter aftale genuint EQAkontrolmateriale, evt. spiket, til LKO: fuldblod med antikoagulant efter ønske eventuelt med fluorid og ph-regulering fuldblod til hæmatologi plasma eventuelt spiket med ønskede komponenter. Leveres enten flydende eller frosset 13

14 serum eventuelt spiket med ønskede komponenter. Leveres enten flydende eller frosset urin eventuelt spiket med ønskede komponenter. EQA-kontrolmaterialet leveres bulk eller dispenseret i et ønsket volumen. Materialet virusscreenes og testes for homogenitet og stabilitet i relation til den planlagte anvendelse. EQA-kontrolmaterialet kan leveres med en eller flere targetværdier efter ønske. DEKS skal have bestillinger på kontrolmateriale en måned inden levering. Der beregnes en pris efter de specifikke ønsker der er til materialet. Ring derfor til Inger Plum eller Morten Pedersen eller send en Urindyrkning og evt. resistensbestemmelse (3519 DK, 3524 DK) Prøvematerialerne, der sendes ud, er et urinlignende medium tilsat kendt kultur. Hver udsendelse omfatter mulighed for både dyrkning, mikroskopi og resistensbestemmelse. Der er fra 2006 også mulighed for kun at deltage iurindyrkning. Der er 2 årlige udsendelser med 3 prøver pr. udsendelse. 3.7 Patologi Der findes forskellige eksterne kvalitetssikringsprogrammer inden for patologi bl.a. fra Labquality og UKNEQAS, se mere i kapitel 8 under afsnittet Patologi. DEKS hjælper gerne med at finde andre programmer. 3.8 Retsmedicin Der er oprettet flere nye programmer inden for retsmedicin se kapitel 8 under retsmedicin. DEKS hjælper gerne med at finde andre programmer og med importtilladelser. 3.9 Klinisk fysiologi og nuklearmedicin DEKS svenske søsterorganisation EQUALIS tilbyder igen i år et eksternt kvalitetssikringsprogram inden for kvalitetssikring af kardiagnostik. Se under Klinisk fysiologi og nuklearmedicin i listen over programmer og materialer, programnummer 3318 SE. 14

15 4. Praktiske forhold vedrørende DEKS aktiviteter 4.1 Tilmeldingsfrister, betaling og priser Laboratorier der kan deltage DEKS kvalitetssikringsprogrammer er udviklet til danske laboratorier i sundhedssektoren, men andre laboratorier er velkomne til at deltage. Kommercielle virksomheder kan også deltage, såfremt formålet er i overensstemmelse med DEKS kommissorium dvs., at fremme god analysekvalitet til gavn for patienten. Det forudsættes dog, at analyseresultaterne ikke anvendes i forbindelse med markedsføring Tidsfrister og forsendelsestidspunkter Alle bestillinger og tilmeldinger sker ved at benytte den internetbaserede on-linebestilling, via eller bestillingsformularen der er vedlagt mer og Materialer. Årsbestillingen Bestillingsformularen udfyldes og sendes online eller i papirversionen til DEKS senest den 1. december Bestilling af mikrobiologiprogrammer fra Labquality, sendes senest den 18. november Bemærk at DEKS benytter én årlig hovedlevering for kalibrerings- og kontrolmaterialer til internt brug på laboratorierne. Dette medfører besparelser, som kommer brugerne til gode. Se næste afsnit. Det tilstræbes, at rettidigt bestilte, lagerførte materialer af denne art fremsendes til laboratorierne i uge 4 i år Bestillinger i løbet af året Supplerende leveringer i årets løb af DEKS egne kalibrerings- og kontrolmaterialer forsendes almindeligvis på tirsdage. Bestillinger skal være DEKS i hænde senest dagen før Priser, gebyrer og rabatter Alle priser er eksklusiv moms. Til de kalibrerings- og kontrolmaterialer der er bestilt før fristen for årsbestillingen udløber, giver DEKS rabat i form af gratis fakturering og gratis forsendelse. Forsendelsespriser er efterfølgende : Fakturering: 90 kr. + moms Forsendelse: 72 kr. + moms Forsendelse på tøris: 127 kr. + moms Hvis der ønskes en hasteleverance, vil der blive opkrævet et hastegebyr på 200 kr. + moms. Kurérpost og forsendelse til og fra udlandet Ved brug af kurérpost og ved forsendelse til udlandet bliver der opkrævet et særligt forsendelsesgebyr På enkelte udenlandske programmer kan der forekomme ekstra forsendelsesomkostninger, der vil blive pålagt listeprisen. Brugermødet I forbindelse med brugermødet er fristen for tilmelding den 30. juni. Herefter er afgiften højere. Vi håber på den måde at få folk til at tilmelde sig i god tid. Der opkræves intet faktureringsgebyr i forbindelse med tilmelding til DEKS brugermøde. Eventuelt afbud med fuld kompensation kan ske indtil den 1. august Ved senere afbud godtgøres deltagergebyret ikke. Specialopgaver Ved beregning af prisen for DEKS egne ydelser og til løsning af specialopgaver (f.eks. Nordisk Referenceinterval Projekt) benytter DEKS følgende timepriser: 360 kr. + moms for ikke-akademikere og 600 kr. + moms for akademikere. Reduceret deltagelse I visse tilfælde er det muligt at deltage i de anførte eksterne kvalitetssikringssprogrammer med et mindre antal udsendelser end angivet med en tilsvarende prisreduktion. Eksem- 15

16 pelvis ved sene tilmeldinger, hvor en eller flere kontrolomgange allerede er afviklet Fakturering og betalingsfrist af bestillinger Faktureringen foretages af DEKS. Betalingsfristen ved bestillinger er 30 dage netto kontant. Alle programmer betales i princippet forud. Dog sker fakturering af årstilmeldingen i forbindelse med forsendelsen af hovedleverancen af kalibrerings- og kontrolmaterialer Betaling DEKS har ikke et EAN-nummer, så betaling sker ved indsættelse af beløbet på DEKS konto i BG-Banks Tåstrupafdeling, Køgevej 107, DK-2630 Tåstrup: Girokonto (reg. 9543) Det er meget vigtigt, at indbetalingen kan identificeres. Derfor skal der som reference anføres DEKS fakturanummer. DEKS SE-nummer er IBAN: DK SWIFT/BIC: DABADKKK 4.2 Ekspeditionsmæssige forhold og sikkerhed Kontakt til DEKS Vedrørende henvendelser, se titelbladet i dette katalog. Bemærk at brug af , fax og brev foretrækkes. Hvis der er tale om henvendelser med forbedringsforslag eller afvigelser, anbefaler DEKS, at online-formularen eller indberetningsskemaet anvendes. Se næste afsnit og sidste side i dette katalog Indberetningsskema: Forbedringsforslag, afvigelser, m.v. Indberetningsskemaet er en formular til at rapportere afvigelser, forbedringsforslag m.v. til DEKS. Den findes på DEKS hjemmeside og i dette katalog på sidste side. Benyt f.eks. en fotokopi af skemaet en håndskrevet fax eller en . Sådanne henvendelser vil blive besvaret individuelt, og relevante emner vil blive taget op i bl.a. "DEKS informerer". Brug af indberetningsskemaet er en hjælp til, at emnet får en korrekt behandling af DEKS. Det indsendte indberetningsskema vil, sammen med beskrivelsen af hvorledes DEKS har behandlet sagen, indgå som dokumentation i DEKS kvalitetssystem Kort vejledning til online-bestilling Fra DEKS hjemmeside (www.deks.dk) kommer man via menuen til online-bestillingssystemet. Her logger man på ved at skrive sit brugernavn og sin adgangs, som man tidligere har fået tilsendt fra DEKS. Almindelig bestilling Der er fire trin i en bestilling: 1) Finde de programmer og materialer man vil bestille, og vælge det ønskede antal. 2) Gå til indkøbskurven og tilknytte nye kontaktpersoner eller godkende kontaktpersonerne fra sidste år. 3) Gå videre til endelig bestilling hvor man gennemser sine valg og skriver evt. rekvisitionsnummer og kommentar til DEKS. 4) Afsende bestillingen. Ligesom sidste år, er de eksisterende kontaktpersoner allerede opført. Derudover kan nye kontaktpersoner kopieres efter den første indtastning. Endelig husker systemet uafsluttede bestillinger indtil næste gang, man logger på. Efter afsendelse af ordren vil den snarest blive bekræftet af DEKS. Genbestilling Såfremt man ønsker at genbestille de samme programmer, som man fik sidste år, kan dette klares med to klik (klik på Sidste års bestillinger og dernæst på kopier sidste år ). Herefter er det muligt at rette, slette og tilføje programmer. Søgning Hvis man kun ønsker at se programmer inden for f.eks. immunologi, kan man søge på immunologi i søgeboksen. Det er også muligt at søge efter alle de programmer der indeholder en given komponent, f.eks. natrium. Fritekstsøgning og søgning på program er naturligvis stadig mulig. Yderligere hjælp Klik på? efter du er logget på. Der er yderligere hjælp at hente Udsendelsesdatoer Igen i år vil udsendelsesdatoerne for afvikling af programmerne kunne findes på DEKS hjemmeside Ultimo januar vil man kunne se de tilgængelige datoer for hele året. Herefter bliver kalenderen løbende 16

17 opdateret, efterhånden som vi modtager yderligere informationer om udsendelsesdatoerne Forsendelse af Biologiske materiale Særlige regler gælder for transport af farligt gods så som infektiøst biologisk prøvemateriale på land og i luft. Danmark har således tiltrådt ADR-konventionen. Den nu gældende er ADR2005. Diagnostiske prøver bør nu betegnes fx biologisk materiale, kategori B. Definition Biologisk materiale, kategori B, UN 3373, så som kliniske prøver og diagnoseprøver, er ethvert materiale, der blandt andet omfatter blod og dets bestanddele, som kan indeholde en patogen substans af kategori B, hvilket omfatter infektiøst materiale der ikke er af kategori A. Prøver fra patienter med hepatitis-, HIV- eller herpesinfektion indgår i kategori B. Undtagelse: Prøver, UN 2814, som mistænkes at indeholde patogener af kategori A, så som ebolavirus, rabiesvirus og andre vira, sendes efter andre regler. Kontakt Beredskabsstyrelsen og få anvisning. Emballage 1) Primæremballagen er prøverøret, som skal have tætsluttende låg eller prop. Hvis flere primærbeholdere anbringes i en sekundær emballage, skal de holdes adskilte. Mellem den primære emballage og den sekundære skal der være anbragt tilstrækkeligt absorberende materiale til at absorbere hele indholdet af primærbeholderne. 2) Sekundæremballagen skal være tæt og nedpakket med egnet stødabsorberende materiale i yderemballagen. 3) Yderemballagen skal være mindst 10 * 10 cm 2. Mærkning Yderemballagen skal mærkes med UN 3373 skrevet i en ruder som er vendt på spidsen. Biologisk materiale, kategori B skal der stå for infektiøst materiale og Biologisk materiale, exempt human specimen eller blot Biologisk materiale skal der stå hvis prøven ikke er infektiøs. Exempt betyder undtaget, fritaget. Kommentarer Biologisk materiale, kategori B behøver ikke godsdeklaration eller skriftlige instruktioner. Chauffører og andet personale, som transporterer prøverne, behøver ikke at være specielt uddannede til at transportere farligt gods. Biologisk materiale, kategori B skal emballeres i emballager af god kvalitet, som er stærke nok til at modstå de stød og belastninger, der kan forventes under transport og omlæsning. Emballager skal være lukkede på en sådan måde at indholdet ikke kan slippe ud på grund af vibrationer eller temperatur-, fugtigheds- eller trykændringer under normale transportforhold. Således skal den sekundære emballage kunne tåle et fald på 1,2 m og den primære en trykforskel på 95 kpa. Der er ikke krav til en formel godkendelse af emballager. En sekundær emballage kan for eksempel bestå af en flamingoform, hvori er lagt et absorberende materiale ( ble ), og det hele derefter lagt i en plastpose med lynlås, som lukkes tæt Ekstra prøvemateriale ved uventede fund Når et laboratorium har gjort uventede fund i eksterne kvalitetssikringsprogrammer, kan der rekvireres en begrænset mængde ekstra prøvemateriale til opklaring af fundet. Dette gælder kun for stabile materialer, og så længe lager haves. Hvis et laboratorium i hver udsendelse ønsker at modtage ekstra prøvemateriale, kan dette effektueres mod yderligere betaling, se Liste over mer og Materialer. Kontakt om nødvendigt DEKS Returnering af materialer Principielt tager DEKS ikke kontrol- og kalibreringsmaterialer retur. Årsagen er, at det er vanskeligt at dokumentere, at materialerne ikke har lidt skade. Imidlertid tilstræbes en fleksibel praksis i sådanne situationer Fortrolighed DEKS og DEKS samarbejdspartnere behandler alle data, som kan henføres til et enkelt laboratorium fortroligt og videregiver ikke informationer til tredje part. Dette gælder principielt også information om hvilke laboratorier, der deltager i de tilbudte programmer. Det er imidlertid praktisk, at DEKS kan oplyse andre kolleger om hvilke laboratorier, der deltager i et givent program. På den måde kan DEKS f.eks. hjælpe nye deltagere i at vælge program eller fremme diskussionen blandt de involverede laboratorier i tilfælde af afvigende resultater. Denne praksis har aldrig givet anledning til problemer, hvorfor DEKS igen i år vil undlade at indhente skriftlige tilladelser til at benytte denne information i kollegial sammenhæng. Hvis der er laboratorier, som 17

18 ikke ønsker dette, bedes de informere DEKS Sikkerhed DEKS forudsætter, at modtagerne af kontrolmaterialerne udviser de fornødne sikkerhedsforanstaltninger. Alle kontrol- og kalibreringsmaterialer skal sikkerhedsmæssigt behandles som patientprøver, der altid skal betragtes som potentielt smittefarlige. Dette gælder også for de materialer, som er dækket af følgende generelle sikkerhedskrav: Indsamlede blodportioner fra donorer der individuelt er testet og fundet negative for HIV antistof, HBs antigen og HCV antistof. Disse sikkerhedskrav er generelt opfyldt i herværende kontrolprogrammer. For nogle programmer er denne screening dog kun gennemført på pools af patientprøver (<10 patientprøver pr. pool), hvilket med moderne reagenser også anses for at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ved en del af mikrobiologiprogrammerne, inklusive virusscreeningsprogrammerne, gælder ovennævnte forholdsregler ikke. Disse prøver kan indeholde virulente patogene organismer og dermed være i risikogruppe B(ADR-konventionen) f.eks. Epstein-Barr virus og hepatitis C. DEKS sender udelukkende materialerne til laboratorier, der er vant til at håndtere patientprøver på forsvarlig vis Produktansvar DEKS har tegnet en produktansvarsforsikring, som dækker sædvanlige forhold, dog ikke smitte for HIV, Hepatitis B og Hepatitis C, hvorfor DEKS tager forbehold i denne sammenhæng. Herudover dækker DEKS ikke tab forårsaget af, at DEKS produkter udebliver eller ikke kommer rettidigt frem. 18

19 5. Laboratorierne og programmerne 5.1 Andre eller nye kvalitetssikringsprogrammer Til interesserede laboratorier kan DEKS om muligt finde kvalitetssikringsprogrammer eller -materialer, der dækker komponenter, som ikke er omtalt i mer og Materialer. 5.2 Laboratorienummer og laboratoriets kontaktperson/ gruppe DEKS-nummeret Til identifikation af de laboratorier, som deltager i eksterne kvalitetsprogrammer, benytter DEKS det samme nummer fra år til år, DEKS-nummeret Kontaktperson/kontaktgruppe Laboratoriet bedes udpege en eller eventuelt flere kontaktpersoner eller gruppe af personer (f.eks. kvalitetssikringsgruppen c/o person ), der modtager prøver og rapporter m.m. fra DEKS. Kontaktgruppen /-personen bør være ansvarlig for korrekt opbevaring af prøverne inden analyse, eventuel forbehandling og fordeling til analysepladsen og for fordeling af rapporterne i laboratoriet. Labquality kan dog kun håndtere én adresse til alle programmer. Derfor vil alle kontaktpersoner fra et laboratorium, som deltager i programmer fra Labquality, være anført på forsendelser fra Labquality Laboratorienummer ved registrering af resultater fra flere analyseudstyr m.v. Ved indrapportering af resultater fra flere udstyr skal man være opmærksom på, at dette ofte kræver et nyt DEKS-nummer og en ekstra tilmelding til det pågældende program med dertil hørende fuld pris. Til en del programmer kan der bestilles ekstra kontrolmateriale, men kun indrapporteres ét resultat Andre laboratorienumre Det laboratorienummer som Labquality anvender til identifikation af laboratoriet, er et firecifret nummer, hvor det første ciffer er "4", og de sidste er DEKS-nummeret. Bemærk at de laboratorienumre som tildeles via andre udenlandske programmer, f.eks. de engelske, skal benyttes ved direkte henvendelse til den pågældende organisation. 5.3 r Siden 1999 er der anvendt en fast nummerering af programmerne, programn efterfulgt af en forkortelse for oprindelseslandet af programmet (se afsnit 2.5). Disse "permanente" programr identificerer programmet fra år til år, så de kan anvendes ved bestilling og identifikation i en analysevejledning eller i en kvalitetsmanual. Dog skal man være opmærksom på, at der kan ske ændringer, f.eks. kan et program udgå og blive erstattet af et andet. En væsentlig komponent kan overgå til et andet program, eller programmet kan blive ændret så meget, at der er behov for at tildele det en ny program. 5.4 Komponenter og undersøgelser i de eksterne kvalitetssikringsprogrammer DEKS programmer er beskrevet i Liste over mer og Materialer, bagerst i dette katalog. I kolonnen Komponent og synonym er der listet alle de komponenter, som dækkes. For de eksterne kvalitetssikringsmaterialer med mulighed for løbende indberetning af resultater, findes en nøgle til at identificere hvilke materialer som dækker 19

20 givne klinisk biokemiske komponenter, se kapitel 7. Alle de programmer eller materialer der dækker en given komponent, kan nemt findes via søgning i online-bestillingen via Skriv navnet på komponenten i søgefeltet. Se mere om online-bestillingen i afsnit Det bemærkes, at i visse kvalitetssikringsprogrammer vil alle omtalte komponenter ikke nødvendigvis blive analyseret i hver udsendelse. I praksis kan det være umuligt at skaffe materialer, som samtidig modsvarer autentiske patientprøver på en rimelig måde. En anden årsag kan være, at det på forhånd vides, at kontrolmaterialet er uegnet til analyse af den pågældende komponent. 5.5 Copyright Alle skriftlige materialer, der udsendes af DEKS, er omfattet af copyright, herunder tekst på DEKS hjemmeside. Afsnit fra mer og Materialer og "DEKS informerer" kan dog gengives med kildeangivelse. Tilladelse til brug af data m.v. kan gives, kontakt DEKS for nærmere oplysninger. Tilsvarende gælder for rapporter m.v. fra udenlandske EQA-organisationer. 20

Mængde HK12 Biokemi findes i æsker á 8 glas. Hvert glas rekonstituteres til 5 ml.

Mængde HK12 Biokemi findes i æsker á 8 glas. Hvert glas rekonstituteres til 5 ml. HK12 Biokemi, Human langtidskontrol HK12 Biokemi, Human langtidskontrol HK12 Biochemistry Human Longterm EQA serum Marts2013 Pakningsvedlæg, version 6 Programkode: 2097 DK Formål HK12 Biokemi er et eksternt

Læs mere

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater.

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater. Pakningsvedlæg, version 7 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol Januar 2012 HK07 Biochemistry Human Longterm EQA serum Programkode: 2069 DK Formål HK07 er et eksternt humant kvalitetskontrolmateriale, EQA-materiale,

Læs mere

Januar Bilag til pakningsvedlæg, version 3 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol

Januar Bilag til pakningsvedlæg, version 3 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol Bilag til pakningsvedlæg, version 3 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol Januar 2009 Opgørelse af resultater på HK07, indberettet af brugerne i perioden 1/6 2008 til 1/11 2008 Referencemetodeværdi for glucose

Læs mere

Nyhedsbrev Til sidst vil jeg opfordre jer alle til at tilmelde jer nyhedsbrevet på DEKS hjemmeside, da I så vil modtage beskeder og nyheder hurtigt.

Nyhedsbrev Til sidst vil jeg opfordre jer alle til at tilmelde jer nyhedsbrevet på DEKS hjemmeside, da I så vil modtage beskeder og nyheder hurtigt. Forord Kære læser Valg af EQA-programmer For at få størst muligt udbytte af jeres deltagelse i eksterne kvalitetssikringsprogrammer vil jeg opfordre jer til at tilmelde jer danske programmer, hvor det

Læs mere

Komponenter Se nedenstående komponentliste med vejledende koncentrationsniveau.

Komponenter Se nedenstående komponentliste med vejledende koncentrationsniveau. HK12 Biokemil Human langtidskontrol Pakningsvedlæg, version 9 HK12 Biokemi, Human langtidskontrol EQA-serum Kontrolmateriale December 2015 Programkode: 2097 DK Formål HK12 Biokemi er et eksternt humant

Læs mere

Forord. Kære læser. Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. Inger Plum Institutchef Forord Kære læser Mange deltagere, referencemetodeværdier, re-analyse over mange år, samt unikke oplysninger og genuin matrice er fem egenskaber der hver især kan tilføre et EQA-program ekstra værdi. HK-programmet

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2009 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Med den mest omfattende

Læs mere

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef Forord Kære læser Det nye IT-system er færdigudviklet forstået således at alle funktioner i læsende stund er taget i brug. Vi ser herefter frem til at endnu flere EQA-programmer bliver elektroniske både

Læs mere

DEKS informerer April

DEKS informerer April Dette DEKS informerer indeholder: Laboratoriestamdata Nyt EQA-program, hurtig tilmelding Bilirubin og ABL Clostridium difficile fra UKNEQAS, program 3776 UK Nye komponenter og ændringer i HK-kontrolmaterialerne

Læs mere

Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef Forord Kære læser NORIP Jeg må indlede med NORIP igen, fordi det er fundamentalt i kvalitetssikring at have sporbare og dokumenterede referenceintervaller. Først blev de fælles nordiske referenceintervaller

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN D E K S DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Bio-Rad Laboratories

Læs mere

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 1 SKUP i Danmark Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk www.skup.dk Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 2 SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr for Primærsektoren 3 Analysekvalitet i almen

Læs mere

1.0. Status og nyheder fra DEKS

1.0. Status og nyheder fra DEKS 1.0 Status og nyheder fra DEKS 1998 har været et godt år for DEKS. De basale programmer har fungeret sufficient. Flere nye unikke programmer blev udviklet og implementeret. Methylmalonat og homocystein

Læs mere

DEKS tilbyder nogle kerneydelser, som det glæder mig meget at stadigt flere gør brug af.

DEKS tilbyder nogle kerneydelser, som det glæder mig meget at stadigt flere gør brug af. Forord Kære læser DEKS tilbyder nogle kerneydelser, som det glæder mig meget at stadigt flere gør brug af. Vi rådgiver jer i jeres daglige arbejde med mere eller mindre akutte forhold inden for analysekvalitet.

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6 NKN Delprojekt 6 Formål Projektets formål er at etablere en fælles landsdækkende navngivning med korte, klinisk anvendte navne som supplement til de lange officielle NPU navne. Desuden at anbefale en præsentationsrækkefølge

Læs mere

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DATABLADE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-06-18 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE... 2 4.1

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

Metodeblad for D-vitamin

Metodeblad for D-vitamin List Metodeblad for D-vitamin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol (Vitamin D2+D3);stofk. Indikation Forberedelse af patient

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Quick guide. tvilums e-shop.

Quick guide. tvilums e-shop. Quick guide tvilums e-shop www.tvilum.com Quick Guide Tvilums e-shop Vi er stolte af at kunne præsentere Tvilums nye hjemmeside med e-shop. Vi håber at den vil skabe merværdi for din forretning som forhandler

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage Quality Sheet Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår)

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår) 2010-4 (jul - nytår) Indhold i dette nummer Årets sidste klumme..............................................................................................1 Forhøjede PTH resultater........................................................................................2

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 2 Indledning I denne udgave af nyhedsbrevet har vi valgt at sætte fokus på interessante faciliteter som allerede benyttes af nogle af vores kunder og som kunne være interessante

Læs mere

www.norgren.com Norgren international salg og service

www.norgren.com Norgren international salg og service Norgren international salg og service www.norgren.com Logoet, 'Norgren' og 'IMI' er registrerede varemærker. IMI Norgren Limited 2007. Af hensyn til udviklingspolitiken forbeholder Norgren sig retten til

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

Retur Adresse: Afd 98, DK 6400 D E K S

Retur Adresse: Afd 98, DK 6400 D E K S 26/.29 navn lab sygehus gade postnr by land Retur Adresse: Afd 9, DK 6 Til deltagere i ekstern kvalitetskontrol for koagulationsanalyser. Hermed behandlingen af. udsendelse i 29 af KOAG. Med venlig hilsen.

Læs mere

Referenceintervaller

Referenceintervaller Referenceintervaller Før, nu og i fremtiden KBI :: CER DEKS Brugermøde 08-09-2010 Ulrik Gerdes Overlæge, dr.med. Klinisk Biokemisk Laboratorium Århus Universitetshospital Risskov 1 Anbefalet litteratur

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER / I SUNDHEDSSEKTOREN Tillæg 2014 D E K S DEKS Bio-Rad Laboratories BIOPLEX 2200 There is an easier way Do away with labor-intensive

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

BIOLOGISK STOF, KATEGORI B

BIOLOGISK STOF, KATEGORI B Retningslinjer for forsendelse af biologiske stoffer Baggrund I den gældende Europæiske Konvention om International Transport af farlig Gods ad Vej (ADR 2013), står, der at alle forsendelser af biologisk

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

Forretningsbetingelser & Vilkår

Forretningsbetingelser & Vilkår Forretningsbetingelser & Vilkår Nu kan du helt enkelt finde dine nye solbriller fra Prego. På www.pregoeyewear.dk kan du bestille aktuelle varer fra Prego Eyewear og afhente dem hos en af vores mange forhandlere

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Cylindre Luftbehandlingsudstyr Ventiler Fittings Pressostater Vakuum webstore

Cylindre Luftbehandlingsudstyr Ventiler Fittings Pressostater Vakuum webstore Cylindre Luftbehandlingsudstyr Ventiler Fittings Pressostater Vakuum webstore 2 KØB ONLINE MED SIKKERHED EN Webstore, DU KAN HAVE TILLID TIL VÆLG DE RETTE PRODUKTER HURTIGT l Over 10.000 lagerførte produkter

Læs mere

Diagnostikken rundt på ½ time

Diagnostikken rundt på ½ time Diagnostikken rundt på ½ time af Charlotte Hoffmann-Timmol Nordic Manager, DVM Præanalytiske faktorer Hvor kan det gå galt? Patient forberedelse (faste, stress, motion) Blodprøvning (korrekt reagensglas,

Læs mere

BIOLOGISK STOF, KATEGORI B

BIOLOGISK STOF, KATEGORI B Retningslinjer for forsendelse af biologiske stoffer Baggrund I den gældende Europæiske Konvention om International Transport af farlig Gods ad Vej står der at alle forsendelser af biologisk prøvemateriale,

Læs mere

Laboratorieanalyser hvad går galt?

Laboratorieanalyser hvad går galt? Laboratorieanalyser hvad går galt? Kvalitetsvurdering ved blodprøvetagning håndtering af materialer utilsigtede hændelser ved parakliniske prøver Hvordan sikrer vi prøvematerialets kvalitet? Hvem skal

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond.

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. ATLS Denmark Fond Love og vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse ATLS Denmark Fond har hjemsted i Greve Kommune.

Læs mere

IN VITRO DIAGNOSTIKA

IN VITRO DIAGNOSTIKA IN VITRO DIAGNOSTIKA IN VITRO DIAGNOSTIKA udvikler, producerer og sælger in vitro diagnostika til klinisk mikrobiologi, veterinær diagnostik, fødevarekontrol samt miljø- og hygiejnekontrol i ind- og udland.

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse side 1 Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 Listevisning side 3 Normalvisning side 4

Læs mere

Metodeblad for HbA1C på Tosoh

Metodeblad for HbA1C på Tosoh Quality Sheet Metodeblad for HbA1C på Tosoh C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Prøvehåndtering og forsendelse

Læs mere

REMADEINFRANCE SAS 21 avenue de la pierre vallée ; 50220 POILLEY 799363601 RCS COUTANCES TVA FR 70799363601

REMADEINFRANCE SAS 21 avenue de la pierre vallée ; 50220 POILLEY 799363601 RCS COUTANCES TVA FR 70799363601 1. Forord 1.1 Ud over de produkter, der markedsføres direkte af Pixmania på hjemmesiden www.pixmania.com (herefter benævnt «hjemmesiden»), tillader Pixmania også professionelle sælgere at udbyde og sælge

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Bestil dine varer, når DU har tid! Berners webshop tilbyder en række unikke værktøjer, hvor du som kunde har mulighed for at skræddersy din personlige

Læs mere

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer December 2011 Nyhedsbrev #83 www.nettedesign.dk Vejledning - Sådan handler du i min butik Min Webshop ligner ikke de traditionelle Webshops du ellers finder på nettet. Dette skyldes, at jeg har valgt min

Læs mere

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden?

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? CVU Øresund Bioanalytikeruddannelsen København 29-11-2007 Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Produktbeskrivelse - oversigt

Produktbeskrivelse - oversigt Produktbeskrivelse - oversigt Revideret 31-10-2010 1 MIKROBIOLOGISK AFDELINGS DATA SYSTEM MADS er et Laboratorieinformationssystem (LIS) til dataadministration og automatisk, standardiseret besvarelse

Læs mere

Vejledning til WebReq for Speciallæger.

Vejledning til WebReq for Speciallæger. Vejledning til WebReq for Speciallæger. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 3. Listevisning side 3 4. Normalvisning side 4 5. Søgning efter

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune.

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune. Aarhus 12.06.2017 Dansk Supermarked A/S Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser 1. Betaling Betaling af dine dagligvarer kan ske på tre måder. Du kan vælge at betale med

Læs mere

VILKÅR & BETINGELSER

VILKÅR & BETINGELSER VILKÅR & BETINGELSER Handelsbetingelser og vilkår Uptowngirl Alle produkter, sessioner, rådgivninger, kurser, fysisk træning, uddannelser, forløb, foredrag og workshops udbydes af: Uptowngirl v. Merete

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden VEJLEDNING FOR EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER AT VÆRE

Læs mere

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger).

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger). Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr er en undergruppe af medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter alene aktivt medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUD- DANNELSE T: 2360 9928 E: DGE@REGIONH.DK

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

Registrering af forskningsprojekter

Registrering af forskningsprojekter Projektnummer: (udfyldes af Økonomi & Plan) Registrering af forskningsprojekter Registreringen skal omfatte alt arbejde, der er foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt

Læs mere

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen ASPECT4 Logistik og det nye look v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Momshåndtering ved salg over grænser Gennemgang af udvalgte andre nyheder Modernisering af applikationshjælp Opdatering af lagerjournaler

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Mikrobiologibanken. Organisation og kommunikation. Kåre Mølbak Epidemiologisk afd.

Mikrobiologibanken. Organisation og kommunikation. Kåre Mølbak Epidemiologisk afd. Mikrobiologibanken. Organisation og kommunikation. Kåre Mølbak Epidemiologisk afd. Organisation Repræsentantskab Forretningsudvalg SSI følgegruppe Repræsentantskabet Består af: Alle de deltagende laboratorier

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness www.mobilefitness.dk udbydes af virksomheden Mobile Fitness A/S. Du bør læse disse vilkår igennem, før du opretter dig som bruger hos Mobile Fitness. Vilkårene

Læs mere

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Ved parakliniske undersøgelser forstås billeddiagnostiske undersøgelser og undersøgelse af biologisk materiale udtaget fra

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Laboratoriekonsulentordningen (LKO) i Region Syddanmark.

Laboratoriekonsulentordningen (LKO) i Region Syddanmark. Kvalitetssikring af laboratorieydelser Region Syddanmark Til praktiserende læger i Region Syddanmark 2017. Laboratoriekonsulentordningen (LKO) i Region Syddanmark. I henhold til protokollat til 60 i overenskomst

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Vejledning til fakturering

Vejledning til fakturering Faktureringsvejledning Vejledning til fakturering hvor ofte faktureres der? Fakturering sker gang pr. måned (medio) Abonnementer faktureres kvartalvis forud Trafik (tale og data) faktureres månedsvis bagud

Læs mere

WebQuality. Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis. Aarhus Universitetshospital

WebQuality. Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis. Aarhus Universitetshospital WebQuality Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis EXAM Reg. nr. 450 Kræft- og Inflammationscentret Praksis-teamet på KBA AUH Overlæge Birgitte Brock Afdelingsbioanalytiker Laboratoriefaglig

Læs mere

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Om GCP Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Hvad står GCP for? GCP = Good Clinical Practice (Good Clinical Trial Practice) Lidt historie... 1964 World Medical Association

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 FORORD Det er DANAK s politik at udbyde kurser, der henvender sig til akkrediterede laboratorier, laboratorier, der ønsker at blive akkrediteret, samt virksomheder,

Læs mere

Punkter til beslutning

Punkter til beslutning Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 19. februar 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter

Vejledning til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter Vejledning til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter Denne vejledning beskriver, hvordan man udfylder skemaet til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter.

Læs mere

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier.

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier. Bilag 4a CAMSS 1 vurdering af GS1-standarder til implantatregisteret 1. Baggrund Det er aftalt i økonomiaftalen for 2016 mellem Regeringen og Danske Regioner, at der skal etableres et nationalt implantatregister.

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere