UG Nyt VAND!! Deadline til nytår. Ugler i mosen. UG Nyt s nye look. Vand, vand, Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UG Nyt VAND!! Deadline til nytår. Ugler i mosen. UG Nyt s nye look. Vand, vand, Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011."

Transkript

1 Utterslevhøj Grundejerforening - Oktober 2011 UG Nyt UG Nyt s nye look Bestyrelsens nyhedsbrev har skiftet udseende. Vi håber, du kan lide det. På grund af temaet om vand er nummeret her på 12 sider. Fremover vil standarden nok blive 8 sider - til gengæld arbejder vi på at udkomme i farver. Har du ris, ros og ideer? Så skriv blot til os på: Rigtig god læselyst! Venlig hilsen Bestyrelsen for Utterslevhøj Grundejerforening TEMA side 6-10: Vand, vand, VAND!! POSTKASSER side 5: Deadline til nytår KONKURRENCE side 12: Ugler i mosen 1

2 Huller i vejene Bestyrelsen besigtiger løbende vejenes og stiernes tilstand og sørger for vedligeholdelsen heraf. Har du bemærket forhold, som ikke er i orden - fx huller i vejene, kloakdæksler, der skydes af under skybrud, løse fliser eller kantsten - så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne. Se kontaktinfo på sidste side. Ny flise til 400 kr. Er du eller din håndværker kommet til at knække en fortovsflise, kan den udskiftes for 400 kroner incl. moms. Kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne i grundejerforeningen - så vil flisen blive udskiftet, når vores entreprenør er på besøg næste gang. Regningen bliver sendt til grundejeren, der så selv må få refunderet udgiften hos den håndværker, der eventuelt har forvoldt skaden. Sidste nyt Snerydning: Bestyrelsen har netop indgået ny aftale om snerydning for vinteren 2011/2012. Som noget nyt, og for at være på den sikre side, bliver perioden for snerydning forlænget med 14 dage i hver ende. Fra og med denne vinter omfatter aftalen således perioden fra 15. november til 15. april, hvor den tidligere har været 1. december til 31. marts. Hundelufterbøn: Enkelte medlemmer har klaget over, at hundeluftere i området ikke altid er så flinke til at samle efterladenskaber op. Hermed endnu en opfordring fra bestyrelsen om at rydde pænt op efter sig - og sin hund. Beplantning: Bestyrelsen planlægger at beplante trekanten på hjørnet af Mosesvinget og Horsebakken med lave bøgeplanter, der er nemme at vedligeholde. Desuden bliver der plantet et egetræ ved stoppestedet (trekanten) ved Nebbegårdsbakken/Horsebakken. Vroom-vroom!: Maskinparken trænger til udskiftning. Bestyrelsen vil i nær fremtid udskifte såvel snerydningsmaskine som græsklipper. Den forventede udgift er på i alt kroner. >>> 2

3 fra bestyrelsen >>> Legepladser: Bestyrelsen foretager halvårligt tilsyn af legepladserne ved Enemærket og ved kastanjetræet på Nebbegårdsbakken/Storkebakken. Bliver du opmærksom på fejl eller mangler, der kan have sikkerhedsmæssige konsekvenser, så kontakt straks et bestyrelsesmedlem, så vi hurtigt kan få udbedret forholdet. Bump: Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om fartdæmpende bump på Nebbegårdsbakken. Bestyrelsen foreslår, at emnet tages op på næste generalforsamling med henblik på at vurdere, om der i foreningen er et udbredt ønske om etablering af bump. I øvrigt arbejdes der videre med skiltning af Legende børn. Party-telte I: I sommer blev Enemærket og to af foreningens havetelte udlånt til et arrangement for 9. klasserne på Utterslev skole. Arrangement var ikke problematisk, men det har affødt en del henvendelser fra medlemmer, som fremover ønsker at undgå arrangementer, der kan medføre støj og ballade i aftentimerne. Fremover vil bestyrelsen derfor behandle henvendelser om nye arrangementer fra gang til gang. Party-telte II: Foreningens 4 partytelte kan frit lånes af medlemmerne mod et depositum på 500 kroner. Teltene tilbageleveres naturligvis i samme stand, som man lånte dem. Parkeringsblokering: Bestyrelsen har tidligere opfordret til at parkere forskudt på vejene for dermed at forhindre folk i at køre for stærkt. Imidlertid har enkelte taget opfordringen for bogstaveligt og parkerer nu nærmest lige overfor hinanden, så større biler og varevogne vanskeligt kan passere. I et enkelt tilfælde blokerede de parkerede biler for en brandbil. Så derfor: Tag venligst hensyn til, at trafikken skal kunne passere. Husk stadig: Ingen parkering på fortovet. Parkér i videst muligt omfang på egen grund. 3

4 Ekstra stop ved Mellemvangen Sommerfest for de standhaftige Sidste år regnede sommerfesten væk i årets største skybrud, og dette års udgave var fra morgenstunden ramt af voldsomt tordenvejr. Heldigvis klarede det op, da løjerne startede, og standhaftige familier nåede et par timers hyggeligt samvær med de traditionelle boder på børneloppemarkedet, inden vejrguderne atter åbnede for sluserne. I år var der også Tivoli-boder med popcorn lykkehjul, dåsekast og fiskedam. Underholdningen var en harmonikaspiller, der til lejligheden havde medbragt sit kæledyr en ilder! Stor tak til festudvalget for indsatsen!! Bestyrelsen har arbejdet målrettet på at få genetableret linje 67 ad Hareskovvej og på at få etableret et ekstra stoppested ved Mellemvangen til linje 250S. Det har nu givet pote. Som omtalt i Brønshøj-Husum Avis for nogle uger siden vil linje 250S fremover stoppe ved Mellemvangen. Ændringen udføres af trafikselskabet Movia med virkning fra den 24. december Bestyrelsen tog i august kontakt til Københavns Kommunes Økonomiforvaltning, der er bestemmende myndighed på området. Og i september kvitterede Overborgmester Frank Jensen med en personlig henvendelse til UG, hvori han redegjorde for den positive beslutning. Så hermed en opfordring fra bestyrelsen til alle medlemmer i grundejerforeningen: Brug flittigt det nye stoppested - både i retning ind mod byen og ud mod Gladsaxe og Buddinge. Se super-fotos på 4

5 Til inspiration vises her en korrekt opstillet postkasse. Postkasser skal på plads inden nytår Som omtalt i UG Nyt i foråret træder Post Danmarks nye postkasseregler i kraft pr. 31. december Det betyder, at postkassen skal placeres i skellet med fronten ud mod fortovet. Den skal også mærkes tydeligt med navn og husnummer. En hurtig optælling fra sidste omdeling af UG Nyt viser, at cirka halvdelen af de 300 postkasser i foreningen endnu ikke lever op til de nye krav, men det er der så et par måneder til at råde bod på. Læs mere på hent en folder på posthuset eller kontakt Post Danmarks kundeservice på tlf Præcisering af fordelingsnøgle På sidste generalforsamling blev en fordelingsnøgle debatteret for de få parceller, der p.t. opkræves for mere end 1 bidrag. Bestyrelsens præcisering af fordelingsnøglen kan findes på hjemmesiden: Test din postkasse Før du sætter postkassen op, kan du eventuelt lige klikke forbi Post Danmarks hjemmeside. Her kan du tjekke placeringen af din postkasse. Ved at angive typen på din grund og din bolig får du tre forsøg til at placere din postkasse korrekt. Prøv selv på: nypost.postdanmark.dk 5

6 Vand Vand Vand Dette kort viser resultatet af bestyrelsens undersøgelse af de problemer, som medlemmerne har oplevet i forbindelse med det voldsomme skybrud den 2. juli i år. Som man kan se af kortet, har der været problemer i hele området, dog ser vi de største koncentrationer omkring Engsvinget/Hyrdevangen og i området omkring Enemærket. Alle I, der ikke fremgår af kortet, er meget velkomne til at sende en mail til eller på anden vis give besked til en fra bestyrelsen., så vi kan få opdateret kortet. Læs mere på side 8, 9 og 10 >>> 6

7 7

8 S ommerens kraftige skybrud har givet store problemer for mange i Utterslevhøj Grundejerforening. De fleste registrerede problemer skyldes kloakvand, der er trængt ind i f.eks. kældre, men nogle har også oplevet problemer, fordi kloakkerne ikke har kunnet rumme overfladevandet, hvilket har resulteret i vand, der er trængt ind i husene på forskellig vis. Borgmester: Folks eget ansvar Desværre er det jo nok ikke sidste gang, vi vil opleve kraftige skybrud. Derfor er det nødvendigt at finde løsninger på problemerne. At problemet er blevet så stort, skyldes en kombination af det ændrede klima og et kloaknet, der ikke er dimensioneret til at rumme de kolossale vandmængder. I Grundejeren.dk, der udgives af Fællesforeningen af grundejerforeninger i København, har Københavns Kommunes Teknik- og Miljøborgmester, Ayfer Baykal, meldt ud, at hun anser problemer med vand i kældrene for at være folks egne. En løsning har lange udsigter Kommunen vil koncentrere sig om de større oversvømmede områder, som vi f.eks. har set ved Lyngbyvejen. Selvom mange nok vil finde det rimeligt, at kommunen sørger for at kloaknettet fungerer - også i spidsbelastninger - ligger det nok i bedste fald mange år ude i fremtiden, før kommunen får løst problemet. Bestyrelsen vil vurdere, hvordan den vil gå ind i denne sag, men uanset hvad, så må den enkelte grundejer vurdere, hvad han/hun selv kan gøre for at forebygge regnvands-problemet. Hvis du vil være med til at gøre en fælles indsats for at forsøge at få kommunen på andre tanker, så kontakt bestyrelsen. Slår grundejere sig sammen om eksempelvis at få installeret højvandslukkere, er der gode muligheder for at få en fordelagtig pris hos en autoriseret VVSinstallatør. Hvis du vil være med, så giv bestyrelsen et praj. Se kontaktinfo på sidste side i bladet. 8

9 D er er forskellige ting, man som grundejer kan gøre for at forhindre vandet i at trænge ind i boligen, Opstigende kloakvand: Her er en effektiv løsning en højvandslukker, der vha. klapper spærrer for tilbageløb fra kloaknettet. Prisen for en sådan løsning afhænger bl.a. af, hvor mange afløb, man ønsker at sikre, om der også er tale om toiletvand, og om man ønsker en automatisk løsning med batteri-backup eller en løsning, man manuelt slår til. Prisen med installation starter ved knap kroner, men kan let løbe op i over kroner. Man kan selv købe højvandslukker eller kontraklapper, men loven kræver, at alle former for indgreb i den faste, eksisterende vand- eller afløbsinstallation i boligen bliver udført af en autoriseret VVS-installatør. Nogle klarer problemet med sandsække eller lignende, tilpasset i størrelse og facon til f.eks. et toilet eller et gulvafløb. I nogle situationer kan det klare problemet. Regnvand fra taget: En mulighed for at afhjælpe problemet er at anlægge faskiner, der opsamler regnvand fra eksempelvis taget, så det ikke belaster kloakken. Miljømæssigt er det en god løsning, da man på den måde ikke blander regnvand og beskidt kloakvand. Man kan få tilskud af Københavns Kommune til at bygge en faskine, men desværre er det ingen garanti for, at man ikke får beskidt kloakvand ind i sit hus. Fælles initiativer: Kortet over de ramte huse grundejerforenings område viser, at en stor del af problemerne er centreret to steder: Omkring Enemærket og omkring Hyrdevangen/ Engsvinget. I disse tilfælde kan det være værd at undersøge, om der er noget specielt galt med kloakkerne her, eller om problemet udelukkende skyldes, at dette er de lavest liggende områder. Der kan også være steder, hvor der ikke afvandes korrekt, og hvor vandet således løber fra vejen ind i husene. Vil du være med til at undersøge, hvad der er galt omkring Enemærket og Engsvinget/Hyrdevangen, siden grundejerne her er så hårdt ramt af regnvandsproblemerne, vil bestyrelsen meget gerne høre fra dig. 9

10 Læs mere i Grundejeren.dk G rundejeren.dk har en uddybende artikel om muligheder og regler mht. højvandslukker og lignende løsninger. I nyhedssektionen er også en artikel om skybruddet i juli og hvad kommunen og andre mener, der skal gøres i den anledning. Bladet omdeles sammen med nærværende nummer af UG Nyt. Grundejeren.dk udgives af Fællesforeningen af grundejerforeninger i København. Læs mere på Fibernet og DONG Som omtalt i sidste udgave af UG Nyt overvejer bestyrelsen nu igen mulighederne for at etablere bredbånd i foreningen. Nyt udvalg På bestyrelsesmødet den 10. oktober blev det vedtaget at nedsætte et bredbåndsudvalg bestående af Børge Winther Nielsen og Søren Speich Sørensen fra bestyrelsen samt initiativtager Matias Hausle Ebbesen, Storkebakken 41. Udvalget kan sagtens bestå af flere interesserede medlemmer. Kontakt blot Søren Speich Sørensen. Se kontaktinfo på sidste side. YouSee-løsning I øjeblikket opereres der med en etableringspris på ca kroner pr. parcel via en YouSee-løsning med 25 Mbit (download) adgang til internettet og 5 Mbit upload. Højere 10

11 kapacitetsløsninger har allerede været undersøgt, men ingen firmaer tilbyder tilsyneladende etablering af reelt fibernet med højere båndbredder. Kabelrør til kr. I forbindelse med DONG s arbejde med at lægge luftkabler i jorden vil det være muligt at trække kabelrør for ca kroner pr. parcel. Det må forventes, at en samlet løsning vil koste ca kroner parcel. Hertil kommer udgifter til abonnementspakker (TV, telefoni, internet, osv.) Afventer vurdering DONG har oplyst, at kabellægningen forventes projekteret færdig i december Derefter er det nemmere at vurdere muligheden for samtidig at nedlægge bredbåndskabler i vejene og til de enkelte parceller, eller om man indtil videre skal nøjes med at nedlægge tomme kabelrør, så der på et senere tidspunkt kan skydes bredbåndskabler igennem rørene. DONG forventer at lægge luftkablerne i jorden i april De medlemmer, der bliver berørt, vil blive kontaktet direkte af DONG. Gravearbejde Luftledninger fra vejen indtil husene kan skydes frem uden opgravning. Det betyder, at de fleste kan slippe for at få gravet forhaven op. Langs vejene bliver en række fliser gravet op. DONG retablerer dem igen. Men fortvivl ikke... I 2009 under vores nu afsluttede fortovsprojekt blev det nøje afvejet og besluttet i dialog med vores entreprenør, at både økonomisk og praktisk var det ikke en fordel for os at sammenkøre de to projekter (UG fortovsrenovering og DONG s luftledninger i jorden). Antenneforening? Som sagt vil Bredbåndsudvalget forsøge at koordinere arbejdet på de enkelte parceller med DONG, når de samtidig lægger luftledningerne i jorden. Enten for at lægge tomme rør i jorden samtidigt, eller også for at lægge bredbåndskablerne ned ved samme lejlighed. Sidstnævnte vil skulle vedtages på en generalforsamling, hvis Bredbåndsudvalget beslutter sig for at stille forslag om etablering af en Antenneforening ved næste generalforsamling i marts Vi følger op i næste nummer af UG Nyt. 11

12 Konkurrence: Uglestien vandt I sidste nummer af UG Nyt udskrev bestyrelsen en konkurrence om et navn til stien, der fører fra Hareskovvej op til Mosebakken (billedet). Valget blandt de ni indkomne forslag faldt på Uglestien, som hele tre havde foreslået: Fam. Gitz-Johansen, Storkebakken 18, Fam. Petersen, Storkebakken 9 Fam. Sønderholm, Mosesvinget 72. Vi kvitterer med et glas honning fra formandens lager samt en flaske god rødvin og takker for alle de indkomne forslag! Bestyrelsen kontakter Københavns Kommune for at få stinavnet godkendt, så det fremover vil figurere på Kraks kort. I løbet af 2012 vil bestyrelsen forsøge at få sat vejskilte op på alle fem fuglestier i foreningen, og arbejder også videre på at få et par uglekasser op, så stien rigtigt kan leve op til sit nye flotte navn. I øvrigt bliver Uglestien snart renoveret med ny trappe, kantsten og asfalt. Arbejdet udføres i to etaper og forventes afsluttet i foråret Prisen bliver ca kroner. Bestyrelsen for Utterslevhøj Grundejerforening Se skriv til os på eller kontakt: Hans Bo Larsen (formand), Storkebakken 28 tlf Søren Speich Sørensen (kasserer), Storkebakken 27. tlf Børge Winther Nielsen, Engsvinget 9. tlf Jerrik Stig Andersen, Mosesvinget 80. tlf Hanne Rasmussen, Nebbegårdsbakken 10. tlf Webmaster: Keld Knudsen, Mosebakken 3. tlf Nyhedsbrev: Lene Finnemann Olesen, Engsvinget 47 tlf

UG Nyt. Utterslevhøj Grundejerforening - Maj 2013. Side 10-11. Værd at vide om vores veje

UG Nyt. Utterslevhøj Grundejerforening - Maj 2013. Side 10-11. Værd at vide om vores veje Utterslevhøj Grundejerforening - Maj 2013 UG Nyt Side 8-9 Naboskab, fællesskab og tip til gode skraldevaner Side 10-11 Værd at vide om vores veje Highlights fra generalforsamlingen side 2-3 Quiz: kender

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening UG Nyt Juli 2015 Highlights fra generalforsamlingen Ny gadebelysning på vej Kommunen overtager Mosesvinget Fællesspisning - sådan foregår det side 4 side 7 side 8 side 10

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Utterslevhøj Grundejerforening Indkaldelse til Generalforsamling 2015 Onsdag den 15. april kl. 19:00 Ungdomsskolen i Utterslev Horsebakken 19 1 Aftenens program 19.00 Ordinær generalforsamling 20.30 Pause

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken. Grundejerforeningen Fuglebakken. Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009. Medlemsblad nr. 2, Okto-

Grundejerforeningen Fuglebakken. Grundejerforeningen Fuglebakken. Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009. Medlemsblad nr. 2, Okto- Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009 Medlemsblad nr. 2, Okto- Kære Medlem Til dette sensommernummer af bladet har vi måttet udvide med hele 4 sider.

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006.

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. WILLIAM LERCHE 01 MARTS 2006 Formand G/F Pilegården FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. 01. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ Nyhedsbrev September 2011 Indhold Nyhedsbrev september 2011 Velkommen fra bestyrelsen 3 Nyt fra viceværten 4-5 Skybrud den 2. juli 2011 6-7 Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag 8-12 Historisk tilbageblik

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Sommerfesten i Grønnehave en succes

Sommerfesten i Grønnehave en succes De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kort Kort Kort Kort Kort i farver over G/F Grønnehave se midtersiderne Sommerfesten side 3 Generalforsamlingen side 4 Formandens dagbog side 8 Nye naboer

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 1. Indledning (ved Dorte) Velkomst og tak for deltagelse og velkommen til nye medlemmer: Det drejer sig om: Christina og Tom i nr. 137, Bolette

Læs mere

(Vigtigt!!! Læs afsnittet om vejene, pkt. 9, da det kræver alles stillingtagen.)

(Vigtigt!!! Læs afsnittet om vejene, pkt. 9, da det kræver alles stillingtagen.) Referat fra ordinær generalforsamling i Brønshøj Parcelforening. (Vigtigt!!! Læs afsnittet om vejene, pkt. 9, da det kræver alles stillingtagen.) Mødedato: 28.02.2005, kl. 19.30. Mødested: Pilegården,

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere