Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef"

Transkript

1 Forord Kære læser NORIP Endnu et år har vi arbejdet videre med NORIP, det nordiske referenceintervalprojekt. Vi venter at DSKB snart kommer med en anbefaling af at indføre de fælles nordiske referenceintervaller. Eneste betænkelighed er albumin, som undersøges yderligere i nordisk regi. DEKS har rådgivet mange danske laboratorier. Vil du selv vurdere din analyse af komponenter i NFKK Reference Serum X, kan det gøres på NORIPs hjemmeside: Valg af EQA-programmer Det bliver stadigt mere relevant at have samme referenceinterval og kende sit måleniveau, så man kan udveksle resultater uanset hvor en patient behandles. Ved valg af eksterne kvalitetssikringsprogrammer, EQA-programmer, vil jeg derfor opfordre jer til at vælge danske, finske eller svenske programmer i nævnte prioritet i stedet for fx engelske. Kun på den måde kan I sammenligne jer med kolleger der har den samme høje nordiske standard og bruger samme referenceinterval. Rådgivere Stadigt flere af de danske programmer produceres og udsendes direkte af DEKS, men vi kan slet ikke undvære ekstern rådgivning. Det er kun med rådgivernes hjælp at vi kan udgive en kvalitetsrapport med kvalificeret råd, vejledning og kommentar til de resultater der er opnået i programmet. Heldigvis har vi dygtige rådgivere til mange programmer, men vi vil gerne have endnu flere rådgivere, så de/i kan inspirere, supplere og aflaste hinanden. Hvis du således har lyst til at være rådgiver på et program, som for eksempel koagulation/hæmostase, hæmatologi eller et andet af DEKS EQA-programmer, så vær venlig at kontakte mig. Nordisk samarbejde Rapporten over den nordiske interkalibrering af INR er nu blevet udgivet. Ekstra eksemplarer kan hentes fra DEKS hjemmeside: Samme sted ligger også andre rapporter fra EQAnord. I regi af EQAnord har der været udsendt to urinprøver. Fra Danmark har deltagerne i DEKS urinprogram deltaget. Statistisk og metrologisk behandling af analyseresultater, der angives som ordinale størrelser (+, ++, +++ osv.) eller nominelle egenskaber (gravid, ikke-gravid), er vanskelige at håndtere. Der er intens international diskussion om dette emne, og EQAnord forventer at rapporten om vores erfaringer og forslag til løsninger på ordinalskalaproblemet udgives i DEKS kan kun blive bedre gennem en aktiv dialog med jer brugere. Jeg ser derfor frem til et fortsat frugtbart samarbejde med jer alle. Særligt vil jeg gerne takke de der aktivt bidrager til DEKS mange aktiviteter. Henvend jer gerne om både stort og småt. Mangler I et EQA-program eller andet, så sig til. Brug fx henvendelsesskemaet på DEKS hjemmeside eller her bagest i kataloget. Brugermødet i 2006 bliver et jubilæumsmøde, idet det bliver nr. 10 i rækken. Jeg ser derfor frem til at møde jer gerne som aktive bidragydere med foredrag eller postere til DEKS Brugermøde X den september i Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef

2 DEKS mer og Materialer 2006 Kontakt til DEKS Den foretrukne form for henvendelse til DEKS er pr. , brev eller fax. Brug gerne formularen på eller indberetningsskemaet der er på den sidste side. Bestillinger mer og materialer kan bestilles via on-line bestillingssystemet på eller via bestillingsformularen. Telefontid mandag-fredag, : tlf (Jonna Hervel/Anette Marker) Telefax Hjemmeside Postadresse DEKS 54 M1, Universitetshospitalet Herlev Herlev Ringvej Herlev. Besøgsadresse Universitetshospitalet Herlev på Klinisk biokemisk afdeling, blok 5, etage 4, i kvadraterne M4, M5 og M6 Personerne Anette Marker, bioanalytiker tlf.: rum MA 417 i M4 Bente Mortensen, sekretær tlf.: rum MA 506 i M5, (tirsdag-fredag) Gitte M. Henriksen, souschef tlf.: rum ME 601 i M6 Hanne Bay Christensen, kvalitetskoordinator tlf.: tlf rum MA 510 i M5 Inger Plum, institutchef tlf.: rum MA 601 i M6 Jonna Hervel, bioanalytiker tlf.: rum MA 417 i M4, (mandag-torsdag) Morten M. Pedersen, kemiker tlf.: tlf rum MA 510 i M5 Nils Jørgensen, kemiker Susanne Biron, sekretær tlf.: rum ML 414 i M4 DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN, DEKS ISSN X Der tages forbehold for fejl og mangler Copyright DEKS 2005

3 I Diabetesbehandling Dit råd er kun så godt som den information du får Near Patient HbA 1c resultater giver valgfrihed til øjeblikkelig handling HbA 1c resultater du kan stole på CV på 2,6% 1 SKUP afprøvet og opfylder kvalitetskrav DCCT som reference metode Nøjagtige resultater på 6 minutter. Bruger kun 1 µl blod Mikroalbuminuri resultater på 7 minutter for at påvise og monitorere nephropati Unik mikroalbuminuri kassette aflæser både albumin og kreatinin Automatisk beregning af A:C Ratio giver valgfrit prøvemateriale til enhver tid ADA rekommanderer årlig kontrol af alle diabetikere DCA Analyzer Når du vil se resultater Diagnostics Division 1. Average %CV in normal range, as shown in product insert Bayer Diagnostics Europe Ltd. All rights reserved. DCA 2000 is a registered trademark of Bayer Healthcare LLC.

4 Kvalitetskontroller til det klinisk kjemiske laboratorium For information, ordre og support; kontakt eller

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, DEKS Formål Oprettelse Styregruppe Økonomi Faglige råd og DEKS Brugermøde Rådgivere & koordinatorer Nationalt og internationalt samarbejde DEKS Organisation Status og generelle nyheder fra DEKS Status over DEKS s samlede aktiviteter Priser for mer og Materialer On-line-bestilling og bestilling via bestillingsformular NPU-r/ IUPAC-r IVD-direktivet, CE-mærkning og hændelsesindberetning Det Nordiske Referenceintervalprojekt DEKS s kvalitetssystem Nyt om DEKS programmer for Nye placeringer i listen over programmer og materialer i kapitel Klinisk biokemi Almen klinisk biokemi Spermatozoer Hæmoglobin linearitet Creatinin-frit-serum INR INR parallelanalyse til patientnært udstyr Referencemetodeværdier Automatisk udtræk af HK02-resultater Klinisk immunologi Klinisk mikrobiologi Mikrobiologiprogrammer fra Labquality QCMD Mikrobiologiprogrammer fra UKNEQAS Molekylærbiologi og genetik Almen praksis Materiale til LKOs EQA-programmer til almen praksis Urindyrkning og evt. resistensbestemmelse (3519 DK, 3524 DK) Patologi Retsmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Praktiske forhold vedrørende DEKS aktiviteter Tilmeldingsfrister, betaling og priser Laboratorier der kan deltage Tidsfrister og forsendelsestidspunkter Priser, gebyrer og rabatter Fakturering og betalingsfrist af bestillinger Betaling Ekspeditionsmæssige forhold og sikkerhed Kontakt til DEKS Indberetningsskema: Forbedringsforslag, afvigelser, m.v Kort vejledning til online-bestilling Udsendelsesdatoer Forsendelse af Biologiske materiale Ekstra prøvemateriale ved uventede fund Returnering af materialer Fortrolighed Sikkerhed Produktansvar Laboratorierne og programmerne Andre eller nye kvalitetssikringsprogrammer Laboratorienummer og laboratoriets kontaktperson/ gruppe DEKS-nummeret Kontaktperson/kontaktgruppe Laboratorienummer ved registrering af resultater fra flere analyseudstyr m.v Andre laboratorienumre r Komponenter og undersøgelser i de eksterne kvalitetssikringsprogrammer Copyright Kommunikation og uddannelse DEKS Brugermøde 2006 og kursus Mødeafgift Hotel Kollegial brugertelefonbog DEKS informerer og elektronisk nyhedsbrev EQAnews Deltagerbevis Komponentliste for de forskellige HK02 kontrolmaterialer Liste over programmer og materialer Generelt Online-bestilling Bestilling via bestillingsformular Indberetning af hændelser, beskeder eller forslag

6 1. Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, DEKS 1.1 Formål Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, DEKS, har til formål at understøtte kvalitetsudviklingen på medicinske laboratorier til gavn for patienterne. DEKS servicerer i øjeblikket klinisk biokemi, klinisk immunologi og klinisk mikrobiologi, og er åben for at assistere ved andre laboratorie-medicinske specialer efter behov. DEKS overordnede formål er at øge patientsikkerheden gennem kvalitetssikring der fører til øget pålidelighed af laboratoriemedicinske undersøgelser. Instituttets primære aktiviteter er baseret på udsendelse af programmer til ekstern kvalitetssikring, undervisning, standardisering og internationalt samarbejde. 1.2 Oprettelse DEKS er oprettet i analogi med Sundhedsstyrelsens medicinske specialefordeling, således at et sygehus kan have lands- eller landsdels dækkende virksomhed. DEKS blev pr. 1. januar 1996 ved Sundhedsstyrelsens og Amtsrådsforeningens medvirken placeret på Universitetshospitalet Herlev med landsdækkende funktionsområde. Klinisk Biokemisk Afdeling, Universitetshospitalet Herlev, har venligst støttet og givet plads for DEKS arbejdet. 1.3 Styregruppe En styregruppe er overordnet ansvarlig for driften af DEKS. Den refererer til sygehusledelsen på Universitetshospitalet Herlev. Styregruppens sammensætning er følgende: Vicedirektøren på Universitetshospitalet Herlev (formand) Overlæge Linda Hilsted, formand for DSKB, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Kemiker Birgitte Reinholdt, repræsentant for DSKB Afdelingslæge Pernille Andersen, repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Overlæge Claus Bohn Christiansen, repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Læge Gregers Hansen-Nord, repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin Overlæge Niels Fogh-Andersen, repræsentant for afdelingsledelsen ved Klinisk Biokemisk Afdeling Universitetssygehuset Herlev Institutchef Inger Plum, DEKS (sekretær for styregruppen) Souschef Gitte M. Henriksen, DEKS (observatør). Adresser m.v. findes på DEKS hjemmeside under nøglepersoner. 1.4 Økonomi DEKS fungerer som en non-profit indtægtsdækket virksomhed. Det tilstræbes at eventuelle overskud eller underskud afbalanceres over længere tid via prisfastsættelsen. Regnskabsåret for DEKS er kalenderåret. På det årlige Brugermøde bliver der gjort rede for den økonomiske situation. 1.5 Faglige råd og DEKS Brugermøde Der er oprettet et fagligt råd til støtte for DEKS. Det består af de fagligt ansvarlige koordinatorer for eksterne kvalitetssikringsprogrammer (EQA-programmer) organiseret i DEKS regi og andre fagpersoner af betydning for kvalitetssikringen inden for laboratoriemedicin. Der afholdes to årlige rådsmøder for alle rådgivere og programkoordinatorer. Interesserede, der ønsker at deltage, kan kontakte DEKS. Rådgiverne for de specifikke programmer afholder rådgivergruppemøder ad hoc. En gang årligt afholdes et brugermøde, der arrangeres som en kongres med foredrag, kur- 6

7 sus og posterudstilling samt kommerciel udstilling af laboratorieprodukter, se afsnit Rådgivere & koordinatorer For mange eksterne kvalitetssikringsprogrammer, eller gruppe af programmer, der er omtalt i mer og Materialer 2006, er der generelt udpeget én eller flere rådgivere, som har det overordnede ansvar for programmet. Rådgiverne vejleder såvel DEKS som brugerne fagligt f.eks. i form af kommentarer i rapporterne. Rådgiverne og programkoordinatorerne står opført på DEKS s hjemmeside under Nøglepersoner. 1.6 Nationalt og internationalt samarbejde DEKS benytter flere udenlandske programmer for at dække et større analyserepertoire og for at opnå flere deltagende laboratorier i hvert program. Dette forbedrer udbyttet af programmerne, da der opnås større statistisk sikkerhed og mere solide metodeoplysninger. Det anbefales primært at benytte nordiske programmer, da I på den måde kan sammenligne jer med kolleger der har den samme høje nordiske standard og bruger samme referenceinterval. DEKS samarbejder med nedennævnte organisationer. Danske og andre nordiske organisationer DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Videnskabeligt udvalg for kvalitetssikring under DSKB, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi EQAnord, External Quality Assurance in the Nordic Countries, er et forum af nordiske EQA-organisationer, som søger at (videre-)udvikle programmer og samarbejde indenfor laboratoriemedicin. EQAnord fungerer bl.a. som paraplyorganisation for enkelte programmer, der effektueres af én eller flere af de nordiske EQA-organisationer. EQUALIS, Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige. EQUALIS er DEKS søsterorganisation i Sverige ISLM, Kvalitetssikringskomittéen under Islandsk Selskab for Laboratoriemedicin Laboratorieudvalget under Fagligt Udvalg ved PLO, Praktiserende Lægers Organisation Labquality er DEKS søsterorganisation i Finland NKK, Norsk Klinisk-Kjemisk Kvalitetssikring. NKK er DEKS søsterorganisation i Norge NOBIDA, Nordisk Biobank og Database komité under Nordisk Forening for Klinisk Biokemi, NFKK, er ansvarlig for de individprøver, som blev taget i forbindelse med det Nordiske Referenceinterval Projekt, NORIP, Nordisk referenceintervalprojekt. Individprøverne udgør en biobank, hvorfra der kan rekvireres prøver til videnskabelige undersøgelser efter ansøgning. NOKLUS, Norsk Senter for Kvalitetssikring av Laboratorievirksomhed utenfor Sykehus SSI, Statens Serum Institut Europæiske og internationale organisationer: C-AQ, Committee of Analytical Quality, under International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC CAP, Collage of American Pathologists CTS, Collective Testing Service, USA DGKL (tidligere DGKC), Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, Tyskland, herunder RIB, Referenz Institut für Bioanalytik 7

8 ECAT foundation, European Concerted Action on Thrombosis. EMQN, European molecular genetics quality network er en not-profit organisation, som fremmer kvalitet i analyser af molekylær genetik gennem EQA-programmer, ved at organisere best practice -møder og publicere guidelines. ESHRE, European Society of Human Reproduction and Embryology,blev grundlagt i 1985 med et formål at stimulere undersøgelser og forskning i reproduktion inden for medicin and videnskab. EQALM, European Committee of External Quality Assurance mes in Laboratory Medicine HPA, Health Protection Agency IRMM, Institute for Reference Methods and Reference Materials, (EUs referenceinstitution for måling) JCTLM, Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine, er nedsat af BIPM, IRMM, WHO og IFCC NMI, The National Measurement Institute, hører under den australske regering som center for metrologi. NMIs ekspertise i metrologi stilles til rådighed gennem en række servicetilbud, herunder programmet: Interlaboratory chemical proficiency testing program. QCMD, Quality Control for Molecular Diagnostics tilbyder kvalitetskontrolmaterialer og EQA-programmer af mikroorganismer til molekylær diagnostik and genom-teknologier. QCMD opretholder relation med The European Society for Clinical Virology (ESCV) og The European Society Clinical for Microbiology and Infectious Disease (ESCMID) SKZL, Dutch Foundation for Quality Assessment in Clinical Laboratories, Holland UK NEQAS, eller blot NEQAS, er forkortelsen for National External Quality Assessment Scheme (United Kingdom). 1.7 DEKS Organisation Københavns Amtsråd Styregruppen for DEKS Institutchef Souschef Kvalitetskoordinator Kemiker Fagligt råd for DEKS Laboratorium Sekretariat Produktion Lager Forsendelse Forsendelse Fakturering og Regnskab Registrering Organisationsdiagrammet viser DEKS opbygning og organisation. 8

9 2. Status og generelle nyheder fra DEKS 2.1 Status over DEKS s samlede aktiviteter Nedenstående tabel viser udviklingen i brugen af DEKS programmer. Det større antal programmer medfører bedre dækning af de diagnostiske specialers behov. Antal anvendte programmer Antal deltagende laboratorier, afdelinger eller enheder I samme periode har antallet af deltagere i DEKS årlige brugermøde varieret mellem 310 og På DEKS hjemmeside kan man bl.a. finde sidste nyt om udsendelser og udsendelsesdatoer. Derudover kan man finde forskellige vejledninger og resultater fra HK-programmerne, koagulationsprogrammet, urinkontrolprogrammet og programmet for fuldblodsglucose&hæmoglobin. Man kan læse nyhedsbrevet DEKS informerer, kataloget "mer og Materialer", informationer om de fælles nordiske referenceintervaller samt rapporter udgivet af EQAnord. Vi bestræber os på at lægge alt op på hjemmesiden, der kan have interesse for vore brugere. Hvis man har ønsker til hjemmesiden, er de meget velkomne. 2.3 Priser for 2006 DEKS`s priser for år 2006 er generelt justeret i takt med inflationen og andre udefra kommende prisstigninger. For de danske programmer der fortsætter uændret er der ingen prisstigninger Overordnet gælder, at hvis man ønsker at få databehandlet resultater fra forskelligt udstyr, er man nødt til at bestille og betale for flere programmer til det ønskede antal udstyr. 2.4 mer og Materialer 2006 DEKS sortiment af programmer udvikles løbende, hvorfor enkelte programmer udgår, og nye programmer kommer til. Ønskes et nyt program eller materiale, så kontakt DEKS. I Kapitel 7, tabel 7.1, ses hvilke komponenter der er indeholdt i HK02, Special HK02, Drug HK02 og CRPHøj HK02. Tabel 7.2 viser referencemetodeværdier på HK02. Liste over mer og Materialer, bagerst i dette katalog, er en liste over eksterne kvalitetssikringsprogrammer samt interne og supplerende kontrolmaterialer. 2.5 On-line-bestilling og bestilling via bestillingsformular DEKS opfordrer alle laboratorier til at afgive årsbestillingen og supplerende bestillinger online fra hjemmesiden Brugervejledningen til on-line bestillingen er tilgængelig på og en kort vejledning ses i afsnit Det er muligt at anvende søgefunktionen i on-linebestillingen. Man kan søge på et komponentnavn, en program eller et programnavn. Brugernavn og er tidligere sendt til den underskriftsberettigede person på laboratoriet. Man bedes oplyse DEKS om ændringer relateret til den underskriftsberettigede person. De laboratorier som ikke allerede har brugernavn og password, kan bestille det hos DEKS, dog kun et pr. laboratorium. Ved bestilling kan man se på bogstaverne efter programn, om programmet er fra f.eks. Labquality (FIN), UKNEQAS m.fl. (UK), EQUALIS (SE) eller fra SKZL, CLB eller ECAT m.fl. (NL). Ligesom de foregående år er der med udsendelsen af mer og Materialer 9

10 vedlagt en bestillingsformular for Den findes tillige på hjemmesiden, 2.6 NPU-r/ IUPAC-r NPU-r (IUPAC-r) anvendes til entydig identifikation af analyser og undersøgelser, og må anses som værende et væsentligt element i sygehusvæsenets indførelse af den elektroniske patientjournal. Sundhedsstyrelsen fastlægger rne, som kan ses på: I DEKS`s on-linebestilling kan komponentnavnene fra IUPAC-systemet ses på mange af de programmer og materialer som DEKS udbyder. 2.7 IVD-direktivet, CE-mærkning og hændelsesindberetning I forbindelse med Europarådets direktiv 98/79/EF af 27 oktober 1998, bedre kendt som IVD-direktivet, skal mange af laboratoriets daglige produkter CE-mærkes af producenterne. Det drejer sig om instrumenter, apparater, materialer, reagenser, kalibratorer, kontrolmaterialer, prøvekit, prøvebeholdere og i visse tilfælde edb-programmer. De fleste materialer og programmer som DEKS tilbyder er ikke CE-mærkede. Dette skyldes at alle materialer, der anvendes i eksterne kvalitetssikringsprogrammer og internationalt certificerede referencematerialer, ikke skal CE-mærkes. Derudover kan alle produkter, der var tilgængelige for slutbrugeren før den 7. december 2003, sælges indtil d. 7. december 2005 uden CE-mærkning. Bemærk at det ikke er et lovkrav, at man f.eks. til et CE-mærket apparatur fra en producent, skal anvende samme producents reagenser, kontrollmaterialer og kalibratorer, selvom det kan være hensigtsmæssigt og beskrevet i producentens instruktion. Generelt gælder, at valg og brug af produkter og produkt-sammensætninger (med eller uden CE-mærke), er underlagt det lægelige ansvar ved valg relateret til patientbehandling m.v.. Hændelsesindberetning Som konsekvens af direktivet har alle laboratorier pligt til at indberette hændelser med CE-mærket IVD-udstyr/materialer til lægemiddelstyrelsen. Eksempler på hændelser er svigt, fejl og mangler der medfører - eller kunne have medført - død, livstruende skader, sygdom, fejldiagnoser, forsinket behandling eller transfusioner med ikke-kompatibelt materiale. Skulle man have spørgsmål i forbindelse med IVD-direktivet, CE-mærkning eller hændelsesindberetning, så kontakt DEKS. 2.8 Det Nordiske Referenceintervalprojekt En implementering af de fælles referenceintervaller fra NORIP, Nordisk Referenceintervalprojekt er en forbedring, idet veldokumenterede og sporbare referenceintervaller er at foretrække. Vi anbefaler, at man læser særnummeret af Scand J Clin Lab Invest vol. 64 No , der kun handler om referenceintervallerne. Mange nordiske laboratorier har indrapporteret deres målinger på NFKK Reference Serum X. Resultaterne kan ses på og de kan være en vigtig kilde ved vurderingen af afvigelser for ens eget analysesystem. 2.9 DEKS s kvalitetssystem Udviklingen af DEKS kvalitetssystem fortsætter. DEKS har ansat Hanne Bay Christensen, som blandt andet skal stå for videreudviklingen af kvalitetssystemet. Der arbejdes hen mod en akkreditering efter bl.a. ILAC-G13:

11 BD Vacutainer Systems Preanalytical Solutions STIKSKADER: SELV ÉN ER FOR MANGE ECLIPSE Kanyle til lukket blodprøvetagning med integreret beskyttelseshætte Aktivering umiddelbart efter prøvetagning Aktivering med én hånd ENKELT - SIKKERT SAFETY-LOK Veneprøvetagningssæt med integregret beskyttelseshætte Aktivering umiddelbart efter prøvetagning Aktivering med én hånd ENKELT - SIKKERT SIKKERHED FOR PRØVETAGER SIKKERHED FOR PATIENT Yderligere information på Salgs konsulent: Lone Thrane Sales Support: Brian Bøge Andersen OBS! Nyt produktkatalog kan rekvireres på ovenstående mail eller telefonnummer Besøg os på internettet: Totalleverandør af blodprøvetagningsudstyr Becton Dickinson a/s Park Alle Brøndby Tlf Fax

12 3.1 Nye placeringer i listen over programmer og materialer i kapitel 8 I år er de eksterne kvalitetssikringsprogrammer og kvalitetssikringsmaterialer kun placeret ét sted i listen over programmer og materialer. Bruddet med den tidligere praksis, hvor et program eller materiale var placeret ved mange specialer, er nødvendigt på grund af den stigende tværfaglighed. merne er kun placeret ved det speciale, der ved sit navn har den største tilknytning, f.eks. er alle programmer med bakterier, vira og virusscreening kun placeret under Mikrobiologi. Ændringen betyder, at man skal se under flere specialer for at finde de kvalitetssikringsprogrammer eller materialer der dækker ens laboratorium ind. 3.2 Klinisk biokemi Almen klinisk biokemi Deltagere i Almen klinisk biokemi programmerne fra Labquality vil i 2006 modtage prøver 4 gange i løbet af året. Denne ændring er foretaget for at spare på forsendelsesomkostningerne. Der medsendes instruktioner om, hvordan prøverne bør opbevares, og hvornår man bør analysere og indsende resultater. 3. Nyt om DEKS programmer for Spermatozoer I 2006 bliver der 2 udsendelser af DEKS sperma-eqa-program, 3060 DK. Den ene udsendelse bliver som tidligere forestået af DEKS programkoordinator Aleksander Giwercman, hvis laboratorium er europæisk referencelaboratorium. Den anden udsendelse er en fælles europæisk EQA-udsendelse fra den europæiske videnskabelige organisation ESHRE European Society for Human Reproduction & Embryology, se Denne udsendelse består af fire sperma-suspensioner, et videobånd eller en DVD med fire filmoptagelser af spermamobilitet, to farvede og to ufarvede udstrygningspræparater til morfologisk karakterisering samt to smear præparater til bestemmelse af vitalitet. Begge udsendelser er baseret på WHO s anbefalinger for karakterisering af spermatozoer. Ved tilmelding til program 3060 DK deltager man automatisk i begge udsendelser Hæmoglobin linearitet Hæmoglobin linearitet bliver i 2006 en del af glucose- og hæmoglobinprogrammet (3045 DK; 3515 DK) og medsendes 1 gang årligt. Det består af 3 fuldblodsprøver med tre koncentrationsniveauer af hæmoglobin. Der vil være tillagt referencemetodeværdier for hæmoglobin på de tre prøver Creatinin-frit-serum Creatinin-frit-serum (3369 SE) fra EQUALIS bliver CE-mærket i løbet af Materialet er et frosset humant serum, der anvendes som nulpunkts-kalibrator ved bestemmelse af P- creatinin på metoder, som benytter Jaffé-reagens. Resultater fra Jaffé-metoder vil derved stemme bedre overens med resultater fra specifikke creatinin-metoder. Materialet kan også anvendes som kontrol INR Der er i år oprettet et program (3457 DK) indeholdende alle tre INR kalibratorer (normal, terapeutisk og høj). DEKS vil gerne opfordre laboratorierne til at anvender trepunktskalibrering, da det anbefales af WHO. Husk også, at det er muligt at anvende DEKS s regneark ved trepunktskalibrering; det hentes på under pakningsvedlæg INR parallelanalyse til patientnært udstyr DEKS anbefaler, at man anvender parallelanalyse til kvalitetssikring af patientnært udstyr til INR (International Normalised Ratio). 12

13 I INR-parallelanalyse-programmet (3520 DK) analyseres patientprøver på eget patientnært udstyr og der tages desuden en veneprøve i citratglas på patienten. Veneprøven indsendes til det danske referencelaboratorium for INR. Parallelanalysen finder sted i uge 9 og uge 35. For mere information kontakt DEKS Referencemetodeværdier Der tillægges referencemetodeværdier, når det er praktisk og økonomisk muligt. DEKS tillægger bl.a. sporbare targetværdier i hæmoglobin og glucose programmet (3045 DK, 3515 DK). Der er medtaget et udvalg af referencematerialer i materialelisten, DEKS hjælper gerne med at finde andre referencematerialer Automatisk udtræk af HK02-resultater Med et lille IT-hjælpeprogram er det muligt at trække månedens HK02-resultater automatisk ud fra LABKA. På den måde sparer man manuel indtastning og overførsel til Excelregneark og kommasepareret fil. Hjælpeprogrammet er unik for det enkelte laboratorium og sikre korrekt identifikation af laboratoriet. Hvis afdelingens laboratoriesystem er et andet end LABKA, fx Netlab, forventer DEKS at tilsvarende også kan lade sig gøre for sådanne LIM-systemer. Hjælpeprogrammet vil da blive udviklet til LIM-systemet i samarbejde med laboratoriet. Hjælpeprogrammet har program 2068 DK. 3.3 Klinisk immunologi Kontrolmaterialerne til virusscreenings fra PeliSpy udgår på grund af manglende lovpligtig CE-mærkning. Det er i stedet muligt at købe kontrolmaterialer fra Health Protection Agency se i listen over programmer og materialer. Kontakt eventuelt DEKS for yderligere information og vejledning. 3.4 Klinisk mikrobiologi Mikrobiologiprogrammer fra Labquality Mikrobiologiprogrammer fra Labquality bedes bestilt inden den 18. november QCMD Enkelte programmer fra QCMD er udgået og andre er blevet oprettet, se i listen over programmer og materialer. Yderligere informationer om QCMD s programmer kan findes på Mikrobiologiprogrammer fra UKNEQAS DEKS modtager ved hver mikrobiologiprøveudsendelse fra UKNEQAS ekstra prøver, herunder også prøver til virusscreening. Laboratorierne vil kunne rekvirere ekstra prøver til opklaring af uventede fund. 3.5 Molekylærbiologi og genetik Det danske program gendiagnostiske metoder (3350 DK) er udgået. 3.6 Almen praksis DEKS tilbyder eksterne kvalitetssikringsprogrammer til alle de analyser som hyppigst udføres i almen praksis. Det er i år muligt at bestille alle komponenter enkeltvis. Se afsnittet Almen praksis i listen over programmer og materialer eller kontakt DEKS for yderligere information Materiale til LKOs EQA-programmer til almen praksis. DEKS leverer efter aftale genuint EQAkontrolmateriale, evt. spiket, til LKO: fuldblod med antikoagulant efter ønske eventuelt med fluorid og ph-regulering fuldblod til hæmatologi plasma eventuelt spiket med ønskede komponenter. Leveres enten flydende eller frosset 13

14 serum eventuelt spiket med ønskede komponenter. Leveres enten flydende eller frosset urin eventuelt spiket med ønskede komponenter. EQA-kontrolmaterialet leveres bulk eller dispenseret i et ønsket volumen. Materialet virusscreenes og testes for homogenitet og stabilitet i relation til den planlagte anvendelse. EQA-kontrolmaterialet kan leveres med en eller flere targetværdier efter ønske. DEKS skal have bestillinger på kontrolmateriale en måned inden levering. Der beregnes en pris efter de specifikke ønsker der er til materialet. Ring derfor til Inger Plum eller Morten Pedersen eller send en Urindyrkning og evt. resistensbestemmelse (3519 DK, 3524 DK) Prøvematerialerne, der sendes ud, er et urinlignende medium tilsat kendt kultur. Hver udsendelse omfatter mulighed for både dyrkning, mikroskopi og resistensbestemmelse. Der er fra 2006 også mulighed for kun at deltage iurindyrkning. Der er 2 årlige udsendelser med 3 prøver pr. udsendelse. 3.7 Patologi Der findes forskellige eksterne kvalitetssikringsprogrammer inden for patologi bl.a. fra Labquality og UKNEQAS, se mere i kapitel 8 under afsnittet Patologi. DEKS hjælper gerne med at finde andre programmer. 3.8 Retsmedicin Der er oprettet flere nye programmer inden for retsmedicin se kapitel 8 under retsmedicin. DEKS hjælper gerne med at finde andre programmer og med importtilladelser. 3.9 Klinisk fysiologi og nuklearmedicin DEKS svenske søsterorganisation EQUALIS tilbyder igen i år et eksternt kvalitetssikringsprogram inden for kvalitetssikring af kardiagnostik. Se under Klinisk fysiologi og nuklearmedicin i listen over programmer og materialer, programnummer 3318 SE. 14

15 4. Praktiske forhold vedrørende DEKS aktiviteter 4.1 Tilmeldingsfrister, betaling og priser Laboratorier der kan deltage DEKS kvalitetssikringsprogrammer er udviklet til danske laboratorier i sundhedssektoren, men andre laboratorier er velkomne til at deltage. Kommercielle virksomheder kan også deltage, såfremt formålet er i overensstemmelse med DEKS kommissorium dvs., at fremme god analysekvalitet til gavn for patienten. Det forudsættes dog, at analyseresultaterne ikke anvendes i forbindelse med markedsføring Tidsfrister og forsendelsestidspunkter Alle bestillinger og tilmeldinger sker ved at benytte den internetbaserede on-linebestilling, via eller bestillingsformularen der er vedlagt mer og Materialer. Årsbestillingen Bestillingsformularen udfyldes og sendes online eller i papirversionen til DEKS senest den 1. december Bestilling af mikrobiologiprogrammer fra Labquality, sendes senest den 18. november Bemærk at DEKS benytter én årlig hovedlevering for kalibrerings- og kontrolmaterialer til internt brug på laboratorierne. Dette medfører besparelser, som kommer brugerne til gode. Se næste afsnit. Det tilstræbes, at rettidigt bestilte, lagerførte materialer af denne art fremsendes til laboratorierne i uge 4 i år Bestillinger i løbet af året Supplerende leveringer i årets løb af DEKS egne kalibrerings- og kontrolmaterialer forsendes almindeligvis på tirsdage. Bestillinger skal være DEKS i hænde senest dagen før Priser, gebyrer og rabatter Alle priser er eksklusiv moms. Til de kalibrerings- og kontrolmaterialer der er bestilt før fristen for årsbestillingen udløber, giver DEKS rabat i form af gratis fakturering og gratis forsendelse. Forsendelsespriser er efterfølgende : Fakturering: 90 kr. + moms Forsendelse: 72 kr. + moms Forsendelse på tøris: 127 kr. + moms Hvis der ønskes en hasteleverance, vil der blive opkrævet et hastegebyr på 200 kr. + moms. Kurérpost og forsendelse til og fra udlandet Ved brug af kurérpost og ved forsendelse til udlandet bliver der opkrævet et særligt forsendelsesgebyr På enkelte udenlandske programmer kan der forekomme ekstra forsendelsesomkostninger, der vil blive pålagt listeprisen. Brugermødet I forbindelse med brugermødet er fristen for tilmelding den 30. juni. Herefter er afgiften højere. Vi håber på den måde at få folk til at tilmelde sig i god tid. Der opkræves intet faktureringsgebyr i forbindelse med tilmelding til DEKS brugermøde. Eventuelt afbud med fuld kompensation kan ske indtil den 1. august Ved senere afbud godtgøres deltagergebyret ikke. Specialopgaver Ved beregning af prisen for DEKS egne ydelser og til løsning af specialopgaver (f.eks. Nordisk Referenceinterval Projekt) benytter DEKS følgende timepriser: 360 kr. + moms for ikke-akademikere og 600 kr. + moms for akademikere. Reduceret deltagelse I visse tilfælde er det muligt at deltage i de anførte eksterne kvalitetssikringssprogrammer med et mindre antal udsendelser end angivet med en tilsvarende prisreduktion. Eksem- 15

16 pelvis ved sene tilmeldinger, hvor en eller flere kontrolomgange allerede er afviklet Fakturering og betalingsfrist af bestillinger Faktureringen foretages af DEKS. Betalingsfristen ved bestillinger er 30 dage netto kontant. Alle programmer betales i princippet forud. Dog sker fakturering af årstilmeldingen i forbindelse med forsendelsen af hovedleverancen af kalibrerings- og kontrolmaterialer Betaling DEKS har ikke et EAN-nummer, så betaling sker ved indsættelse af beløbet på DEKS konto i BG-Banks Tåstrupafdeling, Køgevej 107, DK-2630 Tåstrup: Girokonto (reg. 9543) Det er meget vigtigt, at indbetalingen kan identificeres. Derfor skal der som reference anføres DEKS fakturanummer. DEKS SE-nummer er IBAN: DK SWIFT/BIC: DABADKKK 4.2 Ekspeditionsmæssige forhold og sikkerhed Kontakt til DEKS Vedrørende henvendelser, se titelbladet i dette katalog. Bemærk at brug af , fax og brev foretrækkes. Hvis der er tale om henvendelser med forbedringsforslag eller afvigelser, anbefaler DEKS, at online-formularen eller indberetningsskemaet anvendes. Se næste afsnit og sidste side i dette katalog Indberetningsskema: Forbedringsforslag, afvigelser, m.v. Indberetningsskemaet er en formular til at rapportere afvigelser, forbedringsforslag m.v. til DEKS. Den findes på DEKS hjemmeside og i dette katalog på sidste side. Benyt f.eks. en fotokopi af skemaet en håndskrevet fax eller en . Sådanne henvendelser vil blive besvaret individuelt, og relevante emner vil blive taget op i bl.a. "DEKS informerer". Brug af indberetningsskemaet er en hjælp til, at emnet får en korrekt behandling af DEKS. Det indsendte indberetningsskema vil, sammen med beskrivelsen af hvorledes DEKS har behandlet sagen, indgå som dokumentation i DEKS kvalitetssystem Kort vejledning til online-bestilling Fra DEKS hjemmeside (www.deks.dk) kommer man via menuen til online-bestillingssystemet. Her logger man på ved at skrive sit brugernavn og sin adgangs, som man tidligere har fået tilsendt fra DEKS. Almindelig bestilling Der er fire trin i en bestilling: 1) Finde de programmer og materialer man vil bestille, og vælge det ønskede antal. 2) Gå til indkøbskurven og tilknytte nye kontaktpersoner eller godkende kontaktpersonerne fra sidste år. 3) Gå videre til endelig bestilling hvor man gennemser sine valg og skriver evt. rekvisitionsnummer og kommentar til DEKS. 4) Afsende bestillingen. Ligesom sidste år, er de eksisterende kontaktpersoner allerede opført. Derudover kan nye kontaktpersoner kopieres efter den første indtastning. Endelig husker systemet uafsluttede bestillinger indtil næste gang, man logger på. Efter afsendelse af ordren vil den snarest blive bekræftet af DEKS. Genbestilling Såfremt man ønsker at genbestille de samme programmer, som man fik sidste år, kan dette klares med to klik (klik på Sidste års bestillinger og dernæst på kopier sidste år ). Herefter er det muligt at rette, slette og tilføje programmer. Søgning Hvis man kun ønsker at se programmer inden for f.eks. immunologi, kan man søge på immunologi i søgeboksen. Det er også muligt at søge efter alle de programmer der indeholder en given komponent, f.eks. natrium. Fritekstsøgning og søgning på program er naturligvis stadig mulig. Yderligere hjælp Klik på? efter du er logget på. Der er yderligere hjælp at hente Udsendelsesdatoer Igen i år vil udsendelsesdatoerne for afvikling af programmerne kunne findes på DEKS hjemmeside Ultimo januar vil man kunne se de tilgængelige datoer for hele året. Herefter bliver kalenderen løbende 16

17 opdateret, efterhånden som vi modtager yderligere informationer om udsendelsesdatoerne Forsendelse af Biologiske materiale Særlige regler gælder for transport af farligt gods så som infektiøst biologisk prøvemateriale på land og i luft. Danmark har således tiltrådt ADR-konventionen. Den nu gældende er ADR2005. Diagnostiske prøver bør nu betegnes fx biologisk materiale, kategori B. Definition Biologisk materiale, kategori B, UN 3373, så som kliniske prøver og diagnoseprøver, er ethvert materiale, der blandt andet omfatter blod og dets bestanddele, som kan indeholde en patogen substans af kategori B, hvilket omfatter infektiøst materiale der ikke er af kategori A. Prøver fra patienter med hepatitis-, HIV- eller herpesinfektion indgår i kategori B. Undtagelse: Prøver, UN 2814, som mistænkes at indeholde patogener af kategori A, så som ebolavirus, rabiesvirus og andre vira, sendes efter andre regler. Kontakt Beredskabsstyrelsen og få anvisning. Emballage 1) Primæremballagen er prøverøret, som skal have tætsluttende låg eller prop. Hvis flere primærbeholdere anbringes i en sekundær emballage, skal de holdes adskilte. Mellem den primære emballage og den sekundære skal der være anbragt tilstrækkeligt absorberende materiale til at absorbere hele indholdet af primærbeholderne. 2) Sekundæremballagen skal være tæt og nedpakket med egnet stødabsorberende materiale i yderemballagen. 3) Yderemballagen skal være mindst 10 * 10 cm 2. Mærkning Yderemballagen skal mærkes med UN 3373 skrevet i en ruder som er vendt på spidsen. Biologisk materiale, kategori B skal der stå for infektiøst materiale og Biologisk materiale, exempt human specimen eller blot Biologisk materiale skal der stå hvis prøven ikke er infektiøs. Exempt betyder undtaget, fritaget. Kommentarer Biologisk materiale, kategori B behøver ikke godsdeklaration eller skriftlige instruktioner. Chauffører og andet personale, som transporterer prøverne, behøver ikke at være specielt uddannede til at transportere farligt gods. Biologisk materiale, kategori B skal emballeres i emballager af god kvalitet, som er stærke nok til at modstå de stød og belastninger, der kan forventes under transport og omlæsning. Emballager skal være lukkede på en sådan måde at indholdet ikke kan slippe ud på grund af vibrationer eller temperatur-, fugtigheds- eller trykændringer under normale transportforhold. Således skal den sekundære emballage kunne tåle et fald på 1,2 m og den primære en trykforskel på 95 kpa. Der er ikke krav til en formel godkendelse af emballager. En sekundær emballage kan for eksempel bestå af en flamingoform, hvori er lagt et absorberende materiale ( ble ), og det hele derefter lagt i en plastpose med lynlås, som lukkes tæt Ekstra prøvemateriale ved uventede fund Når et laboratorium har gjort uventede fund i eksterne kvalitetssikringsprogrammer, kan der rekvireres en begrænset mængde ekstra prøvemateriale til opklaring af fundet. Dette gælder kun for stabile materialer, og så længe lager haves. Hvis et laboratorium i hver udsendelse ønsker at modtage ekstra prøvemateriale, kan dette effektueres mod yderligere betaling, se Liste over mer og Materialer. Kontakt om nødvendigt DEKS Returnering af materialer Principielt tager DEKS ikke kontrol- og kalibreringsmaterialer retur. Årsagen er, at det er vanskeligt at dokumentere, at materialerne ikke har lidt skade. Imidlertid tilstræbes en fleksibel praksis i sådanne situationer Fortrolighed DEKS og DEKS samarbejdspartnere behandler alle data, som kan henføres til et enkelt laboratorium fortroligt og videregiver ikke informationer til tredje part. Dette gælder principielt også information om hvilke laboratorier, der deltager i de tilbudte programmer. Det er imidlertid praktisk, at DEKS kan oplyse andre kolleger om hvilke laboratorier, der deltager i et givent program. På den måde kan DEKS f.eks. hjælpe nye deltagere i at vælge program eller fremme diskussionen blandt de involverede laboratorier i tilfælde af afvigende resultater. Denne praksis har aldrig givet anledning til problemer, hvorfor DEKS igen i år vil undlade at indhente skriftlige tilladelser til at benytte denne information i kollegial sammenhæng. Hvis der er laboratorier, som 17

18 ikke ønsker dette, bedes de informere DEKS Sikkerhed DEKS forudsætter, at modtagerne af kontrolmaterialerne udviser de fornødne sikkerhedsforanstaltninger. Alle kontrol- og kalibreringsmaterialer skal sikkerhedsmæssigt behandles som patientprøver, der altid skal betragtes som potentielt smittefarlige. Dette gælder også for de materialer, som er dækket af følgende generelle sikkerhedskrav: Indsamlede blodportioner fra donorer der individuelt er testet og fundet negative for HIV antistof, HBs antigen og HCV antistof. Disse sikkerhedskrav er generelt opfyldt i herværende kontrolprogrammer. For nogle programmer er denne screening dog kun gennemført på pools af patientprøver (<10 patientprøver pr. pool), hvilket med moderne reagenser også anses for at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ved en del af mikrobiologiprogrammerne, inklusive virusscreeningsprogrammerne, gælder ovennævnte forholdsregler ikke. Disse prøver kan indeholde virulente patogene organismer og dermed være i risikogruppe B(ADR-konventionen) f.eks. Epstein-Barr virus og hepatitis C. DEKS sender udelukkende materialerne til laboratorier, der er vant til at håndtere patientprøver på forsvarlig vis Produktansvar DEKS har tegnet en produktansvarsforsikring, som dækker sædvanlige forhold, dog ikke smitte for HIV, Hepatitis B og Hepatitis C, hvorfor DEKS tager forbehold i denne sammenhæng. Herudover dækker DEKS ikke tab forårsaget af, at DEKS produkter udebliver eller ikke kommer rettidigt frem. 18

19 5. Laboratorierne og programmerne 5.1 Andre eller nye kvalitetssikringsprogrammer Til interesserede laboratorier kan DEKS om muligt finde kvalitetssikringsprogrammer eller -materialer, der dækker komponenter, som ikke er omtalt i mer og Materialer. 5.2 Laboratorienummer og laboratoriets kontaktperson/ gruppe DEKS-nummeret Til identifikation af de laboratorier, som deltager i eksterne kvalitetsprogrammer, benytter DEKS det samme nummer fra år til år, DEKS-nummeret Kontaktperson/kontaktgruppe Laboratoriet bedes udpege en eller eventuelt flere kontaktpersoner eller gruppe af personer (f.eks. kvalitetssikringsgruppen c/o person ), der modtager prøver og rapporter m.m. fra DEKS. Kontaktgruppen /-personen bør være ansvarlig for korrekt opbevaring af prøverne inden analyse, eventuel forbehandling og fordeling til analysepladsen og for fordeling af rapporterne i laboratoriet. Labquality kan dog kun håndtere én adresse til alle programmer. Derfor vil alle kontaktpersoner fra et laboratorium, som deltager i programmer fra Labquality, være anført på forsendelser fra Labquality Laboratorienummer ved registrering af resultater fra flere analyseudstyr m.v. Ved indrapportering af resultater fra flere udstyr skal man være opmærksom på, at dette ofte kræver et nyt DEKS-nummer og en ekstra tilmelding til det pågældende program med dertil hørende fuld pris. Til en del programmer kan der bestilles ekstra kontrolmateriale, men kun indrapporteres ét resultat Andre laboratorienumre Det laboratorienummer som Labquality anvender til identifikation af laboratoriet, er et firecifret nummer, hvor det første ciffer er "4", og de sidste er DEKS-nummeret. Bemærk at de laboratorienumre som tildeles via andre udenlandske programmer, f.eks. de engelske, skal benyttes ved direkte henvendelse til den pågældende organisation. 5.3 r Siden 1999 er der anvendt en fast nummerering af programmerne, programn efterfulgt af en forkortelse for oprindelseslandet af programmet (se afsnit 2.5). Disse "permanente" programr identificerer programmet fra år til år, så de kan anvendes ved bestilling og identifikation i en analysevejledning eller i en kvalitetsmanual. Dog skal man være opmærksom på, at der kan ske ændringer, f.eks. kan et program udgå og blive erstattet af et andet. En væsentlig komponent kan overgå til et andet program, eller programmet kan blive ændret så meget, at der er behov for at tildele det en ny program. 5.4 Komponenter og undersøgelser i de eksterne kvalitetssikringsprogrammer DEKS programmer er beskrevet i Liste over mer og Materialer, bagerst i dette katalog. I kolonnen Komponent og synonym er der listet alle de komponenter, som dækkes. For de eksterne kvalitetssikringsmaterialer med mulighed for løbende indberetning af resultater, findes en nøgle til at identificere hvilke materialer som dækker 19

20 givne klinisk biokemiske komponenter, se kapitel 7. Alle de programmer eller materialer der dækker en given komponent, kan nemt findes via søgning i online-bestillingen via Skriv navnet på komponenten i søgefeltet. Se mere om online-bestillingen i afsnit Det bemærkes, at i visse kvalitetssikringsprogrammer vil alle omtalte komponenter ikke nødvendigvis blive analyseret i hver udsendelse. I praksis kan det være umuligt at skaffe materialer, som samtidig modsvarer autentiske patientprøver på en rimelig måde. En anden årsag kan være, at det på forhånd vides, at kontrolmaterialet er uegnet til analyse af den pågældende komponent. 5.5 Copyright Alle skriftlige materialer, der udsendes af DEKS, er omfattet af copyright, herunder tekst på DEKS hjemmeside. Afsnit fra mer og Materialer og "DEKS informerer" kan dog gengives med kildeangivelse. Tilladelse til brug af data m.v. kan gives, kontakt DEKS for nærmere oplysninger. Tilsvarende gælder for rapporter m.v. fra udenlandske EQA-organisationer. 20

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef Forord Kære læser Det nye IT-system er færdigudviklet forstået således at alle funktioner i læsende stund er taget i brug. Vi ser herefter frem til at endnu flere EQA-programmer bliver elektroniske både

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN D E K S DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Bio-Rad Laboratories

Læs mere

1.0. Status og nyheder fra DEKS

1.0. Status og nyheder fra DEKS 1.0 Status og nyheder fra DEKS 1998 har været et godt år for DEKS. De basale programmer har fungeret sufficient. Flere nye unikke programmer blev udviklet og implementeret. Methylmalonat og homocystein

Læs mere

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 1 SKUP i Danmark Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk www.skup.dk Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 2 SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr for Primærsektoren 3 Analysekvalitet i almen

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER / I SUNDHEDSSEKTOREN Tillæg 2014 D E K S DEKS Bio-Rad Laboratories BIOPLEX 2200 There is an easier way Do away with labor-intensive

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger).

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger). Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr er en undergruppe af medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter alene aktivt medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen.

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen. Kære kunde, Vi har lavet en lille guide til hvordan man handler på vores webshop. Følg blot disse anvisninger så du trygt kan foretage din bestilling. Du har jo allerede fundet vejen til Shoppen, så lad

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

ANALYSEFORTEGNELSE - KLINISK BIOKEMI ALFABETISK...

ANALYSEFORTEGNELSE - KLINISK BIOKEMI ALFABETISK... 170002-06 2.1 Forklaring til analysefortegnelse ANALYSEFORTEGNELSE - KLINISK BIOKEMI ALFABETISK... 3 Indledning... 3 Inddeling... 3 Overskrift... 3 Langt navn... 3 Egenskabskode... 3 Enhed... 3 Bestilling...

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Appendix 3. Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering

Appendix 3. Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering Appendix 3 Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering Regulering af genom-undersøgelser 1 udbudt af private firmaer direkte til forbrugeren: Definition og lovgivning

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Side 1 af 5 REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder: E10.0 E10.9 Insulinkrævende sukkersyge

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingssystemet Log ind OneMeds e-bevillingsystem er internetbaseret og fungerer som en integreret del af vores webløsning. Du skal derfor blot gå ind på og logge ind. Dine login-informationer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Bestil dine varer, når DU har tid! Berners webshop tilbyder en række unikke værktøjer, hvor du som kunde har mulighed for at skræddersy din personlige

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

FORORDNINGER. Online butik forordninger

FORORDNINGER. Online butik forordninger FORORDNINGER Salg i online butikken udføres på grundlag af forordning af en online butik, som hver kunde bør vide, før bestilling. Placering af en ordre er ensbetydende med accept af de angivede vilkår.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Aarhus Universitet i efteråret

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

16. Fornyet prøvetagning

16. Fornyet prøvetagning Side 1 af 6 16. Fornyet prøvetagning Fornyet prøvetagning af partier produceret her i landet er beskrevet i følgende punkter, mens fornyet prøvetagning af partier fra udlandet er beskrevet i kapitel 18.

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER DEKS TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN

PROGRAMMER & MATERIALER DEKS TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN PROGRAMMER & MATERIALER 2015 DEKS TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Annonce High Five! 5 gode grunde til at dit næste blodgassystem er fra Siemens. Blodgasinstrumentet der

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af 08.09.

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af 08.09. Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers 1 Kontraktbilag 1 kravspecifikationer IT-tekniske krav Første spørgsmål i underpunkt 1.2 "Generelle

Læs mere

User Management System

User Management System User Management System www.inlogic.dk Indholdsfortegnelse UMS Web brugervejledning... 3 Skift dit password... 5 Mobil nummer... 6 IT Regel... 7 Dine oplysninger... 8 Skema... 9 SMS Abonnement... 10 Karakter...

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD PROCEDUREBLAD Dokumentnr.: T002.01 Version: 011 Antal kopier: 1 Dato for ikrafttrædelse: 22-04-2010 Bilag 0 Placering: Dokumentansvarlig : Aase Sejr Gothelf Arkivskab, læsekopi, hjemmesiden Dato Signatur

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer December 2011 Nyhedsbrev #83 www.nettedesign.dk Vejledning - Sådan handler du i min butik Min Webshop ligner ikke de traditionelle Webshops du ellers finder på nettet. Dette skyldes, at jeg har valgt min

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Klinikchef Per Gandrup Klinik Kirurgi og Kræftbehandling Kan vi bruge KRIS til dette? Regeringen overvejer prioriteringsinstitut Af Ole Nikolaj Møbjerg Toft 12.

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1

Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1 Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1 Side 3 Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del

Læs mere