Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. september arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. september 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem"

Transkript

1 september 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere arrangementer Nyt fra foreningen Kære medlem I dette nyhedsbrev bringer vi en artikel om forebyggelse og håndtering af graffiti i byområder. Jeg udtaler mig bl.a. om Næstved Kommunes holdning til graffiti, og vi ser nærmere på, hvordan man i Københavns Kommune forsøger at komme graffitien til livs med både nultolerance og imødekommenhed. Tove Bjørklund fra Faxe Kommune fortæller om, hvordan Faxe og Stevns Kommuner er gået sammen i et succesfuldt samarbejde om forsikring, sikring og risikostyring. Danske Risikorådgivere inviterer til temadag i København den 27. oktober Her skal vi bl.a. have faglige indlæg, på rundvisning i Folketinget og til Dinershow i Wallmans. Vi håber at se rigtig mange medlemmer og sponsorer. Vi bringer en artikel om, hvordan kommunerne kan spare penge ved at sikre fjernvarmeinstallationer i skoler og institutioner mod bl.a. lækager og rørsprængninger. Endelig omtaler vi en række eksterne seminarer - herunder Brandbevægelsens temadag om ældres brandsikkerhed. 13. oktober 2011 Konference: De frivillige og velfærdsstaten Den Trygge Kommune, København 13. oktober 2011 Seminar: Kom skaden i forkøbet Skadeservice Danmark, Hvidovre 26. oktober 2011 Temadag: Fokus på det offentlige Alm. Brand 26. oktober 2011 Seminar: Fugt og Konsekvens Skadeservice Danmark, Sabro 27. oktober 2011 Temadag i Danske Risikorådgivere, København 17. november 2011 BrandBevægelsens temadag, Hvidovre 24. november 2011 Willis Konference, Hotel Nyborg Strand 8. december 2011 ERFA-møde for kommunerne i Region Sjælland Læs mere på God læselyst! Med venlig hilsen Steen Nedergaard Jensen Formand for Danske Risikorådgivere nyheder på hjemmesiden» Sygefraværet historisk lavt» Lloyds trækker penge ud af banker» Tjek dine løft» Forsigtige med at købe sikring Flere nyheder på Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K, Telefon , 1

2 OMSORG ER DET BEDSTE VÆRN MOD GRAFFITI Kampen mod graffiti er sej og konstant. Et af de bedste våben mod graffitien er ikke nødvendigvis de opløsningsmidler, man fylder i en trykluftsrenser, men derimod at man undgår menneskefjendske bygninger og områder. Af Mads Anker, Danske Kommuner. Artiklen har været bragt i Danske Kommuner, september Lad borgerne dyrke jorden og sørg for, at det menneskevenlige lys skinner igennem i byrummet. Så er du som kommune bedre rustet mod graffitiens udbredelse. Kommunerne skal i højere grad forsøge at mindske omfanget af store tomme betonflader, forladte fabrikker og affolkede boligområder, frem for udelukkende at overvåge og jage graffitimalerne, hvis graffitimængden skal nedbringes. Det mener Finn Kjær Jensen, der er antropolog og administrerende direktør i European Institute for Risk Management, hvor Den Trygge Kommune hører hjemme. Det er vigtigt, at man ser på de byområder, der nærmest synes at kalde på testosteron og graffiti og så gøre noget ved dem. For typisk vil der ikke blive malet graffiti i lige så høj grad dér, hvor man kan se, at der bliver draget omsorg for byrummet, siger han. Graffiti koster hvert år kommunerne en stor sum penge. Især i Københavns Kommune, hvor de bruger omkring 10 millioner kroner om året på at rense facaderne. Udgifterne til afrensningen vil kommunen naturligvis gerne være foruden, men det værste ved graffitien er den utryghed, den fører med sig, siger områdechef i Københavns Teknik og Miljøforvaltning Kim Hjerrild. NULTOLERANCE I NÆSTVED Nogle kommuner har forsøgt sig med lovlige graffitimure som en slags ventil for at skabe rum for malerne. I Næstved Kommune er man gået den modsatte vej og har en meget enkel tilgang til graffiti: Det skal fjernes og helst inden for 48 timer, efter det er lavet. Vi vil simpelthen ikke have graffiti i vores by, for vi mener, at det kan være med til at avle mere hærværk og vold. Vi vil heller ikke have det, man kan kalde lovlig graffiti, da det kan opildne nogle til at male mere end det, man eventuelt tillader. Vi vil have en ren by, så alt, hvad der hedder graffiti, plakatopsætning og lignende, fjerner vi, siger risikostyringschef i Næstved Kommune Steen nedergaard Jensen. I København er strategien mere differentieret, for man praktiserer både nultolerance og imødekommenhed. I bydelene Indre By og Nørrebro fører kommunen dagligt tilsyn med bygningerne, og eventuel graffiti bliver dagligt renset af. Der er en sammenhæng mellem graffiti og utryghed. Det kan være svært at måle det eksakt, men graffiti er sammen med glasskår og kanyler noget af det, borgerne føler sig mest utrygge ved. Graffiti er i sig selv ikke utrygt, på samme måde som maleren, der laver det, ikke nødvendigvis begår andre kriminelle handlinger end selve graffitimalingen. Men graffiti kan være en forløber for anden kriminalitet eller en del af et samlet billede, der bidrager til utrygheden i byrummet. Graffiti kan indgå som et første led i en negativ fødekæde mod skabelsen af et mere og mere depraveret bybillede. Altså, graffiti avler mere graffiti, som så kan avle andet hærværk og skabe et generelt forfald. Der kan dermed dannes en nedadgående spiral for et boligområde, som i sidste ende kan føre mere kriminalitet med sig, forklarer Finn Kjær Jensen. Fortsættes på næste side... Nyhedsbrev SEPTEMBER Danske Risikorådgivere 2

3 Det er vores oplevelse, at den daglige afrensning i sidste ende er det, der demotiverer graffitimalerne fra at lave de store værker, siger Kim Hjerrild. Københavns Kommune har samtidig stillet en mur til rådighed for graffiti ved den såkaldte Skoda-grund. Derudover barsler kommunen med at finde endnu et område, hvor graffitimalerne kan få frie tøjler. På den ene side arbejder vi med nultolerance og på den anden side imødekommenhed. På samme tid overvåger vi også de kunstneriske interventioner, for noget af det skaber hygge, mens andet kan genere naboer eller driften. Så det er lidt af et spændingsfelt, vi opererer i, siger Kim Hjerrild. BRUG DE UNGES ENERGI Hvad enten man vælger nultolerance eller imødekommenhed over for graffitiudøverne, virker løsningen langt fra ligetil og simpel. Finn Kjær Jensen mener ikke, at man vinder meget ved at sætte hårdt mod hårdt. I stedet burde man forsøge at udnytte lidt af det potentiale, der findes blandt nogle af de unge. Der er ingen nem løsning. Jeg tror ikke, at man kan fængsle sig ud af det, ligesom man heller ikke får noget ud af at radikalisere de unge graffitimalere. Jeg mener i øvrigt også, at historien har vist os, at opbygningen af bolværker ikke gavner noget. Og hvis vi vil have levende byer, må vi give plads til udtryksformer og dynamikker, som vi ikke altid kan kontrollere. For hvis man på en eller anden måde kan omsætte den energi, som for eksempel de unge har, til noget positivt, kan man som by vinde meget, siger han. URBANE KØKKENHAVER SKYDER FREM Finn Kjær Jensen peger samtidig på det spirende civilsamfund, hvor borgerne selv passer på områder og parker og for eksempel dyrker noget jord, som en medvirkende faktor til, at byen kan vise sit menneskelige ansigt. Det kan nemlig også være en måde at værge sig på i kampen mod graffitistregerne i Danmark. Civilsamfundets genkomst kan være med til at modvirke, at graffiti bliver en del af en kedelig udvikling. Malerne tøver ganske enkelt med at begå overgrebet der, hvor de så at sige kan se et menneske for sig. Men der vil formentlig altid være nogle mennesker, man ikke kan nå, siger direktøren for Den Trygge Kommune. de frivillige og velfærdsstaten Den Trygge Kommune inviterer til konference om det frivillige arbejdes bidrag til trygheden. Konferencen finder sted den 13. oktober 2011 kl i Ingeniørforeningens Mødecenter (IDA) i København. Vi går en fremtid i møde, hvor den ofentlige sektor skal finansieres af en stadig mindre arbejdsstyrke og et voksende behov for velfærdsydelser, og hvor det kunne være nærliggende at bygge fremtidens velfærdssamfund på en bredere inddragelse af den frivillige sektor. Hvordan sammentænker vi civilsamfundets aktiviteter og den kommunale sociale indsats? Er frivilligheden en sparemodel eller en ny vej til tryghedsskabelse? Og hvordan motiverer og leder vi fremtidens frivillige? I Den Trygge Kommune glæder vi os til en dag med oplæg, diskussioner og konkrete eksempler på arbejdet og udviklingen i den frivillige sektor og dens betydning for vores tryghed. Konferencens målgruppe er frivilligkoordinatorer, ledere og medarbejdere i kommunerne med berøringsflade til den frivillige sektor. Politikere, frivillige og repræsentanter fra frivillige organisationer samt private virksomheder med interesse for den frivillige sektor, CSR og sociale partnerskaber. Med venlig hilsen Den Trygge Kommune Læs mere på Kilde: Artiklen har været bragt i Danske Kommuner, nr. 24, 2011 Nyhedsbrev SEPTEMBER Danske Risikorådgivere

4 FÆLLES FORSIKRINGSENHEDER BETALER SIG I Faxe og Stevns Kommuner er man gået sammen på forsikrings-, sikrings- og risikostyringsområdet med henblik på at skabe tryghed og sikkerhed i kommunerne. Og strategien virker. Af Tove Bjørklund, Risikostyringskoordinator i Faxe Kommune Samfundets krav til kommunerne i 2020 må være, at kommunerne skal være medvirkende til, at vi alle kan leve i en hverdag med nødvendig tryghed og sikkerhed. Samfundet forventer, at der bliver passet på vores fælles værdier. I fremtiden omfatter de fælles værdier ikke kun traditionelle bygninger og anlæg, men også at vi alle kan færdes og leve frit og trygt i samfundet uden unødig risiko. En sådan forventning fra samfundets side kræver, at vi som kommune må påtage os ansvaret og indrette os, så vi er i stand til at kan løse denne store opgave. Løsningen er, at kommunerne i større grad skal indgå i samarbejde om etablering af fælles forsikringsenheder, der på kompetent vis kan løfte en sådan opgave. I vores politiske styrede kommuner skal vi skabe den nødvendige politiske og ledelsesmæssige bevågenhed om vigtigheden af at prioritere opgaven. En sådan opgave kræver utraditionelle tiltag. Mange kommuner er ressourcemæssigt typisk kun gearet til at håndtere de mest nødvendige forsikringsopgaver. Dette giver kommunerne store unødvendige forsikringsudgifter hvis man ikke kan honorere forsikringsselskabernes krav om sikringstiltag mv. Forsikringsselskaberne stiller større og større krav til kommunerne. Det er derfor vigtigt, at der tænkes i nye baner, så også kravene fra selskaberne kan honoreres. Faxe Kommune har som en af de første kommuner i Danmark efter kommunalreformen etableret et samarbejde med en anden kommune. Samarbejdet er etableret med nabokommunen Stevns Kommune om at løse samfundets krav til kommunerne i 2020 om sikkerhed og tryghed. Samarbejdet mellem de to kommuner er indgået ud fra en klar strategi om tilsammen at have de nødvendige ressourcer/kompetencer på forsikrings-, sikrings- og risikostyringsområdet. Samarbejdet mellem de to kommuner blev indgået den 1. juni Erfaringer viser allerede nu, at der er opnået gode resultater på mange af de potentielle udviklingsområder. Alle de nævnte resultater er direkte og indirekte medvirkende til at vi alle kan leve i en hverdag med nødvendig tryghed og sikkerhed. Vi har målbare resultater der dokumenterer, at vi allerede har opnået: Stordriftsfordele ved udbud Stordriftsfordele ved rådgivning Stordriftsfordele ved brug af værktøjer Økonomisk motivation for kommunen Erfaringerne fra samarbejdet viser, at en række forudsætninger skal være opfyldt for at få en sådan Forsikringsenhed til at fungere: Det nødvendige personale med kompetencer på området Overblik over alle kommunes aktiver på såvel tingskadeområdet som personskadeområdet Politisk og direktionsmæssig opbakning til området Afsat budget med pulje til sikringstiltag Fælles politikker på området Vejledning til institutionerne Udarbejdet tids- og handleplaner på området med tiltag til minimering af skader En styregruppe, som afspejler kommunens administrative organisering Nødvendige værktøjer til at styre efter, eks. i forbindelse med skadesbehandling En årlig afrapportering til Direktion og Byråd Sikringsgennemgang af institutionerne Nyhedsbreve til institutioner Profilering af området Ovenstående forudsætninger fungerer i dag i for Faxe og Stevns Kommuner. Faxe og Stevns Kommuner er med det etablerede samarbejde i dag gearet til at kunne håndtere samfundets krav til kommunerne i Her er sund fornuft sat i system, hvor der er politisk- og ledelsesmæssig opbakning, som er altafgørende for, at en forsikringsenhed kan være velfungerende. Nyhedsbrev SEPTEMBER Danske Risikorådgivere 4

5 DANSKE RISIKORÅDGIVERE INVITERER TIL TEMADAG Danske Risikorådgivere afholder temadag den 27. oktober 2011 i København Program Kl. 10:30 Vi mødes ved Det Kgl. Bibliotek på Søren Kierkegaards Plads 1. Herfra sejler vi gennem Københavns Havn til Holmen Kl. 12:00 Kl. 12:55 Kl. 13:00 kl. 13:45 Kl. 14:00 Kl. 14:45 Kl. 15:00 Kl. 15:30 Kl. 17:30 Kl. 18:15 Frokost og networking Velkomst og introduktion til dagen v/ Steen Nedergaard Jensen, formand i Danske Risikorådgivere Kombineret projektforsikring/entreprise ved større byggerier v/ John Kristiansen, forsikringsmægler og partner i Willis I/S Kaffepause Videoovervågningsteknologi - Hvad er muligt og hvad er lovligt? v/ Jesper Dybdahl, partner i ACTAS A/S Afrunding Transport til Christiansborg Rundvisning i Folketinget. Vi mødes ved den store trappe i Rigsdagsgården, Christiansborg, hvor vi får udleveret besøgskort Velkomstdrink i foyeren på Hotel Square Wallmans Dinershow i Cirkusbygningen PRIS Medlemmer: Hovedsponsorer: Pris for dette arrangement er kr. ekskl. moms. Kan deltage gratis med op til 2 personer. TILMELDING Tilmelding skal ske til Lisbeth Buchardt Andersen på senest den 14. oktober PRAKTISK INFORMATION Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Arrangementet slutter med Wallmans. Nyhedsbrev SEPTEMBER Danske Risikorådgivere 5

6 LÆKAGER OG VANDSPILD HØRER FORTIDEN TIL Kommunerne kan spare mange penge, hvis de som i Ringsted sikrer fjernvarmeinstallationer i skoler og institutioner mod lækager, rørsprængninger og spild af dyrt fjernvarmevand. Af DanTaet A/S Gennem Ringsted Forsyning A/S erfarede driftsleder i teknisk forvaltning Lars Rasmussen, at fjernvarmeanlæg kan læksikres ved flowovervågning i anlæggets frem- og returledninger. Lars Rasmussen havde ellers forestillet sig, at der på Dagmarskolen skulle installeres en varmeveksler mellem fjernvarmeforsyningen og den interne installation for at minimere skader på bygningen ved lækager og rørbrud. Faktisk har vi allerede monteret varmevekslere flere steder, men det er ikke rentabelt, da ca. fem procent af varmen går tabt i selve veksleren. I DanTaets læksikring er der intet varmespild, og reaktionstiden på selv den mindste sivning er ultrakort. Registrerer anlægget en forskel i fremog returledningerne, lukkes der omgående for ventilerne og samtidig afsendes en alarm til servicemedarbejderen eller vagthavende, forklarer Lars Rasmussen. ENKELT MEN EFFEKTIVT Ringsted Kommune har 125 bygninger, der er potentielle emner til læksikringsanlæg. De første anlæg på Dagmarskolen, Sønder Park skolen og Valdemarskolen har kørt problemfrit siden idriftsættelsen februar Installationen er udført af en lokal VVS installatør efter DanTaets instrukser, og Ringsted Forsyning har deltaget på sidelinien, da afregningsmåleren indgår i læksikringsanlægget. Ifølge DanTaets salgsdirektør Tage Laurup er det nyeste anlæg, KMP-F, udviklet i tæt samarbejde med Kamstrup, en stor dansk producent af varmemålere. DanTaets kendte og effektive læksikring er således kombineret med Kamstrups nyeste flowmålerteknologi. I RINGSTED VISER DE VEJEN Vedligeholdelsen af bygninger og tekniske installationer i Ringsted Kommune er ved at blive centraliseret i et ejendomscenter under den tekniske forvaltning. Ifølge driftsleder Lars Rasmussen kan der spares en del penge - og det bliver lettere at være servicemedarbejder. Indtil nu har skolers og institutioners servicemedarbejdere skullet holde styr på navne, telefonnumre m.m. på servicefirmaernes håndværkere og specialister. Nu bliver det nemmere, for kommunen etablerer et ejendomscenter, der fremover sender opgaverne i rammeudbud (for almindelige vedligehold), mens større vedligeholds- og ad hoc opgaver udbydes løbende. Servicemedarbejderne ved således altid, hvem der skal rettes henvendelse til, og samtidig sparer kommunen penge, fortæller driftsleder Lars Rasmussen. Selv om Ringsted er en mindre kommune, er de økonomiske udfordringer lige så store som i de fleste andre kommuner. Hvor meget, der spares ved etablering af ejendomscenteret ved Lars Rasmussen ikke, men en stor del af besparelsen skal gå til at forbedre servicen. I Ringsted by har vi prioriteret læksikring af bygninger med skjulte rørinstallationer. På Dagmarskolen har læksikringen afsløret to skjulte rørskader med vandspild, og det er vi ikke så glade for. På den anden side er vi glade for, læksikringen virker, siger Lars Rasmussen. Det kan gå rigtig galt, hvis en fjernvarmeinstallation springer læk, og det varme vand får lov til at strømme ud. Ødelæggelserne kan være ganske voldsomme og koste en masse penge. DanTaets læksikringsanlæg har igennem årene forhindret vandskader for store beløb, understreger salgsdirektøren. Derfor belønner forsikringsselskaberne kunder, der monterer læksikringsanlæg i fjernvarme- og brugsvandsinstallationen. Typisk reduceres præmien for en almindelig rørskadeforsikring mellem 25 og 50 procent for en villainstallation. Udsnit af læksikringssystemet, der viser flowmåler, energiregneværk, afspærringsventil, kontrolboks og SMS-alarmsender Nyhedsbrev SEPTEMBER Danske Risikorådgivere

7 HVORDAN SIKRER VI DE ÆLDRE MOD BRAND? Brandbevægelsen inviterer til temadag om ældres brandsikkerhed. Temadagen finder sted den 17. november 2011 hos DBI i Hvidovre. Danske Risikorådgivere støtter som medlem af Brandbevægelsens bestyrelse op om initiativet. Der omkommer ca. 80 mennesker om året ved brand i Danmark. Mange af dem har nedsat reaktionsevne. Det kan skyldes sygdom, forskellige former for handikaps, medicinpåvirkning eller misbrug. Samtidig er rygning indblandet i en stor del af dødsbrandene. Halvdelen af dødsbrandene skyldes rygning. 40 % af dem, der omkommer ved brand, er over 65 år, selv om gruppen kun udgør 13 % af befolkningen. Ældre har en forhøjet risiko for at komme til skade eller omkomme på grund af brand. Det gælder både i ældreboliger, på plejehjem og i almindelige boliger. På Brandbevægelsens temadag vil der bl.a. være fokus på følgende indlæg: - Hvor stort er problemet med brand blandt ældre? - Hvor må ældre ryge på plejehjem? - Hvad mener ÆldreSagen? - Hvordan undgår man brande på el-komfuret? PRAKTISKE OPLYSNINGER: Tid: Torsdag den 17. november 2011 kl Sted: DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre. PRIS: Kr. 850 ekskl. moms, inkl. let frokost, forfriskninger, kaffe og kage TILMELDING: Eventuelle spørgsmål vedr. tilmelding kan rettes til DBI s kursusafdeling på telefon Læs om BrandBevægelsen på fakta om ældre, der dør i brand årige har dobbelt så stor risiko for at omkomme i brand som den øvrige befolkning. 80-årige og derover har 5 gange så stor risiko for at omkomme i brand som den øvrige befolkning. Personer over 65 år har færrest røgalarmer og har sværest ved at vedligeholde dem. Kun 65 % af de 65+årige har røgalarmer i boligen mod 71 procent af befolkningen som helhed. Kilde: Nyhedsbrev SEPTEMBER Danske Risikorådgivere 7

8 SEMINAR: KOM SKADEN I FORKØBET SkadeserviceDanmark inviterer til seminar den 13. oktober 2011 i Hvidovre Seminarets formål: Overblik over muligheder for forebyggelse af skader Optimal skadehåndtering og forløb Begrænsning af skadeomkostninger Mere trygge boliger og virksomheder Seminarets målgruppe: Risikokoordinatorer, Underwritere, Kommuner, Regioner, m. fl. Du kan læse mere om seminaret på SEMINAR: FUGT OG KONSEKVENS SkadeserviceDanmark inviterer til seminar den 26. oktober 2011 i Sabro Seminarets formål og udbytte: Få en forståelse faf problematikkerne omkring fugt og skimmelsvamp Få viden om affugtning og særligt udstyr samt foredragsholdernes specialviden Få viden der kan føre til hurtig reaktion for begrænsning af fugt- og skimmelsvamskader Alt sammen til gavn for brugere og bygningskonstruktioner Deltagelse er gratis. Du kan læse mere om seminaret på ÅRETS SIKKERHEDSNAVNE! På SecurityUser EXPO i København blev der overrakt to priser. Dagrofas sikkerhedschef Flemming Dammann fik prisen som Årets Sikkerhedschef for utrætteligt og engageret at formidle viden og erfaringer om sikkerhedsarbejdets vigtige rolle for øget tryghed i virksomheder som i hele samfundet, som det udtrykkes af prisoverrækkeren, direktør Kasper Skov-Mikkelsen, SikkerhedsBranchen. Protect A/S fik prisen som Årets Danske Sikkerhedsvirksomhed. Protects direktør, Poul Dalsgaard, modtog prisen, som overrækkes af AR Medias landechef Bjørn-Erik Jørgensen med ordene: Et konsekvent fokus på innovation, kvalitet og kundernes behov har lagt grunden for den kraftige vækst, som har gjort Protect til global markedsleder inden for tågesikring samt et overbevisende forbillede for dansk entreprenørskab. Kilde: Securityworldhotel.com, 21. og Nyhedsbrev SEPTEMBER Danske Risikorådgivere

9 Danske Risikorådgivere Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for forsikring, sikring, arbejdsmiljø, beredskab, sundhed og jura. Foreningen er i stærk vækst og tæller knap 360 medlemmer ansat i kommuner, regioner, stat og private virksomheder. Danske Risikorådgivere spiller en central rolle, når det handler om at sikre danskernes daglige virke og velfærd. Det handler både om at forebygge og håndtere arbejdsskader og ulykker og også om at bidrage til, at samfundet er gearet til at håndtere en lang række udefra kommende risici, der kan påvirke os. Danske Risikorådgiveres ambition er at blive bedre til det, som medlemmerne laver, og aktivt bidrage til velfærdssamfundet. Derfor satser foreningen på dygtiggørelse af medlemmerne via seminarer, videreuddannelse, erfaringsudveksling og faglige fællesskaber. Vi takker for støtten fra følgende sponsorer: Sekretariat Danske Risikorådgivere Skt. Gertruds Stræde København K Telefon:

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fra Danske Risikorådgivere Oktober 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / 7025 2545 / www.danskerisikoraadgivere.dk Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev! I denne

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

De frivillige og velfærdsstaten

De frivillige og velfærdsstaten De frivillige og velfærdsstaten - Hvordan skal og kan det frivillige arbejde bidrage til trygheden? 13. oktober 2011 Ingeniørforeningens Mødecenter (IDA), København Konferencen er arrangeret i samarbejde

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem februar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer 4. marts 2011 ERFA-møde i Brøndby Kære medlem I dette nummer løfter vi sløret for vores årskonference den 14. 15. april

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013 Børns tryghed Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013 Den 30. januar 2013 DGI-byen/CPH Conference Tietgensgade 65 DK-1704 København V Tilværelsens naturlige og sunde doser

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2012. indhold. arrangementer. nyheder på hjemmesiden.

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2012. indhold. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. oktober 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Den 25. oktober inviterede Danske Risikorådgivere medlemmerne i foreningen til temadag på Nationalmuseet. Her fik vi en

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2013 INDHOLD Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 2 4 5 6 Fra en risikorådgivers hverdag Kan det skade at benytte frivillige i kommunerne? Lovgivningsnyt Fokus på nedslidnings-truede

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem oktober 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Kommunerne i hovedstadsområdet har haft travlt med at få takseret de mange skader, som de store oversvømmelser i juli har

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013.

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Notat Rapportering risikostyring og selvforsikring Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Risikostyring I hovedtræk fremhæves følgende fra rapporten: Tingskader I perioden 2009 2013 er

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Godt nytår og velkommen til årets første nyhedsbrev. Risikostyring er kommet på dagsordenen i den nye arbejdsmiljølov,

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Danmark tilbage i førertrøjen

Danmark tilbage i førertrøjen 26.-27. SEPTEMBER 2013 INNOVATION OG GRØN VÆKST I AFFALDSSEKTOREN Danmark tilbage i førertrøjen DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 COMWELL GRAND PARK KORSØR DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 Innovation og grøn vækst

Læs mere

Den Skandinaviske Konference 2011

Den Skandinaviske Konference 2011 Samfundets krav til kommuner og regioner 2020 SKANDINAVISK KONFERENCE DEN 25. 26. maj 2011 1 2 Den Skandinaviske Konference 2011 Kommunerne er på mange måder under pres. Et kæmpe samfundsansvar skal løftes

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Protect tågesikring ny Gazelle og Årets danske sikkerhedsvirksomhed 2011

Protect tågesikring ny Gazelle og Årets danske sikkerhedsvirksomhed 2011 Pressemeddelelse fra Protect A/S Adm. dir. Poul Dalsgaard, Protect, modtager prisen for Årets danske sikkerhedsvirksomhed af (tv) adm. direktør Lennart Alexandrie, AR Media International og (th) general

Læs mere

MIN BOLIG - MIN TRYGHED!

MIN BOLIG - MIN TRYGHED! MIN BOLIG - MIN TRYGHED! - Tryghed i boligområder gennem borgerinddragelse, byplanlægning, teknologi og design Kommunernes Tryghedsdag 2011 27. januar 2011, Ingeniørforeningens Mødecenter (IDA), København

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Risikostyring forberedt til fremtiden?

Risikostyring forberedt til fremtiden? Årskonference den 11. 12. juni 2015 Risikostyring forberedt til fremtiden? På konferencen går vi tæt på emner, der får betydning for risikostyring og forsikring i de kommende år. 2 Risikostyring forberedt

Læs mere

L Æ KSIKRING. i boligen

L Æ KSIKRING. i boligen L Æ KSIKRING i boligen Intet vandspild Reduceret forsikringspræmie Få eller slet ingen skader ved rørbrud og sivninger Mulighed for tilslutning til tyverialarm Mulighed for sms-besked Mulighed for tilslutning

Læs mere

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi Lækovervågning & læksikring miljøbeskyttelse og god økonomi Indhold Overvågning, der betaler sig selv 3 Grundprincipperne bag lækovervågning 4 Gennemprøvet teknologi 4 Historiske data giver vigtig information

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til årets første nyhedsbrev. Jeg håber, at du kom godt igennem julen og fik taget festligt hul på det nye år.

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

Forebyggelse af vandspild

Forebyggelse af vandspild Forebyggelse af vandspild kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning For nylig måtte en mindre dansk virksomhed betale en ekstra vandregning på 172.000 kr. Virksomheden havde haft en skjult

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 7 Foreningsnyt AUGUST 2013. Leder God risikostyring er hul i hovedet!

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 7 Foreningsnyt AUGUST 2013. Leder God risikostyring er hul i hovedet! RISIKO- RÅDGIVEREN AUGUST 2013 INDHOLD 1 Leder God risikostyring er hul i hovedet! 2 4 Risikostyringsnyt Tænk logisk! - Interivew med Jesper Theilgaard Markedsnyt - Læksikring giver god nattesøvn - Koling

Læs mere

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev!

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Juni 2010 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Tiden nærmer sig, hvor mange går på sommerferie, og det gør vi også snart i Danske Risikorådgivere.

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Temadag om farlige stoffer i ældre huse

Temadag om farlige stoffer i ældre huse Temadag om farlige stoffer i ældre huse Bliv bedre forberedt på hvilke sundhedsskadelige stoffer, du kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse og få mere at vide om hvordan disse stoffer håndteres

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Nyt fra foreningen SEPTEMBER 2012. indhold. arrangementer. Kære medlem

Nyt fra foreningen SEPTEMBER 2012. indhold. arrangementer. Kære medlem SEPTEMBER 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem De fleste af os trives på vores arbejdspladser. Men der er desværre også arbejdspladser, hvor ansatte oplever trusler,

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE FORSIKRING 2013 BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

willis insurance pool

willis insurance pool WIP willis insurance pool willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder.

Læs mere

Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i:

Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i: Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i: DATO Overblik over konferencen 12. november Studietur til nybyggede plejeboliger i København og Nordsjælland 13.

Læs mere

Risikostyring i fremtidsperspektiv. Skandinavisk konference DEN 2. - 3. juni 2010 i Oslo

Risikostyring i fremtidsperspektiv. Skandinavisk konference DEN 2. - 3. juni 2010 i Oslo Risikostyring i fremtidsperspektiv Skandinavisk konference DEN 2. - 3. juni 2010 i Oslo 1 Den Skandinaviske Konference 2010 Kommunerne står over for en række udfordringer i de kommende år. Vi sætter fokus

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater:

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater: Naboskab til alle Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. juni 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Der er gennemført 1.006

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. Marts 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. Marts 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem Marts 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Glade chefer er god risikostyring! Under denne titel bringer vi et interview med Iver R. Tarp, stifter af netværket Glade

Læs mere

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl november 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN November 2013 Brandmuren på Solgårdens loft beskytter ikke meget, når der mangler en brandlem. Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl FOREBYGGE SES

Læs mere

Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm

Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm Vigtig information Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm fumonic 3 røgalarm Varmekontrol A/S er en del af ista-gruppen Sikkerhed til dig og dem du holder af Tillykke med dine nye røgalarmer. Med installationen

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Årsrapport 2013 Forsikringskontoret

Årsrapport 2013 Forsikringskontoret Årsrapport 2013 Forsikringskontoret Indledning Budget Forsikringsmarkedet Skader i 2013 Arbejdsskader Forebyggelse Samarbejde med forsikringsmægler Forsikringspolitik under udvikling 1 Indledning Hvidovre

Læs mere

Invitation FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015. www.fjernvarmeindustrien.dk

Invitation FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015. www.fjernvarmeindustrien.dk Invitation FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015 I DEL: BESØG HOS VOJENS FJERNVARME II DEL: OPLÆG OG DEBAT: FOSSILFRIT DANMARK - KAN VI? VIL VI? VOJENS & GRAM, 10. SEPTEMBER 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD FEBRUAR 2013. Leder Bygningen foran. Risikostyringsnyt Det banale er det basale

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD FEBRUAR 2013. Leder Bygningen foran. Risikostyringsnyt Det banale er det basale RISIKO- RÅDGIVEREN FEBRUAR 2013 INDHOLD 1 2 4 6 8 Leder Bygningen foran Risikostyringsnyt Det banale er det basale Markedsnyt Odense Kommune sikret mod skader efter lækage og sivninger Foreningsnyt Årskonference

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket!

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk HVEM ER PRO? Denne brochure indeholder informationer om, hvad der sker med dine ting, når nu

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden!

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden! Ventilationsservice Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice - så er alt i orden! Godt indeklima er en god forretning Klima- og ventilationsanlæg der ikke

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Fleksibel løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2007-2008 Årsrapport 2007-2008 Vi gør nu status over de 2 første år med selvforsikring og risikostyring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ved indgangen til den nye kommune,

Læs mere

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Velkomst v/ringkøbing-skjern Kommune Lone Nielsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune bød velkommen med præsentation af kommunen. Trafiksikkerhed

Læs mere

Responstiderne får private til at sikre sig med tåge

Responstiderne får private til at sikre sig med tåge Pressemeddelelse fra Protect A/S Per Kilsmark Rasmussen, VS Automatic i Horsens, på besøg hos J, der valgte synlige tågekanoner (øverst til højre i fotoet) i det nye hjem. Responstiderne får private til

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE 2014 FORSIKRING BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 HVERDAGENS PROBLEMER KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER SKAL DER GIVES ØKONOMISK BELØNNING FOR IKKE AT HAVE SYGEFRAVÆR?

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket!

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk Hvem er Pro? Denne brochure indeholder informationer om, hvad Pro Industri & Skadeservice A/S

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Brandskader. - vi gør skaden go igen..

Brandskader. - vi gør skaden go igen.. Brandskader Brandskader Beredskab NERIS har gennem årene opbygget en stor erfaring i brandskader. Vi har et tæt samarbejde med de lokale brandvæsener og -beredskaber, bl.a. på uddannelsesområdet. Totalløsning

Læs mere

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen Handleplan 2010 Udmøntning af Strategiplan 2012 for PRIMO Danmark Risikoledelse skaber bedre grundlag for beslutninger

Læs mere

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 FRA ORD TIL HANDLING KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- HÅNDTERING POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER NY ARBEJDSMILJØLOVS IND- VIRKNING PÅ

Læs mere

En innovativ vej til effektiv drift

En innovativ vej til effektiv drift En innovativ vej til effektiv drift Boligkontoret Danmark Ida Ravnholdt Poulsen Maj 2015 Introduktion Ida Ravnholdt Poulsen Ansat i Sekretariatet i Boligkontoret Danmark Projektleder på projektet En innovativ

Læs mere

Danske Risikorådgiveres Konference 2009

Danske Risikorådgiveres Konference 2009 Rapport Danske Risikorådgiveres Konference 2009 Syg, stresset eller bare pjæk? Hotel Nyborg Strand den 22. 23. april Formand Claus Løvbo bød på vegne af bestyrelsen velkommen til årets konference og glædede

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Konference Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Adm. og regnskabs service Egne aktiviteter: Center for Socialt Ansvar Rugekasse: Passions DataBasen Associerede partnere:

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere