Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef"

Transkript

1 Forord Kære læser NORIP Endnu et år har vi arbejdet videre med NORIP, det nordiske referenceintervalprojekt. Vi venter at DSKB snart kommer med en anbefaling af at indføre de fælles nordiske referenceintervaller. Eneste betænkelighed er albumin, som undersøges yderligere i nordisk regi. DEKS har rådgivet mange danske laboratorier. Vil du selv vurdere din analyse af komponenter i NFKK Reference Serum X, kan det gøres på NORIPs hjemmeside: Valg af EQA-programmer Det bliver stadigt mere relevant at have samme referenceinterval og kende sit måleniveau, så man kan udveksle resultater uanset hvor en patient behandles. Ved valg af eksterne kvalitetssikringsprogrammer, EQA-programmer, vil jeg derfor opfordre jer til at vælge danske, finske eller svenske programmer i nævnte prioritet i stedet for fx engelske. Kun på den måde kan I sammenligne jer med kolleger der har den samme høje nordiske standard og bruger samme referenceinterval. Rådgivere Stadigt flere af de danske programmer produceres og udsendes direkte af DEKS, men vi kan slet ikke undvære ekstern rådgivning. Det er kun med rådgivernes hjælp at vi kan udgive en kvalitetsrapport med kvalificeret råd, vejledning og kommentar til de resultater der er opnået i programmet. Heldigvis har vi dygtige rådgivere til mange programmer, men vi vil gerne have endnu flere rådgivere, så de/i kan inspirere, supplere og aflaste hinanden. Hvis du således har lyst til at være rådgiver på et program, som for eksempel koagulation/hæmostase, hæmatologi eller et andet af DEKS EQA-programmer, så vær venlig at kontakte mig. Nordisk samarbejde Rapporten over den nordiske interkalibrering af INR er nu blevet udgivet. Ekstra eksemplarer kan hentes fra DEKS hjemmeside: Samme sted ligger også andre rapporter fra EQAnord. I regi af EQAnord har der været udsendt to urinprøver. Fra Danmark har deltagerne i DEKS urinprogram deltaget. Statistisk og metrologisk behandling af analyseresultater, der angives som ordinale størrelser (+, ++, +++ osv.) eller nominelle egenskaber (gravid, ikke-gravid), er vanskelige at håndtere. Der er intens international diskussion om dette emne, og EQAnord forventer at rapporten om vores erfaringer og forslag til løsninger på ordinalskalaproblemet udgives i DEKS kan kun blive bedre gennem en aktiv dialog med jer brugere. Jeg ser derfor frem til et fortsat frugtbart samarbejde med jer alle. Særligt vil jeg gerne takke de der aktivt bidrager til DEKS mange aktiviteter. Henvend jer gerne om både stort og småt. Mangler I et EQA-program eller andet, så sig til. Brug fx henvendelsesskemaet på DEKS hjemmeside eller her bagest i kataloget. Brugermødet i 2006 bliver et jubilæumsmøde, idet det bliver nr. 10 i rækken. Jeg ser derfor frem til at møde jer gerne som aktive bidragydere med foredrag eller postere til DEKS Brugermøde X den september i Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef

2 DEKS mer og Materialer 2006 Kontakt til DEKS Den foretrukne form for henvendelse til DEKS er pr. , brev eller fax. Brug gerne formularen på eller indberetningsskemaet der er på den sidste side. Bestillinger mer og materialer kan bestilles via on-line bestillingssystemet på eller via bestillingsformularen. Telefontid mandag-fredag, : tlf (Jonna Hervel/Anette Marker) Telefax Hjemmeside Postadresse DEKS 54 M1, Universitetshospitalet Herlev Herlev Ringvej Herlev. Besøgsadresse Universitetshospitalet Herlev på Klinisk biokemisk afdeling, blok 5, etage 4, i kvadraterne M4, M5 og M6 Personerne Anette Marker, bioanalytiker tlf.: rum MA 417 i M4 Bente Mortensen, sekretær tlf.: rum MA 506 i M5, (tirsdag-fredag) Gitte M. Henriksen, souschef tlf.: rum ME 601 i M6 Hanne Bay Christensen, kvalitetskoordinator tlf.: tlf rum MA 510 i M5 Inger Plum, institutchef tlf.: rum MA 601 i M6 Jonna Hervel, bioanalytiker tlf.: rum MA 417 i M4, (mandag-torsdag) Morten M. Pedersen, kemiker tlf.: tlf rum MA 510 i M5 Nils Jørgensen, kemiker Susanne Biron, sekretær tlf.: rum ML 414 i M4 DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN, DEKS ISSN X Der tages forbehold for fejl og mangler Copyright DEKS 2005

3 I Diabetesbehandling Dit råd er kun så godt som den information du får Near Patient HbA 1c resultater giver valgfrihed til øjeblikkelig handling HbA 1c resultater du kan stole på CV på 2,6% 1 SKUP afprøvet og opfylder kvalitetskrav DCCT som reference metode Nøjagtige resultater på 6 minutter. Bruger kun 1 µl blod Mikroalbuminuri resultater på 7 minutter for at påvise og monitorere nephropati Unik mikroalbuminuri kassette aflæser både albumin og kreatinin Automatisk beregning af A:C Ratio giver valgfrit prøvemateriale til enhver tid ADA rekommanderer årlig kontrol af alle diabetikere DCA Analyzer Når du vil se resultater Diagnostics Division 1. Average %CV in normal range, as shown in product insert Bayer Diagnostics Europe Ltd. All rights reserved. DCA 2000 is a registered trademark of Bayer Healthcare LLC.

4 Kvalitetskontroller til det klinisk kjemiske laboratorium For information, ordre og support; kontakt eller

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, DEKS Formål Oprettelse Styregruppe Økonomi Faglige råd og DEKS Brugermøde Rådgivere & koordinatorer Nationalt og internationalt samarbejde DEKS Organisation Status og generelle nyheder fra DEKS Status over DEKS s samlede aktiviteter Priser for mer og Materialer On-line-bestilling og bestilling via bestillingsformular NPU-r/ IUPAC-r IVD-direktivet, CE-mærkning og hændelsesindberetning Det Nordiske Referenceintervalprojekt DEKS s kvalitetssystem Nyt om DEKS programmer for Nye placeringer i listen over programmer og materialer i kapitel Klinisk biokemi Almen klinisk biokemi Spermatozoer Hæmoglobin linearitet Creatinin-frit-serum INR INR parallelanalyse til patientnært udstyr Referencemetodeværdier Automatisk udtræk af HK02-resultater Klinisk immunologi Klinisk mikrobiologi Mikrobiologiprogrammer fra Labquality QCMD Mikrobiologiprogrammer fra UKNEQAS Molekylærbiologi og genetik Almen praksis Materiale til LKOs EQA-programmer til almen praksis Urindyrkning og evt. resistensbestemmelse (3519 DK, 3524 DK) Patologi Retsmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Praktiske forhold vedrørende DEKS aktiviteter Tilmeldingsfrister, betaling og priser Laboratorier der kan deltage Tidsfrister og forsendelsestidspunkter Priser, gebyrer og rabatter Fakturering og betalingsfrist af bestillinger Betaling Ekspeditionsmæssige forhold og sikkerhed Kontakt til DEKS Indberetningsskema: Forbedringsforslag, afvigelser, m.v Kort vejledning til online-bestilling Udsendelsesdatoer Forsendelse af Biologiske materiale Ekstra prøvemateriale ved uventede fund Returnering af materialer Fortrolighed Sikkerhed Produktansvar Laboratorierne og programmerne Andre eller nye kvalitetssikringsprogrammer Laboratorienummer og laboratoriets kontaktperson/ gruppe DEKS-nummeret Kontaktperson/kontaktgruppe Laboratorienummer ved registrering af resultater fra flere analyseudstyr m.v Andre laboratorienumre r Komponenter og undersøgelser i de eksterne kvalitetssikringsprogrammer Copyright Kommunikation og uddannelse DEKS Brugermøde 2006 og kursus Mødeafgift Hotel Kollegial brugertelefonbog DEKS informerer og elektronisk nyhedsbrev EQAnews Deltagerbevis Komponentliste for de forskellige HK02 kontrolmaterialer Liste over programmer og materialer Generelt Online-bestilling Bestilling via bestillingsformular Indberetning af hændelser, beskeder eller forslag

6 1. Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, DEKS 1.1 Formål Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, DEKS, har til formål at understøtte kvalitetsudviklingen på medicinske laboratorier til gavn for patienterne. DEKS servicerer i øjeblikket klinisk biokemi, klinisk immunologi og klinisk mikrobiologi, og er åben for at assistere ved andre laboratorie-medicinske specialer efter behov. DEKS overordnede formål er at øge patientsikkerheden gennem kvalitetssikring der fører til øget pålidelighed af laboratoriemedicinske undersøgelser. Instituttets primære aktiviteter er baseret på udsendelse af programmer til ekstern kvalitetssikring, undervisning, standardisering og internationalt samarbejde. 1.2 Oprettelse DEKS er oprettet i analogi med Sundhedsstyrelsens medicinske specialefordeling, således at et sygehus kan have lands- eller landsdels dækkende virksomhed. DEKS blev pr. 1. januar 1996 ved Sundhedsstyrelsens og Amtsrådsforeningens medvirken placeret på Universitetshospitalet Herlev med landsdækkende funktionsområde. Klinisk Biokemisk Afdeling, Universitetshospitalet Herlev, har venligst støttet og givet plads for DEKS arbejdet. 1.3 Styregruppe En styregruppe er overordnet ansvarlig for driften af DEKS. Den refererer til sygehusledelsen på Universitetshospitalet Herlev. Styregruppens sammensætning er følgende: Vicedirektøren på Universitetshospitalet Herlev (formand) Overlæge Linda Hilsted, formand for DSKB, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Kemiker Birgitte Reinholdt, repræsentant for DSKB Afdelingslæge Pernille Andersen, repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Overlæge Claus Bohn Christiansen, repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Læge Gregers Hansen-Nord, repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin Overlæge Niels Fogh-Andersen, repræsentant for afdelingsledelsen ved Klinisk Biokemisk Afdeling Universitetssygehuset Herlev Institutchef Inger Plum, DEKS (sekretær for styregruppen) Souschef Gitte M. Henriksen, DEKS (observatør). Adresser m.v. findes på DEKS hjemmeside under nøglepersoner. 1.4 Økonomi DEKS fungerer som en non-profit indtægtsdækket virksomhed. Det tilstræbes at eventuelle overskud eller underskud afbalanceres over længere tid via prisfastsættelsen. Regnskabsåret for DEKS er kalenderåret. På det årlige Brugermøde bliver der gjort rede for den økonomiske situation. 1.5 Faglige råd og DEKS Brugermøde Der er oprettet et fagligt råd til støtte for DEKS. Det består af de fagligt ansvarlige koordinatorer for eksterne kvalitetssikringsprogrammer (EQA-programmer) organiseret i DEKS regi og andre fagpersoner af betydning for kvalitetssikringen inden for laboratoriemedicin. Der afholdes to årlige rådsmøder for alle rådgivere og programkoordinatorer. Interesserede, der ønsker at deltage, kan kontakte DEKS. Rådgiverne for de specifikke programmer afholder rådgivergruppemøder ad hoc. En gang årligt afholdes et brugermøde, der arrangeres som en kongres med foredrag, kur- 6

7 sus og posterudstilling samt kommerciel udstilling af laboratorieprodukter, se afsnit Rådgivere & koordinatorer For mange eksterne kvalitetssikringsprogrammer, eller gruppe af programmer, der er omtalt i mer og Materialer 2006, er der generelt udpeget én eller flere rådgivere, som har det overordnede ansvar for programmet. Rådgiverne vejleder såvel DEKS som brugerne fagligt f.eks. i form af kommentarer i rapporterne. Rådgiverne og programkoordinatorerne står opført på DEKS s hjemmeside under Nøglepersoner. 1.6 Nationalt og internationalt samarbejde DEKS benytter flere udenlandske programmer for at dække et større analyserepertoire og for at opnå flere deltagende laboratorier i hvert program. Dette forbedrer udbyttet af programmerne, da der opnås større statistisk sikkerhed og mere solide metodeoplysninger. Det anbefales primært at benytte nordiske programmer, da I på den måde kan sammenligne jer med kolleger der har den samme høje nordiske standard og bruger samme referenceinterval. DEKS samarbejder med nedennævnte organisationer. Danske og andre nordiske organisationer DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Videnskabeligt udvalg for kvalitetssikring under DSKB, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi EQAnord, External Quality Assurance in the Nordic Countries, er et forum af nordiske EQA-organisationer, som søger at (videre-)udvikle programmer og samarbejde indenfor laboratoriemedicin. EQAnord fungerer bl.a. som paraplyorganisation for enkelte programmer, der effektueres af én eller flere af de nordiske EQA-organisationer. EQUALIS, Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige. EQUALIS er DEKS søsterorganisation i Sverige ISLM, Kvalitetssikringskomittéen under Islandsk Selskab for Laboratoriemedicin Laboratorieudvalget under Fagligt Udvalg ved PLO, Praktiserende Lægers Organisation Labquality er DEKS søsterorganisation i Finland NKK, Norsk Klinisk-Kjemisk Kvalitetssikring. NKK er DEKS søsterorganisation i Norge NOBIDA, Nordisk Biobank og Database komité under Nordisk Forening for Klinisk Biokemi, NFKK, er ansvarlig for de individprøver, som blev taget i forbindelse med det Nordiske Referenceinterval Projekt, NORIP, Nordisk referenceintervalprojekt. Individprøverne udgør en biobank, hvorfra der kan rekvireres prøver til videnskabelige undersøgelser efter ansøgning. NOKLUS, Norsk Senter for Kvalitetssikring av Laboratorievirksomhed utenfor Sykehus SSI, Statens Serum Institut Europæiske og internationale organisationer: C-AQ, Committee of Analytical Quality, under International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC CAP, Collage of American Pathologists CTS, Collective Testing Service, USA DGKL (tidligere DGKC), Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, Tyskland, herunder RIB, Referenz Institut für Bioanalytik 7

8 ECAT foundation, European Concerted Action on Thrombosis. EMQN, European molecular genetics quality network er en not-profit organisation, som fremmer kvalitet i analyser af molekylær genetik gennem EQA-programmer, ved at organisere best practice -møder og publicere guidelines. ESHRE, European Society of Human Reproduction and Embryology,blev grundlagt i 1985 med et formål at stimulere undersøgelser og forskning i reproduktion inden for medicin and videnskab. EQALM, European Committee of External Quality Assurance mes in Laboratory Medicine HPA, Health Protection Agency IRMM, Institute for Reference Methods and Reference Materials, (EUs referenceinstitution for måling) JCTLM, Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine, er nedsat af BIPM, IRMM, WHO og IFCC NMI, The National Measurement Institute, hører under den australske regering som center for metrologi. NMIs ekspertise i metrologi stilles til rådighed gennem en række servicetilbud, herunder programmet: Interlaboratory chemical proficiency testing program. QCMD, Quality Control for Molecular Diagnostics tilbyder kvalitetskontrolmaterialer og EQA-programmer af mikroorganismer til molekylær diagnostik and genom-teknologier. QCMD opretholder relation med The European Society for Clinical Virology (ESCV) og The European Society Clinical for Microbiology and Infectious Disease (ESCMID) SKZL, Dutch Foundation for Quality Assessment in Clinical Laboratories, Holland UK NEQAS, eller blot NEQAS, er forkortelsen for National External Quality Assessment Scheme (United Kingdom). 1.7 DEKS Organisation Københavns Amtsråd Styregruppen for DEKS Institutchef Souschef Kvalitetskoordinator Kemiker Fagligt råd for DEKS Laboratorium Sekretariat Produktion Lager Forsendelse Forsendelse Fakturering og Regnskab Registrering Organisationsdiagrammet viser DEKS opbygning og organisation. 8

9 2. Status og generelle nyheder fra DEKS 2.1 Status over DEKS s samlede aktiviteter Nedenstående tabel viser udviklingen i brugen af DEKS programmer. Det større antal programmer medfører bedre dækning af de diagnostiske specialers behov. Antal anvendte programmer Antal deltagende laboratorier, afdelinger eller enheder I samme periode har antallet af deltagere i DEKS årlige brugermøde varieret mellem 310 og På DEKS hjemmeside kan man bl.a. finde sidste nyt om udsendelser og udsendelsesdatoer. Derudover kan man finde forskellige vejledninger og resultater fra HK-programmerne, koagulationsprogrammet, urinkontrolprogrammet og programmet for fuldblodsglucose&hæmoglobin. Man kan læse nyhedsbrevet DEKS informerer, kataloget "mer og Materialer", informationer om de fælles nordiske referenceintervaller samt rapporter udgivet af EQAnord. Vi bestræber os på at lægge alt op på hjemmesiden, der kan have interesse for vore brugere. Hvis man har ønsker til hjemmesiden, er de meget velkomne. 2.3 Priser for 2006 DEKS`s priser for år 2006 er generelt justeret i takt med inflationen og andre udefra kommende prisstigninger. For de danske programmer der fortsætter uændret er der ingen prisstigninger Overordnet gælder, at hvis man ønsker at få databehandlet resultater fra forskelligt udstyr, er man nødt til at bestille og betale for flere programmer til det ønskede antal udstyr. 2.4 mer og Materialer 2006 DEKS sortiment af programmer udvikles løbende, hvorfor enkelte programmer udgår, og nye programmer kommer til. Ønskes et nyt program eller materiale, så kontakt DEKS. I Kapitel 7, tabel 7.1, ses hvilke komponenter der er indeholdt i HK02, Special HK02, Drug HK02 og CRPHøj HK02. Tabel 7.2 viser referencemetodeværdier på HK02. Liste over mer og Materialer, bagerst i dette katalog, er en liste over eksterne kvalitetssikringsprogrammer samt interne og supplerende kontrolmaterialer. 2.5 On-line-bestilling og bestilling via bestillingsformular DEKS opfordrer alle laboratorier til at afgive årsbestillingen og supplerende bestillinger online fra hjemmesiden Brugervejledningen til on-line bestillingen er tilgængelig på og en kort vejledning ses i afsnit Det er muligt at anvende søgefunktionen i on-linebestillingen. Man kan søge på et komponentnavn, en program eller et programnavn. Brugernavn og er tidligere sendt til den underskriftsberettigede person på laboratoriet. Man bedes oplyse DEKS om ændringer relateret til den underskriftsberettigede person. De laboratorier som ikke allerede har brugernavn og password, kan bestille det hos DEKS, dog kun et pr. laboratorium. Ved bestilling kan man se på bogstaverne efter programn, om programmet er fra f.eks. Labquality (FIN), UKNEQAS m.fl. (UK), EQUALIS (SE) eller fra SKZL, CLB eller ECAT m.fl. (NL). Ligesom de foregående år er der med udsendelsen af mer og Materialer 9

10 vedlagt en bestillingsformular for Den findes tillige på hjemmesiden, 2.6 NPU-r/ IUPAC-r NPU-r (IUPAC-r) anvendes til entydig identifikation af analyser og undersøgelser, og må anses som værende et væsentligt element i sygehusvæsenets indførelse af den elektroniske patientjournal. Sundhedsstyrelsen fastlægger rne, som kan ses på: I DEKS`s on-linebestilling kan komponentnavnene fra IUPAC-systemet ses på mange af de programmer og materialer som DEKS udbyder. 2.7 IVD-direktivet, CE-mærkning og hændelsesindberetning I forbindelse med Europarådets direktiv 98/79/EF af 27 oktober 1998, bedre kendt som IVD-direktivet, skal mange af laboratoriets daglige produkter CE-mærkes af producenterne. Det drejer sig om instrumenter, apparater, materialer, reagenser, kalibratorer, kontrolmaterialer, prøvekit, prøvebeholdere og i visse tilfælde edb-programmer. De fleste materialer og programmer som DEKS tilbyder er ikke CE-mærkede. Dette skyldes at alle materialer, der anvendes i eksterne kvalitetssikringsprogrammer og internationalt certificerede referencematerialer, ikke skal CE-mærkes. Derudover kan alle produkter, der var tilgængelige for slutbrugeren før den 7. december 2003, sælges indtil d. 7. december 2005 uden CE-mærkning. Bemærk at det ikke er et lovkrav, at man f.eks. til et CE-mærket apparatur fra en producent, skal anvende samme producents reagenser, kontrollmaterialer og kalibratorer, selvom det kan være hensigtsmæssigt og beskrevet i producentens instruktion. Generelt gælder, at valg og brug af produkter og produkt-sammensætninger (med eller uden CE-mærke), er underlagt det lægelige ansvar ved valg relateret til patientbehandling m.v.. Hændelsesindberetning Som konsekvens af direktivet har alle laboratorier pligt til at indberette hændelser med CE-mærket IVD-udstyr/materialer til lægemiddelstyrelsen. Eksempler på hændelser er svigt, fejl og mangler der medfører - eller kunne have medført - død, livstruende skader, sygdom, fejldiagnoser, forsinket behandling eller transfusioner med ikke-kompatibelt materiale. Skulle man have spørgsmål i forbindelse med IVD-direktivet, CE-mærkning eller hændelsesindberetning, så kontakt DEKS. 2.8 Det Nordiske Referenceintervalprojekt En implementering af de fælles referenceintervaller fra NORIP, Nordisk Referenceintervalprojekt er en forbedring, idet veldokumenterede og sporbare referenceintervaller er at foretrække. Vi anbefaler, at man læser særnummeret af Scand J Clin Lab Invest vol. 64 No , der kun handler om referenceintervallerne. Mange nordiske laboratorier har indrapporteret deres målinger på NFKK Reference Serum X. Resultaterne kan ses på og de kan være en vigtig kilde ved vurderingen af afvigelser for ens eget analysesystem. 2.9 DEKS s kvalitetssystem Udviklingen af DEKS kvalitetssystem fortsætter. DEKS har ansat Hanne Bay Christensen, som blandt andet skal stå for videreudviklingen af kvalitetssystemet. Der arbejdes hen mod en akkreditering efter bl.a. ILAC-G13:

11 BD Vacutainer Systems Preanalytical Solutions STIKSKADER: SELV ÉN ER FOR MANGE ECLIPSE Kanyle til lukket blodprøvetagning med integreret beskyttelseshætte Aktivering umiddelbart efter prøvetagning Aktivering med én hånd ENKELT - SIKKERT SAFETY-LOK Veneprøvetagningssæt med integregret beskyttelseshætte Aktivering umiddelbart efter prøvetagning Aktivering med én hånd ENKELT - SIKKERT SIKKERHED FOR PRØVETAGER SIKKERHED FOR PATIENT Yderligere information på Salgs konsulent: Lone Thrane Sales Support: Brian Bøge Andersen OBS! Nyt produktkatalog kan rekvireres på ovenstående mail eller telefonnummer Besøg os på internettet: Totalleverandør af blodprøvetagningsudstyr Becton Dickinson a/s Park Alle Brøndby Tlf Fax

12 3.1 Nye placeringer i listen over programmer og materialer i kapitel 8 I år er de eksterne kvalitetssikringsprogrammer og kvalitetssikringsmaterialer kun placeret ét sted i listen over programmer og materialer. Bruddet med den tidligere praksis, hvor et program eller materiale var placeret ved mange specialer, er nødvendigt på grund af den stigende tværfaglighed. merne er kun placeret ved det speciale, der ved sit navn har den største tilknytning, f.eks. er alle programmer med bakterier, vira og virusscreening kun placeret under Mikrobiologi. Ændringen betyder, at man skal se under flere specialer for at finde de kvalitetssikringsprogrammer eller materialer der dækker ens laboratorium ind. 3.2 Klinisk biokemi Almen klinisk biokemi Deltagere i Almen klinisk biokemi programmerne fra Labquality vil i 2006 modtage prøver 4 gange i løbet af året. Denne ændring er foretaget for at spare på forsendelsesomkostningerne. Der medsendes instruktioner om, hvordan prøverne bør opbevares, og hvornår man bør analysere og indsende resultater. 3. Nyt om DEKS programmer for Spermatozoer I 2006 bliver der 2 udsendelser af DEKS sperma-eqa-program, 3060 DK. Den ene udsendelse bliver som tidligere forestået af DEKS programkoordinator Aleksander Giwercman, hvis laboratorium er europæisk referencelaboratorium. Den anden udsendelse er en fælles europæisk EQA-udsendelse fra den europæiske videnskabelige organisation ESHRE European Society for Human Reproduction & Embryology, se Denne udsendelse består af fire sperma-suspensioner, et videobånd eller en DVD med fire filmoptagelser af spermamobilitet, to farvede og to ufarvede udstrygningspræparater til morfologisk karakterisering samt to smear præparater til bestemmelse af vitalitet. Begge udsendelser er baseret på WHO s anbefalinger for karakterisering af spermatozoer. Ved tilmelding til program 3060 DK deltager man automatisk i begge udsendelser Hæmoglobin linearitet Hæmoglobin linearitet bliver i 2006 en del af glucose- og hæmoglobinprogrammet (3045 DK; 3515 DK) og medsendes 1 gang årligt. Det består af 3 fuldblodsprøver med tre koncentrationsniveauer af hæmoglobin. Der vil være tillagt referencemetodeværdier for hæmoglobin på de tre prøver Creatinin-frit-serum Creatinin-frit-serum (3369 SE) fra EQUALIS bliver CE-mærket i løbet af Materialet er et frosset humant serum, der anvendes som nulpunkts-kalibrator ved bestemmelse af P- creatinin på metoder, som benytter Jaffé-reagens. Resultater fra Jaffé-metoder vil derved stemme bedre overens med resultater fra specifikke creatinin-metoder. Materialet kan også anvendes som kontrol INR Der er i år oprettet et program (3457 DK) indeholdende alle tre INR kalibratorer (normal, terapeutisk og høj). DEKS vil gerne opfordre laboratorierne til at anvender trepunktskalibrering, da det anbefales af WHO. Husk også, at det er muligt at anvende DEKS s regneark ved trepunktskalibrering; det hentes på under pakningsvedlæg INR parallelanalyse til patientnært udstyr DEKS anbefaler, at man anvender parallelanalyse til kvalitetssikring af patientnært udstyr til INR (International Normalised Ratio). 12

13 I INR-parallelanalyse-programmet (3520 DK) analyseres patientprøver på eget patientnært udstyr og der tages desuden en veneprøve i citratglas på patienten. Veneprøven indsendes til det danske referencelaboratorium for INR. Parallelanalysen finder sted i uge 9 og uge 35. For mere information kontakt DEKS Referencemetodeværdier Der tillægges referencemetodeværdier, når det er praktisk og økonomisk muligt. DEKS tillægger bl.a. sporbare targetværdier i hæmoglobin og glucose programmet (3045 DK, 3515 DK). Der er medtaget et udvalg af referencematerialer i materialelisten, DEKS hjælper gerne med at finde andre referencematerialer Automatisk udtræk af HK02-resultater Med et lille IT-hjælpeprogram er det muligt at trække månedens HK02-resultater automatisk ud fra LABKA. På den måde sparer man manuel indtastning og overførsel til Excelregneark og kommasepareret fil. Hjælpeprogrammet er unik for det enkelte laboratorium og sikre korrekt identifikation af laboratoriet. Hvis afdelingens laboratoriesystem er et andet end LABKA, fx Netlab, forventer DEKS at tilsvarende også kan lade sig gøre for sådanne LIM-systemer. Hjælpeprogrammet vil da blive udviklet til LIM-systemet i samarbejde med laboratoriet. Hjælpeprogrammet har program 2068 DK. 3.3 Klinisk immunologi Kontrolmaterialerne til virusscreenings fra PeliSpy udgår på grund af manglende lovpligtig CE-mærkning. Det er i stedet muligt at købe kontrolmaterialer fra Health Protection Agency se i listen over programmer og materialer. Kontakt eventuelt DEKS for yderligere information og vejledning. 3.4 Klinisk mikrobiologi Mikrobiologiprogrammer fra Labquality Mikrobiologiprogrammer fra Labquality bedes bestilt inden den 18. november QCMD Enkelte programmer fra QCMD er udgået og andre er blevet oprettet, se i listen over programmer og materialer. Yderligere informationer om QCMD s programmer kan findes på Mikrobiologiprogrammer fra UKNEQAS DEKS modtager ved hver mikrobiologiprøveudsendelse fra UKNEQAS ekstra prøver, herunder også prøver til virusscreening. Laboratorierne vil kunne rekvirere ekstra prøver til opklaring af uventede fund. 3.5 Molekylærbiologi og genetik Det danske program gendiagnostiske metoder (3350 DK) er udgået. 3.6 Almen praksis DEKS tilbyder eksterne kvalitetssikringsprogrammer til alle de analyser som hyppigst udføres i almen praksis. Det er i år muligt at bestille alle komponenter enkeltvis. Se afsnittet Almen praksis i listen over programmer og materialer eller kontakt DEKS for yderligere information Materiale til LKOs EQA-programmer til almen praksis. DEKS leverer efter aftale genuint EQAkontrolmateriale, evt. spiket, til LKO: fuldblod med antikoagulant efter ønske eventuelt med fluorid og ph-regulering fuldblod til hæmatologi plasma eventuelt spiket med ønskede komponenter. Leveres enten flydende eller frosset 13

14 serum eventuelt spiket med ønskede komponenter. Leveres enten flydende eller frosset urin eventuelt spiket med ønskede komponenter. EQA-kontrolmaterialet leveres bulk eller dispenseret i et ønsket volumen. Materialet virusscreenes og testes for homogenitet og stabilitet i relation til den planlagte anvendelse. EQA-kontrolmaterialet kan leveres med en eller flere targetværdier efter ønske. DEKS skal have bestillinger på kontrolmateriale en måned inden levering. Der beregnes en pris efter de specifikke ønsker der er til materialet. Ring derfor til Inger Plum eller Morten Pedersen eller send en Urindyrkning og evt. resistensbestemmelse (3519 DK, 3524 DK) Prøvematerialerne, der sendes ud, er et urinlignende medium tilsat kendt kultur. Hver udsendelse omfatter mulighed for både dyrkning, mikroskopi og resistensbestemmelse. Der er fra 2006 også mulighed for kun at deltage iurindyrkning. Der er 2 årlige udsendelser med 3 prøver pr. udsendelse. 3.7 Patologi Der findes forskellige eksterne kvalitetssikringsprogrammer inden for patologi bl.a. fra Labquality og UKNEQAS, se mere i kapitel 8 under afsnittet Patologi. DEKS hjælper gerne med at finde andre programmer. 3.8 Retsmedicin Der er oprettet flere nye programmer inden for retsmedicin se kapitel 8 under retsmedicin. DEKS hjælper gerne med at finde andre programmer og med importtilladelser. 3.9 Klinisk fysiologi og nuklearmedicin DEKS svenske søsterorganisation EQUALIS tilbyder igen i år et eksternt kvalitetssikringsprogram inden for kvalitetssikring af kardiagnostik. Se under Klinisk fysiologi og nuklearmedicin i listen over programmer og materialer, programnummer 3318 SE. 14

15 4. Praktiske forhold vedrørende DEKS aktiviteter 4.1 Tilmeldingsfrister, betaling og priser Laboratorier der kan deltage DEKS kvalitetssikringsprogrammer er udviklet til danske laboratorier i sundhedssektoren, men andre laboratorier er velkomne til at deltage. Kommercielle virksomheder kan også deltage, såfremt formålet er i overensstemmelse med DEKS kommissorium dvs., at fremme god analysekvalitet til gavn for patienten. Det forudsættes dog, at analyseresultaterne ikke anvendes i forbindelse med markedsføring Tidsfrister og forsendelsestidspunkter Alle bestillinger og tilmeldinger sker ved at benytte den internetbaserede on-linebestilling, via eller bestillingsformularen der er vedlagt mer og Materialer. Årsbestillingen Bestillingsformularen udfyldes og sendes online eller i papirversionen til DEKS senest den 1. december Bestilling af mikrobiologiprogrammer fra Labquality, sendes senest den 18. november Bemærk at DEKS benytter én årlig hovedlevering for kalibrerings- og kontrolmaterialer til internt brug på laboratorierne. Dette medfører besparelser, som kommer brugerne til gode. Se næste afsnit. Det tilstræbes, at rettidigt bestilte, lagerførte materialer af denne art fremsendes til laboratorierne i uge 4 i år Bestillinger i løbet af året Supplerende leveringer i årets løb af DEKS egne kalibrerings- og kontrolmaterialer forsendes almindeligvis på tirsdage. Bestillinger skal være DEKS i hænde senest dagen før Priser, gebyrer og rabatter Alle priser er eksklusiv moms. Til de kalibrerings- og kontrolmaterialer der er bestilt før fristen for årsbestillingen udløber, giver DEKS rabat i form af gratis fakturering og gratis forsendelse. Forsendelsespriser er efterfølgende : Fakturering: 90 kr. + moms Forsendelse: 72 kr. + moms Forsendelse på tøris: 127 kr. + moms Hvis der ønskes en hasteleverance, vil der blive opkrævet et hastegebyr på 200 kr. + moms. Kurérpost og forsendelse til og fra udlandet Ved brug af kurérpost og ved forsendelse til udlandet bliver der opkrævet et særligt forsendelsesgebyr På enkelte udenlandske programmer kan der forekomme ekstra forsendelsesomkostninger, der vil blive pålagt listeprisen. Brugermødet I forbindelse med brugermødet er fristen for tilmelding den 30. juni. Herefter er afgiften højere. Vi håber på den måde at få folk til at tilmelde sig i god tid. Der opkræves intet faktureringsgebyr i forbindelse med tilmelding til DEKS brugermøde. Eventuelt afbud med fuld kompensation kan ske indtil den 1. august Ved senere afbud godtgøres deltagergebyret ikke. Specialopgaver Ved beregning af prisen for DEKS egne ydelser og til løsning af specialopgaver (f.eks. Nordisk Referenceinterval Projekt) benytter DEKS følgende timepriser: 360 kr. + moms for ikke-akademikere og 600 kr. + moms for akademikere. Reduceret deltagelse I visse tilfælde er det muligt at deltage i de anførte eksterne kvalitetssikringssprogrammer med et mindre antal udsendelser end angivet med en tilsvarende prisreduktion. Eksem- 15

16 pelvis ved sene tilmeldinger, hvor en eller flere kontrolomgange allerede er afviklet Fakturering og betalingsfrist af bestillinger Faktureringen foretages af DEKS. Betalingsfristen ved bestillinger er 30 dage netto kontant. Alle programmer betales i princippet forud. Dog sker fakturering af årstilmeldingen i forbindelse med forsendelsen af hovedleverancen af kalibrerings- og kontrolmaterialer Betaling DEKS har ikke et EAN-nummer, så betaling sker ved indsættelse af beløbet på DEKS konto i BG-Banks Tåstrupafdeling, Køgevej 107, DK-2630 Tåstrup: Girokonto (reg. 9543) Det er meget vigtigt, at indbetalingen kan identificeres. Derfor skal der som reference anføres DEKS fakturanummer. DEKS SE-nummer er IBAN: DK SWIFT/BIC: DABADKKK 4.2 Ekspeditionsmæssige forhold og sikkerhed Kontakt til DEKS Vedrørende henvendelser, se titelbladet i dette katalog. Bemærk at brug af , fax og brev foretrækkes. Hvis der er tale om henvendelser med forbedringsforslag eller afvigelser, anbefaler DEKS, at online-formularen eller indberetningsskemaet anvendes. Se næste afsnit og sidste side i dette katalog Indberetningsskema: Forbedringsforslag, afvigelser, m.v. Indberetningsskemaet er en formular til at rapportere afvigelser, forbedringsforslag m.v. til DEKS. Den findes på DEKS hjemmeside og i dette katalog på sidste side. Benyt f.eks. en fotokopi af skemaet en håndskrevet fax eller en . Sådanne henvendelser vil blive besvaret individuelt, og relevante emner vil blive taget op i bl.a. "DEKS informerer". Brug af indberetningsskemaet er en hjælp til, at emnet får en korrekt behandling af DEKS. Det indsendte indberetningsskema vil, sammen med beskrivelsen af hvorledes DEKS har behandlet sagen, indgå som dokumentation i DEKS kvalitetssystem Kort vejledning til online-bestilling Fra DEKS hjemmeside (www.deks.dk) kommer man via menuen til online-bestillingssystemet. Her logger man på ved at skrive sit brugernavn og sin adgangs, som man tidligere har fået tilsendt fra DEKS. Almindelig bestilling Der er fire trin i en bestilling: 1) Finde de programmer og materialer man vil bestille, og vælge det ønskede antal. 2) Gå til indkøbskurven og tilknytte nye kontaktpersoner eller godkende kontaktpersonerne fra sidste år. 3) Gå videre til endelig bestilling hvor man gennemser sine valg og skriver evt. rekvisitionsnummer og kommentar til DEKS. 4) Afsende bestillingen. Ligesom sidste år, er de eksisterende kontaktpersoner allerede opført. Derudover kan nye kontaktpersoner kopieres efter den første indtastning. Endelig husker systemet uafsluttede bestillinger indtil næste gang, man logger på. Efter afsendelse af ordren vil den snarest blive bekræftet af DEKS. Genbestilling Såfremt man ønsker at genbestille de samme programmer, som man fik sidste år, kan dette klares med to klik (klik på Sidste års bestillinger og dernæst på kopier sidste år ). Herefter er det muligt at rette, slette og tilføje programmer. Søgning Hvis man kun ønsker at se programmer inden for f.eks. immunologi, kan man søge på immunologi i søgeboksen. Det er også muligt at søge efter alle de programmer der indeholder en given komponent, f.eks. natrium. Fritekstsøgning og søgning på program er naturligvis stadig mulig. Yderligere hjælp Klik på? efter du er logget på. Der er yderligere hjælp at hente Udsendelsesdatoer Igen i år vil udsendelsesdatoerne for afvikling af programmerne kunne findes på DEKS hjemmeside Ultimo januar vil man kunne se de tilgængelige datoer for hele året. Herefter bliver kalenderen løbende 16

17 opdateret, efterhånden som vi modtager yderligere informationer om udsendelsesdatoerne Forsendelse af Biologiske materiale Særlige regler gælder for transport af farligt gods så som infektiøst biologisk prøvemateriale på land og i luft. Danmark har således tiltrådt ADR-konventionen. Den nu gældende er ADR2005. Diagnostiske prøver bør nu betegnes fx biologisk materiale, kategori B. Definition Biologisk materiale, kategori B, UN 3373, så som kliniske prøver og diagnoseprøver, er ethvert materiale, der blandt andet omfatter blod og dets bestanddele, som kan indeholde en patogen substans af kategori B, hvilket omfatter infektiøst materiale der ikke er af kategori A. Prøver fra patienter med hepatitis-, HIV- eller herpesinfektion indgår i kategori B. Undtagelse: Prøver, UN 2814, som mistænkes at indeholde patogener af kategori A, så som ebolavirus, rabiesvirus og andre vira, sendes efter andre regler. Kontakt Beredskabsstyrelsen og få anvisning. Emballage 1) Primæremballagen er prøverøret, som skal have tætsluttende låg eller prop. Hvis flere primærbeholdere anbringes i en sekundær emballage, skal de holdes adskilte. Mellem den primære emballage og den sekundære skal der være anbragt tilstrækkeligt absorberende materiale til at absorbere hele indholdet af primærbeholderne. 2) Sekundæremballagen skal være tæt og nedpakket med egnet stødabsorberende materiale i yderemballagen. 3) Yderemballagen skal være mindst 10 * 10 cm 2. Mærkning Yderemballagen skal mærkes med UN 3373 skrevet i en ruder som er vendt på spidsen. Biologisk materiale, kategori B skal der stå for infektiøst materiale og Biologisk materiale, exempt human specimen eller blot Biologisk materiale skal der stå hvis prøven ikke er infektiøs. Exempt betyder undtaget, fritaget. Kommentarer Biologisk materiale, kategori B behøver ikke godsdeklaration eller skriftlige instruktioner. Chauffører og andet personale, som transporterer prøverne, behøver ikke at være specielt uddannede til at transportere farligt gods. Biologisk materiale, kategori B skal emballeres i emballager af god kvalitet, som er stærke nok til at modstå de stød og belastninger, der kan forventes under transport og omlæsning. Emballager skal være lukkede på en sådan måde at indholdet ikke kan slippe ud på grund af vibrationer eller temperatur-, fugtigheds- eller trykændringer under normale transportforhold. Således skal den sekundære emballage kunne tåle et fald på 1,2 m og den primære en trykforskel på 95 kpa. Der er ikke krav til en formel godkendelse af emballager. En sekundær emballage kan for eksempel bestå af en flamingoform, hvori er lagt et absorberende materiale ( ble ), og det hele derefter lagt i en plastpose med lynlås, som lukkes tæt Ekstra prøvemateriale ved uventede fund Når et laboratorium har gjort uventede fund i eksterne kvalitetssikringsprogrammer, kan der rekvireres en begrænset mængde ekstra prøvemateriale til opklaring af fundet. Dette gælder kun for stabile materialer, og så længe lager haves. Hvis et laboratorium i hver udsendelse ønsker at modtage ekstra prøvemateriale, kan dette effektueres mod yderligere betaling, se Liste over mer og Materialer. Kontakt om nødvendigt DEKS Returnering af materialer Principielt tager DEKS ikke kontrol- og kalibreringsmaterialer retur. Årsagen er, at det er vanskeligt at dokumentere, at materialerne ikke har lidt skade. Imidlertid tilstræbes en fleksibel praksis i sådanne situationer Fortrolighed DEKS og DEKS samarbejdspartnere behandler alle data, som kan henføres til et enkelt laboratorium fortroligt og videregiver ikke informationer til tredje part. Dette gælder principielt også information om hvilke laboratorier, der deltager i de tilbudte programmer. Det er imidlertid praktisk, at DEKS kan oplyse andre kolleger om hvilke laboratorier, der deltager i et givent program. På den måde kan DEKS f.eks. hjælpe nye deltagere i at vælge program eller fremme diskussionen blandt de involverede laboratorier i tilfælde af afvigende resultater. Denne praksis har aldrig givet anledning til problemer, hvorfor DEKS igen i år vil undlade at indhente skriftlige tilladelser til at benytte denne information i kollegial sammenhæng. Hvis der er laboratorier, som 17

18 ikke ønsker dette, bedes de informere DEKS Sikkerhed DEKS forudsætter, at modtagerne af kontrolmaterialerne udviser de fornødne sikkerhedsforanstaltninger. Alle kontrol- og kalibreringsmaterialer skal sikkerhedsmæssigt behandles som patientprøver, der altid skal betragtes som potentielt smittefarlige. Dette gælder også for de materialer, som er dækket af følgende generelle sikkerhedskrav: Indsamlede blodportioner fra donorer der individuelt er testet og fundet negative for HIV antistof, HBs antigen og HCV antistof. Disse sikkerhedskrav er generelt opfyldt i herværende kontrolprogrammer. For nogle programmer er denne screening dog kun gennemført på pools af patientprøver (<10 patientprøver pr. pool), hvilket med moderne reagenser også anses for at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ved en del af mikrobiologiprogrammerne, inklusive virusscreeningsprogrammerne, gælder ovennævnte forholdsregler ikke. Disse prøver kan indeholde virulente patogene organismer og dermed være i risikogruppe B(ADR-konventionen) f.eks. Epstein-Barr virus og hepatitis C. DEKS sender udelukkende materialerne til laboratorier, der er vant til at håndtere patientprøver på forsvarlig vis Produktansvar DEKS har tegnet en produktansvarsforsikring, som dækker sædvanlige forhold, dog ikke smitte for HIV, Hepatitis B og Hepatitis C, hvorfor DEKS tager forbehold i denne sammenhæng. Herudover dækker DEKS ikke tab forårsaget af, at DEKS produkter udebliver eller ikke kommer rettidigt frem. 18

19 5. Laboratorierne og programmerne 5.1 Andre eller nye kvalitetssikringsprogrammer Til interesserede laboratorier kan DEKS om muligt finde kvalitetssikringsprogrammer eller -materialer, der dækker komponenter, som ikke er omtalt i mer og Materialer. 5.2 Laboratorienummer og laboratoriets kontaktperson/ gruppe DEKS-nummeret Til identifikation af de laboratorier, som deltager i eksterne kvalitetsprogrammer, benytter DEKS det samme nummer fra år til år, DEKS-nummeret Kontaktperson/kontaktgruppe Laboratoriet bedes udpege en eller eventuelt flere kontaktpersoner eller gruppe af personer (f.eks. kvalitetssikringsgruppen c/o person ), der modtager prøver og rapporter m.m. fra DEKS. Kontaktgruppen /-personen bør være ansvarlig for korrekt opbevaring af prøverne inden analyse, eventuel forbehandling og fordeling til analysepladsen og for fordeling af rapporterne i laboratoriet. Labquality kan dog kun håndtere én adresse til alle programmer. Derfor vil alle kontaktpersoner fra et laboratorium, som deltager i programmer fra Labquality, være anført på forsendelser fra Labquality Laboratorienummer ved registrering af resultater fra flere analyseudstyr m.v. Ved indrapportering af resultater fra flere udstyr skal man være opmærksom på, at dette ofte kræver et nyt DEKS-nummer og en ekstra tilmelding til det pågældende program med dertil hørende fuld pris. Til en del programmer kan der bestilles ekstra kontrolmateriale, men kun indrapporteres ét resultat Andre laboratorienumre Det laboratorienummer som Labquality anvender til identifikation af laboratoriet, er et firecifret nummer, hvor det første ciffer er "4", og de sidste er DEKS-nummeret. Bemærk at de laboratorienumre som tildeles via andre udenlandske programmer, f.eks. de engelske, skal benyttes ved direkte henvendelse til den pågældende organisation. 5.3 r Siden 1999 er der anvendt en fast nummerering af programmerne, programn efterfulgt af en forkortelse for oprindelseslandet af programmet (se afsnit 2.5). Disse "permanente" programr identificerer programmet fra år til år, så de kan anvendes ved bestilling og identifikation i en analysevejledning eller i en kvalitetsmanual. Dog skal man være opmærksom på, at der kan ske ændringer, f.eks. kan et program udgå og blive erstattet af et andet. En væsentlig komponent kan overgå til et andet program, eller programmet kan blive ændret så meget, at der er behov for at tildele det en ny program. 5.4 Komponenter og undersøgelser i de eksterne kvalitetssikringsprogrammer DEKS programmer er beskrevet i Liste over mer og Materialer, bagerst i dette katalog. I kolonnen Komponent og synonym er der listet alle de komponenter, som dækkes. For de eksterne kvalitetssikringsmaterialer med mulighed for løbende indberetning af resultater, findes en nøgle til at identificere hvilke materialer som dækker 19

20 givne klinisk biokemiske komponenter, se kapitel 7. Alle de programmer eller materialer der dækker en given komponent, kan nemt findes via søgning i online-bestillingen via Skriv navnet på komponenten i søgefeltet. Se mere om online-bestillingen i afsnit Det bemærkes, at i visse kvalitetssikringsprogrammer vil alle omtalte komponenter ikke nødvendigvis blive analyseret i hver udsendelse. I praksis kan det være umuligt at skaffe materialer, som samtidig modsvarer autentiske patientprøver på en rimelig måde. En anden årsag kan være, at det på forhånd vides, at kontrolmaterialet er uegnet til analyse af den pågældende komponent. 5.5 Copyright Alle skriftlige materialer, der udsendes af DEKS, er omfattet af copyright, herunder tekst på DEKS hjemmeside. Afsnit fra mer og Materialer og "DEKS informerer" kan dog gengives med kildeangivelse. Tilladelse til brug af data m.v. kan gives, kontakt DEKS for nærmere oplysninger. Tilsvarende gælder for rapporter m.v. fra udenlandske EQA-organisationer. 20

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef Forord Kære læser Det nye IT-system er færdigudviklet forstået således at alle funktioner i læsende stund er taget i brug. Vi ser herefter frem til at endnu flere EQA-programmer bliver elektroniske både

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN D E K S DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Bio-Rad Laboratories

Læs mere

1.0. Status og nyheder fra DEKS

1.0. Status og nyheder fra DEKS 1.0 Status og nyheder fra DEKS 1998 har været et godt år for DEKS. De basale programmer har fungeret sufficient. Flere nye unikke programmer blev udviklet og implementeret. Methylmalonat og homocystein

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER / I SUNDHEDSSEKTOREN Tillæg 2014 D E K S DEKS Bio-Rad Laboratories BIOPLEX 2200 There is an easier way Do away with labor-intensive

Læs mere

PRØV EN PORTUGISER UDENLANDSKE STUDERENDE I VIBORG GIVER NYE INPUT

PRØV EN PORTUGISER UDENLANDSKE STUDERENDE I VIBORG GIVER NYE INPUT 04/12 PRØV EN PORTUGISER UDENLANDSKE STUDERENDE I VIBORG GIVER NYE INPUT HbA1c BRUGES NU TIL DIAGNOSE AF DIABETES 2 DØVE BIOANALYTIKERE: EN UDFORDRING, DER LET KAN LØSES STUDIE FORSIKRING 2012 Med en Studieforsikring

Læs mere

D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium

D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium Kvalitetshåndbog Dokumentnummer = D002.01 :: Version = 13:: Dato for ikrafttrædelse = 18-06-2010 Antal kopier = 3 :: Bilag = 0 Placering = Arkivskab, læsekopi, rum 0.10, 0.57 Dokumentansvarlig (dato og

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 2.0 November 1999 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder. Version 2.0 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Og Eurofins Danmark A/S November 2005 Eurofins Danmark A/S Indhold 1 Kontraktgrundlag 2 3 Underskrift, accept af kontrakt Forslag

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS 1. Lions Clubs International 1.1. Generel information om lions 1.2. Historie 1.3. Logo 1.4. Hensigten med sammenslutningen 1.5. Lions formål

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.2 September 2012 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.2 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994 Version

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

Foto: Birger Vogelius Freelance. 29 TH European Cystic Fibrosis Conference Copenhagen 15-18 June 2006 Se side 6-7

Foto: Birger Vogelius Freelance. 29 TH European Cystic Fibrosis Conference Copenhagen 15-18 June 2006 Se side 6-7 29 TH European Cystic Fibrosis Conference Copenhagen 15-18 June 2006 Se side 6-7 1 2007 Foto: Birger Vogelius Freelance Cystisk Fibrose 1 2007 Sundhedsstyrelsens brev. Hensigtserklæring. CF-Conference.

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Slut med håndholdte prøver i Hillerød

Slut med håndholdte prøver i Hillerød 02/13 Slut med håndholdte prøver i Hillerød //side 10 og 13 Dyt båt her kommer (endnu) en robot //leder og side 26 Sårbare studerende skal støttes //side 28 Quality Every time! h O M E O F c E L L c U

Læs mere

EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007. Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007

EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007. Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007 EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007 2007 Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007 Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD ISSN 1904-2868 Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resumé... 4 Anbefalinger... 4 Baggrund og status... 5 Databasens formål... 5 Udvikling i tilslutning

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere