Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. september arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. september 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem"

Transkript

1 september 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere arrangementer Nyt fra foreningen Kære medlem I dette nyhedsbrev bringer vi en artikel om forebyggelse og håndtering af graffiti i byområder. Jeg udtaler mig bl.a. om Næstved Kommunes holdning til graffiti, og vi ser nærmere på, hvordan man i Københavns Kommune forsøger at komme graffitien til livs med både nultolerance og imødekommenhed. Tove Bjørklund fra Faxe Kommune fortæller om, hvordan Faxe og Stevns Kommuner er gået sammen i et succesfuldt samarbejde om forsikring, sikring og risikostyring. Danske Risikorådgivere inviterer til temadag i København den 27. oktober Her skal vi bl.a. have faglige indlæg, på rundvisning i Folketinget og til Dinershow i Wallmans. Vi håber at se rigtig mange medlemmer og sponsorer. Vi bringer en artikel om, hvordan kommunerne kan spare penge ved at sikre fjernvarmeinstallationer i skoler og institutioner mod bl.a. lækager og rørsprængninger. Endelig omtaler vi en række eksterne seminarer - herunder Brandbevægelsens temadag om ældres brandsikkerhed. 13. oktober 2011 Konference: De frivillige og velfærdsstaten Den Trygge Kommune, København 13. oktober 2011 Seminar: Kom skaden i forkøbet Skadeservice Danmark, Hvidovre 26. oktober 2011 Temadag: Fokus på det offentlige Alm. Brand 26. oktober 2011 Seminar: Fugt og Konsekvens Skadeservice Danmark, Sabro 27. oktober 2011 Temadag i Danske Risikorådgivere, København 17. november 2011 BrandBevægelsens temadag, Hvidovre 24. november 2011 Willis Konference, Hotel Nyborg Strand 8. december 2011 ERFA-møde for kommunerne i Region Sjælland Læs mere på God læselyst! Med venlig hilsen Steen Nedergaard Jensen Formand for Danske Risikorådgivere nyheder på hjemmesiden» Sygefraværet historisk lavt» Lloyds trækker penge ud af banker» Tjek dine løft» Forsigtige med at købe sikring Flere nyheder på Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K, Telefon , 1

2 OMSORG ER DET BEDSTE VÆRN MOD GRAFFITI Kampen mod graffiti er sej og konstant. Et af de bedste våben mod graffitien er ikke nødvendigvis de opløsningsmidler, man fylder i en trykluftsrenser, men derimod at man undgår menneskefjendske bygninger og områder. Af Mads Anker, Danske Kommuner. Artiklen har været bragt i Danske Kommuner, september Lad borgerne dyrke jorden og sørg for, at det menneskevenlige lys skinner igennem i byrummet. Så er du som kommune bedre rustet mod graffitiens udbredelse. Kommunerne skal i højere grad forsøge at mindske omfanget af store tomme betonflader, forladte fabrikker og affolkede boligområder, frem for udelukkende at overvåge og jage graffitimalerne, hvis graffitimængden skal nedbringes. Det mener Finn Kjær Jensen, der er antropolog og administrerende direktør i European Institute for Risk Management, hvor Den Trygge Kommune hører hjemme. Det er vigtigt, at man ser på de byområder, der nærmest synes at kalde på testosteron og graffiti og så gøre noget ved dem. For typisk vil der ikke blive malet graffiti i lige så høj grad dér, hvor man kan se, at der bliver draget omsorg for byrummet, siger han. Graffiti koster hvert år kommunerne en stor sum penge. Især i Københavns Kommune, hvor de bruger omkring 10 millioner kroner om året på at rense facaderne. Udgifterne til afrensningen vil kommunen naturligvis gerne være foruden, men det værste ved graffitien er den utryghed, den fører med sig, siger områdechef i Københavns Teknik og Miljøforvaltning Kim Hjerrild. NULTOLERANCE I NÆSTVED Nogle kommuner har forsøgt sig med lovlige graffitimure som en slags ventil for at skabe rum for malerne. I Næstved Kommune er man gået den modsatte vej og har en meget enkel tilgang til graffiti: Det skal fjernes og helst inden for 48 timer, efter det er lavet. Vi vil simpelthen ikke have graffiti i vores by, for vi mener, at det kan være med til at avle mere hærværk og vold. Vi vil heller ikke have det, man kan kalde lovlig graffiti, da det kan opildne nogle til at male mere end det, man eventuelt tillader. Vi vil have en ren by, så alt, hvad der hedder graffiti, plakatopsætning og lignende, fjerner vi, siger risikostyringschef i Næstved Kommune Steen nedergaard Jensen. I København er strategien mere differentieret, for man praktiserer både nultolerance og imødekommenhed. I bydelene Indre By og Nørrebro fører kommunen dagligt tilsyn med bygningerne, og eventuel graffiti bliver dagligt renset af. Der er en sammenhæng mellem graffiti og utryghed. Det kan være svært at måle det eksakt, men graffiti er sammen med glasskår og kanyler noget af det, borgerne føler sig mest utrygge ved. Graffiti er i sig selv ikke utrygt, på samme måde som maleren, der laver det, ikke nødvendigvis begår andre kriminelle handlinger end selve graffitimalingen. Men graffiti kan være en forløber for anden kriminalitet eller en del af et samlet billede, der bidrager til utrygheden i byrummet. Graffiti kan indgå som et første led i en negativ fødekæde mod skabelsen af et mere og mere depraveret bybillede. Altså, graffiti avler mere graffiti, som så kan avle andet hærværk og skabe et generelt forfald. Der kan dermed dannes en nedadgående spiral for et boligområde, som i sidste ende kan føre mere kriminalitet med sig, forklarer Finn Kjær Jensen. Fortsættes på næste side... Nyhedsbrev SEPTEMBER Danske Risikorådgivere 2

3 Det er vores oplevelse, at den daglige afrensning i sidste ende er det, der demotiverer graffitimalerne fra at lave de store værker, siger Kim Hjerrild. Københavns Kommune har samtidig stillet en mur til rådighed for graffiti ved den såkaldte Skoda-grund. Derudover barsler kommunen med at finde endnu et område, hvor graffitimalerne kan få frie tøjler. På den ene side arbejder vi med nultolerance og på den anden side imødekommenhed. På samme tid overvåger vi også de kunstneriske interventioner, for noget af det skaber hygge, mens andet kan genere naboer eller driften. Så det er lidt af et spændingsfelt, vi opererer i, siger Kim Hjerrild. BRUG DE UNGES ENERGI Hvad enten man vælger nultolerance eller imødekommenhed over for graffitiudøverne, virker løsningen langt fra ligetil og simpel. Finn Kjær Jensen mener ikke, at man vinder meget ved at sætte hårdt mod hårdt. I stedet burde man forsøge at udnytte lidt af det potentiale, der findes blandt nogle af de unge. Der er ingen nem løsning. Jeg tror ikke, at man kan fængsle sig ud af det, ligesom man heller ikke får noget ud af at radikalisere de unge graffitimalere. Jeg mener i øvrigt også, at historien har vist os, at opbygningen af bolværker ikke gavner noget. Og hvis vi vil have levende byer, må vi give plads til udtryksformer og dynamikker, som vi ikke altid kan kontrollere. For hvis man på en eller anden måde kan omsætte den energi, som for eksempel de unge har, til noget positivt, kan man som by vinde meget, siger han. URBANE KØKKENHAVER SKYDER FREM Finn Kjær Jensen peger samtidig på det spirende civilsamfund, hvor borgerne selv passer på områder og parker og for eksempel dyrker noget jord, som en medvirkende faktor til, at byen kan vise sit menneskelige ansigt. Det kan nemlig også være en måde at værge sig på i kampen mod graffitistregerne i Danmark. Civilsamfundets genkomst kan være med til at modvirke, at graffiti bliver en del af en kedelig udvikling. Malerne tøver ganske enkelt med at begå overgrebet der, hvor de så at sige kan se et menneske for sig. Men der vil formentlig altid være nogle mennesker, man ikke kan nå, siger direktøren for Den Trygge Kommune. de frivillige og velfærdsstaten Den Trygge Kommune inviterer til konference om det frivillige arbejdes bidrag til trygheden. Konferencen finder sted den 13. oktober 2011 kl i Ingeniørforeningens Mødecenter (IDA) i København. Vi går en fremtid i møde, hvor den ofentlige sektor skal finansieres af en stadig mindre arbejdsstyrke og et voksende behov for velfærdsydelser, og hvor det kunne være nærliggende at bygge fremtidens velfærdssamfund på en bredere inddragelse af den frivillige sektor. Hvordan sammentænker vi civilsamfundets aktiviteter og den kommunale sociale indsats? Er frivilligheden en sparemodel eller en ny vej til tryghedsskabelse? Og hvordan motiverer og leder vi fremtidens frivillige? I Den Trygge Kommune glæder vi os til en dag med oplæg, diskussioner og konkrete eksempler på arbejdet og udviklingen i den frivillige sektor og dens betydning for vores tryghed. Konferencens målgruppe er frivilligkoordinatorer, ledere og medarbejdere i kommunerne med berøringsflade til den frivillige sektor. Politikere, frivillige og repræsentanter fra frivillige organisationer samt private virksomheder med interesse for den frivillige sektor, CSR og sociale partnerskaber. Med venlig hilsen Den Trygge Kommune Læs mere på Kilde: Artiklen har været bragt i Danske Kommuner, nr. 24, 2011 Nyhedsbrev SEPTEMBER Danske Risikorådgivere

4 FÆLLES FORSIKRINGSENHEDER BETALER SIG I Faxe og Stevns Kommuner er man gået sammen på forsikrings-, sikrings- og risikostyringsområdet med henblik på at skabe tryghed og sikkerhed i kommunerne. Og strategien virker. Af Tove Bjørklund, Risikostyringskoordinator i Faxe Kommune Samfundets krav til kommunerne i 2020 må være, at kommunerne skal være medvirkende til, at vi alle kan leve i en hverdag med nødvendig tryghed og sikkerhed. Samfundet forventer, at der bliver passet på vores fælles værdier. I fremtiden omfatter de fælles værdier ikke kun traditionelle bygninger og anlæg, men også at vi alle kan færdes og leve frit og trygt i samfundet uden unødig risiko. En sådan forventning fra samfundets side kræver, at vi som kommune må påtage os ansvaret og indrette os, så vi er i stand til at kan løse denne store opgave. Løsningen er, at kommunerne i større grad skal indgå i samarbejde om etablering af fælles forsikringsenheder, der på kompetent vis kan løfte en sådan opgave. I vores politiske styrede kommuner skal vi skabe den nødvendige politiske og ledelsesmæssige bevågenhed om vigtigheden af at prioritere opgaven. En sådan opgave kræver utraditionelle tiltag. Mange kommuner er ressourcemæssigt typisk kun gearet til at håndtere de mest nødvendige forsikringsopgaver. Dette giver kommunerne store unødvendige forsikringsudgifter hvis man ikke kan honorere forsikringsselskabernes krav om sikringstiltag mv. Forsikringsselskaberne stiller større og større krav til kommunerne. Det er derfor vigtigt, at der tænkes i nye baner, så også kravene fra selskaberne kan honoreres. Faxe Kommune har som en af de første kommuner i Danmark efter kommunalreformen etableret et samarbejde med en anden kommune. Samarbejdet er etableret med nabokommunen Stevns Kommune om at løse samfundets krav til kommunerne i 2020 om sikkerhed og tryghed. Samarbejdet mellem de to kommuner er indgået ud fra en klar strategi om tilsammen at have de nødvendige ressourcer/kompetencer på forsikrings-, sikrings- og risikostyringsområdet. Samarbejdet mellem de to kommuner blev indgået den 1. juni Erfaringer viser allerede nu, at der er opnået gode resultater på mange af de potentielle udviklingsområder. Alle de nævnte resultater er direkte og indirekte medvirkende til at vi alle kan leve i en hverdag med nødvendig tryghed og sikkerhed. Vi har målbare resultater der dokumenterer, at vi allerede har opnået: Stordriftsfordele ved udbud Stordriftsfordele ved rådgivning Stordriftsfordele ved brug af værktøjer Økonomisk motivation for kommunen Erfaringerne fra samarbejdet viser, at en række forudsætninger skal være opfyldt for at få en sådan Forsikringsenhed til at fungere: Det nødvendige personale med kompetencer på området Overblik over alle kommunes aktiver på såvel tingskadeområdet som personskadeområdet Politisk og direktionsmæssig opbakning til området Afsat budget med pulje til sikringstiltag Fælles politikker på området Vejledning til institutionerne Udarbejdet tids- og handleplaner på området med tiltag til minimering af skader En styregruppe, som afspejler kommunens administrative organisering Nødvendige værktøjer til at styre efter, eks. i forbindelse med skadesbehandling En årlig afrapportering til Direktion og Byråd Sikringsgennemgang af institutionerne Nyhedsbreve til institutioner Profilering af området Ovenstående forudsætninger fungerer i dag i for Faxe og Stevns Kommuner. Faxe og Stevns Kommuner er med det etablerede samarbejde i dag gearet til at kunne håndtere samfundets krav til kommunerne i Her er sund fornuft sat i system, hvor der er politisk- og ledelsesmæssig opbakning, som er altafgørende for, at en forsikringsenhed kan være velfungerende. Nyhedsbrev SEPTEMBER Danske Risikorådgivere 4

5 DANSKE RISIKORÅDGIVERE INVITERER TIL TEMADAG Danske Risikorådgivere afholder temadag den 27. oktober 2011 i København Program Kl. 10:30 Vi mødes ved Det Kgl. Bibliotek på Søren Kierkegaards Plads 1. Herfra sejler vi gennem Københavns Havn til Holmen Kl. 12:00 Kl. 12:55 Kl. 13:00 kl. 13:45 Kl. 14:00 Kl. 14:45 Kl. 15:00 Kl. 15:30 Kl. 17:30 Kl. 18:15 Frokost og networking Velkomst og introduktion til dagen v/ Steen Nedergaard Jensen, formand i Danske Risikorådgivere Kombineret projektforsikring/entreprise ved større byggerier v/ John Kristiansen, forsikringsmægler og partner i Willis I/S Kaffepause Videoovervågningsteknologi - Hvad er muligt og hvad er lovligt? v/ Jesper Dybdahl, partner i ACTAS A/S Afrunding Transport til Christiansborg Rundvisning i Folketinget. Vi mødes ved den store trappe i Rigsdagsgården, Christiansborg, hvor vi får udleveret besøgskort Velkomstdrink i foyeren på Hotel Square Wallmans Dinershow i Cirkusbygningen PRIS Medlemmer: Hovedsponsorer: Pris for dette arrangement er kr. ekskl. moms. Kan deltage gratis med op til 2 personer. TILMELDING Tilmelding skal ske til Lisbeth Buchardt Andersen på senest den 14. oktober PRAKTISK INFORMATION Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Arrangementet slutter med Wallmans. Nyhedsbrev SEPTEMBER Danske Risikorådgivere 5

6 LÆKAGER OG VANDSPILD HØRER FORTIDEN TIL Kommunerne kan spare mange penge, hvis de som i Ringsted sikrer fjernvarmeinstallationer i skoler og institutioner mod lækager, rørsprængninger og spild af dyrt fjernvarmevand. Af DanTaet A/S Gennem Ringsted Forsyning A/S erfarede driftsleder i teknisk forvaltning Lars Rasmussen, at fjernvarmeanlæg kan læksikres ved flowovervågning i anlæggets frem- og returledninger. Lars Rasmussen havde ellers forestillet sig, at der på Dagmarskolen skulle installeres en varmeveksler mellem fjernvarmeforsyningen og den interne installation for at minimere skader på bygningen ved lækager og rørbrud. Faktisk har vi allerede monteret varmevekslere flere steder, men det er ikke rentabelt, da ca. fem procent af varmen går tabt i selve veksleren. I DanTaets læksikring er der intet varmespild, og reaktionstiden på selv den mindste sivning er ultrakort. Registrerer anlægget en forskel i fremog returledningerne, lukkes der omgående for ventilerne og samtidig afsendes en alarm til servicemedarbejderen eller vagthavende, forklarer Lars Rasmussen. ENKELT MEN EFFEKTIVT Ringsted Kommune har 125 bygninger, der er potentielle emner til læksikringsanlæg. De første anlæg på Dagmarskolen, Sønder Park skolen og Valdemarskolen har kørt problemfrit siden idriftsættelsen februar Installationen er udført af en lokal VVS installatør efter DanTaets instrukser, og Ringsted Forsyning har deltaget på sidelinien, da afregningsmåleren indgår i læksikringsanlægget. Ifølge DanTaets salgsdirektør Tage Laurup er det nyeste anlæg, KMP-F, udviklet i tæt samarbejde med Kamstrup, en stor dansk producent af varmemålere. DanTaets kendte og effektive læksikring er således kombineret med Kamstrups nyeste flowmålerteknologi. I RINGSTED VISER DE VEJEN Vedligeholdelsen af bygninger og tekniske installationer i Ringsted Kommune er ved at blive centraliseret i et ejendomscenter under den tekniske forvaltning. Ifølge driftsleder Lars Rasmussen kan der spares en del penge - og det bliver lettere at være servicemedarbejder. Indtil nu har skolers og institutioners servicemedarbejdere skullet holde styr på navne, telefonnumre m.m. på servicefirmaernes håndværkere og specialister. Nu bliver det nemmere, for kommunen etablerer et ejendomscenter, der fremover sender opgaverne i rammeudbud (for almindelige vedligehold), mens større vedligeholds- og ad hoc opgaver udbydes løbende. Servicemedarbejderne ved således altid, hvem der skal rettes henvendelse til, og samtidig sparer kommunen penge, fortæller driftsleder Lars Rasmussen. Selv om Ringsted er en mindre kommune, er de økonomiske udfordringer lige så store som i de fleste andre kommuner. Hvor meget, der spares ved etablering af ejendomscenteret ved Lars Rasmussen ikke, men en stor del af besparelsen skal gå til at forbedre servicen. I Ringsted by har vi prioriteret læksikring af bygninger med skjulte rørinstallationer. På Dagmarskolen har læksikringen afsløret to skjulte rørskader med vandspild, og det er vi ikke så glade for. På den anden side er vi glade for, læksikringen virker, siger Lars Rasmussen. Det kan gå rigtig galt, hvis en fjernvarmeinstallation springer læk, og det varme vand får lov til at strømme ud. Ødelæggelserne kan være ganske voldsomme og koste en masse penge. DanTaets læksikringsanlæg har igennem årene forhindret vandskader for store beløb, understreger salgsdirektøren. Derfor belønner forsikringsselskaberne kunder, der monterer læksikringsanlæg i fjernvarme- og brugsvandsinstallationen. Typisk reduceres præmien for en almindelig rørskadeforsikring mellem 25 og 50 procent for en villainstallation. Udsnit af læksikringssystemet, der viser flowmåler, energiregneværk, afspærringsventil, kontrolboks og SMS-alarmsender Nyhedsbrev SEPTEMBER Danske Risikorådgivere

7 HVORDAN SIKRER VI DE ÆLDRE MOD BRAND? Brandbevægelsen inviterer til temadag om ældres brandsikkerhed. Temadagen finder sted den 17. november 2011 hos DBI i Hvidovre. Danske Risikorådgivere støtter som medlem af Brandbevægelsens bestyrelse op om initiativet. Der omkommer ca. 80 mennesker om året ved brand i Danmark. Mange af dem har nedsat reaktionsevne. Det kan skyldes sygdom, forskellige former for handikaps, medicinpåvirkning eller misbrug. Samtidig er rygning indblandet i en stor del af dødsbrandene. Halvdelen af dødsbrandene skyldes rygning. 40 % af dem, der omkommer ved brand, er over 65 år, selv om gruppen kun udgør 13 % af befolkningen. Ældre har en forhøjet risiko for at komme til skade eller omkomme på grund af brand. Det gælder både i ældreboliger, på plejehjem og i almindelige boliger. På Brandbevægelsens temadag vil der bl.a. være fokus på følgende indlæg: - Hvor stort er problemet med brand blandt ældre? - Hvor må ældre ryge på plejehjem? - Hvad mener ÆldreSagen? - Hvordan undgår man brande på el-komfuret? PRAKTISKE OPLYSNINGER: Tid: Torsdag den 17. november 2011 kl Sted: DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre. PRIS: Kr. 850 ekskl. moms, inkl. let frokost, forfriskninger, kaffe og kage TILMELDING: Eventuelle spørgsmål vedr. tilmelding kan rettes til DBI s kursusafdeling på telefon Læs om BrandBevægelsen på fakta om ældre, der dør i brand årige har dobbelt så stor risiko for at omkomme i brand som den øvrige befolkning. 80-årige og derover har 5 gange så stor risiko for at omkomme i brand som den øvrige befolkning. Personer over 65 år har færrest røgalarmer og har sværest ved at vedligeholde dem. Kun 65 % af de 65+årige har røgalarmer i boligen mod 71 procent af befolkningen som helhed. Kilde: Nyhedsbrev SEPTEMBER Danske Risikorådgivere 7

8 SEMINAR: KOM SKADEN I FORKØBET SkadeserviceDanmark inviterer til seminar den 13. oktober 2011 i Hvidovre Seminarets formål: Overblik over muligheder for forebyggelse af skader Optimal skadehåndtering og forløb Begrænsning af skadeomkostninger Mere trygge boliger og virksomheder Seminarets målgruppe: Risikokoordinatorer, Underwritere, Kommuner, Regioner, m. fl. Du kan læse mere om seminaret på SEMINAR: FUGT OG KONSEKVENS SkadeserviceDanmark inviterer til seminar den 26. oktober 2011 i Sabro Seminarets formål og udbytte: Få en forståelse faf problematikkerne omkring fugt og skimmelsvamp Få viden om affugtning og særligt udstyr samt foredragsholdernes specialviden Få viden der kan føre til hurtig reaktion for begrænsning af fugt- og skimmelsvamskader Alt sammen til gavn for brugere og bygningskonstruktioner Deltagelse er gratis. Du kan læse mere om seminaret på ÅRETS SIKKERHEDSNAVNE! På SecurityUser EXPO i København blev der overrakt to priser. Dagrofas sikkerhedschef Flemming Dammann fik prisen som Årets Sikkerhedschef for utrætteligt og engageret at formidle viden og erfaringer om sikkerhedsarbejdets vigtige rolle for øget tryghed i virksomheder som i hele samfundet, som det udtrykkes af prisoverrækkeren, direktør Kasper Skov-Mikkelsen, SikkerhedsBranchen. Protect A/S fik prisen som Årets Danske Sikkerhedsvirksomhed. Protects direktør, Poul Dalsgaard, modtog prisen, som overrækkes af AR Medias landechef Bjørn-Erik Jørgensen med ordene: Et konsekvent fokus på innovation, kvalitet og kundernes behov har lagt grunden for den kraftige vækst, som har gjort Protect til global markedsleder inden for tågesikring samt et overbevisende forbillede for dansk entreprenørskab. Kilde: Securityworldhotel.com, 21. og Nyhedsbrev SEPTEMBER Danske Risikorådgivere

9 Danske Risikorådgivere Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for forsikring, sikring, arbejdsmiljø, beredskab, sundhed og jura. Foreningen er i stærk vækst og tæller knap 360 medlemmer ansat i kommuner, regioner, stat og private virksomheder. Danske Risikorådgivere spiller en central rolle, når det handler om at sikre danskernes daglige virke og velfærd. Det handler både om at forebygge og håndtere arbejdsskader og ulykker og også om at bidrage til, at samfundet er gearet til at håndtere en lang række udefra kommende risici, der kan påvirke os. Danske Risikorådgiveres ambition er at blive bedre til det, som medlemmerne laver, og aktivt bidrage til velfærdssamfundet. Derfor satser foreningen på dygtiggørelse af medlemmerne via seminarer, videreuddannelse, erfaringsudveksling og faglige fællesskaber. Vi takker for støtten fra følgende sponsorer: Sekretariat Danske Risikorådgivere Skt. Gertruds Stræde København K Telefon:

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. april 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. april 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem april 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Lad mig starte med at sige tak for opbakningen til vores årskonference den 19. - 20. april på Hotel Nyborg Strand. Jeg vil

Læs mere

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev!

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Juni 2010 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Tiden nærmer sig, hvor mange går på sommerferie, og det gør vi også snart i Danske Risikorådgivere.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til årets første nyhedsbrev. Jeg håber, at du kom godt igennem julen og fik taget festligt hul på det nye år.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem februar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer 4. marts 2011 ERFA-møde i Brøndby Kære medlem I dette nummer løfter vi sløret for vores årskonference den 14. 15. april

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem oktober 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Kommunerne i hovedstadsområdet har haft travlt med at få takseret de mange skader, som de store oversvømmelser i juli har

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. marts 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. marts 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem marts 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Foråret er på vej, og inden længe ses rigtig mange af os til Danske Risikorådgiveres årskonference på Hotel

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2013 INDHOLD Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 2 4 5 6 Fra en risikorådgivers hverdag Kan det skade at benytte frivillige i kommunerne? Lovgivningsnyt Fokus på nedslidnings-truede

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem februar 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Vinteren er så småt ved at slippe sit tag i os, og vi kan se frem til mildere vejr og lysere tider. Vi bringer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fra Danske Risikorådgivere Oktober 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / 7025 2545 / www.danskerisikoraadgivere.dk Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev! I denne

Læs mere

RISIKORÅDGIVEREN INDHOLD 1 MARTS 2015. Foto: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Leder Risikostyringens underforsyning af overblik

RISIKORÅDGIVEREN INDHOLD 1 MARTS 2015. Foto: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Leder Risikostyringens underforsyning af overblik RISIKORÅDGIVEREN MARTS 2015 INDHOLD 1 2 4 5 10 Foto: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen 11 Leder Risikostyringens underforsyning af overblik Borgmesterstafetten Thomas Kastrup-Larsen Aalborg Kommune Risikostyringsnyt

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. Leder Sikkerhedsnålen. Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. Leder Sikkerhedsnålen. Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2 3 Leder Sikkerhedsnålen Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland Markedsnyt - Fejl i offentlige udbud - Sikring er en afgørende del 5 Opslagstavlen - Del din

Læs mere

Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan

Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan Oplæg til 'Fremtidig Strategi og udvikling af Danske Risikorådgivere' Strategi- og udviklingsplan Innovationsudvalget DR20; version 03, 25. marts 2012 Kommissorium: At udarbejde en strategi og udviklingsplan

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2 3. 7 Markedsnyt. 12 Foreningsnyt JUNI 2014. Leder Depechen gives hermed videre. Selvsagt VM i optimisme

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2 3. 7 Markedsnyt. 12 Foreningsnyt JUNI 2014. Leder Depechen gives hermed videre. Selvsagt VM i optimisme RISIKO- RÅDGIVEREN JUNI 2014 INDHOLD 1 2 3 5 Leder Depechen gives hermed videre Selvsagt VM i optimisme Risikostyringsnyt Holdning og adfærd er vigtige egenskaber Risikostyringsnyt Beretning fra PRIMAs

Læs mere

DONG satser på uddannelse i brandsikkerhed Øjet på Strøget

DONG satser på uddannelse i brandsikkerhed Øjet på Strøget Nr. 1 Marts 2010 BRAND & SIKRING DONG satser på uddannelse i brandsikkerhed Øjet på Strøget Danmarks dyreste kvinde går under jorden Ingen særlig personrisiko ved stålpladetage Tobak og tekstiler øger

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. maj 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. maj 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem maj 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Sikkerheden på landets legepladser er et område, der berører vores arbejdsfelt. Men hvordan står det egentlig til med legepladssikkerheden?

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 3 Risikostyringsnyt JANUAR 2015. Foto: Borgmester Steen Vindum. Leder Fra globale risici til kommunale risici

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 3 Risikostyringsnyt JANUAR 2015. Foto: Borgmester Steen Vindum. Leder Fra globale risici til kommunale risici RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2015 INDHOLD 1 2 Leder Fra globale risici til kommunale risici Borgmesterstafetten Steen Vindum Silkeborg Kommune 3 Risikostyringsnyt Vippebræt er meget populært i Nordfyns Kommune

Læs mere

Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg. side 15. Färdigskuret format 250x350 mm

Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg. side 15. Färdigskuret format 250x350 mm Lynguide: Sikkerhed online side 5 Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg side 15 Overfaldsalarmer nok side 8 www.securityuser.dk nr. 1, 2008 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 3 Borgmesterstafetten. 4 Risikostyringsnyt. 7 Markedsnyt. 12 Foreningsnyt SEPTEMBER 2014

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 3 Borgmesterstafetten. 4 Risikostyringsnyt. 7 Markedsnyt. 12 Foreningsnyt SEPTEMBER 2014 RISIKO- RÅDGIVEREN SEPTEMBER 2014 INDHOLD 1 2 Leder Sikkerhedshjerne - en uhelbredelig sygdom? Selvsagt Tænk proaktivt overfor klimarisikoen 3 Borgmesterstafetten Søren Steen Andersen Assens Kommune 4

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2. 3 Borgmesterstafetten. 4 Risikostyringsnyt. 5 Markedsnyt OKTOBER 2014

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2. 3 Borgmesterstafetten. 4 Risikostyringsnyt. 5 Markedsnyt OKTOBER 2014 RISIKO- RÅDGIVEREN OKTOBER 2014 INDHOLD 1 2 Leder Risikostyring med merværdi Selvsagt Når man kratter lidt i overfladen 3 Borgmesterstafetten Erik Buhl Nielsen Varde Kommune 4 Risikostyringsnyt Jagten

Læs mere

KOMMUNAL RISIKOLEDELSE. 1o år med primo

KOMMUNAL RISIKOLEDELSE. 1o år med primo KOMMUNAL RISIKOLEDELSE 1o år med primo KOMMUNAL RISIKOLEDELSE 1o år med primo SVEND TYCHSEN (red.) PRIMO Danmark - foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor INDHOLD FORORD...side

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Tema: De oversete rør Foto:

Læs mere

hver anden skole Indbrud i mere end

hver anden skole Indbrud i mere end Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Nyhedskanalen Et produkt fra for et sikrere samfund nummer 2 2015 Hvad skaber et overvågningssamfund? Kasper Skov-Mikkelsen,

Læs mere

Tv-overvågning kan ikke stå alene. side 6. Färdigskuret format 250x350 mm

Tv-overvågning kan ikke stå alene. side 6. Färdigskuret format 250x350 mm Mange flere røverier side 6 Tv-overvågning kan ikke stå alene side 6 Detektiver tjekker ansatte side 7 www.securityuser.dk nr. 2, 2010 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere